Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA

DECONT DE CHELTUIELI
NREGISTRAT LA NR. _________________

Subsemnatul _______________________________________________________
Avnd funcia de ___________________________________________________
Anexez prezentului decont acte justificative specifice, n borderoul de pe verso,
pentru justificarea avansului primit la data de ____________________________.
Avans TOTAL LEI _______________________________
Cheltuieli conform borderou de pe verso ________________________________
Diferena (de primit, de restituit) LEI ___________________________________
Semntura titularului de avans (decont) _____________________

Verificat i gsit n regul


Se certific
ndeplinirea obiectului
delegaiei

pentru suma de lei


............................................
(...........................................
............................................
...........................................)

ef compartiment,

VIZAT

Data _________________
Serviciul financiar,

Contabil ef,

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE


DE CHELTUIELI

Nr.

Felul actului

TOTAL

Nr. i data actului

Suma