Sunteți pe pagina 1din 28

FIBRAN S.A.

Industria Materialelor Izolante


0 Design: FIBRAN S.A. - Aprilie 2020

Km 6 Salonic- Oreokastro
C.P. 40 306 - A.C. 564 10
Salonic, Grecia

fibran@fibran. com
www.fibran.gr
200
catalog de produse

FIBRAN geo
Vată minerală bazaltică
Produse din vată minerală bazaltică pentru termoizolații,
fonoizolații și protecție împotriva focului, destinate utilizării în
domeniul construcțiilor
FIBRANgeo, izolație din vată minerală
bazaltică pentru clădiri Naturală și tare
ca piatra!
Produsele din vată minerală bazaltică FIBRANgeo sunt prelucrate industrial din rocă topită și
transformată în fibre. Acestea sunt clasificate ca produse din vată minerală bazaltică pentru
utilizare în izolarea construcțiilor, conform Standardului European EN 13162 (Produse din
vată minerală bazaltică pentru izolații în domeniul construcțiilor).
Toate produsele izolante FIBRANgeo din vată minerală bazaltică întrunesc cerințele cu
privire la CALITATE și SIGURANȚĂ ale standardelor europene.
Vata minerală bazaltică este un material natural anorganic fibros, recunoscut la scară largă
pentru proprietățile sale termoizolante și fonoizolante, precum și pentru performanța
excelentă în ceea ce privește protecția împotriva focului.

Izolația din vată minerală bazaltică FIBRANgeo este un


produs recunoscut pentru proprietățile fonoizolante și
termoizolante deosebite
Produsul FIBRANgeo este realizat din rocă minerală, topită mai întâi într-un cuptor electric la temperatura de 1520
°C, apoi transformată în fibre. Utilizarea tehnologiei cuptoarelor electrice pentru realizarea acestui produs permite
controlul exact al temperaturii de topire, în comparație cu metoda bazată pe furnale, utilizată de peste 90% dintre
producătorii de vată minerală bazaltică. Menținerea temperaturilor constante în cadrul procesului de topire
garantează stabilitatea dimensională a fibrelor și asigură caracteristici tehnice excelente ale produselor finale. În
plus, neutilizarea combustibililor fosili, cum ar fi cocsul, ca principal combustibil pentru producție diminuează emisiile
de gaze poluante în mediul înconjurător.

După finalizarea fazei de filare, fibrele din vată minerală - cu adaos de rășină adezivă, ulei și compuși speciali de siliciu
care asigură hidrofobia - devin aderente, elastice și hidrofobe.

Vata minerală FIBRANgeo este realizată sub formă de plăci, rulouri și în vrac, cu diverse dimensiuni, fiind
ulterior ambalată.

Plăcile și rulourile pot fi prevăzute din fabricație și cu învelișuri speciale.

02
Material fibros, recunoscut la scară largă pentru
performanța excelentă în ceea ce privește protecția
împotriva focului

Termoizolație Protecție împotriva Rezistență la Fonoizolație Economie de energie Rezistență la sarcini mecanice
focului umiditate

03
Puterea naturii

Avantajele produselor FIBRANgeo


Vata minerală bazaltică FIBRANgeo este materialul care oferă izolație împotriva pierderilor și aporturilor termice
nedorite, precum și împotriva pericolelor de incendiu și poluării fonice! Astfel, prin utilizarea unui singur material
izolant, clădirea este protejată împotriva tuturor acestor probleme/factori, obținându-se în același timp o
ventilație pasivă excelentă, cu păstrarea caracterului ecologic al clădirii.

Termoizolație Protecție împotriva focului Fonoizolație


Termoizolație excelentă, cu un coeficient Materiale ignifuge (Clasa A1, în conformitate Coeficient ridicat de absorbție a sunetului și
foarte scăzut de conductivitate termică și o cu EN 13501-1), care își păstrează rezistibilitate optimă la trecerea aerului.
rezistență termică maximă, chiar și la proprietățile izolante la temperaturi ridicate, Aceste caracteristici asigură o izolare fonică
temperaturi ridicate. Temperatura de înmuiere contribuind la împiedicarea răspândirii ridicată și o performanță acustică
a fibrelor se situează peste pragul de 1.000 °C, focului, salvând vieți și protejând construcțiile îmbunătățită a spațiilor. Învelișurile speciale
iar liantul acestora intră în evaporare când și bunurile. sporesc la maximum izolarea fonică necesară
temperatura acestuia depășește 200 °C, În consecință, aceste produse constituie la anumite frecvențe.
proprietățile izolante ale materialelor elemente cheie de rezistență la foc a Rezistență ridicată la compresie și rigiditate
rămânând neschimbate. Astfel, produsele pereților, pardoselilor, acoperișurilor, dinamică foarte scăzută, adică foarte rigidă,
FIBRANgeo sunt potrivite pentru utilizarea în panourilor prefabricate, ușilor sau altor dar cu o elasticitate eficientă. Aceste
medii cu temperaturi ridicate. sisteme pasive de protecție împotriva focului. caracteristici reduc transmiterea zgomotului
de impact, cum ar fi, de exemplu, în cazul
pardoselilor flotante.

04
Vata minerală bazaltică FIBRANgeo este 100%
compatibilă cu alte materiale izolante, cum ar fi
FIBRANxps sau FIBRANeps. Toate aceste materiale pot
fi utilizate în cadrul aceluiași proiect, pentru
satisfacerea cerințelor tehnice ale diferitelor aplicații în
construcții, cum ar fi subsoluri, pereți, acoperișuri
înclinate și terase.

Ventilație pasivă Hidrofobie - nehigroscopie Rezistență la sarcini mecanice

Ventilație pasivă Hidrofobe și nehigroscopice Rezistență la sarcini mecanice


Materiale cu structură cu celule deschise, cu Hidrofobia fibrelor face ca produsele Produsele din vată minerală bazaltică
rezistență la difuzia vaporilor de apă similară FIBRANgeo să fie hidrofobe și FIBRANgeo, în funcție de structura și
rezistenței aerului (μ=1). Aceste caracteristici nehigroscopice. Fibrele din vată minerală orientarea fibrelor, dispun de rezistență
îmbunătățesc respirabilitatea elementelor de bazaltică nu sunt afectate de umezeală sau mecanică ridicată, chiar și în cazul
construcție, permițând fluxul unor cantități apă. În cazul în care vata minerală densităților relativ reduse.
foarte mici de aer și vapori prin învelișul bazaltică se umezește, aceasta se usucă
clădirii, ca urmare a diferențelor de presiune foarte rapid prin ventilație pasivă și își
a aerului de la interior și de la exterior recapătă complet proprietățile inițiale. În
(Ventilație Pasivă). plus, aceasta nu reține umezeala în cazul în
Ventilația asigură oxigenarea, stabilizează care intră în contact cu alte elemente umede
umiditatea relativă a spațiilor și înlătură ale construcției
mirosurile neplăcute, fumul, praful, bacteriile
din aer și dioxidul de carbon. Naturale, anorganice, inodore, inerte chimic (Ph neutru)
Produsele FIBRANgeo asigură o ventilație Produsele nu erodează chimic elementele de construcție cu care intră în contact și nici nu sunt erodate
pasivă maximă a clădirilor, întrunind de către acestea, nici chiar în condiții de umiditate ridicată.
cerințele principiilor de proiectare
bioclimatică. Ușoare, ușor de manevrat, tăiat și instalat

Rezistente la vibrații

Nu permit dezvoltarea de microorganisme, insecte sau rozătoare

Reciclabile

Favorabile mediului înconjurător și utilizatorului final

05
Învelișuri ale produselor FIBRANgeo
Utilizări ale produselor FIBRANgeo
Produsele FIBRANgeo sunt potrivite pentru utilizarea în cadrul Produsele FIBRANgeo sunt disponibile
tuturor tipurilor de construcții. Acestea pot fi utilizate pentru cu următoarele învelișuri standard, în
izolarea tuturor elementelor de construcție, cum ar fi pereți, vederea îndeplinirii anumitor cerințe de
planșee, tavane, acoperișuri, terase, echipamente de construcție, utilizare:
instalații mecanice, fonoizolații și sisteme pasive de prevenire a
incendiilor. AX: Folie de aluminiu cu hârtie protectoare ranforsată cu plasă din fibră
de sticlă
ROOFS
AL: Folie de aluminiu ranforsată cu plasă din fibră de sticlă
FACADE
YM: Vată din fibră de sticlă nețesută
DRY neagră
YA: Vată din fibră de sticlă nețesută albă
FLOORS
XA: Hârtie Kraft
ROLLS BIT: Înveliș bituminos
Pentru alegerea tipului corespunzător de produs, vă rugăm să PB: Pungă de plastic
consultați Selectorul de Produse în funcție de Utilizare de la pagina
07.

FIBRAN Solutions
FIBRANtools
FIBRAN oferă soluții pentru fiecare aplicație: FIBRAN oferă o gamă largă de unelte de calitate pentru aplicații în
FIBRANroof, FIBRANwall, FIBRANfloor, FIBRANdry construcții USCATE și izolații.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul aferent.

Ambalajele produselor FIBRANgeo


Produsele FIBRANgeo sunt livrate în ambalaje. Plăcile și
rulourile individuale sunt împachetate în folie PE, în
pachete și role. Pachetele sunt învelite într-o peliculă
etanșă, cu o folie suplimentară PE, în paleți. Pentru detalii
cu privire la pachete și paleți pentru anumite tipuri de
produse FIBRANgeo, vă rugăm să consultați paginile de la
08 la 20.(www.fibran.gr).

A: 1200 X 1200 or 1000 X 2400 mm


B: 1200 X 1000 X 1200 mm

Tipuri de produse FIBRANgeo

Gama standard de produse FIBRANgeo fără învelișuri:

Plăci cu fibre împletite: Seria BP ΒP 80, BP 70, BP HD, BP 50, BP 40, BP 30, BP-ETICS,
Plăci: Seria B B-001, B-570
Rulouri: Seria R R-050, R-040,
În vrac: XS-LOOSE

06
Certificări ale produselor FIBRANgeo

0751

Toate produsele izolante FIBRANgeo din vată minerală bazalti că întrunesc cerințele cu privire la CALITATE și SIGURANȚĂ ale standardelor europene.

Certificare CE

Toate produsele FIBRANgeo din vată minerală bazaltică pentru izolații sunt în conformitate cu Regulamentul European (CPR) 305/2011, care a înlocuit Directiva
Europeană 99/91/CEE. În conformitate cu CPR, toate tipurile de produse FIBRAN geo din vată minerală bazaltică poartă marcajul CE și sunt în conformitate cu
Standardul European EN 13162, care face referire la produsele izolante din vată minerală utilizate în construcții. De asemenea, FIBRAN dispune de Declarație de
Performanță pentru fiecare tip de produs. Declarația poate fi descărcată prin accesarea linkului de mai jos: http://www.fibran.gr/dop. În conformitate cu Standardul
European specificat mai sus, fiecare produs izolant primește un cod de desemnare prin care sunt declarate caracteristicile tehnice.

De exemplu:
MW - EN 13162 – Ti - CS(10)i – TRi - PL(5)i – CPi – WS - WL(P) – MUi – SDi - AFri – AWi
• MW – Material izolant realizat din vată minerală, fabricat industrial prin topirea rocii, zgurii sau sticlei.
• EN 13162 – Numărul Standardului European.
• Ti – Toleranțe pentru grosime. Clase de toleranțe pentru grosime din grosimea nominală (ex.: Clasa T4 : - 3mm + 5mm).
• CS(10)i – Tensiune de compresie minimă la o deformare de 10% (kPa).
• TRi – Rezistență minimă la tracțiune perpendiculară pe fețe (kPa).
• PL (5)i – Sarcină Concentrată (N). Sarcină minimă de compresie (aplicată pe o suprafață mică de 50 cm²) la o deformare de 5 mm.
• CPi – Compresibilitate (mm). Diferența maximă dintre grosimea dL, sub o sarcină minimă de 0,25 kPa, și grosimea dB, sub o sarcină de 2 kPa (+ - 48 kPa).
• WS – Absorbția apei de scurtă durată (kg/m²) cu imersiune parțială în apă pentru 24 ore <1 kg/m².
• WL(P) – Absorbția apei de lungă durată (kg/m²) cu imersiune parțială în apă pentru 28 zile <3 kg/m².
• MUi – Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă. Coeficientul maxim (factor μ) de rezistență la difuzia vaporilor de apă față de rezistența unui strat egal de aer.
• SDi – Rigiditate Dinamică (MN/m³). Coeficientul maxim (factor s’) al tensiunii de compresie dinamică la modificarea dinamică a grosimii.
• AFri – Rezistență la trecerea aerului (kPa s/m²). Coeficientul minim de rezistență la trecerea aerului a materialului cu o grosime de 1m >5 kPa s/m².
• AWi - Coeficient ponderat de absorbție acustică. Valoarea coeficientului de absorbție acustică αw la frecvența de 500 Hz, măsurată pe curba ponderată standard de
absorbție acustică.
De asemenea, trebuie declarate conductibilitatea termică λD și rezistența termică RD, precum și clasa de reacție la foc.
• λD - Conductibilitatea Termică Declarată (W/mK). Conductibilitatea termică nominală maximă pe durata de exploatare a materialului, la o temperatură medie de
10 °C (mai mare decât rezultatele de test), în conformitate cu EN 13162.
Conductibilitatea termică λ (W/mK) reprezintă cantitatea de căldură transmisă printr-un strat de material cu o suprafață de 1 m² și grosimea de 1 m, când o diferență
constantă de temperatură de 1 K este menținută între fețele stratului.
• RD - Rezistență Termică Declarată (m²K/W ). Rezistența termică nominală minimă pe durata de exploatare a materialului, la o temperatură medie de 10 °C
(mai mică decât rezultatele de test), în conformitate cu EN 13162.
Rezistența termică R (m²K/W) reprezintă coeficientul grosimii d a materialului la conductibilitatea termică λ a materialului.
• Clasa de reacție la foc – Materialele de construcție sunt clasificate, în funcție de reacția acestora la foc, în Clasele A1 (ignifuge), de la A2, B, C, D, E la F (nu este
determinată performanța), conform EN 13501-1.

Calitatea prtoduselor FIBRANgeo este asigurată în conformitate cu standardele EN 13162 și EN 13172.


Aceste standarde stabilesc tipul și frecvența măsurătorilor efectuate atât de către instituții recunoscute și independente, cât și de către laboratoarele FIBRAN.
0751

Certificare EUCEB

Toate produsele izolante FIBRANgeo din vată minerală bazaltică poartă marcajul de certificare EUCEB (Organismul European de Certificare pentru Produse din Vată
Minerală). EUCEB este o organizație independentă ale cărei proceduri asigură conformitatea produselor izolante din vată minerală cu Directiva 97/69/CE, Nota Q, cu
privire la biosolubilitatea fibrelor acestora și neclasificarea ca materiale „cancerigene”.
În plus, în conformitate cu Regulamentul CE 790/2009 (August 10, 2009) produsele izolante din vată minerală nu mai sunt clasificate ca produse care cauzează iritarea
pielii (R38).

Certificare ISO 9001:2008

Sistemul de management al calităţii implementat de FIBRAN S.A. este în conformitate cu EN ISO 9001:2008 pentru proiectarea şi prelucrarea Vatei Minerale (MW),
conform certificării acordate de organismul independent TÜV NORD CERT, cu număr de înregistrare a certificatului 04 100 960680.

Societatea FIBRAN S.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio daună cauzată de utilizarea, transportul, depozitarea sau manipularea în mod necorespunzător a produselor.

07
Pannelli in lana di roccia per l’edilizia
Simbol conform ΕΝ 13162 FIBRANgeo

BP - ΕTICS
Unitate

Standard EN
Tipul produsului

Date tehnice

Grosime dN mm 30-200 30-200 30-200 30-200 30-200 30-200 30-200 20-150 20-200 20-200 20-200 30-200 40-200 40-200 40-200 30-60 30-60 EN 823

Toleranță grosime Ti Clasa T7 T7 T7 T7 T7 T7 T5 T7 T7 T6 T4 T4 T4 T4 Τ4 T4 T4 EN 13162

Lungime L mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 9000- 10000- EN 822
6000 6000

B 600 600 600 600 600 600


Lățime mm
2000 2000 2000 2000 2000 2000
600 600 600 600 600 600 600 600 600 1000 1000 EN 822

Conductibilitate EN 13162
termică λD W/mK 0.039 0.039 0.038 0.036 0.036 0.037 0.036
-0.039 0.035 0.035 0.035 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.035 0.035 EN 12667
declarată la 10 oC EN 12939

Clasificarea reacției la - Clasa A1 (ignifug) EN 13501-1


foc

Temperatura - 0 DIN 4102-


C > 1000 0C
de înmuiere 17

Capacitate calorică C kJ/kgK 1,03 ISO 10456


specifică
Tensiune de compresiune
la o deformare de 10% CS(10)i kPa 80 70 50 40 30 60 30 50 25 20 5/10 - - - - - - EN 826
...

Sarcină concentrată la PL(5)i


deformare 5 mm
N 800 700 600 550 400 600 - 550 350 200 - - - - - - - EN 12430

Compresibilitate
EN 13162
(cp=dL-dB) CPi mm - CP2 CP2 CP2 CP2 CP2 - CP2 CP2 CP2 - - - - - - -
EN 12431
Sarcină nominală de -
compresie
kN/m2 25 20 15 12 10 20 - 15 8 7 - - - - - - - EN13162

Rezistență la tracțiune
perpendiculară pe fețe TRi kPa 20 20 15 15 10 20 10 - - - - - - - - - - EN 1607

Rezistență la tracțiune σt
paralelă cu fețele
kPa - - - - - - - - - - - - 14 12 10 5 5 EN 1608

Absorbția apei pe WS
termen scurt (24 ore) kg/m2 <1 EN 1609

Absorbția apei pe WL(P) kg/m2


termen lung (28 zile)
<3 EN 12087

Factor de rezistență la ΜUi


difuzia vaporilor de apă(μ) - 1 EN 12086

Rezistență la trecerea AFr i kPa s/m2 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 30 15 10 30 15 EN 29053


aerului (r)

Coeficient ponderat dN mm - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
EN ISO
354
de absorbție acustică
(αw) EN ISO
AWi - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1 1
dN mm - 50 40 50 50 50 - 50 80 50 80 - - - - - -
Rigiditate dinamică (s’) EN 29052-1
SDi MN/m3 - 35 32 27 20 30 - 23 9 10 5 - - - - - -

08
Tipul produsului

BP 50 BP 70 BP 80
SELECTOR DE PRODUSE FIBRANgeo

Domeniul de aplicare

ACOPERIȘURI PLANE
Izolația exterioară pentru acoperișuri din beton/platforme din oțel cu
membrană polimerică de impermeabilizare pe izolație • • • • • • • •
Izolația exterioară pentru acoperișuri din beton/platforme din oțel cu
membrană bituminoasă de impermeabilizare pe izolație •
Izolație pe acoperișuri cu șapă flotantă din beton
• • • • • • • • •
Izolație internă la vedere a platformelor din oțel

ACOPERIȘURI ÎNCLINATE
Panouri de acoperiș metalice, compozite, din vată bazaltică
• • • • • •
Placare dublă acoperișuri metalice (pe șantier) cu izolație centrală
• • • • • • •
Izolație între elementele de rezistență ale acoperișului (căpriori, grinzi,
traverse) • • • • • • • • • • •
Izolație pe căptușelile plafoanelor mansardelor
• • • • • • • • • • •
COLOANE - PLAFOANE
Sistem compozit pentru izolație termică exterioară a coloanelor (ETICS)

CONSTRUCȚIE USCATĂ
Izolație exterioară coloane cu placare uscată
• • • • • • •
Izolația plafonului în construcție uscată (ex.: placă ipsos)
• • • • • • • • • • •
Izolație pe căptușeala neperforată a tavanelor suspendate
• • • • • • • • • • •
Izolație pe căptușeala perforată a tavanelor
• • • •
PARDOSELI
Pardoseală flotantă cu șapă din beton (ex.: marmură, dale, finisaj de pardoseală industrială)
• • • • • •
Pardoseală flotantă uscată (ex.: lemn masiv/finisaj pardoseală laminată)
• • • • • •
Izolație între grinzile din lemn ale pardoselilor
• • • • • • • •
PEREȚI
Panouri murale metalice, compozite, din vată minerală bazaltică
• • • • • •
Placare dublă murală metalică (pe șantier) cu izolație centrală
• • • • • •
Zid cu goluri cu izolație centrală
• • • •
Izolația fațadei ventilate (ex.: placare uscată, marmură, plăci ceramice,
panouri metalice) • • • •
Sistem compozit pentru izolație termică exterioară a pereților (ETICS)

CONSTRUCȚIE USCATĂ
Perete despărțitor cu izolație centrală (placă de ipsos etc.)
• • • • • • •
Izolația zidăriei cu căptușeală/placare uscată (placă de ipsos, placă de
ciment etc.) • • • • • • •
Izolație a peretelui cu căptușeală uscată perforată (placă de ipsos etc.)
• • • •
APLICAȚII SPECIALE Pentru aplicații speciale, pot fi realizate produse speciale

Selectorul de produse prezintă soluțiile de construcție cele mai indicate. Pentru orice altă soluție, vă rugăm să consultați departamentul de asistență tehnică al FIBRAN S.A.

09
Soluția FIBRANgeo ROOF: Strat unic de până la 240 mm
Acoperișuri plane

FIBRANgeo Spessore
[mm] Pannelli
pallet/ m2/
pallet
Resistenza
termica R Resistenza
alla trazione Conducibilità
termica λ Res. compr.
(carico Res. alla
compressione Reazione
al fuoco
BP-50 40 30 36,00
(m2
K/W)
1,05
(kPa) (W/mK) concentrato
) (N)
(kPa)

Pannello nudo 50 24 28,80 1,30


60 20 24,00 1,55
80 15 18,00 2,10
15 0,038 600 50 A1
10 0 12 14,40 2,60
12 0 10 12 ,00 3,15
140 8 9, 60 3,65
160 7 8,40 4,20
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm (disponibile anche in dimensioni 1200 x 600 mm e spessori superiori a 160 mm)
Plăci izolante din vată minerală pentru

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R Resistenza
alla trazione Conducibilità
termica λ Res. compr.
(carico
concentrato)
Res. alla
compressione Reazione
al fuoco
(m K / W) (kPa) (W/mK) (N) (kPa)
BP-70
Pannello nudo
40
50
30
24
36,00
28,80
1,00
1,25
60 20 24,00 1,50
80 15 18,00 2,05
20 0,039 700 70 A1
10 0 12 14,40 2,55
12 0 10 12 ,00 3,05
140 8 9, 60 3,55
160 7 8,40 4,10
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm. Spessori superiori a 160 mm disponibili su richiesta

Soluția FIBRANgeo ROOF: plăci cu înclinare realizată din fabrică

Plăcile FIBRANgeo INCLINE


Sistemul FIBRANgeo INCLINE este un sistem avansat fabricat la comandă,
format din elemente modulare și compus din plăci cu înclinare prestabilită
realizată în fabrică.
NOU
Plăcile din vată minerală bazaltică FIBRANgeo INCLINE sunt prelucrate în
fabrică în conformitate cu schemele aferente acoperișului și lându-se în
considerare canalele de scurgere a apei și detaliile de execuție.
Plăcile sunt livrate pe șantier având înclinarea realizată din fabrică, fiind marcate
corespunzător în vederea unei instalări facile.

FIBRANgeo BP-50 BIT


sau FIBRANgeo BP-70 BIT
FIBRANgeo BP-
sau
70 FIBRANgeo BP-80

10
Soluția FIBRANgeo ROOF: Platformă metalică izolată cu vată
minerală FIBRANgeo BP-
50,
FIBRANgeo BP-

Copertura metallica isolata con FIBRANgeo BP 70 e impermeabilizzata


con manto sintetico

FIBRANgeo SI 080 TRAPEZOID


Elementele trapezoidale FIBRANgeo SI-080 TRAPEZOID au fost proiectate NOU
special pentru instalarea în canalele trapezoidale ale acoperișurilor, asigurând
astfel o termoizolație suplimentară și o integritate mecanică sporită a sistemului
izolant.
Elementele sunt oferite la dimensiuni standard sau tăiate conform
proiectului.

Soluția FIBRANgeo ROOF: plăci cu membrană bituminoasă


FIBRANge Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico (N)
Res. alla
compressione
(kPa)
Reazione
al fuoco
(kPa) (W/mK) concentrato)
o 40
50 30
24 36,00
28,80 1,05
1,30
BP-50 ΒΙΤ
con spalmatura 60
80 20
15 24,00
18 ,00 1,55
2,10 15 0.038 600 50 F
Pannello 10 0 12 14,40 2,60
di bitume 120 10 12,00 3,15

Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm

FIBRANge Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
(m2K/W)R
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico (N)
Res. alla
compressione
(kPa)
Reazione
al fuoco
(kPa) (W/mK) concentrato)
o 40
50 30
24 36,00
28,80 1,00
1,25
BP-70 ΒΙΤ
con spalmatura 60
80 20
15 24,00
18 ,00 1,50
2,05 20 0.039 700 70 F
Pannello 10 0 12 14,40 2,55
di bitume 120 10 12,00 3,05

Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm

11
Acoperișuri plane

FIBRANgeo
BP-30
Pannello nudo
Plăci izolante din vată minerală pentru

FIBRANge Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico
Res. alla
compressione
Reazione
al fuoco
concentrato)
o 40
50 30
24 36,00
28,80 1,00
1,25
BP-40 60
80
20
15
24,00
18,00
1,50
2,05
Pannello nudo 20 0,039 700 70 A1
10
12 00 12
10 14,40
12 ,00 2,55
3,05
140 8 9, 60 3,55
160 7 8,40 4,10
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm. Spessori superiori a 160 mm disponibili su richiesta

FIBRANgeo
BP HD
Pannello nudo

FIBRANge Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico
Res. alla
compressione
Reazione
al fuoco
concentrato)
o 40
50 30
24 36,00
28,80 1,00
1,25
BP-80 60
80
20
15
24,00
18,00
1,50
2,05
Pannello nudo 20 0,039 800 80 A1
10
12 00 12
10 14,40
12 ,00 2,55
3,05
140 8 9, 60 3,55
160 7 8,40 4,10
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm. Spessori superiori a 160 mm disponibili su richiesta

FIBRANgeo
BP-80 ΒΙΤ
Pannello
con spalmatura di
bitume

12
Produse complementare

FIBRANskin
membrane
Membranele FIBRANskin
asigura o barieră contra
vaporilor și
impermeabilizare

FIBRANfilter FIBRANskin FIBRANskin BARRIER


SEAL

FIBRANxps 300 FIBRANxps 500 FIBRANxps 700 FIBRANxps INCLINE


• Θερμομονωτικές πλάκες με κλίση
• Θερμομονωτικές αδιάβροχες • Θερμομονωτικές αδιάβροχες • Θερμομονωτικές αδιάβροχες
λD = 0,034 W/mK
πλάκες με μηχανικές αντοχές. πλάκες με πολύ υψηλές πλάκες με πάρα πολύ υψηλές
μηχανικές αντοχές. μηχανικές αντοχές
λD = 0,033 W/mK, για πάχη ≤60 mm
λ = 0,035
D
0,034 W/mK, για πάχη >60 mm λD = 0,033 W/mK, για πάχη ≤60
mm W/mK 0,034 W/mK, για πάχη >60 mm

• Λεία επιφάνεια • Διαστάσεις πλακών:


• Διαμόρφωση ακμών «L/l» 1250 x 600 ή 2500x600 [mm]

Pentru informații suplimentare cu privire la produsele și soluțiile FIBRANxps, vă rugăm să consultați catalogul XPS: 100 de produse FIBRANxps din polistiren extrudat 13
Soluția FIBRANgeo PITCHED ROOF: Acoperiș înclinat cu izolație
Acoperișuri înclinate
continuă
Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistenza Conducibilità Res. compr. Res. alla
FIBRANge [mm] pallet pallet
termica R alla trazione
Reazione termica λ
(m2K/W) (carico (kPa)
concentrato)
compressione
(W/mK) (N)
al fuoco
o 40 12 0 86,40 1,10
(kPa)

BP-30
Pannello nudo 50
60 96
80 69,12
57, 60 1,35
1,65
80 56 40,32 2,20
10
12 0 48
40 34,56
28,80 2,75
3,30 10 0,036 400 30 A1
140 36 25,92 3,85
16 0 28 20,16 4,40
18 0 28 20,16 5,00
200 24 17,28 5,55
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

FIBRANge Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica R
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico
Res. alla
compressione
Reazione
al fuoco
BP-50
o 40 12 0 86,40
(m2K/W)
1,05
(kPa) (W/mK) concentrato
) (N)
(kPa)

50
60 10
800 72,00
57, 60 1,30
1,55
Pannello nudo 80 60 43,20 2,10 15 0,038 600 50 Α1
Plăci izolante din vată minerală pentru

10 0
12 0 48
40 34,56
28,80 2,60
3,15
140 36 25,92 3,65
160 28 20,16 4,20
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm / (disponibile anche in dimensioni 1000 x 1200 mm e spessori superiori a 160 mm)

Soluția FIBRANgeo PITCHED ROOF:


Acoperiș înclinat cu izolație între
căpriorii din lemn și grinzi
Stratul de izolație este amplasat între căpriori sau grinzi și susține
parțial greutatea acoperișului înclinat. Stratul unic sau dublu de vată
minerală bazaltică este dispus ortogonal în cadrul din lemn. Soluția
cuprinde și membrane FIBRANskin pentru impermeabilizare și cu rol FIBRANgeo B-570
FIBRANgeo B-001
de barieră contra vaporilor. Grosimea totală și alegerea tipului de
panou din vată minerală bazaltică depind de valorile de rezistență
termică și rezistență la compresie, de potențialele sarcini dinamice și
de distribuția acestor sarcini pe suprafață.

FIBRANge Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet m2/
pallet
Resistenza
termica R
Rigidit
dinamica
à
Conducibilità
termica λ Assorbimento
Resistenza
compressione
alla
Reazione

B-001
o 20 240 172,80
(m2K/W
) 0,60
d n Sdi (W/mK
)
w kPa

30
40 160
112 115,20
80,64 0,90
1,20 5
50 96 69,12 1,50 (spessore 5
Pannello nudo 0.033 1 A1
60 80 57,60 1,80 80 mm)
80
100 56
48 40,32
34,56 2,40
3,00 10
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Rigidità


Conducibilit Assorbimento Resistenza alla Reazione
(m2K/W)
termica R d Sdi
dinamica termica λ compressione
B-001 kPa
w
[mm] pallet pallet acustico a al fuoco
FIBRANge 30 160 115,20 0,90 n
à (W/mK)

XA
o
50
40
80
96
120
56
69,12
86,40
40,32
1,50
1,20
2,40
(spessore
10
50 mm) 0.033 0,95 10 A1
60
100 80
48 57,60
34,56 1,80
3,00
Pannello nudo Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m/2


Resistenza Rigidità
Assorbimento Resistenza alla Reazione
Conducibilità
n
termica R dinamica termica λ compressione
B-001 [mm]
40
50
pallet
120
100
pallet
86,40
72,00
(m1,10
2

1,40
K/W)
(spessore
d Sdi (W/mK) acustico aw kPa
al fuoco

30 160 115,20 0,85 0,95 20 A1


AL
FIBRANge 60 80 57,60 1,70 10
50 mm) 0.035

80 60 43,20 2,25 Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm


o
14
Izolație sub căpriorii din lemn
Stratul de izolație este dispus sub căpriori și susține
greutatea acoperișului înclinat. Acesta trebuie să dispună de
caracteristicile mecanice pe care le asigură produsele
FIBRANgeo BP-30 sau FIBRANgeo BP-50. Soluția cuprinde
și membrane FIBRANskin pentru impermeabilizare și cu rol
de barieră contra vaporilor. Această aplicație este utilizată în
principal în cadrul clădirilor rezidențiale, pentru proiecte noi
și de renovare. Alegerea tipului de panou din vată minerală
bazaltică depinde de valorile de rezistență termică și
rezistență la compresie, de potențialele sarcini dinamice și
de distribuția acestor sarcini pe suprafață.

FIBRANgeo BP-30
FIBRANgeo BP-50
Soluția FIBRANgeo PITCHED ROOF: Acoperiș înclinat cu izolație pe căptușeala tavanului
mansardei
Stratul de izolație este dispus în interiorul mansardei și nu susține nicio sarcină.
Este poziționat între grinzi și, de cele mai multe ori, este acoperit cu un strat final
din gips-carton (FIBRANgyps).
Soluția cuprinde și membrane FIBRANskin pentru impermeabilizare și cu rol de
barieră contra vaporilor sau un produs din vată minerală cu înveliș (hârtie Kraft sau
folie de aluminiu cu hârtie protectoare ranforsată cu plasă din fibră de sticlă).
Grosimea totală și alegerea tipului de panou din vată minerală bazaltică depind de
valorile necesare de rezistență termică și de spațiul disponibil la nivelul tavanului, fiind
necesare în acest caz valori mai scăzute de rezistență mecanică.

MW-EN 13162-T4 -WS-WL(P)-MU1-AW1-AFr15


FIBRANgeo R-040 Cantitate per Rezistență termică R
Grosime [mm] Lățime Lungime
• Conductibilitate termică λ:D 0,035 W/mK pachet [m2] (m2K/W)
[mm] [mm]
• Rezistență la trecerea aerului: 30 kPa s/m 2 30 1000 10000 10 0,85
• Absorbție acusticăς α =1 la 50 mm 40 1000 8000 8 1,10
w
grosime 50 1000 6000 6 1,40
60 1000 6000 6 1,70
• A1 - Ignifug
MW-EN 13162-T4 -WS-WL(P)-MU1-AW1-AFr30
FIBRANgeo R-050 Cantitate per Rezistență termică R
Grosime [mm] Lățime Lungime
• Conductibilitate termică λ:D 0,035 W/mK pachet [m2] (m2K/W)
[mm] [mm]
• Rezistență la trecerea aerului: 30 kPa s/m 2 30 1000 9000 9 0,85
40 1000 8000 8 1,10
• Absorbție acusticăς αw=1 la 50 mm 50 1000 6000 6 1,40
• A1 - Ignifug 60 1000 6000 6 1,70

Produse complementare

FIBRANskin
membrane
Membranele FIBRANskin
asigură o barieră contra
vaporilor și
impermeabilizare

FIBRANfilter FIBRANskin FIBRANskin BARRIER


SEAL

15
Soluția FIBRANgeo ETICS: Sisteme compozite pentru termoizolații
exterioare
Termoizolație exterioară ETICS
Muratura

Cea mai eficientă metodă de termoizolare a fațadei clădirii este cea


pusă în practică prin instalarea materialului izolant pe partea
exterioară a peretelui. În acest fel, punțile termice sunt reduse la
Intonaco
minimum, asigurându-se economii maxime de energie, iar clădirea
fiind protejată împotriva uzurii cauzate de condițiile din exterior.
Construcția se folosește de capacitatea termică a elementelor de
construcție (stâlpi, grinzi, pereți) și îmbunătățește comportamentul
Tasselli di fissaggio meccanico
termic pe parcursul zilei.
ETICS constituie o soluție excelentă pentru renovarea și
îmbunătățirea aspectului clădirilor vechi, odată cu creșterea
performanțelor termice FIBRANgeo BP-
ETICS
a spessore colorato silossanico
Rasatura armata e rivestimento
Eventuale zoccolatura di partenza
in FIBRANxps ETICS GF

MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1-AW0,95-AFr60
FIBRANgeo BP- Grosime Plăci Cantitate per Pachete Cantitate 2per
Rezistență
termică R
ETICS [mm] per pachet pachet [m2] per palet palet [m ]
(m2K/W)
30 8 4,80 20 96,00 0,80
Plăci izolante din vată minerală pentru

40 7 4,20 18 75,60 1,10


50 6 3,60 16 57,60 1,35
60 5 3,00 16 48,00 1,65
70 4 2,40 18 43,20 1,90
80 3 1,80 20 36,00 2,20
100 3 1,80 16 28,80 2,75
Produs certificat conform ETAG 004, 120 2 1,20 20 24,00 3,30
140 2 1,20 18 21,60 3,85
pentru utilizare în sisteme compozite 150
pentru termoizolații exterioare (ETICS) 160 1 0,60 30 18,00 4,40
• Conductibilitate termică λD : 0,036 W/mK 180 1 0,60 28 16,80 5,00
200 1 0,60 24 14,40 5,55
• Rezistență la tracțiune perpendiculară pe fețe, 220 1 0,60 22 13,20 ?,??
TR > 10 kPa 240 1 0,60 20 12,00 ?,??
• Tensiune de compresie > 30 kPa 250
• A1 - Ignifug 260 1 0,60 18 10,80 ?,??
280 1 0,60 18 10,80 ?,??
300 1 0,60 16 9,60 ?,??

FIBRANgeo FREZA FIBRANgeo CAPS FIBRANgeo FASTENER


Elemente speciale din vată Disponibile cu diverse lungimi
minerală (sau polistiren), cu pentru compatibilitate cu orice
Sculă de frezat metalică diametrul de 68 mm și grosime a ETICS.
(70 mm) grosimea de 15 mm, pentru
acoperirea perfectă a
elementelor de fixare.

16
Soluția FIBRANproducts
ETICS
Produse izolante care pot lucra împreună

Πετροβάμβακας
FIBRANgeo BP-ETICS

FIBRANgeo
Γυψοσανίδα όψεων
FIBRANgyps NEXT

Πυροφραγή
FIRE BARRIER ZONE FIBRANgeo BP-ETICS Fire Barrier

FIBRANgyps

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
WET
ZONE FIBRANxps GF
ETICS
FIBRANxps
BT
FIBRANxps
300L FIBRANx
ps

BASEMENT

17
Termoizolație exterioară ETICS
Plăci izolante din vată minerală pentru

... Sistem ETICS cu FIBRANgeo BP-ETICS

FIBRANskin SEAL Θερμομονωτικές αδιάβροχες


με μηχανικές αντοχές.

Produse complementare

FIBRANxps ETICS FIBRANxps 300 FIBRANxps CAP FIBRANeps


Θερμομονωτικές αδιάβροχες πλάκες Καπάκια κάλυψης μηχανικών
GF με μηχανικές αντοχές. αγκυρίων σε εφαρμογές εξωτερικής
FIBRANeps TERMOPOR
FIBRANeps
Πλάκες με γκοφρέ επιφάνεια για λD= 0,033 W/mK, για πάχη ≤60 θερμομόνωσης από GRAFIT
ETICSπρόσφυση
ισχυρή (Εξωτερική θερμομόνωση)
κονιαμάτων και mm 0,034 W/mK, για πάχη >60 mm εξηλασμένη πολυστερίνη.
ισορροπημένη διαπνοή (μ = 50) Διάμετρος: 68 mm, Πάχος:
15 mm
Πιστοποίηση ETAG 004
0,034 W/mK, για πάχη >60 mm
λD = 0,033 W/mK, για πάχη ≤60 mm Συσκευασία: 200 τεμάχια /κουτί

Pentru informații suplimentare cu privire la produsele și soluțiile FIBRANxps, vă rugăm să consultați catalogul XPS: 100 de produse
18
FIBRANxps din polistiren extrudat
Soluția FIBRANgeo ETICS + FIBRANgyps NEXT: Izolarea fațadelor

Descrierea produsului
Plăci din ipsos acoperite pe ambele fețe cu ranforsare realizată din fibră de sticlă,
cu aditivi din componente speciale care conferă o rezistență deosebită la agenți
atmosferici, șocuri, abraziune și îndoire.

Marcaj CE GM H1 conform UNI EN 15283-1. Conformitate cu ASTM


C1177 pentru utilizare în exterior.

FIBRANgyps NEXT
BOARD
Lastra Marcata CE tipo GM-H1
Dimensioni 120 x 200 cm
Spessore 12,5 mm
Massa superficiale 10,00 kg/m2
Bordi BA bordo assottigliato
Conduttività termica (a 10°C) λd = 0,225 W/m K
Reazione al fuoco classe A1
Calore specifico cp = 1,0 kJ/ kg valore teorico da EN 12524
Assorbimento d’acqua ≤ 3% in peso
Resistenza a flessione trasversale ≥ 210 N
Resistenza a flessione longitudinale ≥ 537 N
Variazioni dimensionali cicli 4 gg Direzione trasversale: 0,22 mm/m
23°C 50% RH / 3gg 30°C 90% RH Direzione longitudinale: 0,03 mm/m
Resistenza alle muffe Nessuna crescita

Produse complementare

FIBRANgyps FIBRANgyps FIBRANgyps FIBRANgyps


NEXT MESH NEXT TAPE NEXT SCREWS NEXT PROFILES
Rete d’armatura Nastro per giunti Viti per esterni Angolare con rete Bordo di testa
Rete prodotta con filati in fibra di Nastro adesivizzato ad elevata Viti punta trapano, lunghezza 35 Angolare in PVC Profilo di
vetro con apprettatura anti-alcalina, inerzia chimica, apprettatura mm, trattamento tipo RUSPERT con rete resistente partenza in
ad elevata inerzia chimica, certificata anti-alcalina, impiegato per la con resistenza alla nebbia salina agli alcali di colore alluminio
ETAG 004. finitura dei giunti tra le lastre. di 500 h. bianco. naturale
per lastre
di spessore
12,5mm

19
Soluția FIBRANgeoVENTILATED FACADE: Izolație din vată minerală
cu înveliș pentru fațade ventilate
fațade ventilate

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R
Resistività al flusso
dell’ari 2
Conducibilità
termica λ
Assorbimento
acustico a
Reazione
al fuoco
B-570 YM 40 120 86,40 1,20
a

Pannello rivestito con 50 96 69,12 1,50


velo vetro nero 60gr/m2
60 84 60,48 1,80
80 60 43,20 2,40
100 48 34,56 3,00 1
120 40 28,80 3,60 50 0.033 (per spessore
>= 50 mm) A1
140 36 25,92 4,20
160 30 21,60 4,80
Plăci izolante din vată minerală pentru

180 28 20,16 5,45


200 24 17,28 6,05
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento Reazione

FIBRANgeo [mm] pallet pallet


termica R dell’ari termica λ
acustico aw al fuoco
30 156 112,32 (m0,90
2
K/W) a kPa (W/mK)
B-570 XA 40 120 86,40 1,20 s/m2
Pannello rivestito 1
con carta Kraft 50 96 69,12 1,50
60 84 60,48 1,80 >= 50 mm)
80 60 43,20 2,40 50 0.033 (per spessore F
100 48 34,56 3,00
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R
Resistività al flusso
dell’ari 2
Conducibilità
termica λ
Assorbimento
acustico a
Reazione
al fuoco
B-050 YM 40 120 86,40 1,15
a

Pannello rivestito con 50 100 72,00 1,45


velo vetro nero 60gr/m 2 60 80 57,60 1,75
80 60 43,20 2,35
100 50 36,00 2,95 1
120 40 28,80 3,50 30 0.034 (per spessore
>= 50 mm) A1
140 36 25,92 4,10
160 30 21,60 4,70
180 28 20,16 5,25
200 24 17,28 5,85
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento


FIBRANgeo Reazione [mm] pallet
termica R
pallet
dell’ari
(m2K/W)
termica λ
kPa s/m2

B-050 XA (W/mK) acustico a aw al fuoco

Pannello rivestito 40 120 86,40 1,10


con carta Kraft
50 100 72,00 1,40 1
60 80 57,60 1,70 30 0,034 (per spessore F
80 60 43,20 2,25 >= 50 mm)

100 50 36,00 2,85


Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

20
Fațada ventilată este o soluție de înaltă performanță pentru
pereții exteriori ai clădirilor. Aceasta este definită prin prezența
unui interval de aer între corpul principal al clădirii și învelișul
exterior al acesteia, realizat de obicei prin placare (plăci
ceramice, piatră, marmură, panouri metalice) ancorată
mecanic de structura principală.

Vata minerală bazaltică este materialul izolant ideal pentru


această aplicație, deoarece acesta combină termoizolarea
eficientă cu protecția împotriva incendiilor, cu izolarea fonică și
cu permeabilitatea excelentă la vapori. Utilizarea unui înveliș
din fibră de sticlă neagră pe vata minerală bazaltică o protejează
împotriva uzurii (ruperii) și infiltrării apei.

Panourile din vată minerală bazaltică FIBRANgeo B-050 și B-


570, ambele cu învelișuri YM (vată din fibră de sticlă nețesută
neagră) și XA (hârtie Kraft), sunt special concepute pentru
această aplicație. În plus, acestea sunt încadrate în clasa de
reacție la foc A1, ceea ce înseamnă că sunt ignifuge, asigurând
astfel protecția la foc a clădirilor înalte, așa cum este prevăzut
în legislațiile din majoritatea țărilor europene. Fațadă ventilată cu FIBRANgeo
B-570-YM

Produse complementare

FIBRANskin
membrane
Membranele FIBRANskin
asigură o barieră contra
vaporilor și
impermeabilizare

FIBRANfilter FIBRANskin FIBRANskin BARRIER


SEAL

21
construcție uscată
Soluția FIBRANgeo DRY CONSTRUCTION: Pereți interiori

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
(m2K/W)R
Resistività al flusso
dell’ari
kPa s/m2
Conducibilità
termica
(W/mK)λ
Assorbimento
acustico a w
Reazione
al fuoco
B-030
Pannello nudo 30 160 115,20 0,85
a

40 120 86,40 1,10


1
50
60 100
80 72,00
57,60 1,40
1,70 30 0.034 (per spessore
>= 50 mm) A1
80
100 60
50 43,20
36,00 2,25
2,85
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento Reazione


Plăci izolante din vată minerală pentru

FIBRANgeo [mm] pallet pallet


(m2K/W)
termica R kPa s/m2
dell’ari (W/mK)λ
termica
acustico a
w

al fuoco
B-040
Pannello nudo
50
40 100
120 72,00
86,40 1,40
1,10
a
1
60 80 57,60 1,70 15 0,034 (per spessore A1
80 60 43,20 2,25 >= 50 mm)
100 50 36,00 2,85
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento Reazione

FIBRANgeo [mm] pallet pallet


(m2K/W)
termica R
kPa s/m2
dell’ari
(W/mK)
termica λ
acustico a
w

al fuoco
B-050
Pannello nudo
40
30
120
160
86,40
115,20
1,10
0,85
a
1
60 80 57,60 1,70
>= 50 mm)
50 100 72,00 1,40
100 50 36,00 2,85 30 0.034 (per spessore A1
80 60 43,20 2,25 Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Construcția uscată (realizată fără utilizarea ipsosului sau a mortarului), accelerează procesul de construire și este cea mai obișnuită metodă de
realizarea a pereților despărțitori la interior. Această metodă este utilizată foarte frecvent în, clădiri comerciale și administrative, deoarece
facilitează realizarea rapidă a lucrărilor și permite efectuarea cu ușurință a modificărilor. Caracteristicile tehnice cheie pe care un perete uscat
trebuie să ofere, în afară de rezistența mecanică, sunt fonoizolarea, termoizolarea și protecția împotriva incendiilor.
Produsele FIBRANgeo din seria B sunt ideale pentru această aplicație, deoarece asigură fonoizolație și termoizolație eficiente, protecție împotriva
incendiilor (sunt încadrate în clasa de reacție la foc A1, ceea ce înseamnă că sunt ignifuge) și o rezistență mecanică suficientă pentru a-și putea păstra
forma de-a lungul întregii durate de viață a construcției.

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
(m2K/W)R
Resistività al flusso
dell’ari
kPa s/m2
Conducibilità
termica
(W/mK)λ
Assorbimento
acustico aw
Reazione
al fuoco
B-060 30 160 115,20 0,85
a

Pannello nudo 40 120 86,40 1,10


1
50
60 100
80 72,00
57,60 1,40
1,70 35 0.034 (per spessore
>= 50 mm) A1
80
100 60
50 43,20
36,00 2,25
2,85
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento Reazione


FIBRANgeo [mm] pallet pallet
(m2K/W)
termica R kPa s/m2
dell’ari (W/mK)λ
termica
acustico a
w

al fuoco
B-570 40
30 120
156 86,40
112,32 1,20
0,90
a
1
Pannello nudo
60
50 84
96 60,48
69,12 1,80
1,50
50 0.033 >= 50
(per mm)
spessore A1
100
80 48
60 34,56
43,20 3,00
2,40
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento Reazione

FIBRANgeo (m2K/W)
termica R
kPa s/m2
dell’ari
(W/mK)
termica λ
w

[mm] pallet pallet acustico a al fuoco


B-001 30
40
20
160
112
240
115,20
80,64
172,80
0,90
1,20
0,60
a
1
Pannello nudo
50 96 69,12 1,50 60 0,033 (per spessore A1
60 80 57,60 1,80 >= 50 mm)
80 56 40,32 2,40
100 48 34,56 3,00
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

22
Copertura metallica isolata con FIBRANgeo BP 70 e impermeabilizzata
con manto sintetico

Copertura metallica isolata con FIBRANgeo BP 70 e impermeabilizzata


con manto sintetico

ETA 13/0631
I sistemi parete e controparete FIBRAN hanno
ottenuto l’ETA 13/0631 presso l’Istituto de Ciencias
de la Costrucción Eduardo Torroja de Madrid.
Produse complementare
FIBRANgyps SUPER FIBRANgyps FIBRANgyps H2 13 FIBRANgyps F 13
La lastra speciale FIBRANgyps
SUPER, robusta e versatile, CARE®
Gamma innovativa caratterizzata
da lastre additivate con
Gamma innovativa caratterizzata
da lastre additivate con
Gamma innovativa caratterizzata
da lastre additivate con
consente di realizzare anche i Tecnologia FIBRAN CARE®, Tecnologia FIBRAN CARE®, Tecnologia FIBRAN CARE®,
progetti più impegnativi con in grado di neutralizzare la in grado di neutralizzare la in grado di neutralizzare la
sicurezza e professionalità. maggior parte dei VOC presenti maggior parte dei VOC presenti maggior parte dei VOC presenti

FIBRANgyps NEXT FIBRANgyps GLUE FIBRANgyps JF60 FIBRANgyps JF READYMIX


COAT
Gamma innovativa caratterizzata
da lastre additivate con Tecnologia
Gamma innovativa
caratterizzata da lastre
Gamma innovativa
caratterizzata da lastre
Gamma innovativa caratterizzata
da lastre additivate con
FIBRAN CARE®, in grado di additivate con Tecnologia additivate con Tecnologia Tecnologia FIBRAN CARE®, in
neutralizzare la maggior parte dei

23
Soluția FIBRANgeo FLOORS: Izolație sub pardoseli, pentru un
pardoseli
comportament acustic îmbunătățit
Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistenza Conducibilità Res. compr. Res. alla
FIBRANge [mm] pallet pallet
termica R alla trazione
Reazione termica λ
(m2K/W) (carico (kPa)
concentrato)
compressione
(W/mK) (N)
al fuoco
o 40 12 0 86,40 1,10
(kPa)

BP-30
Pannello nudo 50
60 96
80 69,12
57, 60 1,35
1,65
80 56 40,32 2,20
Plăci izolante din vată minerală pentru

10
12 0 48
40 34,56
28,80 2,75
3,30 10 0,036 400 30 A1
140 36 25,92 3,85
16 0 28 20,16 4,40
18 0 28 20,16 5,00
200 24 17,28 5,55
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica R
2
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico
Res. alla
compressione
Reazione
al fuoco
BP-40 40 30 36,00 1,00
concentrato)

Pannello nudo 50 24 28,80 1,25


60 20 24,00 1,50
80 15 18,00 2,05
20 0,039 700 70 A1
10 0 12 14,40 2,55
12 0 10 12 ,00 3,05
140 8 9, 60 3,55
160 7 8,40 4,10
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm. Spessori superiori a 160 mm disponibili su richiesta

FIBRANgeo Spessore
[mm]
Pannelli /
pallet
m2/
pallet
Resistenza
termica
2 R
Resistenza
alla trazione
Conducibilità
termica λ
Res. compr.
(carico
Res. alla
compressione
Reazione
al fuoco
BP-50 40 30 36,00
(m
1,05
K/W)
(kPa) (W/mK) concentrato
) (N)
(kPa)

Pannello nudo 50 24 28,80 1,30


60 20 24,00 1,55
80 15 18,00 2,10
15 0,038 600 50 A1
10 0
12 0 12
10 14,40
12 ,00 2,60
3,15
140 8 9, 60 3,65
160 7 8,40 4,20
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm (disponibile anche in dimensioni 1200 x 600 mm e spessori superiori a 160 mm)

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistenza Conducibilità Res. compr. Res. alla Reazione
FIBRANgeo [mm] pallet pallet
2
termica R alla trazione termica λ (carico compressione
al fuoco
BP-70 50
40 24
30 28,80
36,00 1,25
1,00
concentrato)

Pannello nudo 60 20 24,00 1,50


80 15 18,00 2,05
20 0,039 700 70 A1
12 00
10 10
12 12 ,00
14,40 3,05
2,55
140 8 9, 60 3,55
160 7 8,40 4,10
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm. Spessori superiori a 160 mm disponibili su richiesta

Spessore Pannelli / m2/ Resistenza Resistività al flusso Conducibilità Assorbimento Reazione


FIBRANge (m2K/W)
termica R
kPa s/m2
dell’ari
(W/mK)
termica λ
w

[mm] pallet pallet acustico a al fuoco


o 30
20
40
160
240
112
115,20
172,80
80,64
0,90
0,60
1,20
a
1
Pannello nudo
B-001 50
60
96
80
69,12
57,60
1,50
1,80
60 0,033 (per spessore
>= 50 mm)
A1

80 56 40,32 2,40
100 48 34,56 3,00
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

24
Udaeriam rernatemque nis re eum amus, vita volupit
eum alit, solo ma consequ ideliciendus exercient
eaquibus veror suntiusciur? Quiam et, quas se am,
sae. Itat ra quas aut doloresto di que vo luptae plabor
sus doloruptio iur aut quas sendest oc cuptas illupta
volorest minulpa con comnis eratus, sit ion cum abo.
Doluptatia nonsedis maionsequis reic ipideles aute

Fonoizolație pentru pardoseli


cu FIBRANgeo B-571
flotante

Produse complementare

FIBRANxpe FIBRANskin SEAL

FIBRANgeo Spessore
[mm] Pannelli
pallet/ m2/
pallet
Resistenza
termica
2
R Resistenza
alla trazione Conducibilità
termica λ Res. compr.
(carico
concentrato)
Res. alla
compressione Reazione
al fuoco
(m K / W) (kPa) (W/mK) (N) (kPa)
B-051
Pannello nudo
40
50
30
24
36,00
28,80
1,00
1,25
60 20 24,00 1,50
80 15 18,00 2,05
20 0,039 700 70 A1
10 0 12 14,40 2,55
12 0 10 12 ,00 3,05
140 8 9, 60 3,55
160 7 8,40 4,10
Dimensioni pannello: 1200 x 1000 mm. Spessori superiori a 160 mm disponibili su richiesta

FIBRANgeo Spessore Pannelli / m2/ Resistenza


termica R
Resistività al flusso
dell’ari
Conducibilità
termica λ
Assorbimento Reazione
[mm] pallet pallet acustico a al fuoco
a
B-571
Pannello nudo 20 240 172,80
(m2K/W)
0,60
kPa s/m2 (W/mK) w

30 160 115,20 0,90


40 112 80,64 1,20 1
50 96 69,12 1,50 60 0,033 (per spessore A1
60 80 57,60 1,80 >= 50 mm)
80 56 40,32 2,40
100 48 34,56 3,00
Dimensioni pannello: 600 x 1200 mm

25
MANIPULARE ȘI DEPOZITARE
Se recomandă ca produsele FIBRANgeo să fie depozitate în interior. Dacă sunt depozitate în aer liber,
acestea trebuie protejate împotriva oricărei impregnări. Paleții înveliți într-o folie PE etanșă pot fi
depozitați în exterior. Pachetele separate trebuie așezate pe un palet plan, fără a intra în contact
direct cu solul.
Dacă o parte a produsului se umezește, aceasta trebuie uscată înainte de instalare. Vata minerală bazaltică
se usucă rapid, iar proprietățile izolante ale acesteia rămân neschimbate după uscare.
Produsele FIBRANgeo sunt inerte din punct de vedere chimic și nu permit dezvoltarea microorganismelor, a
insectelor sau rozătoarelor.
Manipularea, încărcarea și descărcarea produselor trebuie realizate cu grijă, în scopul evitării deteriorării
ambalajului și a muchiilor plăcilor.

UTILIZARE ȘI PROTECȚIE PERSONALĂ


Pentru selectarea și utilizarea produselor FIBRANgeo, trebuie luate în considerare toate exigențele cu privire la
proiectare.
Produsele FIBRANgeo trebuie protejate împotriva oricărei impregnări, înainte și după aplicare. Folia de ambalaj
trebuie scoasă cu grijă, chiar înainte de instalare.
Suprafețele de lucru trebuie menținute curate. Contactul excesiv al ochilor și al pielii cu reziduuri de materiale,
fibre și praf trebuie evitat, fiind necesară utilizarea echipamentelor de protecție corespunzătoare (mănuși,
ochelari, căști).
Trebuie asigurată o ventilare suficientă a spațiilor de lucru, iar dispozitivele de tăiere trebuie prevăzute
întotdeauna cu sistem mecanic de aspirare a prafului.
Produsele din vată minerală bazaltică nu sunt considerate deșeuri periculoase. Eliminarea deșeurilor trebuie
efectuată în conformitate cu reglementările naționale și locale.

FIBRAN își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz caracteristicile produselor. După cunoștința noastră,
informațiile cuprinse în cadrul prezentei publicații sunt corecte în momentul tipăririi. Dat fiind faptul că FIBRAN se
obligă să asigure actualizarea publicațiilor, înainte de folosirea materialelor, utilizatorii trebuie să consulte
compania în ceea ce privește valabilitatea informațiilor.

26
…pune accent pe sănătatea și
...fabrică produse pentru izolarea siguranța angajaților săi, precum și pe
termică, acustică și împotriva instruirea constantă și specializată a
incendiilor, pentru utilizări în domenii acestora
precum cel al construcțiilor, industrial
și naval

…angajează personal cu simțul


responsabilității sociale, în
vederea susținerii acti ve a
comunităților locale

…este specializat în producția de


polisti ren extrudat și produse
izolante din vată minerală, care
sunt comercializate la nivel …respectă cerințele asociaților și cultivă
mondial prin fi liale, birouri relații de încredere reciprocă
proprii și parteneri comerciali

...participă la programe de cercetare, …este membru activ al Asociațiilor


în colaborare cu asociații și Internaționale implicate în Dezvoltare
universități Europeană și Protecția Mediului

…contribuie la eficientizarea …deține fabrici în șase țări


consumului de energie și la europene, precum și parteneri și
asigurarea confortului termic prin agenții în unsprezece țări
producerea de materiale izolante de
înaltă calitate

… comunică soluții eficiente inginerilor,


dezvoltatorilor, antreprenorilor și
utilizatorilor finali, prin publicații cu
caracter tehnic și participarea la
conferințe științifice

27