Sunteți pe pagina 1din 3

DECRET Nr.

232 din 30 iunie 1986


pentru modificarea unor dispozitii legale cu privire la pensia suplimentara
ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA
ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 40 din 30 iunie 1986

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:


Art. 1
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala
se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64. - (1) Pensia suplimentara se bazeaza pe principiul mutualitatii
intre persoanele asigurate, care contribuie, in acest scop, cu 3% din retributia
tarifara lunara si din sporul de vechime neintrerupta in aceeasi unitate,
respectiv din sporul de vechime in invatamant.
(2) Contributia pentru pensia suplimentara se retine si se vireaza de catre unitati
intr-un cont special la Casa de Economii si Consemnatiuni, pentru care se acorda o
dobanda de 3% anual. "
2. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:
" Art. 65. - (1) Persoanele care au contribuit, in conditiile legii, la constituirea
fondului pentru pensia suplimentara beneficiaza de aceasta pensie de la data
incetarii activitatii lor ca urmare a pensionarii.
(2) Pensia suplimentara se stabileste in procente din retributia folosita, potrivit
legii, la calcularea pensiei de asigurari sociale, dupa anii de contributie, astfel:
------------------------------------------------------------------------------Timpul cat s-a contribuit
%
din retributie
------------------------------------------------------------------------------5-10 ani inclusiv
7
10-15 ani inclusiv
10
15-20 ani inclusiv
13
20-25 ani inclusiv
15

peste 25 ani
16
------------------------------------------------------------------------------3. Articolul 66 se abroga.
Art. 2
Decretul Consiliului de Stat nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat se
modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Pensia suplimentara se bazeaza pe principiul mutualitatii intre
militarii din cadrele permanente, care contribuie, in acest scop, cu 3 la suta din
retributia lor tarifara lunara.
(2) Contributia pentru pensia suplimentara se retine de unitati si se vireaza de
catre acestea prin Directia financiara a Ministerului Apararii Nationale, respectiv a
Ministerului de Interne, intr-un cont special la Casa de Economii si Consemnatiuni,
pentru care se acorda o dobanda de 3 la suta anual."
2. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - (1) Militarii care au contribuit la constituirea fondului pentru pensia
suplimentara beneficiaza de aceasta pensie de la data iesirii lor din cadrele
permanente ca urmare a pensionarii.
(2) Pensia suplimentara se stabileste in procente din retributia tarifara folosita la
calcularea pensiei militare, dupa anii de contributie, astfel:
-----------------------------------------------------------------------------Timpul cat s-a contribuit
%
din retributie
-----------------------------------------------------------------------------5-10 ani inclusiv
7
10-15 ani inclusiv
10
15-20 ani inclusiv
13
20-25 ani inclusiv
15
peste 25 ani
16
-----------------------------------------------------------------------------3. Articolul 62 se abroga.
Art. 3
Decretul Consiliului de Stat nr. 251/1978 privind pensiile si alte drepturi de
asigurari sociale ale avocatilor se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - Pensia suplimentara se bazeaza pe principiul mutualitatii intre
avocatii asigurati, care contribuie, in acest scop, cu 3% din retributia lor lunara.
Contributia pentru pensia suplimentara se retine si se vireaza de catre colegiile
de avocati intr-un cont special al Casei de asigurari a avocatilor, la Casa de
Economii si Consemnatiuni, pentru care se acorda o dobanda de 3% anual."

2. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:


"Art. 54. - Avocatii care au contribuit, in conditiile legii, la constituirea fondului
pentru pensia suplimentara beneficiaza de aceasta pensie de la data incetarii
activitatii lor ca urmare a pensionarii.
Pensia suplimentara se stabileste in procente din retributia folosita la calcularea
pensiei, dupa anii de contributie, astfel:
-----------------------------------------------------------------------------Timpul cat s-a contribuit
%
din retributie
-----------------------------------------------------------------------------5-10 ani inclusiv
7
10-15 ani inclusiv
10
15-20 ani inclusiv
13
20-25 ani inclusiv
15
peste 25 ani
16
------------------------------------------------------------------------------3. Articolul 55 se abroga.
Art. 4
(1) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentara o
perioada potrivit reglementarilor in vigoare pana la data prezentului decret si o
perioada mai mare de 5 ani cu 3 la suta li se calculeaza pensia suplimentara potrivit
prezentului decret, in raport cu toti anii de contributie.
(2) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentara o
perioada potrivit reglementarilor in vigoare pana la data prezentului decret si o
perioada mai mica de 5 ani cu 3 la suta li se calculeaza pensia suplimentara potrivit
reglementarilor in vigoare pana la aceasta data, in raport cu toti anii de contributie.
Art. 5
Prevederile prezentului decret se aplica incepand cu data de 1 iulie 1986.