Sunteți pe pagina 1din 1

Abrevieri / simboluri utilizate în text:

IT-S = indicele de tartru simplificat


• = detalii practice
JSC = joncţiunea smalţ-cement
♀ = fată
JSD = joncţiunea smalţ-dentină
♂ = băiat
L = lingual
AG = anestezie generală
LP = lucrare practică
AL = anestezie locală
ATM = articulaţia-temporo-mandibulară
M = mezial
ART = atraumatic restorative technique
M1,2,3 = molar 1,2,3
As=arsenic
MTA=trioxid mineral agregat
C = canin
NaF=fluorură de sodiu
Ca(OH)2 = hidroxid de calciu
CIS=ciment cu ionomer de sticlă
O = oral
c.p. = cameră pulpară
OPR = obturaţie preventivă cu răşină
CNP = cod numeric personal
P = palatinal
D = distal
PAA = parodontita apicală acută
DCR=dispozitiv corono-radicular
PAC = parodontita apicală cronică
DM = dentiţie mixtă
PACA = parodontita apicală cronică acutizată
DT = dinţi temporari (dentiţie temporară) PB = placă bacteriană
DP = dinţi permanenţi (dentiţie permanentă) PM1,2 = premolar 1,2
DPI = dinţi permanenţi imaturi PPP = pulpită purulentă parţială
PPT = pulpită purulentă totală
EDA=exereza dentinei alterate PSP = pulpită seroasă parţială
EP = extensie preventivă PST = pulpită seroasă totală

F = fluor RDC = răşină diacrilică compozită


F1 – F4 = Frankl 1 - 4 RR = resorbţie radiculară
FC = formocrezol Rx = radiografie
FD = frica dentară RxBW = radiografie bite-wing
FOZ =c iment fosfat de zinc Rx Pe = radiografie periapicală
RxPan = radiografie panoramică
GST = gangrena simplă totală Rx Ocl = radiografie ocluzală
GSP = gangrena simplă parţială
SL = sigilare lărgită
SS = sigilare simplă
H2O2 = apă oxigenată
SnF=fluorură de sodiu
H3PO4 = acid fosforic
sup. = superior
HC = hidroxid de calciu
HS = hipoplazie de smalţ
HM = hipomineralizare
TCF = tricrezolformalină
TMC = tratament mecanic de canal
I = incisiv
TSD = ”Tell (spune) - Show (arată) - Do
Ic = incisiv central
(efectuează)”
Il = incisiv lateral
IIO-S = indicele de igienă orală simplificat
V = vestibular
inf. = inferior
VC = vasoconstrictor
IP-S = indicele de placă simplificat
VIU = viaţă intrauterină
IRM = intermediar restorative material
(ZOE ranforsat cu polimeri, cu priză rapidă)
ZnO = oxid de zinc
ISP = indicele de screening parodontal
ZOE = eugenat de zinc