Sunteți pe pagina 1din 200

Produsele noastre sunt import Polonia

Detalii gasiti pe www.cabine-hidromasaj.ro si www.lacatalin.ro


Daca produsele nu sunt pe stoc se aduc la comanda in 2-3 saptamani.


 
  
*/$66$1'0')7237$%/(6

 
 
0)&7237$%/(6
 
',1,1*6(76
 
62/,':22'7237$%/(6
)*


  
) 
&+(676$1':$//81,76
 
.,7&+(16!!
 
&2))((7$%/(6 !!

 "
&+,/'5(1)851,785( #
$
 
%('5220)851,785(

$
/(,685()851,785(#
  
+$1*(56

 %& &  
%$57$%/(66+(/9,1*$1'1(:63$3(567$1'6

 '
7967$1'6!

  (
%$5$1'5(67$85$17)851,785(

&  
*$5'(1$1'7(55$&()851,785(!#
 
2)),&('(6.6 

& 
(;(&87,9(2)),&(&+$,56

$ 
2)),&(&+$,56

 "
&+,/'5(1&+$,56#12:<67</)851,785(!
 

0(7$/&+$,56 !#
 
:22'(1&+$,56 ##


 
  +&
 $


)*


'
 + krzesa K219+9,/0(5+ K219 chairs
wymiary: 160/90/76 cm, materia: szko / MDF lakierowany / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: biay - db sonoma
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: white / sonoma oak

)*

+ krzesa K224+0,675$/+ K224 chairs
st rozkadany, wymiary: 160220/90/77 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biay
extension table, dimensions: 160220/90/77 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
2

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


 + krzesa K213+&$0(521+ K213 chairs


st rozkadany, wymiary: 150180/90/76 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: champagne - db sonoma
extension table, dimensions: 150180/90/76 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / stainless steel, color: champagne / sonoma oak

)*


&
 + krzesa K207+*2/,$7+ K207 chairs
wymiary: 160/90/76 cm, materia: MDF + okleina naturalna / stal nierdzewna, kolor: jesion naturalny
dimensions: 160/90/76 cm, material: MDF + natural veneer / stainless steel, color: natural ash

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height


 
  +&
 $


 + krzesa K194+6$1'25+ K194 chairs


st rozkadany, wymiary: 160220/90/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biay
extension table, dimensions: 160220/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

 + krzesa K181+6$1'25+ K181 chairs


st rozkadany, wymiary: 160220/90/75 cm, materia: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: db sonoma
extension table, dimensions: 160220/90/75 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


, + krzesa K193+1(;86+ K193 chairs


wymiary: 160/90/76 cm, materia: szko / MDF lakierowany / MDF laminowany / stal chromowana / stal nierdzewna, kolor: szko - ekstra biay, stela - db sonoma
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF / chrome steel / stainless steel, color: glass - extra white, frame - sonoma oak

 + krzesa K184+/25'+ krzesa K184


st rozkadany, wymiary: 160200/90/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: blat - jasny brz / ciemny brz
extension table, dimensions: 160200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: top table - light brown / dark brown

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height


 
  +&
 $ 
+ krzesa K104
12%(/ + K104 chairs

 
+ krzesa K198+12%(/+ K198 chairs
st rozkadany, wymiary: 160200/90/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolory: biay lub popielaty
extension table, dimensions: 160200/90/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white, grey

 

+ krzesa CORNELIO+5$)$(//2+ CORNELIO chairs


st rozkadany wymiary: 160220/90/76 cm, materia: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: db sonoma
extension table, dimensions: 160220/90/76 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: sonoma oak

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $ + krzesa K219+(/,$6+ K219 chairs
wymiary: 180/90/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: MDF - biay
dimensions: 180/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: MDF - white + krzesa K104+(/,$6+ K104 chairs
wymiary: 180/90/76 cm, materia: MDF laminowany / stal nierdzewna, kolor: MDF - db sonoma
dimensions: 180/90/76 cm, material: laminated MDF / stainless steel, color: MDF - sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height


 
  +&
 $
 + krzesa K104+0$5&(//2+ K104 chairs


st rozkadany, wymiary: 180220/90/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biay
extension table, dimensions: 180220/90/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

 + krzesa MATTEO+/25(1=2+ MATTEO chairs


st rozkadany, wymiary: 180220/105/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biay
extension table, dimensions: 180220/105/75 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white
8

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


'$ + krzesa K132+9(63(5+ K132 chairs


wymiary: 160/90/76 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: szko - czarny
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - black


 + krzesa PAOLO+$/(66$1'52+ PAOLO chairs
st rozkadany, wymiary: 160240/100/75 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: mleczny
extension table, dimensions: 160240/100/75 cm, material: glass / stainless steel, color: milky
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height


 
  +&
 $


 + krzesa EMILIO+)('(5,&2+ EMILIO chairs


st rozkadany, wymiary: 120160/120/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biay
extension table, dimensions: 120160/120/76 cm, material: lacquered MDF / stainless steel, color: white

( + krzesa K181+-21$6+ K181 chairs


wymiary: 165/90/76 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: szko - ekstra biay
dimensions: 165/90/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - extra white
10

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


$ ,
+ krzesa K199+3,;(/+ K199 chairs
wymiary: 120/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: blat - biay, stela - czarny
dimensions: 120/76 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: top table - white, frame - black

)*


$ 
+ krzesa K206+3$6&$/+ K206 chairs
wymiary: 160/90/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biao-czarny
dimensions: 160/90/76 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white / black
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

11


 
  +&
 $


 + krzesa K104++(5%(57+ K104 chairs


wymiary: 160/90/76 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: szko - bezbarwny, nogi - db sonoma
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - transparent, legs - sonoma oak

 + krzesa K198+67$1)25'+ K198 chairs


STANFORD, st rozkadany, wymiary: 130210/80/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biay
STANFORD XL, st rozkadany, wymiary: 130250/80/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biay
STANFORD, extension table, dimensions: 130210/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white
STANFORD XL, extension table, dimensions: 130250/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white
12

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


 + krzesa K214+(':$5'+ K214 chairs


st rozkadany, wymiary: 120200/100/75 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal malowana, kolor: blat - biay / db miodowy, nogi - db miodowy
extension table, dimensions: 120200/100/75 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / painted steel, color: top - white / honey oak, legs - honey oak

)*


  + krzesa K214+5,&+$5'+ K214 chairs


st rozkadany, wymiary: 150190/90/75 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany / stal malowana, kolor: blat - biay / czerenia ant. III, nogi - czerenia ant. III
extension table, dimensions: 150190/90/75 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF / painted steel, color: top - white / ant. cherry III, legs - ant. cherry III

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

13


 
  +&
 $


)*


 + krzesa K215+),(52+ K215 chairs


wymiary: 120/70/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biay - db miodowy
dimensions: 120/70/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white / honey oak

)*


 + krzesa K217+)$%,2+ K217 chairs


wymiary: 150/90/75 cm, materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: blat - db sonoma, nogi - czarny
dimensions: 150/90/75 cm, material: laminated MDF / powder coated steel, color: top - sonoma oak, legs - black
14

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


 + krzesa K211+085$12+ K211 chairs


wymiary: 120/80/75 cm, materia: szko / stal laminowana, kolor: db sonoma
dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak

)*


& + krzesa K222+*$571(5+ K222 chairs


wymiary: 140/80/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: olcha
dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: alder

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

15


 
  +&
 $


)*/2.3456 + krzesa K221+8/67(5URXQG+ K221 chairs
wymiary: 80/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: olcha
dimensions: 80/75 cm, material: glass / painted steel, color: alder

)*-./01/231 + krzesa K220+8/67(5UHFWDQJXODU+ K220 chairs
wymiary: 120/70/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: olcha
dimensions: 120/70/75 cm, material: glass / painted steel, color: alder

16

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


,
+ krzesa K197+0$;:(/+ krzesa K197
wymiary: 120/75/75 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: szko - bezbarwny, nogi - db sonoma
dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - transparent, legs - sonoma oak

)*


 + krzesa K168+7,0%(5 + K168 chairs

blat stou / table top

wymiary: 120/75/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: blat - db sonoma, nogi - biay
dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: top - sonoma oak, legs - white
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

17


 
  +&
 $


)*2789.81 + krzesa K210+0(5/27VTXDUH+ K210 chairs
wymiary: 80/80/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: biay
dimensions: 80/80/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: white


-./01/231 + krzesa K185+0(5/27UHFWDQJXODU+ K185 chairs
wymiary: 120/75/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - biay
dimensions: 120/75/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - white

18

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


' + krzesa K178+.(9,1+ krzesa K178


wymiary: 140/80/76 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: szko - biay, stela - db sonoma
dimensions: 140/80/76 cm, material: glass / laminated MDF, color: glass - white, frame - sonoma oak

' + krzesa K199+.(9,1+ K199 chairs


wymiary: 140/80/76 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: szko - czarny
dimensions: 140/80/76 cm, material: glass / lacquered MDF, color: glass - black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

19


 
  +&
 $


 + krzesa K182+$5$%,6+ K182 chairs


st rozkadany, wymiary: 122182/80/76 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - jasny brz, stela - beowy
extension table, dimensions: 122182/80/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - light brown, frame - beige

)*


 + krzesa K182+$5$%,6+ K182 chairs


st rozkadany, wymiary: 122182/80/76 cm, materia: stal malowana proszkowo / szko z imitacj kamienia, kolor: blat - jasny brz, stela - beowy
extension table, dimensions: 122182/80/76 cm, material: powder coated steel / glass with stone effect, color: top - light brown, frame - beige

20

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


, + krzesa K192+0$;,086+ K192 chairs


st rozkadany, wymiary: 140200/90/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: beowy
extension table, dimensions: 140200/90/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: beige

 + krzesa K149+.$<'(1+ K149 chairs


st rozkadany, wymiary: 140200/90/76 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - beowy
extension table, dimensions: 140200/90/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

21


 
  +&
 $


 + krzesa K191+(7+$1+ K191 chairs


st rozkadany, wymiary: 120200/80/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - czarny, stela - biay
extension table, dimensions: 120200/80/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - black, frame - white

 + krzesa K190+%(1(',.7+ K190 chairs


st rozkadany, wymiary: 160235/90/75 cm, materia: szko / MDF laminowany / stal malowana proszkowo, kolor: szko i stela - czarny, wkadka - orzech
extension table, dimensions: 160235/90/75 cm, material: glass / laminated MDF / powder coated steel, color: glass and frame - black, insert - walnut

22

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 + krzesa K219+$1721+ K219 chairs


wymiary: 140/80/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - czarny
dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black

)*


 + krzesa K208+0$(6752 + K208 chairs


st rozkadany, wymiary: 120255/80/76 cm, materia: stal malowana proszkowo / MDF laminowany / szko, kolor: blat - db sonoma / mleczny, stela - czarny
extension table, dimensions: 120255/80/76 cm, material: powder coated steel / laminated MDF / glass, color: top - sonoma oak / milky, frame - black
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

23


 
  +&
 $ + krzesa K168+$/6721+ K168 chairs
st rozkadany, wymiary: 120180/80/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - beowy, stela - biay
extension table, dimensions: 120180/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige, frame - white


 + krzesa K168+$/6721+ K168 chairs
st rozkadany, wymiary: 120180/80/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - czarny, stela - biay
extension table, dimensions: 120180/80/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, frame - white

24

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 + krzesa K131+/$0%(57+ K131 chairs


st rozkadany, wymiary: 120180/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - ekstra biay z bezbarwn obwdk
extension table, dimensions: 120180/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - extra white with transparent edge

 + krzesa K147+/$0%(57+ K147 chairs


st rozkadany, wymiary: 120180/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - czarny z bezbarwn obwdk
extension table, dimensions: 120180/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black with transparent edge

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

25


 
  +&
 $


 + krzesa K180+0$5&86+ K180 chairs


wymiary: 160/90/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - biay
dimensions: 160/90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - white

 + krzesa K188+0$5&86+ K188 chairs


wymiary: 160/90/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - czarny
dimensions: 160/90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - black

26

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


$ + krzesa K209+723$=+ K209 chairs


wymiary: 120/80/75 cm, materia: szko / stal nierdzewna
dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / stainless steel

$ + krzesa K186+3257(5 + K186 chairs


wymiary: 140/80/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

27


 
  +&
 $


 + krzesa K134+&857,6+ K134 chairs

 + krzesa K137


&857,6 + K137 chairs

wymiary: 120/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny z biaym pasem
dimensions: 120/80/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent with white strip


 + krzesa K94+7$/21 + K94 chairs
wymiary: 140/80/74 cm, materia: szko / stal malowana, kolory: blat - bezbarwny z czarnym pasem lub z beowym pasem
diemensions: 140/80/74 cm, material: glass / painted steel, colors: transparent top with black or beige strip

28

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


 + krzesa K211+%(&.(5+ K211 chairs


wymiary: 100/75 cm, materia: szko / stal chromowana
dimensions: 100/75 cm, material: glass / chrome steel

  + krzesa K135+5$<021'+ K135 chairs


wymiary: 100/73 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 100/73 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

29


 
  +&
 $


)*


& -./01/231 + krzesa K204+0$*180UHFWDQJXODU+ K204 chairs


wymiary: 120/60/76 cm, materia: stal malowana / drewno lite, kolor: retro white
dimensions: 120/60/76 cm, material: painted steel / solid wood, color: retro white

)*


& -./01/231 + krzesa K203+0$*180UHFWDQJXODU+ K203 chairs


wymiary: 120/60/76 cm, materia: stal malowana / drewno lite, kolor: yellow cooper
dimensions: 120/60/76 cm, material: painted steel / solid wood, color: yellow cooper

30

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


& 2789.81 + krzesa K205+0$*180VTXDUH+ K205 chairs


wymiary: 60/60/76 cm, materia: stal malowana / drewno lite, kolor: yellow cooper
dimensions: 60/60/76 cm, material: painted steel / solid wood, color: yellow cooper

)*


&  + krzesa K216+*$50,1+ K216 chairs


wymiary: 120/80/75 cm, materia: MDF + okleina naturalna / stal malowana, kolor: blat - wielobarwny, nogi - db miodowy
dimensions: 120/80/75 cm, material: MDF + natural veneer / painted steel, color: top - multicolored, legs - honey oak

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

31


 
  +&
 $


# + krzesa K187


/(67(5+ K187 chairs

# + krzesa K196+/(67(5+ K196 chairs


wymiary: 90/60/76 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: blat grny - bezbrawny, blat dolny - czarny
dimensions: 90/60/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - black


# + krzesa K209


/(67(5+ K209 chairs

# + krzesa K202+/(67(5+ K202 chairs


wymiary: 90/60/76 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: blat grny - bezbarwny, blat dolny - mleczny
dimensions: 90/60/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - milky

 + krzesa K187+/(67(5+ K187 chairs


wymiary: 120/75/76 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: blat grny - bezbrawny, blat dolny - czarny
dimensions: 120/75/76 cm, material: glass / stainless steel, color: top glass - transparent, lower glass - black
32

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


)*


$ + krzesa K220+(3,5+ K220 chairs


wymiary: 100/60/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: blat - db sonoma / popiel, nogi - db miodowy
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: top - sonoma oak / grey, legs - honey oak

& + krzesa K196+$5*86+ K196 chairs


wymiary: 100/60/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - wielobarwny, stela - biay
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - multicolored, frame - white

& + krzesa K196+$5*86+ K196 chairs


wymiary: 100/60/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - beowy, stela - biay
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - beige, frame - white
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

33


 
  +&
 $


& + krzesa K200+$5*86+ K200 chairs


wymiary: 100/60/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - mleczny, stela - biay
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - milky, frame - white

& + krzesa K168+$5*86+ K168 chairs


wymiary: 100/60/75 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - czarny, stela - biay
dimensions: 100/60/75 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black, frame - white

& + krzesa K70+*5$+$0+ K70 chairs


wymiary: 120/70/74 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - bezbarwny, nogi - biay
dimensions: 120/70/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent, legs - white
34

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 + krzesa K159+)5('+ K159 chairs


wymiary: 110/70/76 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - mleczny, stela - biay
dimensions: 110/70/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - milky, frame - white

 
+ krzesa K159
),'(/+ K159 chairs

 
+ krzesa K170+),'(/ + K170 chairs
wymiary: 110/70/76 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - czarny, stela - czarny
dimensions: 110/70/76 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - black, frame - black

 + krzesa K70+$'21,6+ K70 chairs


wymiary: 120/80/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: MDF - biay
dimensions: 120/80/76 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: MDF - white
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

35


 
  +&
 $


 + krzesa K164+62&5$7(6+ K164 chairs


wymiary: 120/80/74 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biay
dimensions: 120/80/74 cm, material: lacquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

 + krzesa K201+'20,126+ K201 chairs


wymiary: 120/80/75 cm, materia: szko / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 120/80/75 cm, material: glass / painted steel / solid wood - beech, color: glass - transparent

36

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 /2.3456 + krzesa K201+62&5$7(6URXQG+ K201 chairs


wymiary: 80/74 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biay
dimensions: 80/74 cm, material: lacquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

 2789.81 + krzesa K201+62&5$7(6VTXDUH+ K201 chairs


wymiary: 80/80/74 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biay
dimensions: 80/80/74 cm, material: lacquered MDF / beech solid wood, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

37


 
  +&
 $


$ /2.3456 + krzesa K201+3520(7+(86URXQG+ K201 chairs


wymiary: 80/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biay
dimensions: 80/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel / solid wood beech, color: MDF - white

$ 2789.81 + krzesa K201+3520(7+(86VTXDUH+ K201 chairs


wymiary: 80/80/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana / drewno lite - bukowe, kolor: MDF - biay
dimensions: 80/80/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel / solid wood - beech, color: MDF - white

38

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


'
+ krzesa K189+269$/'2+ K189 chairs
wymiary: 100/74 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: MDF - biay
dimensions: 100/74 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: MDF - white

 & + krzesa K155+20(*$+ K155 chairs


wymiary: 120/80/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: MDF - biay
dimensions: 120/80/75 cm, material: lacquered MDF / powder coated steel, color: MDF - white

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

39


 
  +&
 $


$$$ + krzesa PEPPI+3(33,7$+ PEPPI chairs


wymiary: 100/73 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - biay
dimensions: 100/73 cm, material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - white

$$$ + krzesa PEPPI+3(33,7$+ PEPPI chairs


wymiary: 100/73 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - popiel
dimensions: 100/73 cm, material: lacquered MDF / solid birch wood, color: MDF - grey

$$$ + krzesa PEPPI+3(33,7$+ PEPPI chairs


wymiary: 100/73 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - limonkowy
dimensions: 100/73 cm, material: lacquered MDF / solid birch wood, color: MDF - lime green
40

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 + krzesa PEPPI+/255,7$+ PEPPI chairs


wymiary 120/80/73 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - biay
dimensions: 120/80/73 cm, material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - white

 + krzesa PEPPI+/255,7$+ PEPPI chairs


wymiary 120/80/73 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - popiel
dimensions: 120/80/73 cm, material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - grey

 + krzesa PEPPI+/255,7$+ PEPPI chairs


wymiary 120/80/73 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite brzozowe, kolor: blat - limonkowy
dimensions: 120/80/73 cm, material: lacquered MDF / solid birch wood, color: top - lime green
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

41


 
  +&
 $


 + krzesa K155+7:,67(5+ K155 chairs


wymiary: 120/76/73 cm, materia: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biay
dimensions: 120/76/73 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

 + krzesa K173+)$521+ K173 chairs


wymiary: 120/70/76 cm, materia: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biay
dimensions: 120/70/76 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white

 + krzesa K70+58%(16 + K70 chairs


wymiary: 120/70/74 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 120/70/74 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent
42

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 + krzesa K70+$57(0,6+ K70 chairs


wymiary: 80/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 80/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: glass - transparent


 + krzesa K70+%/$.(+ K70 chairs
wymiary: 107/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: czarny
dimensions: 107/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: black


+ krzesa K100+&<5</+ K100 chairs
wymiary: 80/74 cm, materia: szko / stal chromowana / marmur, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 80/74 cm, material: glass / chrome steel / marble, color: glass - transparent
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

43


 
  +&
 $


 + krzesa K135+20$5+ K135 chairs


wymiary: 90/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: MDF - biay
dimensions: 90/75 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: MDF - white
 
 


 + krzesa K104+521$/'+ K104 chairs
wymiary: a) 80120/80/75 cm
b) 120/80/75 cm
c) 120160/80/75 cm
d) 120240/90/75 cm
e) 160/90/75 cm
f) 160200/90/75 cm
materia: MDF lakierowany, kolor: MDF - biay

dimensions: a) 80120/80/75 cm
b) 120/80/75 cm
c) 120160/80/75 cm
d) 120240/90/75 cm
e) 160/90/75 cm
f) 160200/90/75 cm
material: lacquered MDF, color: MDF - white + krzesa K104+521$/'+ K104 chairs
wymiary: a) 120/80/75 cm
b) 160/90/75 cm
materia: MDF lakierowany, kolor: MDF - popielaty
44

all dimensions in order: length / width / height

dimensions: a) 120/80/75 cm
b) 160/90/75 cm
material: lacquered MDF, color: MDF - grey
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


& + krzesa K135 +/2*$1 + K135 chairs

& + krzesa K135


/2*$1 + K135 chairs

st rozkadany, wymiary: 96142/70/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolory: szko - mleczny lub czarny
extension table, dimensions: 96142/70/75 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - milky, black

& + krzesa K179 +/2*$1 + K179 chairs


st rozkadany, wymiary: 96142/70/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolory: szko - biay, lub popiel
extension table, dimensions: 96142/70/75 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - white, grey

 + krzesa K171 +/ + K171 chairs


st rozkadany, wymiary: 110170/74/76 cm, materia: szko / stal chromowana, kolory: szko - biay, czarny lub beowy
extension table, dimensions: 110170/74/76 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - white, black, beige
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + krzesa K138
/ + K138 chairs
all dimensions in order: length / width / height

45


 
  +&
 $


 + krzesa K210 +.(17 + K210 chairs

 + krzesa K210 +.(17 + K210 chairs

st rozkadany, wymiary: 80130/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: szko - pomaraczowy

st rozkadany, wymiary: 80130/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: szko - zielony

extension table, dimensions: 80130/80/76 cm, material: glass / chrome steel


color: glass - orange

extension table, dimensions: 80130/80/76 cm, material: glass / chrome steel


color: glass - green

 + krzesa K70C +.(17 + K70C chairs


st rozkadany, wymiary: 80130/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana, kolory: szko - brzowy, popiel, czerwony, oletowy lub beowy
extension table, dimensions: 80130/80/76 cm, material: glass / chrome steel, colors: glass - brown, grey, red, purple, beige

 + krzesa K119 +.(17 + K119 chairs


st rozkadany, wymiary: 80130/80/76 cm, materia: szko / stal malowana, kolor: szko - czarny
extension table, dimensions: 80130/80/76 cm, material: glass / painted steel, color: glass - black

46

all dimensions in order: length / width / height

 + krzesa K137 +.(17 + K137 chairs


st rozkadany, wymiary: 80130/80/76 cm, materia: szko / stal chromowana
kolor: szko - mleczny
extension table, dimensions: 80130/80/76 cm, material: glass / chrome steel
color: glass - milky
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 + krzesa K106+1(6725+ K106 chairs


st rozkadany, wymiary: 130/80130/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - popielaty
extension table, dimensions: 130/80130/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - grey


 + krzesa K120+(/721+ K120 chairs
st rozkadany, wymiary: 100150/80/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - beowy
extension table, dimensions: 100150/80/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - beige

& + krzesa K54+(*21+ K54 chairs


wymiary: 120/70/75 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: blat grny bezbarwny, blat dolny czarny z kolorowymi wzorami
dimensions: 120/70/75 cm, material: glass / powder coated steel, color: top transparent, bottom black with colored patterns

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

47


 
  +&
 $ + krzesa K85+:$/7(5+ K85 chairs
wymiary: 130/80/74 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: szko - czarny
dimensions: 130/80/74 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black

'
' + krzesa K80+9(/9(7 + K80 chairs
wymiary: 140/80/75 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: szko - czarny
dimensions: 140/80/75 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - black

( + krzesa K183+-,0 + K183 chairs


wymiary: 130/80/75 cm, materia: szko / aluminium, kolor: szko - czarny
dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / aluminum, color: glass - black
48

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $


 
+ krzesa K4M+&5,67$/ + K4M chairs
wymiary: 150/90/77 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: szko - bezbarwno-mleczny
dimensions: 150/90/77 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent / milky

 
+ krzesa K86+&5,67$/ + K86 chairs
wymiary: 150/90/77 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: szko - bezbarwno-czarny
dimensions: 150/90/77 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent / black

 + krzesa K4+%21' + K4 chairs


wymiary: 160/90/76 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwno-mleczny
dimensions: 160/90/76 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent / milky
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

49


 
  +&
 $


 + krzesa K46+(5:,1 + K46 chairs


wymiary: 100/70/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 100/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

' + krzesa K25+/(9,6 + K25 chairs


wymiary: 110/70/74 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 110/70/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

 + krzesa K134+/(1$57 + K134 chairs


wymiary: 130/80/75 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: blat grny - zielonkawy, blat dolny - czarny z jasnymi wzorami
dimensions: 130/80/75 cm, material: glass / stainless steel, color: top - green, bottom - black with light decorations

50

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
  +&
 $' + krzesa K114+2/,9,(5 + K114 chairs
wymiary: 119/69/75 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 119/69/75 cm, material: glass / stainless steel, color: glass - transparent

& + krzesa K3+('*$5 + K3 chairs


wymiary: 135/80/74 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 135/80/74 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

& + krzesa K114+*27$5' + K114 chairs


wymiary: 119/69/75 cm, materia: szko / stal nierdzewna / PVC, kolor: szko - bezbarwny, PVC - brz lub czarny
dimensions: 119/69/75 cm, material: glass / stainless steel / PVC, colors: glass - transparent, PVC - brown, black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

51


 
  +&
 $


 + krzesa K113+)25%(6 + K113 chairs


wymiary: 125/70/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 125/70/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

  + krzesa K2+&25:,1%,6 + K2 chairs


wymiary: 125/75/72 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 125/75/72 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent

 + krzesa K75+$'$0 + K75 chairs


wymiary: 90/75 cm, materia: szko / stal chromowana, kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 90/75 cm, material: glass / chrome steel, color: glass - transparent
52

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 
 + $


biay
white

db sonoma
sonoma oak

orzech
walnut

 

biay
white

db sonoma
sonoma oak

olcha
alder

orzech
walnut

 !

biay
white

db sonoma
sonoma oak

olcha
alder

orzech
walnut

 + krzesa PESO+(17(5 + PESO chairs


st rozkadany, wymiary: 75112/55/75 cm, materia: blat - pyta meblowa laminowana, na obrzeach ABS, nogi - drewno lite - bukowe, kolory: biay, db sonoma, olcha lub orzech
extension table, dimensions: 75112/55/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - beech solid wood, colors: white, sonoma oak, alder, walnut


 + krzesa PESO+&2/7+ PESO chairs
st rozkadany, wymiary: 90142/65/75 cm, materia: blat - pyta meblowa laminowana, na obrzeach ABS, nogi - drewno lite - bukowe, kolor: blat - db dziki
extension table, dimensions: 90142/65/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - beech solid wood, color: top - wild oak

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

53


 
 + $


biay
white

db sonoma
sonoma oak

olcha
alder

orzech
walnut

olcha
alder

orzech
walnut

 + krzesa K72C+6:,)7+ K72C chairs


st rozkadany, wymiary: 90142/65/75 cm, materia: blat - pyta meblowa laminowana, na obrzeach ABS, nogi - chrom, kolory: biay, db sonoma, olcha, lub orzech
extension table, dimensions: 90142/65/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: white, sonoma oak, alder, walnut

biay
white

db sonoma
sonoma oak

 + krzesa K9+)$&725+ K9 chairs


st z blatem prostoktnym, wymiary: 90/65/75 cm, materia: blat - pyta meblowa laminowana, na obrzeach ABS, nogi - chrom, kolory: biay, db sonoma, olcha, lub orzech
rectangular top table, dimensions: 90/65/75 cm, material: laminated furniture top, ABS plastic on edges, legs - chrome, colors: white, sonoma oak, alder, walnut

buk
beech

olcha
alder

&+ krzesa K84+*25'21+ K84 chairs


a) wymiary: 180/90/75 cm, b) wymiary: 180/100/75 cm, materia: blat - pyta meblowa o gr. 18mm - laminowana, na obrzeach ABS, nogi - stal malowana, kolory: buk lub olcha
a) dimensions: 180/90/75 cm, b) dimensions: 180/100/75 cm, material: laminated furniture top, thick. 18 mm, ABS plastic on edges, legs - painted steel, colors: beech, alder
54

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + &

)*
5240

82

45

:0187/2.3456st + 4 krzesa+
5(&25'URXQGVHWtable + 4 chairs

taboret ACORD
ACORD stool

st o wymiarach: 90/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biay
dimensions of table: 90/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white
)*
5240

82

45

:0187-./01/231st + 4 krzesa+
5(&25'UHFWDQJXODUVHWtable + 4 chairs

taboret ACORD
ACORD stool

st o wymiarach: 110/70/75 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biay
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: lacquered MDF / painted steel, color: white

)*
4247

84

45

:0187 ' st

+ 4 krzesa+$9$17VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/75, materia: stal malowana proszkowo / MDF laminowany, kolor: db sonoma-biay
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: powder coated steel / laminated MDF, color: sonoma oak / white
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

55

 + &

36

38

84

44

:0187 st

+ 4 krzesa+)$867VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/75 cm, materia: stal malowana proszkowo / MDF laminowany, kolor: db sonoma
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: powder coated steel / laminated MDF, color: sonoma oak
)*
4246

93

48

:0187 st

+ 4 krzesa+0(5721VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 90/75, materia: stal malowana proszkowo / szko / tkanina, kolor: czarny-cappuccino
dimensions of table: 90/75 cm, material: powder coated steel / glass / cloth, color: black / cappuccino

)*
4445

86

45

:0187
st

+ 4 krzesa+5(/,$17VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 120/80/75, materia: stal malowana / MDF laminowany, kolor: coffee-old vasion
dimensions of table: 120/80/75 cm, material: painted steel / laminated MDF, color: coffee / old vasion
56

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + DINING SETS

44

49

77

45

Zestaw FIGARO

st + 4 krzesa

/ ),*$52VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 105/75/74 cm, materia: stal malowana proszkowo / szko / tworzywo, kolor: czarny
dimensions of table: 105/75/74 cm, material: powder coated steel / glass / plastic, color: czarny

44

49

77

45

Zestaw FIGARO

st + 4 krzesa

/ ),*$52VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 105/75/74 cm, materia: stal malowana proszkowo / szko / tworzywo, kolor: limonkowy
dimensions of table: 105/75/74 cm, material: powder coated steel / glass / plastic, color: lime green

46

42

90

44

Zestaw ELBERT

st + 4 krzesa

/ (/%(57VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 117/77/75 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolor: buk
dimensions of table: 117/77/75 cm, table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: beech
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

57

 + DINING SETS

40

45

86

44

Zestaw RALPH

st + 4 krzesa

/ 5$/3+VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/75 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolor: db sonoma
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames: powder coated steel, color: sonoma oak

40

45

91

45

Zestaw NATAN

st + 4 krzesa

/ 1$7$1VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/76 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolor: orzech
dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: walnut

42

47

84

44

Zestaw NEW STARTER

st + 4 krzesa

/ 1(:67$57(5VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 115/75/74 cm, materia: blat - pyta MDF malowana, stelae - drewno lite, siedziska - tapicerka, kolor: espresso
dimensions of table: 115/75/74 cm, material: table top - painted MDF, frames - solid wood , seats of chairs - upholstery, color: espresso
58

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + DINING SETS

42

43

92

46

Zestaw LONGIN

st + 4 krzesa

/ /21*,1VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/76 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolor: orzech
dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: walnut

42

43

92

46

Zestaw LONGIN

st + 4 krzesa

/ /21*,1VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/76 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolor: jasny db
dimensions of table: 110/70/76 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: light oak

NOWY KOLOR
NEW COLOR

39

42

80

44

Zestaw LANCE

st + 2 krzesa

/ /$1&(VHWtable + 2 chairs

st o wymiarach: 82/50/75 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolor: biay
dimensions of table: 82/50/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, color: white
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

59

 + DINING SETS

39

42

80

44

Zestaw LANCE

st + 2 krzesa

/ /$1&(VHWtable + 2 chairs

db sonoma
sonoma oak

olcha
alder

wenge
wenge

st o wymiarach: 82/50/75 cm, materia: blat i siedziska - pyta MDF laminowana, stelae - stal malowana proszkowo, kolory: db sonoma, olcha lub wenge
dimensions of table: 82/50/75 cm, material: table top and seats of chairs - laminated MDF, frames - powder coated steel, colors: sonoma oak, alder, wenge

40

48

83

44

Zestaw MALCOLM

st + 4 krzesa

/ 0$/&2/0VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/75 cm, materia: blat - pyta komrkowa laminowana, siedziska krzese - pyta MDF laminowana, stelae: st i krzesa - stal malowana proszkowo, kolor: db sonoma
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top - laminated cell board, seats of chairs - laminated MDF, frames: table and chairs - powder coated steel, color: sonoma oak

40

48

83

44

Zestaw MALCOLM

st + 4 krzesa

/ 0$/&2/0VHWtable + 4 chairs

st o wymiarach: 110/70/75 cm, materia: blat - pyta komrkowa laminowana, siedziska krzese - pyta MDF laminowana, stelae: st i krzesa - stal malowana proszkowo, kolor: wenge
dimensions of table: 110/70/75 cm, material: table top - laminated cell board, seats of chairs - laminated MDF, frames: table and chairs - powder coated steel, color: wenge
60

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + SOLID WOOD TOP TABLES

)*
NEW

SEWERYN + krzesa NORBERT / 6(:(5<1+ NORBERT chairs

max. 3 m

st rozkadany, wymiary: 160300/90/76 cm


materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: db sonoma
extension table, dimensions: 160300/90/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: sonoma oak

)*
NEW

SEWERYN + krzesa NORBERT / 6(:(5<1+ NORBERT chairs

max. 3 m

st rozkadany, wymiary: 160300/90/76 cm


materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: db sonoma / biay
extension table, dimensions: 160300/90/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

61

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

MAURYCY

+ krzesa DARIUSZ

/ 0$85<&<+ DARIUSZ chairs

st rozkadany, wymiary: 118158/75/76 cm


materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: db sonoma / biay
extension table, dimensions: 118158/75/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

NOWY KOLOR
NEW COLOR

MAURYCY

+ krzesa DARIUSZ 2

/ 0$85<&<+ DARIUSZ 2 chairs

st rozkadany, wymiary: 118158/75/76 cm


materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: ciemny orzech / biay
extension table, dimensions: 118158/75/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: dark walnut / white

62

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + SOLID WOOD TOP TABLES

MAURYCY + krzesa HUBERT 8 / 0$85<&<+ HUBERT 8 chairs


st rozkadany, wymiary: 118158/75/76 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi MDF laminowany
kolory: biay, db sonoma, olcha, ciemny orzech, wenge, db sonoma / biay lub ciemny orzech / biay

biay
white

db sonoma
sonoma oak

MAURYCY + krzesa JULIUSZ


0$85<&< + JULIUSZ chairs
olcha
alder

ciemny orzech
dark walnut

wenge
wenge

db sonoma /
biay
sonoma oak /
white

ciemny orzech /
biay
dark walnut /
white

extension table, dimensions: 118158/75/76 cm


material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
colors: white, sonoma oak, alder, dark walnut, wenge, sonoma oak / white, dark walnut / white

NOWY KOLOR
NEW COLOR

KSAWERY + krzesa PAWE / .6$:(5<+ PAWE chairs


wymiary: 120/68/76 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: db sonoma / biay
dimensions: 120/68/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

63

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

KSAWERY + krzesa DARIUSZ 2 / .6$:(5<+ DARIUSZ 2 chairs


wymiary: 120/68/76 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: olcha / biay
dimensions: 120/68/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: alder / white

KSAWERY + krzesa DARIUSZ / .6$:(5<+ DARIUSZ chairs


wymiary: 120/68/76 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi MDF laminowany, kolory: biay, db sonoma, db sonoma / biay lub olcha / biay

biay
white

db sonoma
sonoma oak

db sonoma /
biay
sonoma oak /
white

olcha /
biay
alder /
white

dimensions: 120/68/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: white, sonoma oak, sonoma oak / white, alder / white

64

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

GRACJAN + krzesa PAWE / *5$&-$1+ PAWE chairs


st rozkadany, wymiary: 80160/80/76 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: db sonoma / biay
extension table, dimensions: 80160/80/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: sonoma oak / white

NOWY KOLOR
NEW COLOR

GRACJAN + krzesa DARIUSZ 2 / *5$&-$1+ DARIUSZ 2 chairs


st rozkadany, wymiary: 80160/80/76 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany, kolor: olcha / biay
extension table, dimensions: 80160/80/76 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF, color: alder / white

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

65

 + SOLID WOOD TOP TABLES

GRACJAN

+ krzesa HUBERT 9

/ *5$&-$1+ HUBERT 9 chairs

st rozkadany, wymiary: 80160/80/76 cm, materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi MDF laminowany
kolory: db sonoma, ciemny orzech, db sonoma / biay lub olcha / biay
extension table, dimensions: 80160/80/76 cm, material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
color: sonoma oak, dark walnut, sonoma oak / white, alder / white

GRACJAN + krzesa MANFRED


*5$&-$1 + MANFRED chairs
db sonoma
sonoma oak

ciemny orzech
dark walnut

db sonoma /
biay
sonoma oak /
white

)*
NEW

CORD

+ krzesa CARO

/ &25'+ CARO chairs

wymiary: 120/75/75 cm
materia: blat - pyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (kauczukowe), kolor: buk
dimensions: 120/75/75 cm
material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood (rubber), color: beech

66

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

olcha /
biay
alder /
white

 + SOLID WOOD TOP TABLES

)*
NEW

IGLO + krzesa POLO / ,*/2+ POLO chairs


wymiary: 120/75/75 cm
materia: blat - pyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite (kauczukowe), kolor: white wash
dimensions: 120/75/75 cm
material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood (rubber), color: white wash

HENRYK + krzesa CITRONE / +(15<.+ CITRONE chairs


st rozkadany, wymiary: 160200/80/75 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolor: ciemny orzech

ciemny orzech
dark walnut

extension table, dimensions: 160200/80/75 cm


material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
color: dark walnut
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

67

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

ERNEST 160/200 + krzesa VENUS / (51(67+ VENUS chairs


st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160200/80/74 cm
materia: pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany
kolory: czerenia ant. II lub ciemny orzech

ERNEST 160/200 + krzesa SYLWEK 1


(51(67 + SYLWEK 1 chairs
czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

extension table (metal fence + roller), dimensions: 160200/80/74 cm


material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
colors: ant. cherry II, dark walnut

NOWY KOLOR
NEW COLOR

FLORIAN + krzesa DOMINIK / )/25,$1+ DOMINIK chairs

czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 90195/90/75 cm


materia: pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: czerenia ant. II lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 90195/90/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: ant. cherry II, dark walnut
68

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

FRANCO
db sonoma
sonoma oak

olcha
alder

czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

ERNEST 120/160 + krzesa GERARD 6 / (51(67+ GERARD 6 chairs


st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 120160/68/74 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany
kolory: db sonoma, olcha, czerenia ant. II lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 120160/68/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
colors: sonoma oak, alder, ant. cherry II, dark walnut

ERNEST 2 + krzesa ALBERT


(51(67 + ALBERT chairs
db sonoma
sonoma oak

ciemny orzech
dark walnut

wenge
wenge

ERNEST 2 + krzesa NERO / (51(67+ NERO chairs


st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160200/90/74 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - MDF laminowany
kolory: wenge, db sonoma lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160200/90/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - laminated MDF
colors: wenge, sonoma oak, dark walnut

olcha
alder

czerenia ant.
ant. cherry

ciemny orzech
dark walnut

EMIL + krzesa GERARD 6 / (0,/+ GERARD 6 chairs


st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 140180/80/74 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: olcha, czerenia ant. lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 140180/80/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: alder, ant. cherry, dark walnut
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

69

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

ARNOLD + krzesa DOMINIK / $512/'+ DOMINIK chairs


wymiary: 150190/80/75 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: czerenia antyczna II lub ciemny orzech
dimensions: 150190/80/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: ant. cherry II, dark walnut

NOWY KOLOR
NEW COLOR

db sonoma
sonoma oak

czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

wenge
wenge

FRYDERYK 160/200 + krzesa KONRAD / )5<'(5<.+ KONRAD chairs


st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160200/80/74 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: db sonoma, czerenia ant. II, ciemny orzech lub wenge
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160200/80/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: sonoma oak, ant II. cherry, dark walnut, wenge
NOWY KOLOR
NEW COLOR

czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

FRYDERYK 160/240 + krzesa CITRONE / )5<'(5<.+ CITRONE chairs


st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160240/90/74 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: czerenia ant. II lub ciemny orzech
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160240/90/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: ant. cherry II, dark walnut
70

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + SOLID WOOD TOP TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

MARCEL + krzesa GERARD 3 / 0$5&(/+ GERARD 3 chairs

czerenia ant. II
ant. cherry II

ciemny orzech
dark walnut

wymiary: 140180/80/75 cm
materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolory: czerenia ant. II lub ciemny orzech
dimensions: 140180/80/75 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
colors: ant. cherry II, dark walnut
NOWY KOLOR
NEW COLOR

czerenia ant. II
ant. cherry II

FILIP

+ krzesa HUBERT 2

/ ),/,3+ HUBERT 2 chairs

st rozkadany (prowadnica metalowa + rolka), wymiary: 160200/90/74 cm


materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe)
kolor: czerenia ant. II
extension table (metal fence + roller), dimensions: 160200/90/74 cm
material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood
color: ant. cherry II

TRENTON + krzesa NIKKO / 75(1721+ NIKKO chairs


wymiary: 120/75/75 cm, materia: blat - pyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech
dimensions: 120/75/75 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood, color: dark walnut

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

71

 + SOLID WOOD TOP TABLES

VINCENT + krzesa CITRONE / 9,1&(17+ CITRONE chairs


wymiary: 106/73 cm, materia: szko / drewno lite, kolor: drewno - ciemny orzech, szko - ciemny dymiony
dimensions: 106/73 cm, material: glass / solid wood, color: drewno - dark walnut, glass - dark smoked

LEROY + krzesa K38 / /(52<+ K38 chairs


st rozkadany, wymiary: 106140/106/75 cm, materia: drewno lite, kolor: czerenia antyczna
extension table, dimensions: 106140/106/75 cm, material: solid wood, color: ant. cherry

WILLIAM

+ krzesa SEBASTIAN 3

/ :,//,$0+ SEBASTIAN 3 chairs

st rozkadany, wymiary: 90124/90/75 cm, materia: blat - pyta MDF + okleina naturalna, nogi - drewno lite, kolor: ciemny orzech
extension table, dimensions: 90124/90/75 cm, material: top - MDF board + natural veneer, legs - solid wood, color: dark walnut

72

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

czerenia ant.
ant. cherry

olcha
alder

czerenia ant.
ant. cherry

olcha
alder

czerenia ant.
ant. cherry

 + SOLID WOOD TOP TABLES

olcha
alder

DINNER 90 + krzesa TAPO / ',11(5+ TAPO chairs


wymiary: 90/68/74 cm, materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czerenia ant.
dimensions: 90/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

DINNER 115 + krzesa RAFO / ',11(5+ RAFO chairs


wymiary: 115/68/74 cm, materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czerenia ant.
dimensions: 115/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry

DINNER 120/158 + krzesa TAPO / ',11(5+ TAPO chairs


st rozkadany, wymiary: 120158/68/74 cm, materia: blat - pyta MDF laminowana, nogi - drewno lite (bukowe), kolory: olcha lub czerenia ant.
extension table, dimensions: 120158/68/74 cm, material: top - laminated MDF board, legs - solid beech wood, colors: alder, ant. cherry
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

73

 + SOLID WOOD TOP TABLES

COLIN + krzesa DANIEL / &2/,1+ DANIEL chairs


wymiary: 75/75/75 cm, materia: drewno lite, kolor: olcha zota
dimensions: 75/75/76 cm, material: solid wood, color: gold alder

CALVIN + krzesa BRUNO I BRUCE / &$/9,1+ BRUNO and BRUCE chairs


wymiary: 120/75/75 cm, materia: drewno lite, kolor: olcha zota
dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, color: gold alder

CALVIN + krzesa LOREN / &$/9,1+ LOREN chairs


wymiary: 120/75/75 cm, materia: drewno lite, kolor: czerenia antyczna
dimensions: 120/75/75 cm, material: solid wood, color: ant. cherry
74

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

)*

NEW

NEW

LIMA KM-1

  
) + CHESTS AND WALL UNITS

)*

LIMA KM-2

wymiary: 77/40/82 cm
materia: pyta meblowa laminowana / lakierowana, obrzea ABS, kolory: biay, sonoma, biay-sonoma

wymiary: 77/40/82 cm
materia: pyta meblowa laminowana / lakierowana, obrzea ABS, kolory: biay, sonoma, biay-sonoma

dimensions: 77/40/82 cm
material: laminated / lacqered chipboard, ABS edges, colors: white, sonoma oak, white / sonoma oak

dimensions: 77/40/82 cm
material: laminated / lacqered chipboard, ABS edges, colors: white, sonoma oak, white / sonoma oak

)*

)*

NEW

NEW

LIMA KM-3

LIMA KM-4

wymiary: 77/40/82 cm
materia: pyta meblowa laminowana / lakierowana, obrzea ABS, kolory: biay, sonoma, biay-sonoma

wymiary: 116/40/82 cm
materia: pyta meblowa laminowana / lakierowana, obrzea ABS, kolory: biay, sonoma, biay-sonoma

dimensions: 77/40/82 cm
material: laminated / lacqered chipboard, ABS edges, colors: white, sonoma oak, white / sonoma oak

dimensions: 116/40/82 cm
material: laminated / lacqered chipboard, ABS edges, colors: white, sonoma oak, white / sonoma oak

)*

)*

NEW

NEW

)*
NEW

MEZO KM-1
szafka nocna, wymiary: 59/29/53 cm
materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

MEZO KM-3

night stand, dimensions: 59/29/53 cm


material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored

MEZO KM-2
komoda, wymiary: 63/29/85 cm
materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

)*

chest, dimensions: 63/29/85 cm


material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored

komoda, wymiary: 93/29/80 cm


materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny
chest, dimensions: 93/29/80 cm
material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored
)*

NEW

NEW
)*
NEW

MEZO KM-4

MEZO RTV-1

MEZO B-1

komoda, wymiary: 100/29/140 cm


materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

wymiary: 120/39/60 cm
materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

wymiary: 120/39/73 cm
materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

chest, dimensions: 100/29/140 cm


material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored

dimensions: 120/39/60 cm
material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored

dimensions: 120/39/73 cm
material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

75

  
) + CHESTS AND WALL UNITS

LIVO meble systemowe / system furniture


)*
NEW

LIVO
przykadowa
aranacja

RTV-160W
szafka S-120
7 szafka S-180
kolory: korpus - biay, front - biay
6

TV stand RTV-160W
cabinet S-120
7 cabinet S-180
colors: body - white, front - white
6

2
7
7

)*
NEW

LIVO
przykadowa
aranacja
1

RTV-120W
witryna W-120
6 szafka S-120
7 szafka S-180
kolory: korpus - biay, front - biay
* w opcji owietlenie LED-1 i LED-2
5

7
1

TV stand RTV-120W
glass cabinet W-120
6 cabinet S-120
7 cabinet S-180
colors: body - white, front - white
* LED-1 and LED-2 light in option
5

)*
NEW

LIVO
przykadowa
aranacja
3

RTV-120S
RTV-160S
5 witryna W-120
6 szafka S-120
8 komoda KM-100
kolory: korpus - czarny, front - czarny
* w opcji owietlenie LED-1 i LED-2
4

4
3
8

76

all dimensions in order: length / width / height

TV stand RTV-120S
TV stand RTV-160S
5 glass cabinet W-120
6 cabinet S-120
8 chest KM-100
colors: body - black, front - black
* LED-1 and LED-2 light in option
4

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

  
) + CHESTS AND WALL UNITS

LIVO meble systemowe / system furniture


)*
NEW

LIVO
przykadowa
aranacja
2

RTV-160W
RTV-160S
6 szafka S-120
7 szafka S-180
8 komoda KM-100
kolory: korpus - biay, front - biay

7
8

TV stand RTV-160W
TV stand RTV-160S
6 cabinet S-120
7 cabinet S-180
8 chest KM-100
colors: body - white, front - white
4

)*
NEW

LIVO
przykadowa
aranacja
2

RTV-160W
witryna W-120
7 szafka S-180
9 komoda KM-120
kolory: korpus - popielaty, front - biay
* w opcji owietlenie LED-2

TV stand RTV-160W
glass cabinet W-120
7 cabinet S-180
9 chest KM-120
colors: body - grey, front - white
* LED-2 light in option

2
7

120

7
S-180

W-120

40

S-120

40

* w opcji owietlenie LED-1


* LED-1 light in option

2
160

RTV stojca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk / szko, system push-click, si. gazowe
standing TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-click system, gas lifts

RTV stojca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click, siowniki gazowe
standing TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system, gas lifts

witryna wiszca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk / szko, system push-click
hanging cabinet, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-click system

szafka wiszca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click
hanging cabinet, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system

komoda stojca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click
hanging chest, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system

komoda wiszca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click
hanging chest, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system

40

40

30

RTV wiszca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk / szko, system push-click, si. gazowe
hanging TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-click system, gas lifts
RTV wiszca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click, siowniki gazowe
hanging TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system, gas lifts

1
RTV-120W

RTV-160W

120

120

180

30

6
40

30

* w opcji owietlenie LED-2


* LED-2 light in option

3
120

30

RTV-120S

30

8
100

38

KM-100

kolory: biay mat / biay poysk, czarny mat / czarny poysk, popiel mat / biay poysk
colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss,
grey matt / white high gloss

9
120

40

KM-120

* w opcji owietlenie LED-1


* LED-1 light in option

LED 1

100

4
160

RTV-160S

90

38
29
40

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

40

owietlenie LED do RTV


kolory: biay, niebieski,
zielony lub czerwony
LED light for TV-stands
colors: white, blue,
green or red

LED 2
1

dostpne
kolory LED

Owietlenie LED do WITRYNY


kolory: biay, niebieski,
zielony lub czerwony

LED light for GLASS CABINET


colors: white, blue,
green or red
all dimensions in order: length / width / height

77

KUCHNIE / KITCHENS

31

60

60

44

60

jesion VERONA jasny


light VERONA ash

72

80

60

85

jesion VERONA ciemny


dark VERONA ash

260

cm

45

ELIZA I 260
dugo zestawu: 260 cm, podnoniki gazowe,
szuady z prowadnicami typu metabox, blat gruboci 28 mm
kolory: front - jesion VERONA jasny, korpus - jesion VERONA ciemny,
blat - kwarc
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, drawers with metabox slides,
worktop thick. 28 mm
color: front - light VERONA ash, body - dark VERONA ash
worktop - quartz

31

60
60

40

80

jesion VERONA jasny


light VERONA ash

57

40

60

85

jesion VERONA ciemny


dark VERONA ash

45

240

cm

ELIZA 2 240
dugo zestawu: 240 cm, podnoniki gazowe,
szuady z prowadnicami typu metabox, blat gruboci 28 mm
kolory: front - jesion VERONA jasny, korpus - jesion VERONA ciemny,
blat - kwarc
lenght of the set: 240 cm, gas lifts, drawers with metabox slides,
worktop thick. 28 mm
color: front - light VERONA ash, body - dark VERONA ash
worktop - quartz

31

60
60

40

80
40

57

wiz PIEMONTE
PIEMONTE elm

60

85

db MLECZNY
MILKY oak

45

240

cm

ALINA 240
dugo zestawu: 240 cm, podnoniki gazowe,
szuady z prowadnicami typu metabox, blat gruboci 28 mm
kolory: front - wiz PIEMONTE, korpus - db MLECZNY
blat - marmur jasny
lenght of the set: 240 cm, gas lifts, drawers with metabox slides,
worktop thick. 28 mm
color: front - PIEMONTE elm, body - MILKY oak
worktop - light marble
78

KUCHNIE / KITCHENS

31

80
80

40

60

db sonoma
sonoma oak

57

40

60

85

45

260

biay
white

cm

$ 
dugo zestawu: 260 cm, podnoniki gazowe,
szuady z prowadnicami typu metabox blat gruboci 28 mm
kolory: front db sonoma, korpus biay
blat - piaskowy
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, drawers with metabox slides,
worktop thick. 28 mm
color: front - sonoma oak, body - white
worktop - sandy
)*
NEW

72

biay
white

31

36

60

60

60

80

60

85

db sonoma
sonoma oak

260 cm

45

SARA 260
dugo zestawu: 260 cm, blat w caoci -grubo 28 mm
fronty wykonane z MDF + folia PVC wysoki poysk
podnoniki gazowe, szuady z prowadnicami typu metabox,
kolory: front biay + wstawki db sonoma, korpus biay, blat db sonoma
length of the set: 260 cm, worktop in one piece thickness 28 mm
MDF fronts + PVC foil high gloss, gas lifts, drawers with metabox slides
colors: front white + sonoma oak inserts, frame white, worktop sonoma oak

40

80

)*

31

80

biay
white

72

NEW

60

85

45

200 c

EMMA 200
dugo zestawu: 200 cm, blat w caoci - grubo 28 mm
fronty wykonane z MDF + folia PVC wysoki poysk
podnoniki gazowe, szuady z prowadnicami typu metabox, regulowane
nki, zawiasy samodomykajce, uchwyty metalowe
kolory: front biay, korpus biay, blat granit antracyt
length of the set: 200 cm, worktop in one piece thickness 28 mm
MDF fronts + PVC foil high gloss, gas lifts, drawers with metabox slides,
adjustable legs, self-closing hinges, metal handles
colors: front white, frame white, worktop granite anthracite
79

KUCHNIE / KITCHENS

31

80
60

40
80

57

60

db SANTANA

SANTANA oak
85

260

cm

45

80

40
80

40

40G

80G

40D

80D

*Moliwo zamwienia pojedynczych elementw

AMANDA 1 260
dugo zestawu: 260 cm, podnoniki gazowe, blat gruboci 28 mm
kolory: front - db SANTANA, korpus - wenge, blat - granit
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, worktop thick. 28 mm
color: front - SANTANA oak, body - wenge, worktop - granite

31

80
60

40
80

57

60

db SANTANA

SANTANA oak

85

260

priede arden

cm

45
80

40
80

40

40G

80G

40D

80D

*Moliwo zamwienia pojedynczych elementw

AMANDA 2 260
dugo zestawu: 260 cm, podnoniki gazowe, blat gruboci 28 mm
kolory: front - db SANTANA / priede arden, korpus - wenge, blat - granit
lenght of the set: 260 cm, gas lifts, worktop thick. 28 mm
color: front - SANTANA oak / priede arden, body - wenge, worktop granite

40
57

31

80
60
80

57

202

60

85

45

220

cm

liwa wallis
wallis plum

SONIA 220 (*260)


dugo zestawu: 220 cm (* opcja SONIA 260, dodatkowy supek)
blat gruboci 28 mm
kolory: front - liwa wallis, korpus - biay, blat - granit
lenght of the set: 220 cm (* SONIA 260 option, additional case)
worktop thick. 28 mm
color: front - wallis plum, frame - white, worktop - granite
80

KUCHNIE / KITCHENS

31

80

)*
80

NEW

72

40

60

antracyt
anthracite

85
45

45

200

cm

COMO 200
dugo zestawu: 200 cm, blat gruboci 28 mm, podnoniki gazowe
kolory: front antracyt, korpus biay, blat jasny granit
length of the set: 200 cm, worktop thickness 28 mm, gas lifts
colors: front anthracite, frame white, worktop light granite

31

80

)*
60

NEW

72

80
40
larch sibiu

60
85

orzech caravaggio
caravaggio nut

260

cm

45

REUS 260
dugo zestawu: 260 cm, blat gruboci 28 mm
fronty wykonane z pyty wirowej w ramie MDF, podnoniki gazowe
kolory: front larch sibiu, korpus orzech caravaggio, blat jasny granit
length of the set: 260 cm, worktop thickness 28 mm
chipboard fronts nished with MDF frame, gas lifts
colors: front larch sibiu, frame caravaggio nut, worktop light granite

60
31

80

80

80
40

120

60
85

260

cm

45

orzech
walnut

MARGARET 3 260
dugo zestawu: 260 cm
fronty wykonane z MDF, blat gruboci 28 mm
kolory: front - orzech, korpus - orzech, blat - orzech
lenght of the set: 260 cm, MDF fronts, worktop thick. 28 mm
color: front - walnut, frame - walnut, worktop - walnut
81

 + COFFEE TABLES

)*

)*

NEW

NEW

FLAVIA

wymiary: 115/65/45 cm
materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane, kolor: czarno-biay

dimensions: 110/65/45 cm
material: glass / berglass material - lacquered, color: graphite

dimensions: 115/65/45 cm
material: glass / berglass material - lacquered, color: black / white

)*

)*

NEW

NEW

MALTA

DIANA DUO

wymiary: 110/70/42 cm
materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 110/70/50 cm
materia: szko / MDF lakierowany / MDF laminowany, kolor: biay-db sonoma

dimensions: 110/70/42 cm
material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 110/70/50 cm
material: glass / lacquered MDF / laminated MDF, color: white / sonoma oak

)*

)*

NEW

NEW

ALPINA

FUTURA

wymiary: 120/65/45 cm
materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: biay

wymiary: 105/58/38 cm
materia: MDF lakierowany, kolor: biay

dimensions: 120/65/45 cm
material: glass / powder coated steel, color: white

dimensions: 105/58/38 cm
material: lacquered MDF, color: white

)*

)*

NEW

NEW

VENTURA

82

GOBI

wymiary: 110/65/45 cm
materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane, kolor: grat

VENTURA

wymiary: 110/70/50 cm
materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 110/70/50 cm
materia: szko / MDF laminowany, kolor: biay-db sonoma

dimensions: 110/70/50 cm
material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 110/70/50 cm
material: glass / laminated MDF, color: white / sonoma oak

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

)*

NEW

NEW

$ /2.3458

SPECTRA -./01/231

wymiary: 60/45 cm
materia: szko / stal malowana, kolor: olcha

wymiary: 110/60/45 cm
materia: szko / stal malowana, kolor: olcha

dimensions: 60/45 cm
material: glass / painted steel, color: alder

dimensions: 110/60/45 cm
material: glass / painted steel, color: alder

)*

)*

NEW

NEW

VALENCIA

 + COFFEE TABLES

)*

MIRANDA

wymiary: 55/40/55 cm
materia: szko gite / drewno lite - bukowe, kolor: buk

wymiary: 110/55/45 cm
materia: szko gite / drewno lite - bukowe, kolor: buk

dimensions: 55/40/55 cm
material: bent glass / solid wood - beech, color: beech

dimensions: 110/55/45 cm
material: bent glass / solid wood - beech, color: beech

)*

)*

NEW

NEW

OLIMPIA

VANESSA

wymiary: 120/60/40 cm
materia: szko gite, kolor: transparentny

wymiary: 110/55/35 cm
materia: szko gite / MDF laminowany / stal chromowana, kolor: db sonoma

dimensions: 120/60/40 cm
material: bent glass, color: transparent

dimensions: 110/55/35 cm
material: bent glass / laminated MDF / chrome steel, color: sonoma oak

)*

)*

NEW

NEW

ASTRA 2

VEGA

wymiary: 100/63/50 cm
materia: szko / stal laminowana / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 120/70/36 cm
materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

dimensions: 100/63/50 cm
material: glass / laminated steel / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 120/70/36 cm
material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

83

 + COFFEE TABLES

)*

)*

NEW

NEW

CORSICA

wymiary: 57/54/45 cm - zoona, 99/91/45 cm - rozoona


materia: drewno lite - kauczukowe, kolor: to-zielono-pomaraczowy

dimensions: 57/54/45 cm - xed, 99/91/45 cm - extended


material: solid rubber wood, color: white wash

dimensions: 57/54/45 cm - xed, 99/91/45 cm - extended


material: solid rubber wood, color: yellow / green / orange

)*

)*

NEW

NEW

JAMAICA

MADEIRA

wymiary: 94/50/33 cm
materia: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash

wymiary: 120/50/34 cm
materia: drewno lite - kauczukowe, kolor: naturalny

dimensions: 94/50/33 cm
material: solid rubber wood, color: white wash

dimensions: 120/50/34 cm
material: solid rubber wood, color: natural

)*

)*

NEW

NEW

BORA-BORA

BORA-BORA

wymiary: 120200/50/43 cm
materia: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash-naturalny

wymiary: 120200/50/43 cm
materia: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash-zielony

dimensions: 120200/50/43 cm
material: solid rubber wood, color: white wash / natural

dimensions: 120200/50/43 cm
material: solid rubber wood, color: white wash / green

)*

)*

NEW

NEW

DIANA TREND

84

CORSICA

wymiary: 57/54/45 cm - zoona, 99/91/45 cm - rozoona


materia: drewno lite - kauczukowe, kolor: white wash

RIVIERA

wymiary: 110/60/45 cm
materia: szko / stal malowana, kolor: db sonoma

wymiary: 120/60/45 cm
materia: stal malowana / MDF laminowany, kolor: coffee-old vasion

dimensions: 110/60/45 cm
material: glass / painted steel, color: sonoma oak

dimensions: 120/60/45 cm
material: painted steel / laminated MDF, color: coffee / old vasion

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

CINDY

TACOMA

wymiary: 110/60/45 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany


kolor: biay / db sonoma

wymiary: 110/70/42 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany


kolor: biay / db sonoma

dimensions: 110/60/45 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF


color: white / sonoma oak

dimensions: 110/70/42 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF


color: white / sonoma oak

JUDY

ANNABELL

wymiary: 120/60/40 cm, materia: szko / MDF laminowany / stal chromowana


kolor: db sonoma

wymiary: 110/55/35 cm
materia: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: db sonoma-biay

dimensions: 120/60/40 cm, material: glass / laminated MDF / chrome steel


color: sonoma oak

dimensions: 110/55/35 cm
material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

ROZALIA

ALABAMA

wymiary: 110/60/44 cm, materia: szko / MDF laminowany / MDF lakierowany


kolor: biay / jasny db

awa rozkadana, wymiary: 130146/60/4555 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany /
stal malowana proszkowo, kolor: db sonoma / biay

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered MDF


color: white / light oak

extension coffee table, dimensions: 130146/60/4555 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF /
powder coated steel, color: sonoma oak / white

KIANA

CARISSA

wymiary: 80/80/40 cm, materia: MDF lakierowany / MDF laminowany


kolor: biay / db sonoma

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany / MDF laminowany


kolor: biay / db sonoma

dimensions: 80/80/40 cm, material: lacquered MDF / laminated MDF


color: white / sonoma oak

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF


color: white / sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

85

 + COFFEE TABLES

HOLLY

wymiary: 110/65/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF


color: sonoma oak

dimensions: 110/65/50 cm, material: glass / laminated MDF


color: sonoma oak

VICKY

KELLY

wymiary: 110/65/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma

wymiary: 110/65/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: orzech

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF


color: sonoma oak

dimensions: 110/65/50 cm, material: glass / laminated MDF


color: walnut

VICKY

KELLY

wymiary: 110/65/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: wenge

wymiary: 110/65/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: wenge

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF


color: wenge

dimensions: 110/65/50 cm, material: glass / laminated MDF


color: wenge

BRITNEY

86

KELLY

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma

HARMONIA

wymiary: 110/65/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma

wymiary: 103/63/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna / MDF laminowany


kolor: db sonoma

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / laminated MDF


color: sonoma oak

dimensions: 103/63/45 cm, material: glass / stainless steel / laminated MDF


color: sonoma oak

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

WINTER 1 + WINTER 2

SUMMER 1 + SUMMER 2

wymiary: WINTER 1 - 40/40 cm, WINTER 2 - 50/45 cm


materia: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biay

wymiary: SUMMER 1 - 40/40/40 cm, SUMMER 2 - 60/60/45 cm


materia: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biay

dimensions: WINTER 1 - 40/40 cm, WINTER 2 - 50/45 cm


material: lacquered MDF / solid wood, color: white

dimensions: SUMMER 1 - 40/40/40 cm, SUMMER 2 - 60/60/45 cm


material: lacquered MDF / solid wood, color: white

WINTER 3

SUMMER 3

wymiary: 80/45 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biay

wymiary: 80/80/48 cm, materia: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biay

dimensions: 80/45 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: white

dimensions: 80/80/48 cm, material: lacquered MDF / solid wood, color: white

SPRING 1 + SPRING 2

ISIS

wymiary: SPRING 1 - 70/40/41 cm, SPRING 2 - 106/60/45 cm


materia: MDF lakierowany / drewno lite, kolor: biay

zestaw 2 aw, wymiary: 86/86/39 cm oraz 58/58/33 cm


materia: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biay

dimensions: SPRING 1 - 70/40/41 cm, SPRING 2 - 106/60/45 cm


material: lacquered MDF / solid wood, color: white

set of two, dimensions: 86/86/39 cm & 58/58/33 cm


material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white

HANNAH

MEDEA

wymiary: 110/60/45 cm,materia: szko / MDF laminowany / stal nierdzewna


kolor: db sonoma

wymiary: 90/50/45 cm, materia: szko / MDF laminowany / stal nierdzewna


kolor: db sonoma / ekstra biay

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF / stainless steel


color: sonoma oak

dimensions: 90/50/45 cm, material: glass / laminated MDF / stainless steel


color: sonoma oak / extra white

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

87

 + COFFEE TABLES

GAYA

wymiary: 50/50/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 50/50/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 50/50/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

SUSAN

SUSAN

wymiary: 60/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 60/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 60/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 60/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

HAVANA

VECTRA

wymiary: 50/50/55 cm, materia: MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 103/63/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna / laminat, kolor: db sonoma

dimensions: 50/50/55 cm, material: laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 103/63/45 cm, material: glass / stainless steel / laminate, color: sonoma oak

ASTRA

88

GAYA

wymiary: 50/50/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

ASTRA

wymiary: 100/63/45 cm, materia: szko / stal laminowana, kolor: db sonoma

wymiary: 100/63/45 cm, materia: szko / stal laminowana, kolor: db sonoma / mleczny

dimensions: 100/63/45 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak

dimensions: 100/63/45 cm, material: glass / laminated steel, color: sonoma oak / milky

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

AISHA

AISHA

wymiary: 90/90/51 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 90/90/51 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 90/90/51 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 90/90/51 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

IMPERIA

SANDRA

wymiary: 120/65/42 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolor: biay

wymiary: 100/70/40 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolor: biay

dimensions: 120/65/42 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: white

dimensions: 100/70/40 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: white

CORTINA

JASMIN

wymiary: 127/65/46 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolor: biay

wymiary: 115/65/44 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolor: biay

dimensions: 127/65/46 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: white

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: white

CORTINA

JASMIN

wymiary: 127/65/46 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolory: czarny

wymiary: 115/65/44 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolor: czarny

dimensions: 127/65/46 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: black

dimensions: 115/65/44 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

89

 + COFFEE TABLES

GERDA

wymiary: 80/80/42 cm, materia: szko / MDF lakierowany


kolor: biay

dimensions: 120/70/40 cm, material: glass / berglass material - lacquered


color: white

dimensions: 80/80/42 cm, material: glass / lacquered MDF


color: white

ESPERANZA

PANDA

wymiary: 110/70/48 cm
materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 90/40 cm
materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay / czarny

dimensions: 110/70/48 cm
material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 90/40 cm
material: glass / MDF lacquered, color: white / black

CYNTHIA

SHANELL

wymiary: 120/65/40 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 120/65/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biao-czarny

dimensions: 120/65/40 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

CYNTHIA

90

APRIL

wymiary: 120/70/40 cm, materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane


kolor: biay

CLAUDIA

wymiary: 120/65/40 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: czarny

wymiary: 110/60/42 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

dimensions: 120/65/40 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

MONTANA

MADELEINE

wymiary: 100/65/33 cm, materia: MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 77/34 cm, materia: MDF laminowany / MDF lakierowany, kolor: db sonoma / biay

dimensions: 100/65/33 cm, material: lacquered MDF, color: white

dimensions: 77/34 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF, color: sonoma oak / white

MONTANA

MADELEINE

wymiary: 100/65/33 cm, materia: MDF lakierowany, kolor: biao-czarny

wymiary: 80/34 cm, materia: MDF lakierowany, kolor: biao-czarny

dimensions: 100/65/33 cm, material: lacquered MDF, color: black / white

dimensions: 80/34 cm, material: lacquered MDF, color: black / white

LINNEA

MICHELLE

wymiary: 120/64/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 80/28 cm, materia: MDF lakierowany, kolor: biao-popielaty

dimensions: 120/64/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 80/28 cm, material: lacquered MDF, color: white / grey

HILARY
wymiary: 110/65/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany
kolor: biao-czarny

AUREA
wymiary: 115/80/38 cm, materia: MDF lakierowany / stal chromowana, kolor: biay
dimensions: 115/80/38 cm, material: lacquered MDF / chrome steel, color: white

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / lacquered MDF


color: black / white
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

91

 + COFFEE TABLES

EVELIN

wymiary: 110/60/42 cm, materia: szko / MDF lakierowany / MDF laminowany


kolor: wenge

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF


color: sonoma oak

dimensions: 110/60/42 cm, material: glass / lacquered MDF / laminated MDF


color: wenge

SAVANA

DEBRA

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biao-czarny

wymiary: 120/70/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biao-czarny

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

dimensions: 120/70/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black / white

SIMPLE H KWADRAT

SIMPLE

wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

SIMPLE H KWADRAT
wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma
dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

92

EVELIN

wymiary: 110/60/42 cm, materia: szko / MDF lakierowany / MDF laminowany


kolor: db sonoma

all dimensions in order: length / width / height

SIMPLE

SIMPLE H

wymiary: 100/60/45 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: db sonoma

wymiary: 100/60/55 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: db sonoma

dimensions: 100/60/45 cm
material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak

dimensions: 100/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

SIMPLE H KWADRAT
wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge
dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

TAMARA

SIMPLE

SIMPLE H

wymiary: 100/60/45 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: wenge

wymiary: 100/60/55 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: wenge

dimensions: 100/60/45 cm
material: glass / laminated MDF
color: wenge

dimensions: 100/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: wenge

TAMARA

wymiary: 110/70/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma / mleczny

wymiary: 110/70/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: wenge / mleczny

dimensions: 110/70/45 cm, material: glass / laminated MDF


color: sonoma oak / milky

dimensions: 110/70/45 cm, material: glass / laminated MDF


color: wenge / milky

DIANA H KWADRAT

DIANA H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

DIANA H KWADRAT

DIANA H KWADRAT

wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 60/60/55 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: czarny

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 60/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

93

 + COFFEE TABLES

DIANA INTRO

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: white

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

DIANA INTRO

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: ciemny db sonoma

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: cherry

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: dark sonoma oak

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

NOWY KOLOR
NEW COLOR

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: beton

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: concrete

DIANA

94

DIANA INTRO

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

DIANA H

wymiary: 110/60/45 cm
materia: szko / MDF lakierowany
kolor: biay

wymiary: 110/60/55 cm
materia: szko / MDF lakierowany
kolor: biay

dimensions: 110/60/45 cm
material: glass / lacquered MDF
color: white

dimensions: 110/60/55 cm
material: glass / lacquered MDF
color: white

all dimensions in order: length / width / height

DIANA H
wymiary: 110/60/55 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: czarny
dimensions: 110/60/55 cm, material: glass / lacquered MDF, color: black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

DIANA

DIANA H

wymiary: 110/60/45 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: db sonoma

wymiary: 110/60/55 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: db sonoma

dimensions: 110/60/45 cm
material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak

dimensions: 110/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak

DIANA
wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: buk
dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

DIANA
DIANA
wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: cherry
dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: cherry

DIANA

DIANA H

wymiary: 110/60/45 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: wenge

wymiary: 110/60/55 cm
materia: szko / MDF laminowany
kolor: wenge

dimensions: 110/60/45 cm
material: glass / laminated MDF
color: wenge

dimensions: 110/60/55 cm
material: glass / laminated MDF
color: wenge

DIANA

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: silver

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: curry

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / powder coated steel, color: silver

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: curry

DIANA 2

DIANA PLUS

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF lakierowany, kolor: popiel

wymiary: 110/60/47 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / lacquered MDF, color: grey

dimensions: 110/60/47 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

95

 + COFFEE TABLES

DIANA H MIX
wymiary: 110/60/55 cm, materia: szko / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: blat - biay, pka - mleczny, nogi - db sonoma

DIANA MAX
wymiary: 120/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 110/60/55 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered MDF


color: top - white, shelf - milky, legs - sonoma oak

DIANA H MDF
wymiary: 110/60/55 cm, materia: MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: blaty - db sonoma, nogi - biay

DIANA MAX
wymiary: 120/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: orzech
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

dimensions: 110/60/55 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF


color: tops - sonoma oak, legs - white

DIANA H MDF
wymiary: 110/60/55 cm, materia: MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: blaty - biay, nogi - db sonoma

DIANA MAX
wymiary: 120/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge
dimensions: 120/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

dimensions: 110/60/55 cm, material: laminated MDF / lacquered MDF


color: tops - white, legs - sonoma oak

ALTEA H

96

ALTEA H

wymiary: 120/65/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma / biay

wymiary: 120/65/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: wenge / biay

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF


color: sonoma oak / white

dimensions: 120/65/50 cm, material: glass / laminated MDF


color: wenge / white

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

AMELIA KWADRAT

AMELIA KWADRAT

wymiary: 70/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 70/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 70/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 70/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

AMELIA

AMELIA

wymiary: 110/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 110/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: orzech

dimensions: 110/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 110/70/50 cm, material: glass / laminated MDF, color: walnut

MARTINA

MARTINA

wymiary: 100/65/46 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 100/65/46 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

MARTINA
wymiary: 100/65/46 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: cherry ant.
dimensions: 100/65/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

VERA

wymiary: 120/64/46 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: buk


dimensions: 120/64/46 cm, material: glass / laminated MDF, color: beech

all dimensions in order: length / width / height

97

 + COFFEE TABLES

LIVIA KWADRAT

LIVIA KWADRAT

wymiary: 65/65/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

wymiary: 65/65/45 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

KAREN

KAREN

wymiary: 119/68/42 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: db sonoma

wymiary: 119/68/42 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

dimensions: 119/68/42 cm, material: glass / laminated MDF, color: sonoma oak

dimensions: 119/68/42 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

ANGEL

ANGEL

awa z pufami, wymiary: 130/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma - popiel

awa z pufami, wymiary: 130/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: orzech - kremowy

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak / grey

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: walnut / creamy

ANGEL
awa z pufami, wymiary: 130/70/50 cm, materia: szko / MDF laminowany
kolor: wenge - kremowy

STELLA
awa z pufami, wymiary: 120/65/44 cm, materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge
coffee table with pouffes, dimensions: 120/65/44 cm, material: glass / laminated MDF, color: wenge

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/50 cm, material: glass / laminated MDF
color: wenge / creamy
98

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

MONICA
awa z pufami, wymiary: 130/70/42 cm, materia: szko / PVC
kolor: jasny popiel - ciemny popiel
coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/42 cm, material: glass / PVC
color: light grey / dark grey

NINA
awa z pufami, wymiary: 130/70/45 cm
materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge
coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/45 cm
material: glass / laminated MDF, color: wenge

NINA 2

NINA 3

NINA 3 H

awa z pufami, wymiary: 130/70/44 cm


materia: szko / stal chromowana / PVC
kolor: biay

awa z pufami, wymiary: 130/70/55 cm


materia: szko / stal chromowana / PVC
kolor: biay

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/44 cm


material: glass / chrome steel / PVC
color: white

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/55 cm


material: glass / chrome steel / PVC
color: white

NINA 3

NINA 3 H

awa z pufami, wymiary: 130/70/44 cm


materia: szko / stal chromowana / PVC
kolor: ciemny brz

awa z pufami, wymiary: 130/70/55 cm


materia: szko / stal chromowana / PVC
kolor: ciemny brz

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/44 cm


material: glass / chrome steel / PVC
color: dark brown

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/55 cm


material: glass / chrome steel / PVC
color: dark brown

NINA 4

awa z pufami, wymiary: 130/70/48 cm


materia: szko / MDF laminowany, kolor: cherry ant.

awa z pufami, wymiary: 130/70/45 cm, materia: szko / MDF laminowany / MDF lakierowany
kolor: db sonoma-biay

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/48 cm


material: glass / laminated MDF, color: antique cherry

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/45 cm, material: glass / laminated MDF / lacquered
MDF color: sonoma oak / white

NINA 2

ARWENA

awa z pufami, wymiary: 130/70/48 cm


materia: szko / MDF laminowany, kolor: wenge

awa z pufami, wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / MDF laminowany


kolor: db sonoma-kremowy

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/48 cm


material: glass / laminated MDF, color: wenge

coffee table with pouffes, dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / laminated MDF
color: sonoma oak / creamy

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

99

 + COFFEE TABLES

LATOYA

NINA 5
awa z pufami, wymiary: 130/70/42 cm, materia: szko / MDF lakierowany / stal chromowana / PVC
kolor: popiel / ciemny popiel

awa z pufami, wymiary: 100/46 cm, materia: szko / MDF lakierowany / eco skra
kolor: biao-czarny

coffee table with pouffes, dimensions: 130/70/42 cm, material: glass / lacquered MDF / chrome steel / PVC
color: grey / dark grey

coffee table with pouffes, dimensions: 100/46 cm, material: glass / lacquered MDF / eco leather
color: black / white

MEGAN

MEGAN

awa z pufami, wymiary: 90/90/49 cm, materia: szko / stal chromowana / PVC
kolor: kremowy

awa z pufami, wymiary: 90/90/49 cm, materia: szko / stal chromowana / PVC
kolor: ciemny brz

coffee table with pouffes, dimensions: 90/90/49 cm, material: glass / chrome steel / PVC
color: creamy

coffee table with pouffes, dimensions: 90/90/49 cm, material: glass / chrome steel / PVC
color: dark brown

olcha
alder

kasztan
chestnut

ciemny orzech
dark walnut

BELINDA

KAROL

awa z pufami, wymiary: 95/51 cm, materia: szko / PVC, kolor: czarny

awa podnoszona, wymiary: 125163/65/5974 cm, materia: blat - MDF laminowany


nogi - drewno bukowe, kolory: olcha, kasztan lub ciemny orzech

coffee table with pouffes, dimensions: 95/51 cm, material: glass / PVC, color: black

lifting coffee table, dimensions: 125163/65/5974 cm, material: table top - laminated MDF
legs - beech wood, colors: alder, chestnut, dark walnut
NOWY KOLOR
NEW COLOR

db sonoma
sonoma oak

olcha
alder

kasztan
chestnut

ciemny orzech
dark walnut

TYMON

100

SPHINX

awa podnoszona, wymiary: 125163/65/6075 cm, materia: blat - MDF laminowany,


nogi - drewno bukowe, kolory: db sonoma, olcha, kasztan lub ciemny orzech

awa podnoszona, wymiary: 120/70/3875 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny

lifting coffee table, dimensions: 125163/65/6075 cm, material: table top - laminated MDF,
legs - beech wood, colors: sonoma oak, alder, chestnut, dark walnut

lifting coffee table, dimensions: 120/70/3875 cm, material: glass / powder coated steel
color: multicolored

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

BECKY
wymiary: 80/50 cm, materia: szko / stal chromowana
kolor: wielobarwny

BECKY
wymiary: 80/50 cm, materia: szko / stal chromowana
dimensions: 80/50 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 80/50 cm, material: glass / chrome steel


color: multicolored

TESLA
wymiary: 77/77/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna
dimensions: 77/77/45 cm, material: glass / stainless steel

PANDORA
wymiary: 105/55/32 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny
dimensions: 105/55/32 cm, material: glass / powder coated steel
color: multicolored

CLEOPATRA

PANDORA

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna


kolor: wielobarwny

wymiary: 105/55/32 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo


kolor: dart

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / stainless steel


color: multicolored

dimensions: 105/55/32 cm, material: glass / powder coated steel


color: dart

CLEOPATRA

PANDORA

wymiary: 100/60/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna


kolor: UK

wymiary: 105/55/32 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo


kolor: UK

dimensions: 100/60/45 cm, material: glass / stainless steel


color: UK

dimensions: 105/55/32 cm, material: glass / powder coated steel


color: UK

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

101

 + COFFEE TABLES

SALMA

MAYA

wymiary: 104/70/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna

wymiary: 103/66/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna

dimensions: 104/70/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 103/66/45 cm, material: glass / stainless steel

TELMA 2

TELMA

wymiary: 110/60/50 cm, materia: szko / laminat / stal nierdzewna, kolor: db sonoma

wymiary: 110/60/50 cm, materia: szko / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 110/60/50 cm, material: glass / laminate / stainless steel, color: sonoma oak

dimensions: 110/60/50 cm, material: glass / stainless steel, color: black

KEIRA
wymiary: 120/70/43 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: czarny
dimensions: 120/70/43 cm, material: glass / powder coated steel, color: black

MONROE
wymiary: 100/50/43 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo
kolor: czarny
dimensions: 100/50/43 cm, material: glass / powder coated steel
color: black

HALIA

102

CATANIA

wymiary: 75/45/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna

wymiary: 100/55/43 cm, materia: szko / stal nierdzewna

dimensions: 75/45/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 100/55/43 cm, material: glass / stainless steel

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

)*

NEW

NEW

ARCADIA

YOLANDA kwadrat

wymiary: 110/65/45 cm
materia: szko / stal nierdzewna, kolor: czarny

wymiary: 60/60/50 cm
materia: szko / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 110/65/45 cm
material: glass / stainless steel, color: black

dimensions: 60/60/50 cm
material: glass / stainless steel, color: black

SALOME KWADRAT
wymiary: 60/60/43 cm, materia: szko / stal chromowana
kolor: szko - bezbarwne z czarnym obramowaniem

 + COFFEE TABLES

)*

YOLANDA
wymiary: 103/63/50 cm, materia: szko / stal nierdzewna
dimensions: 103/63/50 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 60/60/43 cm, material: glass / chrome steel


color: transparent glass with black edge

SALOME
wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / stal chromowana
kolor: szko - bezbarwne z czarnym obramowaniem

NICOLE
wymiary: 110/60/48 cm, materia: szko / stal chromowana
dimensions: 110/60/48 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel


color: transparent glass with black edge

DOLORES

XARA

wymiary: 110/70/44 cm, materia: szko / aluminium, kolor: nogi - czarny

wymiary: 120/65/43,5 cm, materia: szko / stal nierdzewna

dimensions: 110/70/44 cm, material: glass / aluminum, color: legs - black

dimensions: 120/65/43,5 cm, material: glass / stainless steel

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

103

 + COFFEE TABLES

FRIDA KWADRAT

SERENA

wymiary: 65/65/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna


kolor: blat - bezbarwny, pka - mleczno / czarny

wymiary: 56/56/60 cm
materia: szko / stal chromowana / kamie naturalny

dimensions: 65/65/45 cm, material: glass / stainless steel


color: top - transparent, shelf - milky / black

dimensions: 56/56/60 cm
material: glass / chrome steel / natural stone

FRIDA

BRISA H

BRISA

wymiary: 120/65/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna


kolor: blat - bezbarwny, pka - mleczno / czarny

wymiary: 100/65/42 cm
materia: szko / stal nierdzewna

wymiary: 100/65/55 cm
materia: szko / stal nierdzewna

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel


color: top - transparent, shelf - milky / black

dimensions: 100/65/42 cm
material: glass / stainless steel

dimensions: 100/65/55 cm
material: glass / stainless steel

HARRIET
wymiary: 110/65/45 cm, materia: szko / stal chromowana, podstawa - szko
kolor: szko bezbarwne z czarnym obramowaniem

PAULA
wymiary: 120/70/46 cm, materia: blat i podstawa - szko, stela - stal chromowana
dimensions: 120/70/46 cm, material: base and top - glass, frame - chrome steel

dimensions: 110/65/45 cm, material: glass / chrome steel, base - glass


color: transparent glass with black edge

NEVADA

104

PENELOPE

wymiary: 120/65/45 cm, materia: szko / stal nierdzewna

wymiary: 120/65/39 cm, materia: szko gite, kolor: gratowy

dimensions: 120/65/45 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 120/65/39 cm, material: bent glass, color: graphite

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

TESS

AGNES

wymiary: 90/70/42 cm, materia: szko / stal chromowana

wymiary: 110/60/44 cm, materia: szko / stal chromowana

dimensions: 90/70/42 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 110/60/44 cm, material: glass / chrome steel

AUSTIN

BERTA

wymiary: 110/60/50 cm, materia: szko / stal chromowana

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / stal chromowana

dimensions: 110/60/50 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel

CARMEN

ADA

wymiary: 120/65/44 cm, materia: szko / stal chromowana

wymiary: 109/60/44 cm, materia: szko / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 120/65/44 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 109/60/44 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

EDNA

BIANCA

wymiary: 120/60/45 cm, materia: szko / stal chromowana

wymiary: 110/60/45 cm, materia: szko / stal chromowana / drewno, kolor: wenge

dimensions: 120/60/45 cm, material: glass / chrome steel

dimensions: 110/60/45 cm, material: glass / chrome steel / wood, color: wenge

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

105

 + COFFEE TABLES

NOWY KOLOR
NEW COLOR

ARYA

ARYA

wymiary: 45/40/48 cm
materia: szko / stal nierdzewna, kolor: mleczny

wymiary: 45/40/48 cm
materia: szko / stal nierdzewna, kolor: czarny

dimensions: 45/40/48 cm
material: glass / stainless steel, color: milky

dimensions: 45/40/48 cm
material: glass / stainless steel, color: black

NOWY KOLOR
NEW COLOR

CANARIA

CANARIA

wymiary: 45/45/51 cm
materia: szko / stal nierdzewna, kolor: bezbarwny

wymiary: 45/45/51 cm
materia: szko / stal nierdzewna, kolor: db sonoma

dimensions: 45/45/51 cm
material: glass / stainless steel, color: transparent

dimensions: 45/45/51 cm
material: glass / stainless steel, color: sonoma oak

SARDINIA

RUBY

wymiary: 45/48 cm, materia: szko / stal nierdzewna

wymiary: 40/40/53 cm, materia: szko / aluminium

dimensions: 45/48 cm, material: glass / stainless steel

dimensions: 40/40/53 cm, material: glass / aluminum

)*
NEW

ORBIT
wymiary: 75/45 cm, materia: szko / stal chromowana
dimensions: 75/45 cm, material: glass / chrome steel

CORONA
wymiary: 60/40/46 cm
materia: szko / stal chromowana, kolor: czarny
dimensions: 60/40/46 cm
material: glass / chrome steel, color: black

106

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

 + COFFEE TABLES

SIENA

SIENA

SIENA

wymiary: 49/50 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: ekstra biay

wymiary: 49/50 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: ty

wymiary: 49/50 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: limonkowy

dimensions: 49/50 cm, material: glass / chrome steel


color: extra white

dimensions: 49/50 cm, material: glass / chrome steel


color: yellow

dimensions: 49/50 cm, material: glass / chrome steel


color: lime green

SIENA

LOLA

LOLA

wymiary: 49/50 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: czarny

wymiary: 50/46 cm
materia: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: biay

wymiary: 50/46 cm
materia: MDF lakierowany / stal malowana proszkowo, kolor: curry

dimensions: 49/50 cm, material: glass / chrome steel


color: black

dimensions: 50/46 cm
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: white

dimensions: 50/46 cm
material: lacquered MDF / powder coated steel, color: curry

AFRODYTA
wymiary: 55/55/50 cm
materia: szko / MDF lakierowany / stal nierdzewna, kolor: biay
dimensions: 55/55/50 cm
material: glass / lacquered MDF / stainless steel, color: white

IRIS
wymiary: 50/58 cm, materia: szko / stal chromowana
dimensions: 50/58 cm, material: glass / chrome steel

LUNA
wymiary: 50/52 cm
materia: szko / stal chromowana
dimensions: 50/52 cm
material: glass / chrome steel

FAUNA
ALMA

ALMA

wymiary: 45/50 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: blat - bezbarwny

wymiary: 45/50 cm, materia: szko / stal chromowana


kolor: blat - czarny

dimensions: 45/50 cm, material: glass / chrome steel


color: top - transparent

dimensions: 45/50 cm, material: glass / chrome steel


color: top - black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

wymiary: 45/50 cm
materia: szko / sklejka gita malowana / stal chromowana
kolor: wenge
dimensions: 45/50 cm
material: glass / painted bent plywood / chrome steel
color: wenge
all dimensions in order: length / width / height

107

 + COFFEE TABLES

DONNA

DONNA
wymiary: 46/57 cm
materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane / stal nierdzewna
kolor: biay

wymiary: 46/57 cm
materia: szko / tworzywo z wkna szklanego - lakierowane / stal nierdzewna
kolor: czarny

dimensions: 46/57 cm
material: glass / berglass material - lacquered / stainless steel
color: white

dimensions: 46/57 cm
material: glass / berglass material - lacquered / stainless steel
color: black

WENDY

ERATI

wymiary: 45/48 cm
materia: drewno gite / szko
kolor: szko - czarny, noga - cherry
podstawa: czarno-czerwona

wymiary: 40/35/41 cm
materia: tworzywo z wkna szklanego - lakierowane
kolor: biay
dimensions: 40/35/41 cm
material: berglass material - lacquered
color: white

VIVA

VIVA

wymiary: 45/57 cm
materia: tworzywo z wkna szklanego - lakierowane
kolor: biay

wymiary: 45/57 cm
materia: tworzywo z wkna szklanego - lakierowane
kolor: czarny

dimensions: 45/57 cm
material: berglass material - lacquered
color: white

dimensions: 45/57 cm
material: berglass material - lacquered
color: white

NONO

108

dimensions: 45/48 cm
material: bent wood / glass
color: glass - black, leg - cherry
stand: black / red

NONO

NONO

wymiary: 40/40/42 cm
materia: tworzywo z wkna szklanego - lakierowane
kolor: biay

wymiary: 40/40/42 cm
materia: tworzywo z wkna szklanego - lakierowane
kolor: czarny

wymiary: 40/40/42 cm
materia: tworzywo z wkna szklanego - lakierowane
kolor: popiel

dimensions: 40/40/42 cm
material: berglass material - lacquered
color: white

dimensions: 40/40/42 cm
material: berglass material - lacquered
color: black

dimensions: 40/40/42 cm
material: berglass material - lacquered
color: grey

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 "+ CHILDREN FURNITURE

)*
NEW

FINY

wymiary: 206/96/62 cm, materia: drewno sosnowe lakierowane, kolor: biay


* ko bez stelaa i materaca, w opcji stela FINY o wymiarach: 198/90/2 cm
i materac NEAPOL o wymiarach 200/90/12 cm
dimensions: 206/96/62 cm, material: solid pine wood - lacquered, color: white
* bed without frame and mattress, optional FINY racks, dimensions: 198/90/2 cm
and mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

)*
NEW

FINY
wymiary: 206/96/62 cm, materia: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna
* ko bez stelaa i materaca, w opcji stela FINY o wymiarach: 198/90/2 cm
i materac NEAPOL o wymiarach 200/90/12 cm
dimensions: 206/96/62 cm, material: solid pine wood - lacquered, color: pine
* bed without frame and mattress, optional FINY racks, dimensions: 198/90/2 cm
and mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

NATALIE
ko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/68 cm
materia: MDF lakierowany, kolor: biay
* ko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/68 cm
material: lacquered MDF, color: white
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

NATALIE
ko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/68 cm
materia: MDF lakierowany, kolor: waniliowy
* ko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/68 cm
material: lacquered MDF, color: vanilla
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

LAGUNA
ko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem i pojemnikiem na pociel
wymiary: 209/96/68 cm, materia: MDF lakierowany, kolor: biay
* ko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress and bedding container
dimensions: 209/96/68 cm, material: lacquered MDF, color: white
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

109


 "+ CHILDREN FURNITURE

LEONIE
ko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm
materia: MDF lakierowany, kolor: biay
* ko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/65 cm
material: lacquered MDF, color: white
* bed without mattresses, optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

LAURA
ko dwuosobowe z wysuwanym dolnym materacem, wymiary: 209/96/65 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna
* ko bez materacy, w opcji materace NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
double bed with pull-out bottom mattress, dimensions: 209/96/65 cm
material: lacquered pine wood, color: pine
* bed without mattresses optional mattresses NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

FLORO
wymiary: 209/96/72 cm, materia: MDF lakierowany, kolor: biay
* ko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
dimensions: 209/96/72 cm, material: lacquered MDF, color: white
* bed without matress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

MAXIMA
wymiary: 209/96/72 cm, materia: drewno sosnowe lakierowane, kolor: sosna
* ko bez materaca, w opcji materac NEAPOL o wymiarach: 200/90/12 cm
dimensions: 209/96/72 cm, material: lacquered pine wood, color: pine
* bed without mattress, optional mattress NEAPOL, dimensions: 200/90/12 cm

EMI
ko jednoosobowe, wymiary: ko - 197/89/115 cm, biurko - 85/50/71 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane, kolory: olcha lub sosna
* ko w komplecie z materacem
single bed, dimensions: bed - 197/89/115 cm, desk - 85/50/71 cm
material: lacquered pine wood, colors: alder, pine
* bed with mattress in complet

110

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 "+ CHILDREN FURNITURE

NEO
ko jednoosobowe, wymiary: 197/86/115 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* ko w komplecie z materacem
single bed, dimensions: 197/86/115 cm
material: lacquered pine wood, colors: alder, pine
* bed with mattress in complet

SAM
ko pitrowe, wymiary: 198/87/144 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* ko w komplecie z materacami ** w opcji z szuadami
bunk bed, dimensions: 198/87/144 cm
material: lacquered pine wood, colors: pine, alder
* bed with mattresses ** with drawers in option

NEO PLUS
ko jednoosobowe ze zjedalni, wymiary: 197/89/115 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* ko w komplecie z materacem
single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm
material: lacquered pine wood, colors: pine, alder
* bed with mattress in complet

)*
NEW

FLO
ko jednoosobowe ze zjedalni, wymiary: 197/89/115 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane, kolory: sosna lub olcha
* ko w komplecie z materacem
single bed with slide, dimensions: 197/89/115 cm
material: lacquered pine wood, colors: pine or alder
* bed with mattress in complet

 01:j8p
stela do ka FINY, wymiary: 198/90/2 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane
FINY racks, dimensions: 198/90/2 cm
material: lacquered pine wood

NEAPOL
materac piankowy, wymiary: 200/90/12 cm
materia wkad - pianka biaa T18, poszycie - poliester + bawena
kolor: niebieski
foam mattress, dimensions: 200/90/12 cm
material: white foam T18, protector - poliester + cotton
color: blue

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

111


 "+ CHILDREN FURNITURE

CECILIA

JULIA

biurko z regulowan wysokoci blatu oraz regulowanym ktem blatu


wymiary: 109/55/6288 cm, materia: MDF / drewno lite lakierowane
kolor: rowo - biay

biurko z regulowan wysokoci blatu oraz regulowanym ktem blatu


wymiary: 109/55/6396 cm, materia: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

desk with adjustable height and angle of table top


dimensions: 109/55/6288 cm, material: MDF / lacquered solid wood
color: pink / white

desk with adjustable height and angle of table top


dimensions: 109/55/6396 cm, material: lacquered pine wood
color: pine

COLLORIDO

PACO
biurko z regulowan wysokoci blatu oraz regulowanym ktem blatu
wymiary: 109/55/6593 cm, materia: MDF / drewno lite lakierowane
kolor: niebiesko - biay

biurko z regulowan wysokoci blatu oraz regulowanym ktem blatu


wymiary: 100/66/6984 cm, materia: MDF lakierowany / stal malowana
kolor: biao-zielono-rowy (w zestawie 2 komplety plastikowych nakadek)

desk with adjustable height and angle of table top


dimensions: 109/55/6593 cm, material: MDF / lacquered solid wood
color: blue / white

desk with adjustable height and angle of table top


dimensions: 100/66/6984 cm, material: lacquered MDF / painted steel
color: white / green / pink (including 2 sets of decorations)

NILS

112

SIMON

PIERRE

BEPPO

wymiary: 36/40/65 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

wymiary: 35/40/65 cm
materia: MDF lakierowany
kolor: biay

wymiary: 36/40/65 cm
materia: MDF lakierowany
kolor: rowo - biay

wymiary: 36/40/65 cm
materia: MDF lakierowany
kolor: niebiesko - biay

dimensions: 36/40/65 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

dimensions: 35/40/65 cm
material: lacquered MDF
color: white

dimensions: 36/40/65 cm
material: lacquered MDF
color: pink / white

dimensions: 36/40/65 cm
material: lacquered MDF
color: blue / white

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 "+ CHILDREN FURNITURE

)*
NEW

ASTRO 3

ASTRO 2

biurko z regulowan wysokoci blatu, krzeso z regulowan wysokoci siedziska,


wymiary: biurko - 65/51/5076 cm, krzeso - 38/36/2840 cm,
materia: stal malowana proszkowo / polipropylen / melamina
kolory: niebieski lub rowy *zestaw bez lampki, w opcji lampka LED - ASTRO

biurko z regulowan wysokoci blatu, krzeso z regulowan wysokoci siedziska


wymiary: biurko - 70/55/5278 cm, krzeso - 40/36/3044 cm,
materia: stal malowana proszkowo / polipropylen / melamina
kolory: zielony *zestaw bez lampki, w opcji lampka LED ASTRO

desk with adjustable height of work surface, chair with adjustable height of seat,
dimensions: desk - 65/51/5076 cm, chair - 38/36/2840 cm,
material: powder coated steel / polypropylene / melamine
color: blue, pink *set without light, LED light ASTRO in option

desk with adjustable height of work surface, chair with adjustable height of seat
dimensions: desk - 70/55/5278 cm, chair - 40/36/3044 cm,
material: powder coated steel / polypropylene / melamine
color: green *set without light, LED light ASTRO in option

)*

)*

NEW

NEW

 -./01/231

SIMBA kwadrat

st z regulowan wysokoci blatu


wymiary: 115/60/4658 cm,
materia: tworzywo / melamina
kolory: zielony lub czerwony

st z regulowan wysokoci blatu


wymiary: 60/60/4658 cm
materia: tworzywo / melamina
kolory: zielony lub czerwony

table with adjustable height of top


dimensions: 115/60/4658 cm
material: plastic / melamine
colors: green, red

table with adjustable height of top


dimensions: 60/60/4658 cm
material: plastic / melamine
colors: green, red

)*

)*

NEW

NEW
44

53

39

36

58

53

30

BAMBI
materia: polipropylen / tworzywo
kolory: zielony lub czerwony
material: polypropylene / plastic
colors: green, red

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

28

DUMBO
materia: polipropylen
kolory: zielony lub czerwony
material: polypropylene
colors: green, red

all dimensions in order: length / width / height

113


 "+ CHILDREN FURNITURE

SYSTEM AERO
)*
NEW

AERO WHITE

AERO OPEN

AERO FLOWER

AERO PLATE

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: biay

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: biay

acznik do regaw serii AERO


wymiary: 14/14/1 cm
materia: stal malowana, kolor: czarny

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: white

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: white

connector to AERO series


dimensions: 14/14/1 cm
material: painted steel, color: black

AERO PANDA

AERO SPACE

AERO PARIS

AERO GUITAR

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: wielobarwny

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: wielobarwny

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: wielobarwny

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: wielobarwny

wymiary: 34/28/32 cm
materia: eco karton laminowany
kolor: wielobarwny

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: multicolored

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: multicolored

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: multicolored

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: multicolored

dimensions: 34/28/32 cm
material: laminated eco cardboard
color: multicolored

)*
NEW

METRO

stwrz wasny rega

JEDEN ZESTAW
WIELE MOLIWOCI

wymiary: 105/29/142 cm
materia: stal malowawa proszkowo / tworzywo / PVC, kolor: beowy
* w opcji kosz woody
dimensions: 105/29/142 cm
material: powder coated steel / plastic / PVC, color: beige
* woody basket in option
114

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 "+ CHILDREN FURNITURE

CABOTO 16

CABOTO

wymiary: 139/33/144 cm, materia: pyta meblowa laminowana, kolor: biay


* w opcji szuada WINNY

wymiary: 139/33/144 cm, materia: pyta meblowa laminowana, kolor: biay


* w opcji szuada WINNY

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: white


* WINNY drawer in option

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: white


* WINNY drawer in option

LUINI 16

LUINI

wymiary: 139/33/144 cm, materia: pyta meblowa laminowana, kolor: db sonoma


* w opcji szuada WINNY

wymiary: 139/33/144 cm, materia: pyta meblowa laminowana, kolor: db sonoma


* w opcji szuada WINNY

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: sonoma oak
* WINNY drawer in option

dimensions: 139/33/144 cm, material: laminated furniture top, color: sonoma oak
* WINNY drawer in option
)*

NOWY KOLOR

NEW

NEW COLOR

PRODUKT
REGIONALNY

WINNY

wymiary: 32/32/31 cm, materia: tkanina


kolory: biay, czarny, beowy, brzowy, czerwony, rowy, niebieski,
pomaraczowy, zielony lub popielaty
dimensions: 32/32/31 cm, material: cloth
colors: white, black, beige, brown, red, pink, blue, orange, green, grey

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

WOODY
wymiary: 31/31/31 cm
materia: wiklina
kolory: biay, czarny lub naturalny
dimensions: 31/31/31cm
material: wicker
colors: white, black, natural
all dimensions in order: width / length / height

115


 "+ CHILDREN FURNITURE

CLEO 4
CLEO 1
CLEO 3
CLEO 2

CLEO 1

CLEO 2

wymiary: 63/33/165 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

wymiary: 63/33/127 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

dimensions: 63/33/165 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

dimensions: 63/33/127 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

CLEO 3

CLEO 4

wymiary: 63/33/89 cm
materia: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

rega narony, wymiary: 55/55/165 cm


materia: drewno sosnowe lakierowane
kolor: sosna

dimensions: 63/33/89 cm
material: lacquered pine wood
color: pine

corner bookshelf, dimensions: 55/55/165 cm


material: lacquered pine wood
color: pine

QUEEN
wymiary: 49/46/48 cm
materia: stal malowana / tkanina

KID-3

dimensions: 49/46/48 cm
material: painted steel / cloth

wysoko: 130 cm
materia: tworzywo
height: 130 cm
material: plastic

W40
wymiary: 34/125 cm
materia: stal malowana proszkowo / plastik
kolory: rowy lub zielony
dimensions: 34/125 cm
material: powder coated steel / plastic
colors: pink, green

)*
NEW

KIRI
wymiary: 48/32/32 cm
materia: PVC
kolory: pomaraczowy, ty lub rowy
dimensions: 48/32/32 cm
material: PVC
colors: orange, yellow, pink

116

all dimensions in order: width / length / height

DOG
wymiary: 49/46/48 cm
materia: stal malowana / tkanina
dimensions: 49/46/48 cm
material: painted steel / cloth

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

$
 + BEDROOM FURNITURE

1
2

beowy
beige

czarny
black

czarno-biay
black / white

brzowo-beowy
brown / beige

BONITA
1. ko BONITA, wymiary: 186/240/100 cm, materia: eco skra / stal chromowana
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
2. Szafka nocna SARA, wymiary: 53/38/44 cm, materia: eco skra
kolory: beowy lub czarny

1. BONITA bed, dimensions: 186/240/100 cm, material: eco leather / chrome steel
* bed without matress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
2. SARA night stand, dimensions: 53/38/44 cm, material: eco leather
colors: beige, black

 + $
SAMANTA, wymiary: 184/222/98 cm, materia: eco skra / stal chromowana, kolory: czarno-biay lub brzowo-beowy
SAMANTA P z pojemnikiem na pociel, wymiary: 184/222/98 cm, materia: eco skra / stal chromowana, kolory: czarno-biay lub brzowo-beowy
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
SAMANTA bed, dimensions: 184/222/98 cm, material: eco leather / chrome steel, colors: black / white, brown / beige
SAMANTA P bed with bedding container, dimensions: 184/222/98 cm, material: eco leather / chrome steel, colors: black / white, brown / beige
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

all dimensions in order: width / length / height

117

$
 + BEDROOM FURNITURE

2
1

SAMARA
1. ko SAMARA, wymiary: 164/216/96 cm, materia: eco skra / drewno lite, kolory: biay, czarny lub ciemny brz
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
2. Szafka nocna PRIMA, wymiary: 48/41/54 cm, materia: eco skra / drewno lite, kolory: biay, czarny lub ciemny brz

biay
white

ciemny brz
dark brown

czarny
black

1. SAMARA bed, dimensions: 164/216/96 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
2. PRIMA night stand, dimensions: 48/41/54 cm, material: eco leather / solid wood, colors: white, black, dark brown

SOFIA
wymiary: 172/220/108 cm, materia: eco skra / drewno lite, kolor: biay
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 172/220/108 cm, material: eco leather / solid wood, color: white
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
118

all dimensions in order: width / length / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

$
 + BEDROOM FURNITURE

DAKOTA
wymiary: 172/220/94 cm, materia: eco skra / stal chromowana, kolor: czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 172/220/94 cm, material: eco leather / chrome steel, color: black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

CASSANDRA
wymiary: 172/225/99 cm, materia: eco skra, kolor: biao-czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 172/225/99 cm, material: eco leather, color: white / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

all dimensions in order: width / length / height

119

$
 + BEDROOM FURNITURE

)*
NEW

FLEXY
wymiary: 165/216/97 cm, materia: drewno lite / tkanina, kolor: tkanina - popielaty, drewno - orzech
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 165/216/97 cm, material: solid wood / cloth, color: cloth - grey, wood - walnut
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

)*
NEW

CASSANDRA-S
wymiary: 172/225/99 cm, ko z szuadami, materia: eco skra, kolor: biao-czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 172/225/99 cm, bed with drawers, material: eco leather, color: white / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
120

all dimensions in order: width / length / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

$
 + BEDROOM FURNITURE

)*
NEW

SANDY
wymiary: 174/217/100 cm, materia: drewno lite / eco skra, kolor: eco skra - biay, czarny lub beowy, drewno - buk
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 174/217/100 cm, material: solid wood / eco leather, color: eco leather - white, black, beige, wood - beech
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

)*
NEW

MODENA
wymiary: 164/220/106 cm, ko z szuadami, materia: tkanina, kolor: popielaty
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 164/220/106 cm, bed with drawers, material: cloth, color: grey
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

all dimensions in order: width / length / height

121

$
 + BEDROOM FURNITURE

)*
NEW

' #+' 


ko VIERA 90, wymiary: 90/200/105 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 90/200 cm
ko VIERA 160, wymiary: 160/200/105 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
VIERA 90 bed, dimensions: 90/200/105, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 90/200 cm
VIERA 160 bed, dimensions: 160/200/105 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
)*
NEW

VALENTINA
wymiary: 160/200/104 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 160/200/104 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

VIOLETTA
wymiary: 161/206/98 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 161/206/98 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
122

all dimensions in order: width / length / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

$
 + BEDROOM FURNITURE

' #+' +' !


ko VERONICA 90, wymiary: 96/217/92 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 90/200 cm
ko VERONICA 160, wymiary: 163/217/102 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
ko VERONICA 180, wymiary: 185/217/102 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 180/200 cm
VERONICA 90 bed, dimensions: 96/217/92 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 90/200 cm
VERONICA 160 bed, dimensions: 163/217/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm
VERONICA 180 bed, dimensions: 185/217/102, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 180/200 cm

MATILDA
wymiary: 163/217/102 cm, materia: drewno lite / stal malowana, kolor: czerenia antyczna / czarny
* ko bez materaca, w opcji materac POLARIS o wymiarach: 160/200 cm
dimensions: 163/217/102 cm, material: solid wood / painted steel, color: ant. cherry / black
* bed without mattress, optional mattress POLARIS, dimensions: 160/200 cm

POLARIS
SARA

PRIMA

wymiary: 58/38/44 cm
materia: eco skra
kolory: beowy lub czarny

wymiary: 48/41/54 cm
materia: eco skra
kolory: biay, czarny lub ciemny brz

dimensions: 58/38/44 cm
material: eco leather
colors: beige, black

dimensions: 48/41/54 cm
material: eco leather
colors: white, black, dark brown

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / dugo / wysoko

FIONA
wymiary: 48/37/55 cm
materia: drewno lite / stal malowana
kolor: czerenia antyczna / czarny
dimensions: 48/37/55 cm
material: solid wood / painted steel
color: ant. cherry / black

wymiary: a) 90/200 cm, b) 160/200 cm, c) 180/200 cm


wkad: spryna typu bonnell, przekadki tapicerskie,
mata kokosowa, pyty z pianki poliureatynowej T-25,
pokrowiec: tkanina akardowa, pikowana owat 120 g/m2
wysoko: okoo 16 cm, twardo: rednia
dimensions: a) 90/200 cm, b) 160/200 cm, c) 180/200 cm
input: a bonnell spring, spacers upholstery,
coconut mat, polyurethane foam T-25,
Cover: quilted jacquard fabric - 120 g/m2
height: approx.16 cm, hardness: medium
all dimensions in order: width / length / height

123


$+ LEISURE FURNITURE

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

SAFARI

wymiary: 55/61/85 cm
materia: tkanina / drewno lite - bukowe
kolor: popielaty

wymiary: 55/61/84 cm
materia: tkanina / stal chromowana
kolor: popielato - oletowy

dimensions: 55/61/85 cm
material: cloth / solid wood - beech
color: grey / mustard

dimensions: 55/61/85 cm
material: cloth / solid wood - beech
color: grey

dimensions: 55/61/84 cm
material: cloth / chrome steel
color: grey / purple

)*

)*

NEW

NEW
ORIGAMI
wymiary: 69/76/82 cm
materia: tkanina / stal chromowana
kolor: czerwony

wymiary: 69/76/82 cm
materia: tkanina / stal chromowana
kolor: turkusowy

wymiary: 75/76/80 cm
materia: tkanina / stal chromowana
kolor: wielobarwny

dimensions: 69/76/82 cm
material: cloth / chrome steel
color: red

dimensions: 69/76/82 cm
material: cloth / chrome steel
color: turquoise

dimensions: 75/76/80 cm
material: cloth / chrome steel
color: multicolored

61

58

53

60

50

47

7080

6575

7792

3747

3646

3754

H-40

124

SAFARI-C

SAFARI

wymiary: 55/61/85 cm
materia: tkanina / drewno lite - bukowe
kolor: popielato - musztardowy

H-41

H-42

materia: stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolor: sklejka - czarny, eco skra - biay

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biay

materia: stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolor: sklejka - biay, eco skra - czerwony

material: chrome steel / bent plywood / eco leather


color: plywood- black, eco leather - white

material: chrome steel / eco leather


color: white

material: chrome steel / bent plywood / eco leather


color: plywood - white, eco leather - red

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

)*

NEW COLOR

NEW

BUTTERFLY

PEGAS-M

BUTTERFLY

wymiary: 76/75/95 cm
materia: tkanina / stal chromowana
kolor: popielaty

wymiary: 76/75/95 cm
materia: tkanina / stal chromowana
kolor: wielobarwny

wymiary: 76/87/103 cm
materia: eco skra / stal malowana proszkowo
kolor: pomaraczowo - czarny

dimensions: 76/75/95 cm
material: cloth / chrome steel
color: grey

dimensions: 76/75/95 cm
material: cloth / chrome steel
color: multicolored

dimensions: 76/87/103 cm
material: eco leather / powder coated steel
color: orange / black

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

ATLAS

ATLAS

PEGAS-W

wymiary: 81/85/99 cm
materia: eco skra / stal chromowana
kolor: czarno - zielony

wymiary: 81/85/99 cm
materia: eco skra / stal chromowana
kolor: czarny

wymiary: 76/87/103 cm
materia: eco skra / drewno lite - bukowe
kolor: czekoladowy

dimensions: 81/85/99 cm
material: eco leather / chrome steel
color: black / green

dimensions: 81/85/99 cm
material: eco leather / chrome steel
color: black

dimensions: 76/87/103 cm
material: eco leather / solid wood - beech
color: chocolate

DORA
wymiary: 42/42 cm, materia: stal chromowana / eco skra
kolory: ciemny brz, coffee, czarny, biay, popiel, kremowy
dimensions: 42/42 cm material: chrome steel / eco leather
colors: dark brown, coffee, black, white, grey, creamy

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko


$+ LEISURE FURNITURE

NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

)*

NEW COLOR

NEW

CURSOR
wymiary: 68/72/102 cm
materia: eco skra / stal chromowana
kolor: beowo - popielaty
dimensions: 68/72/102 cm
material: eco leather / chrome steel
color: beige / grey
all dimensions in order: width / depth / height

125


$+ LEISURE FURNITURE

)*

)*

NEW

NEW

OPTIMA

OPTIMA

fotel rozkadany
wymiary: 77/80139/10184 cm
materia: eco skra / PVC, kolor: beowy

fotel rozkadany
wymiary: 77/80139/10184 cm
materia: eco skra / PVC, kolor: czarny

recliner
dimensions: 77/80139/10184 cm
material: eco leather / PVC, color: beige

recliner
dimensions: 77/80139/10184 cm
material: eco leather / PVC, color: black

)*

)*

NEW

NEW

funkcja masau
i podgrzewania

funkcja masau
i podgrzewania

PULSAR

PULSAR

fotel rozkadany z funkcj masau i podgrzewania


wymiary: 68/85135/10685 cm
materia: eco skra / PVC, kolor: beowy

fotel rozkadany z funkcj masau i podgrzewania


wymiary: 68/85135/10685 cm
materia: eco skra / PVC, kolor: czarny

recliner with massage and heating function


dimensions: 68/85135/10685 cm
material: eco leather / PVC, color: beige

recliner with massage and heating function


dimensions: 68/85135/10685 cm
material: eco leather / PVC, color: black

)*

)*

NEW

NEW

funkcja masau
i podgrzewania

SENATOR

126

PALMER

fotel rozkadany z funkcj masau i podgrzewania oraz z fukcj podnoszenia


wymiary: 75/96167/10577 cm
materia: eco skra / PVC, kolor: beowy

fotel rozkadany z funkcj koyski


wymiary: 75/79143/10688 cm
materia: tkanina / stal malowana, kolor: beowy

recliner with massage and heating function and lifting function


dimensions: 75/96167/10577 cm
material: eco leather / PVC, color: beige

recliner with tilt function


dimensions: 75/79143/10688 cm
material: cloth / painted steel, color: beige

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko


$+ LEISURE FURNITURE

funkcja masau
i podgrzewania

BORNEO
fotel rozkadany, wymiary: fotel - 75/82/101 cm, podnek - 47/43/40 cm
materia: drewno gite / eco skra, kolor: ciemny brz
recliner, dimensions: chair - 75/82/101 cm, ottoman - 47/43/40 cm
material: bent wood / eco leather, color: dark brown

LIBERTY

MATADOR
fotel rozkadany z funkcj masau i podgrzewania
wymiary: fotel - 71/76/103 cm, podnek - 49/47/41 cm
materia: drewno gite / eco skra, kolory: beowy lub czarny
recliner with massage and heating function
dimensions: chair - 71/76/103 cm, ottoman - 49/47/41 cm
material: bent wood / eco leather, colors: beige, black

JEFF

fotel rozkadany, wymiary: 81/79/105 cm, podnek - 47/40/39 cm


materia: eco skra, kolor: jasny brz

fotel rozkadany, wymiary: 85/93/101 cm, materia: eco skra


kolory: brzowy lub czarny

recliner, dimensions: 81/79/105 cm, ottoman - 47/40/39 cm


material: eco leather, color: light brown

recliner, dimensions: 85/93/101 cm, material: eco leather


colors: brown, black

DAYTON

DAVIS

fotel rozkadany, wymiary: fotel - 81/75/107 cm, podnek - 47/40/39 cm


materia: stal chromowana / eco skra, kolor: czarny

wymiary: 64/180/95 cm
materia: eco skra, kolory: czarny lub beowy

recliner, dimensions: chair - 81/75/107 cm, ottoman - 47/40/39 cm


material: chrome steel / eco leather, color: black

dimensions: 64/180/95 cm
material: eco leather, colors: black, beige

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

all dimensions in order: width / depth / height

127


$+ LEISURE FURNITURE

)*
NEW

PRODUKT
REGIONALNY

ROCCO
wymiary: 58/55/110 cm
materia: wiklina, kolor: naturalny
dimensions: 58/55/110 cm
material: wicker, color: natural

MAX BIS

BEN 2

wymiary: 55/97/99 cm
materia: stal chromowana / rattan syntetyczny / tworzywo
kolor: brzowy mix

wymiary: 55/97/99 cm
materia: stal chromowana / tkanina membranowa / tworzywo
kolory: czarny lub czerwony

dimensions: 55/97/99 cm
material: chrome steel / synthetic rattan / plastic
color: brown mix

dimensions: 55/97/99 cm
material: chrome steel / membrane cloth / plastic
colors: black, red

MAX BIS

MAX BIS PLUS

wymiary: 52/90/95 cm
materia: drewno gite
kolor: olcha

wymiary: 52/90/95 cm
materia: drewno gite
kolor: orzech

wymiary: 52/90/95 cm
materia: drewno gite / eco skra
kolor: olcha

dimensions: 52/90/95 cm
material: bent wood
color: alder

dimensions: 52/90/95 cm
material: bent wood
color: walnut

dimensions: 52/90/95 cm
material: bent wood / eco leather
color: alder

MAX BIS PLUS

128

BEN

MAX 2

MAX 2

wymiary: 52/90/95 cm, materia: drewno gite / tkanina


kolor: orzech

wymiary: 52/90/95 cm, materia: drewno gite / tkanina


kolor: olcha

wymiary: 52/90/95 cm, materia: drewno gite / tkanina


kolor: orzech

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / fabric


color: walnut

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth


color: alder

dimensions: 52/90/95 cm, material: bent wood / cloth


color: walnut

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

)*

NEW

NEW


$+ LEISURE FURNITURE

)*

MOLY XL
wymiary: 76/38/38 cm
materia: PVC
kolor: wielobarwny

MOLY XL
wymiary: 76/38/38 cm
materia: PVC
kolory: kremowy, popiel, cappuccino lub czarny

dimensions: 76/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 76/38/38 cm
material: PVC
colors: cream, grey, cappuccino, black

)*
NEW

MOLY
wymiary: 38/38/38 cm
materia: PVC
kolor: kremowy, cappuccino, popielaty, czarny, pomaraczowy, czerwony, niebieski lub zielony
dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: cream, cappuccino, grey, black, orange, red, blue, green
)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

KIRI

KIRI

KIRI

MOLY UK

wymiary: 48/32/32 cm
materia: PVC
kolor: pomaraczowy

wymiary: 48/32/32 cm
materia: PVC
kolor: ty

wymiary: 48/32/32 cm
materia: PVC
kolor: rowy

wymiary: 38/38/38 cm
materia: PVC
kolor: wielobarwny

dimensions: 48/32/32 cm
material: PVC
color: orange

dimensions: 48/32/32 cm
material: PVC
color: yellow

dimensions: 48/32/32 cm
material: PVC
color: pink

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

MOLY PARIS

MOLY RETRO

MOLY LION

MOLY NOTE

wymiary: 38/38/38 cm
materia: PVC
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materia: PVC
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materia: PVC
kolor: wielobarwny

wymiary: 38/38/38 cm
materia: tkanina
kolor: wielobarwny

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: PVC
color: multicolored

dimensions: 38/38/38 cm
material: fabric
color: multicolored

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

all dimensions in order: width / depth / height

129

  + HANGERS

wieszak
przeznaczony
do lekkiej odziey
hanger for
lightweight clothes

W11

W19

W20

W21

wymiary: 48/48/178 cm
materia: stal malowana proszkowo
kolory: czarny, popielaty lub biay

wymiary: 38/179 cm
materia: drewno / kamie nat.
kolory: cherry, olcha, wenge lub biay

wymiary: 38/174 cm
materia: drewno / kamie nat.
kolor: wenge

wymiary: 38/178 cm
materia: aluminium foliowane / kamie nat.
kolor: czarny

wymiary: 38/176 cm
materia: drewno / kamie nat.
kolory: maho, olcha lub wenge

dimensions: 48/48/178 cm
material: powder coated steel
colors: black, grey, white

dimensions: 38/179 cm
material: wood / nat. stone
colors: cherry, alder, wenge, white

dimensions: 38/174 cm
material: wood / nat. stone
color: wenge

dimensions: 38/178 cm
material: foiled aluminum / nat. stone
color: black

dimensions: 38/176 cm
material: wood / nat. stone
colors: mahogany, alder, wenge

W24

130

W13

W25

wymiary: 30/181 cm
materia: stal chromowana

wymiary: 28/180 cm
materia: stal chromowana

dimensions: 30/181 cm
material: chrome steel

dimensions: 28/180 cm
material: chrome steel

all dimensions in order: dim. of base / height

W26

W27

!

wymiary: 26/26/183 cm
materia: stal chromowana /
drewno malowane

wymiary: 26/26/185 cm
materia: stal chromowana / drewno
kolor: cherry ant.

wymiary: 30/181 cm
materia: stal chromowana / drewno
kolor: cherry ant.

dimensions: 26/26/183 cm
material: chrome steel /
painted wood

dimensions: 26/26/185 cm
material: chrome steel / wood
color: antique cherry

dimensions: 30/181 cm
material: chrome steel / wood
color: antique cherry

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: wym. podstawy / wysoko

  + HANGERS

NOWY KOLOR
NEW COLOR

W30

W31

W33

wymiary: 49/49/188 cm
materia: drewno gite
kolory: olcha, buk lub wenge

wymiary: 38/180 cm
materia: stal malowana proszkowo / kamie nat.
kolor: srebrny

wymiary: 30/176 cm
materia: stal malowana proszkowo
kolor: czarny

dimensions: 49/49/188 cm
material: bent wood
colors: alder, beech, wenge

dimensions: 38/180 cm
material: powder coated steel / nat. stone
color: silver

dimensions: 30/176 cm
material: powder coated steel
color: black

W36

W37

!

wymiary: 54/46/180 cm
materia: stal malowana proszkowo
kolor: czarny

wieszak z lustrem
wymiary: 55/26/184 cm
materia: stal chromowana / szko

wymiary: 48/175 cm
materia: stal malowana proszkowo
kolor: czarny

dimensions: 54/46/180 cm
material: powder coated steel
color: black

hanger with mirror


dimensions: 55/26/184 cm
material: chrome steel / glass

dimensions: 48/175 cm
material: powder coated steel
color: black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: wym. podstawy / wysoko

W34

W35

wymiary: 30/180 cm
materia: akryl / stal chromowana
dimensions: 30/180 cm
material: acrylic / chrome steel

wymiary: 50/50/180 cm
materia: stal malowana proszkowo
kolor: czarny
dimensions: 50/50/180 cm
material: powder coated steel
color: black

W41

W42

wymiary: 50/28/180 cm
materia: stal chromowana /
stal malowana proszkowo
kolor: czarny

wymiary: 36/180 cm
materia: stal chromowana
dimensions: 36/180 cm
material: chrome steel

dimensions: 50/28/180 cm
material: chrome steel /
powder coated steel
color: black
all dimensions in order: dim. of base / height

131

  + HANGERS

)*

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

NEW

W43

W44

wymiary: 30/178 cm
materia: stal chromowana / stal malowana
kolor: biay
dimensions: 30/178 cm
material: chrome steel / painted steel
color: white

wymiary: 56/56/187 cm
materia: stal chromowana
dimensions: 56/56/187 cm
material: chrome steel

)*

)*

NEW

NEW

W47

132

W45

!

wymiary: 38/180 cm
materia: stal foliowana / drewno lite / kamie naturalny
kolor: srebrno-czarny

wymiary: 38/175 cm
materia: stal malowana proszkowo / drewno lite
kolor: czarny

dimensions: 38/180 cm
material: foiled steel / solid wood / nat. stone
color: silver / black

dimensions: 38/175 cm
material: powder coated steel / solid wood
color: black

all dimensions in order: dim. of base / height

W46

wymiary: 38/186 cm
materia: stal malowana proszkowo /
drewno lite / kamie naturalny, kolor: czarny

wymiary: 38/180 cm
materia: stal foliowana / drewno lite / kamie
naturalny, kolory: biay, czarny, srebrny lub wenge

dimensions: 38/186 cm
material: powder coated steel /
solid wood / nat. stone, color: black

dimensions: 38/180 cm
material: foiled steel / solid wood / nat. stone
colors: white, black, silver, wenge

WU-4

WU-7

wymiary: 30/107 cm
materia: stal chromowana / MDF
kolor: buk

wymiary: 30/40/108 cm
materia: stal chromowana / drewno
kolory: buk lub wenge

dimensions: 30/107 cm
material: chrome steel / MDF
color: beech

dimensions: 30/40/108 cm
material: chrome steel / wood
colors: beech, wenge

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: wym. podstawy / wysoko

  + HANGERS

WU-13
wymiary: 32/20/117 cm
materia: drewno gite / stal chromowana
kolory: wenge lub biay

!

WU-9

WU-10

regulowana wysoko
wymiary: 88/44/94170 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolory: czarny lub popielaty

regulowana wysoko
wymiary: 88/43/95163 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

regulowana wysoko
wymiary: 88/44/94168 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

adjustable height
dimensions: 88/44/94170 cm
material: chrome steel / plastic
colors: black, grey

adjustable height
dimensions: 88/43/95163 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

adjustable height
dimensions: 88/44/94168 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

dimensions: 32/20/117 cm
material: bent wood / chrome steel
colors: wenge, white

WU-14
wymiary: 46/23/110 cm
materia: drewno gite / stal chromowana
kolor: wenge
dimensions: 46/23/110 cm
material: bent wood / chrome steel
color: wenge

WU-11

WU-12

regulowana szeroko oraz wysoko


wymiary: 90142/44/97170 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

regulowana szeroko oraz wysoko


wymiary: 88139/44/95170 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

adjustable width and height


dimensions: 90142/44/97170 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

adjustable width and height


dimensions: 88139/44/95170 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

!
wymiary: 103/49/181 cm
materia: stal chromowana
dimensions: 103/49/181 cm
material: chrome steel

WS-1
wymiary: 77/15 cm,
materia: stal chromowana / drewno
kolor: chrom / buk
dimensions: 77/15 cm
material: chrome steel / wood
color: chrome / beech

WS-3
WS-2
wymiary: 77/14 cm
materia: stal chromowana / drewno, kolor: chrom / buk
dimensions: 77/14 cm
material: chrome steel / wood, color: chrome / beech

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

wymiary: 90/40 cm
materia: stal chromowana / drewno, kolor: buk
dimensions: 90/40 cm
material: chrome steel / wood, color: chrome / beech

WU-15
wymiary: 32/20/115 cm
materia: drewno gite / stal chromowana
kolor: wenge
dimensions: 32/20/115 cm
material: bent wood / chrome steel
color: wenge

all dimensions in order: width / depth / height

133

  + HANGERS

WU-20

WU-22

wymiary: 87/57/155 cm
materia: drewno bambusowe / tkanina
kolor: naturalny

wymiary: 92/56/180 cm
materia: stal malowana proszkowo / stal chromowana
kolor: czarny

dimensions: 40/38/103 cm
material: smoked chrome / wood
color: beech

dimensions: 87/57/155 cm
material: bamboo wood / cloth
color: natural

dimensions: 92/56/180 cm
material: powder coated steel / chrome steel
color: black

WU-23
wymiary: 80/32/180 cm
materia: stal chromowana / stal malowana proszkowo
kolor: biay
dimensions: 80/32/180 cm
material: chrome steel / powder coated steel
color: white

134

WU-21

wymiary: 40/38/103 cm
materia: chrom dymiony / drewno
kolor: buk

all dimensions in order: width / depth / height

WU-24

)*

)*

NEW

NEW

WU-25

regulowana szeroko oraz wysoko


wymiary: 83147/43/101168 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

regulowana szeroko oraz wysoko


wymiary: 83/43/93168 cm
materia: stal chromowana / tworzywo / tkanina
kolor: czarno-beowy

adjustable width and height


dimensions: 83147/43/101168 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

adjustable width and height


dimensions: 83/43/93168 cm
material: chrome steel / plastic / cloth
color: black / beige

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

  + HANGERS

WS-4
wymiary: 4/20/70 cm
materia: stal malowana proszkowo /
stal chromowana
kolor: czarny
dimensions: 4/20/70 cm
material: powder coated steel /
chrome steel
color: black

ST-1

P2

LS-1

LS-2

wymiary: 29/32/61 cm
materia: stal chromowana / tworzywo
kolor: czarny

wymiary: 35/44/134 cm
materia: szko / drewno
kolor: biay

wymiary: 30/38/154 cm
materia: szko /stal malowana proszkowo
kolor: srebrny

dimensions: 29/32/61 cm
material: chrome steel / plastic
color: black

dimensions: 35/44/134 cm
material: glass / wood
color: white

dimensions: 30/38/154 cm
material: glass / powder coated steel
color: silver

ST-2

ST-3

wymiary: 62115/18/33 cm
materia: stal chromowana / tworzywo, kolor: czarny

wymiary: 80/30/32 cm, materia: stal chromowana / drewno lite


kolory: czarny lub biay

wymiary: 81/31/49 cm materia: drewno lite / stal chromowana / eco skra


kolor: drewno - wenge, eco skra - kremowy

dimensions: 62115/18/33 cm
material: chrome steel / plastic, color: black

dimensions: 80/30/32 cm, material: chrome steel / solid wood


colors: black, white

dimensions: 81/31/49 cm material: solid wood / chrome steel / eco leather


color: wood - wenge, eco leather - creamy

ST-4

ST-5

ST-6

wymiary: 63/26/29 cm
materia: drewno sosnowe

wymiary: 69/37/50 cm
materia: drewno lite / tkanina, kolor: naturalny

wymiary: 80/31/46 cm
materia: stal chromowana / eco skra, kolor: czarny

dimensions: 63/26/29
material: pine wood

dimensions: 69/37/50 cm
material: solid wood / cloth, color: natural

dimensions: 80/31/46 cm
material: chrome steel / eco leather, color: black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

all dimensions in order: width / depth / height

135


 %& &  + BAR TABLES, SHELVING AND NEWSPAPER STANDS

BAR-3

BAR-4

BAR-6

BAR-7

wymiary: 65/37/76 cm
materia: szko / stal chromowana
kolor: blat - czarny

wymiary: 60/40/75 cm
materia: MDF laminowany / drewno
kolor: buk

wymiary: 49/64 cm
materia: szko / stal chromowana
kolor: szko czarno-czerwone

wymiary: 69/42/74 cm
materia: szko / stal chromowana
kolor: czarny

dimensions: 65/37/76 cm
material: glass / chrome steel
color: top - black

dimensions: 60/40/75 cm
material: laminated MDF / wood
color: beech

dimensions: 49/64 cm
material: glass / chrome steel
color: black / red glass

dimensions: 69/42/74 cm
material: glass / chrome steel
color: black

)*
NEW

G-2
wymiary: 36/20/30 cm
materia: sklejka gita - malowana
kolor: wenge

PRODUKT
REGIONALNY

!

!

dimensions: 36/20/30 cm
material: painted bent plywood
color: wenge

BAR-9

wymiary: 42/71 cm
materia: szko / stal chromowana
kolor: czarny

wymiary: 42/71 cm
materia: szko / stal chromowana
kolor: zoty

wymiary: 53/42/65 cm
materia: wiklina
kolor: naturalny

dimensions: 42/71 cm
material: glass / chrome steel
color: black

dimensions: 42/71 cm
material: glass / chrome steel
color: gold

dimensions: 53/42/65 cm
material: wicker
color: natural

G-4
wymiary: 35/32/25 cm
materia: sklejka gita - malowana
kolor: wenge
dimensions: 35/32/25 cm
material: painted bent plywood
color: wenge
)*
NEW

REG-4

136

REG-9

wymiary: 33/38/94 cm
materia: stal chromowana / polipropylen twardy
kolor: mleczny

wymiary: 64/39/81 cm
materia: stal chromowana / polipropylen twardy
kolor: mleczny

dimensions: 33/38/94 cm
material: chrome steel / hard polypropylene
color: milky

dimensions: 64/39/81 cm
material: chrome steel / hard polypropylene
color: milky

all dimensions in order: width / depth / height

PRODUKT
REGIONALNY

&!
wymiary: 42/33/48 cm
materia: wiklina
kolor: naturalny
dimensions: 42/33/48 cm
material: wicker
color: natural
wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

)*

NEW

NEW

PAR-3

PAR-2
PAR-1


 %& &  + BAR TABLES, SHELVING AND NEWSPAPER STANDS

)*

wymiary: 40/2/180 (x3) cm


materia: drewno lite / PVC, kolor: wielobarwny

wymiary: 40/2/180 (x3) cm


materia: drewno lite / PVC, kolor: wielobarwny

dimensions: 40/2/180 (x3) cm


material: solid wood / PVC, color: multicolored

dimensions: 40/2/180 (x3) cm


material: solid wood / PVC, color: multicolored

wymiary: 43/2/178 (x3) cm


materia: drewno lite / pergamin, kolor: wenge
dimensions: 43/2/178 (x3) cm
material: solid wood / parchment, color: wenge

REG-6
REG-5

REG-5

wymiary: 40/30/70 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: ekstra biay

wymiary: 40/30/70 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: czarny

dimensions: 40/30/70 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 40/30/70 cm
material: glass / stainless steel
color: black

REG-7

REG-7

REG-6

wymiary: 40/30/99 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: ekstra biay

wymiary: 40/30/99 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: czarny

dimensions: 40/30/99 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 40/30/99 cm
material: glass / stainless steel
color: black

&!

&!

wymiary: 29/29/70 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: ekstra biay

wymiary: 29/29/70 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: czarny

wymiary: 29/29/99 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: ekstra biay

wymiary: 29/29/99 cm
materia: szko / stal nierdzewna
kolor: czarny

dimensions: 29/29/70 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 29/29/70 cm
material: glass / stainless steel
color: black

dimensions: 29/29/99 cm
material: glass / stainless steel
color: extra white

dimensions: 29/29/99 cm
material: glass / stainless steel
color: black

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

all dimensions in order: width / depth / height

137


 '+ TV STANDS

RTV-5 BIS
RTV-3
wymiary: 100/40/51 cm
materia: szko - gr. 10/6/6 mm / aluminium piaskowane
kolor: szko - czarny

wymiary: 120/45/41 cm, wymiary grnej pki: 110/45 cm


materia: szko - gr. 10/8 mm / MDF laminowany
kolor: szko - bezbarwny, MDF - wenge
dimensions: 120/45/41 cm, upper shelf dimensions: 110/45 cm
material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF
color: glass - transparent, MDF - wenge

dimensions: 100/40/51 cm
material: glass - thickness 10/6/6 mm / blasted aluminum
color: glass - black

RTV-7 BIS
wymiary: 145/45/41 cm
materia: szko - gr. 10/8 mm / MDF laminowany
kolor: szko - bezbarwny, MDF - wenge
dimensions: 145/45/41 cm
material: glass - thickness 10/8 mm / laminated MDF
color: glass - transparent, MDF - wenge

RTV-13
wymiary: 95/60/51 cm
materia: szko - gr. 10/7/7 mm / stal chromowana
kolor: szko - bezbarwny
dimensions: 95/60/51 cm
material: glass - thickness 10/7/7 mm / chrome steel
color: glass - transparent

RTV-13
wymiary: 95/60/51 cm
materia: szko - gr. 10/7/7 mm / stal chromowana
kolor: szko - czarny
dimensions: 95/60/51 cm
material: glass - thickness 10/7/7 mm / chrome steel
color: glass - black

138

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


 '+ TV STANDS

RTV-20
wymiary: 110/40/45 cm
materia: szko - gr. 8/6/6 mm / stal malowana
kolor: szko - czarny

RTV-21
wymiary: 80/40/50 cm
materia: szko - gr. 8/6/6 mm / stal nierdzewna
kolor: szko - czarny

dimensions: 110/40/45 cm
material: glass - thickness 8/6/6 mm / painted steel
color: glass - black

dimensions: 80/40/50 cm
material: glass - thickness 8/6/6 mm / stainless steel
color: glass - black

)*
NEW

)*
NEW

RTV-23
wymiary: 90/42/39 cm
materia: MDF laminowany / szko
kolor: db sonoma / biay
dimensions: 90/42/39 cm
material: laminated MDF / glass
color: sonoma oak / white

RTV-23
)*
NEW

wymiary: 90/42/39 cm
materia: MDF lakierowany / szko
kolor: biay
dimensions: 90/42/39 cm
material: lacquered MDF / glass
color: white

'
wymiary: 120/39/60 cm
materia: pyta meblowa laminowana / stal malowana proszkowo
kolor: wielobarwny
dimensions: 120/39/60 cm
material: laminated chipboard / powder coated steel
color: multicolored

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

139


 '+ TV STANDS

)*
NEW

LIVO RTV-120W

* w opcji owietlenie LED-1


patrz dzia MEBLOCIANKI
* LED-1 light in option
check part WALL UNITS

wymiary: 120/40/30 cm
RTV wiszca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk / szko, system push-click, si. gazowe
kolory: biay mat / biay poysk, czarny mat / czarny poysk, popiel mat / biay poysk
dimensions: 120/40/30 cm
hanging TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-click system, gas lifts
colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss, grey matt / white high gloss

)*
NEW

LIVO RTV-120S

* w opcji owietlenie LED-1


patrz dzia MEBLOCIANKI
* LED-1 light in option
check part WALL UNITS

wymiary: 120/40/38 cm
RTV stojca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk / szko, system push-click, si. gazowe
kolory: biay mat / biay poysk, czarny mat / czarny poysk, popiel mat / biay poysk
dimensions: 120/40/38 cm
standing TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF / glass, push-click system, gas lifts
colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss, grey matt / white high gloss

)*
NEW

LIVO RTV-160W
wymiary: 160/40/30 cm
RTV stojca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click, siowniki gazowe
kolory: biay mat / biay poysk, czarny mat / czarny poysk, popiel mat / biay poysk
dimensions: 160/40/30 cm
hanging TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system, gas lifts
colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss, grey matt / white high gloss

)*
NEW

LIVO RTV-160S

* w opcji owietlenie LED-1


patrz dzia MEBLOCIANKI
* LED-1 light in option
check part WALL UNITS

wymiary: 160/40/38 cm
RTV stojca, materia: korpus - mat, front - MDF wysoki poysk, system push-click, siowniki gazowe
kolory: biay mat / biay poysk, czarny mat / czarny poysk, popiel mat / biay poysk
dimensions: 160/40/38 cm
standing TV-stand, material: body - matt, front - high gloss MDF, push-click system, gas lifts
colors: white matt / white high gloss, black matt / black high gloss, grey matt / white high gloss

140

all dimensions in order: length / width / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

SAMBA + krzesa SYLWEK 4 + 6$0%$ + SYLWEK 4 chairs

olcha
alder

czerenia ant.
ant. cherry

ciemny orzech
dark walnut

wymiary: 90/90/74 cm, 100/100/74 cm, 160/90/74 cm, 180/100/74 cm, 180/90/74 cm
materia: blat - pyta MDF o gr. 32 mm - laminowana, nogi - drewno bukowe, kolory: olcha, ciemny orzech lub czerenia ant.
dimensions: 90/90/74 cm, 100/100/74 cm, 160/90/74 cm, 180/100/74 cm, 180/90/74 cm
material: table top - laminated MDF board, 32 mm thick., legs - beech wood, colors: alder, dark walnut, antique cherry

K-67

SALSA

(ze skadanymi nogami) + krzesa K66

+ 6$/6$(with folding legs) + K66 chairs

wymiary: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm


materia: blat - pyta wirowa o gr. 18 mm - laminowana, oklejana listw PVC - 2 mm, nogi - stalowe, malowane proszkowo, kolory: olcha, ciemny orzech lub czerenia ant.

olcha
alder

czerenia ant.
ant. cherry

ciemny orzech
dark walnut

dimensions: 90/90/74 cm, 180/90/74 cm, 180/100/74 cm


material: table top - laminated chipboard, 18 mm thick., veneered with 2 mm PVC strip, legs - powder coated steel, colors: alder, dark walnut, antique cherry

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: dugo / szeroko / wysoko

all dimensions in order: length / width / height

141


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

SB-1 + hokery H-8 6% + H-8 stools

SB-1 + hokery H-30 6% + H-30 stools


wymiary: 60/6792 cm
materia: stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: biay

wymiary: 60/6792 cm
materia: stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: wenge

dimensions: 60/6792 cm
material: chrome steel / lacquered MDF, table color: white

dimensions: 60/6792 cm
material: chrome steel / lacquered MDF, table color: wenge

SB-7 + hokery H-52 6% + H-52 stools

SB-1 + hokery H-7 6% + H-7 stools


wymiary: 60/6792 cm
materia: stal chromowana / MDF lakierowany, kolor: czerenia ant.

wymiary: 60/102 cm
materia: MDF lakierowany / drewno lite - bukowe / stal chromowana, kolor: MDF - biay

dimensions: 60/6792 cm
material: chrome steel / lacquered MDF, table color: antique cherry

dimensions: 60/102 cm
material: lacquered MDF / solid wood - beech / chrome steel, color: MDF - white
)*

)*

NEW

NEW

 ! + hokery H-53 6%+ H-53 stools

142

 ! + hokery H-54 6%+ H-54 stools

wymiary: 60/60/106 cm
materia: stal malowana, kolor: yellow cooper

wymiary: 60/60/106 cm
materia: stal malowana, kolor: yellow cooper

dimensions: 60/60/106 cm
material: painted steel, color: yellow cooper

dimensions: 60/60/106 cm
material: painted steel, color: yellow cooper

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

)*

NEW

NEW

SB-9 + hokery H-64 6%+ H-64 stools

SB-10 + hokery H-68 6% + H-68 stools

wymiary: 60/102 cm
materia: stal malowana / MDF laminowany, kolor: coffee-old vasion

wymiary: 60/102 cm
materia: MDF lakierowany / stal malowana, kolor: biay

dimensions: 60/102 cm
material: painted steel / laminated MDF, color: coffee / old vasion

dimensions: 60/102 cm
material: lacquered MDF / painted steel, color: white

40

39

40

43

39

40

44

40

6384

6889

6889

85106

5880

5779

5981

5980

H-4

H-1

H-6

H-5

stal chromowana / PVC


kolory: czarny, czerwony lub kremowy

stal chromowana / PVC


kolor: brzowy

chrome steel / PVC


colors: black, red, creamy

chrome steel / PVC


color: brown


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

)*

stal chromowana / sklejka gita


+ okleina naturalna
kolor: zebra

stal chromowana / sklejka gita


+ okleina naturalna
kolor: zebra

chrome steel / bent plywood


+ natural veneer
color: zebra

chrome steel / bent plywood


+ natural veneer
color: zebra

51
46

44

39

51

91112

79100

6182

6182

42

81103

6081

H-7

!

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolory: drewno - czerenia ant., eco skra - krem
drewno - wenge, eco skra - coffee

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolory: drewno - czerenia ant., eco skra - krem
drewno - wenge, eco skra - coffee

chrome steel / bent plywood / eco leather


colors: wood - antique cherry, eco leather - cream
wood - wenge, eco leather - coffee

chrome steel / bent plywood / eco leather


colors: wood - antique cherry, eco leather - cream
wood - wenge, eco leather - coffee

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

H-12
stal chromowana / sklejka gita / eco skra
kolory: drewno - orzech, eco skra - krem
chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - cream

all dimensions in order: width / depth / height

143


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

NOWE KOLORY
NEW COLORS

54

46

80102

6182

H-15
stal chromowana / eco skra
kolory: kremowy, czerwony, popielaty, oletowy, czarny, limonkowy, ciemny be lub brzowy
chrome steel / eco leather
colors: cream, red, grey, purple, black, lime green, dark beige, brown

NOWE KOLORY
NEW COLORS

47

52

45

48

90112

86108

6384

6182

!

40

42

H-19

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolor: drewno - czarny, eco skra - biay
chrome steel / bent plywood / eco leather
color: wood - black, eco leather - white

93115

6182

H-21

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolory: drewno - orzech, eco skra - czarny
drewno - czerenia ant., eco skra - kremowy

stal chromowana / eco skra


kolory: kremowy, czarny, brzowy, coffee lub popielaty
material: chrome steel / eco leather
colors: cream, black, brown, coffee, grey

chrome steel / bent plywood / eco leather


colors: wood - walnut, eco leather - black
wood - ant. cherry, eco leather - cream

42

36

44

49

93115

90111

6182

6081

37

6382

H-23

144

H-29

H-30

stal chromowana / eco skra


kolory: biay, czarny, czerwony lub limonkowy

stal chromowana / eco skra


kolor: czarny

stal chromowana / sklejka gita lakierowana / eco skra


kolor: drewno - biay, eco skra - czarny

material: chrome steel / eco leather


colors: white, black, red, lime green

chrome steel / eco leather


color: black

chrome steel / lacquered bent plywood / eco leather


color: wood - white, eco leather - black

41

43

40

49

45

44

77

87107

87108

103

6384

6082

75

H-34

H-31
stal chromowana / sklejka gita / eco skra
kolory: drewno - orzech, eco skra - krem
drewno - orzech, eco skra - czarny
chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - cream
wood - walnut, eco leather - black

MIX
drewno lite bukowe / eco skra
kolor: ciemny orzech

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolor: drewno - orzech, eco skra - czarny

chrome steel / bent plywood / eco leather


color: wood - walnut, eco leather - black

solid beech wood / eco leather


color: dark walnut

chrome steel / bent plywood / eco leather


color: wood - walnut, eco leather - black

50

93114

6485

stal chromowana / eco skra


kolor: biay

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolor: drewno - jasny db, eco skra - biay

chrome steel / eco leather


color: white

chrome steel / bent plywood / eco leather


color: wood - light oak, eco leather - white

stal chromowana / sklejka gita / tapicerka


kolory: drewno - orzech, tkanina - beowy
drewno - jasny db, eco skra - czarny
chrome steel / bent plywood / upholstery
colors: wood - walnut, cloth - beige
wood - light oak, eco leather - black

53

53

47

48

89111

93115

6284

6182

H-44

H-43

H-37

H-45

H-39

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolor: drewno - orzech, eco skra - czarny

57

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolory: drewno - orzech, eco skra - kremowy
drewno - jasny db, eco skra - czarny
chrome steel / bent plywood / eco leather
colors: wood - walnut, eco leather - creamy
wood - light oak, eco leather - black

59

60

37

46

46

36

90112

93115

83105

6384

6182

6082

H-46


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

36

!

stal chromowana / eco skra


kolor: drewno - biay, eco skra - czarny

stal chromowana / polipropylen


kolory: biay lub czarny

chrome steel / eco leather


color: wood - white, eco leather - black

chrome steel / polypropylene


colors: white, black

145


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

)*
37

39

NEW

46

78

49

54

51

80102

115

105

6284

76

75

43

H-49

H-50

H-51

H-53

stal chromowana / polipropylen / eco skra


kolor: czarno-biay

drewno lite / stal chromowana / polipropylen


kolor: drewno - buk, polipropylen - biay

drewno lite / stal malowana / polipropylen


kolor: drewno - buk, polipropylen - biay

stal malowana
kolor: yellow cooper

chrome steel / polypropylene / eco leather


color: black / white

solid wood / chrome steel / polypropylene


color: wood - beech, polypropylene - white

solid wood / painted steel / polypropylene


color: wood - beech, polypropylene - white

painted steel
color: yellow cooper

)*
NEW

)*
NEW

43

NEW

39

39

43

6890

H-55

H-56

stal malowana
kolor: yellow cooper

tworzywo ABS lakierowane / drewno lite - bukowe / stal


chromowana, kolor: drewno - buk, ABS - biay

tworzywo ABS lakierowane / stal chromowana


kolor: biay lub czarny

painted steel
color: yellow cooper

lacquered plastic ABS / solid wood - beech /


chrome steel, color: wood - beech, ABS - white

lacquered plastic ABS / chrome steel


colors: white, black

)*
NEW

41

89

76

H-54

)*

)*
NEW

38

6082

)*
NEW

40

)*
NEW

46

41

44

40

41

6486

6889

6888

6080

H-57

146

!

H-59

H-60

tworzywo ABS lakierowane / stal malowana


proszkowo / tkanina membranowa, kolor: biao-czarny

tworzywo ABS lakierowane /


stal chromowana / siatka, kolor: biao-czarny

stal chromowana / eco skra


kolor: brzowo-beowy

stal chromowana / polipropylen / eco skra


kolory: biao-czarny lub zielono-czarny

lacquered plastic ABS / powder coated steel /


membrane cloth, color: white / black

lacquered plastic ABS / chrome steel /


mesh, color: white / black

chrome steel / eco leather


color: brown / beige

chrome steel / polypropylene / eco leather


colors: white / black, green / black

)*

NEW

)*

NEW

41

NEW

40

49

7090

103

109

5878

76

79

H-62
polypropylene / solid wood - beech /
painted steel / eco leather
color: wood - beech, polypropylene - white

)*
NEW

H-65

polypropylene / chrome steel /


eco leather, color: white

painted steel / laminated MDF


color: coffee / old vasion

)*

NEW

46

NEW

48

50

50

51

90111

88110

86107

6081

5880

6182

H-67

30

72

!

stal chromowana / sklejka gita /


tkanina, kolor: beowy

stal chromowana / sklejka gita / tkanina


kolor: drewno - orzech, tkanina - beowa

MDF lakierowany / stal malowana


kolor: biay

chrome steel / bent plywood /


cloth, color: beige

chrome steel / bent plywood / cloth


color: wood - walnut, cloth - beige

lacquered MDF / painted steel


color: white

)*

)*

NEW

H-69

stal malowana / MDF laminowany


kolor: coffee-old vasion

)*

NEW

H-66

stal chromowana / sklejka gita / eco skra


kolory: drewno - orzech, eco skra - czarny
drewno - czerenia, eco skra - kremowy

H-64

polipropylen / stal chromowana /


eco skra, kolor: biay

)*
46

30

6380

H-63

polipropylen / drewno lite - bukowe /


stal malowana / eco skra
kolor: drewno - buk, polipropylen - biay

chrome steel / polypropylene


colors: black, white

NEW

40

49

stal chromowana / polipropylen


kolory: czarny lub biay

chrome steel / bent plywood / eco leather


colors: wood - walnut, eco leather - black
wood - cherry, eco leather - cream

)*

40

H-61


  (+ BAR AND RESTAURANT FURNITURE

)*

NEW
48

45

55

54

91111

98118

6181

6484

H-70

44

38

90111

5980

H-17

stal chromowana / eco skra


kolor: czarny

stal chromowana / eco skra


kolor: biay

stal chromowana / tworzywo ABS lakierowane


kolory: ecru, biay, srebrny, czarny lub bordowy

chrome steel / eco leather


color: black

chrome steel / eco leather


color: white

chrome steel / lacquered plastic ABS


colors: ecru, white, silver, black, maroon

147


&  + GARDEN AND TERRACE FURNITURE

50

1z5& + krzesa GRAND


*5$1'WDEOH+ GRAND chairs

57

75

wymiary: 60/71 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony
dimensions: 60/71 cm, material: glass / powder coated steel , color: dark green

41

GRAND
materia: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo
kolor: be / ciemnozielony
material: synthetic rattan / powder coated steel
color: beige / dark green

57

1z5& ! + krzesa GRAND+


*5$1'WDEOH+ GRAND chairs

57

wymiary: 80/71 cm, materia: szko / stal malowana proszkowo, kolor: ciemnozielony
dimensions: 80/71 cm, material: glass / powder coated steel, color: dark green

78

45

MIDAS
materia: rattan syntetyczny / stal
kolor: ciemny brz
material: synthetic rattan / steel
color: dark brown

1z5  + krzesa MIDAS+


0,'$6WDEOH+ MIDAS chairs
wymiary: 74/74 cm, materia: szko / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brz
dimensions: 74/74 cm, material: glass / synthetic rattan, color: dark brown
148


&  + GARDEN AND TERRACE FURNITURE

)*
NEW

WER-7
rozmiar: 80/80/75 cm
podstawa: stal chromowana
blat: kompozyt polimerowy, kolor: marmur

1z5 
+ krzesa MIDAS +
02%,/WDEOH+ MIDAS chairs

dimensions: 80/80/75 cm
frame: chrome steel
top: polymer composite, color: marble

wymiary: 70/70/74 cm
materia: szko / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brz-czarny
dimensions: 70/70/74 cm
material: glass / synthetic rattan, color: dark brown / black
)*
NEW

MORPHEUS
wymiary: 190/70/3295 cm
materia: rattan syntetyczny / stal malowana proszkowo
kolor: ciemny brz

1z5 + krzesa MIDAS +


0$67(5WDEOH+ MIDAS chairs

dimensions: 190/70/3295 cm
material: synthetic rattan / powder coated steel
color: dark brown

wymiary: 150/90/74 cm
materia: szko / rattan syntetyczny, kolor: ciemny brz-czarny
dimensions: 150/90/74 cm
material: glass / synthetic rattan, color: dark brown / black
)*
)*

NEW

NEW

63

42

92

PRODUKT
REGIONALNY

1z5 + krzesa WICKER+


:,&.(5WDEOH+ WICKER chairs
wymiary: 65/62 cm
materia: szko / wiklina, kolor: naturalny

WICKER

PRODUKT
REGIONALNY

materia: wiklina
kolor: naturalny
material: wicker
color: natural

dimensions: 65/62 cm
material: glass / wicker, color: natural
149

 + OFFICE DESKS

B-1

biurko z regulowan wysokoci blatu, wymiary: 75/45/6880 cm


materia: MDF laminowany, na obrzeach PVC / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

folding desk, dimensions: 114/52/84 cm


material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel
color: alder

desk with adjustable height of work surface, dimensions: 75/45/6880 cm


material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel
color: alder

B-5

B-6

wymiary: 60/53/75 cm
materia: MDF laminowany, na obrzeach PVC / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

wymiary: 80/50/76 cm
materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

dimensions: 60/53/75 cm
material: laminated MDF, PVC on edges / powder coated steel
color: alder

dimensions: 80/50/76 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: alder

B-7

150

B-2

biurko rozkadane, wymiary: 114/52/84 cm


materia: MDF laminowany, na obrzeach PVC / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

B-11

wymiary: 80/50/75 cm
materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

wymiary: 119/60/75 cm, wysoko cakowita 121 cm


materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: olcha

dimensions: 80/50/75 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: alder

dimensions: 119/60/75 cm, total height 121 cm


material: laminated MDF / powder coated steel
color: alder

all dimensions in order: width / depth / height

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

 + OFFICE DESKS

B-14

B-16

wymiary: 73/40/6393 cm
materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: czarny

wymiary: 100/60/74 cm
materia: drewno gite / stal malowana proszkowo / szko
kolor: wenge

dimensions: 73/40/6393 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: black

dimensions: 100/60/74 cm
material: bent wood / powder coated steel / glass
color: wenge

B-25
wymiary: 48/32/59 cm
materia: stal chromowana / szko
kolor: czarny
dimensions: 48/32/59 cm
material: chrome steel / glass
color: black

B-19
wymiary: 60/34/23 cm
materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo
kolor: ciemny orzech
dimensions: 60/34/23 cm
material: laminated MDF / powder coated steel
color: dark walnut

!

B-20

wymiary: 100/60/75 cm
materia: MDF laminowany / stal malowana proszkowo / szko
kolor: MDF - czarny

wymiary: 80/50/75 cm
materia: stal malowana proszkowo / szko
kolor: bezbarwny

dimensions: 100/60/75 cm
material: laminated MDF / powder coated steel / glass
color: MDF - black

dimensions: 80/50/75 cm
material: powder coated steel / glass
color: transparent

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

all dimensions in order: width / depth / height

151

 + OFFICE DESKS

B-21
wymiary: 80/50/75 cm
materia: stal malowana proszkowo / szko
kolor: bezbarwny z czarnym nadrukiem
dimensions: 80/50/75 cm
material: powder coated steel / glass
color: transparent with black overprint

B-20
wymiary: 80/50/75 cm
materia: stal malowana proszkowo / szko
kolor: czarny
dimensions: 80/50/75 cm
material: powder coated steel / glass
color: black

B-26
wymiary: 77/50/73 cm
materia: stal malowana proszkowo / szko
kolor: wielobarwny
dimensions: 77/50/73 cm
material: powder coated steel / glass
color: multicolored

B-27
wymiary: 60/40/75 cm
materia: stal malowana proszkowo / szko
kolor: wielobarwny
dimensions: 60/40/75 cm
material: powder coated steel / glass
color: multicolored

)*
NEW

!
podstawka pod laptop, wymiary: 43/33/5 cm
materia: tworzywo / tkanina, kolory: czarny, zielony lub czerwony
laptop desk, dimensions: 43/33/5 cm
material: plastic / cloth, colors: black, green, red

152

all dimensions in order: width / depth / height

t %XJFNJLLJFQPEVT[LJEPQBTPXVKDFTJEPLPMBOVZULPXOJLB
t 1S[F[OBD[POBEMBMBQUPQX[NBUSZDXSP[NJBS[FDBMB
t 5XPTPGUDVTIJPOTmUUJOHVTFShTLOFFT
t %FTJHOFEGPSMBQUPQTXJUIJODIFTNBUSJYTJ[F

wszystkie wymiary podano w kolejnoci: szeroko / gboko / wysoko

)*

NEW

NEW

56

)*

62

100108

100108

4452

4452

TILT mechanism
eco leather, color: brown
)*

64

65

110118

4856

BRYANT

ATOM

mechanizm TILT
eco skra, kolor: brzowy

NEW

56

62

ATOM


& + EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

)*

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

)*

NEW

63

NEW

64

66

61

118130

115125

4658

4757

FISHER

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno - popielaty

VOYAGER

mechanizm TILT
materia: tkanina mebranowa, kolory: jasny popiel - czarny, niebieski - czarny lub czerwony - czarny
TILT mechanism
material: membrane cloth, colors: light grey / black, blue / black, red / black

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey
)*

)*

NEW

NEW

65

)*
65

67

NEW

67

66

52

111121

111121

112120

4656

4656

4755

AMIGO

AMIGO

mechanizm TILT
tkanina / tkanina membranowa / eco skra, kolor: jasny popiel

mechanizm TILT
tkanina / tkanina membranowa / eco skra, kolor: brzowy

TILT mechanism
cloth / membrane cloth / eco leather, color: light grey

TILT mechanism
cloth / membrane cloth / eco leather, color: brown

HAKON

mechanizm TILT
eco skra, kolor: beowy
TILT mechanism
eco leather, color: beige
153


& + EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

NEW

58

NEW

NEW

64

65

75

101111

111119

110118

4555

4452

4654

CODY

RELAX

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarno - popielaty

mechanizm TILT
eco skra, kolor: brzowy

TILT mechanism
eco leather, color: black / grey

TILT mechanism
eco leather, color: brown

TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

)*

)*

)*

NEW

64

62

ROBIN

67

mechanizm TILT
eco skra, kolor: ciemny brz

NEW

NEW
66

64

73

71

70

117125

115125

108116

4755

4656

4856

SWORD

mechanizm TILT
eco skra / eco skra perforowana, kolor: czarny - ciemny popiel

VIKING

LEON

mechanizm TILT
eco skra / eco skra perforowana, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra / eco skra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather / perforated eco leather, color: black / dark grey

TILT mechanism
eco leather / perforated eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather / perforated eco leather, color: black

)*

)*

)*

NEW

NEW

58

60

NEW

65

77

63

67

103113

111121

112120

4757

4858

4957

SIGMA

mechanizm TILT, tkanina membranowa / eco skra perforowana


kolor: seledynowo - popielaty
TILT mechanism, membrane cloth / perforated eco leather
color: celadon / grey

154

)*

)*

)*

MALIBU

SAMUEL

mechanizm TILT, eco skra perforowana


kolor: czerwono - kremowy

mechanizm TILT, eco skra perforowana


kolor: czarny

TILT mechanism, perforated eco leather


color: red / cream

TILT mechanism, perforated eco leather


color: black

66

58

67

64

63

116126

108116

108118

4656

4452

4454

RAPTOR

mechanizm TILT
eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarno - brzowy
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black / brown

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarno - brzowy

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarno - brzowy

TILT mechanism
eco leather, color: black / brown

TILT mechanism
eco leather, color: black / brown

65

66

69

67

67

117125

110120

120130

5058

4555

4555

AURELIUS

mechanizm TILT
eco skra kolor: beowy

mechanizm TILT
eco skra, kolor: biay

TILT mechanism
eco leather, color: beige

TILT mechanism
eco leather, color: white

ODYSEUS

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: ciemno brzowy
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: dark brown

 

CARGO

61

ALGOS

TRAJAN

mechanizm TILT
eco skra, kolor: kremowo-brzowy
TILT mechanism
eco leather, color: cream / brown

62

79

58

65

69

60

119127

117126

108117

4553

4756

4554

KOMMODUS


& + EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

63

MANTUS

funkcja multiblock
eco skra, kolor: ciemno brzowy

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

multiblock function
eco leather, color: dark brown

TILT mechanism
eco leather, color: black
155


& + EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

57

59

59

48

60

60

112118

106115

106115

4248

4553

4553

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarno-waniliowy

mechanizm TILT
eco skra, kolor: beowy

TILT mechanism
eco leather, color: black / vanilla

TILT mechanism
eco leather, color: beige

56

68

62

62

115125

127135

127135

4555

5058

5058

156

FINOS

FINOS

mechanizm TILT
tkanina, kolor: beowy

TILT mechanism
cloth / eco leather, color: brown / grey

TILT mechanism
cloth / eco leather, color: brown / grey

TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

56

mechanizm TILT
tkanina / eco skra, kolor: brzowo-popielaty

mechanizm TILT
tkanina / eco skra, kolor: brzowo-popielaty

mechanizm TILT
eco skra, kolor: ciemno brzowy

66

HADRIAN

HERCULES

MIKAS

MIKAS

LEGOLAS

mechanizm TILT
tkanina, kolor: ciemno brzowy

TILT mechanism
cloth, color: beige

TILT mechanism
cloth, color: dark brown

64

58

64

62

93101

95105

112121

4654

4757

4554

SOFOCLES
mechanizm TILT
tkanina, kolor: popiel

TILT mechanism
cloth, color: grey

funkcja masau
i podgrzewania

PRETOR

mechanizm TILT, funkcja masau i podgrzewania


eco skra, kolor: czarny
TILT mechanism, massage and heating function
eco leather, color: black

64

66

63

65

66

66

67

117127

118130

118128

4656

4658

4656

POSEJDON

ACHILLES

mechanizm TILT, eco skra / tkanina membranowa


kolor: oletowo-czarny

mechanizm TILT, eco skra / tkanina membranowa / siatka


kolor: czarno-zielony

TILT mechanism, eco leather / membrane cloth


color: purple / black

TILT mechanism, eco leather / membrane cloth / mesh


color: black / green

DOLPHIN

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa / siatka, kolor: popielato-czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth / mesh, color: grey / black

64

62

70

68

72

66

117127

116126

117127

4757

4454

4858

AMOS

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarno-pomaraczowy
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: black / orange

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

64

BERGER

CARTER

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / eco skra perforowana / tkanina membranowa
kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / perforated eco leather / membrane cloth
color: black / grey

mechanizm TILT
eco skra, kolor: bordowo-popielaty
TILT mechanism
eco leather, color: maroon / grey

66

60
65

70

68
71

108118

118128

108118

4555

4656
4757

RAIDER

mechanizm TILT, eco skra / eco skra perforowana


kolor: brzowo-czarny

TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather


color: brown / black

TIGER

mechanizm TILT, eco skra / eco skra perforowana /


tkanina membranowa, kolor: czarno-pomaraczowy

TILT mechanism, eco leather / perforated eco leather /


membrane cloth, color: black / orange

LEOPARD

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra perforowana, kolor: brzowo-czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
perforated eco leather, color: brown / black
157

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

60

62

66

63

74

74

117124

112121

119129

4755

4554

4757

COSTA

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather / perforated eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: creamy

65

63

63

68

68

72

120130

112122

115125

4454

4656

4959

DELUXE

NIXON

HOLDEN

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra perforowana, kolor: czarno-biay

TILT mechanism, rubber coated wheels


perforated eco leather, color: black / white

158

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / eco skra perforowana, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: kremowy

TILT mechanism
eco leather, color: white / black

RUFUS

TAURUS

CAMEL

mechanizm TILT
eco skra, kolor: biao-czarny

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarno-biay

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: popielato-czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather / membrane cloth, color: black / white

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: grey / black

59

63

64

68

68

65

110118

108118

113123

4654

4959

4959

AJAX

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

REGINALD
mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny
TILT mechanism
eco leather, color: black

63

65

66

66

67

109118

109118

123131

4555

4555

4755

RUPERT

TRAVIS

RUPERT

mechanizm TILT
eco skra, kolor: brzowy

funkcja multiblock
eco skra perforowana, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: brown

multiblock function
perforated eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

63

63

64

65

65

79

117127

117127

115125

4757

4757

4757

LOTUS

LOTUS

MUSTANG

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


eco skra perforowana, kolor: czarno-czerwony

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


eco skra perforowana, kolor: czarno-popielaty

funkcja multiblock, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarno-pomaraczowy

TILT mechanism, adjustable armrests


perforated eco leather, color: black / red

TILT mechanism, adjustable armrests


perforated eco leather, color: black / grey

multiblock function, rubber coated wheels


eco leather / membrane cloth, color: black / orange

62

62

64

74

74

71

123131

123131

111121

4452

4452

4858

VIPER

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa, kolor: pomaraczowo-czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: orange / black

VIPER

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa, kolor: czerwono-czarny
TILT mechanism rubber coated wheels
eco leather / membrane cloth, color: red / black

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

63

HORNET

mechanizm TILT
eco skra, kolor: to-czarny
TILT mechanism
eco leather, color: yellow / black
159

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

63

65

65

53

68

70

111119

122132

122132

4351

4555

4858

RACER 2

ENZO

mechanizm TILT, eco skra perforowana


kolor: czarno-czerwony

TILT mechanism, perforated eco leather


color: black / red

65

65

66

66

58

109118

116126

117125

4557

4959

5159

TILT mechanism, perforated eco leather / membrane cloth


color: black / brown

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: light grey
160

TILT mechanism, rubber coated wheels


perforated eco leather, color: black

62

mechanizm TILT, eco skra perforowana / tkanina membranowa


kolor: czarno-brzowy

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: jasny popiel

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather / membrane cloth, color: black

VEYRON

IGOR

RUBIN

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarny

MIGUEL

SIDNEY

mechanizm TILT
eco skra perforowana, kolor: czarno-brzowy

mechanizm TILT
tkanina, kolor: czarny

TILT mechanism
perforated eco leather, color: black / brown

TILT mechanism
cloth, color: black

66

59

62

63

59

65

104114

97110

112124

4555

5163

4759

LENOX

mechanizm TILT
tkanina membranowa, kolor: czarny

TILT mechanism
membrane cloth, color: black

ARIEL PLUS

mechanizm TILT
eco skra / tkanina membranowa / siatka, kolor: biao-czarny
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth / mesh, color: white / black

67

67

65

65

65

112120

112120

112120

4452

4452

4452

SATURN

SATURN

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


eco skra perforowana, kolor: biay

67

56

60

60

69

107115

107115

97105

4452

4452

4452

ELIPSO

FERNANDO

mechanizm TILT
eco skra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism
perforated eco leather, color: cream

TILT mechanism
perforated eco leather, color: black

TILT mechanism, adjustable armrests


perforated eco leather, color: black

67

mechanizm TILT
eco skra perforowana, kolor: kremowy

mechanizm TILT
eco skra perforowana, kolor: czarny

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


eco skra perforowana, kolor: czarny

TILT mechanism, adjustable armrests


perforated eco leather, color: grey

ELIPSO

LINCOLN

SATURN

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


eco skra perforowana, kolor: popiel

TILT mechanism, adjustable armrests


perforated eco leather, color: white

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
perforated eco leather, color: black

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: black

67

65

59

71

56

67

115125

115123

107117

4555

4452

4656

PARKER

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


kka powlekane kauczukiem, eco skra, kolor: czarny
TILT mechanism, adjustable armrests
rubber coated wheels, eco leather, color: black

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

67

KANSAS

mechanizm TILT
tkanina membranowa / eco skra, kolor: czarny
TILT mechanism
membrane cloth / eco leather, color: black
161

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

EDISON

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra perforowana, kolory: beowy lub czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels


perforated eco leather, color: beige, black

64

66

70

70

111118

106114

4350

4149

CARLOS

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra perforowana, kolory: jasny brz lub czarny

TILT mechanism, rubber coated wheels


perforated eco leather, colors: light brown, black

67

70

112119

4855

DESMOND

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolory: beowy, popiel, ciemny brz lub czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, colors: beige, grey, dark brown, black

66

49

116125

4554

STILO

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


eco skra, kolory: biay, waniliowy, jasny popiel, ciemny brz lub czarny

TILT mechanism, adjustable armrests


eco leather, colors: white, vanilla, light grey, dark brown, black
162

61

61

68

68

68

107117

107117

107117

4757

4757

4757

NELSON

NELSON

mechanizm TILT
eco skra, kolor: beowy

NELSON

mechanizm TILT
eco skra, kolor: jasny brz

TILT mechanism
eco leather, color: beige

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

61

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: light brown

TILT mechanism
eco leather, color: black

skra

skra

63

59

51

71

65

112122

108115

115124

4757

4956

4756

leather

TEKSAS

STANLEY

mechanizm TILT
skra licowa / PVC, kolory: kremowy lub czarny

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
grain leather / PVC, colors: cream, black

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: black

skra
leather

FOSTER

funkcja multiblock
skra / PVC, kolor: jasny brz

multiblock function
leather / PVC, color: light brown

leather

63

DALTON

mechanizm TILT
skra / PVC, kolor: czarny

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

skra

skra

68

leather

68

leather

68

54

54

54

118125

118125

118125

4855

4855

4855

FOSTER

funkcja multiblock
skra / PVC, kolor: ciemny brz

multiblock function
leather / PVC, color: dark brown

FOSTER

funkcja multiblock
skra / PVC, kolor: czarny

multiblock function
leather / PVC, color: black
163

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

69

68

65

50

64

62

125135

121129

122130

4555

4250

4957

VICTOR

funkcja multiblock, aluminiowa podstawa


regulowane podokietniki, tkanina membranowa / siatka, kolor: czarny

multiblock function, aluminum base


adjustable armrests, membrane cloth / mesh, color: black

MARK

PRESIDENT

funkcja multiblock, regulowane podokietniki


tkanina membranowa / eco skra / siatka, kolor: czarny

funkcja multiblock, wysuwane siedzisko, regulowane podokietniki


w dwch paszczyznach, aluminiowa podstawa
eco skra / siatka, kolor: czarny

multiblock function, adjustable armrests


membrane cloth / eco leather / mesh, color: black

multiblock function, retractable seat


adjustable armrests on two planes, aluminum base
eco leather / mesh, color: black

61

61

65

55

55

65

88

88

120128

46

46

3644

OPERA SKID

EXTREME

PRESTIGE SKID

siatka, stal chromowana


kolor: czarny

funkcja multiblock, kka powlekane kauczukiem


pasy elastyczne, kolor: czarny

eco skra, stal chromowana


kolor: kremowy lub czarny

mesh, chrome steel


color: black

multiblock function, rubber coated wheels


elastic belts, color: black

eco leather, chrome steel


color: creamy, black

skra
leather

EXPERT

164

62

60

60

64

64

70

106115

103111

102111

4352

4452

4656

TRITON

HAMILTON

mechanizm TILT
skra / PVC, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra / eco skra perforowana, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

TILT mechanism
eco leather / perforated eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

67

65

67

69

79

109119

111120

115124

3949

4555

5058

FOTELE GABINETOWE / EXECUTIVE OFFICE CHAIRS

skra

66

leather

FELIX

RAYAN

VINSTON

mechanizm TILT
skra / PVC, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: beowy

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
leather / PVC, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: beige

TILT mechanism
eco leather, color: black

65

66

64

68

72

76

109118

106115

111119

4352

4655

5058

WILHELM

BASTER

BERNARD

mechanizm TILT
eco skra, kolor: brzowy
TILT mechanism
eco leather, color: brown

mechanizm TILT
eco skra, kolor: ciemno brzowy

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

TILT mechanism
eco leather, color: black

)*

NEW

STOPKA
rednica trzpienia: 11 mm
kolor: czarny
diameter of mandrel: 11 mm
color: black

FR-1
{
KAUCZUKOWE
rednica trzpienia: 11 mm
kolor: czarny
diameter of mandrel: 11 mm
color: black

podnek biurowy, wymiary: 47/35/10 cm


regulowany kt podparcia
tworzywo, kolor: czarny
ofce footrest, dimensions: 47/35/10 cm
adjustable support angle
plastic, color: black

 $& +)/2250$7
Dostpne rozmiary:
A) 80 x 100 cm, kolor: mleczny, materia: polipropylen
B) 100 x 125 cm, kolor: krystalicznie przejrzysty, materia: poliwglan
C) 100 x 140 cm, kolor: mleczny, materia: polipropylen
Available sizes:
A) 80 x 100 cm, color: milky, material: polypropylene
B) 100 x 125 cm, color: crystal clear, material: polycarbonate
C) 100 x 140 cm, color: milky, material: polypropylene
165

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

)*
55

NEW

94104

94104

94104

4959

4959

4959

ASCOT

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-pomaraczowy
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / orange

)*
60

NEW

ASCOT

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-zielony
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / green

)*

)*

NEW

58

NEW

58

65

62

59

116124

116124

113121

4755

FRANKLIN

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: biao-czarno-popielaty

4250

SOLARIS

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: white / black / grey

166

55

57

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / white / grey

)*

)*

NEW

NEW

TILT mechanism
eco leather, color: white / black

NEW

57

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-biao-popielaty

mechanizm TILT
eco skra, kolor: biay-czarny

55

57

ASCOT

SAMMY

)*

)*

NEW

62

4552

OLAF

mechanizm TILT
tkanina, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism
cloth, color: black / grey

)*
56

NEW

56

63

59

59

103111

101109

101109

4654

4452

4452

VOLT

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey

VOLT

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-zielony
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / green

58

NEW

58

NEW

64

56

61

64

118128

112120

107117

4757

4553

4656

NITRO

GEORG

SPYDER

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarno-popielaty

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black / grey

TILT mechanism
eco leather, color: black

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

NEW

)*

)*

)*

)*
55

59

61

57

57

60

8999

8796

108120

4151

4554

4658

ANDERS

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: brown

mechanizm TILT
tkanina, kolor: jasny popiel

mechanizm TILT
tkanina, kolor: popielaty

TILT mechanism, membrane cloth / eco leather


color: black / grey

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: brzowy

TEO

TEDDY

mechanizm TILT, tkanina membranowa / eco skra


kolor: czarno-popielaty

NEPTUN

NEW

TILT mechanism
cloth, color: light grey

TILT mechanism
cloth, color: grey

62

62

61

62

62

63

95105

95105

112122

4555

4555

4555

NEPTUN

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: black

RINO

mechanizm TILT
tkanina, kolor: popiel
TILT mechanism
cloth, color: grey
167

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

59

61

61

61

53

53

92102

92101

92101

4757

4453

4453

DIOGENES

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-limonkowy
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / lime green

168

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-limonkowy
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / lime green

61

61

55

62

62

118126

116126

116126

4351

4656

4656

TILT mechanism, rubber coated wheels


membrane cloth / mesh, color: black / grey

TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black

BONO

63

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty

mechanizm TILT
eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarny

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey

APOLLO

NABIS

BONO

DANCAN

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-popielaty
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / grey

DANCAN

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno-limonkowy
TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: black / lime green

60

60

60

66

66

66

101112

101112

101112

4556

4556

4556

RIBIS

mechanizm TILT
eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarno-niebieski
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black / blue

RIBIS

mechanizm TILT
eco skra / tkanina membranowa, kolor: czarno-zielony
TILT mechanism
eco leather / membrane cloth, color: black / green

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


PVC, kolory: biay lub czarny
TILT mechanism, rubber coated wheels
PVC, colors: white, black

61

58

52

55

50

8797

96106

90100

4252

4555

4656

GRIFFIN

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

DERBY

59

LUCAS

mechanizm TILT
tkanina membranowa / siatka, kolor: popielaty

mechanizm TILT, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: biay

TILT mechanism
membrane cloth / mesh, color: grey

TILT mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: white

44

46

97107

3949

TIROL

mechanizm TILT
eco skra, kolory: biay, popiel, beowy lub czarny
TILT mechanism
eco leather, colors: white, grey, beige, black

NOWE KOLORY
NEW COLORS

44

46

97107

3949

PORTO

mechanizm TILT
eco skra, kolory: biay, popiel, beowy lub czarny
TILT mechanism
eco leather, colors: white, grey, beige, black
169

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

58

58

61

60

60

52

100110

100110

97109

4454

4454

4454

DENZEL

62

68

64

64

63

63

112122

107115

124134

4656

4654

4656

mechanizm TILT, regulowane podokietniki


tkanina membranowa / siatka, kolor: czarno - popielaty
TILT mechanism, adjustable armrests
membrane cloth / mesh, color: black / grey

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: black
170

TILT mechanism
eco leather, color: black

TILT mechanism
eco leather, color: black

NEON

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

mechanizm TILT
eco skra, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather, color: dark brown

TONY

HECTOR

DENZEL

mechanizm TILT
eco skra, kolor: ciemny brz

NICK

TORINO

mechanizm TILT
eco skra / siatka, kolor: jasny popiel

mechanizm TILT
eco skra / siatka, kolor: czarny

TILT mechanism
eco leather / mesh, color: light grey

TILT mechanism
eco leather / mesh, color: black

58

58

58

56

56

56

92102

92102

92102

4757

4757

4757

TONY

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: popiel
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: grey

TONY

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: niebieski
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: blue

58

58

56

56

56

92102

92102

92102

4757

4757

4757

TONY

TONY

TONY

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: zielony

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: oletowy

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: czerwony

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: green

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: purple

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: red

57

61

56

63

8799

110120

4153

4454

VIRE

ALEX

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: czarny

mechanizm podstawowy, tkanina membranowa / siatka


kolory: czarno-popielaty, czarno-zielony lub czarno-niebieski

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: black

basic mechanism, membrane cloth / mesh


colors: black / grey, black / green, black / blue

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: biay
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: white

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

58

61

61

61

63

63

63

110120

110120

110120

4454

4454

4454

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: popiel
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: grey

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: brzowy
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: brown
171

FOTELE PRACOWNICZE / OFFICE CHAIRS

61

61

61

63

63

63

110120

110120

110120

4454

4454

4454

VIRE

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: pomaraczowy

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: oletowy

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: orange

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: niebieski

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: purple

TILT mechanism, membrane cloth / mesh


color: blue

)*
NEW

55

58

63

61

60

110120

84

97

61

50

4454

VIRE

mechanizm TILT, tkanina membranowa / siatka


kolor: zielony
TILT mechanism, membrane cloth / mesh
color: green

SAFARI-C

VIRE SKID

cloth / chrome steel


color: grey / purple

membrane cloth / mesh


color: black

tkanina / stal chromowana


kolor: popielato - oletowy

tkanina membranowa / siatka


kolor: czarny

)*
)*

NEW

)*
48

NEW

53

37

NEW
58

58

83

92

47

46

37

4758

IWO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarny
basic mechanism
membrane cloth, color: black

172

RAPID

eco skra, kolor: czarny


eco leather, color: black

VIGOR

eco skra, kolor: czarny


eco leather, color: black

)*

NEW

NEW

40

8092

7395

7395

4052

5375

5375

BALI

BALI

mechanizm podstawowy
tkanina / polipropylen, kolor: niebieski

mechanizm podstawowy
tkanina / polipropylen, kolor: rowy

basic mechanism
cloth / polypropylene, color: blue

basic mechanism
cloth / polypropylene, color: pink

)*

)*

NEW

NEW

42

)*
NEW

42

42

55

55

55

8193

8193

8193

4355

4355

4355

FUEGO

FUEGO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-oletowy

FUEGO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-niebieski

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / purple

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: pink

38

46

basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: purple / white

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: rowy

NEW

38

46

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: oletowo-biay

FUN-1

)*

48

WING


 "+ CHILDREN CHAIRS

)*

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-pomaraczowy

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / blue

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / orange

43

43

43

49

49

49

8698

8698

8698

4254

4254

4254

FUN-2

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: zielony
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: green

FUN-3

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: niebieski
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: blue
173


 "+ CHILDREN CHAIRS

43

43

43

49

49

49

8698

8698

8698

4254

4254

4254

FUN-7

FUN-4

43

43

49

49

49

8698

8698

8698

4254

4254

4254

FUN-10

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: biao-czarny

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: niebiesko-czerwony

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / black

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: pink / blue
174

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / blue

43

FUN-9

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: rowo-niebieski

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: biao-niebieski

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: purple

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: purple

FUN-12

FUN-8

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: oletowy

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: oletowy

basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: blue / red

FUN-11

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: rowy
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: pink

43

43

40

49

49

45

8698

8698

8395

4254

4254

4254

FUN-13

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: biay
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white

KITTY 2

mechanizm podstawowy
sklejka gita / eco skra, kolor: biao-rowy
basic mechanism
bent plywood / eco leather, color: white / pink

41

45

49

46

52

8698

8092

8090

4355

4254

3848

VIP

mechanizm podstawowy
sklejka gita lakierowana, kolor: biay
basic mechanism
lacquered bent plywood, color: white

ELIOT

mechanizm podstawowy
sklejka gita, kolor: olcha
basic mechanism
bent plywood, color: alder


 "+ CHILDREN CHAIRS

43

FRODO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popiel
basic mechanism
membrane cloth, color: grey

40

45

8193

4052

SPIKE

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolory: popiel, zielony, rowy lub oletowy
basic mechanism
membrane cloth / mesh, colors: grey, green, pink, purple

41

56

8698

4355

DINGO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolory: limonkowo-czarny, oletowy, rowy, popielato-czarny lub niebiesko-czarny
basic mechanism
membrane cloth / mesh, colors: lime green / black, purple, pink, grey / black, blue / black
175


 "+ CHILDREN CHAIRS

41

41

48

46

46

53

7486

7486

8090

3851

3852

4555

SWEETY

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: rowy
basic mechanism
membrane cloth / mesh, color: pink

MORO

COCO

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa / siatka, kolor: zielono-czarny

mechanizm podstawowy
polipropylen / eco skra, kolory: pomaraczowy lub biay

basic mechanism
material: membrane cloth / mesh, color: green / black

basic mechanism
polypropylene / eco leather, colors: orange, white

47

49

51

43

8291

7891

4252

4252

COCO 3

COCO 2

mechanizm podstawowy, tworzywo ABS / eco skra


kolor: zielono-czarny, czerwono-czarny lub biao-rowy

mechanizm podstawowy
polipropylen / eco skra, kolor: biao-czarny

basic mechanism, plastic ABS / eco leather


color: green / black, red / black, white / pink

basic mechanism
polypropylene / eco leather, color: white / black

GONZO

mechanizm podstawowy
eco skra, kolory: czarny, biay, rowy lub limonkowy
basic mechanism
eco leather, colors: black, white, pink, lime green

176

53

53

46

46

91107

98110

5772

4052

GONZO 2

mechanizm TILT
eco skra, kolor: oletowy
TILT mechanism
eco leather, color: purple

55

52

49

41

52

7686

8494

8292

4454

4454

4454

KITTY

MIKE

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: rowy

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: czerwono-kremowy

basic mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: pink

53

53

38

48

48

8494

7686

7686

4454

4454

4454

TOM

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: zielony

basic mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: orange / creamy

basic mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: green

TOM

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: niebieski
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: blue

52

39

55

50

52

52

8292

7585

7789

4454

4454

4052

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: niebieski
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: blue

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: brzowy

57

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: pomaraczowo-kremowy

PINGUIN

 )

basic mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: brown

basic mechanism, rubber coated wheels


eco leather, color: red / creamy

JEFRY


 "+ CHILDREN CHAIRS

54

GOL

mechanizm podstawowy, kka powlekane kauczukiem


eco skra, kolor: zielony
basic mechanism, rubber coated wheels
eco leather, color: green

ALFRED

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: rowy lub jasny popiel
basic mechanism
cloth, color: pink, light grey
177


 "+ CHILDREN CHAIRS

56

56

56

41

41

41

8795

8795

8795

4250

4250

4250

ANDY

ANDY

mechanizm TILT, tkanina / siatka


kolor: popielato-niebieski
TILT mechanism, cloth / mesh
color: grey / blue

46

46

50

50

50

7789

7789

7789

3649

3649

3649

FLASH 2

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-pomaraczowy

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / green

basic mechanism
membrane cloth, color: black / green
178

TILT mechanism, cloth / mesh


color: grey / lime green

46

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-zielony

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-zielony

mechanizm TILT, tkanina / siatka


kolor: popielato-limonkowy

TILT mechanism, cloth / mesh


color: grey / orange

FLASH 2

FLASH

ANDY

mechanizm TILT, tkanina / siatka


kolor: popielato-pomaraczowy

basic mechanism
membrane cloth, color: grey / orange

FLASH 2

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: popielato-rowy
basic mechanism
membrane cloth, color: grey / pink

46

46

46

50

50

50

7789

7789

7789

3649

3649

3649

FLASH

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-pomaraczowy
basic mechanism
membrane cloth, color: black / orange

FLASH

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-oletowy
basic mechanism
membrane cloth, color: black / purple

46

56

50

50

53

7789

7789

8496

3649

3649

4254

FLASH

basic mechanism
membrane cloth, color: black / blue

basic mechanism
membrane cloth, color: black / red

basic mechanism
cloth, color: pink

56

53

53

53

8496

8496

8496

4254

4254

4254

DARIAN BIS

DARIAN BIS

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: niebieski

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: popielaty

basic mechanism
cloth, color: blue

basic mechanism
cloth, color: purple

basic mechanism
cloth, color: orange

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: rowy

56

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: oletowy

mechanizm podstawowy
tkanina, kolor: pomaraczowy

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-czerwony

56

DARIAN BIS

DARIAN BIS

DARIAN BIS

FLASH

mechanizm podstawowy
tkanina membranowa, kolor: czarno-niebieski

basic mechanism
cloth, color: grey

56

41

41

53

41

41

8496

7385

7385

4254

3748

3748

PLAY

mechanizm podstawowy, tkanina membranowa


kolor: czarno-zielony
basic mechanism, membrane cloth
color: black / green


 "+ CHILDREN CHAIRS

46

PLAY

mechanizm podstawowy, tkanina membranowa


kolor: czarno-niebieski
basic mechanism, membrane cloth
color: black / blue
179

MEBLE NOWY STYL / NOWY STYL FURNITURE

)*
NEW
51
59

heavy
duty

45

54

56
119129

55
96108
87

4656
4456

46

EN 1021
BS 7176
BS 5852

BRAVO

SAMBA

SONATA XXL

mechanizm MULTIBLOCK
materia: aluminium, stal chromowana, tkanina
kolor: czarny

mechanizm podstawowy
materia: tkanina
kolor: wedug wzornika 1

materia: stal chromowana / drewno / PVC


kolory: beowy V-46 / drewno koniak - 1008
j.brzowy V-49 / drewno orzech - 1031
czarny V-4 / drewno oran - 1010

basic mechanism
material: cloth
colors: by color swatch

material: chrome steel / wood / PVC


colors: beige V-46 / cognac wood - 1008
light brown V-49 / walnut wood - 1031
black V-4 / orange wood - 1010

MULTIBLOCK function
material: aluminum, chrome steel, cloth
color: black

)*
wzornik kolorw
1 color swatch

NEW

53
42
55

C-4

C-6

C-11

C-24

46
82

C-32

C-38

C-73

94
47
50
37

ISO

43

materia: stal lakierowana proszkowo / tkanina


kolor: wedug wzornika 1

NERON II

85

material: powder coated steel / cloth


colors: wedug wzornika 1

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarny PU-01, beowy PU-02, ciemny brz PU-03, czerwony PU-06

48

material: chrome steel / eco leather


colors: black PU-01, beige PU-02, dark brown PU-03, red PU-06
29

53
29
55
47
82

47

TULIPAN PLUS

materia: stal chromowana / PVC


kolory: kremowy V-18, beowy V-46, j.brzowy V-49
material: chrome steel / PVC
colors: creamy V-18, beige V-46, light brown V-49

PIRI

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarny PU-01, beowy PU-02, ciemny brz PU-03, czerwony PU-06

ISO C

41

materia: stal chromowana / tkanina


kolor: wedug wzornika 3
material: chrome steel / cloth
color: by color swatch 3

material: chrome steel / eco leather


colors: black PU-01, beige PU-02, dark brown PU-03, red PU-06

41

wzornik kolorw
3 color swatch

47,5

wzornik kolorw
color swatch

CHICO
materia: stal chromowana / PVC, kolor: wedug wzornika
C-4

180

C-11

C-73

material: chrome steel / PVC, colors: by color swatch

V-4

V-17

V-18

V-46

V-49

 
+ METAL CHAIRS

NOWE KOLORY
NEW COLORS

41

44

52

49

94

98

49

46

K2

K3

materia: stal chromowana / PVC


kolory: beowo-czarny lub beowo-brzowy

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: zielony, pomaraczowy, waniliowy, popiel, czerwony, czarny, brzowy lub cappuccino

material: chrome steel / PVC


colors: beige / black, beige / brown

material: chrome steel / eco leather


colors: green, orange, vanilla, grey, red, black, brown, cappuccino
NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

44

44

49

49

106

106

44

44

K4

K4-M

materia: stal chromowana / PVC


kolory: kremowy, ciemny brz, czerwony, czarny lub popiel

materia: stal malowana / PVC


kolory: stela - popiel, PVC - ciemny krem, ciemny brz, czerwony, czarny lub popiel

material: chrome steel / PVC


colors: creamy, dark brown, red, black, grey

material: painted steel / PVC


colors: frame - grey, PVC - dark cream, dark brown, red, black, grey
)*
NEW

45

44

48

48

K6

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: czarny
material: chrome steel / eco leather
color: black

material: powder coated steel / PVC


colors: frame - black, PVC - grey, black

K25

materia: stal chromowana / PVC


kolory: kremowy lub ciemny brz
material: chrome steel / PVC
colors: creamy, dark brown

86

42

44

materia: stal malowana proszkowo / PVC


kolory: stela - czarny, PVC - popiel lub czarny

45

79

82

K5

41

46

K9

materia: stal chromowana / PVC


kolory: kremowy, beowy lub brzowy
material: chrome steel / PVC
colors: creamy, beige, brown

41

41

46

49

54

56

98

91

100

46

45

45

K46

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: kremowy, zielony, brzowy lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, green, brown, black

K47

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny brz lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: dark brown, black

181

 
+ METAL CHAIRS

38

43

43

45

43

43

85

100

101

42

45

46

K48

K51

materia: stal chromowana / PVC


kolory: jasny brz lub ciemny brz

K54

materia: aluminium malowane proszkowo / eco skra


kolory: czarno-czerwony lub biao-czarny

material: chrome steel / PVC


colors: light brown, dark brown

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: czarno-kremowy

material: powder coated aluminum / eco leather


colors: black / red, white / black

material: chrome steel / eco leather


color: black / creamy

45
45

45

48

48

93

93

46

46

48

93

46

K66

K66S

materia: stal malowana / tkanina


kolory: stela - zoty, tapicerka - bordowy, zielony lub niebieski

materia: stal malowana / tkanina


kolor: stela - srebrny, tapicerka - niebieski

material: painted steel / cloth


colors: frame - gold, upholstery - maroon, green, blue

material: painted steel / cloth


color: frame - silver, upholstery - blue

K67

materia: stal malowana / tkanina


kolor: stela - champagne, tapicerka - zoty
material: painted steel / cloth
colors: frame - champagne, upholstery - gold

NOWY KOLOR
NEW COLOR

43

50

49

98

97

45

45

K70C-NEW

K70

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: oletowy, popiel, czerwony, brzowy, ciemny be lub czarny

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolory: stela - popiel, biay lub czarny, eco skora - jasny brz, ciemny brz, biay, czarny lub popiel

material: chrome steel / eco leather


colors: purple, grey, red, brown, dark beige, black

material: powder coated steel / eco leather


colors: frame - grey, white, black, eco leather - light brown, dark brown, white, black, grey

41

41

46

41

51

51

50

56

90

90

97

98

48

48

46

45

K72M

materia: stal malowana proszkowo / PVC


kolory: stela - popiel, eco skra - kremowy
material: powder coated steel / PVC
colors: frame - grey, eco leather - creamy

182

41

K72C

materia: stal chromowana / PVC


kolory: jasny brz lub ciemny brz
material: chrome steel / PVC
colors: light brown, dark brown

K74

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: kremowy lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: creamy, black

K75

materia: stal chromowana / PVC


kolory: jasny brz lub ciemny brz
material: chrome steel / PVC
colors: light brown, dark brown

51

42

42

51

53

47

52

110

86

89

89

45

46

46

46

K80

K82

K81

materia: stal chromowana /


eco skra / rattan syntetyczny
kolor: czarny

materia: stal chromowana / sklejka gita


kolory: olcha, db sonoma lub wenge

materia: stal chromowana / sklejka gita


kolor: czerenia ant.

material: chrome steel / bent plywood


colors: alder, sonoma oak, wenge

material: chrome steel /


eco leather / synthetic rattan
color: black

 
+ METAL CHAIRS

41

K83

materia: stal chromowana / sklejka gita


kolory: db sonoma, buk lub olcha

material: chrome steel / bent plywood


color: ant. cherry

material: chrome steel / bent plywood


color: sonoma oak, beech, alder

NOWE KOLORY
NEW COLORS

42

49

86

46

K85

K84

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem, oletowy, czarny, brzowy, popiel lub cappuccino

materia: stal chromowana / sklejka gita


kolory: olcha lub wenge

42

41

56

54

100

102

46

46

K86

material: chrome steel / eco leather


colors: dark cream, purple, black, brown, grey, cappuccino

material: chrome steel / bent plywood


colors: alder, wenge

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem, ciemny brz lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: dark cream, dark brown, black

42

44

42

42

50

56

58

58

111

100

99

99

48

48

47

47

K94

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolory: stela - popiel, eco skra - kremowy lub czarny
material: powder coated steel / eco leather
colors: frame - grey, eco leather - creamy, black

K103

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: popielato-biay lub czarno-biay
material: chrome steel / eco leather
colors: grey / white, black / white

K104

materia: stal chromowana /


eco skra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - czarny, sklejka - biay
material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - black, plywood - white

K104

materia: stal chromowana /


eco skra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - biay, sklejka - popielaty
material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - white, plywood - grey

NOWY KOLOR
NEW COLOR

42

42

42

42

58

58

58

58

99

99

99

99

47

47

47

47

K104

materia: stal chromowana /


eco skra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - ciemny be, sklejka - biay
material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - dark beige, plywood - white

K104

materia: stal chromowana /


eco skra / sklejka laminowana
kolory: tapicerka - biay, sklejka - db sonoma
material: chrome steel /
eco leather / laminated plywood
colors: upholstery - white, plywood - sonoma oak

K104

materia: stal chromowana /


tkanina / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - beowy, sklejka - biay
material: chrome steel /
cloth / lacquered plywood
colors: upholstery - beige, plywood - white

K104

materia: materia: stal chromowana /


eco skra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - biay, sklejka - biay
material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - white, plywood - white
183

 
+ METAL CHAIRS

42

45

43

44

58

48

55

48

99

101

94

96

47

46

48

48

K105

materia: stal chromowana / tkanina / eco skra


kolory: tkanina - gratowy, eco skra - biay

K106

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: jasny popiel

material: chrome steel / cloth / eco leather


colors: cloth - graphite, eco leather - white

material: chrome steel / eco leather


color: light grey

K108

K107

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biay

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarny lub biay

material: chrome steel / eco leather


color: white

material: chrome steel / eco leather


colors: black, white

NOWY KOLOR
NEW COLOR

43

42

43

55

56

50

95

100

93

44

46

47

K109

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: czarny
material: chrome steel / eco leather
color: black

K113

K110

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem, czarny, ciemny brz lub popiel

materia: stal chromowana / tkanina


kolor: gratowy

material: chrome steel / eco leather


colors: dark cream, black, dark brown, grey

material: chrome steel / cloth


color: graphite

NOWE KOLORY
NEW COLORS

44

44

42

54

50

52

97

90

83

44

46

46

K119

K114

materia: stal chromowana / tkanina


kolor: czarno-czerwony

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: brzowy, biay, czarny, ciemny be lub popiel

material: chrome steel / cloth


color: black / red

material: chrome steel / eco leather


colors: brown, white, black, dark beige, grey

K120

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: ciemny be
material: chrome steel / eco leather
color: dark beige

NOWE KOLORY
NEW COLORS

K131

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biay
material: chrome steel / eco leather
color: white

184

43

42

44

53

57

50

99

99

96

50

49

44

K132

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biao-czarny
material: chrome steel / eco leather
color: white / black

K134

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: biay, czarny, beowy, brzowy lub popiel
material: chrome steel / eco leather
colors: white, black, beige, brown, grey

 
+ METAL CHAIRS

NOWY KOLOR
NEW COLOR

K135

42

43

56

49

95

92

47

48

K137

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: biay lub czarny

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarny, biay, czerwony, oletowy, popiel, beowy, brzowy lub limonkowy

material: chrome steel / eco leather


colors: white, black

material: chrome steel / eco leather


colors: black, white, red, purple, grey, beige, brown, lime green

43

44

43

46

56

54

57

55

99

87

103

112

46

48

46

50

K138

K139

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem lub czarny

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolor: stela - popiel, eco skra - popiel

material: chrome steel / eco leather


colors: dark cream, black

material: powder coated steel / eco leather


colors: frame - grey, eco leather - grey

K140

K141

materia: stal nierdzewna / eco skra


kolor: kremowy

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: czarno-biay

material: stainless steel / eco leather


color: creamy

material: chrome steel / eco leather


color: black / white

NOWE KOLORY
NEW COLORS

43

42

43

50

55

56

106

101

99

49

48

46

K142

K147

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: popiel
material: chrome steel / eco leather
color: grey

K149

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: jasny be
material: chrome steel / eco leather
color: light beige

K148

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: biay, beowy, brzowy, popiel lub czarny

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biao-czarny

material: chrome steel / eco leather


colors: white, beige, brown, grey, black

material: chrome steel / eco leather


color: white / black

46

43

42

42

57

47

47

47

93

85

85

85

49

44

44

44

K155

materia: stal chromowana / sklejka gita


kolor: biay
material: chrome steel / bent plywood
color: white

K159

materia: stal malowana proszkowo / tworzywo


kolory: stela - biay, siedzisko - biay
material: powder coated steel / plastic
colors: frame - white, seat - white

K159

materia: stal malowana proszkowo / tworzywo


kolory: stela - biay, siedzisko - pomaraczowy
material: powder coated steel / plastic
colors: frame - white, seat - orange

185

 
+ METAL CHAIRS

44

44

51

46

60

60

53

49

77

77

79

87

41

41

45

46

K160

K163

K160

materia: stal chromowana / polipropylen


kolor: biay
material: chrome steel / polypropylene
color: white

materia: stal chromowana / polipropylen


kolor: czarny

materia: drewno lite / polipropylen


kolory: drewno - buk, polipropylen - czerwony

material: chrome steel / polypropylene


color: black

material: solid wood / polypropylene


colors: wood - beech, polypropylene - red

materia: drewno lite / sklejka gita lakierowana


kolory: drewno - buk, sklejka - biay
material: solid wood / lacquered bent plywood
colors: wood - beech, plywood - white

48

42

42

49

54

51

85

94

96

44

47

46

K168

K167

K170

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolory: stela - biay, eco skra - ciemny be lub czarny

materia: stal chromowana / sklejka + okleina naturalna


kolory: jasny db lub wenge
material: chrome steel / plywood + natural veneer
colors: light oak, wenge

materia: stal malowana proszkowo / PVC


kolory: stela - czarny, PVC czarny
material: powder coated steel / PVC
colors: frame - black, PVC - black

material: powder coated steel / eco leather


colors: frame - white, eco leather - dark beige, black

44

43

42

42

57

57

55

59

83

92

98

93

44

46

46

45

K171

K172

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biao-czarny

K178

materia: stal nierdzewna / eco skra


kolory: ciemny be lub popiel
material: stainless steel / eco leather
colors: dark beige, grey

K173

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biay

material: chrome steel / eco leather


color: white / black

186

K164

K177

materia: stal chromowana / eco skra / tkanina


kolory: beowo-biay lub beowy-jasny brz

material: chrome steel / eco leather


color: white

krzeso wyposaone w spryny


materia: stal chromowana / eco skra
kolory: cappuccino lub brzowy

material: chrome steel / eco leather / cloth


colors: beige / white, beige / light brown

chair with springs


material: chrome steel / eco leather
color: cappuccino, brown

43

42

42

42

59

57

59

59

94

95

94

94

49

49

49

49

K179

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: ciemny krem
material: chrome steel / eco leather
color: dark cream

K180

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: dark cream, black

K181

materia: stal nierdzewna / eco skra


kolory: jasny brz lub czarny
material: stainless steel / eco leather
colors: light brown, black

43

43

45

58

55

90

101

94

46

47

47

K182

K184

K183

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolor: jasny be-popiel

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: ciemny brz - champagne

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem, cappuccino lub czarny

material: powder coated steel / eco leather


color: light beige / grey

 
+ METAL CHAIRS

44

material: chrome steel / eco leather


color: dark brown / champagne

material: chrome steel / eco leather


colors: dark cream, cappuccino, black
NOWY KOLOR
NEW COLOR

42

42

44

57

63

41

97

100

97

45

47

45

K185

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolory: cappuccino lub czarny
material: powder coated steel / eco leather
colors: cappuccino, black

K186

K187

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: popielato-biay lub czarno - biay

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: biay, beowy, limonkowy, brzowy lub czarny

material: chrome steel / eco leather


colors: grey / white, black / white

material: chrome steel / eco leather


colors: white, beige, lime green, brown, black

45

43

46

63

50

59

101

78

95

48

45

47

K188

K189

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: biay, waniliowy, czerwony, brzowy lub czarny

materia: drewno lite / sklejka gita lakierowana


kolory: drewno - buk, sklejka - biay

material: chrome steel / eco leather


colors: white, vanilla, red, brown, black

material: solid wood / lacquered bent plywood


colors: wood - beech, plywood - white

K190

materia: stal nierdzewna / eco skra / sklejka laminowana


kolory: tapicerka - czarny, sklejka - orzech
material: stainless steel / eco leather / laminated plywood
colors: upholstery - black, plywood - walnut

45

45

42

49

62

63

61

58

90

96

96

99

48

49

47

49

K191

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolor: czarno - biay
material: powder coated steel / eco leather
color: black / white

K192

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolor: jasny be
material: powder coated steel / eco leather
color: light beige

K193

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: ciemny be
material: chrome steel / eco leather
color: dark beige

K194

materia: stal chromowana /


eco skra / sklejka lakierowana
kolory: tapicerka - czarny, sklejka - biay
material: chrome steel /
eco leather / lacquered plywood
colors: upholstery - black, plywood - white
187

 
+ METAL CHAIRS

42

42

40

49

55

59

92

98

103

45

48

48

K196

K198

K197

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny krem, cappuccino lub czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: dark cream, cappuccino, black

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: ciemny be lub popiel

materia: stal chromowana / eco skra / sklejka gita


lakierowana, kolory: czarno - biay, cappuccino - biay

material: chrome steel / eco leather


colors: dark beige, grey

material: chrome steel / eco leather / lacquered bent


plywood, colors: black / white, cappuccino / white
)*
NEW

43

42

48

48

49

57

92

92

81

47

45

48

K200

K199

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolory: biao - czarny, limonkowo - czarny

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: czarno - biay

material: powder coated steel / eco leather


colors: white / black, lime green / black

material: chrome steel / eco leather


color: black / white

materia: polipropylen / eco skra / drewno lite - bukowe


kolory: biay, czarny, khaki, czerwony, ty, zielony, popiel
material: polypropylene / eco leather / solid wood - beech
colors: white, black, khaki, red, yellow, green, grey

)*

)*

NEW

NEW

)*
NEW

44

43

43

59

53

53

97

84

84

48

44

44

K202

K203

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolory: kremowy, cappuccino lub czarny

K204

materia: stal malowana


kolor: yellow cooper

material: powder coated steel / eco leather


colors: cream, cappuccino, black

materia: stal malowana / drewno lite


kolor: retro white

material: painted steel


color: yellow cooper

material: painted steel / solid wood


color: retro white

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

K205

materia: stal malowana


kolor: yellow cooper
material: painted steel
color: yellow cooper

188

K201

)*
NEW

47

53

45

42

53

48

61

41

87

87

100

86

44

47

49

47

K206

materia: stal malowana proszkowo / eco skra


kolor: biay
material: powder coated steel / eco leather
color: white

K207

materia: stal nierdzewna / eco skra


kolor: brzowy
material: stainless steel / eco leather
color: brown

K208

materia: stal malowana proszkowo / PVC


kolor: ciemny brz
material: powder coated steel / PVC
color: dark brown

)*

NEW

K209

NEW

42

42

42

42

100

100

47

47

K210

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarny, biay, beowy, popielaty

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarno-biay, popielato-biay, zielono-biay, pomaraczowo-biay

material: chrome steel / eco leather


colors: black, white, beige, grey

material: chrome steel / eco leather


colors: black / white, grey / white, green / white, orange / white

)*

)*

NEW

NEW

42

48

60

60

97

104

47

45

K213

K211

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: cappuccino

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: czarny, biay, beowy, popiel

material: chrome steel / eco leather


color: cappuccino

material: chrome steel / eco leather


colors: black, white, beige, grey

)*

)*

NEW

NEW

K214

materia: stal malowana / eco skra


kolory: tapicerka - ciemny krem, nogi - db miodowy
tapicerka - ciemny krem, nogi - czerenia ant. III
material: painted steel / eco leather
colors: uphostery - dark cream, legs - honey oak
uphostery - dark cream, legs - ant. cherry III

)*
NEW

45

45

50

53

53

52

90

81

88

47

45

45

K215

K216

materia: stal malowana / eco skra


kolory: tapicerka-wielobarwny, nogi-db miodowy

materia: stal malowana / eco skra


kolory: pomaraczowy, niebieski, zielony, czerwony

material: painted steel / eco leather


colors: upholstery-multicolored, legs-honey oak

material: painted steel / eco leather


colors: orange, blue, green, red

)*

)*

NEW

NEW

K217

materia: stal malowana / eco skra


kolor: cappuccino
material: painted steel / eco leather
color: cappuccino

 
+ METAL CHAIRS

)*

)*
NEW

45

43

43

55

51

51

95

98

98

46

46

46

K218

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: cappuccino, czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: cappuccino, black

K219

materia: stal chromowana / eco skra


kolory: cappuccino, czarny
material: chrome steel / eco leather
colors: cappuccino, black

189

 
+ METAL CHAIRS

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

K220

materia: stal malowana / tkanina, kolory: tapicerka - ciemny krem,


wielobarwny, popiel, nogi - db miodowy
material: painted steel / cloth, colors: upholstery - dark cream,
multicolored, grey, legs-honey oak

)*
NEW

44

48

43

52

53

49

55

40

82

77

104

82

44

44

46

45

K221

materia: stal malowana / eco skra


kolory: tapicerka-kremowy, nogi-db miodowy
material: painted steel / eco leather
colors: upholstery-cream, legs-honey oak

)*

K222

materia: stal chromowana / sklejka


laminowana / eco skra, kolor: olcha-czarny
material: chrome steel / laminated
plywood / eco leather, color: alder / black

K223

materia: MDF lakierowany /


stal malowana, kolor: biay
material: lacquered MDF /
painted steel, color: white

)*

NEW

NEW

44

43

44

46

59

51

60

58

100

95

97

99

47

47

49

49

K224

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biay
material: chrome steel / eco leather
color: white

K225

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: cappuccino - biay
material: chrome steel / eco leather
color: cappuccino / white

CORNELIO

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: ciemny krem

MATTEO

materia: stal chromowana / eco skra /


sklejka lakierowana, kolor: czarno-biay
material: chrome steel / eco leather/
lacquered plywood, color: black / white

material: chrome steel / eco leather


color: dark cream

)*
NEW

44

47

58

57

95

96

48

48

40
30
36
45

EMILIO

PAOLO

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: biay

materia: stal chromowana / eco skra


kolor: czarny

material: chrome steel / eco leather


color: white

material: chrome steel / eco leather


color: black

80

45

K100

materia: polipropylen / poliwglan


kolory: siedzisko - biay,
oparcie - bezbarwny
material: polypropylene / polycarbonate
colors: seat - white,
backrest - transparent

ACORD

materia: MDF lakierowany / stal malowana


kolor: biay
material: lacquered MDF / painted steel
color: white

29

29

32

45

45

32

45

Taboret RIO C

190

Taboret RIO M

TICO

materia: stal chromowana / MDF laminowany


kolor: buk

materia: stal malowana / MDF laminowany


kolor: buk

materia: stal malowana proszkowo / polipropylen


kolory: biay, niebieski, oletowy lub limonkowy

material: chrome steel / laminated MDF


color: beech

material: powder coated steel / laminated MDF


color: beech

material: powder coated steel / polypropylene


colors: white, blue, purple, lime green

)*

)*

NEW

NEW

NEW

)*
NEW

47

43

43

43

55

58

58

58

99

103

103

103

47

50

50

50

KORDIAN

NORBERT

KORDIAN

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: wenge / MADRYT 121

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: db sonoma / kremowy / beowy

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: db sonoma / MADRYT 125

material: solid beech wood / eco leather


color: wenge / MADRYT 121

material: solid beech wood / eco leather


color: sonoma oak / creamy / beige

material: solid beech wood / eco leather


color: sonoma oak / MADRYT 125

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

KORDIAN

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: db sonoma / MADRYT 195
material: solid beech wood / eco leather
color: sonoma oak / MADRYT 195

)*
NEW

46

46

46

46

52

52

52

52

97

97

97

97

47

47

47

47

GERARD 2

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

GERARD 2

GERARD 2

GERARD 2

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia antyczna II / MESH 1

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / DAFNE 26

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: alder / DAFNE 26

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / TORENT BEIGE

)*
NEW

45

45

45

45

55

55

55

48

103

103

103

90

47

47

47

47

DAMIAN

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23

DAMIAN

DAMIAN

NEW

NEW

45

48

90

47

JACEK

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: czerenia ant. / MADRYT 111
material: solid beech wood / eco leather
color: antique cherry / MADRYT 111

material: solid beech wood / eco leather


color: sonoma oak / MADRYT 121

)*

)*

)*

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: db sonoma / MADRYT 121

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: sonoma oak / INARI 23

JACEK

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia antyczna II / MESH 1

)*

NEW

NEW

45

46

46

48

52

52

90

94

94

47

46

46

JACEK

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: ciemny orzech / MADRYT 111
material: solid beech wood / eco leather
color: dark walnut / MADRYT 111

$ 

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: biay / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: white / INARI 23

 + WOODEN CHAIRS

)*

$ 

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

191

 + WOODEN CHAIRS

)*

)*

)*

NEW

NEW

NEW

)*
NEW

45

45

45

45

43

43

43

43

90

90

90

90

45

45

45

45

DARIUSZ 2

DARIUSZ 2

DARIUSZ 2

materia: drewno lite bukowe / MDF


kolor: biay / ciemny orzech

materia: drewno lite bukowe / MDF


kolor: biay / olcha

material: solid beech wood / MDF


color: white / dark walnut

material: solid beech wood / MDF


color: white / alder

DARIUSZ 2

materia: drewno lite bukowe / MDF


kolor: biay

materia: drewno lite bukowe / MDF


kolor: db sonoma

material: solid beech wood / MDF


color: white

material: solid beech wood / MDF


color: sonoma oak

)*
NEW

DARIUSZ 2

materia: drewno lite bukowe / MDF


kolor: ciemny orzech
material: solid beech wood / MDF
color: dark walnut

45

45

45

43

43

43

43

90

90

90

90

45

45

45

45

DARIUSZ

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: biay / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: white / INARI 23

DARIUSZ

DARIUSZ

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / VILA 2

material: solid beech wood / cloth


color: sonoma oak / INARI 23

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / VILA 2

44

43

43

45

47

54

54

58

86

90

90

103

48

47

47

47

PESO

materia: drewno lite bukowe / sitowie


kolor: biay / naturalny
material: solid beech wood / rush
color: white / natural

JULIUSZ

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: db sonoma / MADRYT 121
material: solid beech wood / eco leather
color: sonoma oak / MADRYT 121

44

44

57

57

96

96

47

47

SEBASTIAN 3

SEBASTIAN 3

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / VILA 1

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia antyczna II / MESH 1

192

45

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / VILA 1

JULIUSZ

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

CITRONE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / VILA 2
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / VILA 2

44

44

43

43

96

96

47

47

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

VENUS

CITRONE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / MESH 6
material: solid beech wood / cloth
color: alder / MESH 6

 + WOODEN CHAIRS

NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

44

44

44

45

43

43

43

53

96

96

96

87

47

47

47

47

CITRONE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

CITRONE

CITRONE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / VILA 2

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: wenge / VILA 2

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / VILA 2

material: solid beech wood / cloth


color: wenge / VILA 2

TAPO

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: biay / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: white / INARI 23

NOWY KOLOR
NEW COLOR

45

45

45

45

53

53

53

53

87

87

87

87

47

47

47

47

TAPO

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: sonoma oak / INARI 23

TAPO

materia: drewno lite bukowe / eko skra


kolor: olcha / MADRYT 111

TAPO

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. / SOFIA 25

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: czerenia ant. / MADRYT 111
material: solid beech wood / eco leather
color: antique cherry / MADRYT 111

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry / SOFIA 25

material: solid beech wood / eco leather


color: alder / MADRYT 111

TAPO

NOWY KOLOR
NEW COLOR

43

43

50

50

50

87

87

87

47

47

47

RAFO

RAFO

materia: drewno lite bukowe


kolor: biay

100

47

FRANCO

materia: drewno lite bukowe


kolor: czerenia antyczna

material: solid beech wood


color: alder

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / DAFNE 26

material: solid beech wood


color: antique cherry

NOWY KOLOR

material: solid beech wood / cloth


color: alder / DAFNE 26

NOWY KOLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

46

46

45

45

100

100

47

47

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

45

RAFO

materia: drewno lite bukowe


kolor: olcha

material: solid beech wood


color: white

FRANCO

46

43

FRANCO

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

SYLWEK 1

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

43

43

41

41

96

96

47

47

SYLWEK 1

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

193

 + WOODEN CHAIRS

43

41

96

47

43

43

43

41

41

41

96

96

96

47

47

47

SYLWEK 1

SYLWEK 1

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: ciemny orzech / MADRYT 111

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / DAFNE 26

material: solid beech wood / cloth


color: sonoma oak / INARI 23

material: solid beech wood / cloth


color: wenge / TORENT BEIGE

SYLWEK 1

SYLWEK 1

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: wenge / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / eco leather


color: dark walnut / MADRYT 111

material: solid beech wood / cloth


color: alder / DAFNE 26

NOWY KOLOR
NEW COLOR

43

43

43

45

41

41

41

41

96

96

96

97

47

47

47

47

SYLWEK 4

SYLWEK 4

SYLWEK 4

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1

materia: drewno lite bukowe / eco skra


kolor: ciemny orzech / MADRYT 111

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / eco leather


color: dark walnut / MADRYT 111

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / TORENT BEIGE

DOMINIK

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / TORENT BROWN
material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

NOWY KOLOR

NOWY KOLOR

NEW COLOR

NEW COLOR

45

45

44

44

41

41

41

41

97

97

97

97

47

47

47

47

ALBERT

DOMINIK

DOMINIK

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

ALBERT

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

NOWY KOLOR
NEW COLOR

JAKUB

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia antyczna II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

194

46

46

46

46

44

44

45

45

97

97

100

100

47

47

47

47

JAKUB

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

KONRAD

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / TORENT BROWN
material: solid beech wood / cloth
color: alder / TORENT BROWN

KONRAD

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

 + WOODEN CHAIRS

NOWY KOLOR
NEW COLOR

46

46

46

45

45

45

45

51

100

100

100

90

47

47

47

47

KONRAD

HUBERT 2

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia antyczna II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / TORENT BEIGE

HUBERT 2

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

HUBERT 8

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: biay / INARI 23
material: solid beech wood / cloth
color: white / INARI 23

45

45

45

45

51

51

51

51

90

90

90

90

47

47

47

47

HUBERT 8

HUBERT 8

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / 609

material: solid beech wood / cloth


color: sonoma oak / INARI 23

material: solid beech wood / cloth


color: alder / 609

HUBERT 8

HUBERT 8

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / VILA 2

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: wenge / VILA 2

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / VILA 2

material: solid beech wood / cloth


color: wenge / VILA 2

NOWY KOLOR
NEW COLOR

45

44

44

44

51

43

43

43

90

96

96

96

47

47

47

47

HUBERT 9

GERARD 3

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: db sonoma / INARI 23

material: solid beech wood / cloth


color: sonoma oak / INARI 23

material: solid beech wood / cloth


color: sonoma oak / INARI 23

GERARD 3

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / DAFNE 26
material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

GERARD 3

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

NOWY KOLOR
NEW COLOR

GERARD 3

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

44

44

44

44

43

43

43

96

96

96

47

47

47

GERARD 6

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / DAFNE 26
material: solid beech wood / cloth
color: alder / DAFNE 26

43

96

47

GERARD 6

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1
material: solid beech wood / cloth
color: antique cherry II / MESH 1

GERARD 6

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE
material: solid beech wood / cloth
color: dark walnut / TORENT BEIGE

195

 + WOODEN CHAIRS

NOWY KOLOR
NEW COLOR

44

44

44

43

43

43

96

96

96

47

47

47

GERARD 7

GERARD 7

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: olcha / DAFNE 26

46

91

45

MANFRED

GERARD 7

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: czerenia ant. II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: alder / DAFNE 26

46

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / kremowy

materia: drewno lite bukowe / tkanina


kolor: ciemny orzech / TORENT BEIGE

material: solid beech wood / cloth


color: antique cherry II / MESH 1

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / creamy

material: solid beech wood / cloth


color: dark walnut / TORENT BEIGE

)*

)*

NEW

NEW

46

)*
NEW

49

42

42

55

58

58

79

96

96

45

45

45

50

80

45

PEPPI

materia: drewno lite / MDF lakierowany


kolory: biay, popiel lub limonkowy
material: solid wood / lacquered MDF
colors: white, grey, lime green

196

material: solid wood / eco leather


color: white wash / grey

material: solid wood / PVC


color: beech / creamy

CARO

materia: drewno lite / eco skra


kolor: wenge / ciemny brz
material: solid wood / PVC
color: wenge / dark brown

43

45

58

59

48

46

96

98

91

95

46

46

46

46

NERO

materia: drewno lite / eco skra


kolory: wenge / ciemny brz, wenge / beowy

material: solid wood / eco leather


color: wenge / beige

material: solid wood / eco leather


color: wenge / dark brown

materia: drewno lite / eco skra


kolor: buk / kremowy

47

materia: drewno lite / eco skra


kolor: wenge / beowy

materia: drewno lite / eco skra


kolor: wenge / ciemny brz

materia: drewno lite / eco skra


kolor: white wash / popiel

43

LUIGI

DANTE

CARO

POLO

material: solid wood / eco leather


colors: wenge / dark brown, wenge / beige

NIKKO

KERRY BIS

materia: drewno lite / eco skra


kolor: ciemny orzech / ciemny brz

materia: drewno lite / eco skra


kolory: wenge / ciemny brz, wenge / kremowy

material: solid wood / eco leather


color: dark walnut / dark brown

material: solid wood / eco leather


colors: wenge / dark brown, wenge / creamy

43

42

40

43

58

43

49

51

96

94

93

94

46

47

46

46

JONNY BIS

K38

materia: drewno lite / tkanina


kolor: czerenia antyczna

materia: drewno lite / tkanina


kolor: czerenia antyczna

material: solid wood / cloth


color: antique cherry

material: solid wood / cloth


color: antique cherry

K40

materia: drewno lite / tkanina


kolory: olcha, czerenia ant.
material: solid wood / cloth
colors: alder, antique cherry

43

48

47

88

88

46

46

BRUNO

BRUCE

materia: drewno lite / tkanina


kolor: olcha zota

50

97

90

46

materia: drewno lite / tkanina


kolor: czerenia antyczna

material: solid wood


color: gold alder

42

48

K62

materia: drewno lite


kolor: olcha zota

material: solid wood / cloth


color: gold alder

42

material: solid wood / cloth


color: antique cherry

 + WOODEN CHAIRS

43

46

LOREN

materia: drewno lite / tkanina


kolor: czerenia antyczna
material: solid wood / cloth
color: antique cherry

 
    

MADRYT 121

MADRYT 111

MADRYT 195

MADRYT 125

SOFIA 25

CASILDA BE

INARI 23

609

MESH 1

MESH 5

MESH 6

DAFNE 26

VILA 1

VILA 2

TORENT BEIGE

TORENT BROWN

Zaprezentowane kolory prbnikw mog


rni si od kolorw rzeczywistych.
HALMAR zastrzega sobie prawo
do zmian w palecie wykocze.
Presented color swatches
may vary from actual colors.
HALMAR reserves the right to
change the palette of finishes.

DB SONOMA
SONOMA OAK

OLCHA
ALDER

CZERENIA ANT.
ANT. CHERRY

CZERENIA ANT. II
ANT. CHERRY II

CIEMNY ORZECH
DARK WALNUT

WENGE
WENGE
197

SPIS PRODUKTW / PRODUCT LIST


A

ACHILLES
ACORD
ADA
ADAM
ADONIS
AERO
AFRODYTA
AGNES
AISHA
AJAX
ALABAMA
ALBERT
ALESSANDRO
ALEX
ALFRED
ALGOS
ALINA 240
ALMA
ALPINA
ALSTON
ALTEA H
AMANDA 1 260
AMANDA 2 260
AMELIA
AMELIA KWADRAT
AMIGO
AMOS
ANDERS
ANDY
ANGEL
ANNABELL
ANTON
APOLLO
APRIL
ARABIS
ARABIS 2
ARCADIA
ARGUS
ARIEL PLUS
ARNOLD
ARTEMIS
ARWENA
ARYA
ASCOT
ASTRA
ASTRA 2
ASTRO 2
ASTRO 3
ATLAS
ATOM
AUREA
AURELIUS
AUSTIN
AVANT

157
190
105
52
35
114
107
105
89
158
85
194
9
171
177
155
78
107
82
24
96
80
80
97
97
153
157
167
178
98
85
23
168
90
20
20
103
33-34
160
70
43
99
106
166
88
83
113
113
125
153
91
155
105
55

B-1
B-2
B-5
B-6
B-7
B-11
B-14
B-16
B-18
B-19
B-20
B-21
B-25
B-26
B-27
B-28
BALI
BAMBI
BAR-3
BAR-4
BAR-6
BAR-7
BAR-8
BAR-9

150
150
150
150
150
150
151
151
151
151
151-152
152
151
152
152
152
173
113
136
136
136
136
136
136

198

BASTER
BECKER
BECKY
BELINDA
BEN
BEN 2
BENEDIKT
BEPPO
BERGER
BERNARD
BERTA
BIANCA
BLAKE
BLAZER
BOND
BONITA
BONO
BORA-BORA
BORNEO
BRAVO
BRISA
BRISA H
BRITNEY
BRUCE
BRUNO
BRYANT
BUTTERFLY

165
29
101
100
128
128
22
112
157
165
105
105
43
124
49
117
168
84
127
180
104
104
86
197
197
153
125

CABOTO
CABOTO 16
CALVIN
CAMEL
CAMERON
CANARIA
CANSSANDRA-S
CARGO
CARISSA
CARLOS
CARMEN
CARO
CARTER
CASSANDRA
CATANIA
CECILIA
CHICO
CINDY
CITRONE
CLAUDIA
CLEO 1
CLEO 2
CLEO 3
CLEO 4
CLEOPATRA
COCO
COCO 2
COCO 3
CODY
COLIN
COLLORIDO
COLT
COMO 200
CORD
CORNELIO
CORONA
CORSICA
CORTINA
CORWIN BIS
COSTA
CRISTAL
CURSOR
CURTIS
CYNTHIA
CYRYL

115
115
74
158
3
106
120
155
85
163
105
196
157
119
102
112
180
85
192-193
90
116
116
116
116
101
176
176
176
154
74
112
53
81
66
190
106
84
89
52
158
49
125
28
90
43

DAKOTA
DALTON
DAMIAN
DANCAN
DANTE
DARIAN BIS

119
163
191
168
196
179

DARIUSZ
DARIUSZ 2
DAVIS
DAYTON
DEBRA
DELUXE
DENZEL
DERBY
DESMOND
DIANA 2
DIANA DUO
DIANA H KWADRAT
DIANA H MDF
DIANA H MIX
DIANA INTRO
DIANA MAX
DIANA PLUS
DIANA TREND
DINGO
DINNER 115
DINNER 120/158
DINNER 90
DIOGENES
DOG
DOLORES
DOLPHIN
DOMINIK
DOMINOS
DONNA
DORA
DUMBO

192
192
127
127
92
158
170
169
162
95
82
93
96
96
94
96
95
84
175
73
73
73
168
116
103
157
194
36
108
125
113

EDGAR
EDISON
EDNA
EDWARD
EGON
ELBERT
ELIAS
ELIOT
ELIPSO
ELIZA I 260
ELIZA II 240
ELTON
EMI
EMIL
EMILIO
EMMA 200
ENTER
ENZO
EPIR
ERATI
ERNEST 120/160
ERNEST 160/200
ERNEST 2
ERWIN
ESPERANZA
ETHAN
EVELIN
EXPERT
EXTREME

51
162
105
13
47
57
7
175
161
78
78
47
110
69
190
79
53
160
33
108
69
68
69
50
90
22
92
164
164

FABIO
FACTOR
FARON
FAUNA
FAUST
FEDERICO
FELIX
FERNANDO
FIDEL
FIERO
FIGARO
FILIP
FINOS
FINY
FINY stela
FIONA
FISHER
FLASH

14
54
42
107
56
10
165
161
35
14
57
71
156
109
111
123
153
178-179

FLASH 2
FLAVIA
FLEXY
FLO
FLORIAN
FLORO
FORBES
FOSTER
FR-1
FRANCO
FRANKLIN
FRED
FRIDA
FRIDA kwadrat
FRODO
FRYDERYK 160/200
FRYDERYK 160/240
FUEGO
FUN-2
FUN-2
FUN-3
FUN-4
FUN-7
FUN-8
FUN-9
FUN-10
FUN-11
FUN-12
FUN-13
FUTURA

178
82
120
111
68
110
52
163
165
193
166
35
104
104
175
70
70
173
173
173
173
174
174
174
174
174
174
174
174
82

G-2
G-4
G-8
GARMIN
GARTNER
GAYA
GEORG
GERARD 2
GERARD 3
GERARD 6
GERARD 7
GERDA
GOBI
GOL
GOLIAT
GONZO
GONZO 2
GORDON
GOTARD
GRACJAN
GRAHAM
GRAND krzeso
GRAND 60
GRAND 80
GRIFFIN

136
136
136
31
15
88
167
191
195
195
196
90
82
177
3
176
176
54
51
65-66
34
148
148
148
169

H-1
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8
H-12
H-15
H-17
H-18
H-19
H-21
H-23
H-29
H-30
H-31
H-34
H-37
H-39
H-40
H-41
H-42
H-43

143
143
143
143
143
143
143
144
147
144
144
144
144
144
144
145
145
145
145
124
124
124
145

SPIS PRODUKTW / PRODUCT LIST


H-44
H-45
H-46
H-48
H-49
H-50
H-51
H-53
H-54
H-55
H-56
H-57
H-58
H-59
H-60
H-61
H-62
H-63
H-64
H-65
H-66
H-67
H-68
H-69
H-70
HADRIAN
HAKON
HALIA
HAMILTON
HANNAH
HARMONIA
HARRIET
HAVANA
HECTOR
HENRYK
HERBERT
HERCULES
HILARY
HOLDEN
HOLLY
HORNET
HUBERT 2
HUBERT 8
HUBERT 9

145
145
145
145
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
156
153
102
164
87
86
104
88
170
67
12
156
91
158
86
159
195
195
195

IGLO
IGOR
IMPERIA
IRIS
ISIS
ISO
ISO C
IWO

67
160
89
107
87
180
180
172

JACEK
JAKUB
JAMAICA
JASMIN
JEFF
JEFRY
JIM
JONNY BIS
JONAS
JUDY
JULIA
JULIUSZ

191
194
84
89
127
177
48
196
10
85
112
192

K2
K3
K4
K4-M
K5
K6
K9
K25
K38
K40
K46
K47
K48

181
181
181
181
181
181
181
181
196
196
181
181
182

K51
K54
K62
K66
K66S
K67
K70
K70C-NEW
K72C
K72M
K74
K75
K80
K81
K82
K83
K84
K85
K86
K94
K100
K103
K104
K105
K106
K107
K108
K109
K110
K113
K114
K119
K120
K131
K132
K134
K135
K137
K138
K139
K140
K141
K142
K147
K148
K149
K155
K159
K160
K163
K164
K167
K168
K170
K171
K172
K173
K177
K178
K179
K180
K181
K182
K183
K184
K185
K186
K187
K188
K189
K190
K191
K192
K193
K194
K196
K197
K198
K199
K200

182
182
197
182
182
182
182
182
182
182
182
182
183
183
183
183
183
183
183
183
190
183
183
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
186
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
187
188
188
188
188
188

K201
K202
K203
K204
K205
K206
K207
K208
K209
K210
K211
K213
K214
K215
K216
K217
K218
K219
K220
K221
K222
K223
K224
K225
KANSAS
KAREN
KAROL
KAYDEN
KEIRA
KELLY
KENT
KERRY BIS
KEVIN
KIANA
KID-3
KIRI
KITTY
KITTY 2
KOMMODUS
KONRAD
KORDIAN
KKO KAUCZUKOWE
KSAWERY
KUBU

188
188
188
188
188
188
188
188
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
190
190
190
190
190
190
161
98
100
21
102
86
46
196
19
85
116
116, 129
177
174
155
194-195
191
165
63-64
177

L31
LAGUNA
LAMBERT
LANCE
LATOYA
LAURA
LEGOLAS
LENART
LENOX
LEON
LEONIE
LEOPARD
LEROY
LESTER 120
LESTER 90
LEVIS
LIBERTY
LIMA
LINCOLN
LINNEA
LIVIA KWADRAT
LIVO
LIZARD
LOGAN
LOGAN 2
LOLA
LONGIN
LORD
LOREN
LORENZO
LORRITA
LOTUS
LS-1
LS-2
LUCAS

45
109
25
159-160
100
110
156
50
160
154
110
157
72
32
32
50
127
75
161
91
98
76-77, 140
155
45
45
107
59
5
197
8
41
159
135
135
169

LUIGI
LUINI
LUINI 16
LUNA

196
115
115
107

MADEIRA
MADELEINE
MAESTRO
MAGNUM kwadrat
MAGNUM prostokt
MAILBU
MALCOLM
MALTA
MANFRED
MANTUS
MARCEL
MARCELLO
MARCUS
MARGARET 3 260
MARK
MARTINA
MASTER
MATA PODOGOWA
MATADOR
MATILDA
MATTEO
MAURYCY
MAX 2
MAX BIS
MAX BIS PLUS
MAXIMA
MAXIMUS
MAXWEL
MAYA
MEDEA
MEGAN
MERLOT kwadrat
MERLOT prostokt
MERTON
METRO
MEZO
MICHELLE
MIDAS
MIGUEL
MIKAS
MIKE
MIRANDA
MISTRAL
MIX
MOBIL
MODENA
MOLY
MOLY XL
MONICA
MONROE
MONTANA
MORO
MORPHEUS
MURANO
MUSTANG

84
91
23
31
30
154
60
82
196
155
71
8
26
81
164
97
149
165
127
123
190
62-63
128
128
128
110
21
17
102
87
100
18
18
56
114
75
91
148
160
156
177
83
2
145
149
121
129
129
99
102
91
176
149
15
159

NABIS
NATALIE
NATAN
NEAPOL
NELSON
NEO
NEO PLUS
NEON
NEPTUN
NERO
NERON II
NESTOR
NEVADA
NEW STARTER
NEXUS
NICK
NICOLE
NIKKO
NILS

168
109
58
111
163
111
111
170
167
196
180
47
104
58
5
170
103
196
112

199

SPIS PRODUKTW / PRODUCT LIST


NINA
NINA 2
NINA 3
NINA 3 H
NINA 4
NINA 5
NITRO
NIXON
NOBEL
NONO
NORBERT

99
99
99
99
99
100
167
158
6
108
191

ODYSEUS
OLAF
OLIMPIA
OLIVIER
OMAR
OMEGA
OPERA SKID
OPTIMA
ORBIT
ORIGAMI
OSVALDO

155
166
83
51
44
39
164
126
106
124
39

P2
PACO
PALMER
PANDA
PANDORA
PAOLO
PAR-1
PAR-2
PAR-3
PARKER
PASCAL
PAULA
PAWE
PEGAS-M
PEGAS-W
PENELOPE
PEPPI
PEPPITA
PERA 260
PESO
PIERRE
PINGUIN
PIRI PIRI
PIXEL
PLAY
POLARIS
POLO
PORTER
PORTO
POSEJDON
PRESIDENT
PRESTIGE SKID
PRETOR
PRIMA
PROMETHEUS kwadrat
PROMETHEUS okrgy
PULSAR

135
112
126
90
101
190
137
137
137
162
11
104
191
125
125
104
196
40
79
192
112
177
180
11
179
123
196
27
169
157
164
164
156
118, 123
38
38
126

QUEEN

116

RACER 2
RAFAELLO
RAFO
RAIDER
RALPH
RAPID
RAPTOR
RAYAN
RAYMOND
RECORD okrgy
RECORD prostokt
REG-4
REG-5
REG-6
REG-7

160
6
193
157
58
172
155
165
29
55
55
136
137
137
137

Q
R

200

REG-8
REG-9
REGINALD
RELAX
RELIANT
REUS 260
RIBIS
RICHARD
RINO
RIO C
RIO M
RIVIERA
ROBIN
ROCCO
RONALD
ROZALIA
RTV-3
RTV-5 BIS
RTV-7 BIS
RTV-13
RTV-20
RTV-21
RTV-23
MEZO RTV-1
RUBENS
RUBIN
RUBY
RUFUS
RUPERT

137
136
158
154
56
81
168
13
167
190
190
84
154
128
44
85
138
138
138
138
139
139
139
75, 139
42
160
106
158
159

SAFARI
SAFARI-C
SALMA
SALOME
SALOME kwadrat
SALSA
SAM
SAMANTA
SAMARA
SAMBA (krzeso)
SAMBA (st)
SAMMY
SAMUEL
SANDOR
SANDRA
SANDY
SARA
SARA 260
SARDINIA
SATURN
SAVANA
SB-1
SB-7
SB-8
SB-9
SB-10
SEBASTIAN 3
SENATOR
SERENA
SEWERYN
SHANELL
SIDNEY
SIENA
SIGMA
SIMBA kwadrat
SIMBA prostokt
SIMON
SIMPLE
SIMPLE H
SIMPLE H KWADRAT
SOCRATES
SOCRATES kwadrat
SOCRATES okrgy
SOFIA
SOFOCLES
SOLARIS
SONATA XXL
SONIA 220
SPECTRA okrga

124
124, 172
102
103
103
141
111
117
118
180
141
166
154
4
89
121
117, 123
79
106
162
92
142
142
142
143
143
192
126
104
61
90
160
107
154
113
113
112
92-93
92-93
92-93
36
37
37
118
156
166
180
80
83

SPECTRA prostokt
SPHINX
SPIKE
SPRING 1
SPRING 2
SPYDER
ST-1
ST-2
ST-3
ST-4
ST-5
ST-6
STANFORD
STANLEY
STELLA
STILO
STOPKA
SUMMER 1
SUMMER 2
SUMMER 3
SUSAN
SWEETY
SWIFT
SWORD
SYLWEK 1
SYLWEK 4

83
100
175
87
87
167
135
135
135
135
135
135
12
163
98
162
165
87
87
87
88
176
54
154
193-194
194

TACOMA
TALON
TAMARA
TAPO
TAURUS
TEDDY
TEKSAS
TELMA
TELMA 2
TEO
TESLA
TESS
TICO
TIGER
TIMBER
TIROL
TOM
TONY
TOPAZ
TORINO
TRAJAN
TRAVIS
TRENTON
TRITON
TULIPAN PLUS
TWISTER
TYMON

85
28
93
193
158
167
163
102
102
167
101
105
190
157
17
169
177
170-171
27
170
155
159
71
184
180
42
100

ULSTER okrgy
ULSTER prostokt

16
16

VALENCIA
VALENTINA
VANESSA
VECTRA
VEGA
VELVET
VENTURA
VENUS
VERA
VERONICA 160
VERONICA 180
VERONICA 90
VESPER
VEYRON
VICKY
VICTOR
VIERA 160
VIERA 90
VIGOR
VIKING
VILMER

83
122
83
88
83
48
82
192
97
123
123
123
9
160
86
164
122
122
172
154
2

U
V

VINCENT
VINSTON
VIOLETTA
VIP
VIPER
VIRE
VIRE SKID
VIVA
VOLT
VOYAGER

72
165
122
175
159
171-172
172
108
166
153

W11
W13
W19
W20
W21
W24
W25
W26
W27
W28
W30
W31
W33
W34
W35
W36
W37
W38
W40
W41
W42
W43
W44
W45
W46
W47
W48
WALTER 2
WENDY
WER-7
WICKER
WILHELM
WILLIAM
WING
WINNY
WINTER 1
WINTER 2
WINTER 3
WOODY
WS-1
WS-2
WS-3
WS-4
WU-4
WU-7
WU-8
WU-9
WU-10
WU-11
WU-12
WU-13
WU-14
WU-15
WU-18
WU-20
WU-21
WU-22
WU-23
WU-24
WU-25

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
118
131
131
132
132
132
132
132
132
48
108
149
149
165
72
173
115
87
87
87
115
133
133
133
135
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
133
134
134
134
134
134
134

XARA

103

YOLANDA
YOLANDA kwadrat

103
103

X
Y