Sunteți pe pagina 1din 15

Guvernul Romniei - Hotrre nr.

668/2017 din 13 septembrie 2017

Hotrrea nr. 668/2017 privind stabilirea condiiilor pentru


comercializarea produselor pentru construcii
n vigoare de la 19 noiembrie 2017

Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 20 septembrie 2017. Nu


exist modificri pn la 19 noiembrie 2017.

n conformitate cu prevederile art. IV lit. e) din Legea nr. 177/2015 pentru


modificarea i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, ale
art. 11 din Ordonana Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri
pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care armonizeaz
condiiile de comercializare a produselor, aprobat cu modificri prin Legea nr.
50/2015, cu modificrile ulterioare, ale art. II din Ordonana Guvernului nr.
8/2012 pentru modificarea Ordonanei Guvernului nr. 20/2010 privind
stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene
care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 55/2015, i ale art. 2 alin. (1) din
Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare,
prezenta hotrre a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare
prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru
organizarea i realizarea schimbului de informaii n domeniul standardelor i
reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii
informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum
i Comisia European, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1. - (1) Prezenta hotrre stabilete condiiile privind comercializarea


produselor pentru construcii n scopul utilizrii acestora la realizarea
construciilor care s asigure meninerea, pe ntreaga durat de existen a
acestora, a cerinelor fundamentale aplicabile construciilor prevzute la art. 5
alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat.
(2) Prevederile prezentei hotrri se adreseaz productorilor/fabricanilor,
reprezentanilor autorizai ai acestora, importatorilor, distribuitorilor, factorilor
care concur la concepia, proiectarea, avizarea, execuia, recepia, utilizarea

1
i postutilizarea construciilor n care se nglobeaz produsele pentru
construcii, precum i autoritilor de supraveghere a pieei produselor pentru
construcii.
Art. 2. - (1) Autoritatea de stat competent n domeniul produselor pentru
construcii este Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i
Fondurilor Europene, denumit n continuare MDRAPFE.
(2) Autoritatea de notificare la Comisia European a organismelor de
evaluare i verificare a constanei performanei produselor pentru construcii i
a organismelor de evaluare tehnic european este MDRAPFE, potrivit
prevederilor art. 2 din Hotrrea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea
cadrului instituional i a unor msuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului
din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiii armonizate pentru
comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare, i conform
prevederilor art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Art. 3. - Produsele pentru construcii prevzute la art. 1 alin. (1) fac
obiectul domeniului reglementat n construcii, astfel:
a) produsele pentru construcii care fac obiectul unei specificaii tehnice
armonizate sunt supuse domeniului reglementat de Regulamentul (UE) nr.
305/2011 i de actele normative subsecvente;
b) produsele pentru construcii care fac obiectul unei specificaii tehnice
nearmonizate sau unui agrement tehnic n construcii sunt supuse domeniului
reglementat de prevederile prezentei hotrri.
Art. 4. - (1) Specificaiile tehnice armonizate cuprind standardele europene
armonizate i documentele de evaluare europene.
(2) Specificaiile tehnice nearmonizate cuprind standardele i documente de
standardizare internaionale, standardele i documente de standardizare
europene nearmonizate adoptate de Asociaia de Standardizare din Romnia
la nivel naional, precum i standardele romne originale.
Art. 5. - n sensul prezentei hotrri se utilizeaz termenii i expresiile din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011, precum i urmtoarele expresii:
a) agrement tehnic n construcii - aprecierea tehnic favorabil,
concretizat ntr-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare n
conformitate cu cerinele fundamentale aplicabile construciilor prevzute la
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicat, a unor produse sau seturi,
denumite n continuare produse pentru construcii, care nu fac obiectul unei
specificaii tehnice;
b) autoriti de supraveghere a pieei - autoriti ale administraiei publice
centrale care rspund, potrivit legii, de controlul de stat cu privire la aplicarea
unitar a prevederilor legale privind calitatea n construcii i de supraveghere
a pieei produselor pentru construcii i care sunt prevzute la art. 26 din
prezenta hotrre;
c) certificat de conformitate - document care atest c un produs pentru
construcii este conform cu o specificaie tehnic nearmonizat i care este

2
elaborat de un organism de evaluare a conformitii produselor pentru
construcii, prin ncadrarea acelui produs n scheme de certificare conform
standardului SR EN ISO/CEI 17067:2014 - Evaluarea conformitii. Principii
fundamentale ale certificrii produselor i linii directoare pentru schemele de
certificare a produselor;
d) dosar tehnic - documentaie tehnic cuprinznd date/informaii, evaluri
fundamentate, rapoarte de ncercri, cercetri experimentale, dup caz,
privind performanele produsului/setului n raport cu specificaia tehnic sau
cu agrementul tehnic aferent;
e) evaluarea conformitii produselor pentru construcii - un sistem
procedural prin care se stabilete conformitatea produselor pentru construcii
cu o specificaie tehnic nearmonizat;
f) evaluarea i verificarea constanei performanei produselor pentru
construcii - un sistem procedural prin care se evalueaz performana unui
produs i se verific constana performanei acestui produs potrivit unei
specificaii tehnice armonizate;
g) fabricant/productor, denumit n continuare productor - persoan fizic
sau juridic care fabric un produs pentru construcii i care comercializeaz
acest produs n nume propriu sau sub marca sa;
h) organism de evaluare i verificare a performanei produselor pentru
construcii - organism de certificare a produsului, organism de certificare a
controlului produciei n fabric sau laborator notificat conform cap. VII din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 care evalueaz performana produsului
pentru construcii i verific constana performanei acestuia potrivit unei
specificaii tehnice armonizate;
i) organism de evaluare tehnic european - organism care elaboreaz i
elibereaz evaluri tehnice europene pentru construcii n condiiile stabilite de
Regulamentul (UE) nr. 305/2011;
j) organism de evaluare a conformitii produselor pentru construcii -
organism care evalueaz produsele pentru construcii n conformitate cu o
specificaie tehnic nearmonizat i care emite certificate de conformitate sau
rapoarte de ncercri cu respectarea cerinelor acelei specificaiei tehnice;
k) organism elaborator de agremente tehnice n construcii - organism
specializat, cu sediul n Romnia, abilitat s realizeze activiti de elaborare a
agrementelor tehnice n construcii de ctre autoritatea de stat competent n
domeniul produselor pentru construcii, MDRAPFE;
l) piaa produselor pentru construcii - ntreaga arie acoperit de lanul de
distribuie a produselor pentru construcii de la productor la consumatorul
final;
m) standarde europene nearmonizate - standarde europene i alte
documente de standardizare european, cu excepia standardelor europene
adoptate n aplicarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011, la solicitarea
Comisiei Europene, ale cror indicative i titluri sunt publicate n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene;

3
n) standarde romne - standarde romne originale (SR), standarde
internaionale (SR ISO, SR IEC) sau documente de standardizare
internaionale (SR ISO/TR, SR ISO/TS) i standarde europene (SR) sau
documente de standardizare european (SR CEN/TR, SR EN/TS) armonizate
i/sau nearmonizate adoptate la nivel naional de ASRO;
o) utilizare preconizat - rolul sau funcia care urmeaz a fi ndeplinit de
produs n scopul satisfacerii cerinelor fundamentale ale construciei i care
este prevzut de specificaia tehnic sau de agrementul tehnic aferent acelui
produs;
p) titularul unui agrement tehnic n construcii este solicitantul acestuia.

CAPITOLUL II
Comercializarea produselor pentru construcii

SECIUNEA 1
Comercializarea produselor pentru construcii care fac obiectul unei
specificaii tehnice armonizate

Art. 6. - (1) Produsul pentru construcii care face obiectul unui standard
european armonizat se comercializeaz nsoit de declaraia de performan
ntocmit de productor.
(2) n funcie de sistemul de evaluare i verificare a constanei performanei
corespunztor utilizrii preconizate prevzute n anexa ZA a standardului
armonizat aplicabil, declaraia de performan se emite de ctre productor pe
baza:
a) certificatului de constan a performanei pentru sistemul 1 i 1+);
b) certificatului de conformitate a controlului produciei n fabric pentru
sistemul 2+;
c) raportului de ncercri pentru sistemul 3;
d) evalurilor i verificrilor efectuate de productor pentru sistemul 4.
(3) Sistemele de evaluare i verificare a constanei performanei sunt
descrise n anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 i n actele normative
subsecvente acestuia.
(4) Certificatul de constan a performanei, certificatul de conformitate a
controlului produciei n fabric i raportul de ncercri prevzute la alin. (2)
sunt elaborate de ctre un organism de evaluare i verificare a constanei
performanei produselor pentru construcii.
(5) Organismele de evaluare i verificare a constanei performanei
produselor pentru construcii prevzute la alin. (4) sunt desemnate i notificate
de autoritatea competent la Comisia European i nominalizate pe pagina
specializat de internet dezvoltat i gestionat de Comisia European la
adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
Art. 7. - (1) Produsul pentru construcii care face obiectul unei evaluri
tehnice europene, care a fost emis pentru acesta, se comercializeaz nsoit
de declaraia de performan ntocmit de productor pe baza evalurii

4
tehnice europene respective, certificatului de constan a performanei,
certificatului de conformitate a controlului produciei n fabric sau a
evalurilor i verificrilor efectuate de productor, n funcie de sistemul de
evaluare i verificare a constanei performanei produsului pentru construcii
prevzut de evaluarea tehnic european aferent.
(2) Evaluarea tehnic european se elaboreaz de ctre un organism de
evaluare tehnic european n baza unui document european de evaluare.
(3) Organismele de evaluare tehnic european sunt desemnate i
notificate de autoritatea competent la Comisia European i nominalizate pe
pagina specializat de internet dezvoltat i gestionat de Comisia European
la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
Art. 8. - (1) Declaraia de performan se elaboreaz n conformitate cu
prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 574/2014 al Comisiei din 21
februarie 2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European i al Consiliului privind modelul care trebuie s fie
utilizat pentru ntocmirea unei declaraii de performan pentru produsele
pentru construcii.
(2) Declaraia de performan ntocmit de productor pentru produsele
pentru construcii n contact cu apa potabil va fi nsoit de avizul
sanitar/notificarea emis/emis de Institutul Naional de Sntate Public.
(3) Declaraia de performan ntocmit de productor pentru produsele
pentru construcii care conin substane periculoase cuprinse n lista din
Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor
chimice (REACH) de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice,
de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei,
precum i a Directivei 76/769/CEE a Consiliului i a directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificrile i
completrile ulterioare, va fi nsoit de fia cu date de securitate a produsului
ntocmit de productor.
Art. 9. - (1) Pentru produsele pentru construcii pentru care productorul a
ntocmit o declaraie de performan pe baza unei specificaii tehnice
armonizate se aplic marcajul CE.
(2) Oricine declar conformitatea cu o specificaie tehnic armonizat printr-
o declaraie de performan trebuie s fac dovada deinerii n mod legal a
specificaiei tehnice armonizate, n condiiile legii i ale prezentei hotrri.

SECIUNEA a 2-a
Comercializarea produselor pentru construcii care fac obiectul unei
specificaii tehnice nearmonizate

Art. 10. - (1) Produsul pentru construcii care face obiectul unei specificaii
tehnice nearmonizate se comercializeaz nsoit de declaraia de conformitate
ntocmit de productor pe baza certificatului de conformitate, a raportului de

5
ncercri sau a evalurilor i verificrilor efectuate de productor, n funcie de
schema de certificare aplicabil.
(2) Schema de certificare se stabilete prin echivalarea cu sistemul de
evaluare i verificare a constanei performanei prevzut pentru produsul n
cauz prin Decizia Comisiei Europene referitoare la procedura de evaluare i
verificare a constanei performanei aplicabil produsului respectiv.
(3) Produsul pentru construcii pentru care nu este emis o decizie a
Comisiei Europene se comercializeaz nsoit de declaraia de conformitate
emis de productor pe baza evalurilor i verificrilor efectuate de acesta.
Art. 11. - (1) Certificatul de conformitate este elaborat de ctre un
organism de evaluare a conformitii produselor pentru construcii acreditat de
ctre un organism naional de acreditare n sensul i potrivit prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European i al Consiliului
din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinelor de acreditare i de supraveghere a
pieei n ceea ce privete comercializarea produselor i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, prin ncadrarea produsului pentru
construcii ntr-o schem de certificare.
(2) ncercrile sau testele necesare elaborrii certificatului de conformitate
se efectueaz n laboratoare evaluate de organismul de evaluare a
conformitii produselor pentru construcii prevzut la alin. (1) sau n
laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 i SR ISO/CEI
17025:2005/AC:2007 de ctre un organism naional de acreditare n sensul i
potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru ncercrile sau
testele prevzute n specificaiile tehnice nearmonizate aplicabile.
(3) Selectarea laboratoarelor prevzute la alin. (2) n vederea realizrii
ncercrilor i testelor pe produsele pentru construcii ce urmeaz a fi
certificate este n responsabilitatea organismelor de evaluare a conformitii
produselor pentru construcii.
(4) Organismele de evaluare a conformitii produselor pentru construcii
prevzute la alin. (1) recunosc rapoartele de ncercri emise de laboratoare
de ncercri acreditate de ctre un organism naional de acreditare n sensul
i potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea
ncercrilor respective.
Art. 12. - (1) Declaraia de conformitate se elaboreaz potrivit prevederilor
seriei de standarde SR ISO/CEI 17050 Evaluarea conformitii. Declaraia de
conformitate este dat de furnizor.
(2) Declaraia de conformitate va conine performanele determinate i
verificate pentru produsul n cauz, potrivit specificaiei tehnice aplicabile.
(3) Declaraia de conformitate ntocmit de productor pentru produsele
pentru construcii n contact cu apa potabil va fi nsoit de avizul
sanitar/notificarea emis/emis de Institutul Naional de Sntate Public.
(4) Declaraia de conformitate ntocmit de productor pentru produsele
pentru construcii care conin substane periculoase cuprinse n lista din
Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,

6
va fi nsoit de fia cu date de securitate a produsului ntocmit de
productor.
Art. 13. - (1) n cazul produselor pentru construcii pentru care productorul
a ntocmit o declaraie de conformitate pe baza unei specificaii tehnice
nearmonizate nu se aplic marcajul CE.
(2) Oricine declar conformitatea cu o specificaie tehnic nearmonizat
printr-o declaraie de conformitate trebuie s fac dovada deinerii n mod
legal a specificaiei tehnice nearmonizate, n condiiile legii i ale prezentei
hotrri.

SECIUNEA a 3-a
Comercializarea produselor pentru construcii care fac obiectul unui agrement
tehnic n construcii

Art. 14. - (1) Produsul pentru construcii pentru care nu exist specificaii
tehnice armonizate sau specificaii tehnice nearmonizate se comercializeaz
nsoit de declaraia de conformitate ntocmit de productor pe baza unui
agrement tehnic n construcii.
(2) Agrementul tehnic n construcii este elaborat de ctre un organism
elaborator de agremente tehnice n construcii abilitat de MDRAPFE.
(3) Agrementul tehnic n construcii este nsoit de avizul tehnic n valabilitate
emis de ctre Consiliul tehnic permanent pentru construcii.
(4) ncercrile sau testele necesare elaborrii agrementului tehnic n
construcii se efectueaz n laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI
17025:2005 i SR ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 de ctre un organism
naional de acreditare n sensul i potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr.
765/2008, n laboratoare notificate pentru evaluarea performanei aferente
caracteristicilor eseniale prevzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul
(UE) nr. 305/2011 sau n laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat n
Construcii - ISC; laboratoarele trebuie s fie acreditate/notificate/autorizate
pentru ncercrile sau testele prevzute n agrementul tehnic n cauz.
(5) Selectarea laboratoarelor prevzute la alin. (4) n vederea realizrii
ncercrilor i testelor pe produsele pentru construcii este n responsabilitatea
organismului elaborator de agrement tehnic n construcii, cu acceptul
productorului.
(6) Organismele elaboratoare de agremente tehnice n construcii prevzute
la alin. (2) recunosc rapoartele de ncercri emise de laboratoare de ncercri
acreditate de ctre un organism naional de acreditare n sensul i potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008, pentru efectuarea ncercrilor
respective.
Art. 15. - (1) Declaraia de conformitate se elaboreaz n conformitate cu
prevederile seriei de standarde SR EN ISO/CEI 17050.
(2) Declaraia de conformitate va conine performanele determinate i
verificate de ctre productor pentru produsul n cauz, potrivit specificaiei
tehnice aplicabile.

7
(3) Declaraia de conformitate ntocmit de productor pentru produsele
pentru construcii n contact cu apa potabil va fi nsoit de avizul
sanitar/notificarea emis/emis de Institutul Naional de Sntate Public.
(4) Declaraia de conformitate ntocmit de productor pentru produsele
pentru construcii care conin substane periculoase cuprinse n lista din
Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
va fi nsoit de fia cu date de securitate a produsului ntocmit de
productor.
Art. 16. - (1) n cazul produselor pentru construcii pentru care productorul
a ntocmit o declaraie de conformitate pe baza unui agrement tehnic n
construcii nu se aplic marcajul CE.
(2) Oricine declar conformitatea cu un agrement tehnic naional printr-o
declaraie de conformitate trebuie s fac dovada deinerii n mod legal a
agrementului tehnic respectiv, n condiiile legii i ale prezentei hotrri.

CAPITOLUL III
Consiliul tehnic permanent pentru construcii

Art. 17. - Consiliul tehnic permanent pentru construcii, denumit n


continuare CTPC, este constituit i funcioneaz ca entitate fr personalitate
juridic pe lng MDRAPFE.
Art. 18. - (1) Structura CTPC cuprinde un preedinte i 8 membri i este
prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) Preedintele CTPC este secretarul de stat coordonator al domeniului
construcii din cadrul MDRAPFE.
(3) Membrii CTPC sunt nominalizai de autoritile i instituiile cu
responsabiliti n domeniul construciilor, prevzute n anexa la prezenta
hotrre.
(4) Regulamentul de organizare i funcionare a CTPC se aprob prin ordin
al ministrului dezvoltrii regionale, administraiei publice i fondurilor
europene.
Art. 19. - CTPC asigur desfurarea activitii privind agrementul tehnic
n construcii, scop n care:
a) evalueaz organismele elaboratoare de agremente tehnice n construcii,
inclusiv grupele specializate din cadrul organismelor, n vederea acordrii
abilitrii;
b) propune prelungirea, restrngerea domeniilor, meninerea condiionat,
suspendarea temporar i anularea abilitrii organismelor elaboratoare de
agremente tehnice n construcii, dup caz;
c) asigur supravegherea periodic a acestor organisme, ulterior abilitrii;
d) organizeaz activitatea comisiilor tehnice de specialitate pentru
analizarea i avizarea agrementelor tehnice n construcii, extinderea sau
modificarea agrementelor tehnice n construcii i prelungirea avizelor tehnice
pentru agrementele tehnice n construcii aflate n perioada de valabilitate;

8
e) avizeaz componena nominal a grupelor specializate care asigur
avizarea intern a proiectelor de agremente tehnice n construcii n cadrul
organismelor elaboratoare de agremente tehnice;
f) emite avizele tehnice care nsoesc agrementele tehnice pe perioada de
valabilitate;
g) propune prelungirea valabilitii avizului tehnic, modificarea, extinderea,
suspendarea, retragerea agrementului tehnic n construcii, dup caz.
Art. 20. - Potrivit art. 43 alin. (9) din Legea nr. 10/1995, republicat,
cheltuielile necesare elaborrii i avizrii agrementelor tehnice n construcii i
cheltuielile necesare abilitrii i supravegherii organismelor elaboratoare de
agremente tehnice n construcii se suport de ctre factorii interesai.

CAPITOLUL IV
Documente care nsoesc produsul pentru construcii pe lanul de distribuie

Art. 21. - (1) Productorul sau reprezentantul su autorizat sau, dup caz,
importatorul care comercializeaz un produs pentru construcii trebuie s
dein declaraia de performan sau declaraia de conformitate a produsului,
inclusiv performanele determinate i verificate de ctre productor pentru
produsul n cauz, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii declaraiei de
performan sau de conformitate, instruciunile privind utilizarea produsului n
limba romn, fia cu date de securitate a produsului, precum i urmtoarele
documente n valabilitate:
a) certificatul de constan a performanei, certificatul de conformitate a
controlului produciei n fabric, raportul de ncercri sau, dup caz, evalurile
i verificrile efectuate de productor, potrivit prevederilor standardului
armonizat aplicabil, pentru produsele prevzute la art. 6 alin. (1);
b) evaluarea tehnic european sau, dup caz, certificatul de constan a
performanei sau certificatul de conformitate a controlului produciei n fabric,
pentru produsele prevzute la art. 7 alin. (1);
c) certificatul de conformitate sau, dup caz, evalurile i verificrile
efectuate de productor, n funcie de prevederile specificaiei tehnice
nearmonizate aplicabile, pentru produsele prevzute la art. 10 alin. (1);
d) agrementul tehnic n construcii nsoit de avizul tehnic n valabilitate, n
cazul produselor prevzute la art. 14 alin. (1).
(2) Distribuitorul care comercializeaz un produs pentru construcii trebuie
s dein declaraia de performan sau declaraia de conformitate a
produsului, instruciunile privind utilizarea produsului i fia cu date de
securitate a produsului i, n cazul produselor prevzute la art. 14 alin. (1),
declaraia de conformitate cu agrementul tehnic n valabilitate, inclusiv
performanele determinate i verificate de ctre productor pentru produsul n
cauz.
Art. 22. - Documentele prevzute la art. 21 alin. (2) se furnizeaz de ctre
productori, pe lanul de distribuie, n format electronic sau letric, redactate n
limba romn, i se pstreaz la cartea tehnic a construciei.

9
Art. 23. - Productorii pstreaz dosarul tehnic prevzut la art. 21 alin. (1)
i declaraia de performan sau de conformitate a produsului pentru
construcii pentru o perioad de 10 ani de la data cnd produsul a fost
introdus pe pia.
Art. 24. - Productorii se asigur de faptul c produsele lor poart
meniunea tipului, lotului, numrului de serie sau a oricrui altui element care
s permit identificarea lor sau, n cazul n care mrimea sau natura
produsului nu permite acest lucru, productorii se asigur c aceast
informaie este prevzut pe ambalaj sau ntr-un document care nsoete
produsul pentru construcii.
Art. 25. - Productorii indic pe produsul pentru construcii sau, atunci
cnd acest lucru nu este posibil, pe ambalajul acestuia sau pe un document
de nsoire a produsului numele sau marca nregistrat i adresa la care pot fi
contactai.

CAPITOLUL V
Supravegherea pieei produselor pentru construcii

Art. 26. - Supravegherea pieei produselor pentru construcii se asigur de


ctre urmtoarele autoriti ale administraiei publice centrale:
a) Inspectoratul de Stat n Construcii, organ tehnic specializat care exercit,
potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitar a prevederilor
legale privind calitatea n construcii i supravegherea pieei produselor pentru
construcii, pentru toate produsele pentru construcii, cu excepia celor
prevzute la lit. b);
b) Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, organ de specialitate al
administraiei publice centrale, pentru toate produsele pentru construcii care
intr sub incidena prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/1995,
republicat;
c) Garda Naional de Mediu care verific respectarea aplicrii prevederilor
legislaiei specifice privind gestionarea deeurilor sau din domeniul gestionrii
deeurilor.
Art. 27. - Activitatea de supraveghere a pieei const n monitorizarea
comercializrii produselor pentru construcii n vederea nglobrii acestora n
construcii, n scopul verificrii conformitii acestor produse cu prevederile
prezentei hotrri i stabilirii de msuri de prevenire sau reducere a riscurilor
ce pot fi provocate de produsele pentru construcii neconforme, atunci cnd
sunt constatate abateri.
Art. 28. - n realizarea activitii prevzute la art. 27, autoritile
procedeaz la:
a) verificarea periodic a produselor pentru construcii i a documentelor
aferente prevzute la art. 21 pe ntreg lanul de distribuie, precum i n
etapele de execuie;
b) organizarea de controale planificate, tematice, inopinate, punctuale sau
ca urmare a unei sesizri/reclamaii, atunci cnd se pune la ndoial

10
prezumia de conformitate a produsului pentru construcii cu cerinele privind
adecvarea la utilizarea preconizat a acestuia;
c) prelevarea de mostre care se trimit n scopul testrii n laboratoare
acreditate/notificate/autorizate, dup caz; laboratoarele
acreditate/notificate/autorizate trebuie s fie altele dect laboratoarele
implicate n evaluarea conformitii produsului pentru construcii respectiv;
d) solicitarea documentelor prevzute la art. 21 din prezenta hotrre;
e) aplicarea de sanciuni, potrivit art. 29 alin. (2) din prezenta hotrre,
pentru abaterile constatate;
f) stabilirea msurilor de reducere a riscurilor ce pot fi provocate de
produsele pentru construcii neconforme, potrivit art. 32 din prezenta
hotrre.

CAPITOLUL VI
Contravenii i sanciuni

Art. 29. - (1) Constituie contravenii raportat la prevederile prezentei


hotrri urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct,
potrivit legii, s constituie infraciuni:
a) nclcarea prevederilor art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) i art.
14 alin. (1), cu privire la condiiile de comercializare a produselor pentru
construcii;
b) nerespectarea de ctre productor a performanei/performanelor
declarate pentru un produs, confirmat prin ncercri n laboratoare
acreditate/notificate/ autorizate, n condiiile impuse de standardele de
produs/ncercri;
c) completarea incorect de ctre productor a declaraiei de performan
sau de conformitate a produsului pentru construcii;
d) neaplicarea marcajului CE pe produsele pentru construcii pentru care
productorul a ntocmit o declaraie de performan sau neaplicarea acestui
marcaj vizibil, lizibil i indelebil;
e) neefectuarea sau efectuarea incorect de ctre organismul de evaluare i
verificare a constanei performanei sau de ctre organismul de certificare a
procedurilor prevzute n sarcina sa potrivit specificaiei tehnice aplicabile,
conform legii;
f) nerespectarea de ctre organismele elaboratoare de agremente tehnice
n construcii a sarcinilor prevzute de Regulamentul privind agrementul tehnic
pentru produse, procedee i echipamente noi n construcii prevzut n anexa
nr. 5 la Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
g) nerespectarea de ctre productori, reprezentani autorizai, importatori,
distribuitori, la achiziionarea i comercializarea produselor pentru construcii,
a prevederilor art. 11, 12, 13, 14 i 15 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011;

11
h) achiziionarea de ctre executantul lucrrilor de construcii de produse
pentru construcii nensoite de documentele prevzute la art. 6 alin. (1), art. 7
alin. (1), art. 10 alin. (1) i art. 14 alin. (1); documentele pot fi prezentate n
format electronic sau letric;
i) obstrucionarea autoritilor de supraveghere a pieei produselor pentru
construcii de ctre productori, reprezentani autorizai, importatori,
distribuitori, executanii de lucrri de construcii n activitatea de monitorizare,
precum i refuzarea prezentrii documentelor i a actelor solicitate de ctre
persoanele cu atribuii de control din cadrul autoritii de supraveghere a
pieei;
j) depozitarea, manipularea inadecvat a produselor pentru construcii,
precum i punerea la dispoziie/utilizarea de produse pentru construcii cu
perioade de garanie expirat;
k) comercializarea produselor pentru construcii fr furnizarea, conform
legii, a documentelor necesare asigurrii conformitii acestora i a
trasabilitii;
l) nendeplinirea de ctre operatorii economici, la termenele stabilite, a
msurilor dispuse de autoritatea de supraveghere a pieei;
m) refuzul operatorilor economici de a identifica operatorii economici care
le-au furnizat un produs pentru construcii sau crora le-au furnizat un produs
pentru construcii, pe o perioad de 10 ani de la data introducerii pe pia a
respectivului produs, la solicitarea autoritilor de supraveghere a pieei;
n) refuzul organismului notificat de a pune la dispoziia autoritii de
notificare documente relevante privind evaluarea calificrilor oricrui
subcontractant sau ale filialei i privind sarcinile ndeplinite de acestea n
temeiul anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011;
o) neincluderea de ctre investitor n cartea tehnic a construciei a
documentelor prevzute la art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) i art.
14 alin. (1).
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) se sancioneaz cu amend dup
cum urmeaz:
a) de la 40.000 lei la 50.000 lei - cele prevzute la lit. b), e) i f);
b) de la 30.000 lei la 40.000 lei - cele prevzute la lit. a), c), d), g), h), i) i
n);
c) de la 20.000 lei la 30.000 lei - cele prevzute la lit. j), k) i m);
d) de la 10.000 lei la 20.000 lei - cele prevzute la lit. l) i o).
Art. 30. - Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la
art. 29 se realizeaz de persoane mputernicite/abilitate din cadrul autoritilor
de supraveghere prevzute la art. 26.
Art. 31. - Contraveniilor prevzute la art. 29 alin. (1) le sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 32. - Concomitent cu sancionarea cu amend a contraveniilor
prevzute la art. 29 alin. (1) lit. a) -o), autoritile de supraveghere a pieei pot

12
dispune msuri de prevenire sau reducere a riscurilor ce pot fi provocate de
produsele pentru construcii neconforme, dup cum urmeaz:
a) interzicerea introducerii pe pia/punerii la dispoziie pe pia,
rechemarea, retragerea de pe pia sau interzicerea utilizrii produsului pentru
construcii, cu impunerea de ctre autoritatea de supraveghere a pieei de
msuri privind utilizarea/repunerea la dispoziie pe pia a produsului, pentru
contraveniile prevzute art. 29 alin. (1) lit. a) -g);
b) interzicerea utilizrii produsului pn la o dat stabilit de ctre
autoritatea de supraveghere a pieei pentru eliminarea neconformitii
produselor, pentru contraveniile prevzute la art. 29 alin. (1) lit. h) -j);
c) interzicerea introducerii pe pia/punerii la dispoziie pe pia, interzicerea
comercializrii produsului pn la o dat stabilit de ctre autoritatea de
supraveghere a pieei pentru eliminarea neconformitii, pentru contraveniile
prevzute la art. 29 alin. (1) lit. k) -n).
Art. 33. - (1) Sanciunile contravenionale prevzute la art. 29 se aplic att
persoanelor juridice, ct i persoanelor fizice.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore
de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii
acestuia jumtate din minimul amenzii prevzute la art. 29 alin. (2), agentul
constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n procesul-verbal.

CAPITOLUL VII
Dispoziii tranzitorii i finale

Art. 34. - Contractele de elaborare a agrementelor tehnice n construcii


ncheiate pn la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
prezentei hotrri i avizarea acestora de ctre CTPC se vor finaliza conform
legislaiei n vigoare la data ncheierii acestora.
Art. 35. - n vederea asigurrii accesului liber i nengrdit la informaiile de
interes public, MDRAPFE va posta pe pagina sa specializat de internet i va
actualiza, n condiiile legii, listele coninnd:
a) organismele naionale de evaluare i verificare a constanei performanei
produselor pentru construcii i familiile de produse pentru construcii pentru
care sunt notificate la Comisia European;
b) organismele naionale de evaluare tehnic european a produselor
pentru construcii i categoriile de produse pentru construcii pentru care sunt
notificate la Comisia European;
c) organismele naionale de certificare a conformitii produselor pentru
construcii i familiile de produse pentru construcii pentru care sunt
acreditate;
d) organismele elaboratoare de agremente tehnice n construcii i grupele
specializate pentru care sunt abilitate.
Art. 36. - Prezenta hotrre intr n vigoare la 60 de zile de la data
publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

13
Art. 37. - (1) Pn la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,
MDRAPFE actualizeaz:
a) Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului Tehnic
Permanent pentru Construcii, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii
regionale i turismului nr. 1.269/2011, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 267 din 15 aprilie 2011;
b) Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee i echipamente
noi n construcii - P.A.T. 1-2004, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.889/2004 pentru aprobarea
unor proceduri privind agrementul tehnic n construcii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.167 i 1.167 bis din 9 decembrie 2004;
c) Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice
n construcii - P.A.T. 2-2004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.889/2004;
d) Procedura privind avizarea agrementelor tehnice n construcii - P.A.T. 3-
2004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i
turismului nr. 1.889/2004.
(2) Regulamentul i procedurile prevzute la alin. (1) se aprob prin ordin al
ministrului dezvoltrii regionale, administraiei publice i fondurilor europene.
Art. 38. - La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog:
a) Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
1.558/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitii
produselor pentru construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 1.211 i 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
2.190/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic
european pentru produse pentru construcii, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005;
d) Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 271/2005
privind aprobarea Procedurii de recunoatere a specificaiilor tehnice
naionale n domeniul produselor pentru construcii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005.

14
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemneaz:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale,
administraiei publice i fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Eugen Constantin Uricec,
secretar de stat
Ministrul economiei,
Gheorghe imon
Ministrul sntii,
Florian-Dorel Bodog
p. Ministrul muncii i justiiei sociale,
Marius Adrian Rndunic,
secretar de stat
Ministrul cercetrii i inovrii,
Puiu-Lucian Georgescu
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Melecanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu

Bucureti, 13 septembrie 2017.


Nr. 668.

ANEX

STRUCTURA
Consiliului tehnic permanent pentru construcii

Preedinte: - secretarul de stat coordonator al domeniului construcii din


cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor
Europene - MDRAPFE
Membri:
- 3 reprezentani desemnai de Ministerul Dezvoltrii Regionale,
Administraiei Publice i Fondurilor Europene - MDRAPFE;
- reprezentant desemnat de Ministerul Mediului - MM;
- reprezentant desemnat de Ministerul Sntii - MS;
- reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat n Construcii - ISC;
- reprezentant desemnat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen
- IGSU;
- reprezentant desemnat de Asociaia de Standardizare din Romnia -
ASRO

15