Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT Ă Ş coala Gimnazial ă nr.5,Piatra Neam ţ Gr ă dini ţ

Şcoala Gimnazială nr.5,Piatra Neamţ Grădiniţa cu PP. nr.12 Educatoare: prof.înv. preşc. Morariu Mihaela-Denisa Metodist: prof.înv.preşc. Corbu Magda 13 aprilie 2016

Data: 13 aprilie 2016

Nivel/grupa: nivel II/grupa mare

Educatoare:prof.înv. preşc. Morariu Mihaela-Denisa

Tema anuală:Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

Tema de interes:Iepuraşul de paşte

Tema zilei:În aşteptarea Iepuraşului de Paşte

Forma de realizare: integrată ADP+ALA1+ADE(DLC+DOS)+ALA2

Tipul de activitate:însuşirea de cunoştinţe, consolidare de priceperi şi deprinderi

Forma de organizare:frontal, individual, pe grupuri mici

ADP-Întâlnirea de dimineaţă ALA1-Jocuri şi activităţi alese:

Construcţii:Căsuţa Iepuraşului de Paşte Joc de rol:Pregătim bucate de Paşte Biblioteca:Decorăm ouă de Paşte- antrenament grafic

ADE- Domenii experienţiale DLC- Domeniul limba şi comunicare

Tema: “La paşti” de George Topîrceanu

Mijloc de realizare: memorizare DOS- Activităţi practice

Tema:Felicitări de Paşte

Mijloc de realizare:aplicaţie ALA2- Activităţi liber alese

Ne jucăm şi ne distrăm

PROIECT DIDACTIC

Data :13 aprilie 2016

Nivel : nivel II/ grupa mare C

Tema anuală:Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

Tema de interes:Iepuraşul de paste

Categoria de activitate: Activităţi de dezvoltare personală(ADP)

Intâlnirea de dimineaţă

Tema :În aşteptarea Iepuraşului de Paşte

Scop:participarea şi implicarea activă a copiilor ]n vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolarii mici

Obiective operaţionale:

Să utilizeze formulele de salut adecvate momentelor zilei

Să descrie vremea de afară , oferind verbal câteva caracteritici ale acesteia, marcându-le prin

simboluri adecvate Să sesizeze absenţa unui coleg din clasă

Să comunice pe baza unei idei elaborate

Strategii didactice:

Metode si procedee:conversaţia, explicaţia, observaţia, brainstorming-ul

Resurse materiale:scaunele, casetofon, CD, catalogul grupei, calendarul naturii

Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialelor, mişcarea

Forme de organizare: frontal, individual Temporale :20 min

Umane:copiii grupei mari, educatoarea

Bibliografie:

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6/7 ani) – 2008;

2. Scrisoarea Metodică: Educaţia este un orizont, nu o destinaţie

3. ***, Ghid pentru proiecte tematice – Activităţi integrate pentru preşcolari (3 – 5 ani), Editura

Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;

4. ***, Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008

5. Ghid de bune practici (3—6/7 ani) 2009

gr ă dini ţă , Editura Didactic ă Publishing House, Bucure ş ti, 2008 5. Ghid

Salutul:

Copiii se vor aduna în cerc şi vor recita următoarele versuri :

“Dimineaţa a sosit

Toţi copiii au sosit

În cerc noi ne-am adunat

Şi pe scăunele ne aşezăm

Şi frumos ne salutăm.”

Voi saluta copiii:”-Bună dimineaţa iepuraşi!”, iar copiii trebuie să se salute între ei :- Bună dimineaţa iepuraş Ştefania…etc.

Prezenţa:

Voi face prezenţa . Un copil va aşeza pozele la panou.

Calendarul naturii

Se completează calendarul naturii verbalizând acţiunea:”- Suntem în anotimpul de primăvară!”,”- Suntem în data de 13 aprilie.”,” –Astăzi este miercuri “. Un copil va aşeza pe panou jetoanele.

Activitatea de grup

Copiii vor dansa pe o melodie , unde vor executa diferite mişcări specifice momentului de gimnastică de înviorare.

Noutatea zilei

Noutatea zilei va cuprinde evenimentul care va avea loc la grupa mare: - Astăzi dragii mei , avem un musafir , o doamnă educatoare , la fel ca şi mine , care a venit la noi în vizită să vadă cum vă jucaţi la grădiniţăşi cât de pregătiţi pentru şcoală sunteţi voi.

Tranziţii:

Bat din palme clap, clap,clap Din picioare trap, trap, trap Ne-nvârtim , ne răsucim Şi la mese noi pornim.

ţ ii: Bat din palme clap, clap,clap Din picioare trap, trap, trap Ne-nvârtim , ne r

Proiect didactic

Data :13 aprilie 2016

Nivel/grupa : nivel II / grupa mare C

Tema anuală : Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

Tema de interes:Iepuraşul de Paşte

Categoria de activitate : Jocurile şi activităţile alese ( ALA1)

Tema activităţii:

Construcţii : Căsuţa Iepuraşului de Paşte

Joc de rol: Pregătim bucate de Paşte

Biblioteca : Decorăm ouă de Paşte-semne grafice

Tipul activităţii:consolidare şiverificare de cunoţtinţe , priceperi şi deprinderi

Scop:cultivarea sociabilităţii copiilor, a intereselor şi deprinderii de cooperare cu partenerii de joc, a intercomunicării între copii în timpul jocului

Obiective operaţionale:

Sector 1:

Să construiască cu ajutorul cuburilor , îmbinându-le corect

Să interacţioneze cu partenerii de joc

Să-şi consolideze deprinderile de conduită civilizată în timpul jocului

Sector 2:

Să se transpună în joc , interpretând rolul asumat

Să comunice în mod liber între ei şi să coopereze cu partenerii de joc

Sector 3:

Să lucreze corect semnele grafice învăţate

Să păstreze acurateţea lucrării

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, problematizarea, explicaţia, jocul,

Mijloace de învăţământ: şorţuleţe, cuburi lego, accesorii pentru bucătărie, ouă pentru ornare, creioane

Forme de organizare: pe grupe Temporale :30 min

mici

Bibliografie:

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6/7 ani) – 2008;

2. Scrisoarea Metodică: Educaţia este un orizont, nu o destinaţie

3. ***, Ghid pentru proiecte tematice – Activităţi integrate pentru preşcolari (3 – 5 ani), Editura

Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;

4. ***, Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008

5. Ghid de bune practici (3—6/7 ani) 2009

gr ă dini ţă , Editura Didactic ă Publishing House, Bucure ş ti, 2008 5. Ghid

Eveniment

Conţinut ştiinţific

Metode şi procedee

Evaluare

didactic

Moment

Se pregăteşte sala de grupă pentru activitate. Se aranjează mobilierul pentru sectoare. Se pregăteşte materialul pentru activitate

Instructaj verbal

 

organizatoric

Captarea

Se realizează prin intuirea materialului didactic

conversaţia

 

atenţiei

Anunţarea temei

Voimerge la fiecare centru de interes în parte şi voi anunţa tema. Voi purta discuţii referitoare la ceea ce vor trebui să realizeze cu materialele puse la dispozie. Se reaminteşte copiilor comportamentul dezirabil: vorbim în şoaptă pentru a nu deranja pe ceilalţi, lucrăm frumos şi folosim cu grijă materialele . Fiecare lucrare trebuie terminată.

conversaţia

 

explicaţia

frontal

demonstraţia

Desfăşurarea

La centrul constructiicopiii vor trebui să construiască căsuţe pentru iepuraşul de paşte. La centrul joc de rol copiii îmbrăcaţi cu şorţulete vor “pregăti” bucate pentru Paşte. La centrul bibliotecacopiii vor trebui să orneze ouă de paşte utilizând semne grafice învăţate

   

activităţii

individual

conversaţia

frontal

exerciţiul

Încheierea

Se fac aprecieri asupra modului în care au lucrat.

   

activităţii

Tranziţii:

Am o căsuţă mică aşa şi aşa

Şi fumul se ridică aşa şi aşa

Eu bat la uşa casei aşa şi aşa

Şi-mi lustruiesc pantofii aşa şi aşa

ridic ă a ş a ş i a ş a Eu bat la u ş a

Proiect didactic

Data :13 aprilie 2016

Nivel /grupa:nivel II/ grupa mare C

Tema anuală:Cine şi cum planifică/organizează o activitate?

Tema de interes:Iepuraşul de Paşte

Tema zilei:În aşteptarea Iepuraşului de Paşte

Categoria de activitate:Domeniul limbăşi comunicare(DLC)

Tema activităţii: “La Paşti” de George Topîrceanu

Forma de realizare:memorizare Tipul activităţii:predare -învăţare Scopul activităţii:

Cultivarea sensibilităţii artistice prin audierea unor creaţii în versuri

Formarea deprinderii de a reda independent fragmente sau integral poezia însuşităşi de a

explica pe scurt conţinutul unor idei din text Îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor şi cultivarea unei vorbiri expresive prin asimilarea unei poezii

Obiective operaţionale:

Să descrie elemental surpriza: farfuria cu ouă de Paşte

Să memorize logic textul poeziei

Să recite expresiv , respectând pauzele , folosind un ton şi un ritm potrivit

Să reţină cuvintele şi expresiile nou întâlnite în text(dormitau, parada, fraise, zvârle, omletă),

integrându-le în contexte noi Să redea textul poeziei sub formă de dialog

Strategii didactice:

Metode şi procedee: demonstraţia, conversaţia, explicaţia

Mijloace de învăţământ:farfuria cu oua de paşte, imagini sugestive din poezie, poezia, siluete cu ouă, stimulente

Forma de organizare:frontal , individual

Durata :30-35 min

Bibliografie:

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6/7 ani) – 2008;

2. Scrisoarea Metodică: Educaţia este un orizont, nu o destinaţie

3. ***, Ghid pentru proiecte tematice – Activităţi integrate pentru preşcolari (3 – 5 ani), Editura

Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;

4. ***, Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008

5. Ghid de bune practici (3—6/7 ani) 2009

gr ă dini ţă , Editura Didactic ă Publishing House, Bucure ş ti, 2008 5. Ghid

Eveniment

Conţinut ştiinţific

Metode şi

Evaluare

didactic

procedee

Moment

-aerisirea sălii de grupă -aşezarea mobilierului (scaunelelor)în semicerc -pregătirea materialului didactic

Instructaj verbal

 

organizatoric

Captarea

Săptămâna trecută am fost trezită dis- de-dimineaţă de nişte zgomote ciudate. Am mers în sufragerie şi am văzut o farfurie cu câteva ouă colorate care discutau între ele. Sunteţi curioşi să vedeţi despre ce vorbeau?

 

prin participare

atenţiei

afectivă

conversaţia

observaţia

Anunţarea temei şi a obiectivelor

Voi anunţa titlul şi autorul poeziei precum şi câteva obiective operaţionale.Vor trebui să fie atenţi la mine în vederea unei bune receptări a textului liric, vor trebui să recite poezia cu ajutorul meu şi să alcătuiască propoziţii cu cuvintele noi întâlnite în poezie

explicaţia

frontal

Familiarizarea cu conţinutul poeziei

Voi face cunoscut textul printr-o povestire , concomitent cu prezentarea imaginilor;

   

„Într-o zi de Paşti s-au luat la ceartă ouăle care stăteau într-o farfurie, pe masa din sufragerie.Erau foarte supărate,deoarece oamenii le ciocnesc cap în cap, le mănâncă, apoi coaja lor este aruncată.”

povestirea

Voi recita model poezia , apoi le voi explica cuvintele întâlnite în text şi le voi cere săalcătuiascăpropoziţii cu cuvintele nou întâlnite :

orală prin

Recitarea

participare

model a

demonstraţia

activă

poeziei

Dormitau=dormeau Frez=culoarea roz pal Parada= defilare Zvârle=a arunca Omletă= oua bătute şi coapte în tigaie

Voi recita poezia încă odată.

La paşti

de George Topîrceanu Astazi în sufragerie Dormitau pe-o farfurie Necăjite şi mânjite Zece ouă înroşite.

Un ou alb, abia ouat, Cu mirare le-a-ntrebat

orală

 

-Ce vă este frăţioare, Ce vă doare? Nu vă ninge , nu vă plouă Staţi gătite-n haina nouă Parcă , Dumnezeu mă ierte , N-aţi fi ouă

   

-Suntem fierte! Zise-un ou rotund şi fraise Lângăpasca cu orez. Şi schimbându-şi brusc aliura Toate au început cu gura:

-Pân’la următot nu scap! -Ne găteşte de paradă. Ne ciocneşte cap în cap Şi ne zvârle coaja-n stradăCe ruşine! -Ce dezastru!

-Eu, de m-ar fi dat la cloşcă, Aş fi scos un pui albastru… -Şi eu unul violet… -Preferam să fiu omlet! -Eu mai bine ar fi să tac:

Aşa galben sunt, că-mi vine Să-mi închipui că pe mine M-a ouat un cozonac!

Dirijarea

     

învăţării

Poezia va fi învăţată pe unităţi logice. Se va repeta prima strofă cu 2-3 copii, apoi se va trece la a doua strofă care va fi repetată cu prima cu 2-3 copii, apoi se trece la a treia strofa care se va repetaîmpreună cu primele două cu 2-3 copii, ultima strofă se va repeta cu primele trei cu 2-3 copii pentru fixarea în memorie a unităţilor logice.

conversaţia

Memorarea

poeziei

aprecieri

verbale

exerciţiul

 

Stimulente

morale

(aplauze)

Obţinerea

Voi realiza recitarea poeziei pe roluri -Copii ştiu că văplac piesele de teatru de păpuşi aşa că astăzi m-am gândit să ne imaginăm că suntem personajele din poezia pe care am încercat să o învăţăm astăzi. Împart copiilor coroniţe cu ouă

exerciţiul

 

performanţei

colorate pe care copiii şi le vor pune pe cap. -Aş vrea şi eu să mă joc cu voi, iar pentru asta am şi eu un rol în jocul vostru.

conversaţia

 

stimulente

morale

(aplauze)

La paşti Prezentator Iepuraş:

exerciţiul

Astăzi în sufragerie Dormitau pe-o farfurie Necăjite şi mânjite Zece ouă înroşite Un ou alb,abia ouat, Cu mirare le-a-ntrebat:

Oul alb:

aprecieri

verbale

-Ce vă este frăţioare Ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă Staţi gătite-n haină nouă Parcă Dumnezeu mă ierte N-aţi fi ouă

Oul roz:

-Suntem fierte! Zise-un ou rotund şi faise Lângă pasca cu orez.

Prezentator :

Şi schimbându-şi brusc aliura Toate au început cu gura:

Oul verde:

-Pân’la următot nu scap! Ne găteşte de parade, Ne ciocneşte cap în cap Şi ne zvârle coaja-n stradă

Oul albastru:

-Eu de m-ar fi dat la cloşcă Aş fi scos un ou albastru…

Oul violet:

-Şi eu unul violet…. Oul portocaliu :

-Ce ruşine! Ce dezastru! Preferam să fiu omlet!

Oul galben:

-Eu mai binear fi să tac:

 

Aşa galben sunt, că-mi vine Să-mi închipui că pe mine M-a ouat un cozonac!

   

Oul rosu: (creaţie proprie) -Eu sunt ou acela roşŞi tare mai sunt frumos! Eu acum sunt liniştit Dar şi tare mulţumit De-nvierea lui Hristos Toţi copiii zic frumos:

Hristos a înviat! -Adevarat a înviat! Şi mă mănâncă imediat.

Asigurarea

-Ce poezie am învăţat?

conversaţia

aprecieri

retenţiei

Prin bainstorming, copiii fac referiri la perceperea textului:

verbale

- Cine este personajul principal al poeziei? (oul alb)

- Ce le-a întrebat oul alb pe celelalte ouă?

- De ce erau supărate celelalte ouă?

Încheierea

Se fac aprecieri individuale şi globale asupra modului în care copiii au încercat să memorizeze poezia. Se vor acorda stimulente.

   

activităţii

Tranziţia:

Dacăvesel se trăieşte bate aşa…

Dacă vesel se trăieşte unul altuia zâmbeşte

Dacă vessel se trăieşte bate aşa…

te bate a ş a… Dac ă vesel se tr ă ie ş te unul altuia

Proiect didactic

Data :13 aprilie 2016 Nivel /grupa: II/ mare

Tema anuală:Cine şi cum planifică/ organizează o activitate?

Tema săptămânii:Iepuraşul de Paşte

Tema zilei:În aşteptarea Iepuraşului de Paşte

Categoria de activitate:Domeniul om şisocietate (DOS)

Subiectul: Felicitări de Paşte

Mijloc de realizare: asamblare şi lipire Tipul activităţii: consolidare Scopul :

Consolidarea deprinderilor şi priceperilor de a îndoi hârtia, de a asambla elementele date, prin lipire în vederea realizării temei propuse

Obiective operaţionale:

Să denumească materialele folosite în realizarea lucrării

Să respecte etapele de lucru în realizarea lucrării

Să execute corect exerciţiile pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii

Să realizeze operaţiile de îndoire conform modelelor

Să asambleze corect elementele prin operaţia de lipire

Să aprecieze lucrarea proprie , cât şi a colegilor după anumite criterii

Strategii didactice:

Metode şi procedee:explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul.

Mijloace didactice:carton colorat, aracet , beţişoare , figurine de paşte, modelele educatoarei, şerveţele , recompense, panou pentru expunerea lucrărilor

Forme şi metode de evaluare:frontal, individual Locul de desfăşurare:sala de grupă Resurse temporale:30 min

BIBLIOGRAFIE: Programarea activităţilor instructive-educative în grădiniţa de copii Editura V&Integral 2000 Bucureşti

Programarea activit ăţ ilor instructive-educative în gr ă dini ţ a de copii Editura V&Integral 2000

Eveniment

Conţinut ştiinţific

Metode şi

Mijloace de

Evaluare

didactic

procedee

învăţământ

Moment

-aerisirea sălii de grupă -aşezarea măsuţelor şi scăunelelor -aşezarea materialului didactic -asigurarea liniştii în sala de grupă

Instructaj verbal

   

organizatoric

Captarea

Dragii mei ,pentru că musafirului nostru i-a plăcut cum aţi răspuns la activitatea trecută, a rămas în continuare să vadă cât de talentaţi sunteţi voi.

   

Prin participare

atenţiei

afectivă

Anunţarea

Pentru căne apropiem de Sfintele Sărbători de Paşte astăzi la activitatea practică vom realiza felicitări de paşte. Voiva trebui săîndoiţi coala cartonul şi veţi lipi elementele primate în vederea realizării felicitărilor . O să vă rog să lucrati corect şi îngrijit

conversaţia

   

temei

explicaţia

Dirijarea

 

conversaţia

 

Observarea

învăţării

comportamentului

-Ce materiale aveţi voi pe măsuţe?

observaţia

copiilor

Intuirea

materialelor

 

Intuirea

Le prezint modelele mele -Ce material am folosit?

conversaţia

Lucrări model

 

lucrării

observaţia

model

 

Explicarea

Le explic modul de lucru şi de asamblare

demonstraţia

   

tehnologiei

explicaţia

de lucru

 

Exerciţii de

-picură ploaia -închidem şi deschidem pumnişorii -batem din palme -ne spălăm pe mâini

     

încălzire

amuşchilor

mici ai

mâinii

Indicaţii

Le voi oferi câteva indicaţii metodice:

Explicaţia

   

metodice

-corectitudinea lucrării -păstrarea curăţeniei -poziţia corpului în timp ce lucrează

conversaţia

Obţinerea

Voi împărţi copiii în două grupuri . Un grup va

   

Observarea

performanţei

comportamentului

 

confecţiona felicitări cu iepuraşi, iar cel de-al doilea grup va confecţiona felicitări cu puişori. Le urez copiilor “Spor la lucru!”

 

copiilor

exerciţiul

Ananaliza tehnicii de lucru

Metoda partenerul de sprijin Voi trece pe la fiecare copil pentru a-l ajutaacolo unde este nevoie, iar acolo unde copilul nu aînţeles voi repeta din nou informaţiile şi-l voi corecta. Voi insista asupra acurateţii lucrării

munca

independentă

Evaluare

-Ce aţi lucrat astăzi? Se va face cu ajutorul metodei turul galeriei, unde copiii îşi vor aprecia lucrările

conversaţia

 

Încheierea

Fac aprecieri verbale , frontale şi individuale încurajându-i pe copiii care au un ritm mai lent de lucru. Corectez greşelile, dau sfaturi.

   

activităţii

Tranziţia :

Bat din palme clap, clap, clap

Din picioare trap, trap,trap

Ne-nvârtim , ne răsucim

Şi la joacă noi pornim.

ia : Bat din palme clap, clap, clap Din picioare trap, trap,trap Ne-nvârtim , ne r

Proiect didactic

Data :13 aprilie 2016 Nivel/grupa: II/ mare

Tema anuală: Cine şi cum planifică/ organizează o activitate?

Tema de interes:Iepuraşul de Pasteş

Tema zilei:În aşteptarea iepuraşului de Paşte

Categoria de activitate: Jocuri şi activităţi recreative ( ALA2)

Tema :Ne jucăm şi ne distrăm

Tipul activităţii: consolidare

Mijloc de realizare:jocuri distractive, dansuri ritmice

Scopul :crearea unui climat cald, de siguranţă, unde copiii relaţionează dezvoltarea anumitor capacităţi

Obiective operaţionale:

să execute corect mişcările sugerate de textul jocului să respecte reguluile jocurilor de mişcare să-şi sincronizeze mişcările cu melodia audiată să-şi coordoneze mişcarile propriicu mişcările educatoareişi a colegilor săi să participle cu plăcere la activitate

Mijloace didactice:

Casetofon, CD, scăunele

Bibliografie:

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3 – 6/7 ani) – 2008;

2. Scrisoarea Metodică: Educaţia este un orizont, nu o destinaţie

3. ***, Ghid pentru proiecte tematice – Activităţi integrate pentru preşcolari (3 – 5 ani), Editura

Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008;

4. ***, Activitatea integrată din grădiniţă, Editura Didactică Publishing House, Bucureşti, 2008

5. Ghid de bune practici (3—6/7 ani) 2009

gr ă dini ţă , Editura Didactic ă Publishing House, Bucure ş ti, 2008 5. Ghid

Eveniment

Conţinut ştiinţific

Metode şi

Mijloace de

Evaluare

didactic

procedee

învăţământ

Moment

-aerisirea sălii de grupă -pregătirea materialuluididactic

Instructaj verbal

   

organizatoric

Captarea

Copilaşi drăgălaşi , doamnei educatoare care a venit la noi în vizită i-a placut cum aţi recitat poezia , cum aţi lucrat felicitările, acum haideţi să-i arătăm cum cântăm şi dansăm noi.

     

atenţiei

conversaţia

Anunţarea

Astăzi la activitatea de jocuri şi activităţi recreative vom dansa , vom juca jocul animalelor colorate. Voi va trebui să fiţi atenţi, să vă respectaţi colegii în timpul dansului şi al jocurilor, să nu vă împingeţi în timp ce vă jucaţi.

     

temei

conversaţia

explicaţia

Desfăşurarea

Voi trece la explicarea mişcărilor dansului ritmic. Pentru dansul ritmicvoi aşeza copiii în perechi. Copiii vor trebui să-şi coordoneze mişcările în

     

activităţii

explicaţia

Observarea

demonstraţia

comportamentului

funcţie de ceea ce le arăt eu în ritmul muzicii.

casetofon

copiilor

Scaunele muzicale Scaunele sunt aşezate în cerc, iar copiii vor cânta cântece învăţate.Copiii se vor învârti în jurul scaunelorpână în momentul în care voi spune”STOP!”.Atunci ei se voraşeza pe câte un scăunel . Copilul care nu are un scaun va ieşi din joc. Cel care va rămîne ultimul în joc şi ocupantul singurului scaun va fi câştigător.

Jocul animalelor colorate

exerciţiul

CD

 

Copiii se vor aşeza în cerc şi vor cânta şi imita tot felul de animale colorate având ca fundal melodia celor de la trupa “Gaşca Zurli”.

 

Încheierea

Se fac aprecieri asupra modului ţi a comportamentului din timpul jocurilor şi a dansului . Se acordă stimulente dulci

aprecieri verbale

activităţii

din timpul jocurilor ş i a dansului . Se acord ă stimulente dulci aprecieri verbale activit