Sunteți pe pagina 1din 3

Concedii medicale

Legislatia aplicabila in cazul calcularii si inregistrarii concediilor medicale:


Ordinul ministrului finantelor publice 1802/2014 la inregistrarea in contabilitate
Codul muncii aprobat prin Legea nr. 52/2003, cu modificarile si completarile ulterioare pentru determinarea drepturilor
salariatilor
Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 pentru determinarea contributiilor atat cele individuale cat si cele suportate de
angajator
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 158/2005 cu modificrile i completrile ulterioare pentru stabilirea depturilor
salariailor pentru perioadele de incapacitate temporara de munc.
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator,
si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.
Baza de calcul se determin ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
cotizare, pn la limita a 12 salarii minime brute pe ar lunar, pe baza crora se calculeaz contribuia pentru concedii i
indemnizaii.
La baza de calcul rezultata, se realizeaza calculul indemnizatiei propriu-zise la care are dreptul salariatul prin aplicarea
procentului stabilit n funcie de diagnostic.
Sumele reprezentnd indemnizaii, care se pltesc asigurailor i care se suport din bugetul Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, se rein de ctre pltitor din contribuiile pentru concedii i indemnizaii datorate pentru luna
respectiv.
Sumele reprezentnd indemnizaii pltite de ctre angajatori asigurailor, care depesc suma contribuiilor datorate de acetia
n luna respectiv, se recupereaz din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate.
Pentru recuperarea sumelor reprezentnd indemnizaii achitate care depesc obligaia lunar de plat a contribuiei pentru
concedii i indemnizaii, angajatorul depune la registratura casei de asigurri de sntate o solicitare scris la care se ataeaz
Centralizatorul privind certificatele de concediu medical precum i, dup caz, dovada achitrii contribuiei pentru concedii i
indemnizaii, pentru perioada anterioar pentru care se solicit restituirea.
Durata de acordare a indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc este de cel mult 183 de zile n interval de un
an, socotit din prima zi de mbolnvire.
Contributii sociale datorate in cazul indemnizatiilor pentru concediu medical
Contributia de asigurari sociale de sanatate
contributia angajatorului se datoreaza numai asupra indemnizatiilor suportate din fondurile angajatorului (art. 296^4 alin. (1)
lit.o), art. 296^17 alin.(1), art. 296^17 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal).
contributia individuala nu se datoreaza (indiferent de sursa indemnizatiilor: fond propriu sau Fondul national unic de asigurari
sociale de sanatate (art. 296^16 lit.b) din Codul fiscal si pct 21 lit. a) si b) din normele metodologice date in aplicarea art.
296^16)
Contributia de asigurari sociale se datoreaza atat cea individuala cat si a angajatorului
Baza de calcul este egala cu 35% din salariul de baza mediu brut pe tara corespunzator numarului zilelor lucratoare din
concediul medical.
Salariul mediu brut pe tara pentru anul 2015 este de 2.415 lei.
Contributia de asigurari pentru somaj- se datoreaza numai asupra indemnizatiilor suportate din fondurile angajatorului
(art. 296^4 alin. (1) lit.o)).
Contributia pentru concedii si indemnizatii in cuantum de 0,85% se datoreaza asupra indemnizatiilor suportate din
fondurile angajatorului (art. 296^17 alin. (7) lit.a) din Codul fiscal si ale pct. 12 lit. a) din Normele de aplicare a Codului fiscal).
Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale in cota intre 0,15-0,85%
se datoreaza asupra bazei de calcul reprezentata de salariu minim brut pe tara garantat in plata corespunzator numarului de
zile lucratoare din concediu medical (art. 296^5 alin. (5) din Codul fiscal si pct. 15 din Normele de aplicare a Codului fiscal).
Salariul minim brut pe tara aferent anului 2015 pana la 1 iulie este de 975 lei.
Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale in cuantum de 0,25% se datoreaza numai asupra
indemnizatiilor suportate din fondurile angajatorului (art 296^16 lit.f) din Codul fiscal si pct. 24 lit. c) din Normele de aplicare a
Codului fiscal).
Exemplu de calcul si inregistrare in contabilitate
O persoana salariata inregistreaza un venit in suma de 1.000 lei brut, constant in ultimele 6 luni.
In luna martie 2015 salariatul prezinta un concediu medical pentru o perioada de 12 zile calendaristice, ce cuprinde un numar
de 10 zile lucratoare.
Luna martie 2015 are un numar de 22 zile lucratoare.
Media zilnica a venitului este de 1.000 lei/22 zile =45,45 lei/zi
Salariul aferent zilelor lucrate (22 10= 12) = 12 zile lucrate efectiv x 45,45 = 545,4 lei.
Contributiile aferente venitului de 545,4 leiSuportate de societate
CAS: 545,45 x 15,8% = 86,2 lei
CASS: 545,45 x 5,2% = 28,3 lei
Somaj 0,5%: 545,45 x 0,5% = 3 lei
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 1 leu (0,24%)
Contributia pentru concedii si indemnizatii 545,45 x 0,85% =5 lei
Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale: 545,5 x 0,25% = 1,3 lei
Retinute salariatului
CAS: 545,45 x 10,5% = 57,3 lei
CASS: 545,45 x 5,5% = 30 lei
Somaj: 545,45 x 0,5% = 3 lei
Calcul salariu brut aferent zilelor de concediu medical (10 zile lucratoare cu procent de 85%):
45,45 lei x 10 zile x 85% = 386,3 lei, din care:
Indemnizatia suportata de angajator pentru primele 5 zile: 45,45 lei x 85% x 5 zile = 193,15 lei
Indemnizatia suportata din FNUASS: 45,45 lei x 5 zile x 85% = 193,15 lei
Calculul contributiilor aferente:

Suportate de societate
CAS: Baza de calcul x 15,8%
Baza de calcul = 2415 x 35% x 10 zile lucratoare concediu /22 zile lucratoare in luna martie = 384,2 lei
384,2 x15,8%= 58,4 lei
CASS 5,2%(asupra indemnizatiei suportata din fondurile angajatorului): 193,15 x 5,2% = 10 lei
Somaj 0,5%: 193,15 x 0,5% = 1 leu
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (0,23%): 975 lei (salariu minim) x 10 zile/22 zile x
0,23% =1,1 lei
Contributia pentru concedii si indemnizatii 193,15 x 0,85% = 1,6 lei
Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale: 193,15 x 0,25% = 0,48 lei
Retinute salariatului
CAS 10,5% : 384,2 x 10,5% = 40,3 lei
CASS 5,5%: nu se retine
Somaj 0,5%: 193,15 x 0,5% = 1 leu
Venit brut realizat in cursul lunii: 545,45+ 386,3=931,75 lei
Contributii totale retinute
CAS 57,3+ 40,3 = 97,6 lei
CASS 30 lei
Somaj 3+1 = 4 lei
Venit brut impozabil: 931,75 (98 + 30+ 4)= 799,75
Deducere personala 250 lei
Venit baza de calcul 799,75 -250 =549,75 lei
Impozit aferent: 549,75 x 16% = 88 lei
Impozit aferent zilelor lucrate: 88 lei x 12 zile/22 zile =48 lei
Impozit aferent concediului medical: 88 lei x 10 zile/22 zile = 40 lei
Inregistrarea drepturilor salariale aferente lunii
salariu aferent zilelor lucrate
641
=
421
545,45
Cheltuieli cu salariile personalului
Personal-salarii datorate
retineri din salariu
421
=
%
138
Personal-salarii datorate
4312
57
Contribuia personalului la asigurrile sociale
4314
30
Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate
4372
3
Contribuia personalului la fondul de omaj
444
48
Impozitul pe venituri de natura salariilor
indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator
6458
=
423
193,15
Alte cheltuieli privind
Personal si ajutoare materiale datorate
asigurarile si protectia sociala
suportata din FNUASS
4313
=
423
193,15
Contributia angajatorului pentru
Personal si ajutoare materiale datorate
asigurarile sociale de sanatate
retineri
423
=
%
81
Personal si ajutoare materiale datorate
4312
40
Contribuia personalului la asigurrile sociale
4372
1
Contribuia personalului la fondul de omaj
444
40
Impozitul pe venituri de natura salariilor
nregistrarea contribuiilor societatii
CAS
6451
=
4311/analitic
145
Contribuia unitii la asigurrile sociale Contribuia unitii la asigurrile sociale
CASS
6453
=
4313
38
Contribuia angajatorului pentru
Contribuia angajatorului pentru
asigurrile sociale de sntate
asigurrile sociale de sntate
Somaj
6452
=
4371
4
Contribuia unitii pentru
Contribuia unitii la
ajutorul de omaj
fondul de omaj
Contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate
6451
=
4311/analitic
7
Contribuia unitii la asigurrile sociale Contribuia unitii la asigurrile sociale
contribuia pentru fondul de garantare a creanelor salariale
635
=
447
2
Cheltuieli cu alte impozite
Alte datorii sociale
si taxe
contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale

6451
=
4311/analitic
2
Contribuia unitii la asigurrile sociale Contribuia unitii la asigurrile sociale
Plata drepturilor salariale
%
=
5121
712,75
421
Conturi la banci in lei
407,45
Personal-salarii datorate
423
305,3
Personal si ajutoare materiale datorate