Sunteți pe pagina 1din 12

,,

..

q.- Qat.r46,71"Trr
De A C2'F. r4

4,

-0

4,--,

i.

t,

40

8
'Ilimilt
111111:

II

111111N

I I a A I:0

!Oil Aiir
/IS

Ills 14

1111/111-111i0:

SE\

1;0 ill

41 1 11 1211.!:',Nimaisio

' 04 ow

malls

'd`,4 in

11"11111110

11.

0 II. IN II ,

a II

....

seasif
lausat IONE
&I.' 11111.

"INN

11111PIrssael

1111

111

4 is

s#,

4.8

11118
111111111 i
go 1. al II

*A

"N.,RIF- dIalllitillielleilli
Ilieviiereasi

61.

1111 s

'

rAiPi

a MR OM .... .
a 1.111111111

NI

No tx
as

..4=4111111111111

("\

1.m

-fr,:lolisa,
loassvalv.

ir

'.11101
l,...__lmi

.ssimines

II II aal...,1
4IeassisC

<tfr.

,(*(

-04

14

1-

4i%

ravo succes electorat ta tomn Take: tate ce vesel e c prin prop" ae

tumnealui forte ainirat

i de Tindal asta'n Palmament!

www.dacoromanica.ro

FURNICA

Anus X. No. 26, Joi 27 Fevruarie 1914.

masa fericitului (costumul lui Adam),

DIN SPIRITUL ALTORA

UN 1907 URBAN

ba chiar nici atat : de oarece pane si


AdaptAri.
pielea de pe dansii le-a luat-o Statul
subt felurite chipuri : biruri, reduceri
Tarif unic.
De maniea, sau tfobiea., microbilor, de lefuri, scumpete a traiului, etc.
.L'Indpendance., ridicand chestia
seer% multe lame, mai ales neurasartiste cu temperament si joacei
batistelor mimai din punctul de ve- peEuna
tenicii.
din gentile Capitalei. Iubita
fere
se'si
dere
sanitar,
a
pus
insa
Constatem cu regret ea frica exain adeveratul sens al ende
public
gerata de acesti invizibili dar teribili dea seama in discutie, si o teribild vantului cand apare, figurile celor
vrejmasi ai seniitatei noastre a cuprins problem& socieala.
din staluri, cu toate ea sale trebue sa
Precum poetul Cosbuc, in numele remAe
acum si pe un inteligent colaborator
cufundata in intuneric, se aal ziarului tL'Indpendance Rau- terAnimei, a scos alta data acel strigat prind de par'ea ar fi luminate pe dindesnadajduit : tNoi vrem pamnt !; nauntru.
maine..
Acest excelent confrate 'denunta, ea tot astfel noi, orasenimea, instigati
Adoratori multi si de diferite varste.
o primejdie grozava, obiceiul unora de catre tL'Indapendance., vom starni Cu scrisorile primite intr'o seara de
de-a scuipa, de-a stranuta si a si sufla o rascoala. mai strasnied decat cea .prima reprezentatie., ar putea ornasul pe ulitA , fare se se serveasca dela 1907, urland: Noi vrem batiste!. ganiza un adeverat serviciu postal,
Si ne va darui de sigur Dumnezeul Artiste, lost, femeie cuminte, reade batiste, imprestiind astfel in preajma lor germenii a mii de boli molip- Dreptatei, ne va darui si none' orase- mintindu'si mizeria indurate in copinilor vre-un Cosbuc inspirat care se Mile, de ea si parintii sai, raspunde
sitoare.
Colaboratorul organului oficios, scris ne conduce la lupta cantandu-ne spre rar si numai .persoanelor serioase...
in frantuzeste, al partidului liberal, a imbarbata agitatia noastra pentru Deviza ei, parodie a faimosului : .Beni
face un apel energic la cetateni ea sa a dobandi dela guvern batiste (nimic albi pentru zile negre, este : tIsTopti
aleatuiasce o lige, precum st la pute- nu se egad mai usor ca o batiste!), albe pentru zile negre..
rile publice ea sa ia masuri legale, cantandu-ne imnul nostru revolutioAcum, cand multi dintre dv. cred
spre a se distribui gratis batiste celor nar :
ca ati ghicit despre eine e vorba
cari nu'si pot plati acest lux... indismare scofelA s afli ceeace intreg Bupensabil.
Sunt malarial hicloase, triste,
curestii stie ! sa v povestesc una
Ce 'n stradd se pot contracta.
0 simple intrebare: Oare guvernul
nostima, autenticA.
NE AMENINTA !.

d- lui I. Bratianu ii insuseste acest pullet

de program formulat de 0L'Inde-pendance. ?

In cazul and mi se va raspunde

afirmativ, declarant Ca atunci vom


prefera liberalilor pe conservatori,

cari, prin glasul autorizat al d-lui

Iancu Lahovary, fegAduia odinioara


in ziarul tConservatorulo ca partizanii politici au dreptul sa li se distribuie paltoane, iar nu numai niste
mesehine si eftine batiste.
In cazul unui raspuns negativ, dace
adica ni se va spune ea actualul ca-

binet nu aproba oferta generoase a


redactorului de la .L'Indpendance.,

atunci va fi si mai rau pentru domnii


liberali. Aceasta va insemna, in adevar, cA, pe and partidul azi la putere
promite se 'mpart taranilor mosiile
boeresti, noire orAsenilor nu se 'ndura
sa' ne impart nici macar cate-o duzina de batiste din dulapurile ticsite
cu rufarie ciocoiasca ce-ar trebui 'si
ele sa fie parcelate in loturi i distribuite proletarilor urbani cari, ea din-

E destul unlit a scuipa,


A'fi sulk nasal, strdnuta,
$i cine poate si resists?...

Fasonel, impreund cu alti trei galgiosi colegi de chefuri, ocupd prima

Deci, vrem batiste!

Azi e-un ndrav greu s persists,


Ca 'n vremea divului Traian,
Sd 'si steargd nasul an Roman
Ci mdneca unui suman....

avant-seena din dreapta.


Reprezentatia incepe fix la ora anuntatil. Artista, care juca rolul eroinei, apare, splendide de frumusete.
Fasonel exclama :
AstA-seare, e superba, mouser r

Batiste vrem ! Si sd ed 'ngroope


La Patrunjel de nu ne dati !
C'atuncea;ai, falsi democra(i,'
V-ad ra.cytthi si ma. turbati:

complecteaza, ironic, unul din cei trei


tovarsi de betii. Cat n'am umblat eu,
ce serisori nu i-am scris; si degeaba

Noi vrem batiste !

0 fi ; dar nu pentru tine !

Fiindea esti un prost si nu stii,

Noi vrem prosoape ! ! !

Joni Delamizil
"mom

* FURNICA" *
DIPectorl: O. RAPIETTI, 11. D. TARANU

Abonamentul 10 lei pe an; 5 lel pe ;ease


lunl platIt Mainte.
adresa : Revista FORMICA" Bucurep11

gerie., nu poseda adesea deck tee-

9114
.41e

.-"N

oftiSC

nei o se am un respuns favorabil.


Pe trei sticle de sampanie !
Admis !

Fasonel scoate din portofel o hfirtie


de tuna sate lei>> i pe marginea alba,
scrie cu creionul :
Af fi eel mai fericit dintre muritori,
dacd dupd starfirea spectaealului ati
primi sd supdm. impreund.
0 pune intr'un plic i o da lojierului, recomandandu'i &educe rAspunsui
imediat.

itlf...

MOM

yt

14.

Plf

cum se iei femeile ! Uite, en am sal


scriu i pariez ea dupe lasarea corti-

Inteadevar , dupe, cateva minute


servitorul se 'ntoarce razand...
Ce a zis ? se repede cu vorba,
nerabdator, Fasonel.
A spus cA dace voiti se va rAspunda, sei trimeteti Inca patru berth,
caci n'are pe ce scrie !

Lj
-

..---

//,'"

Preferafi
VINLIRILE

cac/ stint ce/e mai bane .5/ ce/e rnayaturat ,-151.1CLIFRS.511t)ICTOR

PT-TELEFON 3.1/53

.SERVICICJL LA DomiciLlu
www.dacoromanica.ro

II

FURNICA

vrt,

'anti me.

Triumful d-lui Carp

Madam Keskevu a citit in ziarele

frantuzesti, ed la Paris e moda ea


-femeile elegante sit poarte gulere ,
mansoane i chiar haine intregi crodte din piei de tigru, leu sau panterd.

D. P. P. Carp a fost in sfarsit ales la balotaj in Vaslui


candidatul liberal un d. Gingir retragandu-se.

De unde si dorinta sd'i se cornande

ei una.
D-nul Keskevu, speriat de enormilatea pretului, se opune darz.
Doamna, isbita in amorul ei propriu de papuse vecinic la modA, tidied

tonul, transforma discutia intr'o adeintroIt ceartfi mahalageasoa.


,Keskevu, exasperat, ii rAspunde cu
.varf i indesat.
La un moment dat, madam Keskevu,
no mai stiind ce sit spuna, exclama

Tu, om ? !... esti un tigru!


Te 'melt, nevasta !rfinjeste dia

lbolic Keskevu. DacA eream tigru, de

mult mA jupueai ea sli faci haind

,din blana mea!

at

,Ad literam.
Copiii sunt ea papagalii : repeta tot

ce aud, fArA a'si da seama de intele-

,sul vorbelor rostite. Dovadfi Nieusor:


DeunAzi, ducandu-se cu mama-sa la
4aivocloculo d-nei Vaxilescu, tocmai

cand conversatia devenise mai inte-

Tesanta
Vui, ma chere !
onorabilul incepe sa se scrAnceascA, bfilbAind
cA are trebuinta sA iasA afarA.

Inchipuiti-va rusinea biatei femei

Coane Petrache, fiindcA ai repurtat o strAlucitA victoria electoral,


da'mi voie sa te tratez cu o cafea
Marghiloman ?
Nu ... Gingir-lie !

Desen 'de F. Sirato

Vui, ma Mere! Neavfind inctro, a

trebuit sa se scoale i sag clued in


Candid curtei, unde se gasea closetul. Adevdrul cu reorganizarea partiLa intoarcere, mama-sa ii face mo- dului sAu (un partid care a inceput
raid, complectandu-i educatia :
sa se topeascA inainte de a sosi pHAlta-data, and te-o apuca burta mdvara !). Deocamdata (presa ii da
sit nu mai spui ca adineauri : cMam, mult de lucru. Exceptie fraud ziazia mai pot !. Ai vazut cum rideau rale cari apar ocazional, presa ta,cocoanele de tine ?
kist>, e cu unfit inferioarA presei ceDar cum sa zic, mama ?
lorlalte cloud partide rivale. De aceea
Cum sa zici ?... SA zici si tu asa: a si insarcinat o comisie de profesori
MamA vreau sa ma due la plim- universitari care sa studieze planul
bare ! Numai deck am sit 'nteleg ce inflintArei unui nou ziar takist, movrei. .
dern, potrivit cerintelor publicului din
A doua zi chiar, ducandu-se la alt ce 'n ce mai pretentios.
4<faivocloc., dupA vre-o cora de frauComisia s'a intrunit de mai multe
,cAnealit. vAzfindu'si copilul ea plfinge ori. Spionul nostru particular, delegat
intr'un colt al salonului, II intreaba : cu supravegherea ei, ne comunica
Ca ai, Nicusor ?
telefonic, bineinteles cA d-nii proNu mai am nimic, mama : m'am fesori universitari au hotarit, intre
plimbat in pantaloni!
raspunde altele, ca viitorul ziar" conservator deunicutul cu ochii scAldati in lacrimi.
mocrat sa aiba totdeauna o pagina

molipsitoare. Eri dupa amiazi, la un


thee-tango, pe cand conversa diteratura>) cu pal tenerul ei, din vorba 'n
vorba i-a spus

D-le Vaxilescu, daeA tii la mine,


cumpArA'mi, te rog, o carte de voiaj.
Imi plac asa de mult calatoriile !
Cu placere, domnisoard ! s'a

strambat dansatorul pe deasupra umarului ei.


Vaxilescu, totdeauna galant cu damele, s'a tinut de vorbA : chiar a doua

zi dimineata i-a trimes prin servitor


un elegant Mersul trenurilor pe 1914,
editia Carol GblI. St. Rasidescu.
Nicollo Mascalzoni

mi

alba, complect alba, destinatA instruiraj, taehistilor cari nu stiu sa citeasca.

Stirea e absolut autentica.

D-nul Take Ionescu e foarte ocupat


a

spus'o In nenumarate Mindful

HHE POPULAR
00,80k

D'ale lui Vaxilescu.

Suntempe cat se parespre star-

situl iernei. Zapada se topeste vAzind


cu ochii ; soarele isi plimba razele pe
trupul ei, mangaind'o ca mama copilul in agonie. PA sarile calatoare, cari
ne au parfait asta toamna, ducandu-se
sA petreacd .sezonul> in tari cu clima

mai caldd, se 'ntorc stoluri la cuibul


bor. Se 'ntorc si cu ele ne revin

ern. cari au stat iarna intreagfi la

WHISKY

Nissa. E timpul cand cdorul de ducat


naste odata cu primele fire de iarba.
D-soara Pantuca, cunoscuta fatd ba-

trAna, n'a scdpat de aceasta board


www.dacoromanica.ro

Din

sHisuarea until bard

dare tin altul...


tin peisaj sau o iubire,
Un suvenir sau un regret,

Puteau alt'datA sA inspire


Pe un adevarat poet.
Dar alta'i moda, azi, colega :
Acum, adevaratul bard

De vrea sA ante 'n chip divin,

Dator e la Mircea Bodega., ., .


Local vestit in Bulevard,
,
Zilnic s bea vin, i iar yin!
k
.
Trubadur
-`------

...........i.........._5i
:

L.,-.

SALON PENTRU RAS, TUNS SI FREZAT

STEFAN CONSTANTINESCU tf
Calea Grivitel, No. 131

Special In lurid de par Se coafeazi dame


4111114044111.+410 *419 ler

..............,0

UN OM PRUDENT
-,"

=-7. 'if

t'.,

"4-

_ t,
Na

S:

4111KM

WO'

4,;-

Sgrinberg !

Psstt !

Fidivorat c

balabuoa de la tine a lugit cu casierul la Ame-

rica i ji-a furat doua mii de tel ?... i acum un..e alergi : vrei sal prinzi ?

Ce, sunt prost dija 1 Pid due la Posta sa le mai trimit amid mii de tel la Hamburg,
ca nu cumva ispravind paralele sd'mi expedieze nevasta innapoi I
.

www.dacoromanica.ro

Desen de F. 5irato

FURNICA

Anul X. No. 26, Joi 27 Fevruarie 1914

In cer ca i pe pmnt

St: Petru.

MA Misule, anti- Asta .babele o sA e foarte frumoase.


Arhanghelul Mihail.
De uncle stii ?
ST, Petru.
PM nu le vAd eu : toate au inceput ed se sulimeneasca cu creme i pudra Flora. !
Desen de F. $irato

,RASOAVE
La

Paris politiea a descoperit o

bandit care se indeletnicea cu falsificarea decoratiilor.


()rick imiteazA Bucurestii modele
Parisului, iata insti ceva care e cu
neputintd de introdus la noi !
Nu cloaca ea nu se please si'n Romniea oameni capabili s coinit delictul fa1ificrei. Ba din potrivA, in
;tare noastrA falsificarea se practicA
pe-o Beard intinsd : se falsified mouedele Statului i hfirtiile Bancei Nationale, vinurile indigene, a pele minerale streine, se falsified discursurile or a-

electorali mai au sense ca sd'si vadd


corespondenta lor ajunsd la adresA ,
deoarece numai ei cunosc cAror culori
apartin diferitele strAzi ale Capitalei.
Dar noi, simpli cetAteni, cari nici

mdcar nu ne ducem sfi votfim, de

ificA testa mentele, brAnzeturile, vointa

chiar de Cutare...

Vorba moralei rouscAlesti : dacA furi,

bravo tie, dar deed te prinde, vai de


tine !

unde naiba sA stim cA str. Campoducelui, ori infundAtura Rinocerului, ori

$ubt titlul de Rezultatul comisiilor

Asa cA trimitAnd o carte postalA cuiva


care domiciliazA p'acolo, arAtfind precis strada i numArul casei, dar ignorind ce culoare i numAr are, risefim
sA nu soseascA niciodatA la destinatie.

asa ziselor nereguli sAvirsite in timpul


campaniei din Bulgaria de unii ofiteri
de administratie :
De cecPesmetii au tras la stfinga?
PentrucA'n regulament scrie cA
dreapta trebuie ea fie liberA ca sfi
poet A salute pe superiori.

de control., un alt cititor, care


iscAleste cu pseudonimul Florin,
soseaua Popescu liLa, fac parte din
culoarea de negru, rosu ori galben?! ne trimete urmatoarea explicare a

SA ne ierte directiea postelor, noi


socotim insti ea harta Bucurestilor

torilor de entre reporteri, pdrul cu- impartita pe numere si pe culori e


coanelor prin felurite vopsele, se fal-

ed .TraiascA Cutare . a fost scris

datoriea factorildr postati s'o tie, iar


nu datoriea noastrA cari plAtim taxele

alegfitorilor, s. a. in. d.

destul de mAricele ce ni se eer de

:tare romneascd un pungas atit de


naiv si de prost care sA s'apuce s

ne pretindil ca, dupd ce vom lipi pe

itim in ziarul Actiunea. :


<Xolaboratoarea noastra d-na Smara

cAtre onor. directiune.


Nu cumvA directiea are de gfind sa

a fost primitA SAmbAtil in audienth de


A. S. R. Principesa Mariea la Palatul Cotroceni. A. S. R. a remis d-nei Smara fo-

falsifice cCoroana Romaniei., Bene


Merenti., sau slid decoratie ori medalie national!
De obicei se falsified numai lucrurile cari in orginal au oarecare valoare.
A confectiona aur double'. sau briliante artificiale, e o afacere. Dar ce

un plic cuvenita marcA postalA, sfi ne


urcdm intr'o birjA i sA dulem noi
insi-ne scrisoarea in
Campoducelui
sau Rinocerului ? !...

care lucreazA pentru tara si pentru noi.


...GratioasA PrincipesA, vA inselati,
ati fost desigur indusA in eroare.

vrea sti puie in circulatie... imitatii de


tinicheA, intr'o tarA ea a noastrA in
,care numai eine nu vrea nu e decorat

si afise impArtite pe la alegAtorii din

E ea si cum cineva s'ar apuca sa

.TrAiascA fiul Argesului !


<TrAiascA.. Cutare, Candidatului par-

Dar desfidem sA se gseascd in toatd

ar putea sfi cfistige un idiot care ar


de M. S. Regele ? !

puie in vAnzare pe pieatA mucuri 'de


igdri artificiale, cind orice haimanA

le poate stringe gratis si cu putind

osteneald de pe trotuare !...

azetele ne vesteso ca directiunea


postelor a luat dispozitiunea c
publicul e dator s indice in
adresa scrisorilor, pe lAnga locul de
destinatie Bucuresti, si cifra oficiului
in raza vAruia se cuprind strzile si
anume : Bucuresti 1 (culoarea de Rosu),

tografiea sa cu dedicatiea : Doamnei Smara

Madam Smara, ea poetA futuristA,


jemanfisistfi, si spanachidistd, nu luUn cititor din Muscel ne educe la cu- erased nici pentru tara, nici pentru
nostiintd cd, printre alte placarde Palatul Cotroceni, ci numai si numai
mari atirnate prin localurile publice pentru mai marele haz al cititorilor
-

CAmpulung, erau si unele cuurmAtorul


_.
cuprins :
tidului national-liberal !

<TrAiascAD... etc.

Furnicei. !

Contele de Tekirghioi
f...eaS

AdevAratul Parlament
P'un rfirnAsag ca deputatii

i ceva mai jos :

a Semnul de pe buletinul meu de vot e

o stea.

Vor da rasol, vor da perdaf,


4
In Parlament; zAu, ia 'ntrebati'i!
GrAbindu-se cu toti sfi piece,

Cine strigase deci mai sus sd trA-

iascA Cutare. ! ?
Insusi Cutare !
D'altminteri, aprobAm pe candidatul
Cutare, al cArui nume cititorul nostru
din Muscel nu voieste sa ni'l spuie.

Bucuresti 2 (culoarea de Albastru), Ii aprobAm, deoarece, dacA'i vorba


Bucuresti 3 (culoarea de Negru), Bu- pe reclamA, mai bine sAld-o faci tu
curesti 4 (culoarea de Galben), Bu- singur, decfit a ltii, cAci eine ar putea
vorbi mai cu admiratie despre tine
turesti 5 (culoarea de Verde).
In urma acestei inteligente mfisuri deck tu insuti ? ! Dar, cu o conditie,
a directiei postelor, singuri agentii sfi nu te dai de gol ca un ageamiu,

'

Spre-a se 'nstrui, spre a petrece,


La Clasic-Cinematograb

0, nu 'n deal la Mitropolie,


Veni-vor deputatii, frate
La oClasicv dinsii or sa tie
:

edintele adevArate !

.
3614

I
,

Opozant

www.dacoromanica.ro

CROITORTA 1311RB1%TEASCA
CONRAD A. STRAULE
Str. FANTANEI No. 4. Coll cu Cake Viclorlel

epti

0 PATIINTE ELECTORiiLA

La balotagiul eolegiulni II de Camera din Ilfov, a


lost ales .4. N. Fleva, iar eanthdatul guvernamental,
&init.
ounoseutul tiniehigiu bueuretitean Botez, a

tt

III!.

II el 6/
ri

t!

A
%.3.

1. 4

-rf
ac.

kotez,

Val de mine, uai de mine: am ajuns sa'mi consum singur nutria!


Desen de A. Morns

www.dacoromanica.ro

4*.it

UN MEDIC FOARTE OCUP/AT

le

`I

emrzelmos,m110=Z=R;;;:tr

D-le doctor, nu v'am vdzut ieri la inmOrmantarea lui Popescu .. Pared vd era
.

client ?

Scumpd doamnd, dacd oi sta eu S


mei, cdnd anti mai vizitez bolnavii ?1

Ind due la inmormantarea tuturor clientilor

www.dacoromanica.ro

Desen de F.

'Iirato

FURNICA

Informatiuni sigure

Doug czgturi
La alegerile colegiului I de Senat din Craiova, d 1
Economu. candidat takist. a savagit minunea de a
cadea fr ca guvernul liberal sa-i fi,opus ".o
, contra-

Madam Smara, rasfatata,

Scumpa Muza-a Romfiniei,

0 sd fie proclamatd

candidatura.

if.7 :giant

Membra a Academiei.
A.

Lacul Cimigiti, se pare,

==,

Va fi sigur avansat,
Cit mai neintarzieat,
La rangul de port de Mare.
Nestor Cincu 'n Parlament,
Oratorul elocvent,
0 sa tie-o cuvintare.

c.

Filipescu are 'n gind


Un banchet s dea 'n curind
In cinstea lui Baddrau,
Cel mai bun amic al sau.
S'anunta 'un alt chiulhan,
Ce vor face la Iordake :
BrAtianu, Sturza, Take,
Alecu Marghiloman,
Mille i Conu Petrake.

L'acest chef vor mai veni:


Iorga, Cuza, spre-a ciocni
*Ampanica extra-sec

Cu rabinul doctor Beck.


.

Un artist cum nu sunt zece,


I. Brezeanu, hotarit
Sa 'nceapa numaidecit
A bea numai apA rece.

"?'",

Asa mare ne-a fost pripa,


*urea ed n'am controlat,
Carnpina 'ilia am aflat :
Va lua locul lui Antipa.

- Eu,
Colega, dA'mi o mAnA de ajutor
cgleg cu. tine ?!...

Fire*: d-ta ai daunt la alegeri, iar eu, dup!

Cercuri bine informate


Spun ea, de noul Primar
Din Mizil, vor fi creiate,
In glorioasa cetate,
Inca un nod felinar
Si o... Universitate.

Un print aviator in Parlament


Ecouri dela alegerile din Ploefti

Toate cele ce a spus,


.Domnul reporter, mai sus,
Lend se vor confirma oare?.
MA 'ntreabd citiva zevzeci...
Dau precis incredintare :
cLa doojnoud sail treizeci
.Chiar in luna'asta Fevruare. !
Kiriak Napadarjan
V41

Se stie ch la Ploesti Valentin Bibescu


'si-a fAcut propaganda electorald cu aeroplanul, De sus, din aparat, arunca o multime de biletele prin care cerea votul alegatorilor si in tot cursul alegerilor,a facut
viraje inndrasnete de-asupra orasului.Multimea cetatenilor, entusiazmati de aceste,
sboruri, i-au dat votul si astfel se explica
cum d-1 Valentin Bibescu, necunoscut ce-

Desen de F. Sirato

Intr'un cerc de alegatori se fAceau pronosticuri i indemnuri pentru vot. Unul


sustinea pe d. Valentin Bibescu. Un altul
riposte :

E prea usor pentru noi. Asa se si


explicd cum poate sd sboare. Neal ne
trebue oameni mai cu greutate, Dom'le !
**

4.

Intr'alt cerc de alegAtori cari prvieau cu


gurile caseate la masina sburAtoa re era si
Nenea Costache supranumit TalpA Lath',

lor mai multi, a isbutit sd fie ales depu-. care sustinea candidatura printului aviatat la colegiul I.
tor :
SA-1 votam nene cd face. PM nu te
uiti la el cum se invArteste? par'c-ar fi un
herete! SA vedem conu Luca Elefterescu
face ea el ? nu face ! Eu am cheltuit o
sumft de bani sA vdd pe frantuzu Ala la
Bueuresti si a zburat numai nitel, i asta

care se invarteste rata s nu-i dau un


vot ?

S?ite afioiteVrt
4.4rgort ro6i1ori,De
grazietc.furnizeaz
Catalog gratuit

, .4

Dar vecinnl lu nenea TalpA Lath' il corn- bAtea strasnic.

Li1 e

calitatea cei mai.superioara

utierelec lifted 1
4:LA;6-',.."

www.dacoromanica.ro

Dom'le, noud nu ne trebue vagabonti !


Nona ne trebte,
d-ai nostri. Ai vr'o
trebusoard, ai ceva, te duci la el, stai de
verb& si... s'a fAcut. Asta, &And te-oi duce
la el, o tuleste cu aeroplanul, i catd-1
dacd-ti d mana!?!

Stedem

31114.--

INTRE COPISTI

Muelm draga , imprumuta'mi nitel batista ta ..:


Ca sali suili nasul tau searbos ?I
Nu , ma : vreau sa'mi terg gatoii de noroi 1
www.dacoromanica.ro

Desen de P. Strata

FURNICA

10

gPentru studierea neajunsurilor si tutu-

Cancanuri literare

ror lipsurilor din timpul mobilizarei semnalate de comisiunea mixt de cercetare admi-

Poetul Castron a mancat bataie dela


prozatorul Carton. -- Ziarele.

nistrativi, ce a functionat pe baza jurna.

lului consiliului de ministri din 24 August


1913, s'a instituit o comisiune mixti care
sa studieze acele neajunsuri i lipsuri si
sa faca cuvenitele propuneri ministerului...
Asta ar veni cam asa : omul se vait de

pilda cal strange cisma ori cd painea e


mica mai rea si mai neagra deck cisma
Cu alte cuvinte, pe om nu'l ajunge nici
cisma nici painea. Se institue atunci o comisie umixta care sa constate neajunsul
(pe om Irma continua sag Malaga cisma
de picior i painea de stomac); iar dupa

ce s'a constatat neajunsul, se instituie o


noud comisiune tot mixta, care sal studieze
si sa faca propuneri. Dupi aceasta, se va
institui negresit, o alta comisie mixta, (noi
ii vom zice paracomisie; pentru ca toate

astea costa parale), care sa studieze propunerile: dacd este necesar sau nu, ea cis-

ma si stomacul omului sa fie mai largi

ori viceversa. i asa mai departe,


Intra'devir lima, cd noua comisie de care
e vorba, e mixta. Din ea fac parte domnii
ofiteri de intendenta Zaharia, Iacovescu
Ursachy, Leonte, Epure etc. Mai trebuia;
dupa noi, sa intre in comisie si an domn

ofiter de intendenta pe care sal cheme


Vulpe, ca s se poata stadia mai cu temeiu

-uh

c
.

neajunsurile de care au suferit Curcanii


nostril in campanie.
,
Heat ea nu mai traieste La Fontaine!

ker.

August Prostu

Ascnit Castroane : adevArat Ca ieri Carton ti-a dat o palmA ?


0 palm i cinci lei.
Cinci lei ? ! Asta-i o insult grava !... i tu ce ai flout ?
Am incasat insulta !

VAINIA

Desen de F. $irato

Comisii si paracomisii,..

4,1ampaliia

RIC/IY SEC
Aztya

Cam pani a noastra din Bulgaria Inca


tot nu s'a ispra vit, Inca tot n'a intrat cum
s'ar zice, in domeniul trecutului istoric.

Asta ne face sa ne aducem aminte cu


multumire ea pe vremea razboaelor de 7
ori de 30 de ani, nu erau nici atatia literati, nici atatia gazetari i nici atatia
comisari regali.. Cad, judecfind mai toate
urmarile ecmiomico - politico - literare ale
campaniei noastre de doll luni, ajungi la

concluziea ca e mai mare daraua deck


ocaua, sau ca dupa rdzboiu, multi boi mici
se arata.
Iata de pilda, ce se putea citi mai acum
caters zile in .Monitorul Oficiali si celelalte

Facem raiment c pentru anunturile obisnuite, platite en 30 bani

linia, concesia e data exClUsiv d-lui

Emil Mehlbert, Strada Academiei

3; pentru celelalte anunturi in proza,

versuri sau ilustratii en legende, a


se adresa direct, printeo carte postalii, Revistel Furnica, BucureA, a-

riitand conditinnile, si vom riispunde


imediat.

VV116,^1".^P,11",,OP,1
Un artist amator de decoratii
Iancu Brezeanu-a capatat
Cinci actiuni la bficaniea
,Mercur., intiia 'n Romaniea.
Eu pariez ca, momental,
Artistul va fi decorat
Cu Meritul Comercieal*!
Coco

gazete :

PANTERA
;?.ime
Forme americane confortul, eleganta
;

durabilitatea neintrecute, ofera

incalpmlnfea strdind marca PANTERA


SH1GURA MARCA SUFTFMARA.

irioicEriA.NATORALA.

care se gseste pretutindeni,

e'lkkkk%

Reprezentant: MAX KRAINIK, Bucurefti.

www.dacoromanica.ro

FURN1CA
,
*.

UNA-ALTA

Autentic.
- Minded tara a sffirsit in sffirsit!

de a'si tot exprima dorinta pe colegii, profit de oeazie i inregistrez


Inca un ecou, ultimul sper
legerile din Capitala :

Iesti surd : n'auzi ? Weemi un


pumn...
Placintarul ii face pe plac : harst !
un ghiont in fake.
Mitica, scuipand un dinte:
Dobitocule ! Eu ti-am cerut un
pumn... de seminte de dovleac !

dela a-

Mai intai, cateva mici explicatii :


Fiecare partid politic e reprezentat
in sale de vot prin unul sau mai multi
delegati insareinati s supravegheze

Cancanuri intre culise.

Ea cantd, iar spectatorii se incrunta,


Glasu ii fuge razna peste vai si peste
dealuri, vorba cantecului pe and
manata nebuneste de capelca votarea sit' se faca in regula, im- orchestra,
maistrul ei, sa casnesie s'o ajunga.
piedicand .fraudeleD.
In cele din urma cativa din staluri
Intro fraude, cea mai uzitata e um- au si inceput sa scrasneasca
din dinti
pluturav. Cunoseuta in lumea politica sgomotul instrumentelor de alam asub numele de zestrea guvernamen- copera, ca o musama binefficatoare,
tala, eumpluturaD e formata din oa- vocea artistei zapacita de arta sa.
meni de rand, devotati, cu plata, par- Bum ! pune punct toba mare. 0 destidului dela putere, maturatori i ser- tindere nervoash navaleste pe cei din
genii de strada cari vin, imbracati in said, coprinsi de dorinta unui haotic
biaxial.' scumpe, sa voteze cu cartile
apartinand cetatenilor absenti din tara

sau, mai des, morti deabinelea.

&fittest.

Ea efinta la .opereta!
Deunfiseara, voind sfi 'ntreac ,hu-

rueala metalled a formidabilului trom-

La o sala de vot din culoarea de bon ce-o acompania, domnisoara, sfor-

rosu se prezinta o astfel de cumplu-

tfindu-se dureros, raguseste. A ragusit

Presedintele observand ea Mann


prea e larga la gat, ii cere cartea
de alegator, citeste tare numele scris
pe ea :
Georgescu Dovleac ! sa presu-

doctor.

tura .

imediat a dat fuga sa consulte un

11

Probele find suliciente, d-nul Judecater 11 condamna la plata sumei ce


datora, plus <<cheltueli de judecata..
Avocatul garajului cere sequestru
asigurAtor..
Avocatul soferului-proprietar
inter.
vine :

D-le judecator,, ceeace pretinde


adversarul nostru, are sa fie cam greu :

clientul meu nu poseda nici un soli(


de avere mobliara sau imobliar.
Nu face nimic!
suride tanfirul
jude. Apoi ,intorefind capulspregrefier:

Te rog, adauga la sentinta :


Pentru plata sus-zisei sume, i se
va pune sequestru asigurAtor pe averea sa automobiliarit.
Noua moda".*
Ai auzit, amice : ci-ca a iesit
moda la cucoane ca sa poarte rochii
cu buzunare. Sfi vezi bucurie pe pungasi !

Se poate si asta, mouser ; dar

nous moda, mai intai de toate, e foarte


morala.
Morala ?!... i de ce, Popeseule ?
Tu stii pentru ce femeile n'aveau
buzunare la rochii ?
.

Nu.

S'a intfimplat ca medicul la care

Atunci, ascultd: femeile n'aveau


buzunare la rochii, fiindea totdeauna
plateau altii pentru ele !

Deodata unul din delegatii opozitiei


D-le doctor, aseara am avut o
se scoala dela locul lui, cu ochii hol- extinctiune de voce...
bati ea Hamlet &and zareste umbra
Surmenaj, domnisoarA...
parintelui su, exclama :
Am ragusit si nu stiu ce sa fac !
Aoleo, tata dar cand ai inviat ?...
Odihna e cel mai bun remediu :
Vin sa te sfirut, c mult e de cand nu sfi va odihniti trei zile.
te-am mai vazut !
i pe urma ?
Un imens hohot de ras cuprinde
Pe urma sfi nu mai cfintati deloc.
intreg ibiroul<<.
Cetateanulumplutura care, fard sa
Medicul s'a purtat ca un erou... eastie, voise sa voteze intrebuintand ruia
nimeni nui asculta sfaturile fo.
cartea de alegator a parintelui unuia lositoare.

Pliceri. . msurate.
Par'ca aud pe unii dintre d-voastra

punem.

inemerise sit fie unul din numerosii


spectatori fata la accidentul din ajun.
Intra repede, ea pe scena, din pragul usei se plange, ingrijorata :

din cei de Ltd, mort de mai multi


ani, profita de ilaritatea produsa si-o
rupe la siinfitoas. Astfel ca bietul delegat, din cauza infamului de guvern,
azi a rams pentru a doua 'par orfan
de tata !

Un nou termen juridic.

Nu v jucati cu vorbele!

and arvuna ultimii bani ce'i mai ra-

Mitica , popularul mucalit, venindu'i

gust de farad, a intrat pang 'n ziva


intr'o simigerie si a cerut tare :
Grecule, dami un pumn
Negustorul dela tesghea 11 masoara
lung , crezfind cd are aface c'un nebun.

Mitica profita de uluiala lui, repeta

stfiruitor :

A incercat de toate, fr ca sa reuwoad. In cele din urma , desperat, s'a


dus la un cunoscut garaj din Capitala
si a cumparat un automobil, In rate,
msese din averea mostenit dela pa.-rinti.
Automobilul a fost transformat in
taximetru, el s'a instalat sofeor la
volant., i ambii au iesit pe pieta
Teatrului National, dupe. musterii.
Afacerile, base., i-au mers prost ;

ratele n'au fost platite la timp, iar el


dat judecatei de creditori.

exclamand : De ce plAceri masurate

si nu .placeri cumpatatex,

ca'i mai

romfineste ?

SA vedeti de ce :

A mancat bine, a baut si mai bine,


-

iar pe la orele noua seara a parasit


birtul ea WO feed digestia pe calea
Victoriei.

Una din numeroasele cocote ii face


cu ochiul (eel putin asa i s'a pfirut
lui). El o acosteaza..
Susoteli-toemiala in fata unei vitrine pe care se prefac ea 0 .admira.

Apoi au plecat in front, aeompaniati de privirile trecatorilor ce intorceau capul in urma lor. Caci ea
erea inalta si slabd : felinar stins Inainte de vreme ; iar el asa de mfirunt,
c i-ar fi putut servi drept baston.
CAnd sh intre pe usea hotelului, un

noctambub ascuns in intunericul


trotoarului de peste drum, isbit de

disproportia indragostitior, 'Intreabii


tare. ironic :
Cat te costa metru, amice ?
.

Nae Saltimbancu

Apelul femeilor frumoase

CHAMPAGNE

Haide, azi, sa jucam hora,


Tango, sau alt dant nebun,
Caci s'a constatat, va spun,

Cuaprobarea tuturora,

C'altceva nu e mai bun


Decit pudra, crema eFloraD
Ata..)

EXTRA DRY
CUVEE SPECIALE
DRAPEAU
ROUMAIN
.n....
SEC

_e

sapun !
Presedintele soc. ((Venus

Inst. de Arte Grafice Carol Gbl" S-sor I. St. Rasidescu.-36.602.

www.dacoromanica.ro

.`"

#70--

0131214142110r7

71:SIZAAVi,;:

**Ogq04.0..,4

e igliMIWOMWMVER"

45k0,4`

--;10,"

"Pr,

......A11111110110_. ,,

4g-gi-2172t;

rj

Qzew.

4,.i.Num..ws'.m'c.ttucottvlegAr

c'40,4

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și