Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL TEHNIC DE POT I

TELECOMUNICAII GHEORGHE AIRINEI


Str. Romancierilor nr. 1, Bucureti, sect. 6
 021 413 46 45  021 413 14 13 www..airinei.omad.ro
 colegiulairinei@gmail.com

DIRECTOR
POPA OCTAVIAN LUCIAN

PLANUL OPERATIONAL AL CABINETULUI DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA


PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR
ANUL SCOLAR 2015-2016

SCOP: INFORMAREA SI CONSILIEREA EDUCATIONALA PRIVIND FENOMENUL VIOLENTEI IN SCOALA IN


SCOPUL PREVENIRII PRIMARE SAU SECUNDARE A ACESTUIA.
Acest Plan Operational este elaborat in conformitate cu prevederile OMECTS nr. 1409/2007 privind Strategia nationala de
prevenire si combatere a fenomenului violentei in mediul scolar, Anexa 1, cu prevederile Strategiei de prevenire a
criminalitatii, conform Protocolului de colaborare interinstituional pentru implementarea Strategiei de prevenire a
criminalitii la nivelul municipiului Bucureti DGPMB nr.4900/30.08.2011 i ISMB nr.147481/01.09.2011, precum i
cu prevederile Planului privind reducerea fenomenului violenei n mediul colar (2014-2015) Nr. 19615/19.09.2014.

COLEGIUL TEHNIC DE POT I


TELECOMUNICAII GHEORGHE AIRINEI
Str. Romancierilor nr. 1, Bucureti, sect. 6
 021 413 46 45  021 413 14 13 www..airinei.omad.ro
 colegiulairinei@gmail.com

Nr.
crt

1.

Obiective

Masuri /Actiuni

Informare in
domeniul legislativ,
pentru elevi, parinti
si cadre didactice

Informare privind
cauzele si conditiile
manifestarii violentei
in scoli

2.

Informare privind
mijloacele de
prevenire a violentei
in scoli

Responsabili

Elaborarea unor materiale de informare


pe tema cunoasterii normelor legislative
privind prevenirea si combaterea
fenomenului de violenta din mediul
scolar.
Diseminarea rezultatelor cercetarilor
intreprinse de catre diverse institutii
guvernamentale sau nonguvernamentale
privind nivelul si formele de
manifestare a violentei in cadrul
unitatilor scolare.
Diseminarea, la nivelul profesorilor
diriginti, a informatiilor cu privire la
Studiul privind relatia dintre inteligenta
emotionala si comportamentele
agresive in mediul scolar, elaborat la
nivelul liceului.

Membrii comisiei
Psihologul scolar

Sedinte de consiliere educationala


individuala sau de grup, pe tema
prevenirii violentei in scoala.

Psihologul scolar

Membrii comisiei
Psihologul scolar
Profesori diriginti
Elevi

Parteneri

Termen

Managerii scolii
Membrii Comisiei
de Prevenire a
Violentei
Profesorii diriginti
Elevii
Profesorii Diriginti
Parintii

Octombrie
2015Ianuarie
2016

Consiliul
reprezentativ al
prinilor
Consiliul Elevilor

Permanent

Ianuarie
aprilie 2016

COLEGIUL TEHNIC DE POT I


TELECOMUNICAII GHEORGHE AIRINEI
Str. Romancierilor nr. 1, Bucureti, sect. 6
 021 413 46 45  021 413 14 13 www..airinei.omad.ro
 colegiulairinei@gmail.com

3.

Comunicare
interinstitutionala
si organizationala

4.

Activitati de
prevenire

Comisia de prevenire a
Abordarea cazurilor complexe de
violentei scolare
indisciplina sau risc de
(pre)delincventa, in echipe operative
formate din membrii Comisiei de
Prevenire a Violentei, parinti,
psihologul scolar, profesorul diriginte
etc.
Verificarea cu operativitate a
informatiilor furnizate de catre
profesori, parinti si elevi, referitoare la
situatiile de risc privind iminenta
comiterii unor acte de tulburare a
procesului instructiv-educativ, de
implicare a elevilor in acte de viol,
practicare a prostitutiei, consum si trafic
de substante halucinogene, trafic de
fiinte umane etc.
Optimizarea comunicarii profesorifamilie.
Lectorate pentru parinti, cadre didactice
si elevi, cu tema Promovarea
sanatatii emotionale factor de
protectie in prevenirea
comportamentului agresiv.
Membrii comisiei
Monitorizarea sistematica a elevilor
Psihologul scolar
referiti de catre profesorii diriginti, cu

Managerii colii,
Managerul
Centrului
Municipiului
Bucuresti de
Resurse si
Asistenta
Educationala,
Reprezentantii
Centrului de
Prevenire si
Consiliere Antidrog
al sectorului 6,
Profesorii diriginti
Coordonatorul
activitatilor
educative
extracurriculare si
extrascolare.

Permanent

Profesorii diriginti,
Membrii Comisiei

Permanent

Permanent

Permanent
Februarie Mai 2016

COLEGIUL TEHNIC DE POT I


TELECOMUNICAII GHEORGHE AIRINEI
Str. Romancierilor nr. 1, Bucureti, sect. 6
 021 413 46 45  021 413 14 13 www..airinei.omad.ro
 colegiulairinei@gmail.com

primara/secundara
a violentei in scoala

5.

Asigurarea unui
ajutor specializat
permanent oferit
elevilor, parintilor
si cadrelor
didactice

acordul parintilor acestor elevi si care


au manifestat comportamente agresive
in mediul scolar;
Activitati de consiliere educationala, si
elaborarea planurilor de interventie
personalizata (cu acordul parintilor)
pentru identificarea si eliminarea
factorilor de risc comportamental scolar
si de prevenire a escului scolar in cazul
elevilor care au manifestat
comportamente violente;
Participarea la sedintele cu parintii, cu
acordul profesorilor diriginti in scopul
promovarii strategiilor de educatie
nonviolenta si a educarii formelor de
comunicare asertiva in relatia parinticopii.
Sesiuni de informare a cadrelor
didactice privind introducerea
metodelor activ-participative,
nonviolente in procesul instructiveducativ;
Sesiuni de informare a profesorilor
diriginti privind prevenirea violentei
verbale utilizate in procesul de
comunicare on-line pe care elevii il

Parintii
Elevii

de Prevenire a
Violentei in Scoala.

Membrii comisiei
Psihologul scolar

Comisia de
Permanent
Prevenire a
Violentei in Scoala,
Profesorii diriginti
Semestrul I,
2015-2016
Permanent

COLEGIUL TEHNIC DE POT I


TELECOMUNICAII GHEORGHE AIRINEI
Str. Romancierilor nr. 1, Bucureti, sect. 6
 021 413 46 45  021 413 14 13 www..airinei.omad.ro
 colegiulairinei@gmail.com

6.

Participarea la
activitati educative
cu scop preventiv

deruleaza prin facebook;


Dezvoltarea motivatiei pentru invatare
si reducerea riscului de abandonului
scolar.

Sustinerea de referate sau comunicari


pe tema prevenirii violentei scolare, la
nivelul liceului sau in cadrul
activitatilor metodice derulate la nivelul
sectorului 6 .

Membrii comisiei
Psihologul scolar

Comisia pentru prevenirea i combaterea violenei n mediul colar


Prof. Psih. Drghici Daniela
30 septembrie 2015

Coordonatorul
activitatilor
extracurriculare si
extrascolare
M.A.I.D.G.P.M.B.Centrul de
Prevenire, Evaluare
si Consiliere
Antidrog din
sectorul 6
Politistul de
proximitate

Periodic
Semestrul
II, 20152016