Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN LUCRARE MANAGEMENTUL CALITATII

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
CONSIDERATII TEORETICE IN MANAGEMENTUL CALITATII
1.1 Conceptul de calitate si evolutia acestuia 6
1.2 Definirea conceptului de calitate 7
1.3 Definirea conceptului de management al calitatii 7
1.4 Definirea conceptului de calitate totala 8
1.4.1 Principiile Calitatii Totale 10
1.4.2 Sistemul Calitatii totale 11
1.5 Definirea conceptului de management al calitatii totale 12
1.6 Asigurarea calitatii potrivit standardelor internationale ISO 9000 15
CAPITOLUL II
PREZENTAREA ORGANIZATIEI
2.1 Prezentarea generala a S.C. HERMAN S.A. Ploiesti 19
2.2 Structura organizatorica a S.C. HERMAN S.A. Ploiesti 21
2.3 Politica S.C. HERMAN S.A. Ploiesti in domeniul calitatii 29
2.4 Descrierea procesului tehnologic 31
2.5 Strategia dezvoltarii 32
CAPITOLUL III
ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII LA S.C. HERMAN
S.A. PLOIESTI. STUDIU DE CAZ
3.1 Structura organizatorica a Compartimentului Calitate 34
3.2. Prezentarea Sistemului Calitatii 38
3.3. Documentele Sistemului Calitatii 39
3.4. Prezentarea generala a Manualului Calitatii 41
3.5. Proceduri Operationale 42
3.5.1. Proceduri Administrative 42
3.5.2. Proceduri de Fabricatie 44
3.5.3. Proceduri de Control 46
3.5.4 Proceduri de labaorator 49
3.6. Proceduri de Asigurare a Calitatii 49
3.7 Propuneri pentru implementarea Sistemului de Management al Calitatii la
S.C. HERMAN S.A. Ploiesti
CONCLUZII SI PROPUNERI 66
BIBLIOGRAFIE 68
ANEXE 70
ANEXA 1 - Organigrama S.C. Herman S.A. Ploiesti 71
ANEXA 2 - Diagrama de relatii a S.C. Herman S.A. Ploiesti 72
ANEXA 3 - Declaratia conducerii privind politica in domeniul calitatii 73