Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ TEHNICĂ

Denumirea
produsului: FIBRANskin VENT
HD-PE
Material: Foi flexibile pentru hidroizolații - Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue - EN 13859-1
Utilizare: Foi flexibile pentru hidroizolații - Partea 2: Substraturi pentru pereți - EN 13859-2
Membrană permeabilă la vapori și rezistentă la apă pentru
• Strat de protecție împotriva apei pentru acoperișuri înclinate
• Protecția împotriva apei a izolațiilor fațadelor ventilate

PROPRIETATE METODĂ UNITĂȚI VALOARE MINIMĂ MAXIMĂ


NOMINALĂ
FUNCȚIONALITATE: DIFUZIA VAPORILOR DE APĂ, REZISTENȚA LA INFILTRAREA APEI, DURABILITATEA ÎN CONDIȚII METEOROLOGICE NEFAVORABILE,
CLASA DE REACȚIE LA FOC
Difuzia vaporilor de apă (Sd) EN ISO 12572 m 0,03 0,015 0,05

Rezistență termică - °C - -40 +100

Flexibilitatea la temperaturi scăzute EN 1109 °C - - -40

Expunere la raze UV - luni - - 4

Grosimea produsului/stratului funcțional - µm 220 / 220 - -

Rezistență la infiltrarea apei EN 1928 (A) clasa W1 - -

Coloană de apă EN 20811 m - 2 -

Reacție la foc EN ISO 11925-2 euroclasă E (*) - -

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI MECANICE


Masa pe unitate de suprafață EN 1849-2 g/m² 82 77 87

Tensiunea de rupere (longitudinal) EN 12311-1 N/50mm 250 200 300

Elongație la tensiunea de rupere (longitudinal) EN 12311-1 % 10 6 14

Tensiunea de rupere (transversal) EN 12311-1 N/50mm 210 170 250

Elongație la tensiunea de rupere (transversal) EN 12311-1 % 15 10 20

Rezistență la sfâșiere longitudinal (penetrări cu cuiul) EN 12310-1 N 90 65 115

Rezistență la sfâșiere transversal (penetrări cu cuiul) EN 12310-1 N 85 60 110

PROPRIETĂȚI DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE


Îmbătrânire artificială sub acțiunea razelor UV și a căldurii: EN 1297 și EN 1296 valoare reziduală

Rezistență la infiltrarea apei EN 1928 (A) clasa W1 - -

Tensiunea de rupere (longitudinal) EN 12311-1 % 90 - -

Elongație longitudinală la tensiunea de rupere EN 12311-1 % 85 - -

Tensiunea de rupere (transversal) EN 12311-1 % 90 - -

Elongație transversală la tensiune maximă de rupere EN 12311-1 % 85 - -

PROPRIETĂȚI SUPLIMENTARE
Lungime EN 1848-2 mm 50.000 - -

Abatere lungime EN 1848-2 abatere în % 0 0 -

Lățime EN 1848-2 mm 1.500 - -

Abatere lățime EN 1848-2 abatere în % 0 -0,5 +1,5

Rectiliniaritate EN 1848-2 mm/10m - - 30

Stabilitate dimensională (longitudinal și transversal) EN 1107-2 % - - 1

Rezistență la trecerea aerului EN 12114 m³/(m².h.50Pa) - - 0,1

Etanșeitate la vânt - - Da - -
(*): pe vată minerală și lemn

Data emiterii: 20/06/2017


Primul marcaj CE: 23/11/2005

Copyright © 2017 FIBRAN S.A. 56010, Salonic, Grecia. Toate drepturile rezervate. FIBRANskin constituie o marcă sau mărci înregistrate.

Unele metode de testare sunt modificate conform EN 13859-2: 2014 și/sau în conformitate cu sistemul de calitate al FIBRAN certificat ISO 9001: 2008 (pentru detalii, vă rugăm să contactați reprezentantul regional FIBRAN). Valorile corespund rezultatelor medii
obținute în cadrul testărilor. Aceste informații corespund cunoștințelor noastre actuale privind subiectul. Acestea sunt oferite în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) nr. 305/2011 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a
unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Acestea nu au rolul de a înlocui niciun test pe care ar putea fi necesar să-l efectuați pentru a stabili dacă produsele noastre sunt
adecvate pentru altă utilizare decât cea specificată în cadrul prezentului document. Aceste informații pot fi revizuite pe măsură ce devin disponibile cunoștințe și experiențe noi. Având în vedere că nu putem anticipa toate modificările condițiilor efective utilizare
finală, FIBRAN nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la niciun mod de folosire a acestor informații pentru alte utilizări decât cea specificată în cadrul prezentului document. Nicio parte a acestui document nu poate fi considerată o
licență de funcționare în baza unui drept de brevet sau o recomandare pentru încălcarea unui drept de brevet. Informațiile privind siguranța produsului sunt disponibile la cerere. Această fișă tehnică este un document imprimat și este valabilă fără semnătură.