Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 1A - Tabelul 1

BUGETUL PROIECTELOR (VA CONINE DOAR CHELTUIELILE ELIGIBILE)


Cost
Contribuia Contribuia
Nr.
Cheltuieli Eligibile Uniti* Cost/
Total
Finanrii Finanrii
unitate
Nerambursa Neramburbile
sabile
(procentul
de
eligibilitate
al
activitilor
%)
1

1
1.1

1.2

2
2.1

2.2

Echipament
Utilaje de producie i Per utilaj
instrumente coninnd
elemente inovatoare
sau tehnologii
moderne, legate de
implementarea
proiectului
Echipamente TIC Per
unitate
Subtotal active
tangibile - max. 60%
din valoarea total a
proiectului
Licene i aplicaii
software
Per
Achiziionarea
contract
drepturilor de
exploatare a unei
invenii brevetate
(prin contract de
cesiune sau licenta)
Licene software i Per
sisteme de aplicaii unitate
TIC

5=3x4

Contribuia
Beneficiarului

Cheltuieli
eligibile a
caror finantare
este necesara
pentru
contributia
partenerului la
proiect**

LEI
Total

10 = 6+8

Anexa 1A - Tabelul 1

Nr.

Cheltuieli Eligibile

Uniti* Cost/
unitate

3
3.1

4
4.1
4.2

Subtotal active
intangibile - max.
40% din valoarea
total a proiectului
Servicii TI
Achiziionarea de Per
soluii software care unitate
pot include
urmtoarele: analiza
proceselor,
dezvoltarea,
implementarea i
testarea aplicaiei
Subtotal servicii TI max 40% din
valoarea total a
proiectului
Servicii de
Consultan
Planuri de e-Afaceri Per
contract
Studii de pia

Per
contract

Cost
Total

Contribuia Contribuia
Finanrii Finanrii
Nerambursa Neramburbile
sabile
(procentul
de
eligibilitate
al
activitilor
%)

Contribuia
Beneficiarului

Cheltuieli
eligibile a
caror finantare
este necesara
pentru
contributia
partenerului la
proiect**

Total

Anexa 1A - Tabelul 1

Nr.

Cheltuieli Eligibile

Uniti* Cost/
unitate

4.3

4.4

5
5.1

Servicii de
consultan pentru
pregtirea
documentaiei
proiectului
Servicii de
consultan pe
parcursul
implementrii
proiectului
Subtotal servicii de
consultan - min
10% i max. 20% din
valoarea total a
proiectului
Servicii de instruire
Servicii de instruire
direct legate de scopul
proiectului (doar taxa
de participare la
cursuri)
Subtotal servicii de
instruire - min 10%
and max. 20% odin
valoarea totala a
proiectului

Per
contract

Per
contract

Cost
Total

Contribuia Contribuia
Finanrii Finanrii
Nerambursa Neramburbile
sabile
(procentul
de
eligibilitate
al
activitilor
%)

Contribuia
Beneficiarului

Cheltuieli
eligibile a
caror finantare
este necesara
pentru
contributia
partenerului la
proiect**

Total

Anexa 1A - Tabelul 1

Nr.

Cheltuieli Eligibile

Uniti* Cost/
unitate

Costuri de Marketing

6.1

Costuri cu trguri i
expoziii (doar taxa de
participare)
Marketing online
Subtotal marketing max. 10% din
valoarea total a
proiectului
Costuri de audit
(pentru finanri de
peste 125.000 LEI)
Subtotal costuri de
audit - max 10% din
valoarea total a
proiectului
TOTAL costuri
eligibile ale
proiectului

6.2

Per
eveniment

Per raport
de audit

Cost
Total

Contribuia Contribuia
Finanrii Finanrii
Nerambursa Neramburbile
sabile
(procentul
de
eligibilitate
al
activitilor
%)

Contribuia
Beneficiarului

Cheltuieli
eligibile a
caror finantare
este necesara
pentru
contributia
partenerului la
proiect**

Total

Anexa 1A - Tabelul 1

Nr.

Cheltuieli Eligibile

Uniti* Cost/
unitate

10

Cost
Total

Contribuia Contribuia
Finanrii Finanrii
Nerambursa Neramburbile
sabile
(procentul
de
eligibilitate
al
activitilor
%)

Contribuia
Beneficiarului

Cheltuieli
eligibile a
caror finantare
este necesara
pentru
contributia
partenerului la
proiect**

Cheltuieli
neprevzute - max.
10% din linia 8 (vor
fi utilizate doar
pentru finanarea
activitilor incluse
n buget i
subestimate iniial)
TOTAL valoare
proiect
(linia 8 + linia 9)

* V rugm s explicai ratele unitare i nr. de uniti


** Pentru Grupul tinta C - in cazul cheltuielilor eligibile a caror finantare este necesara pentru contributia partenerului dvs la proiect, va rugam sa bifati

Total

Anexa 1A - Tabelul 2

SURSELE DE FINANARE ESTIMATE

Valoare
LEI

Contribuia financiar a solicitantului


Contribuia PFN solicitat n aceast aplicaie
Contribuii de la alte organizaii /organisme / programe*

TOTAL GENERAL
* Daca este cazul

LEI
Procent
din total
%