Sunteți pe pagina 1din 6

SCOPUL DLAF

DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDA - DLAF asigur, sprijin i coordoneaz


ndeplinirea obligaiilor ce revin Romniei privind protecia intereselor financiare ale Uniunii
Europene, n conformitate cu prevederile art.325 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene.
DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDA - DLAF este instituia de contact cu
Oficiul European de Lupt Antifraud - OLAF din cadrul Comisiei Europene.
Cine suntem i ce facem
Departamentul pentru lupta antifraud DLAF se organizeaz ca structur cu personalitate
juridic n cadrul aparatului de lucru al Guvernului, n coordonarea primului-ministru, finanat
de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
DLAF este instituia de contact cu Oficiul European de Lupt Antifraud OLAF din cadrul
Comisiei Europene i de coordonator al luptei antifraud.
n ndeplinirea atribuiilor care i revin, potrivit legii, DLAF acioneaz pe baz de autonomie
funcional i decizional, independent de alte autoriti i instituii publice.
DLAF asigur, sprijin i coordoneaz, dup caz, ndeplinirea obligaiilor ce revin Romniei
privind protecia intereselor financiare ale Uniunii Europene, n conformitate cu prevederile art.
325 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.
n conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
DLAF asigur protecia intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia, astfel:
a) coordoneaz, la nivel naional, adoptarea de msuri legislative, administrative i
operaionale, pentru combaterea fraudei i a oricrei activiti ilegale care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste msuri trebuie s fie similare celor
adoptate pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare naionale;
b) coopereaz cu autoritile statelor membre, cu instituiile europene sau cu alte entiti
financiare europene, n scopul protejrii intereselor financiare ale Uniunii Europene;
c) elaboreaz, n cooperare cu alte instituii naionale, i transmite contribuia Romniei la
Raportul anual al Comisiei Europene privind msurile adoptate pentru punerea n aplicare a
prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.
DLAF poate ncheia instrumente legale de cooperare administrativ cu autoritile i instituiile
relevante, naionale, europene sau internaionale, cu respectarea legii.
DLAF ndeplinete urmtoarele funcii:
a) funcia de coordonare a luptei antifraud, n scopul asigurrii unei protecii efective i
echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia;
b) funcia de control, n scopul identificrii de nereguli, fraude i alte activiti ilicite ce aduc
atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia;
c) funcia de reglementare, prin care se asigur elaborarea cadrului normativ i instituional
necesar pentru asigurarea proteciei intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia;

d) funcia de reprezentare, prin care se asigur participarea Romniei n cadrul comitetelor


consultative, grupurilor de lucru i al reelelor de comunicare sau schimb de informaii, n
materia proteciei intereselor financiare ale Uniunii Europene.
n realizarea funciilor sale, DLAF ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
a) asigur i faciliteaz cooperarea ntre instituiile naionale implicate n protecia intereselor
financiare ale Uniunii Europene n Romnia, ntre acestea i Oficiul European de Lupt
Antifraud - OLAF i autoritile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii
Europene sau din state beneficiare de asisten financiar din partea Uniunii Europene;
b) efectueaz sau coordoneaz aciuni de control n vederea identificrii neregulilor, fraudelor
i altor activiti ilicite n legtur cu gestionarea, obinerea i utilizarea fondurilor europene i a
celor de cofinanare aferente, precum i a oricror altor fonduri ce intr n sfera intereselor
financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a mprumuturilor i garaniilor acordate de Banca
European de Investiii;
c) efectueaz sau coordoneaz aciuni de control n vederea identificrii neregulilor, fraudelor
i altor activiti ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia
prin diminuarea ilegal a resurselor proprii;
d) culege, analizeaz i prelucreaz date i efectueaz cercetri statistice n domeniul
proteciei intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia;
e) iniiaz sau avizeaz proiecte de acte normative privind protecia intereselor financiare ale
Uniunii Europene n Romnia;
f) elaboreaz i coordoneaz programe de perfecionare profesional i instruire n domeniul
luptei antifraud;
g) soluioneaz cererile de asisten administrativ, n calitate de unitate central, conform
acordurilor de cooperare internaional, avnd ca obiect protejarea intereselor financiare ale
Uniunii Europene la care Romnia este parte;
h) asigur, coordoneaz i monitorizeaz raportarea neregulilor ntre instituiile naionale i
Comisia European n conformitate cu prevederile legislaiei europene.
DLAF are calitatea de unitate central, competent s soluioneze cererile de asisten
administrativ formulate n temeiul Acordului de cooperare dintre Comunitatea European i
statele sale membre, pe de o parte, i Confederaia Elveian, pe de alt parte, n vederea
combaterii fraudei i a oricrei alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale
acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004.
DLAF face parte din sistemul naional de coordonare EUROJUST, prin eful DLAF care are
calitatea de corespondent naional.
DIRECTIA AFACERI JURIDICE ndeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si initiaza sau avizeaza, dupa caz, proiectele actelor normative aflate n sfera de
competenta a Departamentului, ntocmeste puncte de vedere, la solicitarea Departamentului
pentru Relatia cu Parlamentul, referitoare la propunerile legislative initiate de parlamentari n
conditiile art. 74 alin. 1 din Constitutia Romniei;

b) evalueaza legislatia din sfera de competenta a Departamentului, din punctul de vedere al


constitutionalitatii, al compatibilitatii cu acquis-ul european, cu tratatele ori alte documente
juridice cu caracter international la care Romnia este parte, precum si din punctul de vedere
al tehnicii legislative si propune Guvernului si altor autoritati sau institutii publice solutii de
mbunatatire legislativa;
c) formuleaza propuneri pentru programul legislativ al Guvernului, n domeniul de competenta
al Departamentului, n vederea ndeplinirii programului de guvernare;
d) elaboreaza si coordoneaza implementarea Strategiei Nationale de Lupta Antifrauda;
e) asigura si faciliteaza cooperarea dintre institutiile nationale implicate n protectia intereselor
financiare ale Uniunii Europene n Romnia, precum si dintre acestea si Oficiul European de
Lupta Antifrauda si autoritatile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii
Europene, n domeniile de competenta ale directiei;
f) asigura diseminarea legislatiei europene si nationale catre personalul Departamentului;
g) asigura participarea la grupurile de lucru constituite la nivel national sau european din
domeniul de competenta al directiei;
h) elaboreaza puncte de vedere privind modul de interpretare si aplicare a legislatiei, la
solicitarea institutiilor nationale sau europene, precum si a structurilor din cadrul
Departamentului;
i) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea
Departamentului la grupurile de lucru ale institutiilor UE n domeniul de competenta al directiei
si asigura, dupa caz, participarea la acestea;
j) formuleaza politici publice n domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene
n Romnia, n acord cu cele promovate de institutiile europene;
k) reprezinta interesele institutiei n fata instantelor judecatoresti si a altor organe
jurisdictionale, potrivit legii si n baza delegatiei date de conducerea Departamentului;
l) colaboreaza cu personalul celorlalte directii care a instrumentat cazurile aflate pe rolul
instantelor judecatoresti sau organelor jurisdictionale;
m) redacteaza si promoveaza, n termenele legale, toate actele procedurale necesare n
vederea solutionarii cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata sau organelor
jurisdictionale, n cauzele n care Departamentul este parte;
n) exercita caile de atac prevazute de lege, dupa caz;
o) tine evidenta si monitorizeaza stadiul dosarelor n cauzele n care Departamentul este parte,
aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
p) ia masurile necesare pentru a asigura punerea n executare, conform legii, a hotarrilor
judecatoresti;
Serviciul Programe si Pregatire Profesionala din cadrul DIRECTIEI AFACERI JURIDICE
ndeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza, la nivel national, activitatea de pregatire si perfectionare profesionala n
domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia;
b) identifica nevoile de pregatire profesionala ale Departamentului, precum si ale institutiilor
nationale partenere implicate n lupta mpotriva fraudei ce afecteaza bugetul european;
c) organizeaza si deruleaza activitati specifice de pregatire profesionala n domeniul protectiei
intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia: seminarii, stagii de pregatire, grupuri
de lucru, vizite de lucru, conferinte sau alte asemenea activitati;
d) dezvolta, n colaborare cu OLAF, programe si module de pregatire profesionala specifice
protectiei intereselor financiare europene;
e) elaboreaza documentatia necesara deplasarilor n strainatate n interes de serviciu a
personalului Departamentului, desemnat sa participe la diferite evenimente internationale
organizate n domeniul luptei mpotriva fraudei;

f) analizeaza posibilitatea atragerii de surse de finantare externe si ntocmeste documentatia


necesara pentru solicitarea finantarii, n colaborare cu structurile de specialitate ale
Departamentului;
g) asigura implementarea tehnica si financiara a programelor cu finantare externa;
h) coordoneaza, programeaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza programele de
pregatire profesionala n care Departamentul este parte sau n care are calitatea de furnizor de
expertiza tehnica si/sau financiara catre alte state;
i) elaboreaza programul anual de pregatire profesionala n domeniul protectiei intereselor
financiare ale Uniunii Europene n Romnia;
j) coordoneaza la nivel national Reteaua Coordonatorilor de Training Antifrauda.
DIRECTIA CONTROL exercita functia de control a Departamentului prevazuta la art. 7 lit. b
din Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta
antifrauda - DLAF, n scopul identificarii neregulilor, fraudelor sau altor activitati ilicite ce aduc
atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia, iar domeniile care intra n
competenta de control a Directiei Control se refera la:
a) obtinerea, gestionarea si utilizarea fondurilor europene si a celor de cofinantare aferente,
precum si a oricaror alte fonduri ce intra n sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene n
Romnia, inclusiv a mprumuturilor si garantiilor acordate de Banca Europeana de Investitii;
b) constituirea veniturilor la bugetul national si incluse n sfera resurselor proprii ale Uniunii
Europene, conform reglementarilor europene.
n exercitarea functiei de control, DIRECTIA CONTROL efectueaza investigatii administrative,
controale la fata locului, analize si verificari documentare sau coordoneaza actiuni de control,
avnd urmatoarele competente:
a) solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau
privat, oricaror alte entitati, precum si persoanelor fizice, documentele si informatiile necesare
ntocmirii actului de control;
b) ia declaratii de la orice persoana care poate furniza date si informatii cu privire la posibile
nereguli, fraude sau alte activitati care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii
Europene;
c) solicita organelor de control financiar - fiscal, organelor de specialitate ale administratiei
publice centrale sau institutiilor publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor cu
competente n materie de control administrativ specializat sa efectueze verificari si controale n
domeniul lor de activitate si poate sa utilizeze actele ntocmite de aceste institutii si organe;
d) solicita sprijin organelor de politie, jandarmerie sau altor agenti ai fortei publice, n
exercitarea atributiilor ce i revin;
e) constata contraventia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 61/2011 privind organizarea si
functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda - DLAF si aplica sanctiunile legale.
Departamentul are calitatea de organ de constatare, n sensul art. 214 din Codul de
procedura penala, n privinta aspectelor de natura infractionala care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii Europene n Romnia.
n cazuri de complexitate deosebita, Departamentul poate solicita sprijinul operational al
reprezentantilor altor autoritati sau institutii publice cu atributii n domeniul protectiei intereselor
financiare ale Uniunii Europene n Romnia, caz n care coordoneaza actiunile de control, iar,
la finalizarea acestora, ntocmeste actul de control pe baza propriilor constatari si pe baza
actelor de control ntocmite de reprezentantii autoritatilor sau institutiilor publice implicate.
DIRECTIA MANAGEMENTUL INFORMATIILOR ndeplineste urmatoarele atributii:

a) duce la ndeplinire atributiile Departamentului referitoare la activitatea de solutionare a


petitiilor conform OG nr. 27/2002;
b) duce la ndeplinire dispozitiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;
c) primeste sesizarile Oficiului European de Lupta Antifrauda OLAF sau din alte surse cu
privire la posibile nereguli, fraude sau alte activitati ilegale ce afecteaza interesele financiare
ale Uniunii Europene;
d) n colaborare cu celelalte directii ale Departamentului, solutioneaza cererile de asistenta
administrativa primite la Departament n calitatea sa de unitate centrala conform acordurilor de
cooperare internationala;
e) efectueaza verificari preliminare privind aspectele sesizate si propune sefului
Departamentului, dupa caz, declansarea actiunilor de control sau transmiterea acestora catre
alte organe competente;
f) acorda suport operational, pe parcursul desfasurarii controalelor de catre consilierii
mputerniciti, prin furnizarea de informatii cu privire la operatorii economici si persoanele fizice
care sunt implicate n nereguli sau fraude ce afecteaza interesele financiare ale UE;
g) ndeplineste atributiile prevazute n legislatia europeana privind raportarea neregulilor si
suspiciunilor de frauda catre OLAF;
h) coordoneaza, la nivel national, Reteaua de raportare a neregulilor;
i) elaboreaza Manualul national de raportare a neregulilor;
j) asigura si monitorizeaza schimbul de informatii ntre institutiile publice sau autoritatile
nationale si institutiile europene cu privire la neregulile si suspiciunile de frauda care afecteaza
interesele financiare ale UE;
k) efectueaza operatiunile de obtinere si gestionare de informatii, privitoare la cazurile
investigate de Departament, de la autoritatile judiciare si administrative competente;
l) efectueaza cercetari statistice n conditiile prevazute de Legea nr. 226/2009 privind
organizarea si functionarea statisticii oficiale n Romnia;
m) culege, analizeaza si prelucreaza datele n scopul realizarii analizelor relevante n domeniul
protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia;
n) analizeaza informatiile continute n anexa statistica a Raportului Comisiei Europene catre
Parlamentul European si Consiliu privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene si lupta mpotriva fraudei;
o) administreaza reteaua interna de calculatoare;
p) propune achizitionarea de echipamente hardware si software pe baza necesitatilor
Departamentului si formuleaza specificatiile tehnice pentru echipamentele, serviciile si
produsele informatice pentru reteaua informatica;
q) asigura suportul tehnic de specialitate pentru activitatile curente ale Departamentului si,
individual, pentru utilizatorii retelei informatice;
r) implementeaza politicile privind tehnologia informatiei pentru dezvoltarea coerenta si unitara
de aplicatii informatice destinate Departamentului;
s) administreaza Sistemul Informatic pentru Managementul Activitatilor (SIMA);
Rapoarte de activitate
Raportul anual de activitate al Departamentului pentru Lupta Antifraud - DLAF Anual,
DLAF elaboreaz un Raport cu privire la activitatea desfurat n domeniul proteciei
intereselor financiare comunitare. Raportul se public n luna februarie a anului urmtor. Pn
n prezent au fost publicate 7 rapoarte:
Raportul anual de activitate 2005
Raportul anual de activitate 2006
Raportul anual de activitate 2007
Raportul anual de activitate 2008

Raportul anual de activitate 2009


Raportul anual de activitate 2010
Raportul anual de activitate 2011
Raportul anual de activitate 2012
Rapoarte anuale ale instituiilor comunitare privind protecia intereselor financiare ale
Uniunii Europene
Raportul Comisiei ctre Parlamentul European i Consiliu privind protecia intereselor
financiare ale Comunitilor - Lupta mpotriva fraudei - Raport CE 2006
Raportul de activitate al Oficiului European de Lupt Antifraud - OLAF, pe anul
2006
Raportul Comisiei privind Protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europene
Lupta mpotriva fraudei Raport anual 2005
Raportul Oficiului European de Lupt Antifraud pentru perioada 1 iulie 2004 - 31
decembrie 2005. Al aselea raport de activitate
Raportul anual de activitate al Curii Europene de Conturi privind anul financiar 2005
Competenele de investigaie ale serviciului de coordonare a luptei antifraud au fost sporite,
a fost dezvoltat activitatea de culegere i analiz date (...) au fost ncheiate protocoale de
colaborare cu Garda Financiar i Parchetul Naional Anticorupie. n prezent, Departamentul
pentru Lupta Antifraud i concentreaz activitatea operaional asupra cazurilor de fraud cu
fonduri europene. Cooperarea cu OLAF a devenit foarte bun. Raportul Comprehensiv de
Monitorizare al Comisiei Europene privind Romnia, octombrie 2005 Romnia a
continuat s implementeze Strategia Naional de Lupt Antifraud pentru protecia intereselor
financiare ale Uniunii Europene. A fost mbuntit capacitatea de coordonare a luptei
antifraud prin ncheierea unor protocoale de colaborare ntre Departamentul pentru Lupta
Antifraud i instituii naionale cu atribuii operaionale n domeniu. A fost stabilit cadrul
desfurrii unor investigaii comune la faa locului cu Oficiul European de Lupt Antifraud.
(...) Au fost nregistrate progrese semnificative n ce privete protecia intereselor financiare ale
UE (...) Romnia ndeplinete la ora actual, cerinele ce reies din negocierile de aderare n
acest domeniu. (stegule verde). Raportul de Monitorizare al Comisiei Europene privind
Romnia, mai 2006