Sunteți pe pagina 1din 2

SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE

E -EXPLOZIV

O - COMBURANT

F – USOR
INFLAMABIL

F+ - EXTREM DE
INFLAMABIL

T - TOXIC

T+ - FOARTE TOXIC

C – COROSIV

Xi – IRITANT

Xn – NOCIV

N – PERICULOS
PENTRU MEDIU

ETICHETE DE PERICOL

In legătură cu explozia – diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3