Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii, rerepublicat, cu modificrile i


completrile ulterioare;
2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii;
6. Ordinul nr. 1792/2002 privind Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
8. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
9. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modifcrile i completrile ulterioare;
10. Ordinul nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, modificat i completat de Legea 234/2010
11. Legea nr. 1/2011 Legea educaiei naionale, cu modificrile i completrile
ulterioare, Cap. VIII Finanarea i baza material a nvmntului preuniversitar;
12. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiunilor de cas;
13. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
14. Ordinul nr. 830/175/2007 privind modificarea i completarea Ordinului ministerului
sntii pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind
concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile
ulterioare;
15. O.M.F.P. nr. 946/2005 privind implementarea Sistemului de Control Intern
Managerial, actualizat n 2012;
16. H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe;
17. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii
18. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi pentru
instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia.