Sunteți pe pagina 1din 2

1

CHELTUIELI DE PROTOCOL


Din punctul de vedere al impozitului pe profit, in conformitate cu prevederile art.
21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cheltuielile de protocol sunt deductibile limitat, in
limita unei cote de 2% aplicate asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor
impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de
protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.
Redam in continuare, prevederile de la art. 21 alin. (3) lit. a din Codul fiscal si de la
pct. 33 din normele metodologice:
"Art.21 alin (3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre
totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele
decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit; 33. Baza de calcul la care
se aplica cota de 2% o reprezinta diferenta dintre totalul veniturilor si cheltuielile inregistrate
conform reglementarilor contabile, la care se efectueaza ajustarile fiscale. Astfel, din
cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent si amanat, cheltuielile de
protocol, cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad
veniturile neimpozabile. In cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil, se
includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor
titlului VI din Codul fiscal, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare egala sau mai
mare de 100 lei."

Din punctul de vedere al TVA, potrivit prevederilor din Normele metodologice date in
aplicarea art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:
"bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol nu sunt
considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu
plafonul de 100 lei, exclusiv TVA.
Cadoul cuprinde unul sau mai multe bunuri oferite gratuit. In situatia in care
persoana impozabila a oferit si cadouri care depasesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv
TVA, insumeaza valoarea depasirilor de plafon aferente unei perioade fiscale, care constituie
livrare de bunuri cu plata, si colecteaza taxa, daca taxa aferenta bunurilor respective este
deductibila total sau partial. Se considera ca livrarea de bunuri are loc in ultima zi lucratoare a
perioadei fiscale in care au fost acordate bunurile gratuit si a fost depasit plafonul. Baza
impozabila, respectiv valoarea depasirilor de plafon, si taxa colectata aferenta se inscriu in
autofactura prevazuta la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include in decontul intocmit
pentru perioada fiscala in care persoana impozabila a acordat bunurile gratuit in cadrul
actiunilor de protocol si a depasit plafonul".
Acordarea gratuita a tratatiilor la restaurant (servicii), de exemplu, nu intra sub
incidenta plafonului de 100 de lei pentru cadourile de mica valoare acordate gratuit in cadrul
actiunilor de protocol, prevazut la pct. 6 alin. (10) lit. a) din Normele metodologice date in
aplicarea art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal, asa cum se mentioneaza de altfel si la pct. 7
alin. (7) din norme, aceste activitati fiind considerate prestari de servicii din punct de vedere
al legislatiei in domeniul TVA.
Prin urmare, pentru serviciile de restaurant acordate gratuit in cadrul actiunilor de
protocol, operatorii economici nu colecteaza TVA daca fac dovada ca serviciile sunt acordate
gratuit in scopuri legate de activitatea economica a persoanei impozabile.
Conform principiilor ce deriva din legislatia nationala si din jurisprudenta Curtii de
Justitie a Uniunii Europene, pentru aplicarea prevederilor art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul
2

fiscal este obligatia persoanei impozabile sa demonstreze ca serviciile acordate gratuit in
cadrul actiunilor de protocol sunt realizate in scopuri legate de activitatea economica a
acesteia.
Pentru a justifica efectuarea unor cheltuieli de protocol cu partenerii de afaceri, este
recomandabil ca responsabilul cu organizarea acestei actiuni sa intocmeasca un referat prin
care motiveaza necesitatea acestei actiuni. Pe langa referatul respectiv mai puteti intocmi
invitatii pentru partenerii de afaceri, procese verbale incheiate cu acestia, contracte incheiate,
note de negociere, oferte. In referatul respectiv este recomandabil sa se mentioneze scopul
actiunii, de exemplu:
discutii privind imbunatatirea modului de derulare a contractelor deja existente;
purtarea tratativelor pentru continuarea derularii contractului incheiat pentru o anumita
perioada de timp;
extinderea afacerii pe noi piete de desfacere a produselor;
mentinerea relatiilor comerciale;
Referatul respectiv trebuie supus aprobarii conducerii societatii pentru efectuarea
cheltuielilor respective, confirmand astfel ca actiunea de protocol se desfasoara in scopul
sustinerii activitatii economice.
In concluzie din punct de vedere al impozitului pe profit nu exista protocol deductibil
si nedeductibil, intrucat cheltuielile de protocol sunt deductibile limitat, in limita unei cote de
2% aplicate asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile
cu impozitul pe profit.

S-ar putea să vă placă și