Sunteți pe pagina 1din 1

Asocierea

S.C ARCON AG S.A


SC TANCRAD SRL

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A


NATURII
TERENULUI DE FUNDARE

COD F 16-06
editia0/revizia0
pag 1/1

Contract : Reabilitare captare Gropeni si statie noua tratare, statii pompare apa bruta si potabila,
conducte principale apa bruta si potabila - Sistem Regional - CCI 2009RO161PR007-P3-Y
Santier : Sistem Regional

Punct de lucru : Statie Tratare Gropeni

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr. 208 / 86 - .. din .
1.Obiectul / Faza supusa verificarii: Obiect 402 Aductiune apa tratata asternere pat piatra sparta

2.Elemente de identificare (sector,portiune,ax,cota etc.): tronson 1 - intre caminele Obiectul 208 - 86


CVG
3.Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. P3Y-400-T-R00, plansele nr. P3Y-402-T001-R01 si a instructiunilor tehnice ale producatorului conductelor PEID.
Materialul a fost receptionat prin .
4.Concluzii:
Lucrarile au fost executate conform proiectului si normativelor in vigoare si corespund din punct de
vedere calitativ.
Se poate trece la urmatoarea faza de executie.

Nume:

Prenume:

Semnatura

Contractor

ing. CONSTANTIN VALENTIN

____________

Beneficiar/Consultant

ing.RADU

CORNELIU

____________

RTE

ing. BOCIAR

ANTON

____________