Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 8

MODELE DECLARAII PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul:........................................................ posesor al BI/CI


seria.....nr.......................CNP.......................eliberat
de..........................cu domiciliul stabil n ...........................................
reprezentant
legal
al ...........................................................................................................
...............................................................................................................
..............................,

cunoscnd prevederile legislaiei penale privind falsul n


declaraii, declar pe propria rspundere, c la finalizarea
investiiei asupra obiectivelor de patrimoniu cultural
clasa B, (inainte de acordarea ultimei transe de plata) m
angajez s introduc aceast investiie n circuitul turistic,
prin nscrierea acesteia ntr-o reea de promovare
turistic.

Data...................
Semntura...................................