Sunteți pe pagina 1din 2

{\rtf1{\info{\title 9 reguli bio pentru gr?din?, livad? ?

i vie}{\author Gardenin
g}}\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033
{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset128 Times New Roman;}{\f1\froman\fprq2\fchars
et128 Times New Roman;}{\f2\fswiss\fprq2\fcharset128 Arial;}{\f3\fnil\fprq2\fcha
rset128 Arial;}{\f4\fnil\fprq2\fcharset128 MS Mincho;}{\f5\fnil\fprq2\fcharset12
8 Tahoma;}{\f6\fnil\fprq0\fcharset128 Tahoma;}}
{\stylesheet{\ql \li0\ri0\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\itap0 \rtlch\
fcs1 \af25\afs24\alang1033 \ltrch\fcs0 \fs24\lang1033\langfe255\cgrid\langnp1033
\langfenp255 \snext0 Normal;}
{\s1\ql \li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel0\
rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs32\alang1033 \ltrch\fcs0 \b\fs32\lang1033
\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255 \sbasedon15 \
snext16 \slink21 heading 1;}
{\s2\ql \li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel1\
rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \ab\ai\af0\afs28\alang1033 \ltrch\fcs0 \b\i\fs28\lan
g1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255 \sbasedo
n15 \snext16 \slink22 heading 2;}
{\s3\ql \li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel2\
rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs28\alang1033 \ltrch\fcs0 \b\fs28\lang1033
\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255 \sbasedon15 \
snext16 \slink23 heading 3;}
{\s4\ql \li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel3\
rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \ab\ai\af0\afs23\alang1033 \ltrch\fcs0\b\i\fs23\lang
1033\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255 \sbasedon
15 \snext16 \slink24 heading 4;}
{\s5\ql \li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel4\
rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs23\alang1033 \ltrch\fcs0 \b\fs23\lang1033
\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255 \sbasedon15 \
snext16 \slink25 heading 5;}
{\s6\ql \li0\ri0\sb240\sa120\keepn\nowidctlpar\wrapdefault\faauto\outlinelevel5\
rin0\lin0\itap0 \rtlch\fcs1 \ab\af0\afs21\alang1033 \ltrch\fcs0 \b\fs21\lang1033
\langfe255\loch\f1\hich\af1\dbch\af26\cgrid\langnp1033\langfenp255 \sbasedon15 \
snext16 \slink26 heading 6;}}
{
9 reguli bio pentru gr\u259?din\u259?, livad\u259? \u351?i vie\par\pard\plain\hy
phpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
Gr\u259?din\u259? bio \u238?nseamn\u259? prevedere, g\u226?ndire bio 365 zile pe
an dar, mai ales, cunoa\u351?terea momentelor decisive de interven\u355?ie:\par
\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~Toamna solul va fi arat ori s\u259?pat ad\u226?nc. Toate resturile vegetale de
la suprafa\u355?\u259? trebuie s\u259? ajung\u259? fundul brazdei. \par\pard\pl
ain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~Dac\u259? avem o platform\u259? de compostare, toate resturile vegetale din gr
\u259?din\u259? vor fi adunate \u351?i amestecate cu alte materiale destinate co
mpost\u259?rii. Prin putrezire, majoritatea agen\u355?ilor patogeni vor disp\u25
9?rea. \par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~O bun\u259? solu\u355?ie de igienizare o reprezint\u259? \u351?i arderea tutur
or resturilor vegetale. \par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~La pomii fructiferi, legume \u351?i vi\u355?a de vie, resturile vegetale de la
suprafa\u355?a solului sunt un adev\u259?rat depozit de boli. \par\pard\plain\h
yphpar} {

\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~Respecta\u355?i distan\u355?a de sem\u259?nat. Plantele sem\u259?nate prea des
vor fi slabe \u351?i u\u351?or de atacat, iar cele sem\u259?nate prea rar sunt
expuse concuren\u355?ei buruienilor. \par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~Lupta cu buruienile \u238?nseamn\u259? \u351?i lupt\u259? cu d\u259?un\u259?to
rii. Planta de cultur\u259? labilizat\u259?, concurat\u259? de buruieni la ap\u2
59?, minerale \u351?i lumin\u259?, este o victim\u259? sigur\u259? \u238?n fa\u3
55?a d\u259?un\u259?torilor. \par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~Toate plantele suspecte de \u238?mboln\u259?vire trebuie izolate, tratate \u35
1?i, \u238?n unele cazuri, chiar \u238?ndep\u259?rtate. O plant\u259? \u238?mbol
n\u259?vit\u259? se transform\u259? \u238?ntr-un focar de boal\u259? pentru \u23
8?ntreaga cultur\u259?, agentul patogen fiind purtat de v\u226?nt \u351?i ploaie
de la plantele bolnave la cele s\u259?n\u259?toase. \par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~Exist\u259? culturi la care tratamentele chimice nu pot fi evitate, cum e cazu
l manei la vi\u355?a-de-vie. Totu\u351?i, tratamentele chimice se fac cu substan
\u355?ele indicate, strict la dozele prescrise \u351?i la timpul potrivit. F\u25
9?cute altfel, tratamentele chimice sunt cheltuial\u259?, ineficien\u355?\u259?
\u351?i poluare. \par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\par\pard\plain\hyphpar} {
\~\u206?naintea aplic\u259?rii tratamentelor chimice trebuie \u238?ndep\u259?rta
te focarele vizibile de boal\u259? (l\u259?stari, frunze, fructe)\par\pard\plain
\hyphpar} {\par\pard\hyphpar }{\page } }