Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Plan educational individualizat


Date generale despre beneficiar
Nume, prenume: CHELCAN ALIN ANDREI
Data nasterii: 11.03.2002
Institutii de invatamant frecventate: Scoala nr. , Oras Macin, judetul Tulcea

Informatii generale
Beneficiarul urmează în prezent, anul şcolar 2015-2016, cursurile şcolii obişnuite, la clasa a VI-a.
Componenta familiei: nucleara; beneficiarul mai are un frate, elev in clasa a XII-a la un liceu din Macin.
Preocuparea pentru situaţia şcolară a fiului lor este una deosebita, mama insotindu-l la toate orele din scoala
de masa.
Gradul de socializare a copilului este scazut, acesta nu comunica din proprie initiativa cu colegii de scoala
sau cu ceilalti beneficiari din centru.
In cadrul scolii de masa beneficiarul nu are profesor de sprijin si nici curriculum adaptat.

Puncte forte Puncte slabe

Caracteristici specifice, asistenta/interventie


Domeniul de Descriere succinta a Actiuni planificate Rezultate/
dezvoltare caracteristicii competente scontate
Emotional

Motor

Cognitiv

Verbal

Social

Derularea interventiei:
Obiective pe termen lung
Obiective Metode si mijloace Indicatori de reusita Metode si
didactice instrumente de
evaluare
1.
2.

3.

4.

Perioada de implementare a planului:

Revizuirea planului / monitorizarea indeplinirii obiectivelor

Se va realiza semestrial / in dependenta de progresele beneficiarului. Daca nu s-au inregistrat progrese se


va reveni la obiectivele propuse in scopul realizarii eficiente a acestora. Echipa de asistenta va stabili in
conformitate cu indicatorii de reusita nivelul la care a ajuns beneficiarul.
Membrii echipei de elaborare a Planului Educational Individualizat

Educator: Barbu Cezarina

Asistent Social: Miu Mariana