Sunteți pe pagina 1din 6

1 Definiti notiunea de mare libera

2Dreptul statului riveran asupra platoului continental


3Care sunt libertatile tuturor statelor in marea libera
4Obligatiile statului pavilion
5Obligatiile statului riveran refritoare la platoul continental
6Jurisdictia penala in materie de abordaj sau alt incident de navigatie in mare libera
7Drepturile statelor terte in platoul continental ale unui stat
8Obligatiile de a acorda asistenta in marea libera
9Nationalitatea si conditia juridical in marea libera
10Linia de baza normala
11Cand se poate folosi linia de baza dreapta?
12Ce conditii trebuie sa indeplineasca trecerea unei nave straine prin marea teritoriala a statului riveran?
13Ce activitati sunt considerate trecere ofensiva?
14In ce domanii poate statul riveran sa adopte reglementari privind trecerea inofensiva?
15In ce circumstante au dreptul navigatorii la repatriere?
16.Cazurile in care este exclusa raspunderea armatorului
17Ce elemente trebuie sa contina contractul de munca al navigatorului?
18.Ce perioade nu se iau in calcul ca parte a concediului anual cu plata?
19Ce inseamna notiunea de amendare tacita?
20Ce obligatie are un serviciu de recrutare si plasare a navigatorilor?
21Enumerati alte conventii si masuri in afara de MARPOL, adoptate contra poluarii marine.
22Care sunt exceptiile care permit exercitarea jurisdictiei penale asupra unei nave straine in marea
teritoriala a statului riveran?
23Definiti drepturile statului riveran in zona contigua.
24Care sunt obligatiile navelor in timpul trecerii in transit prin stramtori?
25Enumerati cazurile de trecere ofensiva prin marea teritoriala a statului riveran
26Care sunt drepturile statului riveran in ZEE?
27Ce intindere are marea teritoriala 12(mm) si zona contigua (24mm)?
28In ce consta jurisdictia exclusive a statului riveranin ZEE?
29Cum se asigura respectarea legilor in ZEE?
30In ce consta jurisdictia civila in marea teritoriala a statului riveran?
31ISPS= masuri de securitate la bordul navei

1 Definiti notiunea de mare libera


Notiunea de mare libera se aplica tuturor partilor marii care nu sunt cuprinse nici in ZEE, nici in marea
teritoriala sau apele interioare ale unui stat si nici in apele arhipelagice ale unui stat arhipeleag.
2Dreptul statului riveran asupra platoului continental
Dreptul statului riveran asupra platoului continental nu depend de ocupatia acestuia efectiva sau fictiva si
nici de vre-o declaratie expresa. Drepturile statului riveran asupra platoului sunt exclusive in sensul ca
daca statul riveran nu exploateaza platoul si nici nu exploateaza resursele, nimeni nu poate sa inteprinda
aceste activitati fara consimtamantul sau expresiv Statul riveran are dreptul exclusive de a autoriza si
reglementa forajele in platoul continental, indifferent de scopul acestora.
3Care sunt libertatile tuturor statelor in marea libera
In marea libera statele au dreptul de a se bucura de urmatoarele libertati: libertatea de navigatie, de survol,
de a pune cabluri si conducte submarine, de a construe insule artificiale, instalatii si lucrari, pescuitului,
cercetari stiintifice .
4Obligatiile statului pavilion
Sa tina un registru naval in care sa figureze numele si caracteristicile navelor purtind pavilionul sau, cu
exceptia acelora care, din cauza dimensiunilor lor mici, nu sint vizate de reglementarile internationale
general acceptate. Isi va exercita jurisdictia conform dreptului sau intern asupra oricarei nave care poarta
pavilionul sau, ca si asupra capitanului, ofiterilor si echipajului, pentru problemele de ordin administrativ,
tehnic si social, referitoare la nava.
In vederea asigurarii securitatii pe mare, statul pavilion va lua masuri in special in ceea ce priveste:
-constructia, echiparea si navigabilitatea navei, -componenta, conditiile si munca si pregatirea echipajelor,
-folosirea semnalelor, asigurarea comunicatiilor si prevenirea abordajelor pe mare.
5Obligatiile statului riveran refritoare la platoul continental
Statul riveran are obligatia de a plati contributii in bani sau in natura asupra resurselor nebiologice situate
dincolo de 200 Mm de la liniile de baza de la care se masoara latimea marii teritoriale.
6Jurisdictia penala in materie de abordaj sau alt incident de navigatie in mare libera
1. In caz de abordaj sau de orice alt incident de navigatie maritima in marea libera, de natura sa angajeze
responsabilitatea penala sau disciplinara a capitanului sau a oricarei alte persoane in serviciul navei, nici o
urmarire penala sau disciplinara nu poate fi intentata decit inaintea autoritatilor judiciare sau
administrative, fie ale statului pavilionului, fie ale statului a carui cetatenie o au cei in cauza.
2. In materie disciplinara, statul care a eliberat un brevet de comandant, un certificat de capacitate sau
permis este singurul competent sa pronunte, cu respectarea cailor legale, retragerea acestor certificate,
chiar daca titularul nu are cetatenia acestui stat.
3. Nu se poate ordona retinerea sau imobilizarea navei, chiar in executarea actelor de ancheta, de catre
alte autoritati decit acelea ale statului pavilionului.
7Drepturile statelor terte in platoul continental ale unui stat
Toate statele au dreptul de a pune cabluri si conducte submarine pe platoul continental al statului riveran.

8Obligatiile de a acorda asistenta in marea libera


Orice stat trebuie sa ceara capitanului navei care navigheaza sub pavilionul sau, in masura in care este
posibil, fara a se pune in primejdie serioasa nava, echipajul sau pasagerii:
a) sa acorde asistenta oricarei persoane aflate in pericol pe mare;
b) sa se indrepte cu toata viteza posibila in ajutorul persoanelor in primejdie, daca este informat ca ele
au nevoie de ajutor, in masura in care se poate conta in mod rezonabil pe aceasta actiune din partea sa;
c) in caz de abordaj, sa acorde asistenta celeilalte nave, echipajului sau pasagerilor sai si, in masura
posibilului, sa indice celeilalte nave numele propriei sale nave, portul de inregistrare al propriei nave si
portul cel mai apropiat la care va ajunge.
2. Toate statele riverane vor favoriza crearea si functionarea unui serviciu permanent de cautare si
salvare, adecvat si eficace, pentru asigurarea securitatii maritime si aeriene si, daca este cazul, vor
colabora in acest scop cu vecinii lor in cadrul unor aranjamente regionale.
9Nationalitatea si conditia juridical in marea libera
1. Fiecare stat stabileste conditiile potrivit carora el acorda navelor nationalitatea sa, conditiile de
inmatriculare a navelor pe teritoriul sau si conditiile cerute pentru ca acestea sa aiba dreptul de a purta
pavilionul sau. Navele au nationalitatea statului care le-a autorizat sa poarte pavilionul sau. Trebuie sa
existe o legatura substantiala intre stat si nava.
2. Fiecare stat elibereaza documente corespunzatoare navelor carora le-a acordat dreptul de a purta
pavilionul sau.
10Linia de baza normala = este linia cu cel mai mare reflux de-a lungul tarmului
11Cand se poate folosi linia de baza dreapta?
Linia de baza dreapta se poate folosi cand tarmul prezinta crestaturi si taieturi adanci sau daca exista un sir
de insule de-a lungul tarmului in imediata apropiere a acestuia.
12Ce conditii trebuie sa indeplineasca trecerea unei nave straine prin marea teritoriala a statului riveran?
Trecerea unei nave straine prin marea teritoriala a statului riveran trebuie sa nu aduca atingere pacii,
ordinii sau securitatii statului riveran.
13Ce activitati sunt considerate trecere ofensiva?
Se considera trecere ofensiva urmatoarele activitati:
a) amenintarea sau folosirea fortei impotriva suveranitatii, integritatii teritoriale sau independentei
politice a statului riveran sau in orice alt mod contrar principiilor dreptului international enuntate in Carta
Natiunilor Unite;
b) exercitiu sau manevra cu arme de orice fel;
c) culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii statului riveran;
d) propaganda vizind prejudicierea apararii sau securitatii statului riveran;
e) lansarea, aterizarea pe nave sau imbarcarea de aeronave;
f) lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militara;
g) imbarcarea sau debarcarea de marfuri, fonduri banesti sau persoane contrar legilor si reglementarilor
vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare ale statului riveran;
h) poluarea deliberata si grava, prin violarea prezentei conventii;
i) pescuitul;
j) cercetari sau ridicari hidrografice;
k) perturbarea functionarii oricarui sistem de comunicare sau a oricarui alt echipament sau instalatie a
statului riveran;
l) orice alta activitate care nu are legatura directa cu trecerea.

14In ce domanii poate statul riveran sa adopte reglementari privind trecerea inofensiva?
Statul riveran poate adopta legi si reglementari care pot privi urmatoarele probleme:
a) securitatea navigatiei si reglementarea traficului maritim;
b) protectia echipamentelor si a sistemelor de asigurare a navigatiei si a altor echipamente sau instalatii;
c) protectia cablurilor si a conductelor;
d) conservarea resurselor biologice ale marii;
e) prevenirea infractiunilor la legile si reglementarile statului riveran privind pescuitul;
f) pastrarea mediului inconjurator al statului riveran si prevenirea, reducerea si controlul poluarii sale;
g) cercetarea stiintifica marina si ridicarile hidrografice;
h) prevenirea infractiunilor la legile si reglementarile vamale, fiscale, de imigrare sau sanitare ale
statului riveran.
15In ce circumstante au dreptul navigatorii la repatriere?
Navigatorii au dreptul la repatriere in urmatoarele circumstante:
-daca contractul de munca expira in timp ce acestia sunt in strainatate
-atunci cand contractul de munca este realizat de catre armator sau de catre navigator pt motive intem.
-in cazul in care navigatorii nu mai sunt in masura sasi indeplineasca sarciniile in temeiul contractului de
munca .
16.Cazurile in care este exclusa raspunderea armatorului
Raspunderea armatorului este exclusa in urmatoarele situatii: vatamarea corporala s-a produs in alte
conditii decat serviciul la nava; vatamarea sau boala se datoreaza conduitei necorespunzatoare intentionate
a navigatorului decedat bolnav sau ranit; boala sau infirmitatea au fost ascunse intemeiat de catre
navigator la inceputul contractului.
17Ce elemente trebuie sa contina contractul de munca al navigatorului?
Contractul de munca al navigatorului trebuie sa contina numele complet al navigatorului, data nasterii si
varsta, locul nasterii, adresa, locul si data la care contractul de munca este inscris, calitatea in care
navigatorul urmeaza sa fie angajat, valoarea salariilor navigatorului, valuarea concediului annual platit,
incetarea contractului de munca si conditiile in care are loc.
18.Ce perioade nu se iau in calcul ca parte a concediului anual cu plata?
Perioadele care nu se iau in calcul ca parte a concediului annual cu plata sunt:
-sarbatorile publice sau traditionale recunoscute ca atare in statul pavilion;
-perioadele de incapacitate de munca care rezulta din boala, vatamari corporale sau maternitate
-perioadele de acces temporarla tarm acordate unui navigator in cadrul unui contract de munca
-cancediile compensatorii stabilite de autoritatea competenta de fiecare tara
19Ce inseamna notiunea de amendare tacita?
Procedura de amendare tacita inseamna ca modificarea intra in vigoare la o anumita data specificata cu
exceptia cazului in care inainte de aceasta data, obiectii la aceasta sunt primate de la un numar sufficient
de state.

20Ce obligatie are un serviciu de recrutare si plasare a navigatorilor?


Un serviciu de recrutare si plasare a navigatorilor are urmatoarele obligatii:
-mentine un registru actual al tuturor navigatorilor recrutati si plasati prin intermediul lor care sa fie
disponibili pt. inspectie de catre autoritatea competenta
-sa se asigura ca navigatorii sunt informati cu privire la drepturiile si obligatiile care le revin in baza
acordurilor de angajare
-sa se asigure in masura posibilului ca armatorul are mijloace posibile pt. a proteja navigatorii in cazul in
care acestia raman blocati intr-un port
-sa examineze sis a raspunda oricarei plangeri privind activitatile lor sis a informeze autoritatea
competenta cu privire la orice plangere nerezolvata
21Enumerati alte conventii si masuri in afara de MARPOL, adoptate contra poluarii marine.
OilPol Convention(1954), OPRC (1990), IBC (2000), Ballast Water Convention (1988), AFS Convention
(2001)
22Care sunt exceptiile care permit exercitarea jurisdictiei penale asupra unei nave straine in marea
teritoriala a statului riveran?
-consecintele infractiunii se extend asupra statului riveran
-infractiunea va tulbura pacea si ordinea
-comandantul a cerut asistenta autoritatilor
-stoparea traficului de stupefiante
23Definiti drepturile statului riveran in zona contigua.
-prevenirea incalcarii legilor vamale, sanitare, fiscale si de imigrare
-reprimirea incalcarilor acestor legi comise pe teritoriul sau in marea sa teritoriala
24Care sunt obligatiile navelor in timpul trecerii in transit prin stramtori?
-sa tranverseze stramtoarea fara intarziere
-sa se abtina de a recurge la amenintarea suveranitatii statului riveran
-sa se abtina de la orice alte activitati decat cele pe care le implica tranzitul
-sa respecte reglementarile in materie de securitatea navigatiei, abordajele pe mare, poluare marina
25Enumerati cazurile de trecere ofensiva prin marea teritoriala a statului riveran
-exercitii cu arme
-amenintarea suveranitatii teritoriale
-pescuitul si cercetari hidrografice
-poluarea deliberate
-lansarea sau aterizarea aeronavelor
-imbarcarea sau debarcarea de bunuri banesti, sau de personae.
26Care sunt drepturile statului riveran in ZEE?
-drepturi suverane in scopul explorarii si exploatarii, conservarii si gestiunii resurselor naturale
-amplasarea si folosirea de insule artificiale, instalatii si lucrari, cercetare stintifiica marina, protectia si
conservarea mediului marin
27Ce intindere are marea teritoriala 12(mm) si zona contigua (24mm)?
De la linia de baza

28In ce consta jurisdictia exclusive a statului riveranin ZEE?


In ZEE statul riveran are dreptul exclusive fie de a construe, fie de a autoriza constructia si exploatarea
insulelor artificiale, instalatii si dispozitive utilizate in alte scopuri economice
29Cum se asigura respectarea legilor in ZEE?
Atunci cand verifica respectarea legilor si regulamentelor sale in materie de pescuit statul riveran poate lua
orice masuri inclusive abordarea, inspectarea, sechestrarea si urmarirea judiciara a navelor de pescuit
straine.
30In ce consta jurisdictia civila in marea teritoriala a statului riveran?
Statul riveran nu trebuie sa opreasca sau sa modifice ruta unei nave sub pavilion strain in trecere prin
marea teritoriala pt a-si exercita jurisdictia civila asupra unei persoane care se gaseste la bordul navei.
31ISPS= masuri de securitate la bordul navei