Sunteți pe pagina 1din 5

nregistrat la Consiliul Local al ................................

Judeul ...................................................................
Nr. ....................... din ...........................................
CONTRACT DE ARENDARE
n temeiul art. 1836 - 1850 din Codul civil, se ncheie prezentul contract:
Cap. I
Prile contractului
Art. 1 - Contractul de arendare se ncheie i se execut pe baza prevederilor art. 1836 - 1850
din Codul civil.
Art. 2 - 1. ntre domnul/doamna ..............................................., domiciliat/domiciliat n
..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. ...............,
eliberat/eliberat de .......................... la data de ..........................., titular/titular al/a dreptului de
proprietate conform Titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, dup caz,
conform hotrrii judectoreti nr. ........................... din ........................... sau procesului-verbal
de punere n posesie nr. .............. din ........................... sau actului de partaj nr. .............. din
...................... sau CF nretc.
sau
Societatea Comercial (asociaia agricol etc.)1) .............................................................., cu
sediul n localitatea ..........................., avnd nr. de nregistrare la oficiul registrului comerului
..........................., cod unic de nregistrare ........................... i atribut fiscal R: ...........................,
reprezentat
prin
domnul/doamna
....................................,
n
calitate
de
..
denumit/denumit n continuare arendator,
i
2. domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliat n ...........................,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ................................. , eliberat/eliberat de
............................. la data de ..........................,
sau
Societatea Comercial (asociaia agricol etc.)1) .............................................................., cu
sediul n localitatea ..........................., avnd nr. de nregistrare la oficiul registrului comerului
..........................., cod unic de nregistrare ................................. i atribut fiscal R:
..........................., reprezentat prin domnul/doamna ...................................., n calitate de
.
denumit/denumit n continuare arenda,
a intervenit prezentul contract de arendare.
_____________
1)
n cazul persoanelor juridice, se menioneaz datele de identificare, precum i datele
persoanei care o reprezint.
1

Cap. II
Obiectul contractului
Art. 3 - (1) Obiectul contractului de arendare l constituie terenul n suprafa
de
........... ha, situat n extravilanul (intravilanul) localitii ..........................., judeul
..........................., n tarlaua ..........................., parcela/ parcelele menionate n anexa la
contract1) ..........................., avnd urmtoarele vecinti:
N ....................................................................................................................................,
S ..................................................................................................................................,
E ...................................................................................................................................,
V ................................................................................................................................... .
(2) Categoria de folosin a terenului n suprafa de .............. ha care face obiectul
contractului de arendare este aceea de ................................. .
(3) Pe data ncheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendaul recunoate c a
primit suprafaa de ............. ha teren.
Cap. III
Scopul arendrii
Art. 4 - Terenul arendat va fi folosit de ctre arenda doar n scopul exploatrii agricole.
Cap. IV
Durata contractului

2)

Art. 5 - (1) Prezentul contract de arendare se ncheie pentru o durat de ................... ani,
ncepnd de la data de ....................... i pn la data de ......................... .
(2) n temeiul art. 1848 din Codul Civil, contractul de arendare se rennoite de drept, pe
aceeai perioad, dac niciuna din pri nu a comunicat n scris, celeilalte pri, refuzul su de
prelungire a duratei, cu cel puin un an nainte de expirarea termenului.
(3) Dac durata contractului este de 1 an sau mai scurt, termenul de refuz al rennoirii
prevzut la alin.(2), se reduce la jumtate.
Cap. V
Nivelul arendei, modaliti i termene de plat
Art. 6 - (1) Nivelul arendei este de ........................... (cantitate produse, produse i bani sau
numai bani).
(2) Plata arendei n natur se face imediat dup recoltarea culturii, dar nu mai trziu de 45 de
zile. Produsul livrat de arenda trebuie s corespund din punctul de vedere al calitii.
1)

n cazul n care terenul arendat este situat n mai multe parcele, se va ncheia o anex la contract, n
care se vor include datele de identificare ale tuturor suprafeelor care fac obiectul arendrii.
2)
a. n cazul n care destinaia agricol a terenului este PAJITE (pune, fnea, izlaz), durata minim
de arendare este de 10 ani, conform prevederilor Legii nr.214/2011,
b. n cazul n care terenul cuprinde parcele care sunt supuse respectrii condiiilor de AGROMEDIU
conform prevederilor Regulamnetelor UE., n vederea acordrii subveniilor de ctre APIA, durata
minim de arendare este de 5 ani.
2

(3) Plata arendei n bani se face la un pre stabilit prin nelegerea prilor. Plata se face pn
la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata n bani se va face direct la sediul
arendaului sau prin mandat potal la adresa arendatorului.
(4) Contractele de arendare ncheiate n scris i nregistrate la consiliul local constituie titluri
executorii pentru plata arendei la termenele i n modalitile stabilite n contract.
(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arenda ca urmare a unor pierderi datorate unor
factori naturali (calamiti).
(6) Prile sunt obligate s notifice primriei la care a fost nregistrat contractul de arendare
orice modificare a nivelului arendei.
Cap. VI
Drepturile i obligaiile prilor
Art. 7 - Drepturile i obligaiile arendatorului sunt urmtoarele:
a) s predea terenul agricol arendaului la termen i n condiiile stabilite de prezentul
contract;
b) s l garanteze pe arenda de eviciune total sau parial, precum i de viciile ascunse ale
lucrului pe care l arendeaz;
c) s nu ia niciun fel de msuri n legtur cu exploatarea terenului arendat, de natur s-l
tulbure pe arenda;
d) s controleze oricnd modul n care arendaul exploateaz terenul arendat. Pe timpul
controlului, arendatorul va fi nsoit de arenda sau de un mputernicit al acestuia;
e) n caz de tulburri ale terilor n exploatarea normal a terenului, s acioneze mpreun cu
arendaul, potrivit legii, pentru ncetarea actelor de tulburare;
f) s plteasc taxele i impozitele datorate pentru terenurile arendate;
g) s l ncunotineze n scris pe arenda de intenia sa de a rennoi sau nu contractul cu cel
puin un an nainte de a expira prezentul contract;
h) s primeasc, la ncetarea contractului, terenul care a fcut obiectul acestuia.
Art. 8 - Drepturile i obligaiile arendaului sunt urmtoarele:
a) s primeasc terenul arendat la termen i n condiiile stabilite de prezentul contract;
b) s foloseasc terenul pe care l-a arendat n scopul exploatrii agricole, n condiiile stabilite
prin contract;
c) s menin potenialul de producie i s nu degradeze terenul arendat;
d) s nu schimbe categoria de folosin a terenului arendat fr acordul scris al arendatorului;
e) s plteasc arenda la termenul i n condiiile prevzute la cap. V;
f) s cear acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiii pe teren;
g) s suporte taxele de ncheiere, nregistrare i publicitate a contractului de arendare;
h) n vederea recuperrii daunelor produse de calamiti naturale, s ncheie contracte de
asigurare a culturilor pe care le nfiineaz pe terenul arendat;
i) s comunice arendatorului i s solicite acestuia s intervin n cazurile n care este tulburat
de teri n exploatarea terenului arendat;
j) s ncunotineze n scris pe arendator de intenia sa de a rennoi sau nu contractul cu cel
puin un an nainte de a expira prezentul contract;
k) la ncetarea contractului, are obligaia de a restitui terenul arendat n starea n care l-a
primit de la arendator;
l) s plteasc impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m) are dreptul de preempiune n cazul nstrinrii prin vnzare de ctre arendator a terenului
prevzut prin prezentul contract, care se exercit potrivit art. 1.730 - 1.739 din Codul civil.
3

Cap. VII
Rspunderea
Art. 9 - (1) n caz de neexecutare a obligaiilor prevzute n contract de ctre una dintre pri,
contractul se consider reziliat de drept.
(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendaul va plti penaliti de ntrziere n procent de
............% pe zi din suma datorat.
Cap. VIII
ncetarea contractului
Art. 10 - (1) Contractul nceteaz de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat
terenul.
(2) Contractul de arendare poate fi cesionat soului care particip la exploatarea bunurilor
arendate sau descendenilor si majori, conform art. 1846 din Codul civil.
(3) La data ncetrii contractului, acesta poate fi rennoit prin acordul prilor, cu respectarea
prevederilor art.5 alin.(2) i (3) din prezentul contract.
Cap. IX
Alte clauze
Art. 11 - (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru i cele privind autentificarea
prezentului contract se suport de ctre arenda.
(2) Comunicrile judiciare i extrajudiciare n legtur cu prezentul contract se vor face la
domiciliul prilor.
(3) Eventualele nenelegeri se vor rezolva pe cale amiabil, n caz contrar fiind supuse
soluionrii instanelor de judecat.
(4) Arendaul este exonerat de la plata arendei n cazuri de for major (de exemplu: radiaii,
rzboi, cutremure devastatoare, care afecteaz terenul arendat).
ncheiat astzi, .........................., n 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la
arenda i unul la Consiliul Local ................................ unde a fost nregistrat contractul.
Arendator,

Arenda,

Nume/ prenume (n cazul pers. fizice)

Nume/ prenume (n cazul pers. fizice)

--------------------------------------------------

------------------------------------------------

Semntura .

Semntura .

Denumire (n cazul pers. juridice)

Denumire (n cazul pers. juridice)

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------

Reprezentat prin: (numele, calitatea)

Reprezentat prin: (numele, calitatea)

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Semntura/tampila
------------------------------------------

Semntura/tampila
----------------------------------------4

Vizat:
PRIMRIA .
Anex la Contractul de arendare
nr din ..
Nr.
crt.

Tarlaua/ parcela

Suprafaa
- ha -

ARENDATOR,
Nume/ prenume/ denumire

----------------------------------(n cazul SC) Reprezentat prin.

n calitate de
Semntura/ tampila

Bloc fizic
nr.

Nr. act de
proprietate

Categoria de
folosin

Vecinti
N, E, S, V

ARENDA,
Nume/ prenume/ denumire

----------------------------------(n cazul SC) Reprezentat prin.

n calitate de
Semntura/ tampila