Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Soluţie:

a b  a ′ b′ 
1. a) Dacă A, B ∈ G , A =  , B =  , cu a, a′ ∈ ( 0, ∞ ) şi b, b′ ∈ \ , atunci
 0 1 0 1
 a ⋅ a ′ a ⋅ b′ + b 
AB =   şi a ⋅ a′ ∈ ( 0, ∞ ) , a ⋅ b′ + b ∈ \ .
 0 1 
1 2  2 1
b) De exemplu, pentru C =   şi D =   , se arată că CD ≠ DC .
0 1  0 1
 α ab 
c) Se arată că I 2 − A + A2 =   , cu α = 1 − a + a > 0 .
2
 0 1 
 x y 1 + a 2009
Obţinem I 2 − A + A2 − ... + A2008 =   ∈ G , deoarece x = > 0 şi y ∈ \ .
0 1 1+ a
2. a) Utilizând eventual relaţiile lui Viète, se obţine că a = 0 , b = −3 şi c = 2 .
b) Dacă f are rădăcina 2 , atunci 2a + c + ( b + 2 ) ⋅ 2 = 0 , de unde rezultă b = −2 şi c = −2a .

( )
Apoi, f = X 3 + aX 2 − 2 X − 2a = ( X + a ) X 2 − 2 , cu rădăcina raţională x1 = − a .
c) Presupunem că f are rădăcina k ∈ ] . Rezultă că există q ∈ _ [ X ] , astfel încât f = ( X − k ) ⋅ q .
Mai mult, coeficienţii lui q sunt numere întregi. Folosind ipoteza, obţinem că numerele ( −k ) ⋅ q ( 0 ) şi
(1 − k ) ⋅ q (1) sunt impare, ceea ce este fals, deoarece ( −k )(1 − k ) este un număr par.