Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

Capitolul I Consideraţii generale privind securitatea socială 4


1. Noţiunea de securitate socială şi riscurile sociale 4
2. Scurt istoric al securităţii sociale 6
3. Sisteme de securitate socială 8
4. Reglementări internaţionale cu privire la securitatea socială 9
5. Obiectul dreptului securităţii sociale 11
6. Principiile şi izvoarele dreptului securităţii sociale 13
6.1. Principiile 13
6.1.1. Principiul egalităţii 14
6.1.2. Principiul universalităţii 14
6.1.3. Principiul asigurării obligatorii 15
6.1.4. Principiul finanţării de la bugetul statului a prestaţiilor 16
necontributive
6.1.5. Principiul indexării şi compensării cuantumului prestaţiilor 16
6.2. Izvoarele dreptului securităţii sociale 18
7. Asistenţa socială ca instituţie a dreptului securităţii sociale 21

Capitolul II Pensiile 24
1. Drepturile de asigurări sociale 24
1.1. Caracteristici 24
1.2. Asiguraţii 34
1.3. Contribuţii de asigurări sociale 38
1.4. Controlul privind contribuţiile de asigurări sociale 46
1.5. Prestaţiile de asigurări sociale 52
1.6. Bugetul asigurărilor sociale de stat 53
1.7. Casele teritoriale de pensii 54
1.8. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 56
1.9. Stagiul de cotizare 59
1.10. Noţiunea de pensie 62
2. Pensii şi categorii de pensii 64
2.1. Principiile dreptului la pensie conform Legii nr. 19/2000 64
2.2. Categorii de pensii 66
2.2.1. Pensia pentru limită de vârstă 66
2.2.1.1. Condiţiile privind vârsta şi stagiul de cotizare 66
2.2.1.2. Cazurile de reducere a vârstelor de pensionare 77
2.2.1.3. Reglementări specifice pentru pensionarea unor 81
categorii profesionale
2.2.1.4. Calculul pensiei pentru limită de vârstă 83
2.2.2. Pensia anticipată şi pensia anticipată parţială 85
2.2.3. Pensia de invaliditate 86
2.2.3.1 Condiţiile de pensionare 86
2.2.3.2. Gradele de invaliditate 88
2.2.3.3. Calculul pensiei 89
2.2.3.4. Revizuirea medicală 90
2.2.4. Pensia de urmaş 91
2.2.4.1 Pensia de urmaş pentru copii 91
2.2.4.2. Pensia de urmaşii pentru soţul supravieţuitor 92
2.2.4.3.Cuantumul pensiei de urmaş 93
3. Stabilirea şi plata pensiilor 94
3.1.Acordarea dreptului la pensie 94
3.2. Decizia de pensie 94
3.3.Plata pensiei 95

Capitolul III Alte drepturi de asigurări sociale 96


1. Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă 96
2. Prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacitaţii de 98
muncă
2.1. Categorii de prestaţii 98
2.2. Indemnizaţia pentru trecerea temporara în altă muncă 98
2.3. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă 99
2.4. Indemnizaţia pentru carantină 99
2.5. Tratamentul balnear 100
3. Indemnizaţia de maternitate 101
5. Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale 102
6. Răspunderea juridică 104
7. Soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de 106
control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi de organele sale teritoriale

S-ar putea să vă placă și