Sunteți pe pagina 1din 4

Nomenclator ajutoare

Ajutor
Tip Cod

1
1
1

001
002
003

1
1
1
1
1

004
005
006
007
008

009

010

011

012

013

014

015

1
1
1
1
1

016
017
018
019
020

Denumire ajutor
tip=1 - Bugetul de Stat
Alocatia de stat pentru copii
Alocatia de stat pentru copii cu handicap
Alocatia de stat pentru copiii cu varsta intre 0-2 ani respectiv 3 ani in cazul
copilului cu hanicap
Alocatia familiala complementara
Alocatia de sustinere pentru familiile monoparentale
Alocatia lunara de plasament
Alocatia lunara de plasament pentru copilul cu handicap
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu varsta intre 0 si 2 ani,
respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3
si 7 ani
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, acordata persoanei cu
handicap care nu realizeza alte venituri in afara celor prevazute la art.58
alin.(4)lit.a), pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, acordata persoanei cu
handicap care nu realizeza alte venituri in afara celor prevazute la art.58
alin.(4)lit.a, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre de 3 si 7 ani
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, acordata persoanei care
nu indeplineste conditiile prevazute de O.U.G 148/2005, pana la implinirea de catre
copil a varstei de 3 ani
Ajutorul lunar pentru cresterea copilului cu handicap, acordata persoanei care nu
indeplineste conditiile prevazute de O.U.G 148/2005, pentru copilul cu varsta
cuprinsa intre 3 si 7 ani
Indemnizatia pentru persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si
intretinere un copil si care nu realizeza alte venituri in afara celor prevazute la
art.58 alin.(4)lit.a) pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani
Ajutorul lunar pentru persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si
intretinere un copil si care nu realizeza alte venituri in afara celor prevazute la
art.58 alin.(4)lit.a) pentru copilul cu varsta cuprinsa intre de 2 si 7 ani
Stimulent lunar crestere copil
Ajutoare de incalzire a locuintei cu energie termica
Ajutoare de incalzire a locuintei cu gaze naturale
Ajutoare pentru instalarea de centrale termice
Ajutoare pentru instalarea de arzatoare automatizate

Nota: tip 1=Bugetul de Stat; tip2=Transferuri de la Bugetul de Stat; Tip3=Buget local

24.02.2016

Pag:

Act normativ in baza caruia se acorda

LEGEA nr.61/1993
LEGEA nr.448/2006 art.51(1)
O.U.G nr. 148/2005 art.1(1)
O.U.G
O.U.G
LEGEA
LEGEA
O.U.G

nr. 105/2003 art.1


nr. 105/2003 art.5
nr.272/2004 art.119
nr.448/2006 art.12(1) lit.h)
nr.148/2005 art.1(1)

LEGEA nr.448/2006 art.12 (1) lit. b)


LEGEA nr.448/2006 art.12 (1) lit.e)

LEGEA nr.448/2006 art.12 (1) lit.f)

LEGEA nr.448/2006 art.12(1) lit.g)

LEGEA nr.448/2006 art.12(1) lit.g)

LEGEA nr.448/2006 art.12(2)

LEGEA nr.448/2006 art.12(2)

O.U.G nr. 148/2005 art.3(2)


OUG. nr.70/2011 art.8, alin.(1)
OUG. nr.70/2011 art.9, alin.(1)
O.U.G nr. 91/2005 art.2(3) lit.a)
O.U.G nr. 91/2005 art.2(3) lit.b)

Nomenclator ajutoare
Ajutor
Tip Cod
1

021

022

023

1
1

024
025

1
1
1
1
1
1

026
027
028
029
030
031

1
1

032
033

034

035

036

037

038

039

Denumire ajutor
Ajutor suplimentar acordat familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse care
utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei
Ajutoare de urgenta in caz de calamitati naturale, incendii, accidente si alte
situatii deosebite stabilite prin lege
Ajutoare financiare pentru persoane aflate in extrema dificultate datorita starii de
sanatate sau altor cauze justificate
Alocatia pentru copiii nou-nascuti
Indemnizatia lunara de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnavi de
SIDA
Ajutor anual pentru veteranii de razboi
Ajutorul social-platit prin AJPS
Alocatia pentru sustinerea familiei
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani
Indemnizatia lunara pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea de
catre acesta a varstei de trei ani
Stimulent de insertie
Indemnizatie acordata celor care au copii cu dizabilitati cu varsta intre 3 si 7 ani
si au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului
Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care nu
realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate
persoanelor cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate grava sau accentuata care nu
realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate
persoanelor cu dizabilitati, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani
Sprijin lunar acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege
pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare
aferente, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
Sprijin lunar acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege
pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare
aferente, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3-7 ani
Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate grava or accentuata care are in
intretinere un copil si care nu indeplineste conditiile legii pentru acordarea
concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana
copilul=2 ani
Sprijin lunar acordat persoanei cu dizabilitate grava or accentuata care are in

Nota: tip 1=Bugetul de Stat; tip2=Transferuri de la Bugetul de Stat; Tip3=Buget local

24.02.2016

Pag:

Act normativ in baza caruia se acorda


O.U.G nr. 14/2008
LEGEA nr.416/2001 art.28
O.U.G nr. 118/1999 art.5(1) lit.f)
LEGEA nr.416/2001 art.25
LEGEA nr.584/2002 art.7(4)
LEGEA nr.44/1994 art.16 lit.g)
LEGEA nr.276/2010 art .8.1
LEGEA nr.277/ 2010 art. 1(1)
O.U.G. 111 /2010 art.2 (1) a .
O.U.G. 111 /2010 art.2 (1) b .
O.U.G. 111 /2010 art.2 (4)
O.U.G. 111 /2010 art.7 (1)
OUG111/2010art.31(2),aprob cu modif
prin L132/2011
OUG111/2010art.32(1)c,AprobCuModPrinL1
32/2011
OUG111/2010art.32(1)c,.AprobCuModPrinL
132/2011
OUG111/2010art.32(1)d,AprobCuModPrinL1
32/2011
OUG111/2010
art.32(1)d,AprobCuModPrinL132/2011
OUG111/2010 art.32(2)
AprobCuModPrinL132/2011

OUG111/2010 art.32(2)

Nomenclator ajutoare
Ajutor
Tip Cod

040

041

051

052

053

054

055

2
2
2
2
2

056
057
058
059
060

3
3

101
102

103

3
3
3

104
105
106

Denumire ajutor
intretinere un copil si care nu indeplineste conditiile legii pentru acordarea
concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pt copil
intre2-7 ani
Ajutoare de urgenta acordate familiilor si persoanelor care se afla in situatii de
necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si
pentru alte situatii deosebite datorate starii de sanatate ori altor cauze care pot
condu
Ajutoare de incalzire a locuintei cu energie electrica
tip=2 - Transferuri de la Bugetul de Stat
Indemnizatia lunara acordata persoanei cu handicap grav

24.02.2016

Pag:

Act normativ in baza caruia se acorda


AprobCuModPrinL132/2011

LEGEA nr.416/2001art.28 alin.1,mod


prinOUG124/2011

OUG nr.70/2011,art.10,alin.(1)

LEGEA nr.448/2006 art.58


alin.(4)lit.a) pct.1
Indemnizatia lunara acordata persoanei cu handicap accentuat
LEGEA nr.448/2006 art.58
alin.(4)lit.a) pct.2
Bugetul personal complementar lunar pentru adultul cu handicap grav, respectiv pentru LEGEA nr.448/2006 art.58
familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav
alin.(4)lit.b) pct.1
Bugetul personal complementar lunar pentru adultul cu handicap accentuat, respectiv
LEGEA nr.448/2006 art.58
pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap accentuat
alin.(4)lit.b) pct.2
Bugetul personal complementar lunar pentru adultul cu handicap mediu, respectiv
LEGEA nr.448/2006 art.58
pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap mediu
alin.(4)lit.b) pct.3
Indemnizatia pentru insotitor persoana cu handicap vizual grav
LEGEA nr.448/2006 art.58 (3)
Alocatia lunara de hrana pentru copiii cu handicap de tip HIV/SIDA
LEGEA nr.448/2006 art.58 (2)
Sprijin financiar acordat la constituirea familiei
LEGEA nr.396/2006
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
OUG. nr.70/2011 art.11, alin(1)
Trusou nou-nascuti
LEGEA nr.482/2006
tip=3 - Bugetul Local
Ajutorul social
LEGEA nr.416/2001
Ajutorul lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili
O.U.G nr.5/2003 aprb.prin Lg.245/2003
petrolieri, in perioada sezonultui rece ptr.familiile si persoanele singure
art.8 alin.3
beneficiare de ajutor social
Ajutoarele de urgenta acordate familiilor si persoanelor care se afla in situatii de LEGEA nr.416/2001 art.28 alin.(2)
necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si alte
situatii
Cheltuieli cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social
LEGEA nr.416/2001 art.28 alin.(4)
Drepturile asistentilor persoanli ai persoanelor cu handicap grav
LEGEA nr.448/2006 art.44 alin.(1)
Indemnizatia lunara acordata in cazul in care persoana cu handicap grav sau
LEGEA nr.448/2006 art.44 alin.(1)
reprezentantul ei legal opteaza pentru aceasta

Nota: tip 1=Bugetul de Stat; tip2=Transferuri de la Bugetul de Stat; Tip3=Buget local

Nomenclator ajutoare
Ajutor
Tip Cod

Denumire ajutor

107

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica

3
3
3

108
109
110

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale


Ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie electrica
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

Nota: tip 1=Bugetul de Stat; tip2=Transferuri de la Bugetul de Stat; Tip3=Buget local

24.02.2016

Pag:

Act normativ in baza caruia se acorda


OUG.nr.70/2011,
alin.(8)
OUG.nr.70/2011,
OUG.nr.70/2011,
OUG.nr.70/2011,
alin(3)

art.8, alin. (7) si


art.9, alin. (2)
art.10, alin. (2)
art.11, alin. (2) si

S-ar putea să vă placă și