Sunteți pe pagina 1din 9

ROMNIA

COMUNICAT DE PRES

INSTITUTUL NAIONAL DE STATISTIC


www.insse.ro

Nr. 306 / 4 decembrie 2015

Domeniul: Produsul intern brut date provizorii (1)

PRODUSULINTERNBRUTNTRIMESTRULIII2015AFOST,N
TERMENI REALI, MAI MARE CU 1,4%1 COMPARATIV CU
TRIMESTRULII2015.

Fa de acelai trimestru din anul 2014, Produsul intern brut a nregistrat o


creterecu3,6%attpeseriabrutctipeseriaajustatsezonier;
Inperioada1.I30.IX2015,Produsulinternbrutacrescutcu3,7%,comparativcu
perioada1.I30.IX2014,attpeseriabrutctipeseriaajustatsezonier;
Seria ajustat sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculat ca
urmare a revizuirii estimrilor pentru trimestrul III 2015, nefiind, ns,
nregistratediferenefadevariantapublicatnComunicatuldepresnr.290
din13noiembrie2015.

Evoluia Produsului intern brut trimestrial n perioada 2013 2015, calculat ca serie brut i serie
ajustatsezonier,esteprezentatntabelulcareurmeaz.

Tabel1:EvoluiaProdusuluiinternbruttrimestrial
Trim.I
n%fadeperioadacorespunztoaredinanulprecedent
Seriebrut
2013
102,1
2014
104,1
2015
104,3
Serieajustatsezonier
2013
101,9
2014
103,8
2015
103,8
n%fadetrimestrulprecedent
Serieajustatsezonier
2013
101,1
2014
100,1
2015
101,4

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

An

101,4
101,5
103,4
101,9
102,3
103,8

104,2
103,0
103,6
104,0
102,9
103,6

105,2
102,7

104,7
102,6

103,5
102,8

101,5
100,1
100,0

100,9
101,5
101,4

101,1
100,8

DateletabeluluiinformatExcel.

Dateajustatesezonierinfunciedenumruldezilelucrtoare

1/9

Seriaajustatsezonier

Produsul Intern Brut date ajustate sezonier estimat pentru trimestrul III 2015 a fost de 178432,2
milioaneleipreuricurente,ncreterentermenirealicu1,4%fadetrimestrulII2015icu3,6%
fadetrimestrulIII2014.

Tabel2:Produsulinternbruttrimestrial,nperioada1.I30.IX2015serieajustsezonier
Trim.I

Trim.II

Trim.III

1.I30.IX

176323,3

172833,8

178432,2

527589,3

In%fadetrimestrulprecedent

101,4

100,0

101,4

In%fadeperioadacorespunztoaredinanul
precedent

103,8

103,8

103,6

103,7

Milioanelei,preuricurente

DateletabeluluiinformatExcel.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I30.IX 2015 a fost de 527589,3 milioane lei preuri
curente,ncreterentermenirealicu3,7%fadeperioada1.I30.IX2014.

%(mediatrimestrialaaanului2000=100)

Grafic1:EvolutiaPIBserieajustatasezonier

280,0

230,0

180,0

130,0

80,0

20
00
T1
20
00
T3
20
01
T1
20
01
T3
20
02
T1
20
02
T3
20
03
T1
20
03
T3
20
04
T1
20
04
T3
20
05
T1
20
05
T3
20
06
T1
20
06
T3
20
07
T1
20
07
T3
20
08
T1
20
08
T3
20
09
T1
20
09
T3
20
10
T1
20
10
T3
20
11
T1
20
11
T3
20
12
T1
20
12
T3
20
13
T1
20
13
T3
20
14
T1
20
14
T3
20
15
T1
20
15
T3

30,0

Agricultura

Industrie

Constructii

Servicii

Impozitenetedesubventii

DatelegraficuluiinformatExcel.

Seriebrut

ProdusulInternBrutestimatpentrutrimestrulIII2015afostde195770,2milioaneleipreuricurente,
ncreterentermenirealicu3,6%fadetrimestrulIII2014.

2/9

Tabel3:Produsulinternbruttrimestrial,nperioada1.I30.IX2015seriebrut
Milioanelei,preuricurente
In%fadeperioadacorespunztoaredin
anulprecedent

Trim.I

Trim.II

Trim.III

1.I30.IX

140176,2

162541

195770,2

498487,4

104,3

103,4

103,6

103,7

DateletabeluluiinformatExcel.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 1.I30.IX 2015 a fost de 498487,4 milioane lei preuri
curente,ncreterentermenirealicu3,7%fadeperioada1.I30.IX2014.
ntabelele6,7i8suntprezentatedatelereferitoarelaProdusulInternBrutnpreuricurente,indicii
devolumiindiciideflatoriseriebrutiserieajustatsezonierpentrutrimestrulIIIiperioada
1.I30.IX2015.

ContribuiacategoriilorderesurseideutilizrilamodificareaProdusuluiInternBrut

Categoriideresurse
LacretereaPIB,nperioada1.I30.IX2015fadeperioada1.I30.IX2014,aucontribuittoateramurile
economiei,cuexcepiaAgriculturii,silviculturiiipescuitului,contribuiipozitivemaiimportanteavnd
urmtoareleramuri:
-

Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea autovehiculelor i motocicletelor;


transport i depozitare; hoteluri i restaurante (+1,1%), cu o pondere de 16,7% la
formareaPIBialcruivolumdeactivitatesamajoratcu7,1%;

Informaiileicomunicaiile(+0,8%),cuoponderemaireduslaformareaPIB(6,7%)dar
careaunregistratocreteresemnificativavolumuluideactivitate(12,8%);

Industria(+0,5%),cuoponderede22,7%laformareaPIBialcreivolumdeactivitate
samajoratcu2,0%;

Impozitele nete pe produs (+0,8%), cu o pondere de 12,6% la formarea PIB i al cror


volumdeactivitatesamajoratcu6,3%.

3/9

Tabel4:ContribuiacategoriilorderesurselaformareaicretereaProdusuluiinternbrut,
ntrimestrulIIIiperioada1.I30.IX2015
ContributialaformareaPIB%
Trim.III
1.I30.IX

ContribuialacretereaPIB%
Trim.III
1.I30.IX

8,9
23,5
5,6

4,8
22,7
4,7

1,4
0,4
0,3

0,5
0,5
0,2

14,9
5,9
2,6
8,4

16,7
6,7
3,0
9,6

1,3
0,6
0,1
0,3

1,1
0,8
0,1
0,2

7,7

7,0

0,4

0,2

8,1

9,1

0,2

0,2

3,2

3,1

0,3

0,1

Valoareaadugatbruttotal

88,8

87,4

2,5

2,9

Impozitenetepeprodus

11,2

12,6

1,1

0,8

100,0

100,0

3,6

3,7

Agricultur,silviculturipescuit
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;repararea
autovehiculelorimotocicletelor;transporti
depozitare;hoteluriirestaurante
Informaiiicomunicaii
Intermedierifinanciareiasigurri
Tranzaciiimobiliare
Activitiprofesionale,tiinificeitehnice;
activitideserviciiadministrativeiactiviti
deserviciisuport

Administraiepubliciaprare;asigurri
socialedinsistemulpublic;nvmnt;sntate
iasistensocial
Activitidespectacole,culturaleirecreative;
reparaiideprodusedeuzcasnicialteservicii

Produsulinternbrut

DateletabeluluiinformatExcel.

Categoriideutilizri
DinpunctuldevederealutilizriiPIB,cretereasadatorat,nprincipal:
-

cheltuieliipentruconsumfinalalgospodriilorpopulaiei,alcreivolumsamajoratcu
5,7%contribuindcu3,5%lacretereaPIB;

formriibrutedecapitalfix,cuocontribuiede+1,5%,consecinacreteriicu6,8%a
volumuluisu.

O contribuie negativ la creterea PIB a avuto exportul net (1,0%), consecin a creterii cu 5,7% a
exporturilordebunuriiserviciicorelatcuocreteremaimareavolumuluiimporturilordebunurii
servicii,cu8,0%.

4/9

Tabel5:ContribuiacategoriilordeutilizrilaformareaicretereaProdusuluiinternbrut,
ntrimestrulIIIiperioada1.I30.IX2015
ContributialaformareaPIB%
Trim.III
1.I30.IX

ContribuialacretereaPIB%
Trim.III
1.I30.IX

72,5

77,5

4,3

3,9

66,1

70,3

4,0

3,7

59,4

62,9

3,8

3,5

1,1

1,1

0,0

0,0

5,6

6,3

0,2

0,2

6,4

7,2

0,3

0,2

Formareabrutdecapitalfix
Variaiastocurilor

26,4
2,6

21,7
1,1

1,1
1,0

1,5
0,7

Exportulnetdebunuriiservicii
Exportuldebunuriiservicii
Importuldebunuriiservicii

1,5
36,9
38,4

0,3
43,4
43,7

0,8
0,4
1,2

1,0
2,5
3,5

100,0

100,0

3,6

3,7

Consumulfinalefectivtotal
Consumfinalindividualefectival
gospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalal
gospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalal
instituiilorfrscoplucrativn
serviciulgospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinal
individualaladministraiilorpublice
Consumulfinalcolectivefectival
administraiilorpublice

Produsulinternbrut

DateletabeluluiinformatExcel.

Revizuiri

SeriaajustatsezonieraProdusuluiinternbruttrimestrialnusamodificat,revizuireaestimrilorpentru
trimestrulIII2015fadevariantasemnalpublicatnComunicatuldepresnr.290din13noiembrie
2015fiindnesemnificativ.
Seriile ajustate sezonier se recalculeaz trimestrial ca urmare a modificrii modelelor adoptate, a
numruluideregresorifolosii,amodificriiseriilorbruteianumruluideobservaiidisponibile.

5/9


Tabel6:PRODUSULINTERNBRUTPECATEGORIIDERESURSEIUTILIZRI,NTRIMESTRULIII2015
seriebrut
Realizri
Indicidevolum
Indicidepre
milioanelei
n%fade
n%fade
preuricurente trimestrulIII2014 trimestrulIII2014

17485,3
46057,7
10924,3

85,2
101,8
105,4

117,8
100,0
101,3

29206,2
11485,7
5020,4
16563,7

108,9
111,7
102,3
102,4

104,0
105,1
105,7
101,8

15036,1

106,3

108,1

15817,9

102,6

98,9

6294,3

111,8

105,5

173891,6

102,8

103,8

21878,6

109,7

96,1

195770,2

103,6

102,8

141901,5

106,1

102,9

129451,3

106,3

103,5

116285,8

106,6

104,0

2172,5

101,5

102,4

10993,0

103,9

99,6

12450,2

104,0

96,7

Formareabrutdecapital
dincare:
Formareabrutdecapitalfix

56868,6

100,5

104,6

51694,6

104,2

100,7

Exportulnetdebunuriiservicii
Exportdebunuriiservicii
Importdebunuriiservicii

2999,9
72219,8
75219,7

100,9
103,1

101,6
103,1

Agricultur,silviculturipescuit
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;repararea
autovehiculelorimotocicletelor;transportidepozitare;
hoteluriirestaurante
Informaiiicomunicaii
Intermedierifinanciareiasigurri
Tranzaciiimobiliare
Activitiprofesionale,tiinificeitehnice;activitide
serviciiadministrativeiactivitideserviciisuport
Administraiepubliciaprare;asigurrisocialedin
sistemulpublic;nvmnt;sntateiasistensocial
Activitidespectacole,culturaleirecreative;reparaiide
produsedeuzcasnicialteservicii
Valoareaadugatbruttotal
Impozitenetepeprodus

1)

ProdusInternBrut
Consumfinalefectiv
Consumfinalindividualefectivalgospodriilorpopulaiei
2)

Cheltuialapentruconsumulfinalalgospodriilor
populaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalalinstituiilorfrscop
lucrativnserviciulgospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalindividualal
administraiilorpublice
Consumfinalcolectivefectivaladministraiilorpublice

3)

1) Reprezint diferena dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) i subveniile pe produs
pltitedelabugetuldestat.
2) Cuprinde: cheltuielile gospodriilor populaiei pentru cumprarea de bunuri i servicii n scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor,
cheltuiala pentru consum individual al administraiilor publice (nvmnt, sntate, securitate social i aciuni sociale, cultur, sport,
activiti recreative, colectarea de deeuri menajere) i cheltuiala pentru consum individual al instituiilor fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilorpopulaiei(organizaiireligioase,sindicate,partidepolitice,uniuni,fundaii,asociaiiculturaleisportive).
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraiilor publice (servicii publice generale, aprare naional i securitatea
teritoriului,meninereaordiniiisecuritiipublice,activitilegislativeidereglementare,cercetareidezvoltare,etc.).

DateletabeluluiinformatExcel.

6/9


Tabel7:PRODUSULINTERNBRUTPECATEGORIIDERESURSEIUTILIZRI,NTRIMESTRULIII2015
serieajustatsezonierinfunciedenumruldezilelucrtoare
Indicidepre
Indicidevolum
Realizri
n%fade
n%fade
milioanelei
preuricurente trimestrulII2015 trimestrulII2015

8211,0
41138,1
11006,8

93,1
101,0
103,2

113,2
106,0
96,7

29354,9
11613,2
5190,9
16448,0

102,8
100,4
99,6
99,5

99,7
101,7
100,8
100,5

13806,6

105,9

102,9

15338,1

102,4

104,3

5994,8

112,7

103,0

158102,4

101,3

103,3

21032,3

109,6

91,3

702,5

178432,2

101,4

101,8

139830,4

102,1

103,6

126792,7

102,0

103,2

112545,5

102,1

103,3

3056,0

100,0

103,0

11191,2

99,9

103,1

13037,7

104,1

107,1

Formareabrutdecapital
dincare:
Formareabrutdecapitalfix

40819,7

71,7

141,5

38664,7

99,4

99,6

Exportulnetdebunuriiservicii
Exportdebunuriiservicii
Importdebunuriiservicii

2994,2
70753,9
73748,1

97,3
98,5

100,4
102,3

776,3

Agricultur,silviculturipescuit
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;reparareaautovehiculelori
motocicletelor;transportidepozitare;hoteluriirestaurante
Informaiiicomunicaii
Intermedierifinanciareiasigurri
Tranzaciiimobiliare
Activitiprofesionale,tiinificeitehnice;activitideservicii
administrativeiactivitideserviciisuport
Administraiepubliciaprare;asigurrisocialedinsistemul
public;nvmnt;sntateiasistensocial
Activitidespectacole,culturaleirecreative;reparaiideproduse
deuzcasnicialteservicii
Valoareaadugatbruttotal
Impozitenetepeprodus

1)

Discrepanstatistic
ProdusInternBrut
Consumfinalefectiv
Consumfinalindividualefectivalgospodriilorpopulaiei

2)

Cheltuialapentruconsumulfinalalgospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalalinstituiilorfrscoplucrativ
nserviciulgospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalindividualaladministraiilor
publice
Consumfinalcolectivefectivaladministraiilorpublice

Discrepanstatistic

3)

1) Reprezint diferena dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) i subveniile pe produs pltite de la
bugetuldestat.
2) Cuprinde: cheltuielile gospodriilor populaiei pentru cumprarea de bunuri i servicii n scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor, cheltuiala
pentru consum individual al administraiilor publice (nvmnt, sntate, securitate social i aciuni sociale, cultur, sport, activiti
recreative, colectarea de deeuri menajere) i cheltuiala pentru consum individual al instituiilor fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor
populaiei(organizaiireligioase,sindicate,partidepolitice,uniuni,fundaii,asociaiiculturaleisportive).
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraiilor publice (servicii publice generale, aprare naional i securitatea teritoriului,
meninereaordiniiisecuritiipublice,activitilegislativeidereglementare,cercetareidezvoltare,etc.).

DateletabeluluiinformatExcel.
7/9


Tabel8:PRODUSULINTERNBRUTPECATEGORIIDERESURSEIUTILIZRI,NPERIOADA1.I30.IX2015
Realizri
milioanelei
preuricurente

Indicidevolum
n%fade
perioada
1.I30.IX2014

seriebrut
Indicidepre
n%fade
perioada
1.I30.IX2014

24018,4
113024,6
23564,0

89,6
102,0
105,4

113,2
97,5
101,8

83021,7
33313,1
15130,1
48090,5

107,1
112,8
102,2
101,6

103,6
104,1
105,9
101,7

34930,5

103,8

107,9

45218,0

102,0

98,9

15332,3

105,0

104,6

435643,2

103,4

102,1

62844,2

106,3

104,2

498487,4

103,7

102,4

386268,2

105,0

101,3

350258,4

105,3

101,8

313530,3

105,7

102,0

5183,7

100,7

101,8

31544,4

102,2

99,6

36009,8

102,6

97,2

Formareabrutdecapital
dincare:
Formareabrutdecapitalfix

113859,0

103,5

103,9

108244,1

106,8

100,6

Exportulnetdebunuriiservicii
Exportdebunuriiservicii
Importdebunuriiservicii

1639,8
216027,3
217667,1

105,7
108,0

100,5
99,6

Agricultur,silviculturipescuit
Industrie
Construcii
Comercuridicataicuamnuntul;repararea
autovehiculelorimotocicletelor;transportidepozitare;
hoteluriirestaurante
Informaiiicomunicaii
Intermedierifinanciareiasigurri
Tranzaciiimobiliare
Activitiprofesionale,tiinificeitehnice;activitide
serviciiadministrativeiactivitideserviciisuport
Administraiepubliciaprare;asigurrisocialedin
sistemulpublic;nvmnt;sntateiasistensocial
Activitidespectacole,culturaleirecreative;reparaiide
produsedeuzcasnicialteservicii
Valoareaadugatbruttotal
Impozitenetepeprodus

1)

ProdusInternBrut
Consumfinalefectiv
Consumfinalindividualefectivalgospodriilorpopulaiei
2)

Cheltuialapentruconsumulfinalalgospodriilor
populaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalalinstituiilorfrscop
lucrativnserviciulgospodriilorpopulaiei
Cheltuialapentruconsumulfinalindividualal
administraiilorpublice
Consumfinalcolectivefectivaladministraiilorpublice

3)

1) Reprezint diferena dintre impozitele pe produs datorate la bugetul de stat (TVA, accize, alte impozite) i subveniile pe produs
pltitedelabugetuldestat.
2) Cuprinde: cheltuielile gospodriilor populaiei pentru cumprarea de bunuri i servicii n scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor,
cheltuiala pentru consum individual al administraiilor publice (nvmnt, sntate, securitate social i aciuni sociale, cultur, sport,
activiti recreative, colectarea de deeuri menajere) i cheltuiala pentru consum individual al instituiilor fr scop lucrativ n serviciul
gospodriilorpopulaiei(organizaiireligioase,sindicate,partidepolitice,uniuni,fundaii,asociaiiculturaleisportive).
3) Cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al administraiilor publice (servicii publice generale, aprare naional i securitatea
teritoriului,meninereaordiniiisecuritiipublice,activitilegislativeidereglementare,cercetareidezvoltare,etc.).

DateletabeluluiinformatExcel.

8/9

Informaiisuplimentare:

Pentruinterpretareacorectaindicatorilor,vrugmsaconsultaiPrecizrilemetodologice.
Seria brut de date i cea ajustat sezonier ale Produsului intern brut trimestrial pentru perioada T1
1995T32015potfiaccesatelaadresa:
http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsulinternbrut
ProdusulinternbrutpentrutrimestrulIII2015,dateprovizorii(2),vafipublicatprincomunicatdepres,
conformcalendaruluidepesiteulINS,ndatade15ianuarie2016.
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obine din Comunicatul de
presalEurostatcarevafipublicatpedatade8decembrie2015icarepoateficonsultatlaadresa:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Compartimentuldecomunicare
email:biroupresa@insse.ro
Tel:+40213181869

9/9