Sunteți pe pagina 1din 1
MINISTERUL FINAN Ţ ELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direc ţia Generală Regională a

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Timişoara Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara -

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara-Deva, cu sediul in str.1 Decembrie nr.30, anunţa:

LICITAŢIE

pentru valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului in conf. O.G. nr.14/2007si H.G. nr.731/2007art 22 alin( 1) Bunurile imobile care fac obiectul valorificării la licitaţia publica in administrarea A.J.F.P. Hunedoara sunt următoarele:

Parcele teren extravilan succesiune vacanta situate in perimetrul Comunei Bretea Romana, sat. Ocolisu Mare, jud. Hunedoara:

Parcela nr.1 extravilan pasune in suprafaţa de 2.381 mp, valoare de pornire

2.750,00 lei

Parcela nr.2 extravilan pădure in suprafaţa de 1.000 mp, valoare de pornire

1.325,00 lei

Parcela nr.3 extravilan pasune in suprafaţa de 1.753 mp , valoare de pornire

2.225,00 lei

Parcela nr.4 extravilan arabil in suprafaţa de 140 mp ,

valoare de pornire

162,50 lei

Parcela nr.5 extravilan faneata in suprafaţa de 7.053 mp, valoare de pornire

4.375,00 lei

Parcela nr.6 extravilan faneata in suprafaţa de 5.102 mp, valoare de pornire

3.525,00 lei

Parcela nr.7 extravilan faneata in suprafaţa de 405 mp,

valoare de pornire

600,00 lei

Parcela nr.8 extravilan faneata in suprafaţa de 1.789 mp, valoare de pornire

2.175,00 lei

Pasul de licitaţie este de 200 lei

Teren intravilan succesiune vacanta situat in perimetrul oras Uricani zona Bulzu pe marginea DN 66A Jud Hunedoara in suprafaţa de 5.004 mp preţul de pornire 48.206 lei. Pasul de licitaţie este de 200 lei

Cota de 1/2din imobilul situat in Petroşani str. Aviatorilor bl. 62B , ap 4, Jud Hunedoara , preţul de pornire 7.400 lei.

Pasul de licitaţie este de 200 lei

1.Actele necesare pentru prezentarea la licitaţie sunt următoarele:

- înscriere la licitaţie pe baza unei cereri;

- plata unei garanţii de participare la licitaţie de 10% din valoarea de pornire;

- copie actul de identitate pentru persoanele fizice romane;

- pentru persoanele juridice de naţionalitate romana copie de pe

certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

- pentru persoanele fizice străine ,copie dupa paşaport sau carte de identitate

- pentru persoanele fizice străine, actul de inmatriculare tradus in limba

romana si legalizat

- dovada emisa de creditorii fiscali ca nu are obligaţii fiscale restante;

Licitaţia va avea loc in data de 09.12.2015, ora 10 la sediul A.J.F.P. Hunedoara str. 1 decembrie nr.30. Relaţii