Sunteți pe pagina 1din 1

Procedura privind instruirea in domeniul situatiilor

de urgenta
Art.1 Instruirea n domeniul situaiilor de urgena reprezinta
instruirea n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor si
proteciei civile. (OMAI 786/2005, art.1, pct. 21)
Art.2 Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta se realizeaza de
catre persoane care poseda atestatele prevazute de lege (cf. OMAI
712/2005, art. 53, lit. c)
Art.3 Instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se face de
persoana atestata cadru tehnic PSI. (cf. standardului ocupational si
legii 307/2006, art. 26, 27)
Art.4 Instruirea in domeniul protectiei civile se face de persoana
atestata inspector protectie civila. (cf. standardului ocupational
si legii 481/2004, art. 37)
Art.5 Instruirea introductiv- generala in domeniul situatiilor de
urgenta
1. Durata: 8 ore
2. Periodicitate: o data, la angajare
3. Continut tematic: