Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

● INTRODUCERE- ......................................................... ..............................2

● CAPITOLUL I : EVOLUŢIA CONSTITUŢIONALĂ A DREPTULUI DE


VOT PENTRU FEMEI
I.1 Introducerea votului universal. Constituţia din 1923..............17
I.2 Legea unificării administrative din 1926................................22
I.3 Legea organizării administraţiei locale din 1929...................26
I.4 Prevederile Constituţiei din 1938...........................................28

● CAPITOLUL II : ELITA POLITICĂ ŞI DREPTUL DE VOT FEMININ


II.1 Poziţia partidelor politice reflectată în memorii, proiecte,
programe de guvernare.................................................................33

II.2 Discursul electoral al liderului politic....................................42


II.3 Presa- factor de influenţă al procesului electoral .................47

● CAPITOLUL III : FEMEIA- PARTE A ELECTORATULUI ROMÂN

III.1 Rolul elitei intelectuale în procesul extinderii dreptului


de vot...........................................................................................56
III.2 Educaţie,cultură, competenţă- o triadă politică necesară
funcţionării mecanismului electoral............................................66

● CONCLUZII...............................................................................................77
● BIBLIOGRAFIE.........................................................................................82

Evaluare