Sunteți pe pagina 1din 6

EXAMEN Modelarea deciziei nanciar-monetare.

Solutii
2 iulie 2008
1. Presupunem c
a pentru functia de utilitate dat
a este aplicabil
a metoda prezentat
a la
curs.
(a)

1. Relatia de optim este


@u
@q1

@u @u
@q2 @q3

:
=
p1
p2 p3
@u
@u
@u
= ;
= ;
=1
@q1
q1 @q2
q2 @q3
1
=
=
)
p 1 q1
p 2 q2
p3
f1 (p1 ; p2 ; p3 ; V ) = q1 =

p3
;
p1
p3
;
p2

f2 (p1 ; p2 ; p3 ; V ) = q2 =

1
p 1 q1 + p 2 q2 + p 3 q3 = V )

1
(V p1 q1 p2 q2 )
p3
1
p3
=
V
p3
1
V
+
=
:
p3 1

q3 =

p3
1

Deci,
f3 (p1 ; p2 ; p3 ; V ) = q3 =

V
p3

+
1

ln

2.
(p1 ; p2 ; p3 ; V ) =
+ ln

p2

+ (1

ln

+ ln
)

p1

V
p3

p3
1

p3
1
+
1

(p1 ; p2 ; p3 ; V ) =

ln

p3

+ ( + ) ln

+ ln

p1
V
(1
p3

p2
)

( + ):

3. Conditia de optim este aceeasi, de unde rezult


a:
h1 (p1 ; p2 ; p3 ; u) = f1 (p1 ; p2 ; p3 ; V ) ;
h2 (p1 ; p2 ; p3 ; u) = f2 (p1 ; p2 ; p3 ; V ) ;
) h3 = u )
1
ln h2 )
1

ln h1 + ln h2 + (1
h3 = (u

ln h1

h3 (p1 ; p2 ; p3 ; u) =
u

ln

ln

p1

p3

( + ) ln

p2

4. Functia cheltuielilor minime se obtine prin inversarea functiei de utilitate


indirect
a:
(p; e (p; V )) = u )
u=

ln

p1

+ ln

p3

+ ( + ) ln

p2
e (p; u)
( + )+
(1
p3

1
))

e (p; u) =
p3
1

ln

ln

p1

( + ) ln

p2

p3
1

(b) q1 = c; q2 = l; q3 = n: Restrictia de buget este n acest caz


p c + n = (1

l) w

sau
p c + w l + 1 n = w;
adic
a p1 = p; p2 = w si p3 = 1.
1. nlocuind n relatiile determinate la punctul (a), obtinem
c=
l=

1
;
p

1
;
w

n=w
2

+
1

+( + ) :

2. w se nlocuieste cu w (1
), adic
a salariul net. Oferta de forta de munc
a
este
1
1 l=1
:
1
w (1
)
ncasarea bugetar
a este
(1

l) w

B( )=w

w
/
w
/ (1

B( )=w +

)
1

1
1

B0 ( ) = w
B 00 ( ) =

= B ( ):

)2

(1
1

)3

(1

< 0;

de unde rezult
a c
a B ( ) are maxim.
1

B0 ( ) = 0 ) w =
)2 =

(1
1

1
w
s

1
)
w

)2

(1

=1

1
:
w

2. IS: Y = C + I + G + N X;
LM:

M
P

= l1 Y

l2 r;

BP: BP = CF + N X:
Deoarece cursul este otant, BP = 0 ) N X =

CF .

(a)
NX =

Din LM: r =

CF0

rf

Y = c (Y

T) + Y

gr + G

Y = c (Y

T) + Y

(g + ) r + G

l1
Y
l2

CF0

rf

CF0 + rf :

1 M
:
l2 P

= c (Y
+G

T) + Y

(g + )

CF0 + rf :
Y = k A;
3

l1
Y
l2

1M
l2 P

unde
k=
A=

cT +

+ (g + )

g+ M
+G
l2 P

l1
l2

CF0 + rf :

NX = E X
= nY f + a" mY + b"
= nY f + (a + b) " mY
NX =
nY f + (a + b) "
"=
(b) N X 0 = 0 ) N X +

CF0
mY =

CF0

CF0

NX =

N X:

1
mY
a+b

NX = 0 )

rf )

r
rf

rf )
nY f :

BP = CF + N X )
BP =

CF +

N X:

CF =
r)
r = N X:
M
= l1 Y l2 r )
P
M
= l1 Y l2 r )
P
M
1
Y =
+ l2 r
l1
P
1
(m Y
r)
a+b
1
m M
l2
=
+m
r
a + b l1 P
l1
1
m M
l2
=
+ 1 m
a + b l1 P
l1

" =

Dac
a

M
P

= 0,
"=

1
a+b

l2
l1

(c) Efectund calculele, obtinem


k
A
Y
r
"

=
=
=
=
=
4

2; 7778;
141; 512;
393; 0889;
0; 0953;
3; 6283:

N X:

r
NX :

3. ...
(a)
2
P

= x2

2
A

2
B

+x

AB

2
B

+2

AB

2
B;

pentru x = xA si (1 x) = xB : Structura portofoliului de risc minim ce se poate


forma cu cele dou
a active cu risc este:
2
B

xA =

2
A
2
A

4a

1
2
A

2
B

;
AB

:
AB

2 2
A B
2 2
A B
2
2
A+ B

2
B

AB

2
AB

2
B

2
AB

=4

E [RP ] =

+
2
A

xB =

2
P min

AB
2
B

AB

2
AB

AB
2
A

E [RA ] +

AB

E [RB ] :

Din calcule rezult


a xA = 0; 7941; xB = 0; 2059; E [RP ] = 0; 12059 si
0; 0325.
(b)

P min

1. Numai din active cu risc:


dac
a P < P min , nu exist
a niciun astfel de portofoliu;
dac
a P = P min , exist
a un singur portofoliu;
dac
a P > P min , exist
a dou
a portofolii, dintre care este optim cel care
are rentabilitatea medie mai mare.
2. Dac
a se include n portofoliu si activul f
ar
a risc exist
a o innitate de portofolii
care s
a aib
a un risc dat, deoarece avem o singur
a restrictie: riscul si dou
a
variabile: xA = x, xB = y si xf = 1 x y: Optim este portofoliul de pe
CML, adic
a cel format din portofoliul pietei si din activul f
ar
a risc.
2
A

AB
2
B

AB

0; 052
4; 5 10

4; 5 10
0; 152

A = eT
B=
C=

T
T

;
1

625 125
125 69; 44

e; unde e = (1; 1)T :


1

e;

= (0; 1; 0; 2)T :

si D = AC

B2:

Din calcule: A = 944; 44; B = 113; 888; C = 14; 0276 si D = 277; 75: Portofoliul pietei, notat cu M are rentabilitatea medie si riscul:
E [RM ] =

C
B
5

BRf
; E [RM ] = 0; 1257:
ARf

ARf2

1
2

2BRf + C
B ARf

= 0; 0683:

Pentru a determina structura portofoliului pietei pe cele dou


a active cu risc
putem utiliza restrictia de rentabilitate:
E [RM ] = xM
A E [RA ] + 1
de unde rezult
a
xM
A =

E [RM ]
E [RA ]

xM
A

E [RB ] ;

E [RB ]
:
E [RB ]

Obtinem xM
si xM
A = 0; 743
B = 0; 257: Pentru a forma portofoliul P cu riscul
a se investeasc
a xM = MP = 0; 5123 n portofoliul pietei
P = 3; 5% trebuie s
si xf = 0; 4877 n activul f
ar
a risc. Rezult
a c
a structura portofoliului P este
A
B
f
:
0; 3806 0; 1317 0; 4877
(c)

1. Exist
a un singur portofoliu format din cele dou
a active cu risc care s
a aib
a
rentabilitatea E [RQ ]. Acesta se determin
a din relatia
E [RQ ] = xQ
A E [RA ] + 1
de unde rezult
a
xQ
A =

E [RQ ]
E [RA ]

xQ
A

E [RB ] ;

E [RB ]
:
E [RB ]

2. Dac
a se include n portofoliu si activul f
ar
a risc exist
a o innitate de portofolii
care s
a aib
a rentabilitatea dat
a, deoarece avem o singur
a restrictie: rentabilitatea medie si dou
a variabile: xA = x, xB = y si xf = 1 x y: Optim este,
din nou, portofoliul de pe CML:
E [RQ ] = xM E [RM ] + (1
de unde rezult
a: xM = 1; 3699 si (1 xM ) =
A
B
f
lui Q este
:
1; 0178 0; 3521
0; 3699

x M ) Rf ;
0; 3699. Structura portofoliu-

S-ar putea să vă placă și