Sunteți pe pagina 1din 4

TVA 24%

Nr. Categoria de
crt.
cheltuieli

Cheltuiala

Descriere si scop

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
TOTAL

UM

Cantitate

Pret unitar
exclusiv TVA

TOTAL fara TVA


-

TVA

Valoarea Eligibila
-

Finanare
Nerambursabila

Rata

Contribuia
proprie

Valoarea
Neeligibila cu
TVA

Legenda
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.1.5
I.1.6
I.2.1
I.2.2
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

Sursa de finanare a cheltuielilor eligibile


Valoarea totala
exclusiv TVA (Lei)

CATEGORII DE CHELTUIELI

Valoarea eligibil Valoare neeligibila


exclusiv TVA (Lei) exclusiv TVA (Lei)

Rata de cofinanare %

Asisten nerambur-sabil
(Lei)

Contribuie proprie exclusiv


TVA (Lei)

TVA

5=2*4
0.00

6=2-5
0.00

6=1*24%
0.00

0.00
-

0.00
-

0.00
0.00

Cheltuieli cu investiii

0.00

0.00

0.00

I.1
I.1.1

Cheltuieli privind achiziionarea echipamentelor i dotrilor


Cheltuieli pentru achiziionarea de utilaje, echipamente

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

I.1.2
I.1.3
I.1.4

Cheltuieli de instalare, montaj a echipamentelor


Cheltuieli cu transportul echipamentelor
Cheltuieli cu instruirea personalului

0.00
0.00
0.00

I.1.5

Cheltuieli pentru dotri care pot intra n categoria mijloacelor fixe i/sau obiecte de inventar,
care nu intr n categoria de mai sus, necesare pentru implementarea proiectului

0.00

I.1.6

Cheltuieli de instalare, dac este cazul

0.00

Cheltuieli pentru achiziionarea de brevete, licente, know-how, solutii tehnice nebrevetate,


inclusiv software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale intreprinderii

0.00

0.00

0.00

I.2.1

Cheltuieli pentru achiziionarea brevetelor, licentelor

0.00

0.00

0.00

I.2.2

Cheltuieli pentru achiziionarea de solutii tehnice nebrevetate, software legat de procesul de


productie si cerintele manageriale ale intreprinderii

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru servicii de consultan, audit, informare i publicitate

0.00

0.00

0.00

II.1

Servicii de consultan pentru elaborarea planului de afaceri (conform cerinelor din ghidul
solicitantului), alte studii necesare pentru pregtirea cererii de finanare

0.00

0.00

0.00

II.2

Servicii de consultan n domeniul managementului de proiect

0.00

0.00

0.00

II.3

Cheltuieli pentru obinerea acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente investiiei, inclusiv


elaborarea documentaiilor necesare , daca este cazul

0.00

0.00

0.00

II.4
II.5

Cheltuieli cu servicii de auditare intermediar i final pentru proiect,


Cheltuieli de informare i publicitate pentru proiect

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

I.

I.2

II.

Total
Check

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
-

0.00

0.00

0.00

Ok

Ok

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
Ok

0.00
Ok

Anexa 1C1

Nr. crt.

SURSE DE FINANTARE

I
II
II.1
II.2

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI


CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI

III

ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT

Contributia in numerar
Imprumut

VALOARE TOTALA INCLUSIV


TVA(LEI)
-

Anexa 1C1

VALOARE ELIGIBILA (LEI)


-