Sunteți pe pagina 1din 12

Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010

Diversificarea relaiilor comerciale ale Romniei


Relaii comerciale: Romnia rile Arabe
Stud
eni: Constantin Ionela
Niculae Diana
Crosman Adriana
David Miai
!etre Ale"andra
Masterat:
#conomie #uro$ean
An: II
%ru$a: &''(
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010
Diversificarea relaiilor comerciale Romnia rile Arabe
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010
)n $erioada &*+&,(+*+-*.+&+
Comer internaional cu bunuri /&0
Ponderea schimburilor intracomunitare de bunuri n
perioada ianuarie-septembrie
2010:
- Export : 72,5%
- Import : 72,%
!calcule proprii din "alori exprimate n
euro#
Exporturile FOB realizate n perioada 1.I-30.IX 2010 au fost de 112311,4 milioane
lei (2632,2 milioane euro!, iar
importurile CIF au fost de 14113,6 milioane lei (33"31," milioane euro!# Compara
ti !u perioada 1.I-30.IX 200"#
exporturile au !res!ut !u 2$#1% la alori exprimate n lei &2'#$% la alori exprimat
e n euro(# iar importurile au
!res!ut !u 1)#'% la alori exprimate n lei &1*#"% la alori exprimate n euro(. +e,!i
tul !omer!ial FOB-CIF n perioada 1#$%30#$& 2010 a fost
de 2**2)#2 milioane lei (6'',( milioane euro!# !u 13*'#) milioane lei &2-'#* mil
ioane euro( mai mi! de!.t n perioada 1#$%30#$& 200'.
Sursa: INS1 tdate tem$orare2 edate estimate
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010
%ru$e de $roduse 3n $erioada &*I,(+*I4*.+&+
Comer internaional cu bunuri /.0
)n *erioa+a 1#$%30#$& 2010, *on+eri im*ortante ,n -tructura e.*orturilor /i im*o
rturilor -unt +einute +e
0ru*ele +e *ro+u-e: ma/ini /i ec1i*amente +e tran-*ort (42,22 la e.*ort /i 34,2
la im*ort! /i alte *ro+u-e

manu3acturate
4!
(33,2 la e.*ort /i re-*ecti5 31,02 la im*ort!#
/(
se !uprind produse prelu!rate# !lasi,!ate n prin!ipal dup0 materia prim0 &,er# o
1el# !au!iu!# metal# et!.( 2i arti!ole
manufa!turate dierse &m3r0!0minte 2i a!!esorii# n!0l10minte# et!.(
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010
6rinci*alele ri *artenere ale Romniei ,n *erioa+a 1#$ 31#7$$$#2010 (+ate *ro5i8ori
i!
ar $artener
la e"$ort
&*I,(&*5III .+&+
3n 6 fa de
&*I,(&*5III .++%ermania &.&17
Italia &&.18
9rana &(81+
:urcia &;+1<
=n>aria &((1(
Re>atul =nit &'.1?ul>aria &&81&
S$ania &'.1&
!olonia &7<1<
@landa -(1<
ara $artener
la im$ort
&*I,(&*5III .+&+
3n 6 fa de
&*I,(&*5III .++%ermania &&-1'
Italia &&<18
=n>aria &&-18
9rana &&'1(
Cina &(-1(
9ederaia Rus &(-1+
Austria &+(*+
:urcia &&-*8
!olonia &.8*&
@landa &+7*'
Aa e"$ort 3n $rimii &+ $arteneri1 - state
membre =# Bi :urcia /locul '0*
9omer internaional cu bunuri (3!
Dinamici calculate din valori exprimate n euro
Aa im$ort: 3n $rimii &+ $arteneri1 ; state
membre =#2 Alte state 3n to$: Cina
locul 71 9ederaia Rus locul 81 :urcia
locul <*
IM!@R:
#4!@R:
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010
E4O567I8 9O5+656I B858:7EI CO;E<CI85E 8 <O;=:IEI >: 200"
>n anul 200'# 3alan1a !omer!ial? &export FOB - import CIF(
a nre@istrat un de,!it de ".)*0#' milioane euro# n s!0dere
!u
13.)3$#2 milioane euro# fa1? de anul tre!ut# !.nd a fost de
A23.$1$#) milioane euro.
>n :uro*a# de,!itul 3alan1ei s!Bim3urilor !omer!iale !u
prin!ipale
10ri partenere ale <om.niei a fost de #106,2 milioane

euro#
!ele mai semni,!atie alori ,ind pe rela1iileC
6n@aria A1.""1#0 milioane euroD
EazaBstan A1.330#1 milioane euroD
Fermania A1.2'1#$ milioane euroD 8ustria A1.1'1#$
milioane euroD
Federa1ia <us? A"*$#3 milioane euroD
Golonia A)3*#- milioane euro.
+e,!ite s-au nre@istrat 2i pe rela1iileC
1( A-ia%;ceania 2#402,3 milioane euro
CBina A1.'*"#0 milioane euroD
India A21)#- milioane euro 2i
Coreea de 9ud A1"*#" milioane euro
2( America 4((,1 milioane euro
Brazilia A2'1#- milioane euroD
968 A1$*#3 milioane euro.
9in@ura zon? pe !are s-a nre@istrat ex!edent
al 3alan1ei s!Bim3urilor !omer!iale interna1ionale este
A3rica /i ;rientul A*ro*iat, <1#1(',0 milioane euro#
!ele mai ridi!ate ,ind peC
E@ipt H1$*#' milioane euroD
9iria H1-$#3 milioane euroD
Emiratele 8ra3e 6nite H13"#) milioane euroD
5i3an H12*#- milioane euroD
8ra3ia 9audit0 H101#* milioane euroD
8l@eria H")#) milioane euroD
;aro! H*)#) milioane euroD
IraI H*$#2 milioane euroD
Iran H)0#' milioane euroD
Iordania H-3#3 milioane euroD
:i@eria H32#" milioane euro.
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Orientarea @eo@ra,!a a exporturilor si importurilor in perioada 01.0131.03.2010#
!omparati !u perioada aferenta anului 200"
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Evolutia comertului international al Romaniei pe regiuni
geografce
la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009 (date provizorii ) I
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Evolutia comertului international al Romaniei pe regiuni
geografce
la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009 (date provizorii ) II
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Topul (ponderea) la export al tarilor de detinatie
la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Topul (ponderea) la import al tarilor partenere (de origine pentru
importuri
extracomunitare i de expeditie pentru importuri
intracomunitare)
la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Topul tarilor partenere in defcitul !alantei comerciale
la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie
Topul tarilor partenere in excedentul !alantei comerciale
la 31.03.2010 comparativ cu 31.03.2009
Balanta schimburilor comerciale internationale
ale Romaniei a inregistrat excedent
mai ales cu regiunea Africa si cea a Orientul Apropiat.

2010

2010

2010

2010
2010

2010
2010

Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010


Impartirea @eo@ra,!a a tarilor ara3e
Maghreb (Nordul Africii):
Algeria, Libia, Mauritania, Maroc si Tunisia
Orientul Mijlociu:
eninsula Araba : Arabia !audita, "emen, Oman,
#miratele Arabe, $atar, Bahrein, %u&eit' #gipt,
(omoros, )jibouti, #ritrea, !udan, !omalia
*+rile din sud,-estul Asiei si nordul,-estul eninsulei Arabe:
Turcia, !iria, .srael, .ordan, .ra/, .ran, Liban.
!ud,-estul Asiei:
Afghanistan, a0istan, alestina
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
;a@Bre3
J ca zona geografica- tari predominant desertice (foarte putina agricultura)
- resursa naturala predominanta: petrol si ga
ze naturale (n special n Algeria i
Libia), minerale metalice i nemetalice; pescuit n Atlantic (Mauritania i Maroc
).
- numai Maroc si unisia au terenuri arabile s
emnificati!e
#xporturile din Algeria i Libia sunt puternic concentrate pe petrol, gaze natural
e, i produse
cone"e, n timp ce e"porturile din Mauritania, Maroc, unisia, sunt dedicate in mod
considerabil altor
produse primare (inclusi! n domeniul pescuitului; i fructe i legume).
#i!ersitate mai mare la import decat la e"port: cereale, !e$icule rutiere, produ
se din fier i o%el,
maini electrice, ec$ipamente de telecomunica%ii, i produse farmaceutice.
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
>c1imburi comerciale bilaterale
? cu Tuni-ia
La 12.23.3445, -olumul total
al schimburilor comerciale bilaterale,
comparati- cu aceeasi perioada a anului
precedent, a inregistrat o crestere
de 26,789.
rincipalele marfuri:
La export: produse siderurgice, produse petroliere prelucrate, c$erestea, geamu
ri, articole de sticlarie, articole de uz casnic,
fire si fibre sintetice, produse c$imice, $artie, rulmenti, grau, porumb, ing
rasaminte c$imice, articole din cauciuc, cazane industriale,
materiale plastice si articole din material plastic, grasimi si uleiuri !egetale
, masini-unelte, masini, aparate si material electric,
piese de sc$imb pentru industria c$imica si de rafinare a petrolului, produse te
"tile, rasini sintetice etc.
La import: fosfati si compusi ai acestora, alimente pentru copii, citrice, masli
ne, ulei de masline, confectii, masini si aparate electrice,
bumbac, uleiuri esentiale si rasini, uleiuri minerale etc.
? cu @aroc
&olumul comer%ului bilateral ntre Maroc i 'om(nia a crescut de la )*.+ milioane do
lari n ,*** la -./ milioane n ,**0.
1rincipalele produse importate de Maroc sunt p2r%i de caroserie si alte produse

necesare pentru asamblarea de masini,


masini industriale de lemn, i cabluri de electricitate. 'om(nia import+, de aseme
nea, piese de maini, dar mai ales fosfati.
? cu Al0eria export in 200" de 1*$ mil 69+# 3alanta !omer!iala H 13$.$ mil 69+
1rincipalele produse care au fost importate din 'om(nia spre Algeria sunt: #acia
Logan (peste -+,,** de unit2%i !(ndute) sau
.)3, produse din fier i o%el p(n2 la 03, produse c$imice i materiale plastice p(n
2 la --3, 43 cereale, n plus di!erse masini
si ec$ipamente industriale. 5n ceea ce pri!ete exporturile Algeriei n 'om(nia, ace
stea includ fructe si sucuri naturale, produse minerale,
fier !ec$i i cupru, petrol i gaze lic$efiate.
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
8sia de 9ud-4estC Afg$anistan, 1a6istan, 1alestina
1)
7ele mai importante exporturi ale regiunii sunt reprezentate de: opium,
fructe si nuci, co!oare
%esute manual, l(n2, bumbac, pietre pretioase (Afg$anistan), te"tile, orez,
bunuri din piele, produse
c$imice (1a6istan), citrice si flori (1alestina).
8n ceea ce pri!este importurile acestea sunt concentrate pe bunuri de
capital, produse alimentare,
te"tile i alte produse manufacturate, produse petroliere, materiale de c
onstructie, ceai.
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
Relatii comerciale internationale Romania%
A301ani-tan, 6aAi-tan, 6ale-tina
"31.03.2010 comparativ cu
31.03.2009
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
:=RCIA
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
:=RCIA
<ela1ii 3ilaterale <om.nia - Kur!ia

6ieele +e e.*ort ale Romniei


-unt 3oarte +i5er-iBcate, a-t3el c
nu e.i-t o *on+ere +ominant *e
o anumit ar# 9u toate ace-tea,
-e con-tat c *rimele ( *iee +e
e.*ort cumulea8 o *on+ere +e
a*ro.imati5 (22 ,n totalul
e.*orturilor romne/ti ,n 200'#
rile C: /i A:D>, unele -tate 9>$,
>CA /i :AC au 3o-t *rinci*alii
*arteneri la e.*ort ai Romniei#
Re*ublica Turcia a ocu*at locul 4
,n to*ul *ieelor +e +e-tinaie al
*ro+u-elor romne/ti, cu o
*on+ere +e 4,'2 ,n 200'#
6rinci*alii *arteneri +e im*ort ai
Romniei -unt +in C:, 9>$, >CA /i
A-ia +e >:#
6rimii ( 3urni8ori cumulea8
Eumtate +in totalul im*orturilor
romne/ti +in lume#

Re*ublica Turcia ocu* locul ' ,n


200', cu o *on+ere +e 3#"(2 +in

totalul im*orturilor romne/ti#


Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
:=RCIA
Goten1ialul de export al <om.niei
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
:=RCIA
Goten1ialul de import al <om.niei
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
SIRIA
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
SIRIA
5a 31 de!em3rie 200"# s!Bim3urile !omer!iale 3ilaterale s-au !ifrat la 21'#11 mi
lioane 69+# din !are 20"#$"
milioane 69+ exporturi rom.ne2ti &!Berestea# p0r1i de instala1ii 2i piese pentru
ra,n0rii 2i fa3ri!i de !iment# produse
metalur@i!e# produse !Bimi!e# animale ii# autoturisme# piese de s!Bim3# e!Bipame
nte ele!tri!e# ma2ini-unelte#
mase plasti!e# produse a@roalimentare# produse minerale# dierse produse 2i 3unur
i de !onsum. 5a data de
30.0'.2010# s!Bim3urile !omer!iale !u a!east0 1ar0 se situau la aloarea de )"#"1
2 mil. dolari din !are 2#"21 mil.
dolari la import 2i )'#""2 mil. dolari la export.
<ela1ii 3ilaterale <om.nia - 9iria
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
ISRA#A
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
ISRA#A
Goten1ialul de export al <om.niei
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
ISRA#A
Goten1ialul de import al <om.niei
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
I@RDANIA
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
I@RDANIA
Goten1ialul de export al <om.niei
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
I@RDANIA
Goten1ialul de import al <om.niei
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
IRAC
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
Scimburile comerciale1 dintre
Romnia Bi IraD1 au atins 8( milioane
dolari S=A1 3n cursul anului .++<*
IRAC
<ela1ii !omer!iale 3ilaterale <om.nia - IraI
UE-27 exporta n Irak n 2009 bunuri n valoare de .*88 mld euro*
UE-27 importa din Irak n 2009, bunuri n valoare de 7*-. mld* euro* Exporturile
predominante ale UE-27 n Irak: maini i ecipamente de tran!port "#$%#&',
produ!e cimice "9%(&' i produ!e alimentare i animale vii ")&'%
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
IRAN
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
IRAN
*cimburile comerciale la (&*(*.+&+ au +o!t de ,-,09) milioane dolari, din care 2
#,9#( milioane dolari export rom.ne!c i (,-,(
milioane dolari import, n cretere +a/0 de aceeai perioad0 a anului 2009%
Domeniile principale de import din Iran vi1ea10 produ!e precum iei "p.n0 n 200)', i
drocarburi aciclice, poliacetali, al/i polie!teri i

r0ini epoxidice i +ructe2 la export, principalele cate3orii de produ!e !unt: p0r/i


i acce!orii de autoveicule, /evi, conducte i pro+ile
tubulare, p0r/i de veicule pentru c0i +erate !au !imilare, +urnale i cuptoare ind
u!triale !au de laborator% 4a data de ,0 iulie 200), n
eviden/a 5678 erau nre3i!trate 2$2( !ociet0/i mixte cu capital iranian cu un capi
tal !ocial total !ub!cri! de 2,,# mil% dolari,
ae1.nd 7%I% Iran pe locul ,) n cla!amentul inve!ti/iilor !tr0ine%
*tructura exportului rom.ne!c, n propor/ie de 8( 61 e!te repre1entat0 de veicule i
ecipamente de tran!port precum 89D pentru
modelul 4o3an ":ondar', ro/i monobloc pentru va3oane, bo3iuri, va3oane de pa!a3e
ri, pie!e de !cimb pentru tractoare i
autoturi!me% ;rodu!ele indu!triei con!tructoare de maini repre1int0 &(1(7 6 din !
tructura exportului "ecipamente pentru indu!tria
petrolier0 i 3a1elor naturale, etc%'%
8on+orm datelor de la 5+iciul 6a/ional pentru 7e3i!trul 8omer/ului "5678', la da
ta de ,0 iulie 200), n eviden/a 5678 erau
nre3i!trate 2$2( !ociet0/i mixte cu capital iranian cu un capital !ocial total !u
b!cri! de 2,,# mil% U*D, ae1.nd 7%I% Iran pe locul ,)
n cla!amentul inve!ti/iilor !tr0ine%
<ela1ii !omer!iale 3ilaterale <om.nia - Iran
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
AI?AN
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
AI?AN
<ela1ii !omer!iale 3ilaterale <om.nia - 5i3an
<n .++;, 7om.nia a urcat pe
po1i/ia a -(-a +iind prima oar0,
dupa -$ ani, c.nd /ara
noa!tr0 intr0 n to$ul $rimilor .+
e"$ortatori 3n Aiban, de/in.nd,
totodat0 prima po1i/ie n topul
exportatorilor e!t-europeni%
Structura scimburilor comerciale
Exporturile con!tau, n principal, din: produ!e minerale !i derivate, lemn
i articole din lemn, maini, aparate i ecipamente indu!triale, produ!e
ale indu!triei cimice = uleiuri e!en/iale, metale comune i articole din
ace!tea, pa!t0 de lemn, .rtie i carton, materiale textile, animale vii =
produ!e ale re3nului animal, !ticl0rie i articole din !ticl0, ceramic0,
materiale pla!tice%
Importurile cuprind, n principal: produ!e alimentare, materiale textile,
produ!e ale re3nului ve3etal, ecipamente indu!triale diver!e%

4a !+.ritul anului 2009, !cimburile comerciale bilaterale !e ci+rau la -92,2$ mil


ioane U*D din care -)$,07
milioane U*D exporturi rom.neti%
4a ,- decembrie 2009, la 5+iciul 6a/ional al 7e3i!trului 8omer/ului erau nre3i!tr
ate un num0r de ,$02 +irme cu
participare libane10 la capital, cu o valoare total0 a capitalului !ocial !ub!cr
i! de pe!te (-,, milioane U*D,
repre1ent.nd 0,-# & din totalul capitalului !ocial !ub!cri! de !ociet0/i comerci
ale cu participare !tr0in0 la capital
in 7om.nia "locul 2) n cla!amentul inve!titorilor !tr0ini'% <n marea lor ma>orita
te, ace!tea !unt implicate n
activit0/i n !ectorul comer/ului% <n ultima perioad0 !-au nre3i!trat i inve!ti/ii n
!+era productiv0 "indu!tria
alimentar0, +abrica de articole din ma!e pla!tice, +abrica de produ!e cimice, +
abrica de ca!e din lemn, complexe
a3roindu!triale, etc%'
4a data de ,0%0#%20-0, !cimburile comerciale cu acea!t0 /ar0 !e !ituau la valoar
ea de -0(,##0 mil dolari, din

care 2,0(# mil% dolari import i -02,#-( mil% dolari la export%


Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
#%I!:
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 23 =oiembrie 2010
#%I!:
<ela1ii !omer!iale 3ilaterale <om.nia - E@ipt
Arabia 9audit2
:miratele Arabe ;nite
8ordania
8ra6
8ran
8srael
<u=eit
>atar
9iria
?emen
Arabia !audita
Rom:nia ;i Republica Arabiei !audite au stabilit rela<ii diplomatice la 31 marti
e 2556.
Ambasada Rom:niei la Riad a fost deschis+ =n octombrie 2557.
artea saudit+ ;i,a exprimat inten<ia de a deschide o ambasad+ la Bucure;ti
Rela<ii economice:
schimburile comerciale se desfasoar+ direct cu firme saudite ;i indirect prim
intermediu unor firme din Liban, .ordania, %u&ait, !iria, ;i #A>
principalele marfuri iromane;ti exportate sunt: produse lemnoase, metalurgice,
chimice, autoturisme, tractoare, animale -ii, produse alimentare, <es+turi , co
nfec<ii
din Arabia !audita se import+ <i<ei. #xportul de <i<ei este at:t de mare =ncat
ocup+
??.29 din totalul exporturilor.
intre anii 3441 ;i 344@ Arabia !audita ;i,a =mbun+t+<it exportul cu o medie de
37
procente pe an ajung:nd la o -aloare de 318.5 miliarde dolari =n 344@. An aceea;
i
perioad+ ;i importurile au crescut cu o medie de 36 procente pe an dar cu toate
acestea
exporturile au fost mult mai pronun<ate.
Exporturi ?rabia *audita
Importuri Arabia 9audita
#miratele Arabe >nite
Rela<ii economice:
e"porturile 'om(neti n :A; :produse siderulgice, rulmenti, maini, unelte, motoare,
te"tile,
mbrac2minte, celuloza, $(rtie.
se import2: aparatur2 !ideo, uleiuri minerale, produse petroliere, aparatur2 opt
ic2 i medical2,
produse plastice i piele.
intre anii ,**) i ,**@ :miratele Arabe ;nite au crescut e"portul cu peste ,/.)3 l
a o !aloare de
,-* miliarde dolari in ,**@.
importurile au a!ut o rat2 de cretere mai mare nereuind ns2 s2 dep2easc2 e"porturile
ating(nd

totui o !aloare ma"im2 de -+4.4 miliarde dolari n ,**@.


:A; este e"portator net n Asia, mai ales Aaponia i importator net din :uropa i Amer
ica de
Bord (doar o treime din !olumul importat din ;:).
e"portul de petrol din :A; reprezint2 aproape 4*3 din total e"port fiind urmat d
e e"portul de
m2rfuri sau alte tranzac%ii. 1rincipalii parteneri fiind Asia, Aaponia i 8ndia. C
categorie rele!ant2
a importurior o reprezint2 ec$ipamentele pentru maini sau miDloace de transport.
Exporturi E?U
8mporturi :A;
.ordania
Rela<ii economice:
e"portul 'om(niei: c$erestea i produse din lemn, produse siderulgice i
c$imice, te"tile, piese de sc$imb, produse alimentare, articole de uz casnic.
'om(nia a realizat i continu2 s2 particpe la e"ecutarea unor obiecti!e cu
caracter industrial n 8ordania printre care: constructia unor rezer!oare
petroliere, lucr2ri de interconectare a sistemelor electrice; instalarea unor
linii de nalt2 tensiune, construc%ii ,drumuri.
in!esti%iile iordaniene n 'om(nia sunt n Dur de -, milioane dolari.
.ra0
Rela<ii economice:
incep(nd din august -00* sc$imburile comerciale directe au fost suspendate ca
urmare a aplic2rii de c2tre 'om(nia a embargoului impus de consiliul de securite
.
la declanarea din Eolf, datoria fa%2 de 'omania era de cca -.4 miliarde de dolari
,
iar in ,**. de -..@0 miliarde dolari. 1artea ira6iana a recunoscut datoria scade
nta
si s-a angaDat sa o ac$ite.
'omania a inregistrat pierderi importante indirecte datorita ntreruperii flu"ului
comercial, nerealizarea de noi lucrari, ac$izitionarea de %i%ei la preturi maDor
ate.
pierderile indirecte si directe au fost e!aluate la / miliarde de dolari.
.ran
Rela<ii economice:
sc$imburile comerciale s-au ridicat n ,*** la o !aloare de ,4.,. milioane dolari
din care +,,)
import i restul e"port.
produsele e"portate de 'om(nia sunt: produse petroliere, siderurgice, $(rtie, ca
rton, fibre
sintetice, masini i ec$ipamente.
la import produsele petroliere reprezint2 0+ 3 din !aloarea totala.
!aloarea in!estitiilor iraniene n 'om(nia este de -4.@ milioane dolari (in princi
pal n domeniile
ser!iciilor i comer%ului dar i n unele unit2%i producti!e).

nregistrat o cretere de -@.03 i au atins o !aloare de )*.+ miliarde dolari n ,**+.


principalii parteneri de comer% au fost :uropa i Asia.
minereurile petroliere reprezint2 @/./3 din e"portul 8ranului iar acesta are ca
destina%ie n
special zona Asiatic2 i :uropa.
e"portul 'epublicii 8slamice 8ran s-a mbun2t2%it ntre ,**, i ,**. cu un procent de
,,.)3
aDung(nd la o !aloare de ./., miliarde dolari americani.
de cealat2 parte importurile au nregistrat o cretere de -@.03 i au atins o !aloare
de )*.+
miliarde dolari n ,**+.
:"porturi 8ran
8mporturi 8ran
.srael
Rela<ii economice:
'om(nia e"port2 n 8srael produse agricole i alimentare, o%el ,beton,
electronic2, produsec$imice, c$erestea, ciment, mase plastice, piese sc$imb
auto, te"tile, articole de sticlarie i ceramic, fibre sintetice.
'om(nia import2 din 8srael: produse minerale, produse c$imice, perle,
aparatu2 medical2, pesticide, te"tile, incaltaminte.
in cadrul sc$imburilor economice ale 8sraelului cu ;: central i de est ,
'om(nia ocup2 locul / dupa 'usia i ;craina.
in anul ,*** 8sraelul ocup2 locul ,4 n pri!in%a capitalului in!estit n
'om(nia. #omenii: industria aeronautic2, cosntruc%ii, comunica%ii,
produc%ia de articole de metal, energie, turism, ser!icii.
8srael este una dintre pu%inele %2ri arabe ce au nregistrat descreteri n ceea ce
pri!ete balan%a comercial2 n ultimul an. #up2 o cretere stabil2 p(n n ,**@ c(nd
s-a atins un !arf al e"porturilor de .-./ miliarde dolari anul ,**0 prezint2 o s
c2dere
de peste ,*3.
impoturile arat2 o depreciere i mai ridicat2, acestea reduc(ndu-se cu ,+./3 i
a!(nd ca partener comercial zona european2.
8mporturi 8srael
:"porturi 8srael
%u&eit
Rela<ii economice:
produse e"port: produse c$imice, c$erestea, $(rtie i carton, produse de ceramic2 i
sticl2, produse de font2 i o%el, ec$ipamente industrial.
#omenii: energie electrica, asisten%2 sanitar2, petrolier- e"poatari ,fora
De
,ntre%inere, construc%ii, ser!icii $oteliere.
intre anii ,**/ si ,**+ e"porturile au crescut semnificati! cu un procent de pes
te
/,3 ating(nd o !aloare de .,.+ miliarde dolari n ,**+.

importurile au a!ut o e!olu%ie mai lent2 i n acelai an au nregistrat o !aloare


total2 de ,-.) miliarde dolari.
in cazul <u=eit-ului, combustibilul fosil reprezint2 0).)3 din e"port i se
ndreapt2 mai ales spre :uropa i Asia.
peste 4*3 din importuri sunt reprezentate de miDloace de transport fiind urmate
de
bunuri de larg consum.
intre anii ,**/ si ,**+ e"porturile au crescut semnificati! cu un procent de pes
te
/,3 ating(nd o !aloare de .,.+ miliarde dolari n ,**+.
importurile au a!ut o e!olu%ie mai lent2 i n acelai an au nregistrat o !aloare
total2 de ,-.) miliarde dolari.
:"porturi <u=eit
8mporturi <u=eit
$atar
Rela<ii economice:
'om(nia e"port2 n >uatar: mobilier, produse alimentare, mbr2c2minte, te"tile, cauc
iucuri,
produse c$imice, materiale i produse plastice, ec$ipamente industrial.
se import2 cantit2%i mici de %i%ei i produse petro-c$imice.
intre anii ,**) si ,**@ >atar i-a mbun2t2%it e"porturile cu peste /*3 aDung(nd la
!alori de
4).0 miliarde dolari n ,**@.
importurile au nregistrat creteri de ,+.03 iar partenerii sunt n special europeni, n
timp ce
e"porturile merg mai mult n zona Asiei.
e"portul de combustibil fosil reprezint2 0,./3 din total n timp ce importul este
reprezentat n
special de miDloace de transport.
importurile au nregistrat creteri de ,+.03 iar partenerii sunt n special europenii
:"porturi >atar

8mportu

ri >atar
:"porturi rom(neti: ec$ipamente electrice, miDloace de transport, material
de construc%ii, c$erestea, produse c$imice i metalurgice , o!ine. 9e
import2 :roc2 fosfatic2.
9iria a nregistrat printre cele mai slabe e!olu%ii dintre tarile arabe,
e"porturile n ,**+ nregistr(nd o !aloare de doar --.4 miliarde dolari. n
acest caz importurile de!anseaz2 e"porturile i ating o !aloare n ,**+ de
-).+ miliarde dolari. 1e lang2 petrol 9iria mai e"port2 i alte bunuri de
consum ntr-un procent de peste )*3. #atorit2 faptului c2 9iria nu de%ine
ec$iparea necesar2 pentru rafinarea petrolului, /,..3 din import este
reprezentat de combustibili, lubrifian%i sau alte materiale petro-c$imice.
1este @*3 din importurile siriene sunt realizate din %2ri precum ;craina,
Eeorgia i ur6menistan.
!iria
:"porturi 9Fria
8mpo
rturi 9Fria

"emen
Rela<ii economice:
e"porturi romanesti: tractoare, ec$ipamente si instalatii pt depozite, conducte
petroliere si
minerit, confectii ci!ile si militare, materiale de constructii si produse speci
ale.
balanta comerciala si de plati dntre 'C si ?emen a fost ntre ,**- si ,**. fa!orabi
la tarii
noastre.
desi alcatuita dintr-o populatie de peste ,/ milioane de locuitori 18G-ul acest
ui stat
inregistreaza !alori de numai 4@., milliarde dolari.
e"porturile i importurile nregistreaz2 deasemenea !alori reduse de numai H4.. mld
respecti!
H+.. mld.
dac2 e"portul este predominant format din produse petroliere, importul cuprinde
produse
alimentare, agricole i b2uturi r2coritoare.
:"porturi ?emen
8mporturi
?emen
:B#
Titlul lucrrii: Relaii comerciale: Romnia rile Arabe 2 Decembrie 2010
5 mulumim $entru atenia acordatE