Sunteți pe pagina 1din 2

Refacturare utilitati, asigurare si impozit

O societate comerciala a inchiriat o cladire de birouri catre diversi chiriasi. De


asemenea, aceasta a incheiat un contract de furnizare a apei, in baza caruia se
factureaza atat apa livrata, cat si o taxa de municipalitate care nu este purtatoare
de TVA. Se solicita precizari cu privire la regimul TVA in cazul:
- refacturarii catre chiriasi a consumului de apa, in conditiile in care factura emisa
de furnizorul de apa contine o taxa de municipalitate care nu este purtatoare de
TVA;
- refacturarii impozitului pe cladire catre chiriasi;
- refacturarii catre chiriasi a asigurarii cladirii.

Raspuns ANAF:
Referitor la regimul de TVA aplicabil refacturarii de catre societatea dvs. a
impozitului pe cladire si a asigurarii, consideram relevante prevederile art. 137 alin.
(2) lit. b) din Codul fiscal si pct. 18 alin. (8) din norme, potrivit carora orice cheltuieli
accesorii efectuate de persoana care realizeaza o livrare de bunuri sau o prestare
de servicii se includ in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, chiar daca
fac obiectul unui contract separat. Cheltuielile accesorii nu reprezinta o tranzactie
separata, ci sunt parte componenta a livrarii/prestarii de care sunt legate, urmand
aceleasi reguli referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile ca
si livrarea/prestarea de care sunt legate. Furnizorul/Prestatorul nu poate aplica
structura de comisionar prevazuta la pct. 19 alin. (4) pentru a refactura cheltuieli
accesorii si nici pentru a refactura cheltuieli cu impozite si taxe conform prevederilor
alin. (7).
Prin urmare, consideram ca atat impozitul pe cladire cat si asigurarea cladirii
recuperate de la chiriasi prin refacturare, se cuprind in baza de impozitare a TVA
potrivit prevederilor art. 137 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal si pct. 18 alin. (8) din
norme prezentate anterior, intrucat acestea reprezinta cheltuieli accesorii serviciului
principal de inchiriere a imobilului, care urmeaza acelasi regim de TVA ca si serviciul
care le-a generat.

In ceea ce priveste refacturarea apei, consideram ca, in cazul in care prin contractul
de inchiriere se stipuleaza distinct ca plata utilitatilor nu este inclusa in pretul
chiriei, societatea dvs. poate aplica structura de comisionar pentru refacturarea
acestor cheltuieli catre chiriasi, potrivit exemplului nr. 3 de la pct. 19 alin. (4) din
norme.

Referitor la refacturarea catre chiriasi a taxei de municipalitate, consideram ca ar


putea fi incidente prevederile pct. 19 alin. (5) lit. a) din norme, pe care le redam in
continuare :
In sensul art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, sumele incasate in numele si in
contul altei persoane, care nu se cuprind in baza de impozitare, cuprind operatiuni
precum:
a) cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati incasate in contul unei institutii
publice, daca pentru acestea institutia publica nu este persoana impozabila in
sensul art. 127 din Codul fiscal. In aceasta categorie se cuprind, printre altele, si
taxa pentru serviciile de reclama si publicitate prevazuta la art. 270 din Codul fiscal,
taxa hoteliera prevazuta la art. 278 din Codul fiscal, contributia la Fondul
cinematografic prevazuta la art. 13 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005
privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa asupra activitatilor
daunatoare sanatatii, prevazuta la art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin urmare, in masura in care taxa de municipalitate facturata fara TVA societatii
dvs. este incasata in contul unei institutii publice (Consiliul General al Municipiului
Bucuresti) pentru care institutia publica nu este persoana impozabila in sensul art.
127 din Codul fiscal, la refacturarea acesteia catre chiriasi societatea dvs. nu va
aplica TVA, potrivit prevederilor art. 137 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal coroborate cu
cele prevazute la pct. 19 alin. (5) lit. a) din norme.