Sunteți pe pagina 1din 3

Denumire societate _____________________________

CUI:_________________________________________
Adresa :______________________________________

REFERAT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROTOCOL

ex: masa servita

Referat privind cheltuelile de protocol


Documente justificative : 
Fctura …….nr: ………..……data: ………/…../……… Emitent............................................

1.Natura activitatii de protocol:


Ex: Prezentare oportunitati inchiriere spatii comerciale: Prezentare produse, Dicutii privind
incheierea unor acorduri/contracte comeciale etc
2.Participanti/beneficiari ai actiunii de protocol
Clienti/furnizor/alti participant-agenti economici: 

Intocmit, Aprobat,
Administrator
Cheltuiala generata va fi deductibila limintat, conform art. 25 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal.
Potrivit art. 25 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile in
limita unei cote de 2% aplicate asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si
cheltuielile de protocol. Baza de calcul al cheltuielilor de protocol se determina dupa urmatoarea formula: baza de
calcul = (Total venituri – Total cheltuieli) + Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si amanat + Cheltuieli de
protocol  
Cheltuiala este justificata ca fiind acordata in scopul activitatii economice, conform art. 297 alin. (4) din Codul
fiscal, TVA este deductibila integral. Masa la restaurant este considerata un serviciu, din punctul de vedere al TVA,
potrivit pct.18 din Normele metodologice, date in aplicarea art. 278 din Codul fiscal:

 18. (1) In sensul TVA, serviciile de restaurant si de catering reprezinta servicii care constau in furnizarea de produse
alimentare si/sau de bautura, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, insotita de servicii conexe suficiente
care sa permita consumul imediat al acestora. Furnizarea de produse alimentare si/sau de bautura este numai unul
dintre elementele unui intreg in care predomina serviciile. Serviciile de restaurant constau in prestarea unor astfel de
servicii in spatiile prestatorului, iar serviciile de catering constau in prestarea unor astfel de servicii in afara
localurilor prestatorului. 2) Furnizarea de produse alimentare si/sau de bauturi, preparate sau nu, fie cu transport, fie
fara, dar fara vreun alt serviciu conex, nu se considera a fi servicii de restaurant sau catering in sensul alin. (1). 

Astfel, masa servita la restaurant impreuna cu partenerii de afaceri este considerata prestare de serviciu si nu o
livrare de bunuri. In aceste conditii, nu se aplica limita cadoului de 100 lei pana la care nu se aplica TVA.
Denumire societate _____________________________
CUI:_________________________________________
Adresa :______________________________________

REFERAT PRIVIND CHELTUELILE DE PROTOCOL


CADOURI OFERITE PARTENERILOR DE AFACERI

Referat privind cheltuelile de protocol


Documente justificative : 
Factura …….nr: ………data: ………/…../……… Emitent............................................
Bon fiscal …….nr: ………data: ………/…../……… Emitent........................................
1.Natura activitatii de protocol:
Cadouri cu ocazia __________________________( sarbatori, aniversari, campanie de promovare,
mentinerea relatiilor de afaceri).
2. Natura cadourilor:
_______________________ valoare_____________________
2.Beneficiari ai actiunii de protocol
Clienti/furnizor/alti beneficiari:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Intocmit, Aprobat,
Administrator
TVA: in ceea ce priveste cadourile acordate partenerilor de afaceri, potrivit prevederilor art. 270 alin. (8) lit. c) din
Codul fiscal si pct. 7 alin. (12) lit. a) din Normele metodologice de aplicare, NU constituie livrare de bunuri, iar
persoanele impozabile nu au obligatia de a colecta TVA pentru bunurile de mica valoare, acordate gratuit in cadrul
actiunilor de protocol, daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv
TVA. Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit.
 
In situatia in care valoarea bunurilor acordate depaseste plafonul de 100 lei, exclusiv TVA., societatea va insuma
valoarea depasirilor de plafon aferente perioadei fiscale, care constituie livrare de bunuri cu plata, si colecteaza taxa,
daca la achizitia cadourilor s-a dedus TVA. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a
perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul. Baza impozabila, respectiv
valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in autofactura prevazuta la art. 319 alin. (8) din
Codul fiscal, care se include in decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat
bunurile gratuit in cadrul actiunilor de protocol si a depasit plafonul. 
Art. 25 alin. 3 lit. a) prevede ca: cheltuiala cu TVA colectata se incadreaza la cheltuieli de protocol, care este
deductibila limitat. Asadar, in situatia in care se deduce TVA , se va colecta TVA pentru depasirea plafonului
mentionat mai sus .

S-ar putea să vă placă și