Sunteți pe pagina 1din 93

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2! " 2#$


A%A PRIORI&AR' ( Promovarea m)surilor active *e ocupare
D+I, (-2 .Promovarea sustena/ilit)0ii pe termen lung a zonelor rurale 1n
ceeace prive2te *ezvoltarea resurselor umane 2i ocuparea 3or0ei *e munc)4
SUPORT DE CURS
Denumirea ocupatiei :
INSPECTOR RESURSE UMANE
Cod COR : 3 3 3 3 0 4
VASLUI
PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA
CURS DE SPECIALIZARE
Domeniul ocupational : ADMINISTRATIE SI SERVICII PUBLICE
Denumirea furnizorului :
SC A&C COMPANY SRL
2
VNTORI NE!
email : ac"compan#$#a%oo&com
3
CUPRINS
I& CO!UNICRE ' 'OCU' DE !UNC
II. DREPTUL MUNCII
III& TR(ERE) RECRUTRE *I SE'EC+I RESURSE'OR U!NE
IV& !OTIVRE RESURSE'OR U!NE
V. MENINEREA RESURSELOR UMANE
VI& P'NI,ICRE STRTE(IC
VII& CONTRCTU' INDIVIDU' DE !UNC
VIII& RE(ISTRU' (ENER' DE EVIDEN+ S'RI+I'OR
IX. DEZVOLTAREA DURABIL
X. EGALITATEA DE ANSE
XI. LEGISLA IE
4
I& CO!UNICRE ' 'OCU' DE !UNC
Intro-ucere
Procesul care satisace aceste tre!ui"te ale omului si care este i" stra"sa le#atura cu latura
sociala a acestuia este comu!c"#$"$ Procesul comu"icarii% i" si"e% &oarta ci"ci i"telesuri ma'ore:
Comu!c"#$" re&re(i"ta i"tele#erea )i"tre )oua sau mai multe e"titati$ Aceasta i"ele#ere se
!a(ea(a &e tra"ser si co"tratra"ser i"ormatio"al$ Altel s&us% i"tele#erea se !a(ea(a &e emisie )e
i"ormatie% &e &erce&tia si )area u"ui se"s acestei i"ormatii$
I"tele#erea )i"tre )oua e"titati se reali(ea(a i" !a(a u"ui &ri"ci&iu si a"ume: orice e"titate emite"ta
tre!uie sa ai!a ca&acitatea )e a se tra"sorma i"tr*o e"titate rece&toare si orice e"titate rece&toare
tre!uie sa ai!a ca&acitatea )e a se tra"sorma i"tr*o e"titate emite"ta$ Procesul comu"icarii% ca
i"tele#ere% este u"ul circular i" care cele )oua e"titati &artici&a"te isi sc+im!a mereu rolurile$
Pe !a(a &rocesului )e comu"icare*i"tele#ere% mai multe e"titati ce comu"ica i"tre ele &ot
a'u"#e la co"clu(ii% teluri% "orme% ,alori si &ri"ci&ii comu"e ii") ca&a!ile% astel% sa cree(e structuri
sociale i"tra#ru&$ Pri" &rocesul )e comu"icare comu"itatile "u "umai ca se creea(a )ar ele se si
)e(,olta si )i" &acate se si )istru#$ Comu!c"#$" ,a(uta ca participare sau coparticipare
Comu!c"#$" este u" &roces i" care se ce)ea(a si se &rimesc i"ormatii$ Este u" &roces
im&licati, i" care &artici&area mem!rilor u"ui a"umit #ru& este "ecesara$ Aceasta &artici&are "u
tre!uie i"teleasa ca ii") e-iste"ta )oar la "i,elul &rocesului )e comu"icare )eoarece e-iste"ta
#ru&urilor si a actiu"ilor comu"e ale acestora im&lica &artici&area$ Co&artici&area re&re(i"ta o
im&licare &artiala$ I" orice #ru& e-ista u" "ucleu co"sta"t care &artici&a eecti, la reali(area telului
&ro&us si )uce tot #reul actiu"ilor si e-ista si a"umite eleme"te care "u su"t "ici ostile )ar "ici
&asi,e )ar care &artici&a% u"eori% )oar la a"umite actiu"i i" ,e)erea ati"#erii acelui tel comu"$
Putem co"si)era% )eci% comu!c"#$"*&artici&are si co&artici&area )eose!it )e im&orta"ta i"
crearea% me"ti"erea si )e(,oltarea e"ome"ului coe(iu"ii atat i" ceea ce &ri,este i"teriorul #ru&ului
cat si i" ceea ce &ri,este le#atura i")i,i)*#ru& sau le#atura )i"tre )oua sau mai multe #ru&uri$
E-iste"ta #ru&urilor si mai ales a structurilor sociale ormale )i" ca)rul acestora im&lica% alaturi )e
"orme% le#i% re#uli% ierar+i(are% automat si or#a"i(area$ Putem airma ca u"ul )i"tre marile a,a"ta'e
ale or#a"i(arii actiu"ilor este re&re(e"tat )e scurtarea &erioa)ei )e tim& i" care se ati"#e telul
&ro&us$ U" alt mare a,a"ta' al or#a"i(arii este cresterea "i,elului )e si#ura"ta al mem!rilor #ru&ului
&recum si i"cre)erii i" ceea ce &ri,este ati"#erea telului &ro&us$ Ultimul mare a,a"ta' &e care o sa*l
e,i)e"tiem le#at )e or#a"i(are este re&re(e"tat )e &osi!ilitatea co"trolului actiu"ilor$
La "i,el macro% comu!c"#$"*or#a"i(are se im&arte i" )oua% re(ulta") comu!c"#$"*
5
or#a"i(are i"trasistemica% ca( i" care ocali(area se ma"iesta i" i"teriorul sistemului si
comu!c"#$"*or#a"i(are i"tersistemica% situatie i" care actiu"ile su"t a-ate &e le#atura sistem*
sistem$
Comu!c"#$" ."seam"/ 0i "e."1ele#ere$ I"tele#erea este ,ale"ta &o(iti,a su! care
recu"oastem% i" #e"eral% comu!c"#$" iar "ei"tele#erea este cea "e#ati,a ce &oate a,ea% )e cele
mai multe ori% eect &o(iti,$ Nei"tele#erea &oate sa a&ara i"tre emitator si u" rece&tor atu"ci ca")
lu-ul i"ormatio"al este !ruiat sau ca") sursa )e (#omot este &rea &uter"ica$ Comu!c"#$"*
"ei"tele#ere se &oate )atora i"sa si "ei"tersectarii sau i"tersectarii &e alii oarte restra"se a
re&ertoriilor e"titatilor &artici&a"te la tra"serul si co"tratra"serul i"ormatio"al$ O alta cau(a a
"ei"tele#erii )i"tre )oua sau mai multe e"titati este re&re(e"tata )e )iere"ta )e o&i"ii% )e &areri )ar
mai cu seama )e )iere"ta )i"tre i"teresele acestora$
Nei"tele#erea este !e"eica i"tr*u" #ru& )aca acest e"ome" "u )e&aseste a"umite limite%
)aca aceasta )uce la o co"ru"tare co"structi,a )e i)eii$ Ea mai &oate i o sursa a "emo"oto"iei
)ar si u" moti, )e a se im&arti #ru&ul i" su!#ru&uri !a(ate &e i"terese co"trare$ Putem airma% )eci%
ca acuti(area "ei"tele#erii )i"tre )oua sau mai multe e"titati &oate )a "astere u"or co"licte cu
urmari i"calcula!ile$
Societatea co"ti"ua sa e-iste &ri" tra"smitere% &ri" comu"icare% )ar este corect sa s&u"em
ca ea e-ista i" tra"smitere si i" comu"icare$ Este mai mult )ecat o le#atura ,er!ala i"tre cu,i"te
&recum comu"% comu"itate% comu"icare$ Oame"ii traiesc i" comu"itate i" ,irtutea lucrurilor &e care
le au i" comu"2 iar comu!c"#$" este mo)alitatea &ri" care ei a'u"# sa )eti"a i" comu" aceste
lucruri$ Pe"tru a orma o comu"itate sau o societate % ei tre!uie sa ai!a i" comu" sco&uri%
co",i"#eri as&iratii% cu"osti"te * o i"tele#ere comu" * 3acelasi s&irit3 cum s&u" sociolo#ii$
Comu!c"#$" este cea care asi#ura )is&o(itii emotio"ale si i"telectuale asema"atoare% mo)uri
similare )e a ras&u")e la aste&tari si ceri"te$
A"#a'a1ii su"t cea mai im&orta"t/ resurs/ a u"ei or#a"i(a1ii% iar mo)ul ." care ace0tia se
im&lic/ acti, ." ati"#erea o!iecti,elor strate#ice ale com&a"iei &e"tru care lucrea(/ este ese"1ial
&e"tru a o!1i"e &erorma"1ele a0te&tate )e to& ma"a#eme"t$
Cu c4t #ra)ul )e moti,are al a"#a'a1ilor este mai mare% cu at4t im&licarea acestora cre0te%
iar re(ultatele &al&a!ile "u ."t4r(ie s/ a&ar/$ C4") ,or!esc )es&re im&licare ." ati"#erea u"or
o!iecti,e strate#ice% "u m/ reer la .")e&li"irea strict/ a sarci"ilor )e ser,iciu% &e care le a,em cu
to1ii trecute ." i0a &ostului% ci la ceea ce "umim 5#oi"# t+e e-tra mile6$ Mai &e rom4"e0te% la
&roacti,itate% )e)icare% i"o,a1ie 0i creati,itate$
A"#a'a1ii moti,a1i 0i im&lica1i su"t ,isul oric/rui a"#a'ator &e"tru c/ ei su"t cei care cresc
&ro)ucti,itatea com&a"iei% ."tre1i" u" me)iu )e lucru &o(iti, 0i !a(at &e cola!orare 0i lucru ."
6
ec+i&/% su"t loiali com&a"iei$ Pe scurt% ei su"t cei care asi#ur/ succesul or#a"i(a1iei &e terme"
lu"#$
Moti,area a"#a'a1ilor% ."s/% "u este u" lucru u0or )e o!1i"ut$ Moti,a1ia% )i" &u"ct )e ,e)ere
&si+olo#ic% st/ la !a(a com&ortame"tului iec/rui i")i,i)% at4t ." sera &erso"al/% c4t 0i ." cea
&roesio"al/$ Atu"ci c4") ,or!im )es&re com&ortame"tul u"ui a"#a'at la locul )e mu"c/% moti,a1ia
are strict/ le#/tur/ cu mo)ul ." care acesta &erce&e rolul s/u ." ca)rul or#a"i(a1iei% cu elul ." care
mu"ca sa este a&reciat/% at4t )i" &u"ct )e ,e)ere ,aloric 7salariul &e care .l &rime0te &e"tru mu"ca
&restat/8% c4t 0i social 7elul ." care este &ri,it/ mu"ca sa )e c/tre cei )i" 'ur8% )ar 0i cu rela1iile
i"teruma"e sta!ilite ." ca)rul &roesio"al$
Pe l4"#/ &oliticile )e resurse uma"e &e care orice or#a"i(a1ie le a&lic/ 0i care se reer/ la
&ac+ete i"a"ciare% &la"uri )e carier/ 0i &ro#rame )e trai"i"# 0i )e(,oltare &roesio"al/% &ro#ramele
)e comu"icare i"ter"/ au u" rol oarte im&orta"t ." cre0terea #ra)ului )e moti,are al a"#a'a1ilor$
E-&lica1ia este c4t se &oate )e sim&l/: "umeroase stu)ii au ar/tat c/% la "i,el i"ter"a1io"al%
a"#a'a1ii acor)/ o oarte mare im&orta"1/ actorilor "o"*i"a"ciari cum su"t ra&ortul ,ia1/
&roesio"al/ 9 ,ia1/ &ri,at/ 0i calitatea rela1iilor cu cole#ii )e ser,iciu$
Pro#ramele )e comu"icare i"ter"/ co"1i" )i" ce ." ce mai rec,e"t astel )e actori )e
moti,are "o"*i"a"ciar/$ Proesio"i0tii ." )ome"iul comu"ic/rii i"ter"e au ost &ro,oca1i% &e
&arcursul ultimului )ece"iu% s/ treac/ #ra)ual )e la &ro#rame )e comu"icare i"ter"/ )esti"ate
e-clusi, )isemi"/rii i"orma1iei ." ca)rul or#a"i(a1iei% ie ele u"i sau !i)irec1io"ale% la &ro#rame )e
im&licare 0i moti,are a a"#a'a1ilor$
Com%$&$&$ c'$!$
:$ A&titu)i"i si com&ete"te li"#,istice 7i" lim!a mater"a8
* ca&acitatea )e a comu"ica i" scris si ,er!al% )e a i"tele#e si a*i ace &e altii sa i"telea#a
)ierite mesa'e i" situatii ,ariate
* ca&acitatea )e a citi si i"tele#e )ierite te-te a)o&ta") strate#ia &otri,ita sco&ului citirii
7i"ormare ; i"struire ; )e &lacere8 si )ieritelor ti&uri )e te-t
* ca&acitatea )e a scrie te-te &e"tru o ,arietate )e sco&uri2 mo"itori(area &rocesului )e
scriere% )e la 5)rat6 &a"a la 5!u" )e ti&ar6
* ca&acitatea )e a )isti"#e i"ormatia rele,a"ta )e cea "erele,a"ta
* ca&acitatea )e a*ti ormula &ro&riile ar#ume"te i"tr*o ma"iera co",i"#atoare si a lua i"
co"si)eratie alte &u"cte )e ,e)ere e-&erimate atat ,er!al cat si i" scris
<$ A&titu)i"i si com&ete"te li"#,istice 7i" lim!i strai"e8
* ca&acitatea )e a comu"ica i" scris si ,er!al% )e a i"tele#e si a*i ace &e altii sa i"telea#a
)ierite mesa'e i" situatii ,ariate
7
* ca&acitata )e a i"itia si susti"e co",ersatii &e su!iecte amiliare
* ca&acitatea )e a citi si i"tele#e te-te scrise )e "es&ecialisti i"tr*o #ama ,ariata )e
su!iecte sau te-te s&eciali(ate i"tr*u" )ome"iu amiliar
* ca&acitatea )e a utili(a eleme"te a'utatoare 7)ia#rame% +arti% "otite8 &e"tru a i"tele#e
sau &ro)uce te-te scrise sau mesa'e ,er!ale 7co",ersatii% i"structiu"i% i"ter,iuri%
)iscursuri8
=$ A&titu)i"i si com&ete"te matematice
* ca&acitatea )e a urmari si e,alua ar#ume"tele oerite )e ceilalti si )e a )esco&eri i)eile
)e !a(a i" aceste ar#ume"te
* ca&acitatea )e a #a")i si ratio"a matematic% )e a i"tele#e si utili(a )ierite re&re(e"tari
ale o!iectelor% e"ome"elor si situatiilor matematice
* ca&acitatea )e a )isti"#e i"tre co"ce&te matematice 7)e e-em&lu: )istictia i"tre airmatie
si su&o(itie8
* ca&acitatea )e a utili(a eleme"te si i"strume"te a'utatoare 7i"clusi, te+"olo#ii
i"ormatio"ale8
>$ A&titu)i"i si com&ete"te stii"tiice si te+"olo#ice
* ca&acitatea )e a utili(a si ma"i&ula i"strume"te te+"olo#ice
* ca&acitatea )e a recu"oaste trasaturile ese"tiale ale e"ome"elor stu)iate
* ca&acitatea )e a comu"ica co"clu(iile si ratio"ame"tele care au stat la !a(a acestora
?$ A&titu)i"i si com&ete"te )e i",atare 7lear"i"# to lear"8
* ca&acitatea )e a aloca tim& i",atatului
* auto"omie% )isci&li"a% &erse,ere"ta i" &rocesul )e i",atare
* ca&acitatea )e co"ce"trare &e terme" scurt si &e terme" lu"#
* ca&acitatea )e a relecta critic asu&ra o!iectului si sco&ului i",atarii
* ca&acitatea )e a comu"ica% ca &arte )e &rocesului )e i",atare% utili(a") mi'loacele
&otri,ite 7i"to"atie% #estica% mimica etc$8
@$ A&titu)i"i si com&ete"te ci,ice% i"ter&erso"ale% i"terculturale si sociale
* ca&acitatea )e a ma"iesta soli)aritate i" a re(ol,a &ro!lemele care aectea(a
comu"itatea locala sau comu"itatea lar#a
* ca&acitatea )e a relatio"a eicie"t cu i"stitutii )i" )ome"iul &u!lic
* ca&acitatea )e a &roita )e o&ortu"itatile oerite )e UE
* ca&acitatea )e a comu"ica co"structi, i" situatii sociale )ierite 7a tolera alte &u"cte )e
,e)ere% a co"stie"ti(a res&o"sa!ilitatea i")i,i)uala si colecti,a8
* ca&acitatea )e a crea i"cre)ere si em&atie i" alti i")i,i(i
* ca&acitatea )e a se&ara i"tre ,iata &erso"ala si cea &roesio"ala
8
* ca&acitatea )e a co"stie"ti(a si i"tele#e i)e"titatea culturala "atio"ala i" i"teractiu"e cu
i)e"titatea culturala a Euro&ei si a restului lumii
* ca&acitatea )e a o!ser,a si i"tele#e &u"cte )e ,e)ere care ti" )e co"te-te culturale
)ierite
A$ A&titu)i"i si com&ete"te a"tre&re"oriale
* ca&acitatea )e a ela!ora si im&leme"ta u" &roiect
* ca&acitatea )e a lucra i" mo) coo&era"t si le-i!il i" ca)rul u"ei ec+i&e
* ca&acitatea )e i"itiati,a si ca&acitatea )e a ras&u")e &o(iti, la sc+im!ari
* a!ilitatea )e a*ti i)e"tiica &u"ctele sla!e si &u"ctele orte
* ca&acitatea )e a e,alua si a*ti asuma riscuri i" )i,erse situatii
B$ A&titu)i"i si com&ete"te )e e-&rimare culturala
* ca&acitatea )e a te e-&rima artistic &ri"tr*o #ama ,ariata )e mi'loace me)ia% i"
co"cor)a"ta cu a!ilitatile i")i,i)uale
* ca&acitatea )e a a&recia si a te !ucura )e arta )ieritelor culturi
* ca&acitatea )e a i)e"tiica o&ortu"itati eco"omice si )e le utili(a i" ca)rul acti,itatilor
culturale
* ca&acitatea )e a*ti ma"iesta creati,itatea si a*ti e-&rima &u"ctele )e ,e)ere ata )e
ceilalti
A%(!c"#$" %#$)$*$#!(o# ($+"($ #$,$#!&o"#$ (" -$cu#!&"&$" -! -""&"&"&$" ! muc" -! ! *om$!u(
-!&u"&!!(o# *$ u#+$&"
Acci)e"tul )e mu"c/* ,atamarea ,iole"t/ a or#a"ismului sau i"to-icatia &roesio"ala care se
&ro)uc I" tim&ul &rocesului )e mu"c/ sau ." .")e&li"irea .")atoririlor )e ser,iciu si care &ro,oaca
i"ca&acitate tem&orara )e mu"c/ )e cel &uti" = (ile% i",ali)itatea sau )eces$
Cau(e care )uc la a&ari1ia acci)e"tului )e mu"c/ su"t:
C cau(e te+"ice 9 starea "ecores&u"(/toare a utila'elor 0i i"stala1iilor
C cau(e or#a"i(atorice 9 or#a"i(area "ecores&u"(/toare a locului )e mu"c/2 ma"i&ularea
"ecores&u"(/toare a materialelor2 "eres&ectarea re#ulilor )e circulatie la mi'loacele )e tra"s&ort2
Pre,e"irea acci)e"telor )e mu"ca
C meca"i(area si automati(area &roceselor te+"olo#ice %
C mo)iicarea &roceselor te+"olo#ice% i(olarea s&a1iului )e lucru %
C re#im ra1io"al )e lucru% ec+i&ame"t )e &rotec1ie 0i lucru cores&u"(/tor%
C ."tre1i"erea i" !u"a stare a utila'elor
Securitatea mu"cii
Factorii )e risc su"t acei actori care #e"erea(a !oli &roesio"aie$ Ei se mai "umesc si actori "oci,i$
9
Factorii )e risc su"t urmatorii:
C "o-e; #aDe
C ,a&ori%
C aerosoli%
C &ul!eri%
C su!sta"te to-ice%
C su!sta"te e-&lo(i,e%
C su!sta"te i"lama!ile%
C &ul!eri i")ustriale%
C (#omot si ,i!ratii%
C ra)iatii%
C actori )e microclimat "ecores&u"(ator%
C a#e"ti &ato#e"i%
C )au"atori%
C risc )e i"u")are$
Eoala &roesio"ala * aec1iu"e ce se &ro)uce ca urmare a e-ercitrii u"ei meserii sau &roesii%
cau(ata )e actori "oci,i% caracteristicile locului )e mu"ca 0i su&rasolicitarea )ieritelor or#a"e ."
&rocesul )e mu"ca$
C i"to-icatii: i"+alarea % i"#erarea sau co"tactul &ielii cu su!sta"ce to-ice%
C &"eumoco"io(e: i"+alarea )e &ul!eri mi"erale "eto-ice% !oli &ri" e-&u"ere la ra)iatii%
C !oli &ri" e-&u"ere la tem&eraturi ."alte sau sca(ute%
C !oli &ri" e-&u"ere la (#omot si ,i!ratii% aler#ii &roesio"ale%
C !oli i"ec1ioase 0i &ara(itare%
C !oli &ri" su&rasolicitare$
SECURIFAFEA MUNCII
SCOPUL:
Protec1ia lucratorului c4") me)iul )e mu"c/ co"1i"e "o-e care i*ar &utea .m!ol"a,i$ De"umirea
acestui ec+i&ame"t este )e &rotectie a lucr/torului 0i &rotec1ia alime"telor atu"ci ca") lucratorul%
&ri" +ai"ele si im!racami"tea sa 0i &ri" i"carcatura micro!ia"a a or#a"ismului% sau &oate
co"tami"a alime"tul 0i &oate )uce la im!ol"a,irea co"sumatorului$ De"umirea acestui ec+i&ame"t
este )e lucru sau )e &rotec1ie a alime"tului$
CARACFERISFICI:
Prote'ea(a
10
C aco&era com&let su&raetele cor&ului cele mai e-&use la co"tami"are%
C "u &ermite trecerea usoara &ri" materiala micror#a"ismelor si a su!sta"telor "oci,e
NU CREAGA FACFORI DE RISC
C "u )e#a'a mirosuri sau alte su!sta"te to-ice
C "u are cute sau alte eleme"te )e croiala care sa a,ori(e(e acumularea mur)ariei si
)e(,oltarea !acteriilor
C este croit si cusut astel i"cat sa "u 'e"e(e miscarile cor&ului
C PERMIFE IDENFIFICAREA LOCULUI DE MUNCA a,a") culori )ierite &e"tru iecare ti& )e
mu"ca
PROFECHIA MUNCII
Normele #e"erale )e &rotectie a mu"cii% emise &ri" Or)i"ul Mi"istrului Mu"cii si Protectiei Sociale
"r$ ?IB;<I$::$<II< si Or)i"ul Mi"istrului Sa"atatii si Familiei "r$ J==;<?$::$<II<% cu&ri") &ri"ci&ii
#e"erale )e &re,e"ire a acci)e"telor )e mu"ca si !olilor &roesio"ale &recum si )irectiile #e"erale
)e a&licare a acestora$ Normele au ca sco& elimi"area sau )imi"uarea actorilor )e risc )e
acci)e"tare si;sau .m!ol"a,ire &roesio"ala e-iste"ti ." sistemul )e mu"ca% &ro&rii iecarei
com&o"e"te a acestuia 7e-ecuta"t * sarci"a )e mu"ca * mi'loace )e &ro)uctie * me)iu )e mu"ca8%
&recum si i"ormarea% co"sultarea si &artici&area a"#a'atilor si a re&re(e"ta"tilor acestora i"
&rocesul )e asi#urare a securitatii si sa"atatii i" mu"ca$
Res&ectarea Normelor #e"erale )e &rotectie a mu"cii este o!li#atorie &e"tru toate u"itatile )i"
eco"omie alate su! i"ci)e"ta Le#ii &rotectiei mu"cii "r$ JI;:JJ@$
Normele #e"erale )e &rotectie a mu"cii su"t armo"i(ate cu le#islatia U"iu"ii Euro&e"e% i" &ri"ci&al
cu &re,e)erile Directi,ei * ca)ru BJ;=J:;CEE si ale )irecti,elor s&eciice ela!orate i" !a(a art$ :@ al
acesteia$
../ P$#-o"(u( $-&$ !-&#u!& 0 )$*$#$" "co#*1#!! !m$*!"&$ " %#!mu(u! "2u&o# 0 c"3 *$ "cc!*$&
0 ,uc4!$ *$ "&u#" "cc!*$&u(u!
Acci)e"tele )e mu"c/ &ot i )ei"ite ca ii"): K,/t/m/ri cor&orale ale or#a"ismului% &recum 0i
i"to-ica1ia acut/ &roesio"al/% care se &ro)uc ." tim&ul &rocesului )e mu"c/ sau ." .")e&li"irea
.")atoririlor )e ser,iciu 0i care &ro,oac/ i"ca&acitate tem&orar/ )e mu"c/ )e cel &u1i" o (i%
i",ali)itate sau )eces
Acci)e"tele )e mu"c/ &ot i clasiicate )u&/ urm/toarele criterii:
a8 )u&/ "um/rul &ersoa"elor aectate: acci)e"t i")i,i)ual 0i colecti,2
!8 )u&/ urm/rile asu&ra ,ictimei: acci)e"te care &ro)uc i"ca&acitate tem&orar/ )e mu"c/ 7ma-$ =I
)e (ile8% acci)e"te care &ro)uc i",ali)itate 0i acci)e"te mortale2
11
c8 )u&/ "atura cau(elor )irecte: acci)e"te meca"ice% electrice% c+imice% termice% &ri" ira)iere sau
com!i"ate2
)8 )u&/ "atura le(iu"ilor: co"tu(ii% &l/#i% ."1e&/turi% t/ieturi% stri,iri% arsuri% e"torse% racturi% am&ut/ri%
i"to-ica1ii% electrocut/ri% i"sola1ii% le(iu"i multi&le2
e8 )u&/ locul le(iu"ii: la ca&% la tru"c+i% la mem!rele su&erioare sau i"erioare% cu locali(/ri multi&le2
8 )u&/ mome"tul ." care se resimt eectele: cu eect ime)iat sau cu eect ulterior$
Cau(ele &ro)ucerii acci)e"telor )e mu"c/ &ot i )e "atur/ te+"ic/ sau or#a"i(atoric/% ele &ot
&ro,e"i ie )i" co")i1iile )e mu"c/ ie )atorate a"#a'atului$
Riscurile care &ot &ro)uce acci)e"te ." &e"siu"ile turistice 0i a#roturiatice se &ot re(uma la
urm/toarele:
C riscuri meca"ice: t/ieturi% stri,iri% racturi% ."1e&/turi 0$a$ care su"t cau(ate )e )i,erse cor&uri
." mi0care% o!iecte t/ioase% &la"te cu 1e&i% cositul ma"ual 0i meca"ic% )e a"imale2
C riscuri termice: arsuri cau(ate )e l/c/rile )e la so!e% )e o!iecte lic+i)e ier!i"1i% ra)ia1ii
calorice i"te"se etc2
C riscuri electrice: electrocut/ri sau arsuri &ro,ocate )e trecerea cure"tului electric )e o
a"umit/ te"siu"e 0i i"te"sitate ." or#a"ism%
C riscuri c+imice: ma"e,r/ri )e er!ici)e% i"sectici)e &ro,ocate )e su!sta"1e to-ice% caustice%
me)icame"te "ei")icate sau ." )o(e "ea)mise2
C riscuri com!i"ate )etermi"ate )e )i,erse 0ocuri meca"ice% termice% c+imice
Pe"tru elimi"area acci)e"telor )e mu"c/% mai e-act a cau(elor care le*au #e"erat% se olosesc
c4te,a meto)e$
a8 Meto)a statistic/$ Aceast/ meto)/ are la !a(/ calculul a trei i")icatori: coeicie"tul )e rec,e"1/%
coeicie"tul )e #ra,itate% coeicie"tul )e i"ca&acitate tem&orar/ )e mu"c/$ Cu a'utorul lor se
)etermi"/ "um/rul acci)e"telor )e mu"c/ ."tr*o a"umit/ &erioa)/ sau "um/rul me)iu al (ilelor )e
i"ca&acitate )e mu"c/ )i"tr*o a"umit/ &erioa)/$
!8 Meto)a to&o#raic/ co"st/ ." re&re(e"tarea &e &la"ul u"ei structuri 7u(i"/% atelier8 &ri" sem"e
co",e"1io"ale a locurilor u")e s*au &ro)us acci)e"te ."tr*o a"umit/ &erioa)/ )e tim& ." sco&ul
)etermi"/rii cau(elor care le*au #e"erat$
c8 Meto)a mo"o#raic/ co"st/ ." stu)ierea te+"olo#iilor% a ec+i&ame"telor 0i mo!ilierului% a
co")i1iilor )e me)iu ." sco&ul sta!ilirii locurilor )e mu"c/ &ericuloase 0i a cau(elor care le*au
&ro,ocat% ." ,e)erea ela!or/rii m/surilor "ecesare$ Este co"si)erat/ meto)a cea mai eicie"t/$
La co"statarea st/rii )e &ericol #ra, 0i imi"e"t )e acci)e"tare se ,or lua ime)iat urm/toarele
m/suri )e securitate:
a8 o&rirea ec+i&ame"tului )e mu"c/ 0i;sau acti,it/1ii2
12
!8 e,acuarea &erso"alului )i" (o"a &ericuloas/2
c8 a"u"1area ser,iciilor s&eciali(ate2
)8 a"u"1area co")uc/torilor ierar+ici2
e8 elimi"area cau(elor care au co")us la a&ari1ia st/rii )e &ericol #ra, 0i imi"e"t$
* A"#a'atorul tre!uie s/ sta!ileasc/ m/surile )e securitate% 1i"4") seama )e "atura acti,it/1ilor%
"um/rul )e lucr/tori% or#a"i(area teritorial/ a acti,it/1ii 0i )e &re(e"1a altor &ersoa"e ." aara celor
im&licate )irect ." &rocesul mu"cii$
..3 I-&#u!#$" %$#-o"(u(u! -$ ,"c$ 0 mo* "*$c)"&5 %$&#u %#$)$!#$" -!&u"4!!(o# %o-!6!($ *$
!c$*!u
A"#a'atorul are urm/toarele o!li#a1ii:
s/ ia m/surile "ecesare &e"tru acor)area &rimului a'utor% sti"#erea i"ce")iilor 0i e,acuarea
lucr/torilor% a)a&tate "aturii acti,it/1ilor 0i m/rimii ."tre&ri")erii 0i;sau u"it/1ii% 1i"4") seama )e alte
&ersoa"e &re(e"te2
s/ sta!ileasc/ le#/turile "ecesare cu ser,iciile s&eciali(ate% .")eose!i ." ceea ce &ri,e0te
&rimul a'utor% ser,iciul me)ical )e ur#e"1/% sal,are 0i &om&ieri$
s/ i"orme(e% c4t mai cur4") &osi!il% to1i lucr/torii care su"t sau &ot i e-&u0i u"ui &ericol
#ra, 0i imi"e"t )es&re riscurile im&licate )e acest &ericol% &recum 0i )es&re m/surile luate ori care
tre!uie s/ ie luate &e"tru &rotec1ia lor2
s/ ia m/suri 0i s/ ur"i(e i"struc1iu"i &e"tru a )a lucr/torilor &osi!ilitatea s/ o&reasc/ lucrul
0i;sau s/ &/r/seasc/ ime)iat locul )e mu"c/ 0i s/ se .")re&te s&re o (o"/ si#ur/% ." ca( )e &ericol
#ra, 0i imi"e"t2
s/ "u im&u"/ lucr/torilor reluarea lucrului ." situa1ia ." care ."c/ e-ist/ u" &ericol #ra, 0i
imi"e"t% ." aara ca(urilor e-ce&1io"ale 0i &e"tru moti,e 'ustiicate$
I,o#m"#$" (uc#1&o#!(o#
Hi"4") seama )e m/rimea ."tre&ri")erii 0i;sau a u"it/1ii% a"#a'atorul tre!uie s/ ia m/suri
cores&u"(/toare% astel ."c4t lucr/torii 0i;sau re&re(e"ta"1ii acestora s/ &rimeasc/% ." co"ormitate
cu &re,e)erile le#ale% toate i"orma1iile "ecesare &ri,i"):
a8 riscurile &e"tru securitate 0i s/"/tate ." mu"c/% &recum 0i m/surile 0i acti,it/1ile )e &re,e"ire 0i
&rotec1ie at4t la "i,elul ."tre&ri")erii 0i;sau u"it/1ii% ." #e"eral% c4t 0i la "i,elul iec/rui &ost )e lucru
0i;sau iec/rei u"c1ii2
!8 m/surile luate ." co"ormitate cu &re,e)erile
13
A"#a'atorul tre!uie s/ ia m/suri cores&u"(/toare &e"tru ca lucr/torii )esem"a1i sau re&re(e"ta"1ii
lucr/torilor% cu r/s&u")eri s&eciice ." )ome"iul securit/1ii 0i s/"/t/1ii lucr/torilor% ." ,e)erea
.")e&li"irii atri!u1iilor 0i ." co"ormitate cu &re,e)erile &re(e"tei le#i% s/ ai!/ acces la:
C e,aluarea riscurilor 0i m/surile )e &rotec1ie%
C e,i)e"1a 0i ra&oartele &re,/(ute
Le#ea )i" :JA: &ri,i") &re,e"irea i"ce")iilor cu&ri")e urm/toarele "orme )e securitatea mu"cii:
:$ Ec+i&ame"te
C Citi1i 0i ."1ele#e1i i"struc1iu"ile )e olosire2
C L"c+i)e1i !uto"ul )e &or"ire 0i )e!ra"0a1i )e la cure"t ec+i&ame"tele "eolosite2
C L",/1a1i cum se ."treru&e cure"tul electric ." ca( )e ur#e"1/2
C E,ita1i .")oirea ca!lurilor )e alime"tare ale ma0i"ilor2
C Sta!ili1i 0e)i"1e re#ulate )e ,eriicare 0i )e ."tre1i"ere &e"tru ec+i&ame"te2
C A"u"1a1i /r/ ."t4r(iere )eectele a&/rute la ec+i&ame"te2
C Veriica1i )ac/ &/r1ile &ericuloase ale ma0i"ilor su"t &re,/(ute cu )is&o(iti,e )e &rotec1ie%
." s&ecial ma0i"ile )e t/iat +4rtie2
C A0e(a1i ec+i&ame"tele ." locuri si#ure% &e !irouri sau &e mese$
C Po(i1io"area 0i a0e(area ec+i&ame"telor s/ se ac/ astel ."c4t s/ se &re,i"/ !locarea c/ilor
)e acces$
<$ Cl/)irea 0i .m&re'urimile
* Ai0a1i u" &la" #e"eral al !iroului 0i al cl/)irii2
* Ara"'a1i mo!ilierul 0i ec+i&ame"tele ." locuri si#ure2
* Asi#ura1i*,/ c/ toate cori)oarele% sc/rile su"t si#ure 0i c/ "u au )e&o(itate materiale i"lama!ile2
* Re(er,a1i u" loc &e"tru &re&ararea !/uturilor cal)e )e&arte )e &u"ctul )e lucru$
=$ M/suri )e &re,e"ire a i"ce")iilor
C P/stra1i c/ile )e e,acuare li!ere% &e"tru a &utea i olosite ." ca( )e ur#e"1/2
C Asi#ura1i*,/ c/ 0ti1i ce tre!uie /cut ." ca( )e i"ce")iu:
o cum se )ecla"0ea(/ alarma )e i"ce")iu2
o cum se olose0te ec+i&ame"tul )e sti"#ere a i"ce")iilor2
o care este cea mai scurt/ cale )e e,acuare 0i ce alte c/i &ot i olosite )ac/ aceasta este
!locat/$
C Nu este &ermis umatul ." locuri )i" cl/)ire u")e e-ist/ riscul i"ce")iilor2
C Asi#ura1i*,/ c/ materialele i"lama!ile su"t )e&o(itate ." ma#a(ii ,e"tilate sau ." )ula&uri
metalice2
C Veriica1i &erio)ic )is&o(iti,ele )e alarm/ 0i e-ti"ctoarele2
14
C Or#a"i(a1i &erio)ic a"tre"ame"te &e"tru e,acuare ." ca( )e i"ce")iu
..4 I-&#u!#$" -$ ,"c$ *u%1 c"35 "%$(7* (" o#+"!-m$ -%$c!"(!3"&$
De(,oltarea 0i mo)er"i(area societ/1ii% e,olu1ia omului au )us la a&ari1ia u"or "oi )ome"ii )e
mu"c/% la )e(,oltarea 0i la &erec1io"area &roceselor )e &ro)uc1ie$ Foto)at/ a crescut ,olumul 0i
com&le-itatea mi'loacelor )e mu"c/ 0i a te+"olo#iilor )e a!rica1ie care e,oluea(/ 0i se
mo)er"i(ea(/ ." iecare (i$
O)at/ cu acestea au crescut "um/rul solicit/rilor 0i actorii )e risc% au crescut riscurile )e &ro)ucere
a acci)e"telor )e mu"c/ 0i a !olilor &roesio"ale$ Astel% &re,e"irea acestor acci)e"te 0i !oli a
."ce&ut s/ )e,i"/ o &reocu&are im&orta"t/ a omului$
L" acest se"s% au a&/rut "oi co"ce&te )e &rotec1ie 0i )e securitate a mu"cii care se reer/ la
asi#urarea st/rii #e"erale )e s/"/tate 0i a i"te#rit/1ii i(ice 0i &si+ice a ."tre#ului &erso"al$
Fotalitatea m/surilor te+"ice% sa"itare% 'uri)ice 0i or#a"i(atorice% a,4") )re&t sco& asi#urarea celor
mai !u"e co")i1ii )e mu"c/% &re,e"irea .m!ol"/,irilor &roesio"ale 0i a acci)e"telor )e mu"c/
re&re(i"t/ )ome"iul &rotec1iei mu"cii$
De aseme"ea% &rotec1ia mu"cii are ." ,e)ere asi#urarea u"or co")i1ii )e mu"c/ s&eciale &e"tru cei
care eectuea(/ mu"ci #rele 0i ,/t/m/toare% &e"tru mu"ca emeilor 0i a ti"erilor$
Sco&ul &ri"ci&al al &ro#ramelor 0i al re#leme"t/rilor le#ale &ri,i") &rotec1ia 0i securitatea mu"cii
este )e a &re,e"i le(iu"ile 0i acci)e"tele )e mu"c/$
L" statele )e(,oltate e-ist/ &ac+ete )e le#i care &rote'ea(/ salariatul$ De e-em&lu% ." Marea
Erita"ie s/"/tatea 0i securitatea a"#a'a1ilor care lucrea(/ ." !irouri este &rote'at/ &ri" Le#ea &ri,i")
s/"/tatea 0i securitatea la locul )e mu"c/ )i" :JA>$ De0i acest act este re)actat "umai ." terme"i
#e"erali% Mi"isterul Mu"cii are &utere )e a re)acta re#ulame"te s&eciice &e"tru )ierite locuri )e
mu"c/ )u&/ co"sultarea Comisiei &e"tru S/"/tate 0i Securitate$ Acte le#islati,e a"terioare 7Le#ea
)i" :J@: &ri,i") a!ricile 0i !irourile% cel )i" :J@= &ri,i") ma#a(i"ele 0i c/ile erate8 au r/mas ."
,i#oare &e"tru a ur"i(a re#ulile #e"erale$ L" re#leme"t/rile actuale cu &ri,ire la mu"ca )e !irou% )e
e-em&lu% #ra,i)elor le este i"ter(is lucrul la ,i)eotermi"ale sau "i,elul ra)ia1iilor M r/s&4")ite )e
mo"itoare tre!uie s/ se ."ca)re(e ." a"umite limite &reci(ate )e sta")ar)e i"ter"a1io"ale$
La "oi ." 1ar/ &rotec1ia mu"cii este re#leme"tat/ ." Co"stitu1ia Rom4"iei ca o im&orta"t/ &ro!lem/
)e stat care a"tre"ea(/ &reocu&/ri 0i r/s&u")eri multilaterale 0i la toate "i,elurile )i" &artea celor
care or#a"i(ea(/ 0i co")uc acti,itatea &ro)ucti,/$ N:O
Co)ul mu"cii 7Le#ea "r$ :I )i" <= "oiem!rie :JA<8 co"1i"e &re,e)eri &otri,it c/rora K&rotec1ia
mu"cii se ,a asi#ura ."c/ )i" a(a )e &roiectare a o!iecti,elor 0i )e reali(are a i",esti1iilorP%
&recum 0i i"tro)ucerea )e "oi &rocese te+"olo#ice% cores&u"(/tor "i,elului 0tii"1ei 0i te+"icii
mo)er"e6$
15
Noile re#leme"t/ri le#ale cu &ri,ire la &rotec1ia mu"cii% res&ecti, Le#ea "r$ JI;:JJ@ 7Le#ea
&rotec1iei mu"cii8 0i "ormele meto)olo#ice )e a&licare a acesteia% au .m!o#/1it aceste &re,e)eri$
De aseme"ea% Mi"isterul Mu"cii 0i Protec1iei Sociale .m&reu"/ cu Mi"isterul S/"/t/1ii ela!orea(/
"orme &ri,i") &rotec1ia 0i securitatea mu"cii% o!li#atorii &e ."trea#a eco"omie% iar mi"isterele 0i
)e&artame"tele &e ramuri )e acti,itate au o!li#a1ia )e a ela!ora "orme s&eciice )e &rotec1ie 0i )e
securitate a mu"cii &e"tru iecare loc )e mu"c/$
U" rol im&orta"t ." asi#urarea &rotec1iei mu"cii re,i"e 0i co"tractului colecti, )e mu"c/% care se
."c+eie ."tre u"itate 0i a"#a'a1i% 0i care co"stituie i"strume"tul 'uri)ic al c/rui sco& co"st/ ."
or#a"i(area su&erioar/ a mu"cii 0i ." #/sirea m/surilor "ecesare &e"tru .m!u"/t/1irea co"ti"u/ a
co")i1iilor )e mu"c/ 0i )e ,ia1/ ." u"itate$
Mo)ul ." care se am&lasea(/ 0i se co"struiesc cl/)irile u")e urmea(/ s/ se )es/0oare acti,it/1i
&ro)ucti,e% &roiectarea 0i i"stalarea utila'elor 0i ec+i&ame"telor 0i )otarea lor cu )is&o(iti,e )e
&rotec1ie a mu"cii &recum 0i i"struirea tuturor a"#a'a1ilor co"stituie m/suri te+"ico*or#a"i(atorice
cu&ri"se ." co"ce&tul )e &rotec1ie$ Aceste "orme te+"ice re#leme"tea(/ "u "umai co")uita
oame"ilor 0i co")i1iile &e"tru o!1i"erea u"ui c4t mai mare ra")ame"t cu mi"im )e eort 0i c+eltuieli%
ci 0i asi#urarea ocrotirii s/"/t/1ii 0i i"te#rit/1ii cor&orale$
I"struirea lucr/torilor
A"#a'atorul tre!uie s/ asi#ure co")i1ii &e"tru ca iecare lucr/tor s/ &rimeasc/ o i"struire suicie"t/
0i a)ec,at/ ." )ome"iul securit/1ii 0i s/"/t/1ii ." mu"c/% ." s&ecial su! orm/ )e i"orma1ii 0i
i"struc1iu"i )e lucru% s&eciice locului )e mu"c/ 0i &ostului s/u:
a8 la a"#a'are2
!8 la sc+im!area locului )e mu"c/ sau la tra"ser2
c8 la i"tro)ucerea u"ui "ou ec+i&ame"t )e mu"c/ sau a u"or mo)iic/ri ale ec+i&ame"tului e-iste"t2
)8 la i"tro)ucerea oric/rei "oi te+"olo#ii sau &roce)uri )e lucru2
e8 la e-ecutarea u"or lucr/ri s&eciale$
7<8 I"struirea tre!uie s/ ie:
a8 a)a&tat/ e,olu1iei riscurilor sau a&ari1iei u"or "oi riscuri2
!8 &erio)ic/ 0i ori )e c4te ori este "ecesar$
II& DREPTUL MUNCII
D$,!!4!$ : 9 Mu"ca re&re(i"ta acti,itatea uma"a s&eciica ma"uala si;sau i"telectuala 9 &ri"
care oame"ii isi utili(ea(a a&titu)i"ile i(ice si;sau i"telectuale i" sco&ul &ro)ucerii !u"urilor cerute
)e$satisacerea$tre!ui"telor$lor$
Mu"ca$"u$este$su&usa$re#leme"tarilor$le#ale$&ri,i")$co"cure"ta$ $In calificarea corecta a
16
muncii tre.uie /a /e tina /eama ca forta -e munca e/te :
*i"se&ara!ila )e &ersoa"a care o &restea(a* s&re )eose!ire )e orice mara
*im&osi!il sa ie &astrata 9 &ersoa"a care "u isi &u"e i" lucru la u" a"umit mome"t orta sa )e
mu"ca % "u o &oate utili(a ulterior 2 i" realitate la o )ata ulterioara se ,a utili(a orta )e mu"ca
e-iste"ta$la$mome"tul$res&ecti,%
* im&osi!il sa ie s&orita ca"titati, 9 ara a aecta % )e re#ula % i"sasi su!sta"ta !iolo#ica a &ersoa"ei
7ea &oate sa creasca su! as&ect calitati, i" i&osta(a )e ca&ital uma"8
* )etermi"a "umeric % ca &ersoa"e a&te )e mu"ca % i" &ri"ci&al &ri" le#ile )emo#raice si "u )e
cererea$)e$orta$)e$mu"ca$
* )estul )e #reu )e&lasa!ila )i"tr*o (o"a i" alta % )i"tr*o tara i" alta
O.iectul -reptului muncii /e poate con/i-era ca munca /e pre/teaza:
*i"$aara$u"or$ra&orturi$'uri)ice$)e$mu"ca2
*i"$ca)rul$u"or$ra&orturi$'uri)ice$)e$mu"ca$
!unca pre/tata in afara unor raporturi 0uri-ice -e munca :
". mu"ca !e"e,ola % ,olu"tara* e- cea )esasurata i" ca)rul u"ei or#a"i(atii "e#u,er"ame"tale2
6. mu"ca i")e&e")e"ta ca(ul acti,itatii )esasurate )e mestesu#ari i")i,i)uali sau )e lucratori
a#ricoli care isi culti,a si"#uri &ama"tul alat i" &ro&rietatea lor2
c. mu"ca )esasurata i" !a(a u"or o!li#atii le#ale 7)e "atura a)mi"istrati,a sau &e"al*
e-ecutio"ale8i"$urmatoarele$situatii: :
*uce"icii%ele,ii$si$stu)e"tii$i"$tim&ul$&racticii$&roesio"ale2
*militarii$i"$terme"$i"$tim&ul$&racticii&roesio"ale2
*militarii i" terme" % militarii cu terme" re)us % re(er,istii 9 co"ce"trati sau mo!ili(ati2
*&ersoa"ele i(ice )omiciliate i" (o"e cu ,e#etatie orestiera % care au o!li#atia )e a &artici&a la
sti"#erea$i"ce")iilor2
*&ersoa"ele i(ice )i" (o"ele aectate )e i"u")atii care au o!li#atia )e a &artici&a la lucrarile )e
a&arare$co"tra$acestora2
*&ersoa"ele o!li#ate sa &artici&e la actiu"i )e limitare si i"laturare a urmarilor atacului i"amicului % la
locali(area$si$i"laturarea$urmarilor$)e(astrelor 2
* &ersoa"ele care e-ecuta &ri" mu"ca o &e)ea&sa &e"ala sau sa"ctiu"ea i"c+isorii co",e"tio"ale2
*. mu"ca eectuata i" ca)rul u"ui ra&ort 'uri)ic ci,il* e- : i"tr*u" co"tract )e &restari )e ser,icii care
se$co"ormea(a$&re,e)erilor$)i"$Co)ul$Ci,il2
$. mu"ca )esasurata i" ca)rul u"ui ra&ort societar 9 a&ortul i" muca sau 5 i" i")ustrie 5 este &osi!il
atat la societatile ci,ile 7 &otri,it art :>J< C$Ci,8 cat si i" ca(ul societatilor comerciale )e &ersoa"e
7 )ar "umai la co"stituirea lor % "u si la ma'orarea ca&italului social82
17
Contractul in-i1i-ual -e munca
D$,!!4!$ 8 co"tractul i")i,i)ual )e mu"ca este i"tele#erea i"c+eiata i" scris % &ri" care o &arte *
salariatul 9 se o!li#a la &restarea i" tim& a u"ei mu"ci i" olosul si i" su!or)i"ea celeilalte &arti 9
a"#a'atorul 9 iar acesta ii asi#ura % la ra")ul sau % &lata salariului si co")itii a)ec,ate )e mu"ca $
Eleme"tele ese"tiale ale CIM su"t : &artile 7 su!iectele 8 % elul mu"cii si locul mu"cii$
CIM 9 trasaturi caracteristice :
* co"tract "umit % este re#leme"tat &ri" "orme )e )re&t ale mu"cii
* este #u,er"at )e &ri"ci&iul li!ertatii )e ,oi"ta % cu res&ectarea "ormelor im&erati,e ale le#ii
* "u &oate a,ea )ecat )oua &arti : salariatul si a"#a'atorul 7 &luralitatea )e su!iecte este e-clusa
7 aci,a sau &asi,a 8 $
* o!li#atia salariatului este )e a ace 7 a mu"ci 8% tre!uie e-ecutata i" "atura 7 &ri" mu"ca 8 %
"e&uta") i "icio)ata &resc+im!ata i" )e()au"ari 7 e- : salariatul sa*i oere a"#a'atorului % i" locul
mu"cii% o a"umita ,aloare materiala$
* Are u" carcater !ilateral 7 si"ala#matic 8 % )a "astere la )re&turi si o!li#atii reci&roce i
"tre &arti % cau(a o!li#atiei u"eia )i"tre ele co"stitui")*o e-ecutarea o!li#atiei celeilalte$
* Este u" co"tract cu titlu o"eros % &artile o!ti" reci&roc o co"tra&restatie % i" sc+im!ul aceleia &e
care s*au o!li#at sa o eectue(e
* Are u" caracter comutati, % atat &restatia salariatului cat si cea a a"#a'atorului su"t cu"oscute )e
la i"ce&ut % )i" mome"tul i"c+ieierii co"tractului
* Se i"c+eie i"tuitu &erso"ae % se i*au i" co"si)eratie atat calitatile &ersoa"ei care urmea(a a &resta
mu"ca si res&ecti, co")itiile &e care le oera a"#a'atorul $ 7 salariatul "u*si &oate i")e&li"i o!li#atiile
co"tractuale &ri" i"terme)iul sau cu a'utorul altei &ersoa"e % "u &oate tra"smite aceste o!li#atii &ri"
moste"ire% iar eroarea asu&ra &ersoa"ei co"stituie ,iciu )e co"simtama"t % ceea ce co")uce la
a"ula!ilitate$
* Este u" co"tract cu e-ecutare succesi,a i" tim&$ 7 i" ca(ul "ee-ecutarii sau e-ecutarii
"ecores&u"(atoare )e catre o &arte a o!li#atiilor ce*i re,i" % sa"ctiu"ea ,a i re(ilierea co"tractului
"umai &e"tru ,iitor % iar "u re(olutiu"ea care &ro)uce eecte si retroacti,e 8
* Nu &oate i aectat )e o co")itie sus&e"si,a% "ici )e o co")itie re(olutorie 2 e-ce&tio"al &oate i
aectat )e u" terme" e-ti"cti, 7 atu"ci ca") le#ea &ermite i"c+eierea co"tractului i")i,i)ual )e
mu"ca &e o &erioa)a )e tim& )etermi"ata 8 sau )e u" terme" sus&e"si, 7 )ar cert 8$
* Are caracter co"se"sual % i"c+ei")u*se &ri" sim&lul acor) )e ,oi"ta al &artilor % orma scrisa ii")
&reti"sa )e le#e "umai &t &ro!a co"tractului si "u &t i"sasi e-iste"ta lui
* Pe &arcursul e-ecutarii co"tractului % salariatul se su!or)o"ea(a ata )e a"#a'ator$ Di" acest moti,
i" co"tr colecti, )e mu"ca )e la "i,el "atio"al se sti&ulea(a ca or#a"i(area acti,itatii % re&arti(area
18
tuturor salariatilor &e locuri )e mu"ca % cu &reci(area atri!utiilor si ras&u")erilor lor % &recum si
e-ercitarea co"trolului asu&ra mo)ului )e e-ercitare a o!li#atiilor )e ser,iciu su"t )e com&ete"ta
e-clusi,a a celor care a"#a'ea(a$
Capacitatea 0uri-ica a per/oanei fizice care /e inca-reaza in munca &
* ca&acitatea )e&li"a )e a i"c+eia u" co"tract )e mu"ca se )o!a")este la im&li"irea ,arstei )e :@
a"i $ Pri" e-ce&tie &t a"umite u"ctii 7 &osturi 8 ca&acitatea )e&li"a )e a i"c+eia u" co"tract )e
mu"ca se )o!a")este "umai la ,arsta )e :B a"i 7 #estio"ari 8% <I a"i 7 )ome"iul sil,ic 8$
* Varsta mi"ima )e i"ca)rare i" mu"ca este )e :? a"i % &otri,it Co"stitutiei $ I"tre :? si :@ a"i %
&ersoa"a )is&u"e )e o ca&acitate restra"sa )e a se i"ca)ra i" mu"ca% res&ecti, se &oate i"ca)ra
"umai cu i"cu,ii"tarea &ari"tilor sau a tutorilor si i" mu"ci &otri,ite &t )e(,oltarea i(ica %
a&titu)i"ile si cu"ostii"tele lor$ I"cu,ii"tarea tre!uie )ata )e am!ii &ari"ti 7 cu e-ce&tia ca(ului ca")
u"ul )i"tre ei este )eca(ut )i" )re&turile &ari"testi % &us su! i"ter)ictie sau se ala i" "e&uti"ta % )i"
orice im&re'urare % )e a*si ma"iesta ,oi"ta 8$ I" ca(ul i" care i"tre &ari"ti "u se reali(ea(a u" acor)
% +otararea cu &ri,ire la i"cu,ii"tarea i"c+eierii co"tr )e mu"ca se ia )e catre autoritatea tutelara$
* I"cu,ii"tarea &ari"tilor % &t ta"arul i"tre :? si :@ a"i % tre!uie sa ie &reala!ila sau cel mult
co"comite"ta i"c+ieierii co"tr )e mu"ca% s&eciala 7 sa ,i(e(e u" a"umit co"tract 8 si e-&resa 7 sa
ai!a o orma clara% &recisa 8 $
Li&sa i"cu,ii"tarii a"tre"ea(a "ulitatea a!soluta a co"tractului )e mu"ca 2 este i"sa o "ulitate
reme)ia!ila
* Nu &ot i"c+eia u" co"tract )e mu"ca 7 orice co"tract )e mu"ca 8 i" calitate )e salariat : mi"orii i"
,arsta )e &a"a la :? a"i si &ersoa"ele &use su! i"ter)ictie 'u)ecatoreasca )i" cau(a alie"atiei sau
a )e!ilitatii mi"tale 7 c+iar )aca au &este :@ a"i 8
2&De ce re3ulamentele interne /unt con/i-erate iz1oare -e -rept /pecifice in -r& muncii 4
:$ I(,oarele )r mu"cii se im&art i" < cate#orii : a$ I(,oare comu"e cu ale celorlalte ramuri )e )r si !$
I(,oare s&eciice )re&tului mu"cii % care se im&art la ra")ul lor i"" i(,oare i"ter"e si i(,oare
i"ter"atio"ale$
Iz1oare comune : a$ Actele "ormati,e 7 Co"stitutia % le#ile % +otararile si O$G$ % or)i"ele si
i"structiu"ile mi"istrilor co"stituie i(,oare )e )re&t$8 2
!$ O!iceiul 7 cutuma 8 si 'uris&ru)e"ta "u co"stituie i(,oare )e )re&t i" )r
mu"cii cu &reci(area ca )eci(iile Curtii Co"stitutio"ale au caracter o!li#atoriu su"t o&o(a!ile tuturor
7 &otri,it Co"stitutiei Roma"iei 8$
Iz1oare /pecifice interne :
19
". Dr comu" al mu"cii si le#islatia s&eciala a mu"cii$ 7 Co)ul mu"cii si celelalte re#leme"tari
"ormati,e #e"erale 9 ca)ru 9 ce &ri,esc &ro!lemele ese"tiale ale ra&orturlor )e mu"ca ormea(a
)re&tul comu" al mu"cii % a&lica!il tuturor cate#oriilor )e a"#a'atori si salariati$ Dre&tul s&ecial al
mu"cii este co"stituit )i" )i" re#leme"tarile s&eciale a&lica!ile a"umitor cate#orii )e salariati %
res&ecti, statute )e &erso"al si statute )isci&li"are$ De re#ula )r s&ecial al mu"cii "u )ero#a
&ri"ci&ial )e la )r comu" al mu"cii 2 ra&ortul )i"tre ele este )e la #e"eral la &articular$
6. Re#ulame"tul )e or#a"i(are si u"ctio"are * re&re(i"ta actul i"ter" al u"ei &ers 'uri) &ri" care %
co"orm &re,e)erilor le#ale % este sta!ilita structura sa #e"erala % com&artime"tele )e lucru %
atri!utiile lor % co"lucrarea )i"tre ele si ra&orturile cu co")ucerea &ersoa"ei 'uri)ice res&ecti,e$
Re#ulame"tul )e or#a"i(are si u"ctio"are se a&ro!a % )e re#ula % )e or#a"ul )e co")ucere al
iecarei &ers 'uri)ice$ I" limitele le#ii % re&re(i"ta u" )re&t la autoor#a"i(are al iecarui a"#a'ator$
7 &ri" e-ce&tie re#ulame"tul )e or#a"i(are si u"ctio"are se a&ro!a )e catre Gu,er" ori )e catre
Parlame"t $
c. Re#ulame"tul )e or)i"e i"terioara * co" CM % re&re(i"ta actul i"ter" al u"ei &ers 'uri) &ri" care
se sta!ilesc % i" co"ormitate cu &re,e)erile le#ale % i")atoririle salariatilor % masurile ce se im&u" i"
,e)erea or#a"i(arii mu"cii si asi#urarii )isci&li"ei mu"cii % recom&e"sele si sa"ctiu"ile % mo)ul )e
cercetare al a!aterilor )isci&li"are si &roce)ura a&licarii sa"ctiu"ilor )isci&li"are $ re#ulame"tul )e
or)i"e i"terioara este u" i(,or s&eciic al )r mu"cii care re#leme"tea(a i" mo) co"cret % i" !a(a
le#islatiei mu"cii % &ro!lemele )e or)i" )isci&li"ar )i" ca)rul u"itatii res&ecti,e$ Aceste &re,e)eri
su"t o!li#atorii atat &t salariati cat si &t uce"ici si &ersoa"e )ele#ate sau )etasate i" societate$
Re#ulame"tul )e or)i"e i"terioara se i"tocmeste si se a&ro!a )e catre co")ucerea societatii
im&reu"a cu si")icatul $ el este aisat i" mo) o!li#atoriu i" ca)rul u"itatii res&ecti,e$
*. Co"tractul colecti, )e mu"ca$* se i"c+eie i"tre &atro" si salariati i" limitele le#ii si cu&ri")e clau(e
&ri,i") co")itiile )e mu"ca% salari(area si&rotectia mu"cii % alte )re&turi si o!li#atii ce )ecur# )i"
ra&orturile )e mu"ca$ Co"tractul colecti, )e mu"ca se ala i" corelatie 7 si "u i" su&ra&u"ere 8 cu
re#ulame"tul )e or#a"i(are si u"ctio"are si cu re#ulame"tul )e or)i"e i"terioara $
/.C"#$ -u& "&#!6u&!!($ Co-!(!u(u! Ecoom!c -! Soc!"( 9
<$ CES se )ei"este ca ii") u" or#a"ism tri&artit auto"om % )e i"teres &u!lic % este co"stituit i"
,e)erea reali(arii )ialo#ului social )i"tre Gu,er" % si")icate si &atro"at% i" ,e)erea crearii u"ui climat
)e &ace sociala$ CES are caracter auto"om % "u este su!or)o"at "ici &uterii e-ecuti,e 7 #u,er"ului
sau Prese)i"telui Re&u!licii 8 si "ici &arte"erilor sociali $
Atri!utiile CES atat or#a"i(area cat si u"ctio"area acestui or#a"ism a&arti" )r a)mi"istrati, $
Sco&ul #e"eral al CES % &oate i structurat :
20
* reali(area )ialo#ului social )i"tre #u,er" si % si")icate si &atro"at% CES a,a") u" rol co"sultati, i"
sta!ilirea &oliticii eco"omico* sociale$
* Asi#urarea climatului )e &ace sociala % Ces a,a") me"irea sa me)ie(e starile co"lictuale
i"ter,e"ite i"tre &arte"erii sociali% la "i,el )e ramura % i"ai"te )e a i )ecla"sate &roce)urile
&re,a(ute )e le#ea :@B;:JJJ &ri,i") solutio"area co"lictelor )e mu"ca$
CES me)ia(a straile co"lictuale i"ter,e"ite i"tre &arte"erii sociali % la "i,el )e ramura sau la "i,el
"atio"al % care &ri,esc )ome"iile )e acti,itate alate i" com&ete"ta sa$
O./e1atii pri1in- me-ierea CES:
*i"ter,e"tia co"siliului este &osi!ila "umai i" eta&ele &reco"lictuale
*me)ierea se &oate reali(a "umai la cererea &arte"erilor sociali i"teresati
* starile co"lictuale sa i i"ter,e"it % &e )e*o &arte la "i,el )e ramura sau la "i,el "atio"al si &e )e
alta &arte "umai i" &ro!lemele ce i"tra i" atri!utiile sale$
* I" orce situatie % CES are "umai calitatea )e me)iator i"tre &arte"erii sociali$
Durata me)ierii este )e ma- =I )e (ile )e la )ata i" care &arte"erii sociali s*au a)resat CES 2
)i" acel mome"t atri!utiile CES i"cetea(a % i")iere"t la solutia la care au a'u"s &arte"erii sociali %
a,a") toto)ata o!li#atia )e a comu"ica &artilor i"cetarea acti,itatii sale &recum si &u"ctul )e
,e)ere$ Daca este "ecesar si "umai cu acor)ul &artilor terme"ul &oate i &relu"#it$
Pe )urata me)ierii % &arte"erii sociali au o!li#atia )e a sus&e")a masurile care au #e"erat
starea co"lictuala si )e a se a!ti"e )e la orice orme s&eciice )e susti"ere a re,e")icarilor lor$
5&E/te o.li3atorie inc%eierea contractului colecti1 -e munca4
Potri,it Co)ului ci,il % co"tractul colecti, )e mu"ca este co",e"tia i"c+eiata i"tre &atro" sau
or#a"i(atia &atro"ala % &e )e o &arte si salariati re&re(e"tati &ri" si")icate sau alt mo) &re,a(ut )e
le#e % )e cealalta &arte % &ri" care se sta!ilesc clau(e &ri,i") co")itiile )e mu"ca % salari(area
&recum si alte )re&turi si o!li#atii ce )ecur# )i" ra&orturile )e mu"ca$
A,a") i" ,e)ere te-tul )i" Le#ea "r$:=I;:JJ@ are u" caracter )is&o(iti, si "u im&erati, % re(ulta
ca i"c+eierea co"tractelor colecti,e )e mu"ca % i")iere"t )e "i,el "u este o!li#atorie$
Sco&ul i"c+ieierii co"tractelor colecti,e )e mu"ca este &romo,area u"or relatii )e mu"ca
ec+ita!ile % )e "atura sa asi#ure &rotectia sociala a salariatilor % &re,e"irea sau limitarea co"lictelor
)e i"terese
si i" &rimul ra") % e,itarea )ecla"sarii #re,elor$
Co"tractele colecti,e )e mu"ca se &ot i"c+eia la "i,elul u"itatilor % #ru&urilor )e u"itati % ramurilor
si la "i,el "atio"al sau la "i,elul u"or #ru&uri )e societati comerciale si re#ii auto"ome % )e"umite %
i" ca)rul le#ii% #ru&uri )e u"it/1i$
21
Co"tractul colecti, )e mu"ca se i"c+eie cate u"ul la iecare "i,el % &e o &erioa)a )etermi"ata %
care "u &oate i mai mica )e :< lu"i% sau &e )urata u"ei lucrari )etermi"ate$ I" ca(ul co"tr colecti,
)e mu"ca i"c+eiat &e )urata u"ei lucrari )etermi"ate % i" lumi"a re#leme"tarilor le#ale% re(ulta ca
&oate i i"c+eiat si &t o &erioa)a )e tim& mai mica )e :< lu"i$ Este recoma")a!il ca )urata
co"tractelor colecti,e )e mu"ca sa ie mai mare )e :< lu"i$
4. C$ %#$-u%u$ c("u3" *$ $cocu#$&" ! co&#"c&u( !*!)!*u"( *$ muc" -! c"#$ -u&
$,$c&$($ %$ c"#$ ($ "&#"+$ ! %("u( #"-%u*$#!! -"("#!"&u( 9
Clau(a )e "eco"cure"ta % re&re(i"ta e-&resia u")ame"tala a o!li#atiei )e i)elitate $ O!li#atia
)e i)elitate % este o com&o"e"ta a )isci&li"ei mu"cii si co"sta i" corectitu)i"ea si )iscretia
&roesio"ala &e care salariatul tre!uie sa o ma"ieste i" &restarea mu"cii sale% a,a") i" ,e)ere
a&tul ca salariatul i")e&li"este si atri!utii co"i)e"tiale )i" &artea a"#a'atului % ia cu"osti"ta )e
secrete )e &ro)uctie si sau )e secrete comerciale $Clau(a )e "eco"cure"ta % co"sta i" reti"erea
a!soluta a a"#a'atului )e a )i,ul#a i"ormatii acumulate i" &rocesul mu"cii sau )e a sa,arsi orice
act )e co"cure"ta ata )e a"#a'atorul sau &e &arcursul e-iste"tei co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca$
Cu alte cu,i"te% &e )urata ra&ortului 'uri)ic )e mu"ca a!ti"erea salariatului )e a sa,arsi orice act
)e co"cure"ta a&are ca o &arte i"te#ra"ta si ese"tiala a o!li#atiei )e i)elitate ata )e &atro"$
Le#ea "r ::; :JJ: &ri,i") com!aterea co"cure"tei "eloiale i"clu)e i" ra")ul co"tra,e"tiilor si
a&te care au le#atura cu co"cure"ta acuta &atro"ului% "umai i" ca(urile &re,a(ute e-&res )e le#e$
I" aara sa"ctiu"ilor &re,a(ute )e aceasta le#e % salariatul &oate i sa"ctio"at )isci&li"ar % i" ca(uri
limita &a"a la )esacerea )isci&li"ara a co"tractului )e mu"ca si "u i" ultimul ra") cu &lata )au"elor
care ,or i &ro&ortio"ale cu &re'u)iciul suerit )e &atro"$ Me"tio"e( a&tul ca aceasta clau(a )e
"eco"cure"ta tre!uie sa ie sti&ulata e-&res si limitat i" tim& la )urata e-iste"tei co"tractului
i")i,i)ual )e mu"ca$ Clau(a )e "eco"cure"ta "u mai &ro)uce eecte )aca i"cetarea co"tractuluii )e
mu"ca "u are loc )i" i"itiati,a sau )i" ,i"a a"#a'atului$
6& In ce con-itii inceteaza -in initiati1a /alariatului contractul in-i1i-ual -e munca 4
I"cetarea co"tractului )e mu"ca &ri" )esacerea acestuia )i" i"itiati,a salariatului % co"orm
art :=? Co)ul mu"cii % re&re(i"ta e-&resia s&eciica a &ri"ci&iului li!ertatii mu"cii $ Desi u(ual este
olosit terme"ul )e )emisie % le#al acesta utili(at i" ca(ul u"ctio"arilor &u!lici$
Salariatul "u este o!li#at sa*si moti,e(e )eci(ia si "ici sa )emisio"e(e i" scris $ Daca
&rea,i(ul se comu"ica a"#a'atorului ,er!al este "ecesar ca acesta sa ie clar si "eec+i,oc$ Co"orm
art :=? Co)ul mu"cii % &rea,i(ul este )e :? (ile lucratoare % iar i" ca(ul i" care salariatul )eti"e o
u"ctie )e co")ucere &rea,i(ul este )e =I )e (ile lucratoare$ Ferme"ul )e &rea,i( i"ce&e sa cur#a
)i" (iua urmatoare comu"icarii $Neres&ectarea acestui terme" )e catre salariat co"stituie a!atere
22
)isci&li"ara si &oate i sa"ctio"ata &ri" )esacerea )e catre a"#a'ator a co"tractului )e mu"ca % i"
temeiul art :=I% lit i )i" Co)ul mu"cii $ I" ca(ul &arasirii i"tem&esti,e a locului )e mu"ca % &ersoa"a
i" cau(a ,a i o!li#ata la &lata )e )es&a#u!iri )atorate a"#a'atorului$ Prea,i(ul "u &oate i )at i"
i"ter,alele )e tim& i" care salariatul se ala i" orice el )e co"ce)iu$Actul u"ilateral al salariatului )e
)esacere a co"tractului )e mu"ca% este )ei"iti, si o&erea(a )e )re&t $ Retractarea )emisiei este
i"a)misi!ila )aca u"itatea "u este )e acor)$ La i"itiati,a salariatului co"tractul )e mu"ca i"cetea(a
i" mome"tul im&li"irii terme"elor )e :? sau )u&a ca(% =I )e (ile % "eii") "ecesara "ici o a&ro!are
)i" &artea a"#a'atorului$
7& Can- inter1ine rea.ilitarea -i/ciplinara -e -rept 4
Rea!ilitarea )isci&li"ara este re#leme"tata &ri" le#e$ Astel sa"ctiu"ea )isci&li"ara a&licata u"ui
salariat 7 cu e-ce&tia )esacerii co"tractului )e mu"ca 8 se co"si)era a "u i ost luata )aca tim& )e
u" a" )e (ile )e la e-ecutarea ei % salariatul i" cau(a "u a mai sa,arsit o alta a!atere % i"ter,i"e
rea!ilitarea )e )re&t $ Poate i"ter,e"i si rea!ilitarea acultati,a )aca co")ucatorul u"itatii )is&u"e% i"
situatia i" care salariatul "u a mai sa,arsit o alta a!atere % i"sa "u mai )e,reme )e @ lu"i % )e la
e-ecutarea sa"ctiu"ii )e catre salariat$
III& TR(ERE) RECRUTRE *I SE'EC+I RESURSE'OR U!NE
Atra#erea% recrutarea si selectia su"t su!com&o"e"te ale &rocesului )e atra#ere% recrutare
si selectie )e &erso"al$
Recrutarea este acti,itatea ma"a#eme"tului resurselor uma"e care i)e"tiica sursele )e ca")i)ati
caliicati &e"tru ocu&area u"ui &ost si ii )etermi"a sa a&lice &e"tru ocu&area u"or &osturi "oi sau
,aca"te i" ca)rul or#a"i(atiei$

M$&o*$($ *$ #$c#u&"#$ " #$-u#-$(o# um"$
Meto)ele utili(ate i" recrutarea resurselor uma"e su"t e-treme )e com&le-e si ,ariate$
Meto)ele )e recrutare &ot i clasiicate i" meto)e co",e"tio"ale si "eco",e"tio"ale$ S&re e-em&lu%
recrutarea i" scoli% licee si u"i,ersitati% a&elarea la a#e"tiile s&eciali(ate )e recrutare% a"u"turile )e
a"#a'are i" &resa su"t% i" #e"eral co"si)erate )re&t meto)e co",e"tio"ale )e recrutare% i" tim& ce
ca")i)aturile s&o"ta"e si recoma")arile acute )e catre a"#a'atii or#a"i(atiei ac &arte )i" meto)ele
"eco",e"tio"ale )e recrutare$
O &arte )i"tre meto)ele utili(ate i" recrutarea )e &erso"al su"t:
": Pu!licarea a"u"turilor i" ca)rul or#a"i(atiei$
23
Aceasta co"stituie o meto)a )e recrutare i"ter"a% &ri" i"terme)iul careia a"#a'atii iau cu"osti"ta )e
&osturile ,aca"te e-iste"te i" ca)rul or#a"i(atiei$ Pu!licarea a"u"turilor )es&re &osturile ,aca"te se
ace i" locuri,i(i!ile sau% i" u"ctie )e ca(% i" re,ista aesteia$ A"u"turile res&ecti,e tre!uie sa
cu&ri")a:)e"umirea &ostului% co")itiile )e selectie% "i,elul orie"tati, al salariului$ I" #e"eral% aceasta
meto)a se oloseste i" ca(ul &romo,arilor i"ter"e si;sau a tra"serurilor$
I" i"stitutia &u!lica i" care )esasuram acti,itatea% aceasta meto)a "u este olosita% moti,at )e
a&tul ca i" ca(ul a&aritiei u"ui &ost care se i"ca)rea(a i"tr*o trea&ta sau #ra) &roesio"al su&erior%
su"t &reerate &ersoa"ele )i" e-teriorul i"stitutiei% a caror a"#a'are "u )uce la ,aca"tarea u"ui alt
&ost% im&licit a or#a"i(arii u"ui alt co"curs si "ici la situatia )e a orma o alta &ersoa"a &e &ostul
ramas ,aca"t$ De aseme"i% le#islatia i" ,i#oare &ri,i") &romo,area u"ctio"arilor &u!lici ar tre!ui sa
su&orte mo)iicari% co")itiile im&use u"ctio"arilor &u!lici &e"tru &romo,are% sa ai!a ca si criteriu "u
"umai ,ec+imea i"tr*o a"umita trea&ta sau #ra) &roesio"al ci si criterii )e &erorma"ta% sau urmare
a u"or testari% e-emi"ari% a altor a!ilitati &roesio"ale$
6: Reti"erea ca")i)aturilor s&o"ta"e$
Pe"tru ca o or#a"i(atie sa &rimeasca oerta )irecta )i" &artea ca")i)atilor% ea tre!uie sa )is&u"a "u
"umai )e recu"oastere% ci si )e o e-cele"ta re&utatie$ O &ro!lema ce &oate a&area i" ca(ul u"or
ca")i)aturi s&o"ta"e% o co"stituie #estio"area acestora% )eoarece este e,i)e"t ca% i" ma'oritatea
ca(urilor% i" mome"tul i" care se ma"iesta o ca")i)atura s&o"ta"a% or#a"i(atia "u )is&u"et )e
&osturi ,aca"te$
c: A&elarea la cererile )e a"#a'are &u!licate i" &resa )e catre &ersoa"ele alate i" cautarea u"ui loc
)e mu"ca$
Aceasta meto)a )e recrutare este utili(ata i" s&ecial )e or#a"i(atiile care au "e,oie )e cola!oratori
&e"tru )esasurarea acti,itatii lor$ I" #e"eral% a#e"tii comerciali% a#e"tii )e ,a"(ari% sau &erso"alul
"ecesar &e"tru )esasurarea u"or acti,itati se(o"iere su"t recrutati &ri" astel )e surse$
Desi i"stitutiile &u!lice "u o olosesc aceasta meto)a% este eicie"ta i" situatiile ca") &ostul ce
urmea(a a i ocu&at este cu #ra) si trea&ta &roesio"ala a caror salari(are "u ati"#e "i,elul
as&iratiilor celor care iau cu"osti"ta )es&re e-iste"ta &ostului ,aca"t &ri" alte mi'loace )e recrutare$
*: A#e"tiile )e recrutare$
Aceste or#a"i(atii su"t s&eciali(ate% mai ales% i" recrutarea &ersoa"elor i"alt s&eciali(ate$ A&elarea%
i" ,e)erea ocu&arii u"ui &ost la ser,iciile acestor ca!i"ete oera a,a"ta'ul totalei co"i)e"tialitati a
i"ormatiilor ur"i(ate )e catre or#a"i(atie sau )e catre ca")i)at i" ,irtutea u"ui co) )eo"tolo#ic$
A#e"tiile )e rerutare au ca o!iecti,e i)e"tiicarea% ,eriicarea% co"tactarea si selectia ca")i)atilor
coers&u"(atori &roilurilor )orite% asiste"ta i" luarea )eci(iei i"ale )e a"#a'are si urmarirea i"te#rarii
celui )orit )e catre or#a"i(atie$ Cresterea soma'ului i" Euro&a si% i" s&ecial i" tara "oastra% a ost )e
"atura sa &ro,oace co"stituirea multor aseme"ea a#e"tii s&eciali(ate% "umite QQtar#uri )e 'o!*uriRR$ I"
24
ese"ta% acestea i"locuiesc a"u"turile )i" (iare 7me)ia &a&er8 cu i"ii"tarea si )esasurarea acti,itatii
u"or or#a"i(atii s&eciali(ate 7me)ia*lie8$
I" ca(ul i"stituiilor &u!lice% aceasta acti,itate este i" sarci"a A#e"tiei Natio"ale a Fu"ctio"arilor
Pu!lici% i"stitutie la )is&o(itia si i" e,i)e"ta careia su"t u"ctio"arii &u!lici ale caror &osturi au ost
restructurate$
$: Recrutarea i" scoli% licee si u"i,ersitati$
Co"stituie o &ractica )es a&elata si u(itata$ Acest #e" )e acti,itate )e recrutare este coor)o"ata
)e o!icei )e ce"trele )e &lasare a ortei )e mu"ca situate i" ca)rul sau &e la"#a u"i,ersitatile )e
re"ume$ Au loc &ro#rame )e mu"ca i" coo&erare si sta#ii or#a"i(ate )e i"situtiile )e i",atama"t i"
i"tre&ri")eri sau la se)iile u"or or#a"i(atii "o"#u,er"ame"tale$ I" ca)rul &ro#ramelor )e mu"ca i"
coo&erare% stu)e"tiil&ot lucra o &arte )i" tim&ul ramas )u&a termi"area orelor )e stu)iu sau &ot
urma cursurile i" &erioa)a a"ului u"i,ersitar;scolar si% i" tim&ul ramas li!er% &ot lucra$ Aceste
&ro#rame atra# ti"erii &e"tru ca le oera &osi!ilitatea eectuarii stu)iilor co"comita"t cu )o!a")irea
u"ei e-&erie"te i"tr*u" a"umit )ome"iu$ Ca stimule"t su&lime"tar &e"tru termi"area stu)iilor si i"
sco&ul rama"erii i" or#a"i(atia res&ecti,e% a)eseori% a!sol,e"tii su"t a"#a'ati i" re#im &erma"e"t si
c+iar &romo,ati o)ata cu termi"area stu)iilor$
Acest #e" )e recrutare "u este utili(at i" i"stitutille &u!lice $
,: Recrutarea &ri" mass*me)ia$
Cererile )e a"#a'are &u!licate i" &resa im&lica o serie )e reactii )i" &artea solicita"tului u"ui
&ost% el co"si)era") )emersul ca")i)aturilor oarte !e"eic &e"tru ca% )eca or#a"i(atia &lateste
&e"tru a i"sera o cerere )e a"#a'are i" &resa% acesta i"seam"a ca se astea&ta la u" ca")i)at
&re#atit% &ri" co")itiile )e selectie im&use% atra#a") acea cate#orie )e &ersoa"e care su"t a&roa&e
)e e-i#e"tele si aste&tarile celui care a"#a'ea(a$ A,a") i" ,e)ere ca ma'oritatea ca")i)aturilor
&ro,i" )i" aceasta sursa% tre!uie acor)ata o mare ate"tie co"ce&rii si a"ali(arii a"u"turilor )e
a"#a'are &u!licate i" &resa$ A"u"turile acute &e &osturile )e ra)io si la cele )e tele,i(iu"e
co"stituie o e-cele"ta oerta% mai ales i" )ome"iul commercial$
+: Recrutarea &ri" INFERNEF
U"ul )i"tre ser,iciile oerite utili(atorilor INFERNEF*ului% ." )ome"iul aacerilor% .l
co"stituie 0i &osi!ilit/1ile )e recrutare$
A,a"ta'ele acestui ti& )e recruatre su"t e,i)e"te$ Ese"1ialul .l co"stituie u0uri"1a cu care
milioa"ele )e &ote"1iali clie"1i &ot i #/si1i$ Pe"tru ma"a#erii ." )ome"iul resurselor uma"e%
INFERNEF*ul re&re(i"t/ calea )e acces% ra&i)/ 0i ieti"/% la mul1imea resurselor uma"e%
utili(4") cea mai ."alt/ rat/ cost/efectiv de candidai, cu o &erma"e"1/ sem"iicati,/$
Foate aceste acilit/1i &ermit c+iar 0i celor mai mici ."tre&ri")eri 7care )is&u" )e resurse mai
&u1i" im&orta"te8 s/ co"cure(e cu marile com&a"ii$
25
Aceasta meto)a )e recrutare oer/ mult mai multe i"orma1ii )es&re or#a"i(a1ie )ecat
celelalte a"u"turi% aise% (iare$
Oricare ar i sursele 0i meto)ele )e recrutare alese% la !a(a acestei acti,it/1i tre!uie s/ se ale
urm/toarele &ri"ci&ii:
* com&eti1ia )esc+is/, &ri" asi#urarea accesului li!er )e &artici&are la co"curs sau e-ame" a
oric/rei &ersoa"e care .")e&li"e0te co")i1iile cerute )e le#e&e"tru ocu&area &ostului ,aca"t2
* selec1ia ." u"c1ie )e com&ete"1a &si+osocio&roesio"al/, &ri" sta!ilirea &ersoa"elor
a)mise &e"tru ocu&area &osturilor ,aca"te e-clusi, &e !a(a re(ultatelor o!1i"ute2
* asi#urarea tra"s&are"1ei) &ri" &u"erea% la )is&o(i1ia tuturor celor i"teresa1i% a i"orma1iilor
reeritoare la mo)ul )e )es/0urare a co"cursului2
* #ara"tarea 0a"selor e#ale &e"tru to1i ca")i)a1ii &ri" a&licarea% ." mo) "e)iscrimi"atoriu%
a u"or criterii )e selec1ie clar )ei"ite 0i c4t mai &u1i" su!iecti,e% astel ."c4t orice ca")i)at
s/ ai!/ 0a"se e#ale la ocu&area &ostului res&ecti,2
* co"i)e"1ialitatea tuturor )atelor 0i i"orma1iilor ur"i(ate &e &arcursul
&roce)urilor )e recrutare 0i selec1ie) &ri" #ara"tarea &rote'/rii )atelor &erso"ale ale
ca")i)a1ilor% ." co")i1iile le#ii$
M$&o*o(o+!" *$ #$c#u&"#$ " #$-u#-$(o# um"$
Pe"tru ocu&area u"ui &ost% ca")i)a1ii tre!uie s/ .")e&li"easc/ a"umite co")i1ii #e"erale$
Pri"tre acestea% le#isla1ia ." )ome"iu &re,e)e urm/toarele:
*s/ ai!/ cet/1e"ie rom4"/ sau )omiciliul ." Rom4"ia2
*s/ cu"oasc/ lim!a rom4"/% scris 0i ,or!it2
*s/ ai!/ ,4rsta )e :B a"i .m&li"i1i2
*s/ ai!/ ca&acitate )e&li"/ )e e-erci1iu2
*s/ ai!/ starea )e s/"/tate cores&u"(/toare &ostului &e"tru care ca")i)ea(/% atestat/ &e
!a(/ )e e-ame" me)ical )e s&ecialitate2
*s/ .")e&li"easc/ co")i1iile )e stu)ii &re,/(ute &ostului res&ecti,2
*s/ "u i ost co")am"a1i &e"tru s/,4r0irea u"ei i"rac1iu"i care ar ace*o i"com&ati!il/ cu
e-ercitarea sarci"ilor &ostului res&ecti,2
*s/ c40ti#e co"cursul sau s/ i &romo,at e-ame"ul or#a"i(at &e"tru ocu&area &ostului ,aca"t$
Al/turi )e acestea% se mai &ot a,ea ." ,e)ere 0i co")i1iile s&eciice )e e-ercitare a
sarci"ilor% com&ete"1elor 0i a res&o"sa!ilit/1ilor aere"te &ostului ,aca"t% res&ecti,:
*,ec+imea ." s&ecialitate cerut/ )e s&eciicul &ostului2
*stu)iile )e s&ecialitate "ecesare ocu&area &ostului2
*"ecesitatea 0i #ra)ul )e cu"oa0tere a u"ei lim!i str/i"e2
26
*"ecesitatea 0i "i,elul cu"o0ti"1elor )e o&erare;&ro#ramare &e calculator2
Co-&!&u!#$" com!-!!(o# *$ -$($c4!$
I" #e"eral% "umirea comisiilor )e selec1ie se ace cu cel &u1i" >? )e (ile ."ai"tea )atei
or#a"i(/rii co"cursului% &ri" or)i"ul sau )is&o(i1ia co")uc/torului or#a"i(a1iei$
Comisiile )e selec1ie co"stituite su"t com&use )i" trei mem!ri% res&ecti,:
*u" s&ecialist care s/ ai!/ cel &u1i" &re#/tirea% e-&erie"1a 0i u"c1ia solicitate &e"tru &ostul ,aca"t
&e"tru care se or#a"i(ea(/ co"cursul )e selec1ie2
*u" s&ecialist )i" ca)rul De&artame"tului Resurse Uma"e2
*u" s&ecialist )i" aara or#a"i(a1iei% )e re#ul/ u" &si+olo# sau% ." ca(ul u"c1iilor &u!lice%
u" s&ecialist )i" .",/1/m4"tul su&erior )e s&ecialitate$
Preci(/m c/ la lucr/rile comisiilor )e co"curs sau ale celor )e solu1io"are a co"testa1iilor%
&oate &artici&a% ." calitate )e o!ser,ator% o &ersoa"/ )esem"at/ )e or#a"i(a1iile si")icale
re&re(e"tati,e$
Lucr/rile comisiei )e co"curs 0i ale comisiei )e solu1io"are a co"testa1iilor se ,or i"ali(a &ri"
re)actarea u"ui &roces*,er!al )e c/tre secretarul comisiei% 0i &re)area tuturor )ocume"telor
co"cursului De&artame"tului Resurse Umane".
S&"6!(!#$" %#oc$*u#!! *$ o#+"!3"#$ ;! *$-,1;u#"#$ " cocu#-u#!(o#
Fu"c1iile &u!lice ,aca"te &e"tru care urmea(/ s/ se or#a"i(e(e co"curs se )au &u!licit/1ii% &ri"
#ri'a De&artame"tului ,Resurse Umane", cu cel &u1i" =I )e (ile ."ai"te )e )ata or#a"i(/rii
co"cursului% &ri"tr*u" a"u"1 ." &resa "a1io"al/ sau local/% &recum 0i &ri" ai0area la se)iul
mi"isterului$
I" co"ormitate cu &re,e)erile Co)ului Mu"cii% a"u"1ul ,a co"1i"e% ." mo) o!li#atoriu:
*)e"umirea 0i se)iul or#a"i(a1iei care )es/0oar/ co"cursul )e selec1ie2
*locul% )ata 0i ora )es/0ur/rii co"cursului2
*)e"umirea &ostului &e"tru care se or#a"i(ea(/ co"curs2
*co")i1iile #e"erale 0i s&eciice )e &artici&are la co"curs2
*!i!lio#raia "ecesar a i co"sultat/ )e c/tre ca")i)a1i 7." u"c1ie )e ca(82
*)ata &4"/ la care se &ot )e&u"e )osarele )e ."scriere2
*eleme"tele com&o"e"te ale )osarelor )e ."scriere2
*"um/rul )e teleo" )e u")e se &ot ala i"orma1ii su&lime"tare$
Preci(/m c/% ." ca(ul ." care% )i" moti,e o!iecti,e% "u se &ot res&ecta )ata 0i ora
)es/0ur/rii co"cursului co")ucerea or#a"i(a1iei are o!li#a1ia )e a a"u"1a% &ri" i"terme)iul
acelora0i mi'loace )e i"ormare% mo)iic/rile i"ter,e"ite ." )es/0urarea co"cursului$
27
Pre(e"t/m% ." cele ce urmea(/% o 5#ril/ )e re)actare3 a u"ui a"u"1 &ri,i") scoaterea la co"curs
a u"ui &ost ,aca"t$
(rila -e re-actare a unui anun8 pri1in- /coaterea la concur/ a unui po/t 1acant
O#+"!3"4!"8
Dome"iul )e acti,itate
Pro)usele sau ser,iciile oerite:
Situa1ia &e &ia1a "a1io"al/ 0i;sau i"ter"a1io"al/
Filiale 0i;sau sucursale
Pu"cte orte ale or#a"i(a1iei:
Di,erse:
Po-&u(<%o-&u#!($ %$&#u c"#$ -$ o#+"!3$"31 cocu#-8.
De"umirea &ostului;&osturilor
Com&artime"tul ." ca)rul c/ruia se al/:
Postul este "ou creat sau e-ist/ )e'aS
Rela1ii or#a"i(atorice )e autoritate% coo&erare% co"trol% re&re(e"tare$$
Pri"ci&alele o!iecti,e i")i,i)uale
Pri"ci&alele sarci"i:
Pri"ci&alele res&o"sa!ilit/1i:
Pri"ci&alele com&ete"1e
Posi!ilit/1i )e ormare asi#urat/ )e or#a"i(a1ie:
P#o,!(u( %-!'o-oc!o%#o,$-!o"( "( c"*!*"&u(u!8
V4rsta o&tim/: mi"im/: ma-im/:$
Ni,elul 0i ti&ul )e &re#/tire &roesio"al/
E-&erie"1a &roesio"al/
Cu"o0ti"1e com&leme"tare 0i;sau su&lime"tare
Com&ete"1a ma"a#erial/ 7)ac/ este ca(ul8:
Calit/1i 0i a&titu)i"i:
O!ser,a1ii &articulare 7&ermis )e co")ucere etc$8
Di,erse a,a"ta'e:
A,a"ta'ele com&leme"tare 7&rime% &artici&a1ii la &roit% autoturism% locui"1/8:
A,a"ta'e sociale 7tic+ete &e"tru restaura"te% orar ,aria!il etc8:
Mo*"(!&14! *$ #1-%u- (" "u48
scris% la urm/toarea a)res/ %
28
teleo"ic% la "um/rul
&o0t/ electro"ic/% la a)resa %
A(&$ !,o#m"4!!8
Practic% recrutarea resurselor uma"e ."cetea(/ ." mome"tul ai0/rii a"u"1ului &ostului ,aca"t$
P#o+#"m *$ #$c#u&"#$ #$"(!3"& *$ c1&#$ o -oc!$&"&$ com$#c!"(1 o#+"m3"&o"#$ " cocu#-u(u!
%#!)!* ocu%"#$" %o-&u(u! 5ma"a#er #e"eralRR
E&"%" .8 &u!licarea ." &res/ 0i ai0area la se)iul societ/1ii comerciale a co"cursului &ri,i")
ocu&area &ostului ,aca"t 0i a criteriilor )e selec1ie2
E&"%" /8 or#a"i(area locului 0i a co")i1iilor )e )es/0urare a acti,it/1ii cu ca")i)a1ii la ocu&area
&ostului ,aca"t% ." co"ormitate cu cele i")icate ." a"u"1ul &ri,i") or#a"i(area co"cursului$ Locul
)e )es/0urare &oate i la se)iul societ/1ii comerciale% e,e"tual% sala u")e se )es/0oar/
co"siliile )e a)mi"istra1ie$ Aici urmea(/ a i a)use toate )ocume"tele 0i actele "ecesare celor
care i"ter,i" ." acti,it/1ile )e recrutare 0i selec1ie$
29
E&"%" 38 ."tocmirea )osarului ca")i)atului% cu&ri"(4") toat/ ormularistica "ecesar/ &rocesului )e
recrutare 70i selec1ie% ." a(ele urm/toare8% i"clusi, u" cu&ri"s al acestuia$ Dorim s/ me"1io"/m c/
u"ele )ocume"te urmea(/ a i a)use )e c/tre ca")i)at% &otri,it cererii )e oert/% iar altele ,or i
com&letate &e &arcursul ."tre,e)erilor 0i al i"ter,iurilor cu acesta% iar altele )u&/ selec1ia 0i
a)'u)ecarea )e c/tre comisia )e co"curs a ca")i)atului )esem"at2
E&"%" 48 ."tocmirea u"ui )osar al societ/1ii% care s/ cu&ri")/ )ate 0i i"orma1ii )es&re aceasta%
care su"t "ecesare ca")i)atului$ Este recoma")a!il/ &re(e"tarea lor ."tr*o orm/ co"clu)e"t/ 0i
e)iicatoare &e"tru acti,itatea societ/1ii comerciale% care s/ &ermit/ i)e"tiicarea &u"ctelor orte 0i
a celor sla!e$ Dosarul societ/1ii ar tre!ui s/ cu&ri")/% ca eleme"te )e !a(/:
:$ i0a )e i)e"titate a societ/1ii comerciale2
<$ or#a"i#rama societ/1ii% i"clusi, &re(e"tarea structurii )e &ro)uc1ie2
=$ statul )e u"c1ii #lo!al% /r/ a i &reci(ate "umele a"#a'a1ilor 0i;sau salariile
acestora2
>$ situa1ia &atrimo"iului societ/1ii comerciale% rele,at/ &ri" i"terme)iul
i")icatorilor )e reeri"1/2
?$ otoco&ia statutului societ/1ii comerciale 0i cea a cererii )e ."scriere la
Re#istrul Na1io"al al Oiciului Comer1ului2
@$ &ri"ci&alele o!iecti,e 0i criterii )e &erorma"1/2
A$ lista ac1io"arilor societ/1ii comerciale2
B$ u" stu)iu )e marTeti"# )i" care s/ re(ulte situa1ia &ie1ei ." ca)rul c/reia se
al/% res&ecti,% &ri"ci&alii ur"i(ori 0i !e"eiciari ai societ/1ii comerciale2
E&"%" =8 &re#/tirea materialelor 0i a )ocume"ta1iei &osi!il a i solicitate )e c/tre ca")i)a1i$ ." ca(ul
recrut/rii u"ui ma"a#er% este recoma")a!il/ &re(e"tarea 0i i"clu)erea urm/toarelor )ocume"te:
otoco&ii ale )ocume"telor )e !a(/ ale societ/1ii% res&ecti, ale statutului2
otoco&ii ale !ila"1urilor co"ta!ile &e"tru a"ul &re(e"t 0i cel trecut )e
acti,itate a societ/1ii comerciale2
otoco&ii ale co"turilor )e &roit 0i &ier)ere% &e"tru a"ul &re(e"t 0i cel trecut
)e acti,itate a societ/1ii comerciale2
re#istrele societ/1ii 2
&re(e"tarea li"iilor strate#ice ale societ/1ii comerciale2
criteriile )e &erorma"1/$2
e-trase )i" re#ulame"tul )e or#a"i(are 0i u"c1io"are 7ROF8 0i )i"
re#ulame"tul )e or#a"i(are i"ter"/ 7ROI8 ale societ/1ii2
30
&la"uri 0i;sau &ro#rame care &re(i"t/ o im&orta"1/ )eose!it/ &e"tru
acti,itatea societ/1ii2
stu)ii 0i &roiecte ela!orate &e"tru acti,itatea ,iitoare a societ/1ii2
e-trase )i" co"tractele colecti,e 0i cele i")i,i)uale )e mu"c/% care au
rele,a"1/ &e"tru acti,itatea ,iitoare a "oului a"#a'at$
E&"%" >8 ."tocmirea )osarului comisiei )e recrutare a ca")i)a1ilor% care este recoma")a!il
s/ cu&ri")/: lista mem!rilor comisiei )e recrutare 0i &ri"ci&alele lor atri!u1ii% com&ete"1e 0i
res&o"sa!ilit/1i2
*criteriile )e selec1ie a ca")i)aturilor% limitele 0i &o")erile acestora2
*c+estio"arul ca)ru &e"tru )es/0urarea i"ter,iului )e recrutare2
*sistemul )e "otare2
*!ateria )e testare a cu"o0ti"1elor% a&titu)i"ilor 0i a calit/1ilor2
*co"tractul )e ma"a#eme"t 0i a"e-ele sale2
*i0a ca")i)atului$
Selectia re/u/elor umane&
Selec1ia resurselor uma"e co"st/ ." ale#erea% &otri,it a"umitor criterii% a ca")i)atului al c/rui &roil
&si+osocio&roesio"al cores&u")e cel mai !i"e caracteristicilor u"ui a"umit &ost$I" #e"eral%
ma'oritatea or#a"i(a1iilor utili(ea(/ uu( sau mai mu(&$ c#!&$#!! *$ selec1ie &e"tru a)o&tarea
)eci(iei )e a"#a'are a u"ei &ersoa"e% cu"oscut ii") a&tul c/ e,olu1ia te+"olo#iei% co"te-tul
eco"omico*social% com&le-itatea acti,it/1ilor or#a"i(a1iilor su"t eleme"tele care au co")us la
ela!orarea meto)olo#iei )e a"#a'are$
5&2& Sta.ilirea meto-ei -e /elec8ie
Meto)olo#ia s&eciic/ ma'orit/1ii or#a"i(a1iilor com!i"/ )ou/ meto)e )e selec1ie: metoda
obstacolelor multiple" 0i metoda egalizatoare".Meto)a cel mai )es utili(at/ o co"stituie
meto-a 9o./tacolelor multiple: 7i#$l$8 Aceasta co"si)er/ selec1ia )re&t o 5curs/ s&orti,/3% ."
care 5o!stacolele3 * &este care ca")i)atul tre!uie s/ treac/ * su"t criteriile )e selec1ie% iar
5c40ti#/torul cursei3 este cel care a trecut% /r/ s/ )o!oare% toate 5o!stacolele3 0i a a'u"s
&rimul la 5li"ia )e sosire3$ S&re e-em&lu% s/ &resu&u"em c/ &roce)ura )e selec1ie &e"tru u"
&ost cu&ri")e% )re&t criterii% o &ro!/ &ractic/ 0i u" i"ter,iu$ A&licarea meto)ei mai sus
me"1io"at/ ar &utea &resu&u"e% ca &rim 5o!stacol3% &ro!a &ractic/$ Astel% "umai acei
ca")i)a1i care au o!1i"ut caliicati,ul 5a)mis3 la aceasta &ro!/ ,or &utea a'u"#e la cel )e*al
)oilea 5o!stacol3% care este i"ter,iul% 0i "umai aceia care ,or i co"si)era1i 5a)mi0i3 )u&/
i"ter,iu ,or &utea i a"#a'a1i$
31
Facem &reci(area c/% la iecare 5o!stacol3% ca")i)a1ii tre!uie s/ o!1i"/ u" caliicati,
a&reciat ca ii") mi"imal &e"tru &romo,area ." eta&a urm/toare a 5cursei3$S&re )eose!ire )e
aceasta% &ri" meto-a 9e3alizatoare: 7i#$<8 ca")i)atul .0i &oate com&e"sa caliicati,ele 5sla!e3
o!1i"ute la u"ul sau la mai multe criterii% &ri" o!1i"erea u"ora e-ce&1io"ale la celelalte$
Reeri")u*"e la acela0i e-em&lu% utili(area acestei meto)e ar &resu&u"e acce&tarea la i"ter,iu
0i a ca")i)a1ilor care "u au a,ut caliicati,e )e 5trecere3 la &ro!a &ractic/% urm4") ca i"ter,iul
s/ sta!ileasc/ 0i cu"o0ti"1ele &roesio"ale ale acestora$U"ul )i"tre a,a"ta'ele meto)ei
5o!stacolelor multi&le3 7a&reciat ca ii") cel mai im&orta"t &e"tru ma'oritatea or#a"i(a1iilor )i"
1ara "oastr/8 .l co"stituie costurile sc/(ute ale selec1iei$a propunerea compartimentelor
interesate, pre!edintele comisiei de selecie poate stabili, pentru fiecare dintre probele de
concurs sau criteriile de selecie prev"zute, o anumit" pondere, #n funcie de gradul de
importan" acordat acestora.
Meto)a 5o!stacolelor multi&le3
32
3..... P#$-$($c4!" *o-"#$(o# *$ c"*!*"&u#1
O )at/ cu e-&irarea terme"ului )e )e&u"ere a )osarului )e ca")i)atur/% comisia )e
co"curs ,eriic/ .")e&li"irea co")i1iilor solicitate &e"tru ."scrierea la co"curs 0i ."tocme0te lista
cu&ri"(4") ca")i)a1ii care ,or &utea &artici&a% ." co"ti"uare la selec1ie$
Pre0e)i"tele comisiei )e selec1ie tra"smite re(ultatul &reselec1iei )osarelor )e
ca")i)atur/ De&artame"tului ,$iesurse Umane", ." ,e)erea comu"ic/rii acestuia tuturor
ca")i)a1ilor$
I"orma1iile ur"i(ate &ri" ."tocmirea 0i &re(e"tarea curriculum%urilot vitae &C'f 0i a
scrisorilor )e moti,a1ii co"stituie% )e a&t% &rima eta&/ a selec1iei ca")i)a1ilor ." ra&ort cu
ceri"1ele &ostului$ ." aceast/ a(/ su"t elimi"ate u" "um/r mare )e ca")i)aturi 7AI*BIU8% )e
aceea a"ali(a acestor )ocume"te tre!uie eectuat/ mi"u1ios$ Reeritor la acest as&ect%
M$La,oi#ie &reci(ea(/ c/: 5 ...un candidat trebuie s"%!ipreg"teasc" #n mod temeinic C'%ul, dup"
o analiz" aprofundat" a trecutului s"u profesional. (l trebuie s" prezinte, c)t mai conving"tor,
at)t bilanul realiz"rilor sale, c)t !i obiectivele pe care !i le%a propus. Realiz"rile obinute trebuie
s" fie e*primate numeric, #n termenii urm"tori: cre!terea cifrei de afaceri, cre!terea cu+
,aprofitului, reducerea costurilor etc.3$
I" acest co"te-t% me"1io"/m a&tul c/ ." C' se mai urm/resc 0i alte as&ecte
5i"ormale3 le#ate )e mo)ul )e &re(e"tare a ca")i)aturii ca% s&re e-em&lu: a!se"1a
sem"/turii% calitatea +4rtiei utili(ate% &re(e"tarea )ocume"telor ." otoco&ii% e-iste"1a
#re0elilor )e orto#raie% sistemati(area i"orma1iilor% ali"iame"tele 0i altele$
I" aceast/ eta&/ )e &reselec1ie a ca")i)aturilor se a"ali(ea(/ 0i ormularele )e
."scriere com&letate )e ca")i)a1i$ Pri" co"1i"utul lor% acestea tre!uie s/ oere &osi!ilitatea
reali(/rii u"ui &roil &si+osocio&roesio"al c4t mai clar al ca")i)atului 0i% mai ales% s/ rele,e ." ce
m/sur/ acesta cores&u")e ceri"1elor &ostului ,aca"t$ Preci(/m c/% ." co"ormitate cu &re,e)erile
art$<J ali"$ = )i" Co)ul Mu"cii% 5i"orma1iile cerute% su! orice orm/% )e c/tre a"#a'ator &ersoa"ei
33
care solicit/ a"#a'area cu oca(ia ,eriic/rii &reala!ile a a&titu)i"ilor "u &ot a,ea u" alt sco& )ec4t
acela )e a a&recia ca&acitatea )e a ocu&a &ostul res&ecti,% &recum 0i a&titu)i"ile &roesio"ale3$
Lista ca")i)a1ilor selecta1i s/ &artici&e la celelalte &ro!e ale selec1iei se ai0ea(/ la se)iul
or#a"i(a1iei$ Preci(/m c/ tre!uie me"1io"at terme"ul ." care ca")i)a1ii "emul1umi1i )e re(ultatul
&reselec1iei &ot ace co"testa1ie$ ." acest ca(% ." ma-imum = (ile% comisia )e solu1io"are a
co"testa1iilor comu"ic/% scris% re(ultatul co"testatarilor$
5&2&;& Te/tarea p/i%o/ocioprofe/ional< a can-i-a8ilor
Sco&ul selec1iei resurselor uma"e este s/ &re,a)/ care )i"tre ca")i)a1i ,a a,ea cele mai !u"e
re(ultate ." &ostul &e"tru care se )es/0oar/ co"cursul$ De aceea este "ecesar/ o testare
&si+osocio&roesio"al/ c4t mai com&let/ 0i com&le-/ a ca")i)a1ilor$ Di"tre testele care &ot i
utili(ate ." selec1ia &erso"alului% ami"tim:
a- te/tele p/i%o/ociolo3ice, cu a'utorul c/rora se &oate reali(a o e,aluare a
&erso"alit/1ii ca")i)atului% a i"tereselor 0i moti,a1iilor acestuia$ ." acce&1iu"ea sa cea mai lar#/%
terme"ul 5&erso"alitate3 )ei"e0te 5ii"1a uma"/ co"si)erat/ ." e-iste"1a ei social/ 0i a,4") o
."(estrare cultural/ s&eciic/3$ Perso"alitatea i"te#rea(/ ." si"e * ca sistem * or#a"ismul
i")i,i)ual% structurile &si+ice uma"e 0i% toto)at/% rela1iile sociale ." care omul este a"#re"at%
&recum 0i mi'loacele culturale )e care )is&u"e$ Factorii &erso"alit/1ii au ost stu)ia1i )e
s&eciali0ti ." sco&ul )elimit/rii 0i &reci(/rii com&o"e"1ei 0i caracteristicilor lor$ Astel% s*a
e,i)e"1iat% ." &rimul r4")% c/ ace0tia su"t 5orma1iu"i i"te#rate 0i i"te#ratoare si"tetice3% ."
se"sul
c/ reu"esc sau co")e"sea(/ )ierite u"c1ii 0i &rocese &si+ice$ S&re e-em&lu% )is&o(i1ia s&re
comu"icare im&lic/ "u "umai lim!a'ul% ci0i moti,a1ia% )ori"1a )e a comu"ica 0i% toto)at/%
mo)ul )e a #4")i 0i )e a sim1i al ca")i)atului$ ." al )oilea r4")% actorii )e &erso"alitate )is&u"
)e o relati,/ sta!ilitate% se ma"iest/ co"sta"t ." co")uit/% "e&ut4") i ra)ical mo)iica1i )e
situa1ii tra"(itorii 0i acci)e"tale$ S&re e-em&lu% i")i,i)ul ."(estrat cu r/!)are% cu st/&4"ire )e
si"e 0i calm )o,e)e0te aceste calit/1i )e cele mai multe ori 0i a!)ic/ )e la ele ." mo)
e-ce&1io"al$ ." cel )e*al treilea r4")% tr/s/turile )e &erso"alitate ti") s&re #e"eralitate 0i .l
caracteri(ea(/ &e om ." a"sam!lul s/u 0i "u "umai ."tr*u" a"umit ra&ort co"cret$
E-em&liic/m i"teli#e"1a #e"eral/% mo)alitatea tem&erame"tal/% ermitatea ." atitu)i"i etc%
care se ma"iest/ ." cele mai )i,erse situa1ii 0i i")e&e")e"t )e acestea$ Se rele,/% ." al
&atrulea r4")% c/ actorii )e &erso"alitate )is&u" )e o oarecare 5&lasticitate3% "eii") total ri#i(i%
&ut4")u*se restructura 0i &erec1io"a su! &resiu"ea co")i1iilor )e me)iu$ Astel% s&re e-em&lu%
me"talitatea co"ser,atoare ce)ea(/ ." a1a or1ei tra"sorm/rilor re,olu1io"are$ ." i"e% actorii
)omi"a"1i ." sistemul )e &erso"alitate al iec/rui i")i,i) su"t caracteristici 0i;sau )ei"itorii
34
&e"tru acesta% e-&rim4")u*: ." ceea ce are ese"1ial 7ca om li"i0tit sau tur!ule"t% tale"tat sau
i"ca&a!il% res&ectuos sau i"sole"t etc8$
Fotalitatea structural/ a actorilor )e &erso"alitate la care% &ri" &ro&ria sa )e(,oltare%
iecare i")i,i) a a'u"s% re&re(i"t/ o stare )e a&t 0i este ."s/0i 5su!sta"1a3 &erso"alit/1ii care se
co"ru"t/ cu lumea$ De aceea% &e !a(a cu"oa0terii structurilor )e &erso"alitate% se &ot ace
&re,i(iu"i asu&ra reac1iilor 0i a co")uitei i")i,i)ului ."tr*o situa1ie )at/ sau ." a1a u"ei sarci"i ce
i se ."cre)i"1ea(/$
.= te/tarea poten8ialului) a cuno>tin8elor >i a a.ilit<8ilor profe/ionale ale
can-i-a8ilor &resu&u"e &arcur#erea mai multor &ro!e% at4t teoretice% c4t 0i &ractice% &recum:
&$-&$ *$ "%&!&u*!!5 care e,aluea(/ &ote"1ialul ca")i)atului cores&u"(/tor
ceri"1elor &ostului% ." ceea ce &ri,e0te: inteligena, aptitudinile verbale !i cele
numerice, orientarea spaial", percepia formelor, abilitatea de redactare a unui
document, coordonarea motorie, de*teritatea manual" etc$ Aceste teste )e
e,aluare a a&titu)i"ilor ca")i)atului su"t utili(ate ." ."trea#a lume ."c/ )e la
."ce&utul secolului% ii") e,i)e"t a&tul c/ ele 0i*au )o,e)it ,ali)itatea ." selec1ia
&erso"alului oric/rei or#a"i(a1ii$ Ei"e."1eles c/ iec/rui &ost sau cate#orii )e
&osturi 7care au ceri"1e asem/"/toare8 )i"tr*o or#a"i(a1ie .i cores&u")e u" a"umit
ti& )e test7e8$
Cercet/ri rece"te sus1i" utilitatea testelor )e a&titu)i"i$ O &arte )i"tre acestea arat/ c/
testele )e selec1ie su"t ,ali)e% ." mo) ec+ita!il &e"tru to1i ca")i)a1ii% i")iere"t )e ras/% reli#ie sau
se-$ Alte cercet/ri au )emo"strat c/ "umai testele )e i"teli#e"1/ &ot i olosite &e"tru &osturi
)ierite% ." situa1ii )ierite% )ac/ su"t sta!ilite 0i ."tru"ite a"umite co")i1ii$ ."s/% ." &oi)a acestor
a&recieri &o(iti,e% testele )e a&titu)i"i au ost criticate &e"tru "eres&ectarea u"or &ri"ci&ii ale
le#ii o&ortu"it/1ilor e#ale la a"#a'are2
&$-&$ *$ cuo;&!4$5 care e,aluea(/ ca&acitatea i")i,i)ului )e a*0 iolosi
cu"o0ti"1ele )o!4")ite ." re(ol,area u"or &ro!leme 7situa1ii8 im&licate )e
sarci"ile &ostului &e"tru care ca")i)ea(/$ ." #e"eral% testarea
cu"o0ti"1elorseace&ri"i"terme)iulu"or &ro!e scrise$
Pro!a scris/ co"st/ ." re)actarea u"ei lucr/ri scrise sau com&letarea u"or teste* #ril/ ."
&re(e"1a comisiei )e co"curs$ Num/rul su!iectelor &e"tru lucrarea scris/% #ra)ul )e )iicultate 0i
com&le-itate al acestora sau% ." u"c1ie )e ca(% al testelor*#ril/ se sta!ilesc )e comisia )e co"curs%
." co"cor)a"1/ cu "i,elul 0i s&eciicul &osturilor &e"tru care se or#a"i(ea(/ selec1ia$
Su!iectele sau testele*#ril/ "u &ot )e&/0i !i!lio#raia )e co"curs$ Su!iectele sau testele*
#ril/ ,or a,ea ca o!iect testarea cu"o0ti"1elor teoretice "ecesare &e"tru .")e&li"irea atri!u1iilor 0i
res&o"sa!ilit/1ilor &ostului res&ecti,$ Pe"tru u"c1iile ma"a#eriale su!iectele ,or cu&ri")e ." mo)
35
o!li#atoriu 0i testarea cu"o0ti"1elor ma"a#eriale$ Pe"tru asi#urarea co"i)e"1ialit/1ii% comisia )e
selec1ie tre!uie s/ sta!ileasc/ su!iectele sau testele*#ril/ cu ma-imum o or/ ."ai"tea )es/0ur/rii
&ro!ei scrise$ Acestea se ."c+i) ." &licuri si#ilate &urt4") 0tam&ila comisiei or#a"i(atoare a
selec1iei$ Plicul e-tras )e ca")i)a1i se )esc+i)e )e c/tre &re0e)i"tele comisiei la ."ce&erea
sus1i"erii &ro!ei scrise% ." a1a acestora$ Durata &ro!ei scrise se sta!ile0te )e c/tre comisia )e
selec1ie% ." u"c1ie )e #ra)ul )e )iicultate 0i com&le-itate al su!iectelor% res&ecti, al testelor*#ril/$
Sta!ilirea &u"cta'elor &e"tru iecare su!iect sau test*#ril/ se ace )e c/tre comisia )e
selec1ie 0i se comu"ic/% &ri" ai0are )e c/tre secretarul comisiei )e selec1ie% ime)iat )u&/
."c+eierea &ro!ei scrise$ Notarea lucr/rilor scrise sau a testelor*#ril/ este recoma")a!il s/ se
ac/ se&arat )e c/tre iecare mem!ru al comisiei )e selec1ie 0i s/ se co"sem"e(e ."tr*u"
&roces*,er!al$ Nota i"al/ a &ro!ei scrise este )at/ )e me)ia aritmetic/ sau &o")erat/ a
"otelor acor)ate )e iecare mem!ru al comisiei )e selec1ie2
&$-&$ *$ %$#,o#m"415 u(ual "umite probe practice", care solicit/ ca")i)atului s/
reali(e(e o acti,itate 7motorie% ,er!al/ etc8$
Sco&ul urm/rit co"st/ "u at4t ." )etermi"area cu"o0ti"1elor% .")em4"/rilor 0i;sau
a&titu)i"ilor% c4t% mai ales% ." e,aluarea &erorma"1elor ca")i)atului reeritoare la sarci"ile
re&re(e"tati,e acti,it/1ilor &ostului$ Astel% testele )e &erorma"1/ su"t co"ce&ute s/ cu&ri")/
acti,it/1ile cele mai im&orta"te% s&eciice &ostului$ S&eciali0ti america"i clasiic/ testele )e
&erorma"1/ ."motorii 0i ,er!ale$ Cele motorii &resu&u" acti,it/1i i(ice% )e ma"i&ulare a
u"or meca"isme7o&erarea u"ui )is&o(iti,% i"stalarea u"ei &iese ."tr*u" meca"ism% reali(area
u"ei &iese etc8$ Festele ,er!ale su"t orie"tate ie s&re lim!a'ul olosit% ie s&re oame"i
7,i")erea
u"ui &ro)us% e)itarea u"ui )ocume"t% a)o&tarea u"ei )eci(ii reeritoare la moti,area
a"#a'a1ilor etc8$ Datorit/ a&tului c/ testele )e &erorma"1e su"t &roiectate &e"tru &osturi
s&eciice% ele au o mare )i,ersitate2
c: ." ceea ce &ri,e0te te/tele -e performan8< pentru mana3eri) ele &re(i"t/
a"umite &articularit/1i )atorit/ com&le-it/1ii acti,it/1ii acestora ." ca)rul or#a"i(a1iei$ Aceste
teste au ca sco& o!1i"erea u"ui set )e re(ultate s&eciice a"umitor )ime"siu"i ale &ostului%
utili(4") )ierite i"strume"te$ S&re e-em&lu% cel mai )es utili(ate 5)ime"siu"i3 ale &osturilor
ma"a#eriale su"t:
comu"icarea% res&ecti,% utili(area eicie"t/ a e-&rim/rii ." rela1iile cu
&ersoa"e sau #ru&uri )e &ersoa"e 7i"clusi, comu"icarea "o",er!al/8
&la"iicarea 0i or#a"i(area% res&ecti, sta!ilirea )irec1iilor )e ac1iu"e &e"tru
si"e 0i;sau &e"tru ter1i% a terme"elor )e reali(are% a resurselor "ecesare ."
,e)erea ati"#erii u"ui o!iecti, s&eciic2
36
)ele#area% res&ecti, utili(area eicie"t/ a su!or)o"a1ilor2
co"trolul% res&ecti,% sta!ilirea &roce)urilor )e mo"itori(are 0i;sau )e e,aluare a sarci"ilor%
acti,it/1ilor 0i res&o"sa!ilit/1ilor su!or)o"a1ilor2
lea)ers+i&*-A% res&ecti, utili(area stilurilor ma"a#eriale cele mai &otri,ite 0i a meto)elor
cores&u"(/toare ." rela1iile i"ter&erso"ale cu su!or)o"a1ii% cole#ii% su&eriorii% sau cu
ter1e &ersoa"e;#ru&uri% ." ,e)erea .")e&li"irii sarci"ilor )e mu"c/2
*: U(ual ."t4l"im% su! )e"umirea )e centre de evaluare", testele scrise% ." care se simulea(/
o &ro!lem/ ma"a#erial/% )iscu1iile ." #ru&% 'ocurile ma"a#eriale etc% care i"clu) simul/ri i"teracti,e
cu a'utorul com&uterului% stu)ii )e ca(% e-erci1ii )e solu1io"are a co"lictelor etc$ Me"1io"/m c/
succesul acestor 5ce"tre )e e,aluare3 )e&i")e )e coor)o"atorul acestora$ Sarci"a sa &ri"ci&al/
co"st/ ." ."re#istrarea com&ortame"telor ca")i)a1ilor 0i a rec,e"1ei &artici&/rii acestora la
&ro!lemele e-&use$ De o!icei% &ersoa"a care coor)o"ea(/ 0i e,aluea(/ acti,itatea acestor
5ce"tre3 este u" ma"a#er )i" ca)rul or#a"i(a1iei% situat &e u" "i,el ierar+ic su&erior celui &e care se
al/ &ostul ,aca"t$
5&2&5& Inter1iul final
I"ter,iurile su"t% &ro!a!il% cele mai u(uale )ar 0i cel mai mult criticate criterii ale selec1iei$
I"ter,iul este utili(at at4t ." selec1ia% c4t 0i ." &romo,area% tra"serul sau e,aluarea
&erorma"1elor a"#a'a1ilor )i" ca)rul or#a"i(a1iei$ Pri" i"terme)iul i"ter,iului a,em
&osi!ilitatea cu"oa0terii "e,oilor 0i a o!iecti,elor i")i,i)uale ale ca")i)atului% &recum 0i a
mo)alit/1ilor ." care or#a"i(a1ia ar &utea ,e"i ." ."t4m&i"area acestor "e,oi 0i o!iecti,e$
O serie )e cercet/ri e-&erime"tale% eectuate &e &arcursul a &este AI )e a"i% e,i)e"1ia(/
c4te,a )i"tre &u"ctele sla!e ale i"ter,iurilor$ Di"tre acestea ami"tim:
- i"ter,ie,atorii au te")i"1a )e a acce&ta sau res&i"#e u" ca")i)at ." "umai &u1i")e
trei*&atru mi"ute )e la ."ce&utul i"ter,iului% u&/ care caut/ &ro!e care s/ e,i)e"1ie(e
&rima lor im&resie2
- i"ter,ie,atorii .0i ormea(/% a)eseori% a"umite o&i"ii )es&re ca")i)at% a,4") la !a(/
scrisoarea )e moti,a1ii a acestuia$ Aceste o&i"ii su"t sau &ot i sc+im!ate c+iar ." ca)rul
i"ter,iului2
- i"ter,ie,atorii acor)/ mai mult/ im&orta"1/ as&ectelor "e#ati,e )ec4t celor
a,ora!ile ca")i)atului$
I"s/ i"ter,iul are 0i o serie )e &u"cte orte care .i )emo"strea(/ eicacitatea% res&ecti,:
- i"ter,iul co"stituie &u"ctul*c+eie ." &rocesul a)o&t/rii )eci(iei )e selec1iea
ca")i)a1ilor &e"tru ocu&area u"ui &ost2
- ca")i)a1ii ,aloriic/ la ma-imum o&ortu"itatea )e a )emo"stra &ro&riile calit/1i la
37
i"ter,iu 0i mai &u1i" &ri" i"terme)iul testelor2
- * i"ter,iul este calea cea mai eicie"t/ )e a clariica a"umite eleme"te ca% s&re
e-em&lu% ce a /cut ca")i)atul tim& )e )oi a"i la stu)ii ." Fra"1a sau e-&licarea
&ro#ramului )e )e(,oltare a or#a"i(a1iei2
i"ter,iul este o co"clu(ie lo#ic/ a &rocesului )e selec1ie% at4t ca "i,el )e
i"orma1ie &ro,e"i") )e la o ,arietate )e surse &C' 0i scrisoarea )e moti,a1ii%
reeri"1e% re(ultatele testelor% )escrierea &ostului etc$8 care &ot i )iscutate
.m&reu"/ cu ca")i)atul% c4t 0i ca e,aluare o!iecti,/ a &erso"alit/1ii i")i,i)ului$
A0a)ar% i"ter,iul )e selec1ie co"stituie u" ,erita!il 5mome"t crucial3 ." &rocesul
asi#ur/rii cu resurse uma"e a u"ei or#a"i(a1ii% iar criticile "u co"stituie )ec4t ar#ume"tul
&erec1io"/rii sale$
I"ter,iul )e selec1ie este co")us ie )e o comisie alc/tuit/ )i" mai multe &ersoa"e%
ie )e o si"#ur/ &ersoa"/$ I"ter,iul i")i,i)ual oer/ cea mai !u"/ cale )e a a"ali(a
&erso"alitatea i"ter,ie,atului$ Ca")i)a1ii .l co"si)er/ cel mai u0or% )eoarece "u tre!uie s/
se a)a&te(e% ." mo) co"sta"t% multi&lelor ."tre!/ri% a0a cum se ."t4m&l/ ." ca(ul
&re(e"t/rii ." a1a comisiilor )e i"ter,ie,atori$ I"co",e"ie"tul acestui ti& )e i"ter,iu .l
co"stituie )e&e")e"1a co"si)era!il/ a ca")i)atului )e criteriile )e a&reciere s&eciice u"ei
si"#ure &ersoa"e% ."s/ s&eciali0tii a&recia(/ c/ el &oate i ."l/turat &ri" utili(area u"ei
serii )e i"ter,iuri i")i,i)uale$ I"ter,iul co")us )e comisie asi#ur/ ec+itatea )eci(iilor%
acestea ii") luate colecti,% ca urmare a )iscu1iilor )i"tre cei care alc/tuiesc comisia$
I"co",e"ie"tele i"ter,iurilor &ot i #e"erate )e relati,a 5i"le-i!ilitate3 a ."tre,e)erii 0i
statusul )iere"1iat al comisiei$ Reeritor la acestea% s&eciali0tii
:?
recoma")/ mem!rilor
comisiilor )e selec1ie co"struirea 0i me"1i"erea ra&orturilor i"ter&erso"ale comu"icati,e%
a&el4") la &ro#ramarea "euroli"#,istic/ 0i la a"ali(a tra"(ac1io"al/$
Stilul i"ter,ie,atorului% res&ecti, mo)elul com&ortame"tului a)o&tat a1/ )e
i"ter,ie,at este caracteri(at )e ti&ul ."tre!/rilor utili(ate$ Cele )ou/ e-treme &ot i
*!#$c&!)1 ;! o*!#$c&!)15 5&o(i1ia3 )e mi'loc ii") cea "*"%&"&1 7co",ersa1ia sc+i1at/8$
A&reciem% ."s/% c/ "u e-ist/ u" stil s&eciic tuturor i"ter,iurilor% ale#erea acestuia
ac4")u*se ." u"c1ie at4t )e sco&ul i"ter,iului% c4t 0i )e &erso"alitatea i"ter,ie,atului%
res&ecti,:
a) /tilul -irecti1 este recoma")a!il ." situa1iile ." care i"ter,ie,atorul urm/re0te
#/sirea i"orma1iilor reale$ Pro!lemele &o ta&/rea atu"ci c4") i"ter,ie,atul
este &us ." )ee"si,/% &ri" limitarea li!ert/1ii )e e-&rimare 0i;sau &ri"
)eteriorarea rela1iei i"tre cele )ou/ &erso"alit/1i$ ." #e"eral% i"ter,ie,atorul
are &re#/tit/ o serie )e ."tre!/ri &e care urmea(/ s/ le a)rese(e ca")i)a1ilor2
38
b) /tilul non-irecti1 este s&eciic e-&lor/rii &ro!lemelor se"si!ile ale ."1ele#erii
&erso"alit/1ii i"ter,ie,atului$ Practic% i"ter,iul se )es/0oar/ su! orma u"ei
co",ersa1ii li!ere ."tre i"ter,ie,ator 0i i"ter,ie,at2
c) /tilul a-aptat caracteri(ea(/ i"ter,iurile structurate 0i &resu&u"e o )iscu1ie
cuca")i)a1ii &e !a(a u"or teme sau su!iecte &resta!ilite$
Co"si)er/m c/% al/turi )e stilul &erso"al% rolul i"ter,ie,atorului &oate 0i este )e "atur/ s/
i"lue"1e(e% )ecisi,% 3climatul3 i"ter,iului$ Este% a0a)ar% oarte im&orta"t ca i"ter,ie,atorul s/ ie
co"0tie"t )e "e,oia )e a sta!ili ra&orturi i"ter&erso"ale eicie"te cu ca")i)a1ii 0i astel% )e a re)uce
orice te"sio"are a situa1iei$ Pe"tru aceasta% este recoma")a!il/ a)o&tarea u"ui com&ortame"t socio*
emo1io"al &o(iti,% cre4") astel &osi!ilitatea o!1i"erii r/s&u"surilor c4t mai &u1i" aectate )e emo1ii
sau alte iltre &si+olo#ice$ De aseme"ea% )at ii") a&tul c/ i"ter,iul co"stituie u"ul )i"tre criteriile
)e selec1ie% com&ortame"tele )e i")iere"1/% ama!ilitate 0i;sau )e a#resi,itate a)o&tate ." ca)rul lui
co"stituie ese"1a u"or teste &si+olo#ice 0i a &erso"alit/1ii mem!rilor comisiei$
Du&/ sus1i"erea i"ter,iului i"al% comisia )e selec1ie &oate )ei"iti,a lista cu re(ultatele
o!1i"ute )e ca")i)a1i la toate &ro!ele )e selec1ie &ri" i"terme)iul u"ui &roces ,er!al$ Acesta &oate
i ai0at% )e c/tre secretarul comisiei )e co"curs% la se)iul or#a"i(a1iei$
Foto)at/% re(ultatul selec1iei &oate i comu"icat iec/rui ca")i)at% &ri" scrisoare
recoma")at/ sau &ri" ."0tii"1are scris/ 7situa1ie ." care se solicit/ a,i(area sau luarea la
cu"o0ti"1/ a acesteia &ri" sem"/tur/8% ." <> ore )e la )ei"iti,area re(ultatelor selec1iei$
." terme" )e ? (ile
:@
)e la ai0area re(ultatelor% ca")i)a1ii "emul1umi1i &ot co"testa
re(ultatul i"al al co"cursului la comisia )e solu1io"are a co"testa1iilor$ Comisia )e solu1io"are
a co"testa1iilor are o!li#a1ia )e a solu1io"a co"testa1iile ." terme" )e = (ile )e la e-&irarea
terme"ului &re,/(ut a"terior$ Comu"icarea re(ultatului co"testa1iei% cu me"1iu"ea 5a)mis3 sau
5res&i"s3% se ace ." terme" )e <> )e ore &ri" scrisoare recoma")at/ sau &ri" ."0tii"1are scris/
7luat/ la cu"o0ti"1/ &ri" sem"/tur/8$
Ca")i)a1ii )eclara1i 5a)mis3 ,or i "umi1i% &ri" or)i"ul sau &ri" )eci(ia ma"a#erului
or#a"i(a1iei% ." &ostul &e"tru care s*a or#a"i(at co"cursul$
5&2&?& Perioa-a -e pro.<
." co"ormitate cu &re,e)erile Co)ului Mu"cii 7art$=: ali"$l8% 5&e"tru ,eriicarea
a&titu)i"ilor salariatului% la ."c+eierea co"tractului i")i,i)ual )e mu"c/ se &oate sta!ili o &erioa)/
)e &ro!/3$ Durata acesteia ,aria(/ )e la ? (ile la @ lu"i% astel:
- ? (ile &e"tru mu"citorii "ecaliica1i2
- =I (ile cale")aristice &e"tru u"c1iile )e e-ecu1ie2
- =I (ile &e"tru &ersoa"ele cu +a")ica& 7&reci(/m c/% &e"tru aceste &ersoa"e% ,eriicarea
39
a&titu)i"ilor &roesio"ale se reali(ea(/ e-clusi, &e !a(a &erioa)ei )e &ro!/82
- JI (ile cale")aristice &e"tru u"c1iile )e co")ucere2
- ."tre = 0i @ lu"i% &e"tru a!sol,e"1ii i"stitu1iilor )e .",/1/m4"t care se."ca)rea(/ la
)e!utul lor ." &roesie$
Pe )urata &erioa)ei )e &ro!/ salariatul are toate )re&turile 0i o!li#a1iile &re,/(ute ."
le#isla1ia mu"cii% ." co"tractul colecti, )e mu"c/ a&lica!il ." or#a"i(a1ia res&ecti,/% ."
re#ulame"tul i"ter" al acesteia% &recum 0i ." co"tractul i")i,i)ual )e mu"c/$ De aseme"ea%
&erioa)a )e &ro!/ co"stituie ,ec+ime ." mu"c/ 7co"orm art$=< ali"$> )i" Co)ul Mu"cii8$
Perioa)a )e &ro!/ se sta!ile0te o si"#ur/ )at/ &e )urata e-ecut/rii u"ui co"tract
i")i,i)ual )e mu"c/$ Le#ea &re,e)e o e-ce&1ie )e la aceast/ re#ul/% res&ecti, situa1ia ."
care salariatul )e!utea(/ la acela0i a"#a'ator ."tr*o "ou/ u"c1ie sau &roesie% sau ."
situa1ia ." care urmea(/ s/ &reste(e acti,itatea ."tr*u" loc )e mu"c/ cu co")i1ii #rele%
,/t/m/toare sau &ericuloase$ De aseme"ea% 7art$== )i" Co)ul Mu"cii8 este i"ter(is/
a"#a'area succesi,/ a mai mult )e trei &ersoa"e &e &erioa)e )e &ro!/ &e"tru acela0i &ost$
IV& !OTIVRE RESURSE'OR U!NE
?uc4!" *$ mo&!)"#$ are )re&t sco& stimularea a"#a'a1ilor ." o!1i"erea )e &erorma"1e$ Ea ."ce&e
cu recu"oa0terea a&tului c/ i")i,i(ii su"t u"ici 0i c/ te+"icile moti,a1io"ale tre!uie s/ se a)a&te(e
la "e,oile iec/rui i")i,i)$ Cu&ri")e urm/toarele acti,it/1i: e,aluarea &erorma"1elor% recom&e"sarea
a"#a'a1ilor 0i a"ali(a% &roiectarea 0i re&roiectarea &osturilor$
Moti,a1ia i")i,i)ual/ este ma-im/ atu"ci c4") su!or)o"atul este co"0tie"t )e &ro&ria sa
com&ete"1/ 0i lucrea(/ ." ca)rul u"ei structuri care .i solicit/ 0i .i &u"e ." ,aloare a!ilit/1ile$ De
aceea este "ecesar/ ela!orarea u"ei strate#ii ." )ome"iul moti,a1iei &erso"alului$ L" acest se"s se
recoma")/ &arcur#erea urm/toarelor ? eta&e:
a * a"ali(a teoriilor moti,a1io"ale2
! * stu)ierea o!iecti,elor strate#ice ale irmei2
c * ela!orarea ,ariatelor )e strate#ii moti,a1io"ale2
) * reali(area )e co"sult/ri la toate "i,elele ma"a#e*me"tului &recum 0i ."tre ma"a#eme"t 0i
su!or)o"a1i ." ,e)erea reali(/rii a)a&t/rilor "ecesare &e"tru strate#ia moti,a1io"al/ ela!orat/ 0i
ale#erea ,aria"tei care ,a i im&leme"tat/2
e * a&licarea 0i ree,aluarea &erma"e"t/ a strate#iei moti,a1io"ale$
Literatura )e s&ecialitate "e &u"e la )is&o(i1ie "umeroase teorii &ri,i") moti,a1ia 7se stu)ia(/
a&rou")at ." cursurile )e ma"a#eme"t al resurselor uma"e V trimiterile ." "ota )e su!sol se reer/
la c/r1ile ." care au ost &u!licate )e c/tre autorii lor8:
40
W teoria ierar+iei "e,oilor 7A$ X$ MasloY8N<O
W mo)elul mo)iicat al ierar+iei "e,oilor 7C$ P$ Al)erer8N=O
W teoria moti,atori * i#ie"i(atori 7F$ Xer(!er#8N>O
W mo)elul reali(/rii "e,oilor 7D$ C$ Mc Clella")8N?O
W teoria a0te&t/rilor 7V$ X$ Vroom8N@O
W mo)elul a0te&t/rilor 7L$ Z$ Porter 0i E$ E$ LaYler8NAO
W teoria ec+it/1ii 7[$ S$ A)ams8NBO
W teoria sta!ilirii o!iecti,elor 7E$ A$ LocTe8NJO
W mo)elul ra"ors/rii 7E$ F$ STi""er8N:IO
W teoria atri!uirii 7F$ Xei)er8N::O
2& E1aluarea performan8elor @ urm/res0e crearea u"or sisteme moti,a"te )e a&reciere a
&erorma"telor a"#a'atilor2
E,aluarea &erorma"1elor este "ecesar/ )i" )ou/ moti,e &ri"ci&ale:
:$ Permite &ersoa"ei s/ i)e"tiice )ome"iile ." care are )eicie"1e &e care tre!uie s/ le
reme)ie(e$
<$ E,aluea(/ co"tri!u1ia u"ei &ersoa"e ." ,e)erea sta!ilirii u"ei recom&e"s/ri corecte% ie &ri"
&romo,are% ie &ri" com&e"sa1ii$
E,aluarea &erorma"1elor tre!uie s/ ie c4t mai o!iecti,/% &e !a(a criteriilor le#ate )irect )e &ost% iar
ma"a#erii tre!uie s/ ie ate"1i s/ "u ."calce &re,e)erile le#ale$
O6!$c&!)$($ $)"(u1#!! %$#,o#m"4$(o#8
W Lm!u"/t/1irea &erorma"1elor
W Pla"iicarea resurselor uma"e
W Salari(are
W Promo,are
W Perec1io"are
Pe"tru co"ce&erea u"ui sistem )e e,aluare corect 0i eicace:
W Criteriile )e e,aluare tre!uie )e(,oltate &e !a(a a"ali(ei &osturilor2
W Sta")ar)ele )e &erorma"1/ tre!uie comu"icate 7." scris8 a"a#a'a1ilor2
W Este "ecesar s/ e-iste u" sistem )e a&el &e"tru ca(urile ." care a"#a'a1ii "u su"t )e acor) cu
re(ultatele e,alu/rii2
W E,alu/rile tre!uie s/ ,i(e(e at4t &erorma"1ele c4t 0i com&ortame"tul &e &ost al a"#a'atului$
M$&o*$ *$ $)"(u"#$
a. .nterviul de evaluare
Fiecare 0e ierar+ic ,a co")uce i"ter,iul cu su!or)o"atii )irecti com&leta") o serie )e ormulare
7,e(i A"e-a :% la i"alul ca&itolului8$
41
b. Centrul de evaluare
U" ce"tru )e e,aluare este o &roce)ura care utili(ea(a multi&le te+"ici )e e,aluare &e"tru o ,aritate
)e sco&uri si )eci(ii i" )ome"iul resurselor uma"e$ Meto)a are urmatoarele eleme"te caracteristice$
:$ &e"tru a e,alua #ra)ul )e a)ec,are al u"ei &ersoa"e la u" a"umit &ost se utili(ea(a criterii
&re)ei"ite re(ulta") )i" a"ali(a ate"ta a &ostului res&ecti,2
<$ meto)a utili(ea(/ multi&le i"strume"te 0i te+"ici )e e,aluare : i"ter,iuri% teste% simul/ri2
=$ e-ercitiile su"t a)a&tate la co"ti"utul &ostului &e"tru care se ca")i)ea(/ cel e,aluat si su"t
a)esea simulari &artiale ale co"ti"utului &ostului2
>$ meto)a co"st/ ." ormarea u"ui grup de selecie )i" care ac &arte ca")i)a1ii &e"tru u" a"umit
&ost si se &roce)ea(a la o!ser,area i"teractiu"ii )i"tre acestia2
?$ su"t utili(ati mai multi e,aluatori% )e o!icei ma"a#eri )e la "i,ele ierar+ice su&erioare2
@$ e,aluarea i"al/ se !a(ea(/ &e o com!i"a1ie a )ieritelor meto)e )e e,aluare utili(ate$
E-ercitii )e e,aluare :
a8 EA$#c!4!!($ @! B 6"-C$&@ su"t e-erci1iile i")i,i)uale cele mai utili(ate$ Partici&a"tului i se )a u"
cos cu cores&o")e"ta% )ocume"te si alte "ote scrise &e !a(a c/rora tre!uie s/ e,alue(e a"umite
situa1ii V &ro!lema 0i s/ ia o serie )e )eci(ii ."tr*u" i"ter,al )e tim& limitat$
!8 Docu#!($ *$ m""+$m$& ;! -&u*!!($ *$ c"3 &ot i a)a&tate oarte u0or la &articularitatile irmei
si su"t utile ca e-erci1ii )e simulare$ Ca")i)atilor li se &oate cere% s&re e-em&lu% s/ ela!ore(e
.m&reu"/ cu ceilal1i mem!rii ai grupului de selecie sau cu e,aluatorii u" set )e strate#ii% &olitici
&e"tru a"sam!lul irmei sau &e"tru u" )ome"iu )e acti,itate a"ume$
c8 I&$#)!u#! 6"3"&$ %$ c#!&$#!! com%o#&"m$&"($.
E,aluatorul &u"e ca")i)atului i"tre!ari &e"tru a o!ti"e i"ormatii reeritoare la o serie )e criterii
com&ortame"tale rele,a"te &e"tru &ostul i" cau(a$ Acest ti& )e i"ter,iuri &oate i /cut 0i &e"tru
&reselec1ia ca")i)a1ilor ce ,or i i",ita1i la u" Vassessme"t ce"treV$
)8 D!-cu4!! (!6$#$ 0 +#u%. E-ist/ )ou/ ti&uri )e )iscu1ii li!ere ." #ru&: cu 0i /r/ roluri atri!uite$
Partici&a"1ilor li se &oate cere s/ re(ol,e o serie )e &ro!leme 'uca") rolul u"or co"sulta"ti sau li se
&ot atri!ui roluri i")i,i)uale cer4")u*li*se s/ .")e&li"easc/ .im&reu"/ o a"umit/ sarci"/$
e8 EA$#c!4!! *$ !*$&!,!c"#$ " ,"%&$(o#. Partici&a"tului i se )/ o i"orma1ie #e"eral/% ca )e e-em&lu
a&tul c/ u" a"umit a"#a'at a ost co"ce)iat 0i &u"4") ."tre!/ari e,aluatorului 7care e !i"e i"ormat
." aceast/ &ro!lem/8 tre!uie s/ a&recie(e corectitu)i"ea sau i"corectitu)i"ea a&tului &re(e"tat$
8 EA$#c!4!! *$ #$"(!3"#$ ;! %#$3$&"#$ " uo# ""(!3$. Partici&a"tului i se ur"i(ea(/ i"orma1ii
com&le-e &e !a(a c/rora tre!uie stu)iate mai multe ,aria"te )e re(ol,are a u"or situa1ii$ A"ali(ele
reali(ate tre!uie &re(e"tate cole#ilor 0i e,aluatorilor si su"t urmate )e o )iscutie i" ca)rul #ru&ului$
#8 S!mu(1#! *$ !&$#)!u#!. Ca")i)a1ii su"t &u0i ." situa1ia )e a co")uce u" i"ter,iu ." calitate )e
su&erior ierar+ic$ O&o"e"tul e s&ecial i"struit &e"tru u" astel )e rol$
42
E-em&lu )e &ro#ram ti& Kce"tru )e e,aluare6:

METODE
CRITERII
I B 6"-C$&
E !&$#)!u
R$"(!3"#$" ;!
%#$3$&"#$" uo#
""(!3$ E *!-cu4!!
(!6$#$ ! +#u%
S!mu(1#!
*$
!&$#)!u#
!
I&$#)!u 6"3"& %$
c#!&$#!!
com%o#&"m$&"($
Fcu u %-!'o(o+:
EA$#c!4!! *$
!*$&!,!c"#$
" ,"%&$(o#
* Pla"iicare 0i
or#a"i(are
- M
* Dele#are -
* A"ali(a &ro!lemelor- - M -
* Ratio"ame"t - - M -
* Persuasiu"e - M
* Ascultare M -
* Fle-i!ilitate M -
* Coo&erare -
* Re(iste"ta la stress- - M -
* Moti,atie - -
* I"itiati,a - M -
FIMP <+ :+ =Imi" :+ :+

P#o+#"m Z!u" .
IB$=I a$m$ Primirea ca")i)a1ilor% i"tro)ucere #e"eral/
IJ$II a$m$ Partici&a"1ii se &re#/tesc &e"tru e-erci1iul Vi" * !asTetV
::$II a$m$ Partici&a"1ii com&letea(/ ormularul )e e,aluare &e"tru Vi" * !asTetV
::$:? a$m$
Partici&a"1ii se &re#/tesc &e"tru e-erci1iul )e reali(are 0i &re(e"tare a
u"or a"ali(e
E,aluatorii se &re#/tesc &e"tru i"ter,iul Vi" * !asTetV 7IE8
:<$=I &$m$ Ser,irea mesei )e &ra"(
:$:? &$m$
Partici&a"tul : e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a AE
Partici&a"tul = e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a CD
Partici&a"tul ? e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a EF
Partici&a"tul A e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a GX
Partici&a"tul J e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a I[
Partici&a"tul < e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
Partici&a"tul B e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul Y
<$:? &$m$
Partici&a"tul > e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
Partici&a"tul A e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul Y
=$:? &$m$ Partici&a"tul = e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
Partici&a"tul < e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a EA
Partici&a"tul > e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a DC
Partici&a"tul @ e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a FE
43
Partici&a"tul B e i"ter,ie,at &e"tru IE )e ec+i&a XG
>$II &$m$
Partici&a"tul : se &re#ateste &e"tru )iscutia i" #ru&
>$<I &$m$
Partici&a"tul : e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
?$II &$m$
Partici&a"1ii < * J se &re#/tesc &e"tru )iscu1ia ." #ru&
?$<I &$m$
Partici&a"1ii : * > &re(i"ta a"ali(ele 0i co")uc )iscu1ia ." #ru&
E,aluatori AE 0i I[
Partici&a"1ii ? * J &re(i"t/ a"ali(ele 0i co")uc )iscu1ia ." #ru&
E,aluatori CD% EF si GX
P#o+#"m Z!u" /
IB$=I a$m$
Partici&a"tul < sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a GX
Partici&a"tul > sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a I[
Partici&a"tul @ sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a AE
Partici&a"tul B sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a CD
Partici&a"tul ? e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
IJ$=I a$m$
Partici&a"tul : sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a XG
Partici&a"tul = sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a [I
Partici&a"tul ? sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a EA
Partici&a"tul A sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a DC
Partici&a"tul J sus1i"e simularea )e i"ter,iu cu ec+i&a FE
Partici&a"tul @ e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
:I$=I a$m$
Partici&a"tul < re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a EF
Partici&a"tul > re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a GX
Partici&a"tul @ re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a I[
Partici&a"tul B re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a AE
Partici&a"tul J e i"ter,ie,at )e &si+olo#ul M
::$=I a$m$
Partici&a"tul : re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a FE
Partici&a"tul = re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a XG
Partici&a"tul ? re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a [I
Partici&a"tul A re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a EA
Partici&a"tul J re(ol,/ e-erci1iul )e i)e"tiicare a a&telor cu ec+i&a DC
:<$>? &$m$ Ser,irea mesei )e &ra"(
=$II &$m$ E,aluatorii se ."t4l"esc &e"tru a reali(a e,aluarea i"al/
44
B$II &$m$ I"c+i)ere

PROGRAM
Cercet/rile cu &ri,ire la eicacitatea acestor acti,it/1i "u au re(ultate &rea .m!ucur/toare:
sistemele )e e,aluare a &erorma"1elor "u co)"uc ."tot)eau"a la .m!u"/t/1irea &erorma"1elor% iar
a"#a'a1ii "u su"t co",i"0i c/ re(ultatele e,alu/rii co")uc la alocarea )e recom&e"se corecte$
Moti,ele &e"tru care multe &ro#rame )e e,aluare a &erorma"1elor "u &ro)uc re(ultate &o(iti,e
su"t urm/toarele:
:$ Li&sa )e ee)!acT% re,i(uire 0i s&ri'i" coere"te$ Pe"tru .m!u"/t/1irea &erorma"1elor% aceste
lucruri tre!uie s/ ai!/ loc mai )es )ec4t )e )ou/ ori &e a"$
<$ Ma"a#erii au se"(a1ia c/ "u 0tiu cum s/ co")uc/ aceste 0e)i"1e$
=$ Ceri"1a )e a ace e,alu/ri &ro,oac/ a"-ietate 0i ma"a#erii ,or s/ termi"e cu acest as&ect c4t
mai re&e)e 0i /r/ dureri cu &uti"1/$
>$ Ma"a#erii ti") s/ )oreasc/ s/ s&u"/ oame"ilor c/ se )escurc/ !i"e% iar "u s/ acor)e
ee)!acT% ceea ce ar &resu&u"e a)o&tarea u"ui to" critic$
45
=$ Recompen/area an3a0a8ilor B are )re&t sco& asi#urarea u"or recom&e"se i"a"ciare 0i
"o"i"a"ciare co"siste"te% ec+ita!ile 0i moti,a"te2
Recompen/area an3a0a8ilor
Salari(area este com&o"e"ta ce"tral/ a sistemului )e recom&e"se$ Salariile acor)ate tre!uie s/ ie
corelate cu &ro)ucti,itatea mu"cii% 0i a"ume cre0terile o")ului )e salarii tre!uie s/ se situe(e% ca
ritm% ." urma cre0terii &ro)ucti,it/1ii$
Pri"ci&iile sistemelor )e salari(are:
W Salariul re&re(i"t/ u" &re1 &l/tit &e"tru actorul mu"c/ 0i este "ecesar s/ se sta!ileasc/ &ri"
meca"ismele &ie1ei2
W Pri"ci&iul "e#ocierii salariilor2
W Pri"ci&iul salariilor mi"ime2
W Pri"ci&iul la mu"c/ e#al/% salariu e#al2
W Pri"ci&iul li!erali(/rii salariilor2
W Salari(are )u&/: ca"titatea mu"cii% calitatea mu"cii% "i,elul )e caliicare% co")i1ii )e mu"c/2
W Caracterul co"i)e"1ial al salariului$
Sisteme )e salari(are:
46
W Du&/ re(ultate 7." acor)82
W Du&/ tim&ul lucrat 7." re#ie82
W L" u"c1ie )e ra")ame"tul i")i,i)ual sau colecti,2
W Sisteme cu &rim/: &ro&or1io"al/ cu ra")ame"tul sau cu &ro#resie i"erioar/ cre0terii
ra")ame"tului$
Formele )e salari(are olosite ." Rom4"ia su"t:
a$ salari(area ." re#ie 2
!$ salari(area ." acor) )irect: i")i,i)ual sau colecti, 2
c$ salari(area ." acor) i")irect 2
)$ salari(area &ri" cote &roce"tuale 2
e$ salariul )e merit 0i &remii$
Mo&!)"#$" o,!"c!"#1 !c(u*$ "c4!u! cum -u&8
W co"struirea u"ui climat )e ,alori(are a mu"cii !i"e /cute 7lau)a )i" &artea su&eriorului%
)i&lome% me)alii% sem"e )isti"cti,e i" ec+i&ame"tul )e lucru82
W asi#urarea u"or i"aluri )e cariera co"structi,e2
W multi&licarea situa1iilor co"cure"1iale )e mu"c/ &e !a(a )i,ersiic/rii sarci"ilor &e"tru a
solicita i"tre#ul &ote"1ial &ro)ucti, al a"#a'atilor2
W ."l/turarea !arierelor !irocratice% or#a"i(atorice 0i a celor le#ate )e co")i1iile )e mu"c/2
W or#a"i(area com&eti1iei i"traor#a"i(a1io"ale i"tre i")i,i(i 0i #ru&uri &e !a(a )ei"irii clare a
criteriilor 0i o!iecti,elor ." co"ormitate cu u" re#ulame"t &resta!ilit care s/ co")uc/ simulta" la
&ote"tarea coo&er/rii$
<$ naliza) proiectarea >i reproiectarea po/turilor B are )re&t sco& )ei"irea mo)ului ."
care o!iecti,ele% sarci"ile% com&ete"1ele 0i res&o"sa!ilit/1ile ,or i or#a"i(ate 0i i"te#rate
." ca)rul &osturilor astel ."c4t ocu&area acestora s/ co")uc/ la cre0terea moti,a1iei
&erso"alului 0i reali(area u"or corec1ii "ecesare &erio)ice$
V& MENINEREA RESURSELOR UMANE
?uc4!" *$ m$4!$#$ co"st/ ." asi#urarea acelor co")i1ii )e mu"c/ co"si)erate )e a"#a'a1i ca
"ecesare &e"tru a*i )etermi"a s/ r/m4"/ ." ca)rul or#a"i(a1iei$ Cu&ri")e urm/toarele acti,it/1i:
2& Di/ciplina) /ecuritate) /<n<tate @ co"stau ." asi#urarea u"or co")i1ii o&time )e i#ie"/%
&rotec1ie a mu"cii 0i ." res&ectarea strict/ a )isci&li"ei mu"cii ca 0i ." )es/0urarea u"or &ro#rame
&e"tru com!aterea cau(elor #e"eratoare )e i")isci&li"/ ." mu"c/ 7)imi"uarea o!oselii% &ro#rame
)e )e(alcooli(are% asi#urarea co"cor)a"1ei ."tre sco&urile a"#a'a1ilor 0i cele ale or#a"i(a1iei etc$8
;& Con/ilierea an3a0a8ilor >i mana3ementul /tre/ului @ co"st/ ." &restarea u"or ser,icii &e"tru
a"#a'a1i% co"silierea lor ." )ierite )ome"ii V i"clusi, re(ol,area u"or &ro!leme &erso"ale$
47
L" or#a"i(a1ii e-ist/ "umero0i actori )e stres care &ot aecta eicie"1a mu"cii a"#a'a1ilor% i")iere"t
)e "i,elul ierar+ic la care ace0tia acti,ea(/$ Stresul este r/s&u"sul )e a)a&tare% me)iat )e
caracteristicile i")i,i)uale% r/s&u"s #e"erat )e ac1iu"i sau e,e"ime"te e-ter"e ce solicit/ i")i,i)ului
u" eort &si+ic 0i;sau i(ic )eose!it$ Stresul &oate i at4t &o(iti, 7eustres8 c4t 0i "e#ati, 7)istres8$ Nu
ceea ce "i se ."t4m&l/ este im&orta"t% ci elul ." care reac1io"/m$ Filo(oul #rec E&ictet s&u"ea c/
oame"ii "u se ."s&/im4"t/ )e realitate% ci )e ima#i"ea &e care o au )es&re ea$
Ma"a#eme"tul stresului co"st/ .":
a$ I)e"tiicarea cau(elor care .l &ro)uc 0i a)o&tarea u"or m/suri cum su"t:
* mo)iicarea res&o"sa!ilit/1ilor i")i,i)uale 7re)ucerea sau s&orirea lor82
* cre0terea auto"omiei ." reali(area sarci"ilor2
* sta!ilirea )e comu" acor) a o!iecti,elor a"#a'atului2
* oerirea u"ei i"struiri a)ec,ate 7e-em&lu: ." )ome"iului te+"icilor )e ma"a#eme"t al
tim&ului82
* &ermiterea a)o&t/rii u"ui &ro#ram le-i!il2
* oerirea )e co"siliere ." &ro!leme &roesio"ale 0i &erso"ale2
* .m!u"/t/1irea co")i1iilor )e mu"c/2
* mutarea a"#a'atului2
* asi#urarea accesului ." ca)rul u"or ce"tre s&orti,e 7Nota !e"e: Multe irme 'a&o"e(e i"sist/
ca a"#a'a1ii lor s/ ac/ e-erci1ii i(ice la ."ce&utul (ilei )e lucru% ."tr*u" mo) or#a"i(at8$
!$ A'utarea a"#a'a1ilor ." )e(,oltarea ca&acit/1ii )e a ace a1/ mai !i"e stresului &ri":
* oerirea )e ser,icii )e co"siliere2
* or#a"i(area u"or sesiu"i )e lucru &e tema stresului2
* s&ort 0i acti,it/1i sociale2
* i"struirea ." )ome"iul te+"icilor )e rela-are2
* asi#urarea ser,irii mesei 0i a u"or s&a1ii &e"tru o)i+"/ a)ec,ate$
Co"silierea a"#a'a1ilor co"st/% ." ese"1/% ."tr*o )iscu1ie 7o serie )e )iscu1ii8 ."tre &ersoa"a care are
"e,oie )e a'utor 7clie"tul8 0i o alt/ &ersoa"/ care st/&4"e0te te+"icile )e co"siliere$ Ma"a#erii ar
tre!ui s/ cu"oasc/ astel )e te+"ici% )ac/ )oresc s/ re(ol,e ." mo) eicace &ro!lemele
su!or)o"a1ilor 0i s/ o!1i"/ re(ultate ma-ime cu a'utorul acestora$
Co"silierea este u" &roces care a'ut/ clie"tul s/:
:8 i)e"tiice &ro!lema2
<8 s/ sta!ileasc/ care ar i re(ultatele i)eale sau &reera!ile2
=8 s/ e-&lore(e mo)alit/1i )e o!1i"ere a acestor re(ultate$
O ."tre!are le#itim/% care &oate a&are )u&/ lectura acestui ca&itol este: @C!$ #$"(!3$"31
m""+$m$&u( #$-u#-$(o# um"$9@$ L" aara s&eciali0tilor )i" ca)rul com&artime"tului )e resurse
48
uma"e 7eco"omi0ti% sociolo#i% &si+olo#i8 u" rol e-trem )e im&orta"t re,i"e ma"a#erilor )e la toate
"i,elele ierar+ice% )e la ma"a#erii )e ,4r la 0eii )e ec+i&/% )eoarece ace0tia su"t cei care lucrea(/
)irect cu oame"ii% care creea(/ u" a"umit climat% care .i cu"osc cel mai !i"e 0i care &ot #4")i% cu
s&i'i"ul s&eciali0tilor cele mai !u"e solu1ii 0i mai ales le &ot &u"e ." a&licare$
A$A" .
Formulare &e"tru reali(area i"ter,iului )e e,aluare
.. D$-c#!$#$" %o-&u(u!
I"ter,iul ."ce&e &ri" com&ararea ."tr*o &ers&ecti,/ )i"amic/ a )escrierii &ostului sta!ilit/ )e
titularul &ostului cu cea sta!ilit/ )e su&eriorul ierar+ic% a,ori(4") o clariicare a atri!u1iilor% sarci"ilor
0i res&o"sa!ilit/1ilor% &ut4") )etermi"a 0i o e,olu1ie a &ostului ." u"c1ie )e mo)iic/rile sur,e"ite ."
me)iu$
?INALITI
Acestea )ei"esc &ri"ci&alele re(ultate &erma"e"te a0te&tate )e la &ostul res&ecti, 7&ro)ucti,itate%
cira )e aaceri% etc$8
SARCINI PRINCIPALE
Su"t acti,it/1ile &ri"ci&ale &e care cola!oratorul tre!uie s/ le reali(e(e &e"tru i")e&li"irea
i"alitatilor &ostului$
CUNOTINTE I COMPETENE NECESARE
Nota1i ." aceast/ ru!ric/ ceea ce ocu&a"tul &ostului tre!uie s/ cu"oasc/ 0i s/ 0tie s/ ac/ ." mo)
i)eal$
/. B!("4u( "c&!)!&14!!
EVENIMENTE IMPORTANTE ALE ANULUI
Su"t situa1iile e-ce&tio"ale cu care s*a co"ru"tat titularul &ostului ." cursul a"ului trecut 0i care &ot
e-&lica mai !i"e cau(ele u"ei e,e"tuale )iere"te ."tre o!iecti,e 0i re(ultate$
?INALITI 7re(ultate o!1i"ute V a"ali(e 0i come"tarii8
Este im&orta"t s/ se a"ali(e(e atat cau(ele succeselor c4t 0i ale "ereali(arii o!iecti,elor$
SARCINI PRINCIPALE 7re(ultate o!1i"ute V a"ali(e 0i come"tarii8
Este im&orta"t s/ se sta!ileasc/ .m&reu"/ cu cel e,aluat i")icatorii &e !a(a c/rora se &ot a&recia
re(ultatele o!1i"ute 7le#ate )e &ri"ci&alele sarci"i8$
SINTEZA ACTIVITATII
Co"st/ ." &u"erea )e acor) asu&ra &u"ctelor orte 0i a celor sla!e 0i se co"creti(ea(/ ."
ela!orarea "oilor o!iecti,e$

3. B!("4 %$#-o"(
I. CRITERII
49
M/surarea c4t mai o!iecti, &osi!il a a&titu)i"ilor cola!oratorului ." ra&ort cu &ostul ocu&at$
Pre(e"t/m o tipologie a criteriilor )i" care tre!uie alese cele a)ec,ate &e"tru u" &ost )at:
a8 Capacit<8i profe/ionale
ORGANIZARE
A&titu)i"ea )e a ela!ora 0i reali(a ac1iu"i "ecesare reali(/rii acti,it/1tilor &ri"ci&ale ale &ostului% )e
a*0i or#a"i(a 0i #estio"a tim&ul$
M/surare : * &la"iicarea 0i utili(area tim&ului
* res&ectarea terme"elor
* tim& &ier)ut sau lucrari i"utile e-ecutate
NEGOCIERE
A&titu)i"ea )e a #estio"a rela1iile cu cola!oratorii% su&eriorii 0i su!or)o"a1ii$
M/surare : * rec,e"1a solicit/rii )e i"ter,e"tii
* e0ecuri comerciale
CUNOTINE TEGNICE
Pose)a cu"osti"tele &roesio"ale "ecesare e-ercitarii u"ctiei sale si le utili(ea(a )e&li"$ Se ti"e la
cure"t cu e,olutiile si &ro#resul )ome"iului sau )e s&eciali(are$
M/surare : * cererea )e saturi te+"ice
* "umar )e i"ter,e"tii )e s&ri'i" "ecesare
SPIRIT ANALITIC
A&titu)i"ea )e a i)e"tiica si re(ol,a )iicultatile acti,itatii coti)ie"e$
M/surare : * rec,e"1a erorilor )e a&reciere
* situa1ii )iicile la care "u a /cut a1/
!8 Capacit<8i mana3eriale
ANTRENAREA ECGIPEI
A&titu)i"ea )e a a,ori(a lucrul ." ec+i&/% comu"icarea 0i crearea u"ei am!ia"1e &si+olo#ice
&o(iti,e$ A&titu)i"ea )e a se ace ."1eles 0i )e a*0i )i"ami(a cola!oratorii$
M/surare : * re(ultate o!1i"ute )e cola!oratori
* "um/r )e co"licte ." ca)rul ec+i&ei
IN?ORMARE
A&titu)i"ea )e a #estio"a% si"teti(a 0i tra"smite i"orma1ii asce")e"te 0i )esce")e"te 0i )e a
or#a"i(a 0i co")uce se)i"tele$
M/surare : * "um/rul 0i "atura cererilor )e i"orma1ii &ro,e"i") )e la cola!oratori
DELEGARE I MOTIVARE
A&titu)i"ea )e a suscita cola!oratorilor u" i"teres real &e"tru mu"c/% .m!o#/1i") &ro#resi,
co"1i"utul mu"cii acestora$
50
M/surare : * or#a"i(area 0i eicacitatea ec+i&ei
* i"ter,iuri a"uale reali(ate
* e,olu1ia &erso"al/ a cola!oratorilor
c8 Calit<8i umane
IMPLICARE I RESPONSABILITATE
A&titu)i"ea )e 1i"e seama )e co"str4"#erile e-iste"te ." reali(area sarci"ilor% )e a utili(a ." mo)
'ust li!ertatea )e ac1iu"e co"eri1a )e &ost 0i )e a re(ol,a si"#ur a"umite &ro!leme$
M/surare : * rec,e"1a solicit/rilor )e i"ter,e"1ii
* rec,e"1a a!se"1elor a"tre"4") )iicult/1i ." u"c1io"area com&artime"tului%
ser,iciului% orma1iei )e lucru
SPIRIT DE ECGIP I COMUNICARE
Calitatea rela1iilor cu cole#ii% su&eriorii 0i su!or)o"a1ii 0i cu mem!rii ai altor ec+i&e )e lucru$
M/surare : * "um/rul 0i "atura co"lictelor
* starea )e s&irit #e"eral/
* &artici&area la ,ia1a )e ec+i&/
AUTONOMIE B INIIATIV
A&titu)i"ea )e a reac1io"a 0i a a,ea i"itiati,e ." limita res&o"sa!ilit/1ilor ce*i re,i"$
M/surare : * "um/rul &ro!lemelor re(ol,ate si"#ur
* su#estii )e ameliorare a acti,it/1ii coti)ie"e
* rec,e"1a acor)/rii )e asiste"1a cola!oratorilor
II. SINTEZA BILANULUI PERSONAL
E,i)e"1ierea &u"ctelor orte 0i acelor sla!e$

4. B!("4 *$ "-"m6(u
Cu&ri")e ormularea u"ei a&recieri c4t mai o!iecti,e asu&ra acti,it/1ii cola!oratorului ." a"ul trecut$
Ale#e1i u"a )i" urm/toarele )ei"i1ii :
A
Perorma"te e-ce&1io"ale% "et )easu&ra
ceri"1elor &ostului )i" "umeroase &u"cte )e
,e)ere
E
Foate )ime"siu"ile ese"1iale ale u"c1iei su"t
st/&4"ite ." mo) satis/c/tor
C
Postul este corect ocu&at% )ar tre!uie /cute
u"ele amelior/ri
D
I"tam&i"/ )iicult/1i ." mai multe as&ecte ale
&ostului
E Re(ultate "et i"suicie"te care tre!uie ra&i)
51
ameliorate

=. P(" *$ "c4!u$ %$&#u "u( u#m1&o#

OBIECTIVE LEGATE DE ACTIVITI
Decur# )i" i"suicie"1ele o!ser,ate ." ceea ce &ri,e0te re(ultatele a0te&tate sau &ri"ci&alele
acti,it/1i$
OBIECTIVE LEGATE DE APTITUDINILE PERSONALE
Decur# )i" i"suicie"1ele o!ser,ate ." ceea ce &ri,e0te a&titu)i"ile &erso"ale$
>. EA$m%("# "*#$-"& com%"#&!m$&u(u! R$-u#-$ Um"$
ASPIRAII LEGATE DE CARIER
Cola!oratorul .0i e-&rim/ aici )ori"1ele )e e,olu1ie &erso"al/ &e terme" scurt 0i me)iu la care
su&eriorul ierar+ic &oate a)/u#a come"tariile sale$
MOBILITATE
:$ Fu"c1io"al/
Este ,or!a )es&re i)e"tiicarea &osi!ilit/1ilor )e sc+im!are a u"c1iei% meseriei% s&eciali(/rii
<$ Geo#raic/
Nota1i aici )ori"1ele sau limit/rile ." ce &ri,e0te mo!ilitatea #eo#raic/$
VI& P'NI,ICRE STRTE(IC
O6!$c&!)$($ c"%!&o(u(u!
\ Dei"irea &la"iic/rii strate#ice 0i a rolului &e care .l are ." asi#urarea succesului
or#a"i(a1io"al$
\ L"1ele#erea rela1iei )i"tre &la"urile strate#ice 0i cele o&era1io"ale$
\ Descrierea sc+im!/rilor istorice care au co")us la utili(area &la"iic/rii strate#ice$
\ I)e"tiicarea celor trei eleme"te ese"1iale ale &rocesului )e &la"iicare strate#ic/$
\ I")icarea caracteristicilor &ri"ci&ale ale )eclar/rii misiu"ii 0i a rolului lor ." &la"iicarea
strate#ic/$
\ L"1ele#erea rolului a"ali(/rii i")ustriei 0i a com&etitorilor% a a"ali(/rii resurselor 0i a
com&ar/rii a"ali(elor$
\ L"1ele#erea i"strume"telor )e creare a u"ei strate#ii cor&oratiste$
\ Discutarea i"strume"telor strate#ice )escrise )e Mic+ael Porter 0i a mo)elului ciclului )e
,ia1/ al &ro)usului$
\ Dei"irea rolului &la"iic/rii strate#ice u"c1io"ale$
\ Descrierea im&orta"1ei sistemelor )e co"trol a)a&tate la o!iecti,ele &la"ului strate#ic$
52
Strate#ia re&re(i"t/ ca)rul care orie"tea(/ ale#erile ce )etermi"/ "atura 0i )irec1ia or#a"i(a1iei 0i
re&re(i"t/ ,i(iu"ea asu&ra ima#i"ii ,iitoare a or#a"i(a1iei$ Pla"iicarea o&era1io"al/ ur"i(ea(/ o
structur/ a )eci(iilor (il"ice luate la "i,elele i"erioare ale or#a"i(a1iei$
Declararea misiu"ii este o &arte ese"1ial/ ." &rocesul )e &la"iicare strate#ic/2 eicacitatea
strate#iei )e&i")e )e ata0ame"tul a1/ )e &u"ctele orte ce i(,or/sc )i" i)e"titatea or#a"i(a1iei$ O
)eclara1ie )e misiu"e eicace este reali(a!il/% i"structi,/% s&eciic/ 0i relect/ ,alorile or#a"i(a1iei$
Du&/ )eclararea misiu"ii% or#a"i(a1ia .0i .")rea&t/ ate"1ia s&re ormularea o!iecti,elor 0i
a"ali(area i")ustriei% a co"cure"1ilor 0i a resurselor sale i"ter"e$ Pu"ctele orte su"t a)ec,ate cu
o&ortu"it/1ile e-iste"te 0i su"t luate )eci(ii strate#ice$ Urmea(/ a&oi im&leme"tarea strate#iei$
Perorma"1ele su"t e,aluate &ri" &rocesul )e co"trol 0i su"t o&erate a'ust/rile "ecesare$
Vom )iscuta trei as&ecte$ L" &rimul r4")% )ei"irea &la"iic/rii strate#ice 0i e-&licarea
im&orta"1ei &e care o are2 ." al )oilea r4")% ,a i a"ali(at/ e,olu1ia &la"iic/rii strate#ice ."
or#a"i(a1ii% )iere"1ele a1/ )e &la"iicarea o&era1io"al/% 0i &rocesul &la"iic/rii strate#ice2 ." al
treilea r4")% ,or i e-ami"ate c4te,a ca)re co"tem&ora"e ale &la"iic/rii strate#ice$

ROLUL I DE?INIIA PLANI?ICRII STRATEGICE
Multe or#a"i(a1ii ."ru"t/ sc+im!/rile &e care le &oate a)uce ,iitorul "e&re#/tite$ L"tr*u"
me)iu eco"omic 0i com&eti1io"al alat ." &erma"e"t/ sc+im!are% c+eia succesului o re&re(i"t/ "u
at4t calitatea &la"iic/rii o&era1io"ale% c4t claritatea #4")irii strate#ice a u"ei or#a"i(a1ii$ Este
ese"1ial &e"tru o irm/ s/ ."1elea#/ ti&ul aacerilor &e care le )es/0oar/ 0i locul &e care ,rea s/ .l
ocu&e la u" a"umit mome"t ,iitor 7&la"iicarea strate#ic/8% )ar 0i mo)ul ." care &oate ati"#e aceste
sco&uri% 0i care re&re(i"t/ res&o"sa!ilitatea &la"iic/rii o&era1io"ale 0i a lu/rii )e )eci(ii$
Strate#ia este me"it/ s/ )escrie ima#i"ea &e care o or#a"i(a1ie )ore0te s/ o ai!/ ." ,iitor 0i
este orie"tat/ c/tre ceea ce ,rea s/ ac/ or#a"i(a1ia% iar "u c/tre cum ,rea s/ ac1io"e(e$
Ma"a#erii olosesc rec,e"t terme"i ca strategie de pia" sau strategie financiar" atu"ci c4")
)e a&t se reer/ la u" &la" )e &o(i1io"are a &ro)uselor lor &e o a"umit/ &ia1/ sau la u" &la" )e
alocare )e resurse i"a"ciare% &e"tru a )esem"a )eci &la"uri o&era1io"ale )esti"ate reali(/rii
strate#iei or#a"i(a1iei$
Strate#ia este )ei"it/ )re&t ca)rul ce orie"tea(/ ale#erile care )etermi"/ "atura 0i )irec1ia
u"ei or#a"i(a1ii$ Strate#ia a'ut/ la sta!ilirea u"ei )irec1ii u"itare &e"tru or#a"i(a1ie ." terme"ii
o!iecti,elor sale o&era1io"ale 0i ur"i(ea(/ !a(a aloc/rii resurselor "ecesare &e"tru orie"tarea
or#a"i(a1iei c/tre ati"#erea acestor o!iecti,e$
53
Pla"iicarea strate#ic/ sta!ile0te )irec1ia 0i o!iecti,ele% ." tim& ce &la"iicarea o&era1io"al/
se reer/ la luarea )e )eci(ii (il"ice la "i,ele mai 'oase ale or#a"i(a1iei$ Pla"iicarea strate#ic/ se
orie"tea(/ s&re a ace lucruri bune 7lucrurile care tre!uie sau $,!c"c!&"&$8% iar &la"iicarea
o&era1io"al/% s&re a ace lucrurile bine 7lucrurile cum tre!uie sau $,!c!$418$
Fi#ura urm/toare ilustrea(/ rela1ia )i"tre &la"ul strate#ic 0i &la"urile o&era1io"ale 7&la"ul
strate#ic este im&leme"tat &ri" )e(,oltarea )e &la"uri o&era1io"ale ." acor) cu o!iecti,ele%
misiu"ea 0i strate#iile or#a"i(a1io"ale8:
,i3ura nr& 6 @ Rela8ia -intre planificarea /trate3ic< >i planificarea opera8ional<
Pri"ci&alele caracteristici ale &la"iic/rii strate#ice su"t urm/toarele:
:$ L0i &ro&u"e armo"i(area resurselor 0i a!ilit/1ilor e-iste"te ." or#a"i(a1ie cu o&ortu"it/1ile 0i
riscurile )i" me)iul e-ter"$
<$ Fur"i(ea(/ !a(a &la"iic/rii )e )etaliu 0i a lu/rii )e )eci(ii (il"ice$
=$ Are loc &e terme" lu"#$
>$ Este reali(at/ )e ma"a#erii )e &e "i,elele )e ,4r% )atorit/ a&tului c/ ace0tia )e1i"
i"orma1iile "ecesare 0i &e"tru c/ a"#a'ame"tul lor .i moti,ea(/ &e su!alter"ii r/s&u"(/tori cu
im&leme"tarea$
?$ De o!icei este )ei"it/ ." terme"i #e"erali$

DEZVOLTAREA PLANI?ICRII STRATEGICE

L" trecut% ." &erioa)e mai &u1i" )i"amice )ec4t cea ." care tr/im% sistemele )e &la"iicare
olosite )e ma'oritatea or#a"i(a1iilor co"stau ." &ri"ci&al )i" sta!ilirea !u#etelor a"uale 0i
54
e-tra&olarea ,4"(/rilor cure"te 0i a te")i"1elor me)iului &e &erioa)e )e ci"ci &4"/ la (ece a"i$ Pe
!a(a acestor &re,i(iu"i 7." #e"eral corecte% )atorit/ sta!ilit/1ii me)iului eco"omic8% ma"a#erii alocau
resurse$
L" &re(e"t% ."s/% "u se mai &oate ,or!i )es&re sta!ilitatea actorilor )e me)iu% si"#ura
co"sta"t/ ii") &erma"e"1a sc+im!/rii$
C#$;&$#$" #"&$! -c'!m61#!(o# &$'o(o+!c$$ L" co")i1iile actuale ale )e(,olt/rii te+"olo#ice%
or#a"i(a1iile tre!uie s/ ie &roacti,e ." ."cercarea )e a )esco&eri "oi oca(ii )e )e(,oltare 0i "u s/
a)o&te o &o(i1ie )e reac1ii ." re&lic/ la a)resa com&etitorilor$
C#$;&$#$" com%($A!&14!! muc!! m""+$#!(o#$ Ma"a#erii (ilelor "oastre tre!uie s/ ac/ a1/ u"or
actori mult mai "umero0i 0i ala1i ." co"ti"u/ sc+im!are a1/ )e &re)ecesorii lor$ Com&le-itatea
cre0te cu c4t tre!uie lua1i ." co"si)erare actori cum ar i i"la1ia% sc+im!/rile )emo#raice sau
res&o"sa!ilit/1ile sociale% )ar 0i ac1iu"i me"ite s/ )etermi"e )e(,oltarea i"ter"/ 0i ac+i(i1iile$
Pla"iicarea strate#ic/ le &ermite ma"a#erilor s/ a"tici&e(e &ro!lemele 0i o&ortu"it/1ile$
C#$;&$#$" com%($A!&14!! m$*!u(u! $A&$#$ Datorit/ )e(,olt/rii i"ter)e&e")e"1elor )i" me)iul e-ter"
al or#a"i(a1iilor% ma"a#eme"tul actual "u mai &oate lua )eci(ii !a(ate e-clusi, &e co"si)ere"te
i"ter"e% ci tre!uie s/ 1i"/ seama ." &erma"e"1/ )e re#leme"t/rile le#islati,e% )e a0te&t/rile
ac1io"arilor% )e o&i"ia &u!lic/% )e rela1iile )e mu"c/ 0i )e alte eleme"te e-ter"e$
C#$;&$#$" !&$#)"(u(u! *$ &!m% *!&#$ (u"#$" *$c!3!$! ;! "%"#!4!" #$3u(&"&$(o#$ Pre,i(iu"ile
le#ate )e ,aria!ilele luate ." calcul ." &la"iicare tre!uie /cute c4t mai )e,reme 0i &e terme" c4t
mai lu"#% )eoarece co"seci"1ele a!or)/rii u"ei &ers&ecti,e &e terme" scurt &ot i )e(astroase$
Aceste e,e"ime"te au )etermi"at o e,olu1ie a mo)ului ." care or#a"i(a1iile se orie"tea(/ c/tre
,iitor% a'u"#4")u*se )e la &rocesul sim&lu al sta!ilirii !u#etului la utili(area )e i"strume"te
soisticate )e &la"iicare% la o mai mare &reocu&are a1/ )e me)iul e-ter" 0i la u" "ou mo) )e a
#4")i strate#ic$

PROCESUL DE PLANI?ICARE STRATEGIC

Pla"iicarea strate#ic/ re&re(i"t/ u" &roces ra1io"al care &oate 70i ar tre!ui8 s/ ie utili(at 0i
mo)iicat )e ma"a#erii )i" toate ti&urile )e or#a"i(a1ii$ Pe o")ul e-iste"1ei u"or )iscre&a"1e ."tre
mo)elele create )e )ieri1i &racticie"i sau teoreticie"i% i#ura urm/toare oer/ o ima#i"e a
com&o"e"telor &rocesului &la"iic/rii strate#ice% care &oate i .m&/r1it ." trei eta&e #e"erale 0i o&t
&a0i$

55
PRIMA ETAP8 ?UNDAMENTAREA

Atu"ci c4") ."ce& &rocesul )e &la"iicare strate#ic/% ma"a#erii tre!uie s/ sta!ileasc/ u")ame"tul
&e !a(a c/rora se ,or )es/0ura celelalte &rocese ma"a#eriale$ Pri"ci&ala temelie o co"stituie
sta!ilirea viziunii% a )irec1iei &e care se ,a orie"ta or#a"i(a1ia$ O!iecti,ele i"ale ale or#a"i(a1iei
tre!uie e-&rimate ." mo) clar 0i cu&ri"se ."tr*o declaraie a misiunii or#a"i(a1iei% care tre!uie s/ 1i"/
co"t at4t )e ,alorile co")ucerii% c4t 0i )e "e,oile a"#a'a1ilor% clie"1ilor sau co"sumatorilor$

Primul &as al &rocesului )e &la"iicare strate#ic/ .l re&re(i"t/ i)e"tiicarea 0i #e"erarea
misiu"ii or#a"i(a1iei$ V.dentitatea unei corporaii este mai important" dec)t un plan strategic,
deoarece o strategie eficient" depinde de ata!amentul fa" de forele eseniale care izvor"sc din
identitate./
La )emararea u"ei aaceri% o!iecti,ul sau misiu"ea su"t !i"e cu"oscute 0i ."1elese )e
o")atori% ."s/ &e m/sur/ ce or#a"i(a1ia se e-ti")e% &/tru")e &e "oi &ie1e sau u(io"ea(/% multe
irme .0i mo)iic/ misiu"ea i"i1ial/$
Co")ucerea &oate sc+im!a &ers&ecti,a asu&ra misiu"ii ori#i"are% ca re(ultat al "e."1ele#erii
sau ."1ele#erii #re0ite a acesteia% moti, &e"tru care ."1ele#erea misiu"ii u"ei com&a"ii re&re(i"t/
&rimul &as ." &rocesul &la"iic/rii strate#ice$
0eclararea misiunii ar tre!ui s/ re&re(i"te ,i(iu"ea &e terme" lu"# asu&ra a ceea ce
."cearc/ or#a"i(a1ia s/ )e,i"/% asu&ra se#me"tului )e &ia1/ c/ruia )ore0te s/ i se a)rese(e 0i
asu&ra "e,oilor &e care ."cearc/ s/ le satisac/$ Ea are rolul )e a ocali(a e"er#iile% )e a co"eri u"
se"time"t al orie"t/rii% se"sului 0i 1elului% este o surs/ )e &utere le#itim/ ." situa1iile )iicile%
56
.m&ie)ic/ irosirea resurselor ." acti,it/1i care "u au le#/tur/ cu ra1iu"ea )e a e-ista a or#a"i(a1iei 0i
ac1io"ea(/ &e"tru iecare mem!ru al or#a"i(a1iei V ." m/sura ." care este i"ter"ali(at/ V ca o
i"sta"1/ care i")ic/ ,alorile 0i &ri"ci&iile ." ,irtutea c/rora )ore0te s/ ac1io"e(e ." orice situa1ie$
O )eclara1ie a misiu"ii este eicace )ac/ este reali(a!il/% i"structi,/% &recis/% )ac/ relect/
,alorile 0i cultura com&a"iei 0i )ac/ este orie"tat/ s&re clie"t$
R$"(!3"6!(1$ Misiu"ea u"ei or#a"i(a1ii tre!uie s/ ie astel ormulat/ ."c4t s/ ie reali(a!il/ cu
a'utorul creati,it/1ii 0i com&ete"1elor or#a"i(a1iei% )ar s/ solicite u" eort% s/ co"stituie o &ro,ocare$
I-&#uc&!)1$ Declararea misiu"ii i")uce u" se"time"t )e ata0ame"t a1/ )e ,alorile comu"e tuturor
a"#a'a1ilor% i")iere"t )e u"c1iile ocu&ate sau )e acti,it/1ile )es/0urate% 0i are rolul )e a u"iica
eorturile$ Re(ultate &recum ma-imi(area &roitului sau cre0terea ,4"(/rilor &ot i &ri,ite )re&t
re(ultate ale &u"erii ." &ractic/ a u"ei )eclara1ii a misiu"ii !i"e )ei"ite% mai )e#ra!/ )ec4t re(ultate
&ro&riu*(ise ale misiu"ii$
P#$c!-1$ Pe"tru a*i a'uta &e ma"a#eri ." sta!ilirea )irec1iei strate#ice a u"ei or#a"i(a1ii% )eclararea
misiu"ii tre!uie s/ i)e"tiice ." mo) clar caracteristicile ese"1iale ale or#a"i(a1iei$
R$,($c&1 )"(o#!($ ;! cu(&u#" o#+"!3"4!$!$ Este im&orta"t ca )eclararea misiu"ii s/ relecte
realit/1ile 0i i)ealurile u"ei or#a"i(a1ii% s/ e-&rime i"ima 0i suletul com&a"iei% s/ ie ." acor) cu
,alorile 0i &ri"ci&iile oame"ilor$ L" sta!ilirea o!iecti,elor% u" ma"a#er tre!uie s/ ."1elea#/ realit/1ile
com&eti1io"ale% )ar 0i s/ co"0tie"ti(e(e ,alorile% &ri"ci&iile 0i cultura or#a"i(a1io"al/$
O#!$&"#$" c1&#$ c(!$&$ Ne,oile 0i )ori"1ele clie"1ilor oric/rei or#a"i(a1ii tre!uie s/ ie luate ."
co"si)erare cu o &reocu&are si"cer/ la sta!ilirea misiu"ii or#a"i(a1iei$ Datorit/ sc+im!/rilor ra&i)e
ale "aturii &ro)uselor 0i ser,iciilor% este "e,oie ca )eclararea misiu"ii s/ ie orie"tat/ c/tre
se#me"tul )e &ia1/% iar "u c/tre &ro)us$
/O afacere nu este definit" de numele companiei, de statut sau de articole, ci este definit" de
nevoia pe care un client !i%o satisface atunci c)nd cump"r" un produs sau un serviciu al companiei.
1ntrebarea ce este aacerea "oastr/S poate primi r"spuns doar prin abordarea unei perspective
care s" permit" privirea acestei afaceri din e*terior, adic" din punctul de vedere al consumatorului
sau segmentului de pia"./ 7P$ F$ DrucTer8$
Pre(e"t/m ." co"ti"uare c4te,a ."tre!/ri utile ." )emersul )e ."tocmire a )eclara1iei )e misiu"e
care% ." o&i"ia "oastr/% ar i "ecesar s/ ie u"ul lar# &artici&ati,:
Care este sco&ul "ostru ese"1ial% ra1iu"ea "oastr/ )e a e-istaS
Ce re&re(e"t/mS De ce e-ist/mS
L" ce co"st/ ,aloarea "oastr/% care su"t com&ete"1ele "oastre u"iceS
Care su"t ,alorile "oastreS
Care su"t cele mai im&orta"te lucruri &e"tru or#a"i(a1ia "oastr/S
Care este sem"iica1ia a ceea ce acemS
57
Cum &utem s/ "e a)ucem co"tri!u1iaS
Ce ,rem s/ im 0i s/ acem 7&este ?*:I a"i% )e e-em&lu8S
Recoma")/m urm/torul &roces &e"tru ormularea misiu"ii:
:$ Ec+i&a )e to& ma"a#eme"t asistat/ )e u" co"sulta"t ,a mer#e ."tr*u" staff retreat &e"tru a
ela!ora misiu"ea 7<*= (ile8$ Se ,or olosi c+estio"are 0i se ,or &re(e"ta o&i"iile tuturor mem!rilor
ec+i&ei &ri,i") ,i(iu"ea% &ri"ci&iile% ,alorile% co"tri!u1ia &erso"al/ 0i ca or#a"i(a1ie &e care )oresc
s/ o a)uc/% ce a"ume .i ace u"ici etc$ A&oi u"a sau )ou/ &ersoa"e ,or i )ele#ate s/ ela!ore(e u"
&rim )rat al misiu"ii care ,a i su&us a&oi )iscu1iei 0i .m!u"/t/1it cu co"tri!u1iile celorlal1i$
<$ Se ,a re&eta acest &roces la "i,elul iec/rui )e&artame"t% #ru&/ s&eciali(at/ )e a"#a'a1i sau la
"i,ele i"ter)e&artame"tale astel ."c4t s/ se ela!ore(e misiu"i la toate aceste "i,ele care s/ ie
i"terco"ectate cu misiu"ea #lo!al/ a or#a"i(a1iei$
=$ La a"umite i"ter,ale )e tim& misiu"ea ,a i rea"ali(at/ 0i s&ri'i"ul &e"tru .")e&li"irea ei reairmat$
Ma"a#erii or#a"i(a1iei tre!uie s/ ie &rimii care s/ .0i ma"ieste ." mo) co"sta"t sus1i"erea 0i
cre)i"1a ." misiu"ea com&a"iei$
>$ Noii a"#a'a1i ,or i selecta1i ." acor) cu ,alorile cu&ri"se ." misiu"e 0i ."cura'a1i s/ co"tri!uie
co"structi,$ Foate sistemele 0i structurile )i" ca)rul or#a"i(a1iei tre!uie s/ ie ali"iate cu misiu"ea$
U" mo)el #e"eric )e )eclara1ie a sco&urilor u"ei or#a"i(a1ii este urm/torul: VS/ cre0tem
!u"/starea eco"omic/ 0i calitatea ,ie1ii tuturor )e1i"/torilor )e risc$V 0ein"torii de risc su"t to1i cei
care ar a,ea )e suerit )ac/ aacerea e0uea(/: &ro&rietari% a"#a'a1i% ur"i(ori% clie"1i% !/"ci%
comu"itatea$ Pri" bun"stare economic" ."1ele#em o!1i"erea )e &roit &e"tru ac1io"ari% salarii 0i alte
recom&e"se &e"tru a"#a'a1i% ser,icii cu u" ra&ort !u" calitate;&re1 &e"tru clie"1i$ Calitatea vieii
&resu&u"e satisacerea "e,oilor uma"e u")ame"tale% care co"stituie ." acela0i tim& surse )e
moti,a1ie 0i ca&acit/1i care &ot i utili(ate:
2abelul nr. 3
Ne1oile umane >i mi/iunea or3aniza8iei
T!% *$
$)o!
M$&",o#$
um"$
V$#6
D!m$-!u$ 0
o#+"!3"4!$
Fi(ice
Fru& ;
ac1iu"e
A tr/i Eco"omic/
Sociale
Sulet ;
se"time"t
A iu!i A&arte"e"1/
Me"tale Mi"te ; #4") A .",/1a Pro,ocare 0i cre0tere
S&irituale
S&irit ;
cu,4"t
A l/sa o mo0te"ire
7a tra"sce)e
si"ele% a co"tri!ui%
a ace ce,a &e"tru
ceilal1i8
Sco&% se"s% sem"iica1ie
58


L"c+eiem aceste co"si)era1ii cu c4te,a e-em&le )e misiu"i ale u"or com&a"ii:
VSu"tem )e)ica1i .m!u"/t/1irii calit/1ii ,ie1ii &ri" a&licarea 0tii"1ei 0i te+"olo#iei &e"tru crearea )e
,aloare ." )ome"iul ."#ri'irii s/"/t/1ii co"tri!ui") la cre0terea &ro)ucti,it/1ii clie"1ilor "o0tri$V
7Misiu"ea Smit+]li"e EecTma"8
VSu"tem o irm/ )e co"sulta"1/ )e)icat/ &ro)ucerii )e re(ultate e-ce&1io"ale 0i )ura!ile care s/
oere clie"1ilor "o0tri u" a,a"ta' com&etiti,$ L" acest sco& ."cura'/m sc+im!area 0i su"tem ."
&erma"e"1/ )is&u0i s/ .",/1/m s/ "e sc+im!/m "oi ."0i"e$ O &remis/ u")ame"tal/ a com&a"iei
"oastre este c/ oame"ii )i" ca)rul u"ei or#a"i(a1ii 0i or#a"i(a1ia ."s/0i &ot s/ mear#/ )i"colo )e
succes 0i .m&li"ire% &e"tru a ati"#e m/re1ia$V 7Misiu"ea La")marT E)ucatio"8
VMisiu"ea "oastr/ este s/ im o com&a"ie ce"trat/ &e clie"t% care s/ oere ser,icii i"a"ciare la
"i,el #lo!al% str/)ui")u*se s/ ati"#/ &erec1iu"ea &ri" satisacerea "e,oilor oame"ilor% com&a"iilor%
#u,er"elor 0i i"stitu1iilor$ O!iecti,ul "ostru este s/ im recu"oscu1i ca li)eri ." ceea ce &ri,e0te
,aloarea &e care o oerim clie"1ilor% &roiturile &e"tru ac1io"ari 0i recom&e"sele &e"tru a"#a'a1i$
Acesta este a"#a'ame"tul 0i mo0te"irea "oastr/$V 7Misiu"ea Merrill LD"c+8

VII& CONTRCTU' INDIVIDU' DE !UNC
A: Du#"&" co&#"c&u(u! !*!)!*u"( *$ muc"
45- 2ipuri de contracte
Durata "e)etermi"ata 9 re#ula
Durata )etermi"ata * e*cepia
46- Contractul individual pe durata determinata
Ca(uri )e ."c+eiere a u"ui co"tract &e )urata )etermi"ata:
* L"locuirea u"ui salariat &e )urata sus&e")/rii
* Cre0terea tem&orara a acti,it/1ii
* Acti,it/1i se(o"iere
/..... C("u3$ +$$#"($ H continuare
46- Contractul individual pe durata determinata % continuare
Durata
59
* Ma-im :B lu"i$
* Prelu"#it *$ c$( mu(& *ou" o#! i" i"teriorul terme"ului )e :B lu"i$
Perioa)a )e &ro!a 9 re#uli s&eciale
Urmata ca re#ula )e a"#a'area u"ui salariat &e )urata
"e)etermi"at/ 7e-ce&tie% lucr/ri ur#e"te cu caracter
e-ce&1io"al8
B: T!m%u( *$ muc"
75- 8rograme individualizate de munca &fle*ibile-
76- 9unca suplimentara
Prestata la solicitarea a"#a'atorului
Ma-imum B ore &e s/&t/m4"/
Sa"c1iu"e &e"tru )e&/0irea )uratei ma-ime a orelor
su&lime"tare SS
76- 9unca suplimentara : continuare
Com&e"sata cu tim& li!er cores&u"(/tor i" urm/toarele =I )e (ile
-"u
S&or la salariu
Mi"imum A?U )i" salariu )e !a(a
:IIU &otri,it co"tractului colecti, )e mu"ca la "i,el
"a1io"al
S"("#!"4!! cu ,uc4!! *$ co*uc$#$ u m"! -u& $Ac$%&"4!
*$ (" #$mu$#"#$" o#$(o# -u%(!m$&"#$.
A5= !unca -e noapte
Com&e"sa1ii:
* s&or la salariul )e !a(a 9 mi"$ :?U )i" salariul )e !a(a%
* <?U &otri,it co"tractului colecti, )e mu"ca la "i,el "a1io"al
-"u
- re)ucerea tim&ului )e mu"ca cu : ora ata )e )urata "ormala a (ilei )e
mu"ca$
O!li#a1ia a"#a'atorului )e a ra&orta la I"s&ectoratul teritorial )e mu"ca utili(area
i" mo) rec,e"t a mu"cii )e "oa&te$
C: T!m%u( *$ o*!'"
60
Re&ausul (il"ic
* &au(a )e masa
- :< ore co"secuti,e i"tre )oua (ile lucr/toare
Re&ausul s/&t/m4"al
* Doua (ile co"secuti,e
* De re#ula s4m!/ta si )umi"ica
- Alte )oua (ile si S&or 7CCMN% CIM8
S/r!/torile le#ale$
D: Coc$*!!($
De o)i+"a
* mi"imum <I )e (ile lucr/toare
* <: )e (ile lucr/toare &otri,it CCMN
Pe"tru ormare &roesio"ala
* &l/tit )e a"#a'ator% )e &a"a la :I (ile lucr/toare
* /r/ &lata% la cererea salariatului$
E: Co&#"c&u( !*!)!*u"( *$ muc" cu &!m% %"#4!"(
Frac1iu"i )e "orma )e cel &u1i" < ore &e (i
S/&t/m4"/ )e lucru )e cel &u1i" :I ore
I"ter)ic1ia )e a eectua ore su&lime"tare
Co",e"1ia ci,ila )e &rest/ri ser,icii
?: P$#!o"*" *$ %#o6"
Durata ma-ima
* =I )e (ile cale")aristice &e"tru u"c1ii )e e-ecu1ie
* JI )e (ile cale")aristice &e"tru u"c1ii )e co")ucere
* re#uli s&eciale &e"tru )e!utul i" &roesie si mu"citorii "ecaliica1i
Cu u"ele e-ce&1ii% o si"#ura &erioa)a )e &ro!a &e )urata co"tractului
O!li#a1ia )e i"ormare a salariatului i" terme" )e :? (ile su! sa"c1iu"ea )ec/)erii
I"ter(isa a"#a'area succesi,a a mai mult )e trei &ersoa"e &e &erioa)e )e &ro!a
&e"tru acela0i &ost$
A: C("u3" *$ $cocu#$41
61
Durata:
* Pe )urata CIM 7)ar "u i" tim&ul &erioa)ei )e &ro!a8
* Du&/ ."cetarea CIM &e"tru o &erioa)a sta!ilita e-&res )e:
* Cel mult @ lu"i &e"tru u"c1iile )e e-ecu1ie si
* Cel mult < a"i &e"tru u"c1iile )e co")ucere$
Acti,it/1ile i"ter(ise:
* Fre!uie &re,/(ute i" mo) co"cret2
* Nu este &ermisa i"ter(icerea i" mo) a!solut a e-ercit/rii &roesiei
sau s&eciali(arii$
A: C("u3" *$ $cocu#$41 B co&!u"#$
I")em"i(a1ie 9 mi" <?U )i" salariu$
Sa"c1iu"e: Restituirea i")em"i(a1iei )au"e*i"terese
I"sta"1a &oate )imi"ua eectele clau(ei )e "eco"cure"1/ la sesi(area Salariatului
sau I"s&ectoratului teritorial )e mu"ca$
B: C("u3" *$ mo6!(!&"&$
mu"ca "u se e-ecuta i"tr*u" loc )e mu"ca sta!il2
salariatul !e"eicia(/ )e &resta1ii su&lime"tare$
C: C("u3" *$ co,!*$4!"(!&"&$
&e )urata co"tractului
)u&/ ."cetarea co"tractului
o!li#a1ia salariatului )e a res&ecta secretul )e ser,iciu$
D: A(&$ c("u3$
clau(a )e i)elitate
alte clau(e sta!ilite )e &ar1i
/...3. ?o#m"(!&14!
A: O6(!+"4!" *$ !,o#m"#$ cu %#!)!#$ (" c("u3$($ CIM
Mu"ca i" str/i"/tate: mo"e)a% clima% o!iceiuri% etc$
Co"tract )e co"i)e"1ialitate i" tim&ul "e#ocierii CIM
62
B: O64!$#$" *$ !,o#m"4!! *$ (" ,o;&!! "+"2"&o#!
Numai cu i"cu"o0tii"1area &reala!ila a salariatului$
Numai cu &ri,ire la u"c1iile .")e&li"ite si la )urata a"#a'/rii$
C: C$#&!,!c"& m$*!c"( o6(!+"&o#!u
Li&sa lui% moti, )e "ulitate relati,a a co"tractului
Solicitarea testelor )e #ra,i)itate este i"ter(isa
Mo*!,!c"#$" Co&#"c&u(u! I*!)!*u"(*$ Muc1
A: Mo*"(!&14! *$ mo*!,!c"#$
Pri" acor)ul &/r1ilor 9 re#ula
I" mo) u"ilateral:
- Dele#area 9 &re,e)eri similare cu cele )i" ,ec+ea re#leme"tare
- Deta0area
- Sa"c1iu"e )isci&li"ara 9 ca&itolul &ri,i") R/s&u")erea 'uri)ica
- For1/ ma'or/
- M/sura )e &rotec1ie a salariatului$
Fra"serul salariatului 9 )is&are )i" "oua re#leme"tare$
B: D$&";"#$"
Cel mult : a"% cu &osi!ilitatea )e &relu"#ire i")ei"it/ )i" @ ." @ lu"i$
Dre&turile cu,e"ite salariatului se acor)/ )e a"#a'atorul la care s*a )e&us
)eta0area$
Pri"ci&iul su!si)iarit/1ii &l/1ii$
Plata c+eltuielilor )e tra"s&ort 0i ca(are 0i .")em"i(a1ie )eta0are$
A: Mo*"(!&14! *$ -u-%$*"#$ " CIM
De )re&t * sistemati(area materiei
Pri" acor)ul &/r1ilor 9 "u su"t mo)iic/ri
Di" i"i1iati,a salariatului 9 "u su"t mo)iic/ri
Di" i"i1iati,a a"#a'atorului
63
- &e )urata cercet/rii )isci&li"are 0i c" -"c4!u$ *!-c!%(!"#1
- &l4"#ere &e"al/;'u)ecat/
- ."treru&erea tem&orar/ a acti,it/1ii
* doar cu plata unei indemnizaii de minimum 3;, din salariul de baz"
- &e )urata )eta0/rii$
B: E,$c&$($ -u-%$*1#!! co&#"c&u(u! !*!)!*u"( *$ muc1
Sus&e")area &rest/rii mu"cii 0i a &l/1ii salariului2
Me"1i"erea celorlalte )re&turi 0i o!li#a1ii ale salariului% cu e-ce&1ia:
* Moti,e im&uta!ile salariatului
- Pre,e)eri co"trare le#ale sau co"tractuale
Pe"tru ."locuirea salariatului al c/rui co"tract este sus&e")at:
* co"tract )e mu"c/ &e )urat/ )etermi"at/
* co"tract &u"ere la )is&o(i1ie;co"tract )e mu"c/ tem&orar/
A: Mo*"(!&14! *$ 0c$&"#$ " co&#"c&u(u! !*!)!*u"( *$ muc1
A:8 De )re&t 9 re#leme"t/ri similare
A<8 Pri" acor)ul &/r1ilor 9 articolul :<J )i" ,ec+iul Co)
A=8 Pri" ,oi"1a u"ilateral/ a u"ei &/r1i
A=8 L"cetarea )i" i"i1iati,a u"eia )i" &/r1i
Demisia
Co"ce)ierea i")i,i)ual/ &e"tru moti,e ce 1i" )e &ersoa"a salariatului
* A!atere #ra,/
* Arest &re,e"ti, mai mare )e @I )e (ile
* Necores&u")ere &roesio"al/
Co"ce)iere i")i,i)ual/ &e"tru moti,e ce "u 1i" )e &ersoa"a salariatului
- Desii"1area eecti,/ a locului )e mu"c/$
Co"ce)iere colecti,/
A=8 L"cetarea )i" i"i1iati,a u"eia )i" &/r1i * co"ti"uare
P#$")!3u(
64
Di" &artea a"#a'atorului
* mi"imum :? (ile lucr/toare
* "u se acor)/ ." &erioa)a )e &ro!/
* )eci(ia )e co"ce)iere &ro)uce eecte )e la )ata comu"ic/rii ei
salariatului 7reu(ul )e comu"icare 8$
Di" &artea salariatului
* Ma-imum :? (ile cale")aristice &e"tru u"c1iile )e e-ecu1ie
* Ma-imum =I (ile cale")aristice &e"tru u"c1iile )e co")ucere
* ?1#1 %#$")!3 )ac/ a"#a'atorul "u .0i res&ect/ o!li#a1iile$
B: O6(!+"4!! -%$c!"($ "($ "+"2"&o#u(u! 0 c"3u( coc$*!$#!! !*!)!*u"($
Emiterea )eci(iei ." =I )e (ile )e la )ata co"stat/rii cau(ei co"ce)ierii
Sa"c1iu"ea &e"tru )e&/0irea terme"ului
Posi!ilitatea &ractic/ a res&ect/rii terme"ului: solicitarea s&ri'i"ului a#e"1iei
teritoriale )e ocu&are a ortei )e mu"ca
Cercetarea )isci&li"ar/ &reala!il/ 70i &e"tru "ecores&u")ere &roesio"al/8
Pro&u"erea u"ui "ou loc )e mu"c/: limitele o!li#a1iei a"#a'atorului$
C: O6(!+"4!! -%$c!"($ 0 c"3u( coc$*!$#!(o# co($c&!)$
&la" )e m/suri sociale
co"sultarea si")icatului in timp util ." ,e)erea e,it/rii;re)ucerii co"ce)iilor
colecti,e
"otiicarea i"te"1iei )e co"ce)iere si")icatului 0i I"s&ectoratului Feritorial )e
Mu"c/
Ferme": mi"$ >? )e (ile2 &oate i &relu"#it cu ma-$ :? (ile
i"ter)ic1ia eectu/rii )e "oi a"#a'/ri tim& )e :< lu"i 7terme"ul e-ist/ 0i ." !a(a
CCMN8
A: Muc" %#! "+$& *$ muc1 &$m%o#"#1 F /taff lea/in3 :
Dei"i1ii 9 a#e"t )e mu"c/ tem&orar/% salariat tem&orar% utili(ator
A#e"tul )e mu"c/ tem&orar/: Autori(are &reala!il/ )i" &artea Mi"isterului Mu"cii
0i Soli)arit/1ii Sociale 9 Le#i s&eciale
Misiu"ea )e mu"c/ tem&orar/ 9 ca(uri:
* L"locuire salariat &e )urata sus&e")/rii co"tractului acestuia
65
* Derularea u"or acti,it/1i cu caracter se(o"ier
* Prestarea u"or acti,it/1i s&eciali(ate ori oca(io"ale
A: Muc" %#! "+$& *$ muc1 &$m%o#"#1 B continuare
Co"tractul )e &u"ere la )is&o(i1ie
Ma-im :<*:B lu"i% o &relu"#ire
Co"tractul )e mu"c/ tem&orar/
Perioa)/ )e &ro!/ 9 re#uli s&eciale
Salariul:
&l/tit )e a#e"tul )e mu"c/ tem&orar/
&ri"ci&iul &l/1ii su!si)iare
Posi!ilitatea salariatului )e a ."c+eia co"tract )e mu"c/ cu utili(atorul la
."cetarea misiu"ii7i"ter(icerea re"u"1/rii8
B: Muc" (" *om!c!(!u
locul mu"cii tre!uie &reci(at e-&res
salaria1ii .0i sta!ilesc si"#uri &ro#ramul )e lucru
co"trolat/ )e a"#a'ator
a"#a'atorul asi#ur/ tra"s&ortul materiilor &rime la 0i )e la )omiciliul salariatului la
se)iul societ/1ii
A+"2"&o#
Re#istrul #e"eral )e e,i)e"1/ 9 : ia"uarie <II>
Comu"icarea &erio)ic/ a situa1iei eco"omico*i"a"ciare a societ/1ii
Re#ulame"tul i"ter"
Co"i)e"1ialitatea )atelor cu caracter &erso"al
A: R$+u("m$&u( !&$#
Se ."tocme0te )e a"#a'ator cu co"sultarea si")icatului ; re&re(e"ta"1ilor
salaria1ilor 7)re&t )e ,etoS8
Se a)uce la cu"o0ti"1/ &ri" ai0are
Co"trolul le#alit/1ii se ace )e i"sta"1a 'u)ec/toreasc/
L" terme" )e @I )e (ile )e la i"trarea ." ,i#oare a Co)ului mu"cii
:Mai <II= ^
B: Co,!*$4!"(!&"&$" *"&$(o# cu c"#"c&$# %$#-o"(
Le#isla1ie a&lica!il/: A"e-a >
66
Sco&ul licit al &relucr/rii )atelor &erso"ale: )etermi"at% e-&licit 0i le#itim$
L" &ri"ci&iu: i" !a(a co"sim1/m4"tului &ersoa"ei ,i(ate$
Orice &relucrare a u"or )ate cu caracter &erso"al) inclu/i1 a -atelor pri1itoare
la an3a0a8i tre!uie "otiicat/ A,ocatului Po&orului$
E-ce&1ii: ." sco&ul .")e&li"irii u"or o!li#a1ii le#ale 7."c+eierea 0i e-ecutarea
co"tractelor )e mu"c/% .")e&li"irea u"or o!li#a1ii iscale8$
Asi#ur/ &lata crea"1elor salariale
Se co"stituie )i" co"tri!u1iile a"#a'atorului * nu s%a stabilit cuantumul fondului de
garantare
O!li#a1ia )e &lat/ a i"stitu1iilor )e a)mi"istrare a o")urilor ,a e-ista i")e&e")e"t
)e .")e&li"irea o!li#a1iei )e co"tri!u1ie la i"a"1are
Le#e s&ecial/
Asi#urat/ )e c/tre a"#a'ator% ." urma co"sult/rilor cu si")icatul 0i comitetul )e
securitate 0i s/"/tate ." mu"c/
I"struire &erio)ic/ a salaria1ilor
Asi#urarea asiste"1ei u"ui me)ic s&ecialist ." me)ici"a mu"cii
Le#e s&ecial/
Comitetul )e securitate 0i s/"/tate ." mu"c/
La a"#a'atorii cu cel &u1i" ?I )e salaria1i
A-%$c&$ +$$#"($
Pla" )e &re#/tire &roesio"al/
Co"sultarea si")icatelor
Parte a co"tractului colecti, )e mu"c/
Partici&area la cursuri
Salari(area &e )urata &artici&/rii
Co"ce)iul )e stu)ii
Salaria1ii care au !e"eiciat )e u" curs sau sta#iu &roesio"al mai mare )e @I )e
(ile "u &ot a,ea i"i1iati,a ."cet/rii co"tractului o &erioa)/ )e cel &u1i" = a"i
* Se &oate co",e"i &ri" acor)ul &/r1ilor 0i o o!li#a1ie )e a r/m4"e ."
."tre&ri")ere )u&/ u" sta#iu cu )urat/ mai mic/S
O!li#a1iile &/r1ilor se sta!ilesc &ri"tr*u" act a)i1io"al la co"tractul )e mu"c/
Co&#"c&$ -%$c!"($
A8 Co"tractul )e caliicare &roesio"al/
67
E8 Co"tractul )e a)a&tare &roesio"al/
C8 Co"tractul )e uce"icie la locul )e mu"c/
Dre&turile 0i o!li#a1iile ,4"(/tor ce )eri,/ )i"tr*u" co"tract )e mu"c/ ,or i
tra"serate i"te#ral cesio"arului
Fra"serul ."tre&ri")erii;u"it/1ii u"or &/r1i ale acesteia "u &oate co"stitui moti, )e
co"ce)iere i")i,i)ual/ sau colecti,/
O!li#a1ia ,4"(/torului 0i cum&/r/torului )e co"sultare cu si")icatele
S!*!c"&$($
Or#a"i(ate co"orm Le#ii si")icatelor "r$?>;<II=
Partici&/ la:
* "e#ocierea 0i ."c+eierea co"tractelor colecti,e )e mu"c/
* tratati,e;acor)uri cu autorit/1ile &u!lice 0i &atro"atele
R$%#$3$&"4!! -"("#!"4!(o#
La a"#a'atorii cu mai mult )e <I )e salaria1i
Partici&/ la ela!orarea re#ulame"tului i"ter" )ar "u &ot )es/0ura acti,it/1i ce
su"t e-clusi, recu"oscute si")icatelor
Sesi(ea(/ I"s&ectoratul )e mu"c/ )es&re "ere#ulile co"statate
Fim& alocat 0i &l/tit 9 6< de ore pe lun"
P"&#o"&$($
Or#a"i(a1ii ale &atro"ilor /r/ caracter &olitic
Sus1i" 0i a&/r/ )re&turile mem!rilor ." ra&ort cu autorit/1ile 0i
si")icatele
Ne#ocierea o!li#atorie 9 peste 65 salariai
Necorelarea cu )is&o(i1iile le#ale e-iste"te
L"c+eiat la "i,el "a1io"al 9 o!li#atoriu &e"tru to1i salaria1ii
Le#ea s&ecial/
Co,(!c&$($ *$ muc1
Co"licte )e i"terese ; Co"licte )e )re&turi
Le#e s&ecial/
I-%$c4!" muc!!
Este su&us/ co"trolului or#a"elor )e I"s&ec1ia Mu"cii
Are ." su!or)i"e I"s&ectoratele teritoriale )e Mu"c/
68
Le#e s&eciale
R1-%u*$#$" *!-c!%(!"#1
Sa"c1iu"e 9 sus&e")area co"tractului i")i,i)ual )e mu"c/ &e o &erioa)/ )e
ma-imum :I (ile lucr/toare
Ame"(ile )isci&li"are 9 i"ter(ise
Se a&lic/ ." ra&ort cu #ra,itatea a!aterii
Cercetarea )isci&li"ar/ &reala!il/
R1-%u*$#$" *!-c!%(!"#1 B continuare
Dre&tul salariatului )e a i asistat )e u" mem!ru al si")icatului
Deci(ia )isci&li"ar/
R1-%u*$#$" %"&#!mo!"(1
Salaria1ii r/s&u") ." temeiul "ormelor r/s&u")erii ci,ile co"tractuale &e"tru
&a#u!ele &ro)use )i" ,i"a 0i ." le#/tur/ cu mu"ca lor
Salaria1ii "u r/s&u") )e &a#u!ele &ro,ocate )e or1a ma'or/ 0i "ici )e cele care
se ."ca)rea(/ ." riscul "ormal al ser,iciului
Salariatul care a ."casat sume )e !a"i "ecu,e"ite este o!li#at s/ le restituie
R1-%u*$#$" %"&#!mo!"(1 B continuare
Suma sta!ilit/ &e"tru aco&erirea ratelor se re1i" ." rate lu"are% care "u &ot )e&/0i
o treime% res&ecti, 'um/tate )i" salariu$
Urm/rirea recu&er/rii )au"elor )e la orice a"#a'ator su!sec,e"t
Dac/ &a#u!a "u se &oate recu&era &ri" re1i"eri )i" salariu ." terme" )e = a"i
9 e-ecutarea silit/ &e calea )re&tului comu"
Dis&ari1ia )eci(iei )e im&utare 0i a a"#a'ame"tului )e &lat/
R1-%u*$#$" co&#")$4!o"(1
Ame")a: =$III$III 9 :II$III$III lei
Neres&ectarea )is&o(i1iilor &ri,i"):
* &lata salariului mi"im !rut &e eco"omie
* re#istrul #e"eral )e e,i)e"1/ a salaria1ilor
* .m&ie)icarea &artici&/rii la #re,/
* "e."c+eierea u"ui co"tract )e mu"c/ salaria1ilor
* ."ca)rarea ." mu"c/ a mi"orilor
69
R1-%u*$#$" %$"(1
Nee-ecutarea u"ei +ot/r4ri 'u)ec/tore0ti )ei"iti,e &ri,i"):
* &lata salariilor
* rei"te#rarea ." mu"c/ a u"ui salariat
* "e&lata c/tre !u#etul )e stat ." terme" )e :? (ile )e la )ata re1i"erii
co"tri!u1iilor )e asi#ur/ri sociale re1i"ute salaria1ilor
Corela1ia cu OG @:;<II< &ri,i") e-ecutarea crea"1elor !u#etare
Cerile ." ,e)erea solu1io"/rii u"ui co"lict )e mu"c/ &ot i ormulate ." terme" )e:
* =I (ile
* @ lu"i
* = a"i
* oric4")% ." ca(ul "ulit/1ii
Ferme"ul #e"eral )e &rescri&1ie &otri,it Co)ului Mu"cii 9 = a"i
Com&ete"1a material/ * Fri!u"alul
Cererile reeritoare la solu1io"area co"lictelor )e mu"c/ su"t:
* scutite )e la ta-a )e tim!ru
* scutite )e tim!ru 'u)iciar
* 'u)ecate ." re#im )e ur#e"1/
Sarci"a &ro!ei re,i"e a"#a'atorului
Xot/r4rile &ro"u"1ate su"t )ei"iti,e si e-ecutorii )e )re&t
Vec+imea ." mu"c/
Co"1i"ut Le#ea :J;<III
Dre&turi care se sta!ilesc &e !a(a ,ec+imii ." mu"c/
Co"tri!u1ia la asi#ur/ri sociale )e stat
Sta#iu )e coti(are
Pe"sia &e"tru limit/ )e ,4rst/
Pe"sia a"tici&at/
Pe"sia a"tici&at/ &ar1ial/
Pe"sia )e i",ali)itate
Pe"sia )e urma0
Sta!ilirea 0i &lata &e"siilor
Alte )re&turi )e asi#ur/ri sociale
Re,i(uirea clau(elor co"tractelor i")i,i)uale;colecti,e )e mu"c/
70
* #e"erale
* s&eciale
* co")i1ii )e mu"c/% tim& )e mu"c/% s&oruri
Re)actarea Re#ulame"tului )e Or)i"e i"terioar/ 9 :$I?$<II=
Re)actarea Pla"ului )e I"struire
Notiicarea &ri,i") &relucrarea )atelor &erso"ale
I"ormarea salaria1ilor
VIII& RE(ISTRU' (ENER' DE EVIDEN+ S'RI+I'OR
G ?II;<I:: &ri,i") re#istrul #e"eral )e e,i)e"ta a salariatilor$ Xotarare "r$ ?II;<I::
Pu!licat i" Mo"itorul Oicial% Partea I "r$ =A< )i" <A mai <I::
Re#istrul #e"eral )e e,i)e"ta a salariatilor
I" temeiul art$ :IB )i" Co"stitutia Roma"iei% re&u!licata% &recum si al art$ => ali"$ 7A8 )i" Le#ea "r$
?=;<II= V Co)ul mu"cii% re&u!licata% Gu,er"ul Roma"iei a)o&ta &re(e"ta +otarare$
Art$ :
Pre(e"ta +otarare sta!ileste meto)olo#ia )e i"tocmire si com&letare a re#istrului #e"eral )e
e,i)e"ta a salariatilor% )e"umit i" co"ti"uare re#istru% i"re#istrarile care se eectuea(a% &recum si
orice alte eleme"te i" le#atura cu acesta$
Art$ <
7:8 I"ca)rarea i" mu"ca a u"ei &ersoa"e se reali(ea(a% &otri,it &re,e)erilor Le#ii "r$ ?=;<II= V
Co)ul mu"cii% re&u!licata% "umai &ri" i"c+eierea u"ui co"tract i")i,i)ual )e mu"ca% i" temeiul
caruia &ersoa"a i(ica% i" calitate )e salariat% se o!li#a sa &reste(e mu"ca &e"tru si su! autoritatea
u"ui a"#a'ator% &ersoa"a i(ica sau 'uri)ica% i" sc+im!ul u"ei remu"eratii )e"umite salariu$
7<8 Fiecare a"#a'ator are o!li#atia )e a i"ii"ta si tra"smite la i"s&ectoratul teritorial )e mu"ca u"
re#istru #e"eral )e e,i)e"ta a salariatilor si )e a*l &re(e"ta i"s&ectorilor )e mu"ca% la solicitarea
acestora$
7=8 A"#a'atorii care au i"ii"tat sucursale% a#e"tii% re&re(e"ta"te sau alte aseme"ea u"itati ara
&erso"alitate 'uri)ica% carora le*au )ele#at com&ete"ta i"ca)rarii &erso"alului &ri" i"c+eierea )e
co"tracte i")i,i)uale )e mu"ca% &ot )ele#a acestora si com&ete"ta i"ii"tarii re#istrului$
7>8 Au o!li#atia )e a i"ii"ta si tra"smite re#istrul la i"s&ectoratul teritorial )e mu"ca si misiu"ile
)i&lomatice si oiciile co"sulare ale altor state i" Roma"ia% res&ecti,% )u&a ca(% i"stitutele culturale si
re&re(e"ta"tele comerciale si eco"omice ale altor state i" Roma"ia% &e"tru &erso"alul a"#a'at local
care are cetate"ia roma"a sau rese)i"ta &erma"e"ta i" Roma"ia$
71
7?8 Com&letarea si tra"smiterea re#istrului se ac )e catre u"a sau mai multe &ersoa"e
"omi"ali(ate &ri" )eci(ie scrisa )e catre a"#a'ator$
7@8 A"#a'atorii &ot co"tracta ser,iciul )e com&letare si tra"smitere a re#istrului &ri" i"c+eierea% cu
res&ectarea )is&o(itiilor art$ <I ali"$ 7?8 )i" Le#ea "r$ @AA;<II: &e"tru &rotectia &ersoa"elor cu
&ri,ire la &relucrarea )atelor cu caracter &erso"al si li!era circulatie a acestor )ate% cu mo)iicarile si
com&letarile ulterioare% )e co"tracte )e &restari ser,icii cu &restatori i"re#istrati la i"s&ectoratele
teritoriale )e mu"ca% care isi )esasoara acti,itatea i" co")itiile &re,e)erilor le#ale i" ,i#oare$
7A8 Prestatorii &re,a(uti la ali"$ 7@8 "u &ot su!co"tracta% la ra")ul lor% ser,iciile )e com&letare si
tra"smitere a re#istrului i"cre)i"tate )e a"#a'ator$
7B8 I" situatia &re,a(uta la ali"$ 7@8% a"#a'atorul are o!li#atia i"ormarii% i" scris% a i"s&ectoratului
teritorial )e mu"ca )es&re i"c+eierea co"tractului )e &restari ser,icii$
7J8 Co"tractarea ser,iciului )e com&letare si tra"smitere a re#istrului "u e-o"erea(a a"#a'atorul )e
o!li#atiile sta!ilite )e &re(e"tul act "ormati,$
7:I8 A"#a'atorii;&restatorii care o&erea(a eecti, i" re#istru au o!li#atia sa &relucre(e )atele cu
caracter &erso"al ale salariatilor a"#a'atorilor% cu res&ectarea &re,e)erilor Le#ii "r$ @AA;<II:% cu
mo)iicarile si com&letarile ulterioare$
7::8 Proce)ura si actele &e care a"#a'atorii su"t o!li#ati sa le &re(i"te la i"s&ectoratul teritorial )e
mu"ca &e"tru o!ti"erea &arolei se sta!ilesc &ri" or)i" al mi"istrului mu"cii% amiliei si &rotectiei
sociale$
Art$ =
7:8 Re#istrul se i"tocmeste i" orma electro"ica$
7<8 Re#istrul se com&letea(a i" or)i"ea a"#a'arii si cu&ri")e urmatoarele eleme"te:
a8 eleme"tele )e i)e"tiicare a tuturor salariatilor: "umele% &re"umele% co)ul "umeric &erso"al V
CNP% cetate"ia si tara )e &ro,e"ie"ta V U"iu"ea Euro&ea"a V UE% "o"*UE% S&atiul Eco"omic
Euro&ea" V SEE2
!8 )ata a"#a'arii2
c8 &erioa)a )etasarii si )e"umirea a"#a'atorului la care se ace )etasarea2
)8 u"ctia;ocu&atia co"orm s&eciicatiei Clasiicarii Ocu&atiilor )i" Roma"ia 7COR8 sau altor acte
"ormati,e2
e8 ti&ul co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca2
8 )urata "ormala a tim&ului )e mu"ca si re&arti(area acestuia2
#8 salariul% s&orurile si cua"tumul acestora2
+8 &erioa)a si cau(ele )e sus&e")are a co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca% cu e-ce&tia ca(urilor )e
sus&e")are i" !a(a certiicatelor me)icale2
i8 )ata i"cetarii co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca$
72
Art$ >
7:8 Com&letarea% res&ecti, i"re#istrarea i" re#istru a eleme"telor &re,a(ute la art$ = ali"$ 7<8 se ace
)u&a cum urmea(a:
a8 la a"#a'area iecarui salariat% eleme"tele &re,a(ute la art$ = ali"$ 7<8 lit$ a8V#8 se i"re#istrea(a i"
re#istru cel tar(iu i" (iua lucratoare a"terioara i"ce&erii acti,itatii )e catre salariatul i" cau(a2
!8 eleme"tul &re,a(ut la art$ = ali"$ 7<8 lit$ #8 se com&letea(a si &e"tru co"tractele i")i,i)uale )e
mu"ca )e'a i"re#istrate% i" terme" )e JI )e (ile )e la )ata i"trarii i" ,i#oare a &re(e"tei +otarari2
c8 eleme"tele &re,a(ute la art$ = ali"$ 7<8 lit$ +8 se i"re#istrea(a i" re#istru i" terme" )e ma-imum <I
)e (ile lucratoare )e la )ata sus&e")arii2
)8 eleme"tele &re,a(ute la art$ = ali"$ 7<8 lit$ i8 se i"re#istrea(a i" re#istru la )ata i"cetarii
co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca;la )ata luarii la cu"osti"ta a e,e"ime"tului ce a )etermi"at% i"
co")itiile le#ii% i"cetarea co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca2
e8 &e"tru salariatii )etasati% a"#a'atorul )e !a(a com&letea(a &erioa)a )etasarii si )e"umirea
a"#a'atorului la care se ace )etasarea% a"terior i"ce&erii )etasarii$
7<8 Orice mo)iicare a eleme"telor &re,a(ute la art$ = ali"$ 7<8 lit$ a8% c8V#8 se i"re#istrea(a i"
re#istru cel tar(iu i" (iua lucratoare a"terioara im&li"irii terme"ului )e <I )e (ile lucratoare &re,a(ut
la art$ :A ali"$ 7?8 )i" Le#ea "r$ ?=;<II=% re&u!licata$ E-ce&tie ac situatiile i" care mo)iicarile se
&ro)uc ca urmare a u"ei +otarari 'u)ecatoresti sau ca eect al u"ui act "ormati, ca") i"re#istrarea
i" re#istru se ace i" (iua i" care a"#a'atorul se &re(uma% &otri,it le#ii% ca a luat cu"osti"ta )e
co"ti"utul acestora$
7=8 Orice corectie a erorilor sur,e"ite i" com&letarea re#istrului se ace la )ata la care a"#a'atorul a
luat cu"osti"ta )e acestea$
Art$ ?
7:8 Re#istrul se tra"smite la i"s&ectoratul teritorial )e mu"ca i" ormat electro"ic% &ri" utili(area
u"eia )i"tre urmatoarele mo)alitati:
a8 &ri" com&letarea o"*li"e a !a(ei )e )ate e-iste"te &e &ortalul I"s&ectiei Mu"cii2
!8 &ri" e*mail% &e !a(a )e sem"atura electro"ica2
c8 &ri" )e&u"erea la se)iul i"s&ectoratului teritorial )e mu"ca i" ormat electro"ic% i"sotit )e o
a)resa )e i"ai"tare sem"ata )e a"#a'ator$
7<8 E,i)e"ta re#istrelor% res&ecti, a )atelor cu&ri"se i" acestea% tra"smise )e a"#a'atori;&restatori
)e ser,icii% se ti"e i"tr*o !a(a )e )ate or#a"i(ata la "i,elul I"s&ectiei Mu"cii$
7=8 Proce)ura &ri,i") tra"smiterea re#istrului i" ormat electro"ic se sta!ileste &ri" or)i" al
mi"istrului mu"cii% amiliei si &rotectiei sociale% )u&a a)o&tarea solutiei te+"ice a re#istrului i" ormat
electro"ic si i" u"ctie )e aceasta$
Art$ @
73
7:8 A"#a'atorii sau% )u&a ca(% &restatorii )e ser,icii au o!li#atia )e a com&leta si tra"smite re#istrul
la i"s&ectoratul teritorial )e mu"ca i" a carui ra(a teritoriala isi au a"#a'atorii se)iul sau )omiciliul%
)u&a ca(% cel tar(iu i" (iua lucratoare a"terioara i"ce&erii acti,itatii )e catre &rimul salariat% cu
o!li#atia com&letarii acestuia co"orm art$ =$
7<8 U"itatile ara &erso"alitate 'uri)ica care au com&ete"ta i"ii"tarii re#istrului au o!li#atia )e a
com&leta eleme"tele co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca co"orm art$ = si )e a tra"smite re#istrul% i"
terme"ele &re,a(ute la art$ >% la i"s&ectoratul teritorial )e mu"ca i" a carui ra(a teritoriala isi
)esasoara acti,itatea% cu i")e&li"irea o!li#atiilor &re,a(ute )e &re(e"ta +otarare$
Art$ A
Re#istrul se &astrea(a i" orma electro"ica la se)iul a"#a'atorului si% )u&a ca(% la se)iul sucursalei%
a#e"tiei% re&re(e"ta"tei sau al altor aseme"ea u"itati ara &erso"alitate 'uri)ica% care au )ele#ata
com&ete"ta i"ii"tarii re#istrului$
Art$ B
7:8 A"#a'atorul are o!li#atia )e a i"tocmi u" )osar &erso"al &e"tru iecare )i"tre salariati% )e a*l
&astra i" !u"e co")itii la se)iu% &recum si )e a*l &re(e"ta i"s&ectorilor )e mu"ca% la solicitarea
acestora$
7<8 Dosarul &erso"al al salariatului cu&ri")e cel &uti" urmatoarele )ocume"te: actele "ecesare
a"#a'arii% co"tractul i")i,i)ual )e mu"ca% actele a)itio"ale si celelalte acte reeritoare la
mo)iicarea% sus&e")area si i"cetarea co"tractelor i")i,i)uale )e mu"ca% acte )e stu)ii;certiicate
)e caliicare% &recum si orice alte )ocume"te care certiica le#alitatea si corectitu)i"ea com&letarii i"
re#istru$
7=8 La solicitarea scrisa a salariatului sau a u"ui ost salariat a"#a'atorul este o!li#at sa ii eli!ere(e
acestuia:
a8 co&ii ale )ocume"telor e-iste"te i" )osarul &erso"al2
!8 co&ii ale &a#i"ilor )i" re#istrul electro"ic care cu&ri") i"scrierile reeritoare la &ersoa"a sa si;sau
u" )ocume"t care sa ateste acti,itatea )esasurata )e acesta% )urata acti,itatii% salariul% ,ec+imea
i" mu"ca% i" meserie si i" s&ecialitate% astel cum re(ulta )i" re#istrul #e"eral )e e,i)e"ta si )i"
)osarul &erso"al% i" terme" )e cel mult :? (ile )e la )ata solicitarii$
7>8 Docume"tele su"t eli!erate i" co&ie certiicata )e re&re(e"ta"tul le#al al a"#a'atorului sau )e
&ersoa"a im&uter"icita )e a"#a'ator &e"tru co"ormitate cu ori#i"alul$
7?8 Re#istrul electro"ic si )osarele &erso"ale ale iecarui salariat se ,or &astra i" co")itii care sa
asi#ure securitatea )atelor% &recum si &astrarea lor i")elu"#ata si cores&u"(atoare% cu res&ectarea
&re,e)erilor Le#ii "r$ @AA;<II:% cu mo)iicarile si com&letarile ulterioare$ A"#a'atorul ras&u")e
&e"tru asi#urarea acestor co")itii% &recum si &e"tru orice &re'u)iciu &ro)us salariatului% sau oricarei
alte &ersoa"e i(ice sau 'uri)ice% &ri" i"calcarea acestor o!li#atii$
74
7@8 I" masura i" care% )i" moti,e o!iecti,e% a"#a'atorul se ala i" im&osi!ilitatea )e a eli!era
)ocume"tele &re,a(ute la ali"$ 7=8% salariatul sau ostul salariat &oate solicita i"s&ectoratului
teritorial )e mu"ca )i" ra(a caruia a"#a'atorul isi )esasoara acti,itatea eli!erarea u"ei a)e,eri"te
)i" care sa re(ulte eleme"tele co"ti"ute i" re#istru% astel cum a ost i"tocmit si tra"smis )e catre
a"#a'ator$ I"s&ectoratul teritorial )e mu"ca i" cau(a eli!erea(a )ocume"tul% i" !a(a re#istrului
electro"ic tra"smis )e a"#a'ator% i" terme" )e cel mult :? (ile )e la )ata solicitarii$
Art$ J
7:8 Co"stituie co"tra,e"tii urmatoarele a&te sa,arsite )e a"#a'atori% &ersoa"e i(ice sau 'uri)ice:
a8 "etra"smiterea re#istrului cu eleme"tele co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca &re,a(ute la art$ = ali"$
7<8 lit$ a8V#8% cel tar(iu i" (iua lucratoare a"terioara i"ce&erii acti,itatii )e catre salariatul i" cau(a2
!8 reu(ul )e a &u"e la )is&o(itie i"s&ectorului )e mu"ca re#istrul i" ormat electro"ic% &recum si
)osarul &erso"al al salariatilor2
c8 "ecom&letarea eleme"telor co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca co"orm art$ =% res&ecti,
"etra"smiterea re#istrului i" terme"ele &re,a(ute la art$ >2
)8 com&letarea re#istrului )e catre alte &ersoa"e )ecat cele &re,a(ute la art$ < ali"$ 7?8 sau ali"$ 7@82
e8 com&letarea re#istrului cu )ate ero"ate sau i"com&lete2
8 alterarea sau ster#erea )atelor )i" re#istru% &recum si i"ter,e"tia "eautori(ata asu&ra a&licatiei
i"ormatice a re#istrului$
#8 "eres&ectarea &re,e)erilor art$ < ali"$ 7B8 &ri,i") i"ormarea i"s&ectoratelor teritoriale )e mu"ca
cu &ri,ire la &restatorii )e ser,icii2
+8 reu(ul a"#a'atorului )e a eli!era co&ii )u&a )ocume"tele &re,a(ute la art$ B ali"$ 7=8% solicitate )e
catre salariat2
i8 "eres&ectarea &re,e)erilor art$ < ali"$ 7A82
'8 "eres&ectarea &re,e)erilor art$ A$
7<8 Co"tra,e"tiile &re,a(ute la ali"$ 7:8 se sa"ctio"ea(a )u&a cum urmea(a:
a8 cea &re,a(uta la lit$ a8% cu ame")a )e :I$III lei &e"tru iecare &ersoa"a &rimita la mu"ca ara
tra"smiterea la i"s&ectoratul teritorial )e mu"ca a re#istrului com&letat cu toate eleme"tele
co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca% ara ca ame")a totala cumulata sa )e&aseasca suma )e ?I$III
lei2
!8 cele &re,a(ute la lit$ !8Vc8% cu ame")a )e la ?$III lei la B$III lei2
c8 cea &re,a(uta la lit$ )8V8 si i8 cu ame")a )e la =$?II lei la ?$III lei2
)8 cea &re,a(uta la lit$ #8 cu ame")a )e la <$III lei la ?$III lei2
e8 cea &re,a(uta la lit$ +8 si '8 cu ame")a )e la =II lei la :$III lei$
7=8 Co"statarea co"tra,e"tiilor si a&licarea sa"ctiu"ilor se ac )e catre i"s&ectorii )e mu"ca$
75
7>8 Co"tra,e"ie"tul &oate ac+ita i" cel mult >B )e ore 'umatate )i" mi"imul ame"(ii
co"tra,e"tio"ale &re,a(ute la ali"$ 7<8 lit$ !8Ve8$
7?8 A&licarea co"tra,e"tiilor si sa"ctiu"ilor &re,a(ute la ali"$ 7:8 si 7<8 se ace cu res&ectarea:
a8 art$ << )i" Co",e"tia )e la Vie"a &ri,i") relatiile )i&lomatice% res&ecti, ale art$ =: )i" Co",e"tia
)e la Vie"a &ri,i") relatiile co"sulare reeritoare la i",iola!ilitatea localurilor misiu"ilor )i&lomatice%
res&ecti, ale oiciilor co"sulare2
!8 art$ =: )i" Co",e"tia )e la Vie"a &ri,i") relatiile )i&lomatice% res&ecti, ale art$ >= )i" Co",e"tia
)e la Vie"a &ri,i") relatiile co"sulare reeritoare la imu"itatea )e 'uris)ictie a a#e"tilor )i&lomatici%
res&ecti, a a#e"tilor co"sulari$
Art$ :I
Pre,e)erile art$ J se com&letea(a cu )is&o(itiile Or)o"a"tei Gu,er"ului "r$ <;<II: &ri,i") re#imul
'uri)ic al co"tra,e"tiilor% a&ro!ata cu mo)iicari si com&letari &ri" Le#ea "r$ :BI;<II<% cu mo)iicarile
si com&letarile ulterioare$
Art$ ::
7:8 I"s&ectia Mu"cii a)o&ta solutia te+"ica &ri,i") re#istrul i" orma electro"ica si a&licatia
i"ormatica &e"tru com&letarea si tra"smiterea re#istrului )e catre a"#a'atori$
7<8 I"s&ectoratul teritorial )e mu"ca )istri!uie a&licatia i"ormatica a"#a'atorilor care au o!li#atia )e
a i"ii"ta si tra"smite re#istrul$
Art$ :<
7:8 I"s&ectia Mu"cii asi#ura accesul autoritatilor si i"stitutiilor &u!lice la )atele )i" re#istru% &e !a(a
u"or a&licatii )e i"tero#are s&eciice% cu asi#urarea masurilor )e &rotectie a )atelor cu caracter
&erso"al$ Co")itiile% &roce)ura )e lucru si limitele accesului la i"ormatii se sta!ilesc% i" co")itiile
le#ii% )e I"s&ectia Mu"cii &ri" &rotocoale )e cola!orare i"c+eiate cu autoritatile si i"stitutiile &u!lice
solicita"te$
7<8 I" sco&ul com!aterii mu"cii "e)eclarate materiali(ata &ri" "ei"re#istrarea co"tractelor
i")i,i)uale )e mu"ca i" re#istru% I"s&ectia Mu"cii !e"eicia(a )e accesul la !a(ele )e )ate )eti"ute
)e autoritati si i"stitutii &u!lice% &ri,i") e,i)e"ta &o&ulatiei% )eclaratii si i"re#istrari iscale;,amale%
asi#urari si &restatii sociale% &recum si orice )ate si i"ormatii utile acti,itatii )e co"trol$
7=8 Pe"tru amilia ocu&atio"ala )e u"ctii !u#etare 3)i&lomatieV% &re,e)erile art$ >V@ se a&lica i"
co")itiile sta!ilite &ri"tr*u" &rotocol )e cola!orare i"c+eiat i"tre Mi"isterul Aacerilor E-ter"e si
I"s&ectia Mu"cii$
Art$ :=
Re#istrele i"ii"tate si i"re#istrate i" co"ormitate cu &re,e)erile Xotararii Gu,er"ului "r$ :@:;<II@
&ri,i") i"tocmirea si com&letarea re#istrului #e"eral )e e,i)e"ta a salariatilor% cu mo)iicarile si
com&letarile ulterioare% se &astrea(a si se ar+i,ea(a )e catre a"#a'atori% i" co")itiile le#ii$
76
Art$ :>
7:8 Pre(e"ta +otarare i"tra i" ,i#oare la )ata )e : au#ust <I::$
7<8 La )ata i"trarii i" ,i#oare a &re(e"tei +otarari se a!ro#a Xotararea Gu,er"ului "r$ :@:;<II@
&ri,i") i"tocmirea si com&letarea re#istrului #e"eral )e e,i)e"ta a salariatilor% &u!licata i" Mo"itorul
Oicial al Roma"iei% Partea I% "r$ :A< )i" << e!ruarie <II@% cu mo)iicarile si com&letarile ulterioare$
IB& DEZVOLTAREA DURABIL
CONCEPTU' DE DECVO'TRE DURAI'
A luat "astere ca ras&u"s la a&aritia &ro!lemelor )e me)iu si a cri(ei resurselor "aturale% i" s&ecial
a celor le#ate )e e"er#ie$ Practic% co"eri"ta &ri,i") Me)iul )e la StocT+olm )i" .IJ/ este
mome"tul i" care se recu"oaste ca acti,itatile uma"e co"tri!uie la )eteriorarea me)iului
i"co"'urator% ceea ce &u"e &ericol ,iitorul Pla"etei$
Cati,a a"i mai tar(iu% i" .IK3% isi i"ce&ea acti,itatea Comisia Mo")iala &e"tru Me)iu si De(,oltare
7ZCED8% )u&a o re(olutie a)o&tata )e A)u"area Ge"erala a Natiu"ilor U"ite$ I" .IK= era
)esco&erita #aura )i" stratul )e o(o" )e )easu&ra A"tarcticii si% &ri" Co",e"tia )e la Vie"a a
i"ce&ut cautarea u"or solutii &e"tru re)ucerea co"sumului )e su!sta"te care )au"ea(a stratului
&rotector )e o(o" care i"co"'oara Pla"eta$ I" .IKJ% la u" a" )e la catastroa )e la Cer"o!al% i"
ca)rul Ra&ortului ZCED )e la Eru")tla") a ost ormulata cea mai citata )ei"itie a )e(,oltarii
)ura!ile:
KDe(,oltarea )ura!ila este cea care urmareste "e,oile &re(e"tului% ara a com&romite &osi!ilitatea
#e"eratiilor ,iitoare )e a*si satisace "e,oile lor6$
Ferme"ul )e )e(,oltare )ura!ila a i"ce&ut sa )e,i"a%
i"sa% oarte cu"oscut a!ia )u&a Co"eri"ta &ri,i")
me)iul si )e(,oltarea% or#a"i(ata )e Natiu"ile U"ite la
Rio )e [a"eiro i" ,ara lui .II/% cu"oscuta su! "umele
)e KSummit*ul Pama"tului6$ Ea a a,ut ca re(ultat
ela!orarea mai multor co",e"tii reeritoare la
sc+im!arile )e clima 7re)ucerea emisiilor )e meta" si
)io-i) )e car!o"8% )i,ersitatea !iolo#ica 7co"ser,area
s&eciilor8 si sto&area )erisarilor masi,e$ Fot atu"ci a
ost ela!orata si A#e")a <: * &la"ul )e susti"ere a
)e(,oltarii )ura!ile$
77
I" ,e)erea si"cro"i(/rii ac1iu"ilor )e )e(,oltare )ura!il/ ." ca)rul statelor mem!re UE 0i care s/
co"stituie u" &u"ct )e reeri"1/ 0i &e"tru 1/rile ca")i)ate% ." a"ul <II: a ost ela!orat/ Strate#ia )e
De(,oltare Dura!il/ a U"iu"ii Euro&e"e$
Aceast/ strate#ie este &ractic o co"ti"uare a eorturilor i"tre&ri"se &e"tru .")e&li"irea o!iecti,elor
)e )e(,oltare )ura!il/ &re,/(ute )e cel )e*al ?*lea Pro#ram )e ac1iu"e al Comu"it/1ii Euro&e"e
7:JJ=*<III8 =>pre dezvoltare durabil"? 0i care recu"oa0te c/ &rotec1ia me)iului este u")ame"tal/
&e"tru )e(,oltarea ,iitoare a Comu"it/1ii$ Aceast/ strate#ie comu"itar/ este &arte i"te#ra"t/ a celui
)e*al @*lea Pro#ram )e ac1iu"e &e"tru me)iu ='iitorul nostru, alegerea noastr"?, care sta!ile0te
ac1iu"ile &rioritare &e"tru &erioa)a <II: * <I:I$ Pro#ramul )e Ac1iu"e su!li"ia(/ o!iecti,ele
&rioritare care tre!uie s/ ie ati"se &e"tru a se asi#ura u" me)iu curat 0i s/"/tos$ U" alt e,e"ime"t
cu im&orta"1/ rele,a"t/ a ost Conferina regional" de evaluare a procesului Rio@5< pentru "rile
(uropei Centrale !i de (st #n domeniul dezvolt"rii durabile% care s*a )es/0urat la Eucure0ti% ."
&erioa)a <A*<B iu"ie <II:$
I"truc4t% ime)iat )u&/ Co"eri"1a )e la Rio% Rom4"ia 0i*a reorie"tat ac1iu"ile "a1io"ale &e"tru o mai
acti,/ im&leme"tare a &ri"ci&iilor )e(,olt/rii )ura!ile sta!ilite ." :JJ<% au ost ."re#istrate &ro#rese
sem"iicati,e$ Pe &arcursul celor :I a"i )e la Co"eri"1a )e la Rio% Mi"isterul A&elor 0i Protec1iei
Me)iului a reu0it s/ .0i cree(e ca)rul i"stitu1io"al ca&a!il s/ si"teti(e(e co"ce&tele )e(,olt/rii
)ura!ile 0i s/ le i"te#re(e ." &oliticile 0i strate#iile "a1io"ale )e me)iu$
O reu0it/ ." acest se"s a ost ela!orarea 0i a&ro!area )e c/tre Gu,er"ul Rom4"iei ." :JJJ% a
Strate#iei Na1io"ale &e"tru De(,oltare Dura!il/% ." care se &ot )isti"#e trei eta&e )isti"cte )e
ac1iu"e &e terme" scurt% me)iu 0i lu"#$
Pri"ci&alele o!iecti,e ale Strate#iei Na1io"ale &e"tru De(,oltare Dura!il/ su"t:
re)ime"sio"area 0i remo)elarea structurii eco"omico*sociale 0i tra"sormarea ei ."tr*u" sistem
)ura!il2
sta!ilirea sectoarelor 0i )irec1iilor cu &ote"1ial com&etiti, ca &riorit/1i ale )e(,olt/rii )ura!ile2
asi#urarea st/rii )e s/"/tate a &o&ula1iei2
sto&area &rocesului )e )eteriorare a ca&italului "atural 0i i"i1ierea reacerii acestuia2
)e(,oltarea u"ui sistem le#islati, 0i i"stitu1io"al coere"t% com&ati!il cu cel al 1/rilor )i" UE2
ormarea resurselor uma"e la "i,elul e-i#e"1elor 0tii"1iice% te+"olo#ice 0i i"orma1io"ale% &e &la"
i"ter"a1io"al% )i" toate sectoarele eco"omice 0i sociale2
mo"itori(area 0i e,aluarea &erma"e"t/ a &erorma"1elor eco"omice% sociale 0i )e &rotec1ie a
me)iului$ I" /00= Comisia a )emarat u" &roces )e re,i(iure a Strate#iei )e De(,oltare Dura!ila%
&roces care a cu&ri"s mai multe eta&e:
* i" e!ruarie <II? Comisia a &u!licat o e,aluare i"itiala si critica la a)resa &ro#resului i"re#istrat
)i" <II: si a e,i)e"tiat o serie )e ,iitoare )irectii )e urmat$ Au ost e,i)e"tiate o serie )e )irectii )e
78
)e(,oltare "o"*)ura!ila care au a,ut eecte "e#ati,e: sc+im!area climatica% ame"i"tari la a)resa
sa"atatii &u!lice% cresterea saraciei si a e-clu(iu"ii sociale% e&ui(area resurselor "aturale si
aectarea !io)i,ersitatii2
* i" iu"ie <II?% seii )e stat si )e #u,er"e )i" UE au a)o&tat o )eclaratie &ri,i") li"iile )irectoare ale
)e(,oltarii )ura!ile% care susti"ea ca A#e")a rei""oita )e la Lisa!o"a este o com&o"e"ta ese"tiala
a o!iecti,ului atotcu&ri"(ator al )e(,oltarii )ura!ile2
* &e := )ecem!rie <II?% )u&a co"sultarea cu mai multe i"stitutii si &ersoa"e im&licate% Comisia a
&re(e"tat o &ro&u"ere )e re,i(iuire$ Se &u"ea acce"t &e @ &rioritati: sc+im!area climatica% sa"atate%
e-clu(iu"e sociala% tra"s&ort% resurse "aturale si saracie si erau i)e"tiicate caile care tre!uie
urmate &e"tru a solutio"a aceste &ro!leme$
* i" iu"ie <II@ a ost a)o&tata Strate#ia )e De(,oltare Dura!ila &e"tru o U"iu"e Euro&ea"a e-ti"sa%
!a(ata &e strate#ia )e la Goet+e!or# si re(ultat al &rocesului i"ce&ut i"ca )i" <II>$
STRTE(I DE DECVO'TRE DURAI' UNIUNII EUROPENE
U"ele )i"tre aceste &ro,ocari su"t oarte asema"atoare cu &ro!lemele i"tal"ite )e o alta strate#ie a
U"iu"ii% a#e")a )e la Lisa!o"a$ Cu toate ca UE a sta!ilit ca )e(,oltarea )ura!ila este &ri"ci&iul
atotcu&ri"(ator al tuturor &oliticilor euro&e"e% i" realitate &ro!lema com&etiti,itatii eco"omice a
a'u"s sa )omi"e a#e")a &olitica$ Cei trei &ilo"i ai Strate#iei )e la Lisa!o"a 7com&etiti,itate
eco"omica% i"clu(iu"e sociala si &rote'area me)iului i"co"'urator8 au ost com&arati cu trei co&ii%
)i"tre care u"ul 9 com&etiti,itatea eco"omica 9 are "e,oie )e mai multa ate"tie$ I" acest &roces%
Strate#ia )e De(,oltare Dura!ila este% u"eori% re)usa "umai la &ilo"ul me)iu 9 al Strate#iei )e la
Lisa!o"a$ Mai multi comisari euro&e"i au )eclarat% cu )ierite oca(ii% reeritor la aceste &ro!leme% ca
UE are "e,oie i" &rimul ra") )e crestere eco"omica% i"ai"te )e a &utea actio"a &e"tru &rote'area
me)iului ori im&leme"tarea u"or &olitici )e &rotectie sociala$ Pe"tru ca )e(,oltarea )ura!ila este u"
co"ce&t atat )e ,ast% u"eori &rea multe &ro!leme )ierite su"t &use su! um!rela Strate#iei )e
De(,oltare Dura!ila a UE% i")e&arta") ate"tia )e la a)e,aratele )irectii )e )e(,oltare "o"*)ura!ila
7li&site )e suste"a!ilitate8$ Sco&ul )eclarat al Strate#iei rei""oite este acela )e actio"a &e"tru o
im!u"atatire co"ti"ua a calitatii ,ietii atat &e"tru #e"eratiile &re(e"te% cat si &e"tru cele ,iitoare$ Dar
acest lucru "u se &oate o!ti"e )ecat i" ca)rul u"or comu"itati ca&a!ile sa utili(e(e resursele i" mo)
ratio"al si eicie"t si sa )esco&ere &ote"tialul ecolo#ic al eco"omiei% asi#ura") &ros&eritate%
&rotectia me)iului si coe(iu"e sociala$ Strate#ia )e De(,oltare Dura!ila rei""oita &ri,este i"trea#a
Euro&a si )e aceea &ro&u"e mi'loace )e im!u"atatire a coo&erarii cu "i,elul #u,er"ame"tal si
ceilalti actori )e )eci(ie% cu ONG*uri si cu cetate"ii% e"titati care tre!uie sa isi u"easca eorturile
&e"tru )e(,oltare
79
)ura!ila$ Coo&erarea &e"tru o )e(,oltare )ura!ila tre!uie sa ie o &reocu&are atat &e"tru UE% cat si
&e"tru statele mem!re$ Politica comu"itara )e )e(,oltare )ura!ila tre!uie sa ie com&leme"tara
&oliticilor )erulate )e )e statele mem!re$
,INN+RE DE !EDIU
:$Lm!u"/t/1irea com&etiti,it/1ii re1elei )e &ro)uc1ie
A'utarea irmelor ." i",esti1iile /cute ." ,e)erea .m!u"/t/1irii me)iului% com&etiti,it/1ii 0i calit/1ii )e
me)iu
C i"ii"1area 0i a)ec,area s&a1iilor )e &ro)uc1ie ca s/ )is&u"/ )e i"rastructuri )e me)iu
C a'utarea irmelor )e au)it )e me)iu
C a'utoarele su"t co")i1io"ate )e res&ectarea criteriilor )e me)iu ." &rocesul )e selec1ie 0i e,aluare
)e &roiecte
<$Societatea cu"oa0terii
* s&ri'i" &e"tru &roiectele )e cercetare% i"o,a1ie 0i )e(,oltare te+"olo#ic/ cu caracter )e me)iu
* co"struc1ia )e i"rastructuri 0i )otarea cu ec+i&ame"te 0i i"stala1ii &e"tru )e(,oltarea cercet/rii ."
me)iu
C or#a"i(area )e ac1iu"i ." ,e)erea acilit/rii o!1i"erii i"orma1iilor )e me)iu 0i )isemi"are &ri" mass*
me)ia
C s&ri'i" &e"tru i",estitorii ." te+"olo#ii )e me)iu 7FSE8
=$Me)iul 0i resursele +i)rice
C a&e
C re(i)uuri
C "atur/
>$De(,oltarea resurselor uma"e% e#alitate )e 0a"se ." a"#a'are
C s&ri'i" ." crearea a "oi &osturi ." sectorul )e me)iu 7te+"olo#ii )e me)iu FSE8
C s&ri'i" ." ormarea &roesio"al/ )e me)iu 7te+"olo#ii )e me)iu FSE8
C i"tro)ucere mo)ulelor )e me)iu ." e)uca1ie &e"tru toate sectoarele 7te+"olo#ii )e me)iu FSE82 =
milioa"e )e &artici&a"1i
C s&ri'i"irea a"#a'/rii )e emei ." irme )i" sectorul )e me)iu
?$De(,oltare local/ 0i ur!a"/
C rea!ilitarea 0i .m!u"/t/1irea (o"elor ur!a"e )e#ra)ate
C &romo,area #estio"/rii ra1io"ale )e sisteme 0i tra"s&ort ur!a" com&ati!il cu me)iul 7auto!u(e
ecolo#ice% .m!u"/t/1irea tra"s&ortului &u!lic8
C s&ri'i" ." )e(,oltarea e"er#iei reolosi!ile
C )e(,oltarea acti,it/1ilor turistice ." me)iul rural
80
C re+a!ilitarea 0i co"ser,area &atrimo"iului istorico*artistic 0i cultural
C s&ri'i"irea olosirii sistemelor a)ec,ate )e #estio"area )e0eurilor ." s&itale 0i altre ce"tre
@$Re1ele )e tra"s&ort 0i e"er#ie
C co"struc1ia )e 0osele cu m/suri a)ec,ate )e corec1ie 70i alte sisteme )e tra"s&ort8
C s&ri'i" &e"tru tra"s&ortul ero,iar% co"struirea u"or li"ii scurte
C i",esti1ii &e"tru .m!u"/t/1irea i"stala1iilor &ortuare
C s&ri'i" &e"tru &ro)ucerea e"e#iei reolosi!ile sau mai &u1i" co"tami"atoare
C a'utor acor)at irmelor &e"tru sus1i"erea co"ce&tului )e eco"omisire 0i )e eicie"1/ e"er#etic/
A$ A#ricultur/ 0i )e(,oltare rural/ 7FEOGA*O8
C ela!orarea 0i &u"erea ." &ractic/ a &ro#ramelor )e me)iu
C &ractici &e"tru olosirea a)ec,at/ )e ."#r/0/mi"te 0i &estici)e
C s&ri'i" &e"tru #estio"area% tratarea 0i ,aloriicarea )e0eurilor a#ricole 0i ermiere
C im!u"/t/1irea sistemelor )e iri#a1ie 0i olosirea ra1io"al/ a a&ei 7sc+im!area sistemelor )e iri#a1ie8
C cursuri )e ormare )es&re acti,it/1i a#rare cu mo)ule le#ate )e as&ectele )e me)iu
B$Structura sectorului &iscicol 0i &iscicultur/
C ac1iu"i )e &rotec1ie a resurselor &iscicole
C sc+im!area mo)ului )e &escuit 0i a atitu)i"ii le#ate )e a"umite s&ecii
C crearea u"or "oi ca&acit/1i )e &ro)uc1ie a#ricol/ )ura!il/
C sus1i"erea co"si)ere"telor )e me)iu ." i"stala1iile &iscicole% i")ustria
&iscicol/ 0i a#ricultur/ 0i i")ustria )e &relucrare
J$Asiste"1/ te+"ic/
C stu)ii sau lucr/ri )e me)iu
C cam&a"ii )e se"si!ili(are &e &ro!leme )e me)iu
C e,aluarea )ieritelor &ro#rame 0i &roiecte )e me)iu
C semi"arii
B& EGALITATEA DE ANSE
CE SE INTE'E(E PRIN E('ITTE DE SNSE INTRE ARATI SI ,E!EI IN C!PU'
!UNCII
Pri" e#alitatea )e sa"se si )e tratame"t i"tre emei si !ar!atului i" relatiile )e mu"ca se i"tele#e
accesul "e)iscrimi"atoriu la:
C ale#erea ori e-ercitarea li!era a u"ei &roesii sau acti,itati2
C a"#a'are i" toate &osturile sau locurile )e mu"ca ,aca"te si la toate "i,elurile ierar+iei
&roesio"ale2
81
C ,e"ituri e#ale &e"tru mu"ca )e ,aloare e#ala2
C i"ormare si co"siliere &roesio"ala% &ro#rame )e i"itiere% caliicare% &erectio"are% s&eciali(are si
recaliicare &roesio"ala2
C &romo,are la orice "i,el ierar+ic si &roesio"al2
C co")itii )e mu"ca ce res&ecta "ormele )e sa"atate si securitate i" mu"ca% co"orm &re,e)erilor
le#islatiei i" ,i#oare2
C !e"eicii% altele )ecat cele )e "atura salariala% &recum si la sistemele &u!lice si &ri,ate )e
securitate sociala2
C or#a"i(atii &atro"ale% si")icale si or#a"isme &roesio"ale% &recum si la !e"eiciile acor)ate )e
acestea2
C &restatii si ser,icii sociale% acor)ate i" co"ormitate cu le#islatia i" ,i#oare$
Care su"t !e"eiciarii &re,e)erilor reeritoare la e#alitatea )e sa"se i" )ome"iul mu"ciiS
Pre,e)erile le#ale reeritoare la e#alitatea )e sa"se i"tre emei si !ar!ati i" )ome"iul mu"cii se
a&lica tuturor &ersoa"elor% u"ctio"ari &u!lici si &erso"al co"tractual% )i" sectorul &u!lic si &ri,at%
i"clusi, )i" i"stitutiile &u!lice$
C"#$ -u& o6(!+"&!!($ "+"2"&o#!(o# %$&#u " "-!+u#" #$-%$c&"#$" %#$)$*$#!(o# *! *om$!u(
$+"(!&"&!! *$ -"-$ !&#$ ,$m$! -! 6"#6"&!9
C A"#a'atorii su"t o!li#ati sa asi#ure e#alitatea )e sa"se si )e tratame"t i"tre a"#a'ati% emei si
!ar!ati% i" ca)rul relatiilor )e mu"ca )e orice el% i"clusi, &ri" i"tro)ucerea )e )is&o(itii &e"tru
i"ter(icerea )iscrimi"arilor !a(ate &e criteriul )e se- i" re#ulame"tele )e or#a"i(are si u"ctio"are
si i" re#ulame"tele i"ter"e ale u"itatilor$
C A"#a'atorii su"t o!li#ati sa ii i"orme(e &erma"e"t &e a"#a'ati% i"clusi, &ri" aisare i" locuri ,i(i!ile%
asu&ra )re&turilor &e care acestia le au i" ceea ce &ri,este res&ectarea e#alitatii )e sa"se si )e
tratame"t i"tre emei si !ar!ati i" relatiile )e mu"ca$
C$ "c&!u! -u& !&$#3!-$ "+"2"&o#!(o#5 ,!!* co-!*$#"&$ *!-c#!m!"&o#!!9
Este i"ter(isa )iscrimi"area &ri" utili(area )e catre a"#a'ator a u"or &ractici care
)e(a,a"ta'ea(a &ersoa"ele )e u" a"umit se-% i" le#atura cu relatiile )e mu"ca% reeritoare la:
C a"u"tarea% or#a"i(area co"cursurilor sau e-ame"elor si selectia ca")i)atilor &e"tru ocu&area
&osturilor ,aca"te )i" sectorul &u!lic sau &ri,at2
C i"c+eierea% sus&e")area% mo)iicarea si;sau i"cetarea ra&ortului 'uri)ic )e mu"ca ori )e ser,iciu2
C sta!ilirea sau mo)iicarea atri!utiilor )i" isa &ostului2
82
C !e"eicii% altele )ecat cele )e "atura salariala% &recum si la securitate sociala2
C i"ormare si co"siliere &roesio"ala% &ro#rame )e i"itiere% caliicare% &erectio"are% s&eciali(are si
recaliicare &roesio"ala2
C e,aluarea &erorma"telor &roesio"ale i")i,i)uale2
C &romo,area &roesio"ala2
C a&licarea masurilor )isci&li"are2
C )re&tul )e a)erare la si")icat si accesul la acilitatile acor)ate )e acesta2
C orice alte co")itii )e &restare a mu"cii% &otri,it le#islatiei i" ,i#oare$
Mater"itatea "u &oate co"stitui u" moti, )e )iscrimi"are$ Orice tratame"t mai &uti" a,ora!il
a&licat u"ei emei le#at )e sarci"a sau )e co"ce)iul )e mater"itate co"stituie )iscrimi"are$ Este
i"ter(is sa i se solicite u"ei ca")i)ate% i" ,e)erea a"#a'arii% sa &re(i"te u" test )e #ra,i)itate si;sau
sa sem"e(e u" a"#a'ame"t ca "u ,a rama"e i"sarci"ata sau ca "u ,a "aste &e )urata )e
,ala!ilitate a co"tractului i")i,i)ual )e mu"ca$
Co"ce)ierea "u &oate i )is&usa &e )urata i" care:
C emeia salariata este #ra,i)a sau se ala i" co"ce)iu )e mater"itate2
C a"#a'atul se ala i" co"ce)iu )e crestere si i"#ri'ire a co&ilului i" ,arsta )e &a"a la < a"i% res&ecti,
= a"i i" ca(ul co&ilului cu +a")ica&$
C$ m"-u#! %o"&$ (u" %$#-o"" c"#$ $-&$ *!-c#!m!"&" (" (ocu( *$ muc"9
Persoa"a care co"si)era ca este )iscrimi"ata la locul )e mu"ca &oate )e&u"e o &la"#ere la
i"stitutiile com&ete"te 7i"s&ectoratele teritoriale )e mu"ca% A#e"tia Natio"ala &e"tru E#alitate )e
Sa"se i"tre Femei si Ear!ati% Co"siliul Natio"al &e"tru Com!aterea Discrimi"arii8 sau se &oate
a)resa i"sta"telor )e 'u)ecata$
E('ITTE DE SNSE SI NEDISCRI!INRE
Co"orm art$<% ali"$: )i" Or)o"a"1a Gu,er"ului "r$:=A;=:$IB$<III &ri,i") &re,e"irea 0i
sa"c1io"area tuturor ormelor )e )iscrimi"are% cu mo)iic/rile 0i com&let/rile ulterioare * &ri"
*!-c#!m!"#$ se ."1ele#e 5orice )eose!ire% e-clu)ere% restric1ie sau &reeri"1/% &e !a(/ )e ras/%
"a1io"alitate% et"ie% lim!/% reli#ie% cate#orie social/% co",i"#eri% se-% orie"tare se-ual/% ,4rst/%
+a")ica&% !oal/ cro"ic/ "eco"ta#ioas/% i"ectare XIV% a&arte"e"1/ la o cate#orie )ea,ori(at/%
&recum 0i orice alt criteriu care are ca sco& sau eect restr4"#erea% ."l/turarea recu"oa0terii%
olosi"1ei sau e-ercit/rii% ." co")i1ii )e e#alitate% a )re&turilor omului 0i a li!ert/1ilor u")ame"tale
sau a )re&turilor recu"oscute )e le#e% ." )ome"iul &olitic% eco"omic% social 0i cultural sau ." orice
alte )ome"ii ale ,ie1ii &u!lice6$
T!%u#! *$ *!-c#!m!"#$8
83
Pri" *!-c#!m!"#$ *!#$c&1 se ."1ele#e situa1ia ." care o &ersoa"/ este tratat/ mai &u1i"
a,ora!il% &e criterii )e #e"% ras/% "a1io"alitate% cate#orie social/% +a")ica&% !oala cro"ic/% etc% )ec4t
este% a ost sau ar i tratat/ alt/ &ersoa"/ ."tr*o situa1ie com&ara!il/$
Pri" *!-c#!m!"#$ !*!#$c&1 se ."1ele#e situa1ia ." care o )is&o(i1ie% u" criteriu sau o
&ractic/% a&are"t "eutr/% ar )e(a,a"ta'a ." s&ecial &ersoa"e a&ar1i"4") u"ui #ru& )ea,ori(at ."
ra&ort cu &ersoa"ele ma'oritare% cu e-ce&1ia ca(ului ." care aceasta )is&o(i1ie% acest criteriu sau
aceast/ &ractic/ este 'ustiicat/ o!iecti, )e u" sco& le#itim% iar mi'loacele )e ati"#ere a acestui sco&
su"t cores&u"(/toare 0i "ecesare$
Co"orm art :% ali"$ < )i" Le#ea "r$ <I<;:J$I>$<II< &ri,i") e#alitatea )e 0a"se 0i )e
tratame"t ."tre emei 0i !/r!a1i% Re&u!licat/ ." Mo"itorul Oicial% Partea I "r$ :?I )i" I:$I=$<IIA *
%#! $+"(!&"&$ *$ ;"-$ ;! *$ &#"&"m$& 0&#$ ,$m$! ;! 61#6"4! se ."1ele#e 5luarea ." co"si)erare a
ca&acit/1ilor% "e,oilor 0i as&ira1iilor )ierite ale &ersoa"elor )e se- masculi" 0i% res&ecti,% emi"i" 0i
tratame"tul e#al al acestora6 $
Co"orm art$ <% &u"ctul !8 0i c8 )i" Or)o"a"1a )e Ur#e"1/ "r$ @A;<A$I@$<IIA% &ri" &ri"ci&iul
e#alit/1ii)e tratame"t se ."1ele#e 5li&sa oric/rui tratame"t )iscrimi"atoriu% )irect sau i")irect% &e
criteriul )e se-% ." s&ecial &ri" reerirea la starea ci,il/ sau amilial/6$ Pri" tratame"t )iscrimi"atoriu
se ."1ele#e 5orice e-clu)ere% restric1ie ori )iere"1/ )e tratame"t% )irect sau i")irect% ."tre emei 0i
!/r!a1i6$ E#alitatea )e 0a"se a e,oluat ." ultima &erioa)/ )e,e"i") u" co"ce&t mai lar# care se
reer/ "u )oar la emei 0i !/r!a1i% )ar 0i la rela1ia cu alte #ru&uri )e(a,a"ta'ate )i"tr*o societate$ L"
tim& ce e#alitatea )e 0a"se 0i )e tratame"t sem"iic/ "i,elul e#al )e ,i(i!ilitate% auto"omie%
res&o"sa!ilitate 0i &artici&are a ma'orit/1ii 0i a mi"orit/1ii )e(a,a"ta'ate la 0i ." toate serele ,ie1ii
&u!lice% )iscrimi"area re&re(i"t/ tratame"tul )iere"1iat a&licat u"ei &ersoa"e ." ,irtutea
a&arte"e"1ei% reale sau &resu&use a acesteia la u" a"umit #ru& social$ Astel% se &oate ,or!i )e
)iscrimi"are% atu"ci c4") o &ersoa"/ este tratat/ 5mai &u1i" a,ora!il6 )ec4t o alt/ &ersoa"/ ."
aceea0i situa1ie$
BI& LEGISLA IE
GEA #. />3</0.05 Ac&u"(!3"&" /0.45 %#!)!* -!-&$mu( u!&"# *$ %$-!! %u6(!c$
Actuali(ata &ri"
Le#ea :BA;<I:< &e"tru &u"erea i" a&licare a Le#ii "r$ <B@;<IIJ &ri,i") Co)ul &e"al% i" ,i#oare )i"
: e!ruarie <I:>
Le#ea =>I;<I:= !u#etului asi#urarilor sociale )e stat &e a"ul <I:>% i" ,i#oare )i" :? )ecem!rie
<I:=
84
CAPIFOLUL I: Dis&o(itii #e"erale
Art$ :
Dre&tul la asi#urari sociale este #ara"tat )e stat si se e-ercita% i" co")itiile &re(e"tei le#i% &ri"
sistemul &u!lic )e &e"sii si alte )re&turi )e asi#urari sociale% )e"umit i" co"ti"uare sistemul &u!lic
)e &e"sii$
Articolul <
Sistemul &u!lic )e &e"sii se or#a"i(ea(a si u"ctio"ea(a a,a") ca &ri"ci&ii )e !a(a:
a8 &ri"ci&iul u"icitatii% &otri,it caruia statul or#a"i(ea(a si #ara"tea(a sistemul &u!lic )e &e"sii !a(at
&e aceleasi "orme )e )re&t% &e"tru toti &artici&a"tii la sistem2
!8 &ri"ci&iul o!li#ati,itatii% &otri,it caruia &ersoa"ele i(ice si 'uri)ice au% co"orm le#ii% o!li#atia )e a
&artici&a la sistemul &u!lic )e &e"sii% )re&turile )e asi#urari sociale e-ercita")u*se corelati, cu
i")e&li"irea o!li#atiilor2
c8 &ri"ci&iul co"tri!uti,itatii% co"orm caruia o")urile )e asi#urari sociale se co"stituie &e !a(a
co"tri!utiilor )atorate )e &ersoa"ele i(ice si 'uri)ice &artici&a"te la sistemul &u!lic )e &e"sii%
)re&turile )e asi#urari sociale cu,e"i")u*se i" temeiul co"tri!utiilor )e asi#urari sociale &latite2
)8 &ri"ci&iul e#alitatii% &ri" care se asi#ura tuturor &artici&a"tilor la sistemul &u!lic )e &e"sii%
co"tri!ua!ili si !e"eiciari% u" tratame"t "e)iscrimi"atoriu% i"tre &ersoa"e alate i" aceeasi situatie
'uri)ica% i" ceea ce &ri,este )re&turile si o!li#atiile &re,a(ute )e le#e2
e8 &ri"ci&iul re&artitiei% &e !a(a caruia o")urile )e asi#urari sociale se re)istri!uie &e"tru &lata
o!li#atiilor ce re,i" sistemului &u!lic )e &e"sii% co"orm le#ii2
8 &ri"ci&iul soli)aritatii sociale% co"orm caruia &artici&a"tii la sistemul &u!lic )e &e"sii isi asuma
reci&roc o!li#atii si !e"eicia(a )e )re&turi &e"tru &re,e"irea% limitarea sau i"laturarea riscurilor
asi#urate &re,a(ute )e le#e2
#8 &ri"ci&iul auto"omiei% !a(at &e a)mi"istrarea )e si"e statatoare a sistemului &u!lic )e &e"sii%
co"orm le#ii2
+8 &ri"ci&iul im&rescri&ti!ilitatii% &otri,it caruia )re&tul la &e"sie "u se &rescrie2
i8 &ri"ci&iul i"cesi!ilitatii% &otri,it caruia )re&tul la &e"sie "u &oate i ce)at% total sau &artial$
Articolul =
7:8 I" i"telesul &re(e"tei le#i% terme"ii si e-&resiile )e mai 'os au urmatoarele sem"iicatii:
a8 asi#urat * &ersoa"a i(ica &e"tru care a"#a'atorul este o!li#at sa reti"a si sa &lateasca co"tri!utia
i")i,i)uala )e asi#urari sociale% &recum si &ersoa"a i(ica ce ac+ita% i" "ume &ro&riu% co"tri!utia )e
asi#urari sociale% co"orm &re(e"tei le#i2
!8 case )e &e"sii sectoriale * casele )e &e"sii care u"ctio"ea(a i" su!or)i"ea Mi"isterului A&ararii
Natio"ale% Mi"isterului A)mi"istratiei si I"ter"elor si Ser,iciului Roma" )e I"ormatii% cu res&ectarea
85
le#islatiei i" ,i#oare &ri,i") &rotectia i"ormatiilor clasiicate i" i"stitutiile )i" sistemul "atio"al )e
a&arare "atio"ala% or)i"e &u!lica si si#ura"ta "atio"ala2
c8 co"tract )e asi#urare sociala * co"tractul i"c+eiat ,olu"tar i"tre &ersoa"e i(ice si casele
teritoriale )e &e"sii i" sco&ul asi#urarii i" sistemul &u!lic )e &e"sii2
)8 co"tri!ua!il * &ersoa"a i(ica sau 'uri)ica ce &lateste co"tri!utii )e asi#urari sociale sistemului
&u!lic )e &e"sii% co"orm &re(e"tei le#i2
e8 )eclaratie i")i,i)uala )e asi#urare * )ocume"tul )e&us la casele teritoriale )e &e"sii% &e !a(a
caruia se i"re#istrea(a i" sistemul &u!lic )e &e"sii &ersoa"ele care )esasoara acti,itati
i")e&e")e"te% asi#urate o!li#atoriu &ri" eectul le#ii i" sistemul &u!lic )e &e"sii2
8 )eclaratie "omi"ala )e asi#urare * )eclaratia &ri,i") e,i)e"ta "omi"ala a asi#uratilor si a
o!li#atiilor )e &lata catre !u#etul asi#urarilor sociale )e stat2
#8 locuri )e mu"ca i" co")itii )eose!ite * locurile )e mu"ca u")e #ra)ul )e e-&u"ere la actorii )e
risc &roesio"al sau la co")itiile s&eciice u"or cate#orii )e ser,icii &u!lice% &e toata )urata tim&ului
"ormal )e mu"ca% &oate co")uce i" tim& la im!ol"a,iri &roesio"ale% la com&ortame"te risca"te i"
acti,itate% cu co"seci"te asu&ra securitatii si sa"atatii i" mu"ca a asi#uratilor2
+8 locuri )e mu"ca i" co")itii s&eciale * locurile )e mu"ca u")e #ra)ul )e e-&u"ere la actorii )e risc
&roesio"al sau la co")itiile s&eciice u"or cate#orii )e ser,icii &u!lice% &e )urata a cel &uti" ?IU )i"
tim&ul "ormal )e mu"ca% &oate co")uce i" tim& la im!ol"a,iri &roesio"ale% la com&ortame"te
risca"te i" acti,itate% cu co"seci"te #ra,e asu&ra securitatii si sa"atatii i" mu"ca a asi#uratilor2
i8 locuri )e mu"ca i" alte co")itii * locurile )e mu"ca si acti,itati )i" )ome"iul a&ararii "atio"ale%
or)i"ii &u!lice si si#ura"tei "atio"ale care im&lica &ericol &erma"e"t )e ,atamare cor&orala #ra,a%
i",ali)itate% mutilare% su&rimare a ,ietii ori )e &ier)ere a li!ertatii * ca&ti,itate% terorism% ra&iri% luari
ca ostatici ori alte aseme"ea situatii * si &e"tru care "u se &ot lua masuri )e &re,e"ire sau )e
&rotectie2
'8 &erioa)e asimilate * &erioa)ele &e"tru care "u s*au )atorat sau &latit co"tri!utii )e asi#urari
sociale si care su"t asimilate sta#iului )e coti(are i" sistemul &u!lic )e &e"sii2
T8&restatii )e asi#urari sociale * ,e"iturile )e i"locuire acor)ate la i"ter,e"irea riscurilor asi#urate
su! orma )e &e"sii% a'utoare sau alte ti&uri )e &restatii &re,a(ute )e &re(e"ta le#e% &e"tru
&ier)erea totala ori &artiala a ,e"iturilor asi#urate2
l8&u"cta' lu"ar * "umarul )e &u"cte reali(at )e asi#urat i"tr*o lu"a% calculat &ri" ra&ortarea casti#ului
salarial !rut lu"ar;sol)ei !rute lu"are sau% )u&a ca(% a ,e"itului lu"ar asi#urat% care a co"stituit !a(a
)e calcul a co"tri!utiei )e asi#urari sociale% la casti#ul salarial me)iu !rut )i" lu"a res&ecti,a%
comu"icat )e I"stitutul Natio"al )e Statistica2
m8&u"cta' a"ual * "umarul )e &u"cte reali(at )e asi#urat &e &arcursul u"ui a" cale")aristic% o!ti"ut
&ri" im&artirea la :< a sumei &u"cta'elor lu"are2
86
"8&u"cta' me)iu a"ual * "umarul )e &u"cte reali(at )e asi#urat% calculat &ri" ra&ortarea &u"cta'ului
total reali(at )e acesta i" i"trea#a &erioa)a )e acti,itate la "umarul a"ilor cores&u"(atori sta#iului
com&let )e coti(are &re,a(ut )e le#e la )ata &e"sio"arii2
o8riscuri asi#urate * e,e"ime"tele care% la &ro)ucerea eectelor lor% o!li#a i"stitutiile sistemului
&u!lic )e &e"sii sa acor)e asi#uratilor &restatiile sociale% cu res&ectarea &re,e)erilor &re(e"tei le#i
7i",ali)itate% !atra"ete si )eces82
&8sta#iu )e coti(are * &erioa)a )e tim& &e"tru care s*au )atorat co"tri!utii )e asi#urari sociale la
sistemul &u!lic )e &e"sii% &recum si cea &e"tru care asi#uratii cu )eclaratie i")i,i)uala )e asi#urare
sau co"tract )e asi#urare sociala au )atorat si &latit co"tri!utii )e asi#urari sociale la sistemul &u!lic
)e &e"sii2
_8sta#iu )e coti(are i" s&ecialitate * &erioa)a i" care o &ersoa"a )i" sistemul "atio"al )e a&arare
"atio"ala% or)i"e &u!lica si si#ura"ta "atio"ala% &recum si )i" sistemul a)mi"istratiei &e"ite"ciare s*
a alat i" u"a )i"tre urmatoarele situatii:
:$a a,ut calitatea )e ca)ru militar i" acti,itate2
<$a i")e&li"it ser,iciul militar ca militar i" terme"% militar cu terme" re)us% ele, al u"ei scoli
militare;scoli )e a#e"ti )e &olitie sau stu)e"t al u"ei i"stitutii )e i",atama"t )i" sistemul )e a&arare
"atio"ala% or)i"e &u!lica si si#ura"ta "atio"ala &e"tru ormarea ca)relor militare% &olitistilor si
u"ctio"arilor &u!lici cu statut s&ecial )i" sistemul a)mi"istratiei &e"ite"ciare% cu e-ce&tia liceului
militar2
=$a ost co"ce"trata sau mo!ili(ata ca re(er,ist2
>$a ost i" ca&ti,itate2
?$a a,ut calitatea )e u"ctio"ar &u!lic cu statut s&ecial i" i"stitutiile )i" sistemul )e a&arare
"atio"ala% or)i"e &u!lica si si#ura"ta "atio"ala% &recum si )i" sistemul a)mi"istratiei &e"ite"ciare2
@$a a,ut calitatea )e militar a"#a'at &e !a(a )e co"tract si;sau )e sol)at si #ra)at ,olu"tar2
r8sta#iu com&let )e coti(are * &erioa)a )e tim& &re,a(uta )e &re(e"ta le#e i" care asi#uratii au
reali(at sta#iul )e coti(are &e"tru a &utea !e"eicia )e &e"sie &e"tru limita )e ,arsta% &e"sie
a"tici&ata sau &e"sie a"tici&ata &artiala2
t8sta#iu mi"im )e coti(are * &erioa)a mi"ima )e tim& &re,a(uta )e &re(e"ta le#e i" care asi#uratii
au reali(at sta#iul )e coti(are &e"tru a &utea !e"eicia )e &e"sie% la im&li"irea ,arstei sta")ar) )e
&e"sio"are2
u8sta#iu &ote"tial * &erioa)a )e tim& &re,a(uta )e &re(e"ta le#e% co"si)erata sta#iu )e coti(are si
acor)ata la calculul &e"siei )e i",ali)itate% ca o cre)itare &e"tru sta#iul )e coti(are "ereali(at )i"
cau(a aectiu"ilor i",ali)a"te2
87
,8,arsta sta")ar) )e &e"sio"are * ,arsta sta!ilita )e &re(e"ta le#e% &e"tru !ar!ati si emei% la care
acestia &ot o!ti"e &e"sie &e"tru limita )e ,arsta% i" co")itiile le#ii% &recum si ,arsta )i" care se
o&erea(a re)ucerile &re,a(ute )e le#e $
7<8 I" se"sul &re(e"tei le#i% &ri" casti# salarial !rut;sol)a !ruta;salariu lu"ar !rut se i"tele#e
,e"iturile )i" salarii sau asimilate salariilor care se su&u" im&o(itului &e ,e"it% co"orm &re,e)erilor
Co)ului iscal$
STATE DE PLATA
RESURSELE UMANE
Factorul mu"ca re&re(i"ta u" eleme"t )etermi"a"t i" &rocesul )e creare a !o#atiei$
Pre(e"tarea i" )ocume"te co"ta!ile tre!uie sa relecte rolul &erso"alului i" i"tre&ri")ere$
Costul actorului mu"ca sau c+eltuielile )e &erso"al i"clu)e a"sam!lul remu"eratilor !rute
acor)ate &erso"alului cat si c+eltuielile cu caracter social su&ortate )e i"tre&ri")ere 7cum su"t
coti(atiile &atro"ale la asi#urarile sociale% la o")ul )e soma'la u" re#im com&leme"tar )e &e"sii
acor)ate &erso"alului8$ Deoarece c+eltuielile sociale su&ortate )e &atro"at su"t )esti"ate sa
i"a"te(e actiu"i sociale i" a,oarea &erso"alului cum su"t i")em"i(atiile )e !oala% i")em"i(atiile
)e soma' etc$%acestea &ot i co"si)erate o 3orma i")irecta )e salarii3$
I"ormatiile &ri,i") c+eltuielile )e &erso"al su"t ur"i(ate )e co"tul )e &roit si &ier)ere su!
orma sumelor &ri,i") c+eltuielile cu remu"eratiilor !rute acor)ate &erso"alului si c+eltuielile cu
asi#urarile si &rotectie sociala su&ortate )e i"tre&ri")ere% ara "ici o )elimitare a lor &e cate#orii )e
&erso"al$ A"e-a% i" ,aria"ta roma"easca % "u im&u"e ur"i(area )e i"ormatii )etaliate &ri,i")
&erso"alul i"tre&ri")erii$ Astel a&are i" &ractica co"ta!ila "ecesitatea i"tocmirii u"ui !ila"t social$
Costul actorului mu"ca "u se limitea(a )oar la c+eltuielile )e &erso"al a"#a'ate )e
i"tre&ri")ere$ Gestiu"ea &erso"alului a"#a'ea(a si )i,erse alte c+eltuieli cum su"t c+eltuielile cu
tra"s&ortul &erso"alului su&ortat )e i"tre&ri")ere% c+eltuieli cu ormarea &erso"alului% c+eltuieli cu
&remii etc$% co"ta!ili(ate )re&t c+eltuieli)u&a "atura lor si "u se re#asesc i" c+eltuielile )e &erso"al$
I"tre&ri")erea utili(ea(a &ersoa"e a"#a'ate &e !a(a )e co"tract )e mu"ca sau cola!oratori &e
!a(a co"tactului sau co",e"tiei ci,ile$
DREPTURILE CUVENITE SALARIATILOR
Dre&turile )e &erso"al re&re(i"ta )re&turile !a"esti si i" "atura cu,e"ite salariatilor &e"tru
mu"ca &restata sau i" urma calitatii )e salariat$
Fiecare u"itate &atrimo"iala isi sta!ileste &ri" co"tract colecti, sau i")i,i)ual )e mu"ca
&ro&riul sistem )e salari(are ce i"clu)e: sistemul tariar% sistemul )e s&oruri% ormele )e salari(are%
ormele )e &remiere% alte aleme"te ale sistemului )e salari(are$
88
Remu"eratia salariala este )atorata lu"ar$ Formele )e salari(are &racticate )e a"#a'atori &ot
i: acor)ul )irect% acor)ul &ro#resi,% acor)ul i")irect% salari(are &e !a(a )e tarie sau cote
&roce"tuale )i" ,e"ituri reali(ate% salari(are i" re#ie sau )u&a tim&% alte orme$
Forma )e salari(are &racticate )e a"#a'atori este cea &re,a(uta i" co"tractul i")i,i)ual
sau;si colecti, )e mu"ca i"c+eiat la "i,elul iecarui a"#a'at$
Salariul cu&ri")e salariul )e !a(a% s&orurile si a)aosurile la acestea$
Salariul re&re(i"ta )re&tul cu,e"it &erso"alului ca &lata a mu"cii$ Salariile acor)ate
&erso"alului co"stituie &e"tru titularul )e &atrimo"iu care eectuea(a &lata o c+eltuiala )e
e-&loatare% la "i,elul salariilor !rute im&o(a!ile 7o") )e salarii !rut8$
Salariul !rut im&o(a!il cu&ri")e salariul !rut )e !a(a la care se a)au#a s&orurile%
i")em"i(atiile si alte a)aosuri )e acest el% com&e"sarile si i")e-arile &rimite ca urmare a cresterii
&returilor si tarielor% a,a"ta'e i" "atura 7 salariul i" "atura 8%)imi"uate cu co"tri!utia &erso"alului
&e"tru )i,erse o")uri$$
I")e-area re&re(i"ta suma re(ultata )i" a&licarea u"ui &roce"t la salariul )e !a(a2 com&e"sarea
re&re(i"ta o suma i-a cese acor)a i")iere"t )e marimea salariului$
Salariul "et )e &lata re&re(i"ta salariul !rut im&o(a!il micsorat cu reti"erile )i" salariu$
Pri"ci&alele reti"eri )i" salariu su"t:
im&o(itul &e salariu2
co"tri!utia &erso"alului la co"stituirea o")ului &e"tru a'utorul )e soma'2
co"tri!utia &erso"alului la asi#urarile sociale2
a,a"surile !a"esti si a,a"suri i" "atura acor)ate salariatilor2
reti"eri )i" salarii )atorate tertilor su! orma )e c+irii% &o&riri% cum&arari i" rate etc$ 7&e !a(a
)e co"tracte si titluri e-ecutorii 82
alte reti"eri )i" salariu
SALARIUL BRUT DE BAZA
`s&oruri% i")em"i(atii si alte a)aosuri
`com&e"sari si i")e"-ari
`a,a"ta'e i" "atura
aSALARIUL ERUF
* co"tri!utia &erso"alului la co"stituirea o")ului &e"tru a'utorul )e soma'
* co"tri!utia &erso"alului la asi#urarile sociale
* co"tri!utia &erso"alului la asi#urarile sociale )e sa"atate
* suma "eim&o(a!ila
aSALARIUL ERUF NEIMPOGAEIL
89
* im&o(it &e salariu
* a,a"surile !a"esti
* reti"eri )i" salarii )atorate tertilor
* alte reti"eri )i" salariu
aSALARIUL NET DE PLATA FREST DE PLATA :
DATORII ?ISCALE SI SOCIALE PRIVIND REMUNERAREA ?ACTORULUI ?OR DE MUNC
Remu"erarea actorului )e mu"cb #e"erea(b o serie )e o!li#atii iscale: asi#urbri sociale%
asi#urbri )e sb"btate% co"tri!utii la o")ul )e soma'% im&o(itele &e ,e"iturile )i" salarii% o")urile
s&eciale$ Foate im&o(itele% co"tri!utiile si o")urile s&eciale cu &ri,ire la orta )e mu"cb au ca !a(b
)e calcul salariul !rut reali(at sau salariul tariar$
Pe"tru societbtile comerciale care utili(ea(b ortb )e mu"cb &e o )uratb )etermi"atb sau
"e)etermi"atb% u"itatea este o!li#atb sb )e&u"b &e"tru toate &ersoa"ele a"#a'ate co",e"tia ci,ilb
)e &restbri ser,icii ." terme" )e =I (ile )e la )ata a"#a'brii$ De aseme"ea% societbtile comerciale
su"t o!li#ate sb ."re#istre(e co"tractele i")i,i)uale )e mu"cb la )irectiile )e mu"cb si &rotectie
socialb a &ersoa"elor i(ice$
ASIGURRILE SOCIALE FCAS:
Su"t su&ortate )e u"itbtile care utili(ea(b orta )e mu"cb &e !a(a co"tractului )e mu"cb si a
celui colecti,% &recum si &e !a(a co",e"tiei )e &restbri ser,icii si care "u au carte )e mu"cb$Ea(a
)e calcul este ormatb )i" salariul eecti, reali(at lu"ar )e cbtre asi#urati cu carte mu"cb si
su&ortatb )e a"#a'atori$I" situatia i" care o &ersoa"a )eti"e u" salariu mai mare )ecat ,aloarea a =
salarii me)ii !rute &e eco"omie% co"tri!utia sa asi#urarile sociale se ,a calcula la ec+i,ale"tul a =
salarii me)ii !rute &e eco"omie 7le#ea ::J;<III% art$<=% ali"$=8$Cotele )e co"tri!utie &e"tru
asi#urari sociale ale u"itatilor eco"omice "u mai au ,aloare i-a% ci su"t &re,a(ute a"ual &ri" Le#ea
!u#etului asi#urarilor sociale )e stat si se )iere"tia(a i" u"ctie )e co")itiile )e mu"ca% )u&a cum
este ,or!a )eco")itii "ormale )e mu"ca % )eose!ite sau s&eciale$
C$A$S$ ,a i su&ortat atat )e a"#a'ator cat si )e a"#a'at$ Astel ,a i o cata i-a &e"tru a"#a'ati )e
.05=L i")iere"t )e co")itiile )e mu"ca% iar &e"tru a"#a'ator cota &e"tru co")itii "ormale ,a i )e
/05 0KL5 &e"tru co")itii )eose!ite /=5KL si &e"tru co")itii s&eciale 305KL.
CAS )atoratb )e a"#a'atori re&re(i"tb o c+eltuialb )e)ucti!ilb iscal la calculul &roitului im&o(a!il
7le#ea :J;<III% art$<:% ali"$@8$ Ea(a )e calcul este ormatb )i" salariul !rut eecti, reali(at$
Ferme"ul )e &latb &e"tru asi#urarea socialb .l re&re(i"tb )ata lic+i)brii salariilor )i" lu"a
&rece)e"tb% )ar "u mai t4r(iu )e )ata )e <? a lu"ii urmbtoare$
90
?ONDUL DE SOMAD
Co"tri!utia salariatilor la o")ul )e soma' este )e I%? U )i" salariul )e !a(a !rut$
Persoa"ele 'uri)ice si i(ice 9 a"#a'atori% care% &otri,it le#ii% au o!li#atii )e &lata la !u#etul Fo")ului
&e"tru &lata a'utorului )e soma'% tre!uie sa )eclare lu"ar aceste o!li#atii$
CASA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
A"#a'atorii au o!li#atia sa reti"a si sa ,ire(e caselor )e asi#urari )e sa"atate co"tri!utia
&e"tru asi#urarile sociale )e sa"atate% i" cota )e ?%?U ra&ortata la o")ul )e salarii$ Plata
co"tri!utiei )e asi#urari sociale )e sa"atate se su&orta )i" ,e"iturile asi#uratului$ Co"tri!utia se
&lateste )e catre !e"eiciarii )e ,e"ituri )i" acti,itati i")e&e")e"te o )ata cu &lata im&o(itului &e
,e"itul )atorat% &e !a(a )eclaratiei$
A)mi"istrarea o")ului )e asi#urari sociale )e sa"atate se ace &ri" Casa Natio"ala )e
Asi#urari )e Sa"atate si &ri" casele )e asi#urari )e sa"atate 'u)ete"e si a mu"ici&iului Eucuresti$
IMPOPZITUL PE VENITURILE DIN SALARII
Ve"itul a"ual #lo!al im&o(ita!il a ,e"ituri "ete reali(ate )i" acti,itbti i")e&e")e"te ` ,e"ituri
)i" ce)area olosi"tei !u"urilor )i" tarb si strbi"btate 9 &ier)eri iscale ra&ortate 9 )e)uceri
&erso"ale$
Docume"tul 'ustiicator )e ."re#istrare ." e,i)e"ta co"ta!ilb a remu"erbrii actorului ortb )e
mu"cb este statul )e salarii% ."tocmit ." < e-em&lare% lu"ar% &e sectii% ser,icii etc% )e com&artime"tul
i"a"ciar co"ta!il$
Docume"tele care stau la !a(a ."tocmirii statului )e salarii su"t: isele )e e,i)e"tb a tim&ului
eecti, lucrat% )ocume"tele )e ce"trali(are a salariilor i")i,i)uale% &e"tru &erso"alul salari(at ."
acor) etc% )ocume"tele &ri,i") reti"erile le#ale: co"tracte comerciale &e"tru &lbtile ." rate% reti"eri
." co"tul !u#etului )e stat% al !u#etului asi#urbrilor sociale% al i"stitutiei )e stat% reti"eri co"orm
listelor )e a,a"s c+e"(i"al si co"ce)ii )e o)i+"b% certiicate me)icale% &ro&rii &e !a(a se"ti"telor
'u)ecbtoresti etc$
S&"&u( *$ -"("#!! tre!uie sb co"ti"b% &e"tru cei cu u"ctie )e !a(b: ,e"itul !rut% co"tri!utia
&e"tru &rotectia socialb a somerilor% co"tri!utia &e"tru asi#urarea socialb )e sb"btate% c+eltuielile
&roesio"ale% ,e"itul "et% )e)ucerea &erso"alb )e !a(b% )e)ucerile &erso"ale su&lime"tare% ,e"itul
im&o(a!il% im&o(itul calculat si reti"ut% i"ormatiile "ecesare com&letbrii FF:$ Pe"tru FF<%
i"ormatiile cu&ri"se ." statul )e salarii su"t: ,e"itul !rut% co"tri!utiile &e"tru asi#urarea socialb )e
sb"btate% ,e"itul im&o(a!il% im&o(itul calculat si reti"ut$
91
Du&b ."tocmirea statului )e salarii sumate si ,i(ate )e cei ." )re&t% urmea(b i"strume"tarea
te+"icb co"ta!ilb% &ri" "ota co"ta!ilb% &ri,i") salariile &erso"alului si cola!oratorilor &e lu"a
res&ecti,b$
Co"tri!ua!ilii &ersoa"e i(ice% asocieri ara &erso"alitate 'uri)ica co"stituite i"tre &ersoa"e
i(ile % asociatii% u")atii sau alte e"titati ara sco& &atrimo"ial % care au calitatea )e a"#a'atori au
o!li#atia )e a )eclara si &lati (u"# im&o(itul &e ,e"iturile )i" salarii% co"tri!uitiile aere"te ,e"iturilor
)i" salariii % &recum si im&o(itul reti"ut la sursa$
Astel % i"ce&a") cu o!li#atiile aere"te lu"ii ia"uarie <I::% cu terme" )e )eclarare &a"a la
)ata )e <? e!ruarie <I::% a"#a'atorii tre!uie sa )eclare im&o(itul &e ,e"iturile )i" salarii si
co"tri!utiile aere"te ,e"ituriilor )i" salarii &ri" com&letarea si )e&u")erea ormularului ../ M
D$c("#"&!$ %#!)!* o6(!+"&!!($ *$ %("&" " co&#!6u&!!(o# -oc!"($ 5 !m%o3!&u( %$ )$!& -! $)!*$&"
om!"(" " %$#-o"$(o# "-!+u#"&$.
92
VASLUI
&itlul programului,
PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL DEZOLTAREA RES!RSELOR !MANE
2007-2013
&itlul proiectului,
"OPORT!NITATI EGALE PENTR! OC!PARE IN DOMENII NON-AGRICOLE#
E*itorul materialului, SC A$C COMPAN% SRL
Data pu/lic)rii, &'(&) 2014

S-ar putea să vă placă și