Sunteți pe pagina 1din 4

Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V.

Munchen
Organism notificat nr. 0751

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A
PERFORMANȚEI
0751-CPR-223.0-01
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al
Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții - CPR),
acest certificat se aplică următoarelor produse pentru construcții

Produse din vată minerală realizate în fabrică


(detalii conform anexei)

puse în vânzare de FIBRAN S.A.


Km 6, Salonic - Oreokastro
Salonic, 56010,
Grecia

şi produse în fabrica Terpni Serres

Acest certificat atestă că sunt îndeplinite toate prevederile privind evaluarea și


verificarea constanței performanței și performanțele specificate în anexa ZA a
standardului:

EN 13162:2012+A1:2015

cu aplicarea sistemului 1 și că, de asemenea,

caracteristicile esențiale privind reacția la foc pentru produse îndeplinesc


toate cerințele prescrise specificate mai sus.

Acest certificat a fost emis inițial la 21.10.2015 și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind
metodele de încercare și/sau controlul producției în fabrică din standardul armonizat (dar nu mai
târziu de data de 21.10.2017) utilizate la evaluarea performanței caracteristicilor declarate nu se
modifică, iar produsul și condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate semnificativ.

Gräfelfing, 21 octombrie 2016 Conducătorul Organismului de Certificare


[ştampilă aplicată]
[semnătură indescifrabilă]
Ing. Dipl. (FH) Wolfgang Albrecht
Publicarea extraselor sau a trimiterilor la Certificatul de Constanță a Performanței şi anexa acestuia necesită aprobarea
prealabilă în scris a FIW Munchen.
Forschungsinstitut tur Warmeschutz e. V. Munchen Telefon +49 89 858000 ·Telefax +49 89 8580040
Lochhamer Schlag 4 · 82166 Grafelfing info@fiw-muenchen.de · www.fiw-muenchen.de
Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen

Fabrica: Terpni Serres


Produse pentru construcţii: Produse în conformitate cu EN 13162:2012+A1:2015
Utilizare: Produse termoizolante pentru construcţii
Niveluri sau clase de reacţie la foc: Pentru utilizări supuse reglementării privind reacția la foc în ceea ce privește produsele din materiale din clasele A1 sau C.
Produse pentru care o etapă clar identificabilă a procesului de producție antrenează o îmbunătățire a clasificării reacției la foc.
Sistem de atestare a conformităţii: 1

Tabelul 1: Descrierea produselor standard pentru construcții


Notă: Toate produsele fără învelișuri se încadrează în clasa de reacție la foc A1.

Nr. Produs Clasificare

Denumire Descriere Interval de grosime Clasa de reacție la Înveliș Pierdere la ardere Interval de grosime
[mm] foc [masă %] [mm]
A1 AL1, YM2, YA3
1 B-030 placă 40-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1, YM2, YA3
2 B-040 placă 40-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1, YM2, YA3
3 B-050 placă 40-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1, YM2, YA3


4 B-060 placă 30-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1, YM2, YA3


5 B-070 placă 30-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1
6 R-040 rulou 30-120 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1
7 R-050 rulou 30-120 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20
1 3
AL - Folie compuși aluminiu - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153214 YA - Fibră de sticlă albă - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 152467
2 4
YM - Fibră de sticlă neagră - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153139 AX - Folie din aluminiu ranforsată - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr.153219

Anexă la Certificatul de Constanță a Performanței: 0751-CPR-223.0-01 Pagina 2 din 4


Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen

Nr. Produs Clasificare

Denumire Descriere Interval de grosime Clasa de reacție la Înveliș Pierdere la ardere Interval de grosime
[mm] foc [masă %] [mm]
A1 AL1
7 R-050 rulou 30-120 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL , YM2, YA3
1

8 B-570 placă 30-300 ≤ 5,7 ≥ 20


C-s1, d0 AX4
A1 AL , YM2, YA3
1

9 B-080 placă 20-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1, YM2, YA3


10 B-090 placă 20-300 C-s1, d0 ≤ 5,7 ≥ 20
AX4
A1 AL1, YM2, YA3
11 B-001 placă 20-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1, YM2, YA3
12 B-011 placă 20-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL , YM2, YA3
1

13 B-021 placă 20-300 C-s1, d0 ≤ 5,7 ≥ 20


AX4
A1 AL1, YM2, YA3
14 BP-ETICS placă 30-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1, YM2, YA3


15 B-051 placă 20-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1, YM2, YA3


16 B-059 placă 20-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1, YM2, YA3
17 B-571 placă 20-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1, YM2, YA3


18 B-002 placă 20-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1
19 BP-001 placă 40-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1
20 BP-021 placă 40-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20
1 3
AL - Folie compuși aluminiu - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153214 YA - Fibră de sticlă albă - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 152467
2 4
YM - Fibră de sticlă neagră - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153139 AX - Folie din aluminiu ranforsată - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr.153219

Anexă la Certificatul de Constanță a Performanței: 0751-CPR-223.0-01 Pagina 3 din 4


Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen

Nr. Produs Clasificare

Denumire Descriere Interval de grosime Clasa de reacție la Înveliș Pierdere la ardere Interval de grosime
[mm] foc [masă %] [mm]
A1 AL1
21 BP 30 placă 30-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1
22 BP-051 placă 30-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1
23 BP 40 placă 30-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1
24 BP 50 placă 30-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

A1 AL1
27 BP HD placă 30-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1
25 BP 70 placă 30-300 ≤ 5,7 ≥ 20
C-s1, d0 AX4
A1 AL1
26 BP 80 placă 30-300 C-s1, d0 AX4 ≤ 5,7 ≥ 20

1 3
AL - Folie compuși aluminiu - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153214 YA - Fibră de sticlă albă - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 152467
2 4
YM - Fibră de sticlă neagră - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153139 AX - Folie din aluminiu ranforsată - Raport clasificare: MPA BAU Hanovra nr. 153219

Gräfelfing, 21 octombrie 2016 Conducătorul Organismului de Certificare


[ștampilă aplicată]
[semnătură indescifrabilă]
Ing. Dipl. (FH) Wolfgang Albrecht

Anexă la Certificatul de Constanță a Performanței: 0751-CPR-223.0-01 Pagina 4 din 4