Sunteți pe pagina 1din 5

TEMATICA pentru

S.C. ICCO ELECTRIC


INSTRUIREA PERIODICA PROGRAMATA
SRL
in domeniul securitatii si sanatatii in munca
BRASOV
pentru locul de munca: TESA PRODUCTIV

APROBAT,
Director
Calin MOLDOVAN

Cod : TIPS 06 01 03 02
Ediie/Data: 1/20.01.2012
Exemplar nr.
Fila 1 din 5

ELABORAT,
Responsabil SSM
Mihai NITU

Data:

1. SCOP
Reimprospatarea si actualizarea cunostintelor si mentinerea si imbunatatirea deprinderilor
practice de eliminare sau diminuare a factorilor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala
existenti in sistemul de munca de la nivelul locului de munca / post de lucru / functii exercitate:
TESA PRODUCTIV

2. DOMENIU DE APLICARE
Tematica de instruire este obligatorie pentru toti lucratorii angajati la S.C. ICCO ELECTRIC
SRL conform pct. 1.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
In sensul prezentei instructiuni, definitiile, termenii si expresiile referitoare la securitatea si
sanatatea lucratorilor au semnificatia precizata in Legea nr. 319/2006 si H.G. nr. 1425/2006.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
- HG 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006 completata cu HG 955/2010
-HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca
- HG 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate n munca privind utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare
- HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 1048/2006 privind cerintele minime referitoare la echipamentul individual de protectie utilizat
de lucratori la locul de munca
- HG 1146/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor care
utilizeaza la locul de munca echipamente de munca
- HG 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a
maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare
- HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru
asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
- HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice
- HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
- instructiuni proprii de securitate

5. RESPONSABILITATI
5.1. Conducatorul direct al locului de munca: efectueaza instruirea si semneaza la rubrica
corespunzatoare persoanei care a instruit in fisa individuala de instruire;
5.2. Conducatorul ierarhic al locului de munca: verifica insusirea cunostintelor si semneaza la
rubrica corespunzatoare persoanei care a verificat instruirea in fisa individuala de instruire;
5.2. Responsabil SSM: verifica insusirea cunostintelor si semneaza la rubrica corespunzatoare
persoanei care a verificat instruirea in fisa individuala de instruire.(cu ocazia controlului/
inspectiei)
Nota: la rubricaMaterialul predat se va inscrie in fisa individuala: TIPS 06-01-03-02, tema nr. ...

TEMATICA pentru
S.C. ICCO ELECTRIC
INSTRUIREA PERIODICA PROGRAMATA
SRL
in domeniul securitatii si sanatatii in munca
BRASOV
pentru locul de munca: TESA PRODUCTIV

Cod : TIPS 06 01 03 02
Ediie/Data: 1/20.01.2012
Exemplar nr.
Fila 2 din 5

6. DESCRIEREA TEMATICII
6.1. PERIODICITATE : 1 luna
6.2. DURATA: min 2 ore
6.3. CONTINUTUL TEMATICII

Tema
Subiect
nr.
1 Obligatiile lucratorilor

Organizarea activitatilor de prevenire si


protectie
Principii generale aplicabile pe durata realizarii
lucrarii
Semnalizarea de securitate/sanatate
Supravegherea sanatatii
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru electricieni
- utilizarea instalatiilor si echipamentelor
electrice
-Instructiune proprie de securitate si sanatate in
munca de exploatare la contoarele trifazate de
energie electrica
Traumatisme produse de explozii primulajutor
2 Obligatiile generale ale angajatorilor
Activitatile de prevenire si protectie
Masuri aplicabile in caz de accident, incident
sau urgenta legata de agenti chimici periculosi
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru probe si incercari cu
autolaboratoare la echipamentele electrice
primare ale instalatiilor
Instructiune proprie de securitate si sanatate
in munca pentru personalul TESA
- lucrul temporar la inaltime
Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea
lucratorilor, pericol grav si iminent
3 Serviciul intern de prevenire si protectie
Cerinte minime privind utilizarea
echipamentului individual de protectie
Cerinte minime generale pentrulocurile de
munca din santiere
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru electricieni
- executarea lucrarilor in instalatiile electrice
Instructiune proprie de securitate si sanatate
a muncii pentruconducatori auto si pietoni
Arsuri chimice ale ochiului primul-ajutor
4 Alte obligatii ale angajatorului

Document

L 319/2006, art. 22,23


HG 1425/2006, art.14, 19
-HG 300/2006 art.56
HG 971/2006, art. 1, 5, 6, 9 11, Anexa 1
HG 355/2007, art. 1 4, 8 10, 35 47
IP SSM-005

-IP SSM-042
Primul ajutor la locul accidentului, 10.3.2
L 319/2006 art. 6,7
HG 1425/2006, art.15
HG 1218/2006, art.25 28
IP SSM-043

-IP SSM-013

L 319/2006, art. 10,11


HG 1425/2006, art. 101 107 ;23 27
HG 1048/2006, art. 3, 8 13, 19,20
-HG 300/2006 anexa 4 alin.1-5
IPSSM- 009
-IP SSM-014
Primul ajutor la locul accidentului, cap.13,
13.3.4.1
L 319/2006, art. 12 15

TEMATICA pentru
S.C. ICCO ELECTRIC
INSTRUIREA PERIODICA PROGRAMATA
SRL
in domeniul securitatii si sanatatii in munca
BRASOV
pentru locul de munca: TESA PRODUCTIV
Tema
nr.

Cod : TIPS 06 01 03 02
Ediie/Data: 1/20.01.2012
Exemplar nr.
Fila 3 din 5

Subiect

Document

Planul de prevenire si protectie


Cerinte minime privind manipularea manuala a
maselor
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru masurari de sarcini si tensiune
cu aparate portative in instalatiile electrice de
joasa tensiune
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru lucrul la inaltime
Primul ajutor in arsurile chimice

HG 1425/2006, art. 46
HG 1051/2006, art. 3, 8 10 si anexa nr. 1
IP SSM-045

IP SSM-010
Primul ajutor la locul accidentului, cap.14,
14.4.2

5 Informarea,
consultarea
si participarea
lucratorilor
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi
specifice de ssm
Cerinte minime pentru locurile de munca
Cerinte minime generale pentru locurile de
munca din santiere
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru electricieni,lucrari de incarcare
descarcare transport si manipulare
Instructiune proprie de securitate si sanatate
in munca pentru lucrari curente la circuitele
secundare ale instalatiilor electrice in
exploatare
Reguli generale de acordare a primuluiajutor
in accidentele

L 319/2006, art. 16 19

6 Instruirea lucratorilor
Organizarea si functionarea CSSM
Cerinte minime generale aplicabile
echipamentelor de munca
Riscuri profesionale la locul de munca
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru lucrari de verificari ale
instalatiilor AAR
Instructiune proprie de securitate si sanatate
in munca pentru utilizarea echipamentelor de
lucru portabile si a uneltelor manuale
Reanimarea cardio-respiratorie
7 Evenimente
Atributiile CSSM
Circulatia pietonilor pe drumurile publice
Cerintele minime generale pentru locurile de
munca din santiere

L 319/2006, art. 20,21


HG 1425/2006, art. 57 66
HG 1146/2006, art. 2 ,anexa nr.1 2,
anexa nr.2 1

HG 1425/2006, art. 52 56
HG 1091/2006, art.4, 10 12
-HG 300/2006 anexa 4 alin.7-12
IP SSM-017
-IP SSM-046

Primul ajutor la locul accidentului, cap.16,


16.3

IP SSM-047
-IP SSM-008
Primul ajutor la locul accidentului, cap.3
L 319/2006, art. 26 29
HG 1425/2006, art.67
HG 1391/2006, anexa 1, art. 166 168
-HG 300/2006 anexa 4 alin.13-16

TEMATICA pentru
S.C. ICCO ELECTRIC
INSTRUIREA PERIODICA PROGRAMATA
SRL
in domeniul securitatii si sanatatii in munca
BRASOV
pentru locul de munca: TESA PRODUCTIV
Tema
nr.

Cod : TIPS 06 01 03 02
Ediie/Data: 1/20.01.2012
Exemplar nr.
Fila 4 din 5

Subiect
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru manipularea,transportul prin
purtare si cu mijloace nemecanizate si
depozitarea materialelor
Instructiune proprie de securitate si sanatate
in munca pentru masurari,probe si incercari cu
tensiune marita,in laboratoare si ateliere cu
instalatii electrice stabile(fixe)
Circulatia pe drumuri publice
Primul-ajutor in fracturi

8 Accidente de munca
Comunicarea evenimentelor
Cerinte minime aplicabile echipamentelor de
munca pentru ridicarea sarcinilor
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru electricieni lucrari de demolari
Instructiune proprie de securitate si sanatate
in munca pentru lucrari de verificare a starii
izolatoarelor si armaturilor la LEA de 110400kv
Stopul respirator faze de interventie si
metode
9 Boli profesionale
Cercetarea evenimentelor
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru montaj,punere in functiune si
exploatare instalatii electrice
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru echipamente portabile si unelte
manuale
Primul-ajutor in caz de electrocutare

10 Infractiuni
Inregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase
Dispozitii aplicabile echipamentelor de munca
pentru lucrari temporare la inaltime
Cerinte minime specifice pentru posturile de
lucru din santiere
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru Electro-securitate
Planul de protectie si prevenire la locul de
munca

Document
IP SSM- 011

-IP SSM-048

- OUG 195/2002
-Anexa OG 99/2000
- Primul ajutor la locul accidentului, cap.9,
9.5
L 319/2006, art. 30 32
HG 1425/2006, art. 108 111
HG 1146/2006, art. 2 ,anexa nr.1 3.2,
anexa nr.2 3
IP SSM-025
-IP SSM-049

Primul ajutor la locul accidentului, cap.2


L 319/2006, art. 33, 34
HG 1425/2006, art. 114 119
IP SSM-009
IP SSM-008
Primul ajutor la locul accidentului, cap.17,
17.3

L 319/2006, art. 37, 38


HG 1425/2006, art.135 141
HG 1146/2006, anexa nr.2 4
-HG 300/2006 anexa 4 partea B
IP SSM-005
PPP TESA PRODUCTIE
-Anexa OG 99/2000

TEMATICA pentru
S.C. ICCO ELECTRIC
INSTRUIREA PERIODICA PROGRAMATA
SRL
in domeniul securitatii si sanatatii in munca
BRASOV
pentru locul de munca: TESA PRODUCTIV
Tema
nr.

Subiect

Evacuarea personalului in caz de pericol


iminent aplicatie practica
11 Contraventii
Semnalarea si cercetarea bolilor profesionale
Planul de prevenire si protectie
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru probe si incercari la circuitele
secundare ale instalatiilor noi
Principii generale de organizare a primuluiajutor
12 Autoritati competente in domeniul ssm
Autorizarea functionarii dpdv al ssm
Circulatia pietonilor pe drumurile publice
Instructiune proprie de securitate i sntate a
muncii pentru electricien sapaturi
Manevre de prim-ajutor. Pozitia de siguranta in
cazul pierderii starii de constienta

Cod : TIPS 06 01 03 02
Ediie/Data: 1/20.01.2012
Exemplar nr.
Fila 5 din 5
Document

Plan de evacuare
L 319/2006, art. 39 44
HG 1425/2006, art. 149 158
IP SSM- 050
Primul ajutor la locul accidentului, cap.1
L 319/2006, art. 45 49
HG 1425/2006, art. 3 11
HG 1391/2006, anexa 1, art. 166 168
IP SSM- 024
Primul ajutor la locul accidentului, cap.6,
6.4