Sunteți pe pagina 1din 10

Nr.

______ din ________

Planul managerial al comisiei metodice a profesorilor de chimie fizic - biologie


2012 - 2013
I.
II.
Nr.
crt.
1

Curriculum

Scop/obiective
Informarea asupra
modificrilor
i
completrilor
cadrului legislativ

Selectarea
manualelor colare
pentru clasele de
gimnaziu
i
de
liceu

Pstrarea,
cultivarea
mbogirea

Activiti
(aciuni)
1.Prezentarea planurilor
cadru,
a
programei
colare pentru gimnaziu
i bacalaureat 2013
2.Prezentarea
documentelor ce asigur
cadrul legislativ pentru
evaluarea i asigurarea
calitii n nvmnt
3.Stabilirea CD pentru
anul urmtor

1.Alegerea
manualelor
pentru clasele a XI-a i a
XII-a din lista de manuale
avizate

Msuri/ metode

Echipa
responsa
bil

Resurse
materiale

edin
de
catedr/prelegere
, dezbateri

RCM

Legislaie
Documente
Metodologie

edin
catedr/
prelegere,
dezbateri

de

RCM

Teste
stabilirea
stilurilor
nvare

edin
catedr/
consultri
profesorilor
elevilor
Consultare
Analiz

de
i

2.Afiarea
listei
de
manuale pe discipline la
clasele a XI-a i a XII-a

Afiarea la
avizierul colii

3.Alegerea
manualelor
din lista de manuale
avizate pentru gimnaziu
i ciclul inferior al liceu,
n vederea completrii
fondului de manuale al
colii
1.Implicarea elevilor i
profesorilor n redactarea
unei reviste specifice

Consultare
Analiz

Realizarea
articole

ale
a

de

Membrii
comisiei
metodice

Legislaie

Profesorii
ce predau
la clasele a
XI-a i a XII
-a
Profesorii
ce predau
la clasele a
XI-a i a
XII-a
RCM

Manuale
Tabel
manuale
avizate

Membrii
comisiei

CD

pt.
de

financiare
Resurse
proprii
(individual
e)
Resurse
proprii
(individual
e)
Resurse
proprii
(individual
e)

Termen
Octombrie
2012
Oct. 2012

Modaliti de
evaluare/
Indicatori de
realizare
Realizarea
planificrilor,
unitilor de
nvare
Realizarea
mapelor
profesorilor

ianuarie.
2012

List
propuneri
naintate
direciunii

Sept. 2012

List de
manuale

Manuale
Tabel
manuale
avizate

Sept. 2012

Afiarea listei
de manuale

Manuale
Tabel
manuale
avizate

mai 2013
conform
planificrii
de la ISJ

List de
manuale

Semestrial

Articole
publicate

de

Resurse
proprii
(individual

de

tradiiilor liceului

disciplinelor
2.Organizarea cel puin a
unei aciuni cu elevii cu
ocazia Zilelor liceului
3.Ediia a I-a a expoziiei
Eu i fizica / Eu i
biologia/ Eu i chimie
4. Organizarea expoziiei
Lumea
minunat
a
oglinzilor

Implicarea
elevilor
Invitarea
unor
personaliti
Expoziie
de
plane,
desene,
afie, fotografii
Expoziie
de
dispozitive optice
cu
oglinzi
realizate de elevii
claselor a IX- a

Membrii
comisiei
metodice

CD
Videoproiecto
r

Membrii
comisiei

Panou

Profesorii
de fizic

Oglinzi, folie
oglind, folii
de hrtie,
desene,
fotografii

e)
Sponsoriza
re

2013

Referate ppt
Proiect de grup

Resurse
proprii

02.06.04.2013

Resurse
proprii

Decembrie
2012

Premierea celei
mai bune
lucrri
Exponate
Atractivitatea

II. Management
Resurse
Nr.
crt.
1

Scop/obiective
Asigurarea
nceperii
colar
n
condiii

anului
bune

Analiza activitii
desfurate n anul
colar anterior, ca
baz
de
fundamentare
a
planului general de
munc n anul n
curs
Elaborarea
i
aprobarea planului
managerial i al
planului
de
activiti
pt.
comisia metodic a
profesorilor
de

Activiti
(aciuni)

Msuri/
metode

Echipa
responsabil

materiale

financiare

Termen

1.Pregtirea cabinetelor
de fizic/chimie/biologie
pentru nceperea anului
colar

Igienizarea
cabinetelor i
a depozitului
de materiale
didactice

Membrii
catedrei
Laborantul

Materiale de
curenie

Resurse
proprii

Septembri
e 2012

2.Prelucrarea
normelor
de protecia i sigurana
muncii
la
elevi
i
personalul liceului

Prezentarea
normelor
Problematizar
e

Fiecare
profesor la
clasele la care
pred

Legislaie
Fie

Resurse
proprii

Septembri
e
octombrie
2012

3.Prelucrarea
PSI
pentru
profesori

Prezentarea
normelor
Problematizar
e

Fiecare
profesor la
clasele la care
pred

Legislaie
Fie

Resurse
proprii

Septembri
e
octombrie
2012

1.Realizarea
analizelor
activitii
din
anul
precedent
n
cadrul
comisiei metodice

Culegere
date
Realizare
analize

RCM

Rapoarte de
activitate
Analize de
programe i
tabele de
date

1.Prezentarea analizei i
discutarea ei n comisiei
metodice
2.Elaborarea
planului
managerial pentru anul
colar 2012 2013 i
prezentarea
lui
n

Dezbatere

RCM

Prelucrarea
propunerilor
de proiecte
Expunere
i

RCM

normelor
elevi
i

de
de

Sept. 2012

Sept. 2012
Mapele
profesorilor
Documente
colare

Octombrie
2012

Modaliti de
evaluare/
Indicatori de
realizare
Realizarea
igienizrii

Semnarea
fielor
colective
Afiarea
normelor
Semnarea
fielor
colective
Afiarea
normelor
Prezentarea
analizei n
cadrul edinei
de catedr

Proces verbal
Aprobarea
analizei
Proces verbal
Plan
managerial

chimie-fizicbiologie

Planificarea
procesului
de
predare nvare

comisia metodic spre


dezbatere i aprobare
3.Elaborarea programelor
semestriale de activiti
ale comisiei metodice i
stabilirea
obiectivelor
catedrei
4.Prezentarea dosarelor
comisiei metodice i a
planificrilor profesorilor
5.Stabilirea
atribuiilor
profesorilor din cadrul
comisiei metodice
6.Stabilirea
atribuiilor
laborantului
1.Realizarea planificrilor
anuale i semestriale

2.Realizarea proiectelor
unitilor de nvare
3.Elaborarea
graficelor
de
asistene
i
interasistene
4.Planificarea tezelor

Desfurarea
eficient
a
activitii didactice
desfurate
la
clase

5.Realizarea planului de
mbuntire
a
performanei colare la
nivel de catedr
1.Stabilirea
strategiilor
didactice n funcie de
cerinele
programei
colare, de nivelul clasei
i stilurile de nvare ale
elevilor
2.Dozarea
temelor
pentru
acas
pentru
evitarea suprancrcrii
programului elevilor
3.Realizarea temelor de
sintez i recapitulative

dezbatere
Prelucrarea
propunerilor
de proiecte

Legislaie
RCM

Mapele
profesorilor
Documente
colare

Sept. 2012

RCM

Documentele
catedrei

Predarea
termen

Discuii
individuale i
n catedr
Discuii
individuale i
n catedr
Consultarea
legislaiei i
manualelor
Dezbateri n
catedr
Consultarea
legislaiei
i
manualelor
Consultri
n
catedr

RCM

Fie

1
noiembrie
2012
octombrie.
2012

Tabel
atribuii

cu

RCM

Fi

Oct. 2012

Fi cu atribuii

Fiecare
profesor

Legislaie
Internet

1
octombrie.
2012

Predare n
termen

Fiecare
profesor

Programa
colar
Manuale

lunar

Proiectele
unitilor

RCM

Oct. 2012

Respectarea
graficului

Consultarea
elevilor
Consultarea
elevilor
Analizele
testrilor
Proiectarea
strategiilor
Documentare

RCM

Nov. 2012

Fiecare
profesor

semestrial

Prezentarea
planificrilor
Prezentarea
planificrilor de
ctre profesori

Profesorii

Programe
colare
Metodic

Conform
planificrii/
graficului

Ponderea
elevilor
care
ating
standardele
educaionale

Evaluare
Planificare

Profesorii

Metodic
Manuale

Conform
planificrii/
graficului

Evitarea
suprancrcrii

Planificare
Sinteze

Profesorii

Programe
Tematici

La sfritul
semestrelo
r

Recapitularea
materiei

Febr. 2013

Proces verbal
Plan semestrial
de activiti

Monitorizarea
activitii comisiei
metodice

4.Valorificarea
rezultatelor
evalurilor
curente
n
vederea
realizrii unui demers
reglator
al
activitii
didactice

Valorificarea
analizelor
testelor

Profesorii

Analize

Conform
planificrii/
graficului

5.Ameliorarea
managementului clasei,
diversificarea
modalitilor
de
organizarea a colectivului
de elevi pentru a facilita
progresul n ritm propriu,
difereniat al elevilor
1.Prezentarea rapoartelor
de
activitate ale membrilor
comisiei metodice
2.Analizarea periodic a
activitilor
comisiei
metodice
3.Monitorizarea
participrii
fiecrui
membru
al
comisiei
metodice la activitile
colare i extracolare
4.Monitorizarea meritelor
deosebite, a realizrilor
concrete i a publicaiilor
membrilor
comisiei
metodice
5.Monitorizarea
testrii
iniiale,
realizat
n
comisiei metodice

Aplicarea
metodelor
interactive

Profesorii

Bibliografie

Conform
planificrii/
graficului

Informare

Profesorii

Realizarea
analizelor

RCM

Fie

Informare
Raportare
Culegere
date

RCM

6.Monitorizarea
ritmicitii notrii
7.Monitorizarea
parcurgerii integrale a
materiei i
a realizrii
recapitulrilor
materiei
conform programei
8.Monitorizarea
a
participrii elevilor la
diferitele
activiti
n
cadrul comisiei metodice
9.Monitorizarea

Realizarea
concordanei
dintre
rezultatele
analizelor i
demersul
didactic
reglator
Gradul de
utilizare al
metodelor
interactive fa
de metodele
tradiionale

Lunar

Predare n
termen
Rapoarte

Resurse
proprii

Periodic

Rapoarte
analiz

Fie de
eviden

Resurse
proprii

Conform
planificrii/
graficului

Completarea
fielor de
eviden

RCM

Dosar de
eviden

Resurse
proprii

Conform
planificrii/
graficului

Completarea
dosarului de
eviden

RCM Profesorii

Rapoartele de
analiz ale
profesorilor

Sept. 2012

Prof. Cova
Alin

Cataloage

RCM

Fie

Conform
planificrii/
graficului
Periodic

Analiza
rezultatelor
Program de
msuri
Rapoarte,
program de
msuri
Rapoarte

Completarea
fielor
de
eviden

Profesorii

Fie

Conform
planificrii/
graficului

Completarea

RCM

Fie

Conform

Informare
Raportare
Culegere
date

de

de

Analizarea
rapoartelor
profesorilor
Verificarea
ritmicitii
notrii
Controlarea
caietelor
elevilor

de

Fie de
eviden
Fie

de

Evaluarea
activitilor
desfurate
personalul
colegiului

de

Evaluarea
obiectiv i
continu al
nivelului de
pregtire al elevilor

rezultatelor obinute la
concursurile
i
olimpiadele colare
10.Monitorizarea
rezultatelor obinute la
bacalaureat
11.Monitorizarea gradului
de folosire a materialelor
didactice
i
a
programelor
informatizate
12.Monitorizarea
activitii laborantului n
cadrul cabinetelor

fielor
eviden

de

planificrii/
graficului

eviden

Completarea
fielor
de
eviden
Completarea
fielor
de
eviden

RCM
Profesorii

Fie

Sept. 2012

Fie
eviden

de

RCM
Profesorii

Fie

Conform
planificrii/
graficului

Fie
eviden
Program
msuri

de

Completarea
fielor
de
eviden

RCM

Conform
planificrii/
graficului

de

1.Evidenierea
rezultatelor deosebite ale
profesorilor

Publicare pe
site-ul liceului
Premierea
profesorilor

RCM

Diplome

La sfritul
anului
colar

Fie
eviden
Program
msuri
Premiere

2.Realizarea
analizei
activitii catedrei pe
semestrul I i trasarea
msurilor
de
mbuntire a activitii
comisiei metodice
3.Completarea fielor de
(auto)evaluare
a
profesorilor
i
a
rapoartelor
comisiei
metodice

Analizarea
rapoartelor de
activitate

RCM

Rapoarte
Fie de
eviden

Febr. 2013

Program
msuri
edin
analiz

de

Analiza
activitii
colare i
extracolare

Profesorii (pt.
autoevaluare)
Responsabilul
catedrei

Fie

La sfritul
fiecrui
semestru

4. Realizarea analizei
activitii
comisiei
metodice pe semestrul
I/semestrul II.
1.Prelucarea
testrilor
iniiale
la
nceputul
anului colar
2.Desfurarea
evalurilor sumative i
finale,
analiza
rezultatelor i stabilirea
msurilor ameliorative
3.Evaluarea gradului de
pregtire al elevilor din
clasa
a
XII-a
prin
participarea la simulri
pentru bacalaureat
4.Evaluarea caietelor de
teme
i
a
realizrii

Analizarea
rapoartelor de
activitate

RCM

Rapoarte
Fie de
eviden

Febr. 2013/
Iunie 2013

Testare iniial

Profesorii

Teste

octombrie
2012

Evaluri
periodice i
finale

Profesorii

Teste

Periodic

Simulri
MECTS
Simulri
realizate n
coal
Lucru
individual i n

Profesorii ce
predau la
clasa a XII-a

Teste

Profesorii

Reviste de
fizic

Fie

Bugetul
colii

de

de

de

Fie
completate i
avizate
de
ctre
responsabilul
catedrei
Program
de
msuri
edin
de
analiz
Analizele
testelor iniiale

Conform
graficului

Analizele
Programe
de
msuri
ameliorative
testelor
Participarea
elevilor

Conform
planificrii/

Realizarea
temelor,

diferitelor
activiti
aplicative
n
cadrul
comisiei metodice

grup
Implicare
n
activiti
extracolare

Internet
Calculator
Biblioteca

5.Evidenierea
rezultatelor deosebite ale
elevilor lor i premierea
lor

Publicare pe
site-ul catedrei
Premierea
elevilor

RCM

Diplome

6.Analizarea rezultatelor
elevilor la olimpiade i
concursuri
colare
i
stabilirea msurilor de
eficientizare a pregtirii
elevilor

Analiz

RCM

Tabele cu
rezultate

graficului

Sponsoriz
ri
Fonduri
ale
asociaiei
de prini

Sem. II

Sem. II

proiectelor,
portofoliilor,pro
gramelor
interactive,
materiale
didactice,
rezolvarea
problemelor
specifice
disciplinelor
fizic/chimie/
Premiere

Programe
msuri

cu

III. Resurse umane


Resurse
Nr.
crt.
1

Scop/obiective
Organizarea
activitilor
extracurriculare

Activiti
(aciuni)

Msuri/
metode

1.Organizarea
unor
expoziii pe teme de
fizic/chimie/biologie

Grupuri de
lucru
Colaborare
profesori-elevi
Organizarea
colectivului de
redacie

2.Editarea unei reviste


electronice de fizic
chimie - biologie

Pregtirea elevilor
pentru bacalaureat

3.Dezvoltarea
colaborrilor
ntre
comisia metodic i alte
catedre i comisii pentru
dezvoltarea de proiecte
4.Implicarea
activ
a
profesorilor n activitile
desfurate n coal
1.Realizarea
unui
program suplimentar de
pregtire
pentru
examene

Cooperare

Echipa
responsabil

materiale

financiare

Profesorii

Exponate

Profesorii

Programe de
calculator

Semestrul
II

Proiecte

Conform
planificrii/
graficului

Director
RCM

Mobilizare

RCM

Proiectare
Realizare

Profesorii

Orar
Teste
Culegeri

Sponsoriz
ri

Termen
Conform
planificrii

Conform
planificrii/
graficului
Conform
planificrii/
graficului

Modaliti de
evaluare/
Indicatori de
realizare
Expoziii

Apariia
periodic
a
revistei pe siteul liceului
Realizarea de
proiectelor

Gradul de
participare
Program de
meditaii i
consultaii

Obinerea
performanelor la
concursuri
i
olimpiade colare

2.Determinarea
unui
numr ct mai mare de
elevi s participe la
simulri
3.Analizarea rezultatelor
simulrilor i msuri
1.Organizarea
colectivelor
de
elevi
performani
i
a
programului de pregtire
pentru olimpiade
2.Participarea
profesorilor i elevilor la
Centrului de Excelen
3.Organizarea fazei pe
coal a olimpiadelor
4.Selectarea elevilor i
constituirea grupelor de
pregtire
pentru
olimpiad i concursuri
colare
5.Pregtirea
elevilor
pentru alte concursuri
colare

Pstrarea
unui
climat socioafectiv
i moral optim n
colectivul
de
munc al comisiei
metodice
i
al
colii
Identificarea nevoii
de formare

Ridicarea gradului
de profesionalizare
a personalului

1.Stimularea comunicrii
deschise, a colaborrii i
inovaiei
2.Cunoaterea elevilor i
a
problemelor
lor
specifice
1.Actualizarea
situaiei
privind
formarea
continu
a
cadrelor
didactice
2.Stabilirea
opiunilor
profesorilor
pentru
cursurile
de
perfecionare organizate
de CCD i ISJ
1.Stimularea
studiului
individual pentru o bun
informare tiinific i
metodic

Dezbateri
profesori elevi

Diriginii,
Profesorii

Prezentarea
avantajelor n
pregtire

Sem. II

Participarea n
numr mare

Evaluare
Analizare
Programe de
selecie
Proiectare
Colaborare

Profesorii

Tabele
cu
note
Materiale
informative

Sem. II

Program de
msuri
Programe
funcionale
Colective
stabile

Cursuri
Participare
Creativitate
Organizare
Proiectare
Participare
Test de
selecie

RCM

Cursuri

Sem. I

RCM

Birotic
Sli
Subiecte

Cercuri pe
clase
Programe de
pregtire
Comunicare
Participare

RCM

Analize

Profesorii

Evaluare

RCM

Evaluare

Colaborare cu
comisia pentru
perfecionare

Opiuni
Chestionare

Octombrie
-noiembrie
2012

Lista
cu
opiunile
pt.
tipul de modul

Studiu
individual

Profesorii

Baz de date
Bibliotec
CDuri

Conform
planificrii/
graficului

Autoperfecion
are

Profesorii

Profesorii

Sem. I

Resurse
proprii

Sem I
Oct. 2012

Conform
planificrii/
graficului

RCM

Conform
planificrii/
graficului
Teste
Chestionare
Rapoarte
Programe

Conform
planificrii/
graficului
Octombrie
-noiembrie
2012

Participarea
elevilor
talentai
Desfurarea
cu succes
Premii
Fie

Rezultate
merituoase
concursuri
Premii
Asigurarea
unui climat
optim de
munc
Realizarea
fielor

la

Raport
cu
situaia
perfecionrilor

2.Determinarea
unui
numr ct mai mare de
profesori s participe la
cursurile
de
perfecionare organizate
de CCD, ISJ i MECTS
3.Participarea
la
perfecionri n cadrul
catedrei, la nivel de
coal i inspectorat,
participarea la stagii de
for
mare organizate de CCD
i
MECTS pentru personalul
didactic
4.Perfecionarea cadrelor
didactice
prin
participarea la activitile
cercurilor pedagogice i
la alte activiti de
perfecionare organizate
de ISJ

Informare
Determinare

Colaborare cu
comisia pentru
perfecionare

Programe

Conform
planificrii/
graficului

Participare
activ

Profesorii

edine
Cercuri
ntlniri
tematice
Parteneriate

Proiectare

RCM

Lecii
deschise
Referate

Creterea
numrului de
profesori ce se
perfecioneaz

Periodic

Dezvoltarea
relaiilor

Conform
planificrii/
graficului

Realizare de
activiti

IV.Resurse materiale i financiare


Resurse
Nr.
crt.
1

Scop/obiective

Activiti
(aciuni)

Dotarea
bazei
didactico-materiale

1.ntocmirea de referate
de necesar i prioriti

Evaluare
Proiectare

RCM

Referate

2.Participarea
la
prezentri de materiale
didactice
i
manuale
didactice
3.Achiziionarea
de
material
didactic
din
resurse proprii

Prospectare

Profesorii

Pliante

Atragere de
sponsorizri

RCM

Liste
necesar

1.Realizarea graficelor de
utilizare a cabinetelor i
a unui caiet de observaii
cu privire la modul n
care
sunt
utilizate
laboratoarele (materiale
didactice folosite, starea
de curenie)
2.Utilizarea curent i
eficient a materialelor

Proiectare

RCM

Orar

Proiectare
Utilizare

Profesorii

Material
didactic

Asigurarea
condiiilor optime
de studiu i a unui
ambient plcut

Msuri/
metode

Echipa
responsabil

materiale

financiare
Bugetul
colii

Termen
Conform
planificrii/
graficului

Modaliti de
evaluare/
Indicatori de
realizare
Referate bine
documentate
Cunoaterea
noutilor

de

Sponsoriz
ri

Conform
planificrii/
graficului
Oct. 2009

Conform
planificrii/

Achiziii

Grafice i fie
de
protecia
muncii i PSI
pe clase

Eficientizarea
activitii

Monitorizarea
modului de folosire
eficient a bazei
materiale

Realizarea
inventarierii bazei
a laboratorului de
fizic

didactice,
efectuarea
experimentelor
i
a
lucrrilor de laborator
3.Realizarea
bibliografiilor
necesare
studiului individual
4. Utilizarea curent i
eficient a materialelor
didactice,
efectuarea
experimentelor
i
a
lucrrilor de laborator
5.Ridicarea gradului de
folosire
a
softului
educaional AEL i a altor
softuri
6.Confencionarea
i
repararea de materiale
didactice
de
ctre
profesori i elevi
1.Verificarea gradului de
utilizare
a
bazei
materiale a colii
2.Luarea
de
msuri
pentru mrirea gradului
de utilizare a bazei
materiale
1.Realizarea inventarelor
2.Casarea
depite
stricate

materialelor
moral
sau

Metodici

graficului

didactice
Fie

Oct. 2012

Afiarea
bibliografiei

Selectare

RCM

Biblioteci

Analize
Elaborare

Profesorii

Bibliografie

Conform
planificrii/
graficului

Teste
Analizele
testelor

Utilizare

RCM

Laborator de
informatic

Conform
planificrii/
graficului

Lecii virtuale

Colaborare
Inovaie

RCM

Sponsorizri
Materiale
diverse

Conform
planificrii/
graficului

Dezvoltarea
bazei materiale

Verificare
Evaluare

RCM

Rapoarte
Fi

Periodic

Programe de
msuri

Program de
m suri

RCM

Programe de
msuri

Periodic

Ridicarea
gradu lui de
utilizare

Verificare

RCM
Laboranta
RCM
Laboranta

Inventare

Delegare de
sarcini

Conform
graficului
Conform
graficului

Rapoarte

Controlul bazei
materiale
Casarea
materialelor

V.Relaii comunitare i de parteneriat


Resurse
Nr.
crt.
1

Scop/obiective
Participarea
la
activiti
organizate la nivel
local

Participarea

la

Activiti
(aciuni)

Msuri/
metode

Echipa
responsabil

1.Constituirea
grupului
de lucru i stabilirea
programului de aciuni
2.Participarea
la
expoziii,
sesiuni
de
comunicri tiinifice ale
elevilor i profesorilor
3.Participarea
profesorilor la proiectele
europene,
naionale,
regionale, locale
Participarea profesorilor

Msuri
organizatorice

RCM

Participare
activ

RCM

Participare
activ

RCM

Participare

Fiecare

materiale

Materiale
expoziionale

financiare

Termen
Conform
planificrii/
graficului
Conform
graficelor
Conform
planificrii/
graficului
Conform

Modaliti de
evaluare/
Indicatori de
realizare
Program
de
aciune
Numr
mare
de participri
Implicare n
proiecte
Diplome

activiti
organizate la nivel
regional/naional

la
simpozioane,
concursuri, proiecte

activ

profesor

planificrii/
graficului

Implicare n
proiecte

Responsabil comisie metodic


Prof. Carmen Daniela Nechita

10