Sunteți pe pagina 1din 21

SC EXEMPLU SRL

REGISTRUL DE EVIDENTA FISCALA


2021
Valoarea Venit impozabil/
CLASA Explicaţii privind operaţiunile efectuate şi calculul impozitului pe profit*) Explicatii Suma nedeductibila cheltuiala
- lei - deductibila
VENITURI 7015 VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE 1,550,243.01 Venit impozabil 1,550,243.01
704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 146,693.22 Venit impozabil 146,693.22
7584 VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII 91,710.70 Venit impozabil 91,710.70
7588 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0.56 Venit impozabil 0.56
7651 VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR 9,567.07 Venit impozabil 9,567.07
766 VEN. DIN DOBINZI 5.08 Venit impozabil 5.08
767 VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE Venit impozabil 0.00

711***** SOLD 711 59,330.90 Sold creditor 711* 59,330.90


10650000 Rezerve din reevaluare Elemente similare veniturilor 0.00
TOTAL VENITURI 1,857,551 0 0 1,857,551
CHELTUIELI 601 CHELT. CU MATERIILE PRIME 110,696.60 Cheltuieli deductibile integral 110,696.60
6021 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE 1,561.83 Cheltuieli deductibile integral 1,561.83
6022 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 4,743.10 Cheltuieli deductibile integral 14,891.27 -10,148.17
1 6023 CHELT. PRIVIND AMBALAJUL 354.86 Cheltuieli deductibile integral 0.00 354.86
6028 CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE 79.25 Cheltuieli deductibile integral 0.00 79.25
603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 5,436.15 Cheltuieli deductibile integral 5,436.15
604 CHELT. CU MAT.NESTOCATE 211.54 Cheltuieli deductibile integral 211.54
611 CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE 6,380.77 Cheltuieli deductibile integral 6,380.77
613 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 2,153.27 Cheltuieli deductibile integral 2,153.27
622 CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE 303.22 Cheltuieli deductibile integral 303.22
624 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL 8,749.72 Cheltuieli deductibile integral 8,749.72
625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI 4,176.00 Cheltuieli deductibile integral 4,176.00
625.1 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari 0.00 Cheltuieli deductibile integral 0.00
625.2 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari NEDEDUCTIBIL 0.00 Cheltuieli deductibile integral 0.00 0.00
627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 1,166.70 Cheltuieli deductibile integral 1,166.70
628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 533,725.80 Cheltuieli deductibile integral 533,725.80
635 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 451.35 Deductibilitate limitata art.25,alin.3,lit.a 451.35
641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 640,833.00 Deductibilitate limitata art.25,alin.3,lit.a 0.00 640,833.00
Valoarea Venit impozabil/
CLASA Explicaţii privind operaţiunile efectuate şi calculul impozitului pe profit*) Explicatii Suma nedeductibila cheltuiala
- lei - deductibila
6422 CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR 57,375.00 Cheltuieli deductibile integral 57,375.00
6458 ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA 1,500.00 Cheltuieli deductibile integral 200.00 1,300.00
646 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA 14,418.00 Cheltuieli deductibile integral 0.00 14,418.00
6581 DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI 84.38 Cheltuieli deductibile integral 84.38
6582 DONATII ACORDATE 940.00 Cheltuieli deductibile integral 940.00
6651 DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR 5,528.07 Deductibilitate limitata art.25,alin.3,lit.a -1,660.94 7,189.01
666 CHELT. PRIVIND DOBANZILE 721.58 Deductibilitate limitata art 25 ,alin.3,lit.h 721.58
668 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE 283.45 Cheltuieli deductibile integral 283.45
6811 CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR 135,433.59 Deductibilitate limitata art 28 ,alin.14, 113,018.69 22,414.90
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 10,787.00 Cheltuieli deductibile integral 10,787.00
TOTAL
CHELTUIELI 1,548,094 126,449 1,421,645
Profit impozabil 309,456 435,905.33
Impozit 16% 16% 69,745
Impozit calculat anterior 0% 10,787
Chelt.sponsorizare 2021 0
Chelt.sponsorizare 2020 0.00
Diferenta de inregistrat trim II 58,958

profit net 250,498


CHELT+IMP PROFIT 1,607,052 D100
PROFIT BRUT 320,243 TRIM 1 10,787
309,456 TRIM 2 0
TRIM 3
TRIM 4
0 10,787
cont denumire categorie tip deb_init cred_init deb_prec cred_prec sold_in_d sold_in_c
1012 CAPITAL SUBSCRIS VAP 0 40400 0 40400 0 40400
1061 REZERVE LEGALE P 0 8100 0 8100 0 8100
1171 REZULTATUL REPORTAT B 0 0.02 147368 742925.5 0 595557.5
121 PROFIT SI PIERDERE B 0 742925.5 2467552 2728441 0 260889.6
167 ALTE IMPRUMUTURI SIP 0 31323.58 5743.84 31838.47 0 26094.63
2081 ALTE IMOBILIZARI NE A 112181 0 112181 0 112181 0
2082 ALTE IMOBILIZARI N A 6998.25 0 6998.25 0 6998.25 0
212 CONSTRUCTII A 297640.2 0 297640.2 0 297640.2 0
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLO A 685861.4 0 685861.4 0 685861.4 0
2132 APARATE SI INSTALATA 16064.49 0 16064.49 0 16064.49 0
2133 MIJLOACE DE TRANSPA 102951.8 0 102951.8 0 102951.8 0
214 MOBILIER, APARATURA A 2270 0 2270 0 2270 0
2678 ALTE CREANTE IMOBILA 2000 0 2000 0 2000 0
2808 AMORT. ALTOR IMOBP 0 30005.82 0 45896.38 0 45896.38
2812 AMORT. CONSTRUCTIIP 0 140702.7 0 183995.8 0 183995.8
2813 AMORT. INSTALATIILOP 0 259570.4 0 335820.3 0 335820.3
2814 AMORT. ALTOR IMOBIP 0 2270 0 2270 0 2270
301 MATERII PRIME A 29491.61 0 183842.3 143767.6 40074.68 0
3021 MATERIALE AUXILIAREA 460 0 7982.55 1561.83 6420.72 0
3028 ALTE MATERIALE CONA 1176.12 0 1255.37 79.25 1176.12 0
303 MAT. DE NATURA OB.A 195.55 0 5917.4 5436.15 481.25 0
345 PRODUSE FINITE A 4255.15 0 1208708 1194140 14567.79 0
401 FURNIZORI P 0 461915.3 734116 1296546 0 562430.5
404 FURNIZORI DE IMOBILP 0 -0.03 2221.18 2221.1 0 -0.08
408 FURNIZORI - FACTURI P 0 5257.2 54825 6169.98 0 -48655.02
409 FURNIZORI - DEBITORIA 193.38 0 193.38 0 193.38 0
4111 CLIENTI A 765326.7 0 2621198 1299076 1322122 0
418 CLIENTI - FACTURI DE A 78558.02 0 686003.6 606538.7 79464.98 0
421 PERSONAL - SALARII P 0 27674 636252 668507 0 32255
423 PERSONAL - AJUTOARP 0 5578 35986 38965 0 2979
425 AVANSURI ACORDATEA 0 0 116800 116800 0 0
427 RETINERI DIN SALARI P 0 1191 7025 7585 0 560
4315 CONTR. DE ASIGURARIP 0 30763 179976 201010 0 21034
4316 CONTR. DE ASIGURARIP 0 11498 67175 75156 0 7981
436 CONTR. ASIGURATORIP 0 2403 15227 16821 0 1594
4382 ALTE CREANTE SOCIALA 30731 0 64118 50976 13142 0
4418 IMPOZITUL PE VENIT P 0 5814 16672 16601 0 -71
4423 TVA DE PLATA P 0 0 60100.98 64641.64 0 4540.66
4424 TVA DE RECUPERAT A 19884.44 0 21509.82 30934.98 -9425.16 0
4426 TVA DEDUCTIBILA A 0 0 79991.03 79991.03 0 0
4427 TVA COLECTATA P 0 0 143007.3 143007.3 0 0
4428 TVA NEEXIGIBILA B 257.69 0 4742.11 4540.05 202.06 0
444 IMPOZITUL PE VENITUP 0 8121 50990 54562 0 3572
4452 IMPRUMUTURI NERAMB A 99283 0 99283 99283 0 0
446 ALTE IMPOZITE, TAXE P 0 0 219 219 0 0
4461 ALTE IMPOZITE, TAXE P 0 1292 1292 1292 0 0
4463 ALTE IMPOZITE, TAXE P 0 0 513 513 0 0
4464 ALTE IMPOZITE, TAXE P 0 0 1315 1315 0 0
4551 ACTIONARI/ASOCIATI P 0 358300 1500 358300 0 356800
457 DIVIDENDE DE PLATITP 0 41709 181311 189077 0 7766
462 CREDITORI DIVERSI P 0 9.19 4200 4198.68 0 -1.32
471 CHELTUIELI INREGIST A 781.54 0 781.54 264.1 517.44 0
473 DECONTARI DIN OPERA B 0 0 27621.46 27662.63 0 41.17
4751 SUBVENTII GUVERNAM P 0 99283 0 99283 0 99283
4752 IMPRUMUTURI NERAMB. P 0 554345.9 91710.7 554345.9 0 462635.2
5121 CONTURI LA BANCA INB 129731.3 0 1684487 1578846 105640.5 0
5124 CONTURI LA BANCA I B 349618.1 0 2113383 1868326 245057.3 0
5311 CASA IN LEI A 134540.9 0 227278.9 191738.1 35540.75 0
5328 ALTE VALORI A 0 0 0 57375 -57375 0
581 VIRAMENTE INTERNE B 0 0 82500 92500 0 10000
601 CHELT. CU MATERIILE A 0 0 110696.6 110696.6 0 0
6021 CHELT. CU MATERIALEA 0 0 1561.83 1561.83 0 0
6022 CHELT. PRIVIND COMBA 0 0 4743.1 4743.1 0 0
6023 CHELT. PRIVIND AMBAA 0 0 354.86 354.86 0 0
6028 CHELT.CU ALTE MAT. A 0 0 79.25 79.25 0 0
603 CHELT. CU OBIECTE D A 0 0 5436.15 5436.15 0 0
604 CHELT. CU MAT.NEST A 0 0 211.54 211.54 0 0
611 CHELT. CU INTRETINERA 0 0 6380.77 6380.77 0 0
613 CHELT. CU PRIME DE A 0 0 2153.27 2153.27 0 0
622 CHELT. CU COMISIOANA 0 0 303.22 303.22 0 0
624 CHELT. CU TRANSPORTA 0 0 8749.72 8749.72 0 0
625 CHELT. CU DEPLASARI,A 0 0 4176 4176 0 0
627 CHELT. CU SERV.BANCA 0 0 1166.7 1166.7 0 0
628 ALTE CHELT. CU SERVIA 0 0 533725.8 533725.8 0 0
635 CHELT. CU ALTE IMPOA 0 0 451.35 451.35 0 0
641 CHELT. CU SALARIILE A 0 0 640833 640833 0 0
6422 CHELT. CU TICHETELE A 0 0 57375 57375 0 0
6458 ALTE CHELT. PRIVIND A 0 0 1500 1500 0 0
646 CHELT. CU CONTR. A A 0 0 14418 14418 0 0
6581 DESPAGUBIRI, AMENZIA 0 0 84.38 84.38 0 0
6582 DONATII ACORDATE A 0 0 940 940 0 0
6651 DIFERENTE NEFAVORAA 0 0 5528.07 5528.07 0 0
666 CHELT. PRIVIND DOBAA 0 0 721.58 721.58 0 0
668 ALTE CHELTUIELI FIN A 0 0 283.45 283.45 0 0
6811 CHELT. DE EXPLOATA A 0 0 135433.6 135433.6 0 0
691 Cheltuieli cu impozitulA 0 0 10787 10787 0 0
7015 VEN. DIN VANZAREA PP 0 0 1550243 1550243 0 0
704 VEN. DIN SERVICII PR P 0 0 146693.2 146693.2 0 0
711 VARIATIA STOCURILO B 0 0 978460.4 978460.4 0 0
7584 VEN. DIN SUBVENTII PT P 0 0 91710.7 91710.7 0 0
7588 ALTE VENITURI DIN E P 0 0 0.56 0.56 0 0
7651 VEN. DIN DIFERENTE P 0 0 9567.07 9567.07 0 0
766 VEN. DIN DOBINZI P 0 0 5.08 5.08 0 0
767 VEN. DIN SCONTURI OP 0 0 607 607 0 0
rulaj_d rulaj_c rulajt_d rulajt_c total_deb total_cred fin_d fin_c deb_init_1 cred_init_1
0 0 0 0 0 40400 0 40400 0 40400
0 0 0 0 0 8100 0 8100 0 8100
0 0 147368 742925.5 147368 742925.5 0 595557.5 0 0.02
255041.6 303607.9 2722593 2289124 2722593 3032049 0 309455.9 0 742925.5
727.76 0 6471.6 514.89 6471.6 31838.47 0 25366.87 0 31323.58
0 0 0 0 112181 0 112181 0 112181 0
0 0 0 0 6998.25 0 6998.25 0 6998.25 0
0 0 0 0 297640.2 0 297640.2 0 297640.2 0
0 0 0 0 685861.4 0 685861.4 0 685861.4 0
0 0 0 0 16064.49 0 16064.49 0 16064.49 0
0 0 0 0 102951.8 0 102951.8 0 102951.8 0
0 0 0 0 2270 0 2270 0 2270 0
0 0 0 0 2000 0 2000 0 2000 0
0 1986.32 0 17876.88 0 47882.7 0 47882.7 0 30005.82
0 5411.64 0 48704.8 0 189407.5 0 189407.5 0 140702.7
0 9526.22 0 85776.09 0 345346.5 0 345346.5 0 259570.4
0 0 0 0 0 2270 0 2270 0 2270
8649.49 4727.38 163000.2 148495 192491.8 148495 43996.79 0 29491.61 0
210.32 0 7732.87 1561.83 8192.87 1561.83 6631.04 0 460 0
0 0 79.25 79.25 1255.37 79.25 1176.12 0 1176.12 0
0 0 5721.85 5436.15 5917.4 5436.15 481.25 0 195.55 0
9101.91 9101.91 1213554 1203242 1217810 1203242 14567.79 0 4255.15 0
163738.6 171508.2 897854.5 1006139 897854.5 1468055 0 570200.2 0 461915.3
320.12 640.18 2541.3 2861.31 2541.3 2861.28 0 319.98 0 -0.03
7770 0 62595 912.78 62595 6169.98 0 -56425.02 0 5257.2
0 0 0 0 193.38 0 193.38 0 193.38 0
318240.4 102261.3 2174112 1401337 2939439 1401337 1538101 0 765326.7 0
125956.6 125956.6 733402.2 732495.2 811960.2 732495.2 79465 0 78558.02 0
80985 82309 717237 723142 717237 750816 0 33579 0 27674
3724 2979 39710 36366 39710 41944 0 2234 0 5578
16100 16100 132900 132900 132900 132900 0 0 0 0
0 1050 7025 7444 7025 8635 0 1610 0 1191
21375 21333 201351 191580 201351 222343 0 20992 0 30763
8338 8230 75513 71888 75513 83386 0 7873 0 11498
1796 1852 17023 16270 17023 18673 0 1650 0 2403
2979 0 36366 50976 67097 50976 16121 0 30731 0
0 8164 16672 18951 16672 24765 0 8093 0 5814
14900 4183.82 75000.98 68825.46 75000.98 68825.46 0 -6175.52 0 0
0 0 1625.38 30934.98 21509.82 30934.98 -9425.16 0 19884.44 0
22604.46 22604.46 102595.5 102595.5 102595.5 102595.5 0 0 0 0
26788.28 26788.28 169795.6 169795.6 169795.6 169795.6 0 0 0 0
68.52 0 4552.94 4540.05 4810.63 4540.05 270.58 0 257.69 0
5667 5531 56657 51972 56657 60093 0 3436 0 8121
0 0 0 99283 99283 99283 0 0 99283 0
0 0 219 219 219 219 0 0 0 0
0 0 1292 0 1292 1292 0 0 0 1292
0 0 513 513 513 513 0 0 0 0
0 0 1315 1315 1315 1315 0 0 0 0
0 0 1500 0 1500 358300 0 356800 0 358300
2760 0 184071 147368 184071 189077 0 5006 0 41709
156 312.15 4356 4501.64 4356 4510.83 0 154.83 0 9.19
0 10.89 0 274.99 781.54 274.99 506.55 0 781.54 0
1642.87 0 29264.33 27662.63 29264.33 27662.63 1601.7 0 0 0
0 0 0 0 0 99283 0 99283 0 99283
11463.84 0 103174.5 0 103174.5 554345.9 0 451171.4 0 554345.9
260233.5 242636.3 1814989 1821482 1944720 1821482 123237.7 0 129731.3 0
103291.1 288530.3 1867056 2156856 2216674 2156856 59818.06 0 349618.1 0
600 882.42 93338 192620.5 227878.9 192620.5 35258.33 0 134540.9 0
0 7005 0 64380 0 64380 -64380 0 0 0
600 600 83100 93100 83100 93100 0 10000 0 0
4727.38 4727.38 115424 115424 115424 115424 0 0 0 0
0 0 1561.83 1561.83 1561.83 1561.83 0 0 0 0
237.33 237.33 4980.43 4980.43 4980.43 4980.43 0 0 0 0
0 0 354.86 354.86 354.86 354.86 0 0 0 0
0 0 79.25 79.25 79.25 79.25 0 0 0 0
0 0 5436.15 5436.15 5436.15 5436.15 0 0 0 0
0 0 211.54 211.54 211.54 211.54 0 0 0 0
0 0 6380.77 6380.77 6380.77 6380.77 0 0 0 0
89 89 2242.27 2242.27 2242.27 2242.27 0 0 0 0
0 0 303.22 303.22 303.22 303.22 0 0 0 0
1305.5 1305.5 10055.22 10055.22 10055.22 10055.22 0 0 0 0
1385.24 1385.24 5561.24 5561.24 5561.24 5561.24 0 0 0 0
576.47 576.47 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17 0 0 0 0
130319.8 130319.8 664045.6 664045.6 664045.6 664045.6 0 0 0 0
0 0 451.35 451.35 451.35 451.35 0 0 0 0
82309 82309 723142 723142 723142 723142 0 0 0 0
7005 7005 64380 64380 64380 64380 0 0 0 0
0 0 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0
1852 1852 16270 16270 16270 16270 0 0 0 0
0 0 84.38 84.38 84.38 84.38 0 0 0 0
0 0 940 940 940 940 0 0 0 0
24.21 24.21 5552.28 5552.28 5552.28 5552.28 0 0 0 0
79.98 79.98 801.56 801.56 801.56 801.56 0 0 0 0
42.51 42.51 325.96 325.96 325.96 325.96 0 0 0 0
16924.18 16924.18 152357.8 152357.8 152357.8 152357.8 0 0 0 0
8164 8164 18951 18951 18951 18951 0 0 0 0
276615.1 276615.1 1826858 1826858 1826858 1826858 0 0 0 0
14895.12 14895.12 161588.3 161588.3 161588.3 161588.3 0 0 0 0
4776.2 4776.2 983236.6 983236.6 983236.6 983236.6 0 0 0 0
11463.84 11463.84 103174.5 103174.5 103174.5 103174.5 0 0 0 0
0 0 0.56 0.56 0.56 0.56 0 0 0 0
633.78 633.78 10200.85 10200.85 10200.85 10200.85 0 0 0 0
0.08 0.08 5.16 5.16 5.16 5.16 0 0 0 0
0 0 607 607 607 607 0 0 0 0
deb_prec_ cred_prec_sold_in_d_sold_in_c_ rulaj_d_1 rulaj_c_1 rulajt_d_1 rulajt_c_1 total_deb_total_cred
0 40400 0 40400 0 0 0 0 0 40400
0 8100 0 8100 0 0 0 0 0 8100
147368 742925.5 0 595557.5 0 0 147368 742925.5 147368 742925.5
2467552 2728441 0 260889.6 255041.6 303607.9 2722593 2289124 2722593 3032049
5743.84 31838.47 0 26094.63 727.76 0 6471.6 514.89 6471.6 31838.47
112181 0 112181 0 0 0 0 0 112181 0
6998.25 0 6998.25 0 0 0 0 0 6998.25 0
297640.2 0 297640.2 0 0 0 0 0 297640.2 0
685861.4 0 685861.4 0 0 0 0 0 685861.4 0
16064.49 0 16064.49 0 0 0 0 0 16064.49 0
102951.8 0 102951.8 0 0 0 0 0 102951.8 0
2270 0 2270 0 0 0 0 0 2270 0
2000 0 2000 0 0 0 0 0 2000 0
0 45896.38 0 45896.38 0 1986.32 0 17876.88 0 47882.7
0 183995.8 0 183995.8 0 5411.64 0 48704.8 0 189407.5
0 335820.3 0 335820.3 0 9526.22 0 85776.09 0 345346.5
0 2270 0 2270 0 0 0 0 0 2270
183842.3 143767.6 40074.68 0 8649.49 4727.38 163000.2 148495 192491.8 148495
7982.55 1561.83 6420.72 0 210.32 0 7732.87 1561.83 8192.87 1561.83
1255.37 79.25 1176.12 0 0 0 79.25 79.25 1255.37 79.25
5917.4 5436.15 481.25 0 0 0 5721.85 5436.15 5917.4 5436.15
1208708 1194140 14567.79 0 9101.91 9101.91 1213554 1203242 1217810 1203242
734116 1296546 0 562430.5 163738.6 171508.2 897854.5 1006139 897854.5 1468055
2221.18 2221.1 0 -0.08 320.12 640.18 2541.3 2861.31 2541.3 2861.28
54825 6169.98 0 -48655.02 7770 0 62595 912.78 62595 6169.98
193.38 0 193.38 0 0 0 0 0 193.38 0
2621198 1299076 1322122 0 318240.4 102261.3 2174112 1401337 2939439 1401337
686003.6 606538.7 79464.98 0 125956.6 125956.6 733402.2 732495.2 811960.2 732495.2
636252 668507 0 32255 80985 82309 717237 723142 717237 750816
35986 38965 0 2979 3724 2979 39710 36366 39710 41944
116800 116800 0 0 16100 16100 132900 132900 132900 132900
7025 7585 0 560 0 1050 7025 7444 7025 8635
179976 201010 0 21034 21375 21333 201351 191580 201351 222343
67175 75156 0 7981 8338 8230 75513 71888 75513 83386
15227 16821 0 1594 1796 1852 17023 16270 17023 18673
64118 50976 13142 0 2979 0 36366 50976 67097 50976
16672 16601 0 -71 0 8164 16672 18951 16672 24765
60100.98 64641.64 0 4540.66 14900 4183.82 75000.98 68825.46 75000.98 68825.46
21509.82 30934.98 -9425.16 0 0 0 1625.38 30934.98 21509.82 30934.98
79991.03 79991.03 0 0 22604.46 22604.46 102595.5 102595.5 102595.5 102595.5
143007.3 143007.3 0 0 26788.28 26788.28 169795.6 169795.6 169795.6 169795.6
4742.11 4540.05 202.06 0 68.52 0 4552.94 4540.05 4810.63 4540.05
50990 54562 0 3572 5667 5531 56657 51972 56657 60093
99283 99283 0 0 0 0 0 99283 99283 99283
219 219 0 0 0 0 219 219 219 219
1292 1292 0 0 0 0 1292 0 1292 1292
513 513 0 0 0 0 513 513 513 513
1315 1315 0 0 0 0 1315 1315 1315 1315
1500 358300 0 356800 0 0 1500 0 1500 358300
181311 189077 0 7766 2760 0 184071 147368 184071 189077
4200 4198.68 0 -1.32 156 312.15 4356 4501.64 4356 4510.83
781.54 264.1 517.44 0 0 10.89 0 274.99 781.54 274.99
27621.46 27662.63 0 41.17 1642.87 0 29264.33 27662.63 29264.33 27662.63
0 99283 0 99283 0 0 0 0 0 99283
91710.7 554345.9 0 462635.2 11463.84 0 103174.5 0 103174.5 554345.9
1684487 1578846 105640.5 0 260233.5 242636.3 1814989 1821482 1944720 1821482
2113383 1868326 245057.3 0 103291.1 288530.3 1867056 2156856 2216674 2156856
227278.9 191738.1 35540.75 0 600 882.42 93338 192620.5 227878.9 192620.5
0 57375 -57375 0 0 7005 0 64380 0 64380
82500 92500 0 10000 600 600 83100 93100 83100 93100
110696.6 110696.6 0 0 4727.38 4727.38 115424 115424 115424 115424
1561.83 1561.83 0 0 0 0 1561.83 1561.83 1561.83 1561.83
4743.1 4743.1 0 0 237.33 237.33 4980.43 4980.43 4980.43 4980.43
354.86 354.86 0 0 0 0 354.86 354.86 354.86 354.86
79.25 79.25 0 0 0 0 79.25 79.25 79.25 79.25
5436.15 5436.15 0 0 0 0 5436.15 5436.15 5436.15 5436.15
211.54 211.54 0 0 0 0 211.54 211.54 211.54 211.54
6380.77 6380.77 0 0 0 0 6380.77 6380.77 6380.77 6380.77
2153.27 2153.27 0 0 89 89 2242.27 2242.27 2242.27 2242.27
303.22 303.22 0 0 0 0 303.22 303.22 303.22 303.22
8749.72 8749.72 0 0 1305.5 1305.5 10055.22 10055.22 10055.22 10055.22
4176 4176 0 0 1385.24 1385.24 5561.24 5561.24 5561.24 5561.24
1166.7 1166.7 0 0 576.47 576.47 1743.17 1743.17 1743.17 1743.17
533725.8 533725.8 0 0 130319.8 130319.8 664045.6 664045.6 664045.6 664045.6
451.35 451.35 0 0 0 0 451.35 451.35 451.35 451.35
640833 640833 0 0 82309 82309 723142 723142 723142 723142
57375 57375 0 0 7005 7005 64380 64380 64380 64380
1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500
14418 14418 0 0 1852 1852 16270 16270 16270 16270
84.38 84.38 0 0 0 0 84.38 84.38 84.38 84.38
940 940 0 0 0 0 940 940 940 940
5528.07 5528.07 0 0 24.21 24.21 5552.28 5552.28 5552.28 5552.28
721.58 721.58 0 0 79.98 79.98 801.56 801.56 801.56 801.56
283.45 283.45 0 0 42.51 42.51 325.96 325.96 325.96 325.96
135433.6 135433.6 0 0 16924.18 16924.18 152357.8 152357.8 152357.8 152357.8
10787 10787 0 0 8164 8164 18951 18951 18951 18951
1550243 1550243 0 0 276615.1 276615.1 1826858 1826858 1826858 1826858
146693.2 146693.2 0 0 14895.12 14895.12 161588.3 161588.3 161588.3 161588.3
978460.4 978460.4 0 0 4776.2 4776.2 983236.6 983236.6 983236.6 983236.6
91710.7 91710.7 0 0 11463.84 11463.84 103174.5 103174.5 103174.5 103174.5
0.56 0.56 0 0 0 0 0.56 0.56 0.56 0.56
9567.07 9567.07 0 0 633.78 633.78 10200.85 10200.85 10200.85 10200.85
5.08 5.08 0 0 0.08 0.08 5.16 5.16 5.16 5.16
607 607 0 0 0 0 607 607 607 607
fin_d_1 fin_c_1 analitic validat linie
0 40400 0 0 1
0 8100 0 0 2
0 595557.5 0 1 3
0 309455.9 0 1 4
0 25366.87 0 1 5
112181 0 0 0 6
6998.25 0 0 0 7
297640.2 0 0 0 8
685861.4 0 0 0 9
16064.49 0 0 0 10
102951.8 0 0 0 11
2270 0 0 0 12
2000 0 0 0 13
0 47882.7 0 1 14
0 189407.5 0 1 15
0 345346.5 0 1 16
0 2270 0 0 17
43996.79 0 0 1 18
6631.04 0 0 1 19
1176.12 0 0 1 20
481.25 0 0 1 21
14567.79 0 0 1 22
0 570200.2 0 1 23
0 319.98 0 1 24
0 -56425.02 0 1 25
193.38 0 0 0 26
1538101 0 0 1 27
79465 0 0 1 28
0 33579 0 1 29
0 2234 0 1 30
0 0 0 1 31
0 1610 0 1 32
0 20992 0 1 33
0 7873 0 1 34
0 1650 0 1 35
16121 0 0 1 36
0 8093 0 1 37
0 -6175.52 0 1 38
-9425.16 0 0 1 39
0 0 0 1 40
0 0 0 1 41
270.58 0 0 1 42
0 3436 0 1 43
0 0 0 1 44
0 0 0 1 45
0 0 0 1 46
0 0 0 1 47
0 0 0 1 48
0 356800 0 1 49
0 5006 0 1 50
0 154.83 0 1 51
506.55 0 0 1 52
1601.7 0 0 1 53
0 99283 0 0 54
0 451171.4 0 1 55
123237.7 0 0 1 56
59818.06 0 0 1 57
35258.33 0 0 1 58
-64380 0 0 1 59
0 10000 0 1 60
0 0 0 1 61
0 0 0 1 62
0 0 0 1 63
0 0 0 1 64
0 0 0 1 65
0 0 0 1 66
0 0 0 1 67
0 0 0 1 68
0 0 0 1 69
0 0 0 1 70
0 0 0 1 71
0 0 0 1 72
0 0 0 1 73
0 0 0 1 74
0 0 0 1 75
0 0 0 1 76
0 0 0 1 77
0 0 0 1 78
0 0 0 1 79
0 0 0 1 80
0 0 0 1 81
0 0 0 1 82
0 0 0 1 83
0 0 0 1 84
0 0 0 1 85
0 0 0 1 86
0 0 0 1 87
0 0 0 1 88
0 0 0 1 89
0 0 0 1 90
0 0 0 1 91
0 0 0 1 92
0 0 0 1 93
0 0 0 1 94
Calcul deductibilitate cheltuieli
TRIM III 2021

62302200 CHELTUIELI PROTOCOL 5,528.07


691*** 44,466.00
Art 25 al 3 lit a 12100000 PROFIT SI PIERDERE 309,456
BAZA DE CALCUL 359,450.38
2% SUMA DEDUCTIBILA 7,189.01
6458 Ajutoare/asig/ si protectie/cadouri copii 0.00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 640,833.00
Art 25 al 3 lit c
BAZA DE CALCUL 640,833.00
5% SUMA DEDUCTIBILA 32,041.65
cheltuielile cu provizioane şi rezerve, în limita prevăzută la art. 22;
106.01 Rezerve legale 200.00
101.02 Capital subscris varsat 1,000.00
Art 25 al 3 lit g 121 Profit sau pierdere
BAZA DE CALCUL 0.00
5% PB 0.00
20% CS 200.00

Cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita prevăzută la art. 23


665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 0.00
666 Cheltuieli privind dobanzile 721.58

721.58
SOLD INITIAL
1012 Capital subscris varsat P
105.1 Rezerve din reevaluare TEREN 0.00
105.2 Rezerve din reevaluare CONSTRUCTII 0.00
1061 Rezerve legale P
1068 Alte rezerve 0.00
1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sa B
1172 Repartizare 2017 0.00
121 Profit sau pierdere B

Art 25 al 3 lit h
TOTAL I 0.00

SOLD INITIAL
162 Credite bancare pe termen lung 0.00
1671 0.00
1672 0.00
1673 0.00
1674 0.00
1675 0.00
1676 0.00
1677 0.00
51914 0.00
51915 0.00
51916 0.00
51917 0.00

TOTAL II 0.00
TOTAL I+II 0.00
GRAD INDATORARE 0.00

6811 amortizarea, în limita prevăzută la art. 28 Amortiz lunara


2351.92
4,693.32
1,912.42
701.43
1,874.93
1,392.55
Art 28 alin 14
831.30
2,615.91
3,610.83
2,827.21
7,835.19
Total amortizare , din care nedeductibila

6811
ian
feb
Amortizare neded mar
apr
mai
iun
iul
aug
sep
oct
nov
dec

CHELT SPONSORIZARE
SPONSORIZARE 7015 VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE 1,550,243.01
704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 146,693.22

CLS 70 Cifra de afaceri 1,696,936.23


Impozit profit 69,745
0,5% din C.A. 8,484.68
20% din impozit 13,948.97
reportat din 2020 0

PROVIZIOANE
INTEGRAL DEDUCTIBILA

INTEGRAL DEDUCTIBILA

CONSTITUITA INTEGRAL

INTEGRAL DEDUCTIBILA
INTEGRAL DEDUCTIBILA

SOLD FINAL
40,400.00
0.00
0.00
8,100.00
0.00
595,557.48
0.00
260,889.58

904,947.06

SOLD FINAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
904,947.06
valoare<3 - cheltuieli cu dob integral deductibile

Amortiz neded(1.500lei/luna) 1500


0.00 amortizata terminata pana la aug 2019
9,579.96 amortizata terminata pana la mar 2021
2,062.10 amortizata terminata pana la mai 2021
0.00 amortizare integral
3,374.37 amortizata terminata pana la oct 2021
0.00 amortizare integral
0.00 amortizare integral
10,043.19
18,997.47
11,944.89
57,016.71
113,018.69
113,018.69

0.00
IANUARIE -305,665.08 RULAJ DEBITOR 328,002.93
FEBRUARIE 1,670,261.04 RULAJ CREDITOR 1,672,760.79
MARTIE 2,756,163.34 RULAJ CREDITOR
APRILIE -1,000,048.89 RULAJ DEBITOR
MAI 5,324,682.45 RULAJ CREDITOR
IUNIE 4,466,012.57 RULAJ CREDITOR
IULIE -3,116,476.55 RULAJ DEBITOR
AUGUST -4,412,979.40 RULAJ DEBITOR
SEPTEMBRIE -689,387.78 RULAJ DEBITOR

4,692,561.70
Art 76, al.4.lit f, norme lit s f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru,
ividual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind

S-ar putea să vă placă și