Sunteți pe pagina 1din 3

Model fisa dupa concept

TEME
CONCEPT
E
CHEIE

1.Piata
Unica

2.Uniunea
Economica si
Monetara

3.Elaborarea
politicilor U.E intro perioda dificila

1.Programul
Pietei
Unice(P.U.E)

1.B.C.E ca actor
supranational

1.Interactiunea dintre
guvernanta europeana si
cea globala

2.Integrarea
negativa si
pozitiva a pietei
3.Sustinatorii
subsidiaritatii ca
actori principali
in procesul de
reglementare

2.Coordonare de
politici
macroeconomice
3.Eurosistemul

2.Externalizarea
politicilor interne
3.Criza fnanciara ca
impediment

AUTOR(Helen Wallace)
1.P.U.E reprezinta o modalitate de reglementare
ale
explicita pentru elaborarea politicilor.
mai

1.Caracterul supranational al B.C.E


rezulta din atributiile acesteia fata
de politicile intrate in domeniul sau

1.Politic

U.E au

intre

relatiile cu
2.Principiul recunoasterii reciproce formeaza esenta
externalizare
integrarii negative iar normele comune europene
deoarece U.E a
alcatuiesc integrarea pozitiva.
negocierea
3.Desi Comisia s-a angajat foarte mult in promovarea
domenii in care U.E
pietei unice,aparatorii perdantilor de pe piata unica
comune.
si sustinatorii subsidiaritatii au ramas principalii actori
puse sub
cheie ai procesului de reglementare.
presiune de criza financiara din

2007-2008 si ulterior de recesiu-

de competenta.
2. Se accentueaza instabilitatea cursului
de schimb valutar intre euro si celelalte
monede importante pe piata.
3.Obiectivul acestuia il reprezinta mentinerea
stabilitatii preturilor si sprijinirea politicilor
economice generale.

al
2.Acest conc

nu e unul

recuno
colectiva in

a adopt

3.Toate aspec

economica.

EVALUARE
In cele ce urmeaza vom discuta grosso-modo ce presupune fiecare politica
prezentata mai sus.Pentru inceput vom vorbi despre Piata Unica si faptul ca
aceasta a marcat un punct de cotitura in procesul de integrare
europeana.Procesul politicilor U.E s-a deschis treptat catre idei noi despre
reglementarea pietei facilitand activismul legislativ si facand modificari
importante ale proceselor de punere in aplicare a politicilor.Desi sarcina
definitivarii pietei unice ramane inca de realizat,aceasta constituie acum esenta
integrarii europene care a modificat modelul relatiilor stat-piata in Europa.
In capitolul 7 si anume Uniunea Economica si Monetara este vorba despre
rolul pe care UEM il asigura Uniunii Europene,un rol major in elaborarea politicii
macroeconomice.In domeniul monetar ,performanta impresionanta obtinuta de
catre BCE in calitate de banca centrala demonstreaza ca agentiile care isi
desfasoara activitatea in mod autonom pot avea o contributie importanta in
elaborarea politicilor U.E. U.E.M este un experiment cu o miza ridicata al unor noi
metode de elaborare a politicilor in masura in care procesul de luare a deciziilor
atat economice,cat si monetare ,se bazeaza pe alternative la metoda comunitara
clasica.
In ultimul capitol al cartii lui Helen Wallace, mai precis capitolul 20 putem
discuta despre faptul ca politicile U.E continua sa se dezvolte pe fundalul unor
presiuni sistemice si a unor cereri functionale.Experienta ultimilor ani sugereaza
tendinte care trimit spre o mai mare diversificare a metodelor si a procedurilor de
elaborare a politicilor in cadrul sistemului U.E precum si la nivelul interfetelor cu
procesele nationale ale statelor membre.
Studiile de caz indica variatii ample ale efectelor extinderii asupra fondului
politicilor ,fie in modul in care se formuleaza politicile,fie in privinta
rezultatelor.Dificultatea este mai mare pentru problemele legate de distribuire
,protectie sociala si mediu ,precum si pentru cele afectate de noua geografie
politica a U.E.

Consideram ca este destul e dificil sa interpretam efectele preliminare ale


crizei finnciare si ale recesiunii ,insa studiile de caz prezentate evidentiaza
diverse domenii de actiune in care actualele politici si tipare ale politicilor
se afla sub presiune.