Sunteți pe pagina 1din 16

Gradinita 101

Dlamtieni
______________________

Ediia : 1
Nr.exemplare 7

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 1 din
14
Exemplar nr.1

1.Lista responsabilitilor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei


sau, dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii operaionale.

0
1.1

ELEMENTE
PRIVIND
RESPONSABIL
II/
OPERATIUNEA
1
ELABORAT

NUMELE SI
PRENUMELE

2
Jecu Luciana

1.2.
1.3

VERIFICAT
APROBAT

Burtan Denisa
Burtan Denisa

FUNCTIA

DATA

SEMNATU
RA

3
Administrat
or
Patrimoniu
DIRECTOR
DIRECTOR

4
16.09.201
3

2.Situaia ediiilor i a reviziilor in cadrul ediiilor procedurii operaionale

Ediia sau dup


caz,
revizia n cadrul
ediiei
2.1
2.2
2.3

2.n

1
Ediia 1
Revizia 1
Revizia
Revizia
Ediia II
Ia 1

Componenta
revizuit

2
x

Modalitatea
reviziei
3
x

Data la care se
aplic
prevederile
ediiei sau
reviziei ediiei
4
16.03.2011
16.09.2013

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

Ediia : 1
Nr.exemplare 7

PROCEDURA
OPERATIONALA

Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 2 din
14
Exemplar nr.1

privind evidena prezenei,


invoirilor i concediilor
Director

3.Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau dup caz,


revizia din cadrul ediiei procedurii operationale
Scopul
difuzrii

Ex.n
r.

Compartim
ent

Funcia

1
3.1

2
aplicare

4
secretariat

5
secretar

3.2

informare

Personal
didactic

director

3.3

informar
e
informar
e

conducere

director

16.03.

director

16.03.

informar
e
Informar
e

director

16.03.

evidena

arhivare

secretariat

3.9

Alte
scopuri

secretar

Preedi
ntele CA
secreta
r
secreta
r
secreta
r

16.03.

3.7
.
3.8

Personal
did.
auxiliar
Personal
nedidactic
Consiliul de
administrai
e
secretariat

3.4
3.5
3.6

Numele
i
prenumel
e
6

Data
primirii

Semntu
ra

7
16.03.201
1
16.03.
2011

2011
2011

2011
2011

16.03.
2011

16.03.201
1

16.03.201
1

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 3 din
14
Exemplar nr.1

4.SCOPUL PROCEDURII :
stabilete modul de realizare a activitatii, compartimentele i
persoanele implicate;
d asigurari cu privire la existena documentelor adecvate derulrii
activitilor;
asigur continuitatea activitatii, sprijin auditul i/sau alte organe
abilitate n aciuni de auditare i/sau control iar pe manager n luarea
deciziei, stabilete sarcini privind circuitul documentelor necesare.
alte scopuri specific procedurii operaionale
5.DOMENIUL DE APLICARE
5.1-Precizarea activittii la care se refer PO(evidenierea prezenei
angajailor,a nvoirilor a CO n baza cererilor,stabilirea etapelor i activitailor
ce se vor desfura, paii de urmat n cadrul evidenei prezenei n cadrul
instituiei)
5.2-Delimitarea
activitatii
n
cadrul
portofolliului
de
activitati
desfurate(toate etapele ce vor fi parcurse privind prezena, nvoirile,
concediile de odihn)
5.3.-Lista principalelor activitati de care depinde :
a) Aceast activitate depinde de activitatea compartimentelor :
secretariat
b)de aceast activitate depind urmtoarele compartimente :
secretariat
personal didactic
conducere
personal didactic auxiliar (secretar IA,ad-tor fin.de patrimoniu MII,
bibliotecar)
personal nedidactic(ngrijitori, muncitori de ntreinere)
5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date i/sau beneficiare de
rezultate ale activitii procedurale, listarea compartimentelor implicate n
procesul activitaii.
a)activitatea depinde de furnizarea datelor :
secretariat
3

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 4 din
14
Exemplar nr.1

b)de aceast activitate depind compartimentele :


secretariat
personal didactic
conducere
personal didactic auxiliar
personal nedidactic ( ngrijitori, muncitori de ntreinere)
6.DOCUMENTE DE REFERINTA

Reglementri internaionale :standade internaionale de


management/control intern
a)legislaie primar : Codul Muncii ( legea nr.53/2003 cu completrile
ulterioare,
H.G.nr.250/1992 actualizat (concediul de odihn, alte concedii din
unitile bugetare);
H.G. nr.578/1992 pt.modificarea H.G.nr.250/1992;
H.G. nr.314/1995(completarea i modificarea H.G. nr.250/1992_
O.U.G nr.65/29 iunie 2005 privind modificarea i completarea Legii
nr.53/2003;
Ordonana nr.29/18.08.1995(cu completarile i modificrile privind
drepturile cuvenite salariailor adin administraia public, alte uniti
buigetare);
LEGE nr.133/29.12.1995( care completeaz prevederile Ordonanei
nr.29/1995);
DECRET NR.92/1976 privind carnetul de munc.
b)legislaie secundar:
Ordinul M.E.N. nr.3251/1998 privind aprobarea normelor metodolodie
pentru efectuarea concediului de odihna a personalului didactic;
Nomemclator din 14.012.2004 privind ntocmirea i utilizarea
registrelor i formularelor financiar contabile, commune pe economie
care nu au regim special de nscriere i numerotare;
c)alte documente :
Circuitul documentelor;

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 5 din
14
Exemplar nr.1

Regulamentul intern al institutiei publice

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 6 din
14
Exemplar nr.1

7.Definiii i abrevieri :
a) definiii :
procedur operaional :prezentarea formalizat, n scris a tutror
pailor ce trebuie urmai, a metodelor i procedelor cu privire la
aspectul procesual;
Ediie : forma iniial sau actualizat a unei procedure operaionale
Revizie n cadrul unei ediiiactiune de modificare a uneia sau mai
multor component ale PO.
b) abrevieri ale temenilor:
PO procedur operaional
E- elaborare;
V-verificare;
A-aprobare
Ap.-aplicare
Ah-arhivare
P-predare
N- numirea
P-prezentarea
MEN Ministerul Educaiei Naionale
L lege
UOG-ordonana de Urgena a Guvernului
OU-Ordonana de Urgen
O-ordonant
D-decret
CO concediu de odihn
CM- carnet de munc
REVISAL- registru de evidena a salariailor
FCP foaie colectiv de prezena
RI Regulement intern
RM resurse material
OS- ore suplimentare
RU- resurse umane
CP-condica de prezena
CFP-concediu fra plata
OPC ordonator principal de credite

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 7 din
14
Exemplar nr.1

8.Descrierea procedurii
a) documente utilizate :
1-condica de prezent
2-FCP
3-carnetul de munc
4-REVISAL
b)Coninutul i rolul documentelor
1.Condica de prezena :
a.servete ca document obligatoriu n care angajatul semneaz la nceputul i sfritul
programului consemnarea orelor suplimentare, orelor de noapte, concedii de odihn, concedii
boal, accidente n munca, maternitate, nvoiri, concediu fr salariu, absene nemotivate;
b.se ntocnete ntr-un singur exemplar de compartimentul resurse umane dib cadrul
instituiei;
c. nu circul;
d.se arhiveaz la compartimentul resurse umane din cadrul instituiei publice;
e.conine minim obligatoriu :denumirea instituiei, secia pentru care se ntocmete
documentul, n interior se vor scrie numele i prenumele salariailor , funcia ziua luna anul,
semntura ora plecrii, absene nemotivate (pentru personalul didactic auxiliar i nedidactic)
pentru personalul didactic cuprinde semnatura profesorilor, confirmarea directorului.
2.Foaia colectiv de prezen:
a..Servete ca :
document centralizator privind evidena timpului de munc a salariatului, a orelor
suplimentare, orelor de noapte, concediu de odihn, concedii de boal, maternitate, nvoiri
i concediu fra salariu, absene nemotivate;
b.Se ntocmete ntr-un singur exemplar care st la baza ntocmirii statelor de plat
c. Circul :la persoana care l ntocmete;
conducerea unitii care l aprob;
document justificativ care st la baza ntocmirii statelor de plat;
d.Se arhiveaz la serviciul financiar contabil /secretariat;
e.Coninutul minim obligatoriu :
denumirea unitii;
secia pentru care se ntocmete;
luna pentru care se ntocmete;
abrevieri ce stau la baza ntocmirii documentelor;

tabel centralizator care va cuprinde urmtoarele coloane : nr.crt, nr.matricol, numele i


prenumele salariatului., meseria/funcia, orele separate pe zile calendaristice, totalul orelor
lucrate ore suplimentare cu 75% i respectiv cu 100% i orele de noapte, total ore nelucrate,
7

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 8 din
14
Exemplar nr.1

orele de ntrerupere, ultima coloan este mprita i cuprind4 concedii de boal, accidente de
munc, nvoiri, concediu fra salariu, absene nemotivate.
3.Carnetul de munc : este actul official prin care se dovedete : cechimea
n munc, vechimea n unitate, timpul lucrat la locurile de munc, meseria,
specialitatea, drepturile salariale al angajailor, timpul lucrat n condiii
deosebite de munc.Se ntocmete doar pentru persoanela care au un
contract de muc.Cu prinde 2 prti
a) prima parte trebuie s cuprind date de identificare a salariatul;ui,
pregtirea profesional i de specialitate.
b)a dua parte :timpul lucrat, temeiul legal al contractului de munca,
fucntia deinut ,drepturile salariale,semntura si tampila persoanei
autorizate care face nscrisul.cu prinde de asemenea si o parte destinat
corecturilor facute nscrisurilor ronate, semnatura si stampila persoanei
autorizate.
4.REVISAL- are urmtoarele elemente :
elemente de identificare a salariatului
data angajrii
funcia/ocupaia
tipul contractului de munc
data i temeiul ncetarii contr.de munca
seria i nr. Carnetului de munc
se arhiveaz dupa normela n vigoare.
Circuitul documentelor- conf.anexei
Resurse materiale cf.listei de inventor
Resurse umane-cf.staleor de functii anexate
Resurse financiare cf.bugetului aprobat.
Planificarea operaiunilor
Evidenierea prezenei nvoirilor i concediilor :
-procurarea condicii de prezena a personalului
-ntocmirea procesului verbal pe ultima fil
-nscrierea salariailor n CP
-desemnarea prin decizie a persoanei responsabile cu CP
-stabilirea programului de lucru*pt.persd.nedidactic i didactic auxiliar)
i a orarului scolii pt.personalul didactic
-ntocmirea FCP
8

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

Ediia : 1
Nr.exemplare 7

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 9 din
14
Exemplar nr.1

-ntocmirea cererilor de nvoire;


-nscrierea concediului fra plat n CP i FCP
-nregistrarea cererii pentru acordarea de zile libere platite;
-aprobarea cererii de ctre conductorul unitaii
-ntocmirea unei evidene zilele libere platite
-ntocmirea cererii de concediu fra plat
-nregistrarea, aprobarea i emirerea deciziei pentru aceasta
-predarea unui exemplar sub semntur privat solicitantului
-ntocmirea evidenei zilelor de concediu fr plat pentru fiecare
salariat
-nscrierea n FCP a concediului fra plat;
-anuntrea instituie n cazul concediilor medicale ;
-vizarea, prezentarea, aprobarea concediilkor medicale de ctre
conductorul unitaii
-ntocmirea evidenai concediilor medicale pentru fiecare salariat
IDENTIFICAREA RISCURILOR- RESURSE UMANE

OBIECTE AUDITABILE

RISCURI SEMNIFICATIVE

1.Procurarea CP a personalului

Inexistena CP n cadrul nstituiei

2.Numerotarea filelor CP

Omiterea numerotrii

3.ntocmirea provesului verbal


pe ultima fil CP
4.Inscrierea salariailor, orarului
(pt.personalul didactic)
5. Desemnarea prin decizie a
persoanei responsabile cu CP
6.Stabilirea programului de
lucru
7.Semnarea condicii de
prezena
8.ntocmirea FCPla fritul lunii

Nentocmirea procesului verbal


Nenscrierea salariailor i a orarului
Nedesemnarea prin decizie a persoanei
responsabile cu CP
Nestabilirea progr.de lucru
Nesemnarea CP
Nentocmirea FCP

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director
OBIECTE AUDITABILE

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 10 din
14
Exemplar nr.1

RISCURI SEMNIFICATIVE

9.Aprobarea FCP de ctre


conductorul unitaii
10.ntocmirea cererii de nvoire

Neaprobarea

11.nregistrarea cererii

nenregistrarea

12.Aprobarea cererii

Neaprobarea

13.nscrierea nvoirii n CP
14.Planificarea concediilor de
odihna CO
15.ntocmirea cererii de CO
16.nregistrarea cererii
17.Aprobarea cdererii CO
18.ntocmirea evidenei CO
19.nregistrarea n evidena a
CO
20.nscrierea zilelor de CO n CP

nenscrierea
Omisiunea planificarii

21.nscrierea zilelor de CO
pt.fiecare salariat
22.emiterea deciziei de
aprobare a CO
23.Semnarea deciziei de ctre
conductorul unitaii
24.predarea unui exemplar din
decizie salariatului sub
semnatura privat
25.ntocmirea cererii de
concediu fara plata CFP
26.Inregistrarea ,aprobarea,
emiterea semnarea deciziei
pentru CFP,predarea
salariatului sub semntur
privat a unui exemplar
27.Intocmirea, nregistrarea
unei evidene a CFP

Omiterea nscrierii

Nentocmirea cererii

Nentocmirea cererii
nenregistrarea
Neaprobarea cererii
Nentocmirea evidenei
Nenregistrarea
Omierea nscrierii

Omiterea deciziei
Nesemnarea deciziei
8
Nepredarea
Nentocmirea cererii
Neemiterea documentelor

Nentocmirea documentelor

10

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director
OBIECTE AUDITABILE

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 11 din
14
Exemplar nr.1

RISCURI SEMNIFICATIVE

28.nscrierea n CM ,FCP a CFS,

Omitertea nscrierii

29.Intocmirea ,
nregistrarea,aprobarea,
evidentei cerererii de acordare
a zilelor libere,
30.Inregistrarea n FCP a zilelor
libere
31.Anunarea instituiei n
termen de 3 zile a Concediului
medical
32.Vizarea, aprobarea,
intocmirea evidenti concediilor
medicale
33.nregistrarea n evidena
deschis a concediilor medicale

Neemiterea documentelor

Omiterea nregistrrii
Neanunarea instituiei
Neemiterea documentelor
Nenregistrarea

Derularea operaiunilor activitii


OBIECTE AUDITABILE
1
1.Procurarea CP
2.Numerotarea filelor
3.Intocmirea procesului verbal pe
ultima fil
4.Inscrierea salariailor (didactic
auxiliar i nedidactic(, a orarului la
personalul didactic
5.desemnarea prin decizie a
persoanei responsabile cu CP
6.stabilirea programului de lucru
7.Semnarea CP

Operaiuni desfurate
2
Achiziionarea CP tipizat pt.fiecare loc de
munc
Numerotarea filelor
ntocmirea procesului verbal
Efectuarea nscrierilor
Se emite decizie din partea conductorului
unitatii i nmnat persoanei n cauz
Stabilirea programului
Semnarea CP

11

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director
OBIECTE AUDITABILE
8.Intocmirea FCP la sfritul lunii
9.Aprobarea FCP de ctre
conductorul unitaii
10.Intocmirea,
nregistrarea,aprobarea cererii de
nvoire
11.Inscrierea nvoirii n CP,FCP

12.Planificarea CO
13.Intocmirea,
inregistrarea,aprobarea cererii
de CO
14.Intocmirea unei evidene
separate a CO
15.Inscrierea zilelor de CO n CP
i In FCP pentru fiecare angajat
16.Intocmirea,nregistrarea,apro
barea i emiterea deciziei pentru
CFS
17.Semnarea deciziei, predarea
uni exemplar sub semntur
private salariatului
18.Intocmirea unei evidene a
CFS
19.Inscrierea CFS n CP, FCP
20.Intocmirea,
Inregistrarea,aprobarea cererii
pentru acordarea de zile libere
pltite
21. Inscrierea zilelor libere In CP
i In FCP

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 12 din
14
Exemplar nr.1

Operaiuni desfurate
Intocmirea FCP la sfrsiul lunii dup CP
(evidenierea orelor de CO. CFP, concediu
medical , ore suplimentare
Aprobarea sub semntura de ctre
conductorul unitii
Cererea de nvoire se aprob de conductorul
unitii, dp ce a fost nregistrat i I s-a dat n
numr
Orele de nvoire se nscrieu n dreptul fiecrui
angajat

n luna decembrie a fiecrui an se va face


o planificare a CO pentru fiecare angajat
n parte
Redactarea cererii,nregistrarea n
unitate, aprobarea de ctre conductorul
unitii
ntocmirea evidenei pt.fiecare angajat
Se trec n CP toate zilele de concediu
pt.fiecare angajat precum i n FCP la
sfritul fiecrei luni
Redactarea cererii da ctre angajat,
inregistrarea n unitate,aprobarea de
ctre conductorul unitii,emiterea
deciziei de aprobare
Semnarea deciziei de ctre conductorul
unittii, eliberarea unui exemplar , sub
semntur angajatului
Intocmirea evidenei pentru fiecare
salariat
nscrierea pentru fiecare angajat
10
Readactarea cererii de ctre
angajat,nregistrarea n unitate,aprobarea
de ctre conductorul unitii a cererii
pt.zile libere pltite
Inregistrarea n evidena a zilelor libere
pt.fiecare angajat, mentionarea acestora
12

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director
OBIECTE AUDITABILE

22.Anunarea,vizarea Si
aprobarea concediilor medicale

23.Intocmirea unei evidene a


concediilor medicale
24.Inregistrarea n evidena
deschis a concediilor medicale

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 13 din
14
Exemplar nr.1

Operaiuni desfurate

n FCP
Beneficiarul are obligaia de a anuna n
tremens de 3 zile data de la care
beneficiaz de concediu
medical,concediul medical va fi vizat de
medical de familie i aprobat de ctre
conductorul unitii
ntocmirea unei evidene n care s se
nscrie toate zilele de concediu medical
avute de fiecare angajat n parte
Evident zilelor de concediu medical
pentru fiecare angajat

Valorificarea rezultatelor activitii


mbuntirea cunoaterii legislaiei privind evidena prezenei,
nvoirilor i concediilor
cunoaterea modului de derulare a pailor privind evidena nvoirilor i

concediilor

13

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 14 din
14
Exemplar nr.1

9. RESPONSABILITATI

9.1. DIRECTORUL
1.Desemneaz prin decizie persoana responsabila cu CP;
2.Stabilete programul de lucru prin Regulamentul intern
3.Aproba : FCP, cererile de nvoire, CO, CFS, zile libere platite, concedii
medicale, ore suplimentare;
11
4.Emite decizii pentru : cererile de nvoire, CO, CFS, ore suplimentare,
zile libere pltite;
5.Planifica CO n baza cererilor nregistrate;
6.Procur CP formulare tipizate specifice fiecrui punct de lucru.
7.Urmrete respectarea programului de lucru prin semnarea CP
9.2. SECRETARUL
1.Numeroteaz filele CP i ntocmete procesul verbal la sfrit;
2.Inscrie n CP salariaii (nedidactic i didactic auxiliary) orarul scolii la
personalul didactic;
3.Intocmete FCP;
4.Inrefistreaz :cererile de CO,CFS, nvoire, zile libere pltite, ore
suplimentare(OS);
5.Tne evidena pe fiecare salariat pentru : zile CO,CFS,OS, concedii
medicare, nvoiri;
6.Pred sub semntur privat un exemplar din deciziile emise de
conductorul unitii, dup ce le-a nregistrat n Registrul de decizii al
unitii.

14

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 15 din
14
Exemplar nr.1

10.Anexe , nregistrri, arhivri


Nr.
ane
x

Denumire
anex

Elabora
tor

Aprob
at

1.

Circuitul
document
elor
Lista de
inventar

Resurse
umane

direct
or

Comisia
de
inventa
r
Financi
ar
contabil
Resurse
umane

2.

3.

Bugetul

4.

Statul de
funcii

Num
r
exem
pl
1

Difuza
re

Arhivare
Loc
Per

person
al

secr
et

Per
m

direct
or

gestio
nar

secr
et

3
ani

Direct
or
OPC
Direct
or
ISJ SV

person
al

secr
et

3
ani

person
al

Secr
et.

3
ani

Alt
e
el

15

Gradinita 101
Dlamtieni
______________________

PROCEDURA
OPERATIONALA
privind evidena prezenei,
invoirilor i concediilor

Director

Ediia : 1
Nr.exemplare 7
Revizia :1
Nr.ex.:
Pagina 16 din
14
Exemplar nr.1

11. Cuprins

Numarul
componen
tei
in cadrul
procedurii
operation
ale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii


operationale

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei n cadrul
ediiei procedurii operaionale
Situaia ediiilor si a reviziilor n cadrul ediiilor
procedurii operaionale
Lista cupriznd persoanele la care se difuzeaz ediia
sau, dupa, caz, revizia din cadrul editiei procedurii
operaionale
Scopul procedurii operaionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
Documentele
de
referinta
aplicabile
activitatii
procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizai n procedura
operaional
Descrierea procedurii operaionale
Responsabiliti si rspunderi n derularea activittii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

Pagina

1
1
1-2
2
2-3
3-4
4-5
5-11
11-12
13
13

16