Sunteți pe pagina 1din 2
Predarea operatilor cu numere naturale impartirea cu rest introducere etape Calcul in soris Dupa ce a fost insusité imparfirea cu rest 0, anterior prezentata, in clasa a lll-a este abordata situatia in care restul impartiri este diferit de zero. Se incepe prin a constata c nu totdeauna elementele mulfimii A din definitia operatiei de impértire pot fi toate distribuite in submulfimi sau sirul de scaderi repetate nu conduce la rest zero, respectiv in tabla inmultirii nu exist nici un factor care sa conduca la produsul dat. Pornind de la imparfirea cunoscuta, 6 : 2 = 3, se subliniaza 8 toate elementele multimii inifiale au fost folosite, nu a ramas nici unul disponibil Se reformuleaza problema, considerand deimpértitul 7 si se constata ca, prin orice procedeu s-ar incerca, imparjirea 7 : 2 conduce la catul 3, dar ramane un element disponibil, Deci, rezultatul acestei impartiri este 3 rest 1. se poate continua cu imparfirea 8 : 2 = 4 (rest 0), pentru a contura conditia restului (restul este mai mic decat impértitorul). Desigur, acest fapt nu se concluzioneaza dupa un singur exemplu gi nici nu este necesara o exprimare formalizata a acesteia, dar elevii trebuie s& desprinda, in timp, proprietatea respectiva, constientizand ca la Impartirea prin numarul n (n diferit de 0) sunt posibile doar resturile 0, 1, 2...,n—1 Relatia dintre numerele date (deimpartit, imparfitor) si cele obtinute (cat, rest), D =1x C +R, cu R<1se constituie si in proba impartirii cu rest. Pentru infelegerea si insusirea algoritmului de impartire a numerelor de doua cifre la un numér de o cifra, se pot parcurge mai multe etape, ilustrate prin urmatoarele exemplificé © 60:2= (6 zeci) : 2 = 3 zeci = 30; © 64:2 = (6 zeci +4 unitati) : 2 = (6 zeci) : 2 + (4 unitati) : 2 = 3 zeci + 2 unitati = 30 + 2 = 32; © 67:2 = (6 zeci + 7 unitati) : 2 = (6 zeci) : 2 + (7 unitati) : 2 = 30 +3 rest 1 = 33 rest 1; * 76:2 =(7 zeci + 6 unitati) : 2 = (6 zeci + 1 zece + 6 unitati) : 2 = (6 zeci):2+16:2=30+8 = 38; © 77:2 (7 zeci +7 unitati) : 2 = (6zeci + 1 zece + 7 unitati) : = (6 zeci) : 2 +17: 2= 30 + 8 rest 1 = 38 rest 1. Calculul in scris, pentru aceste cazuri, nu creeaza dificultati deosebite elevilor: 64.2=32 67:2=33rest1 76:2=38 77:2=38rest1 & § 8 8 =4 =7 16 7 4 6 16 16 =1 Este utila, prezentarea, in fiecare dintre etape, a celor 2 procedee. calculul in scris fiind exprimarea sinteticd a rationamentului analitic ce fundamenteaza primul procedeu Impartirea unui numar de 3 cifre la un numar de o cifrd se realizeaza asemanator, dupa cum numarul unitatilor de un anumit ordin ale deimpérfitului se imparte, cu rest 0 sau diferit de 0, la impartitor. De exemplu: 600 : 2; 642 : 2; 640 : 2; 604 : 2; 643 : 2; 634: 2, 653 : 2; 760 : 2 Proiectul pentru Invatémantul Rural 39 Predarea operatilor cu numere naturale impartirea la 10, 100 sau 1 000 3.4. Predarea ordinii efectuarii operat 3.4.1. Ordinea efectua algoritm 706 : 2; 754 : 2; 750 : 2; 759 : 2; 705 : 2. Cazurile de imparfire la 10, 100 sau 1000 a numerelor a caror scriere se termina cu cel putin 1, 2 sau 3 zerouri sunt usor refinute de elevi, pentru ca, din punct de vedere al tehnicii de calcul, sunt reductibile la eliminarea a 1, 2 sau 3 zerouri finale din scrierea deimpartitului. Aceasta tehnicd se bazeaza pe rationamente de tipul urmator: 80 : 10 = (8 zeci): ( 1zece) = 8 800 : 10 = (80 zeci): (1 zece) 8000 : 10 = (800 zeci) : (1 zece) = 800 800 : 100 = (8 sute) : (1suta) = 8 s.am.d Cazurile in care impérfitorul este scris cu mai mult de 1 cifré nu mai sunt prevazute in actuala programa a claselor | - IV si, in consecinta, nu ne oprim asupra lor. operatiilor In clasele | - Il, exercitile sunt astfel alcatuite incat sa se efectueze corect in ordinea in care sunt scrise. Pand acum s-au intalnit numai exercitii in care apareau operatii de acelasi ordin: adundri / scdderi sau inmultiriimpartiri. In acest fel, elevii isi formeazé deprinderea de a efectua succesiv operatiile, fara sa-si puna problema existentei _unor reguli referitoare la ordinea efectuarii acestora In clasa a Ill-a, dupa ce elevii au invafat cele 4 operafii cu numere naturale, sunt pusi in fata efectuarii unor exercitii de tipul 4 + 6 x 5. Abordari diferite (schimbarea ordinii efectuarii operatiilor) conduc la rezultate diferite, ceea ce impune stabilirea unor reguli dupa care se efectueaza operatiile intr-un astfel de exercitiu Pentru descoperirea regulilor, este necesar sd se porneasca de la 0 problema, a carei rezolvare sd poata fi scrisé sub forma exercitiului abordat. Pentru exercitiul mentionat mai sus, o astfel de problema poate fi ~Andrei are pe prima pagina a clasorului sau, 4 timbre, iar pe fiecare dintre celelalte 6 pagini, cate 5 timbre. Cate timbre are Andrei in acest clasor?”. Analiza, impreund cu clasa, a acestei probleme, evidenjiazd cd primul pas in rezolvare este aflarea numarului de timbre de pe cele 6 pagini (6 x 5) si apoi se afi numérul de timbre din clasor (4 + 6 x 5). Exemple de acest tip fi vor conduce pe elevi la constatarea ca, intr- un exercifiu cu mai multe operatii, inmultirile si impartirile se efectueaza cu prioritate fata de adunari si scdderi, indiferent de locul unde apar. Se ajunge astfel la regula cunoscuta: intr-un exercitiu cu mai multe operat, se efectueazd mai intai (daca exista) inmultirile si impartirile (numite operafii de ordinul a doilea), in ordinea in care apar si apoi adunarile si sc&derile (numite operatii de ordinul !), in ordinea scrieri lor. In acest fel este rezoivata si problema aparitiei in exercitiu doar a unor operatii de acelasi ordin: acestea se efectueaza in ordinea indicata de exercitiu. Pentru formarea la elevi a priceperilor si deprinderilor de efectuare a unor astfel de exercitii cu mai multe operatii diferite, este necesar ca in exercitiile propuse sa fie utilizate numere mici, care orienteaza atentia 40 Proiectul pentru Invatamantul Rural

S-ar putea să vă placă și