Sunteți pe pagina 1din 5

STRUCTURA SISTEMULUI PERIODIC

Necesitatea clasifiari elementelor a aparut neconditionat de la sfarsitul secolului XIX


Clasificare :
- imparte elementele cunoscute in 2 categori : - metale
-nemetale
- in cantitatea metalelor intrau elementele cu urmatoarele caracteristici :
- cu stare de agregare solida ( mercurul )
- au luciul metallic ( Cu - rosietic ; Aur - galben )
- sunt bune conducatoare de caldura si electricitate
- pot fi laminate si trase in fir
- in categoria nemetalelor intrau elementele cu urmatoarele caracteristici:
- stare de agregare libera si gazoasa ( fosfor , brom )
- absenta conductibilitati electrice si termice .
Aceasta clasificare nu realizeaza o delimitare clara intre metale si nemetale , foarte
numeroase elem 838i82i ente care poseda proporti din ambele categorii : gernemium =
semimetal ( Ge )
Alte clasificari ale elementelor au avut la baza diferite caracteristici ale acestora in 1817
Habereimer a realizat o clasificare a elementelor cunoscute in grupa de catre 3 denumite triode
avand ca si putere de referinta faptul ca masa atomica a elementului central era aproximativ
egala cu media aritmetica a maselor atomice periferice .
Elementul

Masa atomica

Li

Na

23

39

Ca

40

Sr

88

Ba

137

Cl

35

Br

80

127

Aceasta clasificare sa dovedit a nu fi generala metalelor. O serie de elemente ne putand fi


incadrate in trioda.O alta clasificare a elementelor este cea a lui Newland carea aranjeaza
elementele echivalente in siruri de cate 7 si sa fie amplasate unele sub altele, elementele cu
proprietate fizica si chimica asemanatoare. Aceasta clasificarepoarta numele de regula
octavelor.sistemul periodic de astazi isi are structura obtinuta pornind de la ipoteza savantului rus
Mendelev. Acesta considera ca trebuie sa fie o legatura organica intre o proprietate cantitativa a
elementelor si o proprietate calitativa a elementelor. Proprietatea cantitativa pe care oia in
considerare a fost mada atomica iar proprietatea calitativa a fost reprezentata de compartimentul
chimic al elementelor. Pornind de la aceasta ipoteza el a aranjat cele 93 de elemente chimice
cunoscute pana atunci in siruri crescatoare in sensul cresteri maselor atomice a elementelor in asa
fel incat sa fie asezate unele sub altele cu proprietate chinica similara.Pentru a putea realiza
aceasta adunare el a lasat o serie de locuri libere pentru cand descoperea un element
nou.Sistemul periodic de astazi cuprinde elementele chimice asezate in ordinea crescatoare a
nr. atomic fiind asezate unele sub altele elemente cu proprietati asemanatoare.
Sistemul este un ansamblu de randuri orizontale si verticale .Sirurile verticale poatat
numele de grupe iar sirurile orizontale poarta denumirea de perioade. Localizarea unui element
in sistemul periodic se face la intersectia unei grupe cu o perioada.
Grupele sistemului periodic se clasifica in 2 categori;
-

principale ~ se noteaza cu litere romane si au in fata A

secundare

grupele principale sunt in numar de 8 unele dintre ele avand denumiri specifice :

~ I - a A = grupa metalelor alkaline


~ II - a A = grupa metalelor alcalino - pamantoase
~ III - a A = grupa pamanturilor
~ VII - a A = grupa halogenilor ( F, Cl, Br, I, At )

~ VIII - a A = grupa gazelor rare sau grupa gazelor nahile.


Inter grupele a- II - a A si a - III - a A se afla amplasate grupele secundare care contin 3
tipuri de metale : - metale tranzitionale
- lanstamidele
- actimidele
Aspectul grupelor secundare au particulariatea ca gr. a VII a secundara are in componenta
3 tipuri de metale.
Perioadele sunt in numar de 7 si contin un numar diferit de electroni .
Reguli pentru pozitionarea unui element in sistemul periodic :
-

elementele din gr. principale au in curs de ocupare orbitali de tip "s" si "p"

gr. elementului este date de numarul de electroni amplasati pe orbital de tip "s" si "p" al
stratului in curs de ocupare
-

perioada este data de nr. stratului aflat in curs de acopare

metalele tranzitionale au in curs de ocupare orbitali de tip "d"

perioada este indicate de nr. stratului aflat in curs de ocupare

gr. este indicate de suma nr. de electroni de pe orbitalul "s" sp "d" ai ultimului strat.

Lantamidele si actimidele au in curs de ocupare orbitali de tip ( 4f pentru lantamide si 5s


pentru actimide ).Perioada este data de nr. stratului in curs de ocupare.Gr. este data de suma
nr. de electroni de pe orbitali "s" si "f" ai ultimului strat.
Sa se pozitioneze in sistemul periodic elemental Z = 17 , Z = 25
Z = 17 ~ 17 p
~ 17 e

1s

- gr. a- VII - a A

2s 2p

- perioada a - 3 -a

1s

- gr. a - VII - a B

2s 2p

- perioada a - 4 - a

e metale.
3s 3p

Z = 25 ~ 25p
~ 25 e

3s 3p
4s 3d
Proprietati ale sietemului periodic : - neperiodice
- periodice - fizice - raza atomica
- raza ionica
- afinitatea pentru electroni
- de ionizare
- chimice - malenta
- caracterul redax
Proprietati neperiodice include acele proprietati care se intalnesc o singura data in sistemul
periodic in nr. atomic Z si nr. de masa A
Proprietatile de natura fizica :
razele atomice ~ desi teoria mecanici coantice considera ca atomul are o forma difuza si in
acest caz nu se poate vorbi despre raza atomica

~ totusi exista situati in care trebuie sa se introduca aceasta notiune iar in acest
scop atomul este considerat a avea forma sferica iar raza atomica este diferita ca fiind distanta de
la nucleu pana la ultimul strat
-

razele atomice ale elementelor variaza atat in grupa cat si in perioada


Li Z = 3

3e

1s 2s

Na Z = 11 11e

1s 2s 2p 3s

1s 2s 2p 3s 3p 4s

Z = 19

19e

- in gr. raza atomica a elementului creste cu cresterea nr. de straturi pe care elementele respective
isi amplaseaza electronii.
Na

Z = 11

11e

1s 2s 2p 3s

Mg

Z = 12

12e

1s 2s 2p 3s

Al

Z = 13

13e

1s 2s 2p 3s 3p

- in perioda raza atomilor creste odata cu cresterea nr. de electroni amplasati pe ultimul strat
datorita scaderi fortei de atractie nucleu - electroni periferici.
- raza ionica ~ un anumite conditii atomii elementelor pot ceda sau accepta electroni si se
transforma in speci chimice incarcate cu sarcina electrica "+" sau "-" denumite generic " IONI"
- procesul de cedare de electroni se numeste oxidare iar specia chimica formata e. n. cation
A - ne A

oxidare

- procesul de acceptare de electroni s. n. reducere iar specia chimica poarta numele de amion
B + me B

reducere

- razele ionilor + sau - difera de razele atomilor din care acestea provin
Na

Z = 11

1s 2s 2p 3s

11e

10e

11p

11p

Na - 1e Na
1s 2s 2p 3s
-

1s 2s 2p

razele cationilor este < decat raza atomilor din care provin
Na

Z = 11

1s 2s 2p 3s

Mg

Z = 12

1s 2s 2p 3s

Mg - 2e Mg 2
1s 2s 2p 3s
Al Z = 13
Al - 3e

1s 2s 2p 3s 3p

12e

10e

12p

12p

Al

13e

10e

1s 2s 2p

13p

13p

1s 2s 2p
1s 2s 2p 3s 3p

- in perioada raza ionica scade o data cu cresterea sarcini electrice a cationului.