Sunteți pe pagina 1din 13

ORDIN nr. 1.

435 din 18 septembrie 2006


pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i
protecia civil
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 octombrie 2006
Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 30 alin. (9) din Legea nr. 307/2006
privind aprarea impotriva incendiilor, precum i ale art. 7, art. 9 alin. (1) lit. g), art. 20 alin. (1) lit. k),
art. 24 alin. (3), art. 30 alin. (1) lit. b) i ale art. 45 alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecia
civil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Administraiei i Internelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 604/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia
civil, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, prin inspectoratele judeene i al municipiului
Bucureti, va lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a dispoziiilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
1.312/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind prevenirea i
stingerea incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 462 din 29 mai 2006,
precum i Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1.298/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare i autorizare privind protecia civil, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 425 din 17 mai 2006, se abroga.
p. Ministrul administraiei i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Bucureti, 18 septembrie 2006.
Nr. 1.435.
ANEXA
NORME METODOLOGICE
de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu
i protecia civil
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectoratele judeene i
al municipiului Bucureti pentru situaii de urgenta, denumite n continuare inspectorate, direct ori prin
comisiile de acorduri unice, denumite n continuare C.A.U., din cadrul consiliilor judeene, municipale i
ale sectoarelor municipiului Bucureti, oreneti i comunale, dup verificarea de conformitate cu
prevederile reglementrilor tehnice n vigoare a msurilor de aprare impotriva incendiilor, adoptate n
documentaiile tehnice ale lucrrilor de construcii, pentru ndeplinirea cerintei eseniale "securitate la
incendiu".

(2) Avizele de protecie civil sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectorate, prin C.A.U., dup
verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice n vigoare a msurilor adoptate n
documentaiile tehnice ale lucrrilor de construcii pentru realizarea adaposturilor de protecie civil.
ART. 2
(1) Autorizaiile de securitate la incendiu sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectorate, prin
care se certifica, n urma verificrii documentelor i n teren, realizarea msurilor de aprare impotriva
incendiilor, prevzute n documentaiile tehnice de execuie a lucrrilor de construcii, pentru
ndeplinirea cerintei eseniale "securitate la incendiu".
(2) Autorizaiile de protecie civil sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectorate, prin care se
certifica, n urma verificrii documentelor i n teren, realizarea adaposturilor de protecie civil,
conform reglementrilor specifice.
ART. 3
(1) Avizele de securitate la incendiu se emit n urmtoarele situaii:
a) cnd sunt solicitate prin certificatele de urbanism n vederea emiterii acordului unic, n C.A.U.,
pentru categoriile de construcii i amenajri aprobate, potrivit legii, prin hotrre a Guvernului;
b) pentru lucrrile de schimbare a destinaiei i/sau de modernizare la construcii i amenajri
existente, care nu necesita autorizaii de construire, atunci cnd, n urma executrii lucrrilor,
construciile i amenajrile respective se ncadreaz n categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotrrea
Guvernului prevzut la lit. a), pentru care este necesar avizarea privind securitatea la incendiu;
c) pentru amplasarea construciilor n interiorul parcelelor i asigurarea posibilitilor de acces la
drumurile publice, n conformitate cu prevederile Regulamentului general i ale regulamentelor locale de
urbanism, n cazurile n care nu se asigura ndeplinirea cerinelor prevzute de reglementrile specifice.
(2) Avizele de protecie civil se emit cnd sunt solicitate prin certificatele de urbanism n vederea
emiterii acordului unic, n C.A.U., pentru categoriile de construcii i amenajri aprobate, potrivit legii,
prin hotrre a Guvernului.
ART. 4
Avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. a) i alin. (2) se solicita i se emit pe fise tehnice specifice,
conform procedurii stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.430/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 825 i
825 bis din 13 septembrie 2005.
ART. 5
(1) Avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) i c), precum i autorizaiile de securitate la incendiu i
de protecie civil se solicita n scris de ctre persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor n a
cror zona de competenta urmeaz sa fie realizate ori sunt amplasate construciile sau amenajrile
respective.
(2) Modelele de cereri sunt prezentate n anexa nr. 1, pentru avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. a)
i b), n anexa nr. 2, pentru avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. c), n anexa nr. 3, pentru avizele
prevzute la art. 3 alin. (2), n anexa nr. 4, pentru autorizaiile prevzute la art. 2 alin. (1), i n anexa nr.
5, pentru autorizaiile prevzute la art. 2 alin. (2).
ART. 6
(1) Cererile, dup caz, fiele tehnice, precum i avizele i autorizaiile, nsoite de documentele
prevzute la art. 10, 13, 18 i 21, se nregistreaz ntr-un registru special, n ordinea primirii, respectiv
emiterii lor, asigurndu-se evidenta i confidenialitatea coninutului acestora.
(2) Dac documentele prezentate sunt incomplete sau nu conin toate datele prevzute n prezentele
norme metodologice, lipsurile constatate se comunica solicitantului n cel mult 5 zile lucrtoare dup
nregistrare.
(3) n situaia n care documentaia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica
data, numele i prenumele acestuia i semnatura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.
(4) Restituirea documentaiei spre completare n termen de cel mult 5 zile lucrtoare se face cu adresa
scris i semnat de inspectorul-ef, cu aplicarea tampilei inspectoratului.
(5) Termenul legal de emitere a avizelor pe fiele tehnice este de maximum 15 zile, termen care curge
de la data depunerii documentaiei complete.
(6) Termenul legal de emitere a avizelor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) i c) i a autorizaiilor
prevzute la art. 2 alin. (1) este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii cererii.
ART. 7

(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizeaz pentru soluionare specialitilor
desemnai din inspecia de prevenire din cadrul inspectoratului, care, n urma verificrii coninutului
acestora i a condiiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaiilor -, ntocmesc pentru fiecare
situaie un referat cu concluziile rezultate i cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivat a
emiterii avizului sau autorizaiei.
(2) Referatele se verifica de ctre eful serviciului cruia i-a fost repartizata lucrarea, se avizeaz de
ctre adjunctul inspectorului-ef al inspectoratului i se aproba de ctre inspectorul-ef, odat cu
emiterea avizului/autorizaiei.
(3) Avizele i autorizaiile emise de inspectorate se semneaz de ctre inspectorul-ef i se
stampileaza cu tampila unitii.
ART. 8
La emiterea avizelor i/sau autorizaiilor de securitate la incendiu i de protecie civil solicitantul
prezint copii ale documentelor prin care se atesta efectuarea plii tarifelor stabilite potrivit ordinului
ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea tarifelor la emiterea avizelor i autorizaiilor.
ART. 9
(1) Nu se emit avize sau autorizaii de ctre inspectorate n urmtoarele situaii:
a) atunci cnd se constata la verificarea documentelor depuse, precum i n teren nendeplinirea
cerinelor prevzute de reglementrile tehnice n vigoare i de prezentele norme metodologice;
b) dac obiectivele respective nu se ncadreaz n categoriile celor stabilite prin lege, hotrri ale
Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale administraiei publice centrale.
(2) Se pot emite avize cu condiii numai pe fise tehnice, conform prevederilor Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005.
(3) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaiilor se comunica n scris solicitanilor, mpreun cu
motivele respingerii, n termen de maximum 15 zile de la nregistrarea documentaiei complete.
(4) Dac solicitantii nu se prezint pentru ridicarea avizelor sau autorizaiilor, precum i a
documentaiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora n termen de 6 luni de la data emiterii,
documentele respective sunt clasate i indosariate potrivit reglementrilor n vigoare.
CAP. II
Documentaiile necesare pentru emiterea avizelor i autorizaiilor de securitate la incendiu
ART. 10
(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism n vederea emiterii
acordului unic, n C.A.U., se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) certificat de urbanism - un exemplar n copie;
c) documentaia tehnica, cuprinznd piese scrise - memoriu tehnic pe specialiti i scenariu de
securitate la incendiu - i desenate, n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu - un exemplar;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esenial "securitate la incendiu", conform
reglementrilor specifice - doua exemplare;
e) fia tehnica n vederea acordului unic, ntocmit conform formularului din Normele metodologice
de aplicare a Legii privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii nr. 50/1991, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005 - trei exemplare;
f) opis cu documentele depuse, conform modelului prevzut n anexa nr. 6 lit. A - doua exemplare.
(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbrile de destinaie i modernizrile la construciile
i amenajrile existente care, potrivit legii, nu necesita autorizaii de construire se emit pe baza
urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului i/sau construciilor - un exemplar n
copie;
c) raportul de expertiza tehnica pentru cerinta esenial "securitate la incendiu" privind schimbarea
destinaiei sau avizul proiectantului iniial al construciei - doua exemplare n original;
d) scenariul de securitate la incendiu - doua exemplare, ambele n original;
e) planul de situaie - un exemplar;
f) documentaie cuprinznd planuri (relevee la situaia existenta i planuri cu situaia propus) ale
construciei (planuri pentru fiecare nivel, faade, seciuni) i, dup caz, scheme ale instalaiilor utilitare

(electrice, gaze combustibile, nclzire, ventilare) i cu rol de securitate la incendiu (detectie,


semnalizare, stingere) - un exemplar;
g) opis cu documentele depuse - doua exemplare.
(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construciilor n interiorul parcelelor i
asigurarea posibilitilor de acces la drumurile publice (n conformitate cu prevederile Regulamentului
general sau regulamentelor locale de urbanism) se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - un exemplar n copie;
c) planul de situaie - amplasare n zona - cu precizarea distantelor fata de vecinti i a cilor de
acces la drumurile publice - doua exemplare;
d) opis cu documentele depuse - doua exemplare.
ART. 11
(1) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (1), se restituie solicitantului documentele depuse,
vizate spre neschimbare, emitentul retinand cte un exemplar din cerere, fia tehnica, referatul
verificatorului de proiect pentru cerinta esenial "securitate la incendiu", scenariul de securitate la
incendiu, opisul cu documentele depuse i referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1).
(2) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (2), se restituie solicitantului documentele depuse,
vizate spre neschimbare, emitentul retinand cte un exemplar din cerere, aviz, raportul de expertiza
tehnica/avizul proiectantului iniial, opisul cu documentele depuse i referatul ntocmit conform art. 7
alin. (1).
(3) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (3), se restituie solicitantului documentele
prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cte un exemplar din cerere, aviz, plan de
situaie, opisul cu documentele depuse i referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1).
(4) Documentele reinute de emitent, prevzute la alin. (1) i (2), se pstreaz de ctre acesta pana la
darea n exploatare a construciilor sau amenajrilor pentru care s-au emis avizele, respectiv pana la
emiterea autorizaiei de securitate la incendiu, dup care se arhiveaza potrivit prevederilor legale n
vigoare.
ART. 12
Avizele de securitate la incendiu emise direct de inspectorate se redacteaz n doua exemplare,
conform modelului prevzut n anexa nr. 7.
ART. 13
(1) Autorizaiile de securitate la incendiu se emit dup recepia la terminarea lucrrilor, la darea n
exploatare a construciilor sau amenajrilor noi, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) autorizaia de construire - un exemplar n copie;
c) avizul de securitate la incendiu emis pe fia tehnica i documentaia vizata spre neschimbare care a
stat la baza emiterii avizului - n original;
d) piesele scrise i desenate din documentaia tehnica, cum sunt: detalii de execuie, agremente tehnice
sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcii cu rol de securitate la incendiu,
dispoziii de antier nsuite de verificatorul de proiect etc., n care sa fie incluse msurile realizate
privind ndeplinirea cerintei eseniale "securitate la incendiu" - un exemplar;
e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esenial "securitate la incendiu" - construcii i
instalaii - doua exemplare;
f) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor - doua exemplare;
g) opisul cu documentele depuse - doua exemplare.
(2) Pentru schimbrile de destinaie la construcii i amenajri care nu necesita autorizaie de
construire, autorizaiile de securitate la incendiu se emit la darea n exploatare a construciilor sau
amenajrilor, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) avizul de securitate la incendiu - n original, atunci cnd acesta a fost emis;
c) documentaia prevzut la art. 10 alin. (2) lit. c)-f);
d) opisul cu documentele depuse - doua exemplare.
ART. 14
(1) Autorizaiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redacteaz n doua exemplare,
conform modelului prevzut n anexa nr. 8.
(2) La emiterea autorizaiilor de securitate la incendiu pentru situaiile prevzute la art. 13 alin. (1), se
restituie solicitanilor documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cte un

exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizaia de securitate la incendiu, procesul-verbal
de recepie la terminarea lucrrilor, referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1) i referatul verificatorului
de proiect pentru cerinta esenial "securitate la incendiu".
(3) La emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru situaia prevzut la art. 13 alin. (2), se
restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul retinand cte un
exemplar al cererii, autorizaiei de securitate la incendiu, raportului de expertiza sau avizului
proiectantului iniial, scenariului de securitate la incendiu i referatului ntocmit conform art. 7 alin. (1).
ART. 15
(1) n situaiile n care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu,
precum i la schimbrile de destinaie i modernizri la construcii i amenajri care nu necesita
autorizaii de construire, dei construciile sau amenajrile respective se ncadreaz n categoriile celor
aprobate prin hotrre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaiile de securitate la incendiu
se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) certificatul de urbanism - un exemplar n copie;
b) autorizaia de construire, dac a fost emis, potrivit legii - un exemplar n copie;
c) raportul de expertiza tehnica pentru cerinta esenial "securitate la incendiu" - doua exemplare n
original;
d) documentaia cuprinznd scenariul de securitate la incendiu i piese desenate, stampilate de ctre
expert - doua exemplare n original;
e) plan de situaie - un exemplar;
f) opis cu documentele depuse - doua exemplare.
(2) Cnd solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea,
furtul, avizele de securitate la incendiu i documentaiile care au stat la baza emiterii acestora,
autorizaiile de securitate la incendiu se emit pe baza urmtoarelor documente, dup caz:
a) autorizaia de construire i documentaia specifica ce a stat la baza emiterii acesteia, dup caz - un
exemplar n copie;
b) documentaie cuprinznd planuri (relevee la situaia existenta i planuri cu situaia propus) ale
construciei (planuri pentru fiecare nivel, faade, seciuni) i, dup caz, scheme ale instalaiilor utilitare
(electrice, gaze combustibile, nclzire, ventilare) i cu rol de securitate la incendiu (detectie,
semnalizare, stingere) - un exemplar;
c) raport de expertiza tehnica pentru cerinta esenial "securitate la incendiu" - doua exemplare n
original;
d) documentaia cuprinznd scenariul de securitate la incendiu i piese desenate, stampilate de ctre
expert - doua exemplare n original;
e) plan de situaie - un exemplar;
f) opis cu documentele depuse - doua exemplare.
ART. 16
(1) n cazul n care, n urma verificrilor efectuate, se constata ca documentaiile tehnice nu mai
corespund condiiilor pentru care au fost avizate, avizele se anuleaz.
(2) n cazul n care, n urma verificrilor efectuate, se constata neconformitatea construciilor sau
amenajrilor cu condiiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de
destinaie, modificri, completri, reamenajari, modernizri, autorizaiile de securitate la incendiu devin
nule de drept, proprietarul avnd obligaia reluarii procesului de avizare i autorizare, conform
prezentelor norme metodologice.
(3) Autorizaiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitile emitente,
dac pe durata exploatrii construciilor sau amenajrilor se constata nerespectarea msurilor de aprare
impotriva incendiilor, cuprinse n documentaii, ori nclcarea grava a reglementrilor specifice, n ceea
ce privete: limitarea propagarii incendiilor la vecinti i n interiorul compartimentelor de incendiu,
protecia i evacuarea sigura a utilizatorilor, siguranta pompierilor sau a altor forte care intervin la
stingerea incendiilor ori n alte situaii de risc, inclusiv asigurarea posibilitilor eficiente de alimentare
cu apa n caz de incendiu i, dup caz, cu energie a consumatorilor afereni sistemelor de protecie
prevzute.
ART. 17
Anularea autorizaiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul
inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor, comunicnd despre
aceasta altor autoriti competente.

CAP. III
Documentaiile necesare pentru emiterea avizelor i autorizaiilor de protecie civil
ART. 18
Avizele de protecie civil solicitate prin certificatele de urbanism n vederea emiterii acordului unic,
n C.A.U., se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) certificat de urbanism - un exemplar n copie;
c) plan de situaie i de ncadrare n zona - doua exemplare n copie;
d) plan de arhitectura al celui mai de jos nivel al construciei i schema instalaiilor de filtroventilatie,
pentru adposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, i al instalaiilor electrice din adapost doua exemplare n copie;
e) planul seciunii verticale a cldirii cu instalaiile de filtroventilatie din adapost, pentru adposturile
cu capacitate mai mare de 50 de persoane - doua exemplare n copie;
f) memoriu tehnic de specialitate - doua exemplare n copie;
g) fia tehnica n vederea emiterii acordului unic, ntocmit conform formularului din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005;
h) opis cu documentele depuse - doua exemplare.
ART. 19
Memoriul tehnic de specialitate cuprinde urmtoarele:
a) date generale despre adapost: necesar personal de adapostit; echipare cu instalaii speciale, utilaje i
tmplrie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimile pereilor i planseelor, sistem de armare,
pardoseli, finisaje, racorduri; instalaii de filtroventilatie, electrice, sanitare, de nclzire etc.;
b) date privind echiparea cu instalaii de filtroventilatie, pentru adposturile de protecie civil cu
capacitate de adpostire de peste 50 de persoane.
ART. 20
(1) La emiterea avizelor de protecie civil se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre
neschimbare, emitentul retinand cte un exemplar din urmtoarele documente:
a) cerere-tip;
b) plan de situaie i de ncadrare n zona;
c) plan de arhitectura al celui mai de jos nivel al construciei i schema instalaiilor de filtroventilatie,
pentru adposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, i al instalaiilor electrice din adapost;
d) planul seciunii verticale a cldirii cu instalaiile de filtroventilatie din adapost, pentru adposturile
cu capacitate mai mare de 50 de persoane;
e) memoriu tehnic de specialitate;
f) fia tehnica n vederea emiterii acordului unic, ntocmit conform formularului din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005;
g) opis cu documentele depuse.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) se pstreaz pana la emiterea autorizaiei de protecie civil.
ART. 21
(1) Autorizaiile de protecie civil se emit dup recepia la terminarea lucrrilor, la darea n
exploatare a construciilor sau amenajrilor noi, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - doua exemplare;
b) autorizaia de construire - un exemplar n copie;
c) documentaia tehnica pe baza creia s-a emis avizul de protecie civil i eventualele modificri
realizate prin dispoziii de antier, conform legii - doua exemplare;
d) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, doua exemplare n copie;
e) opis cu documentele depuse - doua exemplare.
(2) Autorizaiile de protecie civil emise de inspectorate se redacteaz n doua exemplare, conform
modelului prevzut n anexa nr. 9.
(3) La emiterea autorizaiei de protecie civil, se restituie solicitantului documentele prezentate,
vizate spre neschimbare, emitentul retinand cte un exemplar din cerere, autorizaia de protecie civil,
documentaia tehnica, procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i opisul cu documentele
depuse.
ART. 22

Autorizaiile de protecie civil emise de inspectorate pot fi anulate de unitile emitente, dac pe
durata exploatrii construciilor/adaposturilor se constata nerespectarea msurilor de protecie civil
cuprinse n documentaii ori nclcarea reglementrilor tehnice specifice de protecie civil.
ART. 23
(1) Un exemplar n copie al avizelor i autorizaiilor emise de inspectorate pentru adposturile n care
sunt amenajate puncte de comanda se transmite spre tiina Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgenta.
(2) Un exemplar n copie al avizelor i autorizaiilor emise de Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta
"Dealu Spirii" al Municipiului Bucureti pentru adposturile la obiectivele de investiii amplasate n
zonele cuprinse n perimetrele Lac Floreasca - Bd. Aviatorilor - Calea Dorobantilor - Calea Floreasca,
sos. Bucureti-Ploiesti - Bd. Poligrafiei - Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti - str. N. Balcescu - str. Ion
Campineanu - Calea Victoriei se transmite spre tiina Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgenta.
CAP. IV
Dispoziii finale
ART. 24
Inspectoratele, prin inspectiile de prevenire, pe timpul execuiei obiectivului de investiii pana la
emiterea autorizaiilor, verifica prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executrii lucrrilor din
documentaiile avizate privind ndeplinirea cerintei eseniale "securitate la incendiu", respectiv realizarea
adaposturilor de protecie civil.
ART. 25
Avizele emise pe fise tehnice n cadrul comisiilor de acorduri unice isi pierd valabilitatea dac, n
termenul prevzut n autorizaia de construire, nu au fost ncepute lucrrile de execuie precizate n
documentaia tehnica.
ART. 26
Posesorii avizelor i autorizaiilor au obligaia de a le pstra n bune condiii, mpreun cu
documentele vizate spre neschimbare prevzute n prezentele norme metodologice, i de a le prezenta, la
cerere, organelor mputernicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.
ART. 27
Inspectoratele trebuie sa asigure condiiile i msurile corespunztoare lucrului cu publicul, necesare
pentru desfurarea n bune condiii a activitii de primire a cererilor i de asigurare a reglementrilor
tehnice i standardelor n vigoare necesare verificrii documentaiilor anexate acestora i de emitere a
avizelor i autorizaiilor de securitate la incendiu i protecie civil.
ART. 28
Tarifele aferente activitilor de emitere a avizelor i/sau autorizaiilor de securitate la incendiu i de
protecie civil sunt stabilite prin ordin al ministrului administraiei i internelor, potrivit reglementrilor
n vigoare.
ART. 29
(1) Stampilele pentru vizat spre neschimbare a documentaiilor depuse de solicitanti se vor
confeciona prin grija inspectoratelor.
(2) Modelul tampilei cu numr de identificare este prezentat n anexa nr. 10.
(3) Numerele de identificare ale stampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat n funcie de necesitai.
ART. 30
Anexele nr. 1-10 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.

ANEXA 1
la normele metodologice
Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta al Judeului ......./
Municipiului Bucureti
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
nr. ..... din .......... 200...
Subsemnatul/Subsemnata ...................., cu domiciliul n judeul .............., municipiul/oraul/comuna
..........., sectorul/satul ..........., str. .............. nr. ......., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul potal .........,
telefon ............., fax .............., e-mail ..............., n calitate de .................... la ..................., n
conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea impotriva
incendiilor i ale Hotrrii Guvernului nr. ........................, solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia anexat;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru ..................., avnd destinaia ...................,
amplasat/amplasata n judeul ................., municipiul/oraul/comuna .................., sectorul/satul
..................., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ................., telefon/fax
........................., e-mail .................. .
Anexez documentele prevzute n normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.
Declar pe propria rspundere ca documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data .......

Semnatura ...............

ANEXA 2
la normele metodologice
Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta al Judeului ............./
Municipiului Bucureti
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
nr. .... din ........... 200...
Subsemnatul/Subsemnata .................., cu domiciliul n judeul .............., municipiul/oraul/comuna
.............., sectorul/satul ............., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul potal ...........,
telefon .........., fax ............., e-mail ...................., n calitate de ................... la .............., n conformitate
cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru
amplasarea n interiorul parcelei ............ i asigurarea posibilitilor de acces la drumurile publice pentru
..........................., avnd destinaia ..............................., amplasat/amplasata n judeul ................,
municipiul/oraul/comuna ..............., sectorul/satul ............, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
codul potal .............., telefon/fax ............., e-mail .............. .
Anexez documentele prevzute n normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.
Declar pe propria rspundere ca documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data .......

Semnatura ...............

ANEXA 3
la normele metodologice
Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta al Judeului .........../
Municipiului Bucureti
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea avizului de protecie civil
nr. .... din ......... 200...
Subsemnatul/Subsemnata ................., cu domiciliul n judeul ................., municipiul/oraul/comuna
........................., sectorul/satul ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal
............, telefon/fax ................, e-mail .........., n calitate de .................. la ..........., n conformitate cu
prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. ......... din ..........., solicit emiterea avizului de
protecie civil pentru .............., amplasat/amplasata n judeul ............., municipiul/oraul/comuna
.............., sectorul/satul ..............., str. ......... nr. ......., codul potal .................... .
Anexez documentele prevzute n normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.
Declar pe propria rspundere ca documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data .......

Semnatura ...............

ANEXA 4
la normele metodologice
Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta al Judeului ........./
Municipiului Bucureti
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea autorizaiei de securitate la incendiu
nr. .... din .......... 200...
Subsemnatul/Subsemnata ..............., cu domiciliul n judeul ...................., municipiul/oraul/comuna
................., sectorul/satul .................., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul potal
..............., telefon .............., fax ............, e-mail ................, n calitate de ................ la ................, n
conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea impotriva
incendiilor i ale Hotrrii Guvernului nr. ..............., solicit:
1. certificarea realizrii msurilor de securitate la incendiu, prevzute n documentaia tehnica
anexat, pentru construcia/amenajarea cu destinaia ........................, amplasat/amplasata n judeul
................, municipiul/oraul/comuna ..............., sectorul/satul ................., str. .................. nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ...................., telefon/fax ................., e-mail ................;
2. emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru construcia (instalatia) specificat la pct. 1.
Anexez documentele prevzute n normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.
Declar pe propria rspundere ca documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data .......

Semnatura ...............

ANEXA 5
la normele metodologice
Ctre
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta al Judeului ............/
Municipiului Bucureti
Domnului inspector-ef
CERERE
pentru emiterea autorizaiei de protecie civil
nr. ..... din .......... 200...
Subsemnatul/Subsemnata ..............., cu domiciliul n judeul ................., municipiul/oraul/comuna
..............., sectorul/satul ........., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..............,
telefon/fax ............, n calitate de ................ la .................., n conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)
lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecia civil, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale
Hotrrii Guvernului nr. .................... din .............., solicit emiterea autorizaiei de protecie civil pentru
.............., amplasat/amplasata n judeul ..................., municipiul/oraul/comuna .................,
sectorul/satul ..............., str. ............. nr. ..., codul potal ............... .
Anexez documentele prevzute n normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.
Declar pe propria rspundere ca documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul.
Data .......

Semnatura ...............

ANEXA 6
la normele metodologice
A. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaiei
de securitate la incendiu/de protecie civil
*T*

Nr.
Denumirea
Seria, codul, nr. Nr. Formatul
crt.
documentului
de nregistrare etc. de file

*ST*
Data .......

Semnatura ...............

B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare

*T*

Nr.
Denumirea
Data
Semnatura
Data Semnatura
crt. documentului
comunicrii solicitantului redepunerii de primire

*ST*
Data ........

Semnatura personalului
Semnatura solicitantului
nominalizat
.................
de inspectorat
.............

ANEXA 7
la normele metodologice
ROMNIA
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta "........."
al Judeului .............../Municipiului Bucureti
AVIZ
de securitate la incendiu
nr. ...... din ....... 200...
Ca urmare a cererii nregistrate la nr. ............. din .............. 200....., adresat de ................, cu
domiciliul/sediul n judeul ................., municipiul/oraul/comuna .............., sectorul/satul ..............., str.
............... nr. ....., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal .........., telefon .............., fax ..............., e-mail
...............,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgenta profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea impotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr.
........./200..., se avizeaz din punctul de vedere al securitii la incendiu ...........................,
amplasat/amplasata n judeul ................, municipiul/oraul/comuna ............., sectorul/satul ...............,
str. .................. nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..................., telefon ........................, fax
................... .
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezentul aviz de securitate la incendiu.
Avizul este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii
acestuia.
Deintorul*) avizului are obligaia sa solicite autorizaia de securitate la incendiu dup efectuarea
recepiei la terminarea lucrrilor sau nainte de punerea n funciune a construciilor ori amenajrilor
pentru care s-a obinut prezentul aviz.
_____________

*) Nu se aplica pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de
avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.435/2006.
Inspector-ef,
............................
(numele i prenumele, semnatura)
L.S.
ANEXA 8
la normele metodologice
ROMNIA
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta "..........."
al Judeului .........../Municipiului Bucureti
AUTORIZAIE
de securitate la incendiu
nr. ..... din ........ 200...
Ca urmare a cererii nregistrate la nr. ............. din .............. 200......., adresat de ................, cu
domiciliul/sediul n judeul ..........., municipiul/oraul/comuna ................, sectorul/satul ..........., str.
.............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ............., telefon ......................, fax .................., email .................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgenta profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind
aprarea impotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr.
......../200....., se certifica realizarea msurilor de prevenire i stingere a incendiilor la ...............,
amplasat/amplasata n judeul ..........., municipiul/oraul/comuna .................., sectorul/satul ..........., str.
........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ................, telefon .............., fax .............. .
Prezenta autorizaie isi pierde valabilitatea n cazul n care construcia/amenajarea nu mai corespunde
condiiilor pentru care a fost autorizata.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta autorizaie de prevenire i
stingere a incendiilor.
Autorizaia este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acesteia.
Inspector-ef,
....................................
(numele i prenumele, semnatura)
L.S.
ANEXA 9
la normele metodologice
ROMNIA
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Inspectoratul pentru Situaii de Urgenta ".........."
al Judeului ............/Municipiului Bucureti
NOTA (CTCE)
Figura se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 814 din 03.10.2006, la pagina 12 (a
se vedea imaginea asociata).
AUTORIZAIE
de protecie civil

nr. .... din ...........


Ca urmare a cererii nregistrate la nr. ................ din .............., adresat de ............, cu domiciliul/sediul
n judeul ............., municipiul/oraul/comuna ................., sectorul/satul ............., str. ....... nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., codul potal ..........., telefon .......................,
n baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, funcionarea i atribuiile serviciilor de urgenta profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind
protecia civil, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. ....../.........., se
autorizeaza din punctul de vedere al proteciei civile ..........., amplasat/amplasata n judeul .............,
municipiul/oraul/comuna ............, sectorul/satul ............., str. ........... nr. ......., codul potal ............. .
Prezenta autorizaie isi pierde valabilitatea n cazul n care construcia/amenajarea nu mai corespunde
condiiilor pentru care a fost autorizata.
Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrant din prezenta autorizaie de prevenire i
stingere a incendiilor.
Autorizaia este valabil numai nsoit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
emiterii acesteia.
Inspector-ef,
........................
(numele i prenumele, semnatura)
L.S.
ANEXA 10
la normele metodologice
NOTA (CTCE)
Figura se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 814 din 03.10.2006, la pagina 13 (a
se vedea imaginea asociata).
-------

S-ar putea să vă placă și