Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

TRASEU: DOMICILIU LOCUL DE MUNC I RETUR


Subsemnatul(a) .................................................................................................................................
posesor al BI/CI seria........, nr. ..................... eliberat de ..................................................................
la data .............................. cu domiciliul stabil n .............................................................................
str. ....................................................................................., nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ......
i domiciliul flotant in .........................................................................................................................
str. ............................................................................, nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., sector.......
DECLAR
Pe proprie rspundere, traseul de la domiciliu la locul de munc i retur este urmtorul:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Durata deplasrii: .........................................(n ore/ minute)
Grupa sanguin : ..................
Eventualele modificri ce vor survenii cu privire la adresa de domiciliu m oblig s le aduc la
cunotina Departamentului de Resurse Umane, n scris n termen de 48 de ore.
n cazul n care se constat c prezenta declaraie nu corespunde realitii, iar modificrile
ulterioare nu au fost anunate n timp, acestea nu sunt opozabile angajatorului.
Data: ....................
Semntura : ................................