Sunteți pe pagina 1din 612

Cod

post

LOCALITATE

Mediu

Localitate
Sup.

UNITATE

1872 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1874 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

2030 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7


2745 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
LICEUL TEHNOLOGIC
1242 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1776 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA
LICEUL TEHNOLOGIC

1777 PARINCEA

RURAL PARINCEA

"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

2024 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2025 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

1775 PARINCEA

2027 FGET

GHIMERURAL FGET
GHIMERURAL FGET

3331 SASCUT

RURAL SASCUT

2026 FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET


LICEUL TEHNOLOGIC FAGET
LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

Alte unitati

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2606 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
3252 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3263 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3265 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3300 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"PETRU RARES" BACAU

3347 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

2570 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2664 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
3413 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2172 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2193 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2195 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1349 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

LICEUL TEHNOLOGIC
1243 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1307 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1353 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1428 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

1507 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1525 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

LUIZI1582 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

TISA1605 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1737 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI
LICEUL TEHNOLOGIC

1778 PARINCEA

RURAL PARINCEA

"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1995 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2028 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2029 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2058 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2153 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2174 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2250 ARDEOANI

RURAL ARDEOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ARDEOANI

2264 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

2302 PODURI

RURAL PODURI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU
SCOALA GIMNAZIALA
"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA

2316 MRGINENI

RURAL MRGINENI

"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA

2319 MRGINENI

RURAL MRGINENI

"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

2112

BERETITAZLU

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2346 SA
RURAL A
BRUSTUROASA

2375 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2420 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2475 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2517 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2572 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

2595 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2673 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2747 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
SCOALA GIMNAZIALA "VASILE
2748 SATU NOU
RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU
TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2873 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2877 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2895 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2908 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2992 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3006 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3092 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3141 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

VALEA
3152 SEAC
3192 BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA
MUNICIPIUL
CENTRUL SCOLAR DE
URBAN BACU
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3227 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL" ONESTI

3348 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3373 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

3374 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DOMNITA MARIA" BACAU

2791 NEGOIETI

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 3
DARMANESTI

3375 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI

3376 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

3414 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

3422 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

3457 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI"
ONESTI
COLEGIUL NATIONAL

1030 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE"
LICEULBACAU
TEHNOLOGIC

1932 MOINETI

PODU
RURAL TURCULUI
MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI
LICEUL TEORETIC "SPIRU
HARET"
MOINESTI
COLEGIUL
NATIONAL

2531 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

1020 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI

1053 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1091 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

PODU
1452 TURCULUI

1117

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1134

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI

1210 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1241 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI
COLEGIUL NATIONAL

1324 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"GHEORGHE VRANCEANU"
BACAU

1398 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

1437 GICEANA

RURAL GICEANA

COLEGIUL NATIONAL
"FERDINAND I" BACAU
SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1453 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1484 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1508 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

LETEA
1556 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

1558 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "NICU


ENEA" BACAU

1573 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

LUIZI1585 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

1617 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1623 CHETRI

RURAL TAMAI

CORNII DE
1695 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS
SCOALA GIMNAZIALA CORNII
DE SUS

1723 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1900 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1933 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


1988 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2031 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2062 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2106 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2156 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2176 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2194 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2228 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2115

BERETITAZLU

2265 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2363 PRJOL

RURAL PRJOL

SCOALA GIMNAZIALA PARJOL

2377 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2404 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2424 STRUGARI

RURAL STRUGARI

2494 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI
SCOALA GIMNAZIALA "GHITA
MOCANU"
COLEGIULONESTI
NATIONAL

2532 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2569 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2607 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
2654 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2665 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2674 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
2735 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
2809 CAIN
RURAL CAIN
PASLARU" CASIN
2822 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2847 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2874 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2878 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2910 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2977 TI
RURAL I
COTOFANESTI
3007 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3064 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3077 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3128 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

VALEA
3153 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3177 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT
SCOALA GIMNAZIALA

3306 COLONETI

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3332 SASCUT

RURAL SASCUT

3377 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT
COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"
BACAU

3378 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI" BACAU

3488 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

3578 PALANCA

RURAL PALANCA

SCOALA GIMNAZIALA
PALANCA

3116

ROIORI

LICEUL TEHNOLOGIC
1245 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3489 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

3490 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3041 LIVEZI

MUNICIPIUL
URBAN BACU
ORA TRGU
2613 TRGU OCNA URBAN OCNA
2442 BACU

2545 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF"
BACAU
COLEGIUL
NATIONAL
"COSTACHE NEGRI" TIRGU
OCNA
COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

1815 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1818 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1819 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1821 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1454 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

2727 MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI
MUNICIPIUL
COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE
URBAN MOINETI
COBALCESCU"MOINESTI

3193 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE
INCLUZIVA NR 1
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1455 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU
LICEULTURCULUI
TEHNOLOGIC

PODU
1456 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1799 BUHUI

2546 ONETI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA"
COLEGIULBUHUSI
TEHNIC
MUNICIPIUL
"GHEORGHE ASACHI"
URBAN ONETI
ONESTI

2197 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2199 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2201 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2203 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2205 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2206 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2207 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2209 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1800 BUHUI

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2212 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2213 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2214 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2218 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1054 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1059 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA
SCOALA GIMNAZIALA

1148

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

2211

STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA
LICEUL TEHNOLOGIC
1250 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1212 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

1308 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1327 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE IORGA" BACAU

1355 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1394 PALANCA

RURAL PALANCA

SCOALA GIMNAZIALA
PALANCA

1404 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

BERETI1412 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1487 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1526 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

LETEA
1557 VECHE
TISA1606 SILVESTRI

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE
SCOALA GIMNAZIALA TISARURAL ODOBETI
SILVESTRI

1625 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

VALEA
1662 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

1689 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

CORNII DE
1696 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1724 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1738 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

2064 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2107 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2158 AG

RURAL AG

2219 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA
GIMNAZIALA
AGAS
COLEGIUL
NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2229 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2266 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2116

BERETITAZLU

2304 PODURI

RURAL PODURI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA
"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA

2321 MRGINENI

RURAL MRGINENI

"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI

2418 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2457 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2284 CLUGRENI RURAL DMIENETI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7


2749 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2792 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2810 CAIN

RURAL CAIN

SCOALA GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2824 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2849 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2876 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2896 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2911

RURAL URECHETI

2934 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI
SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

3008 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3019 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3038 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3065 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3078 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3117

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI
SCOALA GIMNAZIALA

3280 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI
SCOALA GIMNAZIALA

3310 COLONETI

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3370 BLGETI

RURAL BLGETI

3372 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

2220 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2222 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2223 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2225 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

URECHETI

ROIORI

2227 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2231 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2234 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2239 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2242 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1350 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

2248 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2249 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2446 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2596 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

1801 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

2943 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3266 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

PODU
1457 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

PODU
1458 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

PODU
1481 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

1802 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2666 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

3285 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3339 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

2034 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

1032 BACU

MUNICIPIUL
URBAN ONETI
MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI"
ONESTI
COLEGIUL
NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

1165

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI"
BACAU
COLEGIUL NATIONAL

1328 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"GHEORGHE VRANCEANU"
BACAU

1387 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "HENRI COANDA"


BACAU

1812 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1934 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

2037 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2039 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2447 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2574 ONETI

2547 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2728 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

3194 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3253 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

LICEUL TEHNOLOGIC
1247 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

PODU
1459 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

1805 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2608 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

3329 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

3333 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

1021 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI
COLEGIUL NATIONAL

1033 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE" BACAU

1092 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1093 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

RCTU1096 RZEI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU

1119

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1135

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1149

STNIETI

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

1172

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO"
SCOALA BACAU
GIMNAZIALA

1200 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1219 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1244 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1246 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1248 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

LICEUL TEHNOLOGIC
1251 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
1253 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
1255 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
1256 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

1356 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"CONSTANTIN PLATON"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1362 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

1395 PALANCA

RURAL PALANCA

SCOALA GIMNAZIALA
PALANCA

1405 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

BERETI1413 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1429 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

1439 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA

1285 BACU

PODU
1460 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1489 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1509 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1527 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1528 UNGURENI

RURAL UNGURENI

1529 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI
SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1574 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

1575 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

LUIZI1588 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

LUIZI1589 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

VALEA LUI
1595 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

TISA1607 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

TISA1608 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1619 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1658 MGURA

RURAL MGURA

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


BRAESCU"
MAGURA
SCOALA GIMNAZIALA

NICOLAE
1659 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

CORNII DE
1697 SUS

RURAL TTRTI

1713 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS
SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1726 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1739 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1779 PARINCEA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU"
BUHUSI
LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
RURAL PARINCEA
PARINCEA

1823 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1875 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1878 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE
INCLUZIVA NR 2
SCOALA GIMNAZIALA

1938 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"GEORGE ENESCU"
MOINESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1945 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"ALEXANDRU SEVER"
MOINESTI
SCOALA

1965 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN"
MOINESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1979 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI

1752 BUHUI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


1990 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
1998 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2009 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2012 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

2065 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2108 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2142 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2155 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2160 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2177 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2196 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2221 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

2233 ASU

RURAL ASU

2251 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA
GIMNAZIALA
ASAU
COLEGIUL
NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2267 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2268 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU
SCOALA GIMNAZIALA

2307 PODURI

RURAL PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA

2309 PODURI

RURAL PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

2119

BERETITAZLU

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2348 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
2365 PRJOL

RURAL PRJOL

SCOALA GIMNAZIALA PARJOL

2380 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2405 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2419 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2423 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2426 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2449 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2459 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2497 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI
MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU"
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

2518 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2519 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI
COLEGIUL NATIONAL

2533 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2571 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2575 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

2597 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

2495 ONETI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2609 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
TRGU
2642 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2655 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2667 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2676 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2729 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7


2750 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

2751 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2793 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2851 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2852 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2879 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2897 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2912 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2949 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2978 TI
RURAL I
COTOFANESTI

2993 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3009 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3021 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3039 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3043 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3079 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3095 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3118

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

ROIORI

VALEA
3154 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3155 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3196 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3267 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA"
SCOALABACAU
GIMNAZIALA

3282 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI

3418 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

3458 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL
SCOALATEHNOLOGIC
GIMNAZIALA ONESTI
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

3459 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI

3460 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3461 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

BERETI3462 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

3463 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1390 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

CLUBUL SPORTIV SCOLAR


ONESTI

3111

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CLUBUL SPORTIV SCOLAR


BACAU

BACU

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CLUBUL SPORTIV SCOLAR


BACAU

3274 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV BACAU

1022 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI
COLEGIUL NATIONAL

1034 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE" BACAU

1055 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1064 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

3113

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1078 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

1094 LIPOVA

RURAL LIPOVA

RCTU1097 RZEI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1122

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU
SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1136

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1151

STNIETI

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

1166

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

1187

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU GIMNAZIALA
SCOALA

1201 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1221 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1249 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

LICEUL TEHNOLOGIC
1258 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1298 BACU
1364 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE BACOVIA" BACAU
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
SADOVEANU" BACAU

1406 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

BERETI1415 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1430 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1461 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1490 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1510 GIOSENI

RURAL GIOSENI

1530 UNGURENI

RURAL UNGURENI

LETEA
1559 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

1560 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "NICU


ENEA" BACAU

1576 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

VALEA LUI
1596 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

TISA1609 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1620 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1627 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

1628 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA
SCOALA GIMNAZIALA

NICOLAE
1661 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

1664 MGURA
VALEA
1665 SEAC

RURAL MGURA
NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


BRAESCU" MAGURA
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

1691 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

CORNII DE
1698 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1714 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1727 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1740 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI
SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1753 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI

1780 PARINCEA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI"
BUHUSI
LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
RURAL PARINCEA
PARINCEA

1806 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1935 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI
SCOALA GIMNAZIALA
"TRISTAN TZARA" MOINESTI

2041 FGET

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI
GHIMERURAL FGET

2067 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

1762 BUHUI

1964 MOINETI

2110

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

BERETI2123 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2143 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2159 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2161 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2179 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2235 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2254 ARDEOANI

RURAL ARDEOANI
BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ARDEOANI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2269 TURLUIANU

2286 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA

2312 PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

RURAL PODURI

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2349 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
2366 PRJOL

RURAL PRJOL

SCOALA GIMNAZIALA PARJOL

2384 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2406 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2425 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2427 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2461 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2481 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI

2498 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU"
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

MUNICIPIUL
URBAN ONETI
MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL


MARE"ONESTI
COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2499 ONETI
2548 ONETI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2562 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2573 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2578 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

TRGU
2643 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2656 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2668 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA
2678 DRMNETI URBAN DRMNETI
ORA
SLNICSLNIC2684 MOLDOVA
URBAN MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 3
DARMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
2713 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
2736 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI
2754 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2775 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2794 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2799 DOFTEANA

RURAL DOFTEANA

"SCARLAT LONGHIN"
DOFTEANA
SCOALA GIMNAZIALA

2812 CAIN

RURAL CAIN

"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2827 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2843 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN

2854 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2880 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2882 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2884 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2898 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2913 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2914 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2935 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2945 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2979 TI
RURAL I
COTOFANESTI
2994 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3002 FARAOANI

RURAL FARAOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
FARAOANI

3010 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3023 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3044 LIVEZI

RURAL LIVEZI

3045 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3055 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3066 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3080 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3100 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3129 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

VALEA
3156 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3195 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3268 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3275 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

3284 BERZUNI

RURAL BERZUNI

3307 COLONETI

RURAL COLONETI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI
SCOALA GIMNAZIALA
"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3317 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

3349 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3379 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU GIMNAZIALA
SCOALA

3380 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"CONSTANTIN PLATON"
BACAU

3435 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI" BACAU

3436 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

3119

ROIORI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


3437 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

3438 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2616 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

1056 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1066 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1079 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

1095 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

RCTU1099 RZEI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU
SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1123

GLVNETI RURAL GLVNETI

1137

ONCETI

RURAL ONCETI

1152

STNIETI

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE APOSTU"
STANISESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1202 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1222 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1252 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

LICEUL TEHNOLOGIC
1264 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1407 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

BERETI1418 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1440 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1462 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1491 FILIPETI

RURAL FILIPETI

1531 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI
SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1577 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

LUIZI1590 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

TISA1610 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1622 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1629 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

1631 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1668 MGURA

RURAL MGURA

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


BRAESCU" MAGURA

1692 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

CORNII DE
1701 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1715 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1741 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI
LICEUL TEHNOLOGIC

1781 PARINCEA

RURAL PARINCEA

"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1876 TRAIAN

RURAL TRAIAN

1941 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA
SCOALA GIMNAZIALA
GIMNAZIALA TRAIAN
"GEORGE ENESCU"
MOINESTI

1966 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"TRISTAN TZARA" MOINESTI
SCOALA

1968 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

2071 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

2111

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

BERETI2124 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

2157 MGIRETI

RURAL MGIRETI

2164 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

LICEUL
TEHNOLOGIC
DARMANESTI

2236 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2270 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2287 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA

2313 PODURI

RURAL PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA

2324 MRGINENI

RURAL MRGINENI

"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2350 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
2356 PRJETI
RURAL PRJETI
PRAJESTI
2368 PRJOL

RURAL PRJOL

SCOALA GIMNAZIALA PARJOL

2388 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2407 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2428 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2429 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2462 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI
SCOALA GIMNAZIALA

2502 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL


MARE"ONESTI

2520 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

2576 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

TRGU
2644 TROTU

TRGU
RURAL TROTU
ORA
SLNICURBAN MOLDOVA

SLNIC2687 MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
2714 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
2737 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2752 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2757 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2776 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2795 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2814 CAIN

RURAL CAIN

"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2828 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2844 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN
2856 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2886 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2899 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2915 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2980 TI
RURAL I
COTOFANESTI
2995 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3025 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3046 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3047 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3059 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3067 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3081 SNDULENI

RURAL SNDULENI

3101 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI
SCOALA GIMNAZIALA "ION
BORCEA" RACOVA

3120 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3130 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

VALEA
3157 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3178 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT
SCOALA GIMNAZIALA

3286 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI
SCOALA GIMNAZIALA

3368 COLONETI

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI
SCOALA
GIMNAZIALA

3381 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

3382 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

3383 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI

3439 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

3441 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA
GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

3531 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

1167

MUNICIPIUL
URBAN BACU

1807 BUHUI

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI" BACAU
COLEGIUL TEHNIC "ION
URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1904 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

2044 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2144 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA"
COMANESTI
COLEGIUL
TEHNIC

2549 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2946 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3350 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU
COLEGIUL
NATIONAL

1035 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE" BACAU

BACU

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1080 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI
RCTURZEI

RURAL HORGETI

1254 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU
SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

BERETI1419 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1101

1442 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1463 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1632 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1639 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

1693 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

1742 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1763 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1809 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1877 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1880 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

2035 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2046 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES
SCOALA GIMNAZIALA DEALU
DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

2074 GHIME
2113

2169 AG

GHIMERURAL FGET

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2198 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2271 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2288 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA

2326 MRGINENI

"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

RURAL MRGINENI

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2351 SA
RURAL A
BRUSTUROASA

2391 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2431 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2485 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI

2521 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

TRGU
2645 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2657 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

SCOALA GIMNAZIALA
2738 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
2816 CAIN
RURAL CAIN
PASLARU" CASIN
2830 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2846 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN
2857 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2936 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

3048 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3068 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3082 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3102 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

3131 ORBENI

RURAL ORBENI

VALEA
3158 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3179 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT
SCOALA GIMNAZIALA

3308 COLONETI

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3388 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

3448 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
3449 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
2598 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL
IEREMIA" ONESTI
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2619 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
3197 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3269 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3440 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET"
MOINESTI
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1464 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1828 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1936 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

3318 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

1883 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1002 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU


HARET" BACAU

1007 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1008 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1009 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1010 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1011

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1013 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1037 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

1038 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

1058 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1060 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1081 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1082 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1083 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

1098 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1100

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1125

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1126

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI

1153

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BACAU

1173

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

1174

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

1176

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

1177

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

1178

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

1179

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

1139

1190

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

RURAL MOTOENI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1204 MOTOENI

RURAL MOTOENI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1223 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1234 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DOMNITA MARIA" BACAU

1235 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DOMNITA MARIA" BACAU

1257 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1259 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1260 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1193

BACU

1203 MOTOENI

1261 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1262 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1263 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

LICEUL TEHNOLOGIC
1265 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

1288 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"CONSTANTIN PLATON"
BACAU

1313 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE IORGA" BACAU

1315 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1317 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1318 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1320 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1321 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE IORGA" BACAU

1323 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1326 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

1330 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

1331 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

1343 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE IORGA" BACAU

1360 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1363 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1366 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1367 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1369 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1373 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

1376 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

1378 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

1408 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

1409 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

BERETI1421 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1443 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA

1492 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1493 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1511

GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1512 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1513 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1533 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1534 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1535 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

RURAL HEMEIU

SCOALA GIMNAZIALA
"GRIGORE TABACARU"
HEMEIUS

1545 HEMEIU

RURAL HEMEIU

SCOALA GIMNAZIALA
"GRIGORE TABACARU"
HEMEIUS

LETEA
1561 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

LETEA
1562 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

1578 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

1579 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

LUIZI1591 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

LUIZI1592 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

1536 UNGURENI

1544 HEMEIU

VALEA LUI
1597 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

VALEA LUI
1598 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

TISASILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1624 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1626 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1634 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1636 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1638 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

VALEA
1667 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

1611

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


BRAESCU" MAGURA

1671 MGURA

RURAL MGURA

1716 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1717 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1730 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1743 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1744 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1774 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1782 PARINCEA

1783 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1786 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1879 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1906 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1907 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1970 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA
GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

1784 PARINCEA

1785 PARINCEA

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


1993 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

2014 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

2048 FGET

2117

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

2200 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2224 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

2252 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2253 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2255 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2258 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

RURAL MRGINENI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI

2331 MRGINENI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

2360 PRJETI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

2408 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2433 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2480 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2500 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU" ONESTI

2504 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

2506 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

2522 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2359 PRJETI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2563 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2564 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

2577 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

TRGU
2646 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

TRGU
2647 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2658 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2670 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2671 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2679 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

SLNIC2694 MOLDOVA

ORA
SLNICURBAN MOLDOVA

2759 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2762 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

2777 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2778 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2779 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2780 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2796 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2798 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2802 DOFTEANA

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
"SCARLAT LONGHIN"
DOFTEANA

2803 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

RURAL CAIN

SCOALA GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2820 CAIN

RURAL CAIN

SCOALA GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2858 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2859 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2860 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2861 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2800 NEGOIETI

2818 CAIN

2881 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2888 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2916 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2918 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2937 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2938 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2981 TI
RURAL I
COTOFANESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2982 TI
RURAL I
COTOFANESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2983 TI
RURAL I
COTOFANESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2984 TI
RURAL I
COTOFANESTI

3026 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3049 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3060 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3061 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3069 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3083 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3084 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3085 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3103 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3104 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3105 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3121 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3122 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3132 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

3133 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

3142 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3143 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3144 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

VALEA
3159 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3160 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3180 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3181 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3182 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3288 BERZUNI

RURAL BERZUNI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BERZUNTI

3351 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3352 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3353 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3369 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3429 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "PINOCHIO"
BACAU

3430 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "PINOCHIO"
BACAU

3431 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

3434 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

3476 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ION


CREANGA" BACAU

3477 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

3498 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

3499 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

3500 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT "PINOCHIO"
BACAU

3501 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE BACOVIA" BACAU

3502 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3503 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

3506 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

3507 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

3508 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3509 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3510 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

3518 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ION


CREANGA" BACAU

3520 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

3524 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3526 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

LETEA
3529 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

3560 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

3566 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

3570 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

3581 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

3584 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2610 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2675 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

3301 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"PETRU RARES" BACAU

3334 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

3426 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

1399 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
"FERDINAND I" BACAU

1820 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1909 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1959 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

2050 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2052 FGET

GHIMERURAL FGET

2534 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

2611

LICEUL
TEHNOLOGIC
COLEGIUL
NATIONAL FAGET
"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2677 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
3198 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3302 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"PETRU RARES" BACAU

COLEGIUL NATIONAL
ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU
2629 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
3336 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

2451 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF"
BACAU
COLEGIUL
NATIONAL

1039 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE" BACAU

1023 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1084 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI
1102

RCTURZEI

1127

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1138

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1154

STNIETI

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BACAU

1156

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU

1224 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

LICEUL TEHNOLOGIC
1266 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1274 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1310 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1344 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1371 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

1411

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1465 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU
LICEULTURCULUI
TEHNOLOGIC

PODU
1466 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU
LICEULTURCULUI
TEHNOLOGIC

PODU
1467 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1494 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1514 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1538 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1563 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "NICU


ENEA" BACAU

1580 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

1630 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1640 CHETRI

RURAL TAMAI

1641 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS
SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

VALEA
1669 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

CORNII DE
1703 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1718 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1731 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1745 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

BUHOCI

1829 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1910 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1939 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET"
SCOALAMOINESTI
GIMNAZIALA

1944 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"GEORGE ENESCU"
MOINESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2000 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI
ORA
URBAN COMNETI

"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU
REBREANU"COMANESTI

2053 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

1980 COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2120 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETI2128 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2145 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2170 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2181 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2202 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2230 ZEME
2273 TURLUIANU

RURAL ZEME
BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU
SCOALA GIMNAZIALA

2315 PODURI

RURAL PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI

2394 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2430 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2438 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2452 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2482 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2599 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

TRGU
2648 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2659 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
2680 DRMNETI URBAN DRMNETI
ORA
SLNICSLNIC2696 MOLDOVA
URBAN MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 3
DARMANESTI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA
SCOALA GIMNAZIALA
2739 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI

2764 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2806 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2832 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2890 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2900 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2947 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3011

LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3028 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3050 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3062 GURA VII

RURAL GURA VII

3070 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII
SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3086 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3106 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3123 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3134 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

VALEA
3161 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3289 BERZUNI

RURAL BERZUNI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BERZUNTI
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


3384 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
3385 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3386 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU
SCOALA

3387 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


3423 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

3483 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

3485 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA"
BACAU
COLEGIUL
TEHNIC

3486 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

1103

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1537 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

2032 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2409 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA
RURAL SCORENI
SCORTENI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2753 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2464 SCORENI

3183 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA "IOANA


BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
3579 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
1061 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1040 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

1024 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1205 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1225 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

LICEUL TEHNOLOGIC
1267 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
COLEGIUL NATIONAL
MUNICIPIUL
"GHEORGHE VRANCEANU"
1332 BACU
URBAN BACU
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA
1414 BUHOCI
RURAL BUHOCI
BUHOCI
BERETI1422 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1432 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1468 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

LUIZI1593 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

1643 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

VALEA
1673 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

CORNII DE
1705 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA
SCOALA GIMNAZIALA CORNII GIMNAZIALA
DE SUS
HURUIESTI

1746 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1764 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1830 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1912 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1940 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

2002 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2056 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2059 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2076 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

BERETI2130 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2147 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2171 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2240 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2260 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2275 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2290 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI

2395 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2440 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF"
BACAU
COLEGIUL
NATIONAL
"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2580 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2600 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL
IEREMIA" ONESTI
COLEGIUL NATIONAL

2454 BACU
2536 ONETI

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2624 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2682 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2755 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2765 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2808 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2885 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2901 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2948 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

3012 LESPEZI

RURAL GRLENI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI


SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
EMINESCU" LESPEZI

3029 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3071 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3087 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

SCOALA
GIMNAZIALA
ONCESTI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3124 ROIORI

RURAL ROIORI

VALEA
3162 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3184 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3199 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE
INCLUZIVA NR 1
SCOALA GIMNAZIALA

3290 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI

3390 ORBENI

RURAL ORBENI

3392 MGURA

RURAL MGURA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI
SCOALA GIMNAZIALA "EMIL
BRAESCU" MAGURA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

3452 PARINCEA

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


3453 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

3454 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

3456 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

SLNIC3515 MOLDOVA

ORA
SLNICURBAN MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

3585 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2920 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

3107 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

2204 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

3230 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL" ONESTI

3420 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF" BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1469 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

2261 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1025 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI

1042 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

1043 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

1063 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1107

LIPOVA

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1085 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI
IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1086 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

1106

RCTURZEI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU

1108

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1109

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1110

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1111

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1112

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1113

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1129

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1140

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI

1141

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI

1142

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BACAU

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BACAU

1159

1160

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BACAU

1161

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

1191

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ION


CREANGA" BACAU

RURAL MOTOENI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1207 MOTOENI

RURAL MOTOENI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1227 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1228 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1206 MOTOENI

LICEUL TEHNOLOGIC
1268 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

LICEUL TEHNOLOGIC
1269 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

1277 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1279 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1281 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1336 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

BERETI1424 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

BERETI1425 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1433 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

1434 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

1444 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA

PODU
1472 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

PODU
1473 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1495 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1496 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1497 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1498 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1499 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1515 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1516 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1539 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1540 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1542 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1543 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1546 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1547 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1548 HEMEIU

RURAL HEMEIU

SCOALA GIMNAZIALA
"GRIGORE TABACARU"
HEMEIUS

1565 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "NICU


ENEA" BACAU

1581 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

LUIZI1594 CLUGRA

LUIZIRURAL CLUGRA

SCOALA GIMNAZIALA LUIZI


CALUGARA

VALEA LUI
1599 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

VALEA LUI
1600 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

VALEA LUI
1601 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

TISA1612 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

TISA1613 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1633 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1635 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1645 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

1646 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1647 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

NICOLAE
1663 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

NICOLAE
1666 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

VALEA
1676 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

VALEA
1677 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

1681 MGURA

RURAL MGURA

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


BRAESCU" MAGURA

VALEA
1682 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

1699 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

CORNII DE
1706 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

CORNII DE
1707 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1719 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1720 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1747 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1748 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1755 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI

1756 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI

1757 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI

1758 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI

1771 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1772 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1773 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1788 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1881 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1882 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1787 PARINCEA

1884 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


1996 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

2006 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2061 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2121 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2126 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2127 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

2162 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2163 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2241 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2291 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI

2317 PODURI

RURAL PODURI

SCOALA GIMNAZIALA
"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI

RURAL MRGINENI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI

RURAL MRGINENI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

2362 PRJETI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

2378 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
BACAU

2398 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2410 SOLON

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2468 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2508 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

2524 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2332 MRGINENI

2334 MRGINENI

2361 PRJETI

2525 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2526 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2582 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2585 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2586 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2588 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2589 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

2660 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

2661 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2683 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2685 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2686 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2693 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

SLNIC2701 MOLDOVA

ORA
SLNICURBAN MOLDOVA

2766 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2767 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2768 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

2781 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2782 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2783 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2804 DOFTEANA

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
"SCARLAT LONGHIN"
DOFTEANA

2811

NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2813 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2815 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2817 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2834 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2836 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2837 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2848 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2850 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN

2862 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2863 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2864 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2866 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2917 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2919 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2922 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2923 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2939 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2940 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2941 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2973 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2974 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2985 TI
RURAL I
COTOFANESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2986 TI
RURAL I
COTOFANESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2987 TI
RURAL I
COTOFANESTI

2996 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

2997 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

2998 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3003 FARAOANI

RURAL FARAOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
FARAOANI

3013 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3014 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3015 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3016 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3051 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3072 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3088 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3090 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3108 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3109 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3110

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3146 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3147 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

VALEA
3163 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3164 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3165 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3166 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3167 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3168 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

RACOVA

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

RURAL BERZUNI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BERZUNTI

RURAL BERZUNI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BERZUNTI

3309 COLONETI

RURAL COLONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3428 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

3474 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

3505 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

3513 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

LETEA
3514 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

3186 SASCUT

3291 BERZUNI

3292 BERZUNI

3516 FARAOANI

RURAL FARAOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
FARAOANI

3517 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

LICEUL TEHNOLOGIC
3519 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
3521 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN

PODU
3522 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

VALEA LUI
3523 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

3525 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3527 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

3528 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

3559 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3561 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

3568 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

3572 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

3576 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
BACAU

3582 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

2262 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2263 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2272 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2078 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

1026 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI
COLEGIUL NATIONAL

1044 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE" BACAU

1065 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1068 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA
SCOALA GIMNAZIALA

1155

STNIETI

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

1182

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

RURAL MOTOENI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1208 MOTOENI

LICEUL TEHNOLOGIC
1270 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
COLEGIUL NATIONAL
MUNICIPIUL
"GHEORGHE VRANCEANU"
1335 BACU
URBAN BACU
BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC
PODU
1474 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1500 FILIPETI

RURAL FILIPETI

1517 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI
SCOALA GIMNAZIALA "ION
STRAT" GIOSENI

1583 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

1637 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1651 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

CORNII DE
1708 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1749 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1765 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1813 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1942 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI
SCOALA
GIMNAZIALA

1948 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"ALEXANDRU SEVER"
MOINESTI

2063 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2066 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

BERETI2133 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2173 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2274 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2277 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2292 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA

2354 PRJETI

"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

RURAL PRJETI

2399 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2432 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2456 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF"
BACAU
COLEGIUL
NATIONAL

2537 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2626 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2758 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
SCOALA
GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
2823 CAIN
RURAL CAIN
PASLARU" CASIN
2838 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2903 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2921 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2925 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2950 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3018 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3031 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

VALEA
3169 SEAC
3187 SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA
SCOALA GIMNAZIALA
RURAL SASCUT
SASCUT

3200 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3231 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL" ONESTI

3254 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3271 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3323 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

3335 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

3371 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

3451 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"TRISTAN TZARA" MOINESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
3567 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
3575 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
1700 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

2469 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2276 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2278 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1351 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

1888 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1892 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE
INCLUZIVA NR 2
SCOALA GIMNAZIALA

2036 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

3201 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3202 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1087 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

LIPOVA

1130

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1143

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1157

STNIETI

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1195

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1231 SLOBOZIA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1115

LICEUL TEHNOLOGIC
1271 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
1272 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
SCOALA GIMNAZIALA
1286 HORGETI
RURAL HORGETI
HORGESTI
1338 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

1375 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1389 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "HENRI COANDA"


BACAU

1416 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

1436 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

PODU
1475 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI
LICEUL
TEHNOLOGIC

PODU
1476 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1501 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1518 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1551 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

LETEA
1564 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE
SCOALA GIMNAZIALA
RURAL HURUIETI
HURUIESTI

1584 HURUIETI

TISA1614 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1653 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

NICOLAE
1670 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

1702 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

CORNII DE
1709 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE
SUSTEHNOLOGIC
LICEUL

1789 PARINCEA

RURAL PARINCEA

"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1790 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1814 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1831 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1886 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1914 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

1943 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

1967 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"TRISTAN TZARA" MOINESTI

ORA
1981 COMNETI URBAN COMNETI
ORA TRGU
1999 TRGU OCNA URBAN OCNA

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
TARGU OCNA

2010 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2068 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2070 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2073 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2080 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

2082 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2129 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETI2135 TAZLU
BERETI2136 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU
BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2149 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2165 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2166 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2175 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2183 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2243 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2280 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

RURAL MRGINENI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

2336 MRGINENI

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2353 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
2364 PRJETI
RURAL PRJETI
PRAJESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2382 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

"ALEXANDRU IOAN CUZA"


BACAU
SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
BACAU

2411

RURAL SOLON

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT

2381 BACU

SOLON

2434 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2443 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2444 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2458 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF" BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2484 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2501 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI
MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA "GHITA
MOCANU"
COLEGIULONESTI
NATIONAL

2538 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2490 ONETI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2567 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2579 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

2601 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2612 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
COLEGIUL NATIONAL
ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU
2631 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

2662 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
2688 DRMNETI URBAN DRMNETI
ORA
2695 DRMNETI URBAN DRMNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 3
DARMANESTI
LICEUL TEHNOLOGIC
DARMANESTI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
2719 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
2740 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI
2784 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2785 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2821 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2839 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2840 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2867 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2887 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2892 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2904 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2924 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2926 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2951 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2988 TI
RURAL I
COTOFANESTI
3020 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3053 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3073 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3093 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3112

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3137 ORBENI
VALEA
3170 SEAC

RURAL ORBENI

3188 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3189 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3203 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3233 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL" ONESTI

3293 BERZUNI

RURAL BERZUNI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BERZUNTI
SCOALA GIMNAZIALA

3311

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3393 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL


MARE"ONESTI

VALEA
3547 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

COLONETI

3551 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI

3552 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

3553 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

3554 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

3555 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

3557 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

3562 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3564 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

1067 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1114

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1550 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

NICOLAE
1672 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE
BALCESCU
SCOALA GIMNAZIALA

2320 PODURI

RURAL PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI

2470 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2769 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

1003 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU


HARET" BACAU

1027 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI

1028 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI

1069 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1070 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

LIPOVA

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1088 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI

1118

LIPOVA

RURAL LIPOVA

1131

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA
SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1144

ONCETI

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1211

MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA

1213 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1232 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA
LICEUL TEHNOLOGIC
1273 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1233 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

LICEUL TEHNOLOGIC
1275 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1329 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1340 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"OCTAVIAN VOICU" BACAU

1377 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1384 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


SADOVEANU" BACAU

BERETI1427 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1445 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1477 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1502 FILIPETI

RURAL FILIPETI

1519 GIOSENI

RURAL GIOSENI

LETEA
1566 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

1586 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

VALEA LUI
1602 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

1652 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

1654 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

VALEA
1683 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

CORNII DE
1710 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI
SCOALA GIMNAZIALA "ION
STRAT" GIOSENI

1725 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1733 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1750 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1759 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI

1792 PARINCEA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI"
BUHUSI
LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
RURAL PARINCEA
PARINCEA

1887 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1894 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1916 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI"
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1947 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"GEORGE ENESCU"
MOINESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1950 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"GEORGE ENESCU"
MOINESTI
SCOALA

1973 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

1982 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI

1766 BUHUI

ORA TRGU
2001 TRGU OCNA URBAN OCNA
ORA
2011 COMNETI URBAN COMNETI
2075 FGET

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA NR 2
TARGU OCNA
SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU
REBREANU"COMANESTI
LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2079 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2083 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2131 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETI2137 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2150 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

2167 MGIRETI

RURAL MGIRETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2178 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2208 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2232 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

2244 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2256 ARDEOANI

RURAL ARDEOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ARDEOANI

2281 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU
SCOALA GIMNAZIALA

2338 MRGINENI

RURAL MRGINENI

"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2355 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
SCOALA GIMNAZIALA
MUNICIPIUL
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
2383 BACU
URBAN BACU
BACAU

2401 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2435 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI
SCOALA GIMNAZIALA

2486 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2503 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU"
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2511

ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL


MARE"ONESTI
COLEGIUL TEHNIC

2550 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2568 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2591 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2614 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
COLEGIUL NATIONAL
ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU
2634 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
TRGU
2649 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2689 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

SLNIC2706 MOLDOVA

ORA
SLNICURBAN MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7


2760 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2770 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2786 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2825 CAIN

RURAL CAIN

"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2841 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2869 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2889 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2893 OITUZ

RURAL OITUZ

2905 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ


SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2927 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2928 URECHETI

RURAL URECHETI

SCOALA GIMNAZIALA
URECHESTI

2952 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3022 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3094 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3114

RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3125 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

VALEA
3171 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3234 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE
MOISIL" ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3312 COLONETI

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3354 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY"
COLEGIULBACAU
NATIONAL

3401 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

3425 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3541 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

PODU
3571 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

3573 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
3574 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN

RURAL ONCETI

SCOALA GIMNAZIALA
ONCESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1209 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1446 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA
SCOALA GIMNAZIALA

2016 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

1168

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI" BACAU

1145

ONCETI

BACU

1337 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
"GHEORGHE VRANCEANU"
BACAU

1379 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

1400 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
"FERDINAND I" BACAU

1570 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "NICU


ENEA" BACAU

1949 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET"
SCOALAMOINESTI
GIMNAZIALA

2602 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"ALEXANDRU IOAN CUZA"


BACAU
LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

1071 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU

2386 BACU

1104

RCTURZEI

1132

GLVNETI RURAL GLVNETI

1197

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI
SCOALA GIMNAZIALA
"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

LICEUL TEHNOLOGIC
1276 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1289 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1314 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE
BACAU
COLEGIULIORGA"
NATIONAL

1341 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"GHEORGHE VRANCEANU"
BACAU

1401 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "HENRI COANDA"


BACAU
COLEGIUL NATIONAL
"FERDINAND I" BACAU

1447 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA

1503 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1553 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

TISA1615 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1642 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

1655 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1704 SRATA

RURAL SRATA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SARATA

1386 BACU

1711

CORNII DE
SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1728 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
URBAN ORA BUHUI "STEFAN CEL MARE" BUHUSI

1735 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1751 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1816 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


URBAN ORA BUHUI EMINESCU" BUHUSI
COLEGIUL TEHNIC "ION
URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1889 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1951 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET"
SCOALAMOINESTI
GIMNAZIALA

1953 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

"GEORGE ENESCU"
MOINESTI
SCOALA

1974 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

1984 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI

1760 BUHUI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


2003 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2013 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

BERETI2138 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

2168 MGIRETI

RURAL MGIRETI

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU
SCOALA GIMNAZIALA
MAGIRESTI

2210 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2245 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

2283 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU
SCOALA GIMNAZIALA

2323 PODURI

RURAL PODURI

"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI
SCOALA GIMNAZIALA

2387 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"ALEXANDRU IOAN CUZA"


BACAU

2436 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2445 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2460 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2472 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2491 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI

2505 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU" ONESTI

2527 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
2720 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
2592 FILIPENI

RURAL FILIPENI

2771 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2826 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2853 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN
2868 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2906 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2929 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

3024 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3054 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3096 SNDULENI

RURAL SNDULENI

3126 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3138 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

VALEA
3172 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3236 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE
MOISIL" ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3294 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI
COLEGIUL NATIONAL DE

3394 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

ARTA "GEORGE APOSTU"


BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

3398 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"CONSTANTIN PLATON"
BACAU

3399 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

3400 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

3546 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN"
BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1478 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1520 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT"
SCOALAGIOSENI
GIMNAZIALA

NICOLAE
1675 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

VALEA
1684 SEAC
VALEA
1685 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU
NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA
LICEULSEACA
TEHNOLOGIC

1793 PARINCEA

RURAL PARINCEA

"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA
LICEUL TEHNOLOGIC

1794 PARINCEA

RURAL PARINCEA

"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

2087 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

2088 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2180 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2184 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2369 PRJOL

RURAL PRJOL

SCOALA GIMNAZIALA PARJOL

TRGU
2650 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2999 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3000 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3004 FARAOANI

RURAL FARAOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
FARAOANI

3027 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3097 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3148 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3149 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

1072 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1074 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1075 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1169

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI" BACAU

1240 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DOMNITA MARIA" BACAU

1296 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"CONSTANTIN PLATON"
BACAU

1438 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

VALEA LUI
1603 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

1656 PLOPANA

RURAL PLOPANA

SCOALA GIMNAZIALA
PLOPANA

1767 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

1954 MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI"
BUHUSI
SCOALA GIMNAZIALA
MUNICIPIUL
"GEORGE ENESCU"
URBAN MOINETI
MOINESTI

1955 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

1985 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI

2015 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2017 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2152 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

1768 BUHUI

2327 PODURI

RURAL PODURI

SCOALA GIMNAZIALA
"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2691 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2692 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2829 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2930 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2931 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2975 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2976 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2989 TI
RURAL I
COTOFANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3056 LIVEZI

RURAL LIVEZI

VALEA
3173 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3174 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

VALEA
3175 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3272 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA"
SCOALABACAU
GIMNAZIALA

3295 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI
SCOALA GIMNAZIALA

3296 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1089 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI
1120 LIPOVA
RURAL LIPOVA
EMINESCU"
LIPOVA
SCOALA GIMNAZIALA
1214 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA

1215 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

LICEUL TEHNOLOGIC
1278 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

1325 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1417 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1479 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

TISA1616 SILVESTRI

RURAL ODOBETI

SCOALA GIMNAZIALA TISASILVESTRI

1795 PARINCEA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL


URBAN ORA BUHUI ANDREI"
BUHUSI
LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
RURAL PARINCEA
PARINCEA

1817 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

1890 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1917 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI"
ONESTI
SCOALA

1975 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN"
SCOALA MOINESTI

1976 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

1987 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2018 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

2092 GHIME

GHIMERURAL FGET
GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET


SCOALA GIMNAZIALA "DANI
GERGELY" GHIMES

2151 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2182 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2186 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2215 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2285 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

1769 BUHUI

2090 FGET

2448 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2463 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2492 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI

2507 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU"
ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2513 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL


MARE"ONESTI

2528 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

2551 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2603 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

TRGU
2651 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2663 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2697 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA
2698 DRMNETI URBAN DRMNETI
ORA
SLNICSLNIC2708 MOLDOVA
URBAN MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA NR 3
DARMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
2723 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2761 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2787 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

TEFAN CEL SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2831 NEGOIETI
RURAL MARE
NEGOIESTI
MNSTIREA
MNSTIREA SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2855 CAIN
RURAL CAIN
MANASTIREA CASIN

2883 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

2953 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3030 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3033 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3057 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3204 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3205 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3237 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE
MOISIL" ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3313 COLONETI

RURAL COLONETI

"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3355 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3411

CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

3433 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

3530 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

3532 PARINCEA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

3542 STNIETI

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

3549 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3558 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

3533 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

3536 LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1391 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "HENRI COANDA"


BACAU

2544 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

3534 LIPOVA

COLEGIUL NATIONAL
ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU
2635 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
COLEGIUL NATIONAL
ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU
2636 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

1014 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

1076 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1170

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

1198

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA

1236 SLOBOZIA

LICEUL TEHNOLOGIC
1280 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
1282 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
1283 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
1345 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE IORGA" BACAU

1396 PALANCA

RURAL PALANCA

SCOALA GIMNAZIALA
PALANCA
LICEUL
TEHNOLOGIC

PODU
1480 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1505 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1587 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

VALEA
1686 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

1891 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

1919 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI
ORA TRGU
2005 TRGU OCNA URBAN OCNA
1960 MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
TARGU OCNA

2019 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI

2093 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2094 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

2095 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2132 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

2185 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2188 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2216 BALCANI

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BALCANI

2246 ASU

RURAL ASU

2412 SOLON

RURAL SOLON

2465 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SOLONT
COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC
"SF.IOSIF" BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2487 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2510 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "GHITA


MOCANU"
COLEGIULONESTI
NATIONAL

2540 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2581 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

2593 FILIPENI

RURAL FILIPENI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI
COLEGIUL NATIONAL

SCOALA
SCOALA GIMNAZIALA
GIMNAZIALA ASAU
"IOANA
BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2357 SA
RURAL A
BRUSTUROASA

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2637 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
2725 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
2730 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7


2763 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
2788 BRSNETI RURAL BRSNETI BARSANESTI
2833 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2870 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2954 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2955 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
2990 TI
RURAL I
COTOFANESTI
3239 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE
MOISIL" ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3297 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI

3314 COLONETI

RURAL COLONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SMARANDA APOSTOLEANU"
COLONESTI

3421 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
3424 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3494 PRJETI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

3495 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

3492 HELEGIU

ORA
3496 DRMNETI URBAN DRMNETI
ORA
3497 DRMNETI URBAN DRMNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 3
DARMANESTI
LICEUL TEHNOLOGIC
DARMANESTI

RCTU3577 RZEI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU

3580 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1121

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU"
LIPOVA
SCOALA GIMNAZIALA

1216 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI
SCOALA GIMNAZIALA

1217 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1448 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA

BERETI2139 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2437 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

3139 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

LIPOVA

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2617 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
3206 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

1834 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1835 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1836 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1838 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU
COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"
BACAU

1840 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1839 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1841 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1842 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1843 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1844 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1845 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1846 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1847 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

2294 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1354 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

2296 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1837 BACU

2297 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2298 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2300 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2301 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2303 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2305 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2306 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2308 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2310 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2311

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2318 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2322 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2325 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2330 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2335 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2337 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2339 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2341 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2343 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2344 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2371 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2373 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2385 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2390 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2393 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2396 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2397 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1357 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

1361 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

2372 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2400 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1019 PNCETI

RURAL PNCETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI

1052 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

1057 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI

1147

STNIETI

RURAL STNIETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE APOSTU"
STANISESTI

1184

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU


RUSSO" BACAU

1220 MOTOENI

RURAL MOTOENI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1226 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DOMNITA MARIA" BACAU

1300 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1306 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1348 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1352 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

BERETI1410 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1426 BLGETI

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI

PODU
1451 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1116

1523 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1524 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

1541 HEMEIU

RURAL HEMEIU

SCOALA GIMNAZIALA
"GRIGORE TABACARU"
HEMEIUS

LETEA
1569 VECHE

SCOALA GIMNAZIALA LETEA


RURAL LETEA VECHE VECHE

1572 HURUIETI

RURAL HURUIETI

SCOALA GIMNAZIALA
HURUIESTI

1621 CHETRI

RURAL TAMAI

SCOALA GIMNAZIALA
CHETRIS

NICOLAE
1657 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

VALEA
1690 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

CORNII DE
1694 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1721 SECUIENI

RURAL SECUIENI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI

1734 VULTURENI

RURAL VULTURENI

SCOALA GIMNAZIALA
VULTURENI

1808 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1956 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU SEVER"
MOINESTI

1958 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE ENESCU"
MOINESTI

1963 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA
GIMNAZIALA"STEFAN
LUCHIAN" MOINESTI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


1983 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


1986 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

1989 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHI S CIOCAN"
COMANESTI

2004 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA
"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

2055 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2105 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII

2192 AG

2314 MRGINENI

2328 PODURI

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

RURAL MRGINENI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI

RURAL PODURI

SCOALA GIMNAZIALA
"GENERAL NICOLAE
SOVA"PODURI

SCOALA GIMNAZIALA "IOANA


BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2345 SA
RURAL A
BRUSTUROASA

2367 PRJETI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

2392 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
BACAU

2415 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2474 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

2477 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA "EMIL


RACOVITA" ONESTI

2515 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"SFANTUL VOIEVOD ST.CEL
MARE"ONESTI

2516 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 1


2558 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
TRGU
2641 TROTU

TRGU
RURAL TROTU

SCOALA GIMNAZIALA TARGU


TROTUS

2652 PLOPU

ORA
URBAN DRMNETI SCOALA GIMNAZIALA PLOPU

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2672 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2711

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 2
DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

SCOALA GIMNAZIALA
2741 BOGDNETI RURAL BOGDNETI BOGDANESTI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2742 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

2746 SATU NOU

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU" SATU NOU

2773 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
"SCARLAT LONGHIN"
DOFTEANA

2807 CAIN

RURAL CAIN

SCOALA GIMNAZIALA
"INVATATOR NECULAI
PASLARU" CASIN

2819 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2845 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

2871 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI

2790 NEGOIETI

2797 DOFTEANA

2875 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA OITUZ

2894 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

2932 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

2933 PARAVA

RURAL PARAVA

SCOALA GIMNAZIALA
PARAVA

2991 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3017 HELEGIU

RURAL HELEGIU

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU

3037 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3040 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3075 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3076 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3089 RACOVA

RURAL RACOVA

SCOALA GIMNAZIALA "ION


BORCEA" RACOVA

3115

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3140 ORBENI

RURAL ORBENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ORBENI

VALEA
3151 SEAC

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
RURAL VALEA SEAC VALEA SEACA

3176 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

RURAL BERZUNI

SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU CEL BUN"
BERZUNTI

ROIORI

3279 BERZUNI

3412 PRJETI

RURAL PRJETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE AVRAMESCU"
PRAJESTI

3415 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

3416 BUCIUMI

RURAL BUCIUMI

SCOALA GIMNAZIALA
BUCIUMI

3417 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU

3419 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"NICOLAE
BACAU
COLEGIULIORGA"
NATIONAL

1049 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PEDAGOGIC "STEFAN CEL


MARE" BACAU

1848 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1849 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

2402 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

LICEUL TEHNOLOGIC
1287 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

1797 PARINCEA

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

2097 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2098 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2099 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2100 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

1796 PARINCEA

2101 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2102 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2103 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2104 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

3337 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

2583 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2618 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2620 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2621 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

2731 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

2956 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2957 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3255 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3256 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3277 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3326 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

3357 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3450 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

2584 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2705 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

3257 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3278 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

1850 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1851 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1852 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1853 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1854 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1855 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1856 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1857 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1858 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1859 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1860 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1861 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

2552 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

1824 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

3207 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3208 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3358 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

2554 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

3359 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3403 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

1826 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

3258 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3281 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3283 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

3338 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2707 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

3259 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

1016 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

2555 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2587 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2622 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2710 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2732 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

3303 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"PETRU RARES" BACAU

3340 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

2958 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2959 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2960 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3327 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

1017 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

3260 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3261 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

1018 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "DUMITRU


MANGERON" BACAU

2556 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2590 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL TEHNIC "PETRU


PONI" ONESTI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2625 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2627 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2712 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2961 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3209 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3304 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"PETRU RARES" BACAU

3341 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
1291 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

LICEUL TEHNOLOGIC
1293 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY"
COLEGIULBACAU
TEHNIC

2559 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI
MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI
COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

3262 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "GRIGORE
ANTIPA" BACAU

3328 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

3360 BACU
2557 ONETI

PODU
1482 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

LICEUL TEHNOLOGIC
"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2628 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3361 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

RURAL PARINCEA

LICEUL TEHNOLOGIC
"GEORGETA J.CANCICOV"
PARINCEA

3211

1803 PARINCEA

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


2630 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

2962 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2963 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3305 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"PETRU RARES" BACAU

3363 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2715 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2716 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

2964 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2965 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2966 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2967 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3362 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

LICEUL TEHNOLOGIC
1295 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1897 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI
ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2
CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1898 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1899 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1901 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1903 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1905 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1908 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE
INCLUZIVA NR 2
SCOALA GIMNAZIALA

2038 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA
GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

1895 COMNETI
1896 COMNETI

2040 BACU
2042 BACU

2043 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2045 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2047 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2049 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2051 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

3213 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU
MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1
CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3214 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3215 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3216 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3217 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3478 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

3479 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

3481 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

3583 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

3212 BACU

1549 HEMEIU

RURAL HEMEIU

SCOALA GIMNAZIALA
"GRIGORE TABACARU"
HEMEIUS

1957 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE ENESCU"
MOINESTI

2187 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2702 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI

3001 CLEJA

RURAL CLEJA

SCOALA GIMNAZIALA CLEJA

3364 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3446 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE ENESCU"
MOINESTI

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

LICEUL
TEHNOLOGIC
FAGET+SCOALA
GIMNAZILA "DANI
GERGELY" GHIMES

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

COLEGIUL TEHNIC
"DIMITRIE GHIKA"
COMANESTI+SCOA
LA GIMNAZIALA
"G.C. CIOCAN"
COMANESTI

3235 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

LICEUL
TEHNOLOGIC "J.M
ELIAS" SASCUT +
SCOLA
GIMNAZIALA
SASCUT

3238 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

LICEUL
TEHNOLOGIC
RACHITOASA

3225 BACU

3232 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA
AGAS+SCOALA
GIMNAZIALA "I.I.
ROSETTI"
BRUSTUROASA

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
SANDULENI+SCOA
LA GIMNAZIALA
BERESTITAZLAU+SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
TURLUIANU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA "M.
SADOVEANU"
BACAU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA "ST.
CEL MARE"
ZEMES+SCOALA
GIMNAZIALA
SOLONT

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
BALCANI+SCOALA
GIMNAZIALA
FRUMOASA +
SCOALA
GIMNAZIALA
PIRJOL

3470 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
OITUZ+SCOALA
GIMNAZIALA OITUZ

3565 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

LICEUL TEORETIC
"SPIRU HARET"
MOINESTI

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
ONESTI+SCOALA
GIMNAZIALA
BUCIUMI

3242 BACU

3245 BACU

3246 BACU

3248 BACU

3249 BACU

3569 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1915 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1918 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

3471 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL JUDETEAN DE
RESURSE SI ASISTENTA
EDUCATIONALA BACAU

1921 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1923 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

2054 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

2060 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

1911

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7


2744 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA

3218 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3219 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

1924 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1927 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1928 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

CENTRUL
LOGOPEDIC
BUHUSI

1929 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1930 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

1931 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 2

2069 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2072 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2077 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2081 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2084 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2086 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2089 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

2091 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
SPECIALA "MARIA
MONTESSORI" BACAU

3220 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3221 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3222 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

2733 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI
COLEGIUL TEHNIC

3487 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

1365 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

1392 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "HENRI COANDA"


BACAU
COLEGIUL TEHNIC

2561 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"GHEORGHE ASACHI"
ONESTI

2968 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3287 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL ECONOMIC "ION


GHICA" BACAU

2969 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

2541 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL
TEHNOLOGIC
COLEGIUL
NATIONAL ONESTI
"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

1961 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

1864 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1865 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1866 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1029 PNCETI

RURAL PNCETI

1073 CORBASCA

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
PANCESTI
SCOALA GIMNAZIALA
CORBASCA

1077 BCIOIU

RURAL CORBASCA

SCOALA GIMNAZIALA
BACIOIU

IZVORU
SCOALA GIMNAZIALA
BERHECIULU
IZVORU
"CONSTANTIN MOSCU"
1090 I
RURAL BERHECIULUI IZVORU BERHECIULUI
1105

RCTURZEI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
RACATAU

1124

LIPOVA

RURAL LIPOVA

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LIPOVA

1133

GLVNETI RURAL GLVNETI

SCOALA GIMNAZIALA
GLAVANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1158

STNIETI

RURAL STNIETI

"GEORGE APOSTU"
STANISESTI
SCOALA GIMNAZIALA

1199

BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"DR.ALEXANDRU SAFRAN"
BACAU
SCOALA GIMNAZIALA

1218 MOTOENI

RURAL MOTOENI

"GHEORGHE NECHITA"
MOTOSENI

1239 SLOBOZIA

RURAL STNIETI

1294 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLOBOZIA
SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

LICEUL TEHNOLOGIC
1299 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA

1305 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA
"CONSTANTIN PLATON"
BACAU

1342 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIRON


COSTIN" BACAU

1347 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


DRAGAN" BACAU

1402 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
"FERDINAND I" BACAU

1420 BUHOCI

RURAL BUHOCI

SCOALA GIMNAZIALA
BUHOCI

BERETI1431 BISTRIA

BERETIRURAL BISTRIA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


BORCEA" BERESTI-BISTRITA

1441 BLGETI

RURAL BLGETI

1449 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BLAGESTI
SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1483 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1506 FILIPETI

RURAL FILIPETI

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPESTI

1522 GIOSENI

RURAL GIOSENI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


STRAT" GIOSENI

1552 HEMEIU

RURAL HEMEIU

SCOALA GIMNAZIALA
"GRIGORE TABACARU"
HEMEIUS

1555 UNGURENI

RURAL UNGURENI

SCOALA GIMNAZIALA
UNGURENI

VALEA LUI
1604 ION

RURAL BLGETI

SCOALA GIMNAZIALA "ION


ROTARU" VALEA LUI ION

1648 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE
NEGRI" NEGRI
SCOALA GIMNAZIALA

NICOLAE
1680 BLCESCU

NICOLAE
RURAL BLCESCU

"NICOLAE BALCESCU"
NICOLAE BALCESCU

VALEA
1688 SEAC

NICOLAE
RURAL BLCESCU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
VALEA SEACA

CORNII DE
1712 SUS

RURAL TTRTI

SCOALA GIMNAZIALA CORNII


DE SUS

1736 SECUIENI

RURAL SECUIENI

1770 BUHUI

SCOALA GIMNAZIALA
SECUIENI
SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL
URBAN ORA BUHUI ANDREI" BUHUSI

SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1
SARATA

1867 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1893 TRAIAN

RURAL TRAIAN

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN

2020 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2021 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

2109 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

SCOALA GIMNAZIALA DEALU


2134 DEALU MORII RURAL DEALU MORII MORII
BERETI2140 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2190 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2226 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2237 ZEME

RURAL ZEME

SCOALA GIMNAZIALA
"STEFAN CEL MARE" ZEMES

2293 CLUGRENI RURAL DMIENETI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA

2389 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

"ALEXANDRU IOAN CUZA"


BACAU

2403 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 22
BACAU

2439 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2471 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2529 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI
COLEGIUL
NATIONAL

2542 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2594 FILIPENI
SLNIC2709 MOLDOVA

RURAL FILIPENI
ORA
SLNICURBAN MOLDOVA

SCOALA GIMNAZIALA
FILIPENI
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SLANIC- MOLDOVA

SCOALA
GIMNAZIALA
PALANCA

ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2718 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 7
2743 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2789 BRSNETI RURAL BRSNETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
BARSANESTI

2907 OITUZ

RURAL OITUZ

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
OITUZ

3032 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

3036 HELEGIU

RURAL HELEGIU

3058 LIVEZI

RURAL LIVEZI

SCOALA GIMNAZIALA
HELEGIU
SCOALA GIMNAZIALA NR 1
LIVEZI

3074 ITETI

RURAL ITETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GHEORGHE BANTAS" ITESTI

3098 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3127 ROIORI

RURAL ROIORI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ROSIORI

3150 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3190 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT

3223 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3240 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE
MOISIL" ONESTI
SCOALA GIMNAZIALA

3298 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI

3342 SASCUT
3396 BACU

RURAL SASCUT
MUNICIPIUL
URBAN BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES
M. ELIAS" SASCUT
COLEGIUL NATIONAL
PEDAGOGIC "STEFAN CEL
MARE" BACAU

3404 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

SCOALA GIMNAZIALA NR 10
BACAU

3406 ASU

RURAL ASU

SCOALA GIMNAZIALA ASAU

3408 ARDEOANI

RURAL ARDEOANI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ARDEOANI

3464 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3465 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA
"GEORGE CALINESCU"
ONESTI

COOFNE
COOFNET SCOALA GIMNAZIALA
3466 TI
RURAL I
COTOFANESTI

3467 RCCIUNI

RURAL RCCIUNI

SCOALA GIMNAZIALA
RACACIUNI

3468 CUCUIEI

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
CUCUIETI
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


3539 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

COLEGIUL NATIONAL
ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU
3543 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

ORA TRGU LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


3544 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
SCOALA GIMNAZIALA
MUNICIPIUL
"ALEXANDRU SEVER"
1952 MOINETI
URBAN MOINETI
MOINESTI
ORA
SCOALA GIMNAZIALA NR 3
2703 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
ORA
LICEUL TEHNOLOGIC
2721 DRMNETI URBAN DRMNETI DARMANESTI
1297 HORGETI

RURAL HORGETI

SCOALA GIMNAZIALA
HORGESTI

1397 PALANCA

RURAL PALANCA

SCOALA GIMNAZIALA
PALANCA

1450 GICEANA

RURAL GICEANA

SCOALA GIMNAZIALA
GAICEANA

1650 NEGRI

RURAL NEGRI

SCOALA GIMNAZIALA
"COSTACHE NEGRI" NEGRI

ORA TRGU SCOALA GIMNAZIALA NR 2


2007 TRGU OCNA URBAN OCNA
TARGU OCNA
2022 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

SCOALA GIMNAZIALA "LIVIU


REBREANU"COMANESTI
SCOALA GIMNAZIALA

2023 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

"CIPRIAN PORUMBESCU
"COMANESTI

2114

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

FGET

BERETI2141 TAZLU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA
BERESTI-TAZLAU

2154 COMNETI

ORA
URBAN COMNETI

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE


GHIKA" COMANESTI

2189 FRUMOASA

RURAL BALCANI

SCOALA GIMNAZIALA
FRUMOASA

2191 AG

RURAL AG

SCOALA GIMNAZIALA AGAS

2289 TURLUIANU

BERETIRURAL TAZLU

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
TURLUIANU

2295 CLUGRENI RURAL DMIENETI


2342 MRGINENI

RURAL MRGINENI

SCOALA GIMNAZIALA
CALUGARENI
SCOALA GIMNAZIALA
"ALEXANDRU PIRU"
MARGINENI
SCOALA GIMNAZIALA "IOANA

BRUSTUROA
BRUSTUROAS RADU ROSETTI"
2358 SA
RURAL A
BRUSTUROASA
2370 PRJOL

RURAL PRJOL

SCOALA GIMNAZIALA PARJOL

2441 STRUGARI

RURAL STRUGARI

SCOALA GIMNAZIALA
STRUGARI

2453 SUCETI

RURAL SUCETI

SCOALA GIMNAZIALA "IONITA


SANDU STURDZA" SAUCESTI

2467 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
CATOLIC "SF.IOSIF" BACAU

2473 SCORENI

RURAL SCORENI

SCOALA GIMNAZIALA
SCORTENI

2530 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
ONESTI
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2638 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA

2805 DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE


RURAL PRGRETI GH.RADU"
SATU NOU
SCOALA GIMNAZIALA
"SCARLAT LONGHIN"
RURAL DOFTEANA
DOFTEANA

2835 NEGOIETI

TEFAN CEL
RURAL MARE

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
NEGOIESTI

2842 HGHIAC

RURAL DOFTEANA

SCOALA GIMNAZIALA
HAGHIAC

2872 CIUI

RURAL CIUI

SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI

3034 LESPEZI

RURAL GRLENI

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI


EMINESCU" LESPEZI

2772 SATU NOU

3063 GURA VII

RURAL GURA VII

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
GURA VAII

3099 SNDULENI

RURAL SNDULENI

SCOALA GIMNAZIALA NR 1
SANDULENI

3191 SASCUT

RURAL SASCUT

SCOALA GIMNAZIALA
SASCUT
SCOALA GIMNAZIALA

3299 BERZUNI

RURAL BERZUNI

"ALEXANDRU CEL BUN"


BERZUNTI

3409 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY" BACAU

3410 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

2096 GHIME

GHIMERURAL FGET

SCOALA GIMNAZIALA "DANI


GERGELY" GHIMES

1403 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL
"FERDINAND
I" BACAU
LICEUL
TEHNOLOGIC

PODU
1485 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1393 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "HENRI COANDA"


BACAU

1868 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU
COLEGIUL NATIONAL

ORA TRGU "COSTACHE NEGRI" TIRGU


2639 TRGU OCNA URBAN OCNA
OCNA
3241 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL" ONESTI

1869 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1870 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

2416 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2413 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

2414 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

LICEUL
TEHNOLOGIC
FAGET

2417 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

1370 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

1374 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

PALATUL COPIILOR BACAU

1171

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NAIONAL "VASILE


ALECSANDRI" BACAU

BACU

LICEUL TEHNOLOGIC
1301 RCHITOASA RURAL RCHITOASA RACHITOASA
LICEUL TEHNOLOGIC
PODU
PODU
"ALEXANDRU VLAHUTA"
1486 TURCULUI
RURAL TURCULUI
PODU TURCULUI
1871 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL "MIHAI EMINESCU"


BACAU

1962 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

LICEUL TEORETIC "SPIRU


HARET" MOINESTI

2118

FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2122 FGET

GHIMERURAL FGET

LICEUL TEHNOLOGIC FAGET

2125 FGET

GHIMERURAL FGET

2543 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL
TEHNOLOGIC
COLEGIUL
NATIONAL FAGET
"DIMITRIE CANTEMIR"
ONESTI

2604 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEOLOGIC
"FERICITUL IEREMIA" ONESTI

ORA TRGU
2632 TRGU OCNA URBAN OCNA
ORA TRGU
2640 TRGU OCNA URBAN OCNA

LICEUL TEHNOLOGIC TARGU


OCNA
COLEGIUL NATIONAL
"COSTACHE NEGRI" TIRGU
OCNA

3224 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1

3243 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL NATIONAL
"GRIGORE MOISIL" ONESTI

3343 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

3389 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

COLEGIUL SPORTIV "NADIA


COMANECI" ONESTI

3445 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

2422 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL NATIONAL DE
ARTA "GEORGE APOSTU"
BACAU

3367 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL


SALIGNY"
BACAU
LICEUL TEHNOLOGIC

PODU
1488 TURCULUI

PODU
RURAL TURCULUI

"ALEXANDRU VLAHUTA"
PODU TURCULUI

1827 BUHUI

COLEGIUL TEHNIC "ION


URBAN ORA BUHUI BORCEA" BUHUSI

MUNICIPIUL
URBAN BACU
ORA
2724 DRMNETI URBAN DRMNETI
3210 BACU

CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA NR 1
LICEUL TEHNOLOGIC
DARMANESTI

2734 MOINETI

MUNICIPIUL
URBAN MOINETI

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE


COBALCESCU"MOINESTI

2970 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2971 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

2972 ONETI

MUNICIPIUL
URBAN ONETI

LICEUL TEHNOLOGIC ONESTI

3330 BACU

MUNICIPIUL
URBAN BACU

COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICATII "N.VASILESCUKARPEN" BACAU

3344 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

3345 SASCUT

RURAL SASCUT

LICEUL TEHNOLOGIC
"JACQUES M. ELIAS" SASCUT

NIVEL

DISCIPLINA

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU ACTIVITATI DE PREASOCIATE)
PROFESIONALIZARE

Alte discipline

Ore Ore
tr.co optio
mun nale

20

COMNETI +
ONETI

CLS.IX IN
FUNCTIE DE
ORIENTARILE
C.O.S.P BACU

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU ACTIVITATI DE PREASOCIATE)
PROFESIONALIZARE

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU ACTIVITATI DE PREASOCIATE)
PROFESIONALIZARE

13

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU ACTIVITATI DE PREASOCIATE)
PROFESIONALIZARE

15

LICEAL

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

18

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

12

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

18

18

11

14

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA
AGRICULTURA,
HORTICULTURA

LICEAL

AGRICULTURA,
HORTICULTURA

LICEAL

Detalii post

LICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI
TURISM / ALIMENTATIE
PUBLICA
ALIMENTATIE PUBLICA SI

12

LICEAL

TURISM / ALIMENTATIE
PUBLICA
ALIMENTATIE PUBLICA SI

17

LICEAL

TURISM / ALIMENTATIE
PUBLICA
ALIMENTATIE PUBLICA SI

LICEAL

TURISM / ALIMENTATIE
PUBLICA

18

LICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI
TURISM / ALIMENTATIE
PUBLICA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI
TURISM / ALIMENTATIE
PUBLICA

LICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI
TURISM / TURISM

15

LICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI
TURISM / TURISM

0
DEMISIE
TITULAR
CHELARU
ELENA,
ADRESA NR.
1235/19.02.2016

LICEAL

ALIMENTATIE PUBLICA SI
TURISM / TURISM

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

ANSAMBLU ORCHESTRAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

ARTA VOCALA - CANTO

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

ARTA VOCALA - CANTO

MUZICA DE
CAMERA-3 ORE
CLUBUL
COPIILOR
MOINETI

MUZICA DE
CAMERA

PALATELE
COPIILOR

ATELIERUL FANTEZIEI

18

LICEAL

BIOLOGIE

13

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

10

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

LICEAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

LICEAL

BIOLOGIE

LICEAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

10

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

18

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

11

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

CCC CASERU
NICOLETA
31.08.2017

SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SCOALA
COSNEA

CCC PANA LA
23.02.2017

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

LICEAL

BIOLOGIE

19

LICEAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

18

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

18

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

simultan

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

15

TCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

LICEAL

BIOLOGIE

LICEAL

BIOLOGIE

SC GIM
RACAUTI

1 ora la SC 7 TG
OCNA

LICEAL

BIOLOGIE

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

BIOLOGIE

PROVENIT DIN
2726

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

PROVINE DIN
1229

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

PROVINE DIN
1977

LICEAL

BIOLOGIE

PROVINE DIN
1804

GIMNAZIAL

BIOLOGIE

12

PENSIONAR
REVIZUIBIL
GROZA
TIBERIU,
ADRESA NR.
1394/22.02.2016

LICEAL

BIOLOGIE

PROVINE DIN
1798
PRETRANSFER
ENACHE
ADRESA
NR.912/21.03.20
16

LICEAL

BIOLOGIE

16

LICEAL

BIOLOGIE - STIINTE

LICEAL

BIOLOGIE - STIINTE

LICEAL

BIOLOGIE - STIINTE

LICEAL

BIOLOGIE - STIINTE

10

GIMNAZIAL

CHIMIE

14

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

BIO-4 ORE,
STIINTE-2 ORE

STIINTE-4 ORE

LA SCOALA
GIMNZIALA
SATU NOU

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

CCC CASERU
PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

CHIMIE

din care 4 la SC.


ION IONESCU
DE LA BRAD

GIMNAZIAL

CHIMIE

4 CHETRIS + 4
TAMASI

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

12

GIMNAZIAL

CHIMIE

12

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE STRUCTURI

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

12

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

LICEAL

CHIMIE

14

LICEAL

CHIMIE

PROVINE DIN
1810

LICEAL

CHIMIE

PROVINE DIN
1164

PRETRANSFER
BUSTEAGA
ADRESA
NR.1442/24.03.2
016

LICEAL

CHIMIE

GIMNAZIAL

CHIMIE

PRETRANSFER
NISTOR.
ADEVERINTA
NR.
410/23.03.2016

LICEAL

CHIMIE - FIZICA

19

CHI-15 ORE.
FIZ-4 ORE

GIMNAZIAL

CHIMIE - FIZICA

18

LICEAL

CHIMIE - FIZICA

19

PRETRANSFER
STRIMBEI
ADRESA
NR.710/26.04.20
16
CHI-12 ORE,
FIZ-6 ORE/
PRETRANSFER
UNGUREANU
ADRESA
NR.1053/28.03.2
016

GIMNAZIAL

CHIMIE - FIZICA

18

LICEAL

CHIMIE - STIINTE

LICEAL

CHIMIE - STIINTE

15

LICEAL

CHIMIE INDUSTRIALA

ISG

POSTLICEAL

COMUNICARE
PROFESIONALA

POSTLICEAL

COMUNICARE
PROFESIONALA
COMUNICARE

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PROFESIONALA IN LIMBA
MODERNA
(ENGLEZA)
COMUNICARE

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PROFESIONALA IN LIMBA
MODERNA (FRANCEZA)

FINANTARE
BENEFICIARI

LICEAL

CONSTRUCTII SI LUCRARI
PUBLICE / CONSTRUCTII

LICEAL

CONSTRUCTII SI LUCRARI
PUBLICE / CONSTRUCTII
CONSTRUCTII SI LUCRARI
PUBLICE / CONSTRUCTII

LICEAL

CONSTRUCTII SI LUCRARI
PUBLICE
/ CONSTRUCTII
CONSTRUCTII
SI LUCRARI

LICEAL

PUBLICE / INSTALATII
PENTRU
CONSTRUCTII
CONSTRUCTII
SI LUCRARI

18

LICEAL

PUBLICE / INSTALATII
PENTRU
CONSTRUCTII
CONSTRUCTII
SI LUCRARI

LICEAL

PUBLICE / INSTALATII
PENTRU
CONSTRUCTII
CONSTRUCTII
SI LUCRARI

LICEAL

PUBLICE / INSTALATII
PENTRU CONSTRUCTII

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

COREPETITIE

LICEAL DE ARTA CROCHIURI

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

contine ore pt
obligatia de
norma a
directorului

NESOLUTIONA
RE INTREGIRE
DE NORMA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

PJ+STRUCTURI

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

PJ+STRUCTURI

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

2 CHETRIS + 2
ORE TAMASI

REZERVAT
OBLIGATIE DE
PREDARE
DIRECTOR

SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS-2 ORE

SC SAUCESTI 3 ORE, SC
SIRETU - 2,
REZERVATE
OBLIGATIE
PREDARE
DIRECTOR

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

GIMNAZIAL

CULTURA CIVICA

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CLASIC

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CLASIC

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CLASIC

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CLASIC

ISTORIE

18

ADRESA NR.
1519/25.02.2016

LA SC.
RADOAIA

3+2 ore

SUB REZERVA
CONSTITUIRII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CONTEMPORAN

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CONTEMPORAN

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CONTEMPORAN

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CONTEMPORAN

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

DANS CONTEMPORAN

18

PALATELE
COPIILOR

DANS CONTEMPORAN /
MODERN

18

GIMNAZIAL DE
ARTA

DESEN

LICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE
SPECIALITATE (TEOLOGIE
ROMANO-CATOLICA)

LICEAL

DISCIPLINE TEOLOGICE DE
SPECIALITATE (TEOLOGIE
ROMANO-CATOLICA)

LICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
COMERT
SI SERVICII
ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,

LICEAL

COMERT SI SERVICII /
COMERT
SI SERVICII
ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,

22

19

LICEAL DE ARTA DESEN PROIECTIV

LICEAL

LICEAL

LICEAL

COMERT SI SERVICII /
COMERT SI SERVICII
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

CLUBUL
COPIILOR
MOINETI

2 ORE PIP
EC.ADM.COM./C
OM.SI SERV.

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA

ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII /
ECONOMIC, ADMINISTRATIV,
POSTA

18

18

12

10

ORE PIP
ECONOMIC
PENTRU
PROFESORUL
DE
SPECIALITATE
CF.
CURRICULEI

TCC PANA LA
25.01.2017

ORE DE PIP
PREDATE DE
PROFESORUL
DE
SPECIALITATE
CONFORM
CURRICULEI
SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

ECONOMIE APLICATA

LICEAL

ECONOMIE APLICATA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

11

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

EDUCATIE
ANTREPRENOR
IALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA ECONOMIE APLICATA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA ECONOMIE APLICATA

10

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA ECONOMIE APLICATA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA ECONOMIE APLICATA

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA ECONOMIE APLICATA

18

LICEAL

ECONOMIE; EDUCATIE
ANTREPRENORIALA ECONOMIE APLICATA

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SOCIOLOGIE,
STIINTE
SOCIALE,
PSIHOLOGIE

18

ECONOMIE-6
ORE, EC.
APLICATA-2
ORE.
CONSILIERE SI
ORIENTARE-2
ORE

13+2+1+2 ORE

TCCC HERCIU
PANA LA
01.09.2017. SI
PENTRU NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

ORE LA CLASE
DE SIMULTAN.
NIVEL PRIMAR
SC. LIPOVA - 3
ORE. SC.
VALEA
CASELOR - 5
ORE

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

pentru nivel
primar

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

16

NIVEL PRIMAR
IN STRUCTURI
FRUMUSELU
GLAVANESTI
MUNCELU

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

SC. DEALU
PERJULUI,
TARNITA, TAULA

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

14

NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

CCC PANA LA
11.2016

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

SC. GIM.
SOHODOR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SOHODOR

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

14

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

DOAR PENTRU
NIVEL PRIMAR

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SC. CABESTI-4
ORE, SC. SIRBI2 ORE, SC. NR.
2-2 ORE

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

14

CONTINE SI
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

NIVEL PRIMAR/
STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

13

CCC GHERCA
PANA LA
31.08.2017

LA SC. ION
IONESCU DE LA
BRAD

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PRIMAR

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

16

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

NIVEL PRIMAR
GALBENI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LA NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

13

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

LA NIVEL
PRIMAR. SC.
NAZARIOAIA-2
ORE, SC.
DADESTI-2
ORE, SC.
GHILAVESTI-2
ORE, SC.
"VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS-4 ORE
NIVEL PRIMAR/
ORE TIT. FARA
INTREG.

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

11

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PENTRU NIVEL
PRIMAR
SIMULTAN. SUB
REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

10

SPECIAL
(DEFICIENTE
MODERATE SAU
USOARE)
EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

13

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

CONTINE SI
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

CCC PANA
31.12.2017

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

16

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

NIVEL PRIMAR

NIVEL
PRIMAR/SUB
REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE/
STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

10 ORE LA
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

NIVEL PRIMAR,
STRUCTURA

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

PRIMAR

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

13

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

13

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SC. CUCUIETI.
ARE SI NIVEL
PRIMAR

SCHINENI - 4
ORE, SERBESTI
- 4 ORE,
SIRETU - 10
ORE

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SIRETU - 3,
SAUCESTI - 2,
BOGDAN VODA
-2

TCC pana la
29.12.2016

SCOLILE
PRIMARE
BRAD,
MARASTI,
FRUNTESTI,
VALEA BOTULUI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

14

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PRIMAR

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SC GIM TUTA
SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

14

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PENTRU NIVEL
PRIMAR

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

13

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SUB REZERVA
REALIZ.
PLANULUI DE
SCOLARIZ. CLASA
PREGATITOARE
LA NIVEL
PRIMAR (10 LA
SC PRIMARA
GUTINAS, 2
ORE LA SC GIM
NR 1
NEGOIESTI)

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

14

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

EDUCATIE
TEHNOLOGICA

PROPUS
PENTRU
INTREGIRE
NORMA
NESOLUTILONA
T, CONF. ART.
24. ALIN. 7

PENTRU NIVEL
PRIMAR

19

EDT-2 ORE.
TCC PANA LA
04.04.2017
CONFORM
ADRESEI
2927/15.04.2927

19

ORE SI LA
NIVEL PRIMAR
SC. VALEA
MICA. PENTRU
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

0
4 ore simultan
gimnaziu; 6 ore
simultan primar

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

ORE SI LA
STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SC GIM NR 1
VALEA SEACA,
SC NR 2 VALEA
SEACA

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

2 ore la SC 7 TG
OCNA

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

11

LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PROVINE DIN
2944

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

PROVINE DIN
2479
PRETRANSFER
CIOBANU. ADR.
147/29.03.2016

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

LICEAL

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

19

18

PRETRANSFER
MUSAT. ADR.
494/23.03.2016

PRETRANSFER
STAN. ADR.
839/29.03.2016
ARE SI ORE
PENTRU NIVEL
PRIMAR.
PRETRANSFER
GHERGHISAN.
ADR.
586/21.03.2016

GIMNAZIAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

18

CLUBURI
SPORTIVE
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:


PREGATIRE SPORTIVA DE
SPECIALITATE

18

CLUBURI
SPORTIVE
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:


PREGATIRE SPORTIVA DE
SPECIALITATE

18

CLUBURI
SPORTIVE
SCOLARE

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:


PREGATIRE SPORTIVA DE
SPECIALITATE

18

VOCATIONAL
LICEAL

EDUCATIE FIZICA SI SPORT:


PREGATIRE SPORTIVA DE
SPECIALITATE

12

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

12

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

CONTINE ORE
LA STRUCTURA
SCAOALA
GIMNAZIALA
FULGERIS

SC. LIPOVA - 3,5


ORE, SATU NOU
- 2 ORE,
MILOSU - 3,5
ORE

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

11

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

10

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

PJ+STRUCTURI

PJ+STRUCTURI

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

3 LA SC. ION
IONESCU DE LA
BRAD

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

4 CHETRIS + 3
TAMASI

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

ADRESA NR.
1516/25.02.2016

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

0,5

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GALBENI

LA SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

10

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

10

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

11

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

11

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

13

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

PENTRU NIVEL
GIMNAZIAL

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SC.
SOLONT+CUCU
IETI

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE
VIZUALA

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

10

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

SIRETU - 3,
SAUCESTI - 5

TCC pana la
08.08.2017

4 ORE LA SC
GIM TUTA

LA PJ +
STRUCTURI

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

3 ORE PROVIN
DIN
PRETRANSFER
HAGIUMA
GABRIEL

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

TCCC PANA LA
08.09.2017

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE
PLASTICA

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

13

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

12

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

12

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR
GIMNAZIU /
PRIMAR

TCCC PANA LA
08.09.2017

EDUCATIE
PLASTICA - 0,5.
MODIFICAT
PRIN ADRESA
ADRESA NR.
1513/25.02.2016.

TCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

16

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

10

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

SC GIM ORBENI
+ SC GIM
SCURTA

1 ora la SC 7 TG
OCNA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

PROVINE DIN
1825

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

PROVINE DIN
1284

PRETRANSFER
NEGREA
ADRESA
NR.1169/29.03.2
016

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

EDUCATIE
ARTISTICA

17

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA

17

PRETRANSFER
DRAGHICI
ADRESA
NR.163/16.03.20
16

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

PROVINE DIN
1991
PRETRANSFER
MUNTEANU
ADRESA
NR.404/21.03.20
16

GIMNAZIU /
PRIMAR

EDUCATIE MUZICALA

LICEAL

EDUCATIE MUZICALA EDUCATIE ARTISTICA

17

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

0
SC. LIPOVA - 3,5
ORE, SATU NOU
- 2 ORE,
MILOSU - 3,5
ORE

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

PJ+STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

13

PJ+STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

CCC GHERCA
PANA
31.08.2017

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

4 ORE LA SC.
ION IONESCU
DE LA BRAD

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

3 CHETRIS + 2
TAMASI

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

3,5

LA SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS-3,5 ORE

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

CCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

CCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

19

8 ORE LA LIC
TEHNOLOGIC
DARMANESTI.
CF. ADR.
1436/27.04.2016
LA LICEUL
TEHNOLOGIC
DARMANESTI
SUN 7 ORE
GIMNAZIU+1
ORA CICLUL
INFERIOR

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

13

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

ADRESA NR.
1515/25.02.2016

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SIRETU - 3,
SAUCESTI - 2

SC GIM TUTA

TCCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

12

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

10

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

TCC PANA LA
31.08.2017

SC GIM ORBENI
+ SC GIM
SCURTA

PROVINE DIN
1188

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

PROVINE DIN
1368

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

PROVINE DIN
2483

GIMNAZIAL

EDUCATIE PLASTICA

PROVINE DIN
1309

PRETRANSFER
CIUCHE
ADRESA
NR.776/18.03.20
16

PRETRANSFER
CIOBANU
ADRESA
NR.1134/21.03.2
016

10

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL
LICEAL
LICEAL

EDUCATIE PLASTICA

EDUCATIE PLASTICA
EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA
EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA

EDUCAIE
MUZICAL-1
ORA

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA

11

PENTRU NIVEL
GIMNAZIAL

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA

15

TCCC PANA LA
24.07.2017

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE VIZUALA

PENTRU NIVEL
GIMNAZIAL
SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

EDUCATIE PLASTICA EDUCATIE PLASTICA


VIZUALA EDUCATIE

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA EDUCATIE ARTISTICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

18

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

SPECIAL
(DEFICIENTE
MODERATE SAU
USOARE)
EDUCATIE TEHNOLOGICA

SPECIAL
(DEFICIENTE
MODERATE SAU
USOARE)
EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

11

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

MATEMATICA

17

4 CHETRIS + 4
TAMASI+ 4
TRAIAN+6
SECUIENI.
ADRESA
3083/25.04.2016

LA SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

4 ORE
MATEMATICA LA
SCOALA
COSNEA, 1 ORA
OPTIONAL TIC

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE/
STRUCTURI

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

SC SIRETU

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

13

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

5 ORE LA SC
GIM TUTA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

TCCC PANA LA
31.08.2017. ORE
SI LA SC.
RADOAIA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

11

TCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

2 ore simultan

SC GIM ORBENI
+ SC GIM
SCURTA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

PROVINE DIN
2238

PRETRANSFER
PAVEL ADRESA
NR.268/24.03.20
16
PRETRANSFER
BEJAN ADRESA
NR.307/25.03.20
16

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

OPTIONAL - TIC 8

GIMNAZIAL

EDUCATIE TEHNOLOGICA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA

EDUCATIE
ARTISTICA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA

14

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA EDUCATIE ARTISTICA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA EDUCATIE ARTISTICA

LICEAL

EDUCATIE VIZUALA EDUCATIE ARTISTICA

20

LICEAL

SPECIAL
PRESCOLAR

EDUCATIE VIZUALA EDUCATIE ARTISTICA


EDUCATOARE/EDUCATOR;
INSTITUTOR PENTRU
INVATAMANTUL SPECIAL
PRESCOLAR; PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
SPECIAL PRESCOLAR

1 ora la SC 7 TG
OCNA

PRETRANSFER
CICUHE
ADRESA
NR.551/10.03.20
16

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

GPP LETEA

25

GPP LETEA

25

GPP LETEA

25

GPP LETEA

25

GPN NR. 20

25

GPN NR. 20

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

GPN BAIMAC

25

GPN
ANTOHESTI

25

GPN PADURENI

25

GPN LIPOVA

25

GPN VALEA
HOGII

25

GPN
FRUMUSELU
NR.2

25

GPN MUNCELU

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

GPN TARNITA

25

GPN STEFANITA

25

25

25

25

25

25

25

TCCC PANA LA
20.11.2017

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

CCC PANA LA
20.05.2017

25

GPN TEPOAIA

GPN
POIANA+CHETR
ENI

STRUCTURA
SLOBOZIA
NOUA

25

PENSIONAR
REVIZUIBIL
PANA LA
04.10.2016

25

25

CCC PANA LA
31.08.2017

25

GPN HORGESTI

25

SOHODOR

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

SOHODOR
25

25

25

25

25

25

25

GPP RAZA DE
SOARE

25

GPP RAZA DE
SOARE

25

GPP RAZA DE
SOARE

SOHODOR

SOHODOR

CCC TITULAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

GPP RAZA DE
SOARE

25

CCC PANA LA
31.08.2017

TCCC PANA LA
31.08.2017. GPP
RAZA DE
SOARE

25

LA STRUCTURA
GRADINITA NR.
1

25

LA STRUCTURA
GPP

LA STRUCTURA
GRADINITA NR.
34

25

PENSIONAR
REVIZUIBIL
PANA
16.10.2016

25

25

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

25

25

TCC pana pe
05.apr.2017

PENSIONAR
REVIZUIBIL
PANA LA
27.07.2017

25

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE.

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

HUTU

25

STRUCTURA
HARLESTI

25

CCC PANA
20.07.2017

25

25

25

25

GPN
BARTASESTI

25

GPN BOTESTI

25

GPN BIBIRESTI

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

GPN GARLA
ANEI

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

25

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

25

25

25

25

25

25

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

GLODISOAREL
E

25

GPN
GHILAVESTI

25

GPN
GODINESTII DE
JOS

25

GPN NR. 3
ORBIC

25

LA GPN
VLADNIC

25

GPN NANESTI

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

GPN VLADNIC 2

25

GPN BARNA

25

GPN VALENI

25

25

25

25

TCCC PANA LA
31.03.2017

25

la GPN NR. 3 bis


- structura

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

25

TCCC PANA LA
27.07.2017

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

SC. RACHITIS

25

CAUIA

25

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE/
SCHITU
FRUMOASA

25

STRUCTURA

25

25

25

25

25

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GPN NR.2
MRGINENICONFORM.ART.
42 DIN LEGEA
269-2003

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

STRUCTURA

25

PENSIONAR
REVIZUIBIL

25

GPN SIRETU

25

TCCC PANA LA
07.09.2017

25

25

25

25

TCC pana la
01.04.2017

TCC pana la
08.10.2016

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

GPN TG
TROTUS

25

GPN VIISOARA

25

SUB REZERVA
INFIINTARII
GRUPELOR CU
PROGRAM
PRELUNGIT

25

SUB REZERVA
INFIINTARII
GRUPELOR CU
PROGRAM
PRELUNGIT

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

LA GPN SATUNOU

25

LA GPN BAHNA

25

25

25

25

25

LA GPN
GUTINAS

25

LA GPN
RADEANA

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

GPN NR 2
VIISOARA

25

25

25

25

25

25

GPN CAIUTI

25

GPN HELTIU

25

GPN POPENI

25

GPN BLIDARI

GPN NR 2
VIISOARA

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

25

GPN RADOAIA

25

GPN RADOAIA

25

GPN BORSANI

25

GPN
TAMASOAIA

25

GPN
TAMASOAIA

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

GPN BALCA

25

REZOLVAREA
RESTRANGERII
DE ACTIVITATE
LA NIVELUL
UNITATII
SCOLARE. SC.
TEMELIA

25

GPN PALTINATA

25

GPN
DUMBRAVA

25

25

25

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

25

25

GPN SCURTA
NR 1

25

GPN NR 2
SCURTA

25

GPN GASTENI

25

GPN FUNDU
RACACIUNI

TCC pana la
31.08.2017

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

GPN CIUCANI

25

GPN NR 3
VALEA SEACA

25

GPN NR 2
VALEA SEACA

25

25

25

25

25

25

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

25

CCC PANA LA
DATTA DE
31.08.2017

25

25

25

25

25

24

25

25

DECES
TITULAR/GPN
BOGDAN VODA/
ADRESA NR.38
DIN 1650
02.03.2016

TCC TITULAR.
ADRESA NR.
1721/7.03.2016.

PRETRANSFER
MIHAILA. ADR.
630/21.03.2016

PRETRANSFER
CHELARIU.
ADR.
774/29.03.2016

PRETRANSFER
TROFOR. ADR.
405/24.03.2016

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRETRANSFER
AILINCAI. ADR.
1133/21.03.2016

PRETRANSFER
MUNTEANU.
ADR.
843/22.03.2016

PRETRANSFER
VASILIU. ADR.
331/10.03.2016

PRETRANSFER
DIACONU. ADR.
1381/30.03.2016

PRETRANSFER
NAPA. ADR.
535/24.03.2016

PRETRANSFER
HANGANU.
ADR.
399/29.02.2016

PRETRANSFER
GHEORGHIU.
ADR.
892/16.03.2016

PRETRANSFER
BUCOVINEANU.
ADR.
520/29.03.2016

GRUPA
COMBINATA.
PRETRANSFER
GASPAR. ADR.
328/25.03.2016

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)
EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

PRETRANSFER
ANTONIE. ADR.
995/26.02.2016

PRETRANSFER
MATEI. ADR.
637/21.03.2016

PRETRANSFER
PURICE. ADR.
204/28.03.2016

PRETRANSFER
MIHALACHE.
ADR.
414/16.03.2016

PRETRANSFER
SION. ADR.
81/30.03.2016

PRETRANSFER
PETREA
CORINA. ADR.
468/23.03.2016

PRETRANSFER
BLAJ. ADR.
325/22.03.2016

CONFORM
ADRESEI
2530/30.03.2016

TCC PANA LA
15.04.2018
CONFORM
ADRESEI
2852/13.04.2016

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRESCOLAR (IN LIMBA
ROMANA)

LICEAL

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

PRETRANSFER
ROHRMANN.
ADEVERINTA
NR.
520/26.04.2016

25

PRETRANSFER
HANGANU.
ADEVERINTA
NR.
S/493/25.03.201
6

14

25

LICEAL

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

LICEAL

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

LICEAL

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

PENTRU
MODULUL
TEHNOLOGII
GENERALE
MECANICE

DECES
TITULAR
ADRESA
NR.1851/14.03.2
016

LICEAL

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA
FILOSOFIE; LOGICA,

18

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE

LOGICA - 4ORE

LICEAL

FILOSOFIE; LOGICA,
ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

1 ORA DE
LOGICA

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE

LICEAL

FILOSOFIE; LOGICA,
ARGUMENTARE SI
COMUNICARE
FILOSOFIE; LOGICA,

LICEAL

ARGUMENTARE SI
COMUNICARE

1 ora la SC 7 TG
OCNA

LICEAL

FILOSOFIE; LOGICA,
ARGUMENTARE SI
COMUNICARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

FILOSOFIE,
LOGICA,
ARGUMENTARE
-10 ORE,
PSIHOLOGIE-1
ORA,
ECONOMIE-4
ORE,
SOCIOLOGIE-2
ORE, EDUCATIE
ANTREPRENOR
IALA-1 ORA

3+3 ORE

LICEAL

ECONOMIE,
SOCIOLOGIE,
FILOSOFIE; LOGICA,
EDUCATIE
ARGUMENTARE SI
ANTREPRENOR
COMUNICARE
PSIHOLOGIE
IALA
18
FILOSOFIE; LOGICA,
ARGUMENTARE SI
COMUNICARE - PSIHOLOGIE
6
FILOSOFIE; LOGICA,
ARGUMENTARE SI
COMUNICARE - PSIHOLOGIE
-ARGUMENTARE
STUDII SOCIALE
10
SI

LICEAL

COMUNICARE SOCIOLOGIE

LICEAL
LICEAL

0
0

GIMNAZIAL

FIZICA

12

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

10

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

10

GIMNAZIAL

FIZICA

CONTINE ORE
LA STRUCTURA
SCOALA
GIMNAZIALA
FULGERIS

PENTRU
OBLIGATIE
NORMA
DIRECTOR

GIMNAZIAL

FIZICA

12

LICEAL

FIZICA

18

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

18

LICEAL

FIZICA

18

LICEAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

10

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

PJ+STRUCTURI

STRUCTURA

GIMNAZIAL

FIZICA

4 ORE LA SC.
ION IONESCU
DE LA BRAD

GIMNAZIAL

FIZICA

10

4 CHETRIS + 6
TAMASI

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

LA SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS

LICEAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

20

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

16

LICEAL

FIZICA

11

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

12

GIMNAZIAL

FIZICA

10

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

12

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LA SC GIMN.
ION CREANGA
BOLATAU.
MODIFICARE
PRIN ADRESA
NR
1518/25.02.2016

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SIRETU - 6,
SAUCESTI - 2

GIMNAZIAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

12

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

18

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

10

GIMNAZIAL

FIZICA

10

GIMNAZIAL

FIZICA

SC GIM TUTA

SC SATU-NOU +
SC NICORESTI

SC GIM ORBENI
+ SC GIM
SCURTA

GIMNAZIAL

FIZICA

LICEAL

FIZICA

PROVINE DIN
2623

GIMNAZIAL

FIZICA

PROVINE DIN
2523

GIMNAZIAL

FIZICA

GIMNAZIAL

FIZICA

PROVINE DIN
1972

LICEAL

FIZICA

PROVINE DIN
2605

PRETRANSFER
FARAMA
ADRESA
NR.667/28.03.20
16

LICEAL

FIZICA

18

LICEAL

FIZICA

18

PRETRANSFER
CAPSA ADRESA
NR.1038/21.03.2
016

LICEAL

FIZICA

PRETRANSFER
DREGHICI
SC. MILOSU
FIZ-6 ORE. SC.
MILOSU CHI-4
ORE. SC.
LIPOVA FIZ-4
ORE. SC.
LIPOVA CHI-4
ORE.

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

18

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

18

10+8/
STRUCTURI

LICEAL

FIZICA - CHIMIE

FIZ-7 ORE, CHI2 ORE

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

18

FIZ-12 ORE,
CHI-6 ORE. ARE
ORE SI LA SC.
CUCUIETI

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

4+4

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

18

FIZ-14 ORE,
CHI-4 ORE

GIMNAZIAL

FIZICA - CHIMIE

16

PRETRANSFER
NISTOR. FIZICA
10+ CHIMIE 6

GIMNAZIAL

FIZICA - MATEMATICA

18

FIZ-10 ORE
MATE-8 ORE
5+4 ELIBERATE
PRIN
PRETRANSFER
BUSTEAGA
ADRESA
NR.24.03.2016

LICEAL

FIZICA - STIINTE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

14

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

13

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

12

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

EDUCATIE
MUZICALA

SC GIMNAZIALA
NR.1 BUDA

CCC GHERCA
MIRELA PANA
LA 31.08.2017

TCCC PANA LA
08.10.2016.
EDUCATIE
MUZICALA- 1
ORA

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

CHIMIE

14

GEOGRAFIE 9
ORE LA SC.
GIM. CORNII DE
SUS (DIN CARE
2 ORE CDS)+ 7
ORE
GEOGRAFIE
(DIN CARE 2
CDS) LA SC.
GIM.
HURUIEST+ 2
CHIME TC. LA
SC. GIM.
HURUIESTI
ADRESA NR.
3149/27.04.2016
LA SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

18

LICEAL

GEOGRAFIE

18

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

TCCC PANA LA
07.12.2016
SCOALA
COSNEA

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
(CLASA a IX-a
COREGRAFIE)

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

SC SIRETU

LICEAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

16

LICEAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

16

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

20

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

LICEAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

10

7 ORE LA SC
GIM ONCESTI

5 ORE LA SC
GIM HAGHIAC

TCCC PANA LA
08.10.2016

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

15

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

PROVINE DIN
3135
PROVINE DIN
1679
PRETRANSFER
RATA. ADR.
3113/25.04.2016

LICEAL

GEOGRAFIE

18

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

18

1 ora la SC 7 TG
OCNA

PRETRANSFER
DUMITRU
ADRESA
NR.265/24.03.20
16

PRETRANSFER
SALARU
ADRESA
NR.464/28.03.20
16

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

17

PRETRANSFER
VASLUIANU
ADRESA
NR.378/16.03.20
16

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE

18

ADRESA
3145/27.04.2016.

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE - ISTORIE

18

TCCC PANA LA
15.02.2017

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE - ISTORIE

1 ora istorie

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE - LIMBA
ENGLEZA

17

CCC PANA LA
11.11.2016

GIMNAZIAL

GEOGRAFIE - LIMBA
FRANCEZA

18

LICEAL

INFORMATICA

LICEAL

INFORMATICA
INFORMATICA TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

INTERDEPENDENTE
FUNCTIONALE IN RELATIA
LICEAL DE ARTA OM - FORMA - AMBIENT

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

18

SC. LIPOVA
GEO-5 ORE, SC.
MILOSU GEO-5
ORE, SC. SATU
NOU GEO - 3
ORE, SC.
MILOSU LFR-5
ORE

provine din 2455

CONTINE ORE
LA STRUCTURA
SCAOALA
GIMNAZIALA
FULGERIS

SIMULTAN I-IV
SCOALA
PRIMARA
BAIMAC

18

SCOALA
PRIMARA
ANTOHESTI
SIMULTAN I-IV

18

18

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

SC. MILOSUCLS a IV-a

18

SC. VALEA
CASELOR

18

SC. VALEA
CASELOR.
SIMULTAN

18

SC. MILOSU

18

SC. SATU NOU.


SIMULTAN

18

SC. VALEA
HOGII.
SIMULTAN

18

MUNCELU

18

SC. TAULA

18

18

SC. DEALU
PERJULUI

18

STEP BY STEP

18

TCC PANA LA
31.08.2017

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

TCC PANA LA
01.FEB.2017

18

TCCC PANA LA
NOIEMBRIE
2017

18

18

18

STRUCTURA
SLOBOZIA
NOUA

18

18

18

18

18

SOHODOR

18

SOHODOR

18

SC. SOHODOR

18

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

SC. PADURENI.
SIMULTAN

18

SC. PADURENI.
SIMULTAN

18

18

SC GIMNAZIALA
NR. 1 BUDA
(TCC PANA LA
31.AUG.2017)

18

ARINI

18

18

18

STRUCTURI

18

STRUCTURI

18

STRUCTURI

18

STRUCTURI

18

STRUCTURI

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

BIBIRESTI

18

VIFORENI

18

BARTASESTI

18

BARTASESTI

18

BIBIRESTI NR.2

18

BARTASESTI

18

TCCC PANA LA
31.08.2017

18

18

18

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

FURNICARI

18

GALBENI

18

TAMASI NR.1

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18
FRANCEZA+ED
UCATIE
FIZICA+RELIGIE
ROMANOCATOLICA
21

SC. LARGUTA.
NENAVETABIL

18

CLASA
PREGATITOARE
/SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

18

SCOALA
GHERDANA

18

SCOALA
TATARASTI

18

IN CONDITIILE
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

18

18

LA SC. DADESTI

18

SC.
NAZARIOAIA

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

0
SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

18

18

18

18

GRUPA
STEFANITA

18

TCCC PANA LA
02.11.2016

18

LA SC. ORBIC

18

SC. BARNA

18

SC. VALENI

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LA SC.
BOGDANESTI.
SIMULTAN

18

18

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

SC.
BOGDANESTI.
SIMULTAN. SUB
REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

incadrare la plata
cu ora la A doua
sansa - sub
rezerva
constituirii clasei

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
LA SC. NR. 4
COMANESTI

18

20

NEGULESTI

20

CAUIA

20

17

17

18

18

18

CCC PANA LA
8.07.2017

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

STRUCTURA

18

LUNCANI

18

18

18

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LA SC.
CUCUIETI.
SIMULTAN

18

PENSINAR
REVIZUIBIL
PANA LA
20.06.2017

18

18

18

18

SUB REZERVA
REALIZARII
CLASELOR
PREGATITOARE

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

SUB REZERVA
REALIZARII
CLASELOR
PREGATITOARE

18

TCC PANA LA
29.09.2016

18

SC PRIMARA
BRAD

18

SC PRIMARA
BRAD

18

18

SC PRIMARA
VALEA BOTULUI

18

SC PRIMARA
VALEA BOTULUI

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

18

18

18

18

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

PENSIONAR
REVIZUIBIL.
POST
DISPONIBIL
PANA LA
01.01.2017

18

SC GIM
PIRGARESTI

18

SC GIM
PIRGARESTI

18

SUB REZERVA
REALIZ
PLANULUI DE
SCOLARIZ CLASA
PREGATIT
NICORESTI

18

18

18

18

18

SC PRIMARA
GUTINAS

18

SC PRIM
GUTINAS

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

SC PRIM
GUTINAS

18

PENSIONAR
REVIZUIBIL
PANA LA
10.OCT.2016

18

18

18

18

18

TCCC PANA LA
25.02.2017

18

SUB REZERVA
REALIZ
PLANULUI DE
INVAT (CLASA
PREGATIT - SC
CAIUTI)

18

SC CAIUTI

18

SC CAIUTI

18

SC PRALEA

18

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

SC RACAUTI

18

SC RACAUTI

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
LA SC.
CORNATEL

18

18

SC. RADOAIA

18

SC. RADOAIA

18

SC. RADOAIA

18

TCCC PANA LA
31.08.2017

18

TCCC PANA LA
01.08.2017

18

SC PRIM BALCA

18

SC PRIM BALCA

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

SC PRIM
TAMASOAIA

18

SC. NR. 2
CLEJA

18

TCCC PANA LA
06.05.2017

18

SC. SOMUSCA

18

18

18

18

18

18

18

18

TCC PANA LA
31.08.2017

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

SIMULTAN

18

SIMULTAN

18

SC GIM GH
DOJA

18

SC GIM GH
DOJA

18

SC PRIMARA
NR 2

18

SC PRIMARA
NR 2

18

SC PRIMARA
NR 3

18

SC PRIMARA
CUCOVA

18

SC GIM NR 1
VALEA SEACA

18

SC GIM NR 1
VALEA SEACA

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

TCCC PANA LA
31.08.2017

CCC PANA LA
DATA DE
08.03.2018
ADRESA
NR.1742/08.03.2
016

PRETRANSFER
NICHIFOR
ADRESA
NR.653/29.03.20
16

PRETRANSFER
IANTSCHI
ADRESA
NR.447/14.03.20
16

PRETRANSFER
GABOR
ADRESA
NR.653/28.03.20
16

PRETRANSFER
TROFIN
ADRESA
NR.421/17.03.20
16/SUB
REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

18

18

18

18

PRETRANSFER
CONDREA
ADRESA
NR.426/22.03.20
16

PRETRANSFER
CIUBOTARU
ADRESA
NR.974/23.03.20
16

PRETRANSFER
TAZLAOANU
PETRUTA
ADRESA
NR.595/22.03.20
16

PRETRANSFER
FERARU
ADRESA
NR.325/22.03.20
16

PRETRANSFER
CHIRLIU
ADRESA
NR.1030/23.03.2
016

SCOALA
PRIMARA NR. 2
VALEA LUI ION/
PRETRANSFER
COLBIANU
ADRESA
NR.294/02.03.20
16

SCOALA
PRIMARA
DUMBRAVA SIMULTAN/
PRETRANSFER
URSU ADRESA
187/22.03.2016

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)
INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

18

18

18

18

18

18

SCOALA
PRIMARA
ZAPODIA.
SIMULTAN
(II+IV)/PRETRAN
SFER
TAZLAUANU
LUCIA ADRESA
NR.524/08.03.20
16

PRETRANSFER
PURGHEL
ADRESA
365/10.03.2016

SIMULTAN 2+4/
PRETRANSFER
VRANCEANU
ADRESA
NR.336/16.03.20
16

PRETRANSFER
BARBU ADRESA
NR.413/17.03.20
16

LA SCOALA
GIMNAZIALA
NR. 1 SCHITU
FRUMASA.
PENSIONAR
REVIZUIBIL
GABUREANU
ELISABETA
PANA LA
01.03.2017
CONFORM
ADRESEI
2850/13.04.2016

PRETRANSFER
DOBRIN.
ADEVERINTA
NR.
401/10.03.2016

PRETRANSFER
TILITA.
ADEVERINTA
NR.
894/25.03.2016

PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR/PROFESOR
PENTRU INVATAMANTUL
PRIMAR (IN LIMBA ROMANA)

18

ISTORIA ARHITECTURII /
ARTELOR AMBIENTALE /
LICEAL DE ARTA DESIGNULUI

LICEAL DE ARTA ISTORIA ARTEI

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

12

GIMNAZIAL

ISTORIA
ISTORIA BALETULUI
SI TRADITIILE
MINORITATII MAGHIARE ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

17

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

LICEAL

CULTURA
CIVICA

12

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

GIMNAZIAL

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

12

PRETRANSFER
NEAGU.
ADEVERINTA
NR.
466/04.04.2016

CONTINE ORE
LA STRUCTURA
SCOALA
GIMNAZIALA
FULGERIS

IST-6 ORE.
CULTURA
CIVICA-6 ORE

PJ+STRUCTURI

CULTURA
CIVICA-2 ORE

GIMNAZIAL

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

GIMNAZIAL

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

GIMNAZIAL

ISTORIE

13

DIN CARE
CULTURA
CIVICA 4 ORE

18

CULTURA
CIVICA-4 ORE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

14

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL
GIMNAZIAL

CULTURA
CIVICA

LA SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS

CULTURA
CIVICA-6 ORE.
PENTRU 12
ORE ISTORIE
SUB REZERVA
REALIZARII
CLASELOR

18

ISTORIE

ISTORIE

LA SCOALA
COSNEA
SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
(CLASA a IX-a
COREGRAFIE)

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE4+3/ADRESA
NR.1961/18.03.2
016

GIMNAZIAL

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

3+1

LICEAL

ISTORIE

10

LICEAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

19

LICEAL

ISTORIE

LICEAL

ISTORIE

12

GIMNAZIAL

SC RACAUTI

1 ora la SC 7 TG
OCNA

CCC DOLGOS
ANA MARIA

LICEAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

ISTORIE

ISTORIE

CULTURA
CIVICA

CULTURA
CIVICA

CULTURA
CIVICA

14+4 ORE/
PRETRANSFER
BURGHELEA
ADRESA
NR.636/18.03.20
16

14 ORE
ISTORIE+4 ORE
CULTURA
CIVICA
CONFORM
ADRESEI
2689/04.04.2016.
TCC PANA LA
10.07.2017

18

ISTORIE 14+
CC. 4.
PRETRANSFER
PRICOP.
ADEVERINTA
NR.
261/16.03.20106

18

18

GIMNAZIAL

ISTORIE

GIMNAZIAL

ISTORIE - GEOGRAFIE

10

5+5

GIMNAZIAL

ISTORIE - GEOGRAFIE

10

5+5

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

JAZZ-MUZICA USOARA

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

JAZZ-MUZICA USOARA

18

PALATELE
COPIILOR

JUDO

18

SPECIAL
PRIMAR

KINETOTERAPIE

16

SPECIAL
GIMNAZIAL

KINETOTERAPIE

16

SPECIAL
GIMNAZIAL

KINETOTERAPIE

11

SPECIAL LICEAL KINETOTERAPIE

SPECIAL LICEAL KINETOTERAPIE

16

ONETI SI
COMANETI

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

STRUCTURI

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

11

SC. MILOSU.
NIVEL PRIMAR
SI GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

PENTRU NIVEL
PRIMAR. SC.
TARNITA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

15

PRIMAR
SIMULTAN

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

20

CCC PANA LA
28.04.2017

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

19

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

16

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

15

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

10

NESOLUTIONA
REA INTREGIRII
DE NORMA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

CONTINE SI
ORE PENTRU
NIVEL PRIMAR

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

SC. CABESTI

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

SI LA NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

10

STRUCTURI

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

PENTRU NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

PENTRU NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

PENTRU NIVEL
PRIMAR
PENSIONAR
REVIZUIBIL
04.03.2017

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

20

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

NIVEL PRIMAR

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

CCC PANA LA
08.08.2017

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

16

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

PENTRU NIVEL
PRIMAR.
SIMULTAN. SUB
REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
contine ore de la
nivel primar

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

13

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

19

CCC PANA LA
31.08.2017
8 ORE LA
SCOALA
COSNEA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

NIVEL PRIMAR,
STRUCTURA
PRETRANSFER
PROF. GINJU
ANAMARIA
DOMNINA
SCOALA GIM.
LUNCANI 5 ORE
ADRESA
NR.996/05.02.20
16

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

15

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LA SC.
CUCUIETI

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

18

18

CCC PANA LA
31.08.2017

TCC PANA LA
02.08.2017, SC
SCHINENI - 4,
SC SIRETU - 1,
SC SERBESTI -3
SC BOGDAN
VODA - 2, SC
SIRETU - 2, SC
SAUCESTI - 1

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

11

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

15

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

14

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

10

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

TCCC PANA LA
31.08.2017

TCCC PANA LA
23.09.2017

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

TCCC PANA LA
15.12.2016

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

PT NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

18

TCCC PANA LA
16.07.2017

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

14

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

12

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

SIMULTAN, INV
PRIMAR
LA NIVEL
PRIMAR; SC
GIM NR 1
SCURTA + SC
GIM NR 3
SCURTA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

17

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

12

PENTRU NIVEL
PRIMAR

DOAR LA NIVEL
PRIMAR

1 ora la SC 7 TG
OCNA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

13

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

PROVINE DIN
2509

PRETRANSFER
BARCAN ANCA
MADALINA
ADRESA
NR.451/23.03.20
16

PRETRANSFER
GHIDU ANDA
RALUCA

PRETRANSFER
VASILOAIA
MIHAELA. 10
ORE
ENGLEZA+8
ORE FRANCEZA

PRETRANSFER
DRUG ADINA
CRINA. ADR.
252/29.03.2016

PRETRANSFER
DRUG ADINACRINA

PRETRANSFER
FLOREA
TEODORA. ADR.
534/11.03.2016

ARE SI NIVEL
PRIMAR.
PRETRANSFER
ZAPOR MARIA
ALEXANDRA.
ADR.
334/23.03.2016

PRETRANSFER
GHINDEA
CARMEN. ADR.
506/25.03.2016.
NIVEL PRIMAR.

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LICEAL

GIMNAZIAL

LICEAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA

18

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

LIMBA ENGLEZA

10

LIMBA
FRANCEZA

18

13

18

18

LICEAL

LIMBA ENGLEZA

18

PRETRANSFER
CIUGUDEAN V.
ROXANA. ADR.
695/28.03.2016

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

18

LEN-14 ORE
LFR-4 ORE

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

18

SC. VALEA
CASELOR,
VALEA HOGII,
SATU NOU.
LEN-14 ORE,
LFR-4 ORE

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

18

GARLA ANEI
12+8

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

20

CCC PANA LA
04.05.2017
GALBENI

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

17

LEN - 12, LFR 5

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

3+2
DIN CARE 2
ORE LFR, 10
ORE LEN LA NIV
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA ENGLEZA - LIMBA


FRANCEZA

19

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

13

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

CONTINE ORE
LA STRUCTURA
SCAOALA
GIMNAZIALA
FULGERIS

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

SC. MILOSU-3
ORE. SC.
LIPOVA-1 ORA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

STRUCTURI
NIVEL PRIMAR

SC. TAULA,
DEALU
PERJULUI,
ONCESTI

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

13

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

CCC PANA LA
01.05.2017

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

PENTRU NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

10

STRUCURI

STRUCTURI
PENTRU NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LIMBA ENGLEZA 11
4

LEN-1 ORA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

11

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

12

SPECIAL
(DEFICIENTE
MODERATE SAU
USOARE)
LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

15

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

12

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

18

LA NIVEL
PRIMAR. SC.
DADESTI-2
ORE, SC.
NAZARIOAIA-2
ORE, SC.
GHILAVESTI-2
ORE, SC.
TOMOZIA-4
ORE, SC.
"VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS-1 ORA

TCCC PANA LA
23.12.2016

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

18

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

NIVEL PRIMAR
STRUCTURI

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

STRUCTURA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

10

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

14

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

16

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

19

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

14

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

14

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

16

14 ORE LA
STRUCTURA

10 ORE LA SC
GIM TUTA

TITULAR CCC.
POST VALABIL
PANA LA
20.10.2016.

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

16

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

16

TCCC PANA LA
30.07.2017

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

12

8 LA SC
RACAUTI

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

10

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

21

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

11

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

10

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

LIMBA FRANCEZA

PROVINE DIN
2539

CCC PANA LA
03.05.2017
ADRESA
NR.1937/16.03.2
016

PRETRANSFER
CERBU ANCAELENA ADRESA
NR.1543/28.03.2
016

PRETRANSFER
PARLOG
ADEVERINTA
NR.
1031/23.03.2016

PRETRANSFER
GARNEATA.
ADEVERINTA
427/17.03.2016

LICEAL

LICEAL

LICEAL

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

LIMBA FRANCEZA

LIMBA FRANCEZA

LIMBA FRANCEZA

18

18

18

16

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA

18

PRETRANSFER
COSTIN.
ADEVERINTA
NR.
324/22.03.2016

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA - LIMBA


ENGLEZA

18

TCCC HERTANU
CRISTINA

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA - LIMBA


ENGLEZA

18

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA - LIMBA


ENGLEZA

18

10+8-ARINI

GIMNAZIAL

LIMBA FRANCEZA - LIMBA


ENGLEZA

2+2

LICEAL

LIMBA GERMANA

LICEAL

LIMBA GERMANA

GIMNAZIAL

LIMBA GERMANA

LICEAL

LIMBA GERMANA

GIMNAZIAL

LIMBA GERMANA

LICEAL

LIMBA GERMANA

10

GIMNAZIAL

LIMBA GERMANA

10

LICEAL

LIMBA ITALIANA

12

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

STRUCTURA

1 ORE LA SC.
ION IONESCU
DE LA BRAD

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

12

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS-1 ORA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SC SAUCESTI 2, SC SIRETU 1

LICEAL

LIMBA LATINA

10

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

1 ORA LA SC
RACAUTI

TCC PANA LA
31.08.2017

SC GIM ORBENI
+ SC GIM
SCURTA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA

PROVINE DIN
2282

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

PROVINE DIN
1302

16

PROVINE DIN
1046, 6 ORE
LIMBA SI
LITERATURA
ROMANA COMPLETARE
URSU A.
PRETRANSFER
AT LA IASI

LIMBA LATINA

PROVINE DIN
1333

GIMNAZIAL

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA LATINA - LITERATURA


UNIVERSALA

LLA-8 ORE, LIT.


UNIV. - 3 ORE

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

11

SI PENTRU
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

12

GALBENI

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

SC. LARGUTA

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

18

SC. VLADNIC

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

SC. VLADNIC

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

13

LICEAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

12

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

11

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

17

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

12

LICEAL

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA SI
LITERATURA
ROMANALITERATURA
UNIVERSALA

LA SCOALA
COSNEA

SC GIM TUTA

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

18

SC FUNDU
RACACIUNI
SC FUNDU
RACACIUNI +
SC CIUCANI

GIMNAZIAL

LIMBA MAGHIARA-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

CONTINE SI
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

11

CONTINE SI
NIVEL PRIMAR

LICEAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

SI PENTRU
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

SUB REZERVA
REALIZARII
GRUPELOR

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

20

CONTINE SI
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

19

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

ISTORIA
MINORITATILOR
-2 ORE. ORELE
SUNT LA SC.
ORBIC.

ISTORIA
MINORITATILOR
-1 ORA

LIMBA RROMANI-MATERNA

ISTORIA
MINORITATILOR 20

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

ISTORIA
MINORITATILOR 21

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

LICEAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

16

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

LICEAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

ISTORIA SI
TRADITIILE
MINORITATII
RROME

11

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

ISTORIA SI
TRADITIILE
MINORITATII
RROME-2 ORE

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

19

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

19

SI PENTRU
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

19

15 ORE SC
PRIM GURINAS,
4 ORE LA SC
GIM NR 1
NEGOIESTI

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

SC RACAUTI

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

13

SC RACAUTI

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

21

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

20

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

LICEAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

18

GIMNAZIAL

LIMBA RROMANI-MATERNA

12

18

18

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA
LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA
FRANCEZA

18

ARE ORE SI LA
NIVEL PRIMAR

SC NR 2, SC NR
3, SC CUCOVA

CCC PANA LA
31.08.2017
TCCC PANA LA
30.03.2017

LRO - 10, LFR 8; CFP pana la


31.08.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

17

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

TCCC PANA LA
31.08.2017

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

CCC PANA LA
09.08.2017

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LLA-1 ORA. SUB


REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

CCC PANA LA
31.12.2016

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

TCCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

21

TCCC PANA LA
31.08.2017

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

4+2

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA LATINA

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA
LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

14

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

17

TCCC PANA LA
24.01.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

SCOALA
COSNEA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

TCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

17

CCC PANA LA
31.08.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LICEAL

TCC PANA LA
09.03.2017, SC
SAUCESTI

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

20

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

10

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

TCC pana la
01.05.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

21

TCC PANA LA
14.05.2017

PENSIONAR
REVIZUIBIL
PANA LA
01.03.2017/
ADRESA
NR.1850/14.03.2
016

12 ORE
ROMANA, 6
ORE ENGLEZA
SC GIM TUTA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

10

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

GIMNAZIAL
GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

18

LIMBA ENGLEZA 16

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA
LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA LATINA

18

TCCC PANA LA
13.11.2017

TCCC PANA LA
16.09.2017

CCC HANU
ADINA,
ADRESELE NR.
1332/19.02.2016,
1369/22.02.2016

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

17

TCC PANA LA
11.02.2017

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

LIMBA LATINA-1
ORA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

12

TCC PANA LA
31.08.2017

10 ORE LIMBA
SI LIT. ROM + 6
ORE LIMBA
ENGLEZA
(ADRESA NR.
3117/26.04.2016)
1 ora la SC 7 TG
OCNA

LIMBA LATINA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

CCC PN LA
1.04.2017

SCOALA
GIMNAZIALA
MARVILA+SCOA
LA GIMNAZIALA
CORBASCA
CONFORM
ADRESEI
2711/06.04.2016

DECES
TITULAR.
ADRESA
2130/24.03.2016

PRETRANSFER
CIOBANU
ADRESA
NR.1134/21.03.2
016

LLA-2 ORE/
PRETRANSFER
GHIDU ADRESA
NR.553/28.03.20
16

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA ENGLEZA 16

LIMBA LATINA

LIMBA LATINA

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

18

13

LIMBA LATINA

11

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA LATINA

GIMNAZIAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA
- LIMBA ENGLEZA
LIMBA SI LITERATURA

LICEAL

ROMANA - LITERATURA
UNIVERSALA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA - LITERATURA
UNIVERSALA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA - LITERATURA
UNIVERSALA

LICEAL

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA - LITERATURA
UNIVERSALA

PRETRANSFER
MOISA MIHAELA
ADRESA
NR.645/25.03.20
13

PRETRANSFER
VARLAN
ADRESA
NR.825/24.03.20
16

19

LEN-2 ORE/
PRETRANSFER
DOCAN
ADRESA NR.
216/23.03.2016

18

18

13

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA - LIMBA ENGLEZA

LLA-1 ORA/
PRETRANSFER
GHEORGHITA
ADRESA
NR.302/25.03.20
16

LIMBA ENGLEZA
LIMBA LATINA
18

LIMBA SI LITERATURA
ROMANA

GIMNAZIAL

LEN-4 ORE,
LLA-1 ORA/
PRETRANSFER
GRIGORAS
OANA-MARIA
ADRESA
NR.21.03.2016

20

LIMBA LATINA

12

16

16

LITERATURA
UNIVERSALA- 4
ORE

LRO-14 ORE,
LITERATURA
UNIV. - 2 ORE

PANA LA
04.04.2017. LRO
- 16 ORE, LIT.
UNIV. - 2 ORE
CCC BOBOC
PANA LA
31.12.2016

LICEAL

MATEMATICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA

20

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

16

LICEAL

MATEMATICA

17

LICEAL

MATEMATICA

16

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

20

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

16

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

SUB REZERVA
INFIINTARI
CLASEI A V

STRUCTURI

SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE
SUB REZERVA
REALAZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

17

GIMNAZIAL

MATEMATICA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

GIMNAZIAL

MATEMATICA

12

GIMNAZIAL

MATEMATICA

12

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

12

LICEAL

MATEMATICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

12

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

LICEAL

MATEMATICA

13

LICEAL

MATEMATICA

19

GIMNAZIAL

MATEMATICA

12

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

16

SCOALA
COSNEA

LA SC.
CUCUIETI

TCCC PANA LA
12.03.2017

TCCC PANA LA
31.08.2017

TCCC PANA LA
29.11.2017

GIMNAZIAL

MATEMATICA

16

LICEAL

MATEMATICA

PROVINE DIN
2466

LICEAL

MATEMATICA

PROVINE DIN
2700

GIMNAZIAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

MATEMATICA

16

PRETRANSFER
BUTUC.
ADEVERINTA
NR.
776/20.04.2016
PRETRANSFER
ARITON. ADR.
209/14.03.2016

LICEAL

MATEMATICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA

16

LICEAL

MATEMATICA

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

MATEMATICA

MATEMATICA

PRETRANSFER
RADU ION.
ADEVERINTA
NR.
370/24.03.2016

PRETRANSFER
RADU ION.
ADEVERINTA
NR.
458/24.03.2016
SC SATU NOU
MATE-12 ORE,
FIZ-4 ORE. SC.
LIPOVA FIZ-2
ORE. PREDARE
SIMULTANA

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

14+4

GIMNAZIAL

MATEMATICA - FIZICA

18

TCC PANA LA
14.08.2017

16+2

LICEAL

MECANICA / MECANICA

17

LICEAL

MECANICA / MECANICA

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA

18

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA

12

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA

18

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA

18

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA

18

FINANTARE
BENEFICIARI
FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA
MEDICINA GENERALA /
ANATOMIA SI FIZIOLOGIA
OMULUI - EDUCATIE
PENTRU SANATATE

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA /
BIOCHIMIE

POSTLICEAL

MEDICINA GENERALA /
BIOCHIMIE
MEDICINA GENERALA /

POSTLICEAL

BIOFIZICA SI IMAGISTICA
MEDICALA
MEDICINA GENERALA /

POSTLICEAL

BIOFIZICA SI IMAGISTICA
MEDICALAGENERALA /
MEDICINA

FINANTARE
BENEFICIARI

FINANTARE
BENEFICIARI

FINANTARE
BENEFICIARI
MUZICA DE
CAMERA
INSTRUMENTE
CORZI,
PERCUTIE,
INSTRUMENTE
DE SUFLAT,
PIAN

POSTLICEAL

POSTLICEAL

POSTLICEAL

MANAGEMENT SI
LEGISLATIE SANITARA
MEDICINA GENERALA /
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR DE
SANATATE
MEDICINA GENERALA /
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR DE
SANATATE

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA DE CAMERA

16

PALATELE
COPIILOR

MUZICA FOLK

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

13

FINANTARE
BENEFICIARI

FINANTARE
BENEFICIARI

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

PIAN PRINCIPAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

PIAN PRINCIPAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

PIAN PRINCIPAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

12

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT) RITMICA

19

RITMICA-4 ORE

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

DIR. ADJ.
FILARMONICA
"M. JORA".PIAN
PRINCIPAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

PIAN PRINCIPAL

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

15

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
MUZICA DE
(FUNCTIE DE INSTRUMENT) CAMERA

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

12

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA INSTRUMENTALA
(FUNCTIE DE INSTRUMENT)

PALATELE
COPIILOR

MUZICA POPULARA

PALATELE
COPIILOR

MUZICA VOCAL INSTRUMENTALA

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

MUZICA VOCALA
TRADITIONALA
ROMANEASCA

MUZICA DE
CAMERA-1 ORA

PIAN PRINCIPAL

CLUBUL
COPIILOR
BUHUI

18

CLUBUL
COPIILOR
ONETI

18

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

MUZICA VOCALA
TRADITIONALA
ROMANEASCA
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

ANSAMBLU
FOLCLORIC

17

10

10

ANSAMBLU
FOLCLORIC-3
ORE

LA SC. NR. 9

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

15

11

DIN CARE 2
ORE TAMASI

10

2 ORE GALBENI

ADRESA NR.
1516/25.02.2016

10

19

PJ+STRUCTURI

SC. "VASILE
DOBROVICI"
GODINESTII DE
JOS-4 ORE

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

10

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

ADRESA NR.
1515/25.02.2016

10

SC. I S
STURDZA - 6
ORE, SC.
SIRETU - 4 ORE

16

MODIFICAT
PRIN ADRESA
NR.
1514/25.02.2016

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

13

17

11

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

10

4 ORE SC
RACAUTI

ORE SI LA SC.
RADOAIA

11

12

16

12

SC GIM ORBENI
+ SC GIM
SCURTA

GIMNAZIAL

OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
OPTIONAL IN DOMENIUL
INFORMATICA /
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

PEDAGOGIE

19

POSTLICEAL

PEDAGOGIE

POSTLICEAL

PEDAGOGIE

15

24

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

PERSPECTIVA SI DESEN
LICEAL DE ARTA PROIECTIV
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
LICEAL
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
LICEAL
AGRICULTURA)

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)

ADRESA
1518/25.02.2016

ADRESA NR.
1513/25.02.2016

ADRESA NR.
1526/25.02.2016

PROVINE DIN
1334

24

24

24

12

FINANTARE
BENEFICIARI

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

LICEAL

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)

24

24

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (AGRIGULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

21

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

16

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

10

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

LICEAL

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

pentru profesori
CONTINE SI
ORE DE PIP
CARE POT FI
PREDATE
NUMAI DE
PROFESOR CU
STUDII DE
LUNGA DURATA
SAU CICLUL II
DE STUDII

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE PUBLICA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM)

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM)

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

24

PRETRANSFER
BORDEIAN
ADRESA
NR.1146/28.03.2
016

13

23

15

23

CONTINE SI
ORE DE PIP
CARE POT FI
PREDATE
NUMAI DE
PROFESOR CU
STUDII DE
LUNGA DURATA
SAU CICLUL II
DE STUDII

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

20

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

24

FINANTARE
BENEFICIARI

POSTLICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ASISTENTA
MEDICALA)

19

FINANTARE
BENEFICIARI

10

20

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CHIMIE
INDUSTRIALA / CHIMIE
INDUSTRIALA)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII)

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII)

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

24

15

24

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

PROVINE DIN
2553

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ECONOMIC,
ADMINISTRATIV, COMERT SI
SERVICII / COMERT SI
SERVICII)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ECONOMIC,
ADMINISTRATIV, COMERT SI
SERVICII / COMERT SI
SERVICII)

16

LICEAL

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ECONOMIC,
ADMINISTRATIV, COMERT SI
SERVICII / COMERT SI
SERVICII)

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ECONOMIC,
ADMINISTRATIV, COMERT SI
SERVICII / COMERT SI
SERVICII)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ECONOMIC,
ADMINISTRATIV, COMERT SI
SERVICII / COMERT SI
SERVICII)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI /
ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI /
ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROMECANICA

LICEAL

LICEAL

ORE DE PIP
CARE POT FI
PREDATE
NUMAI DE
PROFESOR CU
STUDII DE
LUNGA DURATA
SAU CICLUL II
DE STUDII

24

ORE DE PIP
CARE POT FI
PREDATE
NUMAI DE
PROFESOR CU
STUDII DE
LUNGA DURATA
SAU CICLUL II
DE STUDII

24

SUB REZERVA
REALIZRII
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

14

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

25

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

16

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA /
ELECTROTEHNICA

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ENERGETICA /
ELECTROENERGETICA,
TERMOENERGETICA,
HIDROENERGETICA)

25

PENTRU
MODULUL
TEHNOLOGII
GENERALE
MECANICE

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ENERGETICA /
ELECTROENERGETICA,
TERMOENERGETICA,
HIDROENERGETICA)

25

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ENERGETICA /
ELECTROENERGETICA,
TERMOENERGETICA,
HIDROENERGETICA)

18

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (ESTETICA SI
IGIENA CORPULUI
OMENESC)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (INDUSTRIE
ALIMENTARA / INDUSTRIA
ALIMENTARA)

10

SUB REZERVA
REALIZRII
PLANULUI DE
COLARIZARE

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (INDUSTRIE
ALIMENTARA / INDUSTRIA
ALIMENTARA)

pentru profesori

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (INDUSTRIE
ALIMENTARA / INDUSTRIA
ALIMENTARA)

17

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

25

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

25

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

12

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

14

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (MECANICA)

17

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (PRELUCRAREA
LEMNULUI / PRELUCRAREA
LEMNULUI)

21

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (PRELUCRAREA
LEMNULUI / PRELUCRAREA
LEMNULUI)

25

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (PRELUCRAREA
LEMNULUI / PRELUCRAREA
LEMNULUI)
PREGATIRE - INSTRUIRE

LICEAL
LICEAL
LICEAL

LICEAL

PRACTICA (PROTECTIA
MEDIULUI)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (PROTECTIA
MEDIULUI)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (PROTECTIA
MEDIULUI)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TELECOMUNICATII /
TELECOMUNICATII)

18

10

24

11

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

pentru profesori

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (TEXTILE /
TRICOTAJE SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (TEXTILE /
TRICOTAJE SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ)

20

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (TEXTILE /
TRICOTAJE SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ)

ORE la SC 7 TG
OCNA

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA (TEXTILE /
TRICOTAJE SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ)

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

24

PENTRU
MODULUL DE
CODUCEREA
TRACTORULUI
SI AUTOTEHNICIAN
AGRONOM.
SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

24

25

24

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR)
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR)
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR)
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR)
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
CONDUCEREA
AUTOVEHICULELOR)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

13

25

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)
PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)

LICEAL

PREGATIRE - INSTRUIRE
PRACTICA
(TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE)

LICEAL

PRELUCRAREA LEMNULUI

19

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

PROFESOR - EDUCATOR

20

PROFESOR - EDUCATOR

20

LICEAL

LICEAL

LICEAL

LICEAL

SPECIAL
PRIMAR
SPECIAL
PRIMAR

15

25

13

25

25

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

CLS. IX IN
FUNCTIE DE
ORIENTARILE
C.O.S.P BACU

SPECIAL
PRIMAR

PROFESOR - EDUCATOR

20

ONETI

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

ONETI

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

ONETI

SPECIAL
PRIMAR

PROFESOR - EDUCATOR

20

ONETI

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

ONETI

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

PROFESOR - EDUCATOR

20

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
GIMNAZIAL
SPECIAL
GIMNAZIAL

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

20

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
PRIMAR
SPECIAL
PRIMAR

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
PRIMAR

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
PRIMAR

PROFESOR - EDUCATOR

20

SPECIAL
PRIMAR

SPECIAL
PRIMAR

SPECIAL
GIMNAZIAL

SPECIAL
GIMNAZIAL

SPECIAL
GIMNAZIAL

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR - EDUCATOR

PROFESOR - EDUCATOR

PROFESOR - EDUCATOR

PROFESOR - EDUCATOR

PROFESOR - EDUCATOR

PROFESOR - EDUCATOR

20

20

20

20

20

20

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE.
GRUPA
SPECIALA

PRETRANSFER
BOBEICA
ADRESA
NR.285/28.03.20
16

PRETRANSFER
STARPARU
ADRESA
NR.287/28.03.20
16

PRETRANSFER
VASILICA
ADRESA
NR.286/28.03.20
16

PRETRANSFER
LEHONEAC.
ADEVERINTA
NR.
581/26.04.2016

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST

18

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST

18

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST

18

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST

18

CENTRE DE
DOCUMENTARE PROFESOR
SI INFORMARE
DOCUMENTARIST
CABINET
ASISTENTA
PSIHOPEDAGOG PROFESOR IN CENTRE SI
ICA (NIVEL
CABINETE DE ASISTENTA
LICEAL)
PSIHOPEDAGOGICA

PSIHOLOGIE

CABINET
ASISTENTA
PSIHOPEDAGOG PROFESOR IN CENTRE SI
ICA (NIVEL
CABINETE DE ASISTENTA
LICEAL)
PSIHOPEDAGOGICA

CCC PANA LA
31.08.2017

18

PRETRANSFER
ARUCSANDEI
ADRESA
NR.873/22.03.20
16

18

14 + 4 ORE

14

14+4 ORE

CABINET
ASISTENTA
PSIHOPEDAGOG PROFESOR IN CENTRE SI
ICA (NIVEL
CABINETE DE ASISTENTA
LICEAL)
PSIHOPEDAGOGICA

CULTURA
CIVICA

18

14 + 4 ORE

CABINET
ASISTENTA
PSIHOPEDAGOG PROFESOR IN CENTRE SI
ICA (NIVEL
CABINETE DE ASISTENTA
LICEAL)
PSIHOPEDAGOGICA

SOCIO-UMANE,
PSIHOLOGIE,
ED.
ANTREPRENOR
IALA
18

14 + 4 ORE

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

CULTURA
CIVICA

18

14 + 4 ORE

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

CULTURA
CIVICA

18

14 + 4 ORE

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

CULTURA
CIVICA

17

14 + 4 ORE.
TCCC PANA LA
12.03.2017

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

14

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

14

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

14

CABINET
ASISTENTA
PSIHOPEDAGOG PROFESOR IN CENTRE SI
ICA (NIVEL
CABINETE DE ASISTENTA
LICEAL)
PSIHOPEDAGOGICA

PSIHOLOGIE

CABINET
ASISTENTA
PROFESOR IN CENTRE SI
PSIHOPEDAGOG CABINETE DE ASISTENTA
ICA
PSIHOPEDAGOGICA

4 ORE CULTURA
CIVICA LA
SCOALA
GIMNAZIALA
BUCIUMI
18

18

PRETRANSFER
TUDURACHE
ADRESA
NR.556/24.03.20
16

CFP
ANDREIANU
ROXANA-IOANA
CONFORM
ADRESEI
2225/25.03.2016

TCC PANA LA
03.03.2018
CONFORM
ADRESEI
2908/14.04.2016

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI
DE SPRIJIN

16

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI
DE SPRIJIN

16

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR ITINERANT SI
DE SPRIJIN

ONETI

PRETRANSFER
HONGU
ADRESA
NR.533/24.03.20
16

CABINETE
LOGOPEDICE
SCOLARE

PROFESOR LOGOPED

16

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR
PSIHOPEDAGOG

16

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR
PSIHOPEDAGOG

16

ONETI SI
COMANETI

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR
PSIHOPEDAGOG

14

CONSILIERE SI
PSIHODIAGNOZ
A

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR
PSIHOPEDAGOG

T.T.L

SPECIAL
GIMNAZIAL

PROFESOR
PSIHOPEDAGOG

PROFESOR
SPECIAL LICEAL PSIHOPEDAGOG

16

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

PROFESOR
SPECIAL LICEAL PSIHOPEDAGOG

16

4 ORE la SC 7
TG OCNA

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

16

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

13

ONETI

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

CCC
BUTNARUS
ROXANA
IONELA PANA
LA 31.08.2017

15

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA
PROFESOR
SPECIAL
PSIHOPEDAGOGIE
(DEFICIENTE
SPECIALA PENTRU O
MODERATE SAU CATEDRA DE EDUCATIE
USOARE)
SPECIALA

15

ONETI

15

CLS. IX IN
FUNCTIE DE
ORIENTARILE
C.O.S.P BACAU

12

5 INV.DOM.

13

ATESTAT LIMBA
FRANCEZA

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

15

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

15

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

14

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

15

ATESTAT
BRAILLE

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

15

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

16

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

16

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

16

SPECIAL
(DEFICIENTE
GRAVE, SEVERE,
PROFUNDE SAU
ASOCIATE)

PROFESOR
PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALA PENTRU O
CATEDRA DE EDUCATIE
SPECIALA

16

SUB REZERVA
RELIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LICEAL

PROTECTIA MEDIULUI

18

TCCC PANA LA
15.01.2017

LICEAL

PROTECTIA MEDIULUI

PRETRANSFER
DREGHICI

PALATELE
COPIILOR

PROTECTIA MEDIULUI /
ECOLOGIE

18

CLUBUL
COPIILOR
TRGU OCNA

LICEAL

PSIHOLOGIE

LICEAL

PSIHOLOGIE

LICEAL

PSIHOLOGIE

SUB REZERVA
RELIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZAREGRUPA
SPECIALA

LICEAL

LICEAL

PSIHOLOGIE
PSIHOLOGIE - FILOSOFIE;
LOGICA, ARGUMENTARE SI
COMUNICARE

LICEAL

PSIHOLOGIE - SOCIOLOGIE

LICEAL

PSIHOLOGIE - SOCIOLOGIE
- STUDII SOCIALE

POSTLICEAL

PSIHOLOGIE GENERALA

POSTLICEAL

PSIHOLOGIE MEDICALA DEONTOLOGIE SI ETICA


PROFESIONALA

10

POSTLICEAL

PSIHOLOGIE MEDICALA DEONTOLOGIE SI ETICA


PROFESIONALA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

17

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

14

CONTINE SI
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

3 GIMNAZIU + 6
STRUCTURI

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

12

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

SOCIOLOGIE-1
ORA

FINANTARE
BENEFICIARI

FINANTARE
BENEFICIARI

SC. SATU NOU 4 ORE, VALEA


HOGII - 1 ORA.
PREDARE LA
SIMULTAN

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

17

PJ +
STRUCTURI
NIVEL PRIMAR
SI GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

17

NIVEL PRIMAR
SI GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

19

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

16

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

16

SOHODOR

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

18

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

LA SC. NR. 9

13+5 TRAIAN,
CCC PANA LA
01.02.2017
9 ORE LA SC.
"VASILE
BORCEA", 2
ORE LA CLASE
DE SIMULTAN
SC. PADURENI

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

11

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

STRUCTURI/
NIVEL PRIMAR

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

SI LA NIVEL
PRIMAR

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

18

SC. SARATA-4
ORE

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

12

STRUCTURI

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

PRIMAR SI
GIMNAZIAL

4 ORE LA SC.
ION IONESCU
DE LA BRAD

NIVEL PRIMAR

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

18

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

14

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

16

TCCC GRAMA
PANA LA
01.02.2017

PJ+STRUCTURI

8 ORE LA
SCOALA
PALANCA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

ADRESA
NR.1598/01.03.2
016

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LA STRUCTURA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

13

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

18

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

12

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

TCC PANA LA
01.05.2017

ORE LA
STRUCTURI SI
LA NIVEL
PRIMAR

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

10

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

6 ORE PROVIN
DIN
PRETRANSFER
UL PROF. VSI
BENONE PAUL

SI LA NIVEL
PRIMAR. CLASE
SIMULTANE

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

16

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

17

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

15

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

12

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

12

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

PROVINE DIN
1051

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

PROVINE DIN
1381

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

PROVINE DIN
2247

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

PROVINE DIN
2257

PRETRANSFER
NECHITA. ADR.
980/04.03.2016

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

18

1 ora la SC 7 TG
OCNA

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

RELIGIE ORTODOXA

RELIGIE ORTODOXA

12

18

PRETRANSFER
PODARU. ADR.
685/23.03.2016

PRETRANSFER
COJOCARU.
ADR.
982/15.03.2016
PRETRANSFER
HAGIUMA. ADR.
293/29.02.2016

GIMNAZIAL

RELIGIE ORTODOXA

15

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

18

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

PRETRANSFER
VASAI BENONE
PAUL ADRESA
NR.1238/28.03.2
016
PRETRANSFER
VASAI BENONE
PAUL ADRESA
NR.430/22.03.20
16

LICEAL

RELIGIE ORTODOXA

GIMNAZIAL

RELIGIE PENTICOSTALA

GIMNAZIAL

RELIGIE PENTICOSTALA

LICEAL

RELIGIE PENTICOSTALA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

PRIMAR SI
GIMNAZIAL
ARINI

5 ORE LA SC.
ION IONESCU
DE LA BRAD

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

LICEAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

LICEAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA
RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

LICEAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

18

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

LICEAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA
RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

SI NIVEL
PRIMAR

SC SCHINENI 2, SC SAUCESTI
- 2, SC
SERBESTI - 1,
SC BOGDAN
VODA - 1

SUB REZERVA
REALIZ
PLANULUI DE
SCOLARIZ

1 ORA LA NIV
PRIMAR

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

11

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

LICEAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

ADRESA NR.
1400/22.02.2016

LICEAL

RELIGIE ROMANOCATOLICA

PROVINE DIN
1920

GIMNAZIAL

RELIGIE ROMANO-CATOLICA
DE LIMBA MAGHIARA

18

5 ore la Lic.
TEHNOLOGIC

LICEAL

SOCIOLOGIE

LICEAL

SOCIOLOGIE

LICEAL

SOCIOLOGIE - STUDII
SOCIALE

LICEAL

SOCIOLOGIE - STUDII
SOCIALE

LICEAL

SOCIOLOGIE - STUDII
SOCIALE

LICEAL

SOCIOLOGIE - STUDII
SOCIALE

POSTLICEAL

SOCIOLOGIE, POLITICI
SOCIALE SI DE SANATATE

POSTLICEAL

SOCIOLOGIE, POLITICI
SOCIALE SI DE SANATATE

FINANTARE
BENEFICIARI

18

POPA MARIANA
-MANAGER
COMPLEXUL
MUZEAL
"IULIAN
ANTONESCU"
BACAU

LICEAL DE ARTA STUDIUL COMPOZITIEI

STUDIUL CORPULUI SI AL
FIGURII UMANE, IN
LICEAL DE ARTA CULOARE

LICEAL DE ARTA STUDIU DESEN

SCULPTURA
STATUARA

STUDIUL FORMELOR SI
LICEAL DE ARTA DESENUL

PALATELE
COPIILOR

18

PALATELE
COPIILOR

TEATRU

TEATRU

18

CLUBUL
COPIILOR
BUHUI
LA TC SUB
REZERVA
REALIZARII
SPECIALIZARII

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

18

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

10

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR
TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

17

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

14

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

12

LICEAL

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

INFORMATICA

SUB REZERVA
REALIZARII
PLANULUI DE
SCOLARIZARE

CDS GIMNAZIU2 ORE

2 ORE la SC 7
TG OCNA

1 ORA
INFORMATICA/
PROVINE DIN
1922

LICEAL

TEHNOLOGIA INFORMATIEI
SI A COMUNICATIILOR

18

LICEU MUZICA /
ARTA COREGRAFIE

TEORIE-SOLFEGIU-DICTEU

LICEAL

TEXTILE / FILATURA SI
TESATORIE,
FINISAJ TEXTIL
TEXTILE / TRICOTAJE
SI

LICEAL

CONFECTII TEXTILE,
FINISAJ
TEXTILETEXTIL
/ TRICOTAJE SI

LICEAL

CONFECTII TEXTILE,
FINISAJ
TEXTILETEXTIL
/ TRICOTAJE SI

LICEAL

CONFECTII TEXTILE,
FINISAJ TEXTIL
TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE

LICEAL

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE

LICEAL

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE

22

LICEAL

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE

20

LICEAL

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE

22

LICEAL

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI RUTIERE

LICEAL

VETERINAR

18

LICEAL

VETERINAR

LICEAL

PIP
TRANSPORTURI 5

PRETRANSFER
VAIDEANU
ADRESA
NR.666/28.03.20
16

SUB REZERVA
REALIZRII
PROIECTULUI
PLANULUI DE
COLARIZARE

ORE la SC 7 TG
OCNA

4,5+0,5 ORE

Statut

VACANT

VACANT

VACANT

Via Co
bilit mpl
ate et

Da

Nu

Nu

Modalitate de angajare

Red.
Ore din
Cont.
cu 2
red. cu
ore
ore a
2 ore a solic. la
normei
n.did. intr. nor.
did.

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Da

Proba practica

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

PRELUCRAREA
LEMNULUI /
PRELUCRAREA
LEMNULUI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

DIRIJAT ANSAMBLU
ORCHESTRAL /
INSTRUMENTAL

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

ARTA VOCALA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

ARTA VOCALA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

ATELIERUL
FANTEZIEI (PALATE
SI CLUBURI ALE
COPIILOR)

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT 1
REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

Nu

DANS
CONTEMPORAN /
MODERN (PALATE SI
CLUBURI ALE
COPIILOR)

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

VACANT

VACANT

Da

Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

JUDO

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

BADMINTON

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

VOLEI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

FOTBAL

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

VACANT

Da

Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

COREGRAFIE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

JAZZ SI MUZICA
USOARA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

JAZZ SI MUZICA
USOARA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

JUDO

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
1
AT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT 1
REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1
REZERV
AT
1
VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
1
AT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
1
AT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT 1
REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

MUZICA DE CAMERA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

MUZICA FOLK
(PALATE SI CLUBURI
ALE COPIILOR)

Nu

INSTRUMENTE
MUZICALE
POPULARE: NAI

VACANT

VACANT

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN
COMPLEMENTAR

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOLONCEL

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOARA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN
COMPLEMENTAR

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
CONTRABAS

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
CHITARA

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

REZERV
AT
1

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Da

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOLA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
TROMPETA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
CORN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PERCUTIE

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
FAGOT

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
TROMPETA

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN
COMPLEMENTAR

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
PIAN

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
FLAUT

Nu

MUZICA
INSTRUMENTALA:
VIOLA

Nu

MUZICA POPULARA
(PALATE SI CLUBURI
ALE COPIILOR)

Nu

MUZICA USOARA SI
VOCAL INSTRUMENTALA
(PALATE SI CLUBURI)

Nu

MUZICA VOCALA
TRADITIONALA
ROMANEASCA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

MUZICA VOCALA
TRADITIONALA
ROMANEASCA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Nu

Da

Nu

Da

Da

Da

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Da

Da

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

AGRICULTURA,
HORTICULTURA /
AGRICULTURA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Da

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
ALIMENTATIE
PUBLICA

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM

Nu

ALIMENTATIE
PUBLICA SI TURISM /
TURISM

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

Da

Da

Nu

Da

Da

Da

Da

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

Da

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

SANATATE SI
ASISTENTA
PEDAGOGICA /
ASISTENTA
MEDICALA

Nu

CHIMIE INDUSTRIALA
/ CHIMIE
INDUSTRIALA

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
CONSTRUCTII

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII

Nu

CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI
SERVICII / COMERT
SI SERVICII

Nu

ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI
SERVICII / COMERT
SI SERVICII

Nu

ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI
SERVICII / COMERT
SI SERVICII

Nu

ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI
SERVICII / COMERT
SI SERVICII

Da

ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI
SERVICII / COMERT
SI SERVICII

Nu

ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI /
ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI

Nu

ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI /
ELECTRONICA SI
AUTOMATIZARI

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Da

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ELECTROTEHNICA,
ELECTROMECANICA,
ENERGETICA /
ELECTROTEHNICA ELECTROMECANICA
- ENERGETICA

Nu

ESTETICA SI
INGRIJIREA
CORPULUI
OMENESC

Nu

INDUSTRIE
ALIMENTARA /
INDUSTRIA
ALIMENTARA

Nu

INDUSTRIE
ALIMENTARA /
INDUSTRIA
ALIMENTARA

Nu

INDUSTRIE
ALIMENTARA /
INDUSTRIA
ALIMENTARA

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Da

Da

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Da

Nu

Nu

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

MECANICA /
MECANICA MECANICA
AGRICOLA MECANICA IN
CONSTRUCTII MECANICA NAVE METALURGIE PETROL SI GAZE

Nu

PRELUCRAREA
LEMNULUI /
PRELUCRAREA
LEMNULUI

Nu

PRELUCRAREA
LEMNULUI /
PRELUCRAREA
LEMNULUI
PRELUCRAREA
LEMNULUI /
PRELUCRAREA
LEMNULUI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

PROTECTIA
MEDIULUI
PROTECTIA
MEDIULUI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

PROTECTIA
MEDIULUI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

TELECOMUNICATII /
TELECOMUNICATII

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

Nu

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Da

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Da

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

Nu

TEXTILE / TRICOTAJE
SI CONFECTII
TEXTILE, FINISAJ

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Da

Da

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

TRANSPORTURI /
TRANSPORTURI
RUTIERE

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Da

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Da

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

PROTECTIA
MEDIULUI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

REZERV
AT
1

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

REZERV
AT
1

VACANT

VACANT

Da

Nu

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

Nu

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

STUDIUL
COMPOZITIEI SI
PORTOFOLIU DE
SPECIALITATE

Nu

Nu

Nu

ARTA ACTORULUI

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

ARTA ACTORULUI

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INFORMATICA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

STUDII TEORETICE
(TEORIE - SOLFEGIU
- DICTEU; ARMONIE;
ISTORIA MUZICII;
FORME MUZICALE)

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD.
NEDETERMINATA

Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Da

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

VACANT

Nu

ANG. PERD. DETERMINATA Nu

Nu

Nu

INSPECTIE LA CLASA

Proba
orala lb.
predare
1

Aviz de Aviz al Aviz al


Aviz Aviz al unit.
Aviz al
Avizul
ed.
unit. de liceului
Aviz culte alternati
de inv.
seminarului IGP/A
special
inv.
pedago
va
militar
teologic
RR
a
part.
gic

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn Nu
Limba
maghiar Nu
Limba
romn

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu
Limba
romn Nu

Limba
romn

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

STEP
BY
STEP

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
maghiar Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

ROMANOCATOLIC Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

JUSTITIE

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn
Limba
romn

Limba
romn

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu</