Sunteți pe pagina 1din 16

Portal SEI >> Titularizare 2016 >> Rapoarte >> Pagina judeului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea

mai mic de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mic de 4 ani din MURE
ordonate dup disciplin
Not: Acest raport conine date n curs de actualizare.

Data ultimei actualizri: 10.03.2016 18:45


<
<

<

pag. 5 (EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)) >

Unitate de
nvmn
t

Cod Localitate
pos
t
[Mediu]

[Unitate
de
nvm
nt cu
statut
juridic de
care
aparine]

Nivel de
nvm
nt

Disciplin
[Alte discipline]

Numr
ore
trunchi
comun
/
opion
ale

Detalii

[Alte
uniti]

EDUCATOARE/INSTIT
SNTANA
COALA
UTOR PENTRU
DE MURE
GIMNAZIA
INVATAMANTUL
(SNTANA
253
L "ION
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
DE
25 / 0
6
CHINEZU"
AR
OR PENTRU
MURE)
SNTANA
INVATAMANTUL
DE MURE
PRESCOLAR (IN
[Rural]
LIMBA ROMANA)
330 SIGHIOA COALA
4
RA
GIMNAZIA
(MUNICIPI
L
UL
"VICTOR
SIGHIOA
JINGA"
RA)
SIGHIOA
RA
[Urban]

PRESCOL EDUCATOARE/INSTIT 25 / 0
AR
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFES
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

REZERV
AT CIC

REZERV
AT CIC

Post:
1. complet
2. pentru
nevztori
3. constituit din
ore
rezultate din
reducerea
Viabilit
cu 2 ore a normei
ate
did.
4. contine ore
Statut
rezultate din
reducerea
cu 2 ore a normei
did.
5. contine ore
solicitate la
intregirea
normei did.

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1 an

1.
2.
Rezerv 3.
at
4.
5.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Prob
practic
/
Inspec
ie
special

Inspec
tie la
clasa

Inspec
tie la
clasa

Probe
orale
la lb.
de
preda
re

>
>

Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
3. al unit. de nv.
mil.
4. seminar
teologic
5. IGP/ARR
6. ed. special
7. HIV
8. nv. particular
9. aviz liceu
pedagogic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. -

129
0

LUDU
(ORA
LUDU)
[Urban]

129
3

LUDU
(ORA
LUDU)
[Urban]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
GRDINI
INVATAMANTUL
A
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
"CSUA
25 / 0
AR
OR PENTRU
FERMECAT
INVATAMANTUL
" LUDU
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
GRDINI
INVATAMANTUL
A
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
"CSUA
25 / 0
AR
OR PENTRU
FERMECAT
INVATAMANTUL
" LUDU
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

REGHIN GRDINI
(MUNICIPI
A CU
104
UL
PROGRAM
1
REGHIN) PRELUNGI
T NR.5
[Urban]
REGHIN

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

REGHIN GRDINI
(MUNICIPI
A CU
100
UL
PROGRAM
0
REGHIN) PRELUNGI
T NR.4
[Urban]
REGHIN

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

REGHIN GRDINI
(MUNICIPI
A CU
104
UL
PROGRAM
8
REGHIN) PRELUNGI
T NR.5
[Urban]
REGHIN

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

17/11/2
016

rezervat
director

rezervat
director

REZERV
AT CIC

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRNVEN
GRDINI
I
A CU
(MUNICIPI
PROGRAM
248
UL
PRELUNGI
8 TRNVEN
T NR.4
I)
TRNVE
NI
[Urban]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
NORMAL
TRNVEN
NR.3
I
TRNVE
(MUNICIPI
NI
250
UL
6 TRNVEN
[GRDINI
I)
A CU
PROGRAM
[Urban]
PRELUNGI
T NR.4
TRNVE
NI]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
PRELUNGI
TRNVEN
T NR.1
I
TRNVE
(MUNICIPI
NI
250
UL
3 TRNVEN
[GRDINI
I)
A CU
PROGRAM
[Urban]
PRELUNGI
T NR.4
TRNVE
NI]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

253
9

VULCAN
(APOLD)
[Rural]

COALA
PRIMAR
VULCAN
[COALA
GIMNAZI
AL
APOLD]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CECLACA
269 (AINTI)
1
[Rural]

IDICIU
278 (BAHNEA)
4
[Rural]

CUND
277 (BAHNEA)
9
[Rural]

COALA
PRIMAR
CECALACA
[COALA
GIMNAZI
AL
AINTI]
COALA
GIMNAZIA
L
IDICIU
[COALA
GIMNAZI
AL
BAHNEA]
COALA
PRIMAR
CUND
[COALA
GIMNAZI
AL
BAHNEA]

BAHNEA
COALA
278 (BAHNEA) GIMNAZIA
7
L
[Rural]
BAHNEA

141
2

113
8

PETEA
(BAND)
[Rural]

GORENI
(BATO)

COALA
PRIMAR
PETEA

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

[LICEUL
TEHNOLO
GIC
BAND]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

COALA
PRIMAR

PRESCOL EDUCATOARE/INSTIT 25 / 0
AR
UTOR PENTRU

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Da
2. Nu

Inspec
tie la

1. 2. -

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

GORENI
[Rural]

[COALA
GIMNAZI
AL
BATO]

INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFES
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
NORMAL
HERGHELI
HERGHELI
A
A(CEUAU
150
BOZED
DE
4
CMPIE)
[COALA
GIMNAZI
[Rural]
AL
CEUAU
DE
CMPIE]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
ADRIAN
NORMAL
(GURGHIU
191
ADRIAN
)
0
[COLEGIU
[Rural]
L SILVIC
GURGHIU
]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

120
9

HODAC
(HODAC)
[Rural]

GRDINI
A CU
PROGRAM
NORMAL
HODAC
[COALA
GIMNAZI
AL
HODAC]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

3. Nu
Vacant 4. Nu
5. Nu

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

rezervat
concediu
ingrijire
copil
1.09.201
7

crestere
copil

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

clasa

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Portal SEI >> Titularizare 2016 >> Rapoarte >> Pagina judeului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mic de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mic de 4 ani din MURE
ordonate dup disciplin
Not: Acest raport conine date n curs de actualizare.

Data ultimei actualizri: 10.03.2016 18:45


<
<

<

pag. 6 (EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)) >

Unitate de
nvmn
t

Cod Localitate
pos
t
[Mediu]

[Unitate
de
Nivel de
nvmn
nvm
t cu statut
nt
juridic de
care
aparine]

Disciplin
[Alte discipline]

Numr
ore
trunchi
comun
/
opion
ale

Detalii

[Alte
uniti]

141 IDECIU DE GRDINI


0
SUS
A CU
(IDECIU
PROGRAM
DE JOS)
NORMAL
IDECIU DE
[Rural]
SUS

PRESCOL EDUCATOARE/INSTIT 25 / 0
AR
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFES
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN

rezervat
director

Post:
1. complet
2. pentru
nevztori
3. constituit din
ore
rezultate din
reducerea
Viabilit
cu 2 ore a normei
ate
did.
4. contine ore
Statut
rezultate din
reducerea
cu 2 ore a normei
did.
5. contine ore
solicitate la
intregirea
normei did.
1 an

1.
2.
Rezerv 3.
at
4.
5.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Prob
practic
/
Inspec
ie
special

Inspec
tie la
clasa

Probe
orale
la lb.
de
preda
re

>
>

Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
3. al unit. de nv.
mil.
4. seminar
teologic
5. IGP/ARR
6. ed. special
7. HIV
8. nv. particular
9. aviz liceu
pedagogic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[COALA
GIMNAZIA
L IDECIU
DE JOS]

125
0

IERNUT
(ORA
IERNUT)
[Urban]

124
8

IERNUT
(ORA
IERNUT)
[Urban]

COALA
GIMNAZIA
L
IERNUT
[LICEUL
TEHNOLO
GIC
IERNUT]
COALA
GIMNAZIA
L
IERNUT
[LICEUL
TEHNOLO
GIC
IERNUT]
COALA
PRIMAR
"IOAN
IACOB"
LURENI

LURENI
(ORA
MIERCURE
390
A
[LICEUL
3 NIRAJULUI TEORETIC
)
"BOCSKAI
ISTVAN"
[Urban]
MIERCURE
A
NIRAJULUI
]

197
2

196
2

VAIDEIU
(OGRA)
[Rural]

LSCUD
(OGRA)

8. 9. -

LIMBA ROMANA)

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

COALA
GIMNAZIA
L "SOLI
DEO
GLORIA"
VAIDEIU

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

COALA
PRIMAR

PRESCOL EDUCATOARE/INSTIT 25 / 0
AR
UTOR PENTRU

Slcud
Ambele

Lechina
Ambele

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Da
2. Nu

Inspec
tie la

1. 2. -

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

LSCUD
[Rural]

[COALA
GIMNAZIA
L OGRA]

PETELEA
COALA
158 (PETELEA) GIMNAZIA
8
L
[Rural]
PETELEA

INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFES
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)
EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
EDUCATOARE/INSTIT
POGCEAU NORMAL
UTOR PENTRU
A
POGCEAU
INVATAMANTUL
214 (POGCEA
A
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
2
UA)
AR
OR PENTRU
[COALA
INVATAMANTUL
[Rural]
GIMNAZIA
PRESCOLAR (IN
L
LIMBA ROMANA)
POGCEA
UA]

158
7

RUIIMUNI
(RUIIMUNI)
[Rural]

COALA
GIMNAZIA
L
"DNILA
STUPAR"
RUIIMUNI

GRDINI
A CU
PROGRAM
SNTIOAN
NORMAL
A
SNTIOAN
333 (VIIOARA
A
8
)
[Rural]

[COALA
GIMNAZIA
L
VIIOARA]

3. Nu
Vacant 4. Nu
5. Nu

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
concedi
1. Da
INVATAMANTUL
u
1 an
2. Nu
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
cretere
25 / 0
3. Nu
AR
OR PENTRU
copil
Rezerv
4. Nu
INVATAMANTUL
08.02.20
at
5. Nu
PRESCOLAR (IN
17
LIMBA ROMANA)

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

clasa

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VOIVODEN
COALA
I
GIMNAZIA
289 (VOIVODE
L
9
NI)
VOIVODEN
I
[Rural]

334
5

365
8

ZAGR
(ZAGR)
[Rural]

BRBOI
(ZAU DE
CMPIE)
[Rural]

GRDINI
A CU
PROGRAM
PRELUNGI
T ZAGR
[COALA
GIMNAZIA
L
ZAGR]
COALA
GIMNAZIA
L
BRBOI
[COALA
GIMNAZIA
L ZAU DE
CMPIE]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
24 / 1
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

TRGU
COALA
MURE
GIMNAZIA
(MUNICIPI
177
L
UL TRGU
5
"DACIA"
MURE)
TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

TRGU
COALA
MURE
GIMNAZIA
(MUNICIPI
177
L
UL TRGU
9
"DACIA"
MURE)
TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

CCI

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GRDINI
A CU
PROGRAM
PRELUNGI
TRGU
T NR.15
MURE
TRGU
(MUNICIPI
MURE
213
UL TRGU
3
MURE)
[GRDINI
A CU
[Urban]
PROGRAM
PRELUNGI
T NR.16
TRGU
MURE]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
PRELUNGI
TRGU
T NR.15
MURE
TRGU
(MUNICIPI
MURE
213
UL TRGU
5
MURE)
[GRDINI
A CU
[Urban]
PROGRAM
PRELUNGI
T NR.16
TRGU
MURE]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINI
A CU
PROGRAM
PRELUNGI
TRGU
T
MURE
"RNDUNI
(MUNICIPI CA" TRGU
211
UL TRGU
MURE
3
MURE)
[COALA
[Urban]
GIMNAZIA
L "LIVIU
REBREAN
U" TRGU
MURE]

EDUCATOARE/INSTIT
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
25 / 0
AR
OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

211
4

TRGU
GRDINI
MURE
A CU
(MUNICIPI PROGRAM
UL TRGU PRELUNGI

PRESCOL EDUCATOARE/INSTIT 25 / 0
AR
UTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFES

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1 an

1.
2.
Rezerv 3.
at
4.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Inspec
tie la
clasa

10

MURE)
[Urban]

T
"RNDUNI
CA" TRGU
MURE

OR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

[COALA
GIMNAZIA
L "LIVIU
REBREAN
U" TRGU
MURE]

5. Nu

GRDINI
A CU
PROGRAM
PRELUNGI
EDUCATOARE/INSTIT
TRGU
T
UTOR PENTRU
MURE
"ALBINUA
INVATAMANTUL
(MUNICIPI
" TRGU
211
PRESCOL PRESCOLAR/PROFES
UL TRGU
MURE
25 / 0
5
AR
OR PENTRU
MURE)
INVATAMANTUL
[COALA
PRESCOLAR (IN
[Urban]
GIMNAZIA
LIMBA ROMANA)
L "LIVIU
REBREAN
U" TRGU
MURE]

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
2 ani

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Portal SEI >> Titularizare 2016 >> Rapoarte >> Pagina judeului >> Lista posturilor complete cu viabilitatea mai mic de 4 ani

Lista posturilor vacante/rezervate complete cu viabilitatea mai mic de 4 ani din MURE
ordonate dup disciplin
Not: Acest raport conine date n curs de actualizare.

Data ultimei actualizri: 10.03.2016 18:45


<
<

<

pag. 7 (EDUCATOARE/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR/PROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRESCOLAR (IN LIMBA ROMANA)) >
Co Localitate
d
pos [Mediu]
t

Unitate de
nvmnt
[Unitate de

Nivel de
nvm
nt

Disciplin
[Alte discipline]

Num
r ore
trunch
i

Detalii

Viabilit Post:
ate
1. complet
2. pentru
Statut
nevztori

>
>

Prob Probe Avize i


practi orale atestate:
c /
la lb. 1. de culte
Inspec
de
2. de alternativ

11

nvmnt
cu statut
juridic de
care
aparine]

3. constituit din
ore
rezultate din
reducerea
cu 2 ore a
normei did.
4. contine ore
rezultate din
reducerea
cu 2 ore a
normei did.
5. contine ore
solicitate la
intregirea
normei did.

comu
n/
opion
ale

[Alte uniti]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
21
UL TRGU
16
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
10
UL TRGU
91
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
24
UL TRGU
74
MURE)
[Urban]

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"ALBINUA"
TRGU
MURE
[COALA
GIMNAZIAL
"LIVIU
REBREANU"
TRGU
MURE]

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.16 TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.16 TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
3 ani

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

CIC

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

3. al unit. de
nv. mil.
4. seminar
teologic
ie
predar 5. IGP/ARR
specia
e
6. ed. special
l
7. HIV
8. nv. particular
9. aviz liceu
pedagogic

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORTODOX
-

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12

TRGU
COALA
MURE
GIMNAZIAL
(MUNICIPI
33
"MIHAI
UL TRGU
61
VITEAZUL"
MURE)
TRGU
MURE
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
40
UL TRGU
60
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
40
UL TRGU
68
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
40
UL TRGU
61
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
40
UL TRGU
71
MURE)
[Urban]
40
69

TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MANPEL"
TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.6 TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MANPEL"
TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.6 TRGU
MURE

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU

PRESCO EDUCATOARE/INST
25 / 0
LAR
ITUTOR PENTRU

CIC
08.08.2017

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Da
2. Nu

Inspec
tie la

1. 2. -

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1 an

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

13

(MUNICIPI
UL TRGU
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
40
UL TRGU
70
MURE)
[Urban]

TRGU
MURE
(MUNICIPI
40
UL TRGU
74
MURE)
[Urban]

PROGRAM
PRELUNGIT
NR.6 TRGU
MURE

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.6 TRGU
MURE

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"LUMEA
COPIILOR"
TRGU
MURE
[GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.6 TRGU
MURE]

INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFE
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

3. Nu
Rezerv
4. Nu
at
5. Nu

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

TRGU
LICEUL
MURE
TEHNOLOGI
(MUNICIPI
29
C
UL TRGU
49
"ELECTROMU
MURE)
RE" TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

TRGU
LICEUL
MURE
TEHNOLOGI
(MUNICIPI
26
C
UL TRGU
64
"ELECTROMU
MURE)
RE" TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

C.I.C.

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
2 ani

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

clasa

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14

9. TRGU
COALA
MURE
GIMNAZIAL
(MUNICIPI
34
"SERAFIM
UL TRGU
48
DUICU"
MURE)
TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

TRGU
COALA
MURE
GIMNAZIAL
(MUNICIPI
34
"SERAFIM
UL TRGU
49
DUICU"
MURE)
TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

TRGU
LICEUL
MURE
TEHNOLOGI
(MUNICIPI
29
C
UL TRGU
31
"ELECTROMU
MURE)
RE" TRGU
MURE
[Urban]

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
NR.15 TRGU
MURE

TRGU
MURE
(MUNICIPI
15
UL TRGU
98
[GRDINIA
MURE)
CU
PROGRAM
[Urban]
PRELUNGIT
NR.16
TRGU
MURE]

TRGU
COALA
MURE
GIMNAZIAL
16
(MUNICIPI "ALEXANDRU
03
UL TRGU IOAN CUZA"
MURE)
TRGU

CIC
02.2017

CIC PN
N 03.2017

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

C.I.C.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
PRESCO
INVATAMANTUL
25 / 0
LAR
PRESCOLAR/PROFE
SOR PENTRU

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.

1 an

CONSIM
MNT

1 an

15

[Urban]

23
89

MURE

GRDINIA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT
SNGEOR
"BAMBI"
GIU DE
SNGEORGI
MURE
U DE MURE
(SNGEO
RGIU DE
[COALA
MURE)
GIMNAZIAL
"SFNTUL
[Rural]
GHEORGHE"
SNGEORGI
U DE
MURE]

TRGU
LICEUL
MURE
TEHNOLOGI
(MUNICIPI
40
C
UL TRGU
46
"ELECTROMU
MURE)
RE" TRGU
MURE
[Urban]

6.
7.
8.
9.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

Inspec
tie la
clasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Da
Nu
Nu
Nu
Nu

1.
2.
3.
Inspec
4.
Limba
tie la
5.
maghi
clasa
6.
ar
7.
8.
9.

INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

EDUCATOARE/INST
ITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCO PRESCOLAR/PROFE
25 / 0
LAR
SOR PENTRU
INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN
LIMBA ROMANA)

LICEAL

ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI /
ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI

19 / 0

REZERVAT
CIC

1.
2.
3.
Rezerv
4.
at
5.
1 an

1.
2.
3.
Vacant 4.
5.
1 an

16