Sunteți pe pagina 1din 705

Noul Cod penal

Comentarii pe articole

Copyright 2014 Editura Hamangiu SRL


Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice
Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu. Nicio parte din aceast lucrare
nu poate fi copiata fr acordul scris al Editurii Hamangiu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


Noul Cod penal : comentarii pe articole / Tudorel Toader, Maria-loana
Michinici, Anda Criu-Ciocnt,... - Bucureti: Editura Hamangiu, 2014
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-678-921-9
I. Toader, Tudorel
II. Michinici, Maria-loana
III. Criu-Ciocnt, Anda
343(498)

Editura Hamangiu: Bucureti, Str. Col. Popeia nr. 36, sector 5 ,0.P. 5, C.P.91
Tel./Fax: 021.336.04.43; 031.805.80.21; Vnzri: 021.336.01.25;
031.425.42.24; 0741.244.032; E-mail: redactie@hamangiu.ro;
distributie@hamangiu.ro; contact.biblioteca@hamangiu.ro

www.hamangiu.ro
www.bibliotecahamangiu.ro

Noul Cod penal


Comentarii pe articole
Prof. univ. dr. Tudorel Toader
Facultatea de Drept a Universitii Alexandru loan Cuza" din lai
Judector la Curtea Constituional a Romniei

Lector univ. dr. Maria-loana Michinici

Conf. univ. dr. Ruxandra Rducanu

Facultatea de Drept a Universitii Alexandru


loan Cuza" din lai, avocat n Baroul lai

Facultatea de Drept i tiine Sociale a


Universitii din Craiova

Judector drd. Anda Criu-Ciocnt


Preedintele Judectoriei lai

Asist. univ. dr. Mihai Dunea


Facultatea de Drept a Universitii Alexandru
loan Cuza" din lai, avocat n Baroul lai

Conf. univ. dr. Sebastian Rduleu


Facultatea de Drept i tiine Sociale a
Universitii din Craiova, avocat n Baroul Dolj

2014

Cuprins
PARTEA GENERAL
Titlul 1. Legea penal i limitele ei de aplicare
Capitolul 1. Principii generale
Capitolul II. Aplicarea legii penale
Seciunea 1. Aplicarea legii penale n timp
Seciunea a 2-a. Aplicarea legii penale n spaiu
Titlul II. Infraciunea
Capitolul 1. Dispoziii generale
Capitolul II. Cauzele justificative
Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate
Capitolul IV. Tentativa
Capitolul V. Unitatea i pluralitatea de infraciuni
Capitolul VI. Autorul i participanii

1
3
3
10
11
29
48
48
53
65
84
89
120

134
Titlul III. Pedepsele
134
Capitolul 1. Categoriile pedepselor
Capitolul II. Pedepsele principale
136
Seciunea 1. Deteniunea pe via
136
Seciunea a 2-a. nchisoarea
139
Seciunea a 3-a. Amenda
139
Capitolul III. Pedeapsa accesorie i pedepsele complementare
145
Seciunea 1. Pedeapsa accesorie
145
Seciunea a 2-a. Pedepsele complementare
148
Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor
156
Capitolul V. Individualizarea pedepselor
159
Seciunea 1. Dispoziii generale
159
Seciunea a 2-a. Circumstanele atenuante
i circumstanele agravante
160
Seciunea a 3-a. Renunarea la aplicarea pedepsei
167
171
Seciunea a 4-a. Amnarea aplicrii pedepsei
Seciunea a 5-a. Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere___ 180
Seciunea a 6-a. Liberarea condiionat___________________________190

noul Cod penal. Comentarii pe articole

Titlul IV. Msurile de siguran_______________________________________200


Capitolul I. Dispoziii generale______________________________________ 200
Capitolul II. Regimul msurilor de siguran___________________________ 202
Titlul V. Minoritatea________________________________________________ 214
Capitolul I. Regimul rspunderii penale a minorului____________________214
Capitolul II. Regimul msurilor educative neprivative de libertate________ 217
Capitolul III. Regimul msurilor educative privative de libertate__________ 224
Capitolul IV. Dispoziii comune_____________________________________230
Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice_______________________235
Capitolul I. Dispoziii generale______________________________________235
Capitolul II. Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei
juridice_____________________________________________________ 239
Capitolul III. Dispoziii comune_____________________________________246
Titlul VII. Cauzele care nltur rspunderea penal______________________252
Titlul VIII. Cauzele care nltur sau modific executarea pedepsei_________ 271
Titlul IX. Cauzele care nltur consecinele condamnrii__________________280
Titlul X. nelesul unor termeni sau expresii n legea penal_______________ 293

PARTEA SPECIAL__________________________________________________ 331


Titlul I. Infraciuni contra persoanei___________________________________331
Capitolul I. Infraciuni contra vieii__________________________________331
Capitolul II. Infraciuni contra integritii corporale sau sntii_________ 339
Capitolul III. Infraciuni svrite asupra unui membru de familie_________ 348
Capitolul IV. Agresiuni asupra ftului________________________________ 351
Capitolul V. Infraciuni privind obligaia de asisten a celor n
primejdie___________________________________________________ 354
Capitolul VI. Infraciuni contra libertii persoanei______________________356
Capitolul VII. Traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile_____________361
Capitolul VIII. Infraciuni contra libertii i integritiisexuale___________ 374
Capitolul IX. Infraciuni ce aduc atingere domiciliului i vieii private_______384
Titlul II. Infraciuni contra patrimoniului________________________________ 391
Capitolul I. Furtul________________________________________________ 391
Capitolul II. Tlhria i pirateria_____________________________________ 397

vi

Cuprins

Capitolul III. Infraciuni contra patrimoniului prin nesocotirea


ncrederii___________________________________________________ 403
Capitolul IV. Fraude comise prin sisteme informatice i mijloace
de plat electronice___________________________________________413
Capitolul V. Distrugerea i tulburarea de posesie_______________________416
Titlul III. Infraciuni privind autoritatea i frontiera de stat_________________421
Capitolul I. Infraciuni contra autoritii______________________________421
Capitolul II. Infraciuni privind frontiera de stat________________________425
Titlul IV. Infraciuni contra nfptuirii justiiei____________________________431
Titlul V. Infraciuni de corupie i de serviciu____________________________468
Capitolul I. Infraciuni de corupie __________________________________ 468
Capitolul II. Infraciuni de serviciu __________________________________477
Titlul VI. Infraciuni de fals___________________________________________497
Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori____________ 497
Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare___ 505
Capitolul III. Falsuri n nscrisuri____________________________________ 507
Titlul VII. Infraciuni contra siguranei publice___________________________ 519
Capitolul I. Infraciuni contra siguranei circulaiei pe cile ferate__________519
Capitolul II. Infraciuni contra siguranei circulaiei pe drumurile
publice_____________________________________________________ 525
Capitolul III. Nerespectarea regimului armelor, muniiilor,
materialelor nucleare i al materiilor explozive_____________________536
Capitolul IV. Infraciuni privitoare la regimul stabilit pentru alte
activiti reglementate de lege__________________________________ 544
Capitolul V. Infraciuni contra sntii publice________________________547
Capitolul VI. Infraciuni contra siguranei i integritii sistemelor
i datelor informatice_________________________________________555
Titlul VIII. Infraciuni care aduc atingere unor relaii privind
convieuirea social_____________________________________________ 561
Capitolul I. Infraciuni contra ordinii i linitii publice____________________561
Capitolul II. Infraciuni contra familiei________________________________ 577
Capitolul III. Infraciuni contra libertii religioase i respectului
datorat persoanelor dececate___________________________________ 584
Titlul IX. Infraciuni electorale________________________________________590

VII

noul Cod penal. Comentarii pe articole

Titlul X. Infraciuni contra securitii naionale__________________________600


Titlul XI. Infraciuni contra capacitii de lupt a forelor armate___________ 615
Capitolul I. Infraciuni svrite de militari____________________________ 615
Capitolul II. Infraciuni svrite de militari sau de civili__________________638
Titlul XII. Infraciuni de genocid, contra umanitii i de rzboi_____________650
Capitolul I. Infraciuni de genocid i contra umanitii___________________650
Capitolul II. Infraciuni de rzboi____________________________________657
Titlul XIII. Dispoziii finale___________________________________________ 670
Bibliografie_______________________________________________________ 671
Index____________________________________________________________ 677

vin

Abrevieri
alin.
art.
A.
U.B.
B.J.
B. Of.
C. muncii
C.A.
C.C.R.
C.D.
C.D.P.
C.E.D.O.
C.S.J.
compl. RIL
CP 1969
CPP 1968

dec.
dec. de ndrum.
Dreptul
ed.
Ed.
I.C.C.J.
lit.
M. Of.
NCP
NCPP

n.n.
nr.
O.U.G.
op. cit.
Pparag.

alineatul
articolul
Analele Universitii din Bucureti
Buletinul jurisprudenei
Buletinul Oficial
Codul muncii (Legea nr. 53/2003)
Curtea de apel
Curtea Constituional a Romniei
Culegere de decizii
Caiete de drept penal
Curtea European a Drepturilor Omului
Curtea Suprem de Justiie
Completul competent s judece recursul
n interesul legii
Codul penal din 1969 (Legea nr. 15/1968,
republicat n M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997)
Codul de procedur penal din 1S68
(Legea nr. 29/1968, republicat n
M. Of. nr. 78 din 30 aprilie 1997)
decizia
Decizia de ndrumare
revista Dreptul
ediia
Editura
nalta Curte de Casaie i Justiie
litera
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
noul Cod penal (Legea nr. 286/2009, publicat
n M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009)
noul Cod de procedur penal
(Legea nr. 135/2010, publicat n
M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010)
nota noastr
numrul
ordonana de urgen a Guvernului
opera citat
pagina
paragraful
IX

noul Cod penal. Comentarii pe articole

pct.
R.D.P.
R.R.D.
S.

s. mii
s. pen.
s.n.
S.U.
sent.
Trib. jud.
Trib. Suprem
voi.

punctul
Revista de drept penal
Revista romn de drept
secia
secia militar
secia penal
sublinierea noastr
Seciile Unite
sentira
Tribunalul judeean
Tribunalul Suprem
volumul

Nota redaciei
La elaborarea lucrrii a fost avut n vedere legislaia publicat pn la data
de 28 februarie 2014.
x

PARTEA GENERAL
COMENTARIU
nainte de a aborda propriu-zis analiza celui dinti articol din reglementarea
noului Cod penal al Romniei (Legea nr. 286/2009(1)), se impune enunarea unor
scurte consideraii preliminare, referitoare la marcarea formal a structurii prii
generale a noii codificri, cu surprinderea modificrilor n raport de structura prii
generale a Codului penal anterior (Legea nr. 15/19681
*21).
1
111 Legea nr. 286/2009 privind Codul peial (nou) a fost publicat n M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009,
fiind modificat anterior intrrii sale n vigoare prin: Legea nr. 27/2012 (M. Of. nr. 180 din 20 martie
2012); Legea nr. 63/2012 (M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012); Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare
a noului Cod penal (publicat n M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012 i rectificat n M. Of. nr. 117
din 1 martie 2013). Potrivit art. 446 alir. (1) NCP coroborat cu art. 246 din Legea nr. 187/2012, noul
Cod penal al Romniei a intrat n vigoa'e la 1 februarie 2014. Momentul intrrii n vigoare a noului
Cod penal este marcat de noi perspective de modificare a acestuia (asupra unora dintre ele pronunndu-se inclusiv Curtea Constituional a Romniei, n cadrul controlului de constituionalitate ante
rior promulgrii, constatnd neconstituionalitatea unor prevederi, potrivit deciziilor pronunate n
data de 15 ianuarie 2014 - Deciziile nr. 2/2014 i nr. 3/2014 (M. Of. nr. 71 din 29 ianuarie 2014)). De
asemenea, nc din data de 31 ianuarie 2014, pe site-ul oficial al Ministerului Justiiei a fost pos
tat, n vederea dezbaterii publice, un p'oiect de Ordonan de urgen pentru luarea unor msuri
de implementare necesare aplicrii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal i privind
implementarea altor acte normative" (printre care i Legea nr. 187/2012, propunndu-se introdu
cerea, n cuprinsul acesteia, a unui nou articol, art. 41, viznd materia aplicrii legii penale mai favo
rabile). n succesiune imediat, problema interesnd modificarea dreptului penal substanial a luat
forma unui proiect de lege (care a fost postat spre dezbatere public pe site-ul oficial al Ministe
rului Justiiei, la adresa de internet http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=scDuuBhjrvA%3d&
tabid=2729- verificat la data de 13 februarie 2014). ntr-un stadiu mult mai avansat la momentul
predrii spre tipar a prezentului material (anume n etapa ulterioar adoptrii de ambele Camere
ale Parlamentului, fiind depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra
constituionalitii) se gsea Proiectul de lege pentru abrogarea art. 276 din noul Cod penal (norma
de incriminare a faptei cu denumirea marginal P r e s iu n i a s u p ra ju s t i ie i" ), nregistrat pe rolul Came
rei Deputailor cu indicativul PL-x nr. 12/2014 (material accesibil la adresa de internet http://www.
cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=28tidp=13700, consultat la data de 28 februarie 2014).
B re v ita tis c o u s a , n continuare, ne vom referi la noua lege penal general folosind acronimul NCP noul Cod penal.
1,1 Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romniei intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969 a fost publicat
n B. Of. nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968, fiind ulterior republicat de dou ori: n B. Of. nr. 55-56 din
23 aprilie 1973, respectiv n M. Of. nr. 65 din 16 aprilie 1997. Anterior ieirii sale din vigoare (prin
intrarea n vigoare a noului Cod penal - Legea nr. 286/2009, la 1 februarie 2014), acest act normativ
a suferit ultime modificri ca urmare a intrrii n vigoare a Legii nr. 27/2012 i a Legii nr. 63/2012; de
asemenea, o influen final asupra acestei reglementri a aportat-o Decizia nr. 206/2013 a Curii
Constituionale a Romniei (M. Of. nr. 350 din 13 iunie 2013), cu implicaii asupra aprecierii drept
incriminate a faptelor de insult i calomnie; totodat, de interes n acest sens sunt i Deciziile Curii
Constituionale nr. 2/2014 i nr. 3/2014. Dinamica i graficul de lucru al Curii Constituionale au
determinat inclusiv pronunarea unor decizii ale instanei de contencios constituional privitoare
la dispoziii ale legii penale generale adoptate n 1968, la momente ulterioare ieirii din vigoare a

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

Partea general

Astfel, legiuitorul din 2009 a meninut organizarea noii legi penale generale pe
o structur ale crei diviziuni principale sunt porile (general, respectiv special),
fiecare dintre acestea fiind mprita n titluri, la rndul lor organizate pe capitole,
iar acestea din urm subdivizaten se ciu n i. Partea general a noului Cod penal
a fost sistematizat pe zece titluri (fa de doar opt ale Codului penal din 1969),
dup cum urmeaz: Titlul I - Legea penal i limitele ei de aplicare"; Titlul II Infraciunea"; Titlul III - Pedepsele"; Titlul I V - Msurile de siguran"; Titlul
V-M inoritatea"; Titlul V I - Rspunderea penal a persoanei juridice"; Titlul
VII - Cauzele care nltur rspunderea penal"; Titlul VIII -Cauzele care nltur
sau modific executarea pedepsei"; Titlul IX - Cauzele care nltur consecinele
condamnrii"; Titlul X - nelesul unor termeni sau expresii n legea penal".
Fa de codificarea anterioar, n partea general nu mai este prezent un
titlu dedicat nlocuirii rspunderii penale (ca urmare a renunrii, de ctre noul
legiuitor, la aceast instituie juridico penala, normat n Titlul IV din vechiul cod),
cauzele care nltur rspunderea penal, executarea pedepsei (sau care modific
executarea pedepsei), respectiv cauzele care nltur consecinele condamnrii reglementate ntr-un titlu unic n Codul penal din 1969 (Titlul VII) - au fost prevzute
n titluri separate (Titlurile VII, VIII i IX), iar pentru reglementarea sediului principal
al materiei instituiei rspunderii penale a persoanei juridice a fost elaborat un
titlu distinct (Titlul VI). Superioritatea noii tehnici de reglementare este, sub acest
aspect, net evident, fiind firesc a se acorda un spaiu de reglementare aparte
acestor instituii cu specific propriu i rol autonom de netgduit.
n ceea ce privete ordinea n care materia este sistematizat, este de observat c
noul cod o menine nealterat n raport de cel anterior n privina primelor trei titluri
(acordndu-se prioritate aspectelor generice legate de principii i de aplicarea legii
penale n timp, n spaiu i asupra persoanelor, urmnd reglementarea prioritar
a instituiei fundamentale de baz in materie penal - infraciunea - i abia apoi
a aspectelor legate de sanciunea penal tipic - pedeapsa). Depind dispariia
din noul Cod penal a instituiei nlocuirii rspunderii penale (i deci a unui titlu
corespunztor acesteia, care urma reglementrii pedepselor n Codul penal din
1969), se remarc inversarea ordinii titlurilor care trateaz msurile de siguran,
acesteia. Astfel, potrivit comunicatului de pres postat de Compartimentul relaii externe, relaii
cu presa i protocol al Curii Constituionale pe site-ul oficial al instituiei (la adresa de internet verificat la 28 februarie 2014 - http://www.ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PR6S-79), n data de 11
februarie 2014 a fost admis excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 118* alin. (2) lit. a)
CP 1969, constatndu-se c acestea erau constituionale doar n msura n care permiteau aplicarea
legii penale mai favorabile.
ncetarea activitii acestui cod a decurs din prevederea art. 250 din Legea nr. 187/2012 de punere
n aplicare a noului Cod penal. B re v ita tis c a u sa , n continuare, pe parcursul prezentei lucrri, ne vom
referi la aceast fost lege penal general folosind acronimul CP 1969 - Codul penal din 1969 (dei
apreciem mai corect raportarea la anul adoptrii - aadar, CP 1968 - , apelm la aceast expresie ca
etalon de referin, ea fiind utilizat i n cuprinsul Legii nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului
Cod penal).
1,1 Structura astfel elaborat corespunde standardelor de sistematizare a coninutului actelor nor
mative, stabilite prin art. 51 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ
pent'u elaborarea actelor normative (republicat n M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010).

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 1

respectiv minoritatea, prin comparaie cu reglementarea anterioar, unde titlul


privind minoritatea avea ntietate. Trecnd i peste aspectul introducerii n noul
Cod penal a titlului aparte coninnd prevederea rspunderii penale a persoanei
juridice, se poate afirma c legiuitorul penal din 2009 a reluat n continuare ordinea
reglementrii din codul anterior, cu specificul - deja menionat - al separrii n
titluri distincte a normelor referitoare la cauzele de nlturare a rspunderii penale,
respectiv a celor de nlturare sau modificare a executrii pedepsei i a celor de
nlturare a consecinelor condamnrii, ce erau comprimate ntr-un titlu unic n
Codul penal din 1969, pentru a ncheia n mod firesc reglementarea prii generale
cu preocuparea pentru relevarea nelesului specific al unor termeni sau expresii
n materie penal (manifestare la nivel conceptual a caracterului autonom al
dreptului penal n sistemul juridic naional).

Titlul I. Legea penal i


limitele ei de aplicare
Capitolul I. Principii generale
A ri. I. Legalitatea incriminrii. (1) Legea penal prevede faptele care
constituie infraciuni.
(2) Nicio persoan nu poate fi sancionat penal pentru o fapt care nu
era prevzut de legea penal la data cnd a fost svrit.
COMENTARIU
Cu titlu de aspect preliminar fa de analiza dispoziiei indicate, este de remar
cat c noua reglementare penal general debuteaz ntr-o forma distincta de cea
anterioar, potrivit creia primul articol era dedicat unei prevederi care anuna,
n mod generic i cu tendin de orientare panoramic, n ce consta scopul legii
penale (aceasta fiind chiar denumirea marginal a art. 1 CP 1969m).
n ceea ce privete sediul materiei, dispoziia privind legalitatea incriminrii se
situeaz n primul articol al noului Cod penal, fiind cuprins n oartea general a
codului, n Titlul I (Legea penal i limitele ei de aplicare"), Capitolul I (Principii
generale"). n structura acestui capitol mai este inserat doar o singur alt
dispoziie (aceea din art. 2), referitoare la legalitatea sanciunilor de drept penal.
Poziionarea reglementrii este, din punct de vedere formal, al sistematizrii,
apropiat de soluia Codului penal din 1969, n care textul cu nota marginal Lega
litatea incriminrii" ocupa tot o poziie de debut, fiind inserat, de asemenea, n1
111 Astfel, conform acelei dispoziii (n forma atins dup ultima republicare a codului), se stabilea:
Legea penal apr, mpotriva infraciunilor, Romnia, suveranitatea, independena, unitatea i
indivizibilitatea statului, persoana, drepturile i libertile acesteia, proprietatea, precum i ntreaga
ordine de drept".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

A r i. 1

Partea general

primul capitol (Dispoziii preliminare") al Titlului I (Legea penal i limitele ei de


aplicare") din partea general. n respectiva codificare ns, dispozi a era cuprins
n art. 2 (ultimul din capitolul n cauz), fiind precedat de textul referitor la scopul
legii penale. Dat fiind i aceast mprejurare (alturi de scindarea prevederii
normative a principiului legalitii, n materie penal substanial, n legalitate a
incriminrii, respectiv legalitate a sanciunilor), apreciem ca oportun adoptarea
denumirii Principii generale", n loc de Dispoziii preliminare", ca indicativ al
capitolului.
Credem totui c se impune formularea unei precizri, anume aceea c enu
merarea din cuprinsul capitolului nu trebuie interpretat drept limitativ111!
Prin comparaie cu reglementarea anterioar, se poate observa cu uurin
o diferena de sistematizare: n noul Cod penal sunt rezervate articole separate
enunrii principiului fundamental al legalitii incriminrii, respectiv legalitii
sanciunilor dc drept penal, spre deosebire de reglementarea din Codul penal din
1969, unde cele dou erau prevzute mpreun, ntr-un singur articol (cu structur
intern monolitic, nici mcar divizat n alineate), anume art. 2, cu denumirea
marginal Legalitatea incriminrii". Sub acest din urm aspect, noua codificare
marcheaz o evident mbuntire, cci din denumirea marginal a art. 2 CP
1969 nu reieea sfera deplin de cuprindere a dispoziiei, referirea fiind limitat
doar la aspectul legalitii incriminrii, dei coninutul prevederii viza i legalitatea
sanciunilor de drept penal.
n doctrin121 s-a conturat deja o opinie critic la adresa acestei maniere de
reglementare, denunndu-se scindarea n dou texte a principiului legalitii. Nu
credem c reprezint neaprat un neajuns al reglementrii faptul c se abordeaz
n dispoziii separate legalitatea reflectat asupra instituiei eseniale a infraciunii,
respectiv asupra instituiei fundamentale a sanciunilor de drept penal131.
1.1 Legalitatea incriminrii i legalitatea sanciunilor sunt, fr niciun dubiu (mai ales acum, cnd nsi
legea o arat explicit), principii fundamentale ale dreptului penal; ns ele nu epuizeaz categoria n
care se integreaz, existnd alturi de acestea i alte reguli generale de baz n materie penal care
i*au ctigat dreptul de a fi integrate, potrivit aceluiai statut, n rndul principiilor fundamentale ale
domeniului (spre exemplu, principiul caracterului personal al rspunderii penale, principiul indivi
dualizrii sanciunilor de drept penal, principiul fundamentului mixt, obiectiv-subiectiv, al rspunderii
penale etc.).
1.1 6. A n to n iu , n 6. A n to n iu (c o o rd .), C. B i.la i, C. D u v a c , I. G rig a , G h. Iv a n , C. M U ra ch e , I. M o ln a r,
I. P a scu , V. R a ca , O . P r e d c s c u , Explicaii preliminare ale noului Cod penal. Voi. I (Articolele 1-52),
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 20, 21.
1.1 Att din punct de vedere teoretic, ct i (mai ales) practic, este bine cunoscut faptul c analiza
instituiilor fundamentale ale dreptului penal (incluznd aici i verificarea legalitii, reflectat
asupra fiecreia dintre acestea) poate fi i este scindat n etape ierarhic ordonate. Drept urmare,
este posibil a rezolva aspectele legate de existena i validitatea instituiei infraciunii, cu tot cu
verificarea legalitii incriminrii, fr a mai fi necesar sau posibil a continua cu analiza existenei i
validitii instituiilor fundamentale subsecvente, lipsind, aadar, necesitatea sau utilitatea verificrii
legalitii sanciunilor de drept penal (de exemplu, atunci cnd, dei fapta constituie infraciune,
exist o cauz de nlturare a rspunderii penale ori de nepedepsire, iar dispunerea unei msuri de
siguran nu se impune n spe). ntr-o atare ipotez, verificarea legalitii sanciunilor de drept
penal nu mai are i nici nu mai poate avea loc (lipsesc att interesul concret, practic, ct i temeiul
procesual care s permit o asemenea verificare asupra unor sanciuni inaplicabile cazului concret).

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 1

Ca elemente de noutate aportate de codificarea penal din 2009, reinem n


primul rnd - urmrind ordinea reglementrii - specificarea expres a tipului
de lege care poate (i trebuie) s cuprind norma de incriminare, pentru a fi
formal respectat principiul legalitii incriminrii: legea penala [alin. (1) al
art. 1]. Precizarea lipsea din cuprinsul art. 2 CP 1969, fiind subneleas, ceea ce
implica o tehnic normativ oarecum deficitar.
Dincolo ns de aceast corect ntregire formal a manierei de exprimare a
principiului legalitii incriminrii, remarcm o alta noutate (mai substanial)
adus de noul Cod penal, anume inserarea, n chiar reglementarea care consacr
propriu-zis acest principiu fundamental, a dispoziiei referitoare la necesitatea
anterioritii incriminrii, n raport de momentul svririi efective a unei fapte
care se ncadreaz n tiparul legal descris de norma penal, drept condiie sine
qua non pentru calificarea respectivului comportament concret drept infracional
(alin. (2) al art. 1 NCP]. n legislaia anterioar, aceasta regula ntregitoare, care
ofer o form complet i eficient principiului legalitii incriminrii, era stipulat,
n mod criticabil, separat de textul care enuna nucleul principiului, anume ntr-un
articol ncadrat n rndul normelor ce disciplinau aplicarea legii penale n timp
(art. 11 CP 1969m), aspect justificat de mprejurarea c, n sine, regula cuprinde
interdicia aplicrii retroactive a legii de incriminare ex novo. Soluia atins de
noul legiuitor penal, care ntregete formal coninutul principiului legalitii n
cuprinsul unui singur articol (completnd astfel adagiul nullum crimen sine lege
prin adugarea precizrii nullum crimen sine lege praevia), dedicat special expri
mrii acestui principiu fundamental al dreptului penal, constituie - n opinia
noastr - o mbuntire fa de stadiul anterior al reglementrii.
Cu toate acestea, formularea aleas pentru exprimarea ideii astfel conturate
tinde a fi susceptibil de critic, aspect deja punctat n doctrin121. ntr-adevr,
alin. (2) al art. 1 NCP prevede c nicio persoan nu poate fi sancionat penal
pentru o fapt care nu era prevzut de legea penal la data cnd a fost svrit"
(s.n.), referirea formal fiind efectuat, aadar, expres, la sanciune, iar nu la
incriminare, astfel cum s-ar impune ca urmare a notei marginale a art. 1 i - mai
ales - ca urmare a noii opiuni de sistematizare, constnd n separarea formulrii
principiului legalitii incriminrii de acela al legalitii sanciunilor de drept
penal. Din moment ce aspectele privitoare la legalitatea sanciunilor constituie
obiectul coninutului art. 2, atunci orice formulare referitoare la acestea ar trebui
s lipseasc din redactarea art. 1. Este adevrat c mesajul pe care intenioneaz
s l transmit legiuitorul poate fi identificat cu suficient claritate (i fr prea mult
efort interpretativ) prin parcurgerea ansamblului reglementrii,ns consecvena
specific unei riguroase tehnici legislative ar fi impus exprimarea mai coerent a
ideii, prin recurgerea la o formulare puin diferit, care s eludeze referirea explicit
la sanciune, transmind direct mesajul n raport de conceptul de incriminare.
111 Acest articol prevedea, sub denumirea marginal Neretroactivitatea legii penale": Legea penal
nu se aplic faptelor care, la data cnd au fost svrite, nu erau prevzute ca infraciuni".
1,1 6. A n to n iu , n G. A n to n ia (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 21.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

Partea general

A r i. 2

Potrivit stadiului actual al tiinei dreptului penal, se apreciaz c din afirmarea


expres a principului legalitii incriminrii trebuie s fie deduse patru consecine
caracterizante pentru norma juridico-penal, astfel nct principiul s funcio
neze efectiv, iar nu doar ntr-o manier formal-declarativ. Dup cum s-a statuat
constant n doctrin, dou dintre aceste caractere ale legii penale guvernate de
principiul fundamental al legalitii incriminrii se impun spre respectare n activi
tatea de legiferare (componentele lex scripta i lex certa), n timp ce altele dou
privesc nemijlocit activitatea practic de aplicare a legii penale de ctre organele
judiciare (componentele lex praevia i lex stricta).

A r i. 2 . Legalitatea sanciunilor de drept penal. (1) Legea penal pre

vede pedepsele aplicabile i msurile educative ce se pot lua fa de per


soanele care au svrit infraciuni, precum i msurile de siguran ce se
pot lua fa de persoanele care au comis fapte prevzute de legea penal.
(2) Nu se poate aplica o pedeaps ori nu se poate lua o msur educativ
sau o msur de siguran dac aceasta nu era prevzut de legea penal
la data cnd fapta a fost svrit.
(3) Nicio pedeaps nu poate fi stabilit i aplicat n afara limitelor
generale ale acesteia.
COMENTARIU
Sediul materiei este situat n partea general a noului Cod penal, n Titlul I, fiind
a doua i ultima dispoziie din Capitolul I (Principii generale"). Prevederea este
structurat pe trei alineate, n care succesiv se stabilete, mai nti, propriu-zis,
principiul legalitii (tuturor) sanciunilor de drept penal, apoi se interzice expres
aplicarea retroactiv a oricrei sanciuni de drept penal instituite ex novo, pentru
ca n final s se impun explicit regula obligativitii respectrii limitelor generale
ale pedepsei, att de ctre legiuitor (n activitatea legislativ viitoare n materie
penal), ct i de ctre organele judiciare (n activitatea practic efectiv, concret
de aplicare a legii penale pozitive).
Prin comparaie cu reglementarea anterioara, apreciem c dispoziia din noul
Cod penal relev o mai clar i cuprinztoare surprindere a specificului principiului
legalitii sanciunilor de drept penal. n Codul penal din 1969, acest principiu
fundamental nu cunotea o prevedere aparte proprie, fcndu-se doar o referire
parial n cuprinsul art. 2, cu denumirea marginal (incomplet) Legalitatea incriminrii"m. n configurarea actual a art. 2 alin. (1) NCP se menioneaz explicit, n
1,1 Textul astfel redactat de legiuitorul anteror nu stipula, nici mcar ntr-un alineat, liter sau punct
sepa'at fa de legalitatea incriminrii, principiul legalitii sanciunilor de drept penal, nici nu se refe
rea la acesta n denumirea marginal a articolului n cauz, iar prevederea acestuia era incomplet, pe
coninut, deoarece se referea expres la legalitatea pedepselor i - generic - a sanciunilor de drept
penal denumite msuri". n privina acestora din urm ns, doar printr-o interpretare extensiv se
putea aprecia c dispoziia acoperea att situaia msurilor educative, ct i pe aceea a msurilor
de siguran. ntr-o interpretare restrictiv, de ordin gramatical, sigur era doar referirea la msurile
educative, deoarece textul accentua legtura dintre in fr a c iu n i i msurile ce se pot lua n cazul

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 2

considerarea legalitii lor, fiecare dintre cele trei tipuri de sanciuni de drept penal
instituite de legiuitorul romn: pedepsele i msurile educative (aezate expres, n
mod corect, n relaie cu fapte care se calific formal drept infraciuni), respectiv
msurile de siguran (puse n legtur - de asemenea expres i corespunztor doar cu faptele prevzute de legea penala).
n plus, n Codul penal din 1959 nu se prevedea expres regula neretroactivitii
unei sanciuni de drept penal inexistente la momentul comiterii faptei n conside
rarea creia urma s se aplice, dar prezent ntr-o dispoziie legal ulterioar*111. n
cele din urm, nicieri n vechea legislaie penal nu era stipulat expres interdicia
explicit a depirii limitelor generale ale unei categorii de pedeaps. Desigur,
principiul era unanim admis de specialiti, din moment ce o nerespectare a sa ar
fi contrazis nsui conceptul de limite generale de pedeaps, respectiv dualitatea
categoriilor juridice: limite generale - limite speciale de pedeaps; n realitatea
normativ concret ns - dup cum vom indica n continuare - pot fi identificate
derapaje efective care s-au nregistrat de la imperativul respectrii acestei reguli.
Elementele de noutate reies, n liniile lor generale, din prezentarea comparativ
anterioar. Astfel, se pot remarca pozitiv, sub acest aspect, indicarea explicit - n
primul alineat al articolului - a tuturor categoriilor de sanciuni de drept penal ca
fiind entiti supuse principiului legalitii, precum i corecta relaionare dintre
acestea i tipul de fapte care le determin aplicarea (infraciuni - pentru pedepse i
msuri educative; fapte prevzute de legea penal - pentru msurile de siguran,
n verificarea scopului prevzut de lege - art. 107 NCP).
Este de salutat stabilirea unei compatibiliti formale exprese ntre domeniul
dreptului penal pozitiv i dispoziiile constituionale care interzic aplicarea retro
activ a legii, cu excepia cazulu legii penale sau contravenionale mai favorabile
[art. 15 alin. (2) din Legea fundamental], prin dispoziia inserat n alin. (2) al
art. 2 NCP. Aceast coresponden era tulburat de dispoziia (pre-constituional
n raport de legea fundamental din 1991) din art. 12 alin. (2) CP 1969 [precum i
de prevederile art. 13 alin. (2) i art. 14 alin. (4) CP 1969, care permiteau aplicarea
retroactiv a unei legi noi, n privina dispoziiilor acesteia referitoare la pedepse
complementare ori la msuri educative sau de siguran - este adevrat, numai
dac acestea ar fi avut corespondent n legea anterioar inclusiv atunci cnd ar
fi fost mai severe]. Extinderea regulii neretroactivitii dispoziiilor avnd caracter
svririi a c e s to r fa p t e " (s.n.) - adic a infraciunilor ceea ce avea aptitudinea de a exclude (mcar
parial) categoria msurilor de siguran, sanciuni de drept penal care, potrivit art. 111 alin. (2) CP
1969, erau legate de svrirea unor fa p t e p r e v z u te d e le g e a p e n a l .
111 n privina pedepselor (principale, cel puin), regula reieea indirect, ca urmare a aplicrii dispo
ziiilor de aplicare n timp corespunztoare principiului legii penale mai favorabile. n schimb, nu
acelai lucru se putea afirma despre situaia celorlalte sanciuni de drept penal. Din contr, printr-o
reglementare expres coninut de norma cu denumirea marginal Retroactivitatea legii penale"
(art. 12 alin. (2) CP 1969), se stipula expres contrariul, anume aplicarea retroactiv a dispoziiilor
legii noi care prevedea msuri de siguran sau msuri educative, fr a se limita aceasta doar la
ipoteza n care respectivele sanciuni de drept penal ar fi avut un echivalent n legea anterioar, de
unde se deducea c n toate cazurile urma a se aplica - sub acest aspect - legea nou (inclusiv atunci
cnd ar fi instituit msuri de acest gen neprevzute n legislaia anterioar).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

A r i. 2

Partea general

ex novo de la nivelul unei componente strict limitate a legalitii incriminrii, n


raport i de legalitatea sanciunilor de drept penal (ntr-un registru complet care
le vizeaz pe acestea), reprezint o consolidare fireasc a legalitii, ca imperativ
general valabil al sistemului juridic ntr-un stat de drept, aadar, o noutate bine
venita, care l crediteaz pozitiv pe noul legiuitor penal romn.
n legtur cu prevederea din alin. (2) al art. 2 NCP, urmeaz a se stabili dac
interdicia aplicrii retroactive a unei pedepse, msuri educative sau msuri
de siguran vizeaz doar ipoteza n care acestea nu erau prevzute, ca tip ori
categorie, la momentul comiterii faptei pentru care urmeaz a fi sancionat
persoana fptuitorului sau dac nu se are cumva n vedere i interdicia aplicrii
lor retroactive n situaia n care legea n vigoare la data comiterii faptei le prevedea
ca tipuri ori categorii de sanciune, dar n limite distincte (mai reduse) dect cele
prevzute de legea ulterioar. Credem c n dispoziia analizat la acest punct se
acoper, dc principiu, doar cca dinti ipotez, urmnd ca secunda s fie rezolvat
prin aplicarea dispoziiilor normate n cadrul seciunii viznd aplicarea legii penale
n timp, n considerarea particularitilor specifice fiecrui caz concret n parte.
n cele din urm, de o evidenta noutate n spectrul exprimrii formale a legii
ne apare dispoziia din alineatul final al art. 2 NCP, care interzice explicit depirea
limitelor generale ale unei categorii de pedeaps n activitatea de stabilire i de
aplicare a acesteia. Ca o prim observaie n legtur cu aceast prevedere, trebuie
identificat sfera de referire a termenilor utilizai de legiuitor, anume stabilire",
respectiv aplicare". Astfel, trebuie spus c termenul stabilire" ar putea avea n
vedere i activitatea organelor judiciare de selectare, individualizare i fixare a unei
sanciuni de drept penal n sarcina unui infractor, separat de noiunea de aplicare",
care presupune naterea efectiv a obligaiei acestuia de a executa respectiva
sanciune, ulterior stabilirii sale i ca o consecin (neimplicat automat) a acesteia
(sensuri n care termenii sunt utilizai, de altfel, expres, chiar de noul legiuitor penal,
n cuprinsul codului, spre exemplu, n reglementarea instituiei amnrii aplicrii
pedepsei - art. 83 NCP). Totui, considerm c o interpretare logico-raional a
textului, care s nu conduc la concluzia unei prevederi redundante (viznd de
dou ori etape ale activitii acelorai organe judiciare, n raport de determinarea
concret a sanciunilor de drept penal, n spee date), impune admiterea referirii
la stabilirea pedepsei n sensul de activitate a legiuitorului, de prevedere n lege
a unei pedepse n cuprinsul unor limite speciale care s nu depeasc limitele
generale ale categoriei respectivei sanciuni, n timp ce referirea la aplicarea
pedepsei urmeaz, n mod evident, a viza activitatea organelor judiciare, de fixare
a unei pedepse concrete, ntr-un caz determinat, la o valoare care, chiar dac
poate depi - cu respectarea unor condiii i n cazuri i limite anume prevzute
i permise de lege - limitele speciale prevzute pentru o anumit fapt, nu poate
ns depi i limitele generale ale respectivei categorii de pedeaps.
De altfel, ca o a doua observaie, considerm c motivul principal al inserrii
exprese (aparent inexplicabil) a acestei reguli evidente i de bun-sim juridic n
textul articolului care impune legalitatea sanciunilor de drept penal are n vedere
mai ales limitarea i jalonarea activitii viitoare a nsui legiuitorului, mai degrab
8

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 2

dect pe aceea a organelor judiciare. Astfel, dei s-au nregistrat deja unele reacii
ale doctrinei care contest utiltatea stipulrii legale exprese a regulii inserate
n art. 2 alin. (3) NCP, pe motivul c practica nu a solicitat-o i nici teoria nu a
contestat vreodat principiul care st la baza reglementrii"11, astfel nct, din
punct de vedere tiinific, ar fi de neconceput o depire a limitelor generale ale
unei categorii de pedeaps (explicaia tiinific n sine urmnd a reprezenta un
impediment suficient n materie, fr a mai fi necesar o prevedere explicit, n
acest sens, ntr-un text al legii), nu putem a nu constata c realitatea normativ
romneasc din ultimii ani a contrazis uneori aceste limite121 ale admisibilitii
tiinifice n materie de sanciuni penale.
Credem c, n lumina celor astfel expuse, devine evident necesitatea inserrii
n dreptul pozitiv a unei dispoziii exprese precum este aceea din art. 2 alin. (3)
NCP, norm penal general. Dac n trecut s-a utilizat (sau s-ar fi putut utiliza
formal - dei incorect, n opinia noastr) argumentul prioritii i puterii derogatorii
a normei speciale, pentru a se acredita divagarea de la regul, nu vedem cum
l-ar putea stopa pe viitorul legiuitor, n ntreprinderea unui demers asemntor,
aceast interdicie, astfel cum este ea configurat - din punct de vedere al regimu
lui juridic - astzi. Apreciem, cu titlu de lege ferenda, c (departe de a se impune
extragerea dispoziiei indicate din partea general a Codului penal) ar fi de meditat
chiar asupra oportunitii inserrii acestei reguli i n textul constituional, astfel
nct legiuitorul organic s nu mai poat, ntr-adevr, deroga de la ea n viitor, n
nicio mprejurare posibil. De asemenea, apreciem c ar fi oportun extinderea
referirii exprese din textul de lege analizat i asupra celorlalte sanciuni de drept

111 6 . A n to n iu , n 6 . A n to n iu (c o o r d .) .a., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 38. Este ns de observat c


inclusiv unele poziii doctrinare recente apreciaz, dimpotriv (n mod bulversant), c este posibil
uneori depirea maximului general al unei categorii de pedeaps. n acest din urm sens, a se
vedea G h . Iv a n , n G . A n to n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 448, 450; V. P v le a n u ,
Drept penal general (conform noului Cod penal), Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012, p. 212, 213.
m Cu simplu titlu de exemplu i fr pretenie de indicare exhaustiv, putem furniza c te v a e x e m p le
de p r e v e d e r i c u p r in s e n u n e le le g i sp e c ia le , p rin c a re se d is p u n e a u e x p re s (pn pe data de 1 februarie
2014, cnd au intrat n vigoare, pentru unele dintre acestea, noi limite de pedeaps, modificate
prin Legea de punere n aplicare a noului Cod penal, care a asigurat corespondena respectivelor
maxime speciale cu maximul general) p e d e p s e c u a m e n d a a l c r o r m a x im s p e c ia l d e p e a m a x im u l
g e n e ra l a l a m e n z ii p e n a le a p lic a b ile p e r s o a n e lo r f iz ic e (n valoare de 50.000 lei noi - RON - , conform
art. 53 alin. (1) lit. c) CP 1969). Astfel, avem n vedere: art. 103 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei
i a biletului la ordin; art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului; art. 92 alin. (3) i (4), art. 93
alin. (1), art. 94 i art. 95 alin. (1) din Legea nr. 107/1996 a apelor; art. 90 din Legea nr. 84/1998
privind mrcile i indicaiile geografice, republicat; art. 39 alin. (8) din Legea nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor; art. 98 alin. (1) i (2) din O.U.G. nr. 195/2005
privind protecia mediului; art. 39 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu ap
i de canalizare, republicat; art. 52 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice; art. 21, art. 22 alin. (1) lit. a)
i art. 23 alin. (2) i (3) din Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a insta
laiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, republicat;
art. 24 din Legea nr. 259/2010 a siguranei digurilor.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

Partea general

A r i. 2

penal care reprezint consecine ale rspunderii penale - msurile educative111


(cci formularea actual tinde a restrnge nejustificat aplicarea principiului doar
la situaia pedepselor).
Inserarea expres a principiului din art. 2 alin. (3) NCP reprezint, n aprecierea
noastr, motivul pentru care noul legiuitor penal nu a mai preluat expres unele
prevederi din legislaia anterioar, care, n raport de anumite instituii particulare
ale materiei, stipulau interdicia explicit a depirii limitelor generale de pedeap
s [precum erau textele anterioare legate de reglementarea tentativei - art. 21
alin. (2) teza I partea final - ori existente n materia sancionrii specifice eva
drii - art. 269 alin. (3) teza a ll-a], rolul acestora fiind preluat de reglementarea
general de principiu astfel inserat.

Capitolul II. Aplicarea legii penale


COMENTARIU
n sistematizarea din noul Cod penal - prin comparaie cu reglementarea
anterioar - , legiuitorul menine gruparea dispoziiilor referitoare la aplicarea legii
penale n al doilea capitol (i ultimul) din primul titlu al prii generale, intitulat
Aplicarea legii penale" (n loc de Limitele aplicrii legii penale", denumire utilizat
n Codul penal din 1969). n continuare - dei doctrina relev patru entiti n
considerarea crora trebuie avut n vedere aplicarea legii penale, anume timpul,
spaiul, faptele i persoanele se menine mprirea dispoziiilor circumscrise
acestui capitol n dou seciuni, a cror denumire indic explicit reglementarea
aspectelor legate de factorii temporal i spaial (n coninutul acestora fiind ns
tratate implicit i aspecte legate de ceilali factori ai aplicrii legii penale).
Ca element de noutate fa de codificarea anterioar, n noul Cod penal se
acord prioritate - n cadrul indicat - reglementrii regulilor de aplicare a legii
penale n timp fa de acelea ale ap icrii acesteia n spaiu (se inverseaz ordinea
seciunilor corespunztoare). Viziunea accentueaz importana determinrii cu
prioritate a unui cadru legislativ autohton cert din punct de vedere temporal, inci
dent n toate ipotezele n care regulile de aplicare a legii penale dup criteriul spaial
ar indica (numai ori i) reglementarea noastr ca fiind aplicabil n gestionarea
unui anumit raport penal de conflict.

1,1 S-ar putea aprecia c dispoziia de principiu din art. 2 alin. (3) NCP este completat, n privina
msurilor educative, de prevederea final a art. 128 NCP, care, n materia efectului cauzelor de
atenuare i agravare asupra msurilor educative, dispune producerea acestora efecte, dar numai
ntre limitele prevzute de lege pentru fiecare msur educativ". Desigur, o ntregire a principiului
la nivel general declarativ, n chiar textul care l consacr, iar nu prin completri incidentale disparate,
ar consolida n mod superior reglementarea acestuia.

10

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 3

Seciunea 1. Aplicarea legii penale n timp


COMENTARIU
n noul Cod penal, seciunea dedicat reglementrii aplicrii legii penale n
timp este compus din cinci texte (art. 3-7), n care sunt prevzute: regula de
baz n materie - activitatea (art. 3); excepiile permise de la aceast regul, n
considerarea unor cazuri particulare, att n sensul retroactivitii legii de dezincriminare (art. 4), ct i al ultraactivitii legii penale temporare (art. 7); principiul
specific al aplicrii legii penale mai favorabile (mitiorlex), implicnd, de asemenea,
situaii de aplicare a legii penale n afara activitii propriu-zise a acesteiaextraactivitate (art. 5) i retroactivitate (art. 6).
Prin comparaie cu seciunea corespunztoare din Codul penal din 1969
(art. 10-16), se observ o diminuare a numrului de articole componente. n primul
rnd, noul legiuitor a renunat la prevederea expres, n aceast seciune, a unui
articol special dedicat consacrrii regulii neretroactivitii legii penale (astfel cum
era, n Codul penal din 1969, art. 11), ca efect al includerii explicite a componentei
neretroactivitii (lex praevia) h coninutul de reglementare al articolelor care
consacr principiile fundamentale ale legalitii incriminrii [art. 1 alin. (2)), res
pectiv legalitii sanciunilor de drept penal [art. 2 alin. (2)]. Imperativul neretro
activitii legii penale se impune, n plus, att din interpretarea per a contrario a
art. 15 alin. (2) din Constituie (Legea dispune numai pentru viitor../'), ct i din
aceea a principiului activitii - regul de baz n materia aplicrii legii penale n
timp (art. 3 NCP).
n al doilea rnd, spre deosebire de legiuitorul anterior, n noua viziune penal s-a
apreciat oportun renunarea la instituia aplicrii facultative a legii mai favorabile
n cazul pedepselor definitive. Argumentele invocate n acest sens au vizat mai ales
necesitatea limitrii atingerilor aduse autoritii de lucru judecat a unor hotrri
definitive de condamnare (i - prin aceasta - a restrngerii ipotezelor de excepie
de la o riguroas respectare a principiului separaiei puterilor n stat), ca efect al
reorientrilor de politic penal, n materie de regim sancionator, aportate prin
intrarea n vigoare a unor modificri legislative. Dac aceste consecine nedorite
sunt un efect inevitabil i justificat al funcionrii principiului mitior lex atunci cnd
sanciunea concret definitiv aplicat nu mai ntrunete imperativul legalitii, prin
raportare la noile prescripii normative (cazul aplicrii obligatorii a legii penale mai
favorabile dup rmnerea definitiv a unei hotrri de condamnare), nu se mai
poate n mod rezonabil afirma acelai lucru atunci cnd sanciunea aplicat n baza
legii vechi este legal i n conformitate cu noile dispoziii, chiar dac acestea sunt
mai puin severe (ceea ce constituia premisa aplicrii facultative a legii penale mai
favorabile n cazul pedepselor definitive).
Mai trebuie artat c dispoziiile cuprinse n seciunea privind aplicarea n
timp a legii penale din cadrul prii generale a noului Cod penal reprezint un
veritabil drept comun n materie, aplicabil pentru viitor n orice mprejurare n
care legiuitorul ar nelege s intervin prin noi norme asupra stadiului actual al
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

11

Partea general

A r i. 3

legislaiei penale. ns, n msura n care asemenea modificri normative poteniale


vor include prevederi exprese proprii privind aplicarea n timp, derogatorii de la
regulile stabilite n art. 3-7 NCP, sub form de dispoziii tranzitorii, acestea vor
avea prioritate de aplicare, n conformitate cu regula specialia generalibus derogantll]. h plus, n privina reglementrii situaiilor tranzitorii determinate de tre
cerea de la Codul penal din 1969 la noul Cod penal, au aplicabilitate prevederile
speciale nscrise, n acest sens, n Legea de punere n aplicare a noului cod (Legea
nr. 187/2012, Titlul I, art. 1-22).

A r i. 3. Activitatea legii penale. Legea penal se aplic infraciunilor

svrite n timpul ct ea se afl n vigoare.


COMENTARIU
Dispoziia nscris n art. 3 NCP, inclusiv prin poziia ocupat (ntia reglementare
a seciunii referitoare la aplicarea legii penale n timp - aspect prin care se mar
cheaz o asemnare cu reglementarea anterioar), stipuleaz principiul de baz n
materia ordonat. Prin comparaie cu reglementarea din Codul penal din 1969, se
poate constata c dispoziia este identica cu aceea cuprins n art. 10 din vechiul
cod.
n ceea ce privete coninutul reglementrii, textul impune regula fireasc a
activitii, n materie de aplicare a legii penale sub aspectul factorului temporal. De
la data intrrii sale n vigoare, prescripia normativ penal activeaz per
manent i continuu, fr momente de ntrerupere sau excepii (n mod nor
mal), pn n momentul cnd activitatea sa nceteaz definitiv (prin ieirea
din vigoare) sau temporar (prin suspendarea aplicrii - de exemplu, ulterior
declarrii neconstituionalitii sale i pn la modificarea sa corespunztoare,
n termen de 45 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial a deciziei Curii
Constituionale). Fiind legea curent (prezumtiv, cea mai corespunztoare n raport
de specificul necesitilor societii la un anumit moment istoric dat), indicat i
expus spre informare destinatarilor, susinut de autoritatea coercitiv a statului,
legea penal se impune spre respectare general obligatorie de la data intrrii
n vigoare, urmnd a se aplica tuturor situaiilor determinate de transgresarea
prevederilor sale imperative.
Raportndu-ne la textul art. 3 NCP n considerarea acestui ultim aspect, sesi
zm c legiuitorul vorbete despre aplicarea legii penale n raport de toate infrac
iunile svrite n timpul activitii sale, ceea ce nu tinde a exprima pe deplin sfera
integral de aplicare a categoriei normative avute n vedere. Astfel, legea penal
cuprinde dispoziii referitoare i la instituii a cror inciden nu este legat neaprat
1,1 n acest sens sunt i dispoziiile art. 236 din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod
penal: Dispoziiile prii generale a Codului penal (...) se aplic i faptelor sancionate penal prin legi
speciale, n afar de cazul n care legea dispune altfel". A se vedea i propunerea legislativ existent
la data intrrii n vigoare a noului Cod penal (nregistrat la Camera Deputailor cu indicativul PL-x
nr. 680/2011), n cuprinsul creia, la art. II pct. 1, se are n vedere modificarea art. 4 NCP.

12

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 3

de svrirea concret a unor infraciuni, fiind suficient reinerea comiterii unor


simple fapte prevzute de legea penal. Astfel este cazul - spre exemplu - n pri
vina msurilor de siguran (n condiiile legii, dac fapta este nejustificat). Drept
urmare, credem c o stipulare normativ mai riguroas a acestei reguli ar trebui fie
s fac referire expres la categoria mai larg de fapte prevzute de legea penal,
ca entiti care determin aplicarea legii penale pe ntreaga perioad a activitii
sale, fie s suprime orice referire explicit la vreun tip anume de entiti faptice
care atrag respectiva aplicare (dup modelul orientativ Legea penal se aplic n
timpul ct ea se afl n vigoare").
Stipulnd activitatea legii penale, limitele n cadrul crora aceasta se aplic perioada n care este n vigoare -, legiuitorul penal indic implicit (per a contrario)
perioadele - i, astfel determinate, faptele - asupra crora, ca regul, o lege penal
nu i poate extinde aplicarea. Astfel, dispoziiile unei legi penale nu vor avea apli
care cu privire la situaiile nscute n perioade anterioare datei de la care a nceput
aceasta s activeze, precum nici cu privire la situaiile care se vor nate n perioade
posterioare datei la care a ncetat respectiva activitate. Primul caz se circumscrie
ideii de neretroactivitate a legii; cel de-al doilea, conceptului de non-ultraactivitate
a legii. Dup cum vom vedea n cele ce urmeaz, legiuitorul consider aceste
implicaii ale afirmrii principiului activitii legii penale ca reprezentnd o regul
n materie, ns nu una de tip absolut, fiind inserate n aceeai seciune unele
reglementri derogatorii.
Un alt aspect important de fixat n legtur cu norma analizat l constituie
necesitatea determinrii corecte a momentelor care jaloneaz activitatea legii
penale: data intrrii acesteia n vigoare, respectiv data ieirii ei din vigoare. n
privina dinti, ca regul general, infraciunile, pedepsele i regimul executrii
acestora se reglementeaz prin lege organic, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din
Constituie, lege care intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul
Oficial al Romniei sau la o dat ulterioar prevzut n textul ei, potrivit art. 78
din Constituie. Prin excepie, domeniile rezervate legii organice (inclusiv cel penal)
pot fi reglementate i prin ordonane de urgen ale Guvernului, n condiiile
art. 115 alin. (4) i (5) din Constituie. Indiferent c sunt instituite prin lege organic
ori prin ordonan de urgen a Guvernului, normele de incriminare trebuie s fie
publicate n Monitorul Oficial al Romniei. n jurisprudena Curii Constituionale
a Romniei s-a decis c depunerea ordonanei de urgen la Camera competent
s fie sesizat i publicarea acesteia sunt dou etape succesive n procesul
normativ. (...) ordonana de urgen intr n vigoare n ziua n care este publicat"111.
Ieirea din vigoare a unei prevederi normative coninnd reglementri n
materie penal poate avea loc fie ca efect al abrogrii (total sau parial, expre
s sau tacit), fie ca efect al ajungerii la termen a unei legi penale temporare
(lato sensu), fie ca urmare a ncetrii efectelor juridice consecutiv declarrii
neconstituionalitii, n condiiile indicate la art. 147 alin. (1) din Constituie (dac
111 C.C.R., dec. nr. 28/2013 (M. Of. nr. 164 din 27 martie 2013), pronunat cu majoritate de voturi i
cu formularea unei opinii separate.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

13

Partea general

A r i. 4

n termenul legal legiuitorul nu pune de acord prevederile n cauz cu dispoziiile


constituionale). Doctrina indic n mod constant c dispoziiile unei legi penale nu
pot fi scoase din vigoare ca simplu efect al cderii n desuetudine ori caducitii.

A r i. 4 . Aplicarea legii penale de dezincriminare. Legea penal nu se

aplic faptelor svrite sub legea veche, dac nu mai sunt prevzute de
legea nou. n acest caz, executarea pedepselor, a msurilor educative i
a msurilor de siguran, pronunate n baza legii vechi, precum i toate
consecinele penale ale hotrrilor judectoreti privitoare la aceste fapte
nceteaz prin intrarea n vigoare a legii noi.
COMENTARIU
Dispoziia este situat n art. 4 NCP, succednd, n economia reglementrilor
referitoare la aplicarea n timp a legii penale, principiului de baz al activitii, repre
zentnd o prim situaie derogatorie de la acesta, n sensul producerii efectelor
(favorabile destinatarilor normei) unei legi penale i n raport de situaii juridice
nscute anterior intrrii sale n vigoare. n Codul penal din 1969, prevederea
referitoare la legea de dezincriminare era cuprins n art. 12 alin. (1).
Prin comparaie cu reglementarea anterioar, este de sesizat, n primul rnd,
utilizarea expres n denumirea marginal a articolului a referirii la categoria
normativ care face obiectul reglementrii, anume legea de dezincriminare. Articolul
12 CP 1969 avea indicat drept nomen iuris Retroactivitatea legii penale", fr
precizarea tipului de lege penal despre a crei aplicare retroactiv trata textul, n
condiiile n care coninutul articolului nu epuiza toate ipotezele de retroactivitate
n materia dreptului penal. Ca atare, denumirea actual apare mai potrivit,
urmnd a se desprinde din parcurgerea coninutului reglementrii faptul c apli
carea legii de dezincriminare este una retroactiv, ns fr pretenia de a se limita
(aparent) acest efect numai la respectiva categorie de lege.
n al doilea rnd, este de observat c dispoziia din art. 4 NCP preia prevederea
din alin. (1) al art. 12 CP 1969, ntr-o manier practic identic. Textul este alctuit
din dou teze (fraza I i fraza a ll-a), care stabilesc succesiv regula aplicrii retroactive
a legilor dezincriminatorii (excepie de la activitatea legii penale), indicnd apoi
efectele produse astfel asupra situaiilor juridice deja soluionate, anterior, prin
aplicarea dispoziiilor normative care au precedat legii de dezincriminare. Singura
deosebire sesizabila Intre cele dou texte este poziia inversat n care sunt menio
nate efectele produse de dezincriminare asupra sanciunilor de drept penal, altele
dect pedepsele111.

1,1 Dac n Codul penal din 1969 era indicate, dup pedepse, mai nti ncetarea executrii msurilor
de siguran, iar abia apoi a msurilor educative, n noul Cod penal se procedeaz n sens opus. Nu
putem s nu observm c, n ambele codificri, aceast ordine a fost indicat invers dect n siste
matizarea de ansamblu a prii generale. Dei lipsit de implicaii concrete, inconsecvena este
regretabil, aprnd ca un element dizarmonic.

14

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 4

O deosebire notabila este reprezentat de renunarea noului legiuitor la


reglementarea inserat n alineatul secund al art. 12 CP 1969, prin care se stipula
c Legea care prevede msuri de siguran sau msuri educative se aplic i
infraciunilor care nu au fost definitiv judecate pn la data intrrii n vigoare a
legii noi". Nepreluarea acestei dispoziii este fireasc, n lumina prevederii exprese,
drept component a principiului fundamental al legalitii sanciunilor de drept
penal, a regulii neretroactivitii. Dac o excepie de la aceasta se poate (i trebuie)
s fie admis n ipoteza dispoziiilor de dezincriminare - deoarece acestea se
circumscriu, lato sensu, noiunii de lege penal mai favorabil, astfel cum este
utilizat acest concept la nivel constituional (art. 15 alin. (2)) nu acelai lucru
se poate afirma i n ipoteza n care se ridic problema acceptabilitii aplicrii
retroactive, n mod obligatoriu i nedifereniat, a unei legi care instituie sanciuni
noi de drept penal, precum msurile de siguran ori cele educative, chiar dac
acestea nu au, formal (sau nu au, n acelai grad, intensitate), esena rctributiv
i coercitiv implicat de pedepse. Or, exact acest lucru se urmrea n vechea
reglementare. Fr niciun dubiu, noua reglementare ne apare superioar n
aceast privin, situndu-se strict pe poziiile unei legaliti care garanteaz mai
deplin drepturile fundamentale ale destinatarilor legii penale, compatibiliznd
expres dispoziiile legii penale cu imperativele decurgnd din reglementarea
constituional i din standardele fixate n diferite documente internaionale la
care este parte i statul romn. Ca atare, aspectele legate de posibila aplicare
retroactiv a unor dispoziii penale care reglementeaz msuri educative sau de
siguran rmn, potrivit noului Cod penal - alturi de orice alte prevederi inserate
ntr-o nou lege penal - s fac obiectul regulilor obinuite privind aplicarea legii
penale mai favorabile (sens n care s-a pronunat constant doctrina majoritar).
Noua reglementare aduce - contrar aparenelor - semnificative i importante
elemente de noutate, legate de concepia i nelesul instituiei legii de dezincrimi
nare. Dei la o prim vedere este dificil de acceptat acest lucru, din moment ce
textul art. 4 NCP reproduce - practic - identic prevederea din art. 12 alin. (1) CP
1969, la o analiz aprofundat, realizat prin coroborare cu prescripiile cuprinse n
legile de procedur penal veche, respectiv nou, mprejurarea se impune ntr-un
mod ct se poate de evident.
Astfel, n vechea reglementare, reinerea, la nivelul dreptului penal material,
a interveniei unei legi de dezincriminare [prin aplicarea prevederilor din art. 12
alin. (1)) atrgea, din punct de vedere procedural, incidena art. 10 alin. (1) lit. b)
CPP 1968m, aciunea penal neputnd fi pus n micare sau nemaiputnd fi
exercitat pe motiv c fapta nu (mai) este prevzut de legea penala (ceea ce1
111 Legea nr. 29/1968 privind Codul de procedur penal, publicat n B. Of. nr. 145-146 din 12
noiembrie 1968, republicat n B. Of. nr. 58-59 din 26 aprilie 1973 i n M. Of. nr. 78 din 30 aprilie
1997, abrogat la 1 februarie 2014, odat cu intrarea n vigoare a noului Cod de procedur penal
adoptat prin Legea nr. 135/2010.
B re v ita tis c a u s a , n continuare, ne vom referi la fosta lege procesual penal felosind acronimul CPP
19 68 - Codul de procedur penal din 1968, astfel cum expresia este utilizat i n cuprinsul Legii
nr. 255/2013 de punere n aplicare a ncului Cod de procedur penal.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

15

A r i. 4

Partea general

atrgea, dup caz, soluia procesual a nenceperii urmririi penale, a scoaterii


de sub urmrire penal ori a achitrii). Ce era de observat n legea general
anterioar de procedur penal era mprejurarea c n cuprinsul aceluiai art. 10
alin. (1), cu titlu de cauz care determina acelai efect procesual, legiuitorul
din 1968 indicase, la lit. d), motivul constnd n lipso unui element constitutiv
al infraciunii din structura faptei concret svrite. Cele dou situaii cu efect
identic fiind prevzute de lege separat, ca temeiuri distincte pentru atingerea
aceleiai soluii procesual penale, reieea logic c ele au o sfer de acoperire
deosebit, una n raport de cealalt, cu alte cuvinte, c prin expresia fapta nu
este prevzut de legea penal" (aceeai expresie care descria n art. 12 CP 1969
categoria legii de dezincriminare) trebuie s se neleag o alt situaie dect
aceea de reinut pe motivul c faptei i lipsete unul din elementele constitutive
ale infraciunii"111. Astfel, se acredita concepia potrivit creia caracterul de dezin
criminare al unei legi trebuia identificat n abstract - stabilindu sc ca legea nou
nu a preluat, din vechea reglementare, deloc, sub niciun aspect esenial, ideea
de baz care fundamentase o anumit norm de incriminare. Atunci cnd legea
nou prelua n liniile sale generice (n esena sau natura sa) ideea de baz pe care
se edificase i n legea anterioar o norm de incriminare, modificnd doar forma
juridic sub care se prezenta aceasta, la nivelul unor elemente ale coninutului su
constitutiv, pentru paralizarea aciunii penale nu se apela la cazul indicat la lit. b),
ci la acela prevzut la lit. d) a art. 10 alin. (1) CPP 1968. Se aprecia, aadar - din
punctul de vedere al dreptului penal substanial - , c nu opereaz, n asemenea
cazuri, o dezincriminare (ntr-o accepiune a acesteia care s-ar fi stabilit n concret),
ci doar o modificare a elementelor coninutului constitutiv, astfel nct cel puin
unul dintre acestea nu se mai verific de ctre fapta concret svrit. Ca atare,
aplicabil nu era instituia legii de dezincriminare, ci aceea a legii penale mai favo
rabile (stricto sensu), operant prin modificarea condiiilor de incriminare a faptei.
Raportndu-ne la noul Cod de procedur penal121, se poate cu uurin
observa c cele dou temeiuri distincte de paralizare a aciunii penale, indicate
separat n legislaia anterioar, sunt contopite ntr-un singur text - art. 16 alin. (1)
lit. b) - , potrivit cruia Aciunea penal nu poate fi pus n micare, iar cnd a
fost pus n micare nu mai poate fi exercitat dac: (...) b) fapta nu este prevzut
de legea penal ori nu a fost svrit cu vinovia prevzut de lege". n afar
de mprejurarea c n textul art. 16 NCPP nu se mai regsete nicieri, separat,
referirea la situaia n care faptei i lipsete un element al coninutului constitutiv,
indicarea expres, alturi de cazul n care fapta nu mai este prevzut de legea
1.1 n acest sens, facem referire la Decizia nr. 12/2008 a Seciilor Unite ale naltei Curi de Casaie i
Justiie (M. Of. nr. 866 din 22 decembrie 2008).
1.1 Legea nr. 135/2010, publicat n M.Of. nr. 486 din 15 iulie 2010, modificat, anterior intrrii
n vigoare, prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea n aplicare a noului Cod de procedur penal
(M. Of. nr. 515 din 14 august 2014) i, ulterior, prin O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor msuri
de implementare necesare aplicrii Legii nr 135/2010 privind Codul de procedur penal i pentru
implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014).
B re v ita tis c a u s a , n continuare, ne vom referi la noua lege procesual penal felosind acronimul
NCPP - noul Cod de procedur penal.

16

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 4

penal - i cu valoare identic fa de acesta - a situaiei n care fapta concret


svrit nu a fost comis cu forma de vinovie impus de lege relev n mod
indubitabil c noul legiuitor penal pune semnul echivalenei ntre ipoteza n care
o fapt concret svrit nu mai reprezint infraciune, pentru c un anumit tip
de comportament nu mai este deloc incriminat n legea nou, i cazul n care o
fapt concret svrit nu se mai poate califica drept infraciune, deoarece noua
legislaie a modificat coninutul constitutiv al unei norme de incriminare, astfel
nct nu se mai realizeaz o coresponden deplin ntre fapta svrit i noua
configurare legal a tipului respectiv de infraciune111. Or, unificnd regimul legii de
dezincriminare identificate dup un criteriu abstract de referin cu acela al (unor
situaii de manifestare a) legii penale mai favorabile din perspectiva modificrii
condiiilor de incriminare (ipoteze de acum integrate tot n conceptul de lege de
dezincriminare), putem afirma c noul legiuitor penal trece de Io stadiul aprecierii
in abstract la acela al aprecierii n concret a caracterului unei legi ca fiin d lege de

dezincriminare[2].
Dac aceast schimbare de optic n identificarea legii de dezincriminare nu
este de natur a produce modificri substaniale n privina situaiei (i a fondului
soluiei procesual penale incidente) persoanelor care nu au fost nc definitiv
judecate la data apariiei legii noi, efectele produse asupra celor definitiv judecai
la momentul intrrii n vigoare a legii noi sunt radicale. Astfel, situaiile de aplicare
a legii penale mai favorabile (stricto sensu) dup rmnerea definitiv a hotrrii
de condamnare fiind, n ambele coduri, limitate la unele cazuri de modificare a
regimului sancionator (spre deosebire de incidena legii de dezincriminare, care
i produce efectele indiferent de momentul la care intervine), n sistemul cores
punztor aprecierii in abstracto a caracterului dezincriminator al legii, o simpl
modificare a structurii coninutului constitutiv al unei norme de incriminare nu
producea niciun efect asupra situaiei celor deja condamnai definitiv, care rm
neau n executarea pedepselor, chiar dac, potrivit legii noi, faptele efectiv svrite
de acetia, n concret, nu mai corespundeau integral descrierii legale (ceea ce
ar fi condus la imposibilitatea ncadrrii lor juridice ca infraciuni, dac judecata
s-ar fi desfurat la acel moment). n schimb, ntr-o aceeai situaie, n sistemul
corespunztor aprecierii in concreto asupra caracterului dezincriminator al legii,
111 Este totui de remarcat c instituirea acestei echivalene tinde a fi absolut prin raportare la legea
penal material i doar relativ n considerarea legii procesual penale. Astfel, n materia rezolvrii
aciunii civile de ctre instana penal, art. 25 alin. (5) NCPP menine o distincie ntre cele dou teze
din art. 16 alin. (1) lit. b), prevzndu-se explicit c doar n situaia indicat la art. 16 alin. (1) lit. b)
teza I (fapta nu este prevzut de legea penal) instana penal las nesoluionat aciunea civil.
1,1 Opinii n acest sens au fost deja exprimate n doctrin. A se vedea, spre exemplu, FI. S t re t e a n u ,
Documentare privind aplicarea n timp a legii penale n condiiile intrrii n vigoare a noului Cod
penal, document accesibil n format electronic pe site-ul Ministerului Justiiei, la adresa de internet
(verificat la data de 17 decembrie 2013) http://www.just.ro/LinkClick.aspx7fileticketslxf%2bAQlL
Mwll%3d&tabid=2604.
n acelai sens, M .A . H o e a , Regula m itoor le x n lumina noului Cod penal, articol accesibil n format
electronic pe site-ul Juridice.ro, la adresa de internet http://www.juridice.ro/306259/regula-mitiorlex-in-lumina-noului-cod-penal.html (verificat la data de 31 ianuarie 2014).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

17

A r i. 4

Partea general

o astfel de ipotez ar fi calificat drept caz de dezincriminare, genernd efecte i


asupra condamnailor definitiv (ncetarea executrii pedepselor sau a msurilor
educative, punerea n libertate, ncetarea consecinelor condamnrii). Caracterul
vdit echitabil al acestei soluii se impune, credem, de la sine, dispensndu-ne de
orice comentarii suplimentare.
Pentru a nu exista niciun fel de dubii cu privire la claritatea acestei soluii
(pentru a sublinia aceast schimbare de optic a legiuitorului n identificarea i
calificarea unei legi ca fiind de dezincriminare), n Legea pentru punerea n apli
care a noului Cod penal s-a specificat expres c Dispoziiile art. 4 din Codul penal
privind legea de dezincriminare sunt aplicabile i n situaiile n care o fapt deter
minat, comis sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infraciune potrivit legii
noi datorit modificrii elementelo' constitutive ale infraciunii, inclusiv a formei
de vinovie, cerut de legea nou pentru existena infraciunii" (art. 3 alin. (1)
din Legea nr. 187/2012).
Sub aspectul coninutului reglementrii, dispoziia din art. 4 NCP stabilete
retroactivitatea legii de dezincriminare (identificat in concreto), excepie admisi
bil de la dispoziiile art. 3 NCP, n lumina prevederii constituionale din art. 15
alin. (2). Astfel, ori de cte ori se va constata c, n lumina prescripiilor normative
n vigoare la un anumit moment dat, anumite manifestri faptice concrete ante
rioare, care se calificau juridic drept infraciuni (potrivit normelor vechi, n vigoare
la data comiterii respectivelor fapte), nu mai pot fi ncadrate ca infraciuni, nemaifiind prevzute de legea penal nou (fie n abstract, la modul general, fie doar
i pe caz concret, prin neverificarea a cel puin unui element al noului coninut
constitutiv al acelei infraciuni), vor fi aplicabile dispoziiile referitoare la legea de
dezincriminare, cu efecte procesual penale diferite n funcie de momentul concret
la care se produce constatarea.
n doctrin se insist constant, n mod corect, asupra necesitii de a nu supra
pune perfect conceptele de dezincriminare, respectiv abrogare. Aceast distincie
va fi cu att mai important potrivit noii viziuni, de identificare in concreto a carac
terului dezincriminator al unei legi noi. Astfel, dei este adevrat c, n cele mai
multe cazuri, dezincriminrile intervin prin intermediul abrogrii (dar nu numai,
fiind posibile i dezincriminri prin efectul declarrii neconstituionalitii unor
norme de incriminare), dezincriminarea va funciona i prin intermediul modificrii
textelor legale preexistente. Ca atare, n momentul n care se ridic suspiciunea
incidenei dispoziiilor privind dezincriminarea, cel care interpreteaz legea
trebuie s efectueze o verificare extensiv a legislaiei penale pozitive, urmrind s
identifice posibile norme care s fi preluat (sau meninut) incriminarea anterioar,
chiar i sub o alt denumire (norme n care s fie posibil ncadrarea juridic, cu
titlu de infraciune, a faptei concret svrite). Doar n eventualitatea unui soluio
nri negative n urma acestui examen, se va putea stabili n mod cert c exist un
caz de dezincriminare, cu toate consecinele corespunztoare. n acelai sens sunt
i prevederile art. 3 alin. (2) din Legea de punere n aplicare a noului Cod penal
(Legea nr. 187/2012), conform crora Dispoziiile art. 4 din Codul penal nu se
18

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 5

aplic n situaia n care fapta este incriminat de legea nou sau de o alt lege n
vigoare, chiar sub o alt denumire".

A r i . 5. Aplicarea legii penale mai favorabile pn la judecarea defi

nitiv a cauzei. (1) n cazul n care de la svrirea infraciunii pn la


judecarea definitiv a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale,
se aplic legea mai favorabil.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i actelor normative ori prevederilor
din acestea declarate neconstituionale, precum i ordonanelor de urgen
aprobate de Parlament cu modificri sau completri ori respinse, dac n
timpul cnd acestea s-au aflat n vigoare au cuprins dispoziii penale mai
favorabile.
COMENTARIU
Dispoziia care reglementeaz principiul mitior lex n raport de situaiile n
care succesiunea legislativ opereaz fa de cazuri nedefinitiv judecate este n
noul Cod penal prima dintre cele dou dispoziii care normeaz aplicarea legii
penale mai favorabile (stricto sensu), fiind precedat de prevederile referitoare
la principiul activitii legii penale i de acelea legate de retroactivitatea legii de
dezincriminare i succedat de normele privitoare la aplicarea legii penale mai
favorabile n raport de cauzele definitiv judecate, precum i de situaiile de aplicare
ultraactiv a legii temporare.
Comparnd dispoziia cu reglementarea anterioar, putem observa c exist o
coresponden la nivelul prevederii din art. 5 alin. (1) NCPn raport de norma din
art. 13 alin. (1) CP 1969. Practic, cele dou texte sunt identice, singura distincie
observabil fiind aceea c, spre deosebire de vechea reglementare, n care se
stipula c se aplic legea cea mai favorabil, noul legiuitor vorbete doar despre
aplicare legii mai favorabile, aspect care nu credem a fi de natur s implice nicio
consecin practic.
n schimb, deosebiri se nregistreaz la nivelul coninutului alineatului secund
din cele dou articole supuse comparaiei. Articolul 13 alin. (2) CP 1969 dispunea
c, atunci Cnd legea anterioar este mai favorabil, pedepsele complementare
care au corespondent n legea penal nou se aplic n coninutul i limitele pre
vzute de aceasta, iar cele care nu mai sunt prevzute n legea nou nu se mai
aplic". Aceast prevedere (excepie legal consacrat de la interdicia crerii unei
lex tertia n procesul de aplicare a legii mai favorabile) nu a mai fost preluat de
legiuitorul noului cod111. Legiuitorul penal actual a introdus o dispoziie nou n
alin. (2) al articolului analizat, prin care se subliniaz expres, formal, conservarea
efectului mai favorabil al unor acte normative cu existen sau coninut infirmate
ulterior, n condiiile legii. Bineneles, aceasta numai n msura n care o asemenea
111 Dac partea final a dispoziiei conducea la o situaie ntotdeauna mai favorabil pentru persoana
tras la rspundere penal, nu acelai lucru se putea afirma despre partea de debut a textului, ceea
ce intra n contradicie cu dispoziia constituional din art. 15 alin. (2).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

19

A r i. 5

Partea general

prevedere a fost n vigoare fie la data comiterii faptei, fie ulterior, ntre acest
moment i pn la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. Realitatea
existenei acestor efecte i implicaiile lor cu privire la situaia juridic a persoanelor
asupra crora s-au rsfrnt nu pot fi desconsiderate, n pofida tarelor care grefeaz
respectivele dispoziii legale, astfel nct prescripia alin. (2) al art. 5 NCP nu face
dect s exprime formal o trist necesitate, care este de dorit s apar ct mai rar
sau deloc n concret, dar pentru care legea trebuie s prevad o soluie.
Referitor la articolul analizat, avem n vedere unele elemente de noutate pe
care le aporteaz n legislaia penal, prin comparaie cu stadiul anterior al regle
mentrii. Astfel, lipsa prelurii n noul Cod penal a dispoziiei din art. 13 alin. (2)
CP 1969 semnaleaz faptul c aspectele legate de severitatea mai accentuat
sau mai puin accentuat a limitelor i coninutului pedepselor complementare
prevzute n legi penale succesive rmn a se integra, alturi de alte considerente,
n formularea judecii de valoare cu privire la identificarea legii mai favorabile
(nemaifiind extrase din aceast ecuaie ca variabile cu aplicare separat). Ca atare,
n msura n care nu exist alte elemente, prioritare, care s indice caracterul mai
favorabil al unei legi fa de o alta, aspectele referitoare la limitele i coninutul
pedepselor complementare care au corespondent dintr-o lege n cealalt vor
putea indica dispoziia aplicabil n baza principiului mitior lex. Bineneles c, n
acele situaii n care una dintre legi se va prezenta ca fiind mai favorabil sub alte
aspecte prioritare (n principiu, fiind vorba aici despre pedeapsa principal), ea
va ctiga dreptul de aplicare n baza art. 5 NCP, chiar dac limitele i coninutul
pedepselor complementare (corespondente cu pedepsele complementare din
cealalt lege n raport de care se realizeaz comparaia) pe care le prevede ar fi
mai puin favorabile dect n cealalt lege'11. Soluia se impune firesc prin aceea
c pondere mai semnificativ n actul sancionrii o au pedepsele principale, iar
nu cele complementare, deci, n cazul n care legile comparate sunt asimetrice n
privina caracterului mai favorabil al acestora, cea care trebuie s cedeze este legea
avnd caracter mai favorabil asupra instituiei mai puin importante (care, prin
aplicare, ar aduce inculpatului un beneficiu mai redus dect acela atras de apli
carea celuilalt act normativ), sens indicat i de adaptarea principiului accesorium
sequitur principale.
Nu apreciem posibil recurgerea, ntr-o atare situaie, la combinarea dispozi
iilor mai favorabile din mai multe legi (de exemplu, pedepsele principale s se
aplice n conformitate cu legea mai favorabil sub acest aspect, iar pedepsele
complementare s fie selectate i aplicate n coninutul l limitele altei legi, mai
favorabil doar n privina lor), deoarece astfel s-ar crea aa-zisa iex tertia, pro
cedeu asupra caracterului interzis al cruia doctrina a avertizat n mod constant,
din moment ce aceste aspecte nu se integreaz nici mcar n conceptul de instituii
1,1 Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012: n cazul succesiunii de legi penale intervenite
pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, pedepsele accesorii i complementare se
aplic potrivit legii care a fost identificat ca lege mai favorabil n raport cu infraciunea comis",
nelegndu-se tacit c aceast identificare a respectivei legi ca fiind mai favorabil s-a realizat n
considerarea altor criterii, precum sanciunea penal principal.

20

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 5

penale cu aplicare autonom. O aciune n acest sens ar conduce la neaplicarea


propriu-zis, integral, a niciuneia dintre legile comparate, ci a unui amestec
ad-hocntre prevederile lor, realizat conjunctural de ctre instan, n considerarea
particularitilor unui anumit caz concret determinat, ceea ce este strict interzis,
deoarece s-ar leza principiul constituional al separaiei puterilor n stat. Organul
judiciar nu este chemat a elabora sau modifica legea, ci doar a o aplica cazului
concret, adaptnd-o numai n limitele permise de legiuitor. n afara acestei compe
tene, orice aciune ar fi abuziv i ilegal.
Pe de alt parte, aplicarea pedepselor complementare chiar mai puin favora
bile, prevzute ns de legea mai favorabil din punct de vedere al pedepselor
principale, nu reprezint o soluie care s fie absolutizat. Astfel, n msura n care
legea identificat drept mai favorabil (dup criteriul pedepselor principale) ar fi
una ulterioar momentului svririi infraciunii, iar aceasta ar cuprinde pedepse
complementare fr corespondent n legea veche, considerm c acestea nu se
vor putea aplica, deoarece principiul accesorium sequitur principale cedeaz n
faa principiului fundamental al sanciunilor de drept penal [art. 2 alin. (2) NCP),
care interzice aplicarea retroactiv a oricrei sanciuni de drept penal care nu era
prevzut de legea n vigoare la data comiterii faptei n considerarea creia s-ar
aplica sanciunea111.
Un aspect de noutate n aplicarea principiului mitior lex n situaiile n care nu
exist o hotrre definitiv provine din modificarea viziunii legiuitorului nou n
raport de sfera de acoperire a conceptului de lege de dezincriminare, domeniul
incidenei art. 5 NCP fiind restrns n raport de cel al art. 13 CP 1969.
ntr-o succint analiz a coninutului reglementrii, trebuie evideniat, n
primul rnd, polisemantismul juridic al noiunii de lege penal mai favorabil,
prin raportare la conceptul de lege de dezincriminare. Astfel, ntr-un registru larg
de referin - sens n care este utilizat termenul n coninutul Constituiei, la art. 15
alin. (2) - , principiul mitior lex include i ipoteza dezincriminrii, fiind o eviden
aceea c prin aplicarea retroactiv a legii de dezincriminare se d natere unei
situaii juridice care este n interesul persoanei care a comis n trecut o fapt atunci
calificat drept infraciune. Pe de alt parte, ntr-un sens restrns, specific nivelului
strict penal de referin, noiunea de lege penal mai favorabil se distinge de
aceea de lege de dezincriminare, cele dou entiti juridice avnd premise diferite,
de unde i reglementarea lor n texte separate. Premisa pentru reinerea legii pe
nale mai favorabile (stricto sensu) - aa cum se desprinde ea din reglementarea
tehnic a art. 5 i art. 6 NCP - este c, n cadrul succesiunii legilor penale, toate
sursele normative comparate menin incriminarea categoriei respective de com
portament, marcndu-se deci o continuitate la nivel de incriminare.
Principiul mitior lex funcioneaz potrivit art. 5 NCP prin compararea legilor
succesive i selectarea celei mai favorabile dintre ele n considerarea a trei criterii
111n acest sens este i dispoziia din art. 12 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, care stabilete (n raport
de nou-introdusa pedeaps complementar pentru persoanele fizice constnd n publicarea hot
rrii de condamnare) c Pedeapsa complementar prevzut la art. 55 lit. c) din Codul penal nu se
aplic n cazul infraciunilor comise anterior intrrii n vigoare a acestuia".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

21

A r i. 5

Partea general

ordonate ierarhic, n funcie de instituia fundamental a dreptului penal creia i


corespund cu predilecie. Astfel, vor fi mai nti luate n considerare modificrile
condiiilor de incriminare (fapta concret comis meninndu-i caracterul infrac
ional, dup o evaluare in concreto), dup care - dac dup acest criteriu nu se
reuete identificarea uneia dintre legile succesive ca fiind mai favorabil dect
cealalt (celelalte) - se va trece la comparaia sub aspectul modificrii condiiilor
de tragere la rspundere penal (de urmrire i judecat), pentru ca, abia n
cele din urm (dac nici dup al doilea criteriu nu s-a impus departajarea unei
legi ca fiind mai favorabil), s se apeleze la comparaia sub aspectul regimului
sancionator.
Ca regul general, toate aceste examinri urmeaz a se efectua doar n
considerarea particularitilor fiecrui caz concret n parte, separat de alte ipoteze
de aplicare, iar niciodat dup o evaluare generic, n abstract. Dac n urma
acestei ntreite evaluri graduale niciuna dintre legile succesive nu se impune a
fi mai favorabil, urmeaz a se aplica ntotdeauna (formal) legea nou, n vigoare
la data judecrii cauzei, deoarece ea este identic cu legea veche, n privina
respectivei spee, fiind, totodat, activ (supravieuirea legii vechi nu se poate
justifica dect n mod excepional, ca efect al ultraactivitii legii mai favorabile
ori a celei temporare).
Spre deosebire de ipoteza de aplicare a principiului mitior lex reglementat
la art. 6, n situaiile n care legile s-au succedat anterior stabilirii unei pedepse
definitive se poate discuta, n general, despre conceptul de extraactivitate a legii
penale mai favorabile, noiune care include att referirea la aplicarea retroactiv a
uneia dintre legile succesive, ct i noiunea de aplicare ultraactiv a uneia dintre
legile succesive. Desigur, pe caz concret se va fixa ntotdeauna efectiv maniera de
aplicare a acestei poteniale extraactiviti, dup caz, fie n sensul retroactivitii,
fie n acela al ultraactivitii.
Dispunnd aplicarea legii mai favorabile dintre legile intervenite de la data
comiterii infraciunii i pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare,
legiuitorul stabilete n art. 5 NCP un interval, jalonat de o limit temporal infe
rioar (data svririi infraciunii), respectiv de una superioar (rmnerea defi
nitiv a unei hotrri judectoreti), n ceea ce privete sfera actelor normative a
cror comparaie se va efectua n vederea selectrii i aplicrii legi mai favorabi
le. Drept urmare, devine crucial identificarea corect a acestora, n fiecare caz
n parte, pentru o corect circumscriere a legilor care pot fi comparate n vederea
identificrii prevederilor mai favorabile.
Data svririi infraciunii constituie un moment care depinde de tipul de
infraciune comis (tentativ, fapt consumat, infraciuni de durat). n acest sens,
n practic au fost n mod corect identificate datele corespunztoare la care se
consider svrit o infraciune111, lundu-se n considerare i dispoziiile expres
inserate n art. 154 alin. (2) i (3) NCP pentru infraciunile de durat. n ansamblu,

1,1 Plenul Trib. Suprem, dec. nr. 1/1987.

22

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A rt. 5

putem aprecia c legiuitorul romn a optat, n problema identificrii datei svririi


infraciunii, pentru soluia furnizat de teoria aciunii.
Cellalt moment care intereseaz n materie de aplicare a legii penale mai favo
rabile conform art. 5 NCP este data judecrii definitive. n coresponden cu noua
codificare procesual penal, aceasta va fi data de la care o hotrre judectoreasc
nu va mai putea fi atacat potrivit cii ordinare de atac (art. 551 i art. 552 NCPP).
Punctul nevralgic al problemelor privitoare la aplicarea legii penale mai favo
rabile se contureaz n legtur cu accepiunea dat expresiei lex tertia (i cu
interdicia privind-o pe aceasta). Opiniile recente marcheaz un reviriment de la
concepia tradiional a aplicrii globale a uneia dintre legile care s-au succedat
n timp (presupunnd o interdicie de tip absolut a unei lex tertia), la aa-numita
aplicare a legii penale mai favorabile n raport de instituii penale autonome (care
nuaneaz interdicia privind lex tertia), mpreun cu modificarea opiunii legale
privind criteriul de determinare a conceptului de lege de dczincriminarc. Astfel,
observm c tinde a ctiga tot mai mult teren, n doctrin i n practic, concepia
opus celei tradiional afirmate n dreptul nostru penal, prin lurile de poziie (cu
argumente localizate n prevederi legale) ale unor teoreticieni i/sau practicieni,
precum i a unor foruri (organisme) oficiale111. Pe de alt parte, poziia constant a*2
111 A se vedea, n acest sens, FI. S tre te c n u , Documentare..., p. 10 i urm.; C. R o ta ru , Aplicarea legii
penale mai favorabile, articol accesibil n format electronic pe site-ul Juridice.ro, la adresa de inter
net http://www.juridice.ro/299144/aplicarea-legii-penale-mai-favorabile.htmi (verificat la data de
2 februarie 2014); M .A . H o e a , Regula m it io r le x ..., op. cit. De altfel, chiar Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a solicitat o intervenie legislativ care s opereze ca un veritabil reetar n acest sens
(potrivit comunicatului de pres posta: la data de 30 ianuarie 2014 pe site-ul oficial al instituiei,
www.csml909.ro), astfel nct s fie evitat o posibil (chiar iminent) practic neunitar din partea
instanelor (care ar acredita instana suprem s traneze problema prin pronunarea unei decizii
obligatorii, fie sub forma unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fie a
soluionrii unui recurs n interesul legii - care, de altfel, ar reprezenta o revenire asupra practicii
anterioare a naltei Curi de Casaie i Justiie, n aceast materie, consacrat prin Decizia Seciilor
Unite nr. 8/2008 (M. Of. nr. 866 din 22 decembrie 2008) - , dezlegare care ar putea intra n conflict
cu unele decizii ale Curii Constituionale, cci ar oferi acestei instane (naltei Curi de Casaie
i Justiie - n.n.) posibilitatea ca, pe aceast cale, n temeiul unei norme infraconstituionale, s
dea dezlegri obligatorii care contravn Constituiei i deciziilor Curii Constituionale", sens n
care s-a exprimat Curtea Constituional prin Decizia nr. 206/2013 (M.Of. nr. 350 din 13 iunie
2013)). Solicitarea C.S.M. a fost formulat n sensul indicrii explicite n lege a faptul c principiul
m itio r le x urmeaz a se aplica prin raportare la instituii autonome de drept penal, prin introducerea,
n Legea nr. 187/2012, a unui nou articol, art. 4\ cu urmtorul cuprins: (1) n aplicarea dispoziiilor
art. 5 din Codul penal, se stabilesc i se aplic, pentru fiecare instituie de drept penal autonom,
dispoziiile mai favorabile din legile penale succesive. (2) n aplicarea dispoziiilor art. 6 din Codul
penal, nu pot fi combinate dispoziiile mai favorabile din legile penale succesive" - a se vedea, n
acest sens, proiectul de ordonan de urgen de modificare a noului Cod de procedur penal
i noului Cod penal, postat ncepnc cu 31 ianuarie 2014 pe site-ul Ministerului Justiiei, la
adresa de internet (verificat pe 2 februarie 2014) http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/
Actenormative/Proiectedeactenormativeaflate%C3%AEndezbatere/tabid/93/Default.aspx.
Ulterior acestui moment, doctrina a reacionat, indicnd poteniala neconstituionalitate a aplicrii
difereniate a principiului legii penale mai favorabile n funcie de intervenia unei hotrri definitive
de condamnare - N. N e a g a , Constituionalitatea aplicrii difereniate a principiului legii penale mai
favorabile n funcie de intervenia unei hotrri definitive de condamnare, articol postat i accesibil
spre consultare pe site-ul Juridice.ro, la adresa de internet (verificat la data de 12 februarie 2014)

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

23

Partea general

A r i. O

Curii Constituionale a Romniei se situeaz n susinerea soluiei tradiionale n


materie111. Astfel, n msura unei promovri legale exprese a noii viziuni propuse
n acest domeniu, nu ne apare deloc improbabil apariia unui conflict care s se
finalizeze cu ridicarea unei probleme de constituionalitate.

A r i.

Aplicarea legii penale mai favorabile dup judecarea definitiv


a cauzei. (1) Cnd dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare i
pn la executarea complet a pedepsei nchisorii sau amenzii a intervenit
o lege care prevede o pedeaps mai uoar, sanciunea aplicat, dac dep
ete maximul special prevzut de legea nou pentru infraciunea svrit,
se reduce la acest maxim.
(2) Dac dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare la deten
iune pe via i pn la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru
aceeai fapt numai pedeapsa nchisorii, pedeapsa deteniunii pe via se
nlocuiete cu maximul nchisorii prevzut pentru acea infraciune.
(3) Dac legea nou prevede n locul pedepsei nchisorii numai amenda,
pedeapsa aplicat se nlocuiete cu amenda, fr a se putea depi maximul
special prevzut n legea nou. inndu-se seama de partea executat
din pedeapsa nchisorii, se poate nltura n totul sau n parte executarea
amenzii.
(4) Msurile educative neexecutate i neprevzute n legea nou nu se
mai execut, iar cele care au corespondent n legea nou se execut n con
inutul i limitele prevzute de aceasta, dac este mai favorabil.
(5) Cnd legea nou este mai favorabil n condiiile alin. (l)-(4), pedepsele
complementare i msurile de siguran neexecutate i neprevzute n legea
ii.

http://www.juridice.ro/306841/constitutionalitatea-aplicarji-diferentiate-a-principiului-legii*
penale-mai-favorabile-in-functie-de-interventia-unei-hotarari-definitive-de-condamnare.html.
Drept urmare, proiectul iniial al ordonaneide urgen a fost scindat de Guvern, astfel: unele aspecte
legate de modificrile noului Cod de procedur penal au luat forma O.U.G. nr. 3/2014 (M. Of. nr. 98
din 7 februarie 2014); alte chestiuni, inclusiv introducerea art. 41n Legea nr. 187/2012, formeaz
obiectul unui proiect de lege, dar cu un coninut reconsiderat, astfel: (1) n aplicarea dispoziiilor
art. 5 i 6 din Codul penal, se stabilesc i se aplic, pentru fiecare instituie de drept penal autonom,
dispoziiile mai favorabile din legile penale succesive. (2) Prevederile art. 5 i 6 din Codul penal nu se
aplic cu privire la imprescriptibilitatea rspunderii penale ori a executrii pedepselor pentru unele
infraciuni" (dup cum reiese din proiectul expus spre dezbatere public pe site-ul Ministerului
Justiiei, la adresa de internet http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=scDuuBhjrvA%3d&ta
bid=2729, consultat la data de 12 februarie 2014).
Este de urmrit n acest sens procesul legislativ. Pentru nc o luare de poziie a practicii n materie,
dar n sens contrar curentului dominant de opinie n momentul de fa, a se vedea i S. C rn a r u ,
Aplicarea n timp a legii penale mai favorabile - potenial conflict ntre interpretarea unei norme
legale i exigenele unui principiu constituional, articol postat i accesibil spre consultare pe site-ul
Juridice.ro, la adresa de internet (verificat la data de 12 februarie 2014) http://www.juridice.
ro/308649/aplicarea-in-timp-a-legii-penale-mai-favorabile-potential-conflict-intre-interpretareauneinorme-legale-si-exigentele-unui-principiu-constitutional.html.
1,1 Pr n Deciziile nr. 1470 i nr. 1483/2011, Curtea Constituional a stipulat c o aplicare combinat
a disooziiilor mai favorabile din legi distincte, sub forma unei le x te rtia , ar contraveni prevederilor
art. 61 din Constituie, permind practic judectorului-n mod neperm is-s legifereze.

24

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. G

nou nu se mai execut, iar cele care au corespondent n legea nou se


execut n coninutul i limitele prevzute de aceasta.
(6) Dar legea nou este mai favorabil num ai sub aspectul pedepselor

complementare sau msurilor de siguran, acestea se execut n coninutul


i limitele prevzute de legea nou.
(7) Cnd o dispoziie din legea nou se refer la pedepse definitiv
aplicate, se ine seama, n cazul pedepselor executate pn la data intrrii
n vigoare a acesteia, de pedeapsa redus sau nlocuit potrivit dispoziiilor
alin. (l)-(6).
COMENTARIU
Prin dispoziiile art. 6 NCP se reglementeaz unica situaie de inciden a
principiului mitior lex n raport de cazurile n care judecata s-a finalizat definitiv
(caz de aplicare obligatorie a legii mai favorabile), spre deosebire de reglementarea
din Codul penal din 1969, unde se mai stipula i o situaie de aplicare facultativ
a legii penale mai favorabile dup condamnarea definitiv, ipotez la care noul
legiuitor a renunat, pentru a limita ct mai mult posibil cazurile de atingere fa
de principiul autoritii de lucru judecat a unei hotrri judectoreti definitive i prin aceasta - fa de principiul separaiei puterilor111. n articolul astfel redactat
sunt disciplinate, pe rnd, mai multe mprejurri, privind toate categoriile de
sanciuni de drept penal.
n ceea ce privete pedepsele principale, alin. (l)-(3) reproduc fidel dispoziiile
cuprinse n art. 14 alin. (l)-(3) CP 1969, cu singura deosebire c la alin. (2) n noua
codificare se stipuleaz expres c este vizat ipoteza n care legea nou ar prevedea
pentru infraciunea comis numai pedeapsa nchisorii, n locul deteniunii pe via
din legea anterioar. Apreciem c prin aceast circumstaniere legiuitorul dorete
s exclud expres aplicarea dispoziiei n cazurile n care legea nou ar prevedea
pentru respectiva infraciune pedeapsa nchisorii alternativ cu deteniunea pe
via (dei pare s se exclud, totodat, nemotivat, varianta improbabil, dar nu
imposibil, n care legea nou ar prevedea pentru acea infraciune pedeapsa n
chisorii alternativ cu amenda).
n situaia indicat la alin. (1), instana va realiza o dubl verificare, etapizat
astfel: mai nti se va stabili dac maximul special (minimul nu intereseaz) al
pedepsei nchisorii sau amenzii, prevzut n legea nou, este mai sczut dect acela
cuprins n legea veche, n sancionarea aceleiai infraciuni; numai dac rezultatul
acestei prime examinri este pozitiv, se va trece la compararea pedepsei concret
aplicate n baza legii vechi cu noul maxim special, iar doar n cazul n care prima este
superioar, reducerea va opera obligatoriu prin scderea la limita noului maxim
111 Potrivit art. 4 din Legea nr. 187/2012, se stabilete interdicia lurii n considerare a instituiei apli
crii facultative a legii penale mai favorabile (potrivit art. 15 CP 1969), ca un element de determinare
a caracterului mai favorabil al vechii codificri, prin raportare la cea n vigoare. Astfel, textul dispune:
Pedeapsa aplicat pentru o infraciune printr-o hotrre ce a rmas definitiv sub imperiul Codului
penal din 1969, care nu depete maximul special prevzut de Codul penal, nu poate fi redus n
urma intrrii n vigoare a acestei legi".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

25

A r i. O

Partea general

special (instana nefiind abilitat s reindividualizeze pedeapsa). n cazul indicat


la alin. (2), se nlocuiete deteniunea pe via cu maximul special al nchisorii
prevzute de legea nou pentru infraciunea comis (de asemenea, instana nu
poate reindividualiza pedeapsa). Pentru situaia de la alin. (3) ns, instana va
urma s reindividualizeze pedeapsa, putnd stabili orice valoare a amenzii ntre
minimul i maximul special din legea nou, dar numai dac legea nou prevede
exclusiv amenda, ca pedeaps unic pentru infraciunea comis. Desigur, instana
nu va putea depi - n considerarea unor situaii normale - maximul special al
amenzii111. La stabilirea amenzii nu se va ine cont de partea din pedeapsa nchisorii
care a fost deja executat, ns acest aspect urmeaz a constitui, ulterior acestui
pas, un element facultativ de determinare a cuantumului prii efectiv executabile
din pedeapsa astfel fixat.
n principiu, noile texte nu pun problema delimitrii de cele anterioare, din
punct dc vedere ol caracterului mai favorabil al unora sau altora. Prin excepie,
se poate discuta despre caracterul mai favorabil al Codului penal din 1969, care,
n ipoteza reglementat la alin. (2), nu limita expres incidena legii noi numai n
considerarea situaiilor n care nch soarea ar fi unica sanciune prevzut pentru
infraciunea comis, pentru care s-a aplicat, potrivit legii vechi, deteniunea pe
via.
Prin prevederea din alin. (4) al art. 6 NCP se revine expres asupra regulii for
mulate de art. 14 alin. (4) CP 1969, n privina masurilor educative (care sunt,
potrivit noului cod, unicele sanciuni aplicabile infractorului minor, cu titlu de con
secine ale rspunderii penale), prin aceea c se dispune explicit neretroactivitatea
lor, cu excepia cazului n care sunt mai favorabile. Astfel, dac legea nou nu mai
prevede o msur educativ aplicat conform legii vechi, iar aceasta nu este nc
executat (integral), ea nici nu se va mai executa (respectiv va nceta executarea
ei). Pe de alt parte, dac legea nou menine o msur educativ prevzut i de
legea veche i aplicat n perioada activitii acesteia, executarea ei se va realiza
n coninutul i limitele prevzute de legea nou, dar numai dac acestea sunt mai
favorabile, reieind c, n caz contrar, executarea va continua s se desfoare n
coninutul i limitele iniiale (din legea veche), ceea ce este compatibil cu dispozi
ia constituional din art. 15 alin. (2). Evident, reglementarea nou se constituie
drept dispoziie mai favorabila prin comparaie cu cea anterioar. Totui, n ceea
ce privete aspectul particular al tranziiei de la Codul penal din 1969 la noul Cod
penal, n raport de situaia msurilor educative, regulile aplicabile sunt cele prev
zute de Legea de punere n aplicare a noului cod (Legea nr. 187/2012), care dedic
tot Capitolul IV din Titlul I (art. 17-22), precum i art. 9 alin. (1) reglementrii unor
dispoziii speciale privind regimul sancionator aplicabil minorilor.
n ceea ce privete pedepsele complementare i msurile de siguran, noua
reglementare (spre deosebire de cea anterioar) distinge dou ipoteze, reglemen1,1 Ne ntrebm ns dac interdicia mai este sau ar mai trebui s fie valabil n situaiile n care
exist cauze generale de agravare a pedepsei; poate nsi pedeapsa nchisorii, prevzut de legea
veche, fusese aplicat - pentru un asemenea motiv - deasupra maximului su special.

26

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. G

tndu-le n alin. (5) i (6) ale art. 6. Astfel, potrivit alin. (5), pedepsele complemen
tare i msurile de siguran se vor executa n coninutul i limitele prevzute de
legea nou [chiar dac acest coninut sau aceste limite ar fi mai puin favorabile
dect cele din legea veche, aspect care se subnelege din lipsa unei prevederi
precum este aceea din finalul art. 6 alin. (4)] - ceea ce creeaz, aparent, impresia
prelurii dispoziiei din alin. (4) al art. 14 CP 1969 - , dar numai dac sunt ntruni
te cumulativ dou condiii (aspect care demarcheaz noua reglementare de cea
veche):
- aplicarea legii noi ca lege mai favorabil n condiiile alin. (l)-(4) ale art. 6
(aadar, din perspectiva sanciunilor principale - pedepse principale ori msuri
educative - , legea nou a fost reinut ca lege mai favorabil n situaiile n care
exist deja o condamnare definitiv, ceea ce justific i aplicarea pedepselor
complementare sau a msurilor de siguran conform aceleiai legi, pentru a nu
sc crco o Icx tcrtia);
- sanciunile n cauz s aib coresponden n cele dou legi [aadar, chiar
dac legea nou este mai favorabil sub aspectul pedepselor principale ori al
msurilor educative - i se aplic conform art. 6 alin. (l)-(4) , dac ea conine
pedepse complementare sau msuri de siguran instituite ex novo, acestea nu
se vor aplica retroactiv, conform art. 2 alin. (2) NCP).
Atunci ns cnd legea nou nu se poate reine i aplica drept lege mai favo
rabil, sub aspectul sanciunilor principale de drept penal, pentru situaiile n
care exist deja o condamnare cefinitiv, dispoziia din alin. (5) nu i mai gsete
posibilitate de aplicare. Ca atare, prin alin. (6) s-a statuat posibilitatea ca, n astfel
de cazuri, legea nou s se aplice - totui - retroactiv, n privina coninutului i
limitelor de executare a pedepselor complementare i a msurilor de siguran, dar
numai dac acestea sunt mai favorabile n legea nou111. ntr-o asemenea ipotez,
aplicarea obligatorie, nelimitat a coninutului i limitelor de executare a acestor
sanciuni, ntotdeauna din legea nou, nu se mai justifica i n raport de cazurile n
care aceasta din urm ar fi fost mai drastic sub respectivele aspecte dect vechea
reglementare [aa cum prevedea, nedistinct, art. 14 alin. (4) CP 1969], cci s-ar
nesocoti fr niciun temei prevederile din art. 15 alin. (2) din Constituie. Ca atare,
111 n legtur cu aceast dispoziie, insuficient circumstaniat sub aspectul raportului dintre cele
dou legi, din punct de vedere al sanciunilor principale aplicabile, doctrina a semnalat deja o po
tenial ipotez discutabil de inciden a art. 6 alin. (6) NCP. Astfel, dac legea nou i legea veche
prevd, n raport de respectiva fapt incriminat, acelai regim de sancionare la nivelul sanciunilor
principale de drept penal sau chiar un regim mai blnd, potrivit legii noi, dar nu suficient pentru
aplicarea prevederilor art. 6 alin. (l)-(4), dispunnd, n plus, coninut i limite mai favorabile de
executare pentru pedepsele complementare i msurile de siguran, este absolut firesc ca aces
tea s se execute n condiiile din legea nou. Dac ns legea nou este mai sever dect cea
anterioar, sub aspectul sanciunilor principale de drept penal, dar prevede coninut i limite mai
favorabile de executare pentru pedepsele complementare i msurile de siguran, executarea
acestora din urm potrivit legii noi, de ctre cei deja condamnai definitiv, nu mai apare consec
vent cu spiritul reglementrilor cuprnse n art. 5 i art. 6 alin. (5) NCP, care acrediteaz ideea
c pedepsele complementare i msurile de siguran urmeaz regimul legii mai favorabile sub
aspectul pedepselor principale ori al msurilor educative. A se vedea, n acest sens, FI. S tre t e a n u ,
Documentare..., p. 7, 8.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

27

Partea general

A r i. 7

apreciem c se impune de la sine caracterul vdit mai favorabil al noii reglementri,


n aceast materie, prin comparaie cu stadiul din Codul penal din 1969.
Ultimul alineat al articolului (al aptelea) preia dispoziia art. 14 alin. (5) CP
1969. Situaia juridic a persoanei condamnate, referitor la sanciunea de drept
penal executat, va fi apreciat, pe viitor, n considerarea legii noi, ca i cum
aceasta ar fi fost aplicat efectiv in raport de acea persoan. Dei textul face
referire expres doar la pedepse, indicarea final a incidenei sale fa de toate
dispoziiile primelor alineate ale art. 6 sugereaz c prevederea s-ar aplica (formal)
i n raport de msurile educative ori de acelea de siguran (cu toate c, n cazul
lor, ficiunea juridic astfel impus nu pare s conduc n concret la situaii mai
avantajoase, n viitor, pentru cel n cauz).

A r i. 7. Aplicarea legii penale temporare. (1) Legea penal temporar

se aplic infraciunii svrite n timpul cnd era n vigoare, chiar dac fapta
nu a fost urmrit sau judecat n acel interval de timp.
(2)
Legea penala tem porara este legea penal care prevede data ieirii ei din
vigoare sau a crei aplicare este limitat prin natura temporar a situaiei
care a impus adoptarea sa.
COMENTARIU
Dispoziia alin. (1) reproduce textul din art. 16 CP 1969, consacrnd principiul
ultraactivitii legii penale temporare. Prevederea cuprins n alin. (2) marcheaz
un punct de noutate la nivel legislativ, dar nu i doctrinar, prin explicarea nelesului
noiunii lege temporara (salutar interpretare autentic contextual).
Trebuie spus c noiunea de ultraactivitate, utilizat n tiina dreptului penal
pentru a caracteriza legea temporar, este un concept derivat al sensului propriuzis al termenului. Astfel, dac retroactivitatea desemneaz situaia n care un act
normativ i extinde aplicarea i cu privire la situaii juridice aprute anterior
intrrii sale n vigoare, noiunea de ultraactivitate, ntr-un sens strict simetric,
ar acoperi situaia aplicrii unei legi ieite din vigoare n raport de cauze aprute
ulterior ncetrii activitii sale. Aceast semnificaie este ns strin, n dreptul
penal actual, att ipotezelor de aplicare ultraactiv a legii penale mai favorabile,
ct i cazurilor de aplicare ultraactiv a legii temporare. De altfel, n art. 7 alin. (1)
NCP se prevede explicit faptul c infraciunea creia i se aplic d spoziiile legii
temporare, chiar ulterior ieirii din vigoare, trebuie s fi fost comis n timpul cnd
era n vigoare". n aceast ipotez, odat stabilit caracterul temporar al legii penale
sub guvernarea creia s-au comis faptele [potrivit indicaiilor din alin. (2) al art. 7],
dispoziiile acesteia vor continua s rmn aplicabile n soluionarea respectivelor
infraciuni, chiar dac a aprut ntre timp o nou lege (indiferent dac aceasta ar
fi sau nu mai favorabil dect legea veche), fr s conteze momentul descoperirii
faptei ori data identificrii persoanei care a comis-o sau orice alte momente (legate
de procesul penal prin care infractorul urmeaz a fi tras la rspuncere penal).

28

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 7

Practic, principiul ultraactivitii legii temporare constituie o excepie de la


aplicarea legii penale mai favorabile, instituit n considerarea momentelor deo
sebite de vulnerabilitate social care determin, n principiu, apariia unor legi
penale temporare. Ca atare, legea temporar fie incrimineaz ex novo conduite
care n condiii obinuite nu prezint suficient periculozitate abstract pentru
a interesa domeniul penal, fie - adeseori - ridic nivelul represiunii pentru in
fraciuni preexistente. Cum ns perioadele de activitate a legilor penale tem
porare sunt relativ scurte prin comparaie cu durata instrumentrii unei cauze
penale, majoritatea s a u - uneori- totalitatea infraciunilor comise n acea
perioad urmeaz a se soluiona procesual penal ulterior ieirii din vigoare a legii
temporare. Cum, de regul, actul normativ care va intra n vigoare dup o lege
temporar este unul mai puin sever (fie c reintr n vigoare legislaia anterioar,
fie c apare o lege nou), permisiunea funcionrii principiului mitior lex ar face
ineficient ncercarea legiuitorului de a menine ordinea prin intimidarea sporita
din cuprinsul legii temporare.
Dac apreciem, pentru aceste motive, c se impune fr dubiu caracterul de
excepie al ultraactivitii legii temporare de la principiul aplicrii legii penale
mai favorabile111, att anterior unei condamnri definitive, ct i ulterior acestui
moment, se poate ridica ntrebarea dac acest principiu se impune cu prioritate
i n faa retroactivitii legii de dezincriminare (aspect mult mai discutabil).

Seciunea a 2-a. Aplicarea legii penale n spaiu


COMENTARIU
n noul Cod penal, seciunea dedicat reglementrii aplicrii legii penale n
spaiu este compus din apte texte (art. 8-14) - ca i n Codul penal din 1969, cu
meninerea aceleiai ordini a reglementrii - , n care sunt prevzute: regula de baz
n materie - teritorialitatea (art. 4); principiile derivate (complementare): persona
litatea (art. 9), realitatea (art. 10), universalitatea (art. 11); o dispoziie general de
subsidiaritate a acestor prevederi n raport de obligaiile asumate de statul romn
prin documente internaionale (art. 12); excepia de aplicare a legii penale romne
n considerarea calitii persoanelor, constnd n imunitatea de jurisdicie (art. 13);
o indicaie generic i de trimitere la prescripii normative speciale n domeniul
instituiei extrdrii (art. 14). Parte din reglementrile astfel ordonate alctuiesc
ceea ce n doctrin se identific uneori a fi dreptul penal internaional (concept
distinct de acela de drept internaional penal), reprezentnd norme ale dreptului
intern care ordoneaz raporturile penale cu element de extraneitate.
Constituind o emanaie suveran a autoritii de stat, dispoziiile referitoare
la aplicarea legii penale romne n spaiu (i - inclusiv - asupra persoanelor) nu
111 Dei n doctrin s-a ridicat aceast problem, nu considerm c prin ultraactivitatea legii penale
temporare s-ar nclca dispoziia art. 15 alin. (2) din Constituie, cci apreciem c aceasta ofer
doar posibilitatea aplicrii retroactive a legii penale mai favorabile (s t ric t o s e n su ), fr a crea ns o
obligaie n acest sens.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

29

A r i. 8

Partea general

pot mpiedica niciun alt stat de la afirmarea propriului drept de a reprima acelai
raport juridico-penal de conflict, precum - ca regul - nici reinerea competenei
vreunui alt stat, n soluionarea unui asemenea raport, nu poate paraliza aplicarea
legii penale romne, n msura reinerii incidenei acesteia potrivit vreunuia dintre
principiile de aplicare constnd n teritorialitate, personalitate, realitate ori uni
versalitate (cu unele excepii n acest ultim caz). Drept urmare a acestei realiti,
exist posibilitatea concret ca, prin svrirea unei infraciuni care determin un
raport penal de conflict, n condiiile existenei unui element de extraneitate n
cadrul acestuia, s se determine o situaie caracterizat prin suprapunerea mai
multor competene jurisdicionale etatice diferite n reprimarea respectivei fapte
penale. Cu alte cuvinte, va exista posibilitatea tragerii de mai multe ori la rspun
dere penal a unei singure persoane, n considerarea aceleiai infraciuni, de ctre
autoriti judiciare aparinnd unor state diferite. Aceast veritabil nesocotire a
regulii non (nc) bis in idem constituie o consecin a suveranitii fiecrei entiti
statale care reclam dreptul de a gestiona respectivul raport penal de conflict, a
egalitii juridice a statelor pe scena internaional i a inexistenei unei autoriti
comune supraordonate acestora, care s impun unuia sau mai multor state s
renune la dreptul afirmat de a trage la rspundere penal prin aplicarea propriilor
prevederi normative penale. Totui, pentru ca aceast nesocotire, de iure, a prin
cipiului non (ne) bis in idem s nu se concretizeze defacto, prin supunerea unui
infractor la obligaia de a suporta mai multe sanciuni de drept penal, aplicate n
state diferite, n considerarea unei singure infraciuni comise, legiuitorul romn a
inserat n noul Cod penal dispoziia de la art. 73, potrivit creia, prin mecanismul
denumit computare", din durata pedepsei aplicate n Romnia se vor deduce
partea de pedeaps, precum i durata msurilor preventive privative de libertate
executate pentru aceeai fapt, de ctre aceeai persoan, n strintate. Meca
nismul era cunoscut i n Codul penal din 1969 (art. 89), cu specificarea faptului
c reglementarea este mai complet n legislaia n vigoare, deoarece dispoziia
anterioar nu fcea referire i la cazurile n care legea romn ar fi avut ca temei de
aplicare principiul teritorialitii (situaie n care este perfect posibil suprapunerea
de competene cu un alt stat, datorit, de pild, opiunii pentru criteriul ubicuitii,
ca teorie de identificare a locului svririi infraciunii), lacun completat de noul
cod. care apare, sub acest aspect, drept lege moi favorabila.

A r i. 8 . Teritorialitatea legii penale. (1) Legea penal romn se aplic

infraciunilor svrite pe teritoriul Romniei.


(2) Prin te rito riu l R o m n ie i se nelege ntinderea de pmnt, marea teri
torial i apele cu solul, subsolul i spaiul aerian, cuprinse ntre frontierele
de stat.
(3) Prin in fra c iu n e s v rit pe te rito riu l R o m n ie i se nelege orice in
fraciune comis pe teritoriul artat n alin. (2) sau pe o nav sub pavilion
romnesc ori pe o aeronav nmatriculat n Romnia.

30

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 8

(4)
Infraciunea se consider svrit pe teritoriul Romniei i atunci
cnd pe acest teritoriu ori pe o nav sub pavilion romnesc sau pe o aeronav
nm atriculat n Rom nia s-a efectuat un act de executare, de instigare sau

de complicitate ori s-a produs, chiar n parte, rezultatul infraciunii.


COMENTARIU
Primul articol al seciunii privind aplicarea legii penale n spaiu din noul Cod
penal consacr - ca i n codificarea anterioar - principiul de baz n materie,
denumit explicit teritorialitatea legii penale", dup criteriul pe care este fundamen
tat: locul svririi infraciunii. Astfel, aplicarea principal a legii penale romne
(emanaie a suveranitii statale proprii) are loc n primul rnd n reprimarea
infraciunilor care au fost svrite pe teritoriul naional, indiferent de identitatea
sau calitatea persoanei care le comite (persoan fizic ori juridic, de cetenie ori
naionalitate romn sau strin etc.). Prin comparaie cu prevederea din art. 3
CP 1969, remarcm n noua legislaie o mai strict circumstaniere a faptului c
fa de infraciunile comise pe teritoriul Romniei se aplic legea penal romn.
Din moment ce nu sunt stipulate niciun fel de elemente condiionale, reiese c
aceast aplicare a legii penale romne este una complet, total i necondiionat,
fiind indiferent dac respectiva fapt este sau nu incriminat i n vreo alt legislaie
penal strin, iar n cazul n care cunoate incriminare i n alte legi penale, fiind
indiferente condiiile acelor incriminri ori regimul sancionator aplicabil sau orice
alte elemente (condiii de tragere la rspundere penal etc.). Prin art. 12 ns se
semnaleaz mprejurarea c prevederile art. 8 se aplic dac nu se dispune altfel
printr-un tratat internaional la care Romnia este parte", ceea ce evideniaz
posibilitatea fireasc a legiuitorului romn de a deroga de la aceast regul printr-o
manifestare suveran de voin (precum este aceea de a ncheia sau ratifica un
document internaional bilateral sau multilateral).
Prin comparaie cu reglementarea anterioar a principiului teritorialitii legii
penale romne (art. 3 CP 1969), se observ o ncrctur suplimentar a coni
nutului art. 8 NCP (prevederile din alin. (2)-(4)]. n realitate, elementul de noutate se
limiteaz la nivelul tehnicii normative, al sistematizrii dispoziiilor n cod, deoarece
reglementrile n cauz - norme interpretative contextuale pnvind semnificaia
expresiilor teritoriu al Romniei i infraciune comis pe teritoriul Romniei - se
regseau i de lege praevia, ns separat de textul care stipula teritorialitatea, fiind
situate n ultimul titlu al prii generale (Titlul VIII referitor la nelesul unor termeni
sau expresii n legea penal), la art. 142 (Teritoriul") i art. 143 (Infraciune svr
it pe teritoriul rii").
Dei, formal, topica ntrebuinat de noul legiuitor penal n art. 8 alin. (2) este
diferit de aceea care se regsea n art. 142 CP 1969, prin cele dou dispoziii se
transmite acelai mesaj, anume c teritoriul Romniei include urmtoarele ele
mente: solul dintre frontiere; aoele dintre frontiere; marea teritorial; subsolul
aferent tuturor acestora; spaiu aerian corespunztor tuturor acestora.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

31

A r i. 8

Partea general

Cuprinsul alin. (3) al art. 8 NCP preia ideea din art. 143 alin. (1) CP 1969,
potrivit creia, separat de elementele propriu-zise ale teritoriului naional (care
in de realitatea obiectiv), se stabilete semnificaia mai larg a conceptului de
infraciune svrit pe teritoriul rii (realitate juridic), care include, desigur,
faptele penale comise efectiv pe acest teritoriu, adugnd ns i pe acelea svrite
la bordul navelor sau aeronavelor romneti (ficiune juridic, asimilndu-se
aceste infraciuni cu acelea ntr-adevr comise n Romnia). Noua reglementare
circumstaniaz mai precis maniera de identificare a apartenenei naionale a
navelor sau aeronavelor, preciznd c este vorba despre nave aflate sub pavilion
romnesc, respectiv aeronave nmatriculate n Romnia.
n ultimul alineat al art. 8 NCP, legiuitorul opteaz pentru aceeai teorie de
identificare a locului svririi infraciunii pe care o acredita i prin art. 143 alin. (2)
CP 1969, utiliznd criteriul ubicuiti:, astfel nct se va considera infraciune comis
n Romnia orice fapt incriminat dc legea romn care, n svrirea sa concret,
ar avea vreun punct de legtur cu teritoriul nostru naional ori s-ar desfura,
chiar i parial, la bordul unei nave sau aeronave romne. Din nou, legiuitorul
actual ntrebuineaz mai precis termenii necesari pentru identificare, preciznd
explicit c acest punct de contact poate consta, dup caz, n: desfurarea unui act
de executare; desfurarea unui act secundar de participare la comiterea infrac
iunii, de pe poziia de instigator sau complice; producerea (chiar i parial) a
rezultatului faptei.
Ca excepii de la aplicarea legii penale romne potrivit principiului teritorialitii
(dar nu numai), menionm n primul rnd ipoteza n a crei considerare s-a
reglementat textul art. 13 NCP referitor la imunitatea de jurisdicie a reprezentan
ilor diplomatici acreditai ai statelor strine sau a altor persoane indicate de
diverse tratate internaionale (efi de stat, de guvern etc.). n plus, exist o serie
de norme juridice interne care consacr forme diverse de imunitate penal (total
sau parial; substanial ori procedural; perpetu sau temporar etc.), care pot
conduce la excepii mai largi sau mai restrnse ale aplicrii legii penale romne n
spaiu, inclusiv (sau mai ales) potrivit principiului teritorialitii. Avem n vedere,
spre exemplu: imunitatea Preedintelui statului; imunitatea parlamentar; anumite
imuniti aferente exerciiului anumitor nalte funcii sau demniti publice (de
pild, imunitatea magistrailor) .a.
Prin dispoziiile exprese cuprinse n art. 26 alin. (2) din Legea nr. 17/1990 pri
vind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mrii teritoriale, al zonei
contigue i al zonei economice exclusive ale Romniei, republicat11, se creeaz o
excepie specific de la aplicarea legii romne conform principiului teritorialitii,
dispunndu-se: Jurisdicia penal a Romniei nu se va exercita la bordul unei nave
strine folosite n scopuri comercia e, care trece prin marea teritorial, cu privire
la o infraciune svrit la bordul acesteia (...)". n acelai text, se indic o serie
de excepii de la aceast ipotez (reprezentnd situaii n care are loc revenirea la

1,1 M Of. nr. 765 din 21 octombrie 2002.

32

MARIA-IOANA M lC H IN 'C l/M lH A I D u n e a

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 9

regula aplicrii legii penale, potrivit teritorialitii, fa de persoanele care comit


infraciuni pe teritoriul Romniei - n spe, n marea teritorial)111.
Prin interpretarea per a controrio a art. 11 NCP, coroborat cu art. 8 NCP, rezult
c tragerea la rspundere penal, prin aplicarea legii penale romne n baza
principiului teritorialitii, se poate desfura i n contumacie.

A r i . 9 . Personalitatea legii penale. (1) Legea penal romn se aplic

infraciunilor svrite n afara teritoriului rii de ctre un cetean romn


sau de o persoan juridic romn, dac pedeapsa prevzut de legea
romn este deteniunea pe via ori nchisoarea mai mare de 10 ani.
(2) In celelalte cazuri, legea penal romn se aplic infraciunilor
svrite n afara teritoriului rii de ctre un cetean romn sau de o
persoan juridic romn, dac fapta este prevzut ca infraciune i de
legea penal a rii unde a fost svrit ori dac a fost comis ntr-un loc
care nu este supus jurisdiciei niciunui stat.
(3)
121Punerea n micarea a aciunii penale se face cu autorizarea preala
bil a procurorului general al parchetului de pe lng curtea de apel n a
crei raz teritorial se afl parchetul mai nti sesizat sau, dup caz, a
procurorului general al parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i
Justiie. Termenul n care procurorul poate emite autorizarea este de pn
la 30 de zile de la data solicitrii autorizrii i poate fi prelungit, n condiiile
legii, fr ca durata total s depeasc 180 de zile.
COMENTARIU
Al doilea articol al seciunii privind aplicarea legii penale n spaiu trateaz (ca
i n Codul penal din 1969) ipoteza denumit expres personalitatea legii penale" cunoscut n literatura de specialitate i sub forma principiul ceteniei active" - ,
referitoare la situaia n care ur resortisant romn comite n strintate o fapt
incriminat de legea penal romn. Se completeaz astfel regulile de aplicare n
spaiu a legii penale, lundu-se n considerare o mprejurare neacoperit de prin
cipiul de baz n materie, al teritorialitii, n ncercarea de evitare a unor situaii de
impunitate (inechitabile i periculoase pentru ordinea de drept intern). Principiul
acioneaz ca o msur de descurajare n materia a ceea ce s-ar putea numi export
de infracionalitate", statul romn fiind n mod firesc interesat a stimula ct mai
111 Este vorba despre urmtoarele cazuri: cnd infraciunea a fost svrit de un cetean romn
sau de o persoan fr cetenie care are domiciliul pe teritoriul Romniei [lit. a)); cnd infraciunea
este ndreptat mpotriva intereselor Romniei sau mpotriva unui cetean romn ori a unei
persoane rezidente pe teritoriul Romniei (lit. b)]; cnd infraciunea este de natur s tulbure
ordinea i linitea public n ar sau ordinea n marea teritorial (lit. c)J; cnd exercitarea jurisdiciei
romne este necesar pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante sau de substane psihotrope
(lit. d)); cnd asistena autoritilor romne a fost cerut, n scris, de cpitanul navei ori de un agent
diplomatic sau un funcionar consular al crui pavilion l arboreaz nava (lit. el).
1,1 Alin. (3) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 1 din Legea
nr. 187/2012.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

33

A r i. 9

Partea general

mult propriii ceteni s nu se dedea n strintate la activiti ilicite, periculoase,


dintre cele incriminate n ar.
Noua reglementare prezint o serie de deosebiri fa de norma din art. 4 CP
1969. Astfel, n timp ce codificarea penal anterioar avea n vedere, n materia
principiului personalitii, att situaia ceteanului romn, ct i pe aceea a apa
tridului domiciliat n Romnia, care comit n afara rii infraciuni, roul Cod penal
nu se mai refer, n art. 9, dect la cea dinti ipotez. Renunarea la aplicarea legii
penale romne, potrivit principiului personalitii, fa de persoana fr cetenie,
dar domiciliat n Romnia, care ar comite n strintate fapte considerate penale
de ctre legea romn se explic, deopotriv, printr-o neconcordan i o inechi
tate legislativ care caracteriza problema n reglementarea anterioar. Astfel, pe
de o parte, n conformitate cu mai multe prevederi constituionale111, obligaia
ceteanului romn de a continua s fie destinatar al legii (penale) romne inclusiv
atunci cnd s ar afla n strintate (cu orice titlu i indiferent de caracterul - tem
porar sau perpetuu - al acelei ederi) se legitima (i se legitimeaz) ca o obliga
ie raional i indiscutabil n privina fundamentrii sale legale. Nu ns acelai
lucru se putea afirma i cu privire la persoanele lipsite de cetenie (apatrizi), dar
domiciliate n Romnia. Legtura dintre stat i individ, creat de domiciliu, nu se
poate compara cu aceea decurgnd din raportul de cetenie.
De altfel, acesta a fost probabil i motivul pentru care, n reglementarea unui alt
principiu de aplicare n spaiu a legii penale, anume principiul realitii, legiuitorul
anterior specifica doar protejarea (prin posibilitatea aplicrii legii penale romne)
cetenilor romni mpotriva crora s-ar fi comis n strintate anumite categorii
de infraciuni, de ctre ceteni str ni (sau apatrizi nedomiciliai n Romnia), fr
a face nicio referire la ipoteza victimelor apatride domiciliate n Romnia, care s-ar
fi aflat ntr-o situaie similar (art. 5 CP 1969). De aici izvora ns o inegalitate de
tratament, inechitabil, ntre calitatea de destinatar al legii penale romne avnd
cetenie romn, respectiv aceea de destinatar al legii penale romne avnd
statutul de apatrid domiciliat n Romnia. Sub acest aspect, fa de persoanele fr
cetenie, domiciliate n Romnia, care comit n strintate fapte incriminate de
legea penal romn, noul Cod penal actual apare, indiscutabil, ca o reglementare
maifavorabil dect cea anterioar.
n plus, noul cod tinde a se prezenta drept lege mai favorabila i n raport de
unele situaii n care persoane de cetenie romn comit n strintate fapte
apreciate drept infraciune potrivit legii penale romne, deoarece, n reglementarea
anterioar, principiul personalitii conducea la aplicarea total i necondiionat
a legii penale romne, n orice situaie, aspect modificat de legiuitorul penal din
2009. Dup cum reiese din alin. (1) i (2) ale art. 9 NCP, caracterul necondiionat
al aplicrii legii romne potrivit acestui principiu se menine doar n considerarea
infraciunilor de gravitate sporit (pentru care pedeapsa abstract din legea rom
n este fie deteniunea pe via, fie nchisoarea al crei maxim special depete
1,1 Spre exemplu, art. 4, art. 7, art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) i (2), art. 17, art. 25, art. 36, art. 38,
art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (1) din Constituie.

34

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 10

limita de 10 ani). n schimb, spre deosebire de Codul penal din 1969, atunci cnd
fapta comis n strintate de resortisantul romn este apreciat, n abstract, de
legea romn, drept o infraciune de gravitate medie sau sczut - avnd prevzut
o pedeaps cu amenda sau una cu nchisoarea, dar al crei maxim special s fie de
cel mult 10 ani - legea penal romn nu se va putea aplica dect dac se va stabili
existena dublei incriminri. Singura excepie de la aceast ipotez o reprezint
cazurile - puin probabile de inciden practic - n care locaia svririi nu ar
atrage jurisdicia penal a niciunui (alt) stat.
O alta noutate const n referirea expres la persoana juridic, drept destinatar
al aplicrii n spaiu a legii romne potrivit principiului personalitii. Dei n Codul
penal din 1969 a fost introdus, nc din anul 2006, instituia rspunderii penale
a persoanei juridice, textul art.4 nu fcea referire dect la fptuitorul cetean
romn (sau apatrid domiciliat n Romnia), aadar - indubitabil - , la o persoan
fizic. Lipsa unei stipulaii exprese n textul anterior, odat cu modificarea de
optic privind rspunderea penal a persoanei juridice, a creat aptitudinea unor
interpretri neunitare. Aceast incertitudine fiind rezolvat explicit n sensul
extrapolrii principiului n cauz i asupra situaiei infractorilor persoane juridice
romne care comit infraciuni n strintate, se poate aprecia c, sub acest aspect,
legea noua este mai drastica dect cea veche.
Tot o noutate o reprezint i solicitarea legal, drept condiie pentru tragerea
la rspundere penal, a autorizrii prealabile a unui anumit procuror, expres
indicat [art. 9 alin. (3) NCP], ceea ce presupune verificarea oportunitii tragerii
la rspundere penal, n situai le ncadrabile n textul art. 9 alin. (1) sau (2). Ca
atare, spre deosebire de reglementarea anterioar, unde aplicarea legii romne
potrivit acestui principiu era obligatorie (n principiu), ea devine facultativ n noua
legislaie, depinznd de judecata de oportunitate emis de un anume magistratprocuror. Pentru situaiile n care aceast autorizare va lipsi, noul Cod penal are
aptitudinea de a reprezenta legea mai favorabil, cci punerea n micare i exerci
tarea aciunii penale nu vor mai fi, astfel, posibile [art. 16 alin. (1) lit. e) NCPP).
Prin interpretarea per a contrario a art. 11 NCP, rezult c tragerea la rspundere
penal, prin aplicarea legii penale romne n baza principiului teritorialitii, se
poate desfura i n contumacie.
Excepiile de la aplicarea legii penale romne, potrivit acestui principiu, sunt
aceleai incidente i n cazul n care aplicarea ar avea loc n baza principiului de
baz n materie: teritorialitatea.

A ri. IO. Realitatea legii penale. (1) Legea penal romn se aplic
infraciunilor svrite n afara teritoriului trii de ctre un cetean strin
sau o persoan fr cetenie, contra statului romn, contra unui cetean
romn ori a unei persoane juridice romne.
(2) Punerea n micare a aciunii penale se face cu autorizarea prealabil
a procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

35

Partea general

A r i. 10

i Justiie i numai dac fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare n


statul pe teritoriul cruia s-a comis.
COMENTARIU
Ca i n Codul penal din 1969, a treia dispoziie a legii penale generale n
materie de aplicare n spaiu reglementeaz situaia denumit expres realitatea
legii penale" - cunoscut n doctrin i n varianta principiul ceteniei pasive" referitoare la mprejurrile n care se comite, n strintate, de ctre o persoan
lipsit de apartenen la statul romn, o infraciune ndreptat mpotriva acestuia
ori mpotriva unei persoane cu apartenen la acesta. Principiul este unul comple
mentar n materia aplicrii legii penale romne n spaiu, ntregind situaiile n
care se impune incidena legii perale romne, care nu s-ar putea aplica n te
meiul vreunuia dintre principiile prealabile. Interesul legiuitorului romn de a
extinde (prin excepie i n considerarea unor situaii strict precizate) sfera des
tinatarilor legii penale romne, inclusiv asupra unor persoane care, n principiu,
nu au obligaia supunerii fa de prescripiile normative ale acesteia, rezid n
necesitatea protejrii propriilor interese i a propriilor ceteni fa de activitile
infracionale provenite din partea unor strini care acioneaz n strintate. Cum
nu exist nicio posibilitate de a anticipa dac respectivele fapte fac sau nu obiectul
incriminrii n alte legislaii, respectiv dac exist interes pentru statul ter de a
instrumenta penal o cauz care lezeaz statul romn ori ceteni ai acestuia, legea
penal romn trebuie s i creeze un cadru juridic potenial de aplicare, care s
fac posibil reprimarea efectiv a unor asemenea fapte.
Prin comparaie cu stadiul legislativ anterior (art. 5 CP 1969), sunt de observat
cteva deosebiri. Astfel, sfera infraciunilor care prezint aptitudinea de a atrage
aplicarea legii penale romne conform principiului realitii s-a lrgit considerabil
n reglementarea actual. Dac n Codul penal din 1969 erau avute n vedere
doar trei categorii de infraciuni111, noul legiuitor penal apreciaz c orice fapt
1,1 Erau indicate expres, n art. 5 CP 1969, in fr a c iu n ile c o n t ra s ig u r a n e i s t a tu lu i (cele prevzute
de Titlul I al prii speciale a Codului penal, n art. 155-173, precum i unele infraciuni prevzute
n afara codului, n legi penale speciale, precum Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a
Romniei), in f r a c iu n ile n d re p ta te c o n tra v ie ii u n u i c e t e a n ro m n (discutndu-se, n doctrin, dac
denumirea era ntrebuinat ntr-un sens restrns - viznd doar faptele incriminate n Seciunea I
din primul capitol al Titlului II din partea special a Codului penal din 1969, sub denumirea expres
Omuciderea" - ori ntr-un sens larg - astfel nct, alturi de faptele de omucidere, s permit apli
carea legii penale romne i n cazul faptelor praeterintenionaie avnd ca urmare agravat expres
prevzut moartea victimei, de exemplu, lovirile sau vtmrile cauzatoare de moarte, violul care
a dus la moartea victimei ori tlhria productoare de acelai rezultat), precum i in f r a c iu n ile p rin
c a re s e p r o d u c e a o v t m a re g r a v a in te g rit ii c o r p o r a le o ri s n t ii u n u i c e t e a n ro m n (circumstanierea vtmrii ca fiind una grav" excludea incidena textului n ipoteza svririi unor
simple loviri sau alte violene - art. 180 CP 1969 - ori a unei vtmri corporale - a't. 181 CP 1969 - ,
reinnd-o doar n ipoteza faptei incriminate la art. 182 CP 1969, a corespondentului acesteia din
culp - selectiv, anumite alineate din art. 134 CP 1969 - , cu reinerea aceleiai probleme: referirea
s tric to s e n s u ori la to s e n s u la categoria faptic descris, astfel nct s exclud ori s includ infrac
iunile praeterintenionate la care rezultatul mai grav consta ntr-o vtmare grat/, precum violul
sau tlhria care produsese o asemenea urmare).

36

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 10

incriminat de legea romn, comis n strintate, de ctre o persoan care nu


are cetenie romn, mpotriva statului romn ori a unui cetean romn sau unei
persoane juridice romne, poate conduce la declanarea procedurii de tragere la
rspundere penal n Romnia. Ca atare, nu va mai fi relevant juridic, din acest
punct de vedere, distincia dintre infraciuni contra (siguranei, securitii) statului
i categoria infraciunilor contra intereselor statului, deoarece comiterea oricreia
dintre acestea, n condiiile de la art. 10 NCP, va nate posibilitatea aplicrii legii
penale romne potrivit aceluiai principiu (spre deosebire de Coaulpenal din 1969,
potrivit cruia comiterea unei infraciuni din categoria secunc putea conduce
doar la aplicarea potenial a legii romne n baza mai restrictivului principiu
al universalitii). Desigur, aceast lrgire a bazei infracionale care permite legii
penale romne s se aplice conform principiului realitii marcheaz un caracter
potenial mai puin favorabil al noului cod, prin comparaie cu cel anterior.
O alta deosebire fa dc Codul penal din 1969 provine din renunarea, n apli
carea legii penale romne potrivit principiului anterior, al personalitii, la repri
marea potrivit art. 9 a faptelor comise n strintate de un apatrid domiciliat n
Romnia. Ca atare, n msura n care ele vor fi svrite n afara rii, mpotriva
acesteia ori a unui cetean romn sau a unei persoane juridice romne, va deveni
incident principiul realitii (pe cnd, n vechea reglementare, legea romn s-ar fi
aplicat conform personalitii). Cum n codul anterior nu se solicita nicio condiie
aparte pentru tragerea la rspundere penal potrivit personalitii, n asemenea
situaii are aptitudinea de a fi lege mai favorabila noua reglementare, anume
atunci cnd, pe caz concret, va lipsi autorizarea necesar, n lumina acesteia, pen
tru aplicarea legii romne conform principiului realitii.
n plus, se completeaz expres ipoteza principiului realitii prin referire la
victima persoan juridic (dei aceast mprejurare era n mod tacit i fr contro
verse acoperit i de legislaia anterioar). ns, printr-o inexplicabil disconti
nuitate fa de dispoziia de la art. 9, referirea la subiectul activai infraciunii din
cuprinsul art. 10 tinde a avea n vedere numai infractorii persoane fizice care ar
comite n afara Romniei infraciuni ndreptate contra acesteia ori cetenilor si
sau persoanelor juridice apartenene (sunt specificai expres doa- ceteanul strin
i persoana fr cetenie - cu certitudine, exclusiv persoane fizice). Problema
de principiu, potrivit creia instituia rspunderii penale a persoanei juridice
nu este recunoscut de toate sistemele naionale de drept din celelalte state,
putea fi depit lesne, evential printr-o stipulaie expres limitativ n acest
sens (care s permit aplicarea legii romne, n baza art. 10 NCP, numai fa de
persoanele juridice strine care au comis n strintate infraciuni contra Rom
niei sau cetenilor si ori persoanelor juridice romne, doar dac acestea aparin
unui stat n care ar putea fi trase la rspundere penal pentru o fapt similar,
avnd ns, ca subiect pasiv, chiar statul respectiv ori un cetean al acestuia
sau o persoan juridic aparinnd statului n cauz). n lipsa unei asemenea
echivalene, prin raportare la principiul personalitii, se creeaz un dezechili
bru periculos i inechitabil ntre destinatarii legii penale persoane fizice i des
tinatarii legii penale persoane juridice. n plus, se poate ridica ntrebarea ce s-ar
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

37

A r i. 10

Partea general

ntmpla dac o persoan juridica dintr-un stat care nu recunoate instituia


rspunderii penale a persoanei juridice ar ajunge s comit o infraciune astfel
nct legea penal romn s fie inciden n baza principiului teritorialitii. Ar
putea dispoziia art. 8 NCP s fie paralizat de mprejurarea c infractorul este o
entitate strin creia nu i se recunoate capacitate penal n propriul sistem de
drept? n cazul unui rspuns negativ (pe care l apreciem drept ntemeiat - cci,
altfel, s-ar putea aboli caracterul total i necondiionat al aplicrii legii penale
romne, n baza teritorialitii, i n considerarea altor motive, precum: vrsta
minim de la care exist capacitate penal n legislaia statului al crui cetean
este infractorul, existena unor cauze de excludere a infraciunii n acea legislaie
etc.|, nu vedem de ce asemenea considerente ar trebui s aib vreo pondere n
chestiunea tragerii la rspundere penal a unei persoane juridice care ar comite,
n strintate, o infraciune mpotriva statului romn, a unui cetean al acestuia
ori a unei persoane juridice romne. Ca atare, recomandam legiuitorului s extind
explicit sfera de aplicare a art. 10 i la infractorii persoane juridice, cci, n afara
unei asemenea prevederi, interpretarea textului n practic prezint aptitudinea
de a fi neunitar (interdicia interpretrii analogice in mala partem a legii penale
putnd intra n conflict, n aceast chestiune, cu regula soluionrii identice a unor
situaii identice: ubi eadem rado, ibi idem ius).
n alineatul secund al art. 10 s-o meninut cerina unei autorizri prealabile,
n vederea punerii n micare a aciunii penale pentru asemenea fapte (ceea ce
marcheaz un aspect de oportunitate a procedurilor de tragere la rspundere
penal) - condiie existent i potrivit art. 5 alin. (2) CP 1969-, cu precizarea
c legea nou circumstaniaz mai precis identitatea celui de la care urmeaz a
proveni autorizaia n cauz: procurorul general al Parchetului de pe lng nalta
Curte de Casaie i Justiie (iar nu, pur i simplu, procurorul general). Apreciem c
se instituie, astfel, o cauz special de nlturare a rspunderii penale, n msura
n care autorizarea respectiv nu ar fi acordat.
Este de reinut, ca element de noutate fa de Codul penal din 1969, adugarea
unei condiii suplimentare necesare pentru aplicarea legii penale romne potrivit
principiului realitii, anume inexistena unei proceduri judiciare privind fapta
comis, n statul pe al crui teritoriu a fost aceasta svrit. Cele dou condiii
indicate n art. 10 alin. (2) sunt cumulative, aadar, lipsa verificrii oricreia dintre
ele paralizeaz aciunea penal. Raiunea instituirii celei de-a doua condiii pare s
fie ncercarea de a limita situaiile ce suprapunere de competen. n acest ultim
sens, organele judiciare penale romne vor trebui s ntreprind msuri pentru a
verifica i determina existena sau inexistena unei asemenea proceduri judiciare n
statul pe al crui teritoriu se reine a se fi comis infraciunea. Este de remarcat c, n
lumina unor dispoziii ale legii procesual penale, dincolo de o asemenea verificare
(care trebuie s fie ntreprins indiferent de statul n cauz), dac infraciunea a
fost comis ntr-un stat membru al Uniunii Europene, autoritile romne au chiar
obligaia de a ntreprinde activiti de natur a determina/impulsiona demararea
unei asemenea proceduri judiciare, doar n ipoteza lipsei de reacie a organelor
judiciare strine n cauz urmnd a deveni inciden aplicarea legii penale romne
38

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r t . 11

n temeiul principiului realitii111 (ceea ce conduce la aprecierea caracterului


subsecvent al aplicrii legii penale romne n spaiu potrivit principiului realitii).
Este, de asemenea, de observat c aplicarea legii romne potrivit realitii
nu este condiionat de dubla incriminare ori de prevederile mai severe sau mai
favorabile infractorului din legea strin de referin, ci doar de lipsa desfurrii
unor proceduri judiciare raportate la aceeai fapt. Din contr, s-ar prea chiar c
acest principiu de aplicare a legii penale romne are anse mai mari s intervin
atunci cnd lipsete dubla incriminare, cci - astfel - nu ar trebui, n principiu, s
existe proceduri judiciare strine, desfurate n considerarea aceleiai fapte, care
s poat paraliza tragerea la rspundere penal n Romnia.
Prin inserarea unei condiii suplimentare de tragere la rspundere penal,
noul cod tinde a reprezenta reglementarea mai favorabila, pentru ipotezele n
care, condiia n cauz nefiind verificat, aciunea penal nu s-ar putea exercita.
Cum legea nu solicit expres n ort. 10 prezena la judecata a infractorului,
reiese c tragerea la rspundere penal a acestuia se poate desfura i n
lips. Excepiile de la celelalte principii dup care s-ar putea aplica n spaiu legea
romn se rein, corespunztor, i n privina realitii legii penale.

A ri. 11. Universalitatea legii penale. (1) Legea penal romn se


aplic i altor infraciuni dect celor prevzute n art. 10, svrite n afara
teritoriului rii de un cetean strin sau o persoan fr cetenie, care se
afl de bunvoie pe teritoriul Romniei, n urmtoarele cazuri:
a) s-a svrit o infraciune pe care statul romn i-a asumat obligaia s o
reprime n temeiul unui trata! internaional, indiferent dac este prevzut
sau nu de legea penal a statului pe al crui teritoriu a fost comis;
b) s-a cerut extrdarea sau predarea infractorului i aceasta a fost refu
zat.
(2) Dispoziiile alin. (1) lit. b) nu se aplic atunci cnd, potrivit legii
statului n care s-a svrit infraciunea, exist o cauz care mpiedic
punerea n micare a aciunii penale sau continuarea procesului penal ori
executarea pedepsei sau cnd pedeapsa a fost executat ori este considerat
ca executat.
(3) Cnd pedeapsa nu a fost executat sau a fost executat numai n
parte, se procedeaz potrivit dispoziiilor legale privitoare la recunoaterea
hotrrilor strine.

111 Astfel, potrivit art. 289 alin. (10) NCPP, n cazul n care plngerea este ntccmit de ctre o per
soan care locuiete pe teritoriul Romniei, cetean romn, strin sau persoan fr cetenie,
i prin aceasta se sesizeaz svrirea unei infraciuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii
Europene, organul judiciar este obligat s primeasc plngerea i s o transmit organului compe
tent din ara pe teritoriul creia a fost comis infraciunea. Regulile privind cooperarea judiciar n
materie penal se aplic n mod corespunztor". La aceast dispoziie face referire direct i art. 290
alin. (2) NCPP privind d e n u n u l, ca mod de sesizare a organelor judiciare penale.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

39

Partea general

A r i. 1 1

COMENTARIU
Ultimul principiu de aplicare n spaiu a legii penale romne prevede situaiile
cele mai extinse ale sferei de acoperire a legislaiei penale naiorale, lrgind la
maxim grupul destinatarilor poteniali ai acesteia. Astfel, devine posibil ca orice
persoan de cetenie strin ori fr nicio cetenie, care a svrit, oriunde n
lume (dar n afara Romniei), o fapt incriminat de legea romn, chiar dac
ea nu lezeaz direct statul romn ori cetenii acestuia sau persoanele juridice
romne, s poat fi tras la rspundere penal de ctre organele judiciare romne,
n anumite condiii strict determinate de lege. Aceste condiii sunt mai restrictive
dect n celelalte cazuri de aplicare in spaiu (i asupra persoanelor) a legii penale
romne, tocmai datorit acestei sfere deosebit de extinse n care este posibil
aplicarea sa potrivit principiului analizat, deoarece legiuitorul romn nu are nici
prerogativa, nici interesul de a-i a'oga dreptul de a sanciona, n orice condiii,
orice fapt incriminat n dreptul su intern, indiferent cine, unde i mpotriva cui
ar comite-o, n afara granielor Romniei.
Una dintre aceste condiii restrictive necesare pentru aplicarea legii penale
romne n temeiul principiului universalitii, suplimentar fa de condiiile care
sunt solicitate conform celorlalte trei principii deja analizate, este prezena (benevo
l) n Romnia a infractorului. Practic, aceast cerin indic imposibilitatea jude
crii n contumacie a persoanei acuzate, creia legea romn i s-ar aplica n baza
universalitii. Conform art. 237 din Legea nr. 187/2012, n aplicarea dispoziiilor
art. 11 din Codul penal, condiia aflrii de bunvoie pe teritoriul Romniei se
interpreteaz n sensul aflrii benevole pe acest teritoriu la momentul dispunerii
de ctre organele judiciare a unei msuri privative sau restrictive de libertate n
considerarea infraciunii care atrage incidena principiului universalitii".
Prin comparaie cu reglementarea din art. 6 CP 1969, observm o serie de
modificriin concepia legal referitoare la fundamentarea aplicrii legii penale
romne n baza universalitii. Pe de o parte, se restrnge sfera de aplicare, ca efect
al lrgirii exponeniale a cmpului de cuprindere a principiului realitii. Potrivit
dispoziiilor anterioare, principiul realitii era incident numai n cazul comiterii
anumitor infraciuni, n strintate, de ctre strini, mpotriva statului romn ori
a cetenilor acestuia. Ca atare, rmnea ca pentru celelalte tipuri de infraciuni
comise n aceste condiii, avnd ca subiect pasiv statul nostru ori cetenii acestuia,
s poat fi aplicabil legea romn numai n baza universalitii, alturi de ipotezele
fireti, n care n strintate s-ar fi comis, de ctre un strin, o infraciune asupra
unui stat ter sau a unei persoane strine. Cum n noul Cod penal realitatea aco
per toate cazurile n care subiectul pasiv al unei infraciuni comise de ctre un
strin, n strintate, este statul romn, un cetean romn sau o persoan juridic
romn, reiese c sub incidena principiului universalitii urmeaz a fi cuprinse
doar ipotezele n care, n strintate, un strin comite o infraciune al crei subiect
pasiv este un stat strin sau un cetean strin ori o persoan juridic strin
(desigur, dac sunt ntrunite i celelalte condiii legale indicate de art. 10 NCP).

40

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r t . 11

Pe de alt parte, n acest cmp restrns de aciune intervine i o modificare


care, din contr, tinde s lrgeasc sfera de cuprindere a principiului universalitii
fa de reglementarea anterioar, deoarece aceasta din urm condiiona toate
ipotezele de aplicare a legii pena e romne, conform acestui principiu, de stabilirea
dublei incriminri, pe cnd noul Cod penal creeaz i o categorie de situaii n care
universalitatea va determina aplicarea legii penale romne cu desconsiderarea
existenei sau inexistenei dublei incriminri [i anume n cazul descris la alin. (1)
lit. a)].
Consacrnd expres regula din materia extrdrii, cunoscut sub forma adagiului aud dedere, aut iudicare, alin. (1) lit. b) al art. 11 NCP indic drept caz alter
nativ de inciden a principiului universalitii (ca temei pentru aplicarea legii
penale romne) ipoteza n care persoana strin - refugiat benevol pe teritoriul
Romniei, acuzat (ori deja condamnat) de autoritile judiciare ale unui alt stat
dc comiterea n strintate a unei fapte incriminate i de legea penal romn,
asupra unui subiect pasiv reprezentat de un stat strin sau de un cetean al unui
stat strin ori de o persoan juridic strin - este solicitat n vederea extrdrii
sau predrii, care nu sunt ns acordate de statul romn.
Reiese o nou limitare a sferei de inciden n materia principiului universalitii,
prin raportare la legislaia anterioar. Codul penal din 1969 nu solicita dect
prezena n ar a fptuitorului i dubla incriminare. Noul Cod penal adaug la
acestea (cu excepia cazului n care infraciunea comis face parte din categoria
celor pe care statul romn i-a asumat obligaia s le reprime n temeiul unui
tratat internaional) condiia ca extrdarea persoanei n cauz s se fi solicitat i
refuzat. Aadar, dac infractorul strin, care a comis n strintate o infraciune ce
nu aparine categoriei faptelor pe care Romnia s-a angajat, prin tratate interna
ionale, s le reprime, se refugiaz benevol n ara noastr, iar extrdarea sau
predarea lui nu este solicitat de un stat ter, legea penal romn nu i gsete
niciun temei de inciden, printre principiile de aplicare n spaiu reglementate
expres, chiar dac svrirea infraciunii ar fi un fapt notoriu.
Indicarea expres a caracterului benevol care trebuie s caracterizeze prezena
strinului infractor n Romnia constituie o alt deosebire formal a dispoziiei din
art. 11 NCP fa de textul din art. 6 CP 1969. Condiia era cunoscut i anterior n
doctrin, fiind dedus prin interpretarea per a contrario a alin. (2) coroborat cu
alin. (1) din art. 6 CP 1969.
Prin excepie doar de la cazul de aplicare a legii penale romne potrivit princi
piului universalitii, constnd n refuzul extrdrii sau predrii infractorului,
alin. (2) dispune c tragerea la rspundere penal n Romnia va fi, totui, mpie
dicat atunci cnd, potrivit legii statului n care s-a svrit infraciunea, exist o
cauz care mpiedic punerea n micare a aciunii penale sau continuarea pro
cesului penal ori executarea pedepsei sau cnd pedeapsa a fost executat ori
este considerat ca executat. Aceast cerin negativ de aplicare a legii penale
romne potrivit principiului universalitii presupune o verificare, de ctre orga
nele judiciare romne sesizate cu instrumentarea cauzei, a legislaiei strine cores
punztoare i a stadiului procesual al eventualei proceduri judiciare sau execuMaria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

41

A r i. 1 1

Partea general

ionale desfurate n statul pe teritoriul cruia s-a comis fapta. Este de observat
c elementul de referin l reprezint doar statul n care s-a comis fapta, iar nu
orice legislaie strin care ar reclama dreptul de rezolvare a raportului penal de
conflict. Astfel, spre exemplu, dac fapta s-a comis ntr-un stat strin, de ctre un
cetean al acestuia, dar mpotriva unui cetean al altui stat strin, iar acest stat
din urm solicit Romniei extrdarea infractorului, aflat benevol n ara noastr,
pentru a fi judecat conform unor reguli similare celor de la principiul realitii
(astfel cum este acesta reglementatn noul Cod penal romn), extrdare care este
refuzat, statul romn va trebui s judece respectiva persoan (dac fapta este
incriminat n dreptul nostru), dar numai dac fapta este incriminat i n legea
penal a statului pe teritoriul cruia s-a comis i dac n raport de acesta (iar nu
de statul solicitant) nu se verific vreuna dintre mprejurrile indicate la alin. (2)
al art. 11 NCP.
Dc asemenea, alin. (3) marcheaz o limitare a aplicrii legii romane potrivit
principiului universalitii. Astfel, dac n situaia de la alin. (2) [se subnelege
legtura doar cu alin. (2), deoarece numai acolo se pune n discuie problema
executrii pedepsei, de la care pornete textul alin. (3)] se probeaz c n statul
pe al crui teritoriu s-a comis fapta s-a pronunat o condamnare, aplicndu-se o
pedeaps care nu a fost integral executat deja, n Romnia nu se va mai putea relua
judecata, fcndu-se aplicarea legii romne conform principiului universalitii,
ci se va proceda la recunoaterea scelei hotrri strine111, urmnd a se dispune
obligarea infractorului la executarea pedepsei ori a restului de pedeaps deja
aplicat.
Similar cu ipoteza din art. 10 NCP, observm aceeai lips a indicrii persoanei
juridice n sfera subiecilor activi ai infraciunii, care, n condiiile art. 11, ar putea
ajunge s i gseasc angajat rspunderea penal potrivit legii romne, aplicat
n baza principiului universalitii. n acest caz ns, excluderea pare mai plauzibil,
deoarece o condiie de baz pentru funcionarea principiului universalitii este
prezena benevol, n ara noastr, a infractorului. Or, n timp ce mobilitatea unei
persoane fizice poate conduce la asemenea situaii, prezena n Romnia a unei
persoane juridice strine nu poate fi reinut dect n urma desfurrii unor pro
ceduri i formaliti specifice de nregistrare, nfiinare a unor sucursale, puncte
de lucru etc. Or, n momentul desfurrii acelor formaliti, se poate institui con
diia refuzului de nregistrare (etc.) a persoanelor juridice care au comis n stri
ntate fapte incriminate de legea penal romn, neconstituindu-se, astfel, de la
nceput, o condiie a aplicrii legii penale romne potrivit principiului universali
tii: prezena n ar a infractorului.
Dincolo de aceste reflecii teoretice, apreciem c s-ar impune, chiar i n cadrul
art. 11 NCP, completarea dispoziiei cu referire i la subiectul activ al infraciunii
persoan juridic, deoarece este posibil ca la data procedurilor extrapenale indicate
anterior s nu se poat verifica, din diverse motive, cu certitudine, cazierul"
1,1 Regulile de recunoatere a hotrrilor strine sunt cuprinse n Legea nr. 302/2004 privind coope
rarea judiciar internaional n materie penal, republicat (M. Of. nr. 377 din 31 mai 2011).

42

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 12

internaional al persoanei juridice, iar mprejurarea comiterii unei infraciuni (chiar


dintre acelea pe care Romnia i-a asumat obligaia s le combat, n baza unor
tratate internaionale) de ctre aceasta, n strintate, asupra unui alt stat dect
cel romn sau asupra unei persoane aparinnd altui stat dect cel romn, s se
descopere ulterior datei la care persoana juridic n cauz poate fi apreciat ca
aflndu-se, benevol, pe teritoriul Romniei (or, infraciunile respective ar putea
fi integral comise dup acest moment).
Excepiile de la celelalte principii dup care s-ar putea aplica n spaiu legea
romn se rein, corespunztor, i n privina universalitii legii penale.

A ri. 12. Legea penal i tratatele internaionale. Dispoziiile art. 8-11


se aplic dac nu se dispune altfel printr-un tratat internaional la care
Romnia este parte.
COMENTARIU
Prevederea cuprins n art. 12 NCP are echivalent (parial) n art. 7 CP
1969. Distincia principala rezid n extinderea sferei sale de cuprindere asupra
tuturor celor patru principii care fac posibil aplicarea n spaiu (i asupra
persoanelor) a legii penale romne (n reglementarea anterioar erau avute n
vedere, n acest sens, doar principiile realitii i universalitii). n subsidiar,
terminologia utilizat de legiuitorul actual este mai precis, fcndu-se referire absolut firesc - la tratatele internaionale la care Romnia este parte, iar nu la
orice convenie internaional (aa cum se indica n Codul penal din 1969).
Prin norma n cauz nu se realizeaz dect o subliniere mai ferm a unei
situaii care ar fi condus - credem noi - oricum la aceast rezolvare, chiar i n
absena unei prevederi exprese, potrivit art. 11 din Constituie111. Ratificnd un
tratat internaional, acesta se integreaz n dreptul intern, avnd - desigurvaloarea unei prevederi legale speciale n raport de dispoziiile incluse n actele
normative preexistente, inclusivfa de Codul penal. Drept urmare, potrivit regulii
specialia generalibus derogant, dispoziiile sale vor avea prioritate de aplicare
fa de cele generale, dac vor deroga de la acestea, aspect valabil inclusiv n
materia aplicrii legii penale n spaiu (ori asupra persoanelor). Limitarea formal
a acestor ipoteze doar n raport de anumite principii (secundare) dup care
ar urma s se fac aplicarea legii penale romne n spaiu era inexplicabil i
inutil (nefuncional), deoarece legiuitorul este suveran n a crea poteniale
excepii de la orice reglementare anterioar, putnd, totodat, s o modifice sau
suprime integral. Ca atare, apreciem c, inclusiv n lumina fostei legislaii penale,
prioritatea reglementrilor speciale cuprinse n legile de ratificare a unor tratate
internaionale, referitoare (eventual) la reguli de aplicare n spaiu sau asupra
111 (1) Statul romn se oblig s ndeplineasc ntocmai i cu bun-credin obligaiile ce-i revin din
tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
intern. (3) n cazul n care un tratat la care Romnia urmeaz s devin parte cuprinde dispoziii
contrare Constituiei, ratificarea lui poate avea loc numai dup revizuirea Constituiei".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

43

Partea general

A r i. 13

persoanelor a legii penale romne - indiferent de principiul potrivit cruia ar fi


fost aceasta inciden n mod normal - se impunea asupra normelor generale n
materie cuprinse n Codul penal.
Din moment ce legea nu distinge, reiese c aceste poteniale derogri ar putea
decurge att din tratate internaionale multilaterale la care statul romn este
parte, ct i din convenii internaionale bilaterale. n acest ultim sens, exempli
ficm prin conveniile n baza crora s-ar permite, ntr-un anumit cadru, accesul
personalului ori al navelor sau aeronavelor militare ale unui stat ter pe teritoriul
nostru naional, ocazie n care se vor stabili i eventualele excepii de la aplicarea
legii penale romne potrivit principiilor care o fac posibil111. De regul, cu situaia
personalului militar se asimileaz i situaia personalului navelor sau aeronavelor
guvernamentale a cror ptrundere i/sau edere se permite pe teritoriul
Romniei.

A ri. 13. Imunitatea de jurisdicie. Legea penal nu se aplic infraciu


nilor svrite de ctre reprezentanii diplomatici ai statelor strine sau de
ctre alte persoane care, n conformitate cu tratatele internaionale, nu sunt
supuse jurisdiciei penale a statului romn.
COMENTARIU
Textul art. 13 NCP reproduce, practic, dispoziia cuprins n art. 8 CP 1969. Este
evident faptul c prin aceast norm se instituie o excepie, o derogare de la
aplicarea legii penale romne n spaiu, n considerarea statutului persoanei asupra
creia ar urma s fie exercitat represiunea. n concret, dispoziia reprezint o con
tinuare fireasc (i o circumstaniere special) a prevederii din articolul precedent,
deoarece conceptul generic de imunitate de jurisdicie penal a reprezentanilor
diplomatici este rezultatul evolutiv al reglementrilor bilaterale i multilaterale
dintre state, n sfera relaiilor externe, de-a lungul timpului171, extinzndu-se,

111 A se vedea, n acest sens, i Legea-cadru nr. 291/2007 privind intrarea, staionarea, desfurarea
de operaiuni sau tranzitul forelor armate strine pe teritoriul Romniei, precum i art. 34 din Legea
nr. 17/1990, n conformitate cu ale crui prevederi: navele militare strine i alte nave de stat
strine folosite pentru servicii guvernamentale se bucur de imunitate de jurisdicie pe timpul ct se
afl n porturi, n apele maritime interioare i n marea teritorial ale Romniei". Cu titlu de exemplu
de tratat bilateral prin care, n sensul celor artate, se exclude Jurisdicia penal romn, Inclusiv n
privina infraciunilor comise pe teritoriul Romniei, facem trimitere la pct. 1 al art. III din Acordul
ntre Romnia i Statele Unite ale Americi privind statutul forelor Statelor Uni:e ale Americii n
Romnia, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (publicat n
M. Of. nr. 324 din 16 mai 2002; documentul poate fi consultat n format electronic pe site-ul oficial al
Camerei Deputailor, la adresa de internet http://www.cdep.rO/proiecte/2002/000/60/7/acord067.
pdf - verificat la data de 26 decembrie 2013).
1,1 A se vedea, n acest sens, Convenia cu privire la relaiile diplomatice, ncheiat la Viena la 18 apri
lie 1961, ratificat de Romnia prin Decretul nr. 566/1968 (B. Of. nr. 89 din 8 iulie 1968), sau Con
venia cu privire la relaiile consulare, ncheiat la Viena la 24 aprilie 1963, ratificat de Romnia prin
Decretul nr. 481/1971 (B. Of. nr. 10 din 28 ianuarie 1972).

44

MARIA-IOANA MlCHIN'Cl/ Mihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 14

totodat, i asupra altor categorii de persoane stabilite tot prin documente interna
ionale (efi de stat, efi de guvern etc.).
Trebuie remarcat (pentru a prentmpina o confuzie nefericit, dar uzual)
c excepia n cauz nu se instituie numai n considerarea principiului de baz
dup care s-ar face aplicarea n spaiu a legii penale romne (teritorialitatea), ci
reprezint o derogare de la oricare dintre principiile ce ar permite, n mod normal,
aceast aplicare. n acest sens, argumente sunt att exprimarea necircumstaniat
a legiuitorului (care indic inaplicabilitatea legii penale, fr a limita aceast situaie
doar la ipoteza n care legea penal s-ar aplica potrivit unui anumit principiu), ct
i poziionarea textului n economia seciunii care conine regulile de aplicare n
spaiu a legii penale romne (dispoziia nu este formulat imediat dup principiul
teritorialitii, ntr-o poziie interpus ntre acesta i celelalte principii de aplicare
n spaiu, ci este inserat ulterior tuturor acestor principii, rezultnd c instituie o
excepie de la oricare dintre ele, reprezentnd o norm cu un caracter sporit de
specialitate fa de acestea).
Este regretabil c legiuitorul nu a mai meninut n acest text simetria unei expri
mri strict circumstaniate la legea penala romna, aa cum a fcut-o, constant,
n cuprinsul dispoziiilor anterioare. De asemenea, nu s-a mai specificat expres
c sunt avute n vedere dispoziiile tratatelor internaionale la care Romnia este
parte, precum s-a procedat n cuprinsul art. 12 NCP. Aceste aspecte punctuale
sunt ns tacit subnelese n reglementarea art. 13 NCP. Astfel, o excepie de la
dispoziii interne exprese (mai ales n materie penal) nu ar putea fi recunoscut
dect n considerarea unor norme incluse n tratate la care statul romn i-a
manifestat voina suveran de a deveni parte. Pe de alt parte, este cunoscut
faptul c imunitatea de jurisdicie reprezint o limitare de la aplicarea legii penale
romne, dar nu constituie, n mod necesar, temeiul pentru apariia unei stri de
impunitate absolut, cci infractorul poate fi tras la rspundere penal potrivit legii
proprii (din statul al crui reprezentant diplomatic este). Drept urmare, este firesc
ca dispoziia de imunitate s nu fie general funcional, extrgndu-l pe respectivul
agent de la aplicarea oricrei legi penale, ci limitat la inaplicabilitatea legii penale
a statului n care a fost acreditat respectivul reprezentant diplomatic (aadar, n
ceea ce ne privete, este vorba doar despre inaplicabilitatea legii penale romne).

A r i. 14. Extrdarea. (1) Extrdarea poate fi acordat sau solicitat n

temeiul unui tratat internaional la care Romnia este parte ori pe baz de
reciprocitate, n condiiile legii.
(2) Predarea sau extrdarea unei persoane n relaia cu statele membre
ale Uniunii Europene se acord sau se solicit n condiiile legii.
(3) Predarea unei persoane ctre un tribunal penal internaional se acor
d n condiiile legii.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

45

Partea general

A r i. 14

COMENTARIU
Ca i n Codul penal din 1969 (art. 9), ultima reglementare din seciunea referi
toare la aplicarea legii penale n spaiu din noul Cod penal const ntr-o dispoziie
de principiu care semnaleaz existena i cadrul general de manifestare privind
extrdarea. Aceasta reprezint o instituie specific nscut n cadrul activitii
de cooperare i asisten internaional a statelor, n materie penal, constituind
procedeul juridic prin care un stat solicit altui stat - pe al crui teritoriu a fost
identificat o persoan urmrit de statul solicitant n vederea supunerii la
o procedur judiciar penal ori n vederea obligrii la executarea efectiv a
unei sanciuni de drept penal stabilite ca urmare a desfurrii unei asemenea
proceduri - predarea respectivei persoane, urmnd ca statul solicitat s decid
dac d sau nu curs acestei solicitri. Instituia nu trebuie confundat cu expulzarea,
care - dintr-o perspectiv penal - reprezenta, potrivit Codului penal din 1969,
o sanciune de drept penal sub forma unei msuri de siguran [art. 112 lit. e) i
art. 117], iar potrivit actualei reglementri penale constituie tot o sanciune de
drept penal, dar sub forma unei pedepse complementare aplicabile infractorilor
persoane fizice, sub denumirea de interzicerea exercitrii dreptului strinului de
a se afla pe teritoriul Romniei, fiind unul dintre categoriile de drepturi al cror
exerciiu poate fi interzis, pentru o perioad de la 1 la 5 ani, n cadrul pedepsei
complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi [art. 66 alin. (1) lit. c) NCP].
Dup cum se indic n art. 14 alin. (1) NCP, temeiul unei asemenea proceduri, n
raport de state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, poate fi reprezentat fie
de o reglementare internaional - dup caz, multilateral ori bilateral - existent
ntre statul romn i cellalt stat n cauz, fie, n absena acesteia, de o declaraie
de reciprocitate, n condiiile legii interne. Spre deosebire de prevederea din art. 9
CP 1969, reiese formal c extrdarea nu poate fi acordat (n aceste cazuri) doar n
temeiul legii interne, fr s existe o baz convenional internaional ori mcar
o declaraie de reciprocitate ntre statul romn i cellalt stat. Astfel, dispoziiile
codificrii penale sunt puse de acord, n mod explicit, formal, cu prevederile
din legea fundamental [art. 19 alin. (2) i (3) din Constituie111], care nu indic
legea intern drept surs alternativ unic n temeiul creia s se acorde (sau
solicite), de ctre statul romn, extrdarea, impunnd neaprat (i) existena unei
dispoziii exprese n acest sens, fie intr-o convenie internaional, fie pe baz de
reciprocitate.
Dup cum reiese din cele deja indicate, extrdarea reprezint o procedur
care implic dou state: unul se numete stat solicitant, cellalt se numete stat
solicitat. Fixnd statul nostru drept unul dintre statele implicate n procedura
extrdrii, o vom califica pe aceasta drept o extrdare activ - atunci cnd Romnia
1,1 Potrivit acestui articol: (1) Ceteanul romn nu poate fi extrdat sau expulzat din Romnia. (2)
Prin derogare de la prevederile alin. (1), cetenii romni pot fi extrdai n baza conveniilor interna
ionale la care Romnia este parte, n condiiile legii i pe baz de reciprocitate. (3) Cetenii strini
i apatrizii pot fi extrdai numai n baza unei convenii internaionale sau n condiii de reciproci
tate. (4) Expulzarea sau extrdarea se hotrte de justiie".

46

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul l. Legea penal i limitele

ei de apucare

A r i. 14

este stat solicitant (deoarece ea se manifest activ n materie de extrdare,


solicitnd-o) respectiv drept o extrdare pasiv - atunci cnd Romnia este
stat solicitat (cci ea primete solicitarea din partea altui stat, acesta din urm
fiind, aadar, entitatea activ n iniierea procedurii de extrdare). n momentul de
fa, date fiind dispoziiile din art. 19 alin. (4) din Constituie, n Romnia sistemul
de extrdare este unul judiciar.
Dispoziia din noul Cod penal la care ne referim aici constituie doar un text
de principiu, indicativ asupra existenei instituiei extrdrii, care stabilete n
linii generale coordonatele majore ale acesteia. Reglementarea detaliat a insti
tuiei este realizat de legiuitorul penal romn (printre altele) ntr-o lege special,
complinitoare, anume Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna
ional n materie penal, republicat111.
Dispoziiile alin. (2) i (3) ale art. 14 NCP reprezint o noutate fa de reglemen
tarea anterioar. Prin acestea sc particularizeaz expres cxtrcarca n raport de
statele membre ale Uniunii Europene, respectiv predarea unei persoane, de
ctre statul romn, ctre un tribunal penal internaional, ambele urmnd s
aib loc n cadrul normativ realizat prin prevederi legale exprese ale dreptului
intern romn. Motivul este c, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, n relaia
cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, dispoziiile privind extrdarea
au fost nlocuite de Decizia-cadru nr. 584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre ale Uniunii
Europene, care au fost transpuse n dreptul intern romn n Titlul III din Legea
nr. 302/2004. n ceea ce privete predarea ctre un tribunal penal internaional,
legea intern urmeaz a transpune condiiile din tratatul multilateral ratificat, n
baza cruia s-a constituit i este recunoscut instana n cauz, printre care i cele
legate de predarea unor persoane fa de aceasta121. Terminologia este n mod
corect distinct, deoarece, dei mecanismul juridic este similar extrdrii, exist i
poteniale deosebiri, impuse de faptul c sediul unui tribunal penal internaional
este, n mod inerent, situat pe teritoriul unui anumit stat (statul-gazd, cruia nu
i se subordoneaz ns), dar persoana predat nu este luat n custodie, oficial,
de autoritile respectivului stat, nu intr n tutela acestuia, ci a organelor proprii
ale tribunalului penal internaional n cauz. n plus, procesul predrii poate avea
loc chiar din partea autoritilor statului pe care este situat sediul tribunalului
penal internaional, ctre organele acestuia, caz n care este evident c, n ciuda
similitudinilor, procedura nu poate fi denumit tot extrdare".

111 Recent, acest act normativ a fost modificat prin Legea nr. 300/2013 (M. Of. nr. 772 din 11 decem
brie 2013).
1,1 A se vedea, spre exemplu, dispoziii e din Capitolul IX privind cooperarea internaional i asis
tena judiciar din Statutul Curii Penale Internaionale de la Haga, ncheiat la Roma la 17 iulie 1998,
ratificat de Romnia prin Legea nr. 111/2002 (M. Of. nr. 211 din 28 martie 2002).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

47

Titlul II. Infraciunea

COMENTARIU
Ca i n legislaia anterioar, al doilea titlu din partea generala a noului Cod
penal este dedicat reglementrii instituiei fundamentale a infraciunii. n noul
cod, titlul n cauz este format din mai multe capitole (6) dect corespondentul
su din Codul penal din 1969, ca efect al scindrii de ctre noul legiuitor a cauzelor
care exclud infraciunea n categoriile cauze justificative, respectiv cauze de neim
putabilitate.
Astfel, structura Titlului II din partea general a noului Cod penal include
urmtoarele capitole: I - Dispoziii generale"; I I - Cauzele justificative"; I II Cauzele de neimputabilitate"; IV - Tentativa"; V - Unitatea i pluralitatea de
infraciuni"; VI - Autorul i participanii". Este de remarcat sistematizarea diferit,
mai judicioas, prin comparaie cu Codul penal din 1969, n privina poziiei de
reglementare a cauzelor care exclud infraciunea: fiind adevrate condiii negative
de existen a acesteia, este firesc ca prevederea lor s aib loc imediat dup
indicarea condiiilor pozitive (cuprinse n Capitolul I - dispoziii generale), iar nu
la finele titlului (ca n Codul penal anterior). De asemenea, aspectele legate de
unitatea sau pluralitatea infracional au o legtur organic cu materia formelor
de desfurare ale infraciunii, proolema pluralitii de fptuitori rmnnd a fi
abordat abia n final.

Capitolul I. Dispoziii generale


A r i. 15. Trsturile eseniale ale infraciunii. (1) In fra ciu n ea este fapta

prevzut de legea penal, svrit cu vinovie, nejustificat i imputabil


persoanei care a svrit-o.
(2) Infraciunea este singurul temei al rspunderii penale.
COMENTARIU
Textul legal stabilete noua definiie a infraciunii [alin. (1)] i exprim un
principiu fundamental al materiei [alin. (2)]. La prima vedere, se menine acelai
model de reglementare oferit de Codul penal din 1969, corespunztor definiiei
din art. 17 alin. (1), remarcnd, pe de o parte, schimbarea major de optic n ceea
ce privete definiia i, pe de alt parte, poziia constant adoptat cu privire la
principiul consacrat [preluat din art. 17 alin. (2) CP 1969).
Din definiia actual a infraciurii reies urmtoarele:
- renunarea la pericolul social ca trstur esenial i - pe cale de consecin eliminarea din ansamblul cauzelor generale de excludere a infraciunii a instituiei
disciplinate de art. 181 CP 1969, creia i se substituie, cu privire la faptele lipsite
48

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 15

de gravitatea care s justifice o pedeaps concret, dou noi instituii, anume


renunarea la aplicarea pedepsei (art. 80-82 NCP), respectiv renunarea la urmrire
penal!1(art. 318-320 NCPP);
- meninerea n cuprinsul definiiei a prevederii faptei n legea penala i a
svririi ei cu vinovie, n aceast ordine;
-adugarea, ca trsturi generale noi, a caracterului nejustificat i a caracterului
imputabil al faptei.
Potrivit doctrinei majoritare, aceasta se apreciaz drept o definiie formal
a infraciunii, distingndu-se ca trsturi eseniale: tipicitatea (care reclam n
deplinirea de ctre fapta svrit a tuturor condiiilor prevzute de norma de
incriminare, prin prisma totalitii elementelor de ordin obiectiv i subiectiv),
antijuridicitatea (fapta nu este permis de ordinea juridic, trstur care se de
termin prin constatarea lipsei incidenei cauzelor justificative-art. 18-22 NCP)
i imputabilitatea (fapta sc poate imputa persoanei care a comis o, trstur care
se determin prin constatarea lipsei incidenei cauzelor de neimputabilitateart. 23-31 NCP). Existena infraciunii este condiionat de ntrunirea cumulativ
a trsturilor eseniale, lipsa uneia dintre acestea ducnd la inexistena infraciunii
i, deci (pe cale de consecin), la excluderea rspunderii penale.
Referindu-ne la art. 15 alin. (2) NCP, se instituie regula potrivit creia doar exis
tena infraciunii atrage rspunderea penal, ale crei consecine se vor concretiza,
dup caz, n stabilirea unei pedepse ori a unei msuri educative. Prin excepie
de la regul, se va nltura rspunderea penal n ipoteza incidenei unor cauze
expres indicate de lege (Titlul VII, art. 152-159 NCP). Spre deosebire de Codul penal
din 1969, se renun (formal) la instituia nlocuirii rspunderii penale - explicit
denumit astfel (Titlul IV, art. 90-98 CP 1969)M- , oferindu-se, n schimb, instanei
posibilitatea de a amna aplicarea pedepsei (art. 83-90 NCP).
n ceea ce privete aplicarea legii penale mai favorabile, se pot distinge urm
toarele situaii:
111 Aceasta din urm reprezint o instituie cu dubl natur juridic - de drept penal substanial i
procesual penal categorie a crei existen este recunoscut att de literatura de specialitate,
ct i de jurispruden. n acest ultim sens, indicm, cu titlu de exemplu, Deciziile nr. 1470/2011 i
nr. 1483/2011 ale Curii Constituionale (M. Of. nr. 853 din 2 decembrie 2011).
m Cu toate acestea, n Legea pentru modificarea i completarea unor acte normative (privind i
modificarea/completarea Codului penal), nregistrat la Camera Deputailor cu indicativul PL-x
nr. 680/2011, se propune inserarea, ca ultim articol din Titlul V al prii speciale a noului Cod penal,
referitor la infraciunile de corupie i de serviciu, a unei noi dispoziii - art. 309 - , potrivit creia,
n cazul svririi infraciunilor prin care s-a produs un prejudiciu evaluabil n bani, dac pn la
rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare (...) prejudiciul cauzat i recuperat (...) este de pn
la 100.000 de euro, n echivalentul monedei naionale, se aplic o sanciune administrativ, care se
nregistreaz n cazierul judiciar". De asemenea, s-ar putea argumenta, ntr-o opinie, c, atunci cnd
instana renun la aplicarea pedepsei, sancionnd infractorul printr-un avertisment (art. 81 NCP),
se realizeaz, n fapt, tot o nlocuire a rspunderii penale. A se vedea i Decizia nr. 3/2014 (anterior
citat), pronunat de Curtea Constituional la data de 15 ianuarie 2014, n exercitarea controlului
de constituionalitate o p r io r i, care dispune admiterea obieciei i constatarea neconstituionalitii
art. I pct. 2 i art. II pct. 5 din Legea pentru modificarea i completarea unor acte normative, privind
modificarea art. 74'CP 1969, respectiv a art. 309 care se dorete a fi introdus n noul Cod penal.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

49

A r i. 10

Partea general

- pn la judecarea definitiv a cauzei111, dup caz, se poate ajunge la con


cluzia c fie reglementarea anterioar (art. 181 CP 1969) este mai favorabil, fie
noua reglementare, avnd n vedere, printre altele, c: dispoziia de la art. 181CP
1969 nu era condiionat n aplicare de identificarea anumitor limite ale pedepsei
abstracte; sanciunile prezentnd caracter administrativ, ct i obligaiile pe care
le poate dispune procurorul, n condiiile art. 318 alin. (3) NCPP, sunt facultative,
spre deosebire de obligativitatea recurgerii la avertisment, de ctre instan, n
condiiile renunrii la aplicarea pedepsei [art. 81 alin. (1) NCP] etc. Cu alte cuvinte,
oricare dintre cele dou reglementri are aptitudinea de a se reine ca lege mai
favorabil, n considerarea specificului fiecrui caz concret n parte;
- dup judecarea definitiv a cauzei, exist, de asemenea, mai multe variabile,
n funcie de particularitile speelor determinate121.
n aceeai ordine de idei, sub aspectul introducerii trsturii eseniale a carac
terului nejustificat al faptei, apreciem c tinde a se prezenta ca lege mai favorabil
noua reglementare, prin aceea c efectul produs ca urmare a reinerii unei cauze
justificative se extinde i asupra participanilor.

A ri. II. Vinovia. (1) Fapta constituie infraciune numai dac a fost
svrit cu forma de vinovie cerut de legea penal.
(2) Vinovie exist cnd fapta este comis cu intenie, din culp sau cu
intenie depit.
(3) Fapta este svrit cu intenie cnd fptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, urmrind producerea lui prin svrirea
acelei fapte;
b) prevede rezultatul faptei sale i, dei nu-1 urmrete, accept posibi
litatea producerii lui.
(4) Fapta este svrit din culp, cnd fptuitorul:
a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-1 accept, socotind fr temei
c el nu se va produce;
b) nu prevede rezultatul faptei sale, dei trebuia i putea s l prevad.*2

1.1 Atunci cnd, n cursul procesului, se constat c n privina unei fapte comise anterior intrrii n
vigoare a Codului penal sunt aplicabile dispoziiile art. 181din Codul penal din 1968, ca lege penal
mai favorabil, procurorul dispune clasarea, iar instana dispune achitarea, n condiiile Codului de
procedur penal" - art. 19 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedur penal i pentru modificarea i completarea unor acte normative care
cuprind dispoziii procesual penale.
1.1 A se vedea, n acest sens, FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 36, 37. De asemenea, dup cum s-a
statuat n jurisprudena Curii Constituionale (Decizia nr. 1483/2011, publicat n M. Of. nr. 853 din
2 decembrie 2011): Sunt numeroase situaiile care impun aplicarea legii mai blnde, dar pentru
care nici Codul penal i nici Codul de procedur penal nu cuprind vreo dispoziie tranzitorie. Acest
fapt nu este ns de natur a nega existena principiului consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituie,
reflectat n art. 13 din Codul penal" (dei decizia are n vedere art. 13 CP 1969, m u ta tis m u ta n d is ,
aceast reflecie este preluat de art. 5 NCP).

50

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 16

(5) Exist intenie depit cnd fapta constnd ntr-o aciune sau
inaciune intenionat produce un rezultat mai grav, care se datoreaz
culpei fptuitorului.

(6) Fapta constnd ntr-o aciune sau inaciune constituie infraciune


cnd este svrit cu intenie. Fapta comis din culp constituie infraciune
numai cnd legea o prevede n mod expres.
COMENTARIU
Prevederile acestui articol reproduc parial dispoziiile art. 19 CP 1969. n
doctrina i legislaia penal romn anterioar, vinovia, ca trstur esenial
a infraciunii, a fost neleas i reglementat pornind de la teoria psihologic, cu
referiri prin norm general doar la intenie i culp, ca forme ale vinoviei, n
lucrrile de specialitate insistndu-se invariabil, pe bun dreptate, asupra nece
sitii de a elimina orice confuzie n raport de vinovie, ca element constitutiv al
unei anumite infraciuni.
Pornind de la dubla accepiune a noiunii de vinovie, iniial111aceasta nu mai
aprea menionat explicit n cuprinsul noii definiii a infraciunii, considerndu-se
preferabil consacrarea unui termen distinct - imputabilitatea- pentru a defini
vinovia, n accepiunea de trstur esenial i din raiunea deplasrii abordrii
dinspre teoria psihologic nspre teoria normativ (vinovia pr vit ca un repro,
ca o imputare fcut infractorul ji, pentru c a acionat altfel dect i cerea legea,
dei a avut reprezentarea clar a faptei sale i deplin libertate n manifestarea
voinei, ea neconfundndu-se cu subelementul laturii subiective a coninutului
constitutiv).
Cu toate acestea, pentru a sublinia existena elementului subiectiv din structura
infraciunii i a evita orice neclariti n interpretarea definiiei, s-a considerat
necesar ca vinovia s fie menionat explicit n coninutul definiiei. Aadar,
noiunea de vinovie care apare n definiia infraciunii din art. 15 NCP se refer la
vinovia cerut de norma de incriminare pentru existena infraciunii, sub forma
inteniei, a inteniei depite saj a culpei"121.
111 Avem n vedere stadiul indicat n Expunerea de motive a Proiectului noului Cod penal, la
pct. 2.4. Documentul poate fi consultat n format electronic pe pagina oficial a Ministerului Justi
iei, la adresa de internet www.just.ro.
1,1 FI. S tre te a n u , n FI. S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni n noul Cod penal. Manual pen
tru uzul formatorilor SNG, Bucureti, 2010, nepublicat; documentul poate fi consultat n format elec
tronic pe pagina oficial de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, la adresa de internet (veri
ficat la data de 27 decembrie 2013) http://www.csml909.ro/csm/linkuri/C6_01_2011__38061_
ro.pdf. n aceeai opinie a autorului, membru al comisiei de elaborare a noulu Cod penal din cadrul
Ministerului Justiiei (2006-2009), coordonator al lucrrilor privind partea general, imputabilitatea
faptei, ca trstur esenial a infraciunii, se substituie vinoviei consacrate ca trstur general,
n concepia Codului penal din 1969 (n acest sens, a se vedea p. 40 din lucrarea citat anterior). De
altfel, autorul i-a exprimat punctul de vedere personal, susinnd c este preferabil adoptarea
teoriei normative asupra vinoviei, chiar n cadrul legal reprezentat de art. 19 CP 1969, apreciind
compatibilitatea acesteia cu una dintre variantele teoriei normative - n acest sens, a se vedea
FI. S t r e t e a n u , Tratat de drept penal. Partea general, voi. I, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2008, p. 546550. n sens contrar, a se vedea V. R a ca , Drept penal. Partea general (conform noului Cod penal),

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

51

Partea general

A r i. 17

Referindu-ne la art. 16 NCP, n alin. (1) se reglementeaz vinovia ca element


subiectiv n coninutul infraciunii, element obligatoriu al laturii subiective a
infraciunii, interesnd forma exact de vinovie cerut de legea penal. n alin. (6)
se stabilesc reperele legale ce servesc la identificarea vinoviei ce caracterizeaz
o anumit fapt ca infraciune, ntr-o optic schimbat n raport de reglementarea
anterioar [art. 19 alin. (2) i (3) CP 1969], prin unificarea regimului sancionator
pentru aciune i inaciune.
Intenia i culpa, corespunztoare alin. (3) i (4) ale art. 16 NCP [text corespon
dent: art. 19 alin. (1) CP 1969], i menin reglementrile n modalitile normative
ncetenite sub denumirile intenie direct, intenie indirecta, respectiv culp cu
prevedere, culp fr prevedere, astfel nct dezvoltrile teoretice n materie de
pn acum i vor menine valabilitatea, inclusiv sub aspectul importanei deli
mitrii, ndeosebi ntre intenia indirect i culpa cu prevedere, date fiind con
secinele practice.
Fr corespondent pe planul reglementrii generale anterioare, n art. 16
alin. (5) NCP se nscrie intenia depit (praeterintenia), care exist cnd fapta
constnd ntr-o aciune sau inaciune intenionat produce un rezjltat mai grav,
care se datoreaz culpei fptuitorului, n opinia majoritar conform creia intenia
iniial ce caracterizeaz aciunea/inaciunea se poate manifesta n concret, dup
caz, att ca intenie direct, ct i indirect, iar culpa subsecvent, n considerarea
rezultatului mai grav produs, se poate manifesta, la rndul ei, n concret, dup
caz, n oricare dintre modalitile legale (cu sau fr prevedere). De asemenea, i
menin importana teoretic i practic problemele legate de delim tarea praeterinteniei att fa de culp, ct i fa de intenie (spre exemplu, cazul delimitrii
ntre infraciunile de loviri sau vtmri cauzatoare de moarte, ucidere din culp,
respectiv omor).

A r i. 17. Svrirea infraciunii comisive prin omisiune. Infraciunea

comisiv care presupune producerea unui rezultat se consider svrit


i prin omisiune, cnd:
a) exist o obligaie legal sau contractual de a aciona;
b) autorul omisiunii, printr-o aciune sau inaciune anterioar, a creat
pentru valoarea social protejat o stare de pericol care a nlesnit producerea
rezultatului.
COMENTARIU
Reglementarea analizat, constnd n svrirea infraciunii comisive prin
omisiune, nu are corespondent n Codul penal din 1969, dei a fost admis de
doctrina majoritar sub denumirea de infraciune comisiv-omisiv (denumire

Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 122 (n aprecierea acestui autor, n art. 16 NCP, formele
legale ale vinoviei sunt definite tot n termenii teoriei psihologice asupra vinoviei, ns vinovia
nu se poate identifica n totalitate cu imputabilitatea - p. 118).

52

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 18

sinonim, ntr-o opinie111, cu noiunea de infraciune omisiv improprie), ct i n


practica judiciar. S-a apreciat c se impune inserarea reglementrii n legislaie
sub aspectul conformitii cu principiul legalitii incriminrii121.
Din modul de redactare a textului legal se poate trage concluzia potrivit creia
asimilarea inaciunii cu aciunea vizeaz cazul infraciunilor de rezultat, ca infrac
iuni care au la baz o incriminare comisiv, dar rezultatul prevzut n norma de
incriminare poate fi produs, ureori (n prezena a ceea ce doctrina a denumit
situaii conforme teoriei poziiei de garant), n concret, i printr-o inaciune, fr
ca aceasta s fie expres prevzut n norma de incriminare.
Asimilarea aciunii cu inaciunea (naterea poziiei de garant n privina
prentmpinrii producerii rezultatului infracional) are n vedere, n condiiile
legii, dou ipoteze:
- cnd exist o obligaie de a aciona, de sorginte legal sau contractual;
- cnd exist o obligaie de a aciona, nscuta natural, ca urmare a unei fapte
anterioare a agentului, care a determinat apariia unui risc nepermis pentru valoa
rea social ocrotit.
ntr-o opinie, s-ar putea aprecia c legea nou este mai drastic, fiind mai
favorabil reglementarea anterioar, care nu prevedea expres posibilitatea angajrii
rspunderii penale a unei persoane pentru o fapt comisiv, n condiiile n care
s-a adoptat pe caz concret un comportament omisiv. n realitate ns, nu credem
c o asemenea ipotez este viabil, avnd n vedere interpretarea doctrinar i
jurisprudenial constant formulat n timpul activitii Codului penal din 1969,
potrivit creia se recunotea instituia infraciunii comisiv-omisive. Din contr,
legea nou, indicnd expres criteriile dup care se identific situaiile din care se
nate poziia de garant, marcheaz un stadiu superior de reglementare, garantnd
mai ferm drepturile destinatarilor legii penale.

Capitolul II. Cauzele justificative


A ri. 18. Dispoziii generale. (1) Nu constituie infraciune fapta pre
vzut de legea penal, dac exist vreuna dintre cauzele justificative pre
vzute de lege.
(2) Efectul cauzelor justificative se extinde i asupra participanilor.
COMENTARIU
Reglementarea analizat, articol de debut n materia instituiei cauzelor justi
ficative, nu are corespondent n Codul penal din 1969. Noul legiuitor penal lrgete
sfera cauzelor de excludere a infraciunii, distingnd expres, n rndul cauzelor
care nltur caracterul infracional al unei fapte incriminate, att ntre diverse
cauze extinctive generale (din punctul de vedere al diferitelor trsturi eseniale
111 FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 394 i urm.
1,1 Id e m , p. 394-404. Pentru reflecii critice n raport de reglementarea pe care o confer art. 17 NCP,
a se vedea G. A n to n iu , n G. A n to n iu (c c o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 169-171.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

53

A r i. 19

Partea general

ale infraciunii care sunt neutralizate de variate stri, situaii ori mprejurri), ct
i delimitndu-le pe acestea fa de cauzele speciale cu efect similar. Includerea
instituiilor grupate sub denumirea de cauze justificative n titlul referitor la
infraciune conduce la evitarea oricror confuzii fa de alte instituii/cauze
operante n materie juridico-penal, cum sunt cauzele care nltur rspun
derea penal sau cauzele de nepedepsire (n prezena crora infraciunea exist
cu toate trsturile prevzute de art. 15 NCP, ns este nlturat doar instituia
fundamental subsecvent - rspunderea penal - sau infractorul este aprat
de pedeaps).
Dac exist vreuna dintre cauzele justificative prevzute limitativ de lege (legi
tima aprare, starea de necesitate, exercitarea unui drept i ndeplinirea unei obli
gaii, consimmntul persoanei vtmate), fapta prevzut de legea penal comis
nu constituie infraciune [alin. (1)], ele opernd in rem, efectul extinzndu-se
i asupra participanilor [alin. (2)]. Aspectele comune tuturor acestor cauze con
duc la definirea lor ca fiind acele situaii n care o fapt, dei prevzut de legea
penal, poate s nu constituie infraciune, dac, n raport cu cerinele ordinii
juridice, n ansamblul ei, este permis (licit)"111.
Aceste cauze devin incidente n condiiile svririi unei fapte prevzute de
legea penal, care i gsete astfel justificare, devenind licit, dac sunt ntrunite
cumulativ cerinele impuse de coninutul lor propriu de reglementare. Din punct de
vedere al efectelor antrenate, acestea exclud infraciunea, pe cale de consecin,
i rspunderea penal, excluznd, totodat, incidena oricror sanciuni de drept
penal, inclusiv din categoria msurilor de siguran [art. 107 alin. (2) NCP), precum
i - uneori - a sanciunilor extrapenale.
De asemenea, semnalm aspecte procesual penale comune, sensn care, pentru
organele judiciare penale, importana dispoziiei din art. 18 NCP, n soluionarea
cauzelor cu a cror rezolvare sunt investite, rezid n observarea incidenei sau
lipsei incidenei situaiilor care s nlture trstura esenial a caracterului nejus
tificat (antijuridic) al faptei. Dac se constat existena unor cauze dintre cele
reglementate n art. 19-22 NCP, se impun soluiile din legea procesual penal n
funcie de etapa procesual atins, anume (dup caz): clasarea [art. 314 alin. (1)
lit. a) NCPP] ori achitarea [art. 396 alin. (5) NCPP], prezena acestora reflectnd
unul dintre cazurile care mpiedic punerea n micare i exercitarea aciunii penale
[art. 16 alin. (1) lit. d) teza I NCPP).

A r i. 19. Legitima aprare. (1) Este justificat fapta prevzut de legea

penal svrit n legitim aprare.


(2) Este n legitim aprare persoana care svrete fapta pentru a nl
tura un atac material, direct, imediat i injust, care pune n pericol persoana
sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dac aprarea este
proporional cu gravitatea atacului.
111 6 . A n to n iu , C. B u la i, Dicionar de drept penal i procedur penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2011,
p. 119,120.

54

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 19

(3)
Se prezum a fi n legitim aprare, n condiiile alin. (2), acela care
comite fapta pentru a respinge ptrunderea unei persoane ntr-o locuin,
ncpere, dependin sau lor mprejmuit innd de aceasta, fr drept,
prin violen, viclenie, efracie sau alte asemenea modaliti nelegale ori
n timpul nopii.
COMENTARIU
n materia legitimei aprri, legea penal romn (deopotriv actual, ct
i anterioar) distinge ntre legitima aprare proprie (perfect, propriu-zis)
i improprie (imperfect), reglementnd, totodat, i prezumia de legitim
aprare. Noul Cod penal prevede n art. 19 alin. (1) i (2) legitima aprare, instituie
avnd natura juridic de cauz general de excludere a infraciunii, cu apartenen
la categoria cauzelor justificative, producnd efecte in rem, recunoscndu-se c
n anumite condiii ordinea juridic poate s permit oricrei persoane s se apere
singur, cu fora, cnd este supus unei agresiuni, spre a restabili astfel ordinea
de drept nclcat de agresor"111. Spre deosebire de soluia legislaiei n vigoare,
n art. 44 alin. (1) i (2) CP 1969, legitima aprare era situat n rndul cauzelor
de nlturare a caracterului penal al faptei, fiind conceput a produce efecte in
personam, potrivit unei viziuni n care fapta prevzut de legea penal comis
n legitim aprare era perceput ca svrit sub imperiul unei constrngeri de
factur psihic (necesitatea de a nltura atacul, cu toate caracterele acestuia),
aadar, fr vinovie apt s genereze rspundere penal (fiind afectat factorul
volitiv, premis a vinoviei).
Sub aspectul coninutului de reglementare, condiiile legitimei aprri privesc
deopotriv cele dou laturi pe care este aceasta structurat, anume atacul i
aprarea.
Atacul trebuie s verifice cumulativ cerinele legii, privitoare la: caracterul
material, direct, imediat i injust; punerea n pericol a persoanei, a drepturilor
acesteia sau a interesului general (noiune care a nlocuit-o pe aceea de interes
obtesc din reglementarea anterioar). Se remarc renunarea, din rndul condi
iilor necesare pentru reinerea unui atac valabil generator al legitimei aprri, a
caracterului grav al acestuia, astfel nct gravitatea atacului urmeaz a fi luat n
calcul pentru aprecierea condiiei proporionalitii"121.
Aprarea trebuie s se realizeze prin comiterea unei fapte prevzute de legea
penal, s aib caracter necesar i s fie proporional cu gravitatea atacului,
aceast ultim cerin rezultnd explicit din dispoziia art. 19 alin. (2) NCP, spre
deosebire de reglementarea anterioar, n care proporionalitatea dintre aprare
i atac rezulta implicit din prevederea de la art. 44 alin. (3) (unde se reglementa,
propriu-zis, acea form de exces de aprare asimilat legitimei aprri).
O privire comparativ a dispoziiilor nscrise de art. 19 alin. (2) NCP i art. 44
alin. (2) CP 1969 conduce la concluzia c: numeroase aspecte teoretice i soluii
111 6. A n to n iu , n G. A n to n iu (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 179.
m FI. S tre te a n u , n FI. S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni..., p. 59.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

55

A r i. 20

Partea general

jurisprudeniale formulate n considerarea legislaiei anterioare i vor menine


valabilitatea i n lumina noii codificri (de exemplu, aspectele legate de explicarea
caracterelor atacului ori ale aprrii); se lrgete sfera de cuprindere a instituiei
legitimei aprri, att prin stabilirea caracterului real al efectelor produse de
aceasta, ct i prin extinderea tipului de situaii determinante, ca urmare a renun
rii la cerina gravitii atacului.
Referindu-ne la legitima aprare prezumat [art. 19 alin. (3) NCP], care dis
penseaz de proba verificrii condiiilor artate n alin. (2) al articolului, este de
remarcat meninerea caracterului de prezumie relativ, iar nu absolut (irefragabil), avnd corespondent n art. 44 alin. (21) CP 1969. ns, spre deosebire de
reglementarea anterioar, se adaug ipoteza ptrunderii (prin orice mijloace) n
timpul nopii, suprimndu-se, n schimb, indicarea explicit a locului delimitat
prin semne de marcare, ca locaie n care, realizndu-se ptrunderea ilicit, se
prczuma starco dc legitim aprare.
n privina determinrii caracterului mai favorabil al unei reglementri, prin
raportare la diferenele semnalate ntre prevederile de lege lata i cele de lege
praevia, s-ar putea considera, ntr-o prim situaie, c noile dispoziii sunt mai
avantajoase, prin aceea c extind sfera efectelor produse i asupra participanilor,
c dispenseaz de obligaia stabilirii caracterului grav al atacului i prezum legi
tima aprare n cazul faptelor incriminate comise pentru a respinge ptrunderea
n locuin (etc.) n timpul nopii, indiferent de mijloacele ntrebuinate pentru
realizarea acestei ptrunderi. Pe de alt parte, n msura n care noiunea de
loc mprejmuit" nu se va interpreta ntr-un sens larg, care s includ i situaia
locurilor demarcate prin semne de marcare innd de o locuin (etc.), vechea
reglementare ar avea aptitudinea de a se reine ca fiind mai favorabil. n plus,
dac acceptm posibilitatea unei interpretri anterioare a art. 44 alin. (21) CP 1969
n sensul reinerii prezumiei de legitim aprare i n ipoteza faptelor incriminate
comise pentru a respinge ptrunderea pe nedrept a unei persoane, prin mijloa
cele ilegale indicate (violen, viclenie etc.), ntr-un loc mprejmuit sau delimitat
prin semne de marcare, chiar dac acesta nu ar fi inut de o locuin (etc.), noua
reglementare tinde, din nou, s par mai restrictiv.

A r i. 2 0 . Starea de necesitate. (1) Este justificat fapta prevzut de

legea penal svrit n stare de necesitate.


(2) Este n stare de necesitate persoana care svrete fapta pentru
a salva de la un pericol imediat i care nu putea fi nlturat altfel viaa,
integritatea corporal sau sntatea sa ori a altei persoane sau un bun
important al su ori al altei persoane sau un interes general, dac urmrile
faptei nu sunt vdit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce n cazul
n care pericolul nu era nlturat.

56

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 20

COMENTARIU
n materia strii de necesitate, legea penal romn (att actual, ct i ante
rioar) distinge ntre forma proprie (perfect, propriu-zis) i improprie (im
perfect) a acesteia. Noul Cod penal prevede n art. 20 alin. (1) i (2) starea de
necesitate, instituie avnd natura juridic de cauz general de excludere a
infraciunii, cu apartenen la categoria cauzelor justificative, producnd efecte in
rem, doctrina111relevnd mprejurarea c fapta tipic comis n stare de necesitate
nu tulbur ordinea de drept, deoarece nu exist niciun prejudiciu pentru socie
tate, comportarea celui care se salveaz, sacrificnd un alt bun, fiind conform
intereselor ordinii de drept". Spre deosebire de soluia legislaiei n vigoare, n
art. 45 alin. (1) i (2) CP 1969, starea de necesitate era situat n rndul cauzelor
de nlturare a caracterului penal al faptei, fiind conceput a produce efecte in
personam, potrivit unei viziuni n care fapta prevzut de legea penal comis n
stare de necesitate era perceput ca svrit sub imperiul unei constrngeri de
factur psihic (necesitatea de a nltura pericolul, cu toate caracterele acestuia),
aadar, fr vinovie apt s genereze rspundere penal (fiind afectat factorul
volitiv, premis a vinoviei).
Sub aspectul coninutului de reglementare, condiiile strii de necesitate
privesc deopotriv cele dou laturi, anume pericolul i actul salvrii de la pericol.
Pericolul trebuie s verifice cumulativ cerinele legii privitoare la: caracterul
imediat i inevitabil (care nu putea fi altfel nlturat); ameninarea, de ctre acest
pericol, a valorilor sociale indicate limitativ de lege - viaa, integritatea corporal
sau sntatea unei persoane, un bun important, interesul general. Spre deosebire
de concepia Codului penal din 1969, se atribuie pericolului caracter imediat (care
include iminena acestuia), nlocuindu-se referirea la interesul obtesc cu cea
viznd interesul general.
Actul de salvare trebuie s se realizeze prin comiterea unei fapte prevzute
de legea penal care s fi constituit singurul mijloc de nlturare a pericolului (n
evaluarea agentului, de la data i n condiiile svririi faptei), iar urmrile acesteia
s nu fie vdit mai grave dect acelea care s-ar fi putut produce dac pericolul
nu era nlturat. Parte dintre cerinele care trebuie verificate pentru constatarea
actului de salvare sunt meninute din reglementarea anterioar (svrirea faptei
prevzute de legea penal ca unic mijloc de salvare), n timp ce elementul de
noutate rezid n adugarea explicit a cerinei proporionalitii dintre rezultatul
produs i cel evitat. Acestor condiii, n doctrin li se mai adaug, adeseori, n
vederea reinerii strii de necesitate, cerina ca fapta incriminat s nu fie svrit
de o persoan care are obligaia nfruntrii pericolului.
O privire comparativ ntre cele dou codificri (de lege lata si de lege praevia)
conduce la aprecierea potrivit creia: aspectele teoretice i soluiile jurisprudeniale formulate n considerarea legislaiei anterioare i vor menine valabilitatea
i n lumina noii legi (de exemplu, aspectele legate de explicarea caracterelor
pericolului ori ale salvrii); se menine constant interesul realizrii unei corecte
111 6. A n to n iu , n G. A n to n iu (c o o r d .) . a , Explicaii preliminare..., voi. I, p. 195.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

57

Partea general

A r i. 21

delimitri ntre cazurile n care trebuie reinut starea de necesitate, respectiv


legitima aprare.
n privina d e te rm in rii c a ra cte ru lu i m a i fa v o ra b il a I unei reglementri penale
generale fa de cealalt, s-ar putea considera c noile dispoziii n materia strii
de necesitate sunt mai avantajoase, prin aceea c extind sfera efectelor produse
de aceast cauz de excludere a infraciunii i asupra participanilor, dispensnd
astfel de necesitatea relurii verificrii condiiilor sale de existen i asupra
participanilor, ulterior stabilirii lor in privina autorului.

A r i. 2 1 . Exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei obligaii. (1)

Este justificat fapta prevzut de legea penal constnd n exercitarea unui


drept recunoscut de lege sau n ndeplinirea unei obligaii impuse de lege,
cu respectarea condiiilor i limitelor prevzute de aceasta.
(2) Este de asemenea justificat fapta prevzut de legea penal constnd
n ndeplinirea unei obligaii impuse de autoritatea competent, n forma
prevzut de lege, dac aceasta nu este n mod vdit ilegal.
COMENTARIU
Dispoziia din art. 21 NCP nu are echivalent \c\ vreun text din partea general a
Codului penal din 1969111, ns i gsete precedent (parial) n sistemul de drept
penal romn mai vechi (Codul penal din 1936, Codul penal din 1864)121. Legiuitorul
penal autohton din 1968 a apreciat c evidena mprejurrii potrivit creia o fapt
permis sau impus de lege ori ordonat legal de autoritatea ierarhic superioar nu
poate constitui infraciune n aceste condiii (chiar dac, n afara lor, ea corespunde
unei norme de incriminare) se impunea de la sine, n mod firesc, cu o asemenea
putere nct nu mai era necesar reglementarea sa expres. Rezolvrile teoretice/
practice oscilau, n asemenea ipoteze, ntre a considera fie c fapta concret svr
it nu era prevzut n legea pena , fie c i lipsea pericolul social concret.
n funcie de perspectiva din care se abordeaz prevederile cuprinse n art. 21
NCP, acestea pot fi departajate dup cum urmeaz:
-n tr-o clasificare (indicat n denumirea marginal a articolulji) realizat n
considerarea criteriului caracterului facultativ sau obligatoriu aezat la temelia
comportamentului adoptat de fptuitor, se distinge ntre situaia n care justificarea
provine din exercitarea unei conduite care este doar permis, nu ns i impus
(alin. (1) teza I - exercitarea unui drept) - pe de o parte - i situaia n care justifi
carea provine din exercitarea unei conduite obligatorii, fie n considerarea direct
1.1 Totui, n partea special, n cadrul normei de incriminare a torturii (art. 267* CP 1969, avnd
text corespondent n art. 282 NCP), se preciza la alin. (5) faptul c Nicio mprejurare excepional,
oricare ar fi ea, fie c este vorba de stare de rzboi sau de ameninri cu rzboiul, de instabilitate
politic intern sau de orice alt stare de excepie, nu poate fi invocat pentru a justifica tortura; de
asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoriti publice".
1.1 Art. 137 din Codul penal romn din 1936 (cauz general); art. 255 din Codul penal romn din
1864 (cu titlu de cauz special de excludere a infraciunii, operant doar n materia crimelor i
delictelor de omucidere i de loviri sau rnire).

58

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 21

a unei prevederi normative [alin. (1) teza a ll-a -ndeplinirea unei obligaii impuse
de lege], fie n considerarea unui ordin al autoritii [alin. (2) -ndeplinirea unei
obligaii impuse de autoritatea competent] - pe de alt parte;
-n tr-o alt clasificare (formal adoptat de ctre legiuitor pe coninutul regle
mentrii, n sistematizarea prevederilor articolului), realizat n funcie de crite
riul sursei justificative, se distinge ntre situaia n care justificarea provine din
exercitarea unei conduite cu suport legitimativ cuprins direct n prevederile nor
mative [alin. (1) - exercitarea unui drept i ndeplinirea unei obligaii impuse de
lege] - pe de o parte - i situaia n care justificarea provine din exercitarea unei
conduite desfurate conform unui ordin emis de o autoritate legitim [alin. (2) ndeplinirea unei obligaii impuse de autoritatea competent).
Oricum s-ar alege s fie tratate dispoziiile inserate n art. 2 1 NCP, reiese astfel
n mod cert c nu ne aflm n prezena unei singure cauze justificative, textul aco
perind moi multe situaii apropiate, productoare de efect cxoncrator (obiectiv)
de infraciune.
n literatura de specialitate s-a avertizat asupra importanei separrii ipotezelor
n care exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei obligaii acioneaz cu titlu de
cauz justificativ i situaiile n care aceeai mprejurare are valoarea unui element
negativ al coninutului constitutiv al anumitor fapte incriminate, astfel nct, verificndu-se pe caz concret, nltur nu antijuridicitatea, ci tipicitatea. Cazuri de genul
celor din urm pot fi recunoscute observndu-se verbum regens, n cuprinsul
cruia, uneori, la anumite norme de incriminare, legiuitorul stipuleaz expres c
fapta descris constituie infraciune numai dac se svrete fr drept ori cu
nclcarea normelor legale sau crice alt exprimare asemntoare care transmite
acelai mesaj111.
n doctrin poate fi deja semnalat o controvers referitoare la sfera de cuprin
dere a situaiei constnd n exerciiul unui drept, mai exact, fiind incert utilizarea
n text a noiunii lege", care ar putea fi avut n vedere fie ntr-un sens restrns
(strict, avndu-se n vedere doar actele normative astfel intitulate, provenind de la
autoritatea legiuitoare principal - Parlamentul)121sau, dimpotriv, ntr-o accepie
larg (care s includ orice prescripii care au caracter normativ, aadar, inclusiv
dispoziii din acte normative inferioare legii ori chiar surse formal extra-legale,
dar admise - explicit sau tacit - de ordinea juridic, precum contractele legale i
valide sau chiar cutuma)131. Din moment ce legiuitorul indic faptul c este vorba
despre un drept recunoscut de lege" (s.n.), iar nu despre un drept consacrat
ori prevzut de lege, considerm c are o pondere mai nsemnat ultima opinie
indicat (putndu-se argumenta, uneori, recunoaterea legal - inclusiv tacit - a
unor drepturi de sorginte contractual ori cutumiar, aadar, cu att mai mult a
unor drepturi expres consacrate prin acte normative cu putere juridic inferioar
celei de lege).
111 Spre exemplu, art. 238 NCP (abuzul de ncredere).
m n acest sens, V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 177.
1,1 n acest sens, I. M o ln a r, n G. A n to n io (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 205.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

59

A r i. 21

Partea general

Se poate ridica problema interpretrilor individuale neunitare referitoare la


existena sau inexistena unui drept recunoscut de lege. Considerm c aceast
chestiune urmeaz a fi interpretat pe terenul erorii, astfel nct, dac fptuitorul
va fi n dubiu cu privire la mprejurarea recunoaterii legale a pretinsului drept,
el va trebui s se abin de la comiterea faptei, pn la o informare mai deplin
care s i confere certitudine n acest sens. n msura n care acest lucru nu va
avea loc, conduita incriminat adootat n condiii de incertitudine cu privire la
caracterul justificat sau nejustificat al acesteia va reprezenta infraciune, atr
gnd rspunderea penal. n schimb, dac se probeaz c persoana n cauz a
crezut sincer i fr dubii, n mod rezonabil fa de valoarea social lezat, n
existena unui drept recunoscut de lege care s i permit svrirea faptei, dei
un asemenea drept nu exista (sau nu exista n mprejurrile faptice concrete n
cauz), infraciunea va fi exclus, ns nu ca efect al cauzei justificative indicate de
ort. 21 NCP, ci n urma reinerii erorii (art. 30 NCP).
n vederea funcionrii acestei cauze justificative, este necesar ca dreptul
recunoscut de lege (activitate n ndeplinirea creia se comite fapta incriminat) s
fie exercitat cu bun-credin, n forma normal (obinuit, fireasc) n care legea
a avut n vedere recunoaterea desfurrii acestuia, deci cu respectarea limitelor
explicite sau implicite stabilite de lege pentru desfurarea sa, consubstanial cu
prescripiile art. 57 din Constituie.
n ceea ce privete ndeplinirea unei obligaii impuse de lege, se subliniaz clar
n norm necesitatea respectrii condiiilor (de fond i de form) i a limitelor
legale n care se impune adoptarea unei anumite conduite, n mod normal interzis
ca fapt incriminat. n msura n care agentul care acioneaz nu verific n mod
scrupulos stricta ndeplinire, cumulativ, a ntregului cadru legal n virtutea cruia
este inut a se manifesta, ndeplinindu-i abuziv sau excesiv atribuiile legale, fapta
va constitui infraciune, nefiind justificat. Din nou, se poate ridica chestiunea
cunoaterii depline i corecte, de ctre fptuitor, a condiiilor legale n care este
obligat s se manifeste, ceea ce poate antagoniza puternic individul (cci, uneori,
neadoptarea comportamentului impus de lege poate reprezenta, n anumite
mprejurri, o fapt ilicit prin ea nsi, prin raportare la diferite stadii de ilicit
juridic: disciplinar, administrativ ori chiar penal). n astfel de situaii (de aciune
desfurat n afara limitelor stricte ale comandamentului legal., ca urmare a
cunoaterii deficitare a cadrului exact al acestuia), se determin, eventual, fie
reinerea erorii, fie nlturarea inteniei i reinerea, n loc, a unei culpe (depinznd,
apoi, dac respectiva fapt constituie sau nu infraciune i atunci cnd se comite
din culp), excluzndu-se ns, n toate cazurile, verificarea cauzei justificative
reglementate n art. 21 NCP.
Dac cei vizai de dispoziia privitoare la ndeplinirea unui drept pot fi att
persoane private, ct i indivizi ncorporai n domeniul public de activitate, preve
derea referitoare la ndeplinirea unei obligaii legale se adreseaz, cu predilecie,
celor din urm, deoarece legea nu tinde s impun obligaii n a cror ndeplinire
s-ar putea adopta conduite corespunztoare unor norme de incriminare fa de
membrii obinuii (persoane privatei ai societii. Persoana care acioneaz trebuie
60

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 21

s se asigure c a verificat temeinic, la un moment anterior, prop-ia sa competen


n privina ndeplinirii respectivei obligaii legale, precum i condiiile i limitele
comportamentului concret prin care i se permite/impune s ndeplineasc obligaia
legal. Dac aducerea la ndeplinire a acesteia este posibil ntr-o multitudine de
variante faptice, n mod rezonabil disponibile efectiv celui care acioneaz, atunci
acesta trebuie s opteze pentru varianta care ntrunete cumulativ cerinele celei
mai ridicate eficiene i sigurane, dar i aptitudinea celei mai sczute atingeri
practice a drepturilor i libertilor celui fa de care se efectueaz procedura n
cauz.
Cu referire la ndeplinirea unei obligaii impuse de autoritatea competenta,
observm c ne aflm, de principiu, n situaia aceluiai grup predilect de persoane
existent i n cazul ndeplinirii unei obligaii impuse de lege. Practic, trebuie s se
verifice o relaie de subordonare ierarhic, legal instituit, ntre autoritatea care
emite ordinul i persoana ce urmeaz a I executa, iar aceast autoritate trebuie s
fie una din domeniul public, iar nu privat (aspect constant subliniat n doctrin111). Cu
referire la problema efectului justificativ al ordinului autoritii legitime, n tiina
dreptului s-au formulat, de-a lungul timpului, mai multe teorii, cele mai cunoscute
fiind teoria subordonrii necondiionate (teoria consemnului, teoria supunerii
pasive, teoria baionetelor disciplinate) - potrivit creia executantul nu este n
msur a verifica sub niciun aspect conformitatea, legalitatea sau oportunitatea
ordinului primit, trebuind s l execute ca atare, justificarea sa fiind deci absolut
respectiv teoria baionetelor inteligente" - conform creia executantul poate i
trebuie s exercite un control al ordinului primit, avnd dreptul s l cenzureze
n caz de neconformitate, astfel nct i se refuz, de regul, beneficiul justificrii
pentru fapta comis n executarea unui ordin ilegal121. Ca n multe alte cazuri, n
contemporaneitate se prefer soluiile moderate aduse de teoriile eclectice, care
echilibreaz excesele construciilor doctrinare anterioare, astfel nct i legiuitorul
penal romn actual a preferat s fac apel la teoria ilegalitii vdite a ordinului,
potrivit creia, n principiu, executantul trebuie s ndeplineasc ordinul primit
ca atare, fr posibilitatea de a-l cenzura, cu excepia cazului n care lipsa de con
formitate a acestuia cu normele legale este att de evident, nct se impune
oricrei persoane (cel puin dintre acelea care au abilitatea de a efectua activiti
n domeniul respectiv). Practic, executantul este ndreptit a efectua un control
formal al conformitii ordinului (verificarea competenei emitentului, verificarea
propriei competene de a executa, verificarea prezentrii ordinului n forma legal
solicitat, precum i conformitatea pe coninut a ordinului, dar numai n liniile
sale generale).
Se poate discuta cu privire la mprejurarea dac, dovedindu-se faptul c acela
care a acionat n ndeplinirea cnei obligaii impuse de autoritatea competent,
svrind astfel o fapt prevzut de legea penal, a cunoscut caracterul ilegal
111 FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 544; I. M o ln a r, n G. A n t o n iu (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I,
p. 208; V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 178.
m FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 544; I. M o ln a r, n G. A n t o n iu (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I,
p. 210; V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 176.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

61

Partea general

A r i. 2 2

al ordinului primit, dei acesta nu se prezenta ntr-o form vdit ilegal, subzist
sau nu caracterul justificativ al cauzei prevzute de art. 21 alin. (2) NCP111. Aceast
ipotez ridic problema unei aparente incongruene ntre prevederea legii (litera"
acesteia) i spiritul reglementrii, putndu-se identifica argumente pro i contra,
legate de oricare dintre cele dou posibile variante de soluionare, astfel nct s-ar
impune o intervenie legislativ clarificatoare n materie.
Sub aspectul caracterului mai favorabil, apreciem c noua reglementare ntru
nete aceast calificare, stipulnd expres drept cauz de excludere a infraciunii o
mprejurare admis doar implicit de doctrina anterioar, n condiii incerte i cu
soluionare procesual penal discutabil. n plus, inexistena categoriei cauzelor
justificative n legislaia anterioar ar fi condus, cel mult, la reinerea unei cauze de
excludere a infraciunii cu efecte in personam, pe cnd, potrivit noii reglementri,
efectele produse de instituia de la art. 21 NCP sunt in rem.

A r i.

Consimmntul persoanei vtmate. (1) Este justificat


fapta prevzut de legea penal svrit cu consimmntul persoanei
vtmate, dac aceasta putea s dispun n mod legal de valoarea social
lezat sau pus n pericol.
(2) Consimmntul persoanei vtmate nu produce efecte n cazul
infraciunilor contra vieii, precum i atunci cnd legea exclude efectul
justificativ al acestuia.
22.

COMENTARIU
Dispoziia nu cunoate echivalent n normele generale ale Codului penal
din 1969. Pot fi identificate, att n respectiva reglementare anterioar, ct i
n noul Cod penal, o serie de dispoziii penale speciale, norme de incriminare,
n care era/este indicat - dup caz, n mod expres sau tacit, cu valoare de
condiie constitutiv pozitiv ori negativ - lipsa (sau prezena) consimmn
tului subiectului pasiv, cu valoare de element al coninutului constitutiv al
respectivelor infraciuni121. Ca atare, prezena acestuia, n asemenea cazuri, con
ducea (i va conduce, n continuare) la excluderea posibilitii de reinere drept
infraciune a faptei comise, dar - spre deosebire de ipoteza cauzei justificative a
consimmntului persoanei vtmate - se va reine absena tipicitii. De ase
menea, att n Codul penal din 1969, ct i n reglementarea de lege lata, consim
mntul persoanei vtmate putea/poate s prezinte nc o natur juridic,
respectiv aceea de surs de atenuare a rspunderii penale (n variate modaliti,

1.1 n acest sens, a se vedea FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 544, 545; I. M o ln a r, n 6. A n to n iu (c o o r d .) .a .,


Explicaii preliminare..., voi. I, p. 210.
1.1 Spre exemplu, lipsa consimmntului este expres prevzut n cazul infraciunii de furt i implicit
n privina infraciunii de viol. Un caz de infraciune care presupune, din contr, verificarea existenei
consimmntului subiectului pasiv poate fi exemplificat prin referire la infraciunea de act sexual
cu un minor.

62

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A rt. 22

de ordin general sau special111). Desigur, este necesar corecta delimitare a tuturor
acestor variate modaliti de manifestare a consimmntului persoanei vtmate,
pentru asigurarea unei corecte soluii juridice n fiecare caz n parte, att din punct
de vedere substanial, ct i procesual penal.
Pentru a fi posibil reinerea consimmntului subiectului pasiv121, lezat al
faptei incriminate comise, cu titlu de cauz justificativ, este necesar verificarea
ntrunirii cumulative a mai multor condiii: svrirea unei fapte prevzute de
legea penal, alta dect una contra vieii ori una n a crei norm de incriminare
se exclude incidena consimmntului victimei (persoanei vtmate, subiectului
pasiv); verificarea existenei consimmntului actual i determinat al persoanei
care apare, formal, pe poziia subiectului pasiv al respectivei fapte; persoana n
cauz s fie titulara valorii socia e lezate; valoarea social lezat s fac parte din
sfera valorilor individuale alienabile (titularul s poat dispune n mod valabil de
respectiva valoare); consimmntul dat sa fie valabil; consimmntul sau lipsa
acestuia s nu reprezinte per se un element constitutiv al coninutului normativ.
n doctrin s-au formulat deja o serie de aprecieri referitoare la aceast nou
cauz de excludere a infraciunii, conforme cu dezvoltrile teoretice din statele
n al cror sistem de drept penal aceast mprejurare exist de mai mult vreme
cu valoare de cauz justificativ. Astfel, se arat c existena consimmntului
nu este neaprat solicitat n anumite condiii de form, cu excepia prevederilor
contrare exprese ale legii, putndu-se chiar manifesta n mod tacit, dar clar.
n principiu, consimmntul trebuie emis direct de titularul valorii lezate sau
periclitate prin fapta comis, dei se admite uneori (cnd nu este vorba de o
valoare strns i indisolubil legat de sfera vieii private, intime a unei persoane) i
exprimarea sa printr-un reprezentant, n condiii legale. n mod neaprat, valoarea
social n cauz trebuie s aparin sferei de ocrotire, prin norme penale, a unor
interese individuale, de ordin privat, iar nu unor interese de ordin public sau
colectiv. Dac norma de incriminare este pluriofensiv, iar interesele ocrotite
sunt deopotriv publice i private, consimmntul nu va putea, n principiu,
s exonereze de rspundere penal (dei n literatura de specialitate se indic
nuanri n lumina crora ar trebui recunoscute i excepii131).
Prin alin. (2) al articolului se exclud expres din sfera de inciden a cauzei justi
ficative astfel relevate infraciunile contra vieii i cele la care exist prevederi

111 Spre exemplu, art. 190 NCP (uciderea la cererea victimei). n lumina leg slaiei anterioare, se
putea aplica art. 74 alin. (2).
|J| n literatura de specialitate s-a formulat deja o recomandare de redenumire normativ a insti
tuiei, apreciindu-se mai corespunztoare denumirea consimmnt al titularului dreptului vt
m a t"- I. M o ln a r, n G. A n to n iu ( c o o r d ) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 217. Tot cu titlu d e
le g e fe r e n d a , recomandm legiuitorului renunarea la construcia de tip cacofonic din alin. (1) al
art. 22 - ... cu consimmntul..." - , care se poate eluda printr-o formulare de tipul (spre exemplu):
Este justificat fapta prevzut de legea penal svrit n p re z e n a c o n s im m n tu lu i... / n c o n
d iiile e x is te n e i c o n s im m n tu lu i..." .

1,1 FI. S tre te o n u , Tratat..., p. 531.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

63

A r i. 2 2

Partea general

speciale de nlturare a incidenei acesteia111. Se poate ridica problerra sferei exacte


de cuprindere a domeniului indicat prin aceast dispoziie limitativ. Noiunea
de infraciuni contra vieii este utilizat stricto sensu, fiind vizate doar faptele
incriminate sub aceast denumire n Capitolul I al Titlului I din partea special a
noului Cod penal (iar dac da, pot fi sau nu avute n vedere toate aceste infraciuni),
sau este ntrebuinat ntr-un sens larg, n care se pot ncadra i alte fapte care au
ca urmare moartea victimei? Acest aspect poate fi pus n legtur cu o chestiune
care tinde a deveni controversat n doctrin, n domeniul consimmntului
victimei, anume dac aceast cauz justificativ funcioneaz i n raport de faptele
svrite din culp sau implicnd i culpa (faptele praeterintenionate)121.
Consimmntul trebuie dat sau verificat (reafirmat) la momentul comiterii
faptei (ca regul, anterior trecerii la executarea acesteia), fiind, totodat, revo
cabil pe ntreaga perioad dintre data emiterii i data finalizrii executrii faptei
(n coresponden cu specificul fiecrui caz concret n porte). Acesta trebuie s
fie determinat, neputndu-se admite existena lui valid n cazul unei exprimri
generice largi, absolut indeterminate a unei persoane, de tipul f-mi orice vrei
s-mi faci".
Pentru aprecierile legate de caracterul valabil al consimmntului, este util
trimiterea ctre normele i dezvoltrile doctrinare din materia dreptului civil (va
labilitatea consimmntului necesar pentru existena valid a unui act juridic), cu
precizarea c se schieaz o potenial controvers n acest domeniu, pe terenul
dreptului penal, punndu-se problema dac evaluarea viciilor de consimmnt
(violena, dolul, eroarea) ar trebui s opereze dup aceleai criterii i cu aceeai
intensitate ca n dreptul privat i n domeniul penal de referin, legat de consim
mnt ca temei de excludere a infraciunii (de asemenea, se ridic problema dac
persoana care emite consimmntul trebuie s prezinte neaprat sau nu capaci
tate juridic valabil din punct de vedere civil, de a dispune cu privire la valoarea
n cauz)1*1. n egal msur, o alt controvers tinde a se contura cu privire la
ipoteza n care subiectul activ a acionat fr a cunoate existena consimmn
tului subiectului pasiv, dei acesta fusese, n mod obiectiv, emis*141.
Literatura de specialitate abordeaz inclusiv problema consimmntului prezumot (ipotez care ridic dificulti de separare de starea de necesitate), pentru
justificarea comiterii unor fapte incriminate, de o mai mic importan concret
(de regul, dar nu exclusiv), n considerarea situaiilor n care titularul valorii lezate
sau periclitate nu a putut, din raiuni obiective, s comunice efectiv poziia sa n
privina emiterii sau nu a unui consimmnt referitor la comiterea faptei respec

1.1 Spre exemplu, art. 210 alin. (3) NCP (traficul de persoane), art. 211 alin. (3) NCP (traficul de
mineri) .a.
m Pentru o argumentare n sensul unei soluionri pozitive, a se vedea FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 535537. n sens contrar, a se vedea V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 181.
1.1 A se vedea, n acest sens, FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 529; V. P a c a , Drept penal. Partea general...,
p. 180.
1411. M o ln a r, n 6 . A n to n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 213.

64

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 23

tive, iar diverse mprejurri, circumstane, elemente de fapt etc.m, coroborate


cu poziia i importana valorii lezate, precum i cu intensitatea acestei leziuni,
ndrituiesc la aprecierea rezonabil potrivit creia acesta i-ar fi dat acordul dac
ar fi fost posibil (dac ar fi putut s o fac)121.
Noul Cod penal, instituind aceast cauz suplimentar de excludere a infrac
iunii (admis n mod i condiii incerte de doctrina anterioar), reprezint, desigur,
legea penala mai favorabila sub acest aspect, mai ales avnd n vedere i efectele
in rem pe care le va produce instituia.

Capitolul III. Cauzele de neimputabilitate


A r i. 23. Dispoziii generale. (1) Nu constituie infraciune fapta pre

vzut de legea penal, dac a fost comis n condiiile vreuneia dintre


cauzele de neimputabilitate.
(2)
Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra partici
panilor, cu excepia cazului fortuit.
COMENTARIU
Reglementarea analizat, text de debut n materia instituiei cauzelor de
neimputabilitate, nu are corespondent propriu-zis, formal, n Codul penal din
1969. Capitolul III din Titlul II al prii generale a noului Cod penal include cauzele
care exclud caracterul infracional al faptei tipice efectiv comise, prin nlturarea
(cu titlu de consecin imediat) a trsturii eseniale a caracterului imputabil al
faptei, avnd la baz noua concepie privind infraciunea (descris n art. 15 NCP).
Codul penal din 1969 adopta denumirea generic de cauze care nltur
caracterul penal al faptei, consacrnd n titlul rezervat infraciunii - Capitolul V
(final) din Titlul II (art. 44-51) - un numr de opt instituii (cauze) care excludeau,
n principal, vinovia, n accepia acesteia de trstur esenial a infraciunii (prin
corelare cu definiia infraciunii cuprins n art. 17 CP 1969).
n optica noului legiuitor penal, dac o fapt incriminat este comis n
condiiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate prevzute limitativ de lege
(art. 24-31 NCP), fapta nu va constitui infraciune, lipsindu-i una dintre trsturile
eseniale a cror ntrunire cumulativ este necesar pentru o atare calificare a
unei fapte concret svrite (anume imputabilitatea, premis a vinoviei). n
dispoziiile Capitolului III subsecvente art. 23, legea stabilete c nu este imputabil
fapta prevzut de legea penal dac este svrit n prezena vreuneia dintre
urmtoarele cauze: constrngerea fizic (art. 24), constrngerea moral (art. 25),
excesul neimputabil - ca form improprie a legitimei aprri, respectiv strii de
necesitate (art. 26), minoritatea fptuitorului (art. 27), iresponsabilitatea (art. 28),1
111 De pild: strnsele relaii de prietenie, raporturile de rudenie, convieuirea n fapt, existena unui
consimmnt emis anterior, ntr-o situaie asemntoare, obiceiurile stabile etc.
1,1 FI. S t r e t e a n u , Tratat..., p. 537-540.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

65

A r i. 23

Partea general

intoxicaia - n anumite condiii (art. 29), eroarea asupra caracterului ilicit al faptei
[art. 30 alin. (5)], precum i cazul fortuit (art. 31).
Din punct de vedere al naturii lor juridice, cauzele de neimputabilitate sunt
instituii legale, generale, de excludere a infraciunii, preponderent personale (pro
ducnd, aadar, efecte in personam), cu excepia cazului fortuit (care produce
efecte in rem). Aspectele comune tuturor acestor cauze conduc la definirea lor
ca fiind acele stri, situaii, mprejurri, cazuri a cror existen n timpul svririi
faptelor prevzute de legea penal determin imposibilitatea imputrii comiterii
acestora n sarcina persoanei fptuitorului. Cu alte cuvinte, fapta obiectiv svrit
nu poate fi atribuit persoanei care a executat-o sau participat la executare, ca
fiind comis de aceasta n mod vinovat i nelegitim, neputnd fi, astfel, apreciat
drept infraciune111. Dei procesele osihice corespunztoare uneia dintre formele
de manifestare a vinoviei ar putea fi, aparent, prezente, reflectate de fapta
efectiv comis, n realitate lipsete nsi premisa pe care ele ar putea s se con
figureze n mod valid i apt pentru angajarea rspunderii penale (imputabilitatea,
motenitoare a conceptului anterior de vinovie - trstur eseniala a infrac
iunii, n opoziie cu acela de vinovie - element al coninutului constitutiv al unei
anumite infraciuni), anume capacitatea penal a fptuitorului, baz sine qua non
pentru manifestarea, cu efecte specifice, a formelor de vinovie necesare pentru
ncadrarea juridic a faptei svrite ntr-o anumit norm de incriminare.
Cauzele de neimputabilitate devin incidente n condiiile svririi faptei incri
minate, dac sunt ntrunite cumulativ cerinele impuse prin coninutul lor propriu
de reglementare, faptele astfel comise neconstituind infraciuni, deoarece este
nlturat trstura imputabilitii121. Fapta comis rmne o fapt prevzut de
1.1 G .A n t o n iu , C. R u la i, Dicionar..., p. 118.
1.1 Legea penal nu definete imputabilitatea. Potrivit unei opinii - 6. A n to n iu , C. d u l i, Dicionar...,
p. 118-, imputabilitatea desemneaz situaia juridic n care se gsete o persoan creia i se
atribuie svrirea unei fapte prevzute de legea penal, imputabilitatea presupunnd fie numai
o imputaiune de fapt, adic stabilirea mprejurrii c acea persoan a svrit fapta imputat i,
prin urmare, i aparine prin materialitatea sa, fie i se atribuie i o imputaiune psihic, ce const
n stabilirea unei atitudini psihice caracterizate prin intenie sau culp. Rspunderea penal a unei
persoane este condiionat de stabilirea att a imputabilitii de fapt, ct i a celei psihice". Am
preferat aceast trimitere, dat fiind diversitatea opiniilor expuse n doctrin n privina conceptului
de imputabilitate. Suntem rezervai ns n a aprecia c acesta este sensul n care legiuitorul penal
nou a urmrit utilizarea conceptului n cauz. Semnificaia iniial indicat, restrns la imputarea din
punct de vedere obiectiv a faptei, corespunde stabilirii legturii de cauzalitate, ceea ce se petrece n
cadrul stabilirii existenei elementelor laturii obiective a faptei, n fixarea trsturii eseniale a pre
vederii faptei n legea penal. n a doua accepiune indicat, aceea mai larg, se include i imputarea
psihic corespunztoare unei anumite forme de manifestare a atitudinii psihice a agentului fa de
fapta svrit i de rezultatul acesteia, alturi de imputarea obiectiv, material, ceea ce ar supra
pune conceptul de imputabilitate cu acela de tipicitate. Or, este evident c noul legiuitor a conceput
imputabilitatea drept o trstur eseniale a infraciunii distinct de tipicitate, din moment ce a
indicat-o - n definiia infraciunii (art. 15) - separat de elementele reprezentate de svrirea unei
fapte prevzute de legea penal, cu vinovie. n aprecierea noastr, singura interpretare a noiunii
analizate, care s nu conduc la aprecierea drept redundant a noii definiii a infraciunii, este aceea
n ca'e imputabilitatea este apreciat drept o premis a vinoviei, n accepia acesteia din urm de
subelement al laturii subiective a coninutului constitutiv al unei infraciuni, adic de parte com-

66

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 23

legea penal, nejustificat, deci care i pstreaz caracterul ilicit, dar care nu este
imputabil persoanei care a svrit-o.
Pornind de la premisele imputabilitii, doctrina*1*reine clasificarea cauzelor de
neimputabilitate, distingnd ntre: cauze care nltur responsabilitatea (irespon
sabilitatea, minoritatea fptuitorului, intoxicaia); cauze care nltur exigibilitatea
comportamentului exteriorizat (excesul neimputabil de legitim aprare ori stare
de necesitate, constrngerea fizic ori moral, cazul fortuit); cauze care nltur
antijuridicitatea (eroarea asupra caracterului nejustificat al faptei).
Condiionarea rspunderii penale de svrirea unei infraciuni duce la conclu
zia c lipsa imputabilitii faptei concret svrite exclude (implicit) aceast form a
rspunderii juridice i - pe cale de consecin -nltur i posibilitatea sancionrii
prin pedeaps ori msur educativ (sanciuni de drept penal reprezentnd con
secine ale rspunderii penale). Nu va fi ns mpiedicat posibilitatea dispunerii
altor sanciuni juridice, spre exemplu, dintre sanciunile de drept penal, vor putea
fi luate mpotriva fptuitorului unei fapte incriminate neimputabile msurile de
siguran (art. 107 alin. (2) NCP], precum i sanciuni extrapenale. Privite tot din
punct de vedere al efectelor n raport de prevederea n legea penal, cauzele de
neimputabilitate atrag, de regul, efecte in personam, care nu radiaz asupra
participanilor, lsnd loc participaiei improprii [art. 52 alin. (1) i (3) NCP], cu
excepia cazului fortuit (cauz care, prin generalizare, i-a extins efectele in rem).
Semnalm i aspecte procesual penale comune cauzelor de neimputabilitate,
atunci cnd se constat/recunoate existena acestora cu prilejul examinrii
unei situaii concrete, impunndu-se soluia juridic din noul Cod de procedur
penal - art. 314 alin. (1) lit. a) i art. 396 alin. (5) prezena lor reflectnd unul
dintre cazurile care mpiedic punerea n micare i exercitarea aciunii penale,
potrivit art. 16 alin. (1) lit. d) teza a ll-a NCPP. De asemenea, n cazul existenei unei
cauze de neimputabilitate, suspectul/inculpatul poate cere continuarea procesului
penal, n condiiile art. 18 NCPP.
Trebuie evitat orice confuzie ntre cauzele de neimputabilitate i alte categorii
de cauze operante n materie juridico-penal, cum sunt: cauzele avnd o natur
juridic asemntoare, anume alte cauze generale sau speciale de excludere a
infraciunii, spre exemplu, cauzele justificative (n condiiile concursului dintre
aceste cauze i cele de neimputabilitate, cauzele justificative vor avea prioritate,
ele producnd efecte mai largi, mai profitabile pentru persoana fptuitorului);
cauzele prezentnd o cu totul alt natur juridic, producnd efect extinctiv direct
asupra celorlalte instituii fundamentale de drept penal: cauzele care nltur
ponent a conceptului mai larg de tipicitate (alturi de condiia existenei unei fapte prevzute de
legea penal). Viziunea este susinut ce mprejurarea c stabilirea existenei imputabilitii se rea
lizeaz printr-un examen negativ - constatarea lipsei incidenei vreunei cauze de neimputabilitate - ,
or, fiecare dintre aceste cauze tirbete din capacitatea penal necesar pentru configurarea valid,
implicnd consecine juridico-penale, a vinoviei (lezeaz ceea ce o parte din doctrina anterioar
denumea condiii generale necesare pentru existena subiectului activ al infraciunii").
1,1 Pentru detalii n acest sens, a se vedea FI. S tre t e a n u , n FI. S tre t e a n u , R. M o ro a n u , Instituii i
infraciuni..., p. 78 i urm. De asemenea, a se vedea i Expunerea de motive la Proiectul noului Cod
penal, pct. 2.4. i 2.7.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

67

Partea general

A r i. 24

rspunderea penal; cele de nepedepsire; cele care nltur executarea pedepsei


(care se rein fr a se tirbi aprecierea drept infraciune a faptei comise).

A ri. 24. Constrngerea fizic. Nu este imputabil fapta prevzut de


legea penal svrit din cauza unei constrngeri fizice creia fptuitorul
nu i-a putut rezista.
COMENTARIU
Dispoziia corespunde normei cuprinse n art. 46 alin. (1) CP 1969. Noul
legiuitor penal a apreciat oportun s separe formal i mai mult cele dou forme
de manifestare a constrngerii cu efect extinctiv asupra instituiei fundamentale a
infraciunii, reglementndu-len articole diferite, iar nu doar n alineate distincte
ale unui singur articol (cum se ntmpla n Codul penal din 1969). De altfel, inclusiv
doctrina penal (n special din strintate, receptat - ns - i n Romnia, n
perioada de dup 1989) a argumentat necesitatea unei distincii mai nete ntre
constrngerea fizic i aceea mora , ns ntr-un sens pe care noul legiuitor nu
i l-a nsuit, anume prin modificarea naturii juridice a constrngerii fizice, din
cauz care exclude infraciunea din raiuni de tip subiectiv (prin ndeprtarea
premiselor vinoviei), ntr-o cauz care mpiedic constituirea infraciunii din
raiuni de ordin obiectiv (prin nlturarea tipicitii, cci fapta comis nu aparine
deloc fptuitorului nemijlocit, din moment ce acesta, constrns fizic ntr-un mod
irezistibil, a fost practic un simplu instrument manipulat de fora constrngtoare).
Fiind formal prevzut drept cauz de neimputabilitate, constrngerea fizic
menine i n noua reglementare caracteristicile care o particularizau i n lumina
Codului penal din 1969, astfel nct aprecierile doctrinare i soluiile jurisprudeniale fixate anterior se vor raporta - corespunztor - i n viitor.
Pentru ca aceast cauz s funcioneze cu efect de nlturare a infraciunii,
este necesar verificarea ntrunirii unor condiii: comiterea unei fapte prevzute
de legea penal, nejustificat; prooarea existenei unei fore care s-a exercitat
asupra fizicului fptuitorului, fie n sensul inhibrii, fie n sensul dinamizrii aces
tuia; dovedirea caracterului invincibil (irezistibil) al respectivei fore (aspect n
verificarea cruia trebuie s se in cont de situaia subiectiv a fptuitorului de la
momentul producerii faptei, cu luarea n considerare a circumstanelor n care au
avut loc evenimentele); stabilirea unei legturi cauzale ntre fora constrngtoare
i aciunea sau inaciunea fptuitorului, care - astfel - a condus la producerea
direct a urmrii imediate sau la nempiedicarea forelor ce au produs-o.
Pentru a ne afla n prezena unei constrngeri fizice, factorul volitiv al agentului
trebuie s fie cu totul suprimat, inexistent. Dac acesta a fost implicat, chiar i
parial, n stimularea sau inhibarea energiei fizice a persoanei (astfel nct s
se efectueze aciunea sau inaciunea ce a condus la apariia urmrii imediate
incriminate), atunci problema trebuie tranat pe terenul (mai puin permisiv) al
constrngerii morale. Spre deosebire de aceasta din urm, sursa unei constrngeri
fizice nu trebuie, neaprat, s rezide ntr-o activitate intenionata a unei fiine
68

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 25

umane tere. Ea poate proveni i din partea unei persoane care acioneaz din
culp ori fr vinovie, precum i din partea unor energii animate non-umane (de
sorginte animal sau vegetal), precum i din partea unor fenomene ale naturii
ori a unor procese mecanice. Se poate chiar considera c sursa constrngerii fizice
poate fi reprezentat i de procese organice interne, necontrolabile i irezistibile,
ale propriului organism al fptuitorului (dei, n asemenea cazuri, intervin dificulti
de distingere ntre constrngerea fizic i cazul fortuit).
De o deosebit importan este stabilirea caracterului irezistibil al forei care
se impune fizicului persoanei fptuitorului. Dei, de regul, existena sau inexis
tena mprejurrilor care constituie cauze de excludere a infraciunii trebuie
verificat n raport de momentul la care s-a comis fapta, necesitatea excluderii
ipotezelor cunoscute sub denumirea de actio libero in (sua) cousa impune, uneori,
decalarea momentului n raport de care se efectueaz aceast examinare, prin
luarea n considerare i a etapelor anterioare datei la care fapta s a comis efectiv, n
condiiile existenei obiective, formale a respectivei cauze cu efect extinctiv asupra
infraciunii. Constrngerea fizic se preteaz n mod deosebit la o atare verificare,
fiind necesar s se stabileasc faptul c, la un moment anterior comiterii faptei,
fptuitorul, nc neconstrns, nu a instrumentat el nsui constrngerea viitoare
ori nu a avut posibilitatea real i contient de a se sustrage de sub influena
forei constrngtoare irezistibile care urma s l afecteze n viitor n caz contrar, n
pofida stabilirii existenei constrngerii fizice, la data comiterii faptei, se va refuza
beneficiul cauzei de neimputabi itate, fapta fiindu-i imputabil agentului, ca efect
al aciunii specifice a acestuia n condiiile unei actio libera in causa.
Deoarece cuprinsul descriptiv al instituiei nu a suferit modificri propriu-zise,
iar tipul efectelor produse se conserv drept consecine in personam, considerm
c nu se ridic probleme referitoare la determinarea legii mai favorabile.

A r t . 2 5 . Constrngerea moral. Nu este imputabil fapta prevzut de

legea penal svrit din cauza unei constrngeri morale, exercitat prin
ameninare cu un pericol grav pentru persoana fptuitorului ori a altuia i
care nu putea fi nlturat n alt mod.
COMENTARIU
Textul preia, n esen, dispoziia art. 46 alin. (2) CP 1969, structurnd-o ns
ntr-un articol separat de constrngerea fizic. Dac n ipoteza acesteia din urm
infraciunea este exclus ca efect principal al suprimrii factorului volitiv care st
la baza capacitii penale (premis a vinoviei), aciunea sau inaciunea neapar
innd fizic agentului dinspre care provine formal, n ipoteza constrngerii morale
fptuitorul este acela care adopt decizia de svrire a faptei i i stimuleaz, n
acest sens, neconstrns fizic, energia (trecnd la aciune sau rmnnd n inac
iune), dar sub imperiul unei presiuni de natur psihic ce i deformeaz i perver
tete, n principal, libertate de hotrre. Factorul intelectiv al agentului, integral
format sub aspectul prevederii faptei ce va fi comis i al urmrii acesteia, nu se
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

69

A r i. 25

Partea general

formeaz n mod liber, ca efect al deciziei neconstrnse a persoanei n cauz, ci


apare sub presiunea ameninrii grave, astfel nct fptuitorul este pus s opteze
ntre dou alternative: fie comiterea faptei incriminate, fie concretizarea perico
lului grav care l amenin.
Spre deosebire de constrngerea fizic, constrngerea moral presupune
neaprat o surs uman de provenien, care amenin contient agentul n ve
derea determinrii acestuia la adoptarea comportamentului infracional deter
minat. Dac sursa pericolului care amenin" grav persoana (care, pentru a-l
ndeprta, svrete o fapt incriminat) este de alt natur - spre exemplu,
animal, natural etc. - , infraciunea va putea fi exclus ca rezultat al reinerii
unei alte cauze, precum starea de recesitate. Drept urmare, de regul, persoana
ameninat, care a comis nemijlocit fapta prevzut de legea penal, nu va rspun
de penal pentru aceasta (ca efect implicit al imposibilitii de reinere a faptei, n
raport dc persoana sa, ca reprezentnd o infraciune), ns va fi tras la rspundere
penal persoana care a exercitat ameninarea, n calitate de instigator (n cadrul
unei participaii improprii).
Pentru a funciona cu titlu de cauz de neimputabilitate, constrngerea moral
solicit verificarea ndeplinirii unor condiii: comiterea unei fapte prevzute de
legea penal, nejustificat; probarea existenei unei ameninri care s-a exercitat
asupra psihicului fptuitorului, provenind din partea unei tere persoane, n
vederea comiterii unei fapte incriminate; dovedirea caracterului grav111al perico
lului care a constituit obiectul ameninrii; stabilirea unei legturi de cauzalitate
psihic ntre fora constrngtoare moral (ameninarea) i aciunea sau inaciunea
fptuitorului121; determinarea imposibilitii reale (efectiv, concret, neimplicnd
riscuri suplimentare lipsite de caracter rezonabil) a evitrii, n alt mod dect prin
comiterea faptei prevzute de legea penal solicitate, a pericolului grav care
constituie obiectul ameninrii (lipsa unei alternative tere viabile fa de supor
tarea rului din ameninare ori de svrire a faptei incriminate).
Doctrina131evideniaz, n mod constant, necesitatea caracterului real, injust
i imediat al pericolului din coninutul constrngerii morale. Caracterul ipotetic al
pericolului, simpla temere reverenioas, comunicarea inteniei de a desfura o
operaiune legal (permis, justificat), precum i caracterul ndeprtat al conse
cinelor pgubitoare n care ar urma s se concretizeze pericolul ce formeaz

1,1 Aspect n verificarea cruia trebuie s se in cont de situaia subiectiv a fptuitorului - pe durata
ntregii perioade cuprinse ntre momentul a care s-a produs ameninarea i pn la data svririi
faptei prevzute de legea penal - , cu luarea n considerare a circumstanelor n care au avut loc
evenimentele; se apreciaz c pericolul este grav atunci cnd consecinele materializrii sale ar fi
iremediabile ori deosebit de dificil de remediat (aspect ce trebuie corelat i cu tioul valorii sociale
asupra creia se vor repercuta aceste urmri).
m Trebuie s se stabileasc faptul c principala cauz determinant a comportamentului adoptat
a fost necesitatea sustragerii de sub ameninare, prevenirea concretizrii pericolului grav care
reprezenta alternativa la svrirea faptei.
131A se vedea, n acest sens, spre exemplu, V. P a c a , n G. A n t o n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare...,
voi. I, p. 226 i urm.

70

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 26

obiectul ameninrii sunt - deopotriv - motive care exclud reinerea constrngerii


morale drept cauz de neimputabilitate.
n vederea surprinderii sferei de cuprindere a conceptului de ameninare
(pe care se construiete legal instituia juridic a constrngerii morale - cauz
de neimputabilitate), facem trimitere la dispoziia cuprins n art. 206 NCP ce
conine norma de incriminare cu denumirea marginal Ameninarea". Totui, ca
o diferen, credem c se impune precizarea faptului c, n vreme ce infraciunea
de ameninare se poate reine chiar dac subiectul pasiv nu a fost nspimntat
efectiv de coninutul comunicrii n cauz, fiind suficient ca aceasta s fie, n
abstract, de natur" s produc o stare de temere, pentru reinerea constrngerii
morale, n vederea excluderii imputabilitii faptei incriminate comise, trebuie
s se stabileasc faptul c agentul ameninat a apreciat ca real ameninarea
cu pericolul grav a crui nematerializare a fost condiionat de svrirea faptei.
Deoarece cuprinsul descriptiv al instituiei nu a suferit modificri propriu zise,
iar tipul efectelor produse se conserv drept consecine in personam, considerm
c nu se ridic probleme referitoare la determinarea legii mai favorabile, precum
i c dezvoltrile doctrinare i jurisprudeniale anterior formulate n privina
constrngerii morale i vor menine validitatea i de lege lata.

A ri. 20. Excesul neimputabil. (1) Nu este imputabil fapta prevzut


de legea penal svrit de persoana aflat n stare de legitim aprare,
care a depit, din cauza tulburrii sau temerii, limitele unei aprri propor
ionale cu gravitatea atacului.
(2) Nu este imputabil fapta prevzut de legea penal svrit de
persoana aflat n stare de necesitate, care nu i-a dat seama, n momentul
comiterii faptei, c pricinuiete urmri vdit mai grave dect cele care s-ar
fi putut produce dac pericolul nu era nlturat.
COMENTARIU
Sub denumirea de exces neimputabil", noul Cod penal reglementeaz situaia
n care o persoan, aflat n stare de legitim aprare sau n stare de necesitate,
verificnd - totodat - o stare psiho-fizic special (tulburarea sau temerea, n
cazul strii de legitim aprare; lipsa contientizrii - nu i-a dat seam a"-, n
ipoteza strii de necesitate), comite o fapt prevzut de legea penal, depind
limitele de proporionalitate dintre atac i aprare (limitele unei aprri propor
ionale cu gravitatea atacului")., respectiv dintre pericol i actul salvrii (prici
nuiete urmri vdit mai grave dect cele care s-ar fi putut produce dac pericolul
nu era nlturat").
n concepia legii, legitima aprare i starea de necesitate n formele lor proprii
[reglementate n art. 19 alin. (2) i art. 20 alin. (2) NCP] sunt cauze generale de
excludere a infraciunii, sub natura juridic specific de cauze justificative, spre
deosebire de excesul neimputabil, care ilustreaz formele improprii n materie
de stare de legitim aprare, respectiv de stare de necesitate, conferindu-se tot
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

71

A r i. 20

Partea general

statJtul de instituie care exclude existena infraciunii, dar sub natura juridic
specific de cauz de neimputabilitste. Legea penal face distincie i ntre excesul
neimputabil n materie de stare de legitim aprare i - respectiv - stare de ne
cesitate (pe de o parte) i excesul scuzabil, n aceeai materie (pe de alt parte). Din
punct de vedere al naturii juridice, doar n condiiile excesului neimputabil, fapta
prevzut de legea penal svrit n concret nu poate fi juridic apreciat drept
infraciune - pe cale de consecin, nu atrage rspunderea penal a fptuitoru
lu i-, spre deosebire de ipoteza reinerii unui exces scuzabil, cauz de atenuare
a rspunderii penale, cu titlu de circumstan general, obligatorie, de atenuare
[art. 75 alin. (1) lit. b) i c) NCP] - situaie n care se atrage rspunderea penal,
ns n condiii mai favorabile, potrivit art. 76 NCP.
n reglementarea anterioara, formele improprii ale legitimei aprri i ale strii
de necesitate erau asimilate formelor proprii ale acestora, cu alte cuvinte, li se
atribuia prin lege aceeai natur juridica (nu doar generic, ci i specific) de cauze
de nlturare a caracterului penal al faptei. Excesul justificat (denumire acordat de
doctrin ipotezei denumite expres de noul Cod penal exces neimputabil") nltura
caracterul penal al faptei n temeiul lipsei vinoviei [aspect consacrat explicit n
art. 44 alin. (3) CP 1969, n raport de excesul justificat de legitim aorare; aspect
desprins din interpretarea per a contrario a art. 45 alin. (3) CP 1969, n raport de
excesul justificat de stare de necesitate]. Excesul scuzabil constituia, ca i n actuala
reglementare, o cauz de atenuare a rspunderii penale, avnd natura juridic
specific de circumstan general, obligatorie, atenuant [art. 73 lit. a) CP 1969].
Potrivit reglementrii n vigoare, excesul neimputabil n caz de legitima aparare
[art. 26 alin. (1) NCP] presupune ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii:
fapta prevzut de legea penal s fie svrit de o persoan aflat n stare
de legitim aprare (aadar, cu ocazia unei legitime aprri care s ntruneasc
toate cerinele acestei instituii, mai puin proporia dintre aprare i atacul care
a determinat-o); prin svrirea faptei s se depeasc limitele unei aprri pro
porionale cu gravitatea atacului; depirea limitelor proporionalitii dintre
aprare i atac s fie cauzat de starea de tulburare sau temere provocat de atac.
Excesul neimputabil n cazul strii de necesitate [art. 26 alin. (2) NCP] presupune
ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condiii: fapta prevzut de legea penal
s fie svrit de o persoan aflat n stare de necesitate (aadar, ntr-o ocazie
care s ntruneasc toate cerinele acestei instituii, mai puin proporia dintre
pericol i salvare); ca urmare a comiterii faptei s se produc urmri mai grave
dect cele care ar fi intervenit n ipoteza n care fptuitorul nu ar fi acionat n
vederea nlturrii pericolului; fptuitorul s nu i fi dat seama, la data executrii,
de mprejurarea anterior indicat.
Dup cum s-a mai menionat, efectul reinerii excesului neimputabil nu se
repercuteaz asupra participanilor, producndu-se in personam.
Apreciem c, n esen, dezvoltrile teoretice i jurisprudeniale elaborate n
considerarea reglementrii anterioare rmn valabile i ulterior intrrii n vigoare
a noului Cod penal. Drept urmare, nu considerm c n aceast materie s-ar ridica
problema identificrii legii penale mai favorabile.
72

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 27

A r i. 2 7 . Minoritatea fptuitorului. Nu este imputabil fapta prevzut

de legea penal svrit de un minor, care la data comiterii acesteia nu


ndeplinea condiiile legale pentru a rspunde penal.
COMENTARIU
n raport de prevederile legii penale, starea de minoritate este - din punct de
vedere al naturii juridice - fie o cauz general de excludere a infraciunii (mani
festat sub forma specific a unei cauze de neimputabilitate), fie o cauz de dife
reniere a rspunderii penale (i - deci - a regimului sancionator) a infractorului
minor, fa de rspunderea penal ce poate fi angajat de ctre un infractor ma
jor. Prevederile art. 27 NCP reflect minoritoteo fptuitorului, aadar, instituia
minoritii n cea dinti dintre cele dou ipostaze anterior indicate.
n art. 27 NCP sunt reproduse dispoziiile art. 50 CP 1969, care ncadra n rndul
cauzelor de nlturare a caracterului penal al faptei minoritatea fptuitorului, n
aceleai condiii ca acelea existente de lege lata, anume avndu-se n vedere
ipoteza n care persoana fizic ce svrete fapta incriminat este un minor ce
nu ntrunete condiiile legale necesare pentru a avea capacitate penal, datorit
segmentului de vrst n care se ncadreaz. Practic, pentru o anumit categorie de
minori (identificat n funcie de criteriul principal al vrstei biologice), legiuitorul
penal prezum c dezvoltarea psiho-fizic atins este insuficient pentru a permite
o real i efectiv nelegere a propriilor fapte i a consecinelor acestora, precum
i o real posibilitate de autocontrol n privina trecerii sau nu la executarea lor.
Vrsta de la care ncepe rspunderea penal i limitele acesteia i gsesc
reglementarea n art. 113 NCP (avnd corespondent fidel n art. 99 CP 1969). Din
coroborarea dispoziiilor art. 27 cu cele ale art. 113 NCP rezult nendoielnic c
legiuitorul a prezumat incapacitatea penal a minorilor care, la data svririi faptei,
fie nu au mplinit vrsta de 14 ani (prezumie absolut de lips a discernmntului
i - ca atare - lips de rspundere penal), fie au vrsta cuprins ntre 14 ani i 16
ani nemplinii (prezumie relativ de lips a discernmntului, deci o rspundere
penal condiionat de stabilirea mprejurrii c minorul a acionat cu discern
mnt). Prin caracterul su relativ, discernmntul - capacitatea persoanei de a
nelege i a-i manifesta contient voina n raport cu o anumit fapt concret111este analizat ca o capacitate penal mrginit la o spe concret, dovada cznd n
sarcina organelor judiciare penale. Potrivit art. 184 NCPP, se stabilete necesitatea
dispunerii unei expertize medico-legale psihiatrice n cazul infraciunilor comise
de minori cu vrsta ntre 14 i 16 ani121.
Nendeplinirea condiiilor legale pentru a rspunde penal intereseaz n ra
port de momentul svririi faptei prevzute de legea penal. n cazurile cnd
111 V. D o n g o ro z , Drept penal. Partea general, Bucureti, 1939, p. 407.
1,1 Pentru stabilirea valorii acestei probe, a se vedea i art. 103 alin. (2) NCPP. Expertiza astfel dispus
urmeaz a fi efectuat cu celeritate, conform Ordinului nr. 1976/2003 pentru stabilirea unor msuri
privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru stabilirea discernmntului minorului ntre 14
i 16 ani care a svrit o fapt prevzut de legea penal, ordin comun al ministrului justiiei i
ministrului sntii (M. Of. nr. 522 din 21 iulie 2003).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

73

A r i. 27

Partea general

legea penal prevede c anumite efecte juridice se produc n raport cu data svr
irii infraciunii, prin aceast expresie se nelege data actului de executare ce
caracterizeaz latura obiectiv a infraciunii, iar nu data consumrii acesteia prin
producerea rezultatului. ncadrarea juridic a faptei va fi dat ns n raport cu
rezultatul produs, n toate cazurile n care ncadrarea este condiionat de pro
ducerea unui anumit rezultat"111. n cazul n care minorul a svrit, n timpul ct
nu rspundea penal, o parte din actele succesive componente ale unei infraciuni
continue ori continuate sau ale unei infraciuni de obicei, pe care le repet n
perioada n care a devenit rspunztor potrivit legii, va fi tras la rspundere penal
numai pentru activitatea infracional svrit n aceast ultim perioad. n cazul
n care a svrit, n timpul cnd nu rspundea penal, o fapt prevzut de legea
penal cu urmri progresive realizate n perioada n care a devenit rspunztor, el
nu va fi tras la rspundere penal",2:. Pornind de la dispoziiile cuprinse n art. 154
alin. (2) teza a II a i alin. (3) NCP, n cazul infraciunilor dc durat, data svririi
este, pentru infraciunea continu, momentul ncetrii aciunii sau inaciunii,
pentru infraciunea continuat, data comiterii ultimei aciuni sau inaciuni, pen
tru infraciunea de obicei, data svririi ultimului act de executare, iar pentru
infraciunea progresiv, data svririi aciunii sau inaciunii. n raport cu aceste
date, particularizate n cazul fiecrei infraciuni de durat, se produc consecine
juridice referitoare (i) la minoritate.
Fapta prevzut de legea penal comis de minorul nerspunztor penal - fap
t neimputabil - nu constituie infraciune, fiind exclus, pe cale de consecin,
rspunderea penal. n acest caz, minorul beneficiaz de msuri de protecie spe
cial, prevzute de Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor
copilului1*1, anume supravegherea specializat i plasamentul. O problem ridicat
n activitatea practic*141 este aceea de a ti dac, potrivit legii, instituia abilitat
a stabili aceste msuri (Comisia pentru protecia copilului sau instana, dup caz)
1.1 Plenul Trib. Suprem, dec. de ndrum, nr. 1/1987, cu privire la data cnd infraciunea se consi
der svrit i la efectele juridice pe care le produc infraciunile continue i continuate n timpul
ct dureaz svrirea lor (pct. 1), n F.M . V asile, I. N e d e lc u , L.V. L e fte ra c h e , Jurisprudena instanei
supreme n unificarea practicii judiciare (1969-2008), Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008, p. 173.
I?l Plenul Trib. Suprem, dec. de ndrum, nr. 9/1972, cu privire la unele probleme referitoare la solu
ionarea cauzelor cu minori (pct. 1.1), n F.M. V a sile, I. N e d e lc u , L.V. L e fte ra c h e , op. cit., p. 92. A se
vedea i Plenul Trib. Suprem, dec. nr. 1/1987, pct. 2.
1.1 Legea nr. 272/2004 (M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004) a fost modificat i completat cel mai
recent prin Legea nr. 187/2012 (n vigoare de la 1 februarie 2014), Legea nr. 197/2012 (publicat
n M. Of. nr. 754 din 9 noiembrie 2012, n vigoare de la 1 ianuarie 2014) i Legea nr. 257/2013
(M. Of. nr. 607 din 30 septembrie 2013), dispunndu-se i republicarea sa. A se vedea, din acest
act normativ, Capitolului V (Protecia copilului care a svrit o fapt penal (sic!) i nu rspunde
penal), precum i Capitolul XI (Reguli speciale de procedur").
141 (...) din economia ntregii legi speciale (Legea nr. 272/2004 - n.n.) se desprind dou idei de baz:
msurile de protecie special, inclusiv supravegherea specializat, se iau numai n msura n care
sunt necesare i nu dureaz dect att ct sunt necesare" (Trib. Dolj, sent. civ. nr. 26/2009, consultat
n format electronic pe site-ul Jurisprudenta.com, la adresa de internet http://www.jurisprudenta.
com/speta/supravegherea-specializata-%E2%80%93-m%C4%83sur%C4%83-de-protec%C5%A3iespeciala-a-minorului-care-a-savarsit-o-fapta-penala-q221v/, verificat la data de 2 februarie 2014).

74

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 27

este obligat s le dispun, opernd, n continuare, n planul efectelor, un principiu


al oficialitii (odat declanat cercetarea din partea organelor statului), sau, n
faa autoritii specializate i/sau instanei civile, opereaz principiul oportunitii,
subsumat principiului respectrii interesului superior al copilului. Cu alte cuvinte,
este necesar, dar nu i suficient, pentru luarea acestor msuri ca minorul s fi
svrit fapta prevzut de legea penal i s nu rspund penal, astfel nct insti
tuia abilitat va analiza, n interesul superior al copilului, oportunitatea msurilor
n raport cu toate elementele relevante n cauz i cu particularitile copilului.
n ceea ce privete situaia minorului nerspunztor penal care a comis o fapt
prevzut de legea penal (neimputabil), semnalm practica11 neunitar refe
ritoare la posibilitatea dispunerii msurilor de siguran. n opinia noastr, aceasta
reprezint o fals controvers, reputndu-se identifica niciun motiv legal care s
mpiedice luarea unei msuri de siguran asupra oricrei persoane (inclusiv minor,
rspunztor sau ncraspunztor penal), n privina creia s ar impune o asemenea
sanciune de drept penal, ntrunite fiind condiiile legii. Ct de absurd ar fi, spre
exemplu, pretenia de a lsa asupra unui minor nerspunztor penal, care a comis
un omor, folosind o arm de foc, respectivul corp delict (din moment ce msura
confiscrii speciale reprezint o msur de siguran)!
n caz de concurs al minoritii fptuitorului cu alte cauze de excludere a infrac
iunii, distingem dou ipoteze: n concurs cu oricare dintre cauzele justificative,
prioritate va avea cauza justificativ; n concurs cu o alt cauz de neimputabilitate,
n principiu, va prevala minoritatea121.
Aceast cauz de neimputabilitate produce, potrivit regulii n materie, efecte
in personom, lsnd loc participaiei improprii (art. 52 alin. (1) i (3) NCP], iar
svrirea infraciunii de ctre un infractor major, dac aceasta a fost comis
mpreun cu un minor (dup caz, nerspunztor ori rspunztor penal), reprezint
o circumstan general agravant obligatorie (art. 77 lit. d) NCP].
Nu apreciem c, n aceast materie, se impun probleme de delimitare a regle
mentarii mai favorabile, cci, dei iniial - la nivel de proiect al noului Cod penal legiuitorul romn lua n considerare o scdere a limitei inferioare de vrst de la
care s fie posibil angajarea rspunderii penale (de la 14 la 13 ani), aceast poziie
a fost n final reconsiderat. Ca atare, vor rmne valabile aprecierile literaturii de
specialitate formulate anterior n domeniu.1

111 n sensul c nu s-ar putea dispune fa de minorii nerspunztori penal msuri de siguran,
a se vedea C.S.J., s. pen., dec. nr. 683/1990 (hotrrea poate fi consultat, n format electronic,
pe pagina de internet - verificat la data de 27 decembrie 2 0 1 3 - http://jurisprudentacedo.com/
Masuri-de-siguranta.-Minor.-lnternare-medicala.html). n sens contrar, a se vedea (de exemplu),
Trib. Vrancea, s. pen., sent. nr. 193/2009 (hotrrea poate fi consultat, n format electronic, pe
pagina de internet http://www.jurisprudenta.org/ldoc.ashx?i=91&y=2009&d=9100000000112347,
verificat la data de 27 decembrie 2013).
1,1 Pentru mai multe detalii n materie, a se vedea L.V. L e fte ra c h e , Justiia penal n cazul minorilor,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 16 i urm.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

75

Partea general

A r i. 28

A r i. 2 8 . Iresponsabilitatea. Nu este imputabil fapta prevzut de

legea penal svrit de persoana care, n momentul comiterii acesteia,


n u p u te a s-i d e a se a m a d e a c iu n ile sa u in a c iu n ile sa le ori n u p u te a s

le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.
COMENTARIU
Textul are corespondent n art. 48 CP 1969, n raport de care au intervenit
unele modificri de formulare. Noul legiuitor nu mai utilizeaz referirea la alienaie mintala, ntre anul 1968 i perioada contemporan dinamica domeniului
medical psihiatric ajungnd s problematizeze deplina corectitudine tiinific a
utilizrii acestei expresii pentru desemnarea generic a multiplelor afeciuni de
natur psihic ce pot fi considerate drept stri anormale. n loc de referirea la
imposibilitatea de stpnire a aciunilor sau inaciunilor, noul legiuitor a preferat
s fac vorbire despre incapacitatea de a le controla.
S-a meninut, din legislaia anterioar, raportarea la imposibilitatea de contien
tizare a aciunilor sau inaciunilor svrite. Apreciem c aceast formulare con
c is - brevitatis ca u sa - trebuie interpretat att n sensul imposibilitii de
prevedere a semnificaiei i implicaiilor elementului material, ct i n acela al
imposibilitii contientizrii urmrii imediate la care va conduce n mod real i
efectiv acest element material ori al caracterului i implicaiilor acestei urmri. n
mod similar, apreciem c lipsa de nelegere se poate raporta i la legtura de
cauzalitate dintre aciunea sau inaciunea comis i urmarea imediat. n oricare
dintre aceste ipoteze, n msura n care se determin mprejurarea c procesul
intelectiv a fost afectat n mod determinant i ntr-o manier esenial, trebuie
s se admit inexistena unei premise viabile care s suporte procesele psihice
specifice vinoviei penale, calificarea faptei comise drept infraciune fiind astfel
exclus (fapta nefiind imputabil), dar cu meninerea posibilitii aplicrii unei
msuri de siguran (specifice fiind, n asemenea situaii, obligarea la tratament
medical sau internarea medical).
ntr-o alt variant, iresponsabilitatea poate fi reinut i atunci cnd, existnd
(eventual) factor intelectiv, fptuitorul este lipsit de factorul volitiv, nefiind capabil
s i controleze aciunile sau inaciunile (aici, n mod corect, referirea este
restrns doar la aspectul elementului material). Este vorba despre ipotezele de
inhibiie irezistibil (stri catatonice, indiferentism absolut .a.) ori de impulsuri
irezistibile de a aciona ntr-un anumit sens (poate fi vorba despre acte reflexe,
ticuri mecanice, sindromul/tulburarea Tourette etc.), n msura n care, astfel (n
funcie i de circumstane), se ajunge la comiterea unor fapte incriminate. Desigur,
cele dou ipoteze (cauze de excludere sau pervertire a factorului intelectiv,
respectiv cauze care anihileaz sau perturb factorul volitiv) pot coexista, fiind
ns suficient, pentru reinerea strii de iresponsabilitate, s fie constatat oricare
dintre acestea, chiar i n mod singular, nu neaprat conjugat.
Cauza strii de iresponsabilitate poate fi reprezentat de o boal psihic ori de
o alt cauz (de natur organic, dar nu psihic). Sunt avute n vedere, de regul,
76

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i . 28

strile anormale, afeciunile (precum epilepsia), dar poate fi vorba i despre stri
fireti (precum somnul) ori despre evenimente situate la limita normalitii, prin
aceea c sunt manifestri punctuale sau episodice care nu caracterizeaz starea
fireasc a organismului, dar nu trec nici n categoria anormalului, a patologicului
(leinul, vrsturile, febra etc.). Dup cum reiese deja din cele expuse, sorgintea
strii de iresponsabilitate poate fi, dup caz, o stare perpetu sau una temporar
(de mai lung ori mai scurt durat), nnscut ori dobndit, de natur psihic sau
de alt natur. Trebuie s se opereze distincia ntre conceptul de iresponsabilitate
i acela de lipsa de responsabilitate, deoarece acesta din urm i caracterizeaz n actuala i fosta configuraie a legislaiei noastre penale - pe toi minorii care
nu au mplinit nc vrsta de 16 ani [dat de la care ncepe s i produc efectele
prezumia relativ de capacitate penal pentru oricare persoan fizic, potrivit
art. 113 alin. (3) NCP]. Or, aceasta din urm este o stare bio-psiho-fizic normal,
determinat de segmentul de verst n care se situeaz persoana fizic insuficient
dezvoltat i format social la cote potrivit crora experiena de via, maturitatea
intelectual i emoional, capacitatea de autocontrol etc. s i permit s fie
apreciat drept responsabil. Uneori, aceast absen de plano a responsabilitii
ajunge, pe caz concret (n situaia unor minori cu vrsta cuprins ntre 14 i 16 ani), s
fie compensat ca efect al prezenei discernmntului, noiune care, n accepiunea
acreditat tradiional n tiina penal romneasc, trebuie separat de conceptul
de responsabilitate. Astfel, n timp ce responsabilitatea const ntr-o posibilitate
generic a unei persoane fizice de a fi stpn pe actele sale, controlndu-i
energia fizic n vederea svririi unor aciuni sau inaciuni diferite, precum i
n capacitatea generic de a nelege i ptrunde sensul i semnificaia propriilor
fapte i a consecinelor acestora, discernmntul reproduce aceste nsuiri doar
la nivelul unui caz particular determinat, al unei anumite manifestri faptice con
crete, punctuale, fr a radia, cu necesitate, la oricare alt tip de manifestare care
ar fi posibil s emane de la aceeai fiin uman. Iresponsabilitatea reprezint
o cauz de neimputabilitate predilect pentru analiza situaiilor cunoscute sub
denumirea de actio libera in (sua) causa, ipoteze n care fptuitorul acioneaz la
data comiterii faptei n prezena unei stri de iresponsabilitate, pe care ns fie i-a
provocat-o deliberat la un moment anterior, cnd era pe deplin stpn pe propria
reprezentare i avea voin neconstrns, fie nu a efectuat toate cele necesare
pentru a evita apariia acesteia, n aceleai condiii. Cu alte cuvinte, este necesar
o decalare a momentului n raport de care se impune verificarea incidenei strii de
iresponsabilitate, prin luarea n considerarea nu doar a datei comiterii faptei, ci i
a momentelor anterioare. Rezultatul unui asemenea examen extins poate consta
n refuzul beneficiului de excludere a infraciunii, n pofida formalei constatri,
la data svririi faptei incriminate, a strii de iresponsabilitate. De asemenea,
n cazul comiterii unor activit de durat, este necesar probarea existenei i
meninerii strii de iresponsabilitate pe ntreaga durat de svrire, n caz contrar,
fptuitorului urmnd a-i fi imputabil fapta, n msura svririi sale n perioada
de responsabilitate.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

77

Partea general

A r i . 20

Deoarece nu intervin deosebiri eseniale ntre actuala i fosta reglementare a


iresponsabilitii (nici pe coninutul de reglementare, nici sub aspectul efectelor
in personam determinate), apreciem c nu se ridic probleme de identificare a
legii mai favorabile, precum i c majoritatea aprecierilor efectuate n doctrin
i reinute constant de jurispruden n aceast materie se vor menine i pentru
viitor.

A ri. 20. Intoxicaia. Nu este imputabil fapta prevzut de legea pena


l svrit de persoana care, n momentul comiterii acesteia, nu putea s-i
dea seama de aciunile sau inaciunile sale ori nu putea s le controleze, din
cauza intoxicrii involuntare cu alcool sau cu alte substane psihoactive.
COMENTARIU
Cauza de neimputabilitate constnd n intoxicaie perpetueaz reglementarea
anterioarei cauze de nlturare a caracterului penal al faptei denumite beie"
[art. 49 alin. (1) CP 1969). Noul indicativ este mai corespunztor, deoarece sursa
acestei stri poate rezida, deopotriv, n consumul de alcool sau de alte substane
(halucinogene, psihotrope, stupefiante, narcotice etc.)m, or, termenul beie"
evoc, n principiu - n limbajul comun - , doar originea etilic a intoxicaiei, nu i
pe aceea ntemeiat pe consumul altor substane. Ca atare, n doctrina anterioar
[din moment ce i n art. 49 alin. (1) CP 1969 se indica posibilitatea originrii strii
de beie n alte substane" dect alcoolul], se utilizau conceptele de beie cald"
(pentru a se indica beia alcoolic, propriu-zis), respectiv beie rece" (pentru
a se face referire la starea similar beiei, determinat ns de consumul altor
substane). Conceptul de intoxicaie" corespunde mai bine surprinderii acelui
punct neutru de referin care include, deopotriv, indicarea ambelor surse provo
catoare a strii n cauz.
Alturi de iresponsabilitate i de minoritatea fptuitorului, intoxicaia este
inclus ntr-o subclasificare comun a cauzelor de neimputabilitate, toate repre
zentnd stri care exclud infraciunea din raiuni subiective, anume prin lipsa
verificrii acelei premise a vinoviei reprezentate de responsabilitatea subiectului
activ. Asemnarea cu reglementarea iresponsabilitii este de altrel evident i
n corpul comun al prevederilor legale prin care sunt descrise aceste dou cauze
de neimputabilitate, strile n sine fiind exprimate identic de legiuitor, deosibirile
intervenind doar n indicarea cauzelor determinante.
Pentru ca intoxicaia s funcioneze cu titlu de cauz de neimputabilitate, este
necesar ntrunirea cumulativ a unor condiii: s se comit o fapt prevzut de
legea penal, nejustificat; persoana care svrete fapta s se gseasc, la data
comiterii, n stare de intoxicaie produs de alcool ori de alte substane; starea de
intoxicaie s fie, deopotriv, involuntar i complet.
Dei actuala reglementare nu rrai menioneaz explicit caracterul complet al
intoxicaiei (aa cum proceda legiuitorul anterior), descrierea strii produse ca
1,1 A se vedea art. 241 din Legea nr. 187/2012, legat de sensul noiunii substane osihoactive".

78

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 30

efect al acesteia
nu putea s-i dea seama de aciunile sau inaciunile sale ori
nu putea s le controleze..." - conduce indubitabil la concluzia unei continuiti
de viziune legislativa sub acest aspect, cci o stare incomplet de intoxicaie nu
suprim nici reprezentarea, nici coordonarea i auto-controlul, ci doar le afecteaz
parial. Dup cum se indica n doctrina anterioar i se admitea n mod constant
n jurispruden, aprecierea ca involuntar a strii n cauz nu trebuie efectuat
n considerarea poziiei subiective a fptuitorului fa de gradul de intoxicaie
la care va ajunge n urma consumului substanei, ci prin raportare la atitudinea
acestuia fa de nsui actul consumului substanei. Cu alte cuvinte, dac au existat
contiina caracterului intoxicant al substanei consumate i libertatea de decizie
cu privire la consumul acesteia, beia nu va putea fi apreciat drept involuntar,
chiar dac persoana n cauz nu a dorit i nu a crezut (n mod sincer) c va ajunge
s i piard reprezentarea sau auto-controlul.
Ipoteza dc actio libera in causa legat de starea de intoxicaie este expres
reglementat de legiuitor cu valoare de circumstan agravant general obliga
torie, potrivit art. 77 lit. f) NCP, n mod asemntor cu soluia atins i n Codul
penal din 1969 [art. 75 alin. (1) it. e)].
Chiar dac nu se mai prevede expres aptitudinea intoxicaiei care nu ntrunete
condiiile unei cauze de neimputabilitate, dar nu este nici circumstan agravant,
de a reprezenta o circumstan atenuant judiciar [aa cum se arta n cuprinsul
art. 49 alin. (2) CP 1969), apreciem c se menine posibilitatea juridic a adoptrii
unei asemenea soluii, n considerarea textului cuprins n art. 75 alin. (2) lit. b)
NCP. n schimb, ca element de noutate, trebuie remarcat c dispare din noul cod
valoarea de potenial circumstan agravant judiciar a strii de beie (intoxicaie)
care nu ntrunete nici condiiile cauzei de neimputabilitate, nici cerinele pentru
a se reine drept circumstan agravant legal, ca efect al renunrii legiuitorului
penal la instituia circumstanelor agravante judiciare (facultative). Drept urmare, o
asemenea stare de intoxicaie, care ar evidenia o gravitate sporit a infractorului,
nu se va mai putea utiliza n procesul individualizrii judiciare a pedepsei dect
cu titlu de potenial element agravant de individualizare n limitele de pedeaps
prevzute de lege pentru infraciunea svrit.
Continuitatea pe coninut a reglementrii, prin raportare la codificarea penal
anterioar, ne conduce la concluzia c n materia intoxicaiei nu se va impune
delimitarea legii penale mai favorabile ntre noul Cod penal i Codul penal din
1969. Pe acelai temei, considerm c refleciile doctrinare formulate i soluiile
jurisprudeniale atinse de lege praevia i vor menine valabilitatea teoretic i
pentru viitor.

A ri. 30. Eroarea. (1) Nu constituie infraciune fapta prevzut de


legea penal svrit de persoana care, n momentul comiterii acesteia,
nu cunotea existena unei stri, situaii ori mprejurri de care depinde
caracterul penal al faptei.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

79

Partea general

A r i. 30

(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic i faptelor svrite din culp pe care
legea penal le pedepsete, numai dac necunoaterea strii, situaiei ori
m p re ju r rii re s p e c tiv e n u e ste ea n s i re z u lta tu l c u lp e i.

(3) Nu constituie circumstan agravant sau element circumstanial


agravant starea, situaia ori mprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o
n momentul svririi infraciunii.
(4) Prevederile alin. (l)-(3) se aplic n mod corespunztor i n cazul
necunoaterii unei dispoziii legale extrapenale.
(5) Nu este imputabil fapta prevzut de legea penal svrit ca
urmare a necunoaterii sau cunoaterii greite a caracterului ilicit al acesteia
din cauza unei mprejurri care nu putea fi n niciun fel evitat.
COMENTARIU
Reglementarea analizat i gsete corespunderii parial n dispoziiile art. 51
CP 1969, cu denumirea marginal Eroarea de fapt", care, n funcie de aspectul
material (de fapt sau juridic) asupra cruia se manifesta eroarea, distingea ntre
eroare de fapt i eroare de drept{l]. De lege proevia, eroarea de fapt constituia o
cauz de nlturare a caracterului penal al faptei, legea stabilind c nu constituie
infraciune fapta prevzut de legea penal, cnd fptuitorul, n momentul
svririi acesteia, nu cunotea existena unei stri, situaii sau mprejurri de care
depinde caracterul penal al faptei", fiind reglementat i situaia n care eroarea
nltura caracterul penal al faptelor svrite din culp, pe care legea penal le
pedepsea numai dac necunoaterea strii, situaiei sau mprejurrii respective
nu este ea nsi rezultatul culpei" [art. 51 alin. (1) i (3) CP 1969]. Eroarea de fapt
asupra unei circumstane agravante nu afecta - n codificarea anterioar, ca i de
lege Iota - existena infraciunii, producnd ca efecte doar nlturarea agravantei,
n condiiile legii [art. 51 alin. (2) i (3) CP 1969, art. 30 alin. (3) NCP]. Eroarea de
drept extra-penal era asimilat (n raport de efectele produse n domeniul penal)
erorii de fapt, ceea ce rezulta din interpretarea per a contrario a dispoziiilor art. 51
alin. (4) CP 1969, potrivit crora necunoaterea sau cunoaterea greit a legii
penale nu nltur caracterul penal al faptei".

111 Potrivit doctrinei majoritare, cea mai important clasificare a formelor erorii (separat de alte cla
sificri, precum: e ro a re e s e n ia l - n e e s e n ia l , p r in c ip a l - s e c u n d a r , v in c ib il in v in c ib il etc.) era
aceast clasificare, dup criteriul obiectulu asupra cruia poart eroarea i al consecinelor antre
nate: e r o a r e d e f a p t - e r o a r e d e n o r m (duo caz, de drept extra-penal ori penal). Eroarea de fapt,
cauz de excludere a infraciunii, nltura vinovia, n accepiunea acesteia de trstur esenial a
infraciunii (opinie dominant n doctrina anterioar). ntr-o abordare critic a acestei viziuni asupra
erorii, unii autori preferau clasificarea formelor erorii prin raportare la trsturile infraciunii (ne
leas - ntr-o manier disident fa de curentul majoritar - drept o fapt tipic, antijuridic, svr
it cu vinovie i care prezenta pericol social), n e r o a r e a s u p r a e le m e n t e lo r c o n s titu tiv e (e ro a re
a s u p ra tip ic it ii) i e ro a re a s u p r a a n tiju rid 'c it ii (e ro a re a s u p r a c a r a c t e r u lu i in te rzis a l a c tu lu i). n
acest sens, a se vedea FI. S tre te a n u , Tratat..., p. 333. Aceast viziune a fost mbriat la debutul
elaborrii noului Cod penal, fiind fixat prin stipulaiile din Expunerea de motive a Proiectului noului
Cod penal (pct. 2.7).

80

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 30

Actuala reglementare a erorii a avut la baz viziunea de clasificare care distinge


ntre eroarea asupra elementelor infraciunii (eroare asupra tipicitaii) i eroarea
asupra caracterului interzis al actului (eroare asupra antijuridicitii), forme ale
erorii care - n condiiile prevzute de lege - exclud infraciunea, afectnd, dup
caz, fie elementul subiectiv al coninutului constitutiv, fie trstura esenial a
imputabilitii. Afirmaia este ntemeiat pe cuprinsul pct. 2.7 din Expunerea de
motive a Proiectului noului Cod penal. ns se poate discuta dac aceast viziune
nscris n expunerea de motive trebuie, neaprat, creditat ca unic variant
interpretativ asupra reglementarii instituiei erorii, astfel cum se prezint aceasta
n construcia noului Cod penal, n forma sub care s-a finalizat adoptarea acestuia,
din moment ce pot fi ntlnite alte cazuri n care opiuni teoretice asupra unor
instituii penale, acreditate n expunerea de motive, au fost infirmate ulterior, n
considerarea formei sub care s-a promulgat (i modificat ulterior promulgrii, dar
anterior intrrii sale n vigoare) noul Cod penal'11.
Conform viziunii doctrinare care a stat la temelia explicaiilor din Expunerea
de motive a Proiectului noului Cod penal, referitor la instituia erorii, alin. (1), (2)
i (4) ar viza eroarea asupra elementelor constitutive ale infraciunii (fie aceasta
o eroare de fapt sau o eroare de drept - extrapenal ori chiar penal)'21, n timp ce
dispoziia de la alin. (5) ar reglementa eroarea asupra caracterului ilicit (antijuridic)
al faptei (adic eroarea asupra unei cauze justificative), care nltur imputabilitatea (fie aceasta o eroare de fapt sau o eroare de drept, chiar penal). ntr-o alt
viziune131, s-ar putea argumenta c, n timp ce primele patru alineate ale art. 30
NCP reglementeaz eroarea de fapt i de drept extra-penal, dispoziiile alin. (5)
sunt dedicate erorii de drept penal, care i produce efectele exoneratoare de
infraciune numai atunci cnd este o eroare invincibil.
Aceste deosebiri interpretative produc ecou corespunztor i pe terenul pro
cedurii penale. Astfel, fapta comis n prezena erorii, neconstituind infraciune,
va impune soluia achitrii (respectiv a clasrii, n funcie de etapa procesual
pendinte). Se ridic ns problema determinrii cu acuratee a temeiului formal
al soluiei n cauz. Se va reine motivul de neexercitare/stingere a aciunii penale
prevzut de art. 16 alin. (1) lit. b) teza I sau teza a ll-a NCPP (variant corespunz
toare aprecierii erorii drept cauz de excludere a tipicitii) ori acela indicat de
111 Spre exemplu: trecerea de la teoria psihologic asupra vinoviei la teoria normativ; renunarea
la stipularea expres a vinoviei n cuprinsul definiiei infraciunii; renunarea la reglementarea
cazului fortuit; excluderea necircumstaniat a pluralitii subiecilor pasivi n cazul infraciunii con
tinuate etc. - , dac este s ne referim coar la unele dintre instituiile corespondente infraciunii, ca
instituie fundamental a dreptului peral.
m n acest sens, a se vedea FI. S t r e t e a n j , Drept penal. Partea general, voi. I, Ed. Rosetti, Bucureti,
2003, p. 474; FI. S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni..., p. 85.
1,1 Pentru numeroase motive, a cror indicare excede, din pcate, economia prezentului cadru, ne
legem s ne raliem la acest punct de vedere. n acest sens, apreciem c ar fi dezirabil i oportun (n
vederea prevenirii unor interpretri neunitare ale legii, n practic) o intervenie a legiuitorului, care
s modifice expres cuprinsul alin. (5) al art. 30 NCP, dup forma alin. (4), ntr-o formulare mai clar
(de exemplu): Prevederile alin. (l)-(3) se aplic n mod corespunztor i n cazul necunoaterii unei
dispoziii legale penale, din cauza unei mprejurri care nu putea fi n niciun fel evitat".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

81

Partea general

A r i. 31

art. 16 alin. (1) lit. d) teza a ll-a NCPP (variant de reinut n ipoteza erorii asupra
caracterului ilicit al faptei)? Dac n ipoteza reinerii erorii n condiiile alin. (5) al
art. 30 NCP este indiscutabil aplicarea art. 16 alin. (1) lit. d) teza a ll-a NCPP (legea
penal material preciznd expres c nu este imputabil fapta..."), problema
rmne deschis n privina reinerii erorii potrivit alin. (1), (2) sau (4) ale art. 30
NCP (care debuteaz, distinct de toate celelalte norme nscrise n Capitolul III din
Titlul II al prii generale a noului Cod penal, cu formularea nu constituie infrac
iune...").
Indiferent de optic, n raport de dispoziiile primelor patru alineate ale art. 30
NCP, teoria corespunztoare dezvoltat n timpul activitii codificrii penale ante
rioare rmne valabil.
De asemenea, indiferent de maniera de soluionare a controversei indicate
anterior, este evident c noul legiuitor penal accept efecte extinctive de infrac
iune inclusiv unei forme a erorii de drept penal (eroarea invincibil), ceea ce
legitimeaz aprecierea conform creia noul Cod penal reprezint, sub acest aspect,
legea penala mai favorabila [n lumina art. 51 alin. (4) CP 1969, se consacra, fr
nicio excepie, la modul absolut, regula nemo censetur ignorare legem n materie
penal, concepie criticabil n considerarea anumitor ipoteze excepionale deter
minate).

A r i. 3 1 . Cazul fortuit. Nu este imputabil fapta prevzut de legea

penal al crei rezultat e consecina unei mprejurri care nu putea fi


prevzut.
COMENTARIU
Prin dispoziiile art. 31 NCP sunt preluate prevederile din art. 47 CP 1969 refe
ritoare la cazul fortuit. Legiuitorul a intenionat iniial s renune la prevederea
acestei cauze de excludere a infraciunii, apreciind c reglementarea legal a
cazului fortuit nu se justific, n condiiile n care pentru a nltura existena infrac
iunii este suficient imposibilitatea subiectiv de prevedere (...)"m, ns aceast
opiune a fost ulterior abandonat.
Fiind nscris n legea penal actual, cazul fortuit ntregete sfera cauzelor de
neimputabilitate. Ca i n Codul penal din 1969, excluderea infraciunii n ipoteza
incidenei acestuia atrage efecte in rem [cu noutatea efecturii precizrii legale
explicite, potrivit art. 23 alin. (2) NCP], constituind excepia de la consecina tipic
a cauzelor de neimputabilitate, prezentnd o serie de particulariti n rndul aces
tora. Prin (re)introducerea unei reglementri normative exprese a cazului fortuit,
n ciuda inteniei iniiale a legiuitorului (sau poate tocmai din aceast cauz), sem
nalm atenia deosebit, seriozitatea ce se impune n examinarea atent a cauzelor
penale, atunci cnd va trebui s se disting ntre o imposibilitate subiectiv de
prevedere (cu efecte in personam) i incidena cazului fortuit, ca imposibilitate
111 Expunerea de motive a Proiectului noului Cod penal, pct. 2.7. O parte a doctrine a salutat aceast
tend n; a se vedea V. P v le a n u , Comentarii asupra noului Cod penal, n R.D.P. nr. 1/2009, p. 26.

82

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 31

general de prevedere (cu efecte in rem)[1], pentru a se prentmpina reiterarea


confuziilor numeroase care au existat n practica corespunztoare Codului penal
din 1969. Altfel spus, se impune organului jurisdicional o identificare riguroas,
corect, n ipoteza comiterii unor fapte relevante penal, a formei de vinovie a
culpei, n modalitatea culp simpl, deoarece aprecierea inexistenei acesteia va
conduce la necesitatea abordrii delicatei delimitri pre-indicate.
Fiind de esena cazului fortuit, pot fi indicate urmtoarele particulariti: impo
sibilitatea obiectiv, general, de prevedere a ivirii mprejurrii (sau a momentului
apariiei acesteia), care, suprapus peste activitatea licit sau ilic t a fptuitorului,
conduce n final la un rezultat relevant penal, dar neimputabil; producerea unor
efecte in rem, ca urmare a extinderii i generalizrii unei cauze cu origine de ordin
subiectiv, dar obiectivat n urma recurgerii, n mod rezonabil, la un proces compa
rativ (lundu-se ca etalon omul mediu, prudent i diligent, aflat n situaii identice
cu ccl care a acionat, iar aprecierea fcandu se - pe ct posibil - n considerarea
unui moment ex ante); reinerea surselor variate ale cazului fortuit (fenomene
ale naturii, defeciuni tehnice, comportamente imprudente, manifestri ale unor
animale .a.).
Din toate acestea rezult probleme de delimitare n raport de alte cauze de
neimputabilitate. n principiu, dac vor fi apreciate drept ntrunite condiiile
existenei cazului fortuit, apreciem c acesta va avea, de regul, prioritate n apli
care, dat fiind i caracterul mai larg al efectelor produse (in rem)l2]. Dac aceast
mprejurare se va afla n concurs cu o cauz justificativ, aceasta din urm va fi
prioritar, excluzndu-se posibilitatea aplicrii oricrei sanciuni de drept penal
(inclusiv msuri de siguran).
Datorit particularitilor evideniate (fr a epuiza vasta problematic pe care
o dezvolt cazul fortuit), susinem, la rndul nostru, punctul de vedere potrivit
cruia i gsete justificare reglementarea legal a acestuia, astfel nct dezvol
trile teoretice ample (ntregite cu extrase de practic judiciar relevant n lumina
Codului penal din 1969) privitoare la condiiile specifice ale cauzei din art. 31 NCP
urmeaz a-i pstra valoarea orientativ i pe viitor.

111 Imposibilitatea de a prevedea intervenia forei strine se raporteaz nu la persoana autorului,


care invoc existena cazului fortuit, ci la orice persoan, ceea ce constituie o alt deosebire
esenial ntre cazul fortuit i neputina subiectiv a unui anumit fptuitor de a prevedea urmrile
(rezultatul) unei aciuni sau inaciuni" - V. R a c a , n 6. A n t o n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare...,
voi. I, p. 282; I. P a s c u , n I. P a sc a , V. D o b rin o iu , T. D im a , M .A . H o e a , C. P u n , I. C h i, M . G o ru n e s c u ,
M . D o b rin o iu , Noul Cod penal comentat. Voi. I. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2012, p. 235.
1,1 Dac, avnd caracter obiectiv, cazul fortuit poate fi stabilit i n ipoteza n care autorul aciunii
sau inaciunii nu este cunoscut sau nu a fost nc urmrit, deoarece existena fortuitului nu depinde
de starea i condiia fptuitorului, n timp ce imposibilitatea subiectiv de a prevedea un rezultat nu
poate fi stabilit dect dac se tie cine este fptuitorul i numai dup examinarea strii personale
a acestuia" - V. P a c a , n G. A n to n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 277; I. P a s c u , n
I. P a sc u , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 233.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

83

Partea general

A r i. 32

Capitolul IV. Tentativa


COMENTARIU
Capitolul rezervat tentativei (art. 32-34 NCP) are corespondent n art. 20-22 CP
1969. Dei activitatea infracional exteriorizat (faza extern a infraciunii) poate
parcurge, (doar) n cazul infraciunilor intenionate, mai multe stadii progresive, de
la cel dinti moment de debut i pn la finalizarea sa definitiv (constituindu-se
aa-numitul drum al crimei" - itercriminis, format eventual din: acte de pregtire;
acte de executare - faza tentativei; consumarea - forma tipic a infraciunii; doar
n cazul infraciunilor cu durat de desfurare n timp - epuizarea), legiuitorul pe
nal nu acord atenie aparte, n norme generale exprese, dect aspectelor legate
de faza atipic (mai puin ca perfect) a infraciunii (art. 174 NCP), constnd n
tentativ (stadiul actelor de executare a infraciunii neconsumate). Motivaia
pentru aceast opiune este simplu de identificat: faza extern (potenial) de
debut, a actelor preparatorii, nu are - ca regul - relevan infracional (prin
excepie, unele acte de pregtire pentru comiterea anumitor infraciuni sunt
uneori incriminate, fie prin procedeul asimilrii cu tentativa, fie ca infraciuni de
sine-stttoare); faza infraciunii consumate este forma tipic de prezentare a
infraciunii (la care se refer propriu-zis dispoziiile penale generale i sub aspectul
creia se efectueaz descrierile din normele de incriminare); etapa epuizrii este
mai rar ntlnit, referirile la aceasta prin norme generale fiind incidentale i
realizndu-se cu ocazia reglementrii nemijlocite a altor instituii [de exemplu, n
materie de prescripie a rspunderii penale, potrivit art. 154 alin. (2) i (3) NCP).
Capitolul IV din Titlul II al prii generale a noului Cod penal include doar trei
articole, fiind stabilite, pe rnd: condiiile de existen cerute tentativei (defini
ia acesteia), precum i o ipotez de inexisten juridic (art. 32 NCP); regimul
sancionator al tentativei relevante penal (art. 33 NCP); cauzele de nepedepsire
a tentativei (art. 34 NCP).

A ri. 32. Tentativa. (1) T e n ta tiva const n punerea n executare a


inteniei de a svri infraciunea, executare care a fost ns ntrerupt sau
nu i-a produs efectul.
(2)
Nu exist tentativ atunci cnd imposibilitatea de consumare a
infraciunii este consecina modului cum a fost conceput executarea.
COMENTARIU
Reglementarea analizat i gsete corespondent n art. 20 CP 1969111. n re
dactarea explicit a art. 32 NCP (spre deosebire de concepia anterioar), tentativa
const n actul de executare svrit cu intenie (direct sau indirect), executare
1,1 Sub aspectul denumirii marginale, apreciem c era mai corespunztoare opiunea legiuitorului
penal anterior, care stabilea Coninutul tentativei" drept n o m e n iu r is al art. 20 CP 1969, spre deo
sebire de actuala opiune, n care denumirea art. 32 NCP este pur i simplu Tentativa", n condiiile
n care exact acelai termen d i denumirea ntregului capitol care include articolul n cauz, cu att

84

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 32

dup caz ntrerupt (tentativa imperfect) sau care - dei terminat - nu i-a pro
dus efectul (tentativa perfect). Totodat, din punct de vedere legal, n cazul prev
zut la alin. (2), nu exist tentativ, desemnndu-se astfel actul de executare fr ca
racter penal, care n doctrin s-a ncetenit sub denumirea de tentativa imposibila
sau absolut improprie. n aceeai ordine de idei, s-a renunat la prevederea expres
a formei relativ improprii [art. 20 alin. (2) CP 1969], considerndu-se c aceast
prevedere nu se justific atta vreme ct nu au relevan motivele neproducerii
rezultatului n cazul tentativei, ele putnd fi de orice natur, dar independent de
voina fptuitorului, pentru a angaja rspunderea penal a acestuia"111. Sub acest
aspect, subscriem punctului de vedere potrivit cruia, indiferent de existena
sau inexistena unei norme care s o defineasc, tentativa relativ improprie exist
ca o realitate faptic"121, astfel nct, ori de cte ori consumarea infraciunii nu a
fost posibil datorit insuficienei ori defectuozitii mijloacelor folosite (acte prin
natura lor apte s conduc la producerea rezultatului faptei tipice) ori datorit
mprejurrii c, n timpul cnd s-au svrit actele de executare, obiectul (existent
n materialitatea sa) lipsea de la locul n care fptuitorul credea c se afl, se va
angaja rspunderea penal, indiferent dac actul de executare a fost ntrerupt ori
nu i-a produs efectul din motive independente de voina fptuitorului. Ca atare,
apreciem c, sub acest aspect, nu urmeaz a se ridica probleme de delimitare a
legii penale mai favorabile.
Pornind de la aceast schimbare de optic, prin nepreluarea dispoziiei din
art. 20 alin. (2) CP 1969, n doctrin se avanseaz o nou clasificare a tentativei,
distingndu-se ntre tentativa idonee i tentativa neidonee, dup cum actele de
executare creeaz sau nu o stare obiectiv de pericol pentru valoarea social
ocrotit111, conform unei aprecieri ex ante fcute n raport de aciunea fptuitorului.
Aspectele teoretice privitoare la caracterizarea tentativei ca infraciune atipic
(condiii de existen, particulariti la nivelul coninutului), plus delimitrile fa de
actele de pregtire i faptul consumat (spre exemplu: tentativ de omor - vtmare
corporal; tentativ de furt - furt consumat .a.m.d.) i menin importana din
punct de vedere practic*141.

mai mult cu ct n acest articol se indic nu doar ce se nelege prin tentativ (cnd exist aceasta),
ci i o situaie de excludere juridic a tentativei [alin. (2)].
111 Expunerea de motive a Proiectului noului Cod penal, pct. 2.8.
1.1 V. R a c a , Drept penal. Partea genera ..., p. 256. Autorul apreciaz utilitatea meninerii definiiei
tentativei relativ improprii, tentativ pedepsibil i n condiiile noului Cod penal.
1.1 FI. S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni..., p. 95 i urm.
141 n acest sens, se poate aminti c, dup cum s-a decis n practic, actele de violen cu intenia de
a ucide, svrite n aceeai mprejurare asupra a dou sau mai multor persoane, dintre care una a
decedat, constituie att infraciunea de omor, simplu sau calificat, comis asupra unei singure per
soane, ct i tentativa de omor (dup caz) simplu sau calificat, svrit asupra unei/unor alte per
soane, aflate n concurs. Agravanta prevzut n art. 189 alin. (1) lit. f) NCP nu este aplicabil n cazul
faptelor menionate. n acest sens, apreciem c se menine valabilitatea soluiei atinse de instana
suprem prin Decizia nr. V/2006 (M. Of. nr. 492 din 7 iunie 2006), de admitere a recursului n inte
resului legii n aplicarea dispoziiilor art. 176 alin. (1) lit. b) CP 1969 [avnd drept corespondent
art. 189 alin. (1) lit. f) NCP).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

85

Partea general

A r i. 33

Dup cum s-a menionat, i n actuala reglementare, actele de pregtire, ca


regul, nu se pedepsesc, ns, la anumite infraciuni [de exemplu, unele infrac
iuni contra securitii naionale - art. 412 alin. (2) NCP], actele preparatorii se
asimileaz cu tentativa, fiind sancionate ca atare. Dac asimilarea implic o modi
ficare n natura juridic a actului preparator, care se transform n act de executare,
sau dac privete exclusiv problema regimului de sancionare rmne o problem
controversat111.

A rt. 3 3 . Pedepsirea tentativei. (1) Tentativa se pedepsete numai cnd

legea prevede n mod expres aceasta.


(2) Tentativa se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru
infraciunea consumat, ale crei limite se reduc la jumtate. Cnd pentru
infraciunea consumat legea prevede pedeapsa deteniunii pe via, iar
instana s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancioneaz cu pedeapsa
nchisorii de la 10 la 20 de ani.
COMENTARIU
n materia sancionrii tentativei, legiuitorul menine optica promovat n
redactarea art. 21 CP 1969, att cu privire la sistemul de incriminare adoptat
(sistemul incriminrii limitate a tentativei - apelnd la cele dou tehnici normative:
fie incriminare n cuprinsul textului n care se reglementeaz respectiva fapt
n form consumat, fie incriminare ntr-un articol comun situat la finele unui
capitol sau titlu din legea penal), ct i n ceea ce privete sistemul de pedepsire
adoptat (regula: diversificarea de pedeaps). Spre deosebire de Codul penal din
1969 [art. 21 alin. (2) teza I], art. 33 NCP nu mai conine prevederea explicit
a imposibilitii coborrii sub minimul general al pedepsei, ceea ce nu reflect
ns o modificare de optic n acest sens, avnd n vedere c art. 2 alin. (3) NCP
interzice stabilirea i aplicarea unei pedepse n afara limitelor sale generale. n
raport de art. 21 alin. (2) teza a ll-a CP 1969, observm reducerea limitei maxime
de sancionare a tentativei, de la 25 la 20 de ani nchisoare, n cazuln care pentru
infraciunea consumat legea prevede pedeapsa deteniunii pe via, iar instana
s-ar orienta ctre aceasta.
n noul Cod penal, atenuarea rspunderii penale conform dispoziiilor consa
crate de art. 33 are n vedere n mod direct cazul persoanei fizice, infractor major,
cu referire la pedeapsa principal aplicabil (pedeaps privativ de libertate sub
forma nchisorii sau amend)121. n cazul infraciunilor comise n timpul minoritii,
cauzele de atenuare - deci inclusiv tentativa (care, sub aspectul naturii juridice,
1.1 n sensul modificrii naturii juridice a actului preparator asimilat cu tentativa, a se vedea V. P a c a ,
Drept penal. Partea general..., p. 250. n sens contrar, V. D o b rin o iu , N . N e a g a , Drept penal. Partea
special. Teorie i practic judiciar (conform noului Cod penal), Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2011, p. 853.
1.1 Potrivit art. 33 alin. (2) teza a ll-a NCP, se vizeaz e x c lu s iv infractorul persoan fizic major atunci
cnd, n condiiile legii, tentativa se sancioneaz cu pedeapsa nchisorii de la 10 la 20 de ani.

86

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 33

este o stare general de atenuare a rspunderii penale) - sunt avute n vedere


la alegerea msurii educative i produc efecte ntre limitele prevzute de lege
pentru fiecare msur educativ (art. 128 NCP). n coz de tentativ svrit de o
persoana juridica, se atrage atenuarea rspunderii penale, din moment ce legea
dispune c acesteia i se aplic regimul amenzii prevzut de lege pentru per
soana fizic/; (s.n.), n condiiile art. 147 alin. (1) NCP, n sensul diversificrii de
pedeaps conform art. 33 raportat la 137 NCP. Avem n vedere acelai regim,
privind: sistemul zilelor-amend (dar n condiiile art. 137 NCP, cu propriile
limite speciale de pedeaps), ct i sistemul de sancionare operant n raport
de instituia inciden n cauz, n spe tentativa, deci sistemul diversificrii de
pedeaps. Aadar, cu referire la persoana juridic, intereseaz - n materieurmtoarele texte legale generale: art. 147 NCP - deoarece tentativa, din punct de
vedere al naturii juridice, reprezint o cauz de atenuare a rspunderii penale, sub
form dc stare dc ordin general coroborat cu art. 137 alin. (4) i (5) NCP111- care
stabilesc limitele speciale proprii ale pedepsei amenzii, sub forma zilelor-amend,
incidente pentru infractorul persoan juridic n ipoteza comiterii infraciunii n
forma consumat - i coroborat cu art. 33 NCP - care consacr regula n materie
de sancionare a tentativei: diversificarea de pedeaps (doar121) prin njumtire fr posibilitatea raportrii la dispoziii specifice exclusiv persoanei fizice (precum
art. 61 NCP).
Sancionarea tentativei prin diversificare de pedeaps se impune ca regul n
materie. n cazul anumitor fapte penale (infraciunea complex pe coninut calificat
svrit cu intenie depit), prin excepie de la art. 33 alin. (2) NCP, tentativa
se pedepsete potrivit sistemului parificrii de pedeaps, prin sancionarea ntre
limitele de pedeaps ale infraciunii complexe consumate, dac s-a produs numai

111 n acelai sens, a se vedea V. D o b rin o iu , n /. P a sc u , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod penal comen
tat..., voi. I, p. 255, 257. n sens contrar, a se vedea M .A . H o e a , n /. P a sc u , V. D o b r in o iu .a ., Noul
Cod penal comentat..., voi. I, p. 736; M .K. G u iu , n 6. A n t o n ia (c o o rd .), A l. B o ro i, B .N . B u la i, C. B u la i,
t. D a n e , C. D u v a c , M .K . G u iu , C. M itra c h e , Cr. M itra c h e , I. M o ln a r, I. R iste a , C. S im a , V. T e o d o re sc u ,

Explicaii preliminare ale noului Cod penal. Voi. II (Articolele 53-187), Ed. Uni
versul Juridic, Bucureti, 2011, p. 421. Autorii apreciaz c textul art. 147 NCP trimite la prevederile
art. 61 din noul cod, ceea ce este imposibil, dac avem n vedere dispoziiile exprese ale art. 137
NCP, precum i faptul c prin r e g im u l a m e n z ii p r e v z u t d e le g e p e n t r u p e r s o a n a f iz ic nu se poate
nelege o trimitere la lim ite le d e p e d e a p s p e n t r u p e r s o a n a f iz ic , ci doar mprumutarea sistemului
de atenuare (respectiv, acolo unde este cazul, de agravare) incident n cazul persoanei fizice, adic
preluarea fraciilor de pedeaps care reduc (sau, unde este cazul, majoreaz) limitele speciale ale
pedepsei pentru persoana juridic. Orice alt raionament conduce la soluii ilogice (anvizajate chiar
de autorii citai), care, desigur, nu au fost n intenia legiuitorului (precum, de altfel, nici n exprima
rea sa, ntr-o interpretare riguroas a acesteia); spre exemplu, o asemenea consecin ar fi aceea
a stabilirii unor limite speciale de pedeaps pentru persoana juridic ce nu ar respecta limitele
generale incidente n cazul acesteia (este vorba despre minim, desigur), aspect imposibil de susinut
(n general, dar cu att mai mult dat fiind nou-inserata dispoziie expres din art. 2 alin. (3) NCP).
1,1 Art. 33 alin. (2) teza final NCP nu este incident i n cazul persoanei juridice, pentru care se stabi
lesc limitele speciale de pedeaps potrivit art. 137 alin. (4) lit. e) NCP, care se njumtesc n caz de
tentativ.
I. V asiu , A . V ld c e a n u ,

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

87

A r i. 34

Partea general

rezultatul mai grav al aciunii secundare [a se vedea comentariul de la art. 36


alin. (3) NCP]W.
n cazul concursului ntre cauzele de atenuare, dintre care una este i tentativa,
se vor aplica dispoziiile art. 79 alin. (1) NCP (ordinea prevzut pentru valorificarea
acestora atrgnd efecte asupra pedepsei). Semnalm unele probleme ce se
pot ridica n acest sens, pornind de la corecta stabilire a naturii juridice a unor
dispoziii speciale cu efect de atenuare, innd cont i de prevederile art. 187
NCP. Spre exemplu, avem n vedere problema sancionrii tentativei unui furt n
scop de folosin (art. 230 NCP). n aprecierea noastr, susinnd natura juridic
a acestei prevederi, ca form atenuat a furtului (n descrierea legal, accentul
fiind aezat pe descrierea faptei, iar referirea la alte texte de incriminare avnd loc
doar sub aspectul pedepsei, i nu irvers), iar nu drept cauz special de reducere
a pedepsei, considerm c prioritare n aplicare trebuie s fie dispoziiile de
reducere a pedepsei corespunztoare art. 230 (astfel constituindu se, n sensul
art. 187 NCP, pedeapsa prevzut de lege pentru aceast form atenuat a fur
tului), abia apoi, n raport de limitele astfel determinate, opernd njumtirea
minimului i maximului special atras de reinerea tentativei [art. 33 alin. (2) teza I
NCP]'21. Problema ridicat este una de principiu, interesnd pentru acuratee,
dincolo de mprejurarea c, indiferent de procedeul prioritar ntrebuinat, valoarea
limitelor ntre care urmeaz a se stabili, n final, pedeapsa concret este (cel puin
n raport de cazul exemplificat) aceeai.
Din punct de vedere al legii penale mai favorabile, noul cod tinde a se prezenta
astfel (prin comparaie cu cel anterior), cel puin sub aspectul limitelor sancionrii
tentativei n raport de faptele pentru care, n forma consumat, legea prevede
pedeapsa deteniunii pe via (dac instana ar opta pentru aceasta n ipoteza n
care fapta s-ar fi consumat sau dac aceasta ar fi unica pedeaps principal pre
vzut n respectivul caz).

A r i. 34. Desistarea i mpiedicarea producerii rezultatului. (1) Nu

se pedepsete autorul care, nainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori


a ncunotinat autoritile de comiterea acesteia, astfel nct consumarea
s poat fi mpiedicat, sau a mpiedicat el nsui consumarea infraciunii.
(2)
Dac actele ndeplinite pn n momentul desistrii sau mpiedicrii
producerii rezultatului constituie o alt infraciune, se aplic pedeapsa
pentru aceast infraciune.

1,1 n acelai sens, a se vedea V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 262, 263; T. D im a , n
/. P a sca , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 283.
m n sens contrar, I. P a sc u , n G. A n to n ia (c o o rd .), C. D a v a c , D .l. L d m d a n u , I. P a sc a , C. S im a , T. Toader,
I. V asia, Explicaii preliminare ale noului Cod penal. Voi. III (Articolele 188-256), Ed. Universul Juridic,
Bucureti, 2013, p. 375.

88

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 34

COMENTARIU
Aceast dispoziie reglementeaz cauzele legale, generale, personale de nepedepsire a tentativei, reprezentate de desistare i mpiedicarea producerii rezul
tatului [alin. (1)], precum i regimul actelor ndeplinite pn n momentul desistrii
ori al mpiedicrii producerii rezultatului [alin. (2)] - ncetenite n doctrin sub
denumirea de acte de executare calificate-, reproducnd dispoziiile art. 22 CP
1969. Din modul de redactare a textului, remarcm instituirea condiiei comune
celor dou cauze, care, pentru a-i produce efectele, trebuie s opereze nainte
de descoperirea faptelor (curmnd astfel controversa ntreinut sub Codul penal
din 1969), dup cum i prevederea expres a celor dou moduri de mpiedicare
voluntar a producerii rezultatului - personal sau prin ncunotinarea autorit
ilor111 n condiiile legii.
n afara acestor aspecte semnalate, comentariile teoretice privind condiiile
cerute pentru reinerea cauzelor de impunitate n materia tentativei (crora li se
adaug i mpiedicarea svririi infraciunii de ctre participant - art. 51 NCP,
la ale crui comentarii facem trimitere), ct i regimul prevzut pentru actele de
executare calificate i menin valabilitatea. n principiu, nu credem c, n aceast
materie, se vor ridica probleme de delimitare a legii penale mai favorabile.

Capitolul V. Unitatea i pluralitatea de infraciuni


COMENTARIU
Capitolul este rezervat unitii i pluralitii de infraciuni, gsindu-i (parial)
corespondent n art. 32-43 CP 1969, i conine mai multe modificri, dintre care
unele reflect o schimbare majora de optica din partea legiuitorului penal. ntr-o
privire de ansamblu, remarcm atribuirea unei denumiri corespunztoare coninu
tului normativ, n ordinea fireasc de reglementare a instituiilor juridico-penale
tratate, acordndu-se prioritate formelor unitii legale (infraciune continuat i
infraciune complex) - definiii, sancionare, recalcularea pedepsei (art. 35-37
NCP) iar n continuare formelor sub care se nfieaz pluralitatea de infraciuni
(concurs, art. 38-40 NCP; recidiv, art. 41-43 NCP; pluralitatea intermediar,
art. 44 NCP) - definiie i regim de sancionare sediul materiei ncheindu-se prin
art. 45 (pedepse complementare, pedepse accesorii i msuri de siguran n caz
1,1 Fa de formularea legal, apreciem c se poate discuta asupra meninerii (sau nu) a caracterului
efectiv al mpiedicrii producerii rezultatului, ca o condiie de care s depind recunoaterea
beneficiului impunitii, pentru varianta (nou-stipulat expres n lege) a ncunotinrii autoritilor
asupra actelor de executare comise, astfel nct consumarea s p o a t f i mpiedicat. n acest sens,
a se vedea M . D u n e o , Studiu comparativ privind reglementarea cauzelor generale de nepedepsire
n actualul Cod penal (1968) i n Legea nr. 286/2009 - noul Cod penal al Romniei, n Studii i cer
cetri juridice europene, voi. II, Drept public (revista conferinei internaionale a doctoranzilor n
drept, organizat de Facultatea de Drept i tiine Administrative a Universitii de Vest din Timi
oara i Centrul European de Studii i Cercetri Juridice, Timioara, aprilie 2010); V. P a c a , Drept
penal. Partea general..., p. 267. Apreciem c o intervenie expres a legiuitorului, n vederea
modificrii textului legal, pentru clarificarea indubitabil a problemei, ar fi oportun.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

89

Partea general

A r i. 35

de pluralitate de infraciuni). Cadrul legal general astfel circumscris vizeaz pre


ponderent infractorul persoan fizic major, dispoziiile de ansamblu n materie
completndu-se cu prevederile corespunztoare care vizeaz persoana fizic
infractor minor, precum i infractorul persoan juridic, dispoziii cuprinse n
Titlurile V i VI ale prii generale a noului Cod penal.

A r i. 3 5 . Unitatea infraciunii continuate i a celei complexe. (1) In

fraciunea este continuat cnd o persoan svrete la diferite intervale de


timp, dar n realizarea aceleiai rezoluii i mpotriva aceluiai subiect pasiv,
aciuni sau inaciuni care prezint, fiecare n parte, coninutul aceleiai
infraciuni.
(2) Infraciunea este complex cnd n coninutul su intr, ca element
constitutiv sau ca element circumstanial agravant, o aciune sau o inaciune
care constituie prin ea nsi o fapt prevzut de legea penal.
COMENTARIU
Unitatea infracional se poate p'ezenta sub forma unitii naturale (infraciune
simpl, continu; controverse n privina infraciunii deviate) sau a unitii legale
(infraciune continuat, infraciune complex, infraciune de obicei, infraciune
progresiv). Infraciunile din sfera unitii naturale, precum i infraciunea progre
siv i infraciunea de obicei se regsesc precizate n doctrina penal n raport de
unele norme de incriminare i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege,
nefcnd obiectul unor reglementri exprese la nivelul prii generale a noului
Cod penal, cu unele excepii incidentale [precum situaia de la art. 154 alin. (2)
i (3) NCP).
Noul Cod penal a consacrat n partea general dou tipuri de unitate infracio
nal legal, n art. 35: infraciunea continuata i infraciunea complex.
Reglementarea din art. 35 alin. (1) consacr definiia infraciunii continuate,
gsindu-i corespondent n dispoziiile art. 41 alin. (2) CP 1969, fa de care se
difereniaz prin instituirea unei condiii suplimentare necesare pentru existena
acesteia, i anume unitatea de subiect pasiv, ce se adaug unitii pe latur obiec
tiv (pluralitate de aciuni/inaciuni, svrite la diferite intervale de timp i care,
ntregite cu rezultatul, trebuie s prezinte fiecare n parte coninutul aceleiai
infraciuni), unitii pe latur subiectiv (ansamblul faptic svrit n realizarea
aceleiai rezoluii) i unitii de subiect activ. Cu referire la acestea, dezvoltrile
teoretice emise n lumina Codului penal din 1969 i menin valabilitatea, inclusiv
sub aspectul importanei delimitrii fa de unele forme ale infraciunii simple
(sub aspect obiectiv, delimitare de aa-numita unitate naturala colectiva) sau a
delimitrii fa de infraciunea continu succesiv, precum i de infraciunea de
obicei, ct i n raport de pluralitatea de infraciuni sub forma concursului (real,
omogen, succesiv).
Problemele de delimitare n raport de concursul de infraciuni se menin i prin
instituirea condiiei referitoare la unitatea subiectului pasiv n cazul infraciunii
90

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 35

continuate. Dei, iniial, s-a oferit soluia legislativ a incompatibilitii totale a


infraciunii continuate cu pluralitatea subiecilor pasivi, prin Legea nr. 187/2012
s-a acceptat compatibilitatea limitat, n cazul anumitor categorii de infraciuni,
susceptibile de comitere n mod continuat, condiia unitii subiectului pasiv considerndu-se ndeplinit i atunci cnd bunurile ce constituie obiectul infraciunii
se afl n coproprietatea mai multor persoane" sau infraciunea a adus atingere
unor subieci pasivi secundari diferii, dar subiectul pasiv principal este unic"
(art. 238 din Legea de punere n aplicare a noului Cod penal).
Doctrina majoritar (corespunztoare reglementrii din Codul penal din 1969),
reflectat n soluii jurisprudeniale, admitea compatibilitatea infraciunii continuate
cu pluralitatea de subieci pasiv: n cazul infraciunilor contra patrimoniului, iar de pe o poziie minoritar - se accepta compatibilitatea infraciunii continuate cu
pluralitatea de subieci pasivi i n cazul unor infraciuni contra persoanei, opinie
care i a gsit anumite expresii i n practica judiciar111. Tot n practica instanei
supreme s-a decis, n mod obligatoriu conform reglementrii anterioare, c, n
cazul infraciunii continuate, caracterul de consecine deosebit de grave se deter
min prin totalizarea pagubelor materiale cauzate tuturor persoanelor fizice i
juridice, prin toate aciunile sau inaciunile prin care se realizeaz elementul
material al laturii obiective a infraciunii"121. Apreciem c aceast soluie i va
menine parial valabilitatea, n msura n care, conform art. 238 din Legea
nr. 187/2012, s-a diminuat caracterul absolut al condiiei de existen a infraciunii
continuate, constnd n unitatea de subiect pasiv, anume n considerarea ipotezei
n care prin activitile similare reiterate n baza aceleiai rezoluii infracionale se
aduce atingere patrimoniului comun al mai multor persoane (coproprietari) sau
unui patrimoniu unic (valoare social principal), dar prin vtmarea mai multor
subieci pasivi secundari.
Compatibilitatea formei continuate de svrire a infraciunii cu pluralitatea
subiecilor pasivi lezai, n cazul m or infraciuni complexe (exempli gratia, tlhrie,
ultraj .a.), trebuie privit difereniat, avnd n vedere categoria infracional la
care fapta respectiv i gsete apartenena (innd cont de controversa exis
tent, constant, n acest sens, n privina aptitudinii pluralitii de subieci pasivi
de a menine sau rupe unitatea de infraciune, n cazul anumitor categorii de
infraciuni). Astfel, apreciem, spre exemplu, c se menine unitatea faptic
continuat n cazul infraciunii de tlhrie, n condiiile avute n vedere potrivit
ipotezelor indicate n art. 238 din Legea nr. 187/2012 (dac patrimoniul lezat
este unic sau comun), dar s-ar putea susine, mai degrab, soluia pluralitii de
111 Astfel, n trecut, instana suprem a statuat, n admiterea unui recurs n interesul legii, c trafi
cul de persoane incriminat prin dispoziile art. 12 i 13 din Legea nr. 678/2031, comis asupra mai
multor subieci pasivi, n aceleai condiii de loc i timp, constituie o infraciune unic, n form
continuat, iar nu mai multe infraciuni aflate n concurs" - I.C.C.J., S.U., dec. nr. XLIX (49)/2007
(M. Of. nr. 775 din 15 noiembrie 2007). Apreciem c aceast soluie i pierde valabilitatea n lumina
noii reglementri generale, cu privire la normele de incriminare echivalente cuprinse n art. 210 i
art. 211 NCP (traficul de persoane, respectiv traficul de minori).
1,1 I.C.C.J., S.U., dec. nr. XIV/2006 (M. Of. nr. 6 din 4 ianuarie 2007).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

91

A r i, 35

Partea general

infraciuni (sub forma concursului) n situaia similar viznd ultrajul exercitat


asupra mai multor funcionari diferii, n condiiile legii111.
Forma continuat de svrire a unei infraciuni nu este susceptibil de rm
nere la stadiul tentativei (infraciunea comis fie este svrit in form con
tinuat, fie nu). Fiind o modalitate ce durat de comitere a unei infraciuni, forma
continuat cunoate att un moment al consumrii (data svririi celei de-a doua
aciuni sau inaciuni n condiiile art. 35 alin. (1) NCP], ct i o dat a epuizrii,
ceea ce ridic problema fixrii datei la care se consider infraciunea svrit, n
ntregul ei. Pentru a evita orice discuie care ar fi putut avea loc n literatura de
specialitate i n practic, n acest sens, noul Cod penal, n art. 154 alin. (2) teza
a ll-a [corespunztor art. 122 alin. (2) teza a ll-a CP 1969], stabilete ca dat a
svririi infraciunii continuate momentul comiterii ultimei aciuni sau inaciuni
(data epuizrii). Stabilirea momentului final al executrii infraciunii continuate
prezint un deosebit interes practic, n raport de: aplicarea legii penale n timp i
spaiu; actele de clemen; prescripia rspunderii penale; stabilirea rspunderii
penale pentru o fapt incriminat nceput n perioada minoritii i terminat
dup atingerea vrstei majoratului111.
n ceea ce privete stabilirea existenei infraciunii continuate, se poate aprecia
c noua lege penal general este mai puin favorabil dect codificarea ante
rioar. Astfel, prin introducerea condiiei suplimentare de existen a infraciunii
continuate, constnd n unitatea subiectului pasiv (n sensul relevat prin prisma
prevederilor art. 238 din Legea nr. 187/2012), se restrnge sfera de inciden a
dispoziiilor privind forma continuat n care se poate stabili c s-a svrit un
ansamblu infracional faptic, lrgindu-se corespunztor cazurile de reinere a
unui concurs real omogen i succesiv de infraciuni (situaie, desigur, mai puin
favorabil pentru persoana fptuitorului). Separat de aceast chestiune, urmeaz
a se analiza problema caracterului mai favorabil al legii noi n privina regimului
sancionator al infraciunii continuate (aspect abordat n dezvoltrile subsecvente
de la art. 36 NCP).
Reglementarea din art. 35 alin. (2) NCP consacr definiia infraciunii complexe,
care i gsete corespondent n prevederile art. 41 alin. (3) CP 1969, cu modificarea
bine-venit a coninutului normativ, prin conturarea cu precizie a locului ocupat
de fapta relevant penal absorbit, dup caz, ca element constitutiv sau element
circumstanial agravant", ce a nlocuit expresia element sau circumstana agravanta
utilizat de legiuitorul penal anterior.
Construcie a legiuitorului penal, infraciunea complex poart denumirea
de infraciune absorbanta, n timp ce fapta incriminat de sine-stttor, inclus
n coninutul acesteia, poart denumirea de infraciune absorbita. Pornind de
la definiia legal, avnd n vedere modul n care infraciunea absorbit intr n2
1
*
1,1 n susinerea opiniei potrivit creia, n cazul ultrajului, ntr-o asemenea ipotez, ar trebui reinut
o singur infraciune, continuat (n ciuda pluralitii subiecilor pasivi secundari sau poate tocmai
din acest motiv - n lumina prevederii din art. 238 din Legea nr. 187/2012), a se vedea V. D o b rin o iu ,
N . N e a g u , Drept penal. Partea special..., p 298.
121 Plenul Trib. Suprem, dec. nr. 1/1987.

92

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 35

coninutul infraciunii complexe, se contureaz dou modaliti normative sub


care aceasta se nfieaz, anume:
- infraciunea complexa - forma de baza (tip) a faptei incriminate, care exist
cnd n coninutul infraciunii complexe absorbante intr ca element constitutiv
o aciune sau inaciune care constituie prin ea nsi o fapt prevzut de legea
penal [art. 35 alin. (2) teza I NCP]. Construcia juridic a infraciunii complexe
n aceast modalitate normativ se realizeaz fie prin reunirea a dou sau mai
multor fapte incriminate de sine-stttor, n considerarea unei anumite legturi
expres indicate, etiologic sau consecvenional (spre exemplu, tlhria - art. 233
NCP), fie prin absorbie - cnd infraciunea este creat cu ajutorul unei alte
infraciuni, creia i se adaug anumite condiii speciale, elemente lipsite de valoare
infracional proprie (precum o anumit calitate a unui subiect), desemnnd astfel
un coninut complex (spre exemplu, ultrajul - art. 257 NCP);
- infraciunea complexa -form calificat a faptei incriminate, care exist cnd
n coninutul infraciunii complexe absorbante intr ca element circumstanial
agravant o aciune sau inaciune care constituie prin ea nsi o fapt prevzut
de legea penal [art. 35 alin. (2) teza a ll-a NCP]. Construcia juridic a infraciunii
complexe n aceast modalitate normativ se realizeaz prin absorbie, infraciunea
absorbant putnd fi, dup caz, o infraciune care nu este complex pe coninutul
ei de baz, care, prin absorbia unei alte fapte relevante penal prin ea nsi,
dobndete astfel un coninut calificat i n acelai timp complex [spre exemplu,
furtul calificat prin efracie - art. 229 alin. (1) lit. d) teza I NCP], sau o infraciune
deja complex pe coninutul ei de baz, al crei coninut se agraveaz prin fapta
relevant penal prin ea nsi, care este absorbit pe coninutul calificat (spre
exemplu, tlhria urmat de moartea victimei - art. 236 NCP).
Oper a legiuitorului penal, prin modul n care formuleaz acest coninut unic
infracional, infraciunea complex are o fizionomie proprie, a crei recunoatere
prin identificare corect, potrivit unui anumit tipar legal, se realizeaz fr difi
cultate i n afara oricror confuzii atunci cnd activitatea infracional care
figureaz ca element constitutiv sau ca element circumstanial agravant apare
prin indicarea, de ctre legiuitor, a faptei absorbite, fie sub denumirea adop
tat n legea penal sau prin expresii care nu las dubiu asupra sensului lor,
iar gravitatea acestei activiti,, innd seama de pedeapsa ce i corespunde
cnd este incriminat separat, este inferioar n raport de pedeapsa abstract
prevzut pentru infraciunea absorbant. Integrarea coninutului infraciunii
absorbite n infraciunea absorbant imprim infraciunii complexe caracterul de
unitate. Interdependena i condiionarea reciproc a componentelor sale atribuie
acesteia o structur unitar i un pericol social propriu, care-i gsete expresie
n fiecare text care prevede o infraciune complex"111. n doctrina penal, n mod
constant i pe drept cuvnt, s-a subliniat c infraciunea comolex prezint un
numr de trsturi specifice care o particularizeaz n peisajul unitii infracionale,
111 V. P a p a d o p o l , n V. P a p a d o p o l, D. P o ve l, Formele unitii infracionale n dreptul penal romn,
Casa de Editur i Pres ansa", Bucureti, 1992, p. 188.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

93

A r i, 35

Partea general

insistndu-se asupra caracterului necesar al absorbiei, caracterului determinat sau


determinabil al infraciunii absorbite, precum i asupra diferenei de periculozitate
ntre infraciunea absorbit i infraciunea absorbant111.
Dezvoltrile teoretice corespunztoare Codului penal din 1969 privitoare la
caracterizarea acestei forme a unitii de infraciune (obiect juridic special i
material, subiect activ, participaie, particularitile ntlnite la nivelul coninutului
constitutiv pe latur obiectiv i subiectiv) i menin valabilitatea n raport de
textele corespondente din reglementarea actual.
Fiind expresia unei necesiti de politic penal n combaterea eficient a
infracionalitii, dar i a unor raiuni de tehnic legislativ, infraciunea complex
rspunde cerinelor principiului legalitii incriminrii, fiind inadmisibil complexi
tatea judiciar. Numai legiuitorul poate construi o infraciune complex, dup
cum acest ansamblu unic infracional poate, la un moment dat, s fie disjuns,
tot dc ctre legiuitor, astfel nct faptele s i recapete autonomia infracionala,
iar n ipoteza comiterii lor, s conduc la promovarea soluiei concursului de
infraciuni. Sub acest aspect, ne-am propus s ne oprim succint asupra unor
dispoziii nscrise n partea special a noului Cod penal, semnalnd urmtoarele:
- schimbri de optica privind coninutul complex al unor infraciuni. Spre
exemplu, infraciunea de ultraj (infraciune contra autoritii - art. 257 NCP),
precum i incriminarea distinct a ultrajului judiciar (infraciune contra nfptuirii
justiiei - art. 279 NCP);
-consacrarea unor soluii legislative noi [spre exemplu, incriminarea complex,
potrivit art. 196 alin. (4) NCP, a vtmrii corporale din culp asupra a dou sau
mai multor persoane], dar i a unor soluii care traneaz controversele teoretice
i soluiile divergente din practica corespunztoare Codului penal din 1969 [spre
exemplu: raportul dintre infraciunea de violare de domiciliu i infraciunea de
furt, prin incriminarea complex din art. 229 alin. (2) lit. b) teza I NCP, inclusiv
atunci cnd furtul se svrete prin violarea sediului profesional - aspect fr
corespondent n Codul penal din 1969; reinerea unei singure infraciuni complexe
de tlhrie n ipoteza unui furt svrit prin ntrebuinare de violene asupra mai
multor persoane, dar avnd ca obiect material bunuri dintr-un singur patrimoniuul, soluie ce se impune indirect, n raport de prevederile art. 238 din Legea
nr. 187/2012, etc.];
- diferene de reglementare a coninutului unor fapte penale prin consacrarea
unor soluii legislative care vin s infirme ceea ce practica obligatorie a instanei
supreme a promovat n timpul activitii Codului penal din 1969. Spre exemplu,
avem n vedere: absorbirea violrii de domiciliu (sau sediu profesional) n tlhria
1.1 F I S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni..., p. 116-118. n acelai sens, C. D u v a c , n
G. A n to n iu (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 365-367.
1.1 C.S.J., s. pen., dec. nr. 4271/2003, www.scj.ro; C.S.J., s. pen., dec. nr. 3964/2001, n B.J. 19902003, Ed. AII Beck, Bucureti, 2004, p. 772. Pentru inventarierea i comentarea critic a soluiilor
teoretice i practice privind aspectele controversate n materia infraciunii de tlhrie cu pluralitate
de subieci pasivi secundari, a se vedea V. C io c le i, Critica raiunii penale (studiu de criminologie juri
dic i drept penal), Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2009, p. 125-137.

94

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 36

calificat [art. 234 alin. (1) lit. f) NCP]U); absorbia incestului agresiv, neconsimit,
n forma agravat a violului [cnd victima este rud n linie direct, frate sau sor
cu agresorul - art. 218 alin. (3) lit. b) NCP]|2); reinerea soluiei concursului de
infraciuni n ipoteza uciderii din culp ca urmare a nerespectrii dispoziiilor legale
ori a msurilor de prevedere pentru exerciiul unor profesii sau meserii ori pentru
desfurarea anumitor activiti, cnd asemenea nclcri au valoare infracional
de sine-stttoare [art. 192 alin (2) NCP]131.
n ceea ce privete aplicarea legii penale mai favorabile, din perspectiva regle
mentrilor generale n materie de infraciune complex, nu tind a se contura
probleme de delimitare ntre prevederile n materie ale Codului penal din 1969
[art. 41 alin. (3)] i cele de lege lata [art. 35 alin. (2) NCP].

A r i. 3 6 . Pedeapsa pentru infraciunea continuat i infraciunea

complex. (1) Infraciunea continuat se sancioneaz cu pedeapsa prev


zut de lege pentru infraciunea svrit, al crei maxim se poate majora
cu cel mult 3 ani n cazul pedepsei nchisorii, respectiv cu cel mult o treime
n cazul pedepsei amenzii.
(2) Infraciunea complex se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de
lege pentru acea infraciune.
(3) Infraciunea complex svrit cu intenie depit, dac s-a pro
dus numai rezultatul mai grav al aciunii secundare, se sancioneaz cu
pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea complex consumat.
COMENTARIU
Dispoziiile art. 36 alin. (1) NCP stabilesc tratamentul penal aplicabil infraciunii
continuate, care se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru infrac
iunea svrit, cu posibilitatea sporirii pedepsei conform prevederilor legii, din
care rezult c forma continuate de svrire a unei infraciuni reprezint o cauz
(stare) legal, general, real de agravare facultativ a pedepsei (unica mpreju
rare care menine aceast natur juridic de lege lata). Astfel, prin comparaie cu1
111 A se vedea I.C.C.J., S.U., dec. nr. XXXI/2007 (M. Of. nr. 772 din 14 noiembre 2007), cu privire la
ncadrarea juridic a faptei de ptrundere, n orice mod, ntr-o locuin sau dependine ale acesteia
ori ntr-o curte sau ntr-un loc mprejmuit ce ine de domiciliul persoanei, urmat de svrirea
unei tlhrii, care stabilea soluia concursului real de infraciuni pentru raportul dintre violare de
domiciliu i tlhrie.
1.1 A se vedea I.C.C.J., S.U., dec. nr. 11/2005 (M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 2005), cu privire la nca
drarea juridic a faptelor care, n raport cu coninutul lor concret, ntrunesc att elementele consti
tutive ale infraciunii de viol, ct i pe cele ale infraciunii de incest, care stabilea soluia concursului
de infraciuni pentru raportul dintre viol i incest.
1.1 A se vedea I.C.C.J., S.U., dec. nr. 1/2007 (M. Of. nr. 81 din 1 februarie 2008), cu privire la ncadra
rea juridic a faptei de ucidere din culp svrit cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui
autovehicul sau tramvai de ctre o persoan care are o mbibaie alcoolic de peste 0,80 g/l alcool
pur n snge ori o concentraie ce depete 0,40 g/l alcool pur n aerul expirat, care stabilea soluia
unitii de infraciune complex pentru raportul dintre uciderea din culp i fapta specific incrimi
nat n legislaia rutier.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

95

A r i. 36

Partea general

reglementarea anterioar, se menine natura juridic a infraciunii continuate,


semnalnd deosebirea ce vizeaz, n text, lipsa trimiterii legale la regimul sancionator al instituiei concursului de infraciuni, n privina sporului aplicabil (cruia,
n reglementarea actual a concursului, i se confer un caracter obligatoriu).
Prevederea analizat stabilete modul de sancionare n cazul infraciunii
continuate, avnd n vedere infractorul persoan fizic major; n cazul infractorului
persoan juridic, potrivit art. 147 alin. (1) NCP, se dispune aplicarea aceluiai regim
existent pentru persoana fizic (cu specificul limitrii doar la pedeapsa principal
a amenzii); ct privete infractorul persoan fizic minor, potrivit art. 128 NCP,
forma continuat, ca stare de agravare, va fi avut n vedere la alegerea msurii
educative, producndu-i efectele ntre limitele prevzute de lege pentru acestea.
n caz de concurs ntre infraciunea continuat i alte cauze de agravare sau
cauze de atenuare, vor fi incidente dispoziiile art. 79 alin. (2) i (3) NCP.
Mecanismul dc aplicare a pedepsei pentru comiterea unei infraciuni n form
continuat rmne similar celui care era recunoscut i care funciona anterior,
astfel nct pedeapsa se va stabili i aplica uno ictu, deodat, ntr-o singur etap
(n limitele de pedeaps prevzute de lege, cu luarea n considerare a unui maxim
special potenial extins conform prevederilor exprese ale legii), iar nu n stadii
succesive.
Din punct de vedere al legii penale mai favorabile, este de observat c, spre
deosebire de aspectul referitor la condiiile de reinere a infraciunii continuate
(mai drastice n reglementarea actual), noul Cod penal se legitimeaz ca o re
glementare mai puin sever dect Codul penal din 1969 n privina regimului
sancionator al infraciunii continuate. Astfel, n timp ce, conform art. 42 CP
1969, pedeapsa pentru infraciunea continuat se stabilea potrivit regimului de
sancionare aplicabil (i) n cazul concursului de infraciuni, n prezent, pedeapsa
concret care se poate stabili pentru o infraciune continuat nu poate depi
dect cu cel mult 3 ani maximul special al pedepsei nchisorii prevzute de lege
pentru acea infraciune, respectiv cu cel mult o treime din valoarea acestuia
maximul special al pedepsei amenzii.
Referitor la tranziia legislativ punctual dintre Codul penal din 1969 i noul
Cod penal, n legtur cu fapte carentruneau condiiile de existen a infraciunii
continuate n viziunea legiuitorului penal anterior, dar nu mai respect cerinele
corespunztoare instituite n acest sens de legiuitorul penal romn din 2009,
avem n vedere dou ipoteze. Astfel, dac s-a pronunat deja, anterior intrrii n
vigoare a noului Cod penal, o hotrre definitiv de condamnare la o infraciune
continuat, rencadrarea ansamblului faptic potrivit exigenelor noii legislaii
penale nu mai este posibil. n schimb, dac nu exist o asemenea hotrre defi
nitiv, iar ansamblul faptic svrit (epuizat) anterior cade n cadrul reglementrii
concursului de infraciuni conform viziunii legiuitorului actual, considerm c - n
principiu - instana va trebui s efectueze o comparaie ntre rezultatul aplicrii
virtuale, la specificul cazului concret a prevederilor anterioare referitoare la infrac
iunea continuat i rezultatul aplicrii virtuale, n considerarea aceleiai spee
determinate, a dispoziiilor actuale privind concursul de infraciuni. Soluia mai
96

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 36

favorabil pe caz concret va indica legea mai favorabil, aplicaoil potrivit art. 5
NCP (de unde rezult c este posibil, chiar ulterior intrrii n vigoare a noului
Cod penal, s se mai pronune condamnri pentru fapte reinute ca infraciuni
continuate, dei nu este respectat condiia unitii de subiect pasiv, dac n acele
cauze rezolvarea din vechiul cod se va prezenta ca fiind mai blnd pentru infrac
tor). ns, atunci cnd cel puin una dintre aciunile sau inaciunile care ntrunesc
coninutul aceleiai infraciuni, svrite de acelai subiect activ, n baza aceleiai
rezoluii infracionale, darmpotriva unor subieci pasivi diferii (activitate nceput
anterior intrrii n vigoare a noului cod), ar avea loc ulterior datei intrrii sale n
vigoare, epuizarea ansamblului faptic considerndu-se situat n perioada de acti
vitate a legislaiei actuale, se va aplica exclusiv regimul instituit de aceasta, fiind
exclus reinerea unitii legale de infraciune, n forma infraciunii continuate,
i aplicndu-se soluia concursului de infraciuni potrivit art. 38 i urm. NCP (n
temeiul principiului activitii legii penale).
n ceea ce privete textul art. 36 alin. (2) NCP privind regimul soncionator al
infraciunii complexe, textul nu are corespondent n Codul penal din 1969, dispo
ziia expres fiind n acord cu principiul legalitii sanciunilor dedrept penal (prin
cipiul legalitii pedepselor), normele speciale care cuprind incriminri complexe
prevznd i pedepsele corespunztoare gravitii ansamblului unic infracional.
Spre deosebire de infraciunea continuat, n acest caz nu se ridic problema
unei cauze generale de agravare a pedepsei, gravitatea sporit fiind valorificat
oricum de legiuitor (n mod firesc) prin instituirea unor limite de pedeaps supe
rioare prin comparaie cu cele instituite pentru faptele incriminate absorbite n
structura infraciunii complexe absorbante.
n ceea ce privete art. 36 alin. (3) NCP, textul nu are corespondent n Codul
penal din 1969, sub imperiul cruia rezolvrile teoretice i jurisprudeniale ale
situaiilor n care rezultatul praeterintenionat s-a produs pe linia aciunii adiacente
a infraciunii complexe absorbite din structura infraciunii praeterintenionate
complexe absorbante au generat o doctrin controversat i o practic judiciar
neunitar111.
Dup cum s-a artat chiar n Expunerea de motive la Proiectul noului Cod penal,
n privina pedepsei n cazul infraciunii complexe praeterintenionate, s-a instituit
regula c, dac s-a produs numai rezultatul mai grav al aciunii secundare, se
aplic numai pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea consumat. Aceast
soluie legislativ vine s confirme ceea ce practica judiciar i doctrina penal
au promovat, n urma unui efort de interpretare a normei de incriminare a unor
astfel de fapte"121.
Dei se susine n doctrin, de ctre unii autori, c aceast problem controver
sat i gsete astfel rezolvare, prin introducerea prevederilor art. 36 alin. (3) NCP
111 n acest sens, a se vedea C. G h ig h e c i, Tentativa n cazul infraciunii complexe praeterintenio
nate, material ce se poate consulta, n format electronic, la adresa de internet (verificat la data de
11 ianuarie 2014) http://www.juridice.ro/207481/tentativa-in-cazul-infractiuiii-complexe-praeterintentionate.html.
m Expunere de motive a Proiectului noului Cod penal, pct. 2.10.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

97

A r i. 36

Partea general

(uneori n absena oricrui comentariu explicativ n acest sens)|:), ali autori121


apreciaz c rezolvarea adus astfel este doar una parial i inconsecvent. Obser
vm c, prin norme penale speciale, se menine incriminarea expres prevzut a
tentativei, de ctre legiuitor, doar la jnele infraciuni complexe pe coninut calificat
svrite cu intenie depit i doar n cazul n care rezultatul praeterintenionat
const n vtmarea corporal a victimei - spre exemplu, n caz de viol [art. 218
alin. (3) lit. e) NCP]; la fel, n caz de tlhrie calificat [art. 234 alin. (3) NCP] iar nu i atunci cnd acesta ar consta n deces, dei structura acestor infraciuni
praeterintenionate este identic cu cea a tentativei la infraciunile care au avut
ca urmare vtmarea corporal a victimei"131. Se ajunge astfel, practic, la revitalizarea controversei privind maniera de rezolvare a unor asemenea ipoteze (cel
puin pentru situaiile n care norma special care prevede incriminarea tentativei
la respectiva infraciune nu acoper toate variantele agravate complexe praeter
intenionate), pn n punctul n care s-a emis chiar propunerea de reinere a con
cursului de infraciuni (prin ruperea unitii legale complexe) n asemenea cazuri*141.
La rndul nostru, pornind de la mprejurarea c prin Expunerea de motive a
Proiectului noului Cod penal s-a descris soluia inserat prin art. 35 alin. (3) NCP
drept o regul" n materie, ne ntrebm dac aceasta cunoate sau nu i excepii. n
sensul celor artate n aceast expunere de motive, am identificat unele dintre
soluiile jurisprudeniale promovate constant de ctre instana suprem n aceast
materie (la care face trimitere i expunerea de motive, vorbind despre efortul de
interpretare depus), care sunt unitare n rezolvarea problemei, din punct de vedere
al tratamentului penal sancionator, dar care rmn divergente n identificarea pre
cis a ncadrrii juridice a ansamblului faptic (ca tentativ la infraciunea complex
praeterintenionat ori ca infraciune fapt consumat)1^1. Ca atare, n lipsa unei
intervenii lmuritoare exprese a legiuitorului n aceast materie (care ar fi de
dorit), anticipm, cu regret, n continuare, o practic neunitar privind acurateea
stabilirii temeiului soluiilor de condamnare pentru ipotezele de acest gen. Aceasta,
1.1 C. D u v a c , n 6. A n to n iu (c o o r d .) .a ., Expl caii preliminare..., voi. I, p. 359, 371.
1.1 V. P a c o , Drept penal. Partea general..., p. 258-260.
1.1 Id e m , p. 259.
141 V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 259. Autorul ajunge el nsui s califice soluia ast
fel propus drept absurd", dar - totodat - singura rezonabil" n situaia configurat. n acelai
sens, C. G h ig h e c i, Tentativa..., op. cit.; autorul apreciaz c ar fi de dorit furnizarea unui temei legal
(iar nu doar judiciar) pentru aceast scindare a unitii legale complexe. De asemenea (extinznd
ns nepermis soluia i asupra tentativei la tlhrie n coninutul de baz al acesteia), a se vedea
i I. P a sc u , n 6. A n to n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. III, p. 397, 414,431. Tot n unele
lucrri, s-a emis i afirmaia stupefiant (p'in raportare - spre exemplu - i la unele calificri pre
cum: infraciunea de viol consumat care a produs un omor praeterintenionat (sic!)") cum c ten
tativa nici nu ar fi posibil n acest caz (confundndu-se, credem, nepermis, problema generic a
posibilitii existenei tentativei cu relevana ei penal, conferit prin incriminare, ca urmare a dispo
ziiilor exprese ale legiuitorului, n sensul c te n ta tiv a s e p e d e p s e t e ) - D .l. L m d a n u , n G. A n t o n iu
(c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. III. p. 194.
,SI Indicm primele asemenea soluii nregistrate, emise de fostul Tribunal Suprem: Trib. Suprem,
dec. nr. 197/1980, n R.R.D. nr. 9/1980, p. 66; Trib. Suprem, dec. nr. 741/1980, n R.R.D. nr. 12/1980,
p. 63.

98

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 36

cu att mai mult cu ct confuzia i imprecizia acestor rezolvri tind a caracteriza


i doctrina111, n ciuda ntreprinderii unor eforturi meritorii de interpretare a legii.
Astfel, identificm (cel puini urmtoarele categorii principale de soluii posi
bile:
I. n cazul infraciunilor complexe svrite cu intenie depit - spre exemplu,
viol sau tlhrie - , dar numai atunci cnd urmarea praeterintenionat mai grav
const n vtmarea corporal a victimei, fr a se mai consuma fapta de viol sau
tlhrie [art. 218 alin. (3) lit. e), art. 234 alin. (3) NCP], soluia lipsit de echivoc
ar trebui s fie aceea a tentativei [prin coroborarea textelor din art. 32 alin. (1),
art. 36 alin. (3) i norma special care incrimineaz explicit tentativa n cazul acelor
infraciuni].
II. n cazul acelorai infraciuni complexe svrite cu intenie depit (viol,
tlhrie), dar atunci cnd urmarea praeterintenionat mai grav const n moartea
victimei, fora a sc mai consuma fapta dc viol sau tlhrie [art. 218 alin. (4), art. 236
NCP], se pot avansa urmtoarele rezolvri posibile121:
a) fie asimilarea tentativei cu faptul consumat, dar numai sub aspectul trata
mentului sancionator aplicabil [parificarea de pedeaps, ca excepie de la regu
la sancionrii tentativei - art. 33 alin. (2) NCP - prin diversificare de pedeaps],
meninndu-se ns formal calificarea ansamblului faptic svrit drept o tentativ
de viol sau tlhrie care a dus la moartea victimei [soluie legal atins ca urmare
a coroborrii normei speciale n cauz - pentru care nu exist deocamdat pre
vedere expres de incriminare a tentativei - direct cu art. 32 alin. (1) i art. 36
alin. (3) NCP];
b) fie asimilarea tentativei cu faptul consumat, din punct de vedere att al naturii
juridice, ct i al tratamentului sancionator aplicabil (ca urmare a coroborrii
directe a normei speciale n cauz - pentru care nu exist deocamdat prevedere
expres de incriminare a tentativei - cu dispoziia din art. 36 alin. (3) NCP).
III. Rezolvarea unora dintre aceste ipoteze (doar acelea asupra crora nu se
extinde prevederea unei norme speciale de incriminare a tentativei) n sensul
ruperii unitii legale de infraciune i al promovrii soluiei concursului de infrac
iuni (de exemplu, ntre o tentativ de viol sau tlhrie, pe de o parte, i o lovire
sau vtmare cauzatoare de moarte, pe de alt parte).
Ct privete chestiunea identificrii legii penale mai favorabile, n aceast
materie, ntre stadiul anterior i legislaia actual, nu apreciem c se vor ridica
probleme de delimitare, din moment ce soluia prevzut expres n art. 36 alin. (3)
NCP era oricum mbriat constant n practica penal.

111 A se vedea, spre exemplu, T. D im a , n /. P a sc u , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I,
p. 283.
1,1 Soluia poate fi raportat i la alte infraciuni complexe praeterintenionate la care urmarea
mai grav const n moartea victimei, variant agravat neacoperit ns de norma special de
incriminare expres a tentativei (de exemplu, lipsirea de libertate care a avut ca urmare moartea
victimei - art. 205 alin. (4) NCP - .a.).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

99

Partea general

A r i. 37

A r i. 3 7 . Recalcularea pedepsei pentru infraciunea continuat sau

complex. Dac cel condamnat definitiv pentru o infraciune continuat


sau complex este judecat ulterior i pentru alte aciuni sau inaciuni care
intr n coninutul aceleiai infraciuni, inndu-se seama de infraciunea
svrit n ntregul ei, se stabilete o pedeaps corespunztoare, care nu
poate fi mai uoar dect cea pronunat anterior.
COMENTARIU
n cazul n care, dup o condamnare definitiv, fptuitorul este judecat i pentru
alte aciuni sau inaciuni care se integreaz n coninutul aceleiai infraciuni (dup
caz, continuat sau complex), pedeapsa se recalculeaz n funcie de amploarea
ntregii activiti svrite, pentru a se stabili o sanciune penal corespunztoare
pentru tot ansamblul faptic reinut, aceasta putnd fi - n mod logic - egal sau
superioar pedepsei anterior stabilite. Cu toate acestea, ne ntrebm dac regula
final astfel formulat nu ar trebui s fie pasibil - uneori - i de unele derogri,
n anumite situaii excepionale, dup cum s-a i indicat n doctrina111formulat n
considerarea art. 43 CP 1969 (echivalentul actualului art. 37 NCP).
Mecanismul procesual de realizare a dispoziiilor art. 43 CP 1969 era regle
mentat de art. 449 CPP 1968. Dispoziia echivalent prevederilor art. 449 CPP
1968 se regsete n art. 585 NCPP, sub denumirea marginal Alte modificri de
pedeaps" [aplicabil, n acest caz, va fi textul art. 585 alin. (1) lit. d) NCPP].
Apreciem c, dei legiuitorul se refer explicit, n textul analizat, la situaia
n care, ulterior unei condamnri definitive pentru o infraciune continuat sau
complexa, infractorul este judecat i pentru alte aciuni sau inaciuni care intr n
coninutul aceleiai infraciuni, pentru identitate de raiune, prevederea n cauz
trebuie aplicat inclusiv atunci crd prima condamnare (rmas definitiv) s-a
pronunat n considerarea unei infraciuni apreciate (la acel moment i stadiu)
drept o infraciune simpl (sau apartenen la o alt form de unitate de infraciune
dect cea continuat ori complex).

1,1 Exist totui o situaie n care, prin derogare de la prevederile art. 43 C.P. (este vorba de Codul
penal din 1969, dispoziia avnd echivalent n art. 37 NCP - n.n.), instana chemat s aplice o sin
gur pedeaps pentru ntreaga activitate infracional poate stabili o sanciune mai uoar dect
cea pronunat anterior pentru unele din aciunile-inaciunile componente. Avem n vedere ipoteza
intrrii n vigoare a unei legi mai favorabile dup rmnerea definitiv a primei hotrri de condam
nare, dar nainte de pronunarea celei din urm. ntr-adevr, atta timp ct nu s-a pronunat nc o
hotrre definitiv p e n t r u n tre a g a a c tiv ita te in fra c io n a l , n ansamblu, cauza trebuie considerat
n curs de judecat - chiar dac n ceea ce privete o parte din aciunile-inaciunile componente
a intervenit o asemenea hotrre - aa nct exist toate condiiile pentru ca principiul aplicrii
legii oenale mai favorabile, nscris n art. 13 C.P. (este vorba despre Codul penal din 1969, dispoziia
avnd echivalent n art. 5 NCP, viznd aplicarea legii penale mai favorabile pn la judecarea defi
nitiv a cauzei - n.n.), s-i produc efectele" - V. P a p a d o p o l, n V. P a p a d o p o l, D. P a v e l, Formele
unitii infracionale..., p. 182. S-ar putea susine c, pentru identitate de raiune, aceeai soluie ar
trebui promovat i atunci cnd n structura noilor aciuni sau inaciuni descope'ite, componente
ale infraciunii continuate sau complexe, s-ar reine mprejurri cu valoare ateruant care s se
repercuteze n acest sens asupra ntregului ansamblu faptic.

100

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 38

A r t . 3 8 . Concursul de infraciuni. (1) Exist concurs real de infraciuni

cnd dou sau mai multe infraciuni au fost svrite de aceeai persoan,
prin aciuni sau inaciuni distincte, nainte de a fi condamnat definitiv
pentru vreuna din ele. Exist concurs real de infraciuni i atunci cnd
una dintre infraciuni a fost comis pentru svrirea sau ascunderea altei
infraciuni.
(2)
Exist concurs formal de infraciuni cnd o aciune sau o inaciune
svrit de o persoan, din cauza mprejurrilor n care a avut loc sau a
urmrilor pe care le-a produs, realizeaz coninutul mai multor infraciuni.
COMENTARIU
Pluralitatea de infraciuni, semnificnd situaia n care aceeai persoan a
svrit dou sau mai multe infraciuni nainte de a fi condamnat definitiv pentru
vreuna dintre ele sau a svrit o nou infraciune dup ce a fost condamnat
definitiv pentru o alta comis anterior, a fost transpus pe plan juridico-penal
prin formele acesteia i sistemele de sancionare corespunztoare fiecrei forme
n parte, n funcie de structura si caracteristicile sale. n cadrul legal al pluralitii
de infraciuni (art. 38-45 NCP), se delimiteaz ca forme concursul de infraciuni,
recidiva i pluralitatea intermediar, care, sub aspectul condiiilor de existen i
al tratamentului aplicabil, vizeaz preponderent persoana fizic infractor major,
alte dispoziii de interes n materie fiind trecute n cadrul reglementrii privitoare
la rspunderea penal a persoanelor juridice, respectiv a minoritii, fiind incluse
n Titlul V i Titlul VI din partea general a noului Cod penal.
Codul penal din 1969 a prevzut c exist pluralitate de infraciuni n cazul
concursului de infraciuni i al recidivei (art. 32), reglementnd, potrivit art. 33-36
i art. 401, concursul de infraciuni, respectiv, potrivit art. 37-39 i art. 40>, recidiva,
ca forme de baz ale pluralitii de infraciuni, n aprecierea doctrinei majoritare
potrivit creia situaia disciplinat de art. 40 CP 1969 aprea ca o figur juridic
distinct, ncetenindu-se sub denumirea de pluralitate intermediar.
Articolul 38 NCP reglementeaz concursul de infraciuni, defnindu-se formele
sub care se nfieaz acesta, respectiv concurs real [alin. (1)] i concurs formal
[alin. (2)], ntr-o reglementare superioar fa de cea anterioar (text corespon
dent: art. 33 CP 1969), prin individualizarea legal a acestora, definiiile adoptate
relevnd trsturile care le particularizeaz sub aspectul modului de constituire a
pluralitii reale de fapte penale. Dei cele dou forme sunt reglementate distinct
de lege, ntre ele nu sunt deosebiri de esen, existena concursului de infrac
iuni - i delimitarea fa de celelalte forme ale pluralitii de infraciuni - fiind
legat de anumite condiii care trebuie ntrunite cumulativ, anume: svrirea de
ctre aceeai persoan (fizic sau juridic) a dou sau mai multor infraciuni (prin
raportare la definiia din art. 15 coroborat cu art. 174 NCP), nainte de a interveni
o condamnare definitiv pentru vreuna dintre ele, cel puin dou fapte penale
fiind susceptibile de judecat i condamnare, pentru a se aplica tratamentul sancionator propriu acestei forme de pluralitate de infraciuni.
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

101

A r i. :*a

Partea general

Articolul 38 alin. (1) NCP reprezint sediul legal al concursului reol (sau material)
de infraciuni [text corespondent: art. 33 lit. a) CP 1969], punnd n eviden
trstura caracteristic a acestuia, constnd n svrirea, prin aciuni sau inaciuni
distincte, a dou sau mai multor infraciuni, ce relev modul su specific de natere,
constituind criteriul de delimitare fa de concursul formal. Dispoziia nfieaz
dou modaliti normative, cunoscute sub denumirile - atribuite n doctrin - de
concurs simplu (teza I), respectiv concurs caracterizat (i) prin legtura, conexiunea
in rem care o dubleaz pe aceea in personam (teza a ll-a), concurs prezentnd
conexiune etiologic (legtur mijloc-scop) sau consecvenional (legtur cauzefect). Dezvoltrile teoretice privind particularitile concursului calificat, precum
i caracterizarea din doctrin a concursului real i menin valabilitatea.
Articolul 38 alin. (2) NCP reprezint sediul legal al concursului formal (ideal)
de infraciuni [text corespondent: art. 33 lit. b) CP 1969], punndu-se n eviden
trstura caracteristic a acestuia, prin modul su deosebit de constituire,
cnd o aciune sau inaciune (...), din cauza mprejurrilor n care a avut loc
sau a urmrilor pe care le-a produs, realizeaz coninutul mai multor infraciuni",
observnd unele modificri fa de reglementarea anterioar. Este vorba despre
nlocuirea conjunciei i" cu sau", putnd acredita ideea unor modaliti distincte
ale concursului formal, lund n considerare, alternativ, mprejurrile, respectiv
urmrile, aspect ce face obiectul dezbaterii doctrinare'11. n doctrin s-a artat c
pluralitatea de infraciuni existent in cazul concursului zis ideal sau formal este la
fel de real pe ct este i n cazul concursului zis real sau material, propunndu-se
utilizarea formulei concurs printr-o singura aciune sau inaciune, respectiv concurs
prin mai multe aciuni sau inaciuni'2|.
i menin importana teoretic i practic problemele de delimitare dintre
concursul de infraciuni i celelalte forme ale pluralitii de infraciuni (cu att
mai mult cu ct concursul poate intra n structura recidivei ori a pluralitii inter
mediare), pe de o parte, dar i fa de unitatea de infraciune, pe de alt parte. n
acest sens, se poate aprecia c i menin valabilitatea unele soluii formulate
n practica obligatorie anterioar a instanei supreme (decizii pronunate n
soluionarea unor recursuri n interesul legii), precum: n ipoteza n care obiectul
material al infraciunii de profanare de morminte prevzute la art. 319 din Codul
penal (text din Codul penal din 1969 avnd corespondent n art. 383 NCP - n.n.)
este un cadavru, iar inculpatul, prin dezmembrarea ori incendierea cadavrului,
urmrete ascunderea faptei de omor comise anterior, se vor reine n concurs real
infraciunea de omor i infraciunea de profanare de morminte"'31; de asemenea,
s-a decis'41 c, n cazul n care un conductor de autovehicul sau tramvai aflat
att n stare de ebrietate, ct i avnd o mbibaie alcoolic peste limita legal*6
1.1 N . G iu rg iu , Drept penal general (doctrin, legislaie, jurispruden), Ed. Sunset, lai, 1997, p. 289;
Concursul de infraciuni, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1999, p. 139,140; O. P re d e s c u , n
6. A n to n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I, p. 374.
121 M . Z o ly n e a k , Drept penal. Partea general, voi. II, Ed. Fundaiei Chemarea", lai, 1992, p. 598.
1.1 I.C.C.J., S.U., dec. nr. 35/2008 (M. Of. nr. 158 din 13 martie 2009).
141 I.C.C.J., S.U., dec. nr. 26/2009 (M. Of. nr. 284 din 30 aprilie 2010).

FI. S tre te a n u ,

102

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 39

sau avnd doar o mbibaie alcoolic peste limita legal vatm din culp o
persoan, se va reine un concurs real ntre vtmarea din culp i infraciunea
specific din legislaia rutier, sens n care este i noua dispoziie expres din
art. 196 alin. (5) NCP. O decizie n susinerea creia s-a artat (la acel moment),
chiar expres, c problema de drept expus prezint interes i din perspectiva
legislaiei viitoare", viznd raportul dintre faptele actualmente incriminate n
art. 334 alin. (1) i (2) NCP [corespondent n legislaia anterioar: art. 85 alin. (1)
i (2) din O.U.G. nr. 195/2002], a statuat111c punerea n circulaie sau conducerea
pe drumurile publice a unui autovehicul pe care sunt aplicate plcue cu numrul
provizoriu de circulaie expirat, iar autorizaia de circulaie provizorie i-a ncetat
valabilitatea, ntrunete numai elementele constitutive ale infraciunii prevzute
n art. 85 alin. (1)" din O.U.G. 195/2002 [aadar, numai n art. 334 alin. (1) NCP,
fr a exista concurs de infraciuni n raport de fapta incriminat n alin. (2)J.
O problematica aparte din perspectiva delimitrii dintre unitatea infracional
i concursul de infraciuni o dezvolt unele infraciuni contra libertii i integritii
sexuale, prin luarea n considerare a elementelor de noutate oferite prin dispoziiile
incluse n Capitolul III din Titlul I al prii speciale a noului Cod penal [spre exemplu,
dispoziia din art. 219 alin. (4) privind legtura dintre agresiune sexual i viol],
ct i prin punerea n discuie a unor soluii din practica obligatorie anterioar a
instanei supreme121.
n lumina reglementrii din noul Cod penal i din Codul penal din 1969, nu se
ridic probleme privind identificarea legii penale mai fa vo ra b ile i privina acestei
norme.

A r i. 3 9 . Pedeapsa principal n caz de concurs de infraciuni. (1) in

caz de concurs de infraciuni, se stabilete pedeapsa pentru fiecare infrac


iune n parte i se aplic pedeapsa, dup cum urmeaz:
a) cnd s-au stabilit o pedeaps cu deteniune pe via i una sau mai
multe pedepse cu nchisoare ori cu amend, se aplic pedeapsa deteniunii
pe via;
b) cnd s-au stabilit numai pedepse cu nchisoare, se aplic pedeapsa
cea mai grea, la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte
pedepse stabilite;

1.1 I.C.C.J., complet Rll, dec. nr. 18/2012 (M. Of. nr. 41 din 18 ianuarie 2013).
1.1 Avem n vedere Decizia nr. 11/2005 a Seciilor Unite ale naltei Curi de Casa;ie i Justiie (anterior
citat), respectiv Decizia nr. 17/2008 a aceleiai instane (M. Of. nr. 866 din 22 decembrie 2008), care
fixau soluia concursului ideal ntre infraciunea de viol i aceea de incest, ntr-o viziune infirmat
expres de noul legiuitor penal, conform art. 218 alin. (3) lit. b) NCP. Pentru detalii i discuii n acest
sens, a se vedea V. D o b rin o iu , N. N e a g u , Drept penal. Partea special..., p. 135 i urm.; M . G o ru n e s c u ,
Infraciunile privitoare la viaa sexual - ntre Codul penal n vigoare i noul Cod penal, n Analele
Universitii Constantin Brncui" din Trgu Jiu, Seria tiine juridice, nr. 2/2010, p. 99-110, material
care poate fi consultat i n format electronic, la adresa de internet (verificat la data de 17 ianuarie
2014) http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2010-02/6_MIRELA_GORUNESCU.pdf.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

103

Partea general

A r i. 39

c) cnd s-au stabilit numai pedepse cu amend, se aplic pedeapsa cea


mai grea, la care se adaug un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse
stabilite;
d) cnd s-au stabilit o pedeaps cu nchisoare i o pedeaps cu amend,
se aplic pedeapsa nchisorii, la care se adaug n ntregime pedeapsa
amenzii;
e) cnd s-au stabilit mai multe pedepse cu nchisoare i mai multe pe
depse cu amend se aplic pedeapsa nchisorii conform lit. b), la care se
adaug n ntregime pedeapsa amenzii conform lit. c).
(2) Atunci cnd s-au stabilit mai multe pedepse cu nchisoarea, dac
prin adugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul
celorlalte pedepse cu nchisoarea stabilite s-ar depi cu 10 ani sau mai
mult maximul general al pedepsei nchisorii, iar pentru cel puin una dintre
in fra c iu n ile c o n c u re n te p e d e a p s a p re v z u t d e leg e e ste n c h iso a re a d e 20

de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa deteniunii pe via.


COMENTARIU
Reglementarea analizat dispune n materia sancionrii concursului de infrac
iuni svrite de persoana fizic, de pe poziia infractorului major, stabilind trata
mentul penal, din punct de vedere al pedepsei principale, gsindu-i corespondent
n prevederile art. 34 CP 1969 (care reprezenta singura reglementare dat modului
n care trebuia s se procedeze pentru aplicarea pedepsei principale n cazul
concursului de infraciuni svrite de persoana fizic, inclusiv n cazul infractorului
minor111). Celor dou forme ale concursului de infraciuni - real, formal - li se
creeaz un regim juridic de sancionare uniform, n cadrul cruia se pot observa
att o pluralitate de sisteme de sancionare corespunztoare dispoziiilor art. 39
alin. (1) lit. a)-e) NCP, cu unele modificri substaniale fa de concepia Codului
penal din 1969, ct i instituirea unei soluii noi, fard precedent [art. 39 alin. (2)
NCP].
Reglementarea modului de aplicare a pedepsei principale n caz de concurs
parcurge, de asemenea, cele dou etape de individualizare a pedepsei, anume
individualizarea pedepsei pentru fiecare infraciune n parte (potrivit criteriilor
din art. 74 NCP), urmat de aplicarea pedepsei pentru ansamblul infracional
comis. Ipotezele i soluiile legale prevzute n art. 39 alin. (1) NCP atrag incidena:
- sistemului absorbiei, cnd s-au stabilit pedeapsa cu deteniunea pe via
i una sau mai multe pedepse cu nchisoarea sau amenda [se aplic pedeapsa absorbant - a deteniunii pe via, potrivit art. 39 alin. (1) lit. a) NCP, avnd cores
pondent n art. 34 alin. (1) lit. a) CP 1969];
- sistemul cumulului juridic cu spor obligatoriu i fix, cnd s-au stabilit pedepse
din aceeai specie - fie nchisoarea, fie am enda-, aplicndu-se pedeapsa cea
mai grea i la aceasta un spor fix, n condiiile legii, respectiv o treime din totalul
celorlalte pedepse [sistem operant pentru ipotezele din art. 39 alin. (1) lit. b) i
1,1 I.C.C.J., S.U., dec. nr. XXX/2007 (M. Of. nr. 763 din 12 noiembrie 2007).

104

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 39

c) NCP, avnd corespondent n art. 34 alin. (1) lit. b) i c) CP 1969, care oferea tot
soluia cumulului juridic, dar n varianta sporului facultativ i variabil];
- sistemul cumulului aritmetic, cnd s-a stabilit cte o pedeaps de natur
diferit - nchisoarea i am enda-, aplicndu-se pedeapsa nchisorii, la care se
adaug, n ntregime, pedeapsa amenzii [art. 39 alin. (1) lit. d) NCP, corespunztor
art. 34 alin. (1) lit. d) CP 1969, care oferea soluia cumulului juridic cu spor
facultativ, adaptabil n concret];
-sistem ulm ixt, al cumulului juridic cu spor obligatoriu i fix, combinat cu siste
mul cumulului aritmetic, atunci cnd s-au stabilit mai multe pedepse de specie
diferit - nchisoare i amend - , contopindu-se potrivit sistemului descris la
lit. b) pedepsele cu nchisoarea i potrivit sistemului indicat la lit. c) pedepsele cu
amenda i procedndu-se apoi, cu rezultatele astfel atinse, dup sistemul de la
lit. d) [art. 39 alin. (1) lit. e) NCP, corespunztor art. 34 alin. (1) lit. e) CP 1969, care
dispunea ns un cumul juridic cc putea atinge pe caz concret cumulul aritmetic).
Noul Cod penal a introdus, prin dispoziia art. 39 alin. (2), o soluie inexistenta
in reglementarea anterioara, ca dispoziie de excepie, care permite instanei s
poata aplica, n condiiile exprese ale legii, pedeapsa deteniunii pe via, chiar
dac nu se prevede aceast pedeaps pentru niciuna dintre infraciunile concu
rente (deci se creeaz posibilitatea aplicrii sale, dar nu n calitate de pedeaps ab
sorbant), n situaiile n care instana nu apreciaz oportun s opteze, n sancio
narea ansamblului de fapte penale, pentru aplicarea [sub cenzura limitei generale
a nchisorii, de 30 de ani - potrivit art. 2 alin. (3) NCP] unei pedepse privative de
libertate pe termen limitat -nchisoarea (dup sistemul cumulului juridic cu spor
obligatoriu i fix).
Sub aspectul naturii juridice, concursul de infraciuni tinde a fi apreciat drept
o cauz general, legal i personal de agravare obligatorie a pedepsei (dup
cum reiese i din prevederile art 79 NCP). Strict sub acest aspect, lege penala mai
favorabila tinde a fi reglementarea din Codul penal din 1969.
Cu titlu de ipoteze de situaii tranzitorii ntre Codul penal din 1969 i noul Cod
penal, sub aspectul problemelor care in de concursul de infraciuni, semnalm
urmtoarele variante:
- toate infraciunile concurente s-au comis n timpul activitii Codului penal
din 1969, noul Cod penal intrnd n vigoare n timpul judecii nedefinitive111;
- toate infraciunile concurente s-au comis n timpul activitii Codului penal
din 1969, noul Cod penal intrnd n vigoare dup judecarea definitiv121;
- o parte din infraciunile concurente au fost comise n timpul activitii Codului
penal din 1969, iar cel puin o infraciune concurent s-a comis ulterior intrrii n
vigoare a noului Cod penal (aceast ultim ipotez este expres reglementat de
legiuitor131prin art. 10 din Legea nr. 187/2012).
111 n acest sens, a se vedea FI. S t r e t e a n j, Documentare..., p. 10-12.
1.1 Id e m , p. 30.
1.1 Tratamentul sancionator al pluralitii de infraciuni se aplic potrivit legii noi atunci cnd cel
puin una dintre infraciunile din structura pluralitii a fost comis sub legea nou, chiar dac
pentru celelalte infraciuni pedeapsa a fost stabilit potrivit legii vechi, mai favorabil".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

105

Partea general

A r i. 40

Sancionarea concursului de infraciuni svrite n timpul minoritii sau


comise una (unele) n timpul minoritii, alta (altele) dup majorat se realizeaz
n conformitate cu dispoziiile incluse n Titlul V din partea general a noului Cod
penal, Capitolul IV, art. 129. n caz de concurs de infraciuni svrite de persoana
juridic, se aplic regimul amenzii prevzut de lege pentru persoana fizic (cumul
juridic cu spor obligatoriu i fix), potrivit art. 147 NCP.
n practica penal s-a decis (ntr-un sens a crui valabilitate apreciem c se
menine i pentru viitor) c, n cazul concursului de infraciuni, dintre care pentru
unele s-au stabilit pedepse ce intr sub incidena graierii, dispoziiile referitoare
la contopire se aplic numai cu privire la pedepsele executabile ce nu au fcut
obiectul graierii sau care au fost graiate parial. Graierea individual, n cazul
concursului de infraciuni, vizeaz numai pedeapsa rezultant"111.

A rt. 4 0 . Contopirea pedepselor pentru infraciuni concurente. (1)

Dac infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infrac


iune concurent, se aplic dispoziiile art. 39.
(2) Dispoziiile art. 39 se aplic i n cazul n care, dup ce o hotrre de
condamnare a rmas definitiv, se constat c cel condamnat mai suferise
o condamnare definitiv pentru o infraciune concurent.
(3) Dac infractorul a executat integral sau parial pedeapsa aplicat
prin hotrrea anterioar, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei
aplicate pentru infraciunile concurente.
(4) Dispoziiile privitoare la aplicarea pedepsei n caz de concurs de
infraciuni se aplic i n cazul n care condamnarea la pedeapsa deteniunii
pe via a fost comutat sau nlocuit cu pedeapsa nchisorii.
(5) n cazul contopirii pedepselor conform alin. (l)-(4) se ine seama
i de pedeapsa aplicat printr-o hotrre de condamnare pronunat n
strintate, pentru o infraciune concurent, dac hotrrea decondamnare
a fost recunoscut potrivit legii.
COMENTARIU
Reglementarea instituiei contopirii ofer rezolvarea situaiilor din practic
atunci cnd infraciunile concurente au fost judecate separat n faa unor instane
diferite sau chiar n faa aceleiai instane, dar asupra crora s-au pronunat hotrri
distincte de condamnare. Noul Cod penal distinge mai multe ipoteze, regimul
de sancionare aplicabil concursului, cu referire la aplicarea pedepsei principale,
rmnnd acelai, n conformitate cu dispoziiile art. 39 NCP. Dei redactat ntr-o
manier asemntoare celei din art. 36 CP 1969, coninutul normativ nou este
unul restrns, legea nemaifcnd trimitere la aplicarea corespunztoare a altor
sanciuni de drept penal (pedepse complementare i msuri de siguran), regi
mul acestora fiind reglementat n articolul ce ncheie sediul materiei rezervate
pluralitii de infraciuni (art. 45 NCP).
1,1 I.C.C.J., S.U., dec. nr. X/2005 (M. Of. nr. 123 din 9 februarie 2006).

106

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 41

Elementul de noutate const n introducerea unei prevederi exprese referitoare


la aplicarea pedepsei pentru ansamblul faptelor penale, atunci cnd una sau mai
multe dintre infraciunile din structura concursului au fost judecate i s-a pronunat
o condamnare n strintate [art. 40 alin. (5) NCP], dac hotrrea de condamnare
n cauz a fost recunoscut n Romnia potrivit legii111.
Dat fiind modificarea tipului de sistem de sancionare, prin cumul juridic (dar
cu spor obligatoriu i fix, iar nu facultativ i variabil), a situaiilor n care n concursul
de infraciuni sunt integrate fapte penale sancionate cu pedepse principale din
aceeai specie, de la nivelul Codului penal din 1969 la acela al noului Cod penal,
remarcm c dispare controversa referitoare la caracterul obligatoriu sau facultativ
al sporului de pedeaps aplicat iniial, n construcia pedepsei rezultante pariale
anterioare, ca efect al contopirii ulterioare a tuturor pedepselor stabilite pentru
infraciunile concurente. Este de remarcat i faptul c, n timp ce recalcularea
pedepsei n caz de recidiv nu poate avea loc dect dac starea de recidiv (ini
ial necunoscut) este descoperit ulterior, dar numai nainte de executarea sau
considerarea ca executat a pedepsei astfel aplicate, n cazul concursului de infrac
iuni, contopirea determinat de situaiile indicate la art. 40 NCP nu este limitat
n timp n funcie de data descoperirii noii infraciuni concurente.
n practic s-a decis, cu efect obligatoriu, c instanele de control judiciar nu
pot dispune direct n cile de atac contopirea pedepsei aplicate pentru infraciunea
care a fcut obiectul judecii cu pedepse aplicate infraciunilor concurente, pentru
care exist o condamnare definitiv, n cazul n care contopirea nu a fost dispus
de ctre prima instan" (soluie care apreciem c i va menine valabilitatea)121.

A ri. 41. Recidiva. (1) Exist recidiv cnd, dup rmnerea definitiv
a unei hotrri de condamnare la pedeapsa nchisorii mai mare de un an i
pn la reabilitare sau mplinirea termenului de reabilitare, condamnatul
svrete din nou o infraciune cu intenie sau cu intenie depit, pentru
care legea prevede pedeapsa nchisorii de un an sau mai mare.
(2) Exist recidiv i n cazul n care una dintre pedepsele prevzute n
alin. (1) este deteniunea pe via.
(3) Pentru stabilirea strii de recidiv se ine seama i de hotrrea de
condamnare pronunat n strintate, pentru o fapt prevzut i de legea
penal romn, dac hotrrea de condamnare a fost recunoscut potrivit
legii.
COMENTARIU
Recidiva n cazul persoanei fizice este prevzut n noul Cod penal n art. 41-43
i art. 45, cadrul legal rezervat acestei forme a pluralitii de infraciuni nefiind
acoperit numai prin reglementrile menionate. innd cont de vasta problematic
111 Art. 548 i art. 549 NCPP, avnd n vedere dispoziiile din Legea special nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciar internaional n naterie penal.
1,1 I.C.C.J., S.U., dec. nr. LXX (70)/2007 (M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

107

A r i. 41

Partea general

pe care o implic recidiva (din modul cum este reglementat, din anumite condiii
impuse de lege i potrivit regimului de sancionare stabilit), acest cadru legal se
completeaz cu dispoziii privitoare i la alte instituii juridico-penale, cum sunt:
unele mijloace de individualizare a pedepsei (suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere, liberarea condiionat), unele dispoziii din partea special a
noului Cod penal (art. 285), cauze care nltur executarea pedepsei (graierea i
prescripia executrii pedepsei).
Recidiva n cazul persoanei fizice i gsete corespondent n art. 37-39 CP
1969 (condiii de existen, forme, condamnri care nu atrag starea de recidiv i
sancionarea recidivei postcondamnatorii - regula - i postexecutorii), cu aceeai
meniune potrivit creia punerea n discuie a recidivei i rezolvrile practice se
realizau i n raport de alte instituii juridico-penale, fa de cele mai sus enumerate
adugndu-se i alte instituii, la care s-a renunat ns n reglementarea actual:
executarea pedepsei la locul de munc i executarea pedepsei ntr o nchisoare
militar. De asemenea, potrivit concepiei actuale, ntr-un articol distinct se ofer
soluiile de sancionare n cazul pedepselor secundare i al msurilor de siguran,
dup cum legiuitorul separ recidiva n cazul persoanei juridice, reglementat
n Titlul VI al prii generale a noului Cod penal, Capitolul III, art. 146 i art. 147.
Proprie codului n vigoare este simplificarea coninutului normativ al recidivei n
cazul persoanei fizice (art. 41 alin. (1) NCP], textul de debut n materie consacrnd
prin alin. (3) o form sub care aceasta se prezint ca recidiv internaional. Spre
deosebire de Codul penal din 1969, se nscrie o definiie general a recidivei, care
i menine structura tradiional (cei doi termeni), opernd modificri substaniale
la nivelul condiiilor generale de existen i al formelor consacrate.
Pornind de la prevederile art. 41 alin. (1) NCP, recidiva, form a pluralitii de
infraciuni, reprezint situaia n care, dup condamnarea definitiv, executat sau
nu, dar pn la reabilitare sau mplinirea termenului de reabilitare, cel condamnat
i reitereaz, n condiiile legii, comportamentul infracional intenionat. innd
seama de ansamblul reglementrilor n materie, se contureaz cu claritate formele
consacrate pentru recidiv n cazul persoanei fizice, anume: recidiv posteondamnatorie i postexecutorie, relativ, general (fr a fi mpiedicat, n concret, o
recidiv special), temporar (fr a fi mpiedicat, n concret, recidiva perpetu
n cazul infraciunilor imprescriptibile, pentru situaiile condamnailor care s-ar
sustrage de la executarea pedepsei aplicate pentru o asemenea infraciune), teri
torial, dar i internaional, cu regim difereniat de sancionare (dup cum este o
recidiv posteondamnatorie sau postexecutorie), respectiv cu efect unic. Spre deo
sebire de Codul penal din 1969, s-a renunat la recidiva mic, aspect mai favorabil.
n privina condiiilor generale de existen a strii de recidiv n cazul persoa
nelor fizice, prin ntrunirea cumulativ a condiiilor pozitive i negative privitoare
la cei doi termeni din structura sa, sunt de semnalat mai multe deosebiri fa
de vechea reglementare: condamnarea definitiv pe latur penal (executat
sau nu, n condiiile art. 551 i art. 552 NCPP) trebuie s se refere, de lege lata,
la o infraciune intenionat sau svrit cu intenie depita, care s atrag
pedeapsa concret a nchisorii mai mare de un an (limita mai ridicat indic noua
108

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A rt. 4 2

reglementare ca fiind mai favorabila) sau deteniunea pe via (aplicat pentru


unitate infracional sau ca rezultant a unui concurs de infraciuni). Reiterarea
comportamentului infracional trebuie s aib n vedere svrirea, din nou, a unei
infraciuni intenionate sau cu intenie depit, pentru care pedeapsa abstract,
prevzut de lege, este pedeapsa nchisorii de un an sau mai ma'e de un an (codul
anterior era, sub acest aspect, mai favorabil) ori deteniunea pe via (indiferent
dac este o pedeaps unic sau alternativ, potrivit art. 187 NCP). Se adaug
acestor condiii (pozitive) de existen a recidivei condiiile negative (art. 42 NCP)
i unitatea subiectului activ, persoan fizic infractor major.
Particularitile ce individualizeaz formele recidivei n cazul persoanei fizice
n funcie de momentul svririi noii infraciuni, dup condamnarea definitiv,
conduc la reinerea recidivei postcondamnatorii (care ia natere, n condiiile legii,
prin reiterarea comportamentului infracional n raport de condamnarea definitiv
nccxccutat ori executat doar parial) i a recidivei postcxccutorii (care ia na
tere, n condiiile legii, prin reiterarea comportamentului infracional n raport de
condamnarea definitiv executat ori considerat ca executat). Sub acest aspect,
sunt de semnalat urmtoarele:
- recidiva posteondamnatorie se poate configura prin comiterea noii infraciuni:
nainte de nceperea executrii pedepsei, n timpul executrii pedepsei ntr-un
loc de deinere, pe durata termenelor de supraveghere ale liberrii condiionate
(art. 104 alin. (2) NCP], suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere [art. 96
alin. (4) i (5) NCP) ori pe durata termenului de ncercare al unei graieri condiio
nate, inclusiv atunci cnd se comite infraciunea de evadare (art. 285 NCP) sau
cnd noua infraciune se comite, n condiiile legii, n stare de evadare;
- recidiva postexecutorie se poate configura prin comiterea noii infraciuni:
dup executarea propriu-zis a pedepsei sau considerarea ei ca executat, prin
clemen (doar) sub forma graierii (total sau parial), necondiionat sau
condiionat (dar ulterior producerii efectelor definitive), prin mplinirea terme
nului de prescripie a executrii pedepsei (la infraciunile prescriptibile) ori dup
mplinirea termenelor de supraveghere ale suspendrii executrii pedepsei sub
supraveghere ori liberrii condiionate, dar pn la intervenirea reabilitrii sau
mplinirea termenului de reabilitare.
Potrivit art. 41 alin. (3) NCP, recidiva internaionala are un caracter obligatoriu,
reclamnd condiia dublei incriminri a faptei i recunoaterea, de ctre instana
romn, a hotrrii de condamnare pronunate n strintate, n condiiile legii
(art. 548 i art. 549 NCPP raportat la Legea nr. 302/2004). Textul are corespondent n
art. 37 alin. final CP 1969, cu deosebirea privitoare la caracterul facultativ - de lege
praevia- al recidivei internaionale, (doar) ca recidiv mare posteondamnatorie
sau postexecutorie.

A rt.

Condamnri care nu atrag starea de recidiv. La stabilirea st


rii de recidiv nu se ine seama de hotrrile de condamnare privitoare la:
a) faptele care nu mai sunt prevzute de legea penal;
42.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

109

Partea general

A r i. 43

b) infraciunile amnistiate;
c) infraciunile svrite din culp.
COMENTARIU
Cazurile prevzute de lege semnific, potrivit doctrinei, condiiile negative
privind termenii recidivei, adoptndu-se o formul mai concis fa de textul
corespondent din Codul penal din 1969 (art. 38), nscriindu-se expres n aceast
categorie condamnrile privitoare la faptele dezincriminate (potrivit noii concepii
asupra sferei dezincriminrii, cornorm art. 4 NCP n lumina art. 3 din Legea
nr. 187/2012), infraciunile amnistiate i infraciunile svrite din culp. Nu
sunt preluate expres din textul art. 38 CP 1969 referirile la condamnrile pentru
infraciunile comise n timpul minoritii, ceea ce nu modific incompatibilitatea
acestora cu starea de recidiv, innd cont ns de reconsiderarea regimului de
sancionare aplicabil acestei categorii de infractori, ca regim unic, constnd n
msuri educative (neprivative ori privative de libertate). Potrivit Legii pentru
punerea n aplicare a noului Cod penal [art. 9 alin. (1)), pedepsele cu nchisoarea
aplicate n baza dispoziiilor Codului penal din 1969 pentru infraciuni comise
n timpul minoritii nu vor fi luate n considerare la stabilirea strii de recidiv
potrivit dispoziiilor Codului penal"
Ca atare, se menine optica din Codul penal din 1969, prin excluderea minorilor
din categoria infractorilor recidiviti, dup cum se promoveaz aceeai soluie
legislativ de meninere a caracterului (ca regul) temporar al recidivei, ce reiese
din fixarea momentului limit al comiterii noii infraciuni pn la reabilitare sau
mplinirea termenului de reabilitare (indiferent dac sunt sau nu ndeplinite cele
lalte condiii ale reabilitrii), cu diferena c, n actuala reglementare, se dispune
n acest sens prin art. 41 alin. (1) NCP (condiia devenind pozitiv, integrat n
chiar definiia recidivei), iar nu printr-un articol distinct, drept condiie negativ a
recidivei [cum era cazul n lumina art. 38 alin. (2) CP 1969).
Svrirea din nou a unei infraciuni n raport de o condamnare privitoare la
fapte care nu mai sunt prevzute ca infraciuni de legea penal ori de o condamnare
referitoare la o infraciune amnistiat exclude orice form a pluralitii de infrac
iuni, pe cnd comiterea unei noi infraciuni dup o condamnare definitiv, neexe
cutat sau executat doar parial, pentru o infraciune din culp, atrage pluralitatea
de infraciuni sub forma pluralitii intermediare (art. 44 NCP).

A r i. 43. Pedeapsa n caz de recidiv. (1) Dac nainte ca pedeapsa

anterioar s fi fost executat sau considerat ca executat se svrete o


nou infraciune n stare de recidiv, pedeapsa stabilit pentru aceasta se
adaug la pedeapsa anterioar neexecutat ori la restul rmas neexecutat
din aceasta.
(2) Cnd nainte ca pedeapsa anterioar s fi fost executat sau conside
rat ca executat sunt svrite mai multe infraciuni concurente, dintre care
cel puin una se afl n stare de recidiv, pedepsele stabilite se contopesc
no

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 43

potrivit dispoziiilor referitoare la concursul de infraciuni, iar pedeapsa


rezultat se adaug la pedeapsa anterioar neexecutat ori la restul rmas
neexerutat din aceasta.
(3) Dac prin nsumarea pedepselor n condiiile alin. (1) i alin. (2) s-ar
depi cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei nchisorii, iar
pentru cel puin una dintre infraciunile svrite pedeapsa prevzut de
lege este nchisoarea de 20 de ani sau mai mare, n locul pedepselor cu
nchisoarea se poate aplica pedeapsa deteniunii pe via.
(4) Cnd pedeapsa anterioar sau pedeapsa stabilit pentru infraciunea
svrit n stare de recidiv este deteniunea pe via, se va executa pe
deapsa deteniunii pe via.
(5) Dac dup ce pedeapsa anterioar a fost executat sau considerat
ca executat se svrete o nou infraciune n stare de recidiv, limitele
speciale ale pedepsei prevzute de lege pentru noua infraciune se majo
reaz cu jumtate.
(6) Dac dup rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare pentru
noua infraciune i mai nainte ca pedeapsa s fi fost executat sau consi
derat ca executat se descoper c cel condamnat se afl n stare de reci
div, instana aplic dispoziiile alin. (l)-(5).
(7) Dispoziiile alin. (6) se aplic i n cazul n care condamnarea la
pedeapsa deteniunii pe via a fost comutat sau nlocuit cu pedeapsa
nchisorii.
COMENTARIU
Cu privire la tratamentul penal al recidivei, prin dispoziiile analizate se regle
menteaz sistemele de sancionare, cu referire la pedeapsa principal, n caz de
recidiv posteondamnatorie i postexecutorie, ntr-o viziune nou, net difereniat
de concepia ilustrat de Codul penal din 1969 (text corespondent: art. 39). Totoda
t, art. 43 NCP nu mai face trimitere la aplicarea corespunztoare a altor sanciuni
de drept penal (pedepse secundare sau msuri de siguran), regimul acestora
fiind reglementat n art. 45.
Sancionarea recidivei posteondamnatorii se realizeaz n lumina dispoziiilor
art. 43 alin. (l)-(4) NCP, respectiv alin. (5) n cazul recidivei postexecutorii. Desco
perirea ulterioar a strii de recidiv atrage recalcularea pedepsei, operaiune
posibil numai dac starea de recidiv a fost descoperit mai nainte ca pedeapsa
s fi fost executat sau stins n alt mod [art. 43 alin. (6) NCP], dispoziiile privind
recalcularea pedepsei fiind aplicabile i n cazul nlocuirii sau comutrii pedepsei
deteniunii pe via cu/n pedeapsa nchisorii [art. 43 alin. (7) NCP], similar
soluiilor din Codul penal din 1969 [art. 39 alin. (6) i (7)].
Tratamentul penal al recidivei posteondamnatorii n cazul persoanei fizice se
ntemeiaz pe sistemul cumulului aritmetic al pedepselor, spre deosebire de siste
mul de sancionare adoptat de Codul penal din 1969, care consacra prin dispo
ziiile art. 39 sistemul cumulului juridic cu spor facultativ i variabil, ca regul n
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

111

A r i. 43

Partea general

materie. Cumulul aritmetic al pedepselor, corespunztor art. 43 alin. (1) NCP, este
operant i atunci cnd pe parcursul termenului de supraveghere al suspendrii
executrii pedepsei/liberrii condiionate, n condiiile prevzute de lege, ia natere
recidiva postcondamnatorie, pedeapsa pentru noua infraciune stabilindu-se i
executndu-se potrivit dispoziiilor legale, sau atunci cnd svrirea infraciunii
are loc n termenul de ncercare al unei graieri condiionate (practica legislativ
a graierii condiionate instituind cumularea pedepselor). Tot cumulul aritmetic
este operant cnd se realizeaz condiiile recidivei postcondamnatorii i are loc
evadarea, pedeapsa aplicat pentru infraciunea de evadare adugndu-se la restul
rmas neexecutat din pedeaps la data evadrii [art. 285 alin. (4) NCP]111. n raport
de reglementarea anterioar, toate aceste cazuri nscriau excepii n sancionarea
recidivei postcondamnatorii, prin tratament penal derogatoriu.
Potrivit art. 43 alin. (2) NCP - aplicarea pedepsei n situaia n care, dup con
damnarea definitiv nccxccutat sau executat parial, se comite un concurs de
infraciuni, dintre care cel puin una se afl n stare de recidiv se ofer o soluie
legislativ care prentmpin orice discuie din doctrin sau rezolvri jurisprudeniale divergente, fixnd clar i ordinea de valorificare a formelor pluralitii de
infraciuni astfel ntrunite, i anume: aplicarea, mai nti, a regulilor referitoare la
concursul de infraciuni i, apoi, a celor privind recidiva postcondamnatorie. Re
glementarea actual schimb ordinea de valorificare, fcnd prioritare dispoziiile
legale referitoare la concursul de infraciuni, contrar opiniei dominante i practicii
penale corespunztoare Codului penal din 1969. Acest mecanism de sancionare
rmne funcional i atunci cnd una dintre infraciunile concurente ulterioare
unei condamnri definitive este infraciunea de evadare, iar n stare de evadare
se comite, din nou, o infraciune, semnalnd i sub acest aspect diferene fa de
reglementarea anterioar, prin nepreluarea textului din art. 39 alin. (3) CP 1969.
Regimul de sancionare prin cumul aritmetic configureaz, astfel, regimul
unic de sancionare n cazul recidivei postcondamnatorii (cumul aritmetic limitat,
inerent, de maximul general al pedepsei nchisorii), funcional sub cenzura nscris
prin art. 2 alin. (3) NCP121.
Un element de noutate este nscris prin dispoziia de excepie din art. 43 alin. (3)
NCP (fr corespondent n Codul penal din 1969), care permite instanei s poat
nlocui pedeapsa nchisorii cu deteniunea pe via (dac prin cumul aritmetic s-ar
depi cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei nchisorii - situaie
constatat ca efect al unui calcul strict matematic, realizat n mod abstract - , iar
pentru cel puin una dintre infraciunile svrite pedeapsa legal ar fi nchisoarea
de 20 de ani sau mai mare).

1,1 n acest sens se pronunase anterior i practica obligatorie a instanei supreme, prin Decizia nr. LXXI
(81)/2007 a Seciilor Unite ale naltei Curi de Casaie i Justiie (M. Of. nr. 780 din 21 noiembrie
2008), n interpretarea art. 269 alin. (3) CP 1969, unde legiuitorul nu preciza explicit faptul c era
vorba despre restul rmas din pedeapsa din a crei executare se evadase.
w n sens contrar, a se vedea G h. h a n , n 6. A n t o n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I,
p. 448,450; V. P v le a n u , Drept penal general..., p. 212, 213.

112

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 43

Cnd pedeapsa anterioar sau pedeapsa stabilit pentru infraciunea svrit


n stare de recidiv postcondarrnatorie este deteniunea pe via, se va executa
pedeapsa deteniunii pe via (art. 43 alin. (4) NCP], fiind consacrat n aceast
ipotez sistemul sancionator al absorbiei.
Tratamentul penal al recidivei postexecutorii n cazul persoanei fizice se reali
zeaz, n lumina dispoziiilor art. 43 alin. (5) NCP, prin majorarea legal a limitelor
speciale de pedeaps prevzute de lege pentru infraciunea comis n stare de re
cidiv (nchisoare sau amend), cu jumtate, sub rezerva limitei inerente constnd
n maximul general al respectivei categorii de pedeaps [art. 2 alin. (3) NCP]. Se
observ deosebirea fa de concepia anterioar [art. 39 alin. (4) CP 1969], potrivit
creia instana putea s aplice o pedeaps sporit, care s depeasc n anumite
limite maximul special prevzut de lege pentru acea infraciune, fr a se produce
vreo modificare la nivelul minimului special.
i n cazul recidivei postexecutorii, n structura celui de al doilea termen se
poate verifica existena unui concurs de infraciuni. Chiar i n lipsa unei dispoziii
exprese n acest sens [mai exact, prin interpretarea per a contrario a textului
art. 43 alin. (2) NCP i innd coit de imposibilitatea logic a unui sistem distinct
de rezolvare], ca mod de soluionare a unei asemenea situaii, se va proceda,
mai nti (spre deosebire de ipoteza similar a recidivei posteondamnatorii), la
aplicarea dispoziiilor sancionatorii ale recidivei postexecutorii, pentru fiecare
infraciune concurent n parte, dup care (lund n considerare pedepsele con
crete astfel stabilite) se vor aplica dispoziiile sancionatorii ale concursului de
infraciuni, n vederea stabilirii pedepsei finale de executat pentru ntreaga plu
ralitate de infraciuni. Sub acest aspect, se menine ordinea de valorificare ce
confer ntietate strii de recidiv, iar abia apoi concursului, n acord i cu opinia
unic din literatura de specialitate i practica aferent Codului penal din 1969.
Din punct de vedere al naturii juridice, n condiiile reglementrii actuale, re
cidiva constituie o cauz general, legal i personal de agravare obligatorie a
pedepsei (spre deosebire de situaia existenta de lege praevia, cnd recidiva avea
statutul de cauz de agravare facultativ, n opinia doctrinei majoritare). Dac
aceast stare vine n concurs cu alte cauze de agravare a rspunderii penale, se
va ine cont de prevederile art. 79 alin. (2) NCP. n situaiile ce dubl recidiv,
practica a decis, n mod obligatoriu pentru instane, c, dac o infraciune a fost
comis n condiiile recidivei posteondamnatorii i - totodat - n stare de recidi
v postexecutorie, se va face mai nti aplicarea dispoziiilor legale privitoare la
aceasta din urm, dup care se va proceda n baza reglementrii privind recidiva
posteondamnatorie111.
Cu titlu de ipoteze de situaii tranzitorii ntre Codul penal din 1969 i noul
Cod penal, sub aspectul problemelor care in de recidiv, semnalm urmtoarele
variante:

111 I.C.C.J., S.U., dec. nr. XVIII/2007 (M. Of. nr. 542 din 17 iulie 2008).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

113

A r i. 44

Partea general

- starea de recidiv s-a conturat n timpul activitii Codului penal din 1969,
noul Cod penal intrnd n vigoare n timpul judecii nedefinitive111;
- starea de recidiv s-a conturat n timpul activitii Codului penal din 1969,
noul Cod penal intrnd n vigoare dup judecarea definitiv*121;
- starea de recidiv s-a conturat ulterior intrrii n vigoare a noului Cod penal,
primul termen fixndu-se n timpul Codului penal din 1969, iar al doilea dup
nceperea activitii noului Cod penal (aceast ultim ipotez este expres regle
mentat de legiuitor131 prin art. 10 din Legea nr. 187/2012).
Semnalm caracterul fluctuant al ipotezelor de aplicare a legii penale mai
favorabile, reamintind regula de cpti n domeniu, anume: identif carea situaiei
de aplicare a legii mai favorabile numai n considerarea concret a unor cazuri
efectiv determinate. Avem n vedere multitudinea de aspecte privitoare la condiiile
de existen a recidivei i tratamentul su sancionator, corelate cu modificrile
privind limitele spcciolc de pedeapsa pentru numeroase infraciuni, necesar a fi
avute n vedere pentru delimitarea unei legi ca fiind mai favorabil, ceea ce creeaz
o serie vast de variabile, imposibil de predeterminat n mod rigid. Astfel, dac n
privina sancionrii recidivei posteondamnatorii prin cumul aritmetic noul cod nu
tinde a se prezenta n nicio situaie drept lege mai favorabil, astfel cum nu are
aptitudinea de a fi astfel calificat nici n privina posibilitii create pentru instan
de a trece de la categoria pedepsei nchisorii n aceea a deteniunii pe via - n
condiii strict determinate - n sancionarea unei recidive posteondamnatorii,
totui, n privina regimului sancionator al recidivei postexecutorii nu se poate
afirma c ntotdeauna unul dintre coduri ar reprezenta legea mai favorabil n
raport de cellalt, limita de sancionare atins prin depirea cu cel mult 10 ani a
maximului pedepsei legal prevzute pentru o infraciune putnd fi, dup caz, mai
mic sau mai mare dect depirea acelui maxim cu nc jumtate din propria sa
valoare .a.m.d.

A ri. 44. Pluralitatea intermediar. (1) Exist pluralitate intermediar


de infraciuni cnd, dup rmnerea definitiv a unei hotrri de condam
nare i pn la data la care pedeapsa este executat sau considerat ca
executat, condamnatul svrete din nou o infraciune i nu sunt ntrunite
condiiile prevzute de lege pentru starea de recidiv.
(2)
n caz de pluralitate intermediar, pedeapsa pentru noua infraciune
i pedeapsa anterioar se contopesc potrivit dispoziiilor de la concursul
de infraciuni.

1.1 n acest sens, a se vedea FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 12-14.


121 Id e m , p. 31-33.
1.1 Tratamentul sancionator al pluralitii de infraciuni se aplic potrivit legii noi atunci cnd cel
puin una dintre infraciunile din structura pluralitii a fost comis sub legea nou, chiar dac
pent'u celelalte infraciuni pedeapsa a fost stabilit potrivit legii vechi, mai favoraDil".

114

Maria -Ioana Mich im ci/ M ihai Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 44

COMENTARIU
n art. 44 NCP se reglementeaz pluralitatea intermediar, ca form a plurali
tii de infraciuni, distinct att de concurs (ntruct o nou infraciune se svr
ete dup rmnerea definitiv a unei hotrri de condamnare neexecutate
sau executate parial), ct i de recidiv, ca recidiv postcondamnatorie (nefiind
realizate nici condiiile prevzute de lege pentru aceasta). n egal msur, plura
litatea intermediar se apropie de starea de recidiv postcondamnatorie, prin
existena unei condamnri definitive i a intervalului de timp n care se comite
noua infraciune (respectiv pn la data la care pedeapsa este executat sau
considerat ca executat), dup cum mprumut regimul de sancionare de la
concursul de infraciuni.
Articolul 44 NCP i gsete corespondent n prevederile art. 40 CP 1969 (cu de
numirea marginal Pedeapsa n unele cazuri cnd nu exist recidiv"), sub regimul
cruia instituiei disciplinate i s-a atribuit, n opinia dominant, denumirea de
pluralitate intermediara (acceptat de unii autori ca o recidiv postcondamnatorie
de fapt, i nu de drept). Dac n actuala reglementare, potrivit art. 44 alin. (1) NCP,
este descris coninutul normativ specific acestei forme de pluralitate de infraciuni,
iar prin dispoziiile din alin. (2) se stabilete regimul de sancionare, Codul penal din
1969 consacra n art. 40, n alineate distincte, aa-numita pluralitate intermediar
n cazul persoanei fizice (alin. (1)], respectiv n cazul persoanei juridice [alin. (2)).
Pluralitatea intermediar prezint o structur proprie, din care rezult existena
unei condamnri definitive neexecutate ori executate doar parial, n raport de
care aceeai persoan (fizic sau juridic) comite o nou infraciune, n lipsa con
diiilor cerute de lege pentru existena strii de recidiv (postcondamnatorie).
fn cazul persoanei fizice, este suficient s lipseasc cel puin una dintre condiiile
prevzute drept necesare pentru existena recidivei postcondamnatorii (dup caz,
oricare dintre cele care privesc termenul nti sau termenul secund al acesteia),
oferind o gam ampl de situaii n cadrul pluralitii de infraciuni, ca pluralitate
intermediar, pe drept cuvnt artndu-se111 c structura sa poate interveni n
foarte multe variante - simple sau combinate".
Pluralitatea intermediar poate lua natere prin comiterea noii infraciuni
nainte de nceperea executrii pedepsei, n timpul executrii pedepsei ntr-un
loc de deinere, pe durata termenelor de supraveghere ale liberrii condiionate
(art. 104 alin. (2) NCP), suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere [art. 96
alin. (4) i (5) NCP) ori pe durata termenului de ncercare al unei graieri con
diionate, inclusiv atunci cnd se comite infraciunea de evadare (art. 285 NCP) sau
cnd noua infraciune se comite. n condiiile legii, n stare de evadare, nefiind - n
toate aceste cazuri -ntrunite condiiile necesare (lipsind cel puin una, oricare ar
fi aceea) pentru existena recidivei postcondamnatorii.
n privina sancionrii pluralitii intermediare n cazul persoanei fizice, cu
referire la aplicarea pedepsei principale, legea prevede - n art. 44 alin. (2) NCP 111 V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 312. n sens contrar, T. D im a , n /. P a sc u , V. D o b rin o iu
.a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 324.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

115

A r i. 44

Partea general

c pedeapsa pentru noua infraciune i pedeapsa anterioar se contopesc (sic!)


potrivit dispoziiilor de la concursul de infraciuni" (s.n.). Sub regimul Codului
penal din 1969, n condiiile art. 0, pedeapsa n unele cazuri cnd nu exista
recidiv (postcondamnatorie) se aplica potrivit regulilor pentru concursul de
infraciuni". Dei regimul de sancionare aplicabil pluralitii intermediare, n
sensul configurrii acestuia prin trimitere la concurs, nu a fost modificat, semnalm
urmtoarele: pe de o parte, modificrile intervenite n reglementarea actual
a sancionrii concursului de infraciuni se rsfrng corespunztor i asupra
sancionrii pluralitii intermediare; pe de alt parte, este de observat c i n
sancionarea pluralitii intermediare contopirea poate fi exclus., ca i n cazul
concursului, atunci cnd intervin situaii dintre cele reglementate la art. 39 alin. (1)
lit. a) sau d) NCP. Ca atare, considerm c indica un stadiu superior de exprimare
formularea legal din Codul penal din 1969, care acoperea toate ipotezele posibile,
dublnd i n cazul pluralitii intermediare integralitatea soluiilor sancionatorii
apte a se configura n situaia concursului (exprimarea actual prnd, n mod
nefericit, a restrnge doar la cazul cumulului juridic ipotezele sancionatorii ale
pluralitii intermediare).
Regulile de sancionare a concursului de infraciuni se vor avea n vedere i n
raport de cazurile de pluralitate intermediar emergente n termenele de suspen
dare a executrii pedepsei sub supraveghere sau de liberare condiionat (spre
deosebire de ipotezele corespunztoare reglementate de Codul penal din 1969,
cnd aceste ipoteze marcau excepii din sancionarea pluralitii intermediare). Va
opera ns cumulul aritmetic atunci cnd noua infraciune se va comite n termenul
de ncercare al unei graieri condiionate (n funcie de prevederile legii speciale
n cauz), precum i atunci cnd aceasta ar fi evadarea (art. 285 alin. (4) NCP).
Atunci cnd dup o condamnare definitiv la o pedeaps neexecutat ori doar
parial executat se comite un concurs de infraciuni, iar nu toate infraciunile
din structura acestuia ntrunesc condiiile recidivei - care sunt ns verificate de
cel puin una dintre e le -, urmeaz a se face, pentru ntregul ansamblu faptic,
aplicarea dispoziiilor de la art. 43 alin. (2) NCP, rezolvndu-se nti concursul i
abia apoi recidiva postcondamnatorie, n al crei termen secund vor fi integrate
toate infraciunile concurente, inclusiv acelea care sunt, de fapt, prin ele nsele,
n pluralitate intermediar fa de termenul nti. Per a contrario, dac nici mcar
una dintre aceste infraciuni concurente nu ntrunete condiiile termenului al
doilea al recidivei posteondamnatorii (ori dac primul termen al acesteia nu este
verificat), va exista un concurs de infraciuni comise, fiecare, cu reinerea strii
de pluralitate intermediar fa de primul termen. n acest caz, lipsa reproducerii
exprese n structura art. 44 NCP a soluiei corespunztoare celei indicate explicit
n art. 43 alin. (2) NCP conduce la concluzia c primeaz soluionarea pluralitii
intermediare (pentru fiecare infraciune n parte), iar abia apoi urmeaz a se
rezolva din punct de vedere sancionator concursul de infraciuni [utilizndu-se
pedepsele concrete atinse ca urmare a aplicrii anterioare a regulilor din art. 44
alin. (2) NCP). Aceast manier de soluionare a problemei este simi ar celei alese
n cazul concursului de infraciuni comise n stare de recidiv postexecutorie, dei
116

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 45

pluralitatea intermediar este mai apropiat de recidiva postcondamnatorie i


ar fi fost firesc s urmeze tiparul sancionatoriu ales pentru aceasta din urm, n
situaia dat, opiunea disociat a noului legiuitor fracionnd n mod inexplicabil
armonia reglementrii.
Construit formal dup structura recidivei postcondamnatorii, n cazul per
soanei juridice se va reine pluralitatea intermediar atunci cnd una dintre
infraciunile ce configureaz coninutul normativ al art. 44 alin. (1) NCP este o
infraciune din culp. n caz de pluralitate intermediar, persoanei juridice i se
aplic regimul amenzii prevzut de lege pentru persoana fizic [art. 147 alin. (1)
NCP], cumul juridic cu spor obligatoriu i fix.
Potrivit art. 10 din Legea nr. 187/2012, atunci cnd starea de pluralitate inter
mediar s-a configurat prin comiterea celui de-al doilea termen dup intrarea n
vigoare a noului Cod penal, regimul acesteia va fi exclusiv cel indicat de aceast
lege, nepunndu se problema delimitrii legii mai favorabile prin raportare la
Codul penal din 1969. Dac ns aceast form a pluralitii de infraciuni a fost
conturat n perioada activitii codificrii anterioare, urmeaz a se aplica rezol
vrile conturate i n ipotezele similare privitoare la starea de recidiv posteondamnatorie111.

A ri. 45. Pedepsele complementare, pedepsele accesorii i msurile


de siguran n caz de pluralitate de infraciuni. (1) Dac pentru una dintre
infraciunile svrite s-a stabilit i o pedeaps complementar, aceasta se
aplic alturi de pedeapsa principal.
(2) Cnd s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natur
diferit sau chiar de aceeai natur, dar cu un coninut diferit, acestea se
aplic alturi de pedeapsa principal.
(3) Dac s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeai
natur i cu acelai coninut:
a) n caz de concurs de infraciuni sau de pluralitate intermediar se
aplic cea mai grea dintre acestea;
b) n caz de recidiv, partea neexecutat din pedeapsa complementar
anterioar se adaug la pedeapsa stabilit pentru noua infraciune.
(4) n cazul condamnrilor succesive pentru infraciuni concurente,
partea din pedeapsa complementar executat pn la data contopirii
pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate
pe lng pedeapsa rezultat.
(5) Dac pe lng pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe
pedepse accesorii, se aplic dispoziiile alin. (l)-(3), pedeapsa accesorie
rezultat executndu-se pn la executarea sau considerarea ca executat
a pedepsei principale.

111 n acest sens, a se vedea FI. S t r e t e a n j, Documentare..., p. 12,13, 31, 32.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

117

Partea general

A r i. 45

(6) Msurile de siguran de natur diferit sau chiar de aceeai natur,


dar cu un coninut diferit, luate n cazul infraciunilor svrite, se cumu
leaz.
(7) Dac s-au luat mai multe msuri de siguran de aceeai natur i
cu acelai coninut, dar pe durate diferite, se aplic msura de siguran
cu durata cea mai mare. Msurile de siguran luate conform art. 112 se
cumuleaz.
COMENTARIU
Norma cuprins n art. 45 NCP reglementeaz sancionarea (tuturor formelor)
pluralitii de infraciuni (doar) n considerarea persoanei fizice infractor major,
sub aspectul pedepselor secundare (complementare, respectiv accesorii) i al m
surilor de siguran. Dispoziiile corespunztoare privind situaia persoanei juridice
sunt cuprinse n Capitolul III din Titlul VI al prii generale a noului Cod penal, n
art. 147 alin. (2) (referitor la pedepsele complementare), respectiv a in. (3) (privind
msurile de siguran).
Textele corespondente din Codul penal din 1969 erau art. 35 (n cazul concursului
de infraciuni), art. 39 alin. (1) (care, n cazul recidivei postcondamnatorii, efectua
trimiterea corespunztoare napoi la art. 35) i art. 401 alin. (3) (legat de situaia
persoanei juridice). n reglementarea actual, observm menionarea expres (att
n denumirea marginal, ct i n cuprinsul textului de lege) a situaiei pedepselor
accesorii n caz de pluralitate de infraciuni. Noul Cod penal cuprinde, astfel, att
soluii noi n materia avut aici n vedere, meninnd, totodat, i unele rezolvri
constante.
Pedeapsa accesorie i pedepsele complementare aplicabile persoanei fizice
sunt prevzute n Titlul III al prii generale a noului Cod penal (art. 54, art. 55 i
ntreg Capitolul III din acest titlu, art. 65-70).
n art. 45 alin. (1) NCP se reproduc prevederile articolului corespondent din
Codul penal din 1969 (art. 35 alin. (1)J, opernd nlocuirea expresiei infraciuni
concurente" cu aceea de infraciunile svrite", fiind astfel avut n vedere situa
ia tuturor formelor pluralitii de nfraciuni, precum i nlocuirea referirii doar
la pedeapsa nchisorii (ca pedeaps principal alturi de care se aplic pedepsele
complementare), extinzndu-se astfel sfera de cuprindere a normei la toate pe
depsele principale (inclusiv deteniunea pe via, respectiv amenda, innd cont
de prevederile actuale n materia acestora!).
n art. 45 alin. (2) NCP se reproduc prevederile articolului corespondent din
Codul penal din 1969 (art. 35 alin. (2)], opernd nlocuirea referirii doar la pedeap
sa nchisorii cu aceea care vizeaz orice pedeaps principal, fiind incident sistemul
cumulului ntre pedepsele complementare de natur diferit (de exemplu, inter
zicerea exercitrii unor drepturi i degradarea militar) sau chiar de aceeai natur,
dar cu un coninut diferit (spre exemplu, interzicerea exercitrii dreptului de a
deine, purta i folosi orice categorie de arme, respectiv interzicerea exercitrii
dreptului de a prsi teritoriul Romniei).
118

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 45

Potrivit art. 45 alin. (3) NCP, legea consacr ipoteza n care s-au stabilit mai
multe pedepse complementare de aceeai natur i cu acelai coninut (de
exemplu, pentru o infraciune s-a aplicat pedeapsa complementar a interzicerii
exercitrii dreptului de a alege pentru o perioad de 3 ani, iar pentru o alta s-a
aplicat aceeai pedeaps, dar pentru o durat de 5 ani), distingnd cazuri dife
rite, dup formele pluralitii de infraciuni incidente. Astfel, n caz de concurs de
infraciuni sau de pluralitate intermediar [lit. a)], se aplic cea mai grea dintre
aceste pedepse complementare, deci devine operant sistemul absorbiei. Preve
derea legal i gsete corespondent parial n art. 35 alin. (3) CP 1969, numai n
privina infraciunilor concurente. n cazul recidivei [lit. b)], legea nscrie o solu
ie fora precedent explicit, anune aceea potrivit creia partea neexecutat din
pedeapsa complementar anterioar se adaug la pedeapsa stabilit pentru noua
infraciune".
Tot o soluie noua nscrie legea i n alineatul urmtor, dispunnd c, n cazul
concursului de infraciuni care nu au fost judecate deodat, existnd mai multe
condamnri succesive pentru infraciunile concurente, partea din pedeapsa
complementar executat pn la data contopirii pedepselor p-incipale se scade
din durata pedepsei complementare aplicate pe lng pedeapsa rezultat" (ter
menul de contopire din text este utilizat nu n sensul de denumire generic echi
valent a sistemului cumulului juridic, ci ca trimitere la denumirea marginal a
ipotezei reglementate la art. 40 NCP). Dispoziia consacr i n raport de pedepsele
complementare regula fireasc a computrii, inciden n ipoteza expres men
ionat.
Articolul 45 alin. (5) NCP consacr o alt dispoziie nou, procedndu-se n
privina pedepselor accesorii n mod corespunztor situaiilor reglementate, n
primele trei alineate ale articolului, n privina pedepselor complementare. Este
de observat c referirea generic la pedeapsa principal, efectuat n cuprinsul
acestei norme, trebuie coroborat cu prevederea din art. 54 i art. 65 NCP, fiind
restrns sfera ei de aplicare n lumina acestora, potrivit crora pedeapsa acce
sorie (spre deosebire de soluia noului cod privind pedepsele complementare)
nu funcioneaz dect pe lng o pedeaps cu nchisoarea sau deteniunea pe
via, fiind exclus incidena ei n cazul amenzii. Totodat, ne ntrebm dac, prin
exprimarea legiuitorului din alin. (5) al art. 45 NCP referitoare explicit la executarea
pedepsei accesorii, astfel rezultate, pn la executarea sau considerarea ca exe
cutat a pedepsei principale, s-a urmrit contient realizarea unei discrepane
n raport de prevederea din art. 65 alin. (4) sau dac nu cumva aceast din urm
dispoziie urmeaz a-i gsi totui aplicarea i n cazuri precum cele indicate de
art. 45 alin. (5), n pofida formulrii acestuia (marcndu-se, astfel, o nefericit
necorelare legislativ a textelor n cauz).
Masurile de sigurana reprezint sanciuni de drept penal a cror reglementare
este cuprins n Titlul IV din partea general a noului Cod penal (art. 107-1121).
n ultimele dou alineate ale art. 45 NCP, legiuitorul reia soluiile atinse i n
art. 35 alin. (4) i (5) CP 1969, referitoare la situaia msurilor de siguran aplicate
celui care a comis o pluralitate de infraciuni. Se distinge ipoteza din alin. (6), msu
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

119

Partea general

A r i. 45

rile de siguran de natur diferit (de exemplu, internarea medical i confiscarea


special) sau chiar de aceeai natur, dar cu un coninut diferit (spre exemplu,
confiscarea unui bun, respectiv confiscarea unui alt bun), cumulndu-se, aceasta
fiind autonomizat de ipoteza descris n alin. (7). Potrivit acestuia din urm, sunt
reglementate dou ipoteze: n prima, referitoare la mai multe msuri de siguran
de natur i coninut identic, dar dispuse pe durate distincte, se opteaz pentru
sistemul absorbiei, aplicndu-se n considerarea ntregii pluraliti de infraciuni
msura cu durata cea mai mare dintre cele individual stabilite; n a doua ipotez,
specific situaiei n care pentru rrai multe infraciuni din structura respectivei
pluraliti s-a dispus cte o msur de siguran constnd n confiscarea special,
se adopt sistemul cumulului aritmetic, n considerarea bunurilor diferite a cror
confiscare s-a stabilit n fiecare caz n parte (ca excepie de la aceast ipotez final,
putem aprecia c, dac este vorba despre acelai bun, cu identitate material
stricta, a crui confiscare s a dispus separat n considerarea mai multor infraciuni,
nu va mai fi totui posibil operarea unui cumul, bunul putnd fi confiscat doar
o singur dat).

Capitolul VI. Autorul i participanii


COMENTARIU
Reglementrile cuprinse n acest capitol sunt rezervate autoratului i participaiei, instituie juridico-penal corespunztoare infraciunii, avnd texte cores
pondente art. 23-31 CP 1969, dar oferind o concepie nou n materie, prin exclu
derea autorului din sfera participanilor (concepie restrictiv), avnd n vedere
deosebirea calitativ dintre autor (care comite nemijlocit fapta prevzut de
legea penal) i instigator, respectiv complice (care svresc fapta mijlocit, prin
autor). Spre deosebire de Codul penal din 1969, actuala reglementare cuprinde
definiia coautorilor, consacr explicit coautoratul impropriu i renun la instigarea
neurmat de executare.
ntreaga reglementare a materiei susine concepia participaiei ca unitate de
fapt, operndu-se n definirea acesteia cu noiunea de fapta prevzut de legea
penal[l], cuprinzndu-se n sfera participaiei conceptele de participaie proprie,
respectiv participaie improprie, actele participanilor (instigator, complice) nepu
tnd fi privite ca entiti autonome, ntruct sunt dependente de svrirea n
mod nemijlocit a faptei incriminate (sens n care trimitem la art. 174 NCP). Acest
1,1 Reamintim c, n actuala legislaie penal, noiunea de fa p t p r e v z u t d e le g e a p e n a l tinde s
se nfieze (n mod regretabil) n dou accepiuni, una mai larg (care include referirea la ambele
laturi ale infraciunii - sens n care este utilizat, spre exemplu, n art. 4 NCP, aspect relevat i prin
coroborare cu art. 3 din Legea nr. 187/2012), ct i una mai restrns (care privete doar raportarea
la latura obiectiv a infraciunii - sens n care este utilizat, spre exemplu, n art. 15 NCP, n forma
actual atins de definiia infraciunii, dup adugarea explicit a referirii la vinovie). Apreciem c,
n cuprinsul Capitolului VI din Titlul II al prii generale a noului Cod penal, conceptul indicat este
utilizat s t r ic t o s e n s u , avnd n vedere i reglementarea participaiei improprii n varianta intenielips a vinoviei ca element constitutiv al laturii subiective a infraciunii.

120

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 46

temei juridic al participaiei penale atrage importante consecine practice privind:


stabilirea datei svririi faptei; incidena actelor de clemen; aplicarea legii
penale n spaiu [de pild, art. 8 alin. (4) NCP] i n timp (legea aplicabil este cea
sub care a avut loc svrirea nemijlocit a faptei, potrivit acesteia rezolvndu-se i
sancionarea, indiferent de data comiterii actelor de instigare sau complicitate) etc.
n egal msur, participaia reprezint o cauz real de agravare a rspunderii
penale, sub forma unei circumstane generale obligatorii [art. 77 lit. a) i d) NCP]
sau a unui element circumstanial agravant [spre exemplu, art. 218 alin. (3) lit. f),
art. 219 alin. (2) lit. f) NCP.a.].
Avnd n vedere actuala reglementare, se poate defini participaia penal ca
fiind situaia n care o fapt prevzut de legea penal a fost svrit de un numr
de persoane superior celui cerut de lege, persoane care acioneaz n baza unei
voine comune, de regul cel puin una comind fapta n mod intenionat.
Dezvoltrile teoretice privind delimitarea, dar i unele interferene ale partici
paiei penale cu alte forme ale pluralitii de fptuitori/infractori, condiiile ge
nerale cerute participaiei penale, formele acesteia (dup criterii indicate de doc
trin) i menin valabilitatea.

A r i. 4 0 . Autorul i coautorii. (1) A u t o r este persoana care svrete

n mod nemijlocit o fapt prevzut de legea penal.


(2)
C o a u to ri sunt persoanele care svresc nemijlocit aceeai fapt pre
vzut de legea penal.
COMENTARIU
Reglementarea analizat consacr definiia autorului (alin. (1)] i a coautorilor
[alin. (2)], gsindu-i parial corespondent n art. 24 CP 1969, textul legal actual
fiind completat prin consacrarea explicit a poziiei coautorilor.
Autorul este persoana care svrete n mod nemijlocit, prin acte de executare
direct, fapta prevzut de legea penal, putnd lucra de pe oricare poziie de
vinovie ori chiar n lipsa acesteia. nscriind aceast definiie i neprelund dispo
ziia din art. 23 CP 1969, legea penal actual abandoneaz concepia extensiv
asupra noiunii de autor, mbrind concepia restrictiv. Calitatea de autor nu
este condiionat de existena altor persoane la comiterea faptei, acesta putnd
fi, de regul, orice persoan fizic ce ntrunete condiiile generale i - dac este
cazul - speciale, necesare pentru angajarea rspunderii penale, persoan care co
mite singur fapta incriminat, respectiv o persoan juridic, n condiiile art. 135
NCP.
Atunci cnd lucreaz n participaie, persoana care svreten mod nemijlocit
fapta prevzut de legea penal se identific prin ocuparea poziiei de protagonist,
comind actul esenial i necesar ce configureaz nucleul participaiei penale,
spre deosebire de contribuiile secundare ale participanilor cu rol de instigator
sau complice.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

121

Partea general

A r i. 40

n alin. (2) al art. 46 NCP se consacr explicit definiia legal a coautorilor,


spre deosebire de Codul penal din 1969, dei coautoratul era admis n doctrin
i practic pornind de la definiia autorului (art. 24 CP 1969) i de la concepia
asupra participaiei, n genere. Potrivit legii, coautorii sunt persoanele care svr
esc nemijlocit aceeai fapt prevzut de legea penal. Excluznd autorul dintre
participani, legiuitorul romn actual se situeaz pe aceeai poziie i n privina
coautorilor. Doctrina, n mod pertinent, apreciaz c aceast trstur a svr
irii nemijlocite a faptei fiind proprie i autorului, logic este ca att autorul, ct
i coautorii s aib acelai tratament juridic i s fie exclui mpreun (nu numai
autorul) din rndul participanilor la infraciuni, pentru c astfel se creeaz o neconcordan ntre titlul capitolului, care exclude numai pe autor dintre participani,
i coninutul reglementrii, care subliniaz identitatea de trsturi ntre autor i
coautori (participarea nemijlocit la svrirea faptei prevzute de legea penal)
i, ca atare, poziia lor comuna n raport cu participanii la infraciune"111.
Putem defini coautoratul ca fiind acea form principal a participaiei penale
care const n svrirea, de ctre un numr superior de persoane celui cerut de
lege, n mod nemijlocit i n baza unei voine comune, a aceleiai fapte prevzute
de legea penal. Dezvoltrile din doctrin i menin valabilitatea. Amintim, n
acest sens, punctual, urmtoarele aspecte:
- prin svrirea nemijlocit a aceleiai fapte prevzute de legea penal, fr
interpunerea altor persoane, o pluralitate de autori devine caz de coautorat numai
prin existena legturii subiective, ilustrnd - dup caz - un coautorat propriu sau
impropriu;
- meninerea interesului teoretic i practic al delimitrii coautoratului de forma
de participaie a complicitii concomitente, pstrndu-se optica potrivit creia
sunt cuprinse n sfera actelor de svrire nemijlocit att actele de executare
propriu-zise (ce se nscriu n activitatea tipic descris n norma de incriminare acte ce se integreaz n latura obiectiv a faptei - coautorat tipic), dup cum i
actele care, fr a face parte din verbum regens, sunt asimilate celor de executare
propriu-zis (coautorat atipic), dar numai n urma aprecierii, pe cazuri concrete,
asupra caracterului lor esenial, necesar, determinant i indispensabil producerii
rezultatului (spre exemplu, acte prin care se nltur orice obstacol sau rezisten
esenial pe care o ntmpin aciunea tipic), n pofida aparentei excluderi a
acestora din sfera coautoratului, ca efect al definirii sale exprese prin raportare la
comiterea aceleiai fapte prevzute de legea penal;
- unele infraciuni prezint particulariti n ipoteza svririi n coautorat (spre
exemplu, infraciunile de d u rat-d e pild: continu, continuat -, coautoratul
putnd fi concomitent sau succesiv, total sau parial; la infraciunile complexe prin
reunire, coautorii pot realiza fiecare o parte sau toate aciunile ce configureaz
elementul material; n cazul unor infraciuni cu subiect activ special - dintre acelea
compatibile cu svrirea n coautorat - se impune verificarea calitii speciale

1,1 /. P o scu , n I. P a sc u , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 331.

122

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 47

solicitate subiectului activ de ctre toi cei care comit nemijlocit fapta, la acel
moment, pentru a se reine coautoratul);
- n cazul infraciunilor svrite cu intenie depit, coautoratul se menine
pe toat amplitudinea faptei svrite nemijlocit cu aceast form de vinovie, n
condiiile verificrii inteniei ini ale, ct i a existenei culpei n raport cu urmarea
final mai grav, n persoana fiecrui coautor [art. 50 alin. (2) NCP];
- meninerea controversei privind existena coautoratului n materia infraciu
nilor svrite din culp111;
- excluderea, fr dubii, a coautoratului n cazul unor categorii de infraciuni
(cele ce semnific pluralitate natural ori constituit; infraciuni cu autor exclusiv
unic - care se comit in persona propria; infraciuni omisive proprii - prin excepie
ns, subzist n cazul acestora coautoratul n situaia n care obligaia incumb
unui organ colectiv).

A r i. 4 7 . Instigatorul.

este persoana care, cu intenie, deter


min o alt persoan s svreasc o fapt prevzut de legea penal.
In s tig a to r

COMENTARIU
Articolul 47 NCP definete instigatorul, avnd corespondent n art. 25 CP
1969. Ca participant, instigatorul nu comite n mod nemijlocit fapta, ci n mod
mijlocit, prin executant, astfel nct, pornind de la textul legal, instigarea reprezint
acea form secundar, moral a participaiei penale, ce const n activitatea de
determinare, cu intenie, la comiterea unei fapte prevzute de legea penal. n
egal msur, instigarea se deosebete i de participaia sub forma complicitii
(morale), prin caracterul su complex, ca act de participaie, ct i prin poziia
specific ocupat de instigator. Dac acesta i depete rolul tipic prin prisma
activitii specifice descrise prin lege, instigarea este absorbit de coautorat
(atunci cnd instigatorul comite i acte de executare nemijlocit), absorbind ns
contribuiile specifice complicitii (dac acestea ar fi desfurate de aceeai
persoan).
Instigator poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile generale pentru
a fi subiect activ al infraciunii (persoan fizic - major sau minor - ori persoan
juridic).
Condiiile instigrii, act de participaie, privesc realizarea unei activiti de
determinare intervenite nainte ca persoana fa de care se desfoar aceasta s
fi luat hotrrea de comitere a faptei incriminate, determinare care s se efectueze
cu intenie i s fie urmat de executare (n sensul art. 174 NCP). Dezvoltrile
111n sens negativ, a se vedea V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 322,325. n sens pozitiv, a se
vedea /. P a s c u , n I. P a sc u , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I. p. 382; V. D o b rin o iu ,
N. N e a g u , Drept penal. Partea special..., p. 39. n acest sens, autorii din urm consider c, odat
cu apariia noului Cod penal, s-a modificat concepia tradiional despre coautorat, n sensul c
nu intenia este caracteristica acestuia, ci voina comun i identitatea factorului intelectiv n ceea
ce privete svrirea aciunii sau inaciunii incriminate, iar nu neaprat n raport cu producerea
rezultatului".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

123

A r i. 47

Partea general

teoretice privitoare la condiiile instigrii, felurile (modalitile) acesteia - spre


exemplu: simpl, calificat; mediat, imediat; proprie, improprie a. - i menin
valabilitatea.
0 schimbare majora de optico se nregistreaz prin renunarea la reglementarea
instituiei disciplinate prin prevederile art. 29 CP 1969111- instigarea neurmata de
executare - , n sensul solicitrilor doctrinei, pentru a se evita soluiile contradic
torii i inechitabile la care s-ar fi putut ajunge pe baza acestor dispoziii; totodat,
s-a inut seama c, n cele patru decenii de activitate a Codului penal n vigoare
(referirea se fcea la Codul penal din 1 9 6 9 - n.n.), aceste dispoziii nu au fost
aplicate dect n cazuri mult controversate"121. Instituia n cauz acoperea dou
situaii distincte din punct de vedere al naturii juridice, dar cu tratament penal
uniform (n condiiile legii). Dispoziia din art. 29 alin. (1) teza I CP 1969 consacra
actele de instigare neurmate de executarea faptei, acte avnd semnificaie penal
proprie i angajnd rspunderea penal n calitate de autor al unei fapte distincte
de aceea la care s-a instigat, cu aprecierea doctrinei c textul legal reprezint
o norm de incriminare (cu pedeaps proprie, n condiiile legii), singura de
acest gen din partea general a Codului penal din 1969. n doctrina anterioar
a fost controversat natura juridic a acestui act de instigare neurmat de exe
cutare- n sensul de act de determinare reuit, ca act bilateral de instigare
cu efect pozitiv de nsuire a hotrrii infracionale sau de simplu act ncercat,
tentat, de transmitere a hotrrii nensuite-, problem rezolvat majoritar n
cel dinti sens indicat. Dispoziia din art. 29 alin. (1) teza a ll-a CP 1969 consacra
actele de instigare urmate de trecerea celui instigat la executarea faptei, dar n
condiiile nepedepsirii autorului (potrivit art. 22 CP 1969), reinndu-se calitatea
instigatorului de participant secundar la tentativa comis, ns cu un regim dero
gator de la art. 27 CP 1969, aplicndu-se aceeai pedeaps din art. 29 CP 1969
(asimilare sancionatorie).
Potrivit reglementrii actuale, situaia corespunztoare art. 29 alin. (1) teza
a ll-a CP 1969 va fi lipsit de orice derogare de la regul (instigator, participant
secundar la tentativa comis, pentru care doar autorul nu se pedepseteart. 34 N C P -, sancionarea realizndu-se potrivit art. 33 NCP). Dimpotriv, si
tuaia corespunztoare ipotezei din art. 29 alin. (1) teza I CP 1969 nu mai este
expres prevzut prin norme generale, ns, n condiiile legii, anumite aspecte
ale acesteia vor putea fi n continuare sancionate, fie ca efect al aplicrii unor
noi norme de incriminare, fie ca efect al unor poteniale interpretri extensive
1,1 Art. 29 CP 1969 dispunea: (1) Actele de instigare neurmate de executarea faptei, precum i
actele de instigare urmate de desistarea autorului ori de mpiedicarea de ctre acesta a producerii
rezultatului, se sancioneaz cu o pedeaps ntre minimul special al pedepsei pentru infraciunea la
care s-a instigat i minimul general. n cazul cnd pedeapsa prevzut de lege este deteniunea pe
via, se aplic pedeapsa nchisorii de la 2 la 10 ani. (2) Actele artate n alineatul precedent nu se
sancioneaz, dac pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea la care s-a instigat este de 2 ani
sau mai mic, afar de cazul cnd actele ndeplinite de autor pn n momentul desistrii constituie
alt fapt prevzut de legea penal".
m I. P a scu , P. B u n e c i, Noul Cod penal. Partea general i Codul penal. Partea general n vigoare. Pre
zentare comparativ, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010, p. 64.

124

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 18

(discutabile, dar probabile) privind unele norme penale speciale111. Drept urmare,
n pofida dispariiei instituiei penale generale a instigrii neurrrate de executare,
avertizm c exist riscul perpeturii i sub imperiul noului Cod penal a unor pro
bleme i confuzii interpretative ntreinute n aceast materie n perioada activitii
Codului penal din 1969.

A r i. 4 8 . Complicele. (1) C o m p lice este persoana care, cu intenie, nles

nete sau ajut n orice mod la svrirea unei fapte prevzute de legea
penal.
(2) Este de asemenea complice persoana care promite, nainte sau n
timpul svririi faptei, c va tinui bunurile provenite din aceasta sau c
va favoriza pe fptuitor, chiar dac dup svrirea faptei promisiunea nu
este ndeplinit.
COMENTARIU
Articolul 48 NCP definete complicele, avnd corespondent n art. 26 CP 1969,
preluat fora modificri.
Ca participant, complicele nu comite n mod nemijlocit fapta prevzut de legea
penal, ci n mod mijlocit, prin executant, sprijinind efectiv realizarea faptei de
ctre acesta, astfel nct, pornind de la textul legal, putem defini complicitatea ca
fiind forma secundar a participaiei penale ce const n fapta unei persoane care,
cu intenie, nlesnete sau ajut n orice mod la svrirea unei fapte incriminate ori
care promite, nainte sau n timpul svririi faptei, c va tinui bunurile provenite
din aceasta sau c va favoriza pe fptuitor, indiferent dac dup svrire aceast
promisiune este sau nu onorat. Determinant pentru reinerea complicitii ca
act de participaie este svrirea nemijlocit a faptei incriminate de ctre autor/
coautori, care atribuie (i) complicitii sens juridico-penal, n lipsa actului de exe
cutare activitatea de complicitate" rmnnd fr semnificaie penal. Se adaug
acestei condiii determinante contribuia specific constnd n acte de nlesnire
sau ajutor, n orice mod, la comiterea faptei, contribuie adus cu intenie i care
s fi folosit efectiv executantului.
Ca act de participaie penal, complicitatea este o form secundar att n
raport de coautorat, ct i de instigare. Astfel, n cazul n care complicele i dep
ete rolul, trecnd la acte de executare sau de instigare, el devine coautor, res
pectiv instigator. Complice poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile
generale pentru a fi subiect activ al infraciunii (persoan fizic - major sau
minor - ori persoan juridic).

111 Avem n vedere dispoziia din art. 272 NCP (influenarea declaraiilor), precum i aceea din
art. 370 NCP (ncercarea de a determina svrirea unei infraciuni), dei n acest ultim caz nu ar
fi vorba de o preluare propriu-zis (parial) a instituiei instigrii neurmate de executare (cci este
vorba efectiv despre o n c e r c a r e de determinare, nu despre o determinare reuit, dar neurmat de
executare), ns este de ateptat ca, prin invocarea argumentului a f o r t io r i, s se extind i asupra
unor asemenea ipoteze aplicarea incriminrii n cauz.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

125

Partea general

A r i. 49

Dezvoltrile teoretice privitoare la condiiile complicitii, felurile (formele)


acesteia - spre exemplu: anterioar, concomitent; moral, material; proprie,
improprie; mijlocit, nemijlocit; prin aciune, prin inaciune .a. - i menin
valabilitatea. Amintim, n acest sens, punctual:
- existena unor particulariti n privina complicitii la unele infraciuni de
durat. La infraciunea continuat, reinerea complicitii continuate atunci cnd
exist unitate de subiect activ la nivelul actului de executare i unitate de subiect
pasiv, n condiiile legii, care se poate prezenta ca o complicitate total sau parial;
n situaia n care activitatea acestui participant se raporteaz la o s ngur aciune
sau inaciune din structura ansamblului faptic unic, se admite, n general (opinie
majoritar), c se exclude rspunderea penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) i art. 36
alin. (1) NCP. La infraciunile de obicei, s-ar putea discuta n ce msur condiia
repetabilitii actelor pn la apariia obinuinei n comitere se impune sau nu i
pentru reinerea calitii de complice (moral sau material);
- meninerea interesului delimitrii dintre complicitatea concomitent i
coautorat, dintre complicitatea moral i instigare;
- meninerea interesului delimitrii ntre promisiunea de tinuire/favorizare, n
condiiile legii, ca act de complicitate moral anterioar sau concomitent (carac
terizat constant n doctrin ca fiind o complicitate de natur imaterial, care
reprezint o ncurajare a autorului n comiterea faptei) i infraciunile de favorizare
a fptuitorului (art. 269 NCP), respectiv tinuire (art. 270 NCP). n practica penal
imperativ a instanei supreme (decizie pronunat n rezolvarea unui recurs n
interesul legii), s-a statuat c, n situaia existenei unui prim act de tinuire, urmat
de o alt aciune a aceluiai tinuitor care promite c va asigura valorificarea n
continuare i a altor bunuri sustrase, sunt ntrunite elementele constitutive ale
complicitii la infraciunea de furt n form simpl sau continuat, dup caz, n
concurs real cu infraciunea de tinuire, chiar dac promisiunea anticipat de
tinuire a bunurilor nu a fost ndeplinit"111, soluie care apreciem c i menine
caracterul obligatoriu.

A r i. 4 9 . Pedeapsa n cazul participanilor. Coautorul, instigatorul i

complicele la o infraciune svrit cu intenie se sancioneaz cu pedeapsa


prevzut de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ine seama de
contribuia fiecruia la svrirea infraciunii, precum i de dispoziiile
art. 74.
COMENTARIU
Reglementarea analizat dispune n materia sancionrii participanilor, cu
referire la tratamentul valabil participaiei proprii, atunci cnd se lucreaz de
pe aceeai poziie psihic, comun, anume intenia. Textul are corespondent n
art. 27 CP 1969 (sunt de observat schimbarea denumirii marginale, completarea
1,1 I.C.C.J., S.U., dec. nr. 2/2008 (M. Of. nr. 859 din 19 decembrie 2008).

126

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r i. 49

coninutului prin includerea referirii la coautor i menionarea explicita a faptei


ca infraciune svrit cu intenie).
Putem spune c sistemul sancionator consacrat este unul mixt, care combin
parificarea legal cu diversificarea judiciar de pedeaps. Aa cum rezult din inter
pretarea legii, se stabilete o egalitate de sancionare ntre participani, avndu-se
n vedere pedeapsa prevzut de lege pentru autor (pedeapsa abstract), la stabi
lirea pedepsei concrete instana innd seama de contribuia fiecruia la svrirea
infraciunii i de dispoziiile art. 74 NCP. Adoptarea sistemului parificrii legale a
pedepsei nu conduce ns la aplicarea automat a acelorai pedepse tuturor par
ticipanilor. Stabilirea pedepsei in cazul coautorului, instigatorului, complicelui se
realizeaz invariabil potrivit criteriului legal special de individualizare (art. 49 teza
a ll-a prima parte NCP - contribuia fiecruia la svrirea infraciunii), ct i po
trivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei [art. 74 alin. (1) i (2) NCP].
Att teoretic, cat i practic, nu este exclus aplicarea unei pedepse concrete - ca
specie, durat sau cuantum - mai grele n cazul participanilor cu rol de instigator
sau complice (care svresc infraciunea intenionat mijlocit, prin autor) dect
pedeapsa aplicat executantului nemijlocit, dup cum i pedepsele individuale ale
coautorilor pot s difere, avnd n vedere natura actelor de executare (propriuzise sau asimilate acestora, importana lor n producerea urmrilor), caracterul
eventual parial al activitii unui coautor, absorbia potenial n unele acte de
executare a formelor secundare de participaie penal etc. n aceeai ordine de
idei, pot s apar diferene la n velul pedepselor concrete n cazul reinerii unor
cauze generale personale de atenuare sau agravare a pedepsei (de exemplu: cir
cumstane atenuante ori agravante, stare de recidiv .a.), ct i sub aspectul mo
dului de individualizare judiciar a pedepsei (cu referire la pedepsele principale n
cazul persoanei fizice infractor major - renunare la pedeaps, amnarea aplicrii
pedepsei, suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere etc.).
Sancionarea coautorului, instigatorului, complicelui este condiionat de
svrirea faptei de ctre autor, iar nu de sancionarea acestuia; spre exemplu,
autorul poate s fie decedat ori s i profite o cauz personal de nepedepsire etc.
Susinnd participaia proprie atunci cnd, prin acte de executare directe,
nemijlocite, se comite o infraciune din culp, apreciem c dispoziiile art. 49 NCP
sunt aplicabile i n asemenea cazuri (n pofida indicrii exprese, n aceast norm,
a inteniei), situaie valabil - de altfel - i n ipoteza infraciunilor svrite cu
intenie depit.
Dac n participaie proprie au lucrat i infractori minori, n cazul individualizrii
sanciunilor aplicabile acestora [msuri educative), se va ine cont de dispoziiile
art. 114 i art. 115 NCP, alegerea msurii educative care urmeaz s fie luat de
ctre instan fcndu-se n condiiile legii, potrivit criteriilor prevzute n art. 74
NCP. n cazul svririi infraciunii intenionate, n participaie, de ctre un in
fractor major, dac aceasta a fost comis mpreun cu un minor (avem n vedere
aici doar ipoteza n care minorul ar fi rspunztor penal), n condiiile verificrii
cerinelor legale ce atrag reinerea agravantei obligatorii din art. 77 lit. d) NCP,
sesizm aceleai diferene n regimul de sancionare aplicabil, pentru infractorul
Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

127

Partea general

A r i. 50

minor msura educativ urmnd a se stabili potrivit art. 114 NCP [spre exemplu,
art. 114 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 125 alin. (2) NCP], fr neglijarea criteriilor
din art. 74 NCP, agravanta opernd exclusiv n sarcina infractorului major, creia i
influeneaz dozarea pedepsei.
Referitor la ipoteza n care lucreaz n participaie i o persoan juridic (de pe
poziia participantului), acesteia i seva individualiza pedeapsa principal a amenzii
potrivit contribuiei aduse, innd cont i de criteriile generale de individualizare
a pedepsei [art. 137 alin. (3) teza I NCP], limitele speciale ale zilelor-amend
determinndu-se n raport de pedeapsa prevzut de lege pentru autorul persoan
fizic major [art. 137 alin. (4) NCP].

A rt. 50. Circumstane personale i reale. (1) Circumstanele privitoare

la persoana autorului sau a unui participant nu se rsfrng asupra celorlali.


(2) Circumstanele privitoare la fapt se rsfrng asupra autorului i a
participanilor numai n msura n care acetia le-au cunoscut sau le-au
prevzut.
COMENTARIU
Prin dispoziiile art. 50 NCP se prevede regimul circumstanelor personale i
al celor reale n materie de participaie, textul corespondent din Codul penal din
1969 fiind art. 28, fa de care s-a adus o completare, prin introducerea explicit
a referirii la persoana autorului.
n mod constant, n materia participaiei, teoria penal face distincie ntre dou
categorii de circumstane (lato sensu), anume cele personale, respectiv cele reale,
dat fiind importana practic a acestei clasificri, dup cum afecteaz rspunderea
penal a tuturor participanilor sau doar a unora dintre acetia. Circumstanele
personale sunt stri, situaii, caliti etc. care rezid n persoana fiecrui fptuitor,
autor sau participant, caracterizndu-l din punct de vedere al periculozitii sociale
pe care o prezint, subclasificndu-se n circumstane personale subiective i
circumstane personale de individualizare. Se nscriu n categoria celor subiective,
spre exemplu: circumstanele legate de poziia psihic pe care s-a situat autorul/
participantul; cauzele generale de excludere a infraciunii, din registrul celor de
neimputabilitate, cu efect in personam; alte cauze (de nlturare a rspunderii
penale, de impunitate etc.) dintre acelea de ordin strict personal. Se nscriu n
categoria circumstanelor personale de individualizare, spre exemplu: o anumit
calitate a fptuitorului, starea civil, raporturile cu victima .a.
Aa cum rezult din interpretarea legii, indiferent de efectul atras, aceste
circumstane personale influeneaz numai rspunderea individual a celui n
persoana cruia subzist, fr s radieze asupra celorlali. Unele probleme continu
s se ridice n materie de participaie n cazul unor circumstane personale, fiind
discutabil dac se pot converti n circumstane reale, semnalnd - cu titlu de
exemplu - cteva opinii divergente n acest sens, n privina urmtoarelor aspecte:
premeditarea (n concepia obiectiv) ar fi susceptibil de convertire atunci cnd
128

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 50

cel care a premeditat svrirea faptei efectueaz acte de pregtire mpreun cu


alte persoane, care cunosc scopul acestor pregtiri; starea de intoxicaie voluntar
preordinat cu alcool sau cu alte substane psihoactive [art. 77 lit. f) NCP] s-ar
asimila premeditrii atunci crd este cunoscut de participani, mpreun cu
scopul ei; calitatea special indicat n art. 295 NCP (funcionar public gestionar sau
administrator, n caz de delapidare)11; calitatea de membru de familie21; calitatea
de mam a copilului nou-nscut, aflat n stare de tulburare ps'hic determinat
de natere [art. 200 alin. (1) NCP - corespondent art. 177 CP 1959, care a suscitat
intense dezbateri teoretice i soluii doctrinare neunitare'31] etc.
Avnd n vedere aceste situaii (i altele asemntoare), apreciem pertinena
opiniei exprimate n doctrin, anume c s-ar impune o soluie legal conform
creia circumstanele care fac parte din coninutul legal al infraciunii de baz (tip)
urmeaz s fie considerate reale i, deci, s se rsfrng asupra oarticipanilor, iar
toate mprejurrile de care depinde existena infraciunii n form atenuat sau
agravat, dac atenuarea sau agravarea este legat de vreo calitate sau stare psihic
a persoanei subiect activ, s fie considerate personale, indiferent c au fost cunos
cute sau nu de ctre ceilali participani, i deci s nu se rsfrng asupra lor"41.
Circumstanele reale sunt acele stri, situaii, mprejurri etc. care se refer la
fapt, fiind exterioare persoane! autorului sau participanilor. Se nscriu n aceas
t categorie (de pild): circumstanele privitoare la loc, timp, mod, mijloace de
comitere a infraciunii, ca circumstane speciale sau de ordin general, dup caz,
anterioare, concomitente sau posterioare executrii; cauzele generale de exclu
dere a infraciunii, din registrul celor justificative, cu efecte in rem. Potrivit art. 50
alin. (2) NCP, caracterul obiectiv al circumstanelor reale radiaz asupra autorului/
participanilor, ns numai n msura n care acetia le-au cunoscut sau le-au pre
vzut. n prima categorie se integreaz cele a cror existen se cunoate efectiv,
fie de la bun nceput, fie de pe parcursul svririi faptei, iar n a doua categorie
i gsesc loc cele prevzute, dar apreciate, n mod nentemeiat, a nu fi propriu-zis
incidente pe caz concret.
Circumstanele reale sunt, de regul, cunoscute de coautori, deoarece prin
svrirea n mod nemijlocit a faptei acetia dobndesc reprezentarea mprejur
rilor de comitere. De asemenea, aceste circumstane influeneaz i rspunderea
penal a participanilor secundari (instigatori, complici), n condiiile expres indica
te de lege, cu distinciile operate n doctrin dup cum fapta svrit nemijlocit
este mai grav, mai uoar sau total diferit de cea la care au neles acetia s
111 n sens contrar, a se vedea V. R a c a , Drept penal. Partea general..., p. 325.
1.1 n sens afirmativ, id e m , p. 336; V. D o b rin o iu , N. N e a g a , Drept penal. Partea special..., p. 70. n
sens contrar, I. P a sc a , n I. P a sc a , V. D o b rin o ia .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 368.
1.1 Pentru un inventar al acestora, a se vedea (printre altele) M . D a n e a , Consideraii privind proble
matica juridic i medico-legal a pruncuciderii, n Analele tiinifice ale Universitii Alexandru
loan Cuza" din lai, serie nou, tomul LIII, tiine Juridice, 2007, p. 199-222. Articolul poate fi con
sultat i n format electronic, la adresa de internet (verificat la data de 27 ianuarie 2014) http://
laws.uaic.ro/docs/pdf/articole/2007/Anale2007_artl3MihaiDuneaPruncuciderea.pdf.
141 M . B a s a ra b , n M . B a s a ra b , V. R a c a (c o o rd .), G h. M a te u , C. B a tiu c , Codul penal
comentat. Voi. I. Partea general, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 179.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

129

Partea general

A r i. 51

contribuie. Necunoaterea unei stri, situaii sau mprejurri pe care infractorul


nu a cunoscut-o n momentul svririi nu constituie circumstan agravant sau
element circumstanial agravant [art. 30 alin. (3) NCP].
Problema rspunderii participanilor n cazul infraciunilor svrite cu intenie
depit se rezolv tot n temeiul art. 50 alin. (2) NCP, rezultatul praeterintenionat
al faptei constituind un aspect care privete fapta (circumstan real). Astfel, se
va rspunde pentru ntreg ansamblul faptic praeterintenionat dac se dovedete
n raport de acesta poziia psihic similar cu aceea a autorului, din partea parti
cipanilor. Este de observat c textul din art. 50 alin. (2) NCP acoper explicit doar
situaia inteniei directe/indirecte, ct i - parial - pe aceea a inteniei depite,
dar numai n una dintre modalitile n care este posibil configurarea acesteia,
anume varianta intenie iniial, culp cu prevedere n privina rezultatului final
mai grav (dei doctrina a indicat posibilitatea construciei inteniei depite
prin ntlnirea oricrei modaliti iniiale a inteniei cu oricare modalitate final
a culpei111). Dei n mod constant practica instanei supreme a extins ipoteza i
asupra situaiei n care culpa final (din structura praeterinteniei) ar fi o culp
simpl [astfel nct se afirma c circumstanele privitoare la fapt se rsfrng
asupra participanilor dac acetia le-au cunoscut ori le-au prevzut sau, n cazul
infraciunilor praeterintenionate, daca puteau sa le prevad" (s.n.)121], doctrina a
manifestat serioase rezerve asupra soluiei, care tinde a extinde in mala partem
textul legal. Cu att mai mult cu ct n noul Cod penal s-a inserat expres textul
art. 16 alin. (5), s-ar impune o completare a coninutului normativ al art. 50
alin. (2) prin introducerea unor prevederi exprese n acest sens.

A r i. 5 1 . mpiedicarea svririi infraciunii. (1) Participantul nu se

pedepsete dac, nainte de descoperirea faptei, denun svrirea infrac


iunii, astfel nct consumarea acesteia s poat fi mpiedicat, sau dac
mpiedic el nsui consumarea infraciunii.
(2)
Dac actele ndeplinite pn n momentul denunrii sau mpiedicrii
constituie o alt infraciune, participantului i se aplic pedeapsa pentru
aceast infraciune.
COMENTARIU
Aceast dispoziie reglementeaz cauza legal, general, personal de nepedepsire a participantului la o tentativ relevant penal, cauz reprezentat de
mpiedicarea svririi infraciunii (alin. (1)], precum i regimul actelor ndeplinite
pn n momentul mpiedicrii consumrii [alin. (2)] -ncetenite n doctrin sub
denumirea de acte de executare calificate. Sunt reproduse dispoziiile art. 30 CP
1969, cu deosebirea c i n denumirea marginal i pe coninutul textului se face
referire explicit la fapt ca infraciune, c pe coninut se indic expres o nou
variant de realizare a mpiedicrii consumrii (anume denunul svririi infrac
111 M l. M ic h in ic i, Unele observaii privind praeterintenia, n R.D.P. nr. 1/1996.
U1 D. P a v e l, n V. P a p a d o p o l, D. P a v e l, Formele unitii infracionale..., p. 215-219.

130

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 52

iunii fa de autoriti), precum i c nu se mai prevede propriu-zis n text faptul


c mpiedicarea urmeaz a se realiza, neaprat, n timpul executrii. Din modul
de redactare a textului, remarcm condiiile cumulative necesare pentru a opera
impunitatea, sub aspectul crora nu exista deosebiri n raport de reglementarea
anterioar. Ca i n cazul desistrii i al mpiedicrii producerii rezultatului, expri
marea legal a noii modaliti posibile de mpiedicare a svririi infraciunii, refe
ritoare la ncunotinarea autoritilor, astfel nct consumarea acesteia s poata
^mpiedicat, ridic o problem de interpretare, opunnd aparent natura juridic
a instituiei (cauz de nepedepsire a participanilor operant n ipoteza tentativei)
cu formularea explicit din care - prin interpretare gramatical - ar reiei c de
nunarea n condiii care asigur aptitudinea de mpiedicare a consumrii faptei,
prin intervenia posibil a autoritilor, garanteaz impunitatea participantului,
chiar dac n concret acestea nu au intervenit (sau nu au intervenit util i eficient),
lsnd infraciunea s sc consume111. Desigur, o intervenie lmuritoare explicit
este recomandat.
De precizat c incidena acestei cauze de nepedepsire poate lsa tentativa att
n form imperfect, ct i perfect (tocmai datorit suprimrii cerinei ca mpie
dicarea s se realizeze n cursul executrii, fr a se nelege ns c se exclude
aceast ipotez faptic, deoarece noul legiuitor nu indic expres c mpiedicarea
urmeaz a avea loc doar ulterior finalizrii aciunii)121. De impunitate, potrivit acestui
text legal, pot beneficia doar participanii (unul sau mai muli coautori, instigatorul,
complicele), iar nu i autorul, pentru care se aplic dispoziiile din art. 34 NCP. Este
ns de discutat dac, atunci cnd toi coautorii s-ar nelege n sensul desistrii sau
mpiedicrii producerii rezultatului, ar trebui s se rein incidena art. 51 sau, din
contr, aceea a art. 34 NCP (dei problema este preponderent teoretic, efectul
impunitii fiind, n ambele situaii, ctigat pentru acetia).
n afara acestor aspecte semnalate, comentariile teoretice privind condiiile
cerute pentru reinerea cauzei de impunitate, ct i regimul prevzut pentru
actele de executare calificate i menin valabilitatea. n principiu, nu credem c, n
aceast materie, se vor ridica probleme de delimitare a legii penale mai favorabile.

A r i. 5 2 . Participaia improprie. (1) Svrirea nemijlocit, cu intenie,

de ctre o persoan a unei fapte prevzute de legea penal la care, din


culp sau fr vinovie, contribuie cu acte de executare o alt persoan
se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru fapta comis cu
intenie.
(2) Determinarea, nlesnirea sau ajutarea n orice mod, cu intenie, la
svrirea din culp de ctre o alt persoan a unei fapte prevzute de

111 n acest sens, a se vedea M . D u n e a , Studiu comparativ privind reglementara cauzelor generale
de nepedepsire..., op. cit.; V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 338.
1,1 n acelai sens, a se vedea I. P a scu , n G. A n t o n iu (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. I,
p. 537. n sens contrar, V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 337, 338.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dunea

131

Partea general

A r i. 52

legea penal se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru fapta


comis cu intenie.
/
(3) D e te rm in a re a , n le sn ire a sa u a ju ta re a n o rice m o d , cu in te n ie , la

svrirea unei fapte prevzute de legea penal, de ctre o persoan care


comite acea fapt fr vinovie, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut
de lege pentru acea infraciune.
(4) Dispoziiile art. 50 i art. 51 se aplic n mod corespunztor.
COMENTARIU
Reglementarea analizat ofer soluia original i singular a legii penale
romne, constnd n participaia improprie, art. 52 NCP prelund i completnd
dispoziiile art. 31 CP 1969, instituie de drept penal apreciat ca devenit tradi
ional n spaiul juridic autohton i care s-a dovedit funcional fr dificulti n
practic, n detrimentul teoriei autorului mediat"111. Formula juridic a participaiei
improprii se ntemeiaz pe aceeai unitate de fapt prevzut de legea penal,
svrit de un numr de persoane superior aceluia necesar solicitat de lege, ca
i n cazul participaiei proprii, reflectnd ns caracterul eterogen al poziiilor
psihice ale persoanelor care o comit. Coninutul normativ nfieaz mai multe
modaliti, indicnd coautoratul impropriu (prevedere explicita noua), precum
i instigarea i complicitatea improprii, reglementnd condiiile de existen i
regimul de sancionare a acestora.
Modalitatea normativ a coautoratului impropriu d coninut prevederii din
alin. (1), distingndu-se dou situaii: varianta intenie - culp, respectiv varianta
intenie - lips de vinovie (apreciem c, n mod criticabil, legiuitorul nu s-a referit
aici i la o variant care s includ explicit praeterintenia ori modalitatea culp lips de vinovie). n prima dintre acestea se ncadreaz situaia n care fapta
prevzut de legea penal svrit n mod nemijlocit prezint caracter infracional
att atunci cnd se comite cu intenie, ct i din culp, angajnd - n acest caz separat rspunderea penal a coautorilor, n baza unor dispoziii legale diferite
(sistemul diversificrii de pedeaps), n raport de forma de vinovie dovedit
pentru fiecare (spre exemplu, act de omucidere, reinndu-se ncadrarea de omor,
respectiv aceea de ucidere din culp). n cea de-a doua variant, fapta prevzut
de legea penal svrit constituie infraciune intenionat pentru un coautor,
neconstituind infraciune n raport de cellalt, ntruct s-a comis fr vinovie,
atrgnd pentru coautorul infractor pedeapsa prevzut de lege pentru fapta
comis cu intenie; dac se impune, fa de coautorul fptuitor se va putea lua,
eventual, o msur de siguran. Menionm c participaia improprie sub forma
coautoratului a fost acceptat de o parte a doctrinei anterioare, fiind confirmat
frecvent de unele soluii din practic, spre exemplu, n condiiile svririi unei
infraciuni de ctre un infractor major, mpreun cu un minor nerspunztor penal.
Modalitatea normativ a instigrii/complicitii improprii d coninut, n moda
litatea intenie - culp, prevederii din alin. (2), atunci cnd intenia caracterizeaz
1,1 Expunerea de motive a Proiectului noului Cod penal, pct. 2.12.

132

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul II. Infraciunea

A r t . 52

poziia psihic a participanilor secundari, iar culpa pe aceea a autorului (coauto


rilor), n condiiile faptei relevante penal att n cazul incriminrii potrivit inteniei,
ct i culpei. n acest caz de participaie improprie, rspunderea penal se reali
zeaz n baza unor dispoziii legale diferite, instigatorul/complicele fiind pedepsii
pentru infraciunea intenionat comis, iar autorul/coautorii pentru o infraciune
din culp (sistemul diversificrii de pedeaps).
Modalitatea normativ a instigrii/complicitaii improprii d coninut, n moda
litatea intenie - lips de vinovie, prevederii din alin. (3), intenia caracteriznd
poziia psihic a participanilor secundari, iar autorul/coautorii acioneaz fr
vinovie. n acest caz, se angajeaz rspunderea penal a instigatorului/complicelui, care se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru acea infraciune
(sistemul parificrii de pedeaps), iar autorul/coautorii nu vor fi pedepsii, fiind
exclus caracterul infracional al faptei svrite (eventual, fa de acetia se pot
luo msuri dc siguran).
Cu titlu de observaii, indicm urmtoarele:
- atunci cnd n participaie improprie, n varianta intenie - culp, lucreaz
un infractor minor (n orice calitate), sancionarea acestuia urmeaz a se realiza
prin recurgere la msuri educative, n ciuda referirilor constante (doar) la pedepse
din art. 52 NCP;
- n raport de ipotezele complicitii improprii (art. 52 alin. (2) i (3) NCP], este
exclus complicitatea prin promisiune [forma din art. 48 alin. (2) NCP];
- atunci cnd fapta este comis nemijlocit din culp [art. 52 alin. (1) teza I i
alin. (2) NCP], se are n vedere, in opinia majoritar, exclusiv forma culpei simple
(fr prevedere), situaie ce poate fi dezbtut;
- varianta de participaie improprie reprezentat de situaia comiterii nemij
locite a faptei fr vinovie [art. 52 alin. (1) teza a ll-a i alin. (3) NCP] s-ar putea
reine att atunci cnd lipsete direct vinovia, n accepiunea de element subiec
tiv al coninutului constitutiv al infraciunii, precum i atunci cnd lipsa vinoviei
este implicit atras ca urmare a inexistenei imputabilitii (fiind prezent o cauz
de neimputabilitate).
Dispoziiile relative la regimul circumstanelor personale/reale, ct i cauza de
nepedepsire a mpiedicrii svririi infraciunii se aplic n mod corespunztor i
n cazul participaiei improprii.
Apreciem, la rndul nostru, c reglementarea ar fi fost mai complet dac
legiuitorul ar fi acoperit expres i situaia participaiei improprii n varianta
intenie - praeterintenie [cu att mai mult cu ct exist prevederea din art. 16
alin. (5) NCP], acum asimilat forat modalitii intenie - culp111.

111 A se vedea, n acest sens, /. P a s c u , n I. P a sc u , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I,


p. 383.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

133

Titlul III. Pedepsele


Capitolul I. Categoriile pedepselor
A rt. 53. Pedepsele principale. Pedepsele principale1*1sunt:

a) deteniunea pe via;
b) nchisoarea;
c) amenda.
COMENTARIU
n dreptul penal romn, pedepsele principale pentru persoana fizic sunt
deteniunea pe via, nchisoarea i amenda. Ele pot fi aplicate singure sau nso
ite de pedeapsa accesorie ori de pedepse complementare. Spre deosebire de
reglementarea anterioara (art. 53 pct. 1 CP 1969), art. 53 NCP enumer pedepsele
principale fr a mai arta, n cazul nchisorii i al amenzii, limitele generale, ele
fiind specificate n seciunile pe care noul cod le dedic acestor pedepse.
Noul Cod penal ofer o definiie legal a deteniunii pe via, aceasta fiind
privarea de libertate pe o durat nedeterminat. Deteniunea pe via este cea
mai grea pedeaps principal, fiind prevzut pentru cele mai grave infraciuni,
uneori singur (ca n cazul infraciunii de genocid svrite n timp de rzboi), ns
de obicei alternativ cu pedeapsa nchisorii.
Pedeapsa nchisorii este cea mai utilizat pedeaps principal i const n
privarea de libertate pe o durat determinat, fiind prevzut de lege pentru
cele mai multe dintre infraciuni fie ca pedeaps principal unic, fie ca pedeaps
principal alternativ alturi de pedeapsa amenzii, n unele cazuri, sau alturi de
pedeapsa deteniunii pe via, n alte cazuri.
Amenda penal este pedeapsa principal ce const ntr-o sum de bani pe care
condamnatul trebuie s o plteasc statului. Sfera de aplicare a pedepsei amenzii
a fost semnificativ extins prin noul Cod penal, crescnd numrul infraciunilor
pentru care ea poate fi aplicat att ca pedeaps singular, ct i alternativ cu
pedeapsa nchisorii.
Conform dispoziiilor art. 62 NCP, n anumite situaii, nchisoarea i amenda
se pot aplica i cumulativ.

1,1 Referitor la interzicerea pedepsei cu moartea, a se vedea art. 22 alin. (3) din Constituia Romniei,
precum i Protocolul nr. 13 i art. 1 din Protocolul nr. 6 adiionale la Convenia european a drep
turilor omului.

134

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 54-55

54. Pedeapsa accesorie. Pedeapsa accesorie const n interzicerea


exercitrii unor drepturi, din momentul rmnerii definitive a hotrrii de
condamnare i pn la executarea sau considerarea ca executat a pedepsei
privative de libertate.
A rt.

COMENTARIU
Pedeapsa accesorie este o pedeaps cu caracter secundar, care nsoete
pedeapsa principal i se execut odat cu aceasta, privndu-l pe condamnat de
posibilitatea exercitrii anumitor drepturi prevzute de lege111.
Aplicarea pedepsei accesorii se poate dispune de ctre instana de judecat
atunci cnd aceasta l condamn pe inculpat la o pedeaps principal privativ de
libertate, indiferent c este vorba de nchisoare sau deteniune pe via. ntruct
nsoete pedeapsa principal a nchisorii sau a deteniunii pe via, ea se execut
din momentul rmnerii definitive a hotrrii de condamnare i pn cnd
pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca executat.
Referitor la aplicarea n timp a legii, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod penal, n cazul succesiunii de legi
penale intervenite pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, pedep
sele accesorii se aplic potrivit legii care a fost identificat ca lege mai favorabil
n raport cu infraciunea comis121.

A r i. 55. Pedepsele complementare. Pedepsele complementare sunt:

a) interzicerea exercitrii unor drepturi;


b) degradarea militar;
c) publicarea hotrrii de condamnare.

111 V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2012,
p. 443.
m Acest text de lege este criticabil, pentru c impune ca la stabilirea legii penale mai favorabile
s se in cont doar de condiiile de incriminare i de pedeapsa principal, fi nd exclus posibilita
tea lurii n considerare i a pedepselor accesorii ori complementare. Acestea din urm ar putea fi
avute n vedere pentru stabilirea legii penale mai favorabile doar cnd condiiile de incriminare i
pedeapsa principal ar fi identice n ambele legi succesive. Or, n unele cazuri, pedeapsa acceso
rie sau complementar poate fi mai mpovrtoare pentru o persoan dect pedeapsa principal,
situaie n care, prin aplicarea normelo' prevzute de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, legea
penal mai favorabil nu va fi stabilit n mod corect. Din aceast perspectiv, ar trebui s con
teze gravitatea concret a pedepsei ntr-o situaie dat, iar nu numai calificarea ei legal ca fiind
principal, accesorie sau complementar (pentru dezvoltri n acest sens, a se vedea D .C. D n i o r,
Principiul neretroactivitii legii penale sau contravenionale mai favorabile, n C.D.P. nr. 4/2009,
p. 29). De altfel, natura i severitatea sanciunii sunt criterii principale n funcie de care Curtea
European a Drepturilor Omului stabilete caracterul penal al sanciunii respective (C.E.D.O., cauza
M a lig e c. F ra n e i, Hotrrea din 23 septembrie 1998, parag. 35-40). De regu, determinarea legii
penale mai favorabile trebuie fcut in c o n c re to , de ctre judector, innd cont de fiecare situaie n
parte (C. B u la i, B .N . B u la i, Manual de drept penal. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureti,
2007, p. 139-140), precum i de toate elementele dintr-o norm penal care contribuie efectiv la
mbuntirea situaiei inculpatului.

Sebastian Rduleu

135

Partea general

A r i . 56

COMENTARIU
Pedepsele complementare sunt dispuse de ctre instana de judecat pentru
a ntregi efectul pedepselor principale, acestea intervenind de regul dup exe
cutarea pedepselor principale. Noul Cod penal consacr trei tipuri de pedepse
complementare: interzicerea exercitrii unor drepturi (ca diferena de termeni
utilizai, Codul penal din 1969 folosea, impropriu, expresia interzicerea unor
drepturi"), degradarea militar i publicarea hotrrii definitive de condamnare.
Referitor la aplicarea n timp a legii, potrivit art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 187/2012, n cazul succesiunii de legi penale intervenite pn la rmnerea
definitiv a hotrrii de condamnare, pedepsele complementare se aplic potrivit
legii care a fost identificat ca lege mai favorabil n raport cu infraciunea comis111.
Pedeapsa complementar prevzut la lit. c) a art. 55 NCP era prevzut n
Codul penal din 1969 numai n cazul persoanei juridice, sub denumirea afiarea
i difuzarea hotrrii de condamnare"; n prezent, ea se aplic i persoanelor
fizice. Potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului
Cod penal, ea nu se aplic n cazul infraciunilor comise anterior intrrii n vigoare
a acestuia.

Capitolul II. Pedepsele principale

Seciunea 1. Deteniunea pe via


A ri. 56. Regimul deteniunii pe via. Deteniunea pe via const
n privarea do libertate pe durat nedeterminat i se execut potrivit legii
privind executarea pedepselor.
COMENTARIU
Spre deosebire de Codul penal din 1969, noul Cod penal ofer o definiie legal
acestei pedepse, deteniunea pe via fiind privarea de libertate pe o durat
nedeterminat. Ea este cea mai grea pedeaps principal, fiind prevzut pentru
cele mai grave infraciuni, de obicei alternativ cu pedeapsa nchisorii de la 15
la 25 de ani. Totui pentru infraciunea de genocid svrit n timp de rzboi,
pedeapsa este numai deteniunea pe via, conform art. 438 alin. (2) NCP. n cazul
pluralitii de infraciuni, n anumitecondiii, n conformitate cu art. 39 alin. (2) sau
art. 43 alin. (3) NCP, deteniunea pe via poate nlocui pedeapsa nchisorii chiar
n situaia n care pentru niciuna d ntre infraciunile componente ale pluralitii
legea nu prevede ca pedeaps deteniunea pe via121.
Fa de reglementarea anterioar, noul Cod penal nu aduce mocificri radicale
n materie. Totui, trebuie menionat c legiuitorul nu a mai pstrat h cod normele
privind regimul executrii acestei pedepse, ele fiind acum cuprinse n Legea
1,1 A se vedea nota de subsol anterioar.
m V. R a ca , Curs de drept penal. Partea general..., p. 414.

136

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 57-58

nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a msurilor privative de libertate


dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal111.
Legea penala mai favorabila. Nefiind deosebiri importante rtre textul analizat
i art. 54 alin. (2) CP 1969, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

A r i . 5 7 . Neaplicarea deteniunii pe via. Dac la data pronunrii

hotrrii de condamnare inculpatul a mplinit vrsta de 65 de ani, n locul


deteniunii pe via i se aplic pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani i
pedeapsa interzicerii exercitrii unor drepturi pe durata ei maxim.
COMENTARIU
n msura n care la data pronunrii hotrrii de condamnare inculpatul a
mplinit vrsta de 65 de ani, el nu va mai putea fi condamnat la pedeapsa deten
iunii pe via, ci doar la pedeaosa nchisorii pe timp de 30 de ani, precum i la
pedeapsa interzicerii exercitrii unor drepturi pe durata maxim.
Legea penala mai favorabila. Textul de lege analizat conine dispoziii mai aspre
privind neaplicarea deteniunii pe via dect norma corespunztoare prevzut de
art. 55 alin. (1) CP 1969. Astfel, prin efectul legii, deteniunea pe via nu se aplic
persoanelor care, la data pronunrii hotrrii de condamnare, au mplinit vrsta
de 65 de ani, comparativ cu doar 60 de ani n cazul normei penale anterioare. De
asemenea, conform normei penale noi, inculpatului aflat ntr-o astfel de situaie i
se aplic pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani, n timp ce vechea reglementare
impunea pedeapsa nchisorii de 25 de ani. Prin urmare, ntr-o astfel de situaie,
legea mai favorabil este legea veche.
Se impune totui o nuanare a acestei afirmaii. n ceea ce privete pedeapsa
complementar ce trebuie aplicat ntr-o astfel de situaie, dei ambele norme
penale impun interzicerea exercitrii unor drepturi pe durata ei maxim, dispoziiile
din legea nou sunt mai favorabile. Astfel, aceast durat maxim este de 5 ani,
conform art. 66 alin. (1) NCP, n comparaie cu 10 ani, ct era prevzut de art. 53
pct. 2 lit. a) CP 1969. Totui, n aceast situaie, trebuie avut n vedere regula
prevzut de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, potrivit creia, n cazul suc
cesiunii de legi penale intervenite pn la rmnerea definitiv a hotrrii de
condamnare, se aplic pedepsele complementare prevzute de legea care a fost
considerat mai favorabil din punct de vedere al pedepsei principale121. Prin
urmare, criteriul legal de aprec ere a legii penale mai favorabile ntr-o astfel de
situaie este pedeapsa principal.

A r t . 5 8 . nlocuirea deteniunii pe via. n cazul n care cel condamnat

la pedeapsa deteniunii pe via a mplinit vrsta de 65 de ani n timpul


executrii pedepsei, pedeapsa deteniunii pe via poate fi nlocuit cu
1,1 M. Of. nr. 514 din 14 august 2013.
m Referitor la aceste dispoziii, a se vedea nota 2 de subsol de la p. 135.

Sebastian Rduleu

137

Partea general

A r i. 59

pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani i pedeapsa interzicerii exercitrii


unor drepturi pe durata ei maxim, dac a avut o bun conduit pe toat
durata executrii pedepsei, a ndeplinit integral obligaiile civile stabilite
prin hotrrea de condamnare, afar de cazul cnd dovedete c nu a
avut nicio posibilitate s le ndeplineasc, i a fcut progrese constante i
evidente n vederea reintegrrii sociale.
COMENTARIU
Dac cel condamnat la pedeapsa deteniunii pe via mplinete vrsta de 65
de ani n timpul executrii pedepsei, instana poate dispune nlocuirea pedepsei
deteniunii pe via cu pedeapsa nchisorii pe timp de 30 de ani i pedeapsa
interzicerii exercitrii unor drepturi pe durata ei maxim. Spre deosebire de re
glementarea anterioara, nlocuirea nu este obligatorie, ci facultativ. Instana
urmeaz s decid innd cont de criteriile prevzute expres n textul de lege
analizat: conduita condamnatului pe durata executrii pedepsei, existena unor
progrese constante i evidente n vederea reintegrrii sociale, ndeplinirea inte
gral a obligaiilor civile, cu excepia situaiei cnd dovedete c nu a avut nicio
posibilitate s le ndeplineasc (criterii care nu erau prevzute n reglementarea
anterioar, instana fiind obligat s nlocuiasc deteniunea pe via la mplinirea
vrstei prevzute de lege, fr alte condiionri).
Legea penala mai favorabil. n situaia n care cel condamnat la pedeapsa
deteniunii pe via mplinete o anumit vrst n timpul executrii acestei
pedepse, dispoziiile art. 58 NCP sunt mai drastice dect cele prevzute de art. 55
alin. (2) CP 1969. n primul rnd, vrsta a fost majorat de la 60 la 65 de ani. n
al doilea rnd, nlocuirea pedepsei deteniunii pe via cu pedeapsa nchisorii nu
mai este obligatorie, ca n vechea reglementare, ci facultativ, fiind supus unor
condiii suplimentare referitoare, n esen, la buna conduit a condamnatului pe
durata executrii pedepsei i la ndeplinirea obligaiilor civile. n al treilea rnd,
deteniunea pe via este, conform noului Cod penal, nlocuit cu pedeapsa nchi
sorii pe timp de 30 de ani, iar nu pe timp de 25 de ani, ca n reglementarea ante
rioar. Prin urmare, legea penal mai favorabil este legea veche.

A r i. 5 9 . Calculul pedepsei n cazul comutrii sau nlocuirii pedepsei

deteniunii pe via. n cazul comutrii sau nlocuirii pedepsei deteniunii


pe via cu pedeapsa nchisorii, perioada de deteniune executat se con
sider ca parte executat din pedeapsa nchisorii.
COMENTARIU
n situaia comutrii sau nlocuirii pedepsei deteniunii pe via cu pedeapsa
nchisorii, perioada de deteniune executat se va considera ca fiind parte execu
tat din pedeapsa nchisorii.
Legea penala mai favorabil. Referitor la calculul pedepsei n cazul comutrii
sau nlocuirii pedepsei deteniunii pe via, prin art. 59 NCP s-a pstrat neschimbat
138

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 00-01

norma prevzut n art. 552 CP 1969, prin urmare, nu se va pune problema legii
penale mai favorabile.

Seciunea
a 2-a. nchisoarea
/
A

A r i. 0 0 . Regimul nchisorii. nchisoarea const n privarea de libertate

pe durat determinat, cuprins ntre 15 zile i 30 de ani, i se execut


potrivit legii privind executarea pedepselor.
COMENTARIU
Seciunea privind pedeapsa nchisorii din noul Cod penal nu cuprinde dect
definiia legal a acestei pedepse i limitele sale generale. Legiuitorul nu a mai
pastrat n aceast seciune nici dispoziiile referitoare la regimul de executare,
reglementate separat prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a
msurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal, nici pe cele privitoare la liberarea condiionat, acestea din urm fiind
grupate ntr-o seciune distinct din prezentul titlu (Capitolul V, Seciunea a 6-a).
Spre deosebire de Codul penal din 1969, noul Cod penal ofer o definiie le
gal a pedepsei nchisorii, aceasta constnd n privarea de libertate pe o durat
determinat.
n ceea ce privete limitele generale ale acestei pedepse principale, ele sunt
identice cu cele prevzute n legislaia anterioar [art. 53 pct. 1 lit. b) CP 1969], i
anume ntre 15 zile i 30 de ani. Pentru infraciunile din partea special a noului
Cod penal sunt prevzute pedepse ntre o lun i 20 de ani. Prin urmare, aplicarea
unei pedepse cu nchisoarea peste 20 de ani poate avea loc numai prin aplicarea
unui spor ca urmare a reinerii unei circumstane agravante ori ca urmare a
pluralitii de infraciuni sub forma concursului de infraciuni ori a recidivei.
Pedeapsa nchisorii este cea mai utilizat pedeaps principal, ea fiind prevzut
de lege pentru cele mai multe dintre infraciuni fie ca pedeaps principal unic,
fie ca pedeaps principal alternativ alturi de pedeapsa amenzii, n unele cazuri,
sau alturi de pedeapsa deteniunii pe via, n alte cazuri.
Legea penala mai favorabile. Nefiind deosebiri ntre textul analizat i art. 53
pct. 1 lit. b) CP 1969, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

Seciunea a 3-a. Amenda


A r i . I i i . Stabilirea amenzii. (1) Amenda const n suma de bani pe

care condamnatul este obligat s o plteasc statului.


(2) Cuantumul amenzii se stabilete prin sistemul zilelor-amend. Suma
corespunztoare unei zile-amend, cuprins ntre 10 lei i 500 lei, se nmul
ete cu numrul zilelor-amend, care este cuprins ntre 30 de zile i 400
de zile.

Sebastian Rduleu

139

Partea general

A r i. O l

(3)
11 Instana stabilete numrul zilelor-amend potrivit criteriilor
generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunztoare
unei zile-amend se stabilete innd seama de situaia material a condam
natului i de obligaiile legale ale condamnatului fa de persoanele aflate
n ntreinerea
sa.
/
(4) Limitele speciale ale zilelor-amend sunt cuprinse ntre:
a) 60 i 180 de zile-amend, cnd legea prevede pentru infraciunea
svrit numai pedeapsa amenzii;
b) 120 i 240 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa amenzii
alternativ cu pedeapsa nchisorii de cel mult doi ani;
c) 180 i 300 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa amenzii
alternativ cu pedeapsa nchisorii mai mare de 2 ani.
(5) Dac prin infraciunea svrit s-a urmrit obinerea unui folos
patrimonial, iar pedeapsa prevzut de lege este numai amenda ori instana
opteaz pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zileloramend se pot majora cu o treime.
(6) Fraciile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare
a pedepsei se aplic limitelor speciale ale zilelor-amend prevzute n
alin. (4) i alin. (5).
COMENTARIU
Amenda penal este o pedeaps principal, constnd ntr-o sum de bani pe
care condamnatul trebuie s o plteasc statului. Sfera de aplicare a pedepsei
amenzii a fost semnificativ extinsa prin noul Cod penal, crescnd numrul infraciu
nilor pentru care aceasta poate fi aplicat att ca pedeaps singular, ct i
alternativ cu pedeapsa nchisorii.
Noul Cod penal introduce o reglementare nou pentru pedeapsa principal
a amenzii, care permite o mai bun individualizare a acesteia. Astfel, sistemul de
zile-amend permite, prin aplicarea criteriilor generale de individual zare, determi
narea unei pedepse adecvate n raport circumstanele concrete ale faptei svrite,
numrul de zile-amend putnd fi stabilit ntre 30 i 400 de zile. n plus, se poate
asigura i eficiena acestei pedepse, prin stabilirea sumei corespunztoare unei
zile-amend, inndu-se cont de condiia personal a condamnatului, i anume de
situaia sa material i de obligaiile fa de persoanele aflate n ntreinerea sa. n
acest sens, instana de judecat poate stabili o sum corespunztoare pentru o
zi-amend cuprins ntre 10 lei i 500 lei.
Limitele speciale ale acestei pedepse sunt stabilite de legiuitor n funcie de
diferite criterii n alin. (4) i (5) ale art. 61. Astfel, limitele speciale sunt mai reduse
atunci cnd legea prevede pentru infraciunea svrit doar pedeapsa amenzii
i cresc n cazul n care este prevzut ca pedeaps alternativ i nchisoarea,
inndu-se cont i de limitele acesteia. n plus, limitele speciale pot fi majorate cu*
1,1 Alin. (3) al art. 61 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 2 din Legea
nr. 187/2012.

140

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . H2

o treime atunci cnd prin infraciunea svrit s-a urmrit obinerea unui folos
patrimonial. O astfel de majorare poate avea loc dac pedeapsa prevzut de
lege pentru acea infraciune este doar amenda sau dac, aceasta fiind prevzut
alternativ cu nchisoarea, instana opteaz pentru aplicarea amenzii. Trebuie subli
niat c o astfel de majorare cu o treime a amenzii, n condiiile descrise mai sus,
este facultativ.
n cazul reinerii unor circumstane atenuante sau agravante, fraciile prevzute
de art. 76, respectiv de art. 78 NCP se aplic limitelor speciale prezentate mai sus.
Legea penal mai favorabil. Att n funcie de limitele generale ale pedepsei
amenzii, ct i n funcie de limitele speciale ale acesteia, legea penal mai favo
rabil o constituie legea veche. ntr-adevr, conform art. 53 pct. 1 lit. c) CP 1969,
maximul general este de 50.000 lei, iar, conform legii noi, maximul general al
acestei pedepse este de 200.000 lei. De asemenea, maximul special al pedepsei
amenzii determinat potrivit criteriilor din alin. (4) i (5) depete maximul special
al pedepsei amenzii stabilit potrivit criteriilor prevzute de art. 63 CP 1969.
Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului
Cod penal, n cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din
1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea
amenzii aplicate cu suma ce rezult din prevederile art. 61 alin. (2) i (4) NCP,
prin utilizarea unui cuantum de referin pentru o zi-amend n sum de 150 lei.

A ri. I2. Amenda care nsoete pedeapsa nchisorii. (1) Dac prin
infraciunea svrit s-a urmrit obinerea unui folos patrimonial, pe lng
pedeapsa nchisorii, se poate aplica i pedeapsa amenzii.
(2) Limitele speciale ale zilelor-amend prevzute n art. 61 alin. (4) lit. b)
i lit. c) se determin n raport de durata pedepsei nchisorii stabilite de
instan i nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare
ori agravare a pedepsei.
(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunztoare unei zile-amend
se va ine seama de valoarea folosului patrimonial obinut sau urmrit.
COMENTARIU
Posibilitatea aplicrii pedepsei amenzii mpreun cu pedeapsa nchisorii repre
zint o noutate n raport cu Codul penal din 1969, ns ea a existat n Codul penal
din 1936 (art. 52). Aplicarea unei amenzi alturi de nchisoare poate fi dispus de
ctre instan pentru svrirea oricrei infraciuni prin care s-a urmrit obinerea
unui folos patrimonial, dac legea prevede pentru acea infraciune fie numai
pedeapsa nchisorii, fie pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa nchisorii, dar
instana a optat n cazul concret oentru pedeapsa nchisorii111. Ea permite instanei
de judecat s adopte un regim sancionator mai eficient n raport cu situaiile
concrete ivite n practic, evitndu-se n acest mod i majorarea disproporionat a
111 V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general..., p. 426.

Sebastian Rduleu

141

Partea general

A r i. 63

pedepsei nchisorii. Aplicarea i a pedepsei amenzii pe lng nchisoare este lsat


de legiuitor la latitudinea instanei de judecat, ea avnd un caracter facultativ.
Limitele speciale ale acestei pedepse depind de durata pe care instana o
stabilete pentru pedeapsa nchisorii, aplicndu-se regulile prevzute de art. 61
alin. (4) lit. b) i c). n plus, aceste limite nu pot fi reduse sau majorate ca efect
al cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepsei, ntruct legiuitorul a avut n
vedere mprejurarea c aceste cauze sunt deja luate n considerare de instan
la stabilirea duratei pedepsei nchisorii, durat n funcie de care se stabilesc i
limitele amenzii, conform celor menionate mai sus.
Cuantumul sumei corespunztoare unei zile-amend este stabilit n funcie
de valoarea folosului material obinut sau urmrit de fptuitor. Chiar dac art. 62
alin. (3) nu se refer dect la acest criteriu, considerm c, urmare a unei inter
pretri sistematice, instana trebuie s aib n vedere la stabilirea acestui cuantum
i criteriile generale prevzute de art. 61 alin. (3) NCP, respectiv situaia material
a condamnatului i obligaiile legale ale acestuia fa de persoanele aflate n ntre
inerea sa.
Legea penala mai favorabila. ntruct instituia analizat nu are corespondent
n Codul penal anterior, nu se va pune nici problema legii penale mai favorabile.
n condiiile n care aceast instituie permite o modalitate mai sever de
aplicare a pedepselor principale n comparaie cu legislaia anterioar, prin art. 11
din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod penal, s-a prevzut c
dispoziiile art. 62 NCP nu se aplic n cazul infraciunilor svrite anterior intrrii
n vigoare a acestuia i nu vor fi avute n vedere pentru determinarea legii penale
mai favorabile.

A ri. 63. nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii. (1) Dac


persoana condamnat, cu rea-credin, nu execut pedeapsa amenzii, n
tot sau n parte, numrul zilelor-amend neexecutate se nlocuiete cu un
numr corespunztor de zile cu nchisoare.
(2) Dac amenda neexecutat a nsoit pedeapsa nchisorii, numrul
zilelor-amend neexecutate se nlocuiete cu un numr corespunztor de
zile cu nchisoare, care se adaug la pedeapsa nchisorii, pedeapsa astfel
rezultat fiind considerat o singur pedeaps.
(3) n cazul nlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii, n condi
iile alin. (1) i alin. (2), unei zile-amend i corespunde o zi de nchisoare.
COMENTARIU
n situaia n care condamnatul nu pltete, cu rea-credin, amenda la care a fost
obligat de ctre instan, aceasta se nlocuiete111cu pedeapsa nchisorii. nlocuirea
se dispune att n situaia n care condamnatul a fost obligat prin hotrrea de
condamnare doar la plata amenzii, ct i n situaia n care a fost condamnat i la
111 Instana competent s dispun nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii este prevzut
n art. 586 NCPP.

142

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i . 61

pedeapsa nchisorii alturi de cea a amenzii. n aceast din urm situaie, numrul
de zile de nchisoare corespunztoare amenzii nepltite se adaug la pedeapsa
nchisorii. n ambele situaii, unei zile-amend i corespunde o zi de nchisoare.
Avnd n vedere finalitatea acestui text de lege, considerm c pedeapsa nchi
sorii dispus prin nlocuirea pedepsei amenzii nu poate fi suspendat sub supra
veghere, n condiiile art. 91 i urm. NCP. Din aceast perspectiv, interpretarea
dat art. 631CP 1969 prin Decizia nr. L (50)/2007 a Seciilor Unite ale naltei Curi
de Casaie i Justiie111 rmne valabil i pentru art. 63 NCP: n cazul nlocuirii
pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii, pedeapsa ce se stabilete de instan
nu poate fi dect cu executare efectiv".
Legea penal mai favorabil. n raport cu norma corespunztoare din Codul
penal din 1969 (art. 631), dispoziiile legii noi sunt vdit mai severe. Pe de o parte,
nlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa nchisorii nu mai este facultativ, ca
n vechea reglementare, ci ca devine obligatorie odat ce condiiile menionate
mai sus sunt ndeplinite. Pe de alt parte, dac n Codul penal din 1969 pedeapsa
amenzii nu putea fi nlocuit cu pedeapsa nchisorii dect dac legea prevedea
pentru infraciunea respectiv i pedeapsa nchisorii alternativ cu amenda, n legea
nou nlocuirea pedepsei amenzii se poate dispune n orice situaie, chiar cnd
este vorba de o infraciune sancionat de lege doar cu amend. Aadar, n acest
caz, legea penal mai favorabil este legea veche, i anume art. 631 CP 1969.
Situaiile tranzitorii ce pot aprea n legtur cu nlocuirea pedepsei amenzii
sunt reglementate de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a
noului Cod penal. n cazul n care pedeapsa amenzii a fost aplicat printr-o hotrre
definitiv anterior intrrii n vigoare a noului Cod penal, nlocuirea se dispune n
temeiul i n condiiile legii vechi. n aceast situaie, durata pedepsei nchisorii nu
poate s depeasc maximul zilelor-amend determinat conform art. 61 alin. (4)
NCP pentru infraciunea care a atras condamnarea. Dac amenda a fost aplicat
dup data intrrii n vigoare a noului Cod penal pentru infraciuni svrite sub
imperiul Codului penal din 1969, nlocuirea se face potrivit dispoziiilor din legea
n baza creia s-a aplicat amenda.

A rt. 64. Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci


neremunerate n folosul comunitii. (1) In cazul n care pedeapsa amenzii
nu poate fi executat n tot sau n parte din motive neimputabile persoanei
condamnate, cu consimmntul acesteia, instana nlocuiete obligaia de
plat a amenzii neexecutate cu obligaia de a presta o munc neremunerat
n folosul comunitii, afar de cazul n care, din cauza strii de sntate,
persoana nu poate presta aceast munc. Unei zile-amend i corespunde
o zi de munc n folosul comunitii.
(2)
Dac amenda nlocuit conform dispoziiilor alin. (1) a nsoit pe
deapsa nchisorii, obligaia de munc n folosul comunitii se execut dup
executarea pedepsei nchisorii.
1,1 M. Of. nr. 775 din 15 noiembrie 2007.
Sebastian Rduleu

143

Partea general

A r i. 64

(3) Coordonarea executrii obligaiei de munc n folosul comunitii


se face de serviciul de probaiune.
(4) Executarea muncii n folosul comunitii dispus n condiiile alin. (1)
nceteaz prin plata amenzii corespunztoare zilelor-amend rmase
neexecutate.
(5) Instana nlocuiete zilele-amend neexecutate prin munc n folosul
comunitii cu un numr corespunztor de zile cu nchisoare, dac:
a) persoana condamnat nu execut obligaia de munc n folosul
comunitii n condiiile stabilite de instan;
b)
111 persoana condamnat svrete o nou infraciune descoperit
nainte de executarea integral a obligaiei de munc n folosul
comunitii. Zilele-amend neexecutate prin munc n folosul comunitii
la data condamnrii definitive pentru noua infraciune, nlocuite cu
nchisoarea, se adaug la pedeapsa pentru noua infraciune.
(6) Dac persoana condamnat, aflat n situaia prevzut n alin. (1),
nu i d consimmntul la prestarea unei munci neremunerate n folosul
comunitii, amenda neexecutat se nlocuiete cu pedeapsa nchisorii
conform art. 63.
COMENTARIU
Prestarea unei munci neremunerate n folosul comunitii constituie o noua
modalitate de executare a pedepsei amenzii introdus prin noul Cod penal. mpre
jurarea c munca n folosul comunitii nu este remunerat reprezint elementul
de constrngere specific unei pedepse penale.
Cnd pedeapsa amenzii nu poate fi executat de ctre condamnat din motive
care nu i sunt imputabile, instana nlocuiete aceast pedeaps cu munca
neremunerat n folosul comunitii, cu condiia ca persoana condamnat s i dea
acordul cu privire la aceast nlocuire. Existena consimmntului condamnatului
este foarte important, pentru a se evita ca aceast modalitate ce executare a
pedepsei amenzii s fie considerat munc forat. nlocuirea amenzii este obli
gatorie n toate cazurile cnd condiiile de mai sus sunt ndeplinite. Instana nu
poate dispune ns nlocuirea dac starea de sntate a condamnatului nu i
permite executarea unei astfel de obligaii. Cu ocazia nlocuirii, unei zile-amend
i corespunde o zi de munc n folosul comunitii.
n msura n care amenda nu este singura pedeaps, ci nsoete pedeapsa
nchisorii, obligaia de munc n folosul comunitii se execut dup executarea
pedepsei nchisorii.
Coordonarea executrii obligaiei de munc n folosul comunitii se face de
serviciul de probaiune121.
1,1 Ut. b) de la alin. (5) al art. 64 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 3 din
Legea nr. 187/2012.
m A se vedea i Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului de probaiune
(M. Of. nr. 513 din 14 august 2013) i Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor

144

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i. 65

Obligaia de executare a muncii n folosul comunitii nceteaz prin executarea


integral a acestei obligaii, prin plata amenzii corespunztoare zilelor-amend
rmase neexecutate sau prin nlocuirea zilelor-amend neexecutate prin munc
cu acelai numr de zile de nchisoare. Aceast din urm msur este dispus
de instan dac persoana condamnat nu execut obligaia de munc sau dac
svrete o nou infraciune i este condamnat definitiv pentru aceasta nainte
de executarea integral a obligaiei respective. n aceast situaie, zilele-amend
neexecutate prin munc la data condamnrii definitive sunt nlocuite cu nchisoa
rea i se adaug la pedeapsa pentru noua infraciune.
Dac sunt ndeplinite toate condiiile de la alin. (1), dar persoana condamnat
nu i d consimmntul pentru prestarea unei munci neremunerate n folosul
comunitii, amenda neexecutat se nlocuiete cu nchisoarea n condiiile
prevzute de art. 63 NCP.
L c g c o p e n a la m a i fa v o ra b ila . Instituia executrii amenzii prin munc ncrc
munerat n folosul comunitii nu a existat n Codul penal din 1969, prin urmare,
problema legii penale mai favorabile nu se va pune.
Totui, trebuie fcute cteva precizri. Aceast instituie juridic nou permite
executarea efectiv a amenzii n anumite situaii cnd condamnatul nu este de
rea-credin, dar nu dispune de mijloacele financiare necesare plii sumelor la
care a fost obligat. n legislaia anterioar, n astfel de situaii, amenda nu putea
fi executat n niciun mod, devenind inoperabil. Aadar, din perspectiva per
soanei condamnate, aceast instituie nou-introdus nsprete -egimul executrii
amenzii penale. Pentru acest motiv, conform art. 14 alin. (2) din Legea nr. 187/2012
de punere n aplicare, aceast norm nu se aplic pentru infraciunile svrite
anterior intrrii n vigoare a noului Cod penal, chiar dac amenda a fost aplicat
n baza art. 61 NCP.

Capitolul lll. Pedeapsa accesorie


i pedepsele complementare

Seciunea 1. Pedeapsa accesorie


A ri. 65. Coninutul i modul de executare a pedepsei accesorii a in
terzicerii exercitrii unor drepturi, ( l)11*Pedeapsa accesorie const n inter
zicerea exercitrii drepturilor prevzute Ia art. 66 alin. (1) lit. a), b) i d)-o),
a cror exercitare a fost interzis de instan ca pedeaps complementar.
(2)
n cazul deteniunii pe via, pedeapsa accesorie const n interzicerea
de ctre instan a exercitrii drepturilor prevzute Ia art. 66 alin. (1) lit. a)o) sau a unora dintre acestea.*1
educative i a altor msuri neprivative ce libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal (M. Of. nr. 513 din 14 august 2013).
111 Alin. (1) i (2) ale art. 65 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 245 pct. 4 din Legea
nr. 187/2012.

Sebastian Rduleu

145

Partea general

A r i. 65

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitrii unor drepturi se execut


din momentul rmnerii definitive a hotrrii de condamnare i pn cnd
pedeapsa principal privativ de libertate a fost executat sau considerat

ca executat.
(4)
m n cazul deteniunii pe via, pedeapsa accesorie avnd coninutul
prevzut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune n executare la data liberrii condi
ionate sau dup ce pedeapsa a fost considerat ca executat.
COMENTARIU
Pedeapsa accesorie este o pedeaps cu caracter secundar, care nsoete
pedeapsa principal i se execut odat cu aceasta, privndu-l pe condamnat de
posibilitatea exercitrii anumitor drepturi prevzute de lege121. Aplicarea pedepsei
accesorii se poate dispune de ctre instana de judecat atunci cnd aceasta l
condamn pe inculpat la o pedeaps principal privativ de libertate, indiferent
dac este vorba de nchisoare sau deteniune pe via131.
Drepturile a cror exercitare poate fi interzis cu titlu de pedeaps accesorie
ce nsoete pedeapsa principal a nchisorii sunt aceleai ca i n cazul pedepselor
complementare, cu excepia dreptului strinului de a se afla pe teritoriul
Romniei. De asemenea, instana poate dispune interzicerea exercitrii unor
drepturi ca pedeaps accesorie doar dac a interzis aceste drepturi i ca pedeaps
complementar.
n cazul n care pedeapsa principal este deteniunea pe via, instana
de judecat poate interzice, ca pedeaps accesorie, oricare dintre drepturile
prevzute de art. 66 alin. (1) NCP, inclusiv dreptul strinului de a se afla pe teritoriul
Romnei. Dac ceteanul strin condamnat la deteniune pe via este liberat
condiionat, conform art. 99 NCP, pedeapsa accesorie ce const n interzicerea
exercitrii dreptului acestuia de a se afla pe teritoriul Romniei se pune n executare
la data liberrii condiionate sau dup ce pedeapsa a fost considerat ca executat.
Pedeapsa accesorie, ntruct nsoete pedeapsa principal a nchisorii sau a
deteniunii pe via, se execut din momentul rmnerii definitive a hotrrii de
condamnare i pn cnd pedeapsa principal a fost executat sau considerat ca
executat, cu excepia celei menionate mai sus, prevzute de alin. (4).
Comparativ cu reglementarea pedepselor accesorii prin art. 71 CP 1969, n noua
reglementare se observ unele modificri. Astfel, pedeapsa accesorie este regle
mentat naintea pedepselor complementare, ntruct ea este cea care se execut
mai nti. Prin noua reglementare a fost extins gama drepturilor a cror exercitare
poate fi interzis, iar alegerea lor a fost lsat la latitudinea judectorului. n acest
mod, instana dispune de mijloace adecvate pentru o individualizare mai efi
cient a pedepsei, respectndu-se n acelai timp jurisprudena Curii Europene
1.1 Alin. (4) al art. 65 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 4 din Legea
nr. 187/2012.
1.1 V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general..., p. 443.
1.1 Cu privire la aplicarea pedepselor accesorii n caz de pluralitate de infraciuni, a se vedea comen
tariul art. 45 NCP.

146

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i. 5

a Drepturilor Omului n materie, conform creia aceste pedepse nu ar trebui s


opereze de drept, ci ar trebui lsate la latitudinea judectorului, care poate decide
s le aplice n funcie de circumstanele concrete ale cauzei. Aceast poziie a
instanei europene este justificat de importana drepturilor fundamentale ce
pot fi limitate prin aplicarea pedepselor accesorii. Spre exemplu. Curtea a decis c
interesul copilului trebuie considerat ca fiind primordial i doar un comportament
deosebit de nedemn poate determina ca o persoan s fie privat de drepturile sale
printeti"111sau c drepturile garantate de art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenie
sunt eseniale pentru stabilirea i meninerea bazelor unei democraii eficiente
i guvernate de principiul statului de drept, iar o restricie general i automat
a dreptului de vot aplicat tuturor deinuilor condamnai este incompatibil cu
articolul menionat"121ori c interzicerea automat a dreptului de a vota pentru toi
deinuii, pe durata deteniei, indiferent de durata pedepsei, de gravitatea faptei
sau dc circumstanele concrete ale fiecrui caz n parte, constituie o restrngere
general, automat i nedifereniat, incompatibil cu art. 3 din Protocolul nr. 1 la
Convenie. n plus, decizia de interzicere a dreptului la vot trebjie s fie luat de
un judector i s fie temeinic motivat"131. De altfel, aceast opinie n sensul c
aplicarea pedepselor accesorii trebuie lsat la latitudinea instanei de judecat
a fost nsuit i de instana noastr suprem. Prin Decizia nr. LXXIV (74)/2007(41,
nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite, a admis recursul n interesul
legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de
Casaie i Justiie cu privire la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii
prevzute n art. 64 lit. a)-c) CP 1969 i a stabilit c Dispoziiile art. 71 din Codul
penal (din 1969 - n.n.) referitoare la pedepsele accesorii se interpreteaz n sensul
c interzicerea drepturilor prevzute de art. 64 lit. a) (teza l)-c) din Codul penal
(din 1969 - n.n.) nu se va face n mod automat, prin efectul legii, ci se va supune
aprecierii instanei, n funcie de criteriile stabilite n art. 71 alin. (3) din Codul
penal (din 1969 - n.n.)".
Legea penala mai favorabila. ntre textul de lege analizat i art. 71 CP 1969
exist trei deosebiri principale. n primul rnd, conform legii vechi, aplicarea acestor
pedepse se fcea automat, n timp ce prin actuala legislaie alegerea drepturilor a
cror exercitare poate fi interzis a fost lsat la latitudinea judectorului. Aceast
deosebire formal nu mai are ns relevan, din moment ce sub imperiul legii
vechi, ca urmare a poziiei adoptate de instana suprem, aa cum am prezentat-o
mai sus, aplicarea acestor pedepse a fost lsat tot la aprecierea instanei de
judecat. A doua deosebire este ns relevant. Prin legea nou a fost extins
111 C.E.D.O., cauza J o h a n s e n c. N o rv e g ie i, Hotrrea din 7 august 1996, cauza G n a h o r c. F ra n e i,
Hotrrea din 19 septembrie 2000, cauza S a b o u i P rc la b c. R o m n ie i, Hotrrea din 28 septembrie
2004, n T. T o a d e r(e d .), Noul Cod penal. Noul Cod de procedur penal - legile de punere n aplicare,
corelaii cu vechile reglementri, legislaie conex, hotrri C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucureti, 2014,
p. 35.
1.1 C.E.D.O., cauza C u c u c. R o m n ie i, Hotrrea din 13 noiembrie 2012, ib id e m .
1.1 C.E.D.O., cauza S c o p p o la c. It a lie i (nr. 3 ), Hotrrea din 22 mai 2012, ib id e m .
,4> M. Of. nr. 545 din 18 iulie 2008.

Sebastian Rduleu

147

Partea general

A r i. tttt

semnificativ gama drepturilor care pot face obiectul pedepsei accesorii, n


comparaie cu dispoziiile anterioare. n al treilea rnd, n cazul suspendrii
executrii pedepsei sub supraveghere, executarea pedepselor accesorii nu se mai
suspend, aa cum se ntmpla n conformitate cu dispoziiile art. 71 alin. (5) CP
1969. Pentru aceste motive, apreciem c legea penal mai favorabil este legea
veche.
ns trebuie avut n vedere c, n materia legii penale mai favorabile, legiuitorul
a stabilit regula potrivit creia pedeapsa accesorie nu are autonomie funcional n
raport cu pedeapsa principal111. n cazul succesiunii de legi penale intervenite pn
la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare, se aplic regula prevzut de
art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, conform creia legea penal mai favorabil
se stabilete n funcie de pedeapsa principal121. ntr-o astfel de situaie, se aplic
pedeapsa accesorie prevzut de legea penal mai favorabil determinat n
acest mod, chiar daca pedeapsa accesorie ar fi mai sever. Doar n msura n care
pedeapsa principal este aceeai n ambele legi penale succesive, legea penal
mai favorabil se stabilete n funcie de pedeapsa accesorie.

Seciunea a 2-a. Pedepsele complementare


A ri. ((. Coninutul pedepsei complementare a interzicerii exercitrii
unor drepturi. (1) Pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor
drepturi const n interzicerea exercitrii, pe o perioad de la unu la 5 ani,
a unuia sau mai multora dintre urmtoarele drepturi:
a) dreptul de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte funcii pu
blice;
b) dreptul de a ocupa o funcie care implic exerciiul autoritii de stat;
c) dreptul strinului de a se afla pe teritoriul Romniei;
d) dreptul de a alege;
e) drepturile printeti;
f) dreptul de a fi tutore sau curator;
g) dreptul de a ocupa funcia, de a exercita profesia sau meseria ori de
a desfura activitatea de care s-a folosit pentru svrirea infraciunii;
h) dreptul de a deine, purta i folosi orice categorie de arme;
i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan
;
j) dreptul dea prsi teritoriul Romniei;
k) dreptul de a ocupa o funcie de conducere n cadrul unei persoane
juridice de drept public;
l) dreptul de a se afla n anumite localiti stabilite de instan;
m) dreptul de a se afla n anumite locuri sau la anumite manifestri
sportive, culturale ori la alte adunri publice, stabilite de instan;
1,1 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 7.
m Referitor la aceste dispoziii, a se vedea nota 2 de subsol de la p. 135.

148

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . <;<;

n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia,


cu persoanele cu care a comis infraciunea sau cu alte persoane, stabilite de
instan, ori de a se apropia de acestea;
o) dreptul de a se apropia de locuina, locul de munc, coala sau alte
locuri unde victima desfoar activiti sociale, n condiiile stabilite de
instana de judecat.
(2) Cnd legea prevede interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa
o funcie public, instana dispune interzicerea exercitrii drepturilor
prevzute n alin. (1) lit. a) i lit. b).
(3) Interzicerea exercitrii drepturilor prevzute n alin. (1) lit. a) i lit. b)
se dispune cumulativ.
(4) Pedeapsa prevzut n alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci cnd
exist motive ntemeiate de a crede c viaa persoanei expulzate este pus n
pericol ori c persoana va fi supus la tortur sau alte tratamente inumane
ori degradante n statul n care urmeaz a fi expulzat.
(5) Cnd dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevzute n
alin. (1) lit. n) i lit. o), instana individualizeaz n concret coninutul
acestei pedepse, innd seama de mprejurrile cauzei.
COMENTARIU
Pedepsele complementare sunt dispuse de ctre instana de judecat pentru
a ntregi efectul pedepselor principale, acestea intervenind de regul dup execu
tarea pedepselor principale111. Noul Cod penal consacr trei tipuri de pedepse
complementare: interzicerea exercitrii unor drepturi, degradarea militar i
publicarea hotrrii definitive de condamnare.
Pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor drepturi poate fi dispus
de ctre instana de judecat pe o perioad cuprins ntre 1 i 5 ani. Drepturile
a cror exercitare poate fi interzis cu titlu de pedeaps complementar sunt
relativ extinse, unele fiind preluate din vechea reglementare, altele avnd un
caracter de noutate. Textul de lege analizat acord judectorului o larg putere de
apreciere, permind o individualizare ct mai eficace a acestui tip de pedeaps
complementar. Puterea de apreciere n materie conferit judectorului de ctre
textul de lege analizat este n concordan cu jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor Omului i cu practica naltei Curi de Casaie i Justiie. Cu privire la
importana rolului instanei n materia aplicrii pedepsei complementare, a se
vedea, mutotis mutondis, i comentariul de la art. 65 NCP.
Cnd prin lege se impune interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o funcie
public, instana trebuie s dispun ca pedeaps complementar, cumulativ, att
interzicerea exercitrii dreptului de a fi ales n autoritile publice sau n orice alte
funcii [art. 66 alin. (1) lit. a)], ct i interzicerea exercitrii dreptului de a ocupa o
funcie care implic exerciiul autoritii de stat [art. 66 alin. (1) lit. b)].
111 Cu privire la aplicarea pedepselor complementare n caz de pluralitate de infraciuni, a se vedea
comentariul art. 45 NCP.

Sebastian Rduleu

149

A r i. 00

Partea general

Nu poate fi dispus ca pedeaps complementar interzicerea exercitrii


dreptului strinului de a se afla pe teritoriul Romniei atunci cnd exist motive
ntemeiate de a se crede c viaa acestuia sau integritatea sa fizic ori psihic
ar fi puse n pericol n statul unde urmeaz s fie expulzat. Aceast dispoziie
legal contribuie la respectarea n dreptul intern a drepturilor prevzute n
art. 2 i art. 3 din Convenia european a drepturilor omului, astfel cum acestea
au fost interpretate n jurisprudena pertinent a Curii de la Strasbourg. Spre
exemplu, instana european a artat c expulzarea de ctre un stat contractant
poate atrage rspunderea acestuia n temeiul art. 3 din Convenie, n cazul n
care exist motive serioase care fac s se cread c persoana n cauz, dac va fi
expulzat, se va confrunta cu un risc real de a fi supus unui tratament inuman
sau degradant. ntr-un astfel de caz, art. 3 implic obligaia de a nu se recurge la
msura expulzrii n ara respectiv"111sau c, pentru a decide dac exist motive
serioase s se cread c persoana risc s fie supus unor tratamente inumane sau
degradante, este necesar ca instana s evalueze condiiile din ara de destinaie n
raport cu standardele prevzute n art. 3 din Convenie. Aceste standarde implic
faptul ca relele tratamente s ating un nivel minim de severitate pentru a intra
n domeniul de aplicare al acestui text. Evaluarea este relativ, n funcie de toate
circumstanele cauzei"121.
Atunci cnd se interzice exercitarea dreptului de a comunica cu victima sau
cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care condamnatul a comis
infraciunea sau cu alte persoane, stabilite de instan, ori de a se apropia de
acestea [art. 66 alin. (1) lit. n)], judectorul este dator s individualizeze n concret,
s descrie ct mai clar coninutul acestei pedepse, pornind de la mprejurrile
cauzei. n acest mod, condamnatul va fi n msur s cunoasc mai bine obligaiile
ce i sunt impuse i s le respecte, iar autoritile competente vor verifica mai uor
modul n care pedeapsa este executat. Aceeai obligaie este impus instanei
de judecat i n cazul interzicerii exercitrii dreptului de a se apropia de locuina,
locul de munc, coala sau alte locuri unde victima desfoar activiti sociale
[art. 66 alin. (1) lit. o)].
Legea penal mai favorabila. Comparativ cu art. 64 CP 1969, n noua reglemen
tare se observ unele modificri. Astfel, limita maxim a pedepsei complementare
a interzicerii exercitrii unor drepturi a fost redus substanial, de la 10 la 5
ani. Aadar, dac ne raportm la durata pedepselor complementare, legea penal
mai favorabil pare a fi legea nou.
n schimb, din perspectiva coninutului pedepsei complementare, dispoziiile
legii noi sunt n general mai aspre. Prin noua reglementare a fost extins gama
drepturilor a cror exercitare poate fi interzis. Domeniul de aplicare al acestei
pedepse include acum unele dintre fostele msuri de siguran din Codul penal din
1969, cum ar fi interzicerea de a se afla n anumite localiti, expulzarea strinilor
1,1 C.E.D.O., cauza S .H .H . c. R e g a t u lu i U n it, Hotrrea din 29 ianuarie 2013, cauza I.K . c. A u s trie i,
Hotrrea din 28 martie 2013, n T. T o a d e r ie d .), op. cit., p. 38.
m C.E.D.O., cauza F.N. i a l ii c. S u e d ie i, Hotrrea din 18 decembrie 2012, ib id e m .

150

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . OG

sau interdicia de a reveni n locuina familiei pe o perioad determinat. Astfel,


legiuitorul a privilegiat prin noua reglementare caracterul lor punitiv constnd n
restrngerea libertii de micare a persoanei condamnate. Condiiile ce trebuiau
s fie ndeplinite pentru a putea fi dispus interzicerea de a se afla n anumite
localiti, conform art. 116 CP 1969, erau mai dificil de ndeplinit fa de cele
prevzute n textul analizat, prin urmare, vechea reglementare era mai blnd
pentru persoana vizat. De asemenea, interdicia de a reveni n locuina familiei
pe o perioad determinat nu putea fi aplicat, conform art. 1181CP 1969, dect
la cererea prii vtmate, doar dac persoana a fost condamnat la pedeapsa
nchisorii de cel puin un an pentru anumite infraciuni de violen svrite
asupra membrilor familiei, iar curata acestei msuri nu putea depi doi ani. n
actuala reglementare, aceste condiii de aplicare fie nu se mai regsesc, fie sunt
mai puin restrictive, astfel nct textul de lege analizat este mai defavorabil. n
schimb, noua reglementare a expulzrii este mai favorabil: durata acestei pedepse
complementare este acum determinat, fiind de maxim 5 ani, i nu poate fi dispus
dect dac s-a aplicat o pedeaps, n timp ce, conform art. 117 CP 1969, aceast
msur se putea lua i dac s-a comis o infraciune, nefiind necesar aplicarea
unei pedepse111.
Prin urmare, dac ne raportm la coninutul pedepsei complementare a
interzicerii exercitrii unor drepturi, legea veche poate fi considerat n general
mai favorabil. Totui, avnd n vedere aceste deosebiri ntre normele penale
succesive, considerm c stabilirea legii penale mai favorabile cu privire la pe
deapsa complementar a interzicerii exercitrii unor drepturi poate fi fcut mai
degrab in concreto.
ns trebuie inut cont de faptul c, n materia legii penale mai favorabile, legiui
torul a stabilit regula potrivit creia pedeapsa complementar nu are autonomie
funcional n raport cu pedeapsa principal121. Dac hotrrea judectoreasc de
condamnare nu este definitiv n momentul intrrii n vigoare a noului Cod penal,
se aplic regula prevzut de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, conform
creia legea penal mai favorabil se stabilete n funcie de pedeapsa prin
cipal131. ntr-o astfel de situaie, se aplic pedeapsa complementar prevzut
de legea penal mai favorabil determinat n acest mod, chiar dac pedeapsa
complementar ar fi mai sever Doar n msura n care pedeapsa principal este
aceeai n ambele legi penale succesive, legea penal mai favorabil se stabilete
n funcie de pedeapsa complementar.
Dac hotrrea judectoreasc de condamnare este definitiv n momentul
intrrii n vigoare a noului Cod penal, se aplic regula prevzute de art. 6 alin. (5)
NCP, potrivit creia, n cauzele definitiv judecate, cnd legea nou este mai favora
bil n condiiile alin. (l)-(4) ale art. 6, pedepsele complementare i msurile de
siguran neexecutate i neprevzute n legea nou nu se mai execut, iar cele
111 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 24.
m Id e m , p. 7.
1,1 Cu privire la aceste dispoziii, a se vedea nota 2 de subsol de la p. 135.

Sebastian Rduleu

151

Partea general

A r i. 07

care au corespondent n legea nou se execut n coninutul i limitele prevzute


de aceasta.
Legiuitorul stabilete i o excepie de la regula lipsei de autonomie a pedepsei
complementare n raport cu pedeapsa principal n materia legii penale mai
favorabile, excepie prevzut de art. 6 alin. (6) NCP. Astfel, n cauzele definitiv ju
decate, dac legea nou este mai favorabil doar sub aspectul pedepselor comple
mentare, acestea se execut n coninutul i n limitele prevzute de legea nou. Cu
alte cuvinte, ntr-o astfel de situaie, legea penal mai favorabil se determin
n funcie de pedeapsa complementar. Prin urmare, dac legea nou prevede
o pedeaps principal mai aspr, dar o pedeaps complementar mai blnd,
se va aplica pedeapsa complementar conform legii noi, pstrndu-se pedeapsa
principal stabilit conform legii vechi. n acest caz, se face o aplicare separat a
legii penale mai favorabile cu privire la pedeapsa complementar.

A ri. 07. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitrii


unor drepturi. (1) Pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor
drepturi poate fi aplicat dac pedeapsa principal stabilit esle nchisoarea
sau amenda i instana constat c, fa de natura i gravitatea infraciunii,
mprejurrile cauzei i persoana infractorului, aceast pedeaps este necesar.
(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitrii unor drepturi este obliga
torie cnd legea prevede aceast pedeaps pentru infraciunea svrit.
(3) Interzicerea dreptului strinului de a se afla pe teritoriul Romniei
nu se aplic n cazul n care s-a dispus suspendarea executrii pedepsei
sub supraveghere.
COMENTARIU
Pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor drepturi poate fi aplica
t cnd pedeapsa principal este nchisoarea sau amenda. De regul, aplicarea ei
este facultativ, judectorul apreciind dac se impune sau nu o astfel de pedeaps
n funcie de criteriile indicate de textul de lege: natura i gravitatea infraciunii,
mprejurrile cauzei i persoana infractorului. ns, atunci cnd norma de incri
minare a unei infraciuni prevede expres aceast pedeaps, aplicarea ei de ctre
instan este obligatorie.
n cazul n care instana dispune fa de un condamnat strin suspendarea
executrii pedepsei sub supraveghere, ea nu poate interzice exerciiul dreptului
acestuia de a se afla pe teritoriul Romniei.
Legea penala mai favorabila. n comparaie cu art. 65 CP 1969, se observ
c noua reglementare permite aplicarea pedepsei complementare a interzicerii
exercitrii unor drepturi att n cazul aplicrii pedepsei principale a nchisorii,
indiferent de durata acesteia, ct i n cazul aplicrii pedepsei amenzii. Prin ur
mare, din perspectiva pedepsei complementare, legea mai favorabil este vechea
reglementare, care permitea aplicarea acestei pedepse complementare doar dac
pedeapsa principal era nchisoarea de cel puin 2 ani.
152

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 08

n situaiile tranzitorii cu privire la aplicarea pedepsei complementare a inter


zicerii exercitrii unor drepturi, se va ine seama ns i de mprejurarea c, n
materia stabilirii legii penale mai favorabile, pedeapsa complementar nu are
de regul autonomie n raport cu pedeapsa principal. Trimitem, pentru aceste
explicaii, la comentariul de la art. 66 NCP.

A r t . 0 8 . Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitrii

unor drepturi. (1) Executarea pedepsei interzicerii exercitrii unor drepturi


ncepe:
a) de la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare la pedeapsa
amenzii;
b) de la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare prin care s-a
dispus suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere;
c) dup executarea pedepsei nchisorii, dup graierea total ori a restu
lui de pedeaps, dup mplinirea termenului de prescripie a executrii
pedepsei sau dup expirarea termenului de supraveghere a liberrii con
diionate.
(2) n cazul n care s-a dispus liberarea condiionat, interzicerea drep
tului strinului de a se afla pe teritoriul Romniei se execut la data liberrii.
(3) Dac se dispune revocarea suspendrii executrii pedepsei sub
supraveghere sau nlocuirea pedepsei amenzii cu nchisoarea, pentru alte
motive dect svrirea unei noi infraciuni, partea din durata pedepsei
complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi neexecutat la data
revocrii sau nlocuirii se va executa dup executarea pedepsei nchisorii.
COMENTARIU
Ca regul general, pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor
drepturi se execut dup executarea pedepsei principale. Atunci cnd instana
stabilete o pedeaps complementar alturi de pedeapsa nchisorii cu execu
tare, pedeapsa complementar se execut dup executarea pedepsei nchisorii,
dup graierea total ori a restului de pedeaps, dup mplinirea termenului de
prescripie a executrii pedepsei sau dup expirarea termenului de supraveghere
a liberrii condiionate. Regula a fost preluat, cu unele modificri, din art. 66 CP
1969. O excepie de la aceast regul o constituie pedeapsa complementar a
interzicerii exercitrii dreptului strinului de a se afla pe teritoriul Romniei, care
se execut de la data liberrii condiionate, nu dup expirarea termenului de
supraveghere a liberrii condiionate.
n cazul n care pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor drepturi se
dispune alturi de pedeapsa nchisorii cu suspendarea executrii sub supraveghere
sau alturi de pedeapsa amenzii, executarea pedepsei complementare curge de la
data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare. n aceste ultime dou situaii,
dac se dispune revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere sau
nlocuirea pedepsei amenzii cu nchisoarea, pentru alte motive dect svrirea
unei noi infraciuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exer
Sebastian rduleu

153

Partea general

A r i. 60

citrii unor drepturi neexecutat la data revocrii sau nlocuirii se va executa dup
executarea pedepsei nchisorii, conform regulii generale prezentate mai sus.
Legea penala mai favorabil. ntruct textul de lege analizat a preluat dispo
ziiile art. 66 CP 1969, aducnd doar unele completri i clarificri, apreciem c
problema legii penale mai favorabile nu se va pune.

A r i. 6 0 . Degradarea militar. (1) Pedeapsa complementar a degrad

rii militare const n pierderea gradului i a dreptului de a purta uniform


de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare.
(2) Degradarea militar se aplic n mod obligatoriu condamnailor mi
litari n activitate, n rezerv sau n retragere, dac pedeapsa principal
aplicat este nchisoarea mai mare de 10 ani sau deteniunea pe via.
(3) Degradarea militar poate fi aplicat condamnailor militari n acti
vitate, n rezerv sau n retragere pentru infraciuni svrite cu intenie,
dac pedeapsa principal aplicat este nchisoarea de cel puin 5 ani i de
cel mult 10 ani.
COMENTARIU
Degradarea militar reprezint o pedeaps complementar care const n
pierderea gradului i a dreptului de a purta uniform. Aceast pedeaps se execut
de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare i se aplic, de principiu,
pe ntreaga perioad a vieii condamnatului111.
Ea i vizeaz pe condamnaii care au calitatea de militari n activitate, n rezerv
sau n retragere. Cele trei categorii sunt definite n art. 4 din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare121. Potrivit acestui text de lege, cadrele militare sunt
n activitate atunci cnd ocup o funcie militar. Ele sunt considerate n rezerv
atunci cnd nu ocup o funcie militar, dar ntrunesc condiiile prevzute de lege
pentru a fi chemate s ndeplineasc serviciul militar ca rezerviti concentrai sau
mobilizai, iar la nevoie, n calitate de cadre militare n activitate. n fine, cadrele
militare sunt n retragere atunci cnd, potrivit legii, nu mai pot fi chemate pentru
ndeplinirea serviciului militar.
Aplicarea acestei pedepse complementare este obligatorie atunc cnd pedeap
sa principal este nchisoarea mai mare de 10 ani sau deteniunea pe via i este
facultativ atunci cnd pedeapsa principal este nchisoarea de cel puin 5 ani i
de cel mult 10 ani. Per a contrario, aceast pedeaps complementar nu poate fi
aplicat atunci cnd pedeapsa principal este amenda sau nchisoarea de pn
la 5 ani.
Legea penala mai favorabila. Exist mici diferene ntre modul cum este regle
mentat aceast pedeaps complementar n noul Cod penal fa de vechea
reglementare, reprezentat de art. 67 CP 1969. Legea nou precizeaz care este
momentul de la care ncepe executarea acestei pedepse i, n plus, domeniul ei de
aplicare a fost explicitat, fiind incluse cadrele militare din cele trei categorii men
111 I. P a scu , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 454.
1,1 M Of. nr. 155 din 20 iulie 1995.

154

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 70

ionate mai sus: n activitate, n rezerv i n retragere. ns, n linii generale, textul
de lege analizat preia dispoziiile legii penale vechi, motiv pentru care considerm
c problema legii penale mai favorahile nu se va pune.

A r t . 70. Publicarea hotrrii definitive de condamnare. (1) Publicarea

hotrrii definitive de condamnare se poate dispune cnd, innd seama de


natura i gravitatea infraciunii, mprejurrile cauzei i persoana condam
natului, instana apreciaz c publicarea va contribui la prevenirea svririi
altor asemenea infraciuni.
(2) Hotrrea de condamnare se public n extras, n forma stabilit de
instan, ntr-un cotidian local sau naional, o singur dat.
(3) Publicarea hotrrii definitive de condamnare se face pe cheltuiala
persoanei condamnate, fr a se dezvlui identitatea altor persoane.
COMENTARIU
Publicarea hotrrii definitive de condamnare constituie o pedeaps comple
mentar pentru persoanele fizice introdus pentru prima dat prin art. 70 NCP, n
Codul penal din 1969 o astfel de pedeaps complementar fiind prevzut doar
pentru persoanele juridice.
Aceast pedeaps complementar poate fi dispus de instan indiferent de
tipul sau de cuantumul ori durata pedepsei principale. Este o pedeaps facultativ,
pe care instana o poate dispune dac o consider necesar n funcie de anumite
criterii stabilite de lege: natura i gravitatea infraciunii, mprejurrile cauzei sau
persoana condamnatului. Deoarece trebuie s contribuie la prevenirea svririi
altor asemenea infraciuni, ea trebuie s aib un caracter disuasiv. n mod evident,
are i un caracter infamant111cu privire la persoana condamnat, dar poate constitui
i o reparaie moral pentru eventualele victime ale infraciunii.
Pedeapsa are un coninut strict determinat, n sensul c hotrrea se public
ntr-un cotidian local sau naional, doar o singur dat, ntr-un extras stabilit de
instan. Cheltuielile de publicare sunt suportate de ctre condamnat, iar identita
tea altor persoane care apar n cuprinsul hotrrii nu trebuie dezvluit.
Legea penala mai favorabila. ntruct aceast pedeaps complementar nu
era prevzut n Codul penal din 1969 pentru persoanele fizice, problema legii
penale mai favorabile nu se va pune.
De asemenea, ea nu poate fi dispus pentru fapte svrite nainte de intrarea
n vigoare a noului Cod penal. Aceast regul, prevzut expres de art. 12 alin. (2)
din Legea nr. 187/2012, reprezint o aplicare a regulii prevzute de art. 3 NCP,
potrivit cruia legea penal se aplic infraciunilor svrite n timpul ct ea se
afl n vigoare. O aplicare a acestei pedepse pentru infraciuni svrite de per
soane fizice anterior intrrii n vigoare a noului Cod penal ar constitui o aplicare
retroactiv a legii penale mai aspre i, deci, i o nclcare a principiului legalitii
pedepselor.
111 V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general..., p. 441.

Sebastian Rduleu

155

Partea general

A r i. 71-72

Capitolul IV. Calculul duratei pedepselor


A ri. 71. D u ra ta e x e c u t rii. (1) Durata executrii pedepsei privative de
libertate se socotete din ziua n care condamnatul a nceput executarea
hotrrii definitive de condamnare.
(2) Ziua n care ncepe executarea pedepsei i ziua n care nceteaz se
socotesc n durata executrii.
(3) Perioada n care condamnatul, n cursul executrii pedepsei, se afl
bolnav n spital intr n durata executrii, n afar de cazul n care i-a
provocat n mod voit boala, iar aceast mprejurare se constat n cursul
executrii pedepsei.
(4) Permisiunile de ieire din penitenciar, acordate condamnatului
conform legii de executare a pedepselor, intr n durata executrii pedepsei.
COMENTARIU
Durata executrii pedepsei privative de libertate se calculeaz din ziua n
care ncepe executarea. Aceast zi, precum i ziua n care nceteaz executarea
pedepsei intr n durata executrii. Perioada de timp n care condamnatul aflat n
executarea pedepsei se afl internat n spital este inclus n durata executrii, cu
excepia situaiei n care acesta i-a provocat n mod intenionat boala i s-a aflat
despre aceasta n cursul executrii pedepsei. Permisiunile acordate condamnatului
de ieire din penitenciar fac parte din durata pedepsei.
Legea p e n a la m a i fa v o ra b ila . Acest text de lege a preluat n cea mai mare parte
dispoziiile art. 87 CP 1969. S p re d e o se b ire d e n o rm a a n te rio a ra , textul analizat
se refer la executarea pedepsei privative de libertate, nu doar la pedeapsa
nchisorii, ceea ce presupune c sunt avute n vedere att pedeapsa nchisorii, ct
i deteniunea pe via. n plus, s-a renunat la dispoziiile referitoare la executarea
pedepsei la locul de munc, instituie ce nu a mai fost pstrat n legea nou. n
schimb, s-a adugat prevederea expres c permisiunile de ieire din penitenciar
sunt incluse n durata executrii pedepsei privative de libertate. Pentru acest
motiv, legea penal mai favorabil este legea nou.

A ri. 72. Computarea duratei msurilor preventive privative de liber


tate. (1) Perioada n care o persoan a fost supus unei msuri preventive
privative de libertate se scade din durata pedepsei nchisorii pronuna
te. Scderea se face i atunci cnd condamnatul a fost urmrit sau judecat,
n acelai timp ori n mod separat, pentru mai multe infraciuni concurente,
chiar dac a fost condamnat pentru o alt fapt dect cea care a determinat
dispunerea msurii preventive.
(2) Perioada n care o persoan a fost supus unei msuri preventive
privative de libertate se scade i n caz de condamnare la pedeapsa amenzii,
prin nlturarea n tot sau n parte a zilelor-amend.

156

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . T3

(3)
n cazul amenzii care nsoete pedeapsa nchisorii, perioada n care
o persoan a fost supus unei msuri preventive privative de libertate se
scade din durata pedepsei nchisorii.
COMENTARIU
Perioada n care o persoan a fost privat de libertate prin msuri preventive
se scade din durata pedepsei nchisorii. Msurile preventive privative de libertate
sunt, conform noului Cod de procedur penal, reinerea, arestul la domiciliu i
arestarea preventiv. Durata msurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa
aplicat prin echivalarea unei zile de arest preventiv la domiciliu cu o zi din
pedeaps [art. 399 alin. (2) NCPP]. De asemenea, se deduce din durata pedepsei
i perioada n care suspectul sau inculpatul a fost internat ntr-o instituie de
specialitate n vederea efecturii expertizei psihiatrice [art. 184 alin. (28) NCPP).
Scderea perioadei privrii de libertate prin msuri preventive se va face i n
situaia n care condamnatul a fost urmrit i judecat pentru mai multe infraciuni
concurente, chiar dac a fost condamnat pentru o alt fapt dect cea care a fost
avut n vedere la luarea msurii preventive. n cazul n care a fost condamnat la
pedeapsa amenzii, perioada privrii de libertate ca urmare a msurilor preventive
va duce la nlturarea n tot sau in parte a zilelor-amend. n cazul n care instana
dispune condamnarea att la pedeapsa nchisorii, ct i la pedeapsa amenzii,
perioada privrii de libertate ca urmare a msurilor preventive se scade din durata
pedepsei nchisorii.
Legea penala mai favorabii. Acest articol pstreaz n esen dispoziiile
art. 88 CP 1969, fiind adugat doar ultimul alineat referitor la computarea duratei
msurilor preventive privative de libertate n cazul amenzii care nsoete pedeapsa
nchisorii, aceast din urm instituie fiind nou-introdus n legislaia penal. De
asemenea, trebuie menionat c art. 88 CP 1969 se referea expres la singurele
msuri preventive privative de libertate existente n legislaia anterioar, i anume
la reinere i la arestare preventiv, n timp ce textul de lege analizat conine, aa
cum am vzut, doar o menionare generic. Aceste deosebiri nu reprezint ns
dect o adaptare a normelor privind computarea duratei msurilor preventive la
noile instituii penale i procesual penale relevante.
Prin urmare, considerm c problema legii penale mai favorabile nu se va pune.

A r i.

Computarea pedepselor i msurilor preventive executate


in afara rii. (1) n cazul infraciunilor svrite n condiiile art. 8, art. 9,
art. 10 sau art. 11, partea din pedeaps, precum i durata msurilor preven
tive privative de libertate executate n afara teritoriului rii se scad din
durata pedepsei aplicate pentru aceeai infraciune n Romnia.
(2) Dispoziiile alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul n care
pedeapsa executat n afara rii este amenda.
711.

Sebastian Rduleu

157

Partea general

A r i. 73

COMENTARIU
Partea din pedeaps, precum i durata msurilor preventive privative de
liberate executate n afara rii pentru infraciuni svrite n situaiile speciale
de aplicare a legii penale n spaiu se comput din durata pedepsei aplicate pentru
aceeai infraciune n Romnia. Se au astfel n vedere situaii n care se aplic
regula teritorialitii legii penale (art. 8), regula personalitii legii penale (art. 9),
regula realitii legii penale (art. 10) i regula universalitii legii penale (art. 11).
Dispoziiile de mai sus se aplica n mod corespunztor i n situaia n care
pedeapsa executat n afara rii este amenda.
Prin urmare, n cele patru situaii menionate mai sus, sunt computate din
durata pedepsei aplicate n Romria att durata msurilor preventive privative
de libertate, ct i prile din pedeaps executate n afara rii, indiferent
dac pedeapsa din strintate este deteniunea pe via, nchisoarea sau
amenda. Noiunea de msuri preventive privative de libertate" la care face
referire textul analizat cuprinde i arestul la domiciliu. n acest sens, i pstreaz
actualitatea Decizia nr. 22/2009111, prin care nalta Curte de Casaie i Justiie,
Seciile Unite, a admis recursul n interesul legii promovat de procurorul general
al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i, n interpretarea i
aplicarea unitar a dispoziiilor art. 18 (art. 15,2) dup republicarea legii - n.n.)
din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, a stabilit c durata arestului la domiciliu, executat n strintate, msur
preventiv privativ de libertate, n accepiunea art. 5 din Convenia european
pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, trebuie luat n
calcul n cadrul procedurii penale romne i dedus din durata nchisorii aplicate
de instanele romne".
Legea penala mai favorabila. Prin acest articol au fost preluate, n esen,
dispoziiile art. 89 CP 1969, dar domeniul de aplicare al acestei norme a
fost extins. Pe de o parte, au fost incluse i infraciunile svrite n condiiile
prevzute de regula teritorialitii legii penale, iar, pe de alt parte, s-a precizat
expres c regula computrii se aplic i dac pedeapsa executat n afara rii este
amenda. Pentru aceste motive, legea nou poate fi considerat lege penal mai
favorabil n raport cu reglementarea anterioar.

1.1 M Of. nr. 290 din 4 mai 2010.


1.1 Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n
materie penal, republicat, Durata pedepselor i a msurilor privative de libertate, n ndeplinirea
unei cereri formulate de autoritile romne n temeiul prezentei legi, este luat n calcul n cadrul
procedurii penale romne i se comput din durata pedepsei aplicate de instanele romne".

158

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 74

Capitolul V. Individualizarea pedepselor

Seciunea 1. Dispoziii generale


A rt. 74. Criteriile generale de individualizare a pedepsei. (1) Stabi
lirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face n raport cu gravitatea
infraciunii svrite i cu periculozitatea infractorului, care se evalueaz
dup urmtoarele criterii:
a) mprejurrile i modul de comitere a infraciunii, precum i mijloacele
folosite;
b) starea de pericol creat pentru valoarea ocrotit;
c) natura i gravitatea rezultatului produs ori a altor consecine ale
infraciunii;
d) motivul svririi infraciunii i scopul urmrit;
e) natura i frecvena infraciunilor care constituie antecedente penale
ale infractorului;
f) conduita dup svrirea infraciunii i n cursul procesului penal;
g) nivelul de educaie, vrsta, starea de sntate, situaia familial i
social.
(2) Cnd pentru infraciunea svrit legea prevede pedepse alternative,
se ine seama de criteriile prevzute n alin. (1) i pentru alegerea uneia
dintre acestea.
COMENTARIU
Criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt considerate n literatura de
specialitate a fi anumite norme sau principii referitoare la unele date sau elemente
care caracterizeaz ori sunt de natur s ajute la caracterizarea faptelor penale
i a infractorilor i, de aceea, sunt prevzute de lege ca mijloace de care trebuie
s se foloseasc instana de judecat la individualizarea pedepsei111. Ele sunt
stabilite de legiuitor pentru a ghida instanele de judecat n aprecierea gravitii
infraciunii svrite i a periculozitii infractorului, n vederea stabilirii n concret
a duratei sau a cuantumului pedepsei. De asemenea, atunci cnd legea prevede
pedepse alternative pentru o infraciune, criteriile generale de individualizare a
pedepsei ajut instana n a alege una sau alta dintre ele. Este evident c, n afar
de aceste criterii generale de individualizare, aplicabile n toate cazurile, exist
i criterii speciale de individualizare a pedepsei, de care instana trebuie s in
seama n anumite situaii (de exemplu, prevederile art. 49 NCP privind pedeapsa
n cazul participanilor sau prevederile art. 67 NCP privind aplicarea pedepsei
complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi). Aceste din urm criterii
se utilizeaz n mod prioritar de ctre instane n situaiile speciale pentru care
au fost stabilite, fiind completate cu criteriile generale prevzute de art. 74 NCP.
111 C. B u la i, B .N . B u la i, Manual de drept penal..., p. 386.

Sebastian Rduleu

159

A r i, 75

Partea general

Legea penala mai favorabila. Comparnd textul de lege analizat cu art. 72 CP


1969, se observ c, n linii generale, dispoziiile sunt asemntoare, dar c exist
i unele deosebiri. n primul rnd, trei dintre criteriile generale de individualizare
prezente n legea veche nu se mai regsesc n cea nou: dispoziiile prii generale
a Codului penal, limitele de pedeaps fixate n partea special i mprejurrile
care agraveaz sau atenueaz rspunderea penal. Acestea au mai degrab rolul
de a stabili limitele de pedeaps111ntre care se face individualizarea propriu-zis,
iar instana trebuie oricum s in cont de ele, fiind prevzute de alte articole
ale noului Cod penal. n al doilea rnd, noua reglementare preia celelalte dou
criterii de individualizare, gradul de pericol social al faptei i persoana infractorului,
dar le detaliaz, rezultnd un numr mai mare de criterii mai precise. n acest
mod, instanele de judecat dispun de instrumente adecvate pentru o corect
individualizare judiciar a pedepselor. ns aceste deosebiri nu sunt de natur s
conduc Io concluzia ca una sau alta dintre ccic dou norme penale succesive ar
fi mai favorabil.

Seciunea a 2-a. Circumstanele atenuante


i circumstanele agravante
A r i. 75. Circumstane atenuante. (1) Urmtoarele mprejurri consti

tuie circumstane atenuante legale:


a) svrirea infraciunii sub stpnirea unei puternice tulburri sau
emoii, determinat de o provocare din partea persoanei vtmate, produs
prin violen, printr-o atingere grav a demnitii persoanei sau printr-o
alt aciune ilicit grav;
b) depirea limitelor legitimei aprri;
c) depirea limitelor strii de necesitate;
d)
,2)acoperirea integral a prejudiciului material cauzat prin infraciune,
n cursul urmririi penale sau al judecii, pn la primul termen de ju
decat, dac fptuitorul nu a mai beneficiat de aceast circumstan ntr-un
interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstana atenuant nu se
aplic n cazul svririi urmtoarelor infraciuni: contra persoanei, de furt
calificat, tlhrie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice i mij
loace de plat electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuziv, infraciuni
contra siguranei publice, infraciuni contra sntii publice, infraciuni
contra libertii religioase i respectului datorat persoanelor decedate,
contra securitii naionale, contra capacitii de lupt a forelor armate,
infraciunilor de genocid, contra umanitii i de rzboi, a infraciunilor
privind frontiera de stat a Romniei, a infraciunilor la legislaia privind
prevenirea i combaterea terorismului, a infraciunilor de corupie, infrac
iunilor asimilate infraciunilor de corupie, a celor mpotriva intereselor
1,1 I. P a scu , V. D o b r in o iu f a , Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 466.
m Lit. d) de la alin. (1) al art. 75 a fost introdus prin art. 245 pct. 5 din Legea nr. 137/2012.

160

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 75

financiare ale Uniunii Europene, a infraciunilor privitoare la nerespectarea


regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, a celor privind splarea banilor, privind activitile
aeronautice civile i cele care pot pune n pericol sigurana zborurilor i
securitatea aeronautic, privind protecia martorilor, privind interzicerea
organizaiilor i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob i a pro
movrii cultului persoanelor vinovate de svrirea unor infraciuni contra
pcii i omenirii, a celor privind traficul de organe, esuturi sau celule de
origine uman, privind prevenirea i combaterea pornografiei i a celor la
regimul adopiilor.
(2) Pot constitui circumstane atenuante judiciare:
a) eforturile depuse de infractor pentru nlturarea sau diminuarea con
secinelor infraciunii;
b) mprejurrile legate de fapta comis, care diminueaz gravitatea
infraciunii sau periculozitatea infractorului.
COMENTARIU
Textul analizat stabilete patru circumstane atenuante legale, adic mprejurri
care produc efecte ori de cte ori instana de judecat constat existena lor n fapt.
Prima circumstan atenuant legal o reprezint provocarea din partea victi
mei, provocare care trebuie s ndeplineasc anumite condiii prevzute expres de
lege: pe de o parte, trebuie s produc o stare de puternic tulburare sau emoie,
stare n care infractorul s svreasc fapta, i, pe de alt parte, trebuie s fie
produs prin violen, printr-o atingere grav a demnitii sau prin alt aciune
ilicit grav.
A doua circumstan atenuant legal este depirea limitelor legitimei aprri,
adic situaia n care infraciunea este svrit printr-un rspuns disproporionat
la atacul din partea victimei, iar acest rspuns disproporionat nu ndeplinete
condiiile pentru a fi considerat un exces neimputabil n sensul art. 26 alin. (1)
NCP. Evident, trebuie s fie ndeplinite toate celelalte condiii ale legitimei aprri
prevzute n art. 19 NCP.
A treia circumstan atenuant legal o reprezint depirea limitelor strii
de necesitate, adic situaia unei persoane aflate n ipoteza prevzut de art. 20
NCP, dar care svrete o fapt prevzut de legea penal dndu-i seama, n
momentul comiterii faptei, c pricinuiete urmri vdit mai grave dect cele care
s-ar fi putut produce dac pericolul nu era nlturat. n aceste condiii, fapta sa nu
poate fi considerat nici un exces neimputabil, n sensul art. 26 alin. (2) NCP, ns
reprezint o circumstan atenuant legal.
Ultima astfel de circumstan este cea n care fptuitorul a acoperit integral
prejudiciul material cauzat prin infraciune n cursul urmririi penale sau al jude
cii, pn la primul termen de judecat n fond, cu condiia ca el s nu mai fi
beneficiat de aceast circumstan ntr-un interval de 5 ani anterior comiterii
Sebastian rduleu

161

A r i. 75

Partea general

faptei. Aceast circumstan atenuant legal nu se aplic n cazul svririi unor


infraciuni cu un grad de pericol social ridicat, prevzute expres de art. 75 alin. (1)
lit. d) NCP
Primele trei circumstane atenuante legale au fost p re lu a te din art. 73
CP 1969. E le m e n tu l de n o u ta te l reprezint ultima circumstan prezentat
mai sus, care a fost inspirat din art. 741 CP 1969 i din jurisprudena Curii
Constituionale referitoare la acesta111. Principala critic pe care instana de
contencios constituional a adus-o art. 741 CP 1969 a fost aceea c putea
conduce la afectarea principiului egalitii n drepturi a cetenilor prevzut de
art. 16 alin. (1) din Constituia Romniei, deoarece condiiona efectele sale de
un anumit moment procesual, soluionarea cauzei n prim instan, devenind
astfel inaplicabil pentru persoane e ale cror procese se aflau ntr-un stadiu
mai avansat la intrarea n vigoare a legii. Textul analizat a introdus un criteriu
temporal diferit de aplicare a acestei circumstane atenuante, i anume pana la
primul termen de judecat. Astfel, n situaiile tranzitorii, norma se aplic tuturor
persoanelor care pn la primul termen de judecat dup intrarea ei n vigoare
acoper integral prejudiciul material cauzat prin infraciune, indiferent de faza n
care se afl judecarea procesului penal. O astfel de soluie legislativ a fost deja
confirmat de ctre Curtea Constituional n cazul dispoziiilor art. 10 alin. (1)
teza I din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale121. O
alt critic pe care instana de contencios constituional a adus-o art. 74l CP 1969
a fost aceea c, prin terminologia imprecis folosit, norma legal era lipsit de
previzibilitate. Prin aceast critic era vizat n special mprejurarea c domeniul
de aplicare al normei supuse controlului de constituionalitate nu era n mod clar
delimitat. Acest neajuns a fost remediat prin art. 75 alin. (1) lit. d) NCP, norma fiind
aplicabil tuturor infraciunilor cauzatoare de prejudicii materiale, cu excepia
celor excluse expres prin textul de lege.
Conform art. 75 alin. (2) NCP, circumstane atenuante judiciare pot fi eforturile
depuse de infractor pentru nlturarea consecinelor infraciunii, precum i mpre
jurrile legate de fapta comis, care diminueaz gravitatea infraciunii sau peri
culozitatea infractorului. S p re d e o se b ire de n o rm a a n te rio a ra co resp o n d e n ta
(art. 74 CP 1969), care prevedea n alin. (2) c enumerarea mprejurrilor ce pot
constitui circumstane atenuante are un caracter exemplificativ, textul de lege
analizat nu mai specific acest lucru. Chiar dac s-ar considera c enumerarea din
art. 75 alin. (2) NCP nu ar mai fi exemplificativ, ca n norma penal anterioar,
ci limitativ, totui, domeniul su de aplicare ar fi suficient de ntins, dat fiind
formularea foarte general a celor dou mprejurri care pot constitui circumstane
atenuante judiciare.
Legea p e n a l m a i fa v o ra b il . n comparaie cu art. 73 CP 1969, putem afirma
c textul de lege analizat reprezint legea penal mai favorabil, ntruct, aa cum
1.1 C.C.R., dec. nr. 573/2011 (M. Of. nr. 363 din 25 mai 2011).
1.1 C.C.R., dec. nr. 932/2006 (M. Of. nr. 42 din 19 ianuarie 2007), dec. nr. 1196/2010 (M. Of. nr. 745
din 8 noiembrie 2010).

162

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i. 76

am menionat, consacr o circumstan atenuant suplimentar, i anume cea


prevzut de lit. d) a alin. (1).
n comparaie cu art. 74 CP 1969, noua reglementare nu a mai reinut printre
circumstanele atenuante judiciare conduita bun a infractorului nainte de
svrirea infraciunii, aceast mprejurare putnd fi eventual avut n vedere de
ctre instan doar ca un criteriu general de individualizare a pedepsei111. Pentru
acest motiv, legea penal mai favorabil este legea veche.

A r i . 76. Efectele circumstanelor atenuante. (1) n cazul n care exist

circumstane atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevzute de lege


pentru infraciunea svrit se reduc cu o treime.
(2) Dac pedeapsa prevzut de lege este deteniunea pe viat, n cazul
reinerii circumstanelor atenuante se aplic pedeapsa nchisorii de la 10
la 20 de ani.
(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singur dat,
indiferent de numrul circumstanelor atenuante reinute.
COMENTARIU
Circumstanele atenuante conduc la reducerea cu o treime a limitelor pedep
sei, dac aceasta este nchisoarea sau amenda. Atunci cnd legea prevede pen
tru o infraciune pedeapsa deteniunii pe via, dac se rein circumstane ate
nuante, se aplic pedeapsa nchisorii de la 10 la 20 de ani. Reducerea limitelor
speciale ale pedepsei poate fi fcut o singur dat, indiferent cte circumstane
atenuante sunt reinute de ctre instan. Efectul circumstanelor atenuante este
obligatoriu. Cu alte cuvinte, atunci cnd instana constat existena unei astfel de
mprejurri, ea este obligat s aplice dispoziiile legale de mai sus.
Legea penala mai favorabila. Textul de lege analizat stabilete efecte diferite
ale circumstanelor atenuante i comparaie cu art. 76 CP 1969. Circumstanele
atenuante nu mai pot determina coborrea pedepsei sub minimul special, ci
doar conduc la reducerea limitelor de pedeaps cu o treime. Ele nu mai pot
conduce la aplicarea pedepsei amenzii n locul pedepsei nchisorii i nici nu mai
au efecte asupra pedepselor complementare. Pentru aceste motive, noile efecte
ale circumstanelor atenuante, fiind mai restrnse, sunt mai puin favorabile
dect cele din vechea reglementare. Prin urmare, n cazul infraciunilor pentru
care pedeapsa prevzut de lege este nchisoarea sau amenda, legea penal mai
favorabil este legea veche.
Doar n cazul deteniunii pe via, noile dispoziii sunt mai favorabile n com
paraie cu art. 77 CP 1969: n cazul existenei unor circumstane atenuante,
pedeapsa va fi nchisoarea de la 10 la 20 de ani, iar nu de la 10 la 25 de ani, ca n
legea veche.
Cu toate acestea, n stabilirea legii penale mai favorabile n situaii tranzitorii,
n cazul existenei unor circumstane atenuante, trebuie avute n vedere nu numai
111 V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general..., p. 528.

Sebastian Rduleu

163

Partea general

A r i . 77

dispoziiile de mai sus referitoare la efectele unor astfel de circumstane, ci i


limitele speciale ale pedepselor n cadrul legilor penale succesive. Circumstanele
atenuante i limitele speciale ale pedepsei nu sunt instituii juridice care pot
funciona autonom, ambele interacionnd n cadrul instituiei mai largi a indi
vidualizrii pedepsei. Prin urmare, determinarea legii penale mai favorabile ar
trebui fcut global, cu luarea n considerare a ambelor criterii111. Considerm c
ntr-o astfel de situaie legea penala mai favorabil nu poate fi determinat dect
in concreto, prin observarea efectelor pe care aplicarea conjugat a celor dou
criterii menionate mai sus le produce ntr-o cauz determinat.

A r t . 7 7 . Circumstane agravante. Urmtoarele mprejurri constituie

circumstane agravante:
a) svrirea faptei de trei sau mai multe persoane mpreun;
b) svrirea infraciunii prin cruzimi sau supunerea victimei la trata
mente degradante;
c) svrirea infraciunii prin metode sau mijloace de natur s pun n
pericol alte persoane ori bunuri;
d) svrirea infraciunii de ctre un infractor major, dac aceasta a fost
comis mpreun cu un minor;
e) svrirea infraciunii profitnd de starea de vdit vulnerabilitate
a persoanei vtmate, datorat vrstei, strii de sntate, infirmitii sau
altor cauze;
f) svrirea infraciunii n stare de intoxicaie voluntar cu alcool sau
cu alte substane psihoactive, cnd a fost provocat n vederea comiterii
infraciunii;
g) svrirea infraciunii de ctre o persoan care a profitat de situaia
prilejuit de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgen;
h) svrirea infraciunii pentru motive legate de ras, naionalitate,
etnie, limb, religie, gen, orientare sexual, opinie ori apartenen politic,
avere, origine social, vrst, dizabilitate, boal cronic necontagioas sau
infecie 1IIV/SIDA ori pentru alte mprejurri de acelai fel, considerate de
fptuitor drept cauze ale inferioritii unei persoane n raport cu celelalte.
COMENTARIU
Textul analizat stabilete opt circumstane agravante legale, adic mprejurri
care produc efecte ori de cte ori instana de judecat constat existena lor n
fapt. Ele reflect ntotdeauna o mai mare gravitate a faptei comise, precum i o
periculozitate sporit a infractorului i, prin urmare, impun instanei de judecat
s aplice pedepse mai drastice.
Spre deosebire de ort. 75 CP 1969, nu mai sunt instituite circumstane agra
vante judiciare, ci numai circumstane agravante legale. Aceast modificare le
gislativ reprezint o aplicare a principiului legalitii pedepselor prevzut de
1,1 F l.S t r e t e a n u , Documentare..., p. 18-19.

164

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 77

art. 23 alin. (12) din Constituia Romniei i de art. 2 NCP, precum i o ntrire a
previzibilitii legii penale.
Legea penala mai favorabila. n ceea ce privete circumstanele agravante
legale, noul Cod penal a preluat n linii mari dispoziiile n materie din reglemen
tarea anterioar, dar au fost adjse i modificri, unele de natur s nspreasc
normele cuprinse n textul analizat, dar i altele care reprezint eliminarea unor
circumstane agravante din legea veche. n legtur cu prima categorie de mo
dificri, menionm, n primul rnd, completarea textului de la lit. b), n sensul
c reprezint o circumstan agravant i svrirea faptei prin supunerea vic
timei la tratamente degradante. n acest sens, legiuitorul a neles s protejeze
mai accentuat integritatea victimei, n acord cu dispoziiile art. 3 din Convenia
european a drepturilor omului i art. 22 alin. (2) din Constituia Romniei. n
al doilea rnd, s-a introdus o nou circumstan agravant, i anume svrirea
infraciunii profitnd dc starea de vdit vulnerabilitate a persoanei vtmate,
datorat vrstei, strii de sntate, infirmitii sau altor cauze. n al treilea rnd,
a fost extins sfera de aplicare a circumstanei agravante constnd n intoxicarea
voluntar provocat n vederea svririi infraciunii, lundu-sen considerare nu
numai intoxicaia cu alcool, ci i cu alte substane psihoactivem. n al patrulea rnd, a
fost extins circumstana agravant constnd n svrirea faptei de ctre o persoan
care a profitat de situaia prileju t de o calamitate, n sensul c ea cuprinde acum
i situaiile determinate de starea de asediu sau de starea de urgen. n al cincilea
rnd, norma referitoare la circumstana agravant prevzut de art. 77 lit. h) a fost
completat, iar enumerarea motvelor respective a devenit exemplificativ, aceast
circumstan agravant opernd i pentru alte mprejurri de acelai fel".
n ceea ce privete aspectele mai favorabile ale textului analizat n comparaie
cu vechea reglementare, menionm renunarea la circumstana agravant a
svririi infraciunii prin violene asupra membrilor familiei. Aceast mprejurare
reprezint ns n prezent, conform art. 199 NCP, o form agravat a anumitor
infraciuni contra vieii sau contra integritii corporale ori sntii. n aceeai
ordine de idei, s-a renunat la fosta circumstan agravant constnd n svrirea
infraciunii din motive josnice, ns motivele svririi infraciunii i scopul urmrit
pot fi utilizate de instan ca un criteriu general de individualizare a pedepsei. n
fine, aa cum am artat, noul text de lege nu mai prevede circumstanele agravante
judiciare, care erau reglementate de art. 75 alin. (2) CP 1969.
Avnd n vedere multiplele modificri care nspresc textul de lege analizat,
legea penal mai favorabil pare a fi legea veche. Totui, nu trebuie pierdute din
vedere elementele favorabile introduse. n aceste condiii, apreciem c norma
penal mai favorabil poate fi stabilit cu mai mare acuratee in concreto, n funcie
de mprejurrile cauzei.1

111 Conform art. 241 din Legea nr. 187/2012 privind punerea n aplicare noului Cod penal, prin
substane psihoactive" se nelege substanele stabilite prin lege, la propunerea Ministerului Sn
tii.

Sebastian Rduleu

165

Partea general

A r i. 78-79
A

A ri. 78. Efectele circumstanelor agravante. (1) In cazul n care exist


circumstane agravante, se poate aplica o pedeaps pn la maximul
special. Dac maximul special este nendestultor, n cazul nchisorii se
poate aduga un spor pn la 2 ani, care nu poate depi o treime din acest
maxim, iar n cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime
din maximul special.
(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singur dat,
indiferent de numrul circumstanelor agravante reinute.
COMENTARIU
Circumstanele agravante au ca efect posibilitatea aplicrii unei pedepse
pn la maximul special, iar dac acesta este considerat insuficient, se poate
aplica, n cazul pedepsei nchisorii, un spor de pn la 2 ani, fr s poat depi
o treime din acest maxim. n cazul amenzii, sporul care se poate aplica este de
cel mult o treime din maximul special. Ca i n situaia circumstanelor atenuate,
efectul circumstanelor agravante se produce o singur dat, indiferent de nu
mrul circumstanelor agravante reinute. Trebuie ns subliniat c efectul cir
cumstanelor agravante este facultativ, fiind lsat la latitudinea instanei.
Legea penala mai favorabila. n noul Cod penal, dispoziiile privind efectele
circumstanelor agravante sunt mai blnde dect cele corespunztoare din Codul
penal din 1969 (art. 78), care permiteau, n cazul pedepsei nchisorii, adugarea
unui spor de pn la 5 ani. Cu toate acestea, n stabilirea legii penale mai favorabile
n situaii tranzitorii, n cazul existenei unor circumstane agravante, trebuie
avute n vedere nu numai dispoziiile de mai sus referitoare la efectele unor astfel
de circumstane, ci i limitele speciale ale pedepselor n cadrul legilor penale
succesive. Circumstanele agravante i limitele speciale ale pedepsei nu sunt
instituii juridice care pot funciona autonom, ambele interacionnd n cadrul
instituiei mai largi a individualizrii pedepsei. Prin urmare, determinarea legii
penale mai favorabile ar trebui fcut global, cu luarea n considerare a ambelor
criterii111. Considerm c ntr-o astfel de situaie legea penal mai favorabil
nu poate fi determinat dect in concreto, prin observarea efectelor pe care
aplicarea conjugat a celor dou criterii menionate mai sus le produce ntr-o
cauz determinat.
Avnd n vedere c pentru cele mai multe infraciuni limitele speciale ale pe
depsei scad prin noul Cod penal, precum i caracterul mai blnd al noii legi din
perspectiva efectelor circumstanelor agravante, n majoritatea situaiilor tranzi
torii de acest tip, noua reglementare va fi considerat lege penal mai favorabil.

A rt. 79. Concursul ntre cauze de atenuare sau de agravare. (1) Cnd
n cazul aceleiai infraciuni sunt incidente dou sau mai multe dispoziii
care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevzute
de lege pentru infraciunea svrit se reduc prin aplicarea succesiv a dis
1,1 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 20.

166

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 80

poziiilor privitoare la tentativ, circumstane atenuante i cazuri speciale


de reducere a pedepsei, n aceast ordine.
(2) Dar sunt incidente dou sau mai multe dispoziii rare au ca efect
agravarea rspunderii penale, pedeapsa se stabilete prin aplicarea succe
siv a dispoziiilor privitoare la circumstane agravante, infraciune conti
nuat, concurs sau recidiv.
(3) Cnd n cazul aceleiai infraciuni sunt incidente una sau mai multe
cauze de reducere a pedepsei i una sau mai multe cauze de majorare a
pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevzute de lege pentru infrac
iunea svrit se reduc conform alin. (1), dup care limitele de pedeaps
rezultate se majoreaz conform alin. (2).
COMENTARIU
Noul Cod penal ofer soluii diferite pentru concursul ntre cauze de atenuare
sau de agravare fa de cele existente n art. 80 CP 1969. Noua reglementare este
mai clar i mai sistematizat, fiind n concordan cu celelalte norme relevante
din noul Cod penal.
Atunci cnd cu privire la aceeai infraciune sunt aplicabile dou sau mai multe
cauze de atenuare, limitele speciale prevzute de lege pentru acea infraciune se
reduc succesiv prin aplicarea mai nti a dispoziiilor privitoare la tentativ (art. 33
NCP), apoi a dispoziiilor referitoare la circumstanele atenuante (art. 76 NCP) i, n
cele din urm, a dispoziiilor legale privind cazuri speciale de reducere a pedepsei.
Dac sunt aplicabile dou sau mai multe cauze de agravare a rspunderii pena
le, pedeapsa va fi stabilit prin aplicarea mai nti a dispoziiilor legale privitoare
la circumstanele agravante (art. 78 NCP), apoi a dispoziiilor legale privind infrac
iunea continuat (art. 36 NCP). dup aceea a dispoziiilor privind concursul de
infraciuni (art. 39 NCP) i, n cele din urm, a dispoziiilor privind recidiva (art. 43
NCP).
n situaia n care cu privire la o infraciune sunt incidente att cauze de ate
nuare, ct i cauze de agravare a rspunderii penale, limitele speciale ale pedepsei
prevzute de lege pentru acea infraciune se reduc prin aplicarea cauzelor de ate
nuare, conform primei reguli de mai sus, iar limitele de pedeaps astfel diminuate
se vor majora prin aplicarea celei de-a doua reguli prezentate anterior.

Seciunea a 3-a. Renunarea


la aplicarea pedepsei
A r i. 8 0 . Condiiile renunrii la aplicarea pedepsei. (1) Instana poate

dispune renunarea la aplicarea pedepsei dac sunt ntrunite urmtoarele


condiii:
a)
infraciunea svrit prezint o gravitate redus, avnd n vedere
natura i ntinderea urmrilor produse, mijloacele folosite, modul i mpre
jurrile n care a fost comis, motivul i scopul urmrit;
Sebastian Rduleu

167

Partea general

A r i. 80

b)
n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterior svr
irii infraciunii, de eforturile depuse de acesta pentru nlturarea sau di
minuarea consecinelor infraciunii, precum i de posibilitile sale de n
dreptare, instana apreciaz c aplicarea unei pedepse ar fi inoportun din
cauza consecinelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.
(2) Nu se poate dispune renunarea la aplicarea pedepsei dac:
a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excepia cazurilor
prevzute n art. 42 lit. a) i lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea
ori s-a mplinit termenul de reabilitare;
b) fa de acelai infractor s-a mai dispus renunarea la aplicarea pedepsei
n ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infraciunii pentru care este judecat;
c) infractorul s-a sustras de la urmrire penal ori judecat sau a ncercat
zdrnicirea aflrii adevrului ori a identificrii i tragerii la rspundere
penal a autorului sau a participanilor;
d)
1'1pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit este nchi
soarea mai mare de 5 ani.
(3) In caz de concurs de infraciuni, renunarea la aplicarea pedepsei se
poate dispune dac pentru fiecare infraciune concurent sunt ndeplinite
condiiile prevzute n alin. (1) i alin. (2).
A

COMENTARIU
Renunarea la aplicarea pedepsei, instituie juridic nou-introdus\r\ legislaia
penal din Romnia, permite judectorului ca, n anumite condiii, atunci cnd are
convingerea c infractorul se poate ndrepta prin aplicarea unui avertisment, s
nu i aplice o pedeaps pentru infraciunea ce face obiectul judecii. Chiar dac
toate condiiile cerute de lege sunt ndeplinite, utilizarea acestei instituii nu este
obligatorie, c\ facultativa, instana de judecat fiind cea care apreciaz dac este
sau nu oportun.
Condiiile prevzute de lege pentru a se putea renuna la aplicarea pedepsei se
mpart n dou categorii, unele care se refer la infraciunea svrit i altele care
se refer la persoana infractorului. n ceea ce privete infraciunea, aceasta trebuie
s prezinte gravitate redus, care este apreciat n funcie de anumite criterii
prevzute expres de lege, ce sunt similare criteriilor generale de individualizare a
pedepselor prevzute de art. 74 lit. a)-d) NCP. n ceea ce privete persoana infrac
torului, trebuie ca instana s aprecieze c aplicarea unei pedepse ar fi inoportun
n raport de anumite criterii care, n linii mari, sunt asemntoare cu criteriile
generale de individualizare a pedepsei prevzute de art. 74 lit. e)-g) NCP.
Textul de lege analizat exclude oosibilitatea renunrii la aplicarea pedepsei
n patru situaii distincte, care sunt de natur s demonstreze fie c perseveren
a infractorului n conduita antisocial, fie o gravitate mai mare a infraciunii
svrite. Aceast instituie nu poate fi aplicat dac infractorul a mai suferit*
1,1 Lit. d) de la alin. (2) al art. 80 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 6 din
Legea nr. 187/2012.

168

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 80

anterior o condamnare111, cu excepia cazurilor cnd a intervenit reabilitarea


sau s-a mplinit termenul de reabilitare ori cnd condamnarea respectiv a fost
pentru o fapt care nu mai este prevzut de legea penal [art. 42 lit. a) NCP] sau
infraciunea respectiv a fost amnistiat [art. 42 lit. b) NCP]. Potrivit art. 9 alin. (2)
din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod penal, infraciunile
comise n timpul minoritii, pentru care s-au aplicat pedepse n baza dispoziiilor
Codului penal din 1969, nu consttuie impedimente pentru dispunerea renunrii la
aplicarea pedepsei pentru o infraciune comis ulterior condamnrii definitive. De
asemenea, nu se poate renuna la aplicarea pedepsei fa de un infractor care a
mai beneficiat de aceast instituie n ultimii doi ani anteriori comiterii infraciunii
pentru care este judecat. n plus, instana nu poate s nu aplice pedeapsa dac
infractorul s-a sustras de la urmrirea penal sau de la judecat ori a ncercat
zdrnicirea aflrii adevrului sau a ncercat mpiedicarea identificrii i tragerii la
rspundere penal a celorlali participani. n fine, nu se poate renuna la aplicarea
pedepsei cnd pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea ce face obiectul
judecii este mai mare de 5 ani.
Renunarea la aplicarea pedepsei poate opera i n cazul unui concurs de infrac
iuni, ns n aceast situaie trebuie ca pentru fiecare infraciune concurent s
fie ndeplinite condiiile menionate mai sus.
Legea penala mai favorabila. Aa cum am menionat, renunarea la aplicarea
pedepsei este o instituie nou. Pentru faptele cu un pericol social redus, n Codul
penal din 1969 exista instituia prevzut de art. 181, care nu a mai fost preluat n
noua reglementare. Prin urmare, n practic poate aprea problema aplicrii legii
penale n timp cu privire la faptele de o gravitate redus. ntruct renunarea la
aplicarea pedepsei poate fi dispus numai de ctre judector, problema comparrii
textului de lege analizat cu dispoziiile art. 181 CP 1969 se poate pune numai n
cursul judecii, n cursul urmririi penale fiind incidente dispoziiile art. 318 NCPP
care reglementeaz instituia renunrii la urmrirea penal121.
111 Potrivit art. 239 din Legea nr. 187/2012, Termenul c o n d a m n a r e utilizat n cuprinsul art. 80
alin. (2) lit. a) din Codul penal se refer i la hotrrile prin care, fa de inculpat, s-a luat, n timpul
minoritii, o msur educativ, n afar de cazul n care au trecut cel puin 2 ani de la data executrii
sau considerrii ca executat a acestei msuri".
m Art. 318 NCPP: Renunarea la urmrirea penal. (1) n cazul infraciunilor pentru care legea
prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa nchisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renuna la
urmrirea penal cnd, n raport cu coninutul faptei, cu modul i mijloacele ce svrire, cu scopul
urmrit i cu mprejurrile concrete de svrire, cu urmrile produse sau care s-ar fi putut produce
prin svrirea infraciunii, constat c nu exist un interes public n urmrirea acesteia. (2) Cnd
autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute n vedere i persoana sus
pectului sau a inculpatului, conduita avut anterior svririi infraciunii i eforturile depuse pentru
nlturarea sau diminuarea consecinelor infraciunii. (3) Procurorul poate dispune, dup consulta
rea suspectului sau a inculpatului, ca acesta s ndeplineasc una sau mai multe dintre urmtoarele
obligaii: a) s nlture consecinele faptei penale sau s repare paguba produs ori s convin cu
partea civil o modalitate de reparare a acesteia; b) s cear public scuze persoanei vtmate; c) s
presteze o munc neremunerat n foosul comunitii, pe o perioad cuprins ntre 30 i 60 de
zile, n afar de cazul n care, din cauza strii de sntate, persoana nu poate presta aceast munc;
d) s frecventeze un program de consiliere. (4) n cazul n care procurorul dispune ca suspectul sau

Sebastian Rduleu

169

Partea general

A r i. 81

Comparnd instituia renunrii la aplicarea pedepsei cu dispoziiile art. 181CP


1969, se observ c noua reglementare impune mai multe condiii de aplicare, ceea
ce ar putea conduce la concluzia c este mai sever. n schimb, art. 181 CP 1969
prevedea totui posibilitatea aplicrii unor sanciuni cu caracter administrativ. n
situaia aplicrii unei amenzi cu caracter administrativ n temeiul art. 91 lit. c) CP
1969, dispoziiile legii vechi pot fi considerate mai drastice111. Prin urmare, n astfel
de situaii tranzitorii, legea mai favorabil va fi determinat doar n concret, n
funcie de circumstanele cauzei.
n situaia n care, n cursul procesului, se constat c ar fi mai favorabile dispo
ziiile din legea veche, procurorul va dispune clasarea, iar instana de judecat
va dispune achitarea. Aceste dispoziii exprese prevzute n art. 19 din Legea
nr. 255/2013 au fost necesare, ntruct n noul Cod de procedur penal nu mai
exist un temei de scoatere de sub urmrire penal sau de achitare echivalent
celui prevzut de art. 10 alin. (1) lit. b1) CPP 1968.

A r i. 8 1 . Avertismentul. (l)Cnd dispune renunarea la aplicarea pe

depsei, instana aplic infractorului un avertisment.


(2) Avertismentul const n prezentarea motivelor de fapt care au deter
minat renunarea la aplicarea pedepsei i atenionarea infractorului asupra
conduitei sale viitoare i a consecinelor la care se expune dac va mai
comite infraciuni.
(3) n caz de concurs de infraciuni se aplic un singur avertisment.
COMENTARIU
Cnd instana renun la aplicarea pedepsei, va aplica infractorului, obligatoriu,
un avertisment, care va cuprinde motivele de fapt, concrete, care au fost avute
n vedere pentru a nu fi aplicat pedeapsa. De asemenea, avertismentul va mai
cuprinde i atragerea ateniei infractorului cu privire la comportamentul su viitor,
precum i la consecinele pe care leva suporta dac va mai svri noi infraciuni.
n situaia renunrii la aplicarea pedepsei pentru mai multe infraciuni aflate
n concurs, se va aplica un singur avertisment.*
inculpatul s ndeplineasc obligaiile prevzute la alin. (3), stabilete prin ordonan termenul pn
la care acestea urmeaz a fi ndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru
obligaii asumate prin acord de mediere ncheiat cu partea civil i care curge de la comunicarea
ordonanei. (5) Ordonana de renunare la urmrire cuprinde, dup caz, meniunile prevzute la
art. 286 alin. (2), precum i dispoziii privind msurile dispuse conform alin. (3) cin prezentul arti
col i art. 315 alin. (2)-(4), termenul pn la care trebuie ndeplinite obligaiile prevzute la alin. (3)
din prezentul articol i sanciunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum i cheltuielile judici
are. |6) n cazul nendeplinirii cu rea-credin a obligaiilor n termenul prevzut la alin. (4), procuro
rul revoc ordonana. Sarcina de a face dovada ndeplinirii obligaiilor sau prezentarea motivelor de
nendeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O nou renunare la urmrirea penal
n aceeai cauz nu mai este posibil. (7) Ordonana prin care s-a dispus renunarea la urmrirea
penal se comunic n copie persoanei care a fcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, dup
caz, altor persoane interesate".
1,1 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 18.

170

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 2-82

A ri. 8 2 .m Anularea i efectele renunrii la aplicarea pedepsei. (1)


Persoana fa de care s-a dispus renunarea la aplicarea pedepsei nu este
s u p u s n ic iu n e i d e c d e ri, in te rd ic ii sa u in c a p a c it i ce a r p u te a d e c u rg e

din infraciunea svrit.


(2) Renunarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executrii
msurilor de siguran i a obligaiilor civile prevzute n hotrre.
(3) Dac n termen de 2 ani de la rmnerea definitiv a hotrrii prin
care s-a dispus renunarea la aplicarea pedepsei se descoper c persoana
fa de care s-a luat aceast msur svrise anterior rmnerii definitive
a hotrrii o alt infraciune, pentru care i s-a stabilit o pedeaps chiar dup
expirarea acestui termen, renunarea la aplicarea pedepsei se anuleaz i
se stabilete pedeapsa pentru infraciunea care a atras iniial renunarea la
aplicarea pedepsei, aplicndu-se apoi, dup caz, dispoziiile privitoare la
concursul dc infraciuni, recidiv sau pluralitate intermediar.
COMENTARIU
Efectul renunrii la aplicarea pedepsei const n faptul c persoana respectiv
nu suport nicio decdere, interdicie sau incapacitate care ar putea rezulta din
svrirea infraciunii. Renunarea la aplicarea pedepsei nu produce ns niciun
efect asupra msurilor de siguran, persoana fa de care s-a dispus o astfel de
msur fiind datoare s se supun executrii ei chiar de la data rmnerii definitive
a hotrrii judectoreti, ntruct scopul este acela de a nltura o stare de pericol
i de a prentmpina svrirea faptelor prevzute de legea penal. De asemenea,
renunarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte nici asupra obligaiilor civile
prevzute n hotrre, care trebuie s fie executate integral de ctre persoana fa
de care s-a dispus msura.
Renunarea la aplicarea pedepsei se anuleaz121dac, ntr-un interval de 2 ani
de la data rmnerii definitive a hotrrii prin care a fost dispus, se descoper
c persoana svrise anterior acestui moment o alt infraciune pentru care i s-a
stabilit o pedeaps. n cazul anulrii se stabilete o pedeaps pentru infraciunea
pentru care iniial se renunase la aplicarea pedepsei. n raport de cealalt infrac
iune descoperit se aplic, n funcie de situaie, regulile privind concursul de
infraciuni (art. 39 NCP), recidiva (43 NCP) sau pluralitatea intermediar [art. 44
alin. (2) NCP].

Seciunea a 4-a. Amnarea aplicrii pedepsei


A ri. 112. Condiiile amnrii aplicrii pedepsei. (1) Instana poate dis
pune amnarea aplicrii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere,
dac sunt ntrunite urmtoarele condiii:1
111 Art. 82 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 7 din Legea nr. 187/2012.
1,1 Instana competent i procedura n caz de anulare a renunrii la aplicarea pedepsei sunt
reglementate n art. 5811NCPP.

Sebastian Rduleu

171

Partea general

A r i. 83

a) pedeapsa stabilit, inclusiv n cazul concursului de infraciuni, este


amenda sau nchisoarea de cel mult 2 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa nchisorii,
cu excepia cazurilor prevzute n art. 42 lit. a) i lit. b) sau pentru care a
intervenit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare;
c) infractorul i-a manifestat acordul de a presta o munc neremunerat
n folosul comunitii;
d) n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterior svr
irii infraciunii, de eforturile depuse de acesta pentru nlturarea sau di
minuarea consecinelor infraciunii, precum i de posibilitile sale de n
dreptare, instana apreciaz c aplicarea imediat a unei pedepse nu este
necesar, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioad
determinat.
(2) Nu se poate dispune amnarea aplicrii pedepsei dac pedeapsa
prevzut de lege pentru infraciunea svrit este de 7 ani sau mai mare
sau dac infractorul s-a sustras de la urmrire penal ori judecat sau
a ncercat zdrnicirea aflrii adevrului ori a identificrii i tragerii la
rspundere penal a autorului sau a participanilor.
(3) Amnarea aplicrii pedepsei nchisorii atrage i amnarea aplicrii
amenzii care nsoete pedeapsa nchisorii n condiiile art. 62.
(4)
1'1Sunt obligatorii prezentarea motivelor care au determinat amnarea
aplicrii pedepsei i atenionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare
i a consecinelor la care se expune dac va mai comite infraciuni sau nu va
respecta msurile de supraveghere ori nu va executa obligaiile ce i revin
pe durata termenului de supraveghere.
COMENTARIU
Aceast instituie juridic, nou-introdus n legislaia penal din Romnia,
const n prerogativa instanei de judecat ca, n anumite condiii, atunci cnd
apreciaz c aplicarea imediat a unei pedepse nu este necesar, s stabileasc
pedeapsa, dar s dispun amnarea aplicrii ei, fixnd un termen de supraveghere
de 2 ani. ns, chiar dac toate condiiile cerute de lege sunt ndeplinite, utilizarea
acestei instituii nu este obligatorie, ci facultativ, instana de judecat fiind cea
care apreciaz dac este sau nu oportun. Amnarea aplicrii pedepsei nu repre
zint o modalitate propriu-zis de individualizare a executrii pedepsei, aa cum
este suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, pentru c n cazul am
nrii aplicrii pedepsei nu exist o pedeaps aplicat121.
Pentru a putea fi amnat aplicarea pedepsei, trebuie ndeplinite cumulativ
mai multe condiii. n primul rnd, trebuie ca pedeapsa stabilit de instan n
cazul concret s fie amenda sau nchisoarea de cel mult 2 ani. n al doilea rnd,
1,1 Alin. (4) al art. 83 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 8 din Legea
nr. 187/2012.
m FI. S tre te a n u , Documentare..., nota 14, p. 20.

172

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 83

trebuie ca infractorul s nu fi fost condamnat anterior la pedeapsa nchisorii,


cu excepia cazurilor cnd a intervenit reabilitarea sau s-a mplinit termenul de
reabilitare ori cnd condamnarea respectiv a fost pentru o fapt care nu mai este
prevzut de legea penal [art. 42 lit. a) NCP] sau infraciunea respectiv a fost
amnistiat [art. 42 lit. b) NCP]. Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 privind
punerea n aplicare a noului Cod penal, infraciunile comise n timpul minoritii,
pentru care s-au aplicat pedepse n baza dispoziiilor Codului penal din 1969, nu
constituie impedimente pentru dispunerea amnrii aplicrii pedepsei pentru o
infraciune comis ulterior condamnrii definitive. n al treilea rnd, trebuie ca
infractorul s i dea acordul pentru prestarea unei munci neremunerate n folosul
comunitii. n fine, instana trebuie ca, pe baza unor criterii de apreciere care in
de persoana infractorului, s i formeze convingerea c nu este necesar aplicarea
unei pedepse, ci doar supravegherea acestuia timp de 2 ani.
Prin excepie, n cazul infraciunii de abandon de familie, dac pan la rm
nerea definitiv a hotrrii de condamnare inculpatul i ndeplinete obligaiile,
instana dispune, dup caz, amnarea aplicrii pedepsei sau suspendarea execu
trii pedepsei sub supraveghere, chiar dac nu sunt ndeplinite condiiile prevzute
de lege pentru aceasta [art. 378 alin. (5) NCP]. De asemenea, potrivit 380 alin. (3)
NCP, n cazul infraciunii de mp edicare a accesului la nvmntul general obli
gatoriu, dac pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare inculpatul
asigur reluarea frecventrii cursurilor de ctre minor, instana dispune, dup caz,
amnarea aplicrii pedepsei sau suspendarea executrii pedepsei sub suprave
ghere, chiar dac nu sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru aceasta.
Textul de lege analizat exclude posibilitatea amnrii aplicrii p e d e p s e idou
situaii referitoare fie la limitele speciale ale pedepsei, fie la mprejurri care de
monstreaz o perseveren a infractorului n conduita antisocial. Astfel, nu poate
fi utilizat aceast instituie atunci cnd legea prevede pentru infraciunea ce face
obiectul judecii o pedeaps de 7 ani sau mai mare. De asemenea, aplicarea
pedepsei nu poate fi amnat dac infractorul s-a sustras de la urmrirea pena
l sau de la judecat ori a ncercat zdrnicirea aflrii adevrului sau a ncercat
mpiedicarea identificrii i tragerii la rspundere penal a autorului sau a celorlali
participani.
n situaia amenzii care nsoete pedeapsa nchisorii, dac instana amn
aplicarea pedepsei nchisorii, este obligat s amne i aplicarea pedepsei amenzii.
Hotrrea judectoreasc trebuie s cuprind distinct att motivele care au
determinat instana s amne aplicarea pedepsei, ct i avertizarea infractorului cu
privire la comportamentul su viitor, precum i la consecinele pe care le va suporta
dac va mai svri noi infraciuni sau nu va respecta msurile de supraveghere
i nu i va ndeplini obligaiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere.
Legea penala mai favorabila. Instituia amnrii aplicrii pedepsei este o insti
tuie nou n legislaia penal din Romnia, astfel nct nu are corespondent n
Codul penal din 1969. Cu toate acestea, problema legii penale mai favorabile se
poate pune n cazul n care comparm aceste dispoziii cu cele -eferitoare la sus
pendarea condiionat a executrii pedepsei, instituie asemntoare prevzut
Sebastian rduleu

173

Partea general

A r i. 84-85

de art. 81 i urm. CP 1969, dar care nu se mai regsete n actuala lege penal. Con
diiile de aplicare a suspendrii condiionate a executrii pedepsei, prevzute n
art. 81 CP 1969, sunt mai favorabile111dect condiiile amnrii aplicrii pedepsei
analizate mai sus: pedeapsa aplicat poate fi mai mare, nu exist o limit a pedep
sei prevzute de lege, nu exist posibilitatea obligrii la prestarea unei munci
neremunerate n folosul comunitii, nu exist condiii exprese referitoare la
conduita procesual a infractorului etc. mprejurarea c termenul de ncercare
prevzut de art. 82 CP 1969 este mai lung dect termenul de supraveghere prev
zut de art. 84 NCP nu ar trebui s aib relevan prea mare n cadrul acestei
comparaii, ntruct criteriul predominant din acest punct de vedere ar trebui
s fie coninutul obligaiilor impuse, nu termenul pe care se dispune msura
respectiv. Acest argument este indicat de altfel de ctre legiuitorn art. 16 alin. (2)
din Legea nr. 187/2012, atunci cnd se compar instituia suspendrii pedepsei
sub supraveghere n cele dou legi penale succesive. Pentru identitate de raiune,
considerm c el poate fi folosit i n cazul actualei comparaii. n plus, n art. 15 din
aceeai lege se prevede c msura suspendrii condiionate a executrii pedepsei
aplicat anterior intrrii n vigoare a noului Cod penal se menine i dup aceast
dat, iar regimul ei, inclusiv sub aspectul revocrii sau anularii, este cel prevzut de
Codul penal din 1969, ceea ce poate conduce la ideea c, n concepia legiuitorului,
vechea modalitate de individualizare a executrii pedepsei ar fi mai favorabil.

A ri. 81. Termenul de supraveghere. (1) Termenul de supraveghere


este de 2 ani i se calculeaz de la data rmnerii definitive a hotrrii prin
care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei.
(2)
Pe durata termenului de supraveghere, persoana fa de care s-a
dispus amnarea aplicrii pedepsei trebuie s respecte msurile de suprave
ghere i s execute obligaiile ce i revin, n condiiile stabilite de instan.
COMENTARIU
Termenul de supraveghere fixat de instan n cazul n care dispune amnarea
aplicrii pedepsei este de 2 ani i curge din momentul rmnerii definitive a hotrrii
judectoreti prin care s-a dispus amnarea. Pe tot parcursul acestui interval de
timp, trebuie respectate msurile de supraveghere i trebuie executate obligaiile
stabilite de instan prin hotrre, n caz contrar, fiind incidente dispoziiile art. 88
alin. (1) NCP privind revocarea amnrii aplicrii pedepsei.

A ri. 85. Msurile de supraveghere i obligaiile. (1) Pe durata terme


nului de supraveghere, persoana fa de care s-a dispus amnarea aplicrii
pedepsei trebuie s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a) s se prezinte la serviciul de probaiune, la datele fixate de acesta;

1,1 Ib id e m .

174

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 85

b)
s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu supra
vegherea sa;
r) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care
depete 5 zile, precum i ntoarcerea;
d) s comunice schimbarea locului de munc;
e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul
mijloacelor sale de existen.
(2) Instana poate impune persoanei fa de care s-a dispus amnarea
aplicrii pedepsei s execute una sau mai multe dintre urmtoarele obligaii:
a) s urmeze un curs de pregtire colar ori de calificare profesional;
b) s presteze o munc neremunerat n folosul comunitii, pe o
perioad cuprins ntre 30 i 60 de zile, n condiiile stabilite de instan,
afar de cazul n care, din cauza strii de sntate, persoana nu poate presta
aceast munc. Numrul zilnic de ore se stabilete prin legea de executare
a pedepselor;
c) s frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social
derulate de ctre serviciul de probaiune sau organizate n colaborare cu
instituii din comunitate;
d) s se supun msurilor de control, tratament sau ngrijire medical;
e) s nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu
persoanele cu care a comis infraciunea sau cu alte persoane, stabilite de
instan, ori s nu se apropie de acestea;
f) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifestri sportive,
culturale ori la alte adunri publice, stabilite de instan;
g) s nu conduc anumite vehicule stabilite de instan;
h) s nu dein, s nu foloseasc i s nu poarte nicio categorie de arme;
i) s nu prseasc teritoriul Romniei fr acordul instanei;
j) s nu ocupe sau s nu exercite funcia, profesia, meseria ori activitatea
de care s-a folosit pentru svrirea infraciunii.
(3)
m Pentru stabilirea obligaiei prevzute la alin. (2) lit. b), instana va
consulta informaiile puse la dispoziie periodic de ctre serviciul de pro
baiune cu privire la posibilitile concrete de executare existente la nivelul
serviciului de probaiune i la nivelul instituiilor din comunitate.
(4) Cnd stabilete obligaia prevzut la alin. (2) lit. e)-g), instana
individualizeaz, n concret, coninutul acestei obligaii, innd seama de
mprejurrile cauzei.
(5) Persoana supravegheat trebuie s ndeplineasc integral obligaiile
civile stabilite prin hotrre, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea
termenului de supraveghere.1

111 Alin. (3) i (4) ale art. 85 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 245 pct. 9 din Legea
nr. 187/2012.

Sebastian Rduleu

175

Partea general

A r i. 88

COMENTARIU
Prin amnarea aplicrii pedepsei, infractorul, pe parcursul termenului de supra
veghere, trebuie s respecte msurile menionate n primul alineat al textului
analizat i s execute obligaiile stabilite de instan [obligaiile pe care le poate
impune instana sunt enumerate n alin. (2) al art. 85]. Aadar, msurile de supra
veghere sunt stabilite prin lege i ele sunt impuse de drept persoanei fa de care
se dispune amnarea aplicrii pedepsei, n timp ce obligaiile sunt lsate la lati
tudinea judectorului. Acesta poate s impun infractorului una sau mai multe
dintre obligaiile enumerate n textul de lege.
Msurile de supraveghere au rol jl de a institui un control general asupra activi
tilor persoanei fa de care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei, fiindu-i supra
vegheate deplasrile, eventualele schimbri de domiciliu sau de loc de munc,
precum i mijloacele de existen. Obligaiile ce pot fi instituite de instan au
rolul de a adapta acest regim de supraveghere la specificul cauzei i la persoana
infractorului, fiind puse la dispoziia instanei multiple posibiliti de a configura
un regim de supraveghere ct mai eficient, n acord cu circumstanele concrete
ale speei.
n cadrul acestei noi instituii juridice, legiuitorul a acordat o mare importan
executrii obligaiilor civile pe care instana le stabilete n sarcina persoanei supra
vegheate. Acestea trebuie ndeplinite integral cel mai trziu cu trei luni nainte
de expirarea termenului de supraveghere, nendeplinirea lor fiind de natur s
duc, n anumite cazuri, la revocarea amnrii aplicrii pedepsei, conform art. 88
alin. (2) NCP.

A rt. 88. Supravegherea. (1) Pe durata termenului de supraveghere,


datele prevzute n art. 85 alin. (1) lit. c)-e) se comunic serviciului de pro
baiune.
(2) Supravegherea executrii obligaiilor prevzute n art. 85 alin. (2)
lit. a)-c) i alin. (5) se face de serviciul de probaiune. Verificarea modului
de ndeplinire a obligaiilor prevzute n art. 85 alin. (2) lit. d)-j) se face de
organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaiune cu privire la orice
nclcare a acestora.
(3) Serviciul de probaiune va lua msurile necesare pentru a asigura
executarea obligaiilor prevzute n art. 85 alin. (2) lit. a)-d), ntr-un termen
ct mai scurt de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probaiune are
obligaia s sesizeze instana, dac:
a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligaiilor impuse
de instan, fie ncetarea executrii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheat nu respect msurile de supraveghere sau
nu execut, n condiiile stabilite, obligaiile ce i revin;

176

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i . 87-88

c)
persoana supravegheat nu a ndeplinit obligaiile civile stabilite
prin hotrre, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea termenului de
supraveghere.
COMENTARIU
Supravegherea se exercit n principal de ctre serviciul de probaiune111. Acesta
ia toate msurile necesare pentru a asigura ndeplinirea obligaiilor de ctre per
soana fa de care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei, primete informaiile
necesare att de la persoana supravegheat, ct i de la organele abilitate cu
privire la respectarea msurilor de supraveghere i la executarea obligaiilor sta
bilite de instan.
De asemenea, tot n competena serviciului de probaiune este i sesizarea
instanei de judecat atunci cnd apar motive care justific ncetarea sau modifica
rea unora dintre obligaiile instituite, cnd persoana supravegheat nu respect
msurile de supraveghere sau nu execut obligaiile ce i revin, inclusiv cele civile.

87. Modificarea sau ncetarea obligaiilor. (1) Dac pe parcursul


termenului de supraveghere au intervenit motive care justific fie impune
rea unor noi obligaii, fie sporirea sau diminuarea condiiilor de executare a
celor existente, instana dispune modificarea obligaiilor n mod corespun
ztor, pentru a asigura persoanei supravegheate anse sporite de ndreptare.
(2)
Instana dispune ncetarea executrii unora dintre obligaiile pe
care le-a impus, atunci cnd apreciaz c meninerea acestora nu mai este
necesar.
A r i.

COMENTARIU
Pe tot parcursul termenulu de supraveghere, atunci cnd intervin motive
ntemeiate, instana poate impune noi obligaii, poate dispune ncetarea executrii
unor obligaii sau modificarea acestora, astfel nct s i fie asigurate persoanei
supravegheate anse sporite de ndreptare.

A ri. 88. Revocarea amnrii aplicrii pedepsei. (1) Dac pe parcursul


termenului de supraveghere persoana supravegheat, cu rea-credin, nu
respect msurile de supraveghere sau nu execut obligaiile impuse,
instana revoc amnarea i dispune aplicarea i executarea pedepsei.
(2)
n cazul cnd, pn la expirarea termenului de supraveghere, per
soana supravegheat nu ndeplinete integral obligaiile civile stabilite prin
hotrre, instana revoc amnarea i dispune aplicarea i executarea pe
111 A se vedea, n aceste sens, Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funconarea sistemului de
probaiune i Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor
msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal. Titlul lll Executarea msurilor de supraveghere i a obligaiilor dispuse de instan potrivit Codului penal",
Capitolul II - Amnarea aplicrii pedepsei" (art. 47-56).

Sebastian Rduleu

177

Partea general

A r i . 89

depsei, afar de cazul cnd persoana dovedete c nu a avut nicio posibi


litate s le ndeplineasc.
(3) D a r d u p amnarea ap licrii p e d e p se i p e rs o a n a s u p ra v e g h e a t a
svrit o nou infraciune, cu intenie sau intenie depit, descoperit
n termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunat o condamnare
chiar dup expirarea acestui termen, instana revoc amnarea i dispune
aplicarea i executarea pedepsei. Pedeapsa aplicat ca urmare a revocrii
amnrii i pedeapsa pentru noua infraciune se calculeaz conform dispo
ziiilor privitoare la concursul de infraciuni.
(4) Dac infraciunea ulterioar este svrit din culp, instana poate
menine sau revoca amnarea aplicrii pedepsei. n cazul revocrii, dis
poziiile alin. (3) se aplic n mod corespunztor.
COMENTARIU
Revocarea amnrii aplicrii pedepsei111are drept consecin aplicarea i exe
cutarea pedepsei. Exist patru cazuri de revocare a amnrii aplicrii pedepsei,
trei obligatorii i unul facultativ. Instana revoc n mod obligatoriu aceast msur
n urmtoarele situaii: cnd persoana supravegheat, cu rea-credin, nu res
pect msurile de supraveghere sau nu i execut obligaiile impuse; cnd nu i
ndeplinete la timp obligaiile civile, cu excepia situaiilor de imposibilitate; cnd,
dup amnarea aplicrii pedepsei, svrete o nou infraciune cu intenie sau
intenie depit. Condiiile de aplicare a acestor cazuri de revocare obligatorie a
amnrii aplicrii pedepsei sunt detaliate n primele trei alineate ale textului de
lege analizat.
n fine, exist i o situaie cnd revocarea este facultativ, i anume atunci
cnd infraciunea svrit de persoana supravegheat, dup amnarea aplicrii
pedepsei, este o infraciune svrit din culp. ntr-o astfel de situaie, instana
apreciaz dac se impune sau nu revocarea.
n cele dou cazuri de revocare a amnrii aplicrii pedepsei pentru motivul
svririi ulterioare a unei infraciuni, aplicndu-se pedeapsa, se aplic i regulile
concursului de infraciuni n raport cu noua infraciune (art. 39 NCP).

A r i. 89. Anularea amnrii aplicrii pedepsei. (1) Dac pe parcursul

termenului de supraveghere se descoper c persoana supravegheat mai


svrise o infraciune pn la rmnerea definitiv a hotrrii prin care s-a
dispus amnarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa nchisorii chiar dup
expirarea acestui termen, amnarea se anuleaz, aplicndu-se, dup caz,
dispoziiile privitoare la concursul de infraciuni, recidiv sau pluralitate
intermediar.
(2)
n caz de concurs de infraciuni, instana poate dispune amnarea
aplicrii pedepsei rezultante dac sunt ndeplinite condiiile prevzute n
111 Irstana competent i procedura n caz de revocare a amnrii aplicrii pedepsei sunt
reglementate n art. 582 NCPP.

178

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 00

art. 83. Dac se dispune amnarea aplicrii pedepsei, termenul de suprave


ghere se calculeaz de la data rmnerii definitive a hotrrii prin care s-a
p r o n u n a t a n te rio r a m n a re a a p lic rii p e d e p se i.

COMENTARIU
Amnarea aplicrii pedepsei se anuleaz111atunci cnd se descoper c persoana
supravegheat svrise o alt infraciune nainte de rmnerea definitiv a hot
rrii prin care s-a dispus msura, infraciune pentru care i s-a aplicat pedeapsa
nchisorii. ntr-un astfel de caz, n raport cu infraciunea descoperit, se aplic, n
funcie de situaie, regulile referitoare la concursul de infraciuni, la recidiv sau
la pluralitatea intermediar.
Amnarea aplicrii pedepsei poate fi dispus din nou n caz de concurs de
infraciuni, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute n art. 83 NCP. ntr-o astfel de
situaie, termenul de supraveghere se calculeaz ns nu de la data noii hotrri
date cu privire la acest concurs de infraciuni, ci de la data hotrrii prin care
anterior se dispusese amnarea aplicrii pedepsei. Aceast soluie prevzut de
lege este explicabil prin mpreju-area c persoana mai fusese supus supravegherii
anterior anulrii amnrii aplicrii pedepsei, respectnd msurile de supraveghere
i executnd obligaiile impuse.

A ri. 90. Efectele amnrii aplicrii pedepsei. (1) Persoanei fa de


care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei nu i se mai aplic pedeapsa
i nu este supus niciunei decderi, interdicii sau incapaciti ce ar putea
decurge din infraciunea svrit, dac nu a svrit din nou o infraciune
pn la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea
amnrii i nu s-a descoperit o cauz de anulare.
(2)
Amnarea aplicrii pedepsei nu produce efecte asupra executrii
msurilor de siguran i a obligaiilor civile prevzute n hotrre.
COMENTARIU
Dac persoana fa de care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei nu a svrit
nicio infraciune n cursul termenului de supraveghere i nici nu s-a dispus fa
de ea revocarea amnrii ori nu s-a descoperit vreo cauz de anulare, atunci
acesteia nu i se mai aplic pedeapsa i nici nu suport vreo decdere, interdicie
sau incapacitate care ar putea rezulta din svrirea infraciunii.
Amnarea aplicrii pedepsei nu produce niciun efect asupra msurilor de
siguran, persoana fa de care s-a dispus aceast msur fiind datoare s se
supun executrii ei chiar de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti,
ntruct scopul este acela de a nltura o stare de pericol i de a prentmpina
svrirea faptelor prevzute de legea penal.

111Instana competent i procedura n caz de anulare a amnrii aplicrii pedepsei sunt reglementate
n art. 582 NCPP.

Sebastian Rduleu

179

Partea general

A r i . 91

n fine, amnarea aplicrii pedepsei nu produce efecte nici asupra obligaiilor


civile prevzute n hotrre. Acestea trebuie s fie executate integral de ctre
persoana fa de care s-a dispus msura cel mai trziu cu trei luni nainte de
expirarea termenului de supraveghere, neexecutarea lor fiind susceptibil s
conduc la revocarea amnrii aplicrii pedepsei, n condiiile art. 88 alin. (2) NCP.

Seciunea a 5-a. Suspendarea executrii


pedepsei sub supraveghere
A r i. 9 1 . Condiiile suspendrii executrii pedepsei sub suprave

ghere. (1) Instana poate dispune suspendarea executrii pedepsei sub su


praveghere dac sunt ntrunite urmtoarele condiii:
a) pedeapsa aplicat, inclusiv n caz de concurs de infraciuni, este n
chisoarea de cel mult 3 ani;
b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa nchisorii
mai mare de un an, cu excepia cazurilor prevzute n art. 42 sau pentru
care a intervenit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare;
c) infractorul i-a manifestat acordul de a presta o munc neremunerat
n folosul comunitii;
d) n raport de persoana infractorului, de conduita avut anterior svr
irii infraciunii, de eforturile depuse de acesta pentru nlturarea sau
diminuarea consecinelor infraciunii, precum i de posibilitile sale de
ndreptare, instana apreciaz c aplicarea pedepsei este suficient i, chiar
fr executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infraciuni, ns
este necesar supravegherea conduitei sale pentru o perioad determinat.
(2) Cnd pedeapsa nchisorii este nsoit de pedeapsa amenzii aplicate
n condiiile art. 62, amenda se execut chiar dac executarea pedepsei
nchisorii a fost suspendat sub supraveghere.
(3) Nu se poate dispune suspendarea executrii pedepsei sub suprave
ghere, dac:
a) pedeapsa aplicat este numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost iniial amnat, dar ulterior amnarea a fost
revocat;
c) infractorul s-a sustras de la urmrire penal ori judecat sau a ncercat
zdrnicirea aflrii adevrului ori a identificrii i tragerii la rspundere
penal a autorului sau a participanilor.
(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a ntemeiat condam
narea, precum i a celor ce au determinat suspendarea executrii pedepsei
i atenionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare i a consecin
elor la care se expune dac va mai comite infraciuni sau nu va respecta
msurile de supraveghere ori nu va executa obligaiile ce i revin pe durata
termenului de supraveghere.

180

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 91

COMENTARIU
Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere este o form de indivi
dualizare judiciar a executrii pedepselor111. Aplicarea ei este facultativ, fiind
la latitudinea instanei s o dispun, n msura n care sunt ndeplinite cumulativ
condiiile prevzute de lege. Din aceast perspectiv, pedeapsa aplicat trebuie s
fie nchisoarea de cel mult 3 ani, indiferent dac aceast pedeaps este aplicat
pentru o singur infraciune sau este pedeapsa rezultant n cazul unui concurs de
infraciuni. De asemenea, trebuie ca infractorul s nu fi fost condamnat anterior
la pedeapsa nchisorii mai mare de un an, cu excepia situaiilor cnd a inter
venit reabilitarea ori s-a mplinit termenul de reabilitare, precum i cu excepia
situaiilor prevzute de art. 42 NCP (condamnare anterioar pentru fapte care
nu mai sunt prevzute de legea penal, pentru infraciuni ulterior amnistiate sau
pentru infraciuni svrite din culp); de asemenea, conform art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 187/2012, infraciunile comise n timpul minoritii, pentru care s-au
aplicat pedepse n baza dispoziiilor Codului penal din 1969, nu constituie impe
dimente pentru dispunerea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere
pentru o infraciune comis ulterior condamnrii definitive. n plus, este nevoie ca
infractorul s i manifeste acordul de a presta o munc neremunerat n folosul
comunitii. n fine, instana trebuie ca, pe baza unor criterii de apreciere care
in de persoana infractorului, s i formeze convingerea c aplicarea pedepsei
este suficient i, chiar fr ca aceasta s fie executat, inculpatul nu va svri
noi infraciuni, fiind necesar doar supravegherea conduitei sale pe o perioad
determinat.
Prin excepie, n cazul infraciunii de abandon de familie, dac pn la rmnerea
definitiv a hotrrii de condamnare inculpatul i ndeplinete obligaiile, instana
dispune, dup caz, amnarea aplicrii pedepsei sau suspendarea executrii pe
depsei sub supraveghere, chiar dac nu sunt ndeplinite condiiile prevzute de
lege pentru aceasta [art. 378 alin. (5) NCP]. De asemenea, potrivit 380 alin. (3)
NCP, n cazul infraciunii de mpiedicare a accesului la nvmntul general obliga
toriu, dac pn la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare inculpatul
asigur reluarea frecventrii cursurilor de ctre minor, instana dispune, dup caz,
amnarea aplicrii pedepsei sau suspendarea executrii pedepsei sub suprave
ghere, chiar dac nu sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru aceasta.
n situaia prevzut de art. 62 NCP, cnd pedeapsa amenzii nsoete pedeapsa
nchisorii, chiar dac se dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei nchi
sorii, pedeapsa amenzii trebuie executat, instituia suspendrii executrii pe
depsei sub supraveghere aplicndu-se doar pedepsei nchisorii.
Textul de lege analizat reglementeaz trei cazuri cnd nu se poate dispune
suspendarea pedepsei sub supraveghere, chiar i n situaiile cnd, formal, ar
fi ndeplinite condiiile prezentate mai sus. n primul rnd, nu se poate dispune
suspendarea executrii dac pedeapsa aplicat este doar amenda. Aa cum am
artat, instituia suspendrii executrii pedepsei, n noua reglementare, se aplic
111 C. B u la i, B .N . B u la i, Manual de drept penal..., p. 553 i urm.

Sebastian Rduleu

181

A r i . 91

Partea general

numai pedepsei nchisorii. n al doilea rnd, nu se poate dispune suspendarea


dac aplicarea pedepsei a fost iniial amnat, n temeiul art. 83 i urm. NCP, i
ulterior amnarea a fost revocat, n temeiul art. 88 NCP Aceast norm tinde
s sancioneze atitudinea persoanei care, cu toate c a beneficiat de clemena
instanei prin amnarea aplicrii pedepsei, nu a respectat msurile de supra
veghere, nu i-a ndeplinit obligaiile impuse ori a svrit o nou infraciune n
termenul de supraveghere. n al treilea rnd, nu se poate dispune suspendarea
executrii pedepsei atunci cnd infractorul s-a sustras de la urmrirea penal ori
de la judecat sau a ncercat zdrnicirea aflrii adevrului ori a identificrii i
tragerii la rspundere penal a autorului sau a participanilor. n acest caz, legea
sancioneaz atitudinea procesual a inculpatului.
Hotrrea judectoreasc prin care se dispun condamnarea la pedeapsa nchi
sorii i suspendarea executrii acesteia sub supraveghere trebuie s cuprind
motivele pe care s-a ntemeiat soluia de condamnare, motivele carcau determinat
instana s dispun suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, precum i
avertizarea condamnatului cu privire la comportamentul su viitor i la consecinele
pe care le va suporta dac va mai svri noi infraciuni sau nu va respecta msurile
de supraveghere ori nu i va ndeplini obligaiile ce i revin pe durata termenului
de supraveghere.
Legea penala mai favorabil. Instituia suspendrii executrii pedepsei sub
supraveghere a suferit modificri importante prin intrarea n vigoare a noului
Cod penal. n primul rnd, este prevzut de lege obligaia prestrii unei munci
neremunerate n folosul comunitii, pe o perioad cuprins ntre 60 i 120 de
zile, obligaie care nu era prevzut n legislaia anterioar. n al doilea rnd, la
mplinirea termenului de supraveghere nu mai are loc reabilitarea de drept a con
damnatului, ca n vechea reglementare. n schimb, limitele termenului de supra
veghere sunt mai reduse n noul Cod penal, iar revocarea pentru svrirea unei noi
infraciuni are loc doar dac pentru aceasta din urm s-a pronunat o condamnare
la pedeapsa nchisorii [art. 96 alin. (4) NCP], spre deosebire de art. 86'1 alin. (1)
raportat la art. 83 alin. (1) CP 1969, care, ntr-un astfel de caz, cerea doar s se fi
pronunat o condamnare.
Prin urmare, cu excepia acestor ultime aspecte, celelalte modificri menionate
ar putea conduce la concluzia c noua reglementare a suspendrii executrii
pedepsei sub supraveghere este mai aspr dect cea anterioar, astfel nct se
poate spune c legea penal mai favorabil ar fi legea veche. Oricum, n situaiile
tranzitorii, aprecierea se face n concret de ctre judector, n principal n funcie
de sfera obligaiilor impuse condamnatului i efectele suspendrii, aceste criterii
fiind stabilite de legiuitor n art. 16 alin. (2) din Legea nr. 187/2012. Criteriile res
pective au prioritate fa de durata termenului de supraveghere.
De asemenea, legiuitorul pare s considere c dispoziiile legii vechi ar fi mai
favorabile, din moment ce modalitile de individualizare a executrii pedepsei
prevzute n Codul penal din 1969 i dispuse prin hotrri judectoreti rmase

182

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 92

definitive sub imperiul legii vechi se menin i dup intrarea n vigoare a noului
Cod penal, n conformitate cu dispoziiile art. 15 i art. 16 din Legea nr. 187/2012111.
Chiar dac aceast lege nu se refer i la executarea pedepsei la locul de
munc dispuse n temeiul art. 86; i urm. CP 1969, considerm c soluia aleas
de legiuitor pentru celelalte modaliti de individualizare a executrii pedepsei
este valabil i n acest caz. n condiiile n care noul Cod penal nu mai prevede
aceast instituie, executarea pedepsei la locul de munc dispusa printr-o hotrre
rmas definitiv sub imperiul egii vechi nu ar putea fi nlocuit prin nicio alt
modalitate de executare121.

A r i . 9 2 . Termenul de supraveghere. (1) Durata suspendrii execut

rii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru


condamnat i este cuprins ntre 2 i 4 ani, fr a putea fi ns mai mic
dect durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculeaz de la data cnd hotrrea
prin care s-a pronunat suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere
a rmas definitiv.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie s
respecte msurile de supraveghere i s execute obligaiile ce i revin, n
condiiile stabilite de instan.
COMENTARIU
Termenul de supraveghere este perioada de timp fixat de instan n care
activitile condamnatului sunt controlate printr-o serie de msuri de supraveghere
stabilite prin lege i prin unele obligaii fixate de instan. Acesta ncepe s curg de
la data rmnerii definitive a hotrrii prin care s-a dispus suspendarea executrii
pedepsei sub supraveghere i durata lui este ntre 2 i 4 ani, fr a putea fi mai
mic dect pedeapsa aplicat.
Legea penald mai favorabil. Limitele termenului de supraveghere sunt mai
reduse n noul Cod penal n comparaie cu dispoziiile art. 862 CP 1969, unde
termenul de ncercare era compus din cuantumul pedepsei nchisorii aplicate, la
care se aduga un interval de timp, stabilit de instan, ntre 2 i 5 ani. Prin urmare,
din acest punct de vedere, legea penal mai favorabil ar fi legea nou. Totui, n
111 Potrivit art. 15 din Legea nr. 187/2012, (1) Msura suspendrii condiionate a executrii
pedepsei aplicat n baza Codului penal din 1969 se menine i dup intrarea n vigoare a Codului
penal. (2) Regimul suspendrii condiionate a executrii pedepsei prevzute la alin. (1), inclusiv sub
aspectul revocrii sau anulrii acesteia, este cel prevzut de Codul penal din 1969", iar conform
art. 16, (1) Msura suspendrii sub supraveghere a executrii pedepsei aplicat n baza Codului
penal din 1969 se menine i dup intrarea n vigoare a Codului penal, pn la mplinirea termenului
de ncercare stabilit prin hotrrea de condamnare. (2) Pentru determinarea legii penale mai favo
rabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei conform art. 5 din Codul
penal, instana va avea n vedere sfera obligaiilor impuse condamnatului i efectele suspendrii
potrivit legilor succesive, cu prioritate fa de durata termenului de ncercare sau supraveghere".
m FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 37.

Sebastian Rduleu

183

Partea general

A r i. 93

conformitate cu dispoziiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, cu ocazia deter
minrii legii penale mai favorabile, durata termenului de supraveghere devine un
criteriu secundar n raport cu sfera obligaiilor impuse condamnatului i efectele
suspendrii potrivit legilor succesive, care vor fi avute n vedere cu prioritate.

A rt- 9 3 . Msurile de supraveghere i obligaiile. (1) Pe durata terme

nului de supraveghere, condamnatul trebuie s respecte urmtoarele m


suri de supraveghere:
a) s se prezinte la serviciul de probaiune, la datele fixate de acesta;
b) s primeasc vizitele consilierului de probaiune desemnat cu supra
vegherea sa;
c) s anune, n prealabil, schimbarea locuinei i orice deplasare care
depete 5 zile;
d) s comunice schimbarea locului de munc;
e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul
mijloacelor sale de existen.
(2) Instana impune condamnatului s execute una sau mai multe dintre
urmtoarele obligaii:
a) s urmeze un curs de pregtire colar ori de calificare profesional;
b) s frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social
derulate de ctre serviciul de probaiune sau organizate n colaborare cu
instituii din comunitate;
c) s se supun msurilor de control, tratament sau ngrijire medical;
d) s nu prseasc teritoriul Romniei, fr acordul instanei.
(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o
munc neremunerat n folosul comunitii pe o perioad cuprins ntre 60
i 120 de zile, n condiiile stabilite de instan, afar de cazul n care, din
cauza strii de sntate, nu poate presta aceast munc. Numrul zilnic de
ore se stabilete prin legea de executare a pedepselor.
(4)
|l! Pentru stabilirea coninutului obligaiei prevzute la alin. (3),
instana va consulta informaiile puse Ia dispoziie periodic de ctre servi
ciul de probaiune cu privire la posibilitile concrete de executare existente
la nivelul serviciului de probaiune i la nivelul instituiilor din comunitate.
(5) Condamnatul trebuie s ndeplineasc integral obligaiile civile
stabilite prin hotrrea de condamnare, cel mai trziu cu 3 luni nainte de
expirarea termenului de supraveghere.
COMENTARIU
Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul trebuie s respecte
msurile de supraveghere meniorate n primul alineat al textului analizat i s
execute obligaiile stabilite de instan [obligaiile pe care le poate impune instana
1,1 Alin. (4) al art. 93 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 10 din Legea
nr. 187/2012.

184

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 93

sunt enumerate n alin. (2)]. Aadar, msurile de supraveghere sunt stabilite prin
lege i ele sunt impuse de drept persoanei fa de care se d spune amnarea
aplicrii pedepsei, n timp ce alegerea obligaiilor este lsat la latitudinea jude
ctorului, care impune una sau mai multe dintre obligaiile enumerate n alin. (2).
Msurile de supraveghere au rolul de a institui un control general asupra acti
vitilor condamnatului, fiindu-i supravegheate deplasrile, eventualele schimbri
de domiciliu sau de loc de munc, precum i mijloacele de existen. Obligaiile
ce pot fi instituite de instan au rolul de a adapta acest regim de supraveghere la
specificul cauzei i la persoana condamnatului, fiind puse la dispoziia judectorului
multiple posibiliti de a configura un regim de supraveghere ct mai eficient, n
acord cu circumstanele concrete ale speei.
Msurile de supraveghere n cazul suspendrii executrii pedepsei sunt similare
cu msurile de supraveghere n cazul amnrii aplicrii pedepsei, prevzute de
art. 85 alin. (1) NCP. n schimb, goma dc obligaii cc pot fi impuse dc instan n
cazul suspendrii pedepsei sub supraveghere este mai restrns dect n cazul
amnrii aplicrii pedepsei, art. 93 alin. (2) NCP prelund numai o parte din obli
gaiile prevzute de art. 85 alin. (2) NCP. Explicaia acestei situaii rezid n principal
n faptul c, n cazul suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, n afar
de obligaiile prevzute de art. 93 alin. (2) NCP, instana mai are la ndemn
posibilitatea stabilirii pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor
drepturi, care n acest caz se execut din momentul rmnerii definitive a hotrrii
de condamnare, n condiiile art. 68 alin. (1) lit. b) NCP.
n plus, prestarea unei munci neremunerate n folosul comunitii nu mai este
doar o obligaie lsat la latitudinea instanei de judecat, ca n cazul amnrii
aplicrii pedepsei, ci devine o obligaie prevzut de lege n toate cazurile cnd
se dispune suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere, fiind majorate
totodat i limitele acesteia.
n cadrul suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, legiuitorul acord
o mare importan executrii obligaiilor civile pe care instana le stabilete n
sarcina persoanei supravegheate. Acestea trebuie ndeplinite integral cel mai
trziu cu trei luni nainte de expirarea termenului de supraveghere, nendeplinirea
fiind de natur s duc, n anumite cazuri, la revocarea suspendrii i la executarea
pedepsei, conform art. 96 alin. |2) NCP.
Legea penala mai favorabila. Aa cum am artat mai sus, prestarea unei munci
neremunerate n folosul comunitii este unul dintre principalele elemente de
noutate introduse prin noul Cod penal n materia suspendrii executrii pedepsei
sub supraveghere. Caracterul de constrngere al acestei obligaii legale reprezint
unul dintre argumentele pentru care noua reglementare poate fi considerat mai
puin favorabil pentru persoana condamnat n comparaie cu dispoziiile art. 863
CP 1969. Prin urmare, legea penal mai favorabil este legea veche.

Sebastian rduleu

185

Partea general

A r i. 94-95

A r i. 9 4 . Supravegherea condamnatului. (1) Pe durata termenului

de supraveghere, datele prevzute n art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se comunic


serviciului de probaiune.
(2) Supravegherea executrii obligaiilor prevzute n art. 93 alin. (2) lit. a)
i lit. b), alin. (3) i alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea
modului de ndeplinire a obligaiilor prevzute n art. 93 alin. (2) lit. c) i
lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune
cu privire la orice nclcare a acestora.
(3) Serviciul de probatiune va lua msurile necesare pentru a asigura
executarea obligaiilor prevzute n art. 93 alin. (2) lit. a) i lit. b), precum
i alin. (3) ntr-un termen ct mai scurt de la data rmnerii definitive a
hotrrii de condamnare.
(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are
obligaia s sesizeze instana, dac:
a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligaiilor impuse
de instan, fie ncetarea executrii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheat nu respect msurile de supraveghere sau
nu execut, n condiiile stabilite, obligaiile care i revin;
c) persoana supravegheat nu a ndeplinit obligaiile civile stabilite prin
hotrre, cel mai trziu cu 3 luni nainte de expirarea termenului de su
praveghere.
COMENTARIU
Supravegherea se exercit n principal de ctre serviciul de probaiune111, care
ia toate msurile care se impun pentru a asigura ndeplinirea obligaiilor de ctre
persoana condamnat, primete informaiile necesare att de la condamnat, ct
i de la organele abilitate cu privire la respectarea msurilor de supraveghere i
la executarea obligaiilor stabilite de instan.
De asemenea, tot n competena serviciului de probaiune este i sesizarea
instanei de judecat atunci cnd apar motive care justific ncetarea sau modifi
carea unora dintre obligaiile instituite, cnd condamnatul nu respect msurile
de supraveghere sau nu execut obligaiile ce i revin, inclusiv cele civile.

A r i. 95. Modificarea sau ncetarea obligaiilor. (1) Dac pe parcursul

termenului de supraveghere au intervenit motive care justific fie impune


rea unor noi obligaii, fie sporirea sau diminuarea condiiilor de executare
a celor existente, instana dispune modificarea obligaiilor n mod cores
punztor, pentru a asigura condamnatului anse mai mari de ndreptare.
1,1 A se vedea Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului de probaiune i
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative
de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, Titlul III - Executarea msu
rilor de supraveghere i a obligaiilor dispuse de instan potrivit Codului penal", Capitolul III Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere" (art. 57).

186

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 96

(2) Instana dispune ncetarea executrii unora dintre obligaiile pe care


Ie-a impus, cnd apreciaz c meninerea acestora nu mai este necesar.
COMENTARIU
Pe tot parcursul termenulu de supraveghere, atunci cnd intervin motive
ntemeiate, instana poate impune noi obligaii, poate dispune ncetarea executrii
unor obligaii sau modificarea acestora, astfel nct s i fie asigurate condamnatului
anse sporite de ndreptare.

A r i . 9 0 . Revocarea

suspendrii
executrii
pedepsei
sub
supraveghere. (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere persoana
supravegheat, cu rea-credin, nu respect msurile de supraveghere
sau nu execut obligaiile impuse ori stabilite de lege, instana revoc
suspendarea i dispune executarea pedepsei.
(2) Dac pn la expirarea termenului de supraveghere persoana supra
vegheat nu ndeplinete integral obligaiile civile stabilite prin hotrre,
instana revoc suspendarea i dispune executarea pedepsei, afar de cazul
n care persoana dovedete c nu a avut nicio posibilitate s le ndeplineasc.
(3) Dac pedeapsa amenzii care a nsoit pedeapsa nchisorii n condiiile
art. 62 nu a fost executat i a fost nlocuit cu pedeapsa nchisorii potrivit
art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) i alin. (6), instana revoc suspendarea
i dispune executarea pedepsei, la care se adaug pedeapsa nchisorii care
a nlocuit amenda.
(4) Dac pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a
svrit o nou infraciune, descoperit pn la mplinirea termenului
i pentru care s-a pronunat o condamnare la pedeapsa nchisorii, chiar
dup expirarea acestui termen, instana revoc suspendarea i dispune
executarea pedepsei.
(5) Pedeapsa principal pentru noua infraciune se stabilete i se execut,
dup caz, potrivit dispoziiilor referitoare la recidiv sau la pluralitatea
intermediar.
(6) Dac infraciunea ulterioar este svrit din culp, instana poate
menine sau revoca suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere. n
cazul revocrii, dispoziiile alin. (1), alin. (4) i alin. (5) se aplic n mod
corespunztor.
COMENTARIU
Revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere111are drept con
secin executarea pedepsei. Exist cinci cazuri de revocare, patru obligatorii i
unul facultativ. Instana revoc n mod obligatoriu aceast msur n urmtoarele
situaii: cnd persoana supravegheat nu respect, cu rea-credin, msurile de
111 Instana competent i procedura n :az de revocare a suspendrii executr i pedepsei sub supra
veghere sunt reglementate n art. 583 NCPP.

Sebastian Rduleu

187

Partea general

A r i. 97

supraveghere sau nu i execut obligaiile impuse; cnd nu i ndeplinete la


timp obligaiile civile, cu excepia situaiilor de imposibilitate; cnd nu execut
pedeapsa amenzii care a nsoit pedeapsa nchisorii; cnd, dup suspendarea
executrii pedepsei, svrete pe parcursul termenului de supraveghere o nou
infraciune cu intenie sau intenie depit, infraciune care este descoperit
pn la mplinirea termenului i pentru care se pronun o condamnare la pe
deapsa nchisorii. Condiiile de aplicare a acestor cazuri de revocare obligatorie a
suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere sunt detaliate n primele cinci
alineate ale textului de lege analizat.
n fine, exist i o situaie cnd revocarea este facultativ, i anume atunci
cnd infraciunea svrit de persoana condamnat, pe parcursul termenului
de supraveghere, este o infraciune din culp. ntr-o astfel de situaie, instana
apreciaz dac se impune sau nu revocarea.
n ccic dou cazuri dc revocare a suspendrii executrii pedepsei pentru
motivul svririi ulterioare a unei infraciuni, pedeapsa principal pentru noua
infraciune se stabilete i se execut, dup caz, potrivit dispoziiilor referitoare la
recidiv (art. 43 NCP) sau la pluralitatea intermediar (art. 44 NCP).

A r i. 9 7 . Anularea suspendrii executrii pedepsei sub suprave

ghere. (1) Dac pe parcursul termenului de supraveghere se descoper c


persoana condamnat mai svrise o infraciune pn la rmnerea defi
nitiv a hotrrii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat
pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea acestui termen, suspendarea se
anuleaz, aplicndu-se, dup ca/., dispoziiile privitoare la concursul de
infraciuni, recidiv sau pluralitate intermediar.
(2)
n caz de concurs de infraciuni sau pluralitate intermediar, instana
poate dispune suspendarea executrii pedepsei rezultante, dac sunt nde
plinite condiiile prevzute n art. 91. Dac se dispune suspendarea executrii
pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaz de la
data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare prin care s-a pronunat
anterior suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere.
COMENTARIU
Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere se anuleaz111atunci cnd
se descoper c persoana condamnat svrise o alt infraciune nainte de rm
nerea definitiv a hotrrii prin care s-a dispus suspendarea executrii pedepsei,
infraciune pentru care i s-a aplica: pedeapsa nchisorii. ntr-un astfel de caz, n
raport cu infraciunea descoperit, se aplic, n funcie de situaie, regulile referi
toare la concursul de infraciuni, recidiv sau pluralitatea intermediar.
Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere poate fi dispus din nou
n caz de concurs de infraciuni sau pluralitate intermediar, dac sunt ndeplinite
111 Instana competent i procedura n caz de anulare a suspendrii executrii pedepsei sub
supraveghere sunt reglementate n art. 583 NCPP.

188

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 98

condiii prevzute n art. 91 NCP. ntr-o astfel de situaie, termenul se calculeaz


ns nu de la data noii hotrri, ci de la data hotrrii prin care anterior se dis
pusese suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere. Aceast soluie pre
vzut de lege este explicabil prin mprejurarea c persoana mai fusese supus
supravegherii anterior anulrii suspendrii executrii pedepsei, respectnd msu
rile de supraveghere i executnd obligaiile impuse.
Dat fiind faptul c textul de lege analizat a preluat coninutul art. 865 raportat
la art. 85 CP 1969, considerm c rmne de actualitate, cu adaptrile necesare
la dispoziiile din noul cod referitoare la suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere, Decizia nr. 42/2008111, prin care nalta Curte de Casaie i Justiie,
Seciile Unite, a admis recursul n interesul legii declarat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i a stabilit c, n cazul
n care instana este nvestit prin acelai act de sesizare cu judecarea a dou
infraciuni intenionate, svrite de acelai inculpat, dintre care una anterior i
cealalt ulterior rmnerii definitive a hotrrii de condamnare cu suspendarea
condiionat a executrii pedepsei, sunt aplicabile exclusiv dispoziiile art. 85 din
Codul penal (din 1969 - n.n.). Pedeapsa ce va fi executat urmeaz a fi determinat
astfel: se vor aplica pedepse pentru fiecare dintre cele dou infraciuni deduse
judecii; se va dispune anularea suspendrii condiionate a executrii pedepsei
pronunate anterior; se va contopi, potrivit regulilor de la concursul de infraciuni,
pedeapsa a crei executare a fost iniial suspendat condiionat cu pedeapsa care
a atras anularea acesteia, putndu-se aduga un spor de peceaps; pedeapsa
rezultant, astfel determinat, se va contopi, dup caz, conform regulilor prevzute
la recidiva posteondamnatorie sau pluralitatea intermediar, cu cea stabilit pentru
fapta svrit n termenul de ncercare, putndu-se aduga un spor de pedeaps".
Legea penala mai favorabila. Textul de lege analizat are un coninut asemntor
cu cel al art. 86s raportat la art. 85 CP 1969, motiv pentru care problema legii
penale mai favorabile nu se pune.

A r t . 9 8 . Efectele suspendrii executrii pedepsei sub supraveghe

re. (I)121 n cazul n care condamnatul nu a svrit o nou infraciune


descoperit pn la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus
revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere i nu s-a
descoperit o cauz de anulare, pedeapsa se consider executat.
(2)
Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte
asupra msurilor de siguran i a obligaiilor civile prevzute n hotrrea
de condamnare.

111 M. Of. nr. 204 din 31 martie 2009.


m Alin. (1) al art. 98 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 11 din Legea
nr. 187/2012.

Sebastian Rduleu

189

Partea general

A r i. 99

COMENTARIU
Principalul efect al suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere este
acela c pedeapsa se consider executat dac pn la sfritul termenului de
supraveghere condamnatul nu a svrit o nou infraciune descoperit n acest
interval, dac nu s-a dispus revocarea suspendrii pedepsei ori dac nu s-a desco
perit o cauz de anulare. Prin urmare, pedeapsa considerndu-se executat,
condamnatul nu mai poate fi pus n situaia executrii acesteia n mod efectiv111.
n schimb, chiar dac sunt ndeplinite condiiile de mai sus, cel condamnat
nu mai este reabilitat de drept, aa cum se ntmpla n condiiile art. 866 CP
1969. Reabilitarea de drept va avea loc n condiiile stabilite de dreptul comun
n materie (art. 165 i urm. NCP), iar termenul de reabilitare va ncepe s curg
de la data mplinirii termenului de supraveghere, conform art. 167 alin. (4) NCP.
Suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere nu produce niciun efect
asupra msurilor de siguran, condamnatul fiind dator s se supun executrii
acestora chiar de la data rmnerii definitive a hotrrii de condamnare, ntruct
scopul lor este acela de a nltura o stare de pericol i de a prentmpina svrirea
faptelor prevzute de legea penal
n fine, suspendarea executrii pedepsei nu produce efecte nici asupra obli
gaiilor civile prevzute n hotrrea de condamnare. Acestea trebuie s fie exe
cutate integral de ctre persoana condamnat, cel mai trziu cu trei luni nainte
de expirarea termenului de supraveghere, neexecutarea lor fiind susceptibil
s conduc la revocarea suspendrii executrii pedepsei sub supraveghere, n
condiiile art. 96 alin. (2) NCP.
Legea penala mai favorabila. Dup cum am artat, chiar dac sunt ndeplinite
condiiile de mai sus, cel condamnat nu mai este reabilitat de drept, aa cum se
ntmpla n condiiile art. 866 CP 1969. Prin urmare, legea penal mai favorabil
este legea veche.

Seciunea a 6-a. Liberarea condiionat


A ri. MI. Condiiile liberrii condiionate n cazul deteniunii pe
via. (1) Liberarea condiionat n cazul deteniunii pe via poate fi
dispus, dac:
a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de deteniune;
b) cel condamnat a avut o bun conduit pe toat durata executrii
pedepsei;
c) cel condamnat a ndeplinit integral obligaiile civile stabilite prin
hotrrea de condamnare, afar de cazul cnd dovedete c nu a avut
nicio posibilitate s le ndeplineasc;
d) instana are convingerea c persoana condamnat s-a ndreptat i se
poate reintegra n societate.
111 C. N ic u le a n u , Tratat de drept penal. Partea general, voi. II, Sanciunile penale n noul Cod penal,
Ed. Sitech, Craiova, 2013, p. 84.

190

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i . 99

(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat


acordarea liberrii condiionate i atenionarea condamnatului asupra con
duitei sale viitoare i a consecinelor la care se expune, dar va mai comite
infraciuni sau nu va respecta msurile de supraveghere ori dac nu va
executa obligaiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere.
(3) De la data liberrii condiionate, condamnatul este supus unui termen
de supraveghere de 10 ani.
COMENTARIU
n cazul deteniunii pe via, liberarea condiionat poate fi acordat de ctre
instan dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile prevzute n primul alineat:
executarea efectiv a 20 de ani din pedeaps, conduita bun n timpul acestei
executri, executarea obligaiilor civile i existena convingerii instanei c per
soana condamnat s-a ndreptat i se poate reintegra n societate. Hotrrea jude
ctoreasc prin care se acord liberarea condiionat trebuie s conin motivele
concrete care au format convingerea instanei, precum i avertizarea condamnatu
lui cu privire la comportamentul su viitor i la consecinele pe care le va suporta
dac va mai svri noi infraciuni sau nu va respecta msurile de supraveghere
ori nu i va ndeplini obligaiile ce i revin pe durata termenului de supraveghe
re, termen care este de 10 ani. Liberarea condiionat nu este ns un drept al
persoanei condamnate; chiar dac sunt ndeplinite toate condiiile menionate,
acordarea ei nu este obligatorie, ci este lsat la latitudinea instanei de judecat,
ca un mijloc de individualizare a executrii pedepsei deteniunii pe via.
Legea penala mai favorabil. Unele dintre condiiile liberrii condiionate n
cazul deteniunii pe via sunt preluate din reglementarea anterioar (art. 551CP
1969), ns noua lege introduce o serie de elemente noi. n primul rnd, instana
de judecat care este competent s dispun asupra liberrii condiionate are o
mai mare marj de apreciere. Dac n vechea reglementare legiuitorul oferea crite
riile de apreciere (condamnatul trebuia s fie struitor n munc, disciplinat i s
dea dovezi temeinice de ndreptare", iar instana inea cont i de antecedentele
sale penale), n textul de lege analizat se pune doar condiia ca instana s aib
convingerea c persoana condamnat s-a ndreptat". Astfel, pentru a-i forma
convingerea, instana va putea utiliza diferite criterii de apreciere, inclusiv cele
prevzute de vechea reglementare. Totodat, s-a renunat la prevederea unor
condiii mai favorabile pentru condamnaii la deteniunea pe via care au mplinit
o vrst mai naintat i nici nu se mai face vreo distincie ntre brbai i femei
din aceast perspectiv. De asemenea, pentru acordarea liberrii condiionate
s-a introdus condiia suplimentar a ndeplinirii integrale a obligaiilor civile, care
nu era prevzut n legea veche. n plus, dac n Codul penal din 1969 singura
obligaie impus condamnatului pe durata termenului de ncercare de 10 ani
era aceea de a nu svri o nou infraciune, n noul Cod penal se introduce un
adevrat sistem de control al condamnatului n timpul acestui termen, compus
din msuri de siguran prevzute de lege i din obligaii impuse de instan,
Sebastian rduleu

191

A r i. 100

Partea general

serviciul de probaiune avnd un rol central. n fine, n noul Cod penal revocarea
este obligatorie n toate cazurile prevzute de lege, n timp ce n vechea lege
existau doar cteva cazuri limitate de revocare obligatorie, n restul situaiilor
aceasta fiind facultativ.
Date fiind elementele de nouta:e prezentate mai sus, care nspresc regimul
liberrii condiionate n cazul deteniunii pe via, legea penal mai favorabil
este legea veche.

A r i. 100. Condiiile liberrii condiionate n cazul pedepsei nchi

sorii. (1) Liberarea condiionat n cazul nchisorii poate fi dispus, dac:


a) cel condamnat a executat cel puin dou treimi din durata pedepsei,
n cazul nchisorii care nu depete 10 ani, sau cel puin trei ptrimi din
durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, n cazul nchisorii mai mari
de 10 ani;
b) cel condamnat se afl n executarea pedepsei n regim semideschis
sau deschis;
c) cel condamnat a ndeplinit integral obligaiile civile stabilite prin hot
rrea de condamnare, afar de cazul cnd dovedete c nu a avut nicio
posibilitate s le ndeplineasc;
d) instana are convingerea c persoana condamnat s-a ndreptat i se
poate reintegra n societate.
(2) n cazul condamnatului care a mplinit vrsta de 60 de ani, se poate
dispune liberarea condiionat, dup executarea efectiv a jumtate din
durata pedepsei, n cazul nchisorii ce nu depete 10 ani, sau a cel puin
dou treimi din durata pedepsei, n cazul nchisorii mai mari de 10 ani,
dac sunt ndeplinite condiiile prevzute n alin. (1) lit. b)-d).
(3) n calculul fraciunilor de pedeaps prevzute n alin. (1) se ine
seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat, potrivit legii,
ca executat pe baza muncii prestate. n acest caz, liberarea condiionat
nu poate fi dispus nainte de executarea efectiv a cel puin jumtate din
durata pedepsei nchisorii, cnd aceasta nu depete 10 ani, i a cel puin
dou treimi, cnd pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(4) n calculul fraciunilor de pedeaps prevzute n alin. (2) se ine
scama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerat, potrivit legii,
ca executat pe baza muncii prestate. n acest caz, liberarea condiionat
nu poate fi dispus nainte de executarea efectiv a cel puin o treime din
durata pedepsei nchisorii, cnd aceasta nu depete 10 ani, i a cel puin
jumtate, cnd pedeapsa este mai mare de 10 ani.
(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acor
darea liberrii condiionate i atenionarea condamnatului asupra con
duitei sale viitoare i a consecinelor la care se expune, dac va mai comite
infraciuni sau nu va respecta msurile de supraveghere ori nu va executa
obligaiile ce i revin pe durata termenului de supraveghere.
192

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 100

(6)
Intervalul cuprins ntre data liberrii condiionate i data mplinirii
duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.
COMENTARIU
n cazul pedepsei nchisorii, liberarea condiionat poate fi acordat de ctre
instan dac sunt ndeplinite cumulativ patru condiii. n primul rnd, trebuie ca
persoana condamnat s execute cel puin dou treimi din durata pedepsei, n
cazul n care pedeapsa nu depete 10 ani, sau cel puin trei ptrimi, dar nu mai
mult de 20 de ani, dac pedeapsa depete 10 ani. n cazul n care condamnatul
a mplinit vrsta de 60 de ani, fraciile minime din pedeaps care trebuie executate
sunt mai reduse: jumtate din durata pedepsei, dac aceasta nu depete 10 ani,
i dou treimi, dac pedeapsa depete 10 ani (dei n situaia condamnatului
care a mplinit vrsta de 60 de ani alin. (2) prevede condiia executrii efective"
d fraciilor menionate, apreciem c aceasta este o eroare de redactare. Altfel,
ar fi contrazis ntreaga logic intern a textului analizat, n special prevederile
alin. (4)]. n al doilea rnd, condamnatul, indiferent de vrst, trebuie s se afle n
executarea pedepsei n regim deschis sau semideschis, ceea ce presupune c pe
parcursul executrii fraciei din pedeaps acesta a avut o conduit bun i a fcut
eforturi serioase de reintegrare social. n al treilea rnd, condamnatul trebuie s
i fi executat obligaiile civile stabilite prin hotrrea de condamnare, cu excepia
situaiei cnd probeaz c nu a avut nicio posibilitate de a le executa. n fine, ultima
condiie presupune ca instana s aib convingerea c persoana condamnat s-a
ndreptat i se poate reintegra n societate. Chiar dac sunt ndeplinite toate con
diiile menionate, acordarea liberrii condiionate nu este obligatorie, ci este
lsat la latitudinea instanei de judecat, ca un mijloc de individualizare a exe
cutrii pedepsei nchisorii.
n calculul fraciunilor de pedeaps la care se refer prima condiie prezentat
mai sus se ine seama de un criteriu legal cu rol de reinserie social, i anume
munca prestat de condamnat pentru care, prin lege, se consider ca fiind exe
cutat o parte din durata pedepsei. Chiar i ntr-o astfel de situaie, cnd pentru
munca prestat de condamnat se consider executat o parte din pedeaps,
liberarea condiionat nu poate fi acordat dac persoana condamnat nu a
executat efectiv cel puin jumtate din pedeaps n cazul pedepselor mai mici de
10 ani i dou treimi din pedeaps, n cazul pedepselor mai mari de 10 ani. Dac
persoana condamnat a mplinit vrsta de 60 de ani, aceste fracii sunt mai reduse:
o treime n cazul pedepselor mai mici de 10 ani i jumtate n cazul pedepselor
mai mari de 10 ani.
Hotrrea judectoreasc prin care se acord liberarea condiionat trebuie
s conin motivele concrete care au format convingerea instanei, precum i
avertizarea condamnatului cu privire la comportamentul su viitor, precum i la
consecinele pe care le va suporta dac va mai svri noi infraciuni sau nu va
respecta msurile de supraveghere i nu i va ndeplini obligaiile ce i revin pe

Sebastian rduleu

193

A r i. 101

Partea general

durata termenului de supraveghere, care reprezint intervalul de timp cuprins


ntre data liberrii condiionate i data mplinirii duratei pedepsei.
Legea penala mai favorabila. Unele dintre condiiile liberrii condiionate n
cazul nchisorii sunt preluate din reglementarea anterioar, i anume din art. 59 i
art. 60 CP 1969, ns noua lege introduce o serie de elemente noi. n primul rnd,
instana de judecat care este competent s dispun asupra liberrii condiionate
are o mai mare marj de apreciere. Dac n vechea reglementare legiuitorul oferea
criteriile de apreciere (condamnatul trebuia s fie struitor n munc, disciplinat i
s dea dovezi temeinice de ndreptare", iar instana inea cont i de antecedentele
sale penale), n textul de lege analizat se impune doar condiia ca instana s aib
convingerea c persoana condamnat s-a ndreptat". Astfel, pentru a-i forma
convingerea, instana va putea utiliza diferite criterii de apreciere, inclusiv cele
prevzute de vechea reglementare. Totodat, nu se mai fac deosebiri ntre brbai
i femei n ceea ce privete vrsta de la care beneficiaz de un regim mai blnd al
liberrii condiionate, ambele categorii de condamnai beneficiind n prezent de un
astfel de regim de la vrsta de 60 de ani. De asemenea, pentru acordarea liberrii
condiionate s-a introdus condiia suplimentar a ndeplinirii integrale a obligaiilor
civile, care nu era prevzut n legea veche. n plus, dac n Codul oenal anterior
singura obligaie impus condamnatului pe durata termenului de ncercare era
aceea de a nu svri o nou infraciune, caz n care liberarea condiionat putea
fi revocat, n noul Cod penal se introduce un adevrat sistem de control al con
damnatului n timpul acestui termen, compus din msuri de siguran prevzute
de lege i din obligaii impuse de instan, n care serviciul de probaiune are un rol
central. Totodat, n noul Cod penal, s-a renunat la distincia dintre infraciunile
svrite cu intenie i cele svrite din culp, n prezent pentru toate pedepsele
cu nchisoarea, indiferent de tipul infraciunii pentru care au fost aplicate, fiind
stabilit un regim unic de liberare condiionat. De asemenea, n noua reglemen
tare a liberrii condiionate s-a introdus o condiie suplimentar fa de vechea
reglementare, i anume ca n momentul acordrii liberrii persoana condamnat
s fie n executarea pedepsei n regim semideschis sau deschis. n fine, n noul
cod, revocarea este obligatorie n toate cazurile prevzute de lege, n timp ce n
vechea lege existau doar cteva cazuri limitate de revocare obligatorie, n restul
situaiilor aceasta fiind facultativ.
Date fiind elementele de noutate prezentate mai sus, care nspresc regimul
liberrii condiionate n cazul nchisorii, legea penal mai favorabil este legea
veche.

A r i. 101. Msurile de supraveghere i obligaiile. (1) Dac restul de

pedeaps rmas neexecutat la data liberrii este de 2 ani sau mai mare,
condamnatul trebuie s respecte urmtoarele msuri de supraveghere:
a) s se prezinte la serviciul de probaiune, la datele fixate de acesta;
b) s primeasc vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

194

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r i . 101

c) s anune, n prealabil, orice schimbare a locuinei i orice deplasare


care depete 5 zile;
d) s c o m u n i c e s c h i m b a r e a locului d e m u n c ;

e) s comunice informaii i documente de natur a permite controlul


mijloacelor sale de existen.
(2) n cazul prevzut n alin. (1), instana poate impune condamnatului
s execute una sau mai multe dintre urmtoarele obligaii:
a) s urmeze un curs de pregtire colar ori de calificare profesional;
b) s frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare social
derulate de ctre serviciul de probaiune sau organizate n colaborare cu
instituii din comunitate;
c) s nu prseasc teritoriul Romniei;
d) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifestri sportive,
culturale ori la alte adunri publice, stabilite de instan;
e) s nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu
participanii la svrirea infraciunii sau cu alte persoane, stabilite de
instan, ori s nu se apropie de acestea;
f) s nu conduc anumite vehicule stabilite de instan;
g) s nu dein, s nu foloseasc i s nu poarte nicio categorie de arme.
(3) Obligaiile prevzute n alin. (2) lit. c)-g) pot fi impuse n msura n
care nu au fost aplicate n coninutul pedepsei complementare a interzicerii
exercitrii unor drepturi.
(4)
m Cnd stabilete obligaia prevzut la alin. (2) lit. d)-f), instana
individualizeaz, n concret, coninutul acestei obligaii, innd seama ele
mprejurrile cauzei.
(5) Msurile de supraveghere i obligaiile prevzute n alin. (2) lit. a)
i lit. b) se execut din momentul acordrii liberrii, pe o perioad egal
cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de
2 ani, iar obligaiile prevzute n alin. (2) lit. c)-g) se execut pe toat durata
termenului de supraveghere.
(6) 12' A b ro g a t.
COMENTARIU
n cazul n care de la data liberrii condiionate i pn la data mplinirii duratei
pedepsei sunt mai puin de doi ani, cu privire la persoana liberat condiionat nu
vor exista niciun fel de msuri de supraveghere i nici nu i vor fi impuse obligaii. n
schimb, dac acest interval de timp este de doi ani sau mai mare, pe parcursul
su, persoana liberat condiionat trebuie s respecte msurile de supraveghere
menionate n primul alineat i s execute obligaiile stabilite de instan [obligaiile
pe care le poate impune instana sunt enumerate n alin. (2)]. Aadar, msurile
1,1 Alin. (4) al art. 101 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 12 din Legea
nr. 187/2012.
m Alin. (6) al art. 101 a fost abrogat prin art. 245 pct. 13 din Legea nr. 187/2012.

Sebastian Rduleu

195

A r i. 102

Partea general

de supraveghere sunt stabilite prin lege i ele sunt impuse de drept n cazul libe
rrii condiionate, n timp ce alegerea obligaiilor este lsat la latitudinea jude
ctorului, care poate impune una sau mai multe dintre obligaiile enumerate n
alin. (2) al art. 101 NCP.
Msurile de supraveghere au rol j I de a institui un control general asupra activi
tilor condamnatului, fiindu-i supravegheate deplasrile, eventualele schimbri
de domiciliu sau de loc de munc, precum i mijloacele de existen. Obligaiile
ce pot fi instituite de instan au rolul de a adapta acest regim de supraveghere la
specificul cauzei i la persoana condamnatului, fiind puse la dispoziia judectorului
multiple posibiliti de a configura un regim de supraveghere ct mai eficient, n
acord cu circumstanele concrete ale speei.
Msurile de supraveghere n cazul liberrii condiionate sunt similare cu
msurile de supraveghere n cazul amnrii aplicrii pedepsei, prevzute de art. 85
alin. (1) NCP, precum i cu ccic din cazul suspendrii condiionate a executrii
pedepsei, prevzute de art. 93 alin. (1) NCP. n schimb, gama de obligaii ce pot fi
impuse de instan n cazul liberrii condiionate, enumerate n alin. (2) al textului
analizat, este parial diferit, deoarece legiuitorul ine cont de specificul acestei
instituii.
Obligaia de a urma un curs de pregtire colar sau de calificare profesional
[lit. a)], precum i obligaia de a frecventa unul sau mai multe programe de rein
tegrare social [lit. b)] se execut din momentul acordrii liberrii condiionate
i dureaz o perioad egal cu o treime din termenul de supraveghere, ns nu
mai mult de doi ani. Celelalte obligaii se execut pe toat durata acestui termen.
Legea penala maifavorabila. ntruct textul de lege analizat nu are corespondent
n Codul penal din 1969, problema legii penale mai favorabile nu se pune.

A r i. 102. Supravegherea condamnatului. (1) Pe durata supravegherii,

datele prevzute n art. 101 alin. (1) lit. c)-e) se comunic serviciului de
probaiune.
(2) Supravegherea executrii obligaiilor prevzute n art. 101 alin. (2)
lit. a) i lit. b) se face de serviciul de probaiune. Verificarea modului de
ndeplinire a obligaiilor prevzute n art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de
organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probaiune cu privire la orice
nclcare a acestora.
(3) Supravegherea executrii obligaiilor prevzute n art. 101 alin. (2)
lit. d) i lit. c) poate fi realizat i printr-un sistem electronic de supraveghere,
n condiiile prevzute de legea special.
(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probaiune are obligaia s
sesizeze instana, dac:
a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligaiilor impuse
de instan, fie ncetarea executrii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheat nu respect msurile de supraveghere sau
nu execut, n condiiile stabilite, obligaiile ce i revin.
196

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 103-101

COMENTARIU
Supravegherea se exercit n principal de ctre serviciul de probaiune111. Acesta
ia toate msurile pentru a asigura ndeplinirea obligaiilor de ctre persoana
condamnat, primete informaiile necesare att de la condamnat, ct i de la
organele abilitate cu privire la respectarea msurilor de supraveghere i la execu
tarea obligaiilor stabilite de instan. De asemenea, tot n competena serviciului
de probaiune este i sesizarea instanei de judecat atunci cnd apar motive
care justific ncetarea sau modificarea unora dintre obligaiile instituite, cnd
condamnatul nu respect msurile de supraveghere sau nu execut obligaiile
ce i revin.
Legea penala maifavorabila. ntruct textul de lege analizat nu are corespondent
n Codul penal din 1969, problema legii penale mai favorabile nu se pune.

A r t . 103. Modificarea sau ncetarea obligaiilor. (1) Dac pe durata

supravegherii au intervenit motive care justific fie impunerea unor noi


obligaii, fie sporirea sau diminuarea condiiilor de executare a celor exis
tente, instana dispune modificarea obligaiilor n mod corespunztor,
pentru a asigura condamnatului anse mai mari de reintegrare social.
(2) Instana dispune ncetarea executrii unora dintre obligaiile pe care
le-a impus, cnd apreciaz c meninerea acestora nu mai este necesar.
COMENTARIU
Pe tot parcursul termenulu de supraveghere, atunci cnd intervin motive
ntemeiate, instana poate impune noi obligaii, poate dispune ncetarea executrii
unor obligaii sau modificarea acestora, astfel nct s i fie asigurate condamnatului
anse sporite de reintegrare social.
Legea penala maifavorabila. ntruct textul de lege analizat nu are corespondent
n Codul penal din 1969, problema legii penale mai favorabile nu se pune.

A r i. 101. Revocarea liberrii condiionate. (1) Dac pe durata supra

vegherii persoana condamnat, cu rea-credin, nu respect msurile de


supraveghere sau nu execut obligaiile impuse, instana revoc liberarea
i dispune executarea restului de pedeaps.
(2) Dac dup acordarea liberrii cel condamnat a svrit o nou in
fraciune, care a fost descoperit n termenul de supraveghere i pentru care
s-a pronunat o condamnare la pedeapsa nchisorii, chiar dup expirarea
acestui termen, instana revoc liberarea i dispune executarea restului
111 A se vedea i Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului de probaiune i
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative
de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, Titlul lll - Executarea msurilor
de supraveghere i a obligaiilor dispuse de instan potrivit Codului penal", Capitolul IV - Liberarea
condiionat" (art. 58-62).

Sebastian Rduleu

197

Partea general

A r i. 105

de pedeaps. Pedeapsa pentru noua infraciune se stabilete i se execut,


dup caz, potrivit dispoziiilor de la recidiv sau pluralitate intermediar.
(3) Dispoziiile alin. (1) i alin. (2) se aplic n m o d c o r e s p u n z t o r i n

cazul liberrii condiionate din executarea pedepsei deteniunii pe via.


COMENTARIU
Revocarea liberrii condiionate111are drept consecin executarea restului de
pedeaps. Instana revoc n mod obligatoriu liberarea condiionat n dou situaii:
cnd, pe durata supravegherii, condamnatul nu respect cu rea-credin msurile
de supraveghere sau nu i execut obligaiile impuse i cnd, dup acordarea
liberrii, condamnatul svrete o nou infraciune, care este descoperit pn la
mplinirea termenului de supraveghere i pentru care se pronun o condamnare
la pedeapsa nchisorii. Pedeapsa principal pentru noua infraciune se stabilete
i se execut, dup caz, potrivit dispoziiilor referitoare la recidiv (art. 43 NCP)
sau la pluralitatea intermediar (art. 44 NCP).
Legea penala mai favorabila. Revocarea liberrii condiionate prevzut de
art. 61 CP 1969 putea interveni doar n cazul n care cel condamnat svrea o
infraciune n termenul de ncercare. n astfel de situaii, revocarea era, de obicei,
facultativ, fiind lsat la latitudinea instanei de judecat, fiind relativ puine
situaii cnd ea devenea obligatorie (cnd se svreau anumite infraciuni grave,
prevzute expres de lege). Date fiind aceste diferene, considerm c legea mai
favorabil o reprezint art. 61 CP 1969.

A r i. 105. Anularea liberrii condiionate. (1) Dac pe parcursul

termenului de supraveghere se descoper c persoana condamnat mai


svrise o infraciune pn la acordarea liberrii, pentru care i s-a aplicat
pedeapsa nchisorii chiar dup expirarea acestui termen, liberarea se
anuleaz, aplicndu-se, dup caz, dispoziiile privitoare la concursul de
infraciuni, recidiv sau pluralitate intermediar.
(2) n cazul n care, n raport de pedeapsa rezultat, sunt ndeplinite
condiiile prevzute n art. 99 sau art. 100, instana poate acorda liberarea
condiionat. Dac s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se
calculeaz de la data acordrii primei liberri.
(3) Cnd, dup anulare, instana dispune executarea pedepsei rezultante,
partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor
drepturi neexecutat la data anulrii liberrii se va executa dup executarea
pedepsei nchisorii.
COMENTARIU
liberarea condiionat se anuleaz121atunci cnd pe parcursul termenului de
supraveghere se descoper c persoana condamnat svrise o alt infraciune1
111 Instana competent s dispun revocarea liberrii condiionate este prevzut n art. 588 NCPP.
m Instana competent s dispun anularea liberrii condiionate este prevzut n art. 588 NCPP.

198

S ebastian Rduleu

Titlul lll. Pedepsele

A r t . 100

nainte de acordarea liberrii, pentru care i s-a aplicat pedeapsanchisorii. ntr-un


astfel de caz, n raport cu infraciunea descoperit, se aplic, n funcie de situaie,
regulile referitoare la concursul de infraciuni, la recidiv sau la pluralitatea
intermediar.
Liberarea condiionat poate fi dispus din nou dac, n raport de pedeapsa
rezultant, sunt ndeplinite condiiile prevzute n art. 99 sau art. 100 NCP. ntr-o
astfel de situaie, termenul de supraveghere se calculeaz nu de la data noii
hotrri definitive de liberare, ci de la data acordrii primei liberri. Aceast soluie
prevzut de lege este explicabil prin mprejurarea c persoana condamnatului
mai fusese supus supravegherii anterior anulrii liberrii condiionate, respectnd
msurile de supraveghere i executnd obligaiile impuse.

A r i. 10 6 J 1) Efectele liberrii condiionate. n cazul n care condamnatul


j

nu a svrit o nou infraciune descoperit pn la expirarea termenului


de supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberrii condiionate i nu s-a
descoperit o cauz de anulare, pedeapsa se consider executat.
COMENTARIU
Principalul efect al liberrii condiionate este acela c pedeapsa se consider
executat dac pn la sfritul termenului de supraveghere condamnatul nu
a svrit o nou infraciune descoperit n acest interval, dac nu s-a dispus
revocarea liberrii condiionate ori dac nu s-a descoperit o cauz de anulare. Prin
urmare, pedeapsa considerndu-se executat, condamnatul nu mai poate fi pus
n situaia executrii acesteia.
Legea penal maifavorabild. Textul de lege analizat are un coninut asemntor
cu cel al art. 61 alin. (1) CP 1969, motiv pentru care nu se pune problema legii
penale mai favorabile.1

111 Art. 106 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 14 din Legea nr. 187/2012.

Sebastian Rduleu

199

Titlul IV. Msurile de siguran


Capitolul I. Dispoziii generale
A r i. 107. Scopul msurilor de siguran. (1) Msurile de siguran

au ca scop nlturarea unei stri de pericol i prentmpinarea svririi


faptelor prevzute de legea penal.
(2) Msurile de siguran se iau fa de persoana care a comis o fapt
prevzut de legea penal, nejustificat.
(3) Msurile de siguran se pot lua i n situaia n care fptuitorului
nu i se aplic o pedeaps.
COMENTARIU
Msurile de siguran sunt considerate sanciuni de drept penal constnd n
msuri de constrngere cu caracter preventiv, care au drept scop nlturarea unor
stri de pericol generate de fapte orevzute de legea penal111. Chiar dac sunt
sanciuni de drept penal, scopul msurilor de siguran este unul esenialmente
preventiv, nu represiv, ca n cazul pedepselor.
Ele pot fi luate cu privire la persoana care a comis o fapt prevzut de legea
penal, nejustificat. Prin urmare, msurile de siguran nu pot fi luate fa de
persoana care a comis o fapt prevzut de legea penal fiind n legitim aprare
ori n stare de necesitate sau n orice alt cauz justificativ (art. 19-22 NCP). n
schimb, pot fi dispuse atunci cnd fapta prevzut de legea penal este comis n
condiiile unei cauze de neimputabilitate, cum ar fi iresponsabilitatea (art. 28 NCP).
Msurile de siguran se pot lua i dac fptuitorului nu i se aplic o pedeaps. n
conformitate cu art. 82 alin. (2) NCP, renunarea la aplicarea pedepsei nu produce
efecte asupra executrii msurilor de siguran. De asemenea, conform art. 90
alin. (2) NCP, nici amnarea aplicrii pedepsei nu produce astfel de efecte.
n cazul persoanelor juridice, singurele msuri de siguran care pot fi aplicate
sunt confiscarea special i confiscarea extins121. Celelalte categorii de msuri de
siguran sunt specifice persoanelor fizice131.
Legea penala mai favorabila. Textul de lege analizat preia n mare parte con
inutul art. 111 CP 1969. Singura diferen, existent n alin. (2) al textului analizat,
const n mprejurarea c n vechea reglementare msurile de siguran se puteau
lua fa de orice persoan care a comis o fapt prevzut de legea penal, n timp
ce n noul Cod penal astfel de msuri nu se pot lua dect fa de o persoan care
a comis o fapt prevzut de legea penal, nejustificat. Prin urmare, dac fapta
penal a fost comis n condiiile existenei unei cauze justificative, conform noii
1.1 C. B u la i, B .N . B u la i, Manual de drept penal..., p. 614.
m A se vedea In fra , comentariul art. 147 NCP.
1.1 FI. S tre te a n u , Rspunderea penal a persoanei juridice..., p. 34.

200

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

de siguran

A r t. 107

reglementri, fa de persoana respectiv nu se mai pot lua msuri de siguran,


n timp ce sub imperiului Codului penal din 1969 se puteau lua i ntr-o astfel de
situaie. Din aceast perspectiv, legea penal mai favorabil este legea nou.
Spre deosebire de pedepsele complementare i accesorii care, conform art. 12
alin. (1) din Legea nr. 187/2012111de punere n aplicare a noului Cod penal, depind
de pedeapsa principal n materia alegerii legii penale mai favorabile, msurile
de siguran au n general autonomie n raport cu pedepsele principale. Astfel,
stabilirea legii penale mai favorabile n ceea ce privete msurile de siguran
se realizeaz independent de stabilirea legii penale mai favorabile privitoare la
pedepsele principale. Prin urmare, n cazul succesiunii de legi penale, se poate
aplica o lege penal considerat mai favorabil pentru pedepsele principale i o
alt lege penal pentru msurile de siguran.
Din aceast perspectiv, pot aprea unele probleme n stabilirea legii penale
mai favorabile ca urmare a faptului c o parte din fostele msuri de siguran sunt
n prezent reglementate ca pedepse complementare. Interzicerea de a se afla
n anumite localiti, expulzarea strinilor sau interdicia de a reveni n locuina
familiei pe o perioad determinat, care erau considerate msuri de siguran
n Codul penal din 1969 [art. 112 lit. d), e) i g)], aparin n prezent domeniului
pedepsei complementare a interzicerii exercitrii unor drepturi, prevzut de
art. 66 NCP. Prin urmare, acestea erau msuri de siguran sub imperiul legii
vechi, fiind astfel autonome n raport cu pedeapsa principal, ns n prezent sunt
pedepse complementare, nemaiavnd autonomie funcional. n astfel de situaii,
dac legea nou este mai favorabil n privina pedepsei princioale, se va aplica,
dac este cazul, i pedeapsa complementar a interzicerii exercitrii unor drepturi
dintre cele menionate mai sus, fiind exclus aplicarea msurilor de siguran
corespondente conform legii vechi121. Considerm c, ntr-o astfel de situaie, cnd
legea nou este mai favorabil n privina pedepsei principale, se aplic aceast
lege i n privina pedepselor complementare menionate mai sus, ca urmare a
regulii instituite de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, chiar dac dispoziiile
care reglementeaz aceste pedepse complementare ar fi considerate mai puin
favorabile dect dispoziiile corespunztoare din Codul penal din 1969, care le
includeau n categoria msurilor de siguran. Doar n msura n care dispoziiile
din cele dou legi cu privire la pedeapsa principal ar fi identice, regula prevzut
de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 nu ar mai opera, caz n care s-ar aplica
dispoziiile legale mai favorabile orivind aceste pedepse complementare, respectiv
msuri de siguran.
Dac hotrrea judectoreasc de condamnare este definitiv n momentul
intrrii n vigoare a noului Cod penal, msurile de siguran i pierd autonomia
funcional n raport cu pedepsele principale. Conform art. 6 alin. (5) NCP, n
cauzele definitiv judecate se aplic msura de siguran din legea penal consi
derat mai favorabil n funcie de pedeapsa principal, n condiiile prevzute
111 A se vedea nota 2 de subsol de la p. 135.
,J1 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 24.

Sebastian Rduleu

201

Partea general

A r i. 108-109

de art. 6 alin. (l)-(4) NCP. n schimb, dac legea nou este mai favorabil doar sub
aspectul msurilor de siguran, se vor aplica dispoziiile legii noi, conform art. 6
alin (6) NCP, revenindu-se astfel la regula autonomiei funcionale a msurilor de
siguran n raport cu pedepsele principale.

A r i. 108. Categoriile msurilor de siguran. Msurile de siguran

sunt:
a) obligarea la tratament medical;
b) internarea medical;
c) interzicerea ocuprii unei funcii sau a exercitrii unei profesii;
d) confiscarea special;
e) |1J confiscarea extins.
COMENTARIU
Textul de lege enumer categoriile msurilor de siguran. n comparaie cu
art. 112 CP 1969, n noua reglementare s-a renunat la unele dintre msurile de
siguran, acestea fiind reglementate n prezent ca pedepse complementare i
accesorii. Astfel, interzicerea de a se afla n anumite localiti, expulzarea strinilor
sau interdicia de a reveni n locuina familiei pe o perioad determinat sunt n
prezent prevzute de art. 66 NCP, legiuitorul accentund astfel caracterul lor punitiv.

Capitolul II. Regimul msurilor de siguran


A rt. 109. Obligarea la tratament medical. (1) Dac fptuitorul, din

cauza unei boli, inclusiv cea provocat de consumul cronic de alcool sau
de alte substane psihoactive, prezint pericol pentru societate, poate fi
obligat s urmeze un tratament medical pn la nsntoire sau pn la
obinerea unei ameliorri care s nlture starea de pericol.
(2) Cnd persoana fa de care s-a luat aceast msur nu urmeaz tra
tamentul, se poate dispune internarea medical.
(3) Dac persoana obligat la tratament este condamnat la o pedeaps
privativ de libertate, tratamentul se efectueaz i n timpul executrii
pedepsei.
COMENTARIU
Dac persoana care a svrit o fapt prevzut de legea penal, nejustificat,
prezint pericol pentru societate din cauza unei boli de care sufe-, ea poate fi
obligat de ctre instana de judecat s urmeze un tratament medical121. Aceast
norm are n vedere i bolile provocate de consumul cronic de alcool sau de alte
1,1 Lit. e) de la art. 108 a fost introdus prin art. II pct. 1 din Legea nr. 63/2012.
m Cu privire la executarea acestei msuri de siguran, a se vedea art. 77 din Legea nr. 253/2013 pri
vind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse
de organele judiciare n cursul procesului penal i art. 566-568 i art. 572 NCPP.

202

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

de siguran

A r i . 110

substane psihoactive, n sensul art. 241 din Legea nr. 187/2012 privind punerea
n aplicare a noului Cod penal111. Msura dureaz pn cnd persoana se ns
ntoete sau pn cnd situaia medical i se amelioreaz n aa fel nct s
nu mai prezinte pericol pentru societate. Dac tratamentul medical ordonat de
ctre instan nu este urmat, fa de persoana respectiv se poate lua o msur
de siguran mai restrictiv, i anume internarea medical. Msura de siguran
analizat poate fi ordonat i dac persoana este condamnat la o pedeaps
privativ de libertate, tratamentul urmnd s i fie administrat n stare de detenie.
Legea penala mai favorabila. Textul analizat a preluat n linii generale coninutul
art. 113 CP 1969. Singura diferena notabila const n mprejurarea c n noua regle
mentare nu s-a mai pstrat al patrulea alineat referitor la luarea acestei msuri n
mod provizoriu n cursul procesului penal. Soluia este explicabil prin faptul c
norma la care s-a renunat nu era n realitate o norm de drept oenal substanial,
ci o norm procesual penal. n prezent, situaia respectiv este reglementat de
art. 245 i art. 246 NCPP. Dincolo de aceast diferen important, ar mai fi de
precizat c, n ceea ce privete durata msurii de siguran, n Codul penal din
1969 se prevedea c aceasta dureaz pn la nsntoire, n timp ce n textul de
lege analizat se prevede c ea dureaz pn la nsntoire sau pn la obinerea
unei ameliorri care s nlture starea de pericol. Prin urmare, conform legii noi,
msura de siguran poate dura mai puin. Pentru acest motiv, s-ar putea spune
c legea nou ar fi mai favorabil. Totui, considerm c acest ucru nu va putea
fi stabilit dect n concret, n funcie de toate mprejurrile cauzei.

A r i . 1 10. Internarea medical. Cnd fptuitorul este bolnav psihic,

consumator cronic de substane psihoactive sau sufer de o boal infecto


contagioas i prezint pericol pentru societate, se poate lua msura
internrii ntr-o unitate sanitar de specialitate, pn la nsntoire sau
pn la obinerea unei ameliorri care s nlture starea de pericol.
COMENTARIU
Dac persoana care a svrit o fapt prevzut de legea penal, nejustificat,
prezint pericol pentru societate, pentru c este bolnav psihic, consumator cro
nic de substane psihoactive sau sufer de o boal infectocontagioas, ea poate
fi internat ntr-o unitate sanitar de specialitate prin hotrrea instanei de
judecat121. Aceast norm are n vedere i bolile provocate de consumul cronic
de substane psihoactive, n sensul art. 241 din Legea nr. 187/2012 privind pune
rea n aplicare a noului Cod penal131. Msura dureaz pn cnd persoana se
111 Potrivit art. 241, Prin s u b s ta n e p s ih o a c t iv e se nelege substanele stabilite prin lege, la propu
nerea Ministerului Sntii".
!| Cu privire la executarea acestei msuri de siguran, a se vedea art. 77 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal i art. 569-571 i art. 572 NCPP.
1,1 Potrivit art. 241, Prin s u b s ta n e p s ih o a c t iv e se nelege substanele stabilite prin lege, la propu
nerea Ministerului Sntii".

Sebastian Rduleu

203

A r i. 110

Partea general

nsntoete sau pn cnd situa a medical i se amelioreaz n aa fel nct s


nu mai prezinte pericol pentru societate.
Este evident c, n comparaie cu msura obligrii la tratament medical, pre
zenta msur de siguran este restrictiv de drepturi, deoarece internarea obli
gatorie ntr-o unitate sanitar presupune limitarea libertii de micare a per
soanei fa de care se dispune. Din aceast perspectiv, ea cade sub incidena
art. 5 din Convenia european a drepturilor omului, jurisprudena Curii de la
Strasbourg fiind relevant n materie din mai multe puncte de vedere. n cele ce
urmeaz, prezentm cteva dintre regulile dezvoltate de aceast instan cu privire
la msura internrii medicale:
- o persoan nu poate fi considerat ca fiind un alienat" i privat de libertate
dect dup ndeplinirea a minim trei condiii, i anume: boala mintal trebuie
s fi fost stabilit prin probe, ea trebuie s aib un caracter sau o amploare care
s justifice internarea, iar internarea s nu se poat prelungi fr justificarea
persistenei bolii111;
- nicio privare de libertate a unei persoane, considerat a fi alienat", nu
poate fi analizat din perspectiva art. 5 parag. 1 lit. e) din Convenie, dac aceasta
a fost dispus fr avizul prealabil al unui medic expert. Orice alt abordare ar fi
dincolo de protecia mpotriva arbitrariului, inerent art. 5 din Convenie. Sub
acest aspect, forma i procedura aplicate pot s depind de circumstane. Se
poate accepta, n cazuri urgente sau cnd persoana a fost reinut, deoarece
avea un comportament violent, ca acest aviz s fie obinut imediat dup reinerea
persoanei. n toate celelalte cazuri, o consultare prealabil este ind spensabil. n
lipsa altor posibiliti, de exemplu, pentru cazurile n care persoana solicitat refu
z s se prezinte la examinare, trebuie, cel puin, s se solicite evaluarea din
partea unui medic a strii de sntate a persoanei respective, pe baza dosarului
medical, n caz contrar neputndu-se susine c alienarea a fost stabilit de o
manier probant121;
- evaluarea medical trebuie s se bazeze pe starea sntii mintale actuale
a persoanei respective, i nu doar pe evenimente trecute. O opinie medical nu
poate fi suficient pentru a susine o privare de libertate, dac de la momentul
emiterii opiniei a trecut o perioad de timp semnificativ131;
-n opinia Curii, faptul c o instituie specializat n materie constat dispariia
tulburrii mintale care a justificat spitalizarea forat nu determin automat elibe
rarea imediat i necondiionat a pacientului. O astfel de abordare rigid ar limita
n mod inacceptabil libertatea de judecat a autoritilor care dispun cu privire la
aceast msur n funcie de toate circumstanele relevante ale cauzei respective,
i anume dac punerea n libertate ar servi cel mai bine intereselor pacientului i*6
1.1 C.E.D.O., cauza W in te rw e r p c. O la n d e i, Hotrrea din 24 octombrie 1979, cauza L u b e r t i c. Ita lie i,
Hotrrea din 23 februarie 1984, cauza K o la n is c. R e g a t u lu i U n it, Hotrrea din 21 iunie 2005, n
6 . A n to n iu , A . V ld c e a n u , A . B a rb u , Codul de procedur penal - texte, jurispruden, hotrri
C.E.D.O., ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 595 i urm.
m C.E.D.O., cauza R .L. i M .-J.D . c. F ra n e i, Hotrrea din 19 mai 2004, id e m , p. 597.
1.1 C.E.D.O., cauza V a r b a n o v c . B u lg a rie i, Hotrrea din 5 octombrie 2000, ib id e m .

204

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

de siguran

A ri. 1 1 1

ale comunitii n care el se va reintegra. Trebuie, de asemenea, s se in cont c


n domeniul bolilor mintale este imposibil de stabilit fr niciun risc de eroare o
vindecare total. Nu se poate spune ntotdeauna cu certitudine dac un pacient
care a fost internat ca urmare a unei boli mintale este definitiv sau n aparen
vindecat. Din acest punct de vedere, este concludent comportamentul pacientului
n timpul perioadei petrecute n afara instituiei psihiatrice111;
- privarea de libertate ntr-un institut psihiatric, timp de 82 de zile dup expi
rarea termenului legal i fr s existe o hotrre a unei instane de judecat,
apare ca aducnd serioase prejudicii reclamantului, deinerea fiind prelungit n
mod arbitrar de autoriti. n aceste condiii, Curtea a considerat c s-a produs o
violare a art. 5 parag. 1 din Convenie121.
Legea penala mai favorabila. Textul analizat a preluat n linii generale coninutul
art. 114 CP 1969. Singura diferena notabila const n mprejurarea c n noua
reglementare nu s a mai pstrat al doilea alineat referitor la luarea acestei msuri
n mod provizoriu n cursul procesului penal. Soluia este explicabil prin faptul c
norma la care s-a renunat nu era n realitate o norm de drept oenal substanial,
ci o norm procesual penal. n prezent, situaia respectiv este reglementat de
art. 247 i art. 248 NCPP. Dincolo de aceast diferen important, ar mai fi de
precizat c, n ceea ce privete durata msurii de siguran, n Codul penal din
1969 se prevedea c aceasta dureaz pn la nsntoire, n timp ce n textul de
lege analizat se prevede c ea dureaz pn la nsntoire sau pn la obinerea
unei ameliorri care s nlture starea de pericol. Prin urmare, conform legii noi,
msura de siguran poate dura mai puin. Pentru acest motiv, s-ar putea spune
c legea nou ar fi mai favorabil. Totui, considerm c acest ucru nu va putea
fi stabilit dect n concret, n funcie de toate mprejurrile cauzei.

A r t . I I I . Interzicerea ocuprii unei funcii sau a exercitrii unei

profesii. (1) Cnd fptuitorul a svrit fapta datorit incapacitii, nepregtirii sau altor cauze care l fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcii,
pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfurarea unei
alte activiti, se poate lua msura interzicerii exercitrii dreptului de a
ocupa acea funcie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.
(2)
Msura de siguran poate fi revocat la cerere, dup trecerea unui
termen de cel puin un an, dac se constat c temeiurile care au impus
luarea ei au ncetat. O nou cerere nu se poate face dect dup trecerea unui
termen de cel puin un an de la data respingerii cererii anterioare.

111 C.E.D.O., cauza J o h n s o n c. R e g a t u lu i U nit, Hotrrea din 24 octombrie 1997, ib id e m .


1,1 C.E.D.O., cauza E rk a lo c. O la n d e i, Hotrrea din 2 septembrie 1998, n T. Toader, A . S to ic a ,
N. C ris tu , Codul penal i legile speciale - doctrin, jurispruden, decizii ale Curii Constituionale,
hotrri C.E.D.O., Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, p. 192.

Sebastian Rduleu

205

Partea general

A r i. 111

COMENTARIU
Dac o persoan svrete o fapt prevzut de legea penal, nejustificat,
ca urmare a mprejurrii c a fost inapt s ocupe o funcie sau s exercite o
profesie ori o meserie sau s desfoare o alt activitate, instana de judecat
poate s dispun, ca msur de siguran, interzicerea dreptului persoanei res
pective de a ocupa acea funcie sau de a exercita acea profesie, meserie ori
activitate111. Inaptitudinea menionat poate fi determinat de incapacitate,
nepricepere, nepregtire, lips de aptitudini sau de orice alt cauz. Dac fapta
svrit constituie infraciune, msura de siguran n discuie poate fi luat chiar
dac infractorului i se aplic o pedeaps121.
Scopul acestei msuri nu este sancionarea persoanei respective, ca n cazul
pedepsei complementare cu acelai coninut [art. 66 alin. (1) lit. g) NCP], ci n
lturarea strii de pericol pe care aceasta o prezint pentru societate. De asemenea,
aceast msur de siguran nu trebuie confundat nici cu obligaia prevzut de
art. 85 alin. (2) lit. j) NCP, obligaie pe care instana de judecat o poate impune
persoanei fa de care s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei. Dei au n esen
acelai coninut, motivele impunerii, ca i durata pe care pot fi impuse sunt
diferite. Obligaia menionat mai sus este determinat de conduita fptuitorului
care svrete o fapt prevzut de legea penal, fa de care instana decide s
amne aplicarea pedepsei; aceast obligaie poate fi impus n cadrul termenului
de supraveghere de 2 ani i oricnd pe parcursul acestuia instana poate dispune
ncetarea ei, atunci cnd apreciaz c meninerea nu mai este necesar. n schimb,
msura de siguran este determinat de inaptitudinea fptuitorului i nu se ia
pe o perioad determinat.
Aa cum am menionat, interzicerea ocuprii unei funcii sau exercitrii unei
profesii nu se ia pe o perioad determinat. Ea subzist pn cnd este revocat,
la cerere, de ctre instan. Revocarea poate fi dispus doar dac a trecut un
termen de cel puin un an de la luarea ei i dac se constat de ctre instan c
temeiurile iniiale au ncetat. n cazul n care cererea de revocare este respins, o
nou cerere nu poate fi formulat dect dup trecerea cel puin a unui an de la
data respingerii cererii anterioare.
Fa de reglementarea anterioar, diferene se constat la nivelul unor termeni
utilizai n cuprinsul textului analizat, de exemplu, se precizeaz c este vorba de
interzicerea ocuprii unei funcii sau exercitrii unei profesii, n loc de exprimarea
incorect interzicerea unei funcii sau profesii" folosit n art. 115 CP 1969, inapt"
este folosit n locul termenului impropriu", iar desfurarea unei activiti" a
nlocuit expresia exercitarea (...) altei ocupaii".
Legea penala mai favorabila. Dat fiind asemnarea de coninut dintre textul
de lege analizat i art. 115 CP 1969, nu se va pune problema legii penale mai
favorabile.
1,1 Cu privire la executarea acestei msuri de siguran, a se vedea art. 78 din Legea nr. 253/2013 pri
vind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse
de organele judiciare n cursul procesului penal i art. 573 NCPP.
m C. N ic u le a n u , Tratat..., voi. II, p. 158.

206

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

A r i. 112

de siguran

A r i . 112. Confiscarea special. (1) Sunt supuse confiscrii speciale:

a) bunurile produse prin svrirea faptei prevzute de legea penal;


b) bunurile care au fost folosite, n orice mod, sau destinate a fi folosite la
svrirea unei fapte prevzute de legea penal, dac sunt ale fptuitorului
sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;
c) bunurile folosite, imediat dup svrirea faptei, pentru a asigura
scparea fptuitorului sau pstrarea folosului ori a produsului obinut,
dac sunt ale fptuitorului sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a
cunoscut scopul folosirii lor;
d) bunurile care au fost date pentru a determina svrirea unei fapte
prevzute de legea penal sau pentru a rsplti pe fptuitor;
e) bunurile dobndite prin svrirea faptei prevzute de legea penal,
dac nu sunt restituite persoanei vtmate i n msura n care nu servesc
la despgubirea acesteia;
f) bunurile a cror deinere este interzis de legea penal.
(2) n cazul prevzut n alin. (1) lit. b) i lit. c), dac valoarea bunurilor
supuse confiscrii este vdit disproporionat fa de natura i gravitatea
faptei, se dispune confiscarea n parte, prin echivalent bnesc, innd seama
de urmarea produs sau care s-ar fi putut produce i de contribuia bunului
la aceasta. Dac bunurile au fost produse, modificate sau adaptate n scopul
svririi faptei prevzute de legea penal, se dispune confiscarea lor n
ntregime.
(3) n cazurile prevzute n alin. (1) lit. b) i lit. c), dac bunurile nu pot
fi confiscate, ntruct nu aparin infractorului, iar persoana creia i aparin
nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul n bani al
acestora, cu aplicarea dispoziiilor alin. (2).
(4) Dispoziiile alin. (1) lit. b) nu se aplic n cazul faptelor svrite
prin pres.
(5) Dac bunurile supuse confiscrii potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se g
sesc, n locul lor se confisc bani i bunuri pn Ia concurena valorii aces
tora.
(6) Se confisc, de asemenea, bunurile i banii obinui din exploatarea
bunurilor supuse confiscrii, precum i bunurile produse de acestea, cu
excepia bunurilor prevzute n alin. (1) lit. b) i lit. c).
COMENTARIU
Msura de siguran a confiscrii speciale111este o sanciune de drept penal i
const n transferul silit i gratuit al dreptului de proprietate asupra unor bunuri
din patrimoniul persoanei care a svrit o fapt prevzut de legea penal, ne
justificat, n patrimoniul statului, ntruct, dat fiind legtura acestor bunuri cu
111 Cu privire la executarea acestei msuri de siguran, a se vedea art. 79 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal i art. 574 NCPP.

Sebastian Rduleu

207

A r i. 112

Partea general

fapta svrit ori din cauza naturii lor, deinerea n continuare de ctre persoana
respectiv ar prezenta pericolul svririi unor noi fapte prevzute de legea
penal111. Confiscarea special este prevzut i la nivel constituional, ca o limitare
a dreptului de proprietate. Conform art. 44 alin. (9) din Constituia Romniei,
bunurile destinate, folosite sau rezultate din infraciuni ori contravenii pot fi
confiscate numai n condiiile legii//|2).
Curtea European a Drepturilor Omului, n jurisprudena sa constant, include
confiscarea n cadrul pedepselor penale la care se refer art. 7 din Convenie,
deoarece n acest articol termenul pedeaps" este o noiune autonom, care
poate fi diferit de calificarea dat n dreptul intern131. Prin urmare, textul de lege
care instituie confiscarea special, chiar dac o consider msur de siguran,
i nu pedeaps penal, trebuie s respecte toate condiiile impuse de art. 7 din
Convenie, n special previzibilitatea.
Msura confiscrii speciale vizeaz mai multe categorii de bunuri. n primul rnd,
sunt supuse confiscrii bunurile produse prin svrirea unei fapte prevzute de
legea penal, nejustificat (spre exemplu, arme artizanale sau produse alimentare
contrafcute), deoarece existena lor n continuare n posesia fptuitorului sau n
circuitul civil constituie un pericol pentru societate [art. 112 alin. (1) lit. a) NCP,
care preia n termeni identici textul art. 118 alin. (1) lit. a) CP 1969).
De asemenea, se confisc bunurile folosite sau destinate s fie folosite la
svrirea unei fapte prevzute de legea penal, nejustificat [art. 112 alin. (1)
lit. b) NCP, ce i gsete corespondentul n art. 118 alin. (1) lit. b) CP 1969, n
varianta folosirii, respectiv, ntr-o form modificat, n art. 118 alin. (1) lit. c) din
acelai cod, referitor la bunurile destinate s fie folosite la svrirea faptei; n
ambele cazuri, o diferen fa de reglementarea anterioar este c, n noul text,
este folosit expresia svrirea unei fapte prevzute de legea penal", pe cnd
vechiul cod utiliza sintagma svrirea unei infraciuni"], precum i bunurile
folosite imediat dup svrirea faptei, pentru a asigura scparea fptuitorului
sau pentru a pstra folosul ori produsul obinut [art. 112 alin. (1) lit. c), fr
corespondent n reglementarea anterioar]. Avnd n vedere c art. 112 alin. (1)
lit. b) a preluat aproape neschimbate dispoziiile art. 118 lit. b) din Codul penal
anterior, apreciem c Decizia nr. XVIII/2005141 a instanei supreme, pronunat
n recurs n interesul legii, rmne relevant i cu privire la interpretarea legii
noi. Prin aceast decizie, nalta Curte de Casaie i Justiie, Seciile Unite, a admis
recursul n interesul legii i, n aplicarea dispoziiilor art. 118 lit. b) CP 1969 i ale
art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind confiscarea specia a mijlocului
1.1 C. B u la i, B .N . B u la i, Manual de drept penal..., p. 628.
1.1 A se vedea i: Convenia european privind splarea, descoperirea, sechestrarea i confiscarea
produselor infraciunii, ncheiat la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, ratificat prin Legea nr. 263/2002
(M. Of. nr. 353 din 28 mai 2002); Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005
privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea (J.O. L
nr. 68 din 15 martie 2005).
1.1 A se vedea C.E.D.O., cauza S u d F o n d i S.r.l. i a l ii c. Ita lie i, Decizia privind admisibilitatea din
30 august 2007, www.echr.coe.int.
141 M Of. nr. 285 din 29 martie 2006.

208

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

de siguran

A r i. 1 12

de transport n cazul infraciunii de trafic de droguri, a statuat c Msura de


siguran a confiscrii speciale a mijlocului de transport se va dispune, n temeiul
art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) teza I din Codul
penal, numai n cazul n care se dovedete c acesta a servit efectiv la realizarea
laturii obiective a uneia dintre modalitile normative ale infraciunilor prevzute
de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000, precum i n cazul n care se dovedete c
mijlocul de transport a fost fabricat, pregtit ori adaptat n scopul realizrii laturii
obiective a acestor infraciuni".
Bunurile din aceste dou categorii se confisc doar dac sunt ale fptuitoru
lui sau dac aparin unei alte persoane care a cunoscut scopul folosirii lor. Prin
urmare, ele nu se pot confisca n cazul n care aparin unei persoane care nu
a cunoscut cum au fost folosite sau cum urmau s fie folosite. ntr-o astfel de
situaie, se va confisca de la fptuitor echivalentul lor n bani. Dac exist o dispro
porie vdit ntre valoarea acestor bunuri i natura sau gravitatea faptei svrite,
instana va dispune doar confiscarea n parte, prin echivalent bnesc, utilizndu-se
drept criterii de apreciere urmarea produs sau care s-ar fi putut produce prin
fapta respectiv, precum i contribuia bunului la aceasta. Totui, n cazul n care
bunurile au fost produse, modificate sau adaptate n scopul svririi faptei pre
vzute de legea penal, nejustificat, ele se vor confisca n ntregime, chiar dac
ar exista o disproporie vdit ntre valoarea bunurilor i natura sau gravitatea
faptei svrite.
Legea instituie o excepie de la aplicarea acestei msuri de siguran, stabilind
c bunurile folosite sau destinate a fi folosite la svrirea unei fapte prevzute de
legea penal nu se confisc dac fapta respectiv este svrit prin pres. Prin
urmare, chiar dac bunurile aparin fptuitorului sau unei alte persoane care a
cunoscut scopul folosirii lor, ele nu pot fi confiscate ntr-o astfel de situaie. Prin
aceast limitare a domeniului de aplicare a confiscrii speciale, legiuitorul a urmrit
protejarea libertii presei, care constituie una dintre valorile fundamentale ale
unei societi democratice, garantat att de art. 30 din Constituia Romniei, ct
i de art. 10 din Convenia european a drepturilor omului.
O alt categorie de bunuri ce sunt supuse confiscrii speciale sunt cele care
au fost date pentru a determina svrirea unei fapte prevzute de legea penal
sau pentru a-l recompensa pe fptuitor [art. 112 alin. (1) lit. d), identic cu art. 118
alin. (1) lit. d) CP 1969]. Dac bunurile respective nu au fost remise fptuitorului
n mod voluntar sau dac au fost remise de deintorul lor ca urmare a inducerii
n eroare, ele nu pot fi confiscate.
De asemenea, se confisc bunurile dobndite prin svrirea faptei prevzute
de legea penal, n msura n care nu sunt restituite persoanei vtmate sau nu
folosesc la despgubirea acesteia [art. 112 alin. (1) lit. e), care preia n ntregime
i fr modificri art. 118 alin. (1) lit. e) CP 1969]. Prin urmare, ntr-o astfel de
situaie, primeaz acoperirea prejudiciului suferit de partea vtmat, confiscarea
fiind dispus doar dac ele nu servesc acestui scop.
n fine, ultima categorie de bunuri ce sunt supuse confiscrii speciale o repre
zint cele a cror deinere este interzis de legea penal [art. 112 alin. (1) lit. f),
Sebastian rduleu

209

A r i. 112

Partea general

ce preia dispoziia din art. 118 alin. (1) lit. f) CP 1969, ns cu precizarea expres
c interzicerea deinerii este prevzut de legea penala]. n cazul acestei categorii
de bunuri, se apreciaz c starea de pericol pentru societate a fost prezumat de
legiuitor prin faptul c a incriminat deinerea lor111.
Cu excepia bunurilor produse prin svrirea faptei prevzute de legea penal
i a celor a cror deinere este interzis de legea penal, n cazul tuturor celorlalte
categorii de bunuri supuse confiscrii, dac ele nu se gsesc, se confisc bani i
alte bunuri pn la concurena valorii acestora.
Confiscarea special se dispune i cu privire la bunurile i banii obinui
din exploatarea bunurilor supuse confiscrii, precum i bunurile produse de
ele. Aceast regul nu se aplic folosului obinut din exploatarea bunurilor folosite
sau destinate s fie folosite la svrirea unei fapte prevzute de legea penal,
nejustificat [art. 112 alin. (1) lit. b)], precum i a celor folosite, imediat dup
svrirea faptei, pentru a asigura scparea fptuitorului sau pentru a pstra
folosului ori produsul obinut [art. 112 alin. (1) lit. c)]. Excepia se explic prin
mprejurarea c aceste dou categorii de bunuri sunt deinute n mod legal, iar
eventualul folos obinut prin exploatarea lor este unul licit, spre deosebire de
celelalte categorii de bunuri supuse confiscrii [prevzute de art. 112 alin. (1) lit. a)
i lit. d)-f)], a cror deinere de ctre fptuitor nu are un temei legal.
Legea penala mai favorabila. Textul de lege analizat preia n cea mai mare
parte dispoziiile art. 118 CP 1969, cu excepia alin. (6), potrivit cruia Instana
poate s nu dispun confiscarea bunului dac acesta face parte din mijloacele
de existen, de trebuin zilnic ori de exercitare a profesiei infractorului sau a
persoanei asupra creia ar putea opera msura confiscrii speciale". Aceast dis
poziie favorabil persoanei care a svrit fapta, prevzut de legea penal veche,
nu a mai fost preluat n legea nou. n schimb, a fost introdus o nou categorie
de bunuri care pot face obiectul confiscrii speciale, i anume bunurile folosite
imediat dup svrirea faptei, pentru a asigura scparea fptuitorului sau pentru
pstrarea folosului ori a produsului obinut [art. 112 alin. (1) lit. c)]. Prin urmare,
se poate aprecia c legea penal mai favorabil este legea veche.
Avnd n vedere i necesitatea respectrii prevederilor art. 7 din Convenia
european a drepturilor omului, legea nou nu se poate aplica pentru faptele
comise anterior intrrii ei n vigoare, chiar dac n spea respectiv s-ar aplica, n
calitate de lege mai favorabil, dispoziiile noului Cod penal cu privire la pedepse121.

A r i. I I 2 ' . 131 Confiscarea extins. (1) Sunt supuse confiscrii i alte

bunuri dect cele menionate la art. 112, n cazul n care persoana este con
damnat pentru comiterea uneia dintre urmtoarele infraciuni, dac fapta
este susceptibil s i procure un folos material i pedeapsa prevzut de
lege este nchisoarea de 4 ani sau mai mare:
1,1 C. N ic u le a n u , Tratat..., voi. II, p. 163.
m FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 24.
151 Art. 1121a fost introdus prin art. II pct. 2 din Legea nr. 63/2012.

210

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

de siguran

A r t . 112

a) infraciuni privind traficul de droguri i de precursori;


b) infraciuni privind traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile;
r) infraciuni p r i v i n d frontiera d e s ta t a Ro m n iei;

d) infraciunea de splare a banilor;


e) infraciuni din legislaia privind prevenirea i combaterea pornografiei;
f) infraciuni din legislaia privind combaterea terorismului;
g) constituirea unui grup infracional organizat;
h) infraciuni contra patrimoniului;
i) nerespectarea regimului armelor, muniiilor, materialelor nucleare i
al materiilor explozive;
j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k) divulgarea secretului economic, concurena neloial, nerespectarea
dispoziiilor privind operaii de import sau export, deturnarea de fonduri,
infraciuni privind regimul importului i al exportului, precum i al intro
ducerii i scoaterii din ar de deeuri i reziduuri;
l) infraciuni privind jocurile de noroc;
m) infraciuni de corupie, infraciunile asimilate acestora, precum i
infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
n) infraciuni de evaziune fiscal;
o) infraciuni privind regimul vamal;
p) infraciuni de fraud comise prin sisteme informatice i mijloace de
plat electronice;
q) traficul de organe, esuturi sau celule de origine uman.
(2) Confiscarea extins se dispune dac sunt ndeplinite cumulativ urm
toarele condiii:
a) valoarea bunurilor dobndite de persoana condamnat, ntr-o perioa
d de 5 ani nainte i, dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii,
pn la data emiterii actului de sesizare a instanei, depete n mod vdit
veniturile obinute de aceasta n mod licit;
b) instana are convingerea c bunurile respective provin din activiti
infracionale de natura celor prevzute la alin. (1).
(3) Pentru aplicarea dispoziiilor alin. (2) se va ine seama i de valoarea
bunurilor transferate de ctre persoana condamnat ori de un ter unui
membru al familiei sau unei persoane juridice asupra creia persoana
condamnat deine controlul.
(4) Prin bunuri, conform prezentului articol, se nelege i sumele de bani.
(5) La stabilirea diferenei dintre veniturile licite i valoarea bunurilor
dobndite se vor avea n vedere valoarea bunurilor la data dobndirii lor
i cheltuielile fcute de persoana condamnat, membrii familiei acesteia.
(6) Dac bunurile supuse confiscrii nu se gsesc, n locul lor se confisc
bani i bunuri pn la concurena valorii acestora.
(7) Se confisc, de asemenea, bunurile i banii obinui din exploatarea
sau folosirea bunurilor supuse confiscrii, precum i bunurile produse de
acestea.
Sebastian Rduleu

211

Partea general

A r i . 112

(8)
Confiscarea nu poate depi valoarea bunurilor dobndite n perioa
da prevzut la alin. (2), care excedeaz nivelului veniturilor licite ale per
soanei condamnate.
COMENTARIU
Instituia confiscrii extinse111, de curnd introdus121n dreptul penal romn, a
generat dezbateri aprinse n doctrin, n special cu privire la constituionalitatea
ei131. Fiind adoptat n aplicarea art. 3 din Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului
privind confiscarea produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu
infraciunea, aceast msur de siguran permite extinderea sferei bunurilor ce
pot fi confiscate peste limitele prevzute expres n cadrul confiscrii speciale. Cu
alte cuvinte, dac sunt ndeplinite anumite condiii cerute de lege, instanele de
judecat pot dispune confiscarea unor bunuri cu privire la care nu s-a demonstrat
c au o legtur direct cu fapta comis.
Curtea European a Drepturilor Omului, n jurisprudena sa constant, include
confiscarea n cadrul pedepselor penale la care se refer art. 7 din Convenie,
deoarece n acest articol termenul pedeaps" este o noiune autonom, care
poate fi diferit de calificarea dat n dreptul intern141. Prin urmare textul de lege
care instituie confiscarea extins, chiar dac o consider msur de siguran,
i nu pedeaps penal, trebuie s respecte toate condiiile impuse de art. 7 din
Convenie, n special previzibilitatea i, implicit, neretroactivitatea. Din aceast
perspectiv, considerm c msura de siguran analizat poate fi aplicat doar
dac att infraciunea care a determinat condamnarea, ct i actele anterioare
acesteia din care provin bunurile ce fac obiectul confiscrii extinse au fost comise
dup intrarea n vigoare a dispoziiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 63/2012*151.
Trebuie precizat de la nceput c, dac n cazul celorlalte msuri de siguran
este suficient ca persoana s fi comis o fapt prevzut de legea penal, nejus
tificat, n cazul confiscrii extinse se cere ca persoana s fie condamnat pentru
svrirea unei infraciuni, care trebuie s ndeplineasc trei condiii cumulative:
s fie susceptibil s i procure un folos material, s se regseasc n enumerarea
limitativ prevzut n alin. (1) al art. 1121, iar legea s prevad pentru aceast
infraciune o pedeaps cu nchisoarea de 4 ani sau mai mare. n general, infraciu
nile la care face referire expres textul de lege au un grad de pericol social sporit
i sunt susceptibile de a fi comise n forme de criminalitate organizat.
1.1 Cu privire la executarea acestei msuri de siguran, a se vedea art. 79 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal i art. 574 NCPP.
1.1 Pr n art. I pct. 2 din Legea nr. 63/2012, care a introdus n Codul penal din 1969 art. 118*.
1.1 Pentru o analiz a punctelor de vedere exprimate pe aceast tem, a se vedea FI. S t re t e a n u , Con
sideraii privind confiscarea extins, n C.D.P. nr. 2/2012, p. 11-29.
141 A se vedea cauza S u d F o n d i S.r.l. i a lii c. It a lie i , menionat mai sus.
151 Pentru o opinie diferit, n sensul c ar fi suficient ca doar infraciunea care atrage condamnarea
s se fi comis dup intrarea n vigoare a legii menionate, nu i actele anterioare din care provin
bunurile supuse confiscrii, a se vedea FI. S tre te a n u , Consideraii privind confiscarea extins..., p. 29.

212

S ebastian Rduleu

Titlul IV. Msurile

de siguran

A r i. 112

n cazurile menionate mai sus, msura confiscrii extinse se dispune dac sunt
ndeplinite cumulativ alte dou condiii suplimentare, referitoare de aceast dat la
persoana condamnat: valoarea bunurilor dobndite de ctre condamnat ntr-un
anumit interval de timp s depeasc n mod vdit veniturile obinute de ctre
acesta n mod licit111, iar instana s i formeze convingerea c bunurile respective
provin din activiti infracionale de natura celor enumerate n lege. Perioada de
timp care se ia n considerare atunci cnd se analizeaz proporia dintre valoarea
bunurilor obinute i veniturile licite ale condamnatului este de 5 ani nainte de
momentul svririi infraciunii i, atunci cnd este cazul, dup svrirea acesteia,
pn la ntocmirea rechizitoriului. De asemenea, cu aceast ocazie se iau n calcul
i bunurile transferate de ctre persoana condamnat ori de ctre un ter ctre
un membru al familiei121condamnatului ori ctre o persoan juridic asupra creia
persoana condamnat deine controlul. n fine, la stabilirea diferenei dintre valoa
rea bunurilor dobndite i veniturile licite se vor avea n vedere att valoarea bu
nurilor la data dobndirii lor, ct i cheltuielile fcute de persoana condamnat i
de membrii familiei acesteia.
n msura n care bunurile ce fac obiectul confiscrii nu se gsesc, se confisc
bani i bunuri pn la concurena valorii acestora. De asemenea, se confisc
bunurile i banii obinui din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscrii,
precum i bunurile produse de acestea.
Valoarea total a bunurilor confiscate nu poate depi valoarea bunurilor
dobndite care depete nivelul veniturilor licite ale persoanei condamnate n
intervalul de timp stabilit conform regulilor de mai sus.
Legea penal maifavorabil. Textul de lege analizat preia n cea mai mare parte
dispoziiile art. 118' CP 1969. Exist ns o deosebire important: condiia privind
pedeapsa prevzut de lege este mai puin restrictiv n prezent, fiind de 4 ani sau
mai mare, n comparaie cu norma anterioar, cnd era de 5 ani sau mai mare. Din
aceast perspectiv, se poate susine c legea mai favorabil este legea veche.

111 Cu privire la aplicarea n timp a dispoziiei prevzute de art. 118? alin. (2) lit a) CP 1969, preluat
identic n art. 112* alin. (2) lit. a) NCP, Curtea Constituional s-a pronunat n edina din 11 februarie
2014, admind excepia de neconstitutionalitate a dispoziiilor atacate (pn la predarea spre tipar
a prezentului comentariu - 28 februarie 2014 - , decizia nu fusese publicat nc n Monitorul Oficial
al Romniei; a se vedea comunicatul de pres postat de Compartimentul relaii externe, relaii cu
presa i protocol al Curii Constituiona e pe site-ul oficial al instituiei, la adresa http://www.ccr.ro/
noutati/COMUNICAT-DE-PRES-79).
1,1 n sensul art. 177 NCP.

Sebastian Rduleu

213

Titlul V. Minoritatea
Capitolul I. Regimul rspunderii
penale a minorului
A r i. 113. Limitele rspunderii penale. (1) Minorul care nu a mplinit

vrsta de 14 ani nu rspunde penal.


(2) Minorul care are vrsta ntre 14 i 16 ani rspunde penal numai dac
se dovedete c a svrit fapta cu discernmnt.
(3) Minorul care a mplinit vrsta de 16 ani rspunde penal potrivit legii.
COMENTARIU
Legea instituie o prezumie absolut a lipsei de discernmnt la minorul111care
nu amplinit 14 ani. Prin urmare, pn la aceast vrst, minorul nu rspunde penal,
minoritatea constituind o cauz de neimputabilitate n condiiile art. 27 NCP. n
ceea ce-l privete pe minorul care are vrsta ntre 14 i 16 ani, legea instituie o
prezumie relativ a lipsei de discernmnt, rspunderea penal fiind condiionat
de existena discernmntului, care trebuie ns s fie probat121. Minorul care a
mplinit vrsta de 16 ani rspunde penal, dar regimul sancionator este diferit fa
de persoanele majore.
Legea penala mai favorabila. Textul analizat este aproape identic cu art. 99 CP
1969, prin urmare, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

A r i. I i i . Consecinele rspunderii penale. (1) Fa de minorul care,

la data svririi infraciunii, avea vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani se ia o


msur educativ neprivativ de libertate.
(2) Fa de minorul prevzut n alin. (1) se poate lua o msur educativ
privativ de libertate n urmtoarele cazuri:
a) dac a mai svrit o infraciune, pentru care i s-a aplicat o msur
educativ ce a fost executat ori a crei executare a nceput nainte de comi
terea infraciunii pentru care este judecat;*13
1.1 Cu privire la vrsta la care nceteaz starea de minoritate, a se vedea art. 38 alin. (2) din noul Cod
civil, republicat (M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011). n acelai sens, a se vedea i art. 1 din Convenia
cu privire la drepturile copilului, adoptat de Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite la
20 noiembrie 1989, ratificat de Romnia prin Legea nr. 18/1990, republicat (M. Of. nr. 314 din
13 iunie 2001).
De asemenea, a se vedea i Capitolul V - Protecia copilului care a svrit o fapt penal i nu
rspunde penal" din Legea nr. 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului.
1.1 A se vedea art. 184 NCPP, precum i Ordinul ministrului justiiei i al ministrului sntii nr. 1976/C
din 11 iulie 2003 pentru stabilirea unor msuri privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru
stabilirea discernmntului minorului ntre 14 i 16 ani care a svrit o fapt prevzut de legea
penal.

214

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A ri. 1 15

b) atunci cnd pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit


este nchisoarea de 7 ani sau mai mare ori deteniunea pe via.
COMENTARIU
Noul Cod penal a renunat n totalitate la pedepsele penale aplicate minorilor,
n favoarea msurilor educative, care se mpart n dou categorii: neprivative de
libertate i privative de libertate. Textul de lege analizat consacr regula conform
creia, n cazul persoanei care, la data svririi infraciunii, avea vrsta cuprins
ntre 14 i 18 ani, se ia o msur educativ neprivativ de libertate. De la aceast
regul exist dou excepii, cnd se poate lua o msur educativ privativ
de libertate: atunci cnd minorul a mai svrit o infraciune pentru care i s-a
aplicat o msur educativ a crei executare a nceput sau care a fost executat
n ntregime sau atunci cnd a svrit o infraciune pentru care legea prevede
pedeapsa cu nchisoarea de 7 ani sau mai mare uri deteniunea pe via. Prin
pedeapsa prevzut de lege se nelege pedeapsa prevzut n textul de lege
care incrimineaz fapta svrit n forma consumat, fr luarea n considerare
a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei (art. 187 NCP).

Ari* 115. Msurile educative. (1) Msurile educative sunt neprivative


de libertate sau privative de libertate.
1. Msurile educative neprivative de libertate sunt:
a) stagiul de formare civic;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfrit de sptmn;
d) asistarea zilnic.
2. Msurile educative privative de libertate sunt:
a) internarea ntr-un centru educativ;
b) internarea ntr-un centru de detenie.
(2) Alegerea msurii educative care urmeaz s fie luat fa de minor
se face, n condiiile art. TI4, potrivit criteriilor prevzute n art. 74.
COMENTARIU
Textul de lege analizat stabilete dou categorii de msuri educative: neprivative
i privative de libertate111. Msurile neprivative de libertatea sunt stagiul de for
mare civic, supravegherea, consemnarea la sfrit de sptmn i asistarea
zilnic. Se observ astfel o diversificare, dar i o nsprire a acestui tip de msuri
n comparaie cu Codul penal din 1969, care prevedea ca mstri educative doar
mustrarea i libertatea supravegheat. Drept urmare, judectorul are la ndemn
mai multe posibiliti de a adapta i a individualiza msura educativ n funcie
de gravitatea faptei i de persoana fptuitorului. De regul, fa de infractorul
111Cu privire la procedura n cauzele cu infractori minori, a se vedea art. 504-520 NCPP. De asemenea,
a se vedea i Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor
msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal.

Sebastian Rduleu

215

A r i. 110

Partea general

minor se dispune o msur educativa neprivativ de libertate, cu excepia situailor


prevzute de art. 114 alin. (2) NCP.
Msurile educative privative de libertate sunt internarea ntr-un centru educativ
i internarea ntr-un centru de detenie. Aceste msuri educative sunt destinate s
fie aplicate minorilor care svresc infraciuni grave sau celor care mai svriser
anterior o infraciune pentru care se dispusese o msur educativ neprivativ de
libertate ce fusese executat n ntregime sau a crei executare ncepuse. Codul
penal din 1969 prevedea pentru infractorul minor dou msuri educative privative
de libertate: internarea ntr-un centru de reeducare i internarea ntr-un institut
medical-educativ.
Legea penala mai favorabila. Aprecieri cu privire la legea penal mai favorabil
vor fi fcute n articolele urmtoare care reglementeaz fiecare msur educativ n
special. Totui, din perspectiva unei comparaii generale ntre dispoziiile pertinente
din ccic dou legi penale succesive, trebuie precizat c dac, potrivit uncia dintre
legi, instana de judecat s-ar orienta ctre o msur educativ neprivativ de
libertate sau spre amend (n cazul legii vechi), indiferent de coninutul sau du
rata ori cuantumul acesteia, iar potrivit celeilalte legi ar tinde ctre o msur
privativ de libertate, indiferent de durata acesteia, ar trebui ntotdeauna s fie
considerat mai favorabil prima lege, i anume cea care determin aplicarea unei
msuri neprivative de libertate sau a amenzii111. Un argument mutaris mutandis n
sprijinul acestei idei l reprezint i art. 17 din Legea nr. 187/2012 privind punerea
n aplicare a noului Cod penal, potrivit cruia, n aplicarea dispoziiilor referitoare
la legea penal mai favorabil intervenit n cursul procesului, o pedeaps cu sus
pendarea executrii, aplicabil potrivit Codului penal din 1969, este considerat
mai favorabil dect o msur educativ privativ de libertate prevzut de noul
Cod penal. Prin urmare, criteriul esenial n cadrul acestei comparaii l reprezint
libertatea persoanei care a svrit infraciunea.

A r i. III . Referatul de evaluare. (1) n vederea efecturii evalurii

minorului, potrivit criteriilor prevzute n art. 74, instana va solicita ser


viciului de probaiune ntocmirea unui referat care va cuprinde i propuneri
motivate referitoare la natura i durata programelor de reintegrare social
pe care minorul ar trebui s le urmeze, precum i la alte obligaii ce pot fi
impuse acestuia de ctre instan.
(2)|2i Referatul de evaluare privind respectarea condiiilor de executare a
msurii educative sau a obligaiilor impuse se ntocmete de ctre serviciul
de probaiune n toate cazurile n care instana dispune asupra msurii
educative ori asupra modificrii sau ncetrii executrii obligaiilor impuse,
cu excepia situaiei prevzute la art. 126, cnd acesta va fi ntocmit de ctre
centrul educativ ori de detenie.
1,1 F l.S t r e t e a n u , Documentare..., p. 23.
m Alin. (2) al art. 116 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 15 din Legea
nr. 187/2012.

216

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r i . 117

COMENTARIU
Pentru alegerea msurii educative ce urmeaz s fie aplicat, instana de
judecat trebuie s aib n vedere criteriile generale de individualizare prevzute
de art. 74 NCP. n vederea realizrii acestei operaiuni, este obligatorie efectuarea
unui referat de evaluare de ctre serviciul de probaiune111. Acesta va trebui s
cuprind i propuneri motivate privind natura i durata programelor de reintegrare
social ce ar trebui urmate de ctre minor, precum i alte obligaii pe care instana
poate s i le impun. De asemenea, serviciul de probaiune trebuie s ntocmeasc
un referat de evaluare i n cursul executrii msurilor educative, n toate cazurile
cnd instana dispune asupra msurii educative sau asupra modificrii ori ncetrii
executrii obligaiilor impuse. n referat se va analiza modul de respectare a condi
iilor privind executarea i a obligaiilor impuse de instan. n ca2 ul n care instana
urmeaz s se pronune asupra schimbrii regimului de executare a unei msuri
educative privative de libertate n condiiile art. 126 NCP, referatul de evaluare
nu este ntocmit de ctre serviciul de probaiune, ci de ctre centrul educativ ori
de detenie.
Prin aceste dispoziii, serviciul de probaiune dobndete un rol important nu
numai n supravegherea executrii de ctre minor a msurilor educative i a res
pectrii obligaiilor impuse, dar i prin ajutorul pe care l d instanei de judecat
n alegerea celor mai adecvate msuri educative i obligaii ce urmeaz s fie
aplicate minorului care a svr t o infraciune.

Capitolul II. Regimul msurilor educative


neprivative de libertate
A r i. 117. Stagiul de formare civic. (1) Msura educativ a stagiului

de formare civic const n obligaia minorului de a participa la un program


cu o durat de cel mult 4 luni, pentru a-1 ajuta s neleag consecinele
legale i sociale la care se expune n cazul svririi de infraciuni i pentru
a-1 responsabiliza cu privire la comportamentul su viitor.
(2)
Organizarea, asigurarea participrii i supravegherea minorului, pe
durata cursului de formare civic, se fac sub coordonarea serviciului de
probaiune, fr a afecta programul colar sau profesional al minorului.
COMENTARIU
Stagiul de formare civic121- cea mai blnd msur educativ neprivativ de
libertate din actuala lege penal - este nou-introdus n legislaia noastr penal
i const n obligaia impus minorului s participe la un program educativ, cu
111 A se vedea art. 41 i art. 42 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului
de probaiune.
m Cu privire la executarea acestei msuri educative, a se vedea art. 66 din Legea nr. 253/2013 privind
executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal.

Sebastian Rduleu

217

Partea general

A r i. 118

scopul de a-l ajuta s neleag ce repercusiuni legale i sociale poate suporta


dac svrete infraciuni, precum i pentru a-i crea o atitudine responsabil
pe viitor. Msura poate dura cel mult 4 luni, iar instana o poate individualiza
prin impunerea unora dintre obligaiile prevzute de art. 121 NCP. Serviciul de
probaiune111este instituia care organizeaz, asigur participarea i supravegheaz
minorul pe durata acestei msuri ecucative, ns programul colar sau profesional
al acestuia nu trebuie s fie afectat de executarea stagiului de formare civic.
Legea penala mai favorabila. n comparaie cu msura educativ a mustrrii,
prevzut de art. 102 CP 1969, stagiul de formare civic este o msur mai
aspr. Prin urmare, din aceast perspectiv, legea penal mai favorabil este
legea veche.
n comparaie ns cu msura educativ a libertii supravegheate, prevzut
de art. 103 CP 1969, stagiul de formare civic este o msur mai blnd. Aadar,
din aceast perspectiv, legea penal mai favorabil este legea nou.

A r i. 118. Supravegherea. Msura educativ a supravegherii const

n controlarea i ndrumarea minorului n cadrul programului su zilnic,


pe o durat cuprins ntre dou i 6 luni, sub coordonarea serviciului de
probaiune, pentru a asigura participarea la cursuri colare sau de formare
profesional i prevenirea desfurrii unor activiti sau intrarea n leg
tur cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de ndreptare a
acestuia.
COMENTARIU
Msura educativ a supravegherii121const n controlarea i ndrumarea mino
rului n cadrul programului su zilnic. De principiu, n cadrul acestei msuri edu
cative, minorul trebuie s i urmeze programul obinuit de educare sau formare
profesional, el fiind doar controlat i ndrumat. Dat fiind coninutul acestei m
suri, ea este mai restrictiv dect stagiul de formare civic. n cadrul supravegherii,
serviciul de probaiune nu se implic direct n realizarea activitilor din programul
minorului, ci doar supravegheaz rrodul n care acesta i execut programul nor
mal. Msura poate fi luat pe o durat cuprins ntre dou i ase luni.
Legea penala mai favorabil. r comparaie cu msura educativ a libertii
supravegheate prevzut de art. 103 CP 1969, supravegherea din noul cod este
mai blnd, deoarece are o durat mai mic i nu prevede posibilitatea prestrii
unei activiti neremunerate131. Prin urmare, legea penal mai favorabil este legea
nou.
1.1 A se vedea art. 69 i urm. din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului
de probaiune.
1.1 Cu privire la executarea acestei msuri ed jcative, a se vedea art. 67 din Legea nr. 253/2013 privind
executarea pedepselor, a msurilor educatve i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal.
1.1 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 22.

218

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r t . 119

A ri. 119. Consemnarea la sfrit de sptmn. (1) Msura educativ


a consemnrii la sfrit de sptmn const n obligaia minorului de a nu
p r si lo c u in a n z ilele d e s m b t i d u m in ic , p e o d u ra t c u p rin s n tre

4 i 12 sptmni, afar de cazul n care, n aceast perioad, are obligaia


de a participa la anumite programe ori de a desfura anumite activiti
impuse de instan.
(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaiune.
COMENTARIU
Consemnarea la sfrit de sptmn111const n obligaia impus minorului de
a nu prsi locuina n zilele de smbt i de duminic, n afar de situaiile cnd
n aceste zile trebuie s participe la anumite programe sau activiti impuse de
instan, n conformitate cu dispoziiile art. 121 NCP. Aceast msur presupune
o limitare a libertii de micare a minorului n zilele respective, motiv pentru care
ea este mai restrictiv dect supravegherea sau dect stagiul de formare civic. Ea
poate fi luat pentru o durat cuprins ntre 4 i 12 sptmni, iar supravegherea
executrii ei se face de ctre serviciul de probaiune121.
Legea penala mai favorabila. n comparaie cu msura educativ a libertii
supravegheate, prevzut de art. 103 CP 1969, msura consemnrii la sfrit de
sptmn poate fi considerat mai aspr, deoarece limiteaz mai mult liber
tatea minorului, obligndu-l s nu prseasc domiciliul n zilele de smbt i
duminic. O restrngere att de drastic a libertii minorului nu se regsete
n cadrul libertii supravegheate. Chiar dac durata acesteia din urm (un an)
este mai mare dect durata consemnrii la sfrit de sptmn (ntre 4 i 12
sptmni), n determinarea legi penale mai favorabile coninutul msurii ar trebui
s primeze asupra duratei acesteia131. De altfel, chiar legiuitorul pare s prefere
acest criteriu n raport cu durata, aa cum rezult din dispoziiile art. 16 alin. (2)
din Legea nr. 187/2012. Chiar dac acest text de lege se refer la alte instituii
juridice, raiunea care a stat la baza lui este aplicabil i n domeniul msurilor
educative. Aadar, legea penal mai favorabil este legea veche. De altfel, conform
art. 18 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, msura educativ a libertii supravegheate
pronunat sub imperiul Codului penal anterior continu s se execute potrivit
dispoziiilor din legea veche i dup intrarea n vigoare a noului Cod penal.
Ca dispoziii tranzitorii, potrivit art. 20 din Legea nr. 187/2012, se prevede c
pedeapsa amenzii executabil, aplicat pentru infraciuni comise n timpul mi
noritii n baza Codului penal din 1969 i neexecutat n tot sau n parte pn la
intrarea n vigoare a Codului penal, se nlocuiete cu msura educativ a consem
nrii la sfrit de sptmn, innd seama i de partea care a fost executat din
111Cu privire la executarea acestei msuri educative, a se vedea art. 68 din Legea nr. 253/2013 privind
executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal.
1.1 A se vedea art. 69 i urm. din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului
de probaiune.
1.1 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 22.

Sebastian Rduleu

219

Partea general

A r i. 120

amend. De asemenea, art. 22 din aceeai lege dispune urmtoarele: (1) M


sura suspendrii executrii pedepselor aplicate n baza Codului penal din 1969
pentru infraciuni comise n timpul minoritii se menine i dup intrarea n
vigoare a Codului penal. (2) n czu n care suspendarea executrii unei pedepse
cu nchisoarea prevzute la alin. (1) se revoc din alte cauze dect comiterea unei
noi infraciuni, pedeapsa nchisorii se nlocuiete cu msura educativ a internrii
ntr-un centru educativ pe o perioad egal cu durata pedepsei suspendate, dar
nu mai mult de 3 ani. (3) n situaia prevzut la alin. (2), pedeapsa amenzii a crei
executare a fost suspendat se nlocuiete cu msura educativ a consemnrii
la sfrit de sptmn pe o durat de 6 sptmni. (4) Dac n termenul de
ncercare al suspendrii executrii unei pedepse pentru infraciuni comise n
timpul minoritii condamnatul a svrit din nou o infraciune, instana revoc
suspendarea i nlocuiete pedeapsa potrivit alin. (2) sau (3), dup care: a) dac
noua infraciune a fost comis n timpul minoritii, sc stabilete i pentru aceasta
o msur educativ, iar apoi se aplic msura educativ cea mai grea; b) dac noua
infraciune a fost comis dup majorat, se aplic o sanciune rezultant stabilit
potrivit art. 129 alin. (2) din Codul penal".

A r i. 120. Asistarea zilnic. (1) Msura educativ a asistrii zilnice

const n obligaia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul


de probaiune, care conine orarul i condiiile de desfurare a activitilor,
precum i interdiciile impuse minorului.
(2) Msura educativ a asistrii zilnice se ia pe o durat cuprins ntre 3 i
6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaiune.
COMENTARIU
Asistarea zilnic111este o msur educativ mai restrictiv dect celelalte msuri
educative neprivative de libertate, deoarece presupune obligaia minorului de a
respecta un anumit program stabilit de ctre serviciul de probaiune, instituie
care se implic astfel direct n organizarea msurii121. Prin acest program, serviciul
de probaiune stabilete orarul i condiiile de exercitare a activitilor, precum
i interdiciile care i sunt impuse minorului. n afar de ntocmirea programului
minorului, serviciul de probaiune supravegheaz i executarea acestuia. Msura
educativ a asistrii zilnice poate fi luat pe o durat ntre 3 i 6 luni.
Legea penala mai favorabila. r comparaie cu msura educativ a libertii
supravegheate prevzut de art. 103 CP 1969, asistarea zilnic este mai aspr,
ntruct impune minorului orarul i condiiile de exercitare a activitilor, sub su
pravegherea strict a serviciului de probaiune, n timp ce libertatea suprave1,1 Cu privire la executarea acestei msuri ed jcative, a se vedea art. 69 din Legea nr. 253/2013 privind
executarea pedepselor, a msurilor educatve i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal.
m A se vedea art. 69 i urm. din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului
de probaiune.

220

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r t . 121

gheat, de regul, nu presupunea un program att de strict. Chiar dac durata


acesteia din urm (un an) este mai mare dect durata asistrii zilnice (ntre 3 i
6 luni), n determinarea legii penale mai favorabile coninutul msurii primeaz
asupra duratei acesteia111. De altfel, chiar legiuitorul pare s prefere acest criteriu
n raport cu durata, aa cum rezult din dispoziiile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 187/2012. Chiar dac acest text de lege se refer la alte instituii juridice,
raiunea care a stat la baza lui este aplicabil i n domeniul acestor msuri edu
cative. Aadar, legea penal mai favorabil este legea veche. De altfel, conform
art. 18 alin. (1) din Legea nr. 187/2012, msura educativ a libertii supravegheate
pronunat sub imperiul Codului penal anterior continu s se execute potrivit
dispoziiilor din legea veche i dup intrarea n vigoare a noului Cod penal.

A r t 121. Obligaii ce pot fi impuse minorului. (1) Pe durata executrii


msurilor educative neprivative de libertate, instana poale impune mino
rului una sau mai multe dintre urmtoarele obligaii:
a) s urmeze un curs de pregtire colar sau formare profesional;
b) s nu depeasc, fr acordul serviciului de probaiune, limita terito
rial stabilit de instan;
c) s nu se afle n anumite locuri sau la anumite manifestri sportive,
culturale ori la alte adunri publice, stabilite de instan;
d) s nu se apropie i s nu comunice cu victima sau cu membri de
familie ai acesteia, cu participanii la svrirea infraciunii ori cu alte per
soane stabilite de instan;
e) s se prezinte la serviciul de probaiune la datele fixate de acesta;
f) s se supun msurilor de control, tratament sau ngrijire medical.
(2) Cnd stabilete obligaia prevzut n alin. (1) lit. d), instana indivi
dualizeaz, n concret, coninutul acestei obligaii, innd seama de mpre
jurrile cauzei.
(3) Supravegherea executrii obligaiilor impuse de instan se face sub
coordonarea serviciului de probaiune.
(4) Pe durata executrii msurii educative neprivative de libertate, ser
viciul de probaiune are obligaia s sesizeze instana, dac:
a) au intervenit motive care justific fie modificarea obligaiilor impuse
de instan, fie ncetarea executrii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheat nu respect condiiile de executare a msurii
educative sau nu execut, n condiiile stabilite, obligaiile ce i revin.
COMENTARIU
Pe durata executrii oricreia dintre msurile educative neprivative de libertate,
instana poate s impun minorului s execute una sau mai multe dintre obligaiile
enumerate n primul alineat al textului analizat. Aadar, alegerea obligaiilor este

111 FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 22.

Sebastian Rduleu

221

Partea general

A r i. 122-12:;

lsat la latitudinea judectorului, care impune una sau mai multe dintre obligaiile
enumerate n alin. (1).
Obligaiile menionate pot permite instituirea unui control general asupra ac
tivitilor minorului, fiindu-i supravegheate deplasrile, pregtirea colar sau
profesional, ngrijirea medical etc. Ele au rolul de a adapta acest regim de su
praveghere la specificul cauzei i la persoana minorului, fiind puse la dispoziia
judectorului multiple posibiliti de a configura n concret un coninut al msurii
educative ct mai eficient, n acord cu circumstanele concrete ale speei. Dac
hotrte s impun minorului obligaia de a nu se apropia i de a nu comunica
cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia ori cu participanii la svrirea
infraciunii sau cu alte persoane, prevzut de art. 121 alin. (1) lit. d), instana
de judecat trebuie s individualizeze n concret aceast obligaie n funcie de
mprejurrile concrete ale cauzei.
Rolul central n supravegherea executrii obligaiilor impuse de judector revine
serviciului de probaiune111, care trebuie s sesizeze instana de judecat ori de
cte ori intervin motive care justific modificarea sau ncetarea unor obligaii sau
cnd minorul supravegheat nu respect condiiile de executare a msurii educative
neprivative de libertate ori nu execut obligaiile impuse.

A ri. 122. Modificarea sau ncetarea obligaiilor. (1) Dac, pe parcursul


supravegherii, au intervenit motive care justific fie impunerea unor noi
obligaii, fie sporirea sau diminuarea condiiilor de executare a celor exis
tente, instana dispune modificarea obligaiilor n mod corespunztor, pen
tru a asigura persoanei supravegheate anse mai mari de ndreptare.
(2)
Instana dispune ncetarea executrii unora dintre obligaiile pe care
le-a impus, cnd apreciaz c meninerea acestora nu mai este necesar.
COMENTARIU
Pe tot parcursul supravegherii, atunci cnd intervin motive ntemeiate, instana
poate impune noi obligaii, poate dispune ncetarea executrii unor obligaii sau
modificarea acestora, astfel nct s i fie asigurate minorului anse sporite de
ndreptare121.

A ri. 122. Prelungirea sau nlocuirea msurilor educative neprivative


de libertate. (1) Dac minorul nu respect, cu rea-credin, condiiile de
executare a msurii educative sau a obligaiilor impuse, instana dispune:
1.1 A se vedea i art. 93 i urm. din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului
de probaiune, precum i art. 70 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor
educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal.
1.1 A se vedea i art. 100 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului de
probaiune, precum i art. 73 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor
educative i a altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal.

222

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r i . 123

a)
prelungirea msurii educative, fr a putea depi maximul prevzut
de lege pentru aceasta;
h) n lo c u ire a m s u rii lu a te cu o a lt m s u r e d u c a tiv n e p riv a tiv d e

libertate mai sever;


c)
nlocuirea msurii luate cu internarea ntr-un centru educativ, n cazul
n care, iniial, s-a luat msura educativ neprivativ de libertate cea mai
sever, pe durata sa maxim.
(2) n cazurile prevzute n alin. (1) lit. a) i lit. b), dac nici de aceast
dat nu sunt respectate condiiile de executare a msurii educative sau a
obligaiilor impuse, instana nlocuiete msura educativ neprivativ de
libertate cu msura internrii ntr-un centru educativ.
(3) Dac minorul aflat n executarea unei msuri educative neprivative de
libertate svrete o nou infraciune sau este judecat pentru o infraciune
concurent svrit anterior, instana dispune:
a) prelungirea msurii educative luate iniial, fr a putea depi maxi
mul prevzut de lege pentru aceasta;
b) nlocuirea msurii luate iniial cu o alt msur educativ neprivativ
de libertate mai sever;
c) nlocuirea msurii luate iniial cu o msur educativ privativ de
libertate.
(4) In cazurile prevzute n alin. (1) lit. a) i lit. b), precum i n alin. (3)
lit. a) i lit. b), instana poate impune noi obligaii n sarcina minorului ori
sporete condiiile de executare a celor existente.
A

COMENTARIU
Dac minorul cruia i s-a aplicat o msur educativ neprivativ de libertate
nu respect cu rea-credin condiiile de executare sau obligaiile impuse, instana
dispune fie prelungirea msurii, fr a se putea depi maximu prevzut de lege
pentru aceasta, fie nlocuirea msurii111. n ultima situaie, msura educativ se
nlocuiete cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever, iar, n
situaia n care msura luat iniial era msura neprivativ de libertate cea mai
sever, i anume asistarea zilnic, pe durata maxim, aceasta se nlocuiete cu
msura educativ privativ de libertate cea mai puin sever, i anume internarea
ntr-un centru educativ. De asemenea, n cazul n care minorul nu respect con
diiile i nu i execut obligaiile impuse nici dup ce instana a dispus, tot ca urma
re a atitudinii minorului, prelungirea msurii educative neprivative de libertate
sau nlocuirea ei cu o alt msur educativ neprivativ de libertate mai sever,
instana de judecat nlocuiete msura neprivativ de libertate cu msura inter
nrii ntr-un centru educativ.
111 A se vedea i art. 101 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea i funcionarea sistemului de
probaiune, precum i art. 74 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor
educative i a altor msuri neprivative ce libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului
penal.

Sebastian Rduleu

223

A r i. 124

Partea general

n cazul n care minorul aflat n executarea unei msuri educative neprivative


de libertate svrete o nou infraciune pe durata executrii sau este judecat
pentru o infraciune svrit anterior, instana dispune fie prelungirea msurii
educative luate iniial, fr a putea depi maximul prevzut de lege, fie nlocuirea
acestei msuri cu o alt msur neprivativ de libertate mai sever ori chiar cu o
msur educativ privativ de libertate.
n toate cazurile n care dispune prelungirea msurii educative neprivative
de libertate sau nlocuirea acesteia cu o alt msur educativ neprivativ de
libertate mai sever, instana de judecat poate s impun noi obligaii n sarcina
minorului sau poate s modifice condiiile de executare a celor existente, n sensul
nspririi lor.

Capitolul III. Regimul msurilor educative


privative de libertate
A r i. 121. Internarea ntr-un centru educativ. (1) Msura educativ

a internrii ntr-un centru educativ const n internarea minorului ntr-o


instituie specializat n recuperarea minorilor, unde va urma un program
de pregtire colar i formare profesional potrivit aptitudinilor sale, pre
cum i programe de reintegrare social.
(2) Internarea se dispune pe o perioad cuprins ntre unu i 3 ani.
(3) Dac n perioada internrii minorul svrete o nou infraciune
sau este judecat pentru o infraciune concurent svrit anterior, instana
poate menine msura internrii ntr-un centru educativ, prelungind durata
acesteia, fr a depi maximul prevzut de lege, sau o poate nlocui cu
msura internrii ntr-un centru de detenie.
(4) n cazul n care pe durata internrii minorul a dovedit interes
constant pentru nsuirea cunotinelor colare i profesionale i a fcut
progrese evidente n vederea reintegrrii sociale, dup executarea a cel
puin jumtate din durata internrii, instana poate dispune:
a) nlocuirea internrii cu msura educativ a asistrii zilnice pe o pe
rioad egal cu durata internrii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni,
dac persoana internat nu a mplinit vrsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul educativ, dac persoana internat a mplinit
vrsta de 18 ani.
(5) Odat cu nlocuirea sau liberarea instana impune respectarea uneia
sau mai multora dintre obligaiile prevzute n art. 121 pn la mplinirea
duratei msurii internrii.
(6) Dac minorul nu respect, cu rea-credin, condiiile de executare
a msurii asistrii zilnice sau obligaiile impuse, instana revine asupra
nlocuirii sau liberrii i dispune executarea restului rmas neexecutat din
durata msurii internrii ntr-un centru educativ.

224

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r t . 124

(7)
n cazul svririi, pn la mplinirea duratei internrii, a unei noi
infraciuni de ctre o persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani i fa
de rare s-a dispus nlocuirea msurii internrii ntr-un centru educativ cu
msura asistrii zilnice, instana revine asupra nlocuirii i dispune:
a) executarea restului rmas din durata msurii internrii iniiale, cu
posibilitatea prelungirii duratei acesteia pn la maximul prevzut de lege;
b) internarea ntr-un centru de detenie.
COMENTARIU
Internarea ntr-un centru educativ111reprezint cea mai blnd msur educativ
privativ de libertate. Ea const n internarea minorului, pentru o perioad cu
prins ntre 1 i 3 ani, ntr-o instituie specializat n recuperarea minorilor, n
cadrul creia va urma att programe de pregtire colar i profesional, ct i
programe de reintegrare social.
n cazul n care n perioada executrii acestei pedepse minorul svrete
o nou infraciune sau este judecat pentru o infraciune concurent svrit
anterior, instana poate s prelungeasc durata msurii internrii ntr-un centru
educativ fr s depeasc maximul prevzut de lege sau o poate nlocui cu
msura educativ privativ de libertate mai aspr, i anume cu internarea ntr-un
centru de detenie.
Dac pe durata internrii persoana internat a prezentat interes constant pen
tru perfecionarea colar i profesional i dac a fcut progrese clare n vede
rea reintegrrii sociale, dup executarea a cel puin jumtate din durata msurii
educative, instana poate s dispun nlocuirea cu msura educativ neprivativ
de libertate a asistrii zilnice, pentru o durat egal cu durata neexecutat din
msura internrii ntr-un centru educativ, dar nu mai mult de 6 luni; ns, n cazul
n care persoana internat se gsete n situaia de mai sus i a mplinit 18 ani,
instana poate dispune liberarea din centrul educativ. n aceste dou situaii de
nlocuire sau de liberare, instana dispune respectarea unora sau mai multora
dintre obligaiile menionate la art. 121, pn la mplinirea du-atei internrii. n
cazul n care persoana nu respect cu rea-credin aceste obligaii sau condiiile
de executare a msurii educative a asistrii zilnice, instana revine asupra nlocuirii
sau liberrii i dispune executarea restului neexecutat din durata internrii ntr-un
centru educativ. n situaia n care minorul fa de care s-a dispus nlocuirea inter
nrii ntr-un centru educativ cu msura asistrii zilnice, pn la mplinirea duratei
internrii, svrete o nou infraciune, instana va reveni asupra nlocuirii i va
dispune fie executarea restului rmas din msura internrii iniiale, cu posibilitatea
prelungirii acestei msuri pn la maximul prevzut de lege, fie internarea ntr-un
centru de detenie.

111 Cu privire la executarea msurilor educative privative de libertate, a se vedea Titlul V din Legea
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a msurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 514-519 NCPP.

Sebastian Rduleu

225

A r i . 124

Partea general

Textul de lege analizat ofer judectorului multiple posibiliti de individualizare


a acestei msuri educative privative de libertate, dar i mijloace eficiente de
supraveghere a minorului n situaiile n care se dispune nlocuirea cu o msur
educativ neprivativ de libertate.
Legea penala mai favorabila. n comparaie cu msura internrii ntr-un centru
de reeducare prevzut de art. 1C4 CP 1969, msura internrii ntr-un centru
educativ este mai blnd, pentru c se ia pe o durat determinat, ntre 1 i 3 ani,
n timp ce internarea ntr-un centru de reeducare se lua pe timp nedeterminat,
ce putea dura pn la mplinirea vrstei de 18 ani, conform art. 106 CP 1969. Prin
urmare, legea penal mai favorabil este legea nou.
n schimb, n comparaie cu o pedeaps cu suspendarea executrii prevzut
de Codul penal din 1969, n aplicarea dispoziiilor referitoare la legea penal
mai favorabil intervenit n cursul procesului, msura internrii ntr-un centru
educativ este considerat mai aspra, conform dispoziiilor art. 17 din Legea
nr. 187/2012. Prin urmare, ntr-o astfel de situaie, chiar dac legea veche prevede
o pedeaps, iar legea nou o msur educativ, legea penal mai favorabil este
legea veche.
De asemenea, ca dispoziii tranzitorii, Legea nr. 187/2012 prevede c, dac
msura educativ a libertii supravegheate pronunat n baza Codului penal din
1969 se revoc dup intrarea n vigoare a noului Cod penal din alt cauz dect
comiterea unei infraciuni, libertatea supravegheat se nlocuiete cu internarea
ntr-un centru educativ pe o perioad de un an, iar n cazul revocrii libertii
supravegheate datorit svririi unei noi infraciuni, instana va dispune, innd
seama de gravitatea infraciunii comise, o msur educativ privativ de libertate
prevzut de noul Cod penal (art. 18).
Potrivit art. 19 din Legea nr. 187/2012, msura educativ a internrii ntr-un
centru de reeducare dispus n baza Codului penal din 1969 se nlocuiete cu
msura educativ a internrii ntr-un centru educativ pe o durat egal cu timpul
rmas din momentul rmnerii definitiv a hotrrii prin care s-a luat msura
internrii n centrul de reeducare i pn la majoratul celui n cauz, dar nu mai
mult de 3 ani, iar perioada executat din msura educativ a internrii n centrul
de reeducare, precum i durata reinerii i arestrii preventive se consider ca
parte executat din durata msurii educative a internrii n centrul educativ. n
cazul n care, potrivit Codului penal din 1969, s-a dispus prelungirea duratei msurii
educative a internrii ntr-un centru de reeducare, msura se va executa ntr-un
centru educativ.
n fine, conform art. 22 din aceeai lege, msura suspendrii executrii pedep
selor aplicate n baza Codului penal din 1969 pentru infraciuni comise n timpul
minoritii se menine i dup intrarea n vigoare a noului Cod penal, iar n cazul
n care suspendarea executrii unei pedepse cu nchisoarea se revoc din alte
cauze dect comiterea unei noi infraciuni, pedeapsa nchisorii se nlocuiete
cu msura educativ a internrii Intr-un centru educativ pe o perioad egal
cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani. Dac n termenul de
ncercare al suspendrii executrii unei pedepse pentru infraciuni comise n
226

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r t . 125

timpul minoritii condamnatul a svrit din nou o infraciune, instana revoc


suspendarea i nlocuiete pedeapsa potrivit celor anterior artate, dup care,
dac noua infraciune a fost comis n timpul minoritii, se stabilete i pentru
aceasta o msur educativ, iar apoi se aplic msura educativ cea mai grea, iar
dac noua infraciune a fost comis dup majorat, se aplic o sanciune rezultant
stabilit potrivit art. 129 alin. (2) NCP.

A rt. 125. Internarea ntr-un centru de detenie. (1) Msura educativ

a internrii ntr-un centru de detenie


7 const n internarea minorului
ntr-o instituie specializat n recuperarea minorilor, cu regim de paz i
supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare social,
precum i programe de pregtire colar i formare profesional potrivit
aptitudinilor sale.
(2) Internarea se dispune pe o perioad cuprins ntre 2 i 5 ani, afar
de cazul n care pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit
este nchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori deteniunea pe via, cnd
internarea se ia pe o perioad cuprins ntre 5 i 15 ani.
(3) Dac n perioada internrii minorul svrete o nou infraciune
sau este judecat pentru o infraciune concurent svrit anterior, instana
prelungete msura internrii, fr a depi maximul prevzut n alin. (2),
determinat n raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevzute de
lege pentru infraciunile svrite. Din durata msurii educative se scade
perioada executat pn la data hotrrii.
(4) n cazul n care pe durata internrii minorul a dovedit interes
constant pentru nsuirea cunotinelor colare i profesionale i a fcut
progrese evidente n vederea reintegrrii sociale, dup executarea a cel
puin jumtate din durata internrii, instana poate dispune:
a) nlocuirea internrii cu msura educativ a asistrii zilnice pe o
perioad egal cu durata internrii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni,
dac persoana internat nu a mplinit vrsta de 18 ani;
b) liberarea din centrul de detenie, dac persoana internat a mplinit
vrsta de 18 ani.
(5) Odat cu nlocuirea sau liberarea, instana impune respectarea uneia
sau mai multora dintre obligaiile prevzute n art. 121, pn la mplinirea
duratei msurii internrii.
(6) Dac minorul nu respect, cu rea-credin, condiiile de executare
a msurii asistrii zilnice sau obligaiile impuse, instana revine asupra
nlocuirii sau liberrii i dispune executarea restului rmas neexecutat din
durata msurii internrii ntr-un centru de detenie.
(7) n cazul svririi, pn la mplinirea duratei internrii, a unei noi
infraciuni de ctre o persoan care nu a mplinit vrsta de 18 ani i fa de
care s-a dispus nlocuirea msurii internrii ntr-un centru de detenie cu
msura asistrii zilnice, instana revine asupra nlocuirii i dispune:
Sebastian Rduleu

227

Partea general

A r i. 125

a) executarea restului rmas din durata msurii internrii ntr-un centru


de detenie;
b) p re lu n g ire a d u ra te i acestei in te rn ri n c o n d iiile p re v z u te n alin. (3).

COMENTARIU
Msura educativ a internrii ntr-un centru de detenie111este cea mai aspr
msur educativ privativ de libertate i const n internarea minorului ntr-o
instituie specializat n recuperarea minorilor, avnd regim de paz i suprave
ghere. n cadrul acestei instituii minorul va urma att programe intensive de
reintegrare social, ct i programe de pregtire colar i profesional. O astfel
de msur se poate lua pe o durat ntre 2 i 5 ani. n cazul n care pedeapsa
prevzut de lege pentru infraciunea svrit de minor este de 20 de ani sau
mai mare ori deteniunea pe via, internarea se dispune pe o perioad cuprins
ntre 5 i 15 ani.
n cazul n care n perioada executrii acestei pedepse minorul svrete
o nou infraciune sau este judecat pentru o infraciune concurent svrit
anterior, instana prelungete durata msurii internrii ntr-un centru de detenie
fr s depeasc maximul prevzut de lege stabilit n funcie de pedeapsa cea
mai grea dintre cele prevzute de lege pentru infraciunile svrite. Cu aceast
ocazie, din durata msurii educative se scade perioada deja executat pn n
momentul pronunrii hotrrii.
Dac pe durata internrii persoana internat a prezentat interes constant
pentru perfecionarea colar i profesional i dac a fcut progrese clare n
vederea reintegrrii sociale, dup executarea a cel puin jumtate din durata
msurii educative, instana poate s dispun nlocuirea acestei msuri cu msura
educativ a asistrii zilnice pentru o durat egal cu durata neexecutat din msura
internrii, dar nu mai mult de 6 luni; ns, n cazul n care persoana internat se
gsete n situaia de mai sus i a mplinit 18 ani, instana poate dispune liberarea
din centrul de detenie. n aceste dou situaii de nlocuire sau de liberare, instana
dispune respectarea unora sau mai multora dintre obligaiile menionate la
art. 121, pn la mplinirea duratei internrii. n cazul n care persoana nu respect
cu rea-credin aceste obligaii sau condiiile de executare a msurii educative a
asistrii zilnice, instana revine asupra nlocuirii sau liberrii i dispune executarea
restului neexecutat din durata internrii ntr-un centru de detenie. n situaia n
care minorul fa de care s-a dispus nlocuirea internrii ntr-un centru de detenie
cu msura asistrii zilnice, pn la mplinirea duratei internrii, svrete o nou
infraciune, instana va reveni asupra nlocuirii i va dispune fie executarea restului
rmas din msura internrii iniiale, fie prelungirea duratei acestei internri, fr
s depeasc maximul prevzut de lege stabilit n funcie de pedeapsa cea mai
grea dintre cele prevzute de lege pentru infraciunile svrite. Cu aceast ocazie,
1,1 Ct privire la executarea msurilor educative privative de libertate, a se vedea Titlul V din Legea
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a msurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 514-519 NCPP.

228

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r i . 126

din durata msurii educative se scade perioada deja executat pn n momentul


pronunrii hotrrii.
Textul de lege analizat ofer judectorului multiple posibiliti de individualizare
a acestei msuri educative privative de libertate, dar i mijloace eficiente de supra
veghere a minorului n situaiilen care se dispune nlocuirea cu o msur educa
tiv neprivativ de libertate.
Legea penala mai favorabila. n comparaie cu pedeapsa nchisorii cu executare
n regim de detenie, aplicat n temeiul Codului penal din 1969, msura educativ
a internrii ntr-un centru de detenie, prevzut de textul de lege analizat, este
mai blnd. Prin urmare, legea penal mai favorabil este legea nou.
n schimb, n comparaie cu o pedeaps cu suspendarea executrii prevzut de
Codul penal din 1969, msura internrii ntr-un centru de detenie este considerat
mai aspr, conform dispoziiilor art. 17 din Legea nr. 187/2012. Prin urmare, ntr-o
astfel dc situaie, chiar dac legea veche prevede o pedeaps, iar legea nou o
msur educativ, legea penal mai favorabil este legea veche.
Ca dispoziie tranzitorie, art. 21 din Legea nr. 187/2012 prevede c pedeapsa
nchisorii executabil, aplicat n baza Codului penal din 1969 pentru infraciuni
comise n timpul minoritii, se nlocuiete cu msura educativ a internrii
ntr-un centru de detenie pe o perioad egal cu durata pedepsei nchisorii. Dac
pedeapsa nchisorii aplicat pentru infraciuni comise n timpul minoritii dep
ete 20 de ani, se va nlocui cu internarea ntr-un centru de detenie pe o perioad
de 15 ani. n cazul pluralitii de infraciuni, nlocuirea se face cu privire la pedeapsa
rezultant. n astfel de situaii, partea executat din pedeapsa nchisorii, precum i
durata reinerii i arestrii preventive se consider ca parte executat din durata
msurii educative a internrii n centrul de detenie.

A r i. 126. Schimbarea regimului de executare. Dac n cursul execu

trii unei msuri educative privative de libertate persoana internat, care


a mplinit vrsta de 18 ani, are un comportament prin care influeneaz
negativ sau mpiedic procesul de recuperare i reintegrare a celorlalte
persoane internate, instana poate dispune continuarea executrii msurii
educative ntr-un penitenciar.
COMENTARIU
n cazul n care persoana care a mplinit 18 ani, aflat n cursul executrii unei
msuri educative privative de libertate, d dovad de un comportament negativ
care mpiedic procesul de formare i reintegrare a celorlalte persoane internate,
instana poate dispune ca executarea msurii educative s fie continuat ntr-un
penitenciar. Condiiile n care se poate dispune schimbarea regimului de executare,
precum i procedura respectiv sunt stabilite prin art. 182 din Legea nr. 254/2013
privind executarea pedepselor i a msurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare n cursul procesului penal.

Sebastian rduleu

229

Partea general

A r i. 127-129

Prin urmare, minorul nu poate fi transferat n penitenciar pentru executarea


msurii educative, indiferent de comportamentul su n timpul executrii. Doar
persoanei majore i se poate schimba n acest mod regimul de detenie. Chiar
i n aceast situaie, n penitenciar nu se va executa o pedeaps, ci tot msura
educativ, care continu s i pstreze aceeai natur juridic.
A

A r i. 127. Calculul duratei msurilor educative. In cazul msurilor

educative privative de libertate, dispoziiile art. 71-73 se aplic n mod


corespunztor.
COMENTARIU
Dei natura msurilor educative este diferit de cea a pedepselor penale,
calculul duratei acestora este se face dup aceleai reguli. Textul de lege analizat
reprezint o norm de trimitere la dispoziiile art. 71-73 NCP, care reglementeaz
durata executrii pedepselor, precum i computarea duratei msurilor preventive
privative de libertate, executate att n ar, ct i n afara rii. Regulile respective
se aplic n mod corespunztor i msurilor educative privative de libertate.

Capitolul IV. Dispoziii comune


A r i. 12 9 . Efectele cauzelor de atenuare i agravare. n cazul infraciu

nilor svrite n timpul minoritii, cauzele de atenuare i agravare sunt


avute n vedere la alegerea msurii educative i produc efecte ntre limitele
prevzute de lege pentru fiecare msur educativ.
COMENTARIU
Ca i n situaia pedepselor, cauzele de atenuare i de agravare a rspunderii
penale, prevzute de art. 75-79 NCP, sunt avute n vedere de ctre instana de
judecat i la alegerea msurii educative, iar efectele lor se produc ntre limitele
prevzute de lege pentru msura educativ aleas.
n aceste condiii, judectorul va putea s in cont de cauzele de atenuare sau
de agravare, alegnd msura educativ cea mai potrivit pentru cauza respectiv,
stabilindu-i i o durat adecvat, ntre limitele prevzute de lege, astfel nct scopul
ei s poat fi atins.

A rt. 129. Pluralitatea de infraciuni. (1) n caz de concurs de infraciu

ni svrite n timpul minoritii se stabilete i se ia o singur msur


educativ pentru toate faptele, n condiiile art. 114, innd seama de
criteriile prevzute n art. 74.
(2) n cazul svririi a dou infraciuni, dintre care una n timpul mi
noritii i una dup majorat, pentru infraciunea comis n timpul mino
ritii se ia o msur educativ, iar pentru infraciunea svrit dup ma
jorat se stabilete o pedeaps, dup care:
230

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r i . 129

a) dac msura educativ este neprivativ de libertate, se execut numai


pedeapsa;
b) dar msura educativ este privativ de libertate, iar pedeapsa este
nchisoarea, se aplic pedeapsa nchisorii, care se majoreaz cu o durat
egal cu cel puin o ptrime din durata msurii educative ori din restul
rmas neexecutat din aceasta la data svririi infraciunii comise dup
majorat;
c) dac pedeapsa aplicat pentru infraciunea svrit dup majorat
este deteniunea pe via, se execut numai aceast pedeaps;
d) dac msura educativ este privativ de libertate, iar pedeapsa este
amenda, se execut msura educativ, a crei durat se majoreaz cu cel
mult 6 luni, fr a depi maximul prevzut de lege pentru aceasta.
(3) n cazul prevzut n alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se
sc ad e ceea ce s-a e x e c u ta t d in m o m e n tu l s v ririi in fraciu n ii c o m ise d u p

majorat pn la data judecrii.


(4) n cazul svririi dup majorat a dou sau mai multor infraciuni
concurente se aplic mai nti regulile referitoare la concursul de infraciuni,
dup care se face aplicarea dispoziiilor alin. (2).
(5) Pedeapsa stabilit potrivit dispoziiilor alin. (2) lit. b) nu poate face
obiectul amnrii aplicrii pedepsei sau al suspendrii executrii sub supra
veghere.
COMENTARIU
ntruct minorul beneficiaz de un regim special mai favorabil n raport cu
infractorul major, pentru infraciunile din timpul minoritii neputnd fi aplicate
pedepse, ci doar msuri educative, pluralitatea de infraciuni n cazul n care cel
puin una dintre infraciuni este svrit n timpul minoritii este tratat diferit
de legiuitor fa de pluralitatea de infraciuni svrite de un infractor major.
Dac dou sau mai multe infraciuni sunt svrite n concurs n timpul mino
ritii, instana de judecat va stabili o singur msur educativ, innd cont att
de criteriile generale de individualizare, prevzute de art. 74, ct i de consecinele
rspunderii penale a minorului, prevzute de art. 114 NCP.
n cazul n care sunt svrite dou infraciuni, dintre care una nainte de
mplinirea vrstei de 18 ani i una dup mplinirea acestei vrste, pentru prima
infraciune se stabilete o msur educativ, iar pentru a doua se stabilete o
pedeaps. Dac msura educativ este neprivativ de libertate, se execut numai
pedeapsa. Dac msura educativ este privativ de libertate i pedeapsa este
nchisoarea, se aplic pedeapsa nchisorii, care se majoreaz cu cel puin un sfert
din durata msurii educative ori din restul rmas neexecutat din aceasta la data
svririi celei de-a doua infraciuni. n acest caz, din durata pedepsei aplicate
se scade ceea ce s-a executat din momentul svririi infraciunii comise dup
majorat pn la data judecrii. Pedeapsa astfel stabilit nu poate face obiectul
dispoziiilor privind amnarea aplicrii pedepsei sau al dispoziiilor privind suspen
Sebastian rduleu

231

Partea general

A r i. 130-131

darea executrii pedepsei sub supraveghere. Dac pedeapsa aplicat pentru infrac
iunea svrit dup majorat este deteniunea pe via, se aplic doar aceast
pedeaps. Dac msura educativ este privativ de libertate, iar pedeapsa este
amenda, se execut doar msura educativ, a crei durat se majoreaz cu cel
mult ase luni, fr a putea depi maximul prevzut de lege pentru aceasta.
Dac dup majorat se svresc n concurs dou sau mai multe infraciuni
concurente, se aplic mai nti regulile privitoare la concursul de infraciuni, iar
ulterior se face aplicarea dispoziiilor prezentate mai sus.

A r i. 130. Descoperirea unei infraciuni svrite n timpul minori

tii. Dac pe durata termenului de supraveghere al amnrii aplicrii


pedepsei, al suspendrii sub supraveghere ori al liberrii condiionate se
descoper c persoana supravegheat mai svrise o infraciune n timpul
minoritii pentru care s-a luat, chiar dup expirarea acestui termen, o
msur educativ privativ de libertate, amnarea, suspendarea sau libera
rea se anuleaz, aplicndu-se n mod corespunztor dispoziiile art. 129
alin. (2)-(4).
COMENTARIU
Amnarea aplicrii pedepsei, suspendarea executrii pedepsei sub supraveghere
ori liberarea condiionat se anuleaz dac, n timpul termenului de supraveghere,
se descoper c persoana supravegheat mai svrise o infraciune n timpul
minoritii, pentru care s-a luat o msur educativ privativ de libertate, chiar i
dup expirarea termenului de supraveghere. ntr-o astfel de situaie, se aplic n
mod corespunztor dispoziiile art. 129 alin. (2)-(4) NCP referitoare la pluralitatea
de infraciuni n timpul minoritii.

A r i. 131. Prescripia rspunderii penale a minorilor. Termenele de

prescripie a rspunderii penale, prevzute n art. 154, se reduc la jumtate


pentru cei care la data svririi infraciunii erau minori i se ntrerup sau
se suspend n condiiile prevzute de lege pentru majori.
COMENTARIU
Textul de lege analizat (care are drept corespondent, cu unele modificri,
art. 129 CP 1969) conine dispoziii mai favorabile pentru minori n ceea ce
privete termenele de prescripie a rspunderii penale, n raport cu infractorii
majori. Astfel, acestea reprezint jumtate din termenele prevzute n art. 154
NCP pentru majori.
Dispoziiile generale privind ntreruperea i suspendarea cursului prescripiei
rspunderii penale (art. 155, respectiv art. 156 NCP) se aplic i n cazul minorilor.

232

S ebastian Rduleu

Titlul V. Minoritatea

A r i. 132-131

A r i . 132. Prescripia executrii msurilor educative. (1) Msurile

educative neprivative de libertate se prescriu ntr-un termen de 2 ani de la


d a ta r m n e rii d e fin itiv e a h o t r rii p r in c a re a u fo st luate.

(2) Msurile educative privative de libertate se prescriu ntr-un termen


egal cu durata msurii educative luate, dar nu mai puin de 2 ani.
(3) Termenele de prescripie a executrii msurilor educative se ntrerup
i se suspend n condiiile prevzute de lege pentru majori.
(4) n cazul nlocuirii msurilor educative, executarea se prescrie n
raport cu msura educativ mai grea i curge de la data rmnerii definitive
a hotrrii prin care s-a dispus nlocuirea.
COMENTARIU
Textul de lege analizat conine dispoziii mai favorabile pentru minori n ceea
ce privete termenele de prescr pie a executrii msurilor educative n raport cu
termenele de prescripie a executrii pedepselor n cazul infractorilor majori. Un
astfel de text nu exista n Codul penal din 1969, care cuprindea n art. 129 numai
dispoziii privind prescripia executrii pedepselor (care puteau fi aplicate inclusiv
minorilor), nu i referitoare la msurile educative.
Astfel, msurile educative neprivative de libertate se prescriu ntr-un termen
de 2 ani de la data rmnerii definitive a hotrrii prin care au fost luate, n timp
ce msurile educative privative de libertate se prescriu ntr-un termen egal cu
durata msurii educative luate, ns nu mai mic de 2 ani.
Dispoziiile generale privind ntreruperea i suspendarea cursului prescripiei
executrii pedepsei (art. 163, respectiv art. 164 NCP) se aplic n mod corespunztor
i n cazul msurilor educative.
n cazul nlocuirii msurilor educative, termenul de prescripie a executrii se
stabilete n funcie de msura educativ cea mai grea i ncepe s curg de la data
la care a rmas definitiv hotrrea judectoreasc prin care s-a dispus nlocuirea.

A r i. 133. Efectele msurilor educative. Msurile educative nu atrag

interdicii, decderi sau incapaciti.


COMENTARIU
Textul de lege analizat contribuie la stabilirea unui regim sancionator distinct
pentru minori. Regula enunat, potrivit creia msurile educative nu atrag niciun
fel de interdicii, decderi sau incapaciti, preia n esen dispoziiile fostului
art. 109 alin. (4) CP 1969.

A r i. 134. Minorul devenit major. (1) Dispoziiile prezentului titlu se

aplic i majorilor care, la data svririi infraciunii, aveau vrsta cuprins


ntre 14 i 18 ani.

Sebastian Rduleu

233

Partea general

A r i . 134

(2) Cnd, la data pronunrii hotrrii prin care s-a luat o msur
educativ privativ de libertate, infractorul a mplinit vrsta de 18 ani,
in sta n a , in n d se a m a d e p o sib ilit ile sale d e n d re p ta re , d e v rs ta

acestuia, precum i de celelalte criterii prevzute n art. 74, poate dispune


executarea msurii educative ntr-un penitenciar.
COMENTARIU
Textul de lege analizat extinde domeniul de aplicare al prezentului titlu
asupra tuturor persoanelor care au svrit o infraciune n timpul minoritii,
ntre vrsta de 14 i 18 ani, indiferent dac mai sunt sau nu minori n momentul
pronunrii hotrrii. Din perspecriva legiuitorului conteaz vrsta persoanei
n momentul svririi infraciunii, acesta fiind criteriul dup care se stabilete
regimul sancionator aplicabil.
n cazul n care infractorul devine major n timpul judecii, instana, prin
hotrrea prin care i aplic o msur educativ privativ de libertate, poate dispune
ca aceasta s fie executat ntr-un penitenciar, nu ntr-un centru educativ sau de
detenie. Pentru a decide n acest sens, instana trebuie s ia n considerare att
criteriile generale prevzute de art. 74 NCP, ct i vrsta persoanei i posibilitile
sale de ndreptare.

234

S ebastian Rduleu

T itlu l V I. R sp u n d e re a p e n a l
a p e rso an e i ju rid ic e
Capitolul I. Dispoziii generale
A r i . 135. Condiiile rspunderii penale a persoanei juridice. (1) Per

soana juridic, cu excepia statului i a autoritilor publice, rspunde penal


pentru infraciunile svrite n realizarea obiectului de activitate sau n
interesul ori n numele persoanei juridice.
(2) Instituiile publice nu rspund penal pentru infraciunile svrite
in exercitarea unei activiti ce nu poate face obiectul domeniului privat.
(3) Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea
penal a persoanei fizice care a contribuit la svrirea aceleiai fapte.
COMENTARIU
Instituia rspunderii penale a persoanei juridice a fost relativ recent111 intro
dus n dreptul penal romn, ia- noul Cod penal preia n linii generale principiile
consacrate n materie de Codul penal din 1969, existnd ns i unele nouti
importante.
Potrivit textului de lege analizat, persoana juridic, cu excepia statului i a
autoritilor publice, rspunde penal pentru infraciunile svrite prin aciunile de
realizare a obiectului de activitate ori svrite prin aciunile executate n numele
sau n interesul su. Prin urmare, rspunderea penal a persoanei juridice este
general, putnd fi atras de o'ice activitate a ei n care se poate identifica un
element subiectiv propriu acesteia, diferit de cel al persoanei f zice care execut
n concret actul material121. Rspunderea penal a persoanei juridice poate fi
antrenat de orice persoan fizic ce acioneaz n numele ei, nu doar de ctre
organele de conducere ale acesteia. De asemenea, pentru a rspunde penal,
o entitate colectiv trebuie s aib personalitate juridic. Potrivit art. 240 din
Legea nr. 187/2012 privind punerea n aplicare a noului Cod penal, n aplicarea
dispoziiilor art. 135 NCP, prin autoriti publice se nelege autoritile prevzute
n mod expres n Titlul III, precum i la art. 140 (Curtea de Conturi) i art. 142
(Curtea Constituional) din Constituia Romniei, republicat.
Rspunderea penal a instituiilor publice nu este general, ca n cazul celorlalte
persoane juridice. Instituiile publice nu rspund penal pentru infraciunile svrite
n exercitarea unei activiti ce nu face obiectul domeniului privat. Per a contrario,
ele rspund penal dac fapta este svrit n exercitarea unei activiti ce face
111 Legea nr. 278/2006 pentru modificarea i completarea Codului penal, precum i pentru modifica
rea i completarea altor legi (M. Of. nr. 501 din 12 iulie 2006).
m V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general..., p. 444.

Sebastian Rduleu

235

Partea general

A r i. 130

obiectul domeniului privat. Prin aceast norm a fost extinsa rspunderea penal
a persoanei juridice i la instituiile oublice, n condiiile menionate mai sus.
Rspunderea penal a persoanei juridice nu exclude rspunderea penal a
persoanei fizice care a contribuit la svrirea aceleiai fapte. Prin urmare, rspun
derea penal a persoanei juridice nu poate constitui o protecie, un obstacol n
calea tragerii la rspundere penal a persoanei fizice. Totui, din interpretarea
textului analizat se poate trage concluzia c rspunderea penal a persoanei juri
dice poate coexista cu cea a persoanei fizice, ns rspunderea penal a persoanei
juridice nu presupune cu necesitate i rspunderea penal a persoane fizice111.
Legea penal mai favorabil, h trucat, conform art. 191 CP 1969, instituiile
publice nu rspundeau niciodat penal, iar conform actualei reglementri ele
rspund penal n anumite situaii, legea penal mai favorabil este legea veche.

A ri. 130. Pedepsele aplicabile persoanei juridice. (1) Pedepsele apli


cabile persoanei juridice sunt principale i complementare.
(2) Pedeapsa principal este amenda.
(3) Pedepsele complementare sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juridice
pe o durat de la 3 luni la 3 ani;
c) nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durat
de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziii publice pe o
durat de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciar;
f) afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare.
COMENTARIU
Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt de dou feluri: principale i
complementare. Ca i n situaia pedepselor aplicabile persoanei fizice, pedeapsa
principal se poate aplica sigur, n timp ce pedepsele complementare nu pot fi
aplicate dect alturi de pedeapsa principal.
Singura pedeaps principal aplicabil persoanei juridice este amenda. Spre
deosebire de reglementarea anterioar [art. 531alin. (2) CP 1969], n art. 136 NCP
nu se mai precizeaz limitele generale ale amenzii, care pot fi deduse din dispo
ziiile alin. (2) al art. 137 NCP.
Pedepsele complementare sunt n cea mai mare parte specifice persoanei
juridice, dei unele dintre ele, precum afiarea sau publicarea hotrrii de con
damnare, amintesc de pedepsele complementare similare aplicabile persoanei
fizice (art. 70 NCP).
Legea penal mai favorabil. Dei textul de lege analizat preia n mare parte
dispoziiile art. 531CP 1969, el adaug o nou pedeaps complementar (plasarea
1,11. P a scu , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 699.

236

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r i . 137

sub supraveghere judiciar) sau prevede durate mai mari pentru alte pedepse
complementare (suspendarea activitii persoanei juridice). Prin urmare, se poate
afirma c legea veche ar fi lege penal mai favorabil.
n acest context, se pune problema dac art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012
este aplicabil i persoanelor juridice sau numai persoanelor fizice. Potrivit acestuia,
n cazul succesiunii de legi penale intervenite pn la rmnerea definitiv a
hotrrii de condamnare, pedepsele complementare nu sunt considerate instituii
autonome, ci se aplic potrivit legii care a fost identificat ca lege mai favorabil
n raport cu infraciunea comis. Considerm c aceast norm nu este aplicabil
persoanelor juridice, pentru mai multe argumente*11. n primul rnd, art. 12 alin. (2)
din Legea nr. 187/2012 face trimitere la o pedeaps complementar introdus
pentru persoanele fizice, ceea ce nseamn c ntregul articol de lege se refer la
persoanele fizice. De altfel, chiar alin. (1) se refer i la pedepse accesorii, instituii
juridice aplicabile numai persoanelor fizice. n al doilea rnd, atunci cnd legiuitorul
a dorit ca o anumit norm din Legea nr. 187/2012 s se aplice i persoanelor
juridice, a dispus acest lucru n mod expres [spre exemplu, n art. 13 alin. (2)]. n
fine, n cazul persoanelor juridice, pedepsele complementare pot fi n multe situaii
mai aspre dect pedeapsa principal. Din aceast perspectiv, ar trebui s conteze
gravitatea concret a pedepsei ntr-un caz dat, nu numai calificarea ei legal ca
fiind principal sau complementar121. n concluzie, considerm c, n lipsa unei
dispoziii contrare a legii, n cazul persoanelor juridice, pedepsele complementare
funcioneaz ca instituii autonome n raport cu pedeapsa principal. Prin urmare,
legea penal mai favorabil ar trebui determinat n mod distinct pentru pedeapsa
principal i pentru pedepsele complementare.

A r i. 137. Stabilirea amenzii pentru persoana juridic. (1) Amenda

const n suma de bani pe care persoana juridic este condamnat s o


plteasc statului.
(2) Cuantumul amenzii se stabilete prin sistemul zilelor-amend. Suma
corespunztoare unei zile-amend, cuprins ntre 100 i 5.000 lei, se nmul
ete cu numrul zilelor-amend, care este cuprins ntre 30 de zile i 600
de zile.
(3) Instana stabilete numrul zilelor-amend innd cont de criteriile
generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunztoare
unei zile-amend se determin innd seama de cifra de afaceri, n cazul
persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patri
monial n cazul altor persoane juridice, precum i de celelalte obligaii ale
persoanei juridice.
(4) Limitele speciale ale zilelor-amend sunt cuprinse ntre:
a)
60 i 180 de zile-amend, cnd legea prevede pentru infraciunea
svrit numai pedeapsa amenzii;1
111 Pentru o opinie diferit, a se vedea FI. S t re t e a n u , Documentare..., p. 28.
m D .C. D n i o r , Principiul neretroactivitii legii penale..., p. 29.

Sebastian Rduleu

237

Partea general

A r i. 137

b)
120 i 240 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii de
cel mult 5 ani, unic sau alternativ cu pedeapsa amenzii;
r)

180 i 800 de zile-am end, rnd legea prevede pedeapsa nchisorii

de cel mult 10 ani;


d) 240 i 420 de zile-amend, cnd legea prevede pedeapsa nchisorii
de cel mult 20 de ani;
e) 360 i 510 de zile-amend., cnd legea prevede pedeapsa nchisorii
mai mare de 20 de ani sau deteniunea pe via.
(5)
Cnd prin infraciunea svrit persoana juridic a urmrit obinerea
unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amend prevzute de
lege pentru infraciunea comis se pot majora cu o treime, fr a se depi
maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ine seama de
valoarea folosului patrimonial obinut sau urmrit.
COMENTARIU
Amenda penal111este singura pedeaps principal n cadrul rspunderii penale
a persoanei juridice. Ea const ntr-o sum de bani pe care condamnatul trebuie
s o plteasc statului i poate fi aplicat singular sau mpreun cu una sau mai
multe pedepse complementare.
Noul Cod penal introduce o reglementare nou pentru pedeapsa principal
a amenzii, care permite o mai bun individualizare a acesteia. Astfel, sistemul
de zile-amend permite, prin aplicarea criteriilor generale de individualizare,
determinarea unei pedepse adecvate n raport de circumstanele concrete ale
faptei svrite, numrul de zile-amend putnd fi stabilit ntre 30 i 600 de
zile. n plus, se poate asigura i eficiena acestei pedepse, prin stabilirea sumei
corespunztoare unei zile-amend, inndu-se cont de cifra de afaceri, n cazul
persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial
n cazul altor persoane juridice, precum i de celelalte obligaii ale persoanei
juridice. n acest sens, instana de judecat poate stabili o sum corespunztoare
pentru o zi-amend cuprins ntre 100 lei i 5.000 lei.
Limitele speciale ale acestei pedepse sunt stabilite de legiuitor, n funcie de
diferite criterii, n alin. (4) i (5) ale art. 137 NCP. Astfel, acestea sunt mai reduse
atunci cnd legea prevede pentru infraciunea svrit doar pedeapsa amenzii
i cresc n cazul n care este prevzut ca pedeaps alternativ i nchisoarea sau
numai nchisoarea, inndu-se cont i de limitele acesteia. n plus, limitele speciale
pot fi majorate cu o treime atunci cnd prin infraciunea svrit s-a urmrit
obinerea unui folos patrimonial, fr a se putea depi ns maximul general al
amenzii. La stabilirea amenzii n acest caz se va avea n vedere i valoarea folosului
patrimonial urmrit sau obinut. Trebuie subliniat c o astfel de majorare cu o
treime a amenzii, n condiiile descrise mai sus, este facultativ.
1,1 Cu privire la executarea pedepsei amenzii penale aplicate persoanelor juridice, a se vedea i
art. 25 i art. 26 din Legea nr. 253/2013 prvind executarea pedepselor, a msurilor educative i a
altor msuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal.

238

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r t . 138

Legea penala mai favorabila. Att n funcie de limitele generale ale pedepsei
amenzii, ct i n funcie de limitele speciale ale acesteia, legea penal mai favo
rabil o constituie legea veche. ntr-adevr, conform art. 531 CP 1969, maximul
general era de 2.000.000 lei, n schimb, conform legii noi, maximul general al
acestei pedepse este de 3.000.000 lei. De asemenea, maximul special al pedepsei
amenzii determinat potrivit criteriilor din alin. (4) i (5) ale art. 137 NCP depete
maximul special al pedepsei amenzii stabilit potrivit criteriilor prevzute de art. 711
CP 1969. Prin urmare, legea penal mai favorabil este legea veche.
Potrivit art. 13 din Legea nr. 187/2012 de punere n aplicare a noului Cod penal,
n cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, aplicarea
obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate
cu suma ce rezult din prevederile art. 61 alin. (2) i (4) NCP, prin utilizarea unui
cuantum de referin pentru o zi-amend n sum de 150 lei, aceste dispoziii
aplicndu sc n mod corespunztor i amenzilor definitive stabilite pentru persoane
juridice, n acest caz cuantumul de referin pentru o zi-amend, utilizat pentru
aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) i (4) NCP, fiind de 2.000 lei.

Capitolul II. Regimul pedepselor


complementare aplicate persoanei juridice
Art* 188. Aplicarea i executarea pedepselor complementare n cazul

persoanei juridice. (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse comple
mentare se dispune atunci cnd instana constat c, fa de natura i
gravitatea infraciunii, precum i de mprejurrile cauzei, aceste pedepse
sunt necesare.
(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obliga
torie cnd legea prevede aceast pedeaps.
(3) Pedepsele complementare prevzute n art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se
pot aplica n mod cumulativ.
(4) Executarea pedepselor complementare ncepe dup rmnerea
definitiv a hotrrii de condamnare.
COMENTARIU
Instana de judecat dispune aplicarea pedepselor complementare atunci cnd
constat c sunt necesare, n funcie de criteriile enumerate n textul de lege analizat,
i anume natura i gravitatea infraciunii i mprejurrile cauzei. Prin urmare, ca
regul general, aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare ine de
aprecierea instanei de judecat. n mod excepional, aplicarea este obligatorie
doar atunci cnd legea prevede expres aceast pedeaps.
Pedeapsa complementar a dizolvrii persoanei juridice se aplic singular doar
alturi de pedeapsa principal, deoarece, prin natura ei, nu este susceptibil s
fie aplicat mpreun cu alte pedepse complementare. Toate celelalte pedepse
complementare - suspendarea activitii, nchiderea unor puncte de lucru, inter
Sebastian rduleu

239

Partea general

A r i . 139

zicerea de a participa la procedurile de achiziii publice, plasarea sub supraveghere


judiciar i afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare - se pot aplica n mod
cumulativ.
Pedepsele complementare se execut111dup rmnerea definitiv a hotrrii
de condamnare, aa cum se ntmpl i n cazul persoanei fizice, atunci cnd pe
deapsa principal este amenda [art. 68 alin. (1) lit. a) NCP].
Legea penala mai favorabila. Textul analizat este aproape identic cu art. 532CP
1969, prin urmare, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

A ri. 139. Dizolvarea persoanei juridice. (1) Pedeapsa complementar


a dizolvrii persoanei juridice se aplic atunci cnd:
a) persoana juridic a fost constituit n scopul svririi de infraciuni;
b) obiectul su de activitate a fost deturnat n scopul comiterii de infrac
iuni, iar pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit este
nchisoarea mai mare de 3 ani.
(2) In caz de neexecutare, cu rea-credin, a uneia dintre pedepsele
complementare prevzute n art. 136 alin. (3) lit. b)-e), instana dispune
dizolvarea persoanei juridice.
(3) |2) A b ro g a t.
A

COMENTARIU
Dizolvarea persoanei juridice131este cea mai drastic dintre pedepsele comple
mentare ce pot fi dispuse fa de o persoan juridic, prin aplicarea ei aceasta
ncetnd s mai existe. Legea prevede expres cazurile cnd se ap ic dizolvarea
ca pedeaps complementar. n primul rnd, ea se dispune atunci cnd persoana
juridic a fost constituit n scopul svririi de infraciuni. ntr-o astfel de situaie,
nu trebuie confundat scopul formal, declarat, care de regul este legal, cu fina
litatea real a nfiinrii persoanei juridice1'11. n al doilea rnd, instana poate dis
pune dizolvarea persoanei dac obiectul su de activitate a fost deturnat n scopul
comiterii de infraciuni. ntr-o asemenea situaie, pedeapsa prevzut de lege
pentru infraciunea svrit trebuie s fie nchisoarea mai mare de 3 ani. Spre
deosebire de primul caz prezentat mai sus, de aceast dat persoana juridic a
fost constituit ntr-un scop licit, ns ulterior acesta a fost deturnat spre activiti
1.1 A se vedea i art. 34 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a msurilor educative
i a altor msuri neprivative de libertate d spuse de organele judiciare n cursul procesului penal,
precum i art. 497 NCPP.
1.1 Alin. (3) al art. 139 a fost abrogat prin art. 245 pct. 16 din Legea nr. 187/2012.
m Cu privire la executarea acestei pedepse complementare, a se vedea art. 35 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 498 NCPP. Menionm
c, n alin. (3) al art. 139 NCP (al crui corespondent n reglementarea anterioar era alin. (3) al
art. 71* CP 1969), erau prevzute dispoziii procedurale, astfel nct acesta a fost abrogat prin Legea
nr. 187/2012 de punere n aplicare.
1411. P a scu , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 719.

240

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r t . 140

ilicite. Din faptul c textul de lege face referire, n ambele situaii, la scopul svr
irii de infraciuni putem deduce c n aceste cazuri de dizolvare este vorba de
infraciuni intenionate111.
n fine, se mai aplic aceast pedeaps atunci cnd persoana juridic, cu reacredin, nu respect una sau mai multe dintre celelalte pedepse complementare,
cu excepia afirii sau publicrii hotrrii de condamnare. Astfel, dizolvarea, cea
mai aspr pedeaps complementar, nu se aplic direct, ci ntr-o manier sub
sidiar, n msura n care persoana juridic nu respect cu rea-credin una dintre
celelalte pedepse complementare mai blnde. n acest caz, ea poate fi aplicat
indiferent dac infraciunea svrit a fost din culp sau intenionat.
Legea penala mai favorabila, h comparaie cu art. 712CP 1969, legea nou
introduce o condiie suplimentara pentru aplicarea acestei msuri n cazul persoa
nelor juridice al cror obiect de activitate a fost deturnat n scopul comiterii de
infraciuni, i anume ca pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit
s fie nchisoarea mai mare de 3 ani. Prin urmare, legea penal mai favorabil
este legea nou.

A ri. 140. Suspendarea activitii persoanei juridice. (1) Pedeapsa


complementar a suspendrii activitii persoanei juridice const n inter
zicerea desfurrii activitii sau a uneia dintre activitile persoanei juri
dice n realizarea creia a fost svrit infraciunea.
(2) n caz de neexecutare, cu rea-credin, a pedepsei complementare
prevzute n art. 136 alin. (3) lit. f), instana dispune suspendarea activitii
sau a uneia dintre activitile persoanei juridice pn la punerea n executare
a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.
(3) Dac pn la mplinirea termenului prevzut n alin. (2) pedeapsa
complementar nu a fost pus n executare, instana dispune dizolvarea
persoanei juridice.
COMENTARIU
Aceast pedeaps complementar121presupune interzicerea desfurrii ntregii
activiti sau doar a uneia dintre activitile persoanei juridice n realizarea creia
a fost svrit infraciunea, pe o durat de la 3 luni la 3 ani [art. 136 alin. (3) lit. b)
NCP). Este evident c suspendarea ntregii activiti a persoanei juridice constituie
o pedeaps complementar ce poate echivala, din punct de vedere al efectelor,
cu dizolvarea. Pentru acest motiv, suspendarea doar a activitii n realizarea
creia a fost svrit infraciunea pare a fi, de cele mai multe ori, mai potrivit,
mai adecvat pentru finalitatea pedepsei. Avnd n vedere c, spre deosebire de
1.1 FI. S tre te a n u , Rspunderea penal a persoanei juridice potrivit Legii nr. 278/2006, n
C.D.P. nr. 3/2006, p. 27.
1.1 Cu privire la executarea acestei pedepse complementare, a se vedea art. 36 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 499 NCPP.

Sebastian Rduleu

241

Partea general

A r i. 141

pedeapsa complementar a dizolvrii prevzut de art. 139 alin. (1), n textul de


lege analizat nu se vorbete de scopul svririi de infraciuni, ci de activitatea n
realizarea creia a fost svrit infraciunea, se poate afirma ca aceast pedeaps
complementar poate fi aplicat indiferent de forma de vinovie cu care a fost
comis infraciunea111.
Dac n situaiile de mai sus aplicarea suspendrii activitii persoanei juridice
este facultativ, ea devine obligatorie cnd persoana juridic, cu rea-credin, nu
execut pedeapsa complementar a afirii sau publicrii hotrrii. n aceast
situaie, suspendarea dureaz pn la punerea n executare a pedepsei comple
mentare, dar nu mai mult de 3 luni. Aceast situaie constituie o excepie de la
regula general prevzut de art. 136 alin. (3) lit. b) NCP, potrivit creia durata
suspendrii poate fi de la 3 luni la 3 ani. n cazul neexecutrii n acest interval de
timp, instana va dispune dizolvarea persoanei juridice. Este evident c, nici ntr-o
astfel dc situaie dc aplicare a pedepsei complementare a suspendrii activitii
persoanei juridice, nu are relevan forma de vinovie cu care a fost svrit
infraciunea.
Legea penala mai favorabila. Textul de lege analizat este identic cu art. 713CP
1969. Totui, durata pedepsei complementare atunci cnd se suspend ntrea
ga activitate a persoanei juridice este mai mare n legea nou, conform art. 136
alin. (3) lit. b) NCP. Pentru acest motiv, reglementarea acestei pedepse comple
mentare este mai favorabil n legea veche.

A ri. 141. Neaplicarea dizolvrii sau suspendrii activitii persoanei


juridice. (1) Pedepsele complementare prevzute n art. 136 alin. (3) lit. a) i
lit. b) nu pot fi aplicate instituiilor publice, partidelor politice, sindicatelor,
patronatelor i organizaiilor religioase ori aparinnd minoritilor naio
nale, constituite potrivit legii.
(2)
Dispoziiile alin. (1) se aplic i persoanelor juridice care i desfoar
activitatea n domeniul presei.
COMENTARIU
Dizolvarea persoanei juridice, precum i suspendarea activitii acesteia nu
pot fi aplicate instituiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor
i organizaiilor religioase ori aparinnd minoritilor naionale, constituite po
trivit legii, nici persoanelor juridice care i desfoar activitatea n domeniul
presei. Aceast limitare a domeniului de aplicare al celor dou pedepse comple
mentare poate fi explicat prin inte-esele pe care tinde s le protejeze. n ceea ce
privete interdicia dizolvrii sau suspendrii activitii unei instituii publice, este
aprat un interes de ordine public referitor la necesitatea continuitii activitii
unor astfel de persoane juridice. n ceea ce privete interdicia dizolvrii sau a
suspendrii activitii partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, organizaiilor
religioase ori aparinnd minoritilor naionale, constituite potrivit legii, sau a
1,1 FI. S tre te a n u , Rspunderea penal a persoanei juridice..., p. 29.

242

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r t . 142-113

persoanelor juridice care i desfoar activitatea n domeniul presei, interesul


const n aprarea unor drepturi fundamentale care stau la baza unei societi
democratice, precum dreptul de a alege i de a fi ales, libertatea de asociere,
libertile economice, libertatea de contiin i cea religioas, drepturile persoa
nelor aparinnd minoritilor naionale sau libertatea presei.
Legea penal mai favorabil. Textul analizat este aproape identic (cu excepia
referirilor la instituiile publice) cu art. 714 CP 1969, prin urmare, nu se va pune
problema legii penale mai favorabile.

A ri. 142. nchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice. (1)
Pedeapsa complementar a nchiderii unor puncte de lucru ale persoanei
juridice const n nchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de
lucru aparinnd persoanei juridice cu scop lucrativ, n care s-a desfurat
activitatea n realizarea creia a fost svrit infraciunea.
(2)
Dispoziiile alin. (1) nu se aplic persoanelor juridice care i desf
oar activitatea n domeniul presei.
COMENTARIU
Aceast pedeaps complementar111const n nchiderea punctului sau punctelor
de lucru ale persoanei juridice n care s-a desfurat activitatea n realizarea creia
a fost svrit infraciunea, pe o durat de la 3 luni la 3 ani [art. 136 alin. (3) lit. c)
NCP]. Pentru argumentele prezentate mai sus la comentariul art. 140, nu are nicio
relevan dac infraciunea este comis cu intenie sau din culp. Aceast msur
complementar se aplic doar persoanelor juridice cu scop lucrativ, conform
dispoziiilor exprese ale legii, ns ea nu poate fi aplicat persoanelor juridice care
i desfoar activitatea n domeniul presei. Prin limitarea domeniului de aplicare
a acestei pedepse complementare, legiuitorul a urmrit protejarea libertii presei,
care constituie una dintre valorile fundamentale ale unei societi democratice,
garantat att de art. 30 din Constituia Romniei, ct i de art. 10 din Convenia
european a drepturilor omului.
Legea penal mai favorabil. Textul analizat este identic cu art. 715 CP 1969,
prin urmare, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

A r i. 14 2 . Interzicerea de a participa la procedurile de achiziii publi

ce. Pedeapsa complementar a interzicerii de a participa la procedurile de


achiziii publice const n interzicerea de a participa, direct sau indirect, la
procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziii publice, prevzute
de lege.

111Cu privire la executarea acestei pedepse complementare, a se vedea art. 37 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 500 NCPP.

Sebastian Rduleu

243

Partea general

A r i. 144

COMENTARIU
Aceast pedeaps complementar111const n interzicerea ca persoana juridic
s mai participe, direct sau indirect, la procedurile privind atribuirea contractelor
de achiziii publice prevzute de lege, pe o perioad de la 1 la 3 ani [art. 136
alin. (3) lit. d) NCP]. Ea nu poate viza contractele n curs de executare. Doar n
viitor persoana juridic nu mai are dreptul s participe la procedurile de achiziii
publice care ar putea duce la ncheierea altor contracte de acest tip[2).
Legea penala mai favorabila. Textul analizat este identic cu art. 716*CP 1969,
prin urmare, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

A ri. 144. Plasarea sub supraveghere judiciar. (I)131Pedeapsa comple


mentar a plasrii sub supraveghere judiciar presupune desfurarea
sub supravegherea unui mandatar ju d iciar a activitii care a ocazionat
comiterea infraciunii, pe o perioad de la un an la 3 ani.
(2) Mandatarul judiciar are obligaia de a sesiza instana atunci cnd
constat c persoana juridic nu a luat msurile necesare n vederea
prevenirii comiterii de noi infraciuni. n cazul n care instana constat c
sesizarea este ntemeiat, dispune nlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa
prevzut la art. 140.
(3) Plasarea sub supraveghere judiciar nu se aplic n cazul persoanelor
juridice menionate n art. 141.
COMENTARIU
Aceast pedeaps complementar1'11const n numirea unui mandatar judiciar
ce va supraveghea acea activitate a persoanei juridice care a ocazionat svrirea
infraciunii. Supravegherea judiciar dureaz de la 1 la 3 ani. n ca2 ul n care per
soana juridic nu a luat msurile necesare n vederea prevenirii svririi de noi
infraciuni, mandatarul judiciar are obligaia de a sesiza instana. Din interpretarea
textului analizat se deduce c mandatarul judiciar are doar rolul menionat mai
sus, fr s se poat implica n administrarea propriu-zis a persoanei juridice.
Plasarea sub supraveghere judiciar nu poate fi aplicat instituiilor publice
i nici partidelor politice, sindicatelor, patronatelor i organizaiilor religioase ori
aparinnd minoritilor naionale, constituite potrivit legii, sau persoanelor juri
dice care i desfoar activitatea n domeniul presei. Limitarea domeniului de
aplicare al acestei pedepse complementare poate fi explicat prin interesele pe
1,1 Cu privire la executarea acestei pedepse complementare, a se vedea art. 38 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 501 NCPP.
m FI. S tre te a n u , Rspunderea penal a persoanei juridice..., p. 32.
151 Aln. (1) i (2) ale art. 144 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 245 pct. 17 din
Legea nr. 187/2012.
141 Cu privire la executarea acestei pedepse complementare, a se vedea art. 39 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate dis
puse de organele judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 5011NCPP.

244

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r i. 145

care tinde s le protejeze. n ceea ce privete interdicia plasrii sub supraveghere


judiciar a unei instituii publice, este aprat un interes de ordine public referitor la
necesitatea continuitii i autonomiei activitii unor astfel de persoane juridice. n
ceea ce privete interdicia plasrii sub supraveghere judiciar a partidelor politice,
sindicatelor, patronatelor, organizaiilor religioase ori aparinnd minoritilor naio
nale, constituite potrivit legii, sau persoanelor juridice care i desfoar activitatea
n domeniul presei, interesul const n aprarea unor drepturi fundamentale care
stau la baza unei societi democratice, precum dreptul de a alege i de a fi ales,
libertatea de asociere, libertile economice, libertatea de contiin i religioas,
drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale sau libertatea presei.
Legea penala mai favorabila. Aceast pedeaps complementar nu era prev
zut n reglementarea anterioar, prin urmare, nu se pune problema legii penale
mai favorabile. Totui, trebuie menionat, aa cum am artat mai sus la comenta
riul ort. 136, co, prin introducerea ci, regimul general al pedepselor complcmcn
tare pentru persoanele juridice este mai aspru n legea nou. ntruct aceast
pedeaps complementar a fost introdus prin noul Cod penal, considerm c
ea nu poate fi aplicat pentru infraciuni svrite nainte de intrarea n vigoare a
acestuia111. n sprijinul opiniei, invocm i faptul c legiuitorul, prin art. 12 alin. (2)
din Legea nr. 187/2012, a oferit expres aceeai soluie n cazul unei noi pedepse
complementare prevzute pentru persoana fizic. Aplicarea pedepsei complemen
tare noi pentru infraciuni svrite anterior intrrii n vigoare a noului Cod penal
ar reprezenta o aplicare retroactiv a legii penale. n msura n care aceast lege
penal nu este mai favorabil, aplicarea ei retroactiv ar fi contrar dispoziiilor
art. 15 alin. (2) i art. 23 alin. (12) din Constituia Romniei, precum i art. 7 din
Convenia european a drepturilor omului.

A ri. 145. Afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare. (1) Afia


rea hotrrii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaz
pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.
(2) Prin afiarea sau publicarea hotrrii de condamnare nu poate fi
dezvluit identitatea altor persoane.
(3) Afiarea hotrrii de condamnare se realizeaz n extras, n forma i
locul stabilite de instan, pentru o perioad cuprins ntre o lun i 3 luni.
(4) Publicarea hotrrii de condamnare se face n extras i n forma
stabilit de instan, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin
alte mijloace de comunicare audiovizual, desemnate de instan.
(5) Dac publicarea se face prin presa scris sau audiovizual, instana
stabilete numrul apariiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar n cazul
publicrii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depi
3 luni.

111 Pentru un punct de vedere contrar, a se vedea FI. S t re t e a n u , Documentare.., p. 29.

Sebastian Rduleu

245

Partea general

A r i. 146

COMENTARIU
Afiarea sau difuzarea hotrrii definitive de condamnare111 constituie o pe
deaps complementar pentru toate persoanele juridice care rspund din punct de
vedere penal. Ea este facultativ i are rolul de a contribui la prevenirea svririi
altor asemenea infraciuni. Prin urmare, trebuie s aib un caracter disuasiv. n
mod evident, ea are i un caracter infamant121cu privire la persoana juridic con
damnat, dar poate constitui i o reparaie moral pentru eventualele victime
ale infraciunii. Prin afiarea sau publicarea hotrrii, care se face pe cheltuiala
persoanei juridice condamnate, nu poate fi dezvluit identitatea altor persoane
(n reglementarea anterioar se limita protecia doar la victima infraciunii).
Aceast pedeaps are un coninut determinat, n sensul c hotrrea fie se
afieaz n extras la locul stabilit de instan pentru o perioad cuprins ntre o
luna i 3 luni, fie se public (n reglementarea anterioar, termenul utilizat era
cel de difuzare") n extras n presa scris, audio-vizual sau n alte medii de
comunicare. Dac publicarea se face n presa scris, numrul apariiilor este de cel
mult 10, iar dac se face prin alte mijloace, durata ei nu poate depi 3 luni. Forma
i coninutul extrasului sunt stabilite de ctre instana de judecat.
Legea penala mai favorabila. Textul analizat este aproape identic cu art. 717CP
1969, prin urmare, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

Capitolul III. Dispoziii comune


A r i. 146. Recidiva n cazul persoanei juridice. (1) Exist recidiv

pentru persoana juridic atunci cnd, dup rmnerea definitiv a unei


hotrri de condamnare i pn la reabilitare, persoana juridic svrete
din nou o infraciune, cu intenie sau cu intenie depit.
(2) n caz de recidiv, limitele speciale ale pedepsei prevzute de lege
pentru noua infraciune se majoreaz cu jumtate, fr a depi maximul
general al pedepsei amenzii.
(3) Dac amenda anterioar nu a fost executat, n tot sau n parte,
amenda stabilit pentru noua infraciune, potrivit alin. (2), se adaug la
pedeapsa anterioar sau la restul rmas neexecutat din aceasta.
(4) Dispoziiile art. 42 se aplic n mod corespunztor.
COMENTARIU
Pentru o persoan juridic exist recidiv atunci cnd svrete din nou o
infraciune, cu intenie sau praeterintenie, dup rmnerea definitiv a hotrrii
de condamnare, pn la reabilitare. Nu se ine seama la stabilirea strii de recidiv
1,1 Cu privire la executarea acestei pedepse complementare, a se vedea art. 40 din Legea nr. 253/2013
privind executarea pedepselor, a msurilor educative i a altor msuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal, precum i art. 502 NCPP.
m V. P a c a , Curs de drept penal. Partea general..., p. 457.

246

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r t . 146

de condamnrile pentru fapte care nu mai sunt prevzute de lege penal, pentru
infraciunile amnistiate i pentru cele svrite din culp (art. 42 NCP).
Cnd o infraciune este svrit de o persoan juridic n stare de recidiv,
limitele speciale ale pedepsei prevzute de lege pentru noua infraciune se majo
reaz cu jumtate, fr a putea depi maximul general al pedepsei amenzii,
prevzut n art. 137 NCP. n cazuln care amenda stabilit pentru prima infraciune
nu a fost achitat n tot sau n parte, amenda stabilit pentru noua infraciune, n
conformitate cu regula de mai sus, se adaug la pedeapsa anterioar sau la restul
rmas neexecutat din aceasta.
Legea penala mai favorabila. Exist doua deosebiri importante ntre textul
de lege analizat i norma corespunztoare din legea veche, i anume art. 402 CP
1969. n primul rnd, s-a schimbat modul de stabilire a pedepsei. Conform legii
vechi, n cazul recidivei postcondamnatorii, amenda aplicat pentru infraciunea
anterioar i cea aplicat pentru infraciunea ulterioar se contopeau, aplicnduse amenda cea mai mare, care putea fi sporit pn la maximul ei special, iar
dac acel maxim nu era ndestultor, se putea aplica un spor de pn la jumtate
din acel maxim. n cazul recidivei postexecutorii, se aplica pedeapsa amenzii
pn la maximul special, la care se putea aduga un spor de pn la dou treimi
din acel maxim. n schimb, textul de lege analizat nu mai prevede modaliti
diferite de stabilire a pedepsei pentru recidiva postcondamnatorie i pentru cea
postexecutorie. n ambele cazuri, limitele speciale ale pedepsei prevzute de
lege pentru noua infraciune se majoreaz cu jumtate, fr a se putea depi
maximul general al pedepsei amenzii, urmnd s se in cont de tipul de recidiv
la individualizarea pedepsei. Se observ c, n comparaie cu legea veche, care
prevedea, n caz de recidiv, doar majorarea maximului special al pedepsei cu
jumtate, respectiv cu dou treimi, n funcie de tipul de recidiv, legea nou
majoreaz att minimul special, ct i maximul special cu jumtate, indiferent de
tipul de recidiv. n aceste condiii, raportat la modalitatea de stabilire a pedepsei,
legea penal mai favorabil nu se poate stabili in abstracto, ci numai n funcie de
mprejurrile concrete ale cauzei. Spre exemplu, dac instana se orienteaz spre
aplicarea unei pedepse ctre minimul special, legea penal mai favorabil va fi
legea veche, deoarece nu prevede i majorarea acestui minim. Dac, n schimb,
pedeapsa va fi orientat spre maximul special, n cazul recidivei postcondamnatorii,
cele dou legi ar fi similare ca gravitate, dar n cazul recidivei postexecutorii poate
fi considerat mai favorabil legea nou.
n al doilea rnd, legea nou lrgete domeniul infraciunilor care pot constitui
al doilea termen al recidivei, incluznd aici nu numai infraciunile intenionate,
ca n art. 402 CP 1969, ci i infraciunile svrite cu intenie depit. Din acest
motiv, se poate afirma c legea mai favorabil ar fi legea veche.

Sebastian rduleu

247

Partea general

A r i . 147-148

A r i. 147. Atenuarea i agravarea rspunderii penale a persoanei

juridice. (1) n caz de concurs de infraciuni, de pluralitate intermediar sau


de cauze de atenuare ori agravare a rspunderii penale, persoanei juridice
i se aplic regimul amenzii prevzut de lege pentru persoana fizic.
(2) In caz de pluralitate de infraciuni, pedepsele complementare de
natur diferit, cu excepia dizolvrii, sau cele de aceeai natur, dar cu
coninut diferit, se cumuleaz, iar dintre pedepsele complementare de
aceeai natur i cu acelai coninut se aplic cea mai grea.
(3) n caz de pluralitate de infraciuni, msurile de siguran luate con
form art. 112 se cumuleaz.
COMENTARIU
n caz de concurs de infraciuni, de pluralitate intermediar, de cauze de ate
nuare sau de agravare a rspunderii penale, persoanei juridice i se aplic regimul
amenzii prevzut de lege pentru persoana fizic. Prin urmare, devin incidente
regulile prevzute de art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1), art. 39 alin. (II lit. c), art. 44,
art. 76 i art. 78 NCP.
n caz de pluralitate de infraciuni, pedepsele complementare de natur
diferit, cu excepia dizolvrii, ori cele de aceeai natur, dar cu coninut diferit,
se cumuleaz. Dintre pedepsele de aceeai natur i cu acelai coninut, se aplic
pedeapsa cea mai grea. Se observ c sunt preluate o parte din regulile art. 45 NCP.
n caz de pluralitate de infraciuni, msurile de siguran constnd n con
fiscarea special se cumuleaz. Din textul de lege analizat se poate deduce c,
n cazul persoanelor juridice, singurele msuri de siguran care pot fi aplicate
sunt confiscarea special i confiscarea extins111. Celelalte categorii de msuri de
siguran sunt specifice persoanelor fizice121.
Legea penal mai favorabil. Noul Cod penal a renunat la reglementarea
separat a cauzelor de atenuare i de agravare a rspunderii penale a persoanei
juridice, textul de lege analizat fcnd trimitere la dispoziiile legale corespunztoare
din cadrul rspunderii penale a persoanei fizice. ntruct, n general. n legea nou
aceste reguli sunt mai aspre dect cele prevzute n Codul penal din 1969 pentru
persoana juridic [art. 401, art. 76 alin. (4) i art. 78 alin. (2)), putem afirma c n
acest caz legea penal mai favorabil este legea veche.

A r i. 148. Prescripia rspunderii penale. Rspunderea penal a

persoanei juridice se prescrie n condiiile prevzute de lege pentru per


soana fizic, dispoziiile art. 153-156 aplicndu-se n mod corespunztor.
1.1 Conform art. IV din Legea nr. 63/2012, Cri de cte ori prin legi speciale, prin Codul penal sau prin
Codul de procedur penal se face trimitere la art. 112 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
trimiterea se va considera fcut la art. 112 i 1121 i ori de cte ori prin legi speciale, prin Codul
penal sau prin Codul de procedur penal se face trimitere la confiscare ca msur de siguran,
trimiterea se va considera fcut i la confiscarea extins".
1.1 FI. S tre te a n u , Rspunderea penal a persoanei juridice..., p. 34.

248

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r t . 149

COMENTARIU
Se aplic aceleai reguli privind prescripia rspunderii penale att n cazul
persoanelor fizice, ct i n cazul persoanelor juridice. Aceste reguli comune
referitoare la efectele i domeniul de aplicare al prescripiei rspunderii penale,
termene de prescripie, ntreruperea i suspendarea cursului prescripiei penale
sunt prevzute n art. 153-156 NCP.
Legea penala mai favorabila. i n vechea reglementare, conform art. 122
alin. (3) CP 1969, rspunderea penal a persoanei juridice se prescria n condiiile
prevzute de lege pentru persoana fizic. Termenele de prescripie general a
rspunderii penale a persoanei juridice sunt asemntoare n cele dou legi
penale, cu excepia infraciunilor pentru care legea prevede pedeapsa mai mare
de 15 ani, dar care nu depete 20 de ani. n cazul acestor infraciuni, sunt mai
favorabile dispoziiile legii noi, deoarece termenul de prescripie general este
de 10 ani, n comparaie cu legea veche, unde acest termen era de 15 de ani. n
schimb, n ceea ce privete termenele de prescripie special, este mai favo
rabil legea veche nainte de modificarea realizat prin Legea nr. 63/2012, cnd
termenul era o dat i jumtate fa de termenul de prescripie general pre
vzut de 122 CP 1969, n comparaie cu noul Cod penal, unde, potrivit art. 155
alin. (4), termenul de prescripie special este de dou ori mai mare dect cel
de prescripie general. Dup intrarea n vigoare a Legii nr. 63/2012, dispoziiile
privind prescripia special sunt similare n cele dou legi.

A ri. 149. Prescripia executrii pedepsei. (1) Termenul de prescripie


a executrii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.
(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice
se prescrie ntr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa
amenzii a fost executat sau considerat ca executat.
(3) Dispoziiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 i art. 164 se aplic n
mod corespunztor.
COMENTARIU
Termenul de prescripie a executrii pedepsei amenzii, care constituie singura
pedeaps principal n materie, este de 5 ani. Acest termen se socotete de la
data cnd hotrrea a rmas definitiv, n conformitate cu art. 162 alin. (2) NCP.
Executarea pedepselor complementare aplicabile persoanelor juridice se
prescrie ntr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa principal
a fost executat sau considerat ca executat.
Dispoziiile legale aplicabile persoanelor fizice n ceea ce privete efectele i
domeniul de aplicare al prescripiei executrii pedepsei, ntreruperea i suspen
darea cursului acestui tip de prescripie se aplic n mod corespunztor i persoa
nelor juridice.
Legea penala mai favorabila. Chiar dac termenul de prescripie a executrii
pedepsei principale este identicn cele dou legi penale succesive, noul Cod penal
Sebastian rduleu

249

Partea general

A r i. 150-151

prevede c executarea pedepselor complementare este prescriptibil n toate


cazurile, nu numai n cazul persoanelor juridice care nu puteau fi dizolvate sau a
cror activitate nu poate fi suspendat, aa cum prevedea art. 126 alin. ( I 2) CP
1969. Prin urmare, legea penal mai favorabil este legea nou.

A r i. 150. Reabilitarea persoanei juridice. Reabilitarea persoanei juri

dice are loc de drept dac, n decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa
amenzii sau pedeapsa complementar a fost executat sau considerat ca
executat, aceasta nu a mai svrit nicio alt infraciune.
COMENTARIU
Reabilitarea persoanei juridice opereaz de drept. Pentru ca reabilitarea s
aib loc, trebuie ca, n termen de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii a fost
executat sau considerat ca executat, persoana juridic s nu mai fi svrit
nicio alt infraciune.
Legea penala mai favorabila. Textul analizat este identic cu art. 134 alin. (2) CP
1969, prin urmare, nu se va pune problema legii penale mai favorabile.

A r i. 151. Efectele comasrii i divizrii persoanei juridice. (1) n

cazul pierderii personalitii juridice prin fuziune, absorbie sau divizare


intervenit dup comiterea infraciunii, rspunderea penal i consecinele
acesteia se vor angaja:
a) n sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
b) n sarcina persoanei juridice absorbante;
c) n sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau
care au dobndit fraciuni din patrimoniul persoanei divizate.
(2) n cazul prevzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ine
seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al
persoanei juridice care a comis infraciunea, precum i de partea din patri
moniul acesteia care a fost transmis fiecrei persoane juridice participante
la operaiune.
COMENTARIU
n situaia n care persoana juridic i pierde personalitatea juridic prin fuziune
sau absorbie care a intervenit dup comiterea infraciunii, rspunderea penal
va aparine persoanei juridice noi create prin fuziune, respectiv persoanei juridice
absorbante, cea care a absorbit persoana juridic ce a comis infraciunea111. i n
cazul pierderii personalitii juridice prin divizare, rspunderea pena se transmite

1,1 A se vedea i art. 42 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative
i a altor msuri neprivative de libertate d spuse de organele judiciare n cursul procesului penal,
precum i art. 496 NCPP.

250

S ebastian Rduleu

Titlul VI. Rspunderea penal a persoanei juridice

A r t . 151

noilor persoane juridice care au fost create prin divizare sau persoanelor juridice
preexistente divizrii, care au dobndit fraciuni din patrimoniul persoanei divizate.
n aceste situaii, la individualizarea pedepsei se va ine seama de cifra de
afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care
a comis infraciunea. De asemenea, se va ine cont de partea din patrimoniul
acesteia care a fost transmis fiecrei persoane juridice participante la operaiune.
Aceste dispoziii au rolul de a mpiedica persoana juridic s se sustrag de la
rspunderea penal i de la consecinele acesteia.
Legea penala mai favorabila ntruct aceste dispoziii nu au un corespondent
n legea penal veche, nu se pune problema legii penale mai favorabile.

Sebastian rduleu

251

Titlul VII. Cauzele care nltur


rspunderea penal
COMENTARIU
Ansamblul mprejurrilor, strilor, situaiilor prevzute de lege care se ivesc n
legtur cu aplicarea/luarea sanciunilor ce reprezint consecine ale rspunderii
penale, n urma comiterii faptelor ce constituie infraciuni, este reprezentat de
cauzele care nltur rspunderea penal, reglementate n prezentjl titlu. Aceste
cauze sunt: amnistia, prescripia rspunderii penale, lipsa plngerii prealabile,
retragerea plngerii prealabile i mpcarea, apreciate, dat fiind aplicabilitatea lor,
drept cauze generale111de nlturare a rspunderii penale, n condi ile intervenirii
crora procurorul dispune soluia clasrii, iar instana pronun soluia ncetrii
procesului penal. n cazul unora dintre ele - amnistia antecondamnatorie, prescrip
ia rspunderii penale i retragerea olngerii prealabile - , suspectul sau inculpatul
poate cere continuarea urmririi penale (art. 319 NCPP) sau continuarea procesului
penal (art. 18 NCPP).
Codul penal din 1969 a prevzut aceste cauze n Titlul VII din partea general,
n capitole distincte, anume: amnistia (Capitolul I), prescripia rspunderii penale
(Capitolul II), lipsa/retragerea plngerii prealabile i mpcarea prilor (Capitolul
III), noua reglementare oferind o sistematizare superioar, prin reunirea distinct
a cauzelor cu aceeai natur juridic, difereniindu-se de alte cauze operante n
materie juridico-penal.

A rt. 152. Efectele amnistiei. (1) Amnistia nltur rspunderea penal

pentru infraciunea svrit. Dac intervine dup condamnare, ea nl


tur i executarea pedepsei pronunate, precum i celelalte consecine ale
condamnrii. Amenda ncasat anterior amnistiei nu se restituie.
(2)
Amnistia nu are efecte asupra msurilor de siguran i asupra
drepturilor persoanei vtmate.
COMENTARIU
Prin dispoziiile acestui articol se reglementeaz amnistia, din punct de vede
re al efectelor (i al limitelor efectelor) acestei instituii juridico-penale, act de
clemen al forului legiuitor (Parlamentul Romniei), care se acord prin lege
organic [art. 73 alin. (3) lit. i) din Constituie], prin care se nltur rspunderea
penal i, n unele cazuri, (i) executarea pedepsei pronunate, precum i celelalte
1,1 Ooctrina distinge i cauze speciale de nlturare a rspunderii penale, cauze de nepedepsire
generale ori speciale, sfera cauzelor de nlturare a rspunderii penale fiind extins, n concepia
unor autori, i cu privire la alte stri, situaii, mprejurri. A se vedea, n acest sens, V. P a c a , Drept
penal. Partea general..., p. 349.

252

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A rt. 152

consecine ale condamnrii, pentru infraciuni comise anterior momentului adoptrii/apariiei sale (data intrrii n vigoare sau alt dat indicat n cuprinsul actului
de amnistie). Se pstreaz n general o reglementare asemntoare Codului penal
din 1969 (art. 119), opernd unele modificri, prin fixarea precis a obiectului
amnistiei - infraciunea comis ct i o restrngere a limitelor sale n raport de
sanciunile aplicabile persoanelor fizice infractori minori.
Doctrina reine clasificarea amnistiei dup mai multe criterii, interesnd, n
raport de prevederile legale [alin. (1)], formele amnistiei n funcie de momentul
intervenirii acesteia, nainte sau dup rmnerea definitiv a hotrrii de condam
nare, respectiv: amnistie antecondamnatorie sau postcondamnatorie.
Amnistia antecondamnatorie proprie [art. 152 alin. (1) teza I NCP] reprezint,
din punct de vedere al naturii juridice, o cauz care nltur rspunderea penal
pentru infraciunile svrite anterior momentului adoptrii, pe cale de consecin,
excluznd aplicarea pedepsei pentru fapta penal svrit de persoana fizic
infractor major/persoana juridic sau luarea msurii educative n cazul infractorilor
minori. Dezvoltrile teoretice din doctrin referitoare la alte forme ale amnistiei,
efectele n ipoteza svririi infraciunii n participaie penal, incidena n cazul
infraciunilor de durat i pstreaz valabilitatea.
n ceea ce privete procedeul de determinare a sferei infraciunilor amnistiate
prin indicarea pedepsei abstracte (maximul special de pedeaps), n limita creia
se atrage beneficiul actului de clemen, se are n vedere - pentru ipoteza n care
legea de amnistie nu indic nimic expres n acest sens - maximul special prevzut
de legea n vigoare la data apariiei legii de amnistie (i nu maximul special prevzut
de legea n vigoare la data comiterii infraciunii), fiind n afara oricror discuii c
trebuie avut n vedere maximul special prevzut pentru infraciunea fapt consumat
(indiferent de forma sub care se nfieaz infraciunea comis pe caz concret)111.
Amnistia postcondamnatorie improprie [art. 152 alin. (1) teza a ll-a NCP) repre
zint, din punct de vedere al naturii juridice, n optica doctrinei majoritare121, o cauz
care nltur rspunderea penal, nlturnd i executarea pedepsei pronunate,
precum i celelalte consecine ale condamnrii. Amnistia postcondamnatorie
produce efecte asupra sanciunilor reprezentnd consecine ale rspunderii pe
nale, neexecutate sau n curs de executare, caz n care acestea nu se mai pun n
executare sau nceteaz executarea lor. Cu referire la pedepse, amnistia stinge
executarea pedepsei principale, ct i a pedepsei secundare, n msura n care
nu au fost executate. n cazul amenzii ncasate anterior amnistiei, aceasta nu se
restituie [art. 152 alin. (1) teza a lll-a NCP); de asemenea, amnistia nu produce
111 Pentru o ipotez care vizeaz n aceast materie respectarea principiului aplicrii legii penale mai
favorabile, a se vedea M .A . H o e a , n /. P a sc u , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I,
p. 746.
1,1n sens contrar, a se vedea V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 350,529,530. n aprecierea
autorului, amnistia postcondamnatorie nu afecteaz rspunderea penal, neputnd nltura ceea ce
a fost stabilit deja cu autoritate de lucru judecat, legiuitorul, dei reglementeaz unitar amnistia
potrivit art. 152 NCP, renunnd n acest caz doar la executarea sanciunilor, care sunt consecine
ale rspunderii penale.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

253

Partea general

A r i. 153

efecte asupra pedepsei complementare a degradrii militare aplicate persoanei


fizice (art. 69 NCP). Spre deosebire de Codul penal din 1969, amnistia (i n forma
postcondamnatorie) produce efecte asupra msurilor educative, prin nlturarea
executrii acestor sanciuni luate n cazul infractorilor minori, ceea ce n trecut se
realiza doar prin derogare de la dispoziiile art. 119 .
n cazul pedepselor executate, amnistia postcondamnatorie nltur conse
cinele condamnrii [potrivit art. 42 lit. b) NCP] sau o astfel de condamnare nu
va constitui impediment la acordarea, n condiiile legii, a suspendrii sub supra
veghere a executrii pedepsei [art. 91 alin. (1) lit. b) NCP] sau la incidena, n con
diiile legii, a noilor instituii constnd n renunarea la aplicarea pedepsei [art. 80
alin. (2) lit. a) NCP] ori amnarea aplicrii pedepsei [art. 83 alin. (1) lit. b) NCP].
Apreciem c se menine, n continuare, interesul delimitrii dintre amnistia
postcondamnatorie i instituia reabilitrii (cauz care nltur consecinele con
damnrii, producnd efectele prevzute de art. 169 NCP).
Limitele efectelor amnistiei surt nscrise n alin. (2), indiferent de forma pe
care o mbrac clemena, amnistia nenlturnd luarea sau executarea msurilor
de siguran, dup cum nu afecteaz nici drepturile persoanei vtmate, privind
exclusiv raportul juridic penal de conflict. Potrivit art. 25 alin. (5) NCPP, n caz de
amnistie, instana penal las nesoluionat aciunea civil.
inem s amintim propunerea legislativ nregistrat pe rolul Camerei Depu
tailor cu indicativul PL-x nr. 162/2013, prin care se vizeaz amnistierea unor
infraciuni i graierea unor pedepse, care reclam urmrirea procesului legislativ.

A r i. 153. Prescripia rspunderii penale. (1) Prescripia nltur rs

punderea penal.
(2) 1'1Prescripia nu nltur rspunderea penal n cazul:
a) infraciunilor de genocid, contra umanitii i de rzboi, indiferent
de data la care au fost comise;
b) infraciunilor prevzute la art. 188 i 189 i al infraciunilor intenionate
urmate de moartea victimei.
(3)
121Prescripia nu nltur rspunderea penal nici n cazul infraciu
nilor prevzute Ia alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a mplinit termenul de
prescripie, general sau special, la data intrrii n vigoare a acestei dis
poziii.
COMENTARIU
Instituia prescripiei rspunderii penale const n nlturarea rspunderii
penale prin stingerea dreptului statului de a sanciona (prin aplicarea unei pe
depse sau luarea unei msuri educative) i a obligaiei infractorului de a suporta
consecinele infraciunii comise, dup trecerea unui anumit interval de timp,
prevzut de lege, de la data comiterii faptei, indiferent dac infraciunea a fost
1,1 Alin. (2) al art. 153 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din Legea nr. 27/2012.
m Alin. (3) al art. 153 a fost introdus prin art. II pct. 2 din Legea nr. 27/2012.

254

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r t . 153

sau nu descoperit ori infractorul identificat. Prescripia - ca instituie de drept


penal substanial (doctrin ma.oritar) - opereaz din oficiu, de plin drept, n
legtur cu orice infraciune (cu excepia cazurilor prevzute de lege) i pentru
orice infractor (persoan fizic major ori minor - art. 131 NCP - sau persoan
juridic - art. 148 NCP).
n unele situaii este posibil luarea, n condiiile legii, a msurilor de siguran
[art. 107 alin. (3) NCP].
Potrivit art. 25 alin. (5) NCPP, n acest caz, instana penal nu soluioneaz
aciunea civil.
Textul legal reproduce parial dispoziiile art. 121 CP 1969, nscriind n alin. (2)
i (3) infraciunile imprescriptibile, anume: genocid i infraciuni contra umanitii
i de rzboi, indiferent de data la care au fost comise [alin. (1)]; infraciunile de
omor, omor calificat, precum i cele intenionate urmate de moartea victimei
(alin. (2)]. Dc asemenea, prescripia nu nltur rspunderea penal n cazul
infraciunilor de omor, omor calificat i al infraciunilor intenionate urmate de
moartea victimei pentru care nu s-a mplinit termenul de prescripie, general
sau special, la data intrrii n vigoare a Legii nr. 27/2012111. Potrivit reglementrii
actuale - ntr-o privire comparativ cu Codul penal din 1969-, apreciem c
sfera infraciunilor imprescriptibile trebuie determinat n acord cu modificrile
intervenite la nivel nominativ, ct i al coninutului normativ. Astfel, considerm
c, n contextul actualei reglementri, i unele norme de incriminare complexe
cu alt denumire marginal dect cele explicit indicate de lege sunt parte a
categoriei infraciunilor imprescriptibile, n msura absorbiei unei asemenea
fapte [de exemplu, ultrajul sau ultrajul judiciar tanatogenerator - art. 257 alin. (1)
sau art. 279 alin. (1) NCP; atentatul care pune n pericol securitatea naional art. 401 NCP].
Este de menionat i proiectul de modificare legislativ supus dezbaterii
publice121ulterior intrrii n vigoare a noului Cod penal, care vizeaz introducerea
unui nou articol (art. 41) n Legea de punere n aplicare a acestuia, n urmtorul
sens: (1) n aplicarea dispoziiilor art. 5 i 6 din Codul penal, se stabilesc i se aplic,
pentru fiecare instituie de drept penal autonom, dispoziiile mai favorabile din
legile penale succesive. (2) Prevederile art. 5 i 6 din Codul penal nu se aplic cu
privire la imprescriptibilitatea rspunderii penale ori a executrii pedepselor pen
tru unele infraciuni". Credem c se acrediteaz, astfel, ideea extragerii prescripiei
din sfera instituiilor cu aplicare autonom n timp (n considerarea punctului de
vedere potrivit cruia aceasta ar fi viziunea noului legiuitor penal asupra prin
cipiului mitior lex).

111 Legea nr. 27/2012 a fost publicat n M. Of. nr. 180 din 20 martie 2012.
m Documentul a fost accesat n format electronic de pe site-ul oficial al Ministerului Justiiei, la adresa
de internet http://www.just.ro/linkClick.aspx?fileticket=scDuuBhjrvA%3d&tabid=2729 (verificat la
data de 13 februarie 2014).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

255

Partea general

A r i. 154

A r i. 154. Termenele de prescripie a rspunderii penale. (1) Terme

nele de prescripie a rspunderi: penale sunt:


a) 15 ani, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit pedeapsa
deteniunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 20 de ani;
b) 10 ani, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit pedeapsa
nchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depete 20 de ani;
c) 8 ani, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit pedeapsa
nchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depete 10 ani;
d) 5 ani, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit pedeapsa
nchisorii mai mare de un an, dar care nu depete 5 ani;
e) 3 ani, cnd legea prevede pentru infraciunea svrit pedeapsa n
chisorii care nu depete un an sau amenda.
(2) Termenele prevzute n prezentul articol ncep s curg de la data
svririi infraciunii. In cazul infraciunilor continue termenul curge de
la data ncetrii aciunii sau inaciunii, n cazul infraciunilor continuate,
de la data svririi ultimei aciuni sau inaciuni, iar n cazul infraciunilor
de obicei, de la data svririi ultimului act.
(3) n cazul infraciunilor progresive, termenul de prescripie a rspun
derii penale ncepe s curg de la data svririi aciunii sau inaciunii i
se calculeaz n raport cu pedeapsa corespunztoare rezultatului definitiv
produs.
(4) n cazul infraciunilor contra libertii i integritii sexuale, svrite
fa de un minor, termenul de prescripie ncepe s curg de la data la
care acesta a devenit major. Dac minorul a decedat nainte de mplinirea
majoratului, termenul de prescripie ncepe s curg de la data decesului.
COMENTARIU
Prin dispoziiile acestui articol legiuitorul stabilete durata termenelor
de prescripie a rspunderii penale i data de la care ncep acestea s curg,
pstrndu-se n general o reglementare asemntoare Codului penal din 1969
(art. 122), cu unele modificri i completri n materie.
n alin. (1) sunt prevzute termenele generale de prescripie a rspunderii
penale, cu durate ce variaz n funcie de pedepsele prevzute de lege pentru in
fraciunile comise (art. 187 NCP), n cazul pedepselor alternative inndu-se cont
de pedeapsa cea mai grea. Actuala reglementare prevede termene de prescripie a
rspunderii penale variind ntre 3 i 15 ani, cu aceeai ntindere ca i n Codul penal
din 1969, opernd ns urmtoarele modificri: n cazul pedepselor privative de
libertate (nchisoare) cu maximul situat ntre 15 i 20 de ani, termenul de prescrip
ie a rspunderii penale este de 10 ani (aspect sub care legea nou este mai
favorabil); se uniformizeaz termenele de prescripie a rspunderii penale pentru
persoanele fizice infractori majori i infractorii persoane juridice (reglementare
separat n art. 148 NCP).

256

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r t . 154

Termenele de prescripie a rspunderii penale (pentru infraciunile prescripti


bile) se reduc la jumtate pentru cei care la data svririi infraciunii erau minori
(art. 131 NCP). La calculul termenelor pentru aceti infractori urmeaz a se avea
n vedere pedeapsa prevzut de lege n norma de incriminare pentru infraciunea
comis (reperul este acelai ca pentru ceilali infractori).
Termenele de prescripie a rspunderii penale ncep s curg de la data
svririi infraciunii - regula general [art. 154 alin. (2) teza I NCP] - aspect valabil
n cazul infraciunilor instantanee (art. 174 NCP), respectiv de la data ncetrii
aciunii/inaciuniin cazul infraciunilor continue (momentul epuizrii), iar n cazul
infraciunilor continuate de la data svririi ultimei aciuni/inaciuni [art. 154
alin. (2) fraza a ll-a NCP; aadar, tot momentul epuizrii], meninndu-se optica
promovat i de reglementarea anterioar, care nscria aceleai reguli speciale
n cazul acestor infraciuni de durat [art. 122 alin. (2) fraza a ll-a CP 1969]. Spre
deosebire de Codul penal din 1969, prin dispoziiile urmtoare sc nscriu elemente
de noutate, fr precedent legislativ, n materia datei de la care ncepe s curg
termenul de prescripie, pe de o parte, n cazul celorlalte infraciuni de durat
(infraciunile de obicei, respectiv cele progresive) i n cazul anumitor categorii de
infraciuni (cele contra libertii i integritii sexuale) svrite fa de un minor,
pe de alt parte.
n cazul infraciunilor de obicei, termenul de prescripie a rspunderii penale
curge de la data svririi ultimului act (momentul epuizrii) - art. 154 alin. (2) fraza
a ll-a NCP - , n acord cu teoria i practica penal corespunztoare Codului penal
din 1969. n cazul infraciunilor progresive, termenul de prescripie a rspunderii
penale ncepe s curg de la data svririi aciunii/inaciunii, calculndu-se n
raport cu pedeapsa corespunztoare rezultatului definitiv produs (art. 154 alin. (3)
NCP], curmnd astfel opiniile i soluiile divergente exprimate sub Codul penal din
1969, sens n care s-a pronunat i instana suprem111. Soluiile legislative anterior
menionate acoper expres cazul tuturor infraciunilor de durat i conciliaz
data svririi aciunii/inaciunii, ca dat de svrire a infraciunii progresive, cu
momentul producerii rezultatului definitiv atras/produs, rezultat care imprim
ntregului ansamblu faptic o anumit gravitate care, prin raportare la pedeapsa
legal, determin ntinderea, durata termenului de prescripie a rspunderii
penale, rspunznd particularitilor acestui tip de unitate infracional.
n cazul infraciunilor contra libertii i integritii sexuale svrite asupra
unui minor, termenul de prescripie a rspunderii penale ncepe s curg de la
111 Plenul Trib. Suprem, dec. de ndrum, nr. 1/1987, n C.D. 1987, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucu
reti, 1989, p. 14. Potrivit acesteia, s-a artat c (...) fapta de lovire a unei persoane, care a avut
ca urmare, prin depirea inteniei, moartea acesteia, survenit dup o perioad mai ndelungat
de timp, se va considera svrit la data actului de executare, dar va fi ncadrat n prevederile
art. 183 (referirea are n vedere Codul penal din 1969, infraciunea de loviri sau vtmri cauzatoare
de moarte, corespondent art. 195 NCP - n.n.), iar nu n acelea ale art. 180 C. pen. (referirea are n
vedere Codul penal din 1969, infraciunea de loviri sau alte violene, corespondent art. 193 N C P n.n.), fr ca aceasta s influeneze asupra aplicabilitii dispoziiilor referitoare la prescripie sau
la puterea lucrului judecat, situaia prezentndu-se asemntor n toate cazurile de producere cu
ntrziere a rezultatului".

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

257

Partea general

A r i. 155

data la care minorul victim a devenit major [art. 154 alin. (4) teza INCP], iar dac
minorul a decedat nainte de mplinirea vrstei majoratului, termenul ncepe s
curg de la data decesului [art. 154 alin. (4) teza a ll-a NCP], instituindu-se astfel
o excepie de la regula nscris n art. 154 alin. (2) teza I NCP, pentru a se crea
astfel posibilitatea urmririi acestor infraciuni, chiar dac au fost descoperite la
un interval de timp mai mare de la comiterea lor"111.

A ri. 155. ntreruperea cursului prescripiei rspunderii penale. (1)


Cursul termenului prescripiei rspunderii penale se ntrerupe prin ndepli
nirea oricrui act de procedur n cauz.
(2) Dup fiecare ntrerupere ncepe s curg un nou termen de prescripie.
(3) ntreruperea cursului prescripiei produce efecte fa de toi parti
cipanii la infraciune, chiar dac actul de ntrerupere privete numai pe
unii dintre ei.
(4 )
l21Termenele prevzute la art. 154, dac au fost depite cu nc o dat,
vor fi socotite ndeplinite oricte ntreruperi ar interveni.
(5) Admiterea n principiu a cererii de redeschidere a procesului penal
face s curg un nou termen de prescripie a rspunderii penale.
COMENTARIU
ntreruperea cursului prescripiei rspunderii penale const n pierderea
beneficiului timpului scurs pn la efectuarea oricrui act de procedur n cauz (act
procedural care, potrivit legii procesual penale, poate fi un act de urmrire penal
sau de judecat, ndeplinit pn la pronunarea hotrrii definitive), moment de la
care ncepe s curg un nou termen de prescripie. n cazul svririi infraciunii n
participaie, ntreruperea cursului prescripiei fa de unul/unii dintre participani
produce efecte in rem. Aceste dispoziii legale [art. 155 alin. (l)-(3j NCP] ddeau
coninut i prevederilor art. 123 alin. (l)-(3) CP 1969, spre deosebire de care se
observ abandonarea concepiei care limita ntreruperea cursului prescripiei
doar la actele care trebuiau comunicate nvinuitului/inculpatului n desfurarea
procesului penal (noul Cod penal reprezentnd, n acest sens, o reglementare mai
puin favorabila dect Codul penal din 1969).
Prescripia nltur rspunderea penal oricte ntreruperi ar interveni,
dac termenele generale prevzute la art. 154 alin. (1) NCP au fost depite cu
1,1 Expunerea de motive a Proiectului noului Cod penal, pct. 2.39. Articolul a fost elaborat avndu-se
n vedere prevederile Conveniei Consiliului Europei pentru protecia copiilor mpotriva exploat
rii sexuale i a abuzurilor sexuale, Lanzarote, 25 octombrie 2007 i Directivei 2011/92/UE privind
combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatrii sexuale a copiilor i a pornografiei infan
tile i de nlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului" - Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal - meniuni i precizri, document accesibil n format electronic pe site-ul oficial al Ministerului
Justiiei, la adresa de internet http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56ll%2fQ%3d&ta
bid=2604 (verificat la data de 9 februarie 2014).
121 Alin. (4) al art. 155 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 18 din Legea
nr. 187/2012.

258

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r i . 155

nc o dat111- corespunztor alin. (4) - instituindu-se astfel termene speciale,


reglementare care i gsete corespondent n dispoziiile art. 124 CP 1 9 6 9 prescripia special. Durata termenelor speciale astfel prelungite se calculeaz
(tot) de la data svririi infraciunii, i nu de la momentul ultimei ntreruperi
care a avut loc, termenele speciale ale prescripiei rspunderii penale ncepnd
s curg indiferent cte ntreruperi ar interveni de la data svririi infraciunii i
mplinindu-se - n acord cu principiul legii penale mai favorabile - la data prevzut
de lege. Altfel spus, termenul de prescripie special prevzut de legea veche
are valene constituionale n msura n care ultraactiveaz, aplicndu-se faptelor
comise sub imperiul su i care, n acord cu principiul securitii juridice, nu au
fost judecate definitiv pn la apariia legii noi. Totodat, termenul de prescripie
special prevzut de legea nou este constituional n msura n care se aplic
numai faptelor svrite sub imperiul noii soluii legislative"121.
Dat fiind curentul dc opinie (angajat pe moment n proces de devenire legis
lativ131) care apreciaz c noua legislaie penal a fost elaborat n considerarea
ideii de aplicare a legii penale mai favorabile pe instituii autonome, iar nu prin apre
ciere global, un punct de vedere polarizat pe acest subiect mult dezbtut susine
c i prescripia ar putea constitui o asemenea instituie cu aplicare autonom n
timp, astfel nct ar fi posibil alegerea termenelor de prescripie dintr-o lege (unde
acestea sunt mai favorabile), n pofida optrii pentru o alt lege (mai favorabil
sub acest aspect) n privina ncadrrii juridice a faptei i a limitelor de pedeaps
ale acesteia. innd cont de configurarea preconizat a alin. (2) al art. 4 1, ce se
dorete a fi adugat Legii de punere n aplicare a noului Cod penal (Prevederile
art. 5 i 6 din Codul penal nu se aplic cu privire la imprescriptibilitatea rspunderii
penale ori a executrii pedepselor pentru unele infraciuni"), suntem de opinie
c instituia prescripiei nu trebuie i nu urmeaz a fi receptat drept instituie
cu aplicare autonom n procesul identificrii legii penale mai favorabile. n acest
sens, s-ar putea argumenta c, atunci cnd legiuitorul stabilete, potrivit unei
concepii unitare, limitele speciale de pedeaps pentru diferite infraciuni, aflate
ntr-o anumit relaie reciproc, conform unei veritabile grile de apreciere, acesta
urmrete i corelarea lor corespunztoare cu viziunea de ansamblu relativ la
durata termenelor prescripiei rspunderii penale.
Dispoziiile alin. (5) referitoare la admiterea n principiu a cererii de redeschidere
a procesului penal, care face s curg un nou termen de prescripie a rspunderii
penale (text fard corespondent pe planul reglementrii anterioare), vizeaz acel
act procedural prin care persoana condamnat definitiv care a fost judecat n
111 Art. 155 alin. (4) NCP, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 187/2012. naintea acestei modi
ficri, se reproducea art. 124 CP 1969 n forma lui iniial (anterioar Legii nr. 63/2012, publicat n
M. Of. nr. 258 din 19 aprilie 2012), care indica durata termenului de prescripie special ca depind
doar cu nc jumtate termenul general de prescripie.
1.1 C.C.R., dec. nr. 1092/2012 (M. Of. nr. 67 din 31 ianuarie 2013).
1.1 A se vedea, n acest sens, art. 2 din proiectul de lege postat spre dezbatere public pe site-ul
oficial al Ministerului Justiiei, la adresa de internet http://www.just.ro/LinkOick.aspx7fileticketssc
DuuBhjrvA%3d&tabid=2729 (verificat la data de 9 februarie 2014).

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

259

Partea general

A r i. 156

lips poate solicita redeschiderea procesului penal" n termen de o lun din ziua
n care a luat cunotin c s-a desfurat un proces penal mpotriva sa i nu fusese
cerut judecarea n lips. (...) Dac cererea de redeschidere a procesului penal
este admis n principiu, este desfiinat de drept hotrrea pronunat n lipsa
persoanei condamnate i cauza va fi rejudecat potrivit regulilor de procedur
aplicabile etapei procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului
penal//m (Seciunea a 4-a din Capitolul V al Titlului III din partea special a noului
Cod de procedur penal, art. 466-470). Se poate ridica problema dac dispoziiile
n cauz urmeaz a fi sau nu cenzurate prin prisma instituiei prescripiei speciale
(i anume dac admiterea n principiu a cererii de redeschidere a procesului
penal trebuie - sau nu - neaprat realizat nainte de mplinirea termenului de
prescripie special a rspunderii penale)121, urmnd a se determina astfel dac
alin. (5) al art. 155 NCP constituie sau nu o excepie n raport de prevederile
alin. (1) al aceluiai articol.
Termenele de prescripie a rspunderii penale pentru cei care la data svririi
erau minori se ntrerup n condiiile prevzute de lege pentru majori (art. 131 NCP),
la fel i termenele de prescripie pentru infractorul persoan juridic (art. 148
NCP).

A r i. 156. S u sp en d area cu rsu lu i p rescrip iei rsp u n d e rii penale. (1)

Cursul termenului prescripiei rspunderii penale este suspendat pe timpul


ct o dispoziie legal sau o mprejurare de neprevzut ori de nenlturat
mpiedic punerea n micare a aciunii penale sau continuarea procesului
penal.
(2) Prescripia i reia cursul din ziua n care a ncetat cauza de suspendare.
COMENTARIU
Suspendarea cursului prescripiei rspunderii penale const n oprirea cursului
prescripiei pe tot timpul ct o dispoziie legal sau o mprejurare de neprevzut
ori de nenlturat mpiedic punerea n micare a aciunii penale sau continuarea
procesului penal, dup ncetarea cauzei prescripia relundu-i cursul, iar inter
valul anterior suspendrii fiind luat n considerare la calcularea termenului de
prescripie. Textul acestui articol corespunde art. 128 alin. (1) i (3) CP 1969,
1.1 G . A m o n iu , C. B u la i, Dicionar..., p. 134.
1.1 n acest sens, a se vedea V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 361. Discuii privind o situaie
interesant n materie, semnalat n perioada de activitate a Codului penal din 1969 (unde nu exista
o dispoziie legal expres), privind legtura dintre factorul timp, eroarea judiciar i rspunderea
penal, n legtur cu problematica prescripiei rspunderii penale ntr-o cauz n care, dup soluia
instanei dispus n revizuire, persoana condamnat (care a i executat o parte din pedeaps) a
fost declarat nevinovat, efectueaz i M U d ro iu , M . la c o b , D. T iia n , Discuii privind prescripia
rspunderii penale ntr-un caz special. Soluii jurisprudeniale, articol care se poate consulta n
format electronic pe site-ul Juridice.ro, la adresa de internet (verificat la data de 6 februarie 2014)
http://www.juridice.ro/130592/discutii-privind-prescriptia-raspunderii-penale-intr-un-caz-specialsolutii-jurisprudentiale.html.

260

MARIA-IOANA MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r t . 156

actuala reglementare separnd prescripia rspunderii penale - deci, inclusiv


suspendarea cursului acesteia - de prescripia executrii pedepsei - aadar, i
fa de suspendarea cursului acesteia din urm.
Cursul termenului de prescripie a rspunderii penale poate fi suspendat n
dou cazuri, anume: cnd o dispoziie legal mpiedic punerea n micare a
aciunii penale sau continuarea procesului penal (de exemplu, art. 312 i art. 367
NCPP; art. 9 i art. 10 NCP etc.) sau cnd o mprejurare de neprevzut ori de
nenlturat determin acelai efect (de exemplu: stare de rzboi, calamiti natu
rale etc.). Termenele de prescripie a rspunderii penale pentru cei care la data
svririi erau minori se suspend n condiiile prevzute de lege pentru majori
(art. 131 NCP), la fel i termenele de prescripie pentru infractorul persoan
juridic (art. 148 NCP).
Suspendarea prescripiei rspunderii penale produce efecte in personam,
aspect invariabil semnalat n doctrina111penal (innd cont i de caracterul strict
personal, individual al unor situaii reglementate n cadrul unor dispoziii legale
care mpiedic punerea n micare a aciunii penale sau continuarea procesului
penal). n legtur cu acest aspect, inem s semnalm o potenial schimbare
de optic a legiuitorului; astfel, prin propunerea legislativ nregistrat pe rolul
Camerei Deputailor cu indicativul PL-x nr. 680/2011, se urmrete completarea
art. 156 NCP prin introducerea (i a) alin. (3), avnd coninutul urmtor: Suspen
darea cursului prescripiei produce efecte fa de toi participanii la infraciune,
chiar dac actul de suspendare privete numai pe unii dintre ei" (s.n.), urmnd a
opera - ca atare - o convertire a efectelor in personam cu unele in rem n caz de
suspendare a cursului prescripiei rspunderii penale. n acest sens, rmne de
urmrit procesul legislativ.
Cu titlu de probleme speciale n materie, sesizm unele soluii divergente
care continu s se menin i n actuala reglementare, referitoare la chestiunea
dac n cazul suspendrii cursului prescripiei rspunderii penale opereaz sau
nu prescripia special, ct timp art. 156 NCP nu cuprinde o prevedere similar
celei din art. 155 alin. (4)121. Totodat, revenim asupra propunerii legislative mai
sus menionate, conform creia ar urma ca art. 156 NCP s se completeze i cu
alin. (4), n urmtorul sens: Termenele prevzute n art. 154, dac au fost depite
cu nc o jumtate, vor fi socotite ndeplinite oricte suspendri ar interveni"
(s.n.). Este de observat c inserarea unei asemenea prevederi explicite n textul de
lege ar soluiona ferm controversa doctrinar i jurisprudenial actual, n sensul
c ar fi indubitabil extragerea prescripiei speciale de sub incidena instituiei
suspendrii cursului prescripiei rspunderii penale, unificndu-se astfel, n mod
salutar, regimul prescripiei speciale n raport de instituia ntreruperii cursului
111 M .A . H o e a , n I. P a sc u , V. D o b r in o iu .a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 157; V. P v le a n u ,
Drept penal general..., p. 339; V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 363.
m Pentru un punct de vedere contra acestei soluii, a se vedea M .A . H o e a , n I. P a sc u , V. D o b rin o iu
.a ., Noul Cod penal comentat..., voi. I. p. 755; V. T e o d o re sc u , n 6 . A n t o n iu (c o o rd .) .a ., Explicaii
preliminare..., voi. II, p. 446, 447. Pent'u o opinie n sensul soluiei indicate, a se vedea V. P a c a ,
Drept penal. Partea general..., p. 363.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

261

A r i. 157

Partea general

aceluiai termen. Nu se poate ns ignora necorelarea dintre durata acestui termen


de prescripie special, aa cum este ea indicat n art. 154 alin. (4) NCP, respectiv
aceea care se dorete a fi inserat n art. 156 alin. (4) NCP Ne ntrebm dac
discrepana este rodul voinei intenionate a legiuitorului sau nu, fiind - din punct
de vedere tiinific - inexplicabil a scinda regimul unei instituii care trebuie s
funcioneze unitar, neidentificndu-se nicio raiune obiectiv pentru un termen
dual (care nu ar fi nici mcar funcional n concret). i n acest sens, rmne de
urmrit procesul legislativ.
n aceeai ordine de idei, (re)amintim c, n evoluia jurisprudenial nregistrat
subCodul penal din 1969, problema de drept privind calculul prescripiei speciale
n cazul suspendrii termenului de prescripie a rspunderii penale, pe motivul
soluionrii excepiilor de neconstituionalitate ridicate n cursul judecii, a primit
soluia potrivit creia prescripia special intervine numai la momentul la care
termenul de prescripie, la care se adugau jumtate din acel termen - potrivit
prevederilor legale n vigoare la data respectiv - i perioada suspendrii judecaii,
s-a mplinit111. De lege lata, potrivit noului Cod de procedur penal, ridicarea unei
excepii de neconstituionalitate nu constituie temei de suspendare a judecii
cauzei [art. 367 alin. (9)).

A r i. 157. Lipsa plngerii prealabile. (1) n cazul infraciunilor pentru

care punerea n micare a aciunii penale este condiionat de introducerea


unei plngeri prealabile de ctre persoana vtmat, lipsa acestei plngeri
nltur rspunderea penal.
(2) Fapta care a adus o vtmare mai multor persoane atrage rspunderea
penal, chiar dac plngerea prealabil s-a fcut numai de ctre una dintre
ele.
(3) Fapta atrage rspunderea penal a tuturor persoanelor fizice sau
juridice care au participat Ia svrirea acesteia, chiar dac plngerea
prealabil s-a fcut numai cu privire la una dintre acestea.
(4) n cazul n care cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de
exerciiu ori cu capacitatea de exerciiu restrns sau o persoan juridic
ce este reprezentat de fptuitor, aciunea penal se poate pune n micare
i din oficiu.

1,1 I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 3473/2010 (accesibil n format electronic pe site-ul oficial al instanei
supreme, la adresa de internet http://www.scj.ro/SP%20rezumate%202010/SP%20dec%20r%20
3473%202010.htm, verificat la data de 6 februarie 2014). n acest sens, a se vedea i Nota de con
cluzii a Seciei penale a naltei Curi de Casaie i Justiie din 4 iulie 2011 (accesibil n format elec
tronic la adresa de internet - verificat la data de 6 februarie 2014 - http://static.luju.ro/files/2012/
iunie_2012/28/nota_ICCJ_4 Julie_2011.mark.pdf), prin care, n mod incorect i nelegal, s-a apreciat
c o secie a instanei supreme ar putea s exercite competena de interpretare i unificare naio
nal a unor dispoziii normative, care se putea exercita doar n cadrul legal al pronunrii unor soluii
n rezolvarea unor recursuri n interesul legii. Dispoziia art. 336 alin. (6) CPP 1968 a fost abrogat
prin Legea nr. 177/2010 (M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010).

262

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r i . 157

(5)
Dac persoana vtmat a decedat sau n cazul persoanei juridice
aceasta a fost lichidat, nainte de expirarea termenului prevzut de lege
p e n tru in tro d u c e re a p l n g e rii, a c iu n e a p e n a l p o a te fi p u s n m ic a re

din oficiu.
COMENTARIU
Instituia plngerii prealabilei gsete reglementarea att pe planul dreptului
penal material, ct i al dreptului procesual penal, avnd natur juridic mixt substanial i procedural constituind, deopotriv, o condiie pentru tragerea
la rspundere penal (deci soncionatorie), ct i o condiie de procedibilitote[l]
(consecin a condiiei de sancionare penal), funcional n cazuri expres i
limitativ prevzute de lege, cu verificarea cumulativ a condiiilor de fond i de
form. Pe planul reglementrii penale actuale, lipsa plngerii prealabile reprezint
o cauz care nltur rspunderea penal n situaia infraciunilor pentru care
legea condiioneaz punerea n micare a aciunii penale de introducerea plngerii
prealabile de ctre persoana vtmat, gsindu-i corespondent n art. 131 CP
1969, dar fr preluarea n coninutul normativ a dispoziiilor prin care se consacra
aceeai natur juridic i retragerii plngerii prealabile. Totodat, prin art. 157
NCP se introduc i noi dispoziii n materie, corespunztoare alin. (4) i (5), ce
reflect ipotezele legale n care principiul oficialitii se poate substitui principiului
disponibilitii n procesul penal.
Pe planul reglementrii procesual penale, plngerea prealabil i gsete con
sacrare potrivit dispoziiilor art. 295-298 NCPP, lipsa plngerii prealabile repre
zentnd o cauz care mpiedic punerea n micare i exercitarea aciunii penale
(potrivit art. 16 alin. (1) lit. e) NCPP).
Se asimileaz cu lipsa plngerii prealabile i introducerea, formularea ei de
ctre o persoan fr calitatea necesar sau peste termenul prevzut de lege, deci
n alte condiii dect cele prevzute n mod expres (art. 295, art. 296 NCPP). Lipsa
plngerii prealabile nu mpiedic ns punerea n micare a aciunii penale n
cazurile prevzute de art. 157 alin. (4), (5) NCP sau n alte cazuri expres i limitativ
prevzute [de exemplu: art. 199 alin. (2) NCP, art. 289 alin. (8) teza a lll-a NCPP).
Dispoziiile privind lipsa plngerii prealabile au o reglementare asemntoare
cu aceea din Codul penal din 1969, meninndu-se principiul indivizibilitii
(solidaritii) active - art. 157 alin. (2) NCP precum i al celei pasive - art. 157
alin. (3) NCP - a rspunderii penale121. Pentru a determina tragerea la rspundere1
111 G r.G r T h e o d o ru , Tratat de Drept procesual penal, ed. a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2013,
p. 481-483.
1,1 A se vedea i dispoziiile art. 67-70 din Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea
profesiei de mediator (M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006), cu ultimele modificri aduse prin Legea
nr. 255/2013 de punere n aplicare a noului Cod de procedur penal. Potrivit art. 69 din acest act
normativ, se dispune: (1) n cazul n care procedura de mediere se desfoar naintea nceperii
procesului penal i aceasta se nchide prin soluionarea conflictului i ncheierea unei nelegeri,
potrivit art. 56 alin. (1) lit. a), p r in d e ro g a re d e la d is p o z i iile a rt. 1 5 7 a lin . (3 ) d in C o d u l p e n a l, fa p t a
n u v a a tr a g e r s p u n d e r e a p e n a l p e n tru f p t u it o r u l c u p r iv ir e la c a re c o n flic t u l s -a n c h e ia t p rin
m e d ie re

(s.n.). (2) Termenul prevzut de lege pentru introducerea plngerii p'ealabile se suspend

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

263

A r i. 157

Partea general

penal a infractorului, plngerea prealabil trebuie s fie formulat de ctre


persoana vtmat n urma comiterii infraciunii pentru care este expres solicitat
de lege - persoan fizic sau juridic titular a dreptului de a formula plngerea
prealabil- ceea ce rezult din prevederile art. 295 alin. (3) NCPP [care face
referire la art. 289 alin. (1) i (2) NCPP] i ale art. 157 alin. (4) NCP (care nscrie un
nou caz n care aciunea penal se poate pune n micare i din oficiu, respectiv
atunci cnd persoana juridic vtmat prin infraciune este reprezentat chiar
de ctre fptuitor - ceea ce confirm, astfel, unele opinii i soluii jurisprudeniale
anterioare intrrii n vigoare a noului Cod penal). Este de observat c prevederea din
alin. (4) al art. 157 NCP, referitoare la situaia persoanelor fizice lipsite de capacitate
de exerciiu ori avnd o capacitate de exerciiu restrns, trebuie coroborat cu
prevederile art. 295 alin. (3) i art. 289 alin. (8) (teza a lll-a) NCPP. Astfel, dispoziia
material indicat precizeaz c, n ipoteza acestor persoane, daca mpotriva lor
s au comis fapte incriminate pentru care legea solicit formularea unei plngeri
prealabile, aciunea penal se poate pune n micare i din oficiu, dar, n cazul
n care fptuitorul este persoana care reprezint legal sau ncuviineaz actele
persoanei vtmate, sesizarea organelor de urmrire penal se face din oficiu"
(prevederea procesual penal).
n egal msur se nscrie soluia legislativ n cazul n care persoana vtmat
a decedat nainte de expirarea termenului prevzut de lege pentru introducerea
plngerii prealabile sau n cazul lichidrii persoanei juridice anterior acestui
moment, aciunea penal putnd fi pus n micare din oficiu. n aplicarea Codului
penal din 1969, n lipsa unor prevederi exprese n acest sens, numeroase soluii
jurisprudeniale111 erau n sensul c dispoziia legal privind punerea n micare
a aciunii penale n cazul infraciunii de viol se referea la ipoteza exercitrii n
condiii normale a aciunii penale n cauzele condiionate de preexistena plngerii
prealabile, nu i atunci cnd aceasta (persoana vtmat) se afla n imposibilitatea
de a-i exercita dreptul procesual de a formula plngere prealabil, imposibilitate
determinat de activitatea infracional a inculpatului, finalizat prin uciderea
victimei. n ipoteza opus (persoana vtmat a decedat n cursul procesului
penal, dup declanarea acestuia prin formularea plngerii prealabile), ne raliem

pe djrata desfurrii medierii. Dac prile aflate n conflict nu au ncheiat o nelegere, potrivit
art. 56 alin. (1) lit. a), persoana vtmat poate introduce plngerea prealabil n acelai termen,
care i va relua cursul de la data ntocmirii procesului-verbal de nchidere a procedurii de medierii,
socotindu-se i timpul scurs nainte de suspendare".
1,1 I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 2656/2010 (accesibil n format electronic pe site-ul oficial al instanei
supreme, la adresa de internet http://www.scj.ro/SP%20rezumate%202010/SP%20dec%20r%20
2656%202010.htm, verificat la data de 6 februarie 2014); instana a apreciat n mod corect c
svrirea infraciunii mai grave (omor) nu i poate crea inculpatului un temei de impunitate pentru
o alt infraciune grav comis, situaie r care aciunea penal se exercit din oficiu. n acelai
sens, a se vedea i I.C.C.J., s. pen., dec. nr. 454/2009 (accesibil n format electronic pe site-ul oficial
al instanei supreme, la adresa de internet http://www.scj.ro/SP%20rezumate%202009/SP%20
464%202009.htm, verificat la data de 6 februarie 2014).

264

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r t . 158

opiniei potrivit creia aceast mprejurare nu produce niciun efect, procesul penal
continund pn la finalizarea sa printr-o hotrre judectoreasc definitiv"111.
Referindu-ne la condiiile n care trebuie formulat plngerea prealabil pen
tru a atrage rspunderea penal - emanarea de la persoana titular, n raport de
infraciunile desemnate prin lege i cu respectarea cerinelor expres prevzute
n ceea ce privete forma, organul cruia i se adreseaz, termenul n care poate
fi introdus - , se menin n proporie nsemnat dezvoltrile teoretice corespun
ztoare Codului penal din 1969, ntregite prin prevederile legale suplimentare
n materie i innd cont i de unele modificri survenite. Spre exemplu, potrivit
art. 296 NCPP privind termenul de introducere a plngerii prealabile (corespon
dent art. 284 CPP 1968), acest termen i menine caracterul special, cu elemente
substaniale - referindu-se la dreptul de a sanciona, care se stinge n momentul n
care nu a fost introdus la timp plngerea prealabil - , precum i cu elemente de
procedura. n aceast materie, sunt de semnalat doua modificri, privind durata
termenului [3 luni - art. 296 alin. (1) NCPP - , n loc de 2 luni, ct se stabilea de lege
praevia; sub acest aspect, legea noua este mai favorabila], respectiv momentul
de la care se calculeaz acesta (ziua n care persoana vtmat sau reprezentantul
su legal a aflat despre svrirea faptei, deci indiferent dac a cunoscut sau nu
identitatea fptuitorului - art. 296 alin. (2) NCPP - , spre deosebire de momentul
de la care se cunotea cine este fptuitorul, cum prevedea legislaia anterioar;
potrivit alin. (3) al art. 296 NCPP, n cazul n care fptuitorul este chiar reprezen
tantul legal al persoanei vtmate, termenul curge de la data numirii unui nou
reprezentant legal). n cazul infraciunilor de durat, termenul de 3 luni va curge
din momentul consumrii sau de la data la care titularul dreptului a aflat despre
aceasta (iar nu de la data epuizrii)1*1.
Potrivit art. 25 alin. (5) NCPP, n cazul lipsei plngerii prealabile, instana penal
las nesoluionat aciunea civil.

A ri. 158. Retragerea plngerii prealabile. (1) Retragerea plngerii


prealabile poate interveni pn la pronunarea unei hotrri definitive, n
cazul infraciunilor pentru care punerea n micare a aciunii penale este
condiionat de introducerea unei plngeri prealabile.
(2) Retragerea plngerii prealabile nltur rspunderea penal a per
soanei cu privire la care plngerea a fost retras.
(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciiu, retragerea pln
gerii prealabile se face numai de reprezentanii lor legali. n cazul persoa
nelor cu capacitate de exerciiu restrns, retragerea se face cu ncuviinarea
persoanelor prevzute de lege.
111 Gr.Gr. T h e o d o ru , op. cit., p. 484; pentru o opinie conform, M .A . H o e a , n I. P a sc u , V. D o b rin o iu
Noul Cod penal comentat..., voi. I, p. 759. Pentru o abordare critic, a se vedea V. P a c a , Drept
penal. Partea general..., p. 367, 368.
m Anterior, soluia pentru aceast situaie era furnizat de o decizie obligatorie a instanei
supreme, pronunat n soluionarea unui recurs n interesul legii - I.C.C.J., S.U., dec. nr. 10/2008
(M. Of. nr. 840 din 15 decembrie 2008).

.a .,

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

265

Partea general

A r i. 158

(4)
n cazul infraciunilor pentru care punerea n micare a aciunii
penale este condiionat de introducerea unei plngeri prealabile, dar
aciu n ea p e n a l a fost p u s n m icare d in oficiu n c o n d iiile legii, retra g ere a

plngerii produce efecte numai dac este nsuit de procuror.


COMENTARIU
Retragerea plngerii prealabile - constnd ntr-un act de voin unilateral al
persoanei vtmate, pentru o infraciune pentru care aciunea penal se pune
n micare la plngere prealabil, de a retrage plngerea - se bucur de o regle
mentare distincta, noua, reprezentnd o instituie juridico-penal cu un coninut
normativ propriu, spre deosebire de Codul penal din 1969 (art. 131). Este o
instituie cu un caracter mixt, constituind o cauz de nlturare a rspunderii
penale, dac sunt ntrunite condiiile prevzute de lege (privite sub aspectul drep
tului penal material), ct i o cauz care mpiedic exercitarea aciunii penale
[art. 16 alin. (1) lit. g) NCPP], n cazul infraciunilor pentru care retragerea acesteia
nltur rspunderea penal (privit sub aspectul dreptului procesual penal).
n lumina dispoziiilor legale sunt conturate (i) unele condiii noi n care
retragerea plngerii prealabile nltur rspunderea penal, marcnd diferene
semnificative fa de concepia promovat de Codul penal din 1969, dup cum
unele condiii cerute i sub reglementarea anterioar i menin valabilitatea
(parte dintre acestea fiind actualmente instituite prin lege, altele doar semnalate
n doctrin). Condiiile retragerii plngerii prealabile sunt: s intervin n cazul
infraciunilor pentru care punerea n micare a aciunii penale este condiionat
de introducerea unei plngeri prealabile - art. 158 alin. (1) NCP (dar, atunci cnd
aciunea penal a fost pus n micare din oficiu, n condiiile legii, retragerea
plngerii prealabile trebuie s fie nsuit de procuror - art. 158 alin. (4) NCP); s
fie formulat de ctre titularul dreptului [persoana vtmat/alt persoan care
are calitatea necesar - art. 158 alin. (3) NCP raportat la art. 289 alin. (2) NCPP]; s
reprezinte o manifestare expres i explicit de renunare la plngerea prealabil
formulat (mandat special, nscrisu-i autentice); s intervin pn la pronunarea
unei hotrri definitive [art. 158 alin. (1) NCP). n doctrin se indic n plus (alturi
de aceste condiii care se desprind n mod clar din reglementarea legal i n afara
unui suport normativ similar) i cerina ca retragerea plngerii prealabile s fie
total i necondiionat111(sau, potrivit unor autori121, doar total131)- Nu subscriem
1.1 V .P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 369; V. P v tile a n u , Drept penal general..., p. 344;
V. T e o d o re scu , n 6. A n to n iu (c o o r d .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. II, p. 453,454.
1.1 FI. S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni..., p. 226.
1.1 Prm aceast cerin (caracterul total), doctrina nelege, de regul, c retragerea plngerii preala
bile nltur att rspunderea penal, ct i pe aceea civil. Din analiza comparativ cu instituia
mpcrii reiese clar c nici n legea penal nou nu exist, cu referire la retragerea plngerii
prealabile, o dispoziie expres care s consacre, alturi de nlturarea rspunderii penale, (i) nl
turarea rspunderii civile, deci stingerea aciunii civile. Dac legiuitorul penal ar fi neles s atribuie
retragerii plngerii prealabile i efectul nlturrii rspunderii civile, ar fi recurs i n aceast materie
la o dispoziie similar celei din art. 159 alin. (2) NCP (p e r a c o n tra rio ... a admite i stingerea aciunii
n acest caz, n tcerea intenionat a legii penale - care este de strict interpretare - ni se pare a

266

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r i . 158

acestui ultim punct de vedere, perpetuat dintr-un stadiu incipient al reglementrii


anterioare, n concepia noastr, retragerea plngerii prealabile neputnd afecta
dect aciunea penal (se nltur rspunderea penal), nu i aciunea civil,
urmnd ca aceasta s fie (eventual) exercitat n continuare la instana civil.
Semnalm o schimbare majora de optic a legiuitorului actual, care renun
la preluarea principiului indivizibilitii (solidaritii) active i pasive n materia
retragerii plngerii prealabile*111, ceea ce confer efecte in personam acestei insti
tuii, spre deosebire de efectele in rem existente potrivit codificrii anterioare
(art. 131 alin. (3), (4)], aspect sub care noul Cod penal reprezint legea mai
favorabila.
n ceea ce privete dispoziia din art. 158 alin. (4) NCP, observm c legiuitorul
a introdus un element de noutate, fr precedent n Codul penal din 1969, prevzndu-se c, n cazul infraciunilor pentru a cror punere n micare a aciunii
penale legea solicita formularea unei plngeri prealabile, dar aciunea penala
a fost (totui) pusa n micare din oficiu, n condiiile legii [de exemplu, art. 158
alin. (3) sau art. 199 alin. (2) NCP), retragerea i produce efectele, dar numai n
msura nsuirii (facultative) de ctre procuror[2].
Potrivit art. 67 alin. (2) din Legea medierii (nr. 192/2006), se prevede, potrivit
ultimelor modificri, c, n latura penala a procesului, dispoziiile privind medierea
se aplica numai n cauzele privind infraciunile pentru care, potrivit legii, retragerea
plngerii prealabile sau mpcarea prilor (sic!) nltur rspunderea penala"
(s.n.). Acordul de mediere consacr nelegerea dintre fptuitor i persoana vt
mat, fiind un mijloc distinct de aplanare a conflictului dintre acetia prin raportare
la instituiile juridico-penale reprezentate de retragerea plngerii prealabile,
respectiv de mpcare [potrivit art. 16 alin. (1) lit. g) NCPP), fr a reprezenta o
nou cauz de nlturare a rspunderii penale131.
aduga n mod nepermis la lege). Mai mult dect att, conform art. 25 alin. (5) NCPP, se prevede
c instana penal las nesoluionat aciunea civil n caz de ncetare a procesului penal, cnd
se aplic art. 16 alin. (1) lit. g) NCPP (a fost retras plngerea prealabil, n cazul infraciunilor
pentru care retragerea acesteia nltur rspunderea penal, a intervenit mpcarea ori a fost
ncheiat un acord de mediere n condiiile legii"), reprezentnd un argument de text n susinerea
opiniei pe care o promovm (fr a ne putea explica raiunea pentru care noul legiuitor a extins
aceast soluie i n ipoteza mpcrii - caz n care, avnd loc, ntr-adevr, stingerea aciunii civile,
aceasta ar trebui meninut spre soluionare de ctre instana penal, n sensul constatrii stingerii
sale). n acest sens, a se vedea M .l. M ic h in ic i, n M . Z o ly n e a k , M .l. M ic h in ic i, Drept penal. Partea
general, Ed. Fundaiei Chemarea", lai, 1999, p. 492; id e m , Din nou despre caracterul total i
necondiionat al retragerii plngerii prealabile, n Dreptul nr. 9/2001, p. 108. n acelai sens, a se
vedea i FI. S tre te a n u , R. M o ro a n u , Instituii i infraciuni..., p. 228. O opinie contradictorie emite,
n aceast privin, M .A . H o e a , n I. P a scu , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod peral comentat..., voi. I,
p. 761, 762.
111n acelai sens, FI. S tre te a n u , Documentare..., p. 26. n sens contrar (formularea indicnd c auto
rul consider c se menine solidaritatea activ), M .A . H o e a , n I. P a sc u , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod
penal comentat..., voi. I, p. 762.
1.1n sens contrar, M .A . H o e a , n I. P a scu , V. D o b rin o iu .a ., Noul Cod penal comentat.... voi. I, p. 758.
1.1n acest sens, a se vedea D. A ta s ie i, n 0. A ta s ie i, H. i, Mica Reform n Justiie. Legea nr. 202/2010
comentat, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2010, p. 189,191.

Maria -Ioana Mich in ic i / M ihai Dune a

267

Partea general

A r i. 159

n caz de retragere a plngerii prealabile, suspectul sau inculpatul poate cere


continuarea procesului penal (art. 18 NCPP), urmrind a obine o soluie proce
sual mai favorabil; dac aceasta nu este atins, se conserv beneficiul retragerii
plngerii prealabile.

A ri. 159. m pcarea. (1) mpcarea poate interveni n cazul n care


punerea n micare a aciunii penale s-a fcut din oficiu, dac legea o pre
vede n mod expres.
(2) mpcarea nltur rspunderea penal i stinge aciunea civil.
(3) mpcarea produce efecte numai cu privire la persoanele ntre care
a intervenit i dac are loc pn la citirea actului de sesizare a instanei.
(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciiu, mpcarea se face
numai de reprezentanii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciiu
restrns se pot mpca cu ncuviinarea persoanelor prevzute de lege.
(5) n cazul persoanei juridice,mpcarea se realizeaz de reprezentantul
su legal sau convenional ori de ctre persoana desemnat n locul
acestuia. mpcarea intervenit ntre persoana juridic ce a svrit
infraciunea i persoana vtmat nu produce efecte fa de persoanele
fizice care au participat la comiterea aceleiai fapte.
(6) n cazul n care infraciunea este svrit de reprezentantul per
soanei juridice vtmate, dispoziiile art. 158 alin. (4) se aplic n mod cores
punztor.
COMENTARIU
mpcarea - constituind nelegerea intervenit ntre persoana vtmat i
suspect/inculpat de a pune capt conflictului nscut din svrirea infraciunii i
de a renuna la punerea n micare a aciunii penale sau la continuarea procesului
penal - este reglementat prin dispoziiile articolului final ce ncheie sediul ma
teriei rezervat ansamblului cauzelor care nltur rspunderea penal. Act bilateral
caracterizat prin acordul de voin dintre persoanele ntre care intervine, mp
carea este o cauz care nltur rspunderea penal n privina anumitor infraciuni
i care stinge i aciunea civil (prevedere legal expres).
Dei prin proiectul noului Cod penal s-a dorit renunarea la aceast instituie
juridico-penal, art. 159 NCP ne nfieaz aceast cauz ntr-un coninut aproa
pe substanial reconsiderat111faa ae cel din Codul penal din 1969 (art. 132), prin
instituirea unor noi condiii i introducerea de dispoziii exprese privind func
ionarea instituiei n cazul persoanei juridice, remarcndu-se n primul rnd
ngustarea sferei infraciunilor n cazul crora este funcional, prin pierderea
caracterului subsecvent al plngerii prealabile. Altfel spus, are loc rsturnarea
regulii valabile n reglementarea anterioar, mpcarea putnd interveni n cazul
1,1 Sunt numeroase comentariile critice din doctrin referitoare la instituia mpcrii n optica noului
legiuitor penal. A se vedea V. T e o d o re sc u , n G. A n t o n ia (c o o rd .) .a ., Explicaii preliminare..., voi. II,
p. 456; V. P a c a , Drept penal. Partea general..., p. 371; V. P v le a n u , Drept penal general..., p. 346.

268

Maria -Ioana MlCHIN'Cl/MlHAI Dunea

Titlul Vil. Cauzele care nltur rspunderea penal

A r t . 159

n care punerea n micare a aciunii penale s-a fcut din oficiu i numai dac legea
0 prevede n mod expres [art. 159 alin. (1) NCP]. Astfel, sunt asemenea infraciuni
cele prevzute de noul Cod penal n art. 243-245 (reprezentnd unele infraciuni
contra patrimoniului prin nesocotirea ncrederii), completndu-se dispoziiile n
materie (prin Legea pentru punere n aplicare a noului Cod penal) prin adugarea
art. 231 alin. (2) NCP (fu r t -n condiiile legii) - cu apartenen tot n materia
infraciunilor contra patrimoniului - i art. 199 alin. (2) NCP (violena n familie) n cazul infraciunilor prevzute n art. 193-196 svrite asupra unui membru de
familie.
Aa cum rezult din interpretarea legii, mpcarea trebuie s se realizeze ntre
persoana vtmat i suspect/inculpat, pentru anumite categorii de persoane
fizice fiind nscrise cerinele din art. 159 alin. (4) NCP; n cazul persoanei juridice,
mpcarea se realizeaz de reprezentantul su legal sau convenional ori de ctre
persoana desemnat n locul acestuia [art. 159 alin. (5) teza I NCP], iar n cazul n
care infraciunea este svrit de reprezentantul persoanei juridice vtmate,
mpcarea produce efecte numai dac este nsuit de procuror [art. 159 alin. (6)
NCP-ntr-o reglementare similar retragerii plngerii prealabile-art. 158 alin. (4)
NCP].
Un olt element de noutate rezid n cerina privitoare la momentul final pn
la care mpcarea poate interveni, i anume pn Io citirea actului de sesizare
a instanei [art. 159 alin. (3) teza a ll-a NCP], deci n cursul urmririi penale, al
procedurii de camer preliminar sau n faa instanei de fond, dar pn la citirea
actului de sesizare111.
Ca i n reglementarea anterioar, se menin cerinele referitoare la caracterul
total, necondiionat i definitiv al mpcrii. n practica obligatorie a instanei
supreme s-a statuat (ntr-un sens care i menine valabilitatea, mutatis mutandis)
c: ncetarea procesului penal n cazul infraciunilor pentru care mpcarea
prilor nltur rspunderea penal poate fi dispus de instan numai atunci
cnd aceasta constat nemijlocit acordul de voin al inculpatului i al persoan