Sunteți pe pagina 1din 39

4.4.

2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/5

REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
(Text cu relevan pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (4)

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 114,

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European (1),

Statele membre au introdus dispoziii, inclusiv cerine, privind nu numai sigurana cldirilor i a altor construcii, dar i sntatea, durabilitatea, economia de energie, protecia mediului, aspectele economice i alte aspecte care prezint importan n interesul public. Actele cu putere de lege, msurile administrative sau jurisprudena, stabilite fie la nivelul Uniunii, fie la nivelul statelor membre, referitoare la construcii pot avea un impact asupra cerinelor privind produsele pentru construcii. ntruct efectul acestora asupra func ionrii pieei interne poate fi similar, este oportun ca actele cu putere de lege, msurile administrative i juris prudena s fie considerate dispoziii n sensul prezentului regulament.

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2),

(5)

ntruct:

(1)

Normele statelor membre impun ca construciile s fie proiectate i executate n aa fel nct s nu pun n pericol sigurana persoanelor, a animalelor domestice i a bunurilor i s nu duneze mediului.
(6)

Dup caz, dispoziiile privind utilizarea sau utilizrile preconizate ale unui produs pentru construcii ntr-un stat membru care vizeaz respectarea cerinelor funda mentale aplicabile construciilor determin caracteristicile eseniale a cror performan ar trebui declarat. Pentru a se evita situaia n care declaraia de performan este lipsit de coninut, ar trebui s se declare cel puin una dintre caracteristicile eseniale ale unui produs pentru construcii care sunt relevante pentru utilizarea sau utili zrile declarate.

(2)

Normele respective influeneaz n mod direct cerinele aplicabile produselor pentru construcii. Cerinele respective se reflect, la rndul lor, n standardele naionale aplicabile produselor, autorizrile tehnice naionale i alte specificaii i dispoziii tehnice naionale privind produsele pentru construcii. Din cauza disparitii acestora, respectivele cerine sunt o piedic n calea schimburilor comerciale n interiorul Uniunii.
(7)

Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele de construcii (3) a urmrit s elimine barierele tehnice din calea comerului n domeniul produselor pentru construcii, cu scopul de a favoriza libera lor circulaie pe piaa intern.

(3)

Prezentul regulament nu ar trebui s aduc atingere dreptului statelor membre de a specifica cerinele pe care le consider necesare n vederea asigurrii proteciei sntii, mediului i a lucrtorilor n timpul utilizrii produselor pentru construcii.
(8)

Pentru atingerea acestui obiectiv, Directiva 89/106/CEE a prevzut stabilirea unor standarde armonizate pentru produsele pentru construcii i eliberarea de agremente tehnice europene.

(1) JO C 218, 11.9.2009, p. 15. (2) Poziia Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (JO C 184 E, 8.7.2010, p. 441), Poziia n prim lectur a Consiliului din 13 septembrie 2010 (JO C 282 E, 19.10.2010, p. 1), Poziia Parla mentului European din 18 ianuarie 2011 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 28 februarie 2011.

Directiva 89/106/CEE ar trebui s fie nlocuit n vederea simplificrii i a clarificrii cadrului existent, precum i n vederea creterii transparenei i a eficacitii msurilor n vigoare.

(3) JO L 40, 11.2.1989, p. 12.

L 88/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(9)

Prezentul regulament ar trebui s in seama de cadrul juridic orizontal pentru comercializarea produselor n cadrul pieei interne, stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditare i de supraveghere a pieei n ceea ce privete comercia lizarea produselor (1), precum i prin Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European i a Consi liului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (2). nlturarea barierelor tehnice n domeniul construciilor poate fi obinut numai prin stabilirea unor specificaii tehnice armonizate n scopul de a evalua performanele produselor pentru construcii. Respectivele specificaii tehnice armonizate ar trebui s includ ncercarea, calculele i alte mijloace, definite n cadrul standardelor armonizate i al documentelor de evaluare europene, care permit evaluarea performanei n ceea ce privete caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii. Metodele utilizate de ctre statele membre n cerinele acestora aplicabile construciilor, precum i alte norme naionale referitoare la caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii, ar trebui s fie conforme cu specificaiile tehnice armonizate. Atunci cnd este oportun, ar trebui ncurajat utilizarea n cadrul standardelor armonizate a claselor de performan referitoare la caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii, astfel nct s se in seama de diferitele niveluri ale cerinelor fundamentale aplicabile construciilor pentru anumite construcii, precum i de diferenele ntre condiiile climatice, geologice, geografice sau de alt natur, existente n statele membre. Pe baza unui mandat revizuit, orga nismele europene de standardizare ar trebui s fie mpu ternicite s stabileasc astfel de clase, n cazul n care acestea nu au fost deja stabilite de Comisie. Atunci cnd utilizarea preconizat necesit respectarea de ctre produsele pentru construcii a unor niveluri-prag pentru orice caracteristici eseniale n statele membre, aceste niveluri ar trebui stabilite n cadrul specificaiilor tehnice armonizate. La evaluarea performanei unui produs pentru construcii, ar trebui s se ia, de asemenea, n considerare aspecte de sntate i de siguran legate de utilizarea acestuia pe ntregul su ciclu de via.

din statele membre i ar trebui s asigure un nivel ridicat de protecie n sensul articolului 114 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE).

(17)

Un nivel-prag poate avea un caracter tehnic sau de regle mentare i poate s se aplice unei singure caracteristici sau unui set de caracteristici.

(10)

(18)

(11)

(12)

(13)

Comitetul European de Standardizare (CEN) i Comitetul European de Standardizare Electrotehnic (Cenelec) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a adopta standardele armonizate n conformitate cu orien trile generale pentru cooperarea dintre Comisie i aceste dou organisme, semnate la 28 martie 2003. Fabricanii ar trebui s utilizeze respectivele standarde armonizate atunci cnd referinele acestora au fost publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n conformitate cu criteriile stabilite n temeiul Directivei 98/34/CE a Parla mentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaii n domeniul standardelor, reglementrilor tehnice i al normelor privind serviciile societii informaionale (3). Atunci cnd s-a atins un nivel suficient de expertiz tehnic i tiinific n ceea ce privete toate aspectele relevante, ar trebui s se utilizeze n mai mare msur standarde armonizate n ceea ce privete produsele pentru construcii, inclusiv, dac este cazul, i dup consultarea Comitetului permanent pentru construcii, prin solicitarea, prin intermediul unor mandate, ca stan dardele respective s fie elaborate pe baza documentelor de evaluare europene existente.

(19)

Procedurile prevzute prin Directiva 89/106/CEE de evaluare a performanei privind caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii care nu sunt acoperite de un standard armonizat ar trebui s fie simplificate pentru o mai mare transparen i pentru a reduce costurile ce revin fabricanilor de produse pentru construcii.

(14)

(20)

(15)

Pentru a permite unui fabricant al unui produs pentru construcii s ntocmeasc o declaraie de performan pentru un produs pentru construcii care nu este acoperit sau care nu este acoperit integral de un standard armonizat este necesar s se prevad o evaluare tehnic european.

(21) (16)

Nivelurile-prag stabilite de Comisie n temeiul prezentului regulament ar trebui s constituie valori general recu noscute pentru caracteristicile eseniale ale produsului pentru construcii vizat n ceea ce privete dispoziiile

Fabricanii de produse pentru construcii ar trebui s poat solicita o evaluare tehnic european a produselor lor pe baza ghidurilor de evaluare tehnic european stabilite n temeiul Directivei 89/106/CEE. Ar trebui prin urmare asigurat dreptul de a utiliza respectivele ghiduri n calitate de documente de evaluare europene.

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 30. (2) JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(3) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/7

(22)

Stabilirea unor proiecte de documente de evaluare europene i eliberarea de evaluri tehnice europene ar trebui s fie ncredinate unor organisme de evaluare tehnic (denumite n continuare OET) desemnate de ctre statele membre. Pentru a se asigura c OET posed competena necesar pentru ndeplinirea acestor sarcini, condiiile necesare desemnrii lor ar trebui s fie stabilite la nivelul Uniunii.

(23)

OET ar trebui s creeze o organizaie (denumit n continuare organizaia OET-urilor), sprijinit, dup caz, prin finanare din partea Uniunii, care s coordoneze procedurile de elaborare a proiectelor de documente de evaluare europene i de eliberare a evalurilor tehnice europene, asigurnd transparena i confidenialitatea necesar a acestor proceduri.

de drept ale Uniunii care se aplic substanelor peri culoase, n special Directiva 98/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodistructive (2), Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar n domeniul apei (3), Regu lamentul (CE) nr. 1907/2006, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile (4) i Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a ameste curilor (5).

(26)

Declaraia de performan ar trebui s poat fi nume rotat n conformitate cu numrul de referin al produsului-tip.

(24)

Cu excepia cazurilor prevzute n prezentul regulament, introducerea pe pia a unui produs pentru construcii acoperit de un standard armonizat sau pentru care a fost eliberat o evaluare tehnic european ar trebui s fie nsoit de o declaraie de performan cu privire la caracteristicile eseniale ale produsului pentru construcii, n conformitate cu specificaiile tehnice armonizate relevante.

(27)

Este necesar s se prevad proceduri simplificate pentru elaborarea declaraiilor de performan, n scopul uurrii sarcinii financiare a ntreprinderilor, n special a ntreprin derilor mici i mijlocii (IMM-uri).

(28) (25)

Dac este cazul, declaraia de performan ar trebui s includ informaii referitoare la coninutul de substane periculoase din produsul pentru construcii pentru a mbunti posibilitile n materie de construcii durabile i pentru a facilita dezvoltarea unor produse ecologice. Informaiile respective ar trebui s fie furnizate fr a aduce atingere obligaiilor prevzute n alte instrumente din dreptul Uniunii aplicabile substanelor periculoase, n special obligaiilor privind etichetarea, i ar trebui s fie puse la dispoziie n acelai timp i n acelai format ca i declaraia de performan, astfel nct s parvin tuturor potenialilor utilizatori de produse pentru construcii. Informaiile privind coninutul de substane periculoase ar trebui s se limiteze, ntr-o prim faz, la substanele menionate la articolele 31 i 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consi liului din 18 decembrie 2006 privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH) i de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice (1). Cu toate acestea, ar trebui s se analizeze n continuare nevoia specific de informaii referitoare la coninutul de substane peri culoase din produsele pentru construcii pentru a completa gama de substane care fac obiectul acestei obligaii, astfel nct s se asigure un nivel ridicat de protecie a sntii i siguranei lucrtorilor care utilizeaz produse pentru construcii i a utilizatorilor de construcii, inclusiv n ceea ce privete cerinele de reciclare i/sau reutilizare a unor pri sau materiale. Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor i obligaiilor statelor membre n temeiul altor dispoziii

Pentru a se asigura c declaraia de performan este exact i fiabil, performana produsului pentru construcii ar trebui s fie evaluat i producia n uzin ar trebui s fie controlat conform unui sistem adecvat de evaluare i de verificare a constanei perfor manei produsului pentru construcii. S-ar putea alege mai multe sisteme pentru a fi aplicate unui anumit produs pentru construcii, pentru a se ine seama de relaia specific dintre unele dintre caracteristicile eseniale ale acestuia i cerinele fundamentale aplicabile construciilor.

(29)

Din cauza specificitii produselor pentru construcii i orientrii speciale a sistemului lor de evaluare, proce durile de evaluare a conformitii prevzute n Decizia nr. 768/2008/CE i modulele definite n respectiva decizie nu sunt adecvate. Prin urmare, ar trebui stabilite metode specifice pentru evaluarea i verificarea constanei performanei n ceea ce privete caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii.

(30)

Avnd n vedere diferenele de semnificaie a marcajului CE pentru produsele pentru construcii, atunci cnd sunt comparate cu principiile generale stabilite n Regula mentul (CE) nr. 765/2008, ar trebui prevzute dispoziii specifice care s asigure clar obligaia de a aplica marcajul CE pe produsele pentru construcii i consecinele respectivei aplicri.
L L L L 123, 327, 312, 353, 24.4.1998, p. 1. 22.12.2000, p. 1. 22.11.2008, p. 3. 31.12.2008, p. 1.

(1) JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(2 ) (3 ) (4 ) (5 )

JO JO JO JO

L 88/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(31)

Prin aplicarea marcajului CE sau dispunerea aplicrii marcajului respectiv pe un produs pentru construcii, fabricanii ar trebui s arate c i asum responsabilitatea pentru conformitatea respectivului produs cu performana sa declarat.

cerinele aplicabile indiferent de originea acestor cerine. ntreprinderile care aplic aceste proceduri simplificate ar trebui s demonstreze de asemenea c pot fi considerate microntreprinderi. De asemenea, acestea ar trebui s urmeze procedurile aplicabile pentru verificarea constanei performanei prevzute n specificaiile tehnice armonizate pentru produsele lor.

(32)

Marcajul CE ar trebui s fie aplicat pe toate produsele de construcie pentru care fabricantul a stabilit o declaraie de performan n conformitate cu prezentul regulament. Dac nu a fost stabilit nicio declaraie de performan, marcajul CE nu ar trebui s fie aplicat.

(39)

(33)

Marcajul CE ar trebui s fie singurul marcaj care atest conformitatea produsului pentru construcii cu performana declarat i respectarea cerinelor aplicabile referitoare la legislaia de armonizare a Uniunii. Cu toate acestea, se pot utiliza alte marcaje, cu condiia ca acestea s contribuie la mbuntirea proteciei utilizatorilor de produse pentru construcii i s nu fac obiectul le gislaiei de armonizare existente a Uniunii.

n cazul unui produs pentru construcii proiectat i fabricat n mod individual, fabricantul ar trebui s aib permisiunea de a utiliza proceduri simplificate de evaluare a performanei, atunci cnd se poate demonstra c produsul introdus pe pia respect cerinele aplicabile.

(40)

(34)

Pentru a evita ncercarea inutil a produselor pentru construcii a cror performan a fost deja suficient demonstrat prin rezultate stabile la ncercrile anterioare sau prin alte date existente, ar trebui s i se permit fabricantului, n condiiile prevzute prin specificaiile tehnice armonizate sau printr-o decizie a Comisiei, s declare un anumit nivel sau o anumit clas de performan fr ncercare sau fr ncercri supli mentare.

Cadrul interpretativ pentru definiia conceptului de nerealizare ntr-un proces de producie n serie, apli cabil diferitor produse de construcie reglementate de prezentul regulament, ar trebui stabilit de ctre Comisie dup consultarea Comitetului permanent pentru construcii.

(41)

(35)

Pentru a evita duplicarea unor ncercri deja efectuate, fabricantului unui produs pentru construcii ar trebui s i se permit s utilizeze rezultatele ncercrilor obinute de o ter parte.

(36)

Ar trebui definite condiii pentru utilizarea unor proceduri simplificate n vederea evalurii performanei produselor pentru construcii, cu scopul de a reduce ct mai mult costul introducerii lor pe pia, fr a reduce nivelul de siguran. Fabricanii care utilizeaz astfel de proceduri simplificate ar trebui s demonstreze n mod adecvat ndeplinirea condiiilor respective.

Toi operatorii economici care intervin n lanul de apro vizionare i de distribuie ar trebui s ia msurile cores punztoare pentru a se asigura c introduc sau pun la dispoziie pe pia numai produse pentru construcii care respect cerinele prezentului regulament, viznd asigurarea performanei produselor pentru construcii i respectarea cerinelor fundamentale aplicabile construc iilor. n special, importatorii i distribuitorii de produse pentru construcii ar trebui s cunoasc caracteristicile eseniale pentru care exist dispoziii pe piaa Uniunii i cerinele specifice din statele membre referitoare la cerinele fundamentale aplicabile construciilor, i ar trebui s utilizeze aceste cunotine n cadrul tranzaciilor lor comerciale.

(42)

(37)

Pentru a ntri impactul msurilor de supraveghere a pieei, toate procedurile simplificate prevzute n prezentul regulament pentru evaluarea performanei produselor pentru construcii ar trebui s se aplice numai persoanelor fizice sau juridice care fabric produsele pe care le introduc pe pia.

(38)

Pentru a reduce mai mult costul pentru microntre prinderi al introducerii pe pia a produselor pentru construcii pe care le fabric, este necesar s se prevad proceduri simplificate de evaluare a performanei, atunci cnd produsele n cauz nu provoac preocupri majore din punctul de vedere al siguranei, respectnd totodat

Este important s se asigure accesibilitatea regulilor tehnice naionale, astfel nct ntreprinderile i, n special IMM-urile s poat aduna informaii fiabile i exacte cu privire la legislaia n vigoare n statul membru n care intenioneaz s introduc pe pia sau s i comercializeze produsele. Prin urmare, statele membre ar trebui s desemneze n acest scop puncte de informare despre produse pentru construcii. Pe lng sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naionale pentru produsele comercializate n mod legal n alt stat membru (1), Punctele de informare despre produse pentru construcii ar trebui s furnizeze de asemenea informaii privind normele aplicabile ncorporrii, asam blrii sau instalrii unui tip specific de produs pentru construcii.

(1) JO L 218, 13.8.2008, p. 21.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/9

(43)

Pentru a facilita libera circulaie a mrfurilor, Punctele de informare despre produse pentru construcii ar trebui s furnizeze, gratuit, informaii referitoare la dispoziiile care vizeaz respectarea cerinelor fundamentale aplicabile construciilor n ceea ce privete utilizarea preconizat a fiecrui produs pentru construcii pe teritoriul fiecrui stat membru. Punctele de informare despre produse pentru construcii pot, de asemenea, oferi operatorilor economici informaii sau observaii suplimentare. Pentru informaii suplimentare, Punctele de informare despre produse pentru construcii ar trebui s poat percepe tarife care s fie proporionale cu costurile furnizrii informaiilor sau observaiilor respective. n plus, statele membre ar trebui s se asigure c se aloc resurse sufi ciente pentru punctele de informare despre produse pentru construcii.

trebui s fie recunoscut ntr-o clauz de salvgardare care s prevad msuri de protecie adecvate.

(48)

Deoarece este necesar garantarea pe ntreg teritoriul Uniunii a unui nivel uniform de performan a orga nismelor care efectueaz evaluarea i verificarea constanei performanei produselor pentru construcii i deoarece toate aceste organisme ar trebui s i ndepli neasc funciile la acelai nivel i n condiii de concuren echitabile, ar trebui stabilite cerine pentru acele organisme care doresc s fie notificate n sensul prezentului regulament. De asemenea, ar trebui s se prevad dispoziii referitoare la furnizarea de informaii adecvate n legtur cu aceste organisme i pentru moni torizarea acestora.

(44)

ntruct nfiinarea Punctelor de informare despre produse pentru construcii nu ar trebui s afecteze alocarea funciilor n rndul autoritilor competente din cadrul sistemelor de reglementare ale statelor membre, ar trebui s fie posibil ca statele membre s nfiineze puncte de informare despre produse pentru construcii n funcie de competenele regionale sau locale. Statele membre ar trebui s poat ncredina rolul de punct de informare despre produse pentru construcii unor puncte de informare existente, nfiinate n conformitate cu alte instrumente ale Uniunii, pentru a se mpiedica proliferarea inutil a punctelor de informare i pentru a se simplifica procedurile administrative. Pentru a nu crete cheltuielile administrative pentru ntre prinderi i autoritile competente, statele membre ar trebui, de asemenea, s poat ncredina rolul de puncte de informare despre produse pentru construcii nu numai serviciilor existente din cadrul administraiei publice, ci i centrelor naionale SOLVIT, camerelor de comer, orga nizaiilor profesionale i organismelor private.

(49)

Pentru a se asigura un nivel calitativ coerent al evalurii i verificrii constanei performanei produselor pentru construcii, este, de asemenea, necesar s se stabileasc cerine aplicabile autoritilor responsabile de notificarea ctre Comisie i ctre celelalte state membre a orga nismelor care efectueaz sarcinile respective.

(50)

n conformitate cu articolul 291 din TFUE, normele i principiile privind controlul statelor membre al exercitrii de ctre Comisie a competenelor de executare urmeaz a fi stabilite dinainte printr-un regulament adoptat n conformitate cu procedura legislativ ordinar. Pn la adoptarea noului regulament, continu s se aplice Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenelor de executare conferite Comisiei (1), cu excepia procedurii de reglementare cu control, care nu mai este aplicabil.

(51)

(45)

Punctele de informare despre produse pentru construcii ar trebui s fie n msur s i ndeplineasc funciile ntr-un mod prin care s se evite conflictele de interese, n special n ceea ce privete procedurile pentru obinerea marcajului CE.
(52)

n scopul realizrii obiectivelor prezentului regulament, Comisia ar trebui s fie mputernicit s adopte anumite acte delegate n conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este deosebit de important ca, n cursul lucrrilor sale pregtitoare, Comisia s organizeze consultri adecvate, inclusiv la nivel de experi.

(46)

n scopul asigurrii unei aplicri omogene i coerente a legislaiei de armonizare a Uniunii, ar trebui ca statele membre s asigure o supraveghere eficace a pieei. Regu lamentul (CE) nr. 765/2008 definete condiiile de baz pentru funcionarea unei astfel de supravegheri, n special pentru programe, finanare i sanciuni.

n special, Comisia ar trebui s fie mputernicit s adopte acte delegate care s specifice condiiile de utilizare a site-urilor de internet pentru punerea la dispoziie a declaraiei de performan.

(53)

(47)

Responsabilitatea statelor membre pentru siguran, sntate i alte aspecte la care se refer cerinele eseniale ale construciilor de pe teritoriul acestora ar

Dat fiind necesitatea unei perioade de timp pentru insti tuirea cadrului care s asigure funcionarea corect a prezentului regulament, aplicarea prezentului regulament ar trebui s fie amnat, cu excepia dispoziiilor privind desemnarea OET-urilor, a autoritilor de notificare i a organismelor notificate, nfiinarea unei organizaii a OET-urilor i instituirea Comitetului permanent pentru construcii.

(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

L 88/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(54)

Comisia i statele membre, n colaborare cu prile inte resate, ar trebui s lanseze campanii de informare pentru a informa sectorul construciilor, n special operatorii economici i utilizatorii produselor pentru construcii, cu privire la stabilirea unui limbaj tehnic comun, repar tizarea responsabilitilor ntre operatorii economici i utilizatorii individuali, aplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcii, revizuirea cerinelor funda mentale aplicabile construciilor i a sistemelor de evaluare i de verificare a constanei performanei.

stabilind dispoziii armonizate privind modul de exprimare a performanei produselor pentru construcii referitor la caracte risticile lor eseniale i privind utilizarea marcajului CE aplicat pe respectivele produse. Articolul 2 Definiii n sensul prezentului regulament, se aplic urmtoarele definiii: 1. produs pentru construcii nseamn orice produs sau set fabricat i introdus pe pia n scopul de a fi ncorporat n mod permanent n construcii sau pri ale acestora i a crui performan afecteaz performana construciilor n ceea ce privete cerinele fundamentale aplicabile construc iilor; 2. set nseamn un produs pentru construcii introdus pe pia de un singur fabricant sub forma unui ansamblu de cel puin dou componente separate care trebuie asamblate pentru a fi instalate n construcii; 3. construcii nseamn cldiri i lucrri de inginerie civil;

(55)

Cerina fundamental aplicabil construciilor referitoare la utilizarea durabil a resurselor naturale ar trebui s in seama n special de reciclabilitatea construciilor, a mate rialelor i prilor componente, dup demolare, de dura bilitatea construciilor i de utilizarea n construcii a unor materii prime i secundare compatibile cu mediul.

(56)

Pentru evaluarea utilizrii durabile a resurselor i a impactului construciilor asupra mediului, ar trebui utilizate declaraiile de mediu privind produsele atunci cnd acestea sunt disponibile.

(57)

Ori de cte ori este posibil, ar trebui prevzute metode europene uniforme pentru asigurarea conformitii cu cerinele fundamentale prevzute n anexa I.

4. caracteristici eseniale nseamn acele caracteristici ale produsului pentru construcii care se refer la cerinele fundamentale aplicate construciilor; 5. performana unui produs pentru construcii nseamn performana legat de caracteristicile eseniale relevante, exprimat prin nivel, clas sau printr-o descriere; 6. nivel nseamn rezultatul evalurii performanei unui produs pentru construcii n ceea ce privete caracteristicile eseniale ale acestuia, exprimat sub forma unei valori numerice; 7. clas nseamn o gam, delimitat de o valoare minim i una maxim, de niveluri de performan ale unui produs pentru construcii; 8. nivel-prag se refer la valoarea minim sau maxim a performanei unui produs pentru construcii; 9. produs-tip nseamn setul de niveluri sau clase de performan reprezentative ale unui produs pentru construcii, n ceea ce privete caracteristicile sale eseniale, fabricat prin utilizarea unei anumite combinaii de materii prime sau de alte elemente n cadrul unui proces de producie specific; 10. specificaii tehnice armonizate nseamn standarde armo nizate i documente de evaluare europene;

(58)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, i anume de a asigura funcionarea adecvat a pieei interne a produselor pentru construcii prin utilizarea specificaiilor tehnice armonizate pentru exprimarea performanei produselor pentru construcii, nu poate fi realizat n mod satisfctor de ctre statele membre i, n consecin, avnd n vedere amploarea i efectele, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri, n conformitate cu principiul subsidia ritii, astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European. n conformitate cu principiul proporionalitii, enunat la articolul menionat, prezentul regulament nu depete ceea ce este necesar n vederea ndeplinirii respectivului obiectiv,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I DISPOZIII GENERALE

Articolul 1 Obiectul Prezentul regulament stabilete condiiile de introducere pe pia sau punere la dispoziie pe pia a produselor pentru construcii

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/11

11. standard armonizat nseamn un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate n anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza unei cereri din partea Comisiei, n conformitate cu articolul 6 din respectiva directiv;

22. reprezentant autorizat nseamn orice persoan fizic sau juridic stabilit n Uniune care a primit un mandat scris din partea fabricantului pentru a aciona n numele acestuia n legtur cu sarcini specificate;

12. document de evaluare european nseamn un document adoptat de ctre organizaia OET-urilor n scopul ntocmirii de evaluri tehnice europene;

23. retragere nseamn orice msur cu scopul de a mpiedica comercializarea unui produs pentru construcii din lanul de aprovizionare;

13. evaluare tehnic european nseamn evaluarea docu mentat a performanelor unui produs pentru construcii, n ceea ce privete caracteristicile eseniale ale acestuia, n conformitate cu respectivul document de evaluare european;

24. rechemare nseamn orice msur care are ca scop returnarea unui produs pentru construcii care a fost deja pus la dispoziia utilizatorului final;

25. acreditarea are semnificaia care i s-a atribuit prin Regu lamentul (CE) nr. 765/2008;

14. utilizare preconizat nseamn utilizarea preconizat a produsului pentru construcii, astfel cum este definit n specificaiile tehnice armonizate aplicabile;

26. controlul produciei n fabric nseamn controlul intern documentat permanent al produciei dintr-o fabric, n conformitate cu specificaiile tehnice armonizate relevante;

15. documentaie tehnic specific nseamn o documentaie care demonstreaz c metodele din cadrul sistemului aplicabil de evaluare i de verificare a constanei perfor manei au fost nlocuite cu alte metode, cu condiia ca rezultatele obinute prin metodele respective s fie echi valente cu cele obinute prin metodele de ncercare prevzute de standardul armonizat corespunztor;

27. microntreprindere nseamn o microntreprindere aa cum este ea definit n Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definiia ntreprinderilor micro, mici i mijlocii (1);

16. punerea la dispoziie pe piaa nseamn orice furnizare a unui produs pentru construcii pentru distribuirea sau utilizarea pe piaa Uniunii n cadrul unei activiti comerciale, contra cost sau gratuit;

28. ciclu de via nseamn etapele succesive i interde pendente din viaa unui produs pentru construcii, de la achiziia materiilor prime sau generarea din resurse naturale pn la eliminarea final.

17. introducere pe pia nseamn prima punere la dispoziie a unui produs pentru construcii pe piaa Uniunii;

Articolul 3 Cerine fundamentale aplicabile construciilor i caracteristici eseniale ale produselor pentru construcii (1) Cerinele fundamentale aplicabile construciilor prevzute n anexa I constituie baza pentru pregtirea mandatelor de standardizare i a specificaiilor tehnice armonizate.

18. operator economic nseamn fabricantul, importatorul, distribuitorul sau reprezentantul autorizat;

19. fabricant nseamn orice persoan fizic sau juridic care fabric un produs pentru construcii sau dispune proiectarea sau fabricarea unui astfel de produs i comer cializeaz produsul respectiv, sub numele su sau sub marca sa;

(2) Caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii se stabilesc n specificaiile tehnice armonizate n ceea ce privete cerinele fundamentale aplicabile construciilor.

20. distribuitor nseamn orice persoan fizic sau juridic din lanul de aprovizionare, altul dect fabricantul sau impor tatorul, care comercializeaz un produs pentru construcii;

21. importator nseamn orice persoan fizic sau juridic stabilit n Uniune, care introduce pe piaa Uniunii un produs pentru construcii dintr-o ar ter;

(3) Pentru anumite familii de produse pentru construcii care fac obiectul unui standard armonizat, Comisia stabilete, dup caz i n funcie de utilizrile preconizate ale acestora, astfel cum sunt definite n standardele armonizate, prin intermediul unor acte delegate n conformitate cu articolul 60, acele carac teristici eseniale referitor la care fabricantul trebuie s declare performana produsului n momentul n care acesta este introdus pe pia.
(1) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

L 88/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

Dup caz, Comisia stabilete de asemenea, prin intermediul actelor delegate n conformitate cu articolul 60, nivelurile-prag pentru performan referitoare la caracteristicile eseniale care trebuie declarate.

cinate cu executarea n condiii de siguran a construciilor, desemnate prin normele naionale aplicabile; (b) produsul pentru construcii este fabricat pe antier pentru a fi ncorporat n construcia respectiv, n conformitate cu normele naionale aplicabile i pe rspunderea persoanelor nsrcinate cu executarea n condiii de siguran a construc iilor, desemnate n temeiul normelor naionale aplicabile; sau (c) produsul pentru construcii este fabricat n mod tradiional sau de o manier adecvat pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr-un proces de fabricare neindustrial, pentru renovarea adecvat a construciilor protejate n mod oficial ca fcnd parte dintr-un sit protejat sau datorit valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor naionale aplicabile. Articolul 6

CAPITOLUL II DECLARAIA DE PERFORMAN I MARCAJUL CE

Articolul 4 Declaraia de performan (1) Atunci cnd un produs pentru construcii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnic european care a fost eliberat pentru acesta, fabricantul ntocmete o declaraie de performan pentru acesta n momentul n care este introdus pe pia.

(2) Atunci cnd un produs pentru construcii face obiectul unui standard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnic european care a fost eliberat pentru acesta, se pot furniza informaii sub orice form referitoare la performana acestuia n ceea ce privete caracteristicile eseniale, astfel cum sunt definite n specificaiile tehnice armonizate aplicabile, numai dac acestea sunt incluse i specificate n declaraia de performan, cu excepia cazurilor n care, n conformitate cu articolul 5, nu s-a ntocmit nicio declaraie de performan.

Coninutul declaraiei de performan (1) Declaraia de performan exprim performana produselor pentru construcii n ceea ce privete caracteristicile lor eseniale, conform specificaiilor tehnice armonizate relevante. (2) Declaraia de performan conine n special urmtoarele informaii: (a) referina produsului-tip pentru care a fost ntocmit declaraia de performan; (b) sistemul sau sistemele de evaluare i de verificare a constanei performanei produsului pentru construcii, astfel cum se prevede n anexa V; (c) numrul de referin i data eliberrii standardului armonizat sau a evalurii tehnice europene care a fost utilizat pentru evaluarea fiecrei caracteristici eseniale; (d) dup caz, numrul de referin al documentaiei tehnice specifice utilizate i cerinele pe care fabricantul susine c produsul le respect. (3) n plus, declaraia de performan cuprinde:

(3) Prin ntocmirea declaraiei de conformitate, fabricantul i asum responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru construcii cu performana declarat. n lipsa unor indicii obiective n sens contrar, statele membre presupun c declaraia de performan ntocmit de fabricant este exact i fiabil.

Articolul 5 Derogri de la ntocmirea unei declaraii de performan Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) i n lipsa unor dispoziii la nivelul Uniunii sau la nivel naional care s impun necesitatea declaraiei privind caracteristicile eseniale acolo unde produsele pentru construcii sunt destinate a fi utilizate, atunci cnd introduc pe pia un produs pentru construcii care face obiectul unui standard armonizat, fabri canii nu sunt obligai s ntocmeasc o declaraie de performan n cazul n care:

(a) produsul pentru construcii este fabricat n mod individual sau la comand, nefiind realizat ntr-un proces de producie n serie, ca rspuns la o comand specific i este instalat ntr-o singur construcie identificat, de ctre un fabricant care rspunde de ncorporarea n condiii de siguran a produsului n construcii, n conformitate cu normele naionale aplicabile i pe rspunderea persoanelor nsr

(a) utilizarea preconizat sau utilizrile preconizate ale produsului pentru construcii, n conformitate cu specificaia tehnic armonizat aplicabil; (b) lista caracteristicilor eseniale, astfel cum sunt stabilite n specificaia tehnic armonizat pentru utilizarea preconizat sau utilizrile preconizate declarate;

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/13

(c) performana cel puin a uneia dintre caracteristicile eseniale ale produsului pentru construcii, relevante pentru utilizarea preconizat sau utilizrile preconizate declarate; (d) dup caz, performana produsului pentru construcii, pe niveluri sau clase, sau sub form descriptiv, dac este necesar pe baza unui calcul, n ceea ce privete caracteris ticile eseniale stabilite n conformitate cu articolul 3 alineatul (3); (e) performana acelor caracteristici eseniale ale produsului pentru construcii care sunt legate de utilizarea sau utilizrile preconizate, lund n considerare dispoziiile legate de utilizarea sau utilizrile preconizate acolo unde fabricantul intenioneaz s pun la dispoziie pe pia produsul pentru construcii; (f) pentru caracteristicile eseniale enumerate, pentru care nu este declarat niciun fel de performan, acronimul NPD (nicio performan determinat); (g) atunci cnd produsul a fcut obiectul unei evaluri tehnice europene, performana, pe niveluri sau clase, sau ntr-o descriere, a produsului pentru construcii n ceea ce privete toate caracteristicile eseniale cuprinse n evaluarea tehnic european corespunztoare. (4) Declaraia de performan se ntocmete conform modelului care figureaz n anexa III. (5) Informaiile menionate la articolul 31 sau, dup caz, la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se furnizeaz mpreun cu declaraia de performan. Articolul 7 Furnizarea declaraiei de performan (1) O copie a declaraiei de performan este furnizat fie pe hrtie, fie prin mijloace electronice, mpreun cu fiecare produs care este pus la dispoziie pe pia. Totui, atunci cnd un lot din acelai produs este furnizat unui singur utilizator, acesta poate fi nsoit de o copie unic a declaraiei de performan, fie pe hrtie, fie prin mijloace elec tronice. (2) O copie pe hrtie a declaraiei de performan se furnizeaz n mod electronic la solicitarea destinatarului. (3) Prin derogare de la alineatele (1) i (2), o copie a decla raiei de performan poate fi pus la dispoziie pe o pagin de internet, n conformitate cu condiii care urmeaz s fie stabilite de ctre Comisie prin intermediul actelor delegate n confor mitate cu articolul 60. Aceste condiii trebuie s garanteze,

printre altele, c declaraia de performan rmne disponibil cel puin pe perioada prevzut la articolul 11 alineatul (2).

(4) Declaraia de performan se furnizeaz n limba sau n limbile impuse de statul membru n care produsul este pus la dispoziie pe pia.

Articolul 8 Principii generale i utilizarea marcajului CE (1) Principiile generale prevzute la articolul 30 din Regula mentul (CE) nr. 765/2008 se aplic marcajului CE.

(2) Marcajul CE se aplic pe acele produse pentru construcii pentru care fabricantul a ntocmit o declaraie de performan n conformitate cu articolele 4 i 6.

Dac o declaraie de performan nu a fost ntocmit de ctre fabricant conform articolelor 4 i 6, marcajul CE nu se aplic.

Prin aplicarea sau dispunerea aplicrii marcajului CE, fabricanii arat c i asum responsabilitatea pentru conformitatea produsului pentru construcii cu performana sa declarat, precum i pentru respectarea de ctre acesta a tuturor cerinelor aplicabile prevzute n prezentul regulament i n alte acte le gislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevd aplicarea marcajului.

Normele privind aplicarea marcajului CE prevzute de alte acte din legislaia de armonizare relevante a Uniunii se aplic fr a aduce atingere dispoziiilor prezentului alineat.

(3) Pentru orice produs pentru construcii care face obiectul unui standard armonizat,sau pentru care a fost emis o evaluare tehnic european marcajul CE este singurul marcaj care atest conformitatea produsului pentru construcii respectiv cu performana declarat, n ceea ce privete caracteristicile eseniale, care face obiectul respectivului standard armonizat, sau pentru care a fost emis o evaluare tehnic european.

n acest sens, statele membre nu introduc nicio trimitere sau retrag din cadrul msurilor naionale orice trimitere la un marcaj, altul dect marcajul CE, care atest conformitatea cu performana declarat n ceea ce privete caracteristicile eseniale acoperite de un standard armonizat.

(4) Pe teritoriul lor sau aflat sub responsabilitatea lor, statele membre nu interzic i nici nu mpiedic punerea la dispoziie pe pia sau utilizarea produselor pentru construcii purttoare ale marcajului CE n cazul n care performanele declarate corespund cerinelor privind utilizarea respectiv n statul membru vizat.

L 88/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(5) Statele membre se asigur c utilizarea produselor pentru construcii purttoare ale marcajului CE nu este mpiedicat prin norme sau condiii impuse de ctre organisme publice sau private acionnd n calitate de ntreprinderi publice sau de organisme publice n temeiul poziiei lor de monopol sau n temeiul unui mandat public, atunci cnd performanele declarate corespund cerinelor referitoare la utilizarea respectiv n statul membru vizat. (6) Metodele utilizate de ctre statele membre n cerinele acestora aplicabile construciilor, precum i alte norme naionale referitoare la caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii, trebuie s fie conforme cu standardele armo nizate. Articolul 9 Norme i condiii pentru aplicarea marcajului CE (1) Marcajul CE se aplic n mod vizibil, lizibil i indelebil pe produsul pentru construcii sau pe o etichet lipit pe produs. n cazul n care acest lucru nu este posibil sau nu este impus din considerente innd de natura produsului, acesta se aplic pe ambalaj sau pe documentele de nsoire. (2) Marcajul CE este urmat de ultimele dou cifre ale anului n care a fost aplicat prima oar, de numele i de adresa nre gistrat a fabricantului sau de marca distinctiv ce permite iden tificarea uoar i fr ambiguitate a numelui i a adresei fabri cantului, de codul de identificare unic al produsului-tip, de numrul de referin al declaraiei de performan i de nivelul sau clasa de performana declarat, de trimiterea la speci ficaia tehnic armonizat aplicat, de numrul de identificare al organismului notificat, dac este cazul, i de utilizarea preco nizat, astfel cum se prevede n specificaia tehnic armonizat aplicat. (3) Marcajul CE se aplic nainte ca produsul pentru construcii s fie introdus pe pia. Acesta poate fi nsoit de o pictogram sau de orice alt nsemnare care indic n principal un risc special sau o utilizare special. Articolul 10 Punctele de informare despre produse pentru construcii (1) Statele membre desemneaz puncte de informare despre produse pentru construcii n conformitate cu dispoziiile arti colului 9 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008. (2) Articolele 10 i 11 din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 se aplic Punctelor de informare despre produse pentru construcii. (3) n ceea ce privete sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008, fiecare stat membru se asigur c Punctele de informare despre produse pentru construcii furnizeaz, folosind o terminologie trans parent i uor de neles, informaii referitoare la dispoziiile

care vizeaz respectarea cerinelor fundamentale aplicabile pe teritoriul su construciilor n ceea ce privete utilizarea preco nizat a fiecrui produs pentru construcii, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament. (4) Punctele de informare despre produse pentru construcii trebuie s fie n msur s i ndeplineasc funciile ntr-un mod prin care s se evite conflictele de interese, n special n ceea ce privete procedurile pentru obinerea marcajului CE.
CAPITOLUL III OBLIGAIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 11 Obligaiile fabricanilor (1) Fabricanii ntocmesc declaraia de performan n confor mitate cu articolele 4 i 6 i aplic marcajul CE n conformitate cu articolele 8 i 9. Drept baz pentru declaraia de performan, fabricanii ntocmesc o documentaie tehnic n care sunt descrise toate elementele relevante legate de sistemul obligatoriu de evaluare i de verificare a constanei performanei. (2) Fabricanii pstreaz documentaia tehnic i declaraia de performan pentru o perioad de 10 ani dup ce produsul pentru construcii a fost introdus pe pia. Dup caz, Comisia poate, prin intermediul actelor delegate, n conformitate cu articolul 60, s modifice aceast perioad pentru anumite familii de produse pentru construcii, n funcie de durata de via anticipat sau de rolul produsului pentru construcii n construcii. (3) Fabricanii se asigur de punerea n aplicare a unor proceduri care s asigure c performana declarat este meninut n producia de serie. Trebuie s se in seama n mod corespunztor de modificrile efectuate asupra produsuluitip i asupra specificaiilor tehnice armonizate aplicabile. Atunci cnd acest lucru este considerat oportun n vederea asigurrii acurateei, fiabilitii i stabilitii performanei declarate a unui produs pentru construcii, fabricanii testeaz prin eantionare produsele pentru construcii introduse pe pia sau comercializate, investignd i, dup caz, innd un registru de plngeri cu produse neconforme i rechemri ale unor produse, i menin distribuitorii informai cu privire la orice astfel de activiti de monitorizare. (4) Fabricanii se asigur de faptul c produsele lor poart meniunea tipului, lotului sau numrului de serie sau a oricrui alt element care s permit identificarea lor, sau, n cazul n care mrimea sau natura produsului nu permite acest lucru, fabri canii se asigur ca informaia solicitat s fie prevzut pe ambalaj sau ntr-un document care nsoete produsul pentru construcii.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/15

(5) Fabricanii i indic, pe produsul pentru construcii sau, atunci cnd acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document de nsoire a produsului pentru construcii, numele, denumirea social sau marca nregistrat i adresa la care pot fi contactai. Adresa indic un singur punct de contact pentru fabricant.

(b) n urma unei cereri motivate din partea unei autoriti naionale competente, s furnizeze autoritii respective toate informaiile i documentaia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru construcii cu declaraia de performan i respectarea de ctre acesta a altor cerine aplicabile ale prezentului regulament;

(6) Atunci cnd comercializeaz un produs pentru construcii, fabricanii se asigur c produsul este nsoit de instruciuni i informaii de siguran, ntr-o limb stabilit de statul membru n cauz care este uor de neles de ctre utili zatori.

(c) s coopereze cu autoritile naionale competente, la cererea acestora, cu privire la orice aciune ntreprins pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele pentru construcii acoperite de mandatul reprezentantului autorizat.

(7) Fabricanii care consider sau au motive s cread c un produs pentru construcii pe care l-au introdus pe pia nu este conform cu declaraia de performan sau nu respect alte cerine aplicabile ale prezentului regulament iau de ndat msurile corective necesare pentru a restabili conformitatea produsului, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dup caz. n plus, n cazul n care produsul prezint un risc, fabri canii informeaz imediat n acest sens autoritile naionale competente din statele membre n care au pus la dispoziie pe pia produsul pentru construcii, indicnd detaliile, n special cu privire la neconformitate i la orice msuri corective luate.

Articolul 13 Obligaiile importatorilor (1) Importatorii introduc pe piaa Uniunii numai produse pentru construcii care sunt conforme cu cerinele aplicabile ale prezentului regulament.

(8) n urma unei cereri motivate din partea unei autoriti naionale competente, fabricanii i furnizeaz acesteia toate informaiile i documentaia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru construcii cu declaraia de performan i respectarea de ctre acesta a altor cerine apli cabile ale prezentului regulament, ntr-o limb uor de neles de respectiva autoritate. Acetia coopereaz cu autoritatea respectiv, la cererea acesteia, cu privire la orice aciune ntre prins pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pentru construcii pe care acetia le-au introdus pe pia.

(2) nainte de a introduce un produs pentru construcii pe pia, importatorii se asigur c evaluarea i verificarea constanei performanei au fost efectuate de ctre fabricant. Acetia se asigur c fabricantul a ntocmit documentaia tehnic menionat la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf i declaraia de performan, n conformitate cu arti colele 4 i 6. Acetia se asigur de asemenea c produsul poart marcajul CE n cazul n care este necesar, c produsul este nsoit de documentele necesare i c fabricantul a respectat obligaiile prevzute la articolul 11 alineatele (4) i (5).

Articolul 12 Reprezentanii autorizai (1) Un fabricant poate numi un reprezentant autorizat printrun mandat scris.

Atunci cnd un importator consider sau are motive s cread c produsul pentru construcii nu este conform cu declaraia de performan sau nu respect alte cerine aplicabile ale prezentului regulament, importatorul nu introduce produsul pe pia, pn cnd acesta nu devine conform cu declaraia de performan nsoitoare i respect celelalte cerine aplicabile ale prezentului regulament sau pn cnd declaraia de performan nu este corectat. n plus, atunci cnd produsul pentru construcii prezint un risc, importatorul informeaz fabricantul i autoritile de supraveghere a pieei n acest sens.

ntocmirea documentaiei tehnice nu face parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Un reprezentant autorizat ndeplinete sarcinile specificate n mandat. Mandatul permite reprezentantului autorizat s nde plineasc cel puin urmtoarele sarcini:

(3) Importatorii indic pe produsul pentru construcii sau, atunci cnd acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau ntr-un document care nsoete produsul pentru construcii numele acestora, denumirea comercial sau marca nregistrat i adresa la care pot fi contactai.

(a) menine declaraia de performan i documentaia tehnic la dispoziia autoritilor naionale de supraveghere pe durata menionat n articolul 11 alineatul (2);

(4) Atunci cnd comercializeaz un produs, importatorii se asigur c produsul este nsoit de instruciuni i informaii de siguran, ntr-o limb stabilit de statul membru n cauz care este uor de neles de ctre utilizatori.

L 88/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(5) Pe perioada n care produsul pentru construcii se afl n responsabilitatea lor, importatorii se asigur c condiiile de stocare sau de transport nu compromit conformitatea acestuia cu declaraia de performan i respectarea altor cerine apli cabile din prezentul regulament.

se asigur de asemenea c fabricantul i importatorul au respectat cerinele prevzute la articolul 11 alineatele (4) i (5), respectiv la articolul 13 alineatul (3).

(6) Atunci cnd acest lucru este considerat oportun n vederea asigurrii acurateei, fiabilitii i stabilitii performanei declarate a unui produs pentru construcii, importatorii ncearc prin eantionare produsele pentru construcii introduse pe pia sau comercializate, investignd i, dup caz, innd un registru de plngeri, produse neconforme i rechemri ale unor produse, i informeaz distribuitorii cu privire la orice astfel de activiti de monitorizare.

Atunci cnd un distribuitor consider sau are motive s cread c un produs pentru construcii nu este conform cu declaraia de performan sau nu respect alte cerine aplicabile ale prezentului regulament, distribuitorul nu comercializeaz produsul pn cnd acesta nu devine conform cu declaraia de performan nsoitoare i respect celelalte cerine aplicabile ale prezentului regulament sau pn cnd declaraia de performan nu este corectat. Mai mult, atunci cnd produsul prezint un risc, distribuitorul informeaz fabricantul sau importatorul n acest sens, precum i autoritile de supra veghere a pieei.

(7) Importatorii care consider sau au motive s cread c un produs pentru construcii pe care l-au introdus pe pia nu este conform cu declaraia de performan sau nu respect alte cerine aplicabile ale prezentului regulament iau de ndat msurile corective necesare pentru a restabili conformitatea produsului respectiv, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dup caz. n plus, n cazul n care produsul prezint un risc, importatorii informeaz imediat n acest sens autori tile naionale competente din statele membre n care au comercializat produsul pentru construcii, indicnd detaliile, n special cu privire la neconformitate i la orice msuri corective luate.

(3) Pe perioada n care produsul pentru construcii se afl n responsabilitatea sa, distribuitorul se asigur c condiiile de stocare sau de transport nu compromit conformitatea acestuia cu declaraia de performan i respectarea de ctre acesta a altor cerine aplicabile ale prezentului regulament.

(8) Importatorii pstreaz o copie a declaraiei de performan la dispoziia autoritilor de supraveghere a pieei, pe durata prevzut n articolul 11 alineatul (2) i se asigur c documentaia tehnic este pus la dispoziia acestor autoriti, la cerere.

(4) Distribuitorii care consider sau au motive s cread c un produs pentru construcii pe care l-au comercializat nu este conform cu declaraia de performan sau nu respect alte cerine aplicabile ale prezentului regulament se asigur c sunt luate msurile corective necesare pentru a restabili confor mitatea produsului respectiv, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dup caz. n plus, n cazul n care produsul prezint un risc, distribuitorii informeaz imediat n acest sens autori tile naionale competente din statele membre n care au comercializat produsul, indicnd detaliile, n special cu privire la neconformitate i la orice msuri corective luate.

(9) n urma unei cereri motivate din partea unei autoriti naionale competente, importatorii i furnizeaz acesteia toate informaiile i documentaia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru construcii cu declaraia de performan i respectarea de ctre acesta a altor cerine apli cabile ale prezentului regulament, ntr-o limb uor de neles de respectiva autoritate. Acetia coopereaz cu autoritatea respectiv, la cererea acesteia, cu privire la orice aciune ntre prins pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pentru construcii pe care acetia le-au introdus pe pia.

Articolul 14 Obligaiile distribuitorilor (1) Atunci cnd comercializeaz un produs pentru construcii, distribuitorii acord o atenie deosebit cerinelor prezentului regulament.

(5) n urma unei cereri motivate din partea unei autoriti naionale competente, distribuitorii i furnizeaz acesteia toate informaiile i documentaia necesare pentru a demonstra conformitatea produsului pentru construcii cu declaraia de performan i respectarea de ctre acesta a altor cerine apli cabile ale prezentului regulament, ntr-o limb uor de neles de respectiva autoritate. Acetia coopereaz cu autoritatea respectiv, la cererea acesteia, cu privire la orice aciune ntre prins pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele pentru construcii pe care acetia le-au comercializat.

Articolul 15 Situaiile n care obligaiile fabricanilor se aplic importatorilor i distribuitorilor Importatorul sau distribuitorul este considerat drept fabricant n sensul prezentului regulament i i revin obligaiile aferente unui fabricant n temeiul articolului 11, atunci cnd introduce pe pia un produs sub nume propriu sau sub propria marc sau atunci cnd modific un produs pentru construcii deja introdus pe pia ntr-un mod n care conformitatea cu declaraia de performan ar putea fi afectat.

(2) nainte de a pune la dispoziie pe pia un produs pentru construcii, distribuitorii se asigur c produsul poart, dac este necesar, marcajul CE i c este nsoit de documentele necesare n temeiul prezentului regulament i de instruciuni i informaii privind sigurana, ntr-o limb stabilit de statul membru n cauz care este uor de neles de ctre utilizatori. Distribuitorii

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/17

Articolul 16 Identificarea operatorilor economici Pe perioada prevzut n articolul 11 alineatul (2), operatorii economici identific la cererea autoritilor de supraveghere a pieei:

Standardul armonizat include detaliile tehnice necesare pentru punerea n aplicare a sistemului de evaluare i de verificare a constanei performanei. (5) Comisia evalueaz conformitatea standardelor armonizate stabilite de ctre organismele europene de standardizare cu mandatele relevante. Comisia public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista trimi terilor la standardele armonizate care sunt conforme cu mandatele relevante. Pentru fiecare standard armonizat care figureaz pe list se indic urmtoarele: (a) trimiteri la specificaiile tehnice armonizate nlocuite, dac este cazul; (b) data nceperii perioadei de coexisten; (c) data ncheierii perioadei de coexisten. Comisia public orice actualizare a listei respective. De la data nceperii perioadei de coexisten, se poate utiliza un standard armonizat pentru ntocmirea unei declaraii de performan pentru un produs pentru construcii care face obiectul acestuia. Organismele naionale de standardizare au obligaia de a transpune standardele armonizate n conformitate cu Directiva 98/34/CE. Fr a se aduce atingere articolelor 36-38, de la data ncheierii perioadei de coexisten, standardul armonizat reprezint singurul mijloc utilizat pentru ntocmirea declaraiei de performan pentru produsele pentru construcii care fac obiectul acestuia. La ncheierea perioadei de coexisten, standardele naionale aflate n conflict sunt retrase, iar statele membre anuleaz vala bilitatea tuturor dispoziiilor naionale aflate n conflict. Articolul 18 Obiecia formal mpotriva standardelor armonizate (1) Atunci cnd un stat membru sau Comisia consider c un standard armonizat nu ndeplinete n totalitate cerinele prevzute n mandatul relevant, dup consultarea Comitetului permanent pentru construcii, statul membru n cauz sau Comisia sesizeaz comitetul instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentndu-i argumentele. Dup consultarea organismelor europene de standardizare relevante, comitetul i exprim avizul fr ntrziere.

(a) orice operator economic care le-a furnizat un produs;

(b) orice operator economic cruia i-au furnizat un produs.

CAPITOLUL IV SPECIFICAII TEHNICE ARMONIZATE

Articolul 17 Standarde armonizate (1) Standardele armonizate sunt stabilite de organismele europene de standardizare enumerate n anexa I la Directiva 98/34/CE, pe baza cererilor (denumite n continuare mandate) emise de ctre Comisie n conformitate cu articolul 6 din respectiva directiv n urma consultrii Comitetului permanent pentru construcii menionat la articolul 64 din prezentul regu lament (denumit n continuare Comitetul permanent pentru construcii).

(2) n cazurile n care prile interesate sunt implicate n procesul de elaborare a standardelor armonizate n conformitate cu prezentul articol, organismele europene de standardizare se asigur c diferitele categorii de pri interesate sunt ntotdeauna reprezentate ntr-un mod corect i echitabil.

(3) Standardele armonizate definesc metodele i criteriile de evaluare a performanei produselor pentru construcii n ceea ce privete caracteristicile lor eseniale.

Atunci cnd acest lucru este prevzut n mandatul respectiv, un standard armonizat se refer la utilizarea preconizat a produselor care fac obiectul acestuia.

Standardele armonizate definesc, dup caz i fr a aduce atingere acurateei, fiabilitii i stabilitii rezultatelor, metode mai puin costisitoare dect ncercarea, pentru evaluarea perfor manei produselor pentru construcii n ceea ce privete carac teristicile lor eseniale.

(4) Organismele europene de standardizare stabilesc, n stan dardele armonizate, controlul produciei n fabric aplicabil, care ine seama de condiiile specifice ale procesului de fabricaie a produsului pentru construcii n cauz.

L 88/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(2) innd cont de avizul comitetului instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, Comisia decide s publice, s nu publice, s publice cu restricie, s menin, s menin cu restricie sau s retrag trimiterile la standardul armonizat n cauz, n sau din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (3) Comisia informeaz organismul european de standar dizare n cauz cu privire la decizia sa i, n cazul n care este necesar, solicit revizuirea standardelor armonizate n cauz. Articolul 19 Documentul european de evaluare (1) n urma unei cereri de evaluare tehnic european din partea unui fabricant, organizaia OET-urilor elaboreaz i adopt un document european de evaluare pentru orice produs pentru construcii care nu este acoperit sau care nu este acoperit n totalitate de un standard armonizat, pentru care performana n ceea ce privete caracteristicile sale eseniale nu poate fi evaluat integral n funcie de un standard armonizat existent, deoarece, printre altele: (a) produsul nu face obiectul niciunui standard armonizat existent; (b) pentru cel puin una dintre caracteristicile eseniale ale produsului respectiv, metoda de evaluare prevzut n stan dardul armonizat nu este adecvat; or (c) standardul armonizat nu prevede nicio metod de evaluare n ceea ce privete cel puin o caracteristic esenial a produsului respectiv. (2) Procedura de adoptare a documentului european de evaluare respect principiile prevzute la articolul 20 i urmeaz normele stabilite la articolul 21 i n anexa II. (3) Comisia poate adopta acte delegate n conformitate cu articolul 60 pentru a modifica anexa II i a stabili norme de procedur suplimentare pentru elaborarea i adoptarea unui document european de evaluare. (4) Dac este cazul, Comisia, dup consultarea Comitetului permanent pentru construcii, folosete documentele europene de evaluare existente drept baz pentru mandatele care sunt emise n temeiul articolului 17 alineatul (1) pentru elaborarea de standarde armonizate n ceea ce privete produsele menionate la alineatul (1) din prezentul articol. Articolul 20 Principii pentru elaborarea i adoptarea documentelor europene de evaluare (1) Procedura pentru elaborarea i adoptarea documentelor europene de evaluare:

(a) este transparent fa de fabricantul implicat;

(b) definete termene-limit obligatorii adecvate pentru a se evita ntrzierile nejustificate;

(c) ine seama n mod adecvat de protecia secretului comercial i a confidenialitii;

(d) permite participarea adecvat a Comisiei;

(e) este eficient din punctul de vedere al costurilor pentru fabricant; i

(f) asigur un grad suficient de colegialitate i de coordonare ntre OET desemnate pentru produsul respectiv.

(2) OET, mpreun cu organizaia OET-urilor, suport costurile integrale ale elaborrii i adoptrii documentelor europene de evaluare.

Articolul 21 Obligaiile OET care primete o cerere de evaluare tehnic european (1) OET care primete o cerere de evaluare tehnic european informeaz fabricantul dac produsul pentru construcii este reglementat, integral sau parial, de o specificaie tehnic armo nizat, dup cum urmeaz:

(a) n cazul n care produsul este reglementat integral de un standard armonizat, OET informeaz fabricantul cu privire la faptul c, n conformitate cu articolul 19 alineatul (1), nu se poate elibera o evaluare tehnic european;

(b) n cazul n care produsul este reglementat integral de un document european de evaluare, OET informeaz fabri cantul cu privire la faptul c respectivul document european de evaluare va fi utilizat drept baz pentru evaluarea tehnic european care urmeaz s fie eliberat;

(c) n cazul n care produsul nu este reglementat sau nu este reglementat integral de nicio specificaie tehnic armonizat, OET aplic normele de procedur prevzute n anexa II sau cele stabilite n conformitate cu articolul 19 alineatul (3).

(2) n cazurile menionate la alineatul (1) literele (b) i (c), OET informeaz organizaia OET-urilor i Comisia cu privire la coninutul cererii i la trimiterea la o decizie relevant a Comisiei privind evaluarea i verificarea constanei performanei, pe care OET intenioneaz s o aplice n cazul produsului respectiv sau cu privire la lipsa unei astfel de decizii a Comisiei.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/19

(3) n cazul n care Comisia consider c pentru produsul pentru construcii respectiv nu exist o decizie adecvat privind evaluarea i verificarea constanei performanei, se aplic articolul 28.

condiiile care trebuie ndeplinite n ceea ce privete cerinele fundamentale aplicabile construciilor, prevzute n anexa I, statul membru n cauz sau Comisia nainteaz chestiunea Comitetului permanent pentru construcii, prezentndu-i argu mentele. n urma consultrii organizaiei OET, Comitetul permanent pentru construcii i d avizul fr ntrziere.

Articolul 22 Publicarea Documentele europene de evaluare adoptate de organizaia OET-urilor se transmit Comisiei, iar Comisia public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o list cu trimiterile la docu mentele europene de evaluare definitive. (2) innd seama de avizul Comitetului permanent pentru construcii, Comisia decide s publice, s nu publice, s publice cu restricii, s menin, s menin cu restricii sau s retrag trimiterile la documentul european de evaluare respectiv, n sau din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Comisia public orice actualizare a listei respective.

Articolul 23 Soluionarea litigiilor n caz de dezacord ntre OET n cazul n care OET nu convin asupra documentului european de evaluare n termenele stabilite, organizaia OET-urilor prezint aceast chestiune Comisiei n vederea unei soluionri corespunztoare.

(3) Comisia informeaz organizaia OET-urilor despre aceasta i, dac este necesar, solicit revizuirea documentului european de evaluare respectiv.

Articolul 26 Evaluarea tehnic european (1) Evaluarea tehnic european este eliberat de un OET, la cererea unui fabricant, pe baza unui document european de evaluare stabilit n conformitate cu dispoziiile articolului 21 i cu anexa II.

Articolul 24 Coninutul documentului european de evaluare (1) Un document european de evaluare conine cel puin o descriere general a produsului pentru construcii, lista caracte risticilor eseniale relevante pentru utilizarea preconizat a produsului prevzut de fabricant i convenit de fabricant mpreun cu organizaia OET-urilor, precum i metodele i criteriile de evaluare a performanei produsului n ceea ce privete respectivele caracteristici eseniale.

Cu condiia existenei unui document european de evaluare, o evaluare tehnic european poate fi eliberat chiar i n cazul n care s-a emis un mandat pentru un standard armonizat. Emiterea este posibil pn la nceperea perioadei de coexisten, astfel cum este stabilit de Comisie n conformitate cu articolul 17 alineatul (5).

(2) n documentul european de evaluare se precizeaz prin cipiile pentru controlul produciei n fabric aplicabil, inndu-se seama de condiiile procesului de fabricaie a produsului pentru construcii respectiv.

(3) Atunci cnd performana unora dintre caracteristicile eseniale ale produsului poate fi evaluat n mod corespunztor cu ajutorul unor metode i criterii deja stabilite n cadrul altor specificaii tehnice armonizate sau n ghidurile menionate la articolul 66 alineatul (3) sau utilizate n conformitate cu articolul 9 din Directiva 89/106/CEE nainte de 1 iulie 2013 n contextul eliberrii unor agremente tehnice europene, respec tivele metode sau criterii existente se ncorporeaz ca pri ale documentului european de evaluare.

(2) Evaluarea tehnic european include performana declarat, pe niveluri sau clase, sau ntr-o descriere, a acelor caracteristici eseniale convenite de fabricant i de OET care primete cererea de evaluare tehnic european, n ceea ce privete utilizarea preconizat declarat i detaliile tehnice necesare pentru punerea n aplicare a sistemului de evaluare i de verificare a constanei performanei.

(3) Pentru a asigura punerea n aplicare uniform a prezentului articol, Comisia adopt acte de punere n aplicare n vederea stabilirii formatului evalurii tehnice europene n conformitate cu procedura menionat la articolul 64 alineatul (2).

Articolul 25 Obiecia formal mpotriva documentelor europene de evaluare (1) Atunci cnd un stat membru sau Comisia consider c un document european de evaluare nu satisface pe deplin

Articolul 27 Niveluri sau clase de performan (1) Comisia poate adopta acte delegate n conformitate cu articolul 60 pentru a stabili clase de performan pentru carac teristicile eseniale ale produselor pentru construcii.

L 88/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(2) n cazul n care Comisia a stabilit clase de performan pentru caracteristicile eseniale ale produselor pentru construcii, organismele europene de standardizare utilizeaz clasele respective n standardele armonizate. Organizaia OET-urilor utilizeaz respectivele clase n documentele europene de evaluare atunci cnd este cazul.

Articolul 28 Evaluarea i verificarea constanei performanei (1) Evaluarea i verificarea constanei performanei produselor pentru construcii n ceea ce privete caracteristicile lor eseniale se efectueaz n conformitate cu unul dintre sistemele menionate n anexa V.

n cazul n care clasele de performan definite pentru caracte risticile eseniale ale produselor pentru construcii nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite n standarde armonizate de ctre organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat revizuit.

(3) n cazurile prevzute n mandatele relevante, organismele europene de standardizare stabilesc n standardele armonizate niveluri-prag pentru caracteristicile eseniale i, dac este cazul, pentru utilizrile preconizate, care trebuie respectate de produsele pentru construcii n statele membre.

(2) Prin acte delegate n conformitate cu articolul 60, Comisia stabilete i poate revizui, innd seama n special de efectele asupra sntii i siguranei oamenilor i asupra mediului, ce sistem sau sisteme se aplic unui anumit produs pentru construcii sau unei familii de produse pentru construcii sau unei anumite caracteristici eseniale. n acest sens, Comisia ine seama, de asemenea, de documentaiile referitoare la expe riena acumulat transmise de autoritile naionale, n ceea ce privete supravegherea pieei.

(4) Atunci cnd organismele europene de standardizare au stabilit clase de performan n cadrul unui standard armonizat, organizaia OET-urilor utilizeaz clasele respective n docu mentele europene de evaluare dac acestea sunt relevante pentru produsul pentru construcii.

Comisia alege sistemul sau sistemele cel mai puin costisitoare, care respect toate cerinele fundamentale aplicabile construc iilor.

(3) Sistemul sau sistemele astfel alese sunt indicate n mandatele de standardizare armonizat i n specificaiile tehnice armonizate.

Atunci cnd acest lucru este considerat oportun, organizaia OET-urilor poate, cu acordul Comisiei i n urma consultrii Comitetului permanent pentru construcii, s stabileasc n cadrul documentului european de evaluare clase de performan i niveluri-prag pentru caracteristicile eseniale ale unui produs pentru construcii, n limitele utilizrii preconizate a acestuia, astfel cum a fost prevzut de fabricant.

CAPITOLUL V ORGANISMELE DE EVALUARE TEHNIC

Articolul 29 Desemnarea, monitorizarea i evaluarea OET (1) Statele membre pot desemna OET pe teritoriile lor, n special pentru una sau mai multe categorii de produse enumerate n tabelul 1 din anexa IV.

(5) Comisia poate adopta acte delegate n conformitate cu articolul 60 pentru a stabili condiiile n care se consider c un produs pentru construcii se ncadreaz ntr-un anumit nivel sau clas de performan fr ncercri sau fr ncercri supli mentare.

n cazul n care aceste condiii nu sunt stabilite de Comisie, ele pot fi stabilite n standarde armonizate de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat revizuit.

Statele membre care au desemnat un OET comunic celorlalte state membre i Comisiei numele i adresa OET i categoria de produse pentru care OET respectiv este desemnat.

(6) Atunci cnd Comisia a stabilit sisteme de clasificare n conformitate cu alineatul (1), statele membre pot stabili nive lurile sau clasele de performan care trebuie respectate de produsele pentru construcii n ceea ce privete caracteristicile lor eseniale numai n conformitate cu sistemele de clasificare respective.

(2) Comisia pune la dispoziia publicului, prin mijloace elec tronice, lista OET-urilor, indicnd categoriile de produse pentru care acestea sunt desemnate, viznd s asigure cel mai nalt nivel de transparen posibil.

Comisia pune la dispoziia publicului orice actualizare a listei respective.

(7) Organismele europene de standardizare i organizaia OET-urilor respect necesitile n materie de reglementare ale statelor membre atunci cnd stabilesc nivelurile-prag sau clasele de performan.

(3) Statele membre monitorizeaz activitile i competenele OET pe care le-au desemnat i le evalueaz n funcie de criteriile respective prezentate n tabelul 2 din anexa IV.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/21

Statele membre informeaz Comisia cu privire la procedurile lor naionale de desemnare a OET, cu privire la monitorizarea acti vitii i a competenelor lor i cu privire la orice modificri ale acestora.

nr. 2342/2002. Parlamentul European i Consiliul sunt informate cu privire la ncheierea unui astfel de acord.

(4) Organizaia OET-urilor ndeplinete cel puin urmtoarele sarcini: (4) Comisia adopt ghiduri pentru desfurarea evalurii OET, n urma consultrii Comitetului permanent pentru construcii.

(a) organizeaz coordonarea OET i, dac este necesar, asigur cooperarea i consultarea cu alte pri interesate;

Articolul 30 Cerinele referitoare la OET (1) OET efectueaz evaluri i elibereaz evaluri tehnice europene ntr-un domeniu de produse pentru care a fost desemnat.

(b) asigur faptul c OET fac schimburi de bune practici pentru a promova o mai mare eficien i pentru a furniza servicii de mai bun calitate sectorului;

OET ndeplinete cerinele menionate n tabelul 2 din anexa IV, n limitele mandatului pentru care a fost desemnat.

(c) coordoneaz aplicarea procedurilor menionate la articolul 21 i n anexa II i furnizeaz sprijinul necesar n acest scop;

(d) elaboreaz i adopt documente europene de evaluare; (2) OET pune la dispoziia publicului organigrama sa, precum i numele membrilor organelor sale interne cu rol deci zional.

(3) Atunci cnd un OET nu mai ndeplinete cerinele menionate la alineatul (1), statul membru retrage desemnarea pentru OET respectiv n ceea ce privete domeniul de produse relevant i informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la aceasta.

(e) informeaz Comisia cu privire la orice problem legat de pregtirea documentelor europene de evaluare i orice aspect legat de interpretarea normelor de procedur menionate la articolul 21 i n anexa II i recomand Comisiei mbuntiri pe baza experienei acumulate;

(f) comunic orice observaii referitoare la un OET care nu i ndeplinete sarcinile n conformitate cu procedurile stabilite la articolul 21 i n anexa II Comisiei i statului membru care a desemnat OET respectiv;

Articolul 31 Coordonarea OET (1) OET stabilesc o organizaie destinat evalurilor tehnice. (g) se asigur c documentele europene de evaluare adoptate i trimiterile la evalurile tehnice europene sunt meninute la dispoziia publicului.

(2) Organizaia OET-urilor este considerat un organism care urmrete un obiectiv de interes european general, n sensul articolului 162 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene (1).

Pentru ndeplinirea acestor sarcini, organizaia OET-urilor dispune de un secretariat.

(5) Statele membre se asigur c OET contribuie cu resurse financiare i umane la organizaia OET-urilor.

(3) Obiectivele comune de cooperare i condiiile adminis trative i financiare referitoare la subveniile acordate pentru organizaia OET-urilor pot fi definite ntr-un acord-cadru de parteneriat semnat de Comisie i de organizaia respectiv, conform Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene (2) (regu lamentul financiar) i Regulamentului (CE, Euratom)
(1 ) JO L 357, 31.12.2002, p. 1. (2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Articolul 32 Finanare din partea Uniunii (1) Organizaiei OET-urilor i se poate acorda finanare din partea Uniunii pentru ndeplinirea sarcinilor prevzute la articolul 31 alineatul (4).

(2) Sumele alocate pentru sarcinile menionate la articolul 31 alineatul (4) se stabilesc anual de ctre autoritatea bugetar, n limitele cadrului financiar n vigoare.

L 88/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

Articolul 33 Modaliti de finanare (1) Finanarea din partea Uniunii se furnizeaz, fr procedur de ofertare, organizaiei OET-urilor pentru desf urarea sarcinilor menionate la articolul 31 alineatul (4) pentru care se pot acorda subvenii n conformitate cu regula mentul financiar. (2) Activitile secretariatului organizaiei OET-urilor, menionate la articolul 31 alineatul (4), pot fi finanate pe baza unor subvenii de funcionare. n cazul rennoirii, subveniile pentru funcionare nu sunt reduse automat. (3) Acordurile de subvenionare pot autoriza finanarea forfetar a costurilor generale ale beneficiarului cu pn la 10 % din totalul eligibil al costurilor directe ale aciunilor, cu excepia cazurilor n care costurile indirecte ale beneficiarului sunt acoperite printr-o subvenie de funcionare finanat din bugetul general al Uniunii. Articolul 34 Gestionare i monitorizare (1) Sumele alocate stabilite de ctre autoritatea bugetar pentru finanarea sarcinilor menionate la articolul 31 alineatul (4) pot acoperi, de asemenea, cheltuielile administrative referitoare la pregtire, monitorizare, inspecie, auditare i evaluare, necesare n mod direct pentru atingerea obiectivelor prezentului regulament i, n special, studii, ntruniri, activiti de informare i publicare, cheltuieli referitoare la reelele infor matice pentru schimbul de informaii i orice alte cheltuieli pentru asisten administrativ i tehnic pe care Comisia le poate utiliza pentru activitile legate de elaborarea i adoptarea documentelor europene de evaluare i de eliberarea evalurilor tehnice europene. (2) Comisia evalueaz relevana sarcinilor menionate la articolul 31 alineatul (4) care beneficiaz de finanare din partea Uniunii prin prisma cerinelor politicilor i ale legislaiei Uniunii i informeaz Parlamentul European i Consiliul cu privire la rezultatul respectivei evaluri pn la 1 ianuarie 2017 i ulterior o dat la patru ani. Articolul 35 Protecia intereselor financiare ale Uniunii (1) Comisia se asigur c, atunci cnd aciunile finanate n temeiul prezentului regulament sunt puse n aplicare, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de msuri preventive mpotriva fraudei, corupiei i altor activiti ilegale, prin controale efective i prin recuperarea oricror sume achitate n mod necuvenit i, n cazul n care sunt detectate nereguli, prin aplicarea de sanciuni efective, proporionale i cu efect disuasiv, n conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europene (1), Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din
(1) JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

11 noiembrie 1996 privind controalele i inspeciile la faa locului efectuate de Comisie n scopul protejrii intereselor financiare ale Comunitilor Europene mpotriva fraudei i a altor abateri (2) i Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parla mentului European i al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaiile efectuate de Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF) (3).

(2) Pentru aciunile finanate n temeiul prezentului regu lament, noiunea de neregul menionat la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 nseamn orice nclcare a unei dispoziii de drept al Uniunii sau orice nclcare a unei obligaii contractuale, rezultate n urma unei aciuni sau a unei omisiuni din partea unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii sau a bugetelor gestionate de ctre aceasta, din cauza unei cheltuieli nejustificate.

(3) Orice acorduri sau contracte ce decurg din prezentul regulament prevd monitorizarea i controale financiare efectuate de ctre Comisie sau de ctre oricare dintre reprezen tanii si autorizai, precum i audituri efectuate de Curtea de Conturi, aceste activiti putnd fi desfurate la faa locului, dac este necesar.

CAPITOLUL VI PROCEDURI SIMPLIFICATE

Articolul 36 Utilizarea documentaiei tehnice adecvate (1) Cnd stabilete produsul-tip, fabricantul poate nlocui ncercarea de tip sau calcularea de tip printr-o documentaie tehnic adecvat care demonstreaz c:

(a) pentru una sau mai multe dintre caracteristicile eseniale ale produsului pentru construcii pe care fabricantul l introduce pe pia, se consider c produsul atinge un anumit nivel sau clas de performan fr ncercare ori calculare sau fr ncercare ori calculare suplimentare, n conformitate cu condiiile menionate n specificaiile tehnice armonizate relevante sau ntr-o decizie a Comisiei;

(b) produsul pentru construcii care face obiectul unui standard armonizat i pe care fabricantul l introduce pe pia corespunde produsului-tip al altui produs pentru construcii, fabricat de un alt fabricant i ncercat deja n conformitate cu standardul armonizat relevant. Cnd aceste condiii sunt ndeplinite, fabricantul este ndreptit s declare performana corespunztoare tuturor sau unora din rezul tatele ncercrii acestui alt produs. Fabricantul poate utiliza rezultatele ncercrii obinute de un alt fabricant doar dup ce a obinut o autorizaie de la acel fabricant, care este n continuare responsabil de acurateea, fiabilitatea i consecvena rezultatelor ncercrii respective; sau
(2) JO L 292, 15.11.1996, p. 2. (3) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/23

(c) produsul pentru construcii care face obiectul unei speci ficaii tehnice armonizate i pe care fabricantul l introduce pe pia este un sistem fabricat din componente, pe care fabricantul l asambleaz n mod corespunztor, conform unor instruciuni precise date de furnizorul unui astfel de sistem sau al componentelor acestuia, care a ncercat deja una sau cteva dintre caracteristicile eseniale ale sistemului sau ale componentei respective, n confor mitate cu specificaia tehnic armonizat relevant. Cnd aceste condiii sunt ndeplinite, fabricantul este ndreptit s declare performana corespunztoare tuturor sau unora dintre rezultatele ncercrii sistemului sau a componentei care i s-au furnizat. Fabricantul poate utiliza rezultatele ncercrii obinute de un alt fabricant sau furnizor de sistem doar dup ce a obinut o autorizaie de la respectivul fabricant sau furnizor de sistem, care este n continuare responsabil de acurateea, fiabilitatea i stabilitatea rezul tatelor ncercrii respective.

(2) Dac produsul pentru construcii menionat la alineatul (1) aparine unei familii de produse pentru construcii pentru care sistemul aplicabil de evaluare i verificare a constanei performanei este reprezentat de sistemul 1 + sau 1, astfel cum este prevzut n anexa V, documentaia tehnic specific este verificat de un organism notificat de certificare a produselor, astfel cum se menioneaz n anexa V.
CAPITOLUL VII AUTORITILE DE NOTIFICARE I ORGANISMELE NOTI FICATE

Articolul 39 Notificarea Statele membre informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la organismele autorizate s ndeplineasc sarcini n calitate de tere pri n procesul de evaluare i de verificare a constanei performanei n temeiul prezentului regulament (denumite n continuare organisme notificate). Articolul 40 Autoritile de notificare (1) Statele membre desemneaz o autoritate de notificare care este responsabil de instituirea i efectuarea procedurilor necesare pentru evaluarea i notificarea organismelor care necesit a fi autorizate n vederea ndeplinirii sarcinilor care le revin n calitate de pri tere n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei n sensul prezentului regulament, precum i de monitorizarea organismelor notificate, inclusiv conformitatea acestora cu articolul 43. (2) Statele membre pot decide ca evaluarea i monitorizarea menionate la alineatul (1) s fie efectuate de organismele lor naionale de acreditare n sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 i n conformitate cu acesta. (3) n cazul n care autoritatea de notificare deleag sau ncredineaz ntr-un alt mod evaluarea, notificarea sau monito rizarea menionate la alineatul (1) unui organism care nu reprezint o entitate guvernamental, respectivul organism este o persoan juridic care se conformeaz, mutatis mutandis, cerinelor stabilite la articolul 41. n plus, acesta dispune de modaliti de compensare a rspunderilor care decurg din acti vitile sale. (4) Autoritatea de notificare i asum ntreaga rspundere pentru sarcinile ndeplinite de organismul menionat la alineatul (3). Articolul 41 Cerine referitoare la autoritile de notificare (1) Autoritatea de notificare se stabilete astfel nct s nu intervin conflictele de interese cu organismele notificate. (2) Autoritatea notificatoare este astfel organizat i admi nistrat nct garanteaz obiectivitatea i imparialitatea activi tilor sale.

(2) Dac produsul pentru construcii menionat la alineatul (1) aparine unei familii de produse pentru construcii pentru care sistemul aplicabil de evaluare i verificare a constanei performanei este reprezentat de sistemul 1 + sau 1, astfel cum se menioneaz n anexa V, documentaia tehnic adecvat menionat la alineatul (1) se verific de ctre un organism notificat de certificare a produselor, astfel cum se menioneaz n anexa V.

Articolul 37 Utilizarea unor proceduri simplificate microntreprinderi de ctre

Microntreprinderile care fabric produse pentru construcii care fac obiectul unui standard armonizat pot nlocui determinarea produsului-tip pe baza ncercrii de tip pentru sistemele apli cabile 3 i 4, astfel cum se prezint n anexa V, prin metode diferite de cele cuprinse n standardul armonizat aplicabil. Respectivii fabricani pot de asemenea trata produsele pentru construcii crora li se aplic sistemul 3 n conformitate cu dispoziiile pentru sistemul 4. Atunci cnd un fabricant utilizeaz respectivele proceduri simplificate, fabricantul trebuie s demonstreze conformitatea produsului pentru construcii cu cerinele aplicabile prin intermediul unei documentaii tehnice specifice i s demonstreze echivalena procedurilor utilizate cu cele prevzute n specificaiile tehnice armonizate.

Articolul 38 Alte proceduri simplificate (1) Pentru produsele pentru construcii reglementate de un standard armonizat i care sunt fabricate n mod individual sau la comand, care nu sunt realizate ntr-un proces de producie n serie, ca rspuns la o comand specific i care sunt instalate ntr-o singur construcie identificat, partea de evaluare a performanei din sistemul aplicabil, astfel cum este prevzut n anexa V, poate fi nlocuit de fabricant cu documentaia tehnic specific ce demonstreaz respectarea de ctre produsul respectiv a cerinelor aplicabile, precum i echivalena procedurilor utilizate cu cele prevzute n specificaiile tehnice armonizate.

L 88/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(3) Autoritatea de notificare este astfel organizat nct fiecare decizie referitoare la notificarea organismului care trebuie autorizat s efectueze, n calitate de ter parte, sarcini aparinnd procesului de evaluare i verificare a constanei performanelor s fie luat de persoane competente, altele dect cele care au efectuat evaluarea. (4) Autoritatea de notificare nu ofer sau presteaz nicio activitate sau serviciu de consultan efectuate n mod curent, pe baze comerciale sau de competitivitate, de ctre organismele notificate. (5) Autoritatea de notificare salvgardeaz confidenialitatea informaiilor obinute. (6) Autoritatea de notificare are la dispoziie personal competent suficient pentru ndeplinirea corespunztoare a sarcinilor sale. Articolul 42 Obligaia de informare a statelor membre Statele membre informeaz Comisia cu privire la procedurile lor naionale pentru evaluarea i notificarea organismelor care trebuie autorizate s efectueze, n calitate de ter parte, sarcini aparinnd procesului de evaluare i verificare a constanei performanelor, pentru monitorizarea organismelor notificate, precum i cu privire la modificrile aduse acestora. Comisia pune la dispoziia publicului informaiile respective. Articolul 43 Cerine referitoare la organismele notificate (1) n scopul notificrii, un organism notificat ndeplinete cerinele prevzute la alineatele (2)-(11). (2) Un organism notificat este nfiinat n baza legislaiei naionale i are personalitate juridic. (3) Un organism notificat este un organism ter, independent de organizaia sau de produsul pentru construcii pe care l evalueaz. Un organism care aparine unei asociaii de firme sau federaii profesionale care reprezint ntreprinderi implicate n proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau ntreinerea produselor pentru construcii pe care le evalueaz, poate fi considerat, cu condiia demonstrrii independenei sale i a absenei oricrui conflict de interese, a fi un astfel de organism. (4) Un organism notificat, conducerea general a acestuia i personalul responsabil cu ndeplinirea sarcinilor care le revin n calitate de parte ter n procesul de evaluare i verificare a

constanei performanei nu este proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumprtorul, proprietarul, utilizatorul sau responsabilul cu ntreinerea produselor pentru construcii pe care le evalueaz, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre prile respective. Aceasta nu mpiedic utilizarea produselor evaluate care sunt necesare funcionrii organismului notificat sau utilizarea produselor n scopuri personale.

Un organism notificat, conducerea general a acestuia i personalul responsabil cu ndeplinirea sarcinilor care le revin n calitate de parte ter n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei nu pot fi direct implicai n proiectarea, fabricarea sau construirea, comercializarea, instalarea, utilizarea sau ntreinerea produselor pentru construcii respective, i nu pot reprezenta prile angajate n activitile respective. Ei nu se vor angaja n nicio activitate care poate fi n conflict cu inde pendena capacitii de judecat sau integritatea lor n contextul activitilor fa de care au fost notificai. Aceste dispoziii se aplic n special serviciilor de consultan.

Organismul notificat se asigur c activitile filialelor sale sau ale subcontractanilor si nu afecteaz confidenialitatea, obiec tivitatea i imparialitatea activitilor sale de evaluare i veri ficare.

(5) Organismul notificat i personalul acestuia ndeplinesc sarcinile care le revin n calitate de parte ter n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei la cel mai nalt grad de integritate profesional i de competen tehnic necesar n domeniul respectiv i trebuie s fie liberi de orice presiuni i stimulente, ndeosebi financiare, care le-ar putea influena capacitatea de judecat sau rezultatele activitilor lor de evaluare i verificare, n special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de rezultatele activitilor n cauz.

(6) Organismul notificat este n msur s ndeplineasc toate sarcinile care i revin n calitate de ter parte n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei care i-a fost ncredinat n conformitate cu anexa V i cu privire la care a fost notificat, indiferent dac sarcinile respective sunt ndeplinite de nsui organismul notificat sau n numele su i sub respon sabilitatea sa.

n orice moment, pentru fiecare sistem de evaluare i verificare a constanei performanei i pentru fiecare categorie de produse pentru construcii, caracteristicile eseniale i sarcini cu privire la care este notificat, organismul notificat dispune de:

(a) personalul necesar, nzestrat cu cunotine tehnice i expe rien suficient i adecvat pentru a efectua sarcinile care i revin n calitate de parte ter n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei;

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/25

(b) descrierile necesare de proceduri conform crora se efec tueaz evaluarea performanei, garantnd transparena i posibilitatea reproducerii acestor proceduri. Organismul notificat dispune de politici i proceduri adecvate care permit distincia ntre sarcinile pe care le ndeplinete n calitate de organism notificat i alte activiti;

cursul ndeplinirii sarcinilor sale n temeiul anexei V, excepie fcnd relaia cu autoritile administrative competente ale statului membru n care sunt ndeplinite activitile sale. Drep turile de autor sunt protejate.

(c) procedurile necesare pentru a-i desfura activitatea innd seama de dimensiunea unei ntreprinderi, domeniul de acti vitate i structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru produse, precum i de caracterul de serie sau de mas al procesului de producie.

(11) Organismul notificat particip la, sau garanteaz c personalul su de evaluare este informat de, activitile de stan dardizare relevante i la activitile grupului de coordonare a organismelor notificate nfiinat n temeiul prezentului regu lament i aplic, sub forma unor directive generale, deciziile i documentele produse ca rezultat al activitii grupului respectiv.

Un organism notificat are mijloacele necesare pentru a ndeplini n mod corespunztor sarcinile tehnice i administrative legate de activitile pentru care este notificat i are acces la toate echipamentele sau facilitile necesare.

Articolul 44 Prezumia de conformitate Atunci cnd un organism notificat care urmeaz s fie autorizat s efectueze, n calitate de ter parte, sarcini aparinnd procesului de evaluare i verificare a constanei performanelor demonstreaz c respect criteriile prevzute n standardele armonizate relevante sau n pri ale acestora, ale cror trimiteri au fost publicate n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune c acesta se conformeaz cerinelor prevzute la articolul 43 n msura n care standardele armo nizate aplicabile acoper aceste cerine.

(7) Personalul responsabil de efectuarea activitilor, cu privire la care organismul a fost notificat, posed urmtoarele:

(a) instruire tehnic i profesional temeinic, care s acopere toate sarcinile care i revin ca parte ter n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei, n domeniul relevant pentru care organismul a fost notificat;

(b) cunoatere satisfctoare a cerinelor evalurilor i verifi crilor pe care le efectueaz i autoritate corespunztoare n vederea efecturii unor astfel de activiti;

Articolul 45 Filiale i subcontractani ai organismelor notificate (1) n cazul n care un organism notificat subcontracteaz sarcini specifice legate de sarcinile care i revin, n calitate de ter parte, n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei sau recurge la serviciile unei filiale, acesta garanteaz c subcontractantul sau filiala ndeplinesc cerinele prevzute la articolul 43 i informeaz n consecin autoritatea de notificare.

(c) cunoatere i nelegere adecvate a standardelor armonizate aplicabile i a dispoziiilor relevante ale regulamentului;

(d) abilitatea necesar pentru a ntocmi certificate, evidene i rapoarte, necesare pentru a demonstra c evalurile i veri ficrile au fost efectuate.

(8) Se garanteaz imparialitatea organismului notificat, a conducerii sale generale i a personalului de evaluare al acestuia.

Remunerarea personalului de conducere general i a perso nalului de evaluare al organismului notificat nu depinde de numrul de evaluri efectuate sau de rezultatele acestor evaluri.

(2) Organismul notificat i asum ntreaga responsabilitate pentru sarcinile ndeplinite de subcontractani sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(9) Un organism notificat ncheie o asigurare de rspundere, cu excepia situaiilor n care rspunderea este asumat de statul membru, n conformitate cu legislaia naional, sau nsui statul membru este direct responsabil de evaluarea i/sau verificarea efectuat.

(3) Activitile pot fi subcontractate sau ndeplinite de o filial doar cu acordul clientului.

(10) Personalul organismului notificat este obligat s pstreze secretul profesional referitor la toate informaiile obinute n

(4) Organismul notificat pune la dispoziia autoritii de noti ficare documentele relevante privind evaluarea calificrilor oricrui subcontractant sau ale filialei i privind sarcinile nde plinite de acestea n temeiul anexei V.

L 88/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

Articolul 46 Utilizarea de echipamente n afara laboratorului de ncercri al organismului notificat (1) La cererea fabricantului i n cazul n care exist justificare de natur tehnic, economic sau logistic, organismele noti ficate pot decide s efectueze ncercrile menionate n anexa V, pentru sistemele de evaluare i verificare a constanei perfor manei 1+, 1 i 3, sau pot decide ca aceste ncercri s fie efectuate sub supravegherea lor, fie n fabricile care utilizeaz echipamentele de ncercare ale laboratorului intern al fabri cantului fie, cu consimmntul prealabil al fabricantului, ntrun laborator extern, utiliznd echipamentele de ncercare ale laboratorului respectiv.

Articolul 48 Procedura de notificare (1) Autoritile de notificare pot notifica numai organismele care au ndeplinit cerinele prevzute la articolul 43.

(2) Acestea notific Comisia i celelalte state membre, n special folosind instrumentul de notificare electronic elaborat i gestionat de Comisie.

n mod excepional, n situaiile menionate la punctul 3 din anexa V, pentru care instrumentul electronic adecvat nu este disponibil, se accept notificarea n scris.

Organismele notificate care efectueaz astfel de ncercri sunt desemnate n mod specific ca avnd competena de a desfura activiti n afara propriilor echipamente de ncercare acreditate.

(3) Notificarea include detalii complete ale funciilor de efectuat, trimiterea la specificaia tehnic armonizat relevant i, n scopul sistemului prevzut n anexa V, caracteristicile eseniale pentru care organismul este competent.

(2) nainte de efectuarea ncercrilor respective, organismul notificat verific dac sunt ndeplinite cerinele metodei de ncercare i evalueaz dac:

Totui, trimiterea la specificaia tehnic armonizat relevant nu este necesar n cazurile prevzute la punctul 3 din anexa V.

(a) echipamentul de ncercare are un sistem de calibrare adecvat i dac este asigurat trasabilitatea msurtorilor;

(b) este asigurat calitatea rezultatelor ncercrii.

(4) n cazul n care o notificare nu se bazeaz pe un certificat de acreditare menionat la articolul 47 alineatul (2), autoritatea de notificare prezint Comisiei i celorlalte state membre docu mentele justificative care atest competena organismului notificat i msurile adoptate pentru a se asigura c organismul respectiv va fi monitorizat periodic i c va ndeplini n continuare cerinele prevzute la articolul 43.

Articolul 47 Cererea de notificare (1) Un organism care necesit a fi autorizat pentru nde plinirea sarcinilor care i revin n calitate de ter parte n procesul de evaluare i verificare a constanei performanei prezint o cerere de notificare autoritii de notificare a statului membru n care este nfiinat.

(5) Organismul n cauz poate ndeplini activitile unui organism notificat numai dac Comisia i celelalte state membre nu au ridicat obiecii n termen de dou sptmni de la notificare, n cazul n care se utilizeaz un certificat de acreditare, sau n termen de dou luni de la notificare n cazul n care nu se utilizeaz acreditarea.

Numai un astfel de organism este considerat un organism notificat n sensul prezentului regulament.

(2) Cererea este nsoit de o descriere a activitilor de efectuat, a procedurilor de evaluare i/sau de verificare pentru care organismul se consider a fi competent, de un certificat de acreditare, n cazul n care acesta exist, eliberat de organismul naional de acreditare n sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, care atest c organismul ndeplinete cerinele prevzute la articolul 43.

(6) Comisia i celelalte state membre sunt ntiinate cu privire la orice modificri relevante ulterioare aduse notificrii.

Articolul 49 Numerele de identificare i listele cu organisme notificate (1) Comisia atribuie un numr de identificare fiecrui organism notificat.

(3) n cazul n care organismul n cauz nu poate prezenta un certificat de acreditare, el prezint autoritii de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recu noaterea i monitorizarea regulat a conformitii cu cerinele prevzute la articolul 43.

Comisia atribuie un singur astfel de numr, chiar dac orga nismul este notificat n baza mai multor acte ale Uniunii.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/27

(2) Comisia pune la dispoziia publicului lista organismelor notificate n temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost alocate i activitile pentru care au fost notificate, n special prin intermediul instrumentului de notificare electronic elaborat i gestionat de Comisie.

Articolul 52 Obligaii operaionale pentru organismele notificate (1) Organismele notificate ndeplinesc sarcini n calitate de pri tere, n conformitate cu sistemele de evaluare i verificare a constanei performanei prevzute n anexa V.

Comisia asigur actualizarea acestei liste. (2) Evalurile i verificrile constanei performanei se efec tueaz cu transparen n ceea ce l privete pe fabricant i ntr-o manier proporional, evitnd o suprasolicitare nejustificat a operatorilor economici. Organismul de evaluare a conformitii i desfoar activitatea innd seama n mod corespunztor de dimensiunea unei ntreprinderi, domeniul de activitate i structura ntreprinderii, de gradul de complexitate a tehnologiei utilizate pentru produse, precum i de caracterul de serie sau de mas al procesului de producie.

Articolul 50 Modificri aduse notificrii (1) n cazul n care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informat c un organism notificat nu mai ndeplinete cerinele prevzute la articolul 43 sau c acesta nu i nde plinete obligaiile, autoritatea de notificare restricioneaz, suspend sau retrage notificarea, dup caz, n funcie de gravitatea nclcrii cerinelor sau a nendeplinirii obligaiilor. Autoritatea de notificare informeaz n consecin i fr ntrziere Comisia i celelalte state membre, n special folosind instrumentul de notificare electronic elaborat i gestionat de Comisie.

Cu toate acestea, n desfurarea acestor activiti, organismele respect gradul de rigoare necesar pentru produs n temeiul prezentului regulament, precum i rolul produsului n nde plinirea tuturor cerinelor fundamentale aplicabile construciilor.

(2) n caz de restricionare, suspendare sau retragere a noti ficrii sau n cazul n care organismul notificat i-a ncetat acti vitatea, statul membru notificator ia msurile adecvate pentru a se asigura c dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie sunt puse la dispoziia autori tilor de notificare i de supraveghere a pieei responsabile, la cererea acestora.

(3) n cazul n care, pe parcursul inspeciei iniiale a fabricii sau al controlului din fabric al produciei, un organism notificat constat c fabricantul nu a asigurat constana perfor manelor produsului fabricat, respectivul organism solicit fabri cantului s ia msurile corective adecvate i nu i elibereaz certificatul.

Articolul 51 Contestarea competenei organismelor notificate (1) Comisia investigheaz toate cazurile n care are ndoieli sau i se aduce la cunotin o ndoial cu privire la competena unui organism notificat sau la continuarea ndeplinirii de ctre un organism notificat a cerinelor i a responsabilitilor care i revin.

(4) n cazul n care, n cursul activitii de monitorizare avnd ca scop verificarea constanei performanelor produsului fabricat, un organism notificat constat c un produs pentru construcii nu mai are aceeai performan cu produsul-tip, el solicit fabricantului s adopte msurile corective adecvate i, dac e necesar, i suspend sau i retrage certificatul.

(2) Statul membru care a transmis notificarea prezint Comisiei, la cerere, toate informaiile referitoare la baza noti ficrii sau la meninerea competenei organismului n cauz.

(5) n cazul n care nu sunt luate msuri corective sau nu au efectul necesar, organismul notificat restricioneaz, suspend sau retrage orice certificat, dup caz.

(3) Comisia se asigur c toate informaiile sensibile obinute pe parcursul investigaiilor sale sunt tratate confidenial.

Articolul 53 Obligaia organismelor notificate de a informa (1) Organismele notificate informeaz autoritatea de noti ficare:

(4) n cazul n care constat c un organism notificat nu ndeplinete sau nu mai ndeplinete cerinele pentru a fi notificat, Comisia informeaz n consecin statul membru care a efectuat notificarea i solicit acestuia s ia msurile corective necesare, inclusiv retragerea notificrii, dac este cazul.

(a) despre orice refuz, restricie, suspendare sau retragere a certificatelor;

L 88/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(b) despre circumstanele care afecteaz scopul i condiiile notificrii;

(c) despre orice solicitare de informaii cu privire la activiti de evaluare i/sau verificare a constanei performanei efectuate pe care au primit-o de la autoritile de supraveghere a pieei;

de un standard armonizat sau pentru care a fost eliberat o evaluare tehnic european nu atinge performana declarat i prezint un risc pentru ndeplinirea cerinelor fundamentale aplicabile construciilor care se afl sub incidena prezentului regulament, ele fac o evaluare cu privire la produsul n cauz pe baza cerinelor aferente stabilite n prezentul regulament. Operatorii economici relevani coopereaz cu autoritile de supraveghere a pieei, n funcie de necesiti.

(d) la cerere, despre sarcinile care le revin n calitate de parte ter, n conformitate cu sistemele de evaluare i verificare a constanei performanei, efectuate n limitele n care au fost notificai i orice alt activitate efectuat, inclusiv activitile transfrontaliere i cele de subcontractare.

(2) Organismele notificate furnizeaz celorlalte organisme notificate n temeiul prezentului regulament, care ndeplinesc sarcini ce le revin n calitate de parte ter, n conformitate cu sistemele de evaluare i verificare a constanei performanei i pentru produse pentru construcii acoperite de aceeai speci ficaie tehnic armonizat, informaii referitoare la chestiuni legate de rezultatele negative i, la cerere, de cele pozitive, ale acestor evaluri i verificri.

n cazul n care, pe parcursul evalurii menionate, autoritile de supraveghere a pieei constat c produsul pentru construcii nu este conform cerinelor stabilite n prezentul regulament, acestea solicit de ndat operatorului economic relevant s ntreprind toate aciunile corective adecvate pentru a aduce produsul n conformitate cu acele cerine, n special cu performana declarat sau s retrag produsul de pe pia sau s l recheme n decursul unei perioade rezonabile, propor ional cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Autoritile de supraveghere a pieei informeaz n consecin organismul notificat, n cazul n care este implicat un organism notificat.

Articolul 54 Schimbul de experien Comisia prevede organizarea schimbului de experien ntre autoritile naionale ale statelor membre responsabile de politica privind notificarea.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplic msurilor menionate la paragraful al doilea din prezentul alineat.

Articolul 55 Coordonarea organismelor notificate Comisia se asigur c exist o coordonare i o cooperare cores punztoare ntre organismele notificate n temeiul articolului 39 i c acestea funcioneaz n bune condiii, sub forma unui grup al organismelor notificate.

(2) n cazul n care autoritile de supraveghere a pieei consider c neconformitatea nu se limiteaz la teritoriul lor naional, acestea informeaz Comisia i celelalte state membre despre rezultatele evalurii i despre aciunile pe care le-au solicitat a fi ntreprinse de operatorul economic.

Statele membre se asigur c organismele pe care le notific particip la activitatea grupurilor respective, direct sau prin reprezentani desemnai, sau c reprezentanii organismelor notificate urmeaz s fie informai cu privire la aceste activiti.

(3) Operatorul economic se asigur c sunt ntreprinse toate aciunile corective adecvate pentru toate produsele pentru construcii vizate pe care operatorul economic respectiv le-a pus la dispoziie pe pia n cadrul Uniunii.

CAPITOLUL VIII SUPRAVEGHEREA PIEEI I PROCEDURILE REFERITOARE LA PROTECIE

Articolul 56 Procedura de tratare la nivel naional a produselor de construcie care prezint un risc (1) n cazul n care autoritile de supraveghere a pieei dintrun stat membru au acionat n temeiul articolului 20 din Regu lamentul (CE) nr. 765/2008 sau n cazul n care au motive suficiente s cread c un produs pentru construcii reglementat

(4) n cazul n care operatorul economic relevant nu ntre prinde aciunile corective adecvate n decursul perioadei menionate la al doilea paragraf al alineatului (1), autoritile de supraveghere a pieei iau toate msurile provizorii necesare pentru a interzice sau restrnge accesul la comercializarea produsului pentru construcii pe piaa naional sau pentru a retrage produsul pentru construcii de pe piaa respectiv sau a-l rechema.

Autoritile de supraveghere a pieei informeaz Comisia i celelalte state membre, fr ntrziere, cu privire la astfel de msuri.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/29

(5) Informaiile menionate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, n special datele necesare pentru a identifica produsul pentru construcii neconform, originea produsului pentru construcii, natura neconformitii invocate i riscul implicat, natura i durata msurilor naionale luate, precum i punctul de vedere al operatorului economic relevant. n mod particular, autoritile de supraveghere a pieei indic dac neconformitatea se datoreaz unuia din urmtoarele motive:

garanta c produsul pentru construcii neconform este retras de pe pieele lor i informeaz Comisia n consecin. n cazul n care msura naional este considerat nejustificat, statul membru n cauz retrage msura.

(a) nendeplinirea de ctre produs a performanei declarate i/sau a cerinelor referitoare la satisfacerea cerinelor funda mentale aplicabile construciilor, stabilite n prezentul regu lament;

(3) n cazul n care msura naional este considerat justi ficat, iar neconformitatea produsului pentru construcii este atribuit unor deficiene ale standardelor armonizate, astfel cum sunt menionate la articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia informeaz organismul sau organismele europene de standardizare relevante i sesizeaz comitetul instituit n temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consult cu organismul sau organismele europene de standardizare relevante i i exprim avizul fr ntrziere.

(b) deficiene ale specificaiilor tehnice armonizate sau ale docu mentaiei tehnice specifice. n cazul n care msura naional este considerat justificat, iar neconformitatea produsului pentru construcii este atribuit unor deficiene ale documentului european de evaluare sau ale documentaiei tehnice specifice, astfel cum este menionat la articolul 56 alineatul (5) litera (b), Comisia sesizeaz Comitetul permanent pentru construcii i adopt msurile adecvate n consecin.

(6) Statele membre, altele dect statul membru care a iniiat procedura, informeaz imediat Comisia i celelalte state membre cu privire la msurile adoptate i orice alte informaii supli mentare de care dispun referitoare la neconformitatea produsului pentru construcii n cauz, precum i, n caz de dezacord cu msura naional notificat, cu privire la obieciile lor.

(7) n cazul n care, n termen de cincisprezece zile lucrtoare de la primirea informaiilor menionate la alineatul (4), niciun stat membru i nici Comisia nu au formulat nicio obiecie cu privire la o msur provizorie adoptat de un stat membru, referitoare la produsul pentru construcii n cauz, msura respectiv este considerat justificat.

Articolul 58 Produsele de construcie conforme care prezint totui un risc pentru sntate i siguran (1) n cazul n care un stat membru, n urma desfurrii unei evaluri n conformitate cu articolul 56 alineatul (1), constat c, dei un produs pentru construcii este n confor mitate cu prezentul regulament, acesta prezint un risc pentru ndeplinirea cerinelor fundamentale aplicabile construciilor, sntatea sau sigurana persoanelor sau pentru alte aspecte privind protecia interesului public, statul membru solicit operatorului economic respectiv s ia toate msurile corespun ztoare pentru a se asigura c produsul pentru construcii n cauz, n momentul introducerii pe pia, nu mai prezint respectivul risc sau pentru a retrage produsul pentru construcii de pe pia sau a-l rechema ntr-un termen rezonabil, propor ional cu natura riscului, indicat de statul membru n cauz.

(8) Statele membre se asigur c se iau fr ntrziere msuri restrictive adecvate referitoare la produsul pentru construcii n cauz, cum ar fi retragerea produsului de pe pia.

Articolul 57 Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii (1) n cazul n care, la finalizarea procedurii prevzute la articolul 56 alineatele (3) i (4), se ridic obiecii mpotriva unei msuri adoptate de un stat membru sau n cazul n care Comisia consider c o msur naional este contrar legislaiei Uniunii, Comisia iniiaz fr ntrziere consultri cu statele membre i cu operatorul sau operatorii economici relevani i evalueaz msura naional. Pe baza rezultatelor evalurii respective, Comisia decide dac msura este justificat sau nu.

(2) Operatorul economic se asigur c sunt ntreprinse toate aciunile corective pentru toate produsele pentru construcii vizate pe care operatorul economic respectiv le-a pus la dispoziie pe pia n cadrul Uniunii.

Comisia adreseaz decizia sa tuturor statelor membre i o comunic imediat acestora i operatorului economic relevant sau operatorilor economici relevani.

(2) n cazul n care msura naional este considerat justi ficat, toate statele membre iau msurile necesare pentru a

(3) Statul membru informeaz imediat Comisia i celelalte state membre. Informaiile respective includ toate detaliile disponibile, n special datele necesare pentru identificarea produsului pentru construcii respectiv, originea i lanul de distribuie aferent produsului, natura riscului implicat, precum i natura i durata msurilor naionale luate.

L 88/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(4) Comisia iniiaz fr ntrziere consultri cu statele membre i cu operatorul sau operatorii economici relevani i evalueaz msurile naionale luate. Pe baza rezultatelor evalurii respective, Comisia decide dac msura este justificat sau nu i, dac este cazul, propune msuri adecvate.

(a) stabilirea, dup caz, a caracteristicilor eseniale sau a nive lurilor-prag n cadrul anumitor familii de produse pentru construcii, n legtur cu care, n conformitate cu articolele 3-6, fabricantul trebuie s declare, n funcie de utilizarea preconizat a acestora, pe niveluri sau clase, sau ntr-o descriere, performana produsului fabricantului n momentul n care acesta este introdus pe pia;

(5) Comisia adreseaz decizia sa tuturor statelor membre i o comunic imediat acestora i operatorului economic relevant sau operatorilor economici relevani.

(b) condiiile n care o declaraie de performan poate fi prelucrat electronic, pentru a fi pus la dispoziie pe un site internet n conformitate cu articolul 7;

Articolul 59 Neconformitatea formal (1) Fr a aduce atingere articolului 56, n cazul n care un stat membru constat unul dintre urmtoarele aspecte, acesta solicit operatorului economic relevant s pun capt neconfor mitii n cauz: (c) modificarea perioadei pentru care fabricantul pstreaz documentaia tehnic i declaraia de performan dup ce produsul pentru construcii a fost introdus pe pia, n conformitate cu articolul 11, n funcie de durata de via anticipat sau de rolul produsului pentru construcii n construcii;

(a) marcajul CE a fost aplicat cu nclcarea articolului 8 sau a articolului 9;

(b) marcajul CE nu a fost aplicat, n cazurile n care era necesar n conformitate cu articolul 8 alineatul (2);

(d) modificarea anexei II i, dup caz, adoptarea unor norme de procedur suplimentare n conformitate cu articolul 19 alineatul (3) pentru a asigura respectarea principiilor de la articolul 20 sau aplicarea normelor de procedur prevzute la articolul 21;

(c) fr a aduce atingere articolului 5, declaraia de performan nu a fost realizat, n cazurile n care era necesar n confor mitate cu articolul 4;

(e) adaptarea la progresul tehnic a anexei III, a tabelului 1 din anexa IV i a anexei V;

(d) declaraia de performan nu a fost realizat n conformitate cu articolele 4, 6 i 7;

(f) stabilirea i adaptarea la progresul tehnic a claselor de performan n conformitate cu articolul 27 alineatul (1);

(e) documentaia tehnic este fie absent, fie incomplet.

(2) n cazul n care neconformitatea menionat la alineatul (1) persist, statul membru ia toate msurile necesare pentru a restriciona sau interzice accesul pe pia al produsului pentru construcii sau pentru a asigura c acesta este returnat de la vnzare sau retras de pe pia.

(g) condiiile n care un produs pentru construcii este considerat a atinge un anumit nivel sau o anumit clas de performan fr ncercare sau fr ncercare supli mentar n conformitate cu articolul 27 alineatul (5), cu condiia ca ndeplinirea cerinelor fundamentale aplicabile construciilor s nu fie pus n pericol;

CAPITOLUL IX DISPOZIII FINALE

(h) adaptarea, stabilirea i revizuirea sistemelor de evaluare i verificare a constanei performanei n conformitate cu articolul 28, referitor la un anumit produs sau familie de produse, ori o anumit caracteristic esenial, i n confor mitate cu:

Articolul 60 Acte delegate n scopul realizrii obiectivelor prezentului regulament, n special nlturarea i evitarea restriciilor privind punerea la dispoziie pe pia a produselor pentru construcii, urmtoarele aspecte sunt delegate Comisiei n conformitate cu articolul 61 i n condiiile prevzute la articolele 62 i 63: (i) importana pe care o are produsul sau respectiva carac teristic esenial n cadrul cerinelor fundamentale apli cabile construciilor;

(ii) natura produsului;

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/31

(iii) efectul variabilitii caracteristicilor eseniale ale produsului pentru construcii n cursul duratei de via preconizate a produsului; precum i

(2) n cazul n care, la expirarea acestui termen, nici Parla mentul European, nici Consiliul nu a formulat obieciuni la actul delegat, acesta se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i intr n vigoare la data prevzut n dispoziiile sale.

(iv) susceptibilitatea produsului.

la

defecte

cursul

fabricrii Actul delegat poate fi publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i poate intra n vigoare nainte de expirarea termenului respectiv n cazul n care att Parlamentul European, ct i Consiliul au informat Comisia cu privire la intenia lor de a nu ridica obieciuni.

Articolul 61 Exercitarea delegrii (1) Competena de a adopta actele delegate menionate la articolul 60 este conferit Comisiei pentru o perioad de cinci ani de la 24 aprilie 2011. Comisia prezint un raport privind delegarea de competene cu cel puin ase luni nainte de ncheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competene se prelungete automat pentru perioade de timp identice, cu excepia cazului n care Parlamentul European sau Consiliul o revoc, n conformitate cu articolul 62.

(3) n cazul n care, nainte de expirarea termenului menionat la alineatul (1), Parlamentul European sau Consiliul a formulat obieciuni la actul delegat acesta nu intr n vigoare. Instituia care formuleaz obieciuni prezint motivele care au stat la baza acestora.

Articolul 64 (2) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultan Parlamentului European i Consiliului. Comitetul (1) Comisia este asistat de un Comitet permanent pentru construcii.

(3) Competena de a adopta acte delegate este conferit Comisiei n condiiile prevzute la articolele 62 i 63.

(2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolele 3 i 7 din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 62 Revocarea delegrii (1) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca n orice moment delegarea de competene menionat la articolul 60. (3) Statele membre se asigur c membrii Comitetului permanent pentru construcii sunt n msur s i ndeplineasc funciile ntr-un mod prin care s se evite conflictele de interese, n special n ceea ce privete procedurile pentru obinerea marcajului CE.

(2) Instituia care a iniiat o procedur intern pentru a decide dac intenioneaz s revoce delegarea de competene ntreprinde msuri pentru a informa cealalt instituie i Comisia n termen rezonabil naintea adoptrii deciziei finale, indicnd competenele delegate care ar putea face obiectul unei revocri, precum i posibilele motive de revocare.

Articolul 65 Abrogare (1) Directiva 89/106/CEE se abrog.

(3) Decizia de revocare pune capt delegrii competenelor specificate n decizia respectiv. Decizia produce efecte imediat sau de la o dat ulterioar, specificat n aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja n vigoare. Decizia se public n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Trimiterile la directiva abrogat se interpreteaz ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 66 Articolul 63 Obieciuni la actele delegate (1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obieciuni la un act delegat n termen de trei luni de la data notificrii. Dispoziii tranzitorii (1) Produsele pentru construcii care au fost introduse pe pia n conformitate cu Directiva 89/106/CEE nainte de 1 iulie 2013 se consider conforme cu prezentul regulament.

La iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungete cu trei luni.

(2) Fabricanii pot ntocmi o declaraie de performan pe baza unui certificat de conformitate sau a unei declaraii de conformitate, care a fost emis nainte de 1 iulie 2013, n conformitate cu Directiva 89/106/CEE.

L 88/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

(3) Ghidurile de agrement tehnic european care au fost publicate nainte de 1 iulie 2013 n conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/106/CEE pot fi utilizate ca documente europene de evaluare. (4) Fabricanii i importatorii pot utiliza agrementul tehnic european acordat n conformitate cu articolul 9 din Directiva 89/106/CEE nainte de 1 iulie 2013 ca evaluare tehnic european, pe toat durata perioadei de valabilitate a agre mentului respectiv. Articolul 67 Raportarea de ctre Comisie (1) Pn la 25 aprilie 2014, Comisia evalueaz nevoile specifice de informaii referitoare la coninutul de substane periculoase din produsele pentru construcii i analizeaz eventual posibilitatea extinderii obligaiei de informare prevzut la articolul 6 alineatul (5) la alte substane i prezint un raport n aceast privin Parlamentului European i Consiliului. n evaluarea sa, Comisia ine seama, printre altele, de necesitatea de a asigura un nivel ridicat de protecie a sntii i siguranei lucrtorilor care utilizeaz produse pentru construcii i a utilizatorilor de construcii, inclusiv n ceea ce privete cerinele de reciclare i/sau reutilizare a unor pri sau materiale.

Dac este necesar, n termen de doi ani de la naintarea raportului ctre Parlamentul European i ctre Consiliu se d curs raportului prin prezentarea unor propuneri legislative corespunztoare.

(2) Pn la 25 aprilie 2016, Comisia nainteaz Parla mentului European i Consiliului un raport privind punerea n aplicare a regulamentului, inclusiv n ceea ce privete articolele 19, 20, 21, 23, 24 i 37, pe baza rapoartelor furnizate de statele membre, precum i de alte pri interesate relevante, nsoit, dup caz, de propuneri corespunztoare.

Articolul 68 Intrarea n vigoare Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Totui, articolele 3-28, articolele 36-38, articolele 56-63, arti colele 65 i 66, precum i anexele I, II, III i V se aplic de la 1 iulie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 9 martie 2011.

Pentru Parlamentul European Preedintele


J. BUZEK

Pentru Consiliu Preedintele


GYRI E.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/33

ANEXA I CERINELE FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCIILOR Construciile trebuie s corespund, att n ansamblu, ct i pe pri separate, utilizrii preconizate, innd seama mai ales de sntatea i sigurana persoanelor implicate de-a lungul ntregului ciclu de via al construciilor. n condiiile unei ntreineri normale, construciile trebuie s ndeplineasc aceste cerine fundamentale aplicabile construciilor pe o durat de utilizare rezonabil din punct de vedere economic. 1. Rezisten mecanic i stabilitate Construciile trebuie proiectate i executate astfel nct ncrcrile care pot fi exercitate asupra lor n timpul construirii i utilizrii s nu duc la niciunul dintre urmtoarele evenimente: (a) prbuirea ntregii construcii sau a unei pri a acesteia; (b) deformaii de o mrime inadmisibil; (c) deteriorarea altor pri ale construciei sau a instalaiilor sau a echipamentelor instalate ca urmare a unor deformaii majore ale elementelor portante; (d) deteriorare disproporionat fa de evenimentul cauzator iniial. 2. Securitatea la incendiu Construcia trebuie s fie proiectat i executat n aa fel nct, n caz de incendiu: (a) stabilitatea elementelor portante ale construciei s poat fi asumat pe o perioad determinat; (b) apariia i propagarea focului i a fumului n interiorul construciei s fie limitate; (c) extinderea focului ctre construciile nvecinate s fie limitat; (d) ocupanii s poat prsi construcia sau s poat fi salvai prin alte mijloace; (e) s fie luat n considerare sigurana echipelor de intervenie. 3. Igien, sntate i mediu nconjurtor Construciile trebuie s fie proiectate i executate astfel nct s nu reprezinte, pe ntregul lor ciclu de via, o ameninare pentru igiena sau pentru sntatea i sigurana lucrtorilor, a ocupanilor sau a vecinilor, nici s exercite un impact exagerat de mare asupra calitii mediului sau a climei pe ntregul lor ciclu de via, n cursul construirii, utilizrii, demolrii, n special ca rezultat al oricrora din urmtoarele: (a) emanaii de gaze toxice; (b) emisii de substane periculoase, de compui organici volatili (COV), de gaze care produc efect de ser sau de particule periculoase n aerul din interior sau n atmosfer; (c) emisie de radiaii periculoase; (d) scurgerea de substane periculoase n apa freatic, apa marin, apa de suprafa sau n sol; (e) scurgerea de substane periculoase n apa potabil sau substane care au un impact negativ diferit asupra apei potabile; (f) evacuarea defectuoas a apelor reziduale, a fumului sau a deeurilor solide sau lichide; (g) prezena umiditii n anumite pri ale construciei sau pe suprafee din interiorul acesteia.

L 88/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

4. Siguran i accesibilitate n exploatare Construciile trebuie proiectate i executate astfel nct s nu prezinte riscuri inacceptabile de accidente sau pagube n cursul funcionrii sau al utilizrii, cum ar fi alunecri, cderi, loviri, arsuri, electrocutri, leziuni cauzate de explozii i tlhrii. n special, construciile trebuie s fie proiectate i executate astfel nct s fie accesibile i utilizabile pentru persoanele cu dizabiliti. 5. Protecie mpotriva zgomotului Construcia trebuie proiectat i executat n aa fel nct zgomotul perceput de ctre ocupani sau de ctre persoane aflate n apropiere s fie meninut la un nivel la care s nu fie periclitat sntatea acestora i s le permit s doarm, s se odihneasc i s lucreze n condiii satisfctoare. 6. Economie de energie i izolare termic Construciile cu instalaiile lor de nclzire, rcire, iluminare i ventilare trebuie astfel proiectate i executate nct consumul de energie necesar funcionrii s fie mic, innd cont de ocupani i de condiiile locale de clim. Construciile trebuie, de asemenea, s fie eficiente din punct de vedere energetic, consumnd ct mai puin energie pe parcursul construirii i demontrii lor. 7. Utilizare sustenabil a resurselor naturale Construciile trebuie proiectate, executate i demolate astfel nct utilizarea resurselor naturale s fie sustenabil i s asigure n special urmtoarele: (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construciilor, a materialelor i prilor componente, dup demolare; (b) durabilitatea construciilor; (c) utilizarea la construcii a unor materii prime i secundare compatibile cu mediul.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/35

ANEXA II PROCEDURA DE ADOPTARE A UNUI DOCUMENT DE EVALUARE EUROPEAN 1. Cererea pentru o evaluare tehnic european Atunci cnd un fabricant depune o cerere pentru o evaluare tehnic european, n atenia unui OET, cu privire la un produs pentru construcii i dup ce fabricantul i OET (denumit n continuare OET responsabil) semneaz un acord privind secretul comercial i confidenialitatea, cu excepia cazului n care fabricantul ia alt hotrre, fabricantul furnizeaz OET responsabile un dosar tehnic cu descrierea produsului, a utilizrii preconizate de fabricant i a detaliilor privind controlul produciei n fabric pe care fabricantul intenioneaz s le aplice. 2. Contractul n ceea ce privete produsele pentru construcii menionate la articolul 21 alineatul (1) litera (c), n termen de o lun de la primirea dosarului tehnic, ntre fabricant i OET responsabil se ncheie un contract referitor la ntocmirea evalurii tehnice europene, n care se stabilete programul de lucru pentru elaborarea documentului european de evaluare, inclusiv: organizarea lucrrilor n cadrul organizaiei OET-urilor; componena grupului de lucru care urmeaz s fie instituit n cadrul organizaiei OET-urilor, desemnat pentru categoria de produse n cauz; coordonarea OET. 3. Programul de lucru Dup ncheierea contractului cu fabricantul, organizaia OET-urilor informeaz Comisia cu privire la programul de lucru pentru elaborarea documentului european de evaluare i la calendarul punerii n aplicare, indicnd totodat programul de evaluare. Aceast comunicare are loc n termen de trei luni de la primirea cererii pentru o evaluare tehnic european. 4. Proiectul de document european de evaluare Organizaia OET-urilor finalizeaz un proiect de document european de evaluare cu ajutorul grupului de lucru coordonat de OET responsabil i comunic acest lucru prilor interesate, n termen de ase luni de la data la care Comisia a fost informat cu privire la programul de lucru. 5. Participarea Comisiei Un reprezentant al Comisiei poate participa, n calitate de observator, la toate etapele de realizare a programului de lucru. 6. Prelungire i ntrziere Grupul de lucru comunic organizaiei OET i Comisiei orice ntrziere fa de termenele stabilite n seciunile 1-4 din prezenta anex. n cazul n care o prelungire a termenului pentru elaborarea documentului european de evaluare poate fi motivat, n special prin lipsa unei decizii a Comisiei referitoare la sistemul aplicabil de evaluare i verificare a constanei perfor manei produsului pentru construcii sau prin necesitatea elaborrii unei noi metode de ncercare, Comisia prelungete termenul. 7. Modificarea i adoptarea unui document european de evaluare OET responsabil transmite proiectul de document european de evaluare fabricantului, care are la dispoziie cinci sprezece zile lucrtoare pentru a rspunde. Ulterior, organizaia OET-urilor menionat la articolul 25 alineatul (1): (a) dac este cazul, informeaz fabricantul cu privire la modul n care s-a inut seama de rspunsul acestuia; (b) adopt proiectul de document european de evaluare; i (c) transmite o copie Comisiei.

L 88/36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

n cazul n care, n termen de cincisprezece zile lucrtoare de la primire, Comisia comunic organizaiei OET-urilor observaiile sale referitoare la proiectul de document european de evaluare, organizaia OET-urilor, dup ce i s-a dat posibilitatea de a-i prezenta observaiile, modific proiectul n consecin i trimite apoi fabricantului i Comisiei o copie a documentului european de evaluare adoptat. 8. Documentul european de evaluare final care urmeaz s fie publicat De ndat ce OET responsabil emite prima evaluare tehnic european pe baza documentului european de evaluare adoptat, acest document european de evaluare este modificat, dup caz, n funcie de experiena dobndit. Organizaia OET-urilor adopt documentul european de evaluare final i trimite o copie a acestuia Comisiei mpreun cu o traducere a titlului documentului european de evaluare n toate limbile oficiale ale Uniunii, n vederea publicrii referinei aferente. Organizaia OET-urilor pune la dispoziie documentul european de evaluare pe cale electronic de ndat ce produsul primete marcajul CE.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/37

ANEXA III DECLARAIA DE PERFORMAN Nr. .................................

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: ........................................................................................... ............................................... 2. Tipul, lotul sau numrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4): .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... 3. Utilizarea sau utilizrile preconizate ale produsului pentru construcii, n conformitate cu specificaia tehnic armo nizat aplicabil, astfel cum este prevzut de fabricant: .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... 4. Numele, denumirea social sau marca nregistrat i adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicit n temeiul articolului 11 alineatul (5): .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... 5. Dup caz, numele i adresa de contact a reprezentantului autorizat al crui mandat acoper atribuiile specificate la articolul 12 alineatul (2): .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... 6. Sistemul sau sistemele de evaluare i verificare a constanei performanei produsului pentru construcii, astfel cum este prevzut n anexa V: .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... 7. n cazul declaraiei de performan privind un produs pentru construcii acoperit de un standard armonizat: .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... (denumirea i numrul de identificare al organismului notificat, dac este relevant) a efectuat ............................................................................... n cadrul sistemului ............................................................................... (descrierea sarcinilor care i revin n calitate de ter parte astfel cum este prevzut n anexa V) i a emis ................................................................................................ ................................................................................................ .......... (certificatul de constan a performanei, certificatul de conformitate rezultat n urma controlului din fabric al produciei, rezultatele ncercrilor/calculelor dac este relevant) 8. n cazul declaraiei de performan pentru un produs pentru construcii pentru care s-a emis o evaluare tehnic european: .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... (denumirea i numrul de identificare al organismului de evaluare tehnic, dac este relevant) i a emis ................................................................................................ ................................................................................................ .......... (numrul de referin al evalurii tehnice europene) pe baza ................................................................................................ ................................................................ ..........................................., (numrul de referin al documentului de evaluare european)

L 88/38

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

a efectuat ............................................................................... n cadrul sistemului ............................................................................... (descrierea sarcinilor care i revin n calitate de ter parte astfel cum este prevzut n anexa V) i a emis ................................................................................................ ................................................................................................ .......... (certificatul de constan a performanei, certificatul de conformitate rezultat n urma controlului din fabric al produciei, rezultatele ncercrilor/calculelor dac este relevant) 9. Performana declarat Note referitoare la tabel: 1. Coloana 1 cuprinde lista caracteristicilor eseniale, astfel cum sunt stabilite n specificaiile tehnice armonizate pentru utilizarea preconizat sau utilizrile preconizate indicate la punctul 3 de mai sus; 2. Pentru fiecare caracteristic esenial enumerat n coloana 1 i cu respectarea cerinelor de la articolul 6, coloana 2 cuprinde performana declarat, exprimat pe niveluri, clase sau descrieri, n ceea ce privete caracteristicile eseniale corespunztoare. Acronimul NPD (nicio performan determinat) se utilizeaz n cazul n care nu se declar niciun fel de performan; 3. Pentru fiecare caracteristic esenial enumerat n coloana 1, coloana 3 cuprinde: (a) referina datat a standardului armonizat corespunztor i, dac este relevant, numrul de referin al docu mentaiei tehnice specifice sau adecvate utilizate; sau (b) referina datat a documentului de evaluare european corespunztor, dup caz, i numrul de referin al evalurii tehnice europene utilizate.
Caracteristici eseniale: (a se vedea Nota 1) Performan (a se vedea Nota 2) Specificaiile tehnice armonizate (a se vedea Nota 3)

Atunci cnd s-a utilizat documentaia tehnic specific n temeiul articolului 37 sau al articolului 38, cerinele pe care le respect produsul: .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... .............................................................................................. ................................................................................................ ............................... 10. Performana produsului identificat la punctele 1 i 2 este n conformitate cu performana declarat de la punctul 9 Aceast declaraie de performan este emis pe rspunderea exclusiv a fabricantului identificat la punctul 4 Semnat pentru i n numele fabricantului de ctre: .............................................................................................. ................................................................................................ ...............................
(numele i funcia)

.............................................................................................. .......
(locul i data emiterii)

................................................................................................ ...
(semntura)

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/39

ANEXA IV CATEGORIILE DE PRODUSE I CERINELE PENTRU OET Tabelul 1 Categorii de produse


COD CATEGORIE CATEGORIA PRODUSULUI

1 2 3 4

PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL, DIN BETON UOR SAU DIN BETON CELULAR AUTOCLAVIZAT. UI, FERESTRE, OBLOANE, PORI I FERONERIA AFERENT. MEMBRANE, INCLUSIV MEMBRANE APLICATE LICHID I SETURI (PENTRU CONTROLUL APEI I/SAU AL VAPORILOR DE AP). PRODUSE TERMOIZOLANTE. SETURI/SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE.

ELEMENTE STRUCTURALE DE SPRIJIN. BOLURI PENTRU MBINRI STRUCTURALE.

6 7 8 9 10

COURI, BURLANE I PRODUSE SPECIFICE. PRODUSE DIN IPSOS. GEOTEXTILE, GEOMEMBRANE I PRODUSE CONEXE. PEREI CORTIN/PLACAJE PENTRU NCHIDERI EXTERIOARE/SISTEME VITRATE PENTRU NCHIDERI STRUCTURALE. ECHIPAMENTE FIXE DE LUPT MPOTRIVA INCENDIULUI (ECHIPAMENTE FIXE PENTRU ALARM/ DETECTARE A INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI I FUMULUI I PENTRU PROTECIE LA EXPLOZII). OBIECTE SANITARE. DISPOZITIVE FIXE PENTRU CIRCULAIE: ECHIPAMENT RUTIER. PRODUSE/ELEMENTE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI I ACCESORII PANOURI I ELEMENTE PE BAZ DE LEMN CIMENTURI, VARURI I ALI LIANI HIDRAULICI. PRODUSE DIN OEL (I ACCESORII) PENTRU ARMAREA I PRECOMPRIMAREA BETONULUI. SETURI DE POST-TENSIONARE.

11 12 13 14 15 16

17

ZIDRIE I PRODUSE AUXILIARE ELEMENTE DE ZIDRIE, MORTAR, PRODUSE AUXILIARE.

18 19 20 21 22

PRODUSE PENTRU INSTALAIILE DE APE UZATE. PARDOSELI. PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE. FINISAJE DE INTERIOR I EXTERIOR LA PEREI I PLAFOANE. SETURI DE PEREI INTERIORI DESPR ITORI. NVELITORI DE ACOPERI, LUMINATOARE, LUCARNE I ACCESORII. SETURI PENTRU ACOPERI.

23 24 25

PRODUSE PENTRU CONSTRUCIA DRUMURILOR. AGREGATE. ADEZIVI UTILIZAI N CONSTRUCII.

L 88/40

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

COD CATEGORIE

CATEGORIA PRODUSULUI

26 27 28

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR I PAST DE CIMENT. PAST DE CIMENT. APARATE DE NCLZIRE A SPAIILOR. EVI, REZERVOARE I PRODUSE AUXILIARE CARE NU VIN N CONTACT CU APA DESTINAT CONSUMULUI UMAN. PRODUSE PENTRU CONSTRUCII CARE VIN N CONTACT CU APA DESTINAT CONSUMULUI UMAN. STICL PLAN, STICL PROFILAT I PRODUSE DIN STICL TURNAT. PRODUSE. CABLURI ELECTRICE DE ALIMENTARE, DE COMAND I DE TRANSMITERE DE DATE PASTE PENTRU ETANAREA MBINRILOR. ELEMENTE DE FIXARE. SETURI, UNITI I ELEMENTE DE CONSTRUCII PREFABRICATE. PRODUSE PENTRU OPRIREA FOCULUI, PENTRU ETANARE LA FOC I PENTRU PROTECIE LA FOC, PRODUSE IGNIFUGE.

29

30 31 32 33 34 35

Tabelul 2 Cerine pentru OET


Competene Descrierea competenei Cerin

1. Analizarea riscurilor

Identificarea posibilelor riscuri i beneficii determinate de utilizarea produselor pentru construcii inovatoare n absena unor informaii tehnice consacrate/solide referitoare la performana lor atunci cnd sunt folosite la construcii. Transformarea rezultatului analizei de risc n criteriu tehnic de evaluare a comportrii i performanei produselor pentru construcii privind ndeplinirea cerinelor naionale apli cabile; Furnizarea informaiilor tehnice de care au nevoie cei care particip la procesul de realizare a construciilor ca poteniali utili zatori ai produselor pentru construcii (fabricani, proiectani, antreprenori, montatori).

Un OET este nfiinat n temeiul legislaiei naionale i are personalitate juridic. Acesta este independent fa de prile implicate i fa de orice interese private. n plus, un OET dispune de personal cu: (a) raionament tehnic ntemeiat i obiectiv; (b) cunotine detaliate despre dispoziiile legale i despre alte cerine n vigoare n statul membru n care a fost desemnat, refe ritoare la categoriile de produse pentru care urmeaz a fi desemnat; (c) nelegere de ansamblu a practicilor din construcii i cunotine tehnice detaliate, referitoare la categoriile de produse pentru care urmeaz a fi desemnat; (d) cunotine detaliate despre riscurile specifice implicate i despre aspectele tehnice ale procesului de realizare a construciilor; (e) cunotine detaliate despre standardele armonizate existente i despre metodele de ncercare n categoriile de produse pentru care urmeaz a fi desemnat; (f) aptitudini lingvistice adecvate. Remunerarea personalului OET nu depinde de numrul de evaluri realizate sau de rezultatele acestor evaluri.

2. Stabilirea crite riilor tehnice

3. Stabilirea metodelor de evaluare

Conceperea i validarea unor metode adecvate (ncercri sau calcule) de evaluare a perfor manei caracteristicilor eseniale ale produselor pentru construcii, innd seama de nivelul actual de cunoatere.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/41

Competene

Descrierea competenei

Cerin

4. Determinarea controlului specific din fabric al produciei 5. Evaluarea produsului

nelegerea i evaluarea procesului de fabricare a unui produs specific n vederea identificrii msurilor adecvate care asigur constana produsului de-a lungul respectivului proces de fabricare. Evaluarea performanei caracteristicilor eseniale ale produselor pentru construcii pe baza metodelor armonizate n funcie de criterii armonizate.

Un OET dispune de personal avnd cunotine adecvate despre relaia dintre procesul de fabricare i caracteristicile produsului legate de controlul din fabric al produciei. Pe lng cerinele enumerate la punctele 1,2 i 3, un OET dispune de acces la mijloacele i echipamentele necesare n vederea evalurii performanei caracteristicilor eseniale ale produselor pentru construcii n categoriile de produse pentru care urmeaz a fi desemnat. Un OET dispune de: (a) un istoric cert de respectare a bunului comportament n administrare; (b) o politic, cu procedurile de rigoare, de garantare a confidenialitii informaiilor sensibile n interiorul OET i fa de toi partenerii si; (c) un sistem de control al documentelor pentru a garanta nregistrarea, trasabilitatea, ntreinerea i arhivarea tuturor docu mentelor relevante; (d) un mecanism de revizuire administrativ i audit intern pentru a garanta monitorizarea regulat a conformitii cu metodele de administrare adecvate; (e) o procedur care permite tratarea cu obiec tivitate a contestaiilor i a plngerilor.

6. Administrare general

Asigurarea consecvenei, fiabilitii, obiecti vitii i trasabilitii prin aplicarea constant a metodelor de administrare adecvate.

L 88/42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

4.4.2011

ANEXA V EVALUAREA I VERIFICAREA CONSTANEI PERFORMANEI 1. SISTEME DE EVALUARE I VERIFICARE A CONSTANEI PERFORMANEI

1.1. Sistemul 1+ Declaraia de performan din partea fabricantului referitoare la performana caracteristicilor eseniale ale produsului pentru construcii pe baza urmtoarelor elemente: (a) fabricantul: (i) efectueaz controlul produciei n fabric; (ii) ncercarea suplimentar a eantioanelor prelevate n fabric n conformitate cu un plan de ncercri pres tabilit; (b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constan a performanei produsului pe baza: (i) determinarea produsului-tip pe baza ncercrii de tip (inclusiv eantionarea), a calculrii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului; (ii) inspectrii iniiale a fabricii i a controlului produciei n fabric; (iii) supravegherii i evalurii continue a controlului produciei n fabric; (iv) ncercrii prin sondaj a unor eantioane prelevate naintea introducerii produsului pe pia. 1.2. Sistemul 1 Declaraia de performan din partea fabricantului referitoare la performana caracteristicilor eseniale ale produsului pentru construcii pe baza urmtoarelor elemente: (a) fabricantul: (i) efectueaz controlul produciei n fabric; (ii) ncercarea suplimentar a eantioanelor prelevate n fabric de ctre fabricant n conformitate cu un plan de ncercri prestabilit; (b) organismul notificat de certificare a produselor emite certificatul de constan a performanei produsului pe baza: (i) determinrii produsului-tip pe baza ncercrii de tip (inclusiv eantionarea), a calculrii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului; (ii) inspectrii iniiale a fabricii i a controlului produciei n fabric; (iii) supravegherii i evalurii continue a controlului produciei n fabric. 1.3. Sistemul 2+ Declaraia de performan din partea fabricantului referitoare la performana caracteristicilor eseniale ale produsului pentru construcii pe baza urmtoarelor elemente: (a) fabricantul: (i) determinarea produsului-tip pe baza ncercrii de tip (inclusiv eantionarea), a calculrii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului; (ii) efectueaz controlul produciei n fabric; (iii) ncercarea eantioanelor prelevate n fabric n conformitate cu un plan de ncercri prestabilit.

4.4.2011

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 88/43

(b) organismul notificat de certificare a controlului produciei emite certificatul de conformitate a controlului produciei n fabric pe baza: (i) inspectrii iniiale a fabricii i a controlului produciei n fabric; (ii) supravegherii i evalurii continue a controlului produciei n fabric. 1.4. Sistemul 3 Declaraia de performan din partea fabricantului referitoare la performana caracteristicilor eseniale ale produsului pentru construcii pe baza urmtoarelor elemente: (a) fabricantul efectueaz controlul produciei n fabric; (b) laboratorul de ncercri notificat efectueaz determinarea produsului-tip pe baza ncercrii de tip (pe baza eantionrii efectuate de fabricant), a calculrii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului. 1.5. Sistemul 4 Declaraia de performan din partea fabricantului referitoare la performana caracteristicilor eseniale ale produsului pentru construcii pe baza urmtoarelor elemente: (a) fabricantul: (i) efectueaz determinarea produsului-tip pe baza ncercrii de tip, a calculrii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentaiei descriptive a produsului; (ii) efectueaz controlul produciei n fabric. (b) nicio sarcin pentru organismul notificat. 2. ORGANISMELE IMPLICATE N EVALUAREA I VERIFICAREA CONSTANEI PERFORMANEI n ce privete funcia organismelor notificate implicate n evaluarea i verificarea constanei performanei produselor pentru construcii, se face distincie ntre: 1. organismul de certificare a produselor: un organism notificat guvernamental sau neguvernamental, avnd competena i responsabilitatea necesare pentru a efectua o certificare a produselor n conformitate cu norme procedurale i de administrare prestabilite; 2. organismul de certificare a controlului produciei n fabric: un organism notificat, guvernamental sau neguver namental, avnd competena i responsabilitatea necesare pentru a efectua o certificare a controlului n fabric al produciei n conformitate cu norme procedurale i de administrare prestabilite; 3. laboratorul de ncercri: un laborator notificat care msoar, examineaz, ncearc, calibreaz sau determin n orice alt mod caracteristicile sau performanele materialelor sau produselor pentru construcii. 3. CAZURI DE CARACTERISTICI ESENIALE N CARE TRIMITEREA LA O SPECIFICAIE TEHNIC ARMONIZAT RELEVANT NU ESTE NECESAR 1. Comportarea la foc. 2. Rezistena la foc. 3. Performana la foc exterior. 4. Absorbia zgomotului. 5. Emisii de substane periculoase.